Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi esale Windows Mobile

2 Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa Procedura kalibracji Instalacja programu esale Instalacja w Microsoft ActiveSynca Instalacja na palmtopie Instalacja ponowna po awarii palmtopa Obsługa list Informacje ogólne Wyszukiwanie Filtrowanie Menu programu Menu główne Firmy Narzędzia Wydruk Pamięć Zapisz dane Optymalizacja Zdalny pulpit Archiwizacja danych Odtwarzanie danych Archiwizacja aplikacji Odtwarzanie aplikacji Log pracy Log błędów Konfiguracja Konfiguracja Nazwa PPC Ftp DialUp Rabaty Skaner Konfiguracja drukarki Konwersja drukarki Konfiguracja fiskalnej Konwersja fiskalnej Układ Komunikacja Komunikacja Trasa Klasa Raporty equest Zamknij Dokumenty Klienci Nagłówek Rozrachunki Towary...143

3 Karta towaru Pozycje Komunikaty Zadania Dodanie nowego zadania Przewodnik po najczęściej wykonywanych działaniach Jak wyszukiwać w listach? Jak filtrować listy? Jak założyć kartotekę nowego klienta? Jak wystawić dokument sprzedaży lub zamówienie? Jak usunąć aktywny dokument? Jak wygenerować dokument z danych historycznych? Jak wystawić dokument KP (kasa przyjmie)? Jak zarejestrować wizytę nieproduktywną? Jak poprawić zatwierdzony dokument? Jak usunąć zatwierdzony dokument? Jak wydrukować dokument, raport, ofertę? Wydruk zatwierdzonego dokumentu Wydruk oferty asortymentowej Wydruk zestawienia stanów magazynowych Wydruk raportów Wydruk raportów szczegółowych Jak wyświetlić listę należności wskazanego klienta? Jak zaplanować zadania na następne dni? Specyfikacja pliku konfiguracyjnego Plik esale.ini Opis szablonu numeracji dokumentów Szablon numeracji

4 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa 1.1 Procedura kalibracji Podczas pierwszego uruchomienia (oraz po tzw. "twardym resecie") należy przeprowadzić opisaną poniżej procedurę kalibracji urządzenia. Nacisnąć rysikiem dowolny punkt ekranu. Nacisnąć rysikiem środek krzyża. Procedurę powtarzać tyle razy ile pojawi się krzyż. 4

5 2 Instalacja programu esale 2.1 Instalacja Microsoft ActiveSynca Pierwszym etapem instalacji aplikacji esale jest instalacja wstępna przeprowadzana na komputerze stacjonarnym PC. Po jej przeprowadzeniu możliwe jest instalowanie aplikacji esale na dowolnej liczbie palmtopów. Przed przystąpieniem do instalacji wstępnej na komputerze należy zainstalować oprogramowanie Microsoft ActiveSync (patrz: Microsoft Activesync Instalacja). Podczas instalacji wstępnej do komputera nie powinien być podłączony żaden palmtop. Instalacja wstępna rozpoczyna się po uruchomieniu jednego z niżej opisanych programów: esaleinstall2002.zip.exe : wersja pełna dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC esaleinstall2003.zip.exe : wersja pełna dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC 2003, Microsoft Windows Mobile 5, Microsoft Windows Mobile 6. esaleinstalld2002.zip.exe : wersja demo dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC esaleinstalld2003.zip.exe : wersja demo dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC 2003, Microsoft Windows Mobile 5, Microsoft Windows Mobile 6. Po uruchomieniu jednego z powyższych programów należy przeprowadzić niżej opisaną procedurę. Wskazanie folderu docelowego. Destination Folder : katalog w którym zostanie zainstalowana aplikacja esale Ok : kontynuacja procesu instalacji; Exit Setup : rezygnacja z instalacji. Opcjonalne (może się pojawić). Potwierdzenie utworzenia folderu. Tak : kontynuacja procesu instalacji; Nie : przerwanie instalacji. 5

6 Zakończenie instalacji. Należy przycisnąć Ok. 2.2 Instalacja na palmtopie Instalacja aplikacji esale na palmtopie jest możliwa po przeprowadzeniu Instalacji wstępnej (patrz: MSC esale Instalacja wstępna). UWAGA! Dla uzyskania pełnej funkcjonalności archiwizacji i kopii bezpieczeństwa aplikacji, przed instalacją należy zaopatrzyć palmtopa w stosowną kartę pamięci. 1. Należy połączyć palmtopa z komputerem stacjonarnym PC. 2. Przeprowadzić procedurę instalacji na komputerze stacjonarnym PC. Opcjonalnie (może się pojawić) "Parowanie" palmtopa". Nacisnąć przycisk Anuluj. 6

7 Opcjonalnie (może się pojawić) Potwierdzenie instalacji. Nacisnąć przycisk Tak. Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Jeżeli na ekranie nie pojawiło się okienko opisane powyżej, należy uruchomić Microsoft ActiveSync poprzez dwukliknięcie zielonej ikony z dwoma strzałkami znajdującej się w pasku zadań w prawym dolnym rogu komputera PC (obok godziny). Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Z menu punkt Narzędzia podpunkt Dodaj/usuń programy... (w wersji angielskiej Tools podpunkt Add/remove programs...). 7

8 Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Zaznaczyć kwadrat po lewej stronie MSC esale i nacisnąć Ok. Uwaga! Lista może zawierać inne niż wyświetlane obok aplikacje, ale na pewno będzie zawierała MSC esale. Podczas instalacji aplikacji na ekranie pojawi się okienko wskazujące zaawansowanie operacji. Zakończenie instalacji na komputerze stacjonarnym PC. 8

9 3. Przeprowadzić procedurę instalacji na palmtopie. Opcjonalnie (może się pojawić) Potwierdzenie zamiany plików. Nacisnąć Yes To All (w wersji polskiej Tak Na Wszystkie). Uruchomienie esale. Rozwinąć menu Start w lewym górnym rogu ekranu palmtopa i nacisnąć punktu ESALE. 9

10 Opcjonalnie Uruchomienie esale (metoda II). Jeżeli w menu Start nie pojawił się punk ESALE należy wybrać Programs (w wersji polskiej Programy). Nacisnąć ikonę ESALE. Ustawienie daty i czasu. Należy wprowadzić prawidłowe dane stosując konwencję: RRRR.MM.DD gg:mm:ss gdzie: RRRR : rok MM : miesiąc DD : dzień gg : godzina mm : minuta ss : sekunda Ok : potwierdzenie ustawień, Cancel : rezygnacja ze zmiany ustawień. 10

11 Wybór polskiej klawiatury. Rozwijając menu ukryte pod strzałką w górę w prawym dolnym rogu ekranu wybrać klawiaturę polską Mayer (lub esip). Kontynuacja instalacji. 11

12 Rejestracja aplikacji. W celu zarejestrowania aplikacji należy nacisnąć przycisk Yes po pojawieniu się okienka. Naciśnięcie przycisku No powoduje przejście aplikacji w tryb demo. Rejestracja aplikacji cd. Aby zarejestrować aplikację należy po pojawieniu okienka zadzwonić do firmy MAYER S.C. w celu aktywacji licencji. Otrzymany klucz należy wprowadzić w polu edycyjnym pamiętając o stosowaniu znaku minus (-) co cztery cyfry. Ok : potwierdzenie rejestracji, Cancel : rezygnacja z rejestracji. 12

13 Restart urządzenie. Po pojawieniu się okienka informacyjnego nacisnąć ikonę Ok w jego prawym górnym rogu. Nastąpi restart urządzenia. Po restarcie aplikacja esale zostanie uruchomiona automatycznie. Zakładanie bazy danych. Yes : potwierdzenie utworzenia bazy, No : rezygnacja z utworzenia bazy. Uwaga! Należy koniecznie nacisnąć przycisk Yes. 13

14 Kończenie instalacji. Po pojawieniu się okienka informacyjnego nacisnąć ikonę Ok w jego prawym górnym rogu. 2.3 Instalacja ponowna po awarii palmtopa Po tzw. "twardym resecie" palmtopa istnieje możliwość automatycznej instalacji oraz pełnego odtworzenia aplikacji. Do tego celu nieodzowna jest karta pamięci (zależnie od modelu palmtopa MMC, SD, MicroSD,...). Karta musi być włożona do urządzenia w chwili pierwszej instalacji aplikacji esale (patrz: Instalacja). Po "twardym resecie" urządzenia z włożoną kartą nastąpi automatycznie uruchomienie procesu reinstalacji. Jeżeli karta nie jest włożona reinstalacja nastąpi w chwili jej włożenia do urządzenia. Prawidłowe odtworzenie aplikacji po reinstalacji możliwe jest tylko wtedy gdy prawidłowo wykonano operację Archiwizacja Aplikacji (Menu/Narzędzia/Archiwizacja Aplikacji). Odtworzony zostanie stan esale z chwili ostatniego wykonania tej operacji. Opcjonalnie (może się pojawić). Potwierdzenie zamiany plików. Nacisnąć Yes To All (w wersji polskiej Tak Na Wszystkie). 14

15 Opcjonalnie (może się pojawić). Okienko postępu procesu instalacji aplikacji. Nie należy naciskać przycisku Cancel (w wersji polskiej Anuluj). Uruchomienie esale. Rozwinąć menu Start w lewym górnym rogu ekranu palmtopa i nacisnąć ESALE. 15

16 Opcjonalnie Uruchomienie esale (metoda II). Jeżeli w menu Start nie pojawiło się ESALE należy wybrać Programs (w wersji polskiej Programy). Nacisnąć ikonę ESALE. Ustawienie daty i czasu. Należy wprowadzić prawidłowe dane stosując konwencję: RRRR.MM.DD gg:mm:ss gdzie: RRRR : rok MM : miesiąc DD : dzień gg : godzina mm : minuta ss : sekunda Ok : potwierdzenie ustawień, Cancel : rezygnacja ze zmiany ustawień. 16

17 Wybór polskiej klawiatury. Rozwijając menu ukryte pod strzałką w górę w prawym dolnym rogu ekranu wybrać klawiaturę polską Mayer (lub esip). Na pytanie należy odpowiedzieć Yes (w wersji polskiej Tak). Nastąpi rozpoczęcie procedury odtwarzania aplikacji z kary pamięci. 17

18 Należy potwierdzić odtwarzanie aplikacji naciskając Yes (w wersji polskiej Tak). Odtwarzanie aplikacji trwa kilkanaście sekund. 18

19 Opcjonalnie Jeżeli aplikacja była skonfigurowana do współpracy z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth należy wykonać procedurę parowania (opisane w dokumentacji Konfiguracja) naciskając naciskając Yes (w wersji polskiej Tak). System informuje użytkownika o prawidłowym zakończeniu operacji odtwarzania aplikacji. Należy nacisnąć przycisk Ok. Aplikacja esale zostanie zamknięta. 19

20 3 Obsługa list Poniżej przedstawiono szczegółowo obsługę list (klienci, towary, itd.) które należą do podstawowych elementów aplikacji esale. 3.1 Informacje ogólne Lista złożona jest z następujących elementów: 1. Linia statusowa (górny obszar żółty), 2. Pasek narzędziowy (dwie linie przycisków nawigacyjnych), 3. Pasek informacyjny (szary obszar poniżej), 4. Siatka listy (szara linia nagłówków + 10 linii danych), 5. Pasek przewijania poziomego, 6. Pasek menu. Poszczególne elementy opisano poniżej. Linia statusowa Wyświetla informację zawartą we wskazanej kolumnie (patrz: Konfiguracja/Układ). Na rysunku jest to kolumna Nazwa. Po przejściu do linii 2 linia statusowa wyświetli "Blok techniczny". Po przejściu do linii 9 wyświetli "Klej tuba". Dodatkowo przyciśnięcie dowolnego miejsca linii statusowej powoduje przejście do trybu wyszukiwania (uruchomienie akcji związanej z naciśnięciem przycisku Znajdź). Pasek narzędziowy (linia 1, wersja 1, okienko w linii 2 nie jest zaznaczone). Znajdź : wyszukiwanie informacji w aktywnej kolumnie (patrz: wyszukiwanie), Filtruj : filtrowanie informacji w aktywnej kolumnie (patrz: filtrowanie),. << : przejście do pierwszego rekordu (linii) listy, < : przejście do poprzedniego rekordu (linii), > : przejście do następnego rekordu (linii), >> : przejście do ostatniego rekordu (linii) listy, Ź : zmiana trybu wyszukiwania/filtrowania (patrz: wyszukiwanie lub filtrowanie). 20

21 Pasek narzędziowy (linia 1, wersja 2, okienko w linii 2 jest zaznaczone). Przyciski służą do ponownego wyszukania ostatnio wyszukiwanej informacji (patrz: wyszukiwanie). << : znajdź pierwsze wystąpienie, < : znajdź poprzednie wystąpienie, > : znajdź następne wystąpienie, >> : znajdź ostatnie wystąpienie. Pasek narzędziowy (linia 2) Z.lista : wybór informacji do wyszukania w aktywnej kolumnie (patrz: wyszukiwanie), F.lista : wybór informacji do wyfiltrowania w aktywnej kolumnie (patrz: filtrowanie), << : przejście do pierwszej strony listy, < : przejście do poprzedniej strony, > : przejście do następnej strony, >> : przejście do ostatniej strony listy, Ź : zmiana znaczenia (i koloru) przycisków, <<,<,>,>> linii 1 paska narzędziowego. Pasek informacyjny < : szybkie przewijanie stron do tyłu > : szybkie przewijanie stron do przodu Strona 1/2 : numer aktualnej strony / liczba wszystkich stron Rekord 3/16 : numer aktualnego rekordu (linii) / liczba wszystkich rekordów (linii) Siatka listy Pierwsza (szara) linia zawiera nagłówki (tytuły) kolumn. Pozostałych 10 linii zawiera dane dla poszczególnych rekordów przeglądanej tablicy. Cela zaznaczona na niebiesko określa aktywny rekord oraz kolumnę (istotne podczas wyszukiwania i filtrowania). Pasek przewijania poziomego < : przewinięcie o jedną kolumnę w lewo, III : przewinięcie o dowolną liczbę kolumn w lewo lub prawo, > : przewinięcie o jedną kolumnę w prawo. 21

22 Pasek menu Menu : rozwinięcie głównego menu aplikacji, Usuń : usunięcie zaznaczonego rekordu lub obiektu, Nowy : wstawienie nowego rekordu lub obiektu, < : cykliczne przechodzenie po obiektach w lewo, > : cykliczne przechodzenie po obiektach w prawo. 3.2 Wyszukiwanie Naciśnięcie przycisku Znajdź lub dowolnego miejsca Linii statusowej powoduje przejście w tryb wyszukiwania listy. Przeszukiwana jest zawsze aktywna kolumna. Wyszukiwać można informacje w dowolnej kolumnie listy. W tym celu należy odnaleźć i zaznaczyć stosowną kolumnę. W podanym przykładzie wyszukiwane są informacje w kolumnie Id oraz Stan. Sposób wyszukiwania jest zależny od zaznaczenia okienka z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać pierwsze znaki szukanej informacji i nacisnąć OK. 22

23 Następuje wyszukanie pierwszego lub następnego rekordu z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. W przykładzie jest to wyszukanie pierwszego towaru z Id rozpoczynającym się od "DŁ". W przypadku braku możliwości odnalezienia system sygnalizuje takie zdarzenie krótkim sygnałem dźwiękowym. Jeżeli ponownie zostanie naciśnięty przycisk Znajdź i nie zostanie zmieniony tekst do wyszukania (w przykładzie "DŁ"), system przejdzie do wyszukiwania następnego rekordu z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. Odnajdzie zatem towar "DŁ CZ\02". Istnieje również możliwość bardziej zaawansowanych form wyszukiwania, z wykorzystaniem operatorów. Przykładowo w celu wyszukania towaru ze stanem większym niż 50 należy ustawić się w kolumnie Stan i nacisnąć przycisk Znajdź. 23

24 Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać ">50" i nacisnąć OK. Program odnalazł pierwszy towar ze Stanem większym niż 50 (w tym przypadku 59). W celu odnalezienia następnej pozycji spełniającej podany warunek (Stan większy niż 50) należy: 1. Zaznaczyć okienko z prawej strony linii 2 Paska narzędziowego (zmiana funkcji oraz koloru przycisków linii 1). 2. Nacisnąć czerwony przycisk > w linii 1 Paska narzędziowego. 24

25 Program odnalazł następny towar ze Stanem większym niż 50 (w tym przypadku 62). Podobnie można wyszukać pierwszy, poprzedni, następny i ostatni rekord spełniający podany warunek: << : znajdź pierwsze wystąpienie, < : znajdź poprzednie wystąpienie, > : znajdź następne wystąpienie, >> : znajdź ostatnie wystąpienie. W celu odnalezienia rekordu zawierającego w dowolnym miejscu (a nie jak powyżej rozpoczynającej się) aktywnej kolumny podane znaki należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Znajdź. 25

26 Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać poszukiwane znaki i nacisnąć OK. W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord zawierający w polu Id podane znaki "CZ". 26

27 W celu odnalezienia rekordu zawierającego w dowolnym miejscu aktywnej kolumny podane ciągi znaków (a nie jak powyżej jeden ciąg znaków) należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Znajdź. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać poszukiwane ciągi znaków oddzielone znakiem \ i nacisnąć OK. 27

28 W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord zawierający w polu Id oba podane ciągi znaków, czyli "BL" i "TEK". Przycisk Z.lista otwiera okienko z listą najczęściej wyszukiwanych informacji. W tym przypadku jest to lista Grup towarowych. Wskazanie konkretnej Grupy powoduje wyszukanie pierwszego towaru należącego do niej. Wskazanie pierwszej, pustej linii oznacza zaniechanie wyszukiwania i zamknięcie wyświetlanej listy. 28

29 W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord należący do Grupy towarowej "KLEJE" 3.3 Filtrowanie Naciśnięcie przycisku Filtruj powoduje przejście w tryb filtrowania listy. Filtrowanie zawężą (ogranicza) wyświetlaną listę do rekordów spełniających podany warunek. Filtrowana jest zawsze aktywna kolumna. Filtrować można informacje w dowolnej kolumnie listy. W tym celu należy odnaleźć i zaznaczyć stosowną kolumnę. W podanym przykładzie filtrowane są informacje w kolumnie Id oraz Stan. Sposób filtrowania jest zależny od zaznaczenia okienka z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego. 29

30 Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać pierwsze znaki filtrowanej informacji i nacisnąć OK. Następuje wyfiltrowanie rekordów z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. W przykładzie jest to filtrowanie towarów z Id rozpoczynającym się od "KL". W przypadku braku gdy żaden rekord nie spełnia podanego warunku wyświetlana jest pusta lista. 30

31 W celu usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy należy nacisnąć przycisk Filtruj i po pojawieniu się okienka filtrowania przycisk Cancel. Innym sposobem usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy jest naciśnięcie przycisk Filtruj i po pojawieniu się okienka filtrowania usunięcie całości tekstu a następnie przyciśnięcie przycisku Ok. 31

32 Istnieje również możliwość bardziej zaawansowanych form filtrowania, z wykorzystaniem operatorów. Przykładowo w celu wyfiltrowania towarów ze stanem większym niż 100 należy ustawić się w kolumnie Stan i nacisnąć przycisk Filtruj. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać ">100" i nacisnąć OK. 32

33 Program wyfiltrował towary ze Stanem większym niż 100. W celu wyfiltrowania rekordów zawierających w dowolnym miejscu (a nie jak powyżej rozpoczynających się) aktywnej kolumny podane znaki należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Filtruj. 33

34 Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać poszukiwane znaki i nacisnąć OK. W przykładzie wyfiltrowano rekordy zawierające w polu Id podane znaki "EJ". 34

35 W celu wyfiltrowania rekordów zawierających w dowolnym miejscu aktywnej kolumny podane ciągi znaków (a nie jak powyżej jeden ciąg znaków) należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Filtruj. Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać poszukiwane ciągi znaków oddzielone znakiem \ i nacisnąć OK. 35

36 W przykładzie wyfiltrowano rekordy zawierający w polu Id oba podane ciągi znaków, czyli "BL" i "TE" Przycisk F.lista otwiera okienko z listą najczęściej filtrowanych informacji. W tym przypadku jest to lista Grup towarowych. Wskazanie konkretnej Grupy powoduje wyfiltrowanie towarów należących do niej. Wskazanie pierwszej, pustej linii powoduje usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy. 36

37 W przykładzie wyfiltrowano rekordy należące do Grupy towarowej "ZESZ" 4 Menu programu 4.1 Menu główne Poniżej przedstawiono menu główne aplikacji esale. Firmy : wybór aktualnej firmy (magazynu) Narzędzia : funkcje narzędziowe (dodatkowe) Konfiguracja : konfiguracja aplikacji Komunikacja : wysyłanie i odbieranie danych Raporty : raporty z aktywności equest : uruchomienie modułu ankiet Zamknij : zakończenie pracy aplikacji Dokumenty : lista zatwierdzonych dokumentów Klienci : lista klientów Nagłówek : informacje podstawowe aktywnego dokumentu Rozrachunki : lista należności klientów Towary : lista towarów Pozycje : lista pozycji wyspecyfikowanych w aktywnym dokumencie Komunikaty : lista komunikatów i informacji wysłanych z systemu centralnego Zadania : lista zadań zaplanowanych dla przedstawiciela 37

38 Zmiana aktywnej Firmy (magazynu). esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm z indywidualnymi bazami danych. Firma : wybór głównej firmy (magazynu) Firma_1 : wybór pierwszej dodatkowej firmy (magazynu) Firma_2 : wybór drugiej dodatkowej firmy (magazynu) Wydruk : ponowny wydruk wskazanego dokumentu lub oferty towarowej Pamięć : informacja o aktualnie dostępnej pamięci systemu operacyjnego Zapisz dane : wymuszenie zapisu danych aplikacji w pamięci stałej Optymalizacja : funkcja powodująca przyspieszenie pracy aplikacji Zdalny pulpit : umożliwienie wysterowania aplikacji z komputera stacjonarnego PC Archiwizacja danych : archiwizacja bazy danych na karcie pamięci Odtwarzanie danych : odtwarzanie bazy danych z karty pamięci Archiwizacja aplikacji : archiwizacja całości programu esale (baza danych, konfiguracja, program) na karcie pamięci Odtwarzanie aplikacji : odtwarzanie całości programu esale (baza danych, konfiguracja, program) z karty pamięci Log pracy : wyświetlenie na ekranie rejestr głównych informacji o pracy systemu (komunikacja, decyzje krytyczne) Log błędów : wyświetla na ekranie rejestr błędów zarejestrowanych podczas pracy systemu 38

39 Konfiguracja : wyświetlenie głównego okna konfiguracji aplikacji Układ : okno pozwalające na zmianę kolejności i szerokości kolumn aktualnie wyświetlanej listy (np. towary, klienci,...) Komunikacja : wyświetlenie okna wymiany danych pomiędzy aplikacją esale a systemem centralnym. Trasa : okno pozwalające na podanie oznaczenia trasy (zawężenia listy klientów) do pobrania podczas następnej operacji odbioru danych. Klasa : okno pozwalające na podanie oznaczenia klasy (zawężenia listy towarów) do pobrania podczas następnej operacji odbioru danych. 39

40 Dzienny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego dnia pracy. Miesięczny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego miesiąca pracy. Roczny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego roku pracy. Zeruj : zerowanie zawartości wszystkich raportów Przejście do modułu Ankiety. 40

41 Zakończenie pracy programu esale. Przejście do listy dokumentów zarejestrowanych w aplikacji. Dokumenty przechowywane są do chwili prawidłowego zakończenia operacji transmisji danych do systemu centralnego w opcji: Komunikacja - Wyślij Dane Dokumenty wyświetlane na liście można usuwać i/lub otwierać do ponownej edycji (poprawy). 41

42 Przejście do listy Klientów. Lista zawiera kartoteki kontrahentów wraz ze szczegółowymi danymi teleadresowymi oraz biznesowymi. Aplikacja umożliwia zakładanie kartotek dla nowych klientów. Przejście do Nagłówka aktualnie tworzonego (aktywnego) dokumentu. W nagłówku ustalane są informacje nadrzędne, takie jak forma i termin płatności, procent rabatu itd. 42

43 Przejście do listy należności (niezapłaconych faktur) klientów. Lista zawiera należności wszystkich klientów w przypadku braku aktywnego dokumentu. Jeżeli rozpoczęto wystawianie jakiegoś dokumentu to lista zawiera wyłącznie należności klienta wskazanego w nagłówku. Przejście do listy Towarów. Lista zawiera kartoteki towarów wraz ze szczegółowymi danymi. W przypadku braku aktywnego dokumentu lista pozwala na przeglądanie kartotek. Jeżeli rozpoczęto wystawianie dokumentu, na wprowadzane są dane dotyczące ilości oraz cen transakcji dla poszczególnych towarów. 43

44 Przejście do listy zawierającej wszystkie Pozycje towarowe wyspecyfikowane dla aktualnie kompletowanego dokumentu. Lista pokazuje wyłącznie kartoteki towarów dla których podano niezerową ilość na liście towarów. Przejście do listy Komunikatów. Komunikaty są plikami dowolnego typu (zdjęcia, grafika, pliki tekstowe, dokumenty Word i Excel) przesłanymi z systemu centralnego do esale. Mogą zawierać przydatne dla przedstawiciela informacje. 44

45 Wyświetlenie listy Zadań. Zadania są aktywnościami zaplanowanymi przez przedstawiciela na następne dni. Każde zadanie zwiera informacje o terminie, kontrahencie oraz dokumencie jaki powinien zostać zrealizowany. 4.2 Firmy Definiowanie oraz zmiana aktywnej firmy (magazynu). Aplikacja esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm (magazynów)z indywidualnymi bazami danych. Zmiana aktywnej Firmy (magazynu). esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm z indywidualnymi bazami danych. 45

46 Po wskazaniu Firmy innej niż aktualna na ekranie pojawia się prośba o potwierdzenie zmiany aktywnej Firmy. Naciśnięcie Yes powoduje uruchomienie procedury zmiany Firmy. Na ekranie pojawia się informacja o zmianie Firmy. 46

47 Wyróżnikiem aktywnej Firmy jest wygląd napisu Menu w lewym dolnym rogu ekranu. Odpowiednio: Menu - Firma Menu_1 - Firma_1... Menu_9 - Firma_9 W przypadku pierwszej aktywacji Firmy system musi założyć dla niej strukturę bazy danych. Na ekranie pojawi się pytanie na które należy odpowiedzieć Yes. 47

48 A następnie prośba o potwierdzenie (Yes) decyzji zmiany aktywnej Firmy. Na koniec należy potwierdzić (Yes) operację zakładania struktury danych dla nowej Firmy. 48

49 4.3 Narzędzia Operacje i funkcje dodatkowe Wydruk Opcja dostępna wyłącznie podczas wyświetlania listy Dokumenty oraz Towary. Dokumenty : wydruk wskazanego na liście dokumentu. Towary : wydruk listy towarów (oferta lub stany magazynowe). Jeżeli na ekranie wyświetlana jest lista dokumentów (Menu Dokumenty), naciśnięcie przycisku Wydruk powoduje wydrukowanie wskazanego na liście dokumentu. Uwaga! Jeżeli w Konfiguracji programu zaznaczono opcję Oryginał/Kopia, w nagłówku drukowanego dokumentu znajdzie się napis ORYGINAL/KOPIA. Po wydrukowaniu należy zaznaczyć stosownie do potrzeb. 49

50 W przypadku zaistnienia problemów w komunikacji z drukarką na ekranie może się pojawić komunikat informujący o błędzie. W takim przypadku należy: 1. Sprawdzić czy drukarka jest włączona 2. Sprawdzić czy w drukarce jest papier 3. Sprawdzić czy drukarka nie sygnalizuje błędów 4. Sprawdzić czy drukarka jest prawidłowo podłączona do palmtopa 5. Ponownie skonfigurować drukarkę w Menu Konfiguracja Po usunięciu usterki można ponowić próbę wydruku. Jeżeli na ekranie wyświetlana jest lista towarów (Menu Towary), naciśnięcie przycisku Wydruk powoduje wydrukowanie aktualnie wyświetlanej listy asortymentowej (z uwzględnieniem filtru). Przed wydrukiem należy podać cenę która pojawi się na wydruku (lub stan): 0. Drukowana cena z pola CENA 1. Drukowana cena z pola CENA1 2. Drukowana cena z pola CENA2 3. Drukowana cena z pola CENA3 4. Drukowany stan towaru z pola STAN Wydruki 0-3 zawierają następujące kolumny: LP - liczba porządkowa NAZWA - nazwa towaru CENA NETTO CENA BRUTTO Wydruk 4 zawiera następujące kolumny: LP - liczba porządkowa NAZWA - nazwa towaru STAN 50

51 4.3.2 Pamięć Wyświetlenie informacji o aktualnie dostępnej pamięci systemu operacyjnego przeznaczonej dla programów. Aktualnie dostępne jest 8.18 MB pamięci. 51

52 4.3.3 Zapisz dane Wymuszenie zapisu danych aplikacji w pamięci stałej. Informacja o zakończeniu zapisu danych. 52

53 4.3.4 Optymalizacja Funkcja optymalizująca czas dostępu do danych aplikacji. Jej wykonanie powoduje wyraźne przyspieszenie działania programu. Uwaga! Funkcję należy bezwzględnie wykonać po pierwszym załadowaniu programu danymi. Następnie wykonywać okresowo (najlepiej raz w tygodniu). Należy potwierdzić przystąpienie do optymalizacji naciskając przycisk Yes. 53

54 W zależności od ilości danych oraz rodzaju palmtopa Optymalizacja może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut. Po zakończeniu Optymalizacji na ekranie pojawi się stosowna informacja. 54

55 4.3.5 Zdalny pulpit Funkcja udostępniająca ekran palmtopa. Umożliwia wysterowania aplikacji z komputera stacjonarnego PC. Uwaga! Palmtop musi być podłączony kablem do komputera stacjonarnego PC. Na komputerze PC musi być uruchomiona aplikacja Pulpit Palmtopa (Remote Display Control) przechwytująca ekran palmtopa. Można ją uruchomić z okna głównego programu MSC Application Manager zainstalowanego na komputerze PC. Należy nacisnąć przycisk Połącz. 55

56 W przypadku pojawienia się okienka ze statusem Połączony, należy nacisnąć przycisk Odłącz, a następnie (jak powyżej) przycisk Połącz. Po naciśnięciu przycisku Połącz, jeżeli zostanie nawiązane połączenie z komputerem PC należy nacisnąć przycisk Ok. w prawym górnym rogu okienka. 56

57 Na zakończenie w okienku informacyjnym należy nacisnąć przycisk Ok. 57

58 4.3.6 Archiwizacja danych Funkcja wykonująca kopię bezpieczeństwa bazy danych aplikacji (plik esale.cdb) na karcie pamięci. W przypadku awarii palmtopa lub aplikacji, korzystając z funkcji Odtwarzanie danych można odtworzyć wszystkie dane (klienci, towary, dokumenty,...) zapisane wcześniej funkcją Archiwizacja danych. Każda archiwizacja powoduje zamazanie wcześniej wykonanej kopii. Uwaga! Funkcja ta działa wyłącznie wtedy gdy urządzenie jest zaopatrzone w stosowną kartę pamięci. Niektóre urządzenia posiadają fabrycznie wbudowaną kartę pamięci. Jeżeli urządzenie jest zaopatrzone w kilka kart pamięci, archiwizacja jest wykonywana na karcie o większej objętości. Dla celów Archiwizacji danych wystarczy karta pamięci o objętości 32 MB. Należy potwierdzić przystąpienie do Archiwizacji danych naciskając Yes. 58

59 W zależności od ilości danych, archiwizacja może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Po zakończeniu Archiwizacji danych na ekranie pojawi się stosowna informacja. 59

60 W przypadku pojawienia się informacji o błędzie podczas Archiwizacji danych należy: 1. Sprawdzić czy na karcie pamięci jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. 2. W przypadku zewnętrznej karty pamięci: - wyjąć kartę - wyłączyć palmtopa - odczekać kilka sekund - włączyć palmtopa - odczekać klika sekund - włożyć kartę pamięci - ponowić próbę Archiwizacji danych. 2. W przypadku wbudowanej karty pamięci: - wyjąć z programu esale - wykonać "miękki reset" palmtopa - uruchomić program esale - ponowić próbę Archiwizacji danych. Sprawdzenie istnienia oraz dostępnej objętości karty pamięci można wykonać poprzez uruchomienie z Menu Start Windows (w lewym górnym rogu ekranu) aplikacji Settings (w polskiej wersji Ustawienia). 60

61 Następnie należy wybrać zakładkę System i uruchomić program Memory (w polskiej wersji Pamięć). Na koniec należy wybrać zakładkę Storage Card na której można sprawdzić stosowne informacje. Uwaga! W celu powrotu do programu esale należy zamknąć wszystkie okna naciskając Ok. lub X w prawym górnym rogu otwartych okienek. 61

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale I. KARTOTEKI I DANE 1. KONFIGURACJA Informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, między innymi: Dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP, REGON,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3 Instrukcja obsługi esale Android Wersja: 1.0.14.3 X 2012 Spis treści 1 Okno główne programu esale...3 2 Menu główne...5 2.1 Ustawienia...6 2.1.1 Ustawienia ogólne...7 2.1.1.1 Resetowanie numeracji dokumentów...8

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Ekran konfiguracji: Zrzut ekranu przedstawia menu konfiguracji skanera. Możemy stąd zmieniać ustawienia urządzenia, pobierać

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 4 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI.

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Interfejs BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Producent: AC Spółka Akcyjna. 15 182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e mail: autogaz@ac.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo