PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0

2 ZAWARTOŚD 1. MyDysk Rozpoczęcie przygody to takie proste! Rejestracja nowego konta Instalacja programu Wymagania systemowe Przebieg instalacji Uruchamianie programu Aktualizacja programu Dezinstalacja programu Backup danych Backup plików i folderów Kreator backupu plików i folderów Backup lokalizacji sieciowych Harmonogramy backupu Rodzaje wyzwalaczy Filtry Powiadomienia o wykonanych zadaniach backupu Rodzaje powiadomieo Dostęp do danych Dostęp poprzez aplikację desktopową Dostęp poprzez aplikację mobilną Dostęp poprzez przeglądarkę internetową Zarządzanie użytkownikami Konto administratora Użytkownicy Grupy uprawnieo

3 6. Uprawnienia do katalogów i plików Właściciel pliku Uprawnienia dla grupy Uprawnienia dla pozostałych użytkowników Uprawnienia odczytu i zapisu Nadaj prawa rekursywnie Kopiowanie danych na MyDysk Udostępnianie plików innym użytkownikom usługi MyDysk Szyfrowanie danych Generowanie klucza szyfrującego Szyfrowanie wysyłanych danych Operacje na danych Usuwanie danych Wersjonowanie Okno aplikacji Ustawienia Ogólne Backup Bezpieczeostwo Ustawienia łącza Proxy Aplikacja internetowa Logowanie Menedżer plików Profil użytkownika Biblioteki multimediów Wykorzystywanie bibliotek

4 Udostępnianie galerii zdjęd Opcje udostępniania galerii zdjęd Dostęp do galerii zdjęd Przeglądanie galerii zdjęd Udostępnianie plików/folderów w Internecie Publiczne galerie katalog publiczny Dwustronna synchronizacja danych Aplikacja mobilna Instalacja aplikacji i logowanie do konta MyDysk Konfiguracja backupu Zarządzanie danymi na koncie Przywracanie danych Najczęściej zadawane pytania

5 1. MYDYSK Program MyDysk pozwala na automatyczne tworzenie kopii bezpieczeostwa prywatnych danych użytkownika, które przechowywane są na bezpiecznych serwerach Data Center. Do głównych zalet programu można zaliczyd: Automatyzację procesu tworzenia kopii bezpieczeostwa plików, przekłada się ona bezpośrednio na oszczędnośd czasu i możliwośd większej kontroli nad wykonywanymi zadaniami. Dostęp do danych na koncie MyDysk z dowolnego komputera i miejsca na świecie, wystarczy jedynie połączenie internetowe. Twoje dane są zawsze pod ręką. System zarządzania kontem możliwośd tworzenia nowych użytkowników, przydzielania im przestrzeni konta i uprawnieo do plików. Pozwala to na pracę wielu osób na jednym koncie MyDysk, funkcjonalnośd szczególnie przydatna dla członków rodziny lub znajomych. Bezpieczeostwo wysyłania i przechowywania plików, to podstawowe założenie przy tworzeniu oprogramowania. Dane przesyłanie są przy pomocy protokołu SSL (takiego jak w kontaktach z bankami), dodatkowo użytkownik ma możliwośd zabezpieczenia danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-256 bit. Udostępnianie wybranych plików i folderów innym użytkownikom MyDysk, pozwala na udostępnianie znajomym wybranych danych. 5

6 2. ROZPOCZĘCIE PRZYGODY TO TAKIE PROSTE! Wystarczy kilka chwil, aby w pełni zabezpieczyd swoje dane REJESTRACJA NOWEGO KONTA Rejestracja nowego konta jest możliwa jest przez stronę internetową 6

7 2.2. INSTALACJA PROGRAMU WYMAGANIA SYSTEMOWE Sugerujemy sprawdzid wymagania systemowe MyDysk przed instalacją programu: MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE System operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008 Microsoft.NET Framework Microsoft.NET 3.5 SP1 Przeglądarka Internet Explorer 8.0, Firefox 5.0 Miejsce zajmowane przez program Pamięd operacyjna Procesor Karta graficzna Połączenie internetowe 20 MB 256 MB Pentium IV VGA 512 Kb/s PRZEBIEG INSTALACJI 1. Uruchom program instalacyjny MyDysk, otworzy się kreator instalacji. Naciśnij przycisk Dalej. 7

8 2. Przeczytaj warunki umowy i zaznacz pole, w którym akceptujesz jej warunki. Po czym naciśnij przycisk Dalej. 8

9 3. Wybierz, gdzie program ma byd zainstalowany i naciśnij przycisk Dalej. 9

10 4. Wybierz dodatkowe opcje, po czym naciśnij przycisk Dalej. 5. Naciśnij przycisk Zainstaluj. 10

11 Instalator może wyświetlid komunikat konieczności uruchomienia ponownego komputera po instalacji, chyba że użytkownik zezwoli na zamknięcie programów działających w danej chwili na plikach. Gdy wyrazimy zgodę program w trakcie instalacji wykona restart procesu Eksploratora Windows. 11

12 6. Program został zainstalowany, istnieje możliwośd uruchomienia aplikacji po zakooczeniu instalacji. Po ustawieniu opcji naciśnij przycisk Zakoocz. Automatycznie w Mój komputer tworzony jest wirtualny dysk, na którym widoczne są wszystkie twoje zasoby będące na serwerze MyDysk. Możesz przenosid tu także zasoby za pomocą funkcji drag and drop (uchwyd i upuśd). 12

13 URUCHAMIANIE PROGRAMU Po instalacji program jest gotowy do użycia, na pulpicie o ile została zaznaczona taka opcja w kreatorze instalacji utworzone zostały skróty do programu oraz zasobów konta. Program po uruchomieniu wyświetla okno logowania: Aby rozpocząd korzystanie z programu należy się zalogowad używając danych podawanych podczas procesu rejestracji konta, gdzie login jest to numer telefonu użytkownika. Po pierwszym logowaniu pojawi się okno powitalne z możliwością wykonania pierwszego backupu plików i folderów. 13

14 2.3. AKTUALIZACJA PROGRAMU MyDysk posiada wbudowane narzędzie do aktualizacji. Aplikacja automatycznie sprawdza dostępnośd nowej wersji na serwerze oraz w razie potrzeby instaluje najnowszą wersję. Cała operacja jest zupełnie niezauważalna dla użytkownika, dzięki czemu nie musi on samodzielnie przeprowadzad instalacji DEZINSTALACJA PROGRAMU W celu dezinstalacji programu należy z menu szybkiego uruchamiania wybrad folder MyDysk, a następnie Odinstaluj MyDysk Instalator poprosi o potwierdzenie dyspozycji odinstalowania programu, po czym nastąpi dezinstalacja. 14

15 3. BACKUP DANYCH Aplikacja MyDysk umożliwia automatyczny backup danych dysków lokalnych użytkownika oraz zasobów sieciowych Do tego celu służą zadania backupu, w których użytkownik określa jakie zasoby oraz kiedy mają byd backupowane. Po utworzeniu zadao nad ich wykonywaniem czuwa usługa MyDysk. Dodatkowo użytkownik ma możliwośd manualnego wywołania backupu danych. Dla plików i folderów backup można wyzwolid przy pomocy przycisku Backup teraz w zakładce Ogólne -> Status aplikacji BACKUP PLIKÓW I FOLDERÓW Dzięki funkcji synchronizacji możesz mied dostęp do tego samego konta i jego aplikacji, logując się z różnych komputerów. Funkcja synchronizuje identyczną kopię pliku lub katalogu. Jeśli dokonasz jakiejkolwiek zmiany w pliku lub dodasz kolejny plik do katalogu, zmiana dokona się również w systemie MyDysk. Będziesz miał dostęp do takich samych zasobów jak na Twoim komputerze z dowolnego miejsca, z którego się zalogujesz. Jest to przydatne w przypadku, jeśli chcesz mied dostęp do tych samych plików w domu jak i w pracy, bez potrzeby ich przesyłania lub fizycznego przenoszenia na nośniku. Po wyborze plików, które chcesz zsynchronizowad rozpoczyna się moment ich wysyłania. Od prędkości twojego łącza zależy ile czasu to potrwa. Możesz także ustawid szybkośd, jakiej program ma używad KREATOR BACKUPU PLIKÓW I FOLDERÓW Aby ułatwid tworzenia zadao synchronizacji plików użytkownik ma do dyspozycji kreator backupu plików i folderów uruchamiany z aplikacji w zakładce Backup plików i folderów 15

16 1. Pierwszym krokiem kreatora jest wybór plików i folderów które chcemy synchronizowad na serwer MyDysk, 16

17 2. Wybór lokalizacji zdalnej plików na koncie MyDysk. W tym kroku użytkownik wybiera miejsce gdzie przechowywane będą synchronizowane pliki, 3. Wybór harmonogramu, 17

18 4. Wybór filtru. 18

19 Po przejściu wszystkich kroków kreatora zostanie utworzone zadanie backupu dla wybranych plików, będzie ono widoczne w zakładce Zadania backupu 3.2. BACKUP LOKALIZACJI SIECIOWYCH Program umożliwia również wykonywanie backupu danych z lokalizacji sieciowych za pośrednictwem protokołów FTP i SMB wykorzystywanych przez serwery wymiany plików Samba oraz systemy Windows do udostępniania danych w sieci. Zadanie backupu lokalizacji sieciowej tworzy się w podobny sposób jak zadanie backupu plików wykorzystując dedykowany do tego celu kreator zadania. Kreator ten uruchamia się w zakładce Zadania backupu naciskając przycisk Dodaj zadanie i wybierając z menu backup lokalizacji sieciowej. Uruchomiony kreator pozwala w pierwszym kroku na wprowadzenie ścieżki synchronizowanych danych oraz danych dostępu do lokalizacji sieciowej. Po wprowadzeniu danych można sprawdzid ich poprawnośd testując połączenie. Możliwe jest wybranie protokołu FTP lub SMB przy pomocy jakiego odbywa się dostęp do zasobu sieciowego. 19

20 Przed dodaniem zadania backupu lokalizacji sieciowej SMB należy w Ustawieniach łącza wprowadzid nazwę użytkownika i hasło konta Windows przy pomocy którego program ma się identyfikowad z serwerem Samba. W następnym kroku analogicznie jak podczas tworzenia backupu plików / folderów określa się lokalizację zdalną na koncie MyDysk oraz opcję kompresji i szyfrowania. 20

21 W trzecim kroku użytkownik określi harmonogram zadania z jakim ma byd wykonywane. 21

22 Ostatnim krokiem kreatora jest konfiguracja filtru backupu HARMONOGRAMY BACKUPU Użytkownik w łatwy sposób może ustalid kiedy i w jakich godzinach pliki mają byd synchronizowane. Do tego celu służy harmonogram określający dokładnie godziny kiedy program sprawdza czy synchronizowane pliki uległy zmianie, a jeśli tak to wysyła je na serwer. Aby edytowad i tworzyd nowe harmonogramu należy przejśd do zakładki Backup Danych następnie Harmonogramy po wybraniu odpowiedniego harmonogramu można go edytowad klikając na Edytuj Harmonogramy zadao sprzężone są z zaplanowanymi zadaniami systemu Windows. Każdy harmonogram składa się z wyzwalaczy, które odpowiadają za wywołanie zadania backupu o określonej porze. Każdy harmonogram tworzony w aplikacji jest wysyłany na serwer MyDysk, aby możliwa była prawidłowa praca systemu powiadomieo oraz aby umożliwid podgląd ustawionego harmonogramu na stronie www usługi. 22

23 RODZAJE WYZWALACZY Dla każdego harmonogramu backupu można ustawid wiele różnych wyzwalaczy: dzienny - odnosi się do pojedynczego dnia, pozwala na określenie godzin, o których ma zostad rozpoczęte wykonywanie danego zadania backupu tygodniowy - pozwala na wybranie dowolnych dni tygodnia, w których mają byd wykonywane zadania backupu miesięczny - użytkownik ma możliwośd wyboru dowolnych dni miesiąca, w których będą uruchamiane zadania backupu w czasie bezczynności - pozwala na określenie po jakim czasie bezczynności systemu program ma zacząd wykonywad zadania backupu 23

24 3.4. FILTRY Do każdego zadania można przypisad filtr, który uwzględniany jest przy przesyłaniu plików. Umożliwia on określenie reguł backupowania plików i folderów. Tutaj należy wybrad jedną z opcji: bez filtra wysyłane są wszystkie pliki, wyłączając wysyła wszystkie pliki z wyjątkiem wypisanych w polu obok, tylko tylko pliki sprecyzowane w regule. Aby określid rodzaj plików należy wpisad *. rozszerzenie plików. Np. *.jpg, *.bmp tworzy regułę dla popularnych plików graficznych. W profilu filtrów można również ustawid atrybuty takie, jak filtrowanie plików ukrytych, czy też plików systemowych. Dostępna jest także możliwośd filtrowania plików tymczasowych Internet Explorera. 24

25 *.jpg Powyższy filtr podczas wysyłania plików uwzględnia wyłącznie pliki graficzne z rozszerzeniem 3.5. POWIADOMIENIA O WYKONANYCH ZADANIACH BACKUPU Funkcja powiadomieo pozwala Użytkownikowi na kontrolę nad ustawionymi zadaniami backupu i dostarcza pełną informacje o stanie wykonywanych kopii zapasowych jego plików. Użytkownik ma możliwośd ustawienia powiadomieo SMS na numer komórkowy. Powiadomienia o wykonywanych zadaniach backupu konfiguruje użytkownik na stronie internetowej usługi w zakładce Zarządzanie usługami RODZAJE POWIADOMIEO Użytkownik ma możliwośd ustawienia powiadomienia do każdego zadania backupu oraz sytuacji, o których chce byd informowany. Rozpoczęcie backupu Użytkownik powiadamiany jest o zdarzeniu rozpoczęcia backupu. Jeśli backup nie rozpoczął się w przeciągu godziny Dzięki przechowywaniu informacji o harmonogramach Użytkownika, MyDysk ma możliwośd wysyłania powiadomieo o nierozpoczęciu zadania zgodnie z harmonogramem. W takiej 25

26 sytuacji Użytkownik dostaje informację, że zadany przez niego backup nie rozpoczął się w przeciągu godziny od ustawionego przez niego harmonogramu Prawidłowe zakooczenie backupu Użytkownik powiadamiany jest o prawidłowym zakooczeniu zadania synchronizacji. Jeśli backup zakooczy się z ostrzeżeniami Użytkownik dostaje powiadomienie o ewentualnych ostrzeżeniach jakie pojawiły się podczas wykonywania zadania backupu. Jeśli backup zakooczy się z błędami Użytkownik informowany jest o błędnym zakooczeniu zadania backupu. Szczegóły dotyczące błędów są możliwe do sprawdzenia w panelu administracyjnym po zalogowaniu się na stronie www. Jeśli backup trwa dłużej niż n godzin Powiadomienie wysłane jest do użytkownika jeżeli rozpoczęte zadanie backupu trwa dłużej niż ustalona ilośd czasu. 26

27 4. DOSTĘP DO DANYCH Posiadając konto w systemie MyDysk otrzymujemy możliwośd dostępu do danych zgromadzonych na koncie z dowolnego komputera i miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową, wystarczy dostęp do Internetu. Dodatkowo program MyDysk pozwala na logowanie się z kilku komputerów na jedno konto (limit jednocześnie zalogowanych komputerów jednego użytkownika wynosi 2, jednak wykorzystując system subkont można jednocześnie korzystad z tego samego konta na wielu komputerach, dodatkowo efektywnie zarządzając dostępem do danych i przestrzeni konta). Jest to bardzo użyteczne rozwiązanie, w momencie gdy chcemy pracowad na tych samych danych z różnych miejsc oraz gdy chcemy zabezpieczad pliki z kilku komputerów na jednym koncie MyDysk. Dzięki tej funkcjonalności MyDysk jest idealnym narzędziem do zabezpieczenia oraz wymiany danych. Dostęp do danych umieszczonych w MyDysk jest możliwy na trzy sposoby: 4.1. DOSTĘP POPRZEZ APLIKACJĘ DESKTOPOWĄ Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze i zalogowania na własne konto w usłudze MyDysk użytkownik ma dostęp do danych zgromadzonych na koncie poprzez aplikację zakładka Ogólne -> Dane w MyDysk oraz poprzez dysk MyDysk dostępny w Eksploratorze Windows. 27

28 Z dysku wirtualnego można korzystad na takich samych zasadach jak inne dyski w komputerze DOSTĘP POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ 28

29 4.3. DOSTĘP POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ Przez każdą przeglądarkę internetową, poprzez wpisanie adresu z dowolnego komputera, 24 godziny na dobę użytkownicy mają dostęp do swoich danych i systemu zarządzania kontem. 29

30 5. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI 5.1. KONTO ADMINISTRATORA Administrator posiada pełny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych na wirtualnym dysku, może także zarządzad użytkownikami dodanymi wcześniej do grupy z poziomu strony w szczególności zmieniad użytkownikowi przestrzeo do wykorzystania (quotę), zezwalad na udostępnianie plików na zewnątrz, czy blokowad konta UŻYTKOWNICY Konto MyDysk może byd współdzielone z innymi użytkownikami. Użytkownik, który współdzieli konto może byd dodawany przez administratora konta przez stronę W katalogu głównym tworzony jest automatycznie katalog domowy tego użytkownika, do którego ma on pełne prawa dostępu (jest jego właścicielem). Użytkownik dodany przez administratora do usługi może kopiowad pliki do swojego katalogu domowego oraz do katalogów, dla których posiada uprawnienia do zapisu. Sumaryczna wielkośd plików umieszczona przez użytkownika liczona jest do zużycia przestrzeni dyskowej całego konta. Administrator może ograniczad maksymalny udział danego użytkownika w przestrzeni swojego konta przez ustawienie mu quoty dyskowej. Dostęp do tego ustawienia odbywa się przez stronę internetową MyDysk w menu Użytkownicy. Klikając Edytuj przy wybranym użytkowniku zobaczymy następujący ekran: Quotę dyskową regulujemy za pomocą suwaka lub wpisując ręcznie maksymalny rozmiar danych. Wprowadzenie wielkości 2 GB oznacza, że sumaryczna wielkośd plików przesłanych przez edytowanego użytkownika nie będzie mogła przekroczyd 2 GB. Wartośd zerowa w tym polu (0 GB) oznacza nieograniczony udział. 30

31 Quota dyskowa nie jest równoznaczna z rezerwacją dla użytkownika deklarowanej przestrzeni, jest tylko górnym ograniczeniem. Jeśli administrator posiada konto 5 GB, nadał swoim użytkownikom quoty 1 GB, a oni nie wykorzystują jej, to do jego dyspozycji wciąż pozostaje 5 GB GRUPY UPRAWNIEO Administrator ma możliwośd tworzenia grup oraz przypisywania członkostwa użytkownikom. Nadawanie uprawnieo dla grupy pozwala na dostęp do katalogów i plików wybranym użytkownikom, dzięki czemu praca kilku osób na jednym koncie staje się bardzo wygodna i przejrzysta. 31

32 6. UPRAWNIENIA DO KATALOGÓW I PLIKÓW Do każdego pliku i katalogu można przypisad uprawnienia dla użytkowników, pozwalające na kontrolę dostępu do zasobów zgromadzonych na koncie. Możliwośd zmiany uprawnieo ma administrator lub właściciel pliku. Użytkownik może zmieniad uprawnienia z poziomu serwisu WWW: jak również poprzez formatkę Dane w MyDysk w aplikacji zaznaczając plik lub katalog i wybierając Uprawnienia WŁAŚCICIEL PLIKU Właścicielem katalogu głównego jest administrator. Pozostali użytkownicy subkont są właścicielami swoich katalogów domowych. Użytkownik przypisany do pliku jako właściciel ma do niego pełne prawa dostępu. Pliki wysyłane na wirtualny dysk MyDysk przyjmują właściciela po katalogu, w którym się znajdują. Właściciela pliku lub katalogu może zmienid tylko administrator UPRAWNIENIA DLA GRUPY Do katalogów i plików można przypisad grupę, aby nadad prawa kilku użytkownikom. Uprawnienia grupie można tylko dodawad, nie mogą byd one mniejsze niż uprawnienia dla 32

33 pozostałych użytkowników - Inni. Przypisad grupę do pliku lub katalogu może tylko jego właściciel lub administrator UPRAWNIENIA DLA POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW Uprawnienia dla pozostałych użytkowników dotyczą wszystkich użytkowników konta poza właścicielem pliku, administratorem i przypisaną grupą UPRAWNIENIA ODCZYTU I ZAPISU Odczyt uprawnia do przeglądania zawartości katalogów oraz do pobierania z wirtualnego dysku MyDysk. Zapis uprawnia do pobierania, zmiany nazwy, usuwania, tworzenia katalogów oraz wysyłania nowych plików na wirtualny dysk NADAJ PRAWA REKURSYWNIE Zaznaczenie tej opcji powoduje przypisania takich samych uprawnieo dla wszystkich plików i katalogów znajdujących się wewnątrz folderu. 33

34 7. KOPIOWANIE DANYCH NA MYDYSK Wielu z nas dotyczył kiedyś problem utraty danych czy to z powodu awarii komputera, jego kradzieży lub przypadkowego wykasowania pliku. Odzyskanie danych może byd bardzo trudne, chyba że została wykonana ich kopia zapasowa. Kopia bezpieczeostwa online działa jak "elektroniczny depozyt bankowy", co zapewnia nie tylko zabezpieczenie danych np. przed kradzieżą czy pożarem, ale także szybki i łatwy dostęp. Kopie bezpieczeostwa można wykonad na cztery sposoby: 1. Klikając prawym klawiszem na pliku lub folderze i wybierając z menu MyDysk, a potem Kopiuj do MyDysk. 2. Przenosząc wybrany plik lub katalog na dysk wirtualny, który tworzy się automatycznie w Mój komputer. Można to zrobid za pomocą mechanizmu drag and drop (przeciąg i upuśd). 3. Korzystając z aplikacji klienckiej zaznaczamy zakładkę Backup Danych następnie Backup plików i folderów, w widocznym drzewku wybieramy wyznaczone zasoby. Następnie klikamy w Kopiuj do MyDysk. 34

35 4. Przez każdą przeglądarkę internetową, logując się na stronie Po przejściu na zakładkę Menedżer plików i klikając w przycisk Dodaj plik do MyDysk otworzy się okno do wyboru plików z dysku lokalnego. 35

36 8. UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW INNYM UŻYTKOWNIKOM USŁUGI MYDYSK Jeśli chcesz zapisywad zmiany w dokumentach z wielu komputerów jednocześnie i udostępniad swoje pliki i katalogi innym użytkownikom MyDysk, to funkcja Udostępniania jest rozwiązaniem! Użytkownicy pracujący w tej samej sieci często udostępniają swoje pliki albo na wspólnym serwerze, albo na własnych maszynach, aby inni mieli dostęp do tych plików i mogli je także edytowad. Z funkcją udostępniania możesz udostępniad swoje pliki innym użytkownikom MyDysk niezależnie od tego, gdzie oni są. Udostępniad zasoby można poprzez serwis www (klikając prawym przyciskiem myszy na katalog/plik i wybierając Udostępnij w MyDysk ) lub analogicznie poprzez aplikację kliencką przechodząc do zakładki Ogólne następnie Dane w MyDysk (z menu kontekstowego wybierając Udostępnianie ) 36

37 Spowoduje to otwarcie okna do wyszukania użytkowników w systemie MyDysk, dla wybranych użytkowników można udostępnid wybrany zasób w trybie od odczytu lub zapisu. Udostępniony zasób widoczny jest w Otoczeniu w menedżerze plików na stronie WWW lub w zakładce Dane w MyDysk w aplikacji klienckiej. 37

38 9. SZYFROWANIE DANYCH MyDysk daje możliwośd szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego. AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako norma przez amerykaoski urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeostwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości GENEROWANIE KLUCZA SZYFRUJĄCEGO Klucz szyfrujący możemy wygenerowad w aplikacji MyDysk instalowanej na komputerze użytkownika w zakładce Ustawienia > Bezpieczeostwo. W oknie generowania klucza szyfrującego należy poruszad wskaźnikiem myszy po wyznaczonym obszarze, a następnie zapisad wygenerowany klucz szyfrujący. 38

39 Uwaga: w przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Operator nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu MyDysk, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien byd przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu SZYFROWANIE WYSYŁANYCH DANYCH Szyfrowanie danych możliwe jest po wcześniejszym wygenerowaniu lub zaimportowaniu klucza szyfrującego AES-256 bit. Dane mogą byd zaszyfrowane za pomocą aplikacji zainstalowanej na komputerze użytkownika. W tym celu należy zaznaczyd opcję Szyfruj w oknie wyboru miejsca przechowywania pliku/folderu w MyDysk. 39

40 40

41 10. OPERACJE NA DANYCH Dla każdego synchronizowanego elementu na komputerze lokalnym możliwe jest wykonanie w wygodny sposób wielu czynności wybierając odpowiednią pozycję z menu kontekstowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na taki element oraz wybranie opcji MyDysk sprawi, że będziemy mieli pięd możliwości: Synchronizuj zmiany naciśnięcie tej opcji spowoduje, że wszystkie różnice w plikach dodanych do backupu zostaną przeniesione na Dysk MyDysk, Zmieo lokalizację w MyDysk kliknięcie tej opcji spowoduje pojawienie się okna, które ułatwi nam wybranie nowej lokalizacji pliku, Bezpiecznie zmieo nazwę zmienia nazwę oryginalnego pliku oraz jego odpowiednik na Dysku MyDysk Usuo z MyDysk więcej o usuwaniu danych w następnym podrozdziale, Wyłącz backup wybranie tej opcji spowoduje, że backup danego elementu zostanie wyłączony, element ten jednak pozostanie na Dysku MyDysk. 41

42 11. USUWANIE DANYCH Usuwanie danych (pliku lub katalogu) z MyDysk możliwe jest na trzy sposoby: 1. Przez naciśnięcie na danym elemencie prawym klawiszem myszy i wybranie z Eksploratora Windows pozycji MyDysk, a następnie opcji Usuo z MyDysk. 2. Drugim sposobem usuwania danych z dysku MyDysk jest wykorzystanie aplikacji klienckiej. W zakładce Ogólne wybieramy Dane w MyDysk następnie po zaznaczeniu odpowiedniego pliku lub katalogu klikamy Usuo 42

43 3. Usuwanie może odbywad również poprzez stronę internetową usługi, zaznaczając wybrane pliki i folderu i wybierając z menu kontekstowego Usuo. 43

44 44

45 12. WERSJONOWANIE Wersjonowanie czyli dostęp do poprzednich wersji plików, pozwala na odzyskanie wcześniej zapisanych wersji plików. Funkcjonalnośd ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy niepożądanych zmian w naszych zasobach. 1. Po naciśnięciu prawym klawiszem na pliku wybieramy opcje Włącz wersjonowanie. 2. Opcja Poprzednie wersje wybrana z menu kontekstowego, daje nam możliwośd sprawdzenia poprzednich wersji pliku. 45

46 3. Wybraną wersję możemy pobrad na nasz dysk lub usunąd. 4. Wyłącz wersjonowanie możemy w każdej chwili wyłączyd wersjonowanie. 5. Usuo wszystkie poprzednie wersje usuwa istniejące wersje pliku. Usługa MyDysk umożliwia przechowanie do 5 wersji pliku wstecz. Zarządzanie wersjonowaniem plików nie jest możliwe z aplikacji mobilnej. 46

47 13. OKNO APLIKACJI Główne okno zawiera pasek postępu, na którym każdorazowo widoczny jest stopieo zaawansowania procesu wysyłania lub pobierania danych z dysku MyDysk. Poniżej dostępne są 4 przyciski: Pauza-Wznów powoduje wstrzymanie-wznawianie przesyłania danych, Anuluj powoduje przerwanie przesyłania danych, a także zaniechania wcześniej wywołanych poleceo, Menu po prawej zawiera następujące zakładki: 1. Ogólne 1.1 Status Główne okno programu, w którym znajdziemy informację o aktualnie wykonywanych transferach, oraz sprawdzimy poziom zajętości dysku MyDysk. 1.2 Dane w MyDysk Tutaj widoczne są wszystkie twoje zasoby będące na serwerze MyDysk. Z tego miejsca możesz manipulowad plikami na koncie MyDysk. 1.3 Dysk wirtualny Klikając w dysk wirtualny otwiera się okno Eksploratora Windows z zasobami na koncie MyDysk. 47

48 2 Backup Danych 2.1 Backup plików i folderów Okno przeznaczone do wysyłania wybranych danych z dysku lokalnego na konto MyDysk. 2.2 Zadania backupu Tutaj możemy sprawdzid jakie zasoby mamy dodane do backupu, można też do konkretnego zadania przypisad harmonogram lub filtr. 2.3 Harmonogramy Gdzie możemy ustawid czas rozpoczęcia backupu oraz dni, w których powinien on się wykonywad. 2.4 Filtry Na tej zakładce definiujemy filtry. 3 Ustawienia 3.1 Ogólne Tutaj możemy wybrad opcje uruchomienia, ustawid nazwę komputera oraz zmienid ścieżkę do katalogu tymczasowego. 3.2 Backup Opcje pozwalające ustawid domyślny folder docelowy backupu oraz opcje dotyczące backupu otwartych plików. 3.3 Bezpieczeostwo Gdzie mamy możliwośd zmiany hasła użytkownika, oraz zdefiniowania klucza szyfrującego. 3.4 Ustawienia łącza Tutaj definiujemy ograniczenia na prędkośd wysyłania oraz pobierania danych przez aplikację. 3.5 Proxy Ustawienia serwera Proxy. 4 Pomoc 4.1 Pomoc W przypadku pytao bądź problemów z działaniem aplikacji, znajdziesz tu dane kontaktowe, a także sprawdzisz czy posiadasz najnowszą wersje aplikacji. 48

49 4.2 Raportowanie Tutaj mamy możliwośd wysłania opisu ewentualnego błędu aplikacji do producenta. 4.3 Komunikaty Zakładka służąca do informowania użytkownika o komunikatach systemu lub napotkanych błędach. 49

50 14. USTAWIENIA OGÓLNE Aby zmienid opcje uruchamiania aplikacji należy zaznaczyd odpowiednią opcję: Uruchamiaj aplikację przy starcie systemu powoduje uruchamianie aplikacji interfejsu użytkownika przy starcie systemu Automatyczne logowanie bieżącego konta przez usługę Windows po zaznaczeniu tej opcji usługa systemowa będzie automatycznie logowała się do bieżącego konta podczas startu oraz po wylogowaniu innego użytkownika. Automatyczne logowanie bieżącego konta Powoduje automatyczne logowanie bieżącego konta w aplikacji interfejsu użytkownika po jego uruchomieniu. Dokoocz poprzednio trwające backupy plików Gdy opcja jest włączona program przy starcie automatycznie dokaocza poprzednio niezakooczone zadania backupu plików. Automatycznie pobieraj aktualną wersję programu Opcja powoduje automatyczne pobieranie aktualnej wersji w tle gdy zostanie taka wydana. Po pobraniu aktualnej wersji program zaktualizuje się podczas najbliższego restartu usługi MyDysk. Pozostałe opcje: Nazwa komputera Nazwa definiowana przez użytkownika, służy ona od rozpoznawania komputera z którego wykonywany jest backup danych. Pozwól na zdalne wylogowanie bieżącego konta z tego komputera Gdy opcja jest zaznaczona i użytkownik podejmuje próbę zalogowania na większej liczbie komputerów niż jest to dozwolone to będzie miał możliwośd zdalnego wylogowania użytkownika z tego komputera. Folder tymczasowy Ścieżka lokalizacji gdzie zapisywane są tymczasowe pliki programu MyDysk. 50

51 14.2. BACKUP Domyślny folder backupu Domyślny folder gdzie zapisywane są synchronizowane elementy. Użyj usługi VSS dla plików otwartych przez inne aplikacje Pozwala na wykonywanie backupu otwartych plików przez inne aplikacje na komputerze dzięki wykorzystaniu usługi systemowej VSS wykonującej kopie wolumenów w tle Użyj domyślne usługi VSS dla wszystkich transferów Zaznaczenie opcji powoduje wymuszenie użycia usługi VSS dla wszystkich transferowanych plików przez aplikację, może to powodowad zwiększone obciążenie systemu. 51

52 14.3. BEZPIECZEOSTWO Na tej zakładce dostępne są opcje dotyczące bezpieczeostwa. Istnieje możliwośd zarządzania kluczem szyfrującym. Klucz szyfrujący Generowanie klucza szyfrującego zostało opisane w podrozdziale 9.1. Przycisk Import pozwala na wybór klucza szyfrującego z pliku na dysku lokalnym. Zapomnij powoduje usunięcie informacji o kluczu szyfrującym z konfiguracji programu. 52

53 14.4. USTAWIENIA ŁĄCZA Wybierając Ustawienia, a następnie zakładkę Ustawienia łącza można zmienid opcje sieciowe. W przypadku niskiej prędkości łącza lub znacznego stopnia wykorzystania można ograniczyd prędkośd wysyłania i pobierania plików na serwer. Opcja Lokalna autoryzacja dla backupu SMB umożliwia wpisanie danych dostępu do lokalnego konta użytkownika Windows. Wymagane jest to podczas backupu lokalizacji sieciowych przy pomocy protokołu SMB ponieważ protokół wymaga logowania się poprzez dane użytkownika, a usługa MyDysk działa na uprawnieniach użytkownika SYSTEM. 53

54 14.5. PROXY Dodatkową opcją możliwą do wykorzystania w aplikacji instalowanej na komputerze użytkownika jest możliwośd ustawienia serwerów proxy do połączenia z Internetem. Możesz sam skonfigurowad ustawienia dla odpowiedniego serwera proxy wraz z możliwością autoryzacji. Dzięki temu łączenie się i przesyłanie danych na serwery MyDysk odbywad się będzie prawidłowo nawet przypadku wystąpienia serwera proxy w sieci korporacyjnej. Dostęp do ustawieo serwera Proxy możliwy jest również przed zalogowaniem aplikacji, w tym celu w oknie logowania należy nacisnąd przycisk Ustawienia 54

55 55

56 15. APLIKACJA INTERNETOWA Aplikacja internetowa MyDysk jest dostępna po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową na stronie: 56

57 15.1. LOGOWANIE Na stronie należy podad nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie nacisnąd przycisk Zaloguj się. Następnie na zakładce Moje usługi należy kliknąd w ikonę zakupionego produktu MyDysk. 57

58 15.2. MENEDŻER PLIKÓW Po zalogowaniu otwiera się Menedżer plików, w którym użytkownik ma możliwośd zarządzania danymi zgromadzonymi na koncie MyDysk oraz wysyłanie nowych plików. Menedżer składa się z trzech okien: w lewym oknie znajdują się wszystkie Twoje zasoby przeniesione na MyDysk, które są widoczne w postaci drzewa plików i folderów. W prawym oknie wyświetlane są wszystkie dostępne pliki w danym folderze. W dolnym oknie na dole wyświetlane są informacje o aktualnie zaznaczonym pliku, po kliknięciu na ikonę informacyjną wyświetlają się takie danej jak: data modyfikacji, data utworzenia, rozmiar, status. Obok ikony pliku znajdują się pięd przycisków: zapisz plik na dysku (ściągnij plik) 58

59 udostępnij plik przenieś usuo plik bezpowrotnie dodaj komentarz Wszelkie operacje na plikach odbywają się poprzez rozwijalne menu kontekstowe po kliknięciu na wybrany element prawym przyciskiem myszy. Pobierz Pobiera wybrane elementy na dysk lokalny, jeśli zaznaczone jest kilka plików lub folder to pliki pobierane są w postaci archiwum ZIP Przenieś do Przenosi wybrane elementy do wybranego folderu docelowego w ramach konta MyDysk Usuo Usuwa wybrane pliki i folderu Utwórz folder Tworzy folder w wybranej lokalizacji Zmieo nazwę Zmienia nazwę wybranego pliku lub folderu\ 59

60 Udostępnij w MyDysk dzięki której możliwe jest udostępnianie zasobów innym użytkownikom MyDysk Udostępnij w Internecie Udostępnia wybrany plik publicznie w Internecie oraz generuje dla niego link Udostępnione Wyświetla wszystkie pliki udostępnione innym użytkownikom MyDysk lub w Internecie Biblioteka Pozwala na dodanie zaznaczonych plików do biblioteki Odtwarzacz MP3 Otwiera multimedialny odtwarzacz plików MP3 dla zaznaczonych plików. Wyłącz synchronizację wyłącza synchronizację na wskazanych plikach Uprawnienia możliwośd zmiany uprawnieo przypisanych do pliku 60

61 15.3. PROFIL UŻYTKOWNIKA Profil użytkownika stanowi panel administracyjny konta MyDysk, w którym wyświetlane są podstawowe dane o użytkowniku oraz możliwa jest zmiana ustawieo naszego konta. Aby przejśd do profilu użytkownika należy kliknąd nazwę użytkownika u góry strony. W menu po prawej stronie mamy następujące opcje: Przejdź do menedżera plików Przechodzi do okna menedżera plików Zadania backupu Pozwala na wyświetlenie informacji nt. zadao backupu, przeglądad historię wykonywania zadao oraz konfigurowad powiadomienia. Powiadomienia możliwośd konfiguracji raportów dziennych oraz ustawienie nr telefony do systemu powiadomieo Użytkownicy możliwośd przeglądania użytkowników konta oraz edycji ich profili Wyloguj się z usługi Powoduje wylogowanie użytkownika z systemu MyDysk 61

62 15.4. BIBLIOTEKI MULTIMEDIÓW W celu ułatwienia Użytkownikowi przeglądania multimediów na koncie MyDysk wprowadzono specjalne biblioteki, w których istnieje możliwośd wyświetlania wybranych plików zgromadzonych na wirtualnym dysku. Biblioteki podzielone są na dwie kategorie: Muzyka Biblioteki muzyczne dają możliwośd katalogowania w jednym miejscu swoich ulubionych utworów zgromadzonych na koncie MyDysk, dzięki czemu słuchanie muzyki w wbudowanym odtwarzaczu MP3 możliwe jest bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową prosto i przyjemnie. Własne biblioteki muzyczne mogą byd wykorzystywane jako play listy, co dodatkowo ułatwia używanie odtwarzacza. Zdjęcia MyDysk, dzięki bibliotekom, umożliwia Użytkownikowi wygodne przeglądanie plików graficznych. Biblioteka pozwala na swobodne katalogowanie zdjęd zapisanych na koncie MyDysk. Dzięki opcji filtrowania obrazów, w widoku menedżera plików, Użytkownik uzyskuje możliwośd szybkiego przeglądania zdjęd w postaci miniatur, natomiast nowa strona galerii zdjęd pozwala przeglądad obrazy przypisane do bibliotek WYKORZYSTYWANIE BIBLIOTEK Biblioteki można użyd jako play listę lub galerię zdjęd. Dodawanie plików do biblioteki Dodawanie plików do galerii może odbyd się poprzez stronę www. Pliki muszą byd już obecne na koncie użytkownika MyDysk. Dodawanie pliku do biblioteki odbywa się poprzez zaznaczenie plików/folderów i wybór z menu kontekstowego Biblioteka -> rodzaj biblioteki. Dodają się pliki zaznaczone bezpośrednio oraz pliki zawarte w zaznaczonych katalogach. Dodają się pliki *.mp3, *.jpg Usuwanie z biblioteki Wchodząc do wybranej biblioteki przy użyciu kolumny po lewej stronie menedżera plików można po zaznaczeniu wybranych plików usunąd je z biblioteki. 62

63 UDOSTĘPNIANIE GALERII ZDJĘD Dodatkowym atutem jest możliwośd udostępnienia galerii zdjęd na zewnątrz, dzięki czemu Użytkownicy mogą dzielid się własnymi zdjęciami ze wszystkimi znajomymi w sieci Internet. Bezpieczeostwo, nowoczesny wygląd i prostota obsługi to główne zalety tego rozwiązania. Dla każdej udostępnionej biblioteki zdjęd przypisywany jest dedykowany adres internetowy, którym Użytkownik może podzielid się z kimkolwiek chce (np. przesyłając link URL znajomemu drogą mailową). Galerie można dodatkowo zabezpieczyd hasłem, co podnosi bezpieczeostwo danych w Internecie i daje pewnośd, że zdjęd nie zobaczy nikt nieupoważniony. Istnieje również możliwośd tworzenia publicznych galerii, które widoczne są dla wszystkich na stronie internetowej galerii MyDysk OPCJE UDOSTĘPNIANIA GALERII ZDJĘD Podczas udostępniania galerii zdjęd można określid następujące opcje: czy galeria ma byd publiczna data ważności udostępnienia nazwa użytkownika hasło zabezpieczające dostęp do galerii 63

64 DOSTĘP DO GALERII ZDJĘD Po udostępnieniu galerii zdjęd w Internecie można je przeglądad w przeglądarce internetowej pod stronami: pojedyncze galerie: link wygenerowany podczas włączania udostępniania jeśli udostępnione publicznie: https://mydysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/ wszystkie udostępnione z konta użytkownika MyDysk, wymaga zalogowania: https://mydysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-photos PRZEGLĄDANIE GALERII ZDJĘD Galerie zdjęd udostępnione w Internecie przeglądad można na stronie internetowej pod odpowiednio wygenerowanymi linkami. Elementy galerii zdjęd wyświetlane są w postaci listy lub miniatur w zależności od ustawieo widoku. Po kliknięciu na wybrane zdjęcie wyświetla się ono w powiększonym rozmiarze z przyciskami nawigacyjnymi pozwalającymi przechodzenie pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Nawigowad można również przy pomocy klawiatury wykorzystując klawisze strzałek. 64

65 16. UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW/FOLDERÓW W INTERNECIE Dzięki funkcji udostępniania plików na zewnątrz Użytkownik może dzielid się danymi z kimkolwiek chce w całej sieci Internet i to bez żadnych ograniczeo. Przesyłanie dużych plików pocztą to już nie problem, wystarczy udostępnid plik ze swojego konta MyDysk i podzielid się linkiem ze znajomymi. Dla każdego udostępnionego pliku można ustawid hasło, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeostwa. Opcje udostępniania plików w Internecie Podczas włączania udostępniani plików/folderów można określi następujące opcje: o czy plik/folder ma byd udostępniony publicznie o data ważności udostępnienia o hasło zabezpieczające dostęp do plików Dostęp do udostępnionych plików Po udostępnieniu plików/folderów w Internecie można je przeglądad w przeglądarce internetowej pod stronami: o pojedyncze pliki/foldery: link wygenerowany podczas włączania udostępniania o jeśli udostępnione publicznie: https://mydysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/ 65

66 o wszystkie udostępnione z konta użytkownika MyDysk, wymaga zalogowania: https://mydysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-files PUBLICZNE GALERIE KATALOG PUBLICZNY W katalogu publicznym wyświetlane są wszystkie galerie plików i zdjęd udostępnione w Internecie przez użytkowników systemu MyDysk z włączoną opcją publiczne. Dostęp do galerii publicznych Dostęp do katalogu publicznego można uzyskad poprzez przeglądarkę internetową przez link: Informacje widoczne w katalogu publicznym W katalogu publicznym dostępne są informacje: o nazwa udostępnionego zasobu o rozmiar jeśli udostępniony jest plik o login użytkownika, który udostępnił zasób o data dodania data udostępnienia. Dostępne warianty widoku Wyświetlanie udostępnionych zasobów możliwe jest na dwa sposoby: o widok listy zasoby wyświetlane są w postaci listy, wyświetlane są kolumny: Nazwa, Rozmiar, Udostępnił, Data dodania o widok mozaiki zasoby wyświetlane są w postaci miniatur, jeśli udostępnione jest bezpośrednio zdjęcie to pojawia się jego miniatura Opcje dostępne po najechaniu myszą na zasób Podczas najechania kursorem myszy na wybrany zasób pojawiają się opcje do wyboru: o Link do pliku wyświetla się bezpośredni link do zasobu do skopiowania o Pobierz rozpoczyna pobieranie pliku, jeśli zasób jest chroniony hasłem wyświetla monit o podanie hasła o Zgłoś naruszenie pozwala napisad wiadomośd do pracowników MyDysk w sprawie naruszenie regulaminu lub praw autorskich Pobieranie zasobu Możliwe jest pobieranie wszystkich udostępnionych zasobów: o Pojedyncze pliki pobierany są wybrany plik o Katalogi zawartośd katalogu jest archiwizowana do pliku ZIP i rozpoczyna się jego pobierania o Galerie zdjęd analogicznie jak katalogi podczas pobierania zdjęcia są archiwizowane do pliku ZIP i rozpoczyna się ich pobieranie 66

67 Wyszukiwanie w katalogu publicznym Opcja szukania zasobów w katalogu publicznym wyszykuje wszystkie zasoby w których występuje określony ciąg znaków uwzględniając nazwę zasobu oraz login użytkownika, który zasób udostępnił. Link do zasobów wybranego użytkownika Znając login użytkownika można w łatwy sposób wyświetlid wszystkie jego udostępnione publicznie zasobu poprzez link: https://mydysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/ gdzie login jest nazwą wybranego użytkownika. 67

68 17. DWUSTRONNA SYNCHRONIZACJA DANYCH Aplikacja MyDysk umożliwia automatyczną synchronizację danych pomiędzy serwerem wirtualnym oraz wszystkimi urządzeniami, na których zalogowany jest użytkownik. Aplikacja tworzy na dysku specjalny folder o nazwie MyDysk Sync, którego zawartośd jest automatycznie synchronizowana z dyskiem wirtualnym, a następnie z innymi komputerami na których korzystamy z usługi. Analogiczny folder widoczny jest również na urządzaniu mobilnym oraz w panelu www. 68

69 Dodanie pliku do synchronizowanego katalogu na jednym urządzeniu spowoduje, że plik pojawi się automatycznie na innych zsynchronizowanych urządzeniach oraz na dysku wirtualnym. Użytkownik korzystający z mechanizmu synchronizacji nie musi podejmowad żadnych czynności w celu wysłania plików na serwer. Aplikacja samoczynnie przystąpi do działania w przypadku wykrycia dowolnych zmian w synchronizowanym folderze. 69

70 18. APLIKACJA MOBILNA INSTALACJA APLIKACJI I LOGOWANIE DO KONTA MYDYSK 1. Uruchom instalator aplikacji MyDysk, otworzy się kreator instalacji. Naciśnij przycisk Instaluj. Po wykonaniu procesu instalacji, pojawi się możliwośd otwarcia aplikacji. 2. Aby zalogowad się do aplikacji należy podad login i hasło. 70

71 Uzyskanie informacji o koncie użytkownika możliwe jest po kliknięciu loginu użytkownika na ekranie Ustawienia, lub na powitalnym ekranie, który pojawia się po pierwszym uruchomieniu aplikacji. 71

72 18.2. KONFIGURACJA BACKUPU 1. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, pojawi się kreator backupu zawartości telefonu. Podczas codziennej pracy z aplikacją można wywoład ten kreator z menu Ustawienia. W kreatorze można wybrad, jakie zasoby mają byd automatycznie backupowane. Użytkownik ma do wyboru backup: pojedynczych plików, kontaktów, SMS/MMS, muzyki, filmów, zdjęd. Backup zdjęd, muzyki i filmów oznacza przesłanie z urządzania mobilnego wszystkich plików tego typy na konto MyDysk, przesyłanie zmian dokonanych na urządzeniu w tych plikach na konto MyDysk oraz śledzenie pojawiających się nowych plików z danej kategorii. Podobnie działa backup pojedynczych plików z tą różnicą, że należy je wskazad ręcznie (backup plików na urządzeniach mobilnych nie może obejmowad całego katalogu). Usunięcie pliku objętego backupem z urządzenia mobilnego nie powoduje podobnej operacji na koncie MyDysk, co chroni użytkownika przed sytuacją niezamierzonego pozbycia się danych ze swojego telefonu. W odróżnieniu od backupu plików, backup kontaktów polega na ich synchronizacji, co oznacza, że zmiany w kontaktach (dodanie nowego, edycja, usunięcie) nanoszone są na wszystkie inne urządzenia mobilne używające danego konta MyDysk. Nieopatrzne usunięcie kontaktu z jednego urządzenia spowoduje więc usunięcie go ze wszystkich urządzeo używających MyDysk na danym koncie. Odzyskanie tak skasowanego kontaktu możliwe jest tylko poprzez wywołanie opcji Przywracania wszystkich kontaktów (rozdział 18.4). 72

73 Backup SMS-ów/MMS-ów polega na wysłaniu wszystkich wiadomości z urządzenia na konto MyDysk oraz regularnym dosyłaniu nowych. SMS-y, podobnie jak pliki są tylko backupowane, wysłane na konto MyDysk nie pojawią się automatycznie na innych urządzeniach korzystających z tego samego konta. Nie są usuwane z konta MyDysk wiadomości usunięte z urządzenia mobilnego. Kreator umożliwia także określenie okoliczności, w których ma następowad backup: Wykonaj backup automatyczny backup wykonywany jest automatycznie w tle, w równych odstępach czasu. Jeśli ta opcja jest wyłączona, możliwy jest tylko backup wywoływany ręcznie; Backup gdy włączone WiFi automatyczny backup wykonywany jest tylko wtedy, gdy urządzenie łączy się z siecią za pośrednictwem WiFi; Backup gdy ładowanie automatyczny backup wykonywany jest tylko wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do prądu. 2. W celu wykonania pierwszego backupu należy zaznaczyd elementy, które mają byd backupowane oraz kliknąd Przejdź do aplikacji Uwaga. Wysłanie jakichkolwiek danych pierwszy raz (po zaakceptowaniu konfiguracji backupu) odbywa się bezwzględnie, z pominięciem wszystkich reguł backupu (na przykład obostrzenia dotyczącego ograniczenia czasu backupu do okresów dostępności sieci WiFi). Zdjęcia, muzyka, filmy oraz pojedyncze pliki są widoczne na koncie użytkownika w katalogu mobile lub przez stronę internetową za pomocą filtru Urządzenia mobilne 73

74 Pozostałe elementy SMS-y, MMS-y oraz kontakty nie są widoczne dla użytkownika przez przeglądarkę. Aby kontrolowad ich ilośd wysłanych na konto MyDysk, należy skorzystad z ekranu Informacje o koncie (patrz rozdział 18.1) ZARZĄDZANIE DANYMI NA KONCIE Po przejściu do aplikacji, użytkownik ma możliwośd zarządzania dostępnymi zasobami. Po wybraniu przycisku Menu lub rozwinięciu opcji pliku, pojawią się następujące możliwości działania: 74

75 Dodaj umożliwia dodanie zdjęcia, filmu lub pliku; Utwórz folder umożliwia stworzenie nowego folderu; Ustawienia umożliwia ponowne ustawienie składników backupu; Wyloguj spowoduje wylogowanie z aplikacji; Informacje spowoduje wyświetlenie informacji o pliku; Pobierz spowoduje pobranie pliku na urządzenie mobilne; Usuo spowoduje usunięcie pliku z MyDysk; Udostępnij umożliwia udostępnienie pliku innemu użytkownikowi lub w Internecie. Zdjęcia wysłane za pomocą aplikacji MyDysk przeglądad można bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej. Zdjęcia wyświetlane są w postaci miniatur. Po wybraniu dowolnego zdjęcia wyświetla się ono w powiększonym rozmiarze z przyciskami pozwalającymi na pobranie, usunięcie lub udostępnienie zdjęcia. Przejście do następnego zdjęcia odbywa się poprzez przeciągnięcie palcem PRZYWRACANIE DANYCH W celu przywrócenia backupowanych zasobów urządzenia mobilnego, należy przejśd do ustawieo backupu i wybrad Przywród, a następnie wskazad, które składniki backupu mają zostad przywrócone i zatwierdzid przyciskiem OK. 75

76 Przywracanie plików, zdjęd, filmów i muzyki możliwe jest tylko na dokładnie tym samym urządzeniu mobilnym, z którego były one pierwotnie wysyłane. Elementy te przechowywane są na koncie użytkownika oddzielnie dla każdego urządzenia używającego danego konta. Przy przywracaniu plików każdej z kategorii, trafiają one do dokładnie tych samych ścieżek lokalnych (folderów), z których były wysłane. Jeżeli pod konkretną ścieżką w chwili przywracania istnieje już plik o tej samej nazwie co plik przywracany, proces przywracania utworzy nowy plik o nazwie zmodyfikowanej. Przywracanie kontaktów możliwe jest na dowolnym urządzeniu mobilnym korzystającym z konta MyDysk obiekty te przechowywane są wspólnie dla całego konta. Stan kontaktów zostaje odtworzony na urządzeniu. Jeżeli na urządzeniu, na którym uruchomiono przywracanie istnieje już identyczny kontakt, to zostanie utworzony nowy, będący kopią istniejącego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomiędzy wykonaniem backupu kontaktów a ich przywracaniem nie dokonano odinstalowania aplikacji MyDysk. Taki warunek chroni przed powieleniem się obiektów. SMS-y i MMS-y podobnie jak pliki, zdjęcia, muzyka i filmy przechowywane są oddzielnie dla każdego urządzenia mobilnego, z którego korzystano z aplikacji. Jednak w odróżnieniu od wymienionych wcześniej składników backupu, przywracanie SMS-ów i MMS-ów odbywad się może z dowolnego telefonu. Aplikacja zaproponuje wówczas użytkownikowi możliwośd wyboru, z którego urządzenia mobilnego mają pochodzid przywracane SMS-y/MMS-y. Podczas przywracania wiadomości SMS/MMS aplikacja nie sprawdza istnienia ich ewentualnych duplikatów. Jeśli przed procesem przywracania nie wyczyszczono wszystkich wiadomości z telefonu, może się zdarzyd, że niektóre pojawią się podwójnie. 76

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 2 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 4 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 3.1 Jak pobrać oprogramowanie... 6 3.2 Rejestracja nowego konta... 9 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.1

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.1 ZAWARTOŚĆ 1. prodysk... 6 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 7 2.1. Rejestracja nowego konta... 7 2.2. Instalacja programu... 8 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

1. ibard24 backup online... 4. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 5. 2.1. Rejestracja nowego konta... 5. 2.1. Instalacja programu...

1. ibard24 backup online... 4. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 5. 2.1. Rejestracja nowego konta... 5. 2.1. Instalacja programu... ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 4 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 5 2.1. Rejestracja nowego konta... 5 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Jak pobrać oprogramowanie... 7 2.1.2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.8.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.8.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.8.6 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.icomarch24.p www.ibard24.pl Biblioteka W celu ułatwienia użytkownikowi przeglądania multimediów na swoim koncie ibard24 wprowadzono specjalne biblioteki, w których wyświetlad można wybrane pliki zgromadzone na wirtualnym dysku. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.10

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.10 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.10 ZAWARTOŚĆ icomarch24 SA ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 31-864 Kraków 1. ibard24... 6 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 7 2.1. Rejestracja nowego konta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

1. ibard24 backup online Rozpoczęcie przygody to takie proste! Rejestracja nowego konta Instalacja programu...

1. ibard24 backup online Rozpoczęcie przygody to takie proste! Rejestracja nowego konta Instalacja programu... ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać oprogramowanie... 8 2.1.2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu.

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu. Oddajemy w paostwa ręce przewodnik, który w prosty i jasny sposób przeprowadza użytkownika przez pierwsze logowanie do usługi oraz pokazuje jak wykonad backup bazy danych Comarch OPT!MA z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 3.2.2

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 3.2.2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 3.2.2 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 10 2.1.1. Jak pobrać oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

E-BACKUP JAK ZACZĄĆ? Gratuluję wyboru usługi E-Backup.

E-BACKUP JAK ZACZĄĆ? Gratuluję wyboru usługi E-Backup. E-BACKUP JAK ZACZĄĆ? Gratuluję wyboru usługi E-Backup. Nie ma obecnie drugiej metody zabezpieczenia danych, dającej tak pełną ochronę, jak backup on-line. Wybierając naszą usługę stawiają Państwo na pełne

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. acji Instrukcja użytkownika dla systemu Android

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest ibok-iplay.pl? II. Co muszę zrobid by skorzystad z ibok-iplay.pl? III. Jak uruchomid ibok-iplay.pl?

I. Co to jest ibok-iplay.pl? II. Co muszę zrobid by skorzystad z ibok-iplay.pl? III. Jak uruchomid ibok-iplay.pl? Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Co to jest?... 1 II. Co muszę zrobid by skorzystad z?... 1 III. Jak uruchomid?... 1 IV. Jak korzystad z?... 5 V. Na czym polega zdalne podłączenie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

TeleLock.NET. Instrukcja programu

TeleLock.NET. Instrukcja programu TeleLock.NET Instrukcja programu Spis treści O programie... 3 Okno programu... 3 TeleLock.NET, zabezpieczanie aplikacji zasady ogólne... 5 Krok 1 Tworzenie/edycja projektu... 6 Zapis projektu... 11 Krok

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Udaj się na stronę http://cloud.skyday.eu (lub tymczasowy https://cloud.pwmumble.com zapewniający połączenie szyfrowane)

Udaj się na stronę http://cloud.skyday.eu (lub tymczasowy https://cloud.pwmumble.com zapewniający połączenie szyfrowane) Instrukcja obsługi owncloud w SKYDAY. 1. Pierwsze logowanie Udaj się na stronę http://cloud.skyday.eu (lub tymczasowy https://cloud.pwmumble.com zapewniający połączenie szyfrowane) Wprowadź swój login

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

E-BACKUP - INSTRUKCJA

E-BACKUP - INSTRUKCJA E-BACKUP - INSTRUKCJA WSTĘP Gratuluję wyboru usługi E-Backup. Nie ma obecnie drugiej metody zabezpieczenia danych, dającej tak pełną ochronę, jak backup on-line. Wybierając naszą usługę stawiają Państwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo