Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi esale Windows Mobile

2 Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa Procedura kalibracji Instalacja programu esale Instalacja w Microsoft ActiveSynca Instalacja na palmtopie Instalacja ponowna po awarii palmtopa Obsługa list Informacje ogólne Wyszukiwanie Filtrowanie Menu programu Menu główne Firmy Narzędzia Wydruk Pamięć Zapisz dane Optymalizacja Zdalny pulpit Archiwizacja danych Odtwarzanie danych Archiwizacja aplikacji Odtwarzanie aplikacji Log pracy Log błędów Konfiguracja Konfiguracja Nazwa PPC Ftp DialUp Rabaty Skaner Konfiguracja drukarki Konwersja drukarki Konfiguracja fiskalnej Konwersja fiskalnej Układ Komunikacja Komunikacja Trasa Klasa Raporty equest Zamknij Dokumenty Klienci Nagłówek Rozrachunki Towary...143

3 Karta towaru Pozycje Komunikaty Zadania Dodanie nowego zadania Przewodnik po najczęściej wykonywanych działaniach Jak wyszukiwać w listach? Jak filtrować listy? Jak założyć kartotekę nowego klienta? Jak wystawić dokument sprzedaży lub zamówienie? Jak usunąć aktywny dokument? Jak wygenerować dokument z danych historycznych? Jak wystawić dokument KP (kasa przyjmie)? Jak zarejestrować wizytę nieproduktywną? Jak poprawić zatwierdzony dokument? Jak usunąć zatwierdzony dokument? Jak wydrukować dokument, raport, ofertę? Wydruk zatwierdzonego dokumentu Wydruk oferty asortymentowej Wydruk zestawienia stanów magazynowych Wydruk raportów Wydruk raportów szczegółowych Jak wyświetlić listę należności wskazanego klienta? Jak zaplanować zadania na następne dni? Specyfikacja pliku konfiguracyjnego Plik esale.ini Opis szablonu numeracji dokumentów Szablon numeracji

4 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa 1.1 Procedura kalibracji Podczas pierwszego uruchomienia (oraz po tzw. "twardym resecie") należy przeprowadzić opisaną poniżej procedurę kalibracji urządzenia. Nacisnąć rysikiem dowolny punkt ekranu. Nacisnąć rysikiem środek krzyża. Procedurę powtarzać tyle razy ile pojawi się krzyż. 4

5 2 Instalacja programu esale 2.1 Instalacja Microsoft ActiveSynca Pierwszym etapem instalacji aplikacji esale jest instalacja wstępna przeprowadzana na komputerze stacjonarnym PC. Po jej przeprowadzeniu możliwe jest instalowanie aplikacji esale na dowolnej liczbie palmtopów. Przed przystąpieniem do instalacji wstępnej na komputerze należy zainstalować oprogramowanie Microsoft ActiveSync (patrz: Microsoft Activesync Instalacja). Podczas instalacji wstępnej do komputera nie powinien być podłączony żaden palmtop. Instalacja wstępna rozpoczyna się po uruchomieniu jednego z niżej opisanych programów: esaleinstall2002.zip.exe : wersja pełna dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC esaleinstall2003.zip.exe : wersja pełna dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC 2003, Microsoft Windows Mobile 5, Microsoft Windows Mobile 6. esaleinstalld2002.zip.exe : wersja demo dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC esaleinstalld2003.zip.exe : wersja demo dla palmtopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Pocket PC 2003, Microsoft Windows Mobile 5, Microsoft Windows Mobile 6. Po uruchomieniu jednego z powyższych programów należy przeprowadzić niżej opisaną procedurę. Wskazanie folderu docelowego. Destination Folder : katalog w którym zostanie zainstalowana aplikacja esale Ok : kontynuacja procesu instalacji; Exit Setup : rezygnacja z instalacji. Opcjonalne (może się pojawić). Potwierdzenie utworzenia folderu. Tak : kontynuacja procesu instalacji; Nie : przerwanie instalacji. 5

6 Zakończenie instalacji. Należy przycisnąć Ok. 2.2 Instalacja na palmtopie Instalacja aplikacji esale na palmtopie jest możliwa po przeprowadzeniu Instalacji wstępnej (patrz: MSC esale Instalacja wstępna). UWAGA! Dla uzyskania pełnej funkcjonalności archiwizacji i kopii bezpieczeństwa aplikacji, przed instalacją należy zaopatrzyć palmtopa w stosowną kartę pamięci. 1. Należy połączyć palmtopa z komputerem stacjonarnym PC. 2. Przeprowadzić procedurę instalacji na komputerze stacjonarnym PC. Opcjonalnie (może się pojawić) "Parowanie" palmtopa". Nacisnąć przycisk Anuluj. 6

7 Opcjonalnie (może się pojawić) Potwierdzenie instalacji. Nacisnąć przycisk Tak. Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Jeżeli na ekranie nie pojawiło się okienko opisane powyżej, należy uruchomić Microsoft ActiveSync poprzez dwukliknięcie zielonej ikony z dwoma strzałkami znajdującej się w pasku zadań w prawym dolnym rogu komputera PC (obok godziny). Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Z menu punkt Narzędzia podpunkt Dodaj/usuń programy... (w wersji angielskiej Tools podpunkt Add/remove programs...). 7

8 Opcjonalnie Wymuszenie instalacji aplikacji. Zaznaczyć kwadrat po lewej stronie MSC esale i nacisnąć Ok. Uwaga! Lista może zawierać inne niż wyświetlane obok aplikacje, ale na pewno będzie zawierała MSC esale. Podczas instalacji aplikacji na ekranie pojawi się okienko wskazujące zaawansowanie operacji. Zakończenie instalacji na komputerze stacjonarnym PC. 8

9 3. Przeprowadzić procedurę instalacji na palmtopie. Opcjonalnie (może się pojawić) Potwierdzenie zamiany plików. Nacisnąć Yes To All (w wersji polskiej Tak Na Wszystkie). Uruchomienie esale. Rozwinąć menu Start w lewym górnym rogu ekranu palmtopa i nacisnąć punktu ESALE. 9

10 Opcjonalnie Uruchomienie esale (metoda II). Jeżeli w menu Start nie pojawił się punk ESALE należy wybrać Programs (w wersji polskiej Programy). Nacisnąć ikonę ESALE. Ustawienie daty i czasu. Należy wprowadzić prawidłowe dane stosując konwencję: RRRR.MM.DD gg:mm:ss gdzie: RRRR : rok MM : miesiąc DD : dzień gg : godzina mm : minuta ss : sekunda Ok : potwierdzenie ustawień, Cancel : rezygnacja ze zmiany ustawień. 10

11 Wybór polskiej klawiatury. Rozwijając menu ukryte pod strzałką w górę w prawym dolnym rogu ekranu wybrać klawiaturę polską Mayer (lub esip). Kontynuacja instalacji. 11

12 Rejestracja aplikacji. W celu zarejestrowania aplikacji należy nacisnąć przycisk Yes po pojawieniu się okienka. Naciśnięcie przycisku No powoduje przejście aplikacji w tryb demo. Rejestracja aplikacji cd. Aby zarejestrować aplikację należy po pojawieniu okienka zadzwonić do firmy MAYER S.C. w celu aktywacji licencji. Otrzymany klucz należy wprowadzić w polu edycyjnym pamiętając o stosowaniu znaku minus (-) co cztery cyfry. Ok : potwierdzenie rejestracji, Cancel : rezygnacja z rejestracji. 12

13 Restart urządzenie. Po pojawieniu się okienka informacyjnego nacisnąć ikonę Ok w jego prawym górnym rogu. Nastąpi restart urządzenia. Po restarcie aplikacja esale zostanie uruchomiona automatycznie. Zakładanie bazy danych. Yes : potwierdzenie utworzenia bazy, No : rezygnacja z utworzenia bazy. Uwaga! Należy koniecznie nacisnąć przycisk Yes. 13

14 Kończenie instalacji. Po pojawieniu się okienka informacyjnego nacisnąć ikonę Ok w jego prawym górnym rogu. 2.3 Instalacja ponowna po awarii palmtopa Po tzw. "twardym resecie" palmtopa istnieje możliwość automatycznej instalacji oraz pełnego odtworzenia aplikacji. Do tego celu nieodzowna jest karta pamięci (zależnie od modelu palmtopa MMC, SD, MicroSD,...). Karta musi być włożona do urządzenia w chwili pierwszej instalacji aplikacji esale (patrz: Instalacja). Po "twardym resecie" urządzenia z włożoną kartą nastąpi automatycznie uruchomienie procesu reinstalacji. Jeżeli karta nie jest włożona reinstalacja nastąpi w chwili jej włożenia do urządzenia. Prawidłowe odtworzenie aplikacji po reinstalacji możliwe jest tylko wtedy gdy prawidłowo wykonano operację Archiwizacja Aplikacji (Menu/Narzędzia/Archiwizacja Aplikacji). Odtworzony zostanie stan esale z chwili ostatniego wykonania tej operacji. Opcjonalnie (może się pojawić). Potwierdzenie zamiany plików. Nacisnąć Yes To All (w wersji polskiej Tak Na Wszystkie). 14

15 Opcjonalnie (może się pojawić). Okienko postępu procesu instalacji aplikacji. Nie należy naciskać przycisku Cancel (w wersji polskiej Anuluj). Uruchomienie esale. Rozwinąć menu Start w lewym górnym rogu ekranu palmtopa i nacisnąć ESALE. 15

16 Opcjonalnie Uruchomienie esale (metoda II). Jeżeli w menu Start nie pojawiło się ESALE należy wybrać Programs (w wersji polskiej Programy). Nacisnąć ikonę ESALE. Ustawienie daty i czasu. Należy wprowadzić prawidłowe dane stosując konwencję: RRRR.MM.DD gg:mm:ss gdzie: RRRR : rok MM : miesiąc DD : dzień gg : godzina mm : minuta ss : sekunda Ok : potwierdzenie ustawień, Cancel : rezygnacja ze zmiany ustawień. 16

17 Wybór polskiej klawiatury. Rozwijając menu ukryte pod strzałką w górę w prawym dolnym rogu ekranu wybrać klawiaturę polską Mayer (lub esip). Na pytanie należy odpowiedzieć Yes (w wersji polskiej Tak). Nastąpi rozpoczęcie procedury odtwarzania aplikacji z kary pamięci. 17

18 Należy potwierdzić odtwarzanie aplikacji naciskając Yes (w wersji polskiej Tak). Odtwarzanie aplikacji trwa kilkanaście sekund. 18

19 Opcjonalnie Jeżeli aplikacja była skonfigurowana do współpracy z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth należy wykonać procedurę parowania (opisane w dokumentacji Konfiguracja) naciskając naciskając Yes (w wersji polskiej Tak). System informuje użytkownika o prawidłowym zakończeniu operacji odtwarzania aplikacji. Należy nacisnąć przycisk Ok. Aplikacja esale zostanie zamknięta. 19

20 3 Obsługa list Poniżej przedstawiono szczegółowo obsługę list (klienci, towary, itd.) które należą do podstawowych elementów aplikacji esale. 3.1 Informacje ogólne Lista złożona jest z następujących elementów: 1. Linia statusowa (górny obszar żółty), 2. Pasek narzędziowy (dwie linie przycisków nawigacyjnych), 3. Pasek informacyjny (szary obszar poniżej), 4. Siatka listy (szara linia nagłówków + 10 linii danych), 5. Pasek przewijania poziomego, 6. Pasek menu. Poszczególne elementy opisano poniżej. Linia statusowa Wyświetla informację zawartą we wskazanej kolumnie (patrz: Konfiguracja/Układ). Na rysunku jest to kolumna Nazwa. Po przejściu do linii 2 linia statusowa wyświetli "Blok techniczny". Po przejściu do linii 9 wyświetli "Klej tuba". Dodatkowo przyciśnięcie dowolnego miejsca linii statusowej powoduje przejście do trybu wyszukiwania (uruchomienie akcji związanej z naciśnięciem przycisku Znajdź). Pasek narzędziowy (linia 1, wersja 1, okienko w linii 2 nie jest zaznaczone). Znajdź : wyszukiwanie informacji w aktywnej kolumnie (patrz: wyszukiwanie), Filtruj : filtrowanie informacji w aktywnej kolumnie (patrz: filtrowanie),. << : przejście do pierwszego rekordu (linii) listy, < : przejście do poprzedniego rekordu (linii), > : przejście do następnego rekordu (linii), >> : przejście do ostatniego rekordu (linii) listy, Ź : zmiana trybu wyszukiwania/filtrowania (patrz: wyszukiwanie lub filtrowanie). 20

21 Pasek narzędziowy (linia 1, wersja 2, okienko w linii 2 jest zaznaczone). Przyciski służą do ponownego wyszukania ostatnio wyszukiwanej informacji (patrz: wyszukiwanie). << : znajdź pierwsze wystąpienie, < : znajdź poprzednie wystąpienie, > : znajdź następne wystąpienie, >> : znajdź ostatnie wystąpienie. Pasek narzędziowy (linia 2) Z.lista : wybór informacji do wyszukania w aktywnej kolumnie (patrz: wyszukiwanie), F.lista : wybór informacji do wyfiltrowania w aktywnej kolumnie (patrz: filtrowanie), << : przejście do pierwszej strony listy, < : przejście do poprzedniej strony, > : przejście do następnej strony, >> : przejście do ostatniej strony listy, Ź : zmiana znaczenia (i koloru) przycisków, <<,<,>,>> linii 1 paska narzędziowego. Pasek informacyjny < : szybkie przewijanie stron do tyłu > : szybkie przewijanie stron do przodu Strona 1/2 : numer aktualnej strony / liczba wszystkich stron Rekord 3/16 : numer aktualnego rekordu (linii) / liczba wszystkich rekordów (linii) Siatka listy Pierwsza (szara) linia zawiera nagłówki (tytuły) kolumn. Pozostałych 10 linii zawiera dane dla poszczególnych rekordów przeglądanej tablicy. Cela zaznaczona na niebiesko określa aktywny rekord oraz kolumnę (istotne podczas wyszukiwania i filtrowania). Pasek przewijania poziomego < : przewinięcie o jedną kolumnę w lewo, III : przewinięcie o dowolną liczbę kolumn w lewo lub prawo, > : przewinięcie o jedną kolumnę w prawo. 21

22 Pasek menu Menu : rozwinięcie głównego menu aplikacji, Usuń : usunięcie zaznaczonego rekordu lub obiektu, Nowy : wstawienie nowego rekordu lub obiektu, < : cykliczne przechodzenie po obiektach w lewo, > : cykliczne przechodzenie po obiektach w prawo. 3.2 Wyszukiwanie Naciśnięcie przycisku Znajdź lub dowolnego miejsca Linii statusowej powoduje przejście w tryb wyszukiwania listy. Przeszukiwana jest zawsze aktywna kolumna. Wyszukiwać można informacje w dowolnej kolumnie listy. W tym celu należy odnaleźć i zaznaczyć stosowną kolumnę. W podanym przykładzie wyszukiwane są informacje w kolumnie Id oraz Stan. Sposób wyszukiwania jest zależny od zaznaczenia okienka z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać pierwsze znaki szukanej informacji i nacisnąć OK. 22

23 Następuje wyszukanie pierwszego lub następnego rekordu z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. W przykładzie jest to wyszukanie pierwszego towaru z Id rozpoczynającym się od "DŁ". W przypadku braku możliwości odnalezienia system sygnalizuje takie zdarzenie krótkim sygnałem dźwiękowym. Jeżeli ponownie zostanie naciśnięty przycisk Znajdź i nie zostanie zmieniony tekst do wyszukania (w przykładzie "DŁ"), system przejdzie do wyszukiwania następnego rekordu z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. Odnajdzie zatem towar "DŁ CZ\02". Istnieje również możliwość bardziej zaawansowanych form wyszukiwania, z wykorzystaniem operatorów. Przykładowo w celu wyszukania towaru ze stanem większym niż 50 należy ustawić się w kolumnie Stan i nacisnąć przycisk Znajdź. 23

24 Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać ">50" i nacisnąć OK. Program odnalazł pierwszy towar ze Stanem większym niż 50 (w tym przypadku 59). W celu odnalezienia następnej pozycji spełniającej podany warunek (Stan większy niż 50) należy: 1. Zaznaczyć okienko z prawej strony linii 2 Paska narzędziowego (zmiana funkcji oraz koloru przycisków linii 1). 2. Nacisnąć czerwony przycisk > w linii 1 Paska narzędziowego. 24

25 Program odnalazł następny towar ze Stanem większym niż 50 (w tym przypadku 62). Podobnie można wyszukać pierwszy, poprzedni, następny i ostatni rekord spełniający podany warunek: << : znajdź pierwsze wystąpienie, < : znajdź poprzednie wystąpienie, > : znajdź następne wystąpienie, >> : znajdź ostatnie wystąpienie. W celu odnalezienia rekordu zawierającego w dowolnym miejscu (a nie jak powyżej rozpoczynającej się) aktywnej kolumny podane znaki należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Znajdź. 25

26 Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać poszukiwane znaki i nacisnąć OK. W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord zawierający w polu Id podane znaki "CZ". 26

27 W celu odnalezienia rekordu zawierającego w dowolnym miejscu aktywnej kolumny podane ciągi znaków (a nie jak powyżej jeden ciąg znaków) należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Znajdź. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać poszukiwane ciągi znaków oddzielone znakiem \ i nacisnąć OK. 27

28 W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord zawierający w polu Id oba podane ciągi znaków, czyli "BL" i "TEK". Przycisk Z.lista otwiera okienko z listą najczęściej wyszukiwanych informacji. W tym przypadku jest to lista Grup towarowych. Wskazanie konkretnej Grupy powoduje wyszukanie pierwszego towaru należącego do niej. Wskazanie pierwszej, pustej linii oznacza zaniechanie wyszukiwania i zamknięcie wyświetlanej listy. 28

29 W przykładzie odnaleziono pierwszy rekord należący do Grupy towarowej "KLEJE" 3.3 Filtrowanie Naciśnięcie przycisku Filtruj powoduje przejście w tryb filtrowania listy. Filtrowanie zawężą (ogranicza) wyświetlaną listę do rekordów spełniających podany warunek. Filtrowana jest zawsze aktywna kolumna. Filtrować można informacje w dowolnej kolumnie listy. W tym celu należy odnaleźć i zaznaczyć stosowną kolumnę. W podanym przykładzie filtrowane są informacje w kolumnie Id oraz Stan. Sposób filtrowania jest zależny od zaznaczenia okienka z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego. 29

30 Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać pierwsze znaki filtrowanej informacji i nacisnąć OK. Następuje wyfiltrowanie rekordów z tekstem w aktywnej kolumnie zaczynającym się od podanych znaków. W przykładzie jest to filtrowanie towarów z Id rozpoczynającym się od "KL". W przypadku braku gdy żaden rekord nie spełnia podanego warunku wyświetlana jest pusta lista. 30

31 W celu usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy należy nacisnąć przycisk Filtruj i po pojawieniu się okienka filtrowania przycisk Cancel. Innym sposobem usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy jest naciśnięcie przycisk Filtruj i po pojawieniu się okienka filtrowania usunięcie całości tekstu a następnie przyciśnięcie przycisku Ok. 31

32 Istnieje również możliwość bardziej zaawansowanych form filtrowania, z wykorzystaniem operatorów. Przykładowo w celu wyfiltrowania towarów ze stanem większym niż 100 należy ustawić się w kolumnie Stan i nacisnąć przycisk Filtruj. Po otwarciu okienka wyszukiwania należy wpisać ">100" i nacisnąć OK. 32

33 Program wyfiltrował towary ze Stanem większym niż 100. W celu wyfiltrowania rekordów zawierających w dowolnym miejscu (a nie jak powyżej rozpoczynających się) aktywnej kolumny podane znaki należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Filtruj. 33

34 Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać poszukiwane znaki i nacisnąć OK. W przykładzie wyfiltrowano rekordy zawierające w polu Id podane znaki "EJ". 34

35 W celu wyfiltrowania rekordów zawierających w dowolnym miejscu aktywnej kolumny podane ciągi znaków (a nie jak powyżej jeden ciąg znaków) należy zaznaczyć okienko z prawej strony linii 1 Paska narzędziowego i nacisnąć przycisk Filtruj. Po otwarciu okienka filtrowania należy wpisać poszukiwane ciągi znaków oddzielone znakiem \ i nacisnąć OK. 35

36 W przykładzie wyfiltrowano rekordy zawierający w polu Id oba podane ciągi znaków, czyli "BL" i "TE" Przycisk F.lista otwiera okienko z listą najczęściej filtrowanych informacji. W tym przypadku jest to lista Grup towarowych. Wskazanie konkretnej Grupy powoduje wyfiltrowanie towarów należących do niej. Wskazanie pierwszej, pustej linii powoduje usunięcia filtru i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów listy. 36

37 W przykładzie wyfiltrowano rekordy należące do Grupy towarowej "ZESZ" 4 Menu programu 4.1 Menu główne Poniżej przedstawiono menu główne aplikacji esale. Firmy : wybór aktualnej firmy (magazynu) Narzędzia : funkcje narzędziowe (dodatkowe) Konfiguracja : konfiguracja aplikacji Komunikacja : wysyłanie i odbieranie danych Raporty : raporty z aktywności equest : uruchomienie modułu ankiet Zamknij : zakończenie pracy aplikacji Dokumenty : lista zatwierdzonych dokumentów Klienci : lista klientów Nagłówek : informacje podstawowe aktywnego dokumentu Rozrachunki : lista należności klientów Towary : lista towarów Pozycje : lista pozycji wyspecyfikowanych w aktywnym dokumencie Komunikaty : lista komunikatów i informacji wysłanych z systemu centralnego Zadania : lista zadań zaplanowanych dla przedstawiciela 37

38 Zmiana aktywnej Firmy (magazynu). esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm z indywidualnymi bazami danych. Firma : wybór głównej firmy (magazynu) Firma_1 : wybór pierwszej dodatkowej firmy (magazynu) Firma_2 : wybór drugiej dodatkowej firmy (magazynu) Wydruk : ponowny wydruk wskazanego dokumentu lub oferty towarowej Pamięć : informacja o aktualnie dostępnej pamięci systemu operacyjnego Zapisz dane : wymuszenie zapisu danych aplikacji w pamięci stałej Optymalizacja : funkcja powodująca przyspieszenie pracy aplikacji Zdalny pulpit : umożliwienie wysterowania aplikacji z komputera stacjonarnego PC Archiwizacja danych : archiwizacja bazy danych na karcie pamięci Odtwarzanie danych : odtwarzanie bazy danych z karty pamięci Archiwizacja aplikacji : archiwizacja całości programu esale (baza danych, konfiguracja, program) na karcie pamięci Odtwarzanie aplikacji : odtwarzanie całości programu esale (baza danych, konfiguracja, program) z karty pamięci Log pracy : wyświetlenie na ekranie rejestr głównych informacji o pracy systemu (komunikacja, decyzje krytyczne) Log błędów : wyświetla na ekranie rejestr błędów zarejestrowanych podczas pracy systemu 38

39 Konfiguracja : wyświetlenie głównego okna konfiguracji aplikacji Układ : okno pozwalające na zmianę kolejności i szerokości kolumn aktualnie wyświetlanej listy (np. towary, klienci,...) Komunikacja : wyświetlenie okna wymiany danych pomiędzy aplikacją esale a systemem centralnym. Trasa : okno pozwalające na podanie oznaczenia trasy (zawężenia listy klientów) do pobrania podczas następnej operacji odbioru danych. Klasa : okno pozwalające na podanie oznaczenia klasy (zawężenia listy towarów) do pobrania podczas następnej operacji odbioru danych. 39

40 Dzienny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego dnia pracy. Miesięczny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego miesiąca pracy. Roczny : wyświetleniu raportu podsumowania bieżącego roku pracy. Zeruj : zerowanie zawartości wszystkich raportów Przejście do modułu Ankiety. 40

41 Zakończenie pracy programu esale. Przejście do listy dokumentów zarejestrowanych w aplikacji. Dokumenty przechowywane są do chwili prawidłowego zakończenia operacji transmisji danych do systemu centralnego w opcji: Komunikacja - Wyślij Dane Dokumenty wyświetlane na liście można usuwać i/lub otwierać do ponownej edycji (poprawy). 41

42 Przejście do listy Klientów. Lista zawiera kartoteki kontrahentów wraz ze szczegółowymi danymi teleadresowymi oraz biznesowymi. Aplikacja umożliwia zakładanie kartotek dla nowych klientów. Przejście do Nagłówka aktualnie tworzonego (aktywnego) dokumentu. W nagłówku ustalane są informacje nadrzędne, takie jak forma i termin płatności, procent rabatu itd. 42

43 Przejście do listy należności (niezapłaconych faktur) klientów. Lista zawiera należności wszystkich klientów w przypadku braku aktywnego dokumentu. Jeżeli rozpoczęto wystawianie jakiegoś dokumentu to lista zawiera wyłącznie należności klienta wskazanego w nagłówku. Przejście do listy Towarów. Lista zawiera kartoteki towarów wraz ze szczegółowymi danymi. W przypadku braku aktywnego dokumentu lista pozwala na przeglądanie kartotek. Jeżeli rozpoczęto wystawianie dokumentu, na wprowadzane są dane dotyczące ilości oraz cen transakcji dla poszczególnych towarów. 43

44 Przejście do listy zawierającej wszystkie Pozycje towarowe wyspecyfikowane dla aktualnie kompletowanego dokumentu. Lista pokazuje wyłącznie kartoteki towarów dla których podano niezerową ilość na liście towarów. Przejście do listy Komunikatów. Komunikaty są plikami dowolnego typu (zdjęcia, grafika, pliki tekstowe, dokumenty Word i Excel) przesłanymi z systemu centralnego do esale. Mogą zawierać przydatne dla przedstawiciela informacje. 44

45 Wyświetlenie listy Zadań. Zadania są aktywnościami zaplanowanymi przez przedstawiciela na następne dni. Każde zadanie zwiera informacje o terminie, kontrahencie oraz dokumencie jaki powinien zostać zrealizowany. 4.2 Firmy Definiowanie oraz zmiana aktywnej firmy (magazynu). Aplikacja esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm (magazynów)z indywidualnymi bazami danych. Zmiana aktywnej Firmy (magazynu). esale pozwala na zdefiniowanie do 10 firm z indywidualnymi bazami danych. 45

46 Po wskazaniu Firmy innej niż aktualna na ekranie pojawia się prośba o potwierdzenie zmiany aktywnej Firmy. Naciśnięcie Yes powoduje uruchomienie procedury zmiany Firmy. Na ekranie pojawia się informacja o zmianie Firmy. 46

47 Wyróżnikiem aktywnej Firmy jest wygląd napisu Menu w lewym dolnym rogu ekranu. Odpowiednio: Menu - Firma Menu_1 - Firma_1... Menu_9 - Firma_9 W przypadku pierwszej aktywacji Firmy system musi założyć dla niej strukturę bazy danych. Na ekranie pojawi się pytanie na które należy odpowiedzieć Yes. 47

48 A następnie prośba o potwierdzenie (Yes) decyzji zmiany aktywnej Firmy. Na koniec należy potwierdzić (Yes) operację zakładania struktury danych dla nowej Firmy. 48

49 4.3 Narzędzia Operacje i funkcje dodatkowe Wydruk Opcja dostępna wyłącznie podczas wyświetlania listy Dokumenty oraz Towary. Dokumenty : wydruk wskazanego na liście dokumentu. Towary : wydruk listy towarów (oferta lub stany magazynowe). Jeżeli na ekranie wyświetlana jest lista dokumentów (Menu Dokumenty), naciśnięcie przycisku Wydruk powoduje wydrukowanie wskazanego na liście dokumentu. Uwaga! Jeżeli w Konfiguracji programu zaznaczono opcję Oryginał/Kopia, w nagłówku drukowanego dokumentu znajdzie się napis ORYGINAL/KOPIA. Po wydrukowaniu należy zaznaczyć stosownie do potrzeb. 49

50 W przypadku zaistnienia problemów w komunikacji z drukarką na ekranie może się pojawić komunikat informujący o błędzie. W takim przypadku należy: 1. Sprawdzić czy drukarka jest włączona 2. Sprawdzić czy w drukarce jest papier 3. Sprawdzić czy drukarka nie sygnalizuje błędów 4. Sprawdzić czy drukarka jest prawidłowo podłączona do palmtopa 5. Ponownie skonfigurować drukarkę w Menu Konfiguracja Po usunięciu usterki można ponowić próbę wydruku. Jeżeli na ekranie wyświetlana jest lista towarów (Menu Towary), naciśnięcie przycisku Wydruk powoduje wydrukowanie aktualnie wyświetlanej listy asortymentowej (z uwzględnieniem filtru). Przed wydrukiem należy podać cenę która pojawi się na wydruku (lub stan): 0. Drukowana cena z pola CENA 1. Drukowana cena z pola CENA1 2. Drukowana cena z pola CENA2 3. Drukowana cena z pola CENA3 4. Drukowany stan towaru z pola STAN Wydruki 0-3 zawierają następujące kolumny: LP - liczba porządkowa NAZWA - nazwa towaru CENA NETTO CENA BRUTTO Wydruk 4 zawiera następujące kolumny: LP - liczba porządkowa NAZWA - nazwa towaru STAN 50

51 4.3.2 Pamięć Wyświetlenie informacji o aktualnie dostępnej pamięci systemu operacyjnego przeznaczonej dla programów. Aktualnie dostępne jest 8.18 MB pamięci. 51

52 4.3.3 Zapisz dane Wymuszenie zapisu danych aplikacji w pamięci stałej. Informacja o zakończeniu zapisu danych. 52

53 4.3.4 Optymalizacja Funkcja optymalizująca czas dostępu do danych aplikacji. Jej wykonanie powoduje wyraźne przyspieszenie działania programu. Uwaga! Funkcję należy bezwzględnie wykonać po pierwszym załadowaniu programu danymi. Następnie wykonywać okresowo (najlepiej raz w tygodniu). Należy potwierdzić przystąpienie do optymalizacji naciskając przycisk Yes. 53

54 W zależności od ilości danych oraz rodzaju palmtopa Optymalizacja może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut. Po zakończeniu Optymalizacji na ekranie pojawi się stosowna informacja. 54

55 4.3.5 Zdalny pulpit Funkcja udostępniająca ekran palmtopa. Umożliwia wysterowania aplikacji z komputera stacjonarnego PC. Uwaga! Palmtop musi być podłączony kablem do komputera stacjonarnego PC. Na komputerze PC musi być uruchomiona aplikacja Pulpit Palmtopa (Remote Display Control) przechwytująca ekran palmtopa. Można ją uruchomić z okna głównego programu MSC Application Manager zainstalowanego na komputerze PC. Należy nacisnąć przycisk Połącz. 55

56 W przypadku pojawienia się okienka ze statusem Połączony, należy nacisnąć przycisk Odłącz, a następnie (jak powyżej) przycisk Połącz. Po naciśnięciu przycisku Połącz, jeżeli zostanie nawiązane połączenie z komputerem PC należy nacisnąć przycisk Ok. w prawym górnym rogu okienka. 56

57 Na zakończenie w okienku informacyjnym należy nacisnąć przycisk Ok. 57

58 4.3.6 Archiwizacja danych Funkcja wykonująca kopię bezpieczeństwa bazy danych aplikacji (plik esale.cdb) na karcie pamięci. W przypadku awarii palmtopa lub aplikacji, korzystając z funkcji Odtwarzanie danych można odtworzyć wszystkie dane (klienci, towary, dokumenty,...) zapisane wcześniej funkcją Archiwizacja danych. Każda archiwizacja powoduje zamazanie wcześniej wykonanej kopii. Uwaga! Funkcja ta działa wyłącznie wtedy gdy urządzenie jest zaopatrzone w stosowną kartę pamięci. Niektóre urządzenia posiadają fabrycznie wbudowaną kartę pamięci. Jeżeli urządzenie jest zaopatrzone w kilka kart pamięci, archiwizacja jest wykonywana na karcie o większej objętości. Dla celów Archiwizacji danych wystarczy karta pamięci o objętości 32 MB. Należy potwierdzić przystąpienie do Archiwizacji danych naciskając Yes. 58

59 W zależności od ilości danych, archiwizacja może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Po zakończeniu Archiwizacji danych na ekranie pojawi się stosowna informacja. 59

60 W przypadku pojawienia się informacji o błędzie podczas Archiwizacji danych należy: 1. Sprawdzić czy na karcie pamięci jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. 2. W przypadku zewnętrznej karty pamięci: - wyjąć kartę - wyłączyć palmtopa - odczekać kilka sekund - włączyć palmtopa - odczekać klika sekund - włożyć kartę pamięci - ponowić próbę Archiwizacji danych. 2. W przypadku wbudowanej karty pamięci: - wyjąć z programu esale - wykonać "miękki reset" palmtopa - uruchomić program esale - ponowić próbę Archiwizacji danych. Sprawdzenie istnienia oraz dostępnej objętości karty pamięci można wykonać poprzez uruchomienie z Menu Start Windows (w lewym górnym rogu ekranu) aplikacji Settings (w polskiej wersji Ustawienia). 60

61 Następnie należy wybrać zakładkę System i uruchomić program Memory (w polskiej wersji Pamięć). Na koniec należy wybrać zakładkę Storage Card na której można sprawdzić stosowne informacje. Uwaga! W celu powrotu do programu esale należy zamknąć wszystkie okna naciskając Ok. lub X w prawym górnym rogu otwartych okienek. 61

Instrukcja obsługi esync

Instrukcja obsługi esync Instrukcja obsługi esync Spis treści 1 System centralny esync...3 2 Zarządca aplikacji MSC Application Manager...7 3 Konwerter danych...12 4 Synchronizator danych FTP...25 5 Zarządca komunikatów MSC Msg

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo