Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety"

Transkrypt

1 etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety

2 *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' "# 1 0/ GF TS R MJ Ž Œ ˆ Ž Œ ˆ ƒ ± µ ± ± Mobile/CE OuMap Tay Eath Hitoia odzaj nawigacji amochodowa dogowa uniwealna dogowa teenowa weja pogamu 3.9 / / / / /8.0/ / / 1.3 Polki mapy Euopy dotawca map Polki Euopy LKJ H I D CE = 89< ;< <> 9 dowolnych kajów fomat wykozytywanych map lokalizacja map M OHP T WX U VW S W_ WX^ \ V\[ p on k lm j de f gh f i a b`c OpenSteetMap, ate / OpenSteetMap, TomTom w weji Euopa w weji Euopa Geoytem Geoytem UMPpcPL ate ate / HERE HERE MAP OpenSteetMap, 4UMap wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy atowy kaflowy zdalna zdalna i obzay ˆ zdalna i kaje ˆ zdalna i obzay ˆ,, 4UMap, Bing, Oi, ande wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy wektoowy atowy kaflowy zdalna zdalna zdalna zdalna zdalna zdalna zdalna f tu zy w }} z z multimap kozytania z WMS foma zapiu map š Ÿž š ± ª ž Ÿ µ ²³ wiele plików wiele plików wiele plików wiele plików gaficznych map ¹ ² µ ²³ ª pzechowywanie map fabycznej ²³ ² kata SD fabycznej ²³ µ ² kata SD

3 U VU 321 H RI SGM DK GHI JI DE F gh e feu _c c X gh _c c f n X Uh X gh g l X bk tp } p ž Ÿ ± nawigowanie "online" nawigowanie "offline" \ d U ` a^b c \ d U ` a^b m l W d kb jik _c Mobile/CE 0 /., * * BCA >? <; 54 4 LM I OP LF F DR T GKH mapy w ieci i wyznaczanie tay w ieci OuMap AWIGOWAIE W X _ V ^ [\ na mapie lub wyznaczo nej taie dogowej na mapie Tay po wyznaczonej taie lub " # wkazówki Eath Hitoia wkazuje kieunek do celu info info info wyznaczanie tay dogowej wyznaczanie tay l^ \o_ ` _c nl c offline offline offline offline online online online i offline online online online online powadzenie "manew po manewze" wyzukiwanie celów/poi "online" wybieanie celu pzez _ a _[X cix U _ Vl _ VU o_v e X _ V Vl \ fh z y u t w p z w y W d V g z} ƒ z w t w p t pzez OS pzez OS pzez OS pzez OS Ž Œ ˆ taa amochodowa taa pieza nawigowanie na azymut / š ž Ÿ š ž ª Ÿ Ÿ Ÿ š aktualnej pozycji do dogi ž Ÿ ª ª ž zapi wyznaczonej tay / 1.7 edycja wyznaczonej tay / 1.7 fomat zapiu tay RTE XML ATM / ATM odczyt wyznaczonej tay / 1.7 fomat odczytu tay RTE XML ATM / ATM ª ª

4 ' " 1 M O R SO ojk R U_ U ojk p u p w š š Ž ˆ Œ ½» ½» ¹º Mobile/CE OuMap Tay Eath Hitoia REJESTROWAIE i KOMUIKACJA ejetowanie "offline" "online" do HLG do HLG pzez Glympe aktualnej lokalizacji do # # komunikato w pogamie / 65, ,/ *? > < =< ; < 89,7 C D =AB K FHIJGE FHIJGE FHIJGE DODATKOWE FUKCJE AWIGACJE widok 3D pzy nawigacji dogowej budynki 3D info o aktualnym opcjonalne opcjonalne opcjonalne info o aktualnych kontolach dogowych L M RS OP XW V M LTU ^S UOX U _X ^ V [ \ U R V`a [ R ^ Ub nawigowanie na tle M R [^US }y zu y u t w u y tp p ƒ zu u t y z t zup Steet View auto. pzeuwanie mapy tp wp u u w Ÿ ž licznik km / g dcef ihjk taa lub taa lub podcza zapiu kieunek kieunek auto. obacanie mapy w podcza nawigowanie nawigowanie kieunku jazdy nawigowania amochodowe amochod./pieze auto. obacanie mapy wg. kompau magnetycznego / i nawigow. pieze i nawigow. pieze kompa gaficzny gaficzny gaficzny gaficzny gaficzny gaficzny cyfowy cyfowy i cyfowy kompa magnetyczny / gaficzny gaficzny gaficzny gaficzny gaficzny i cyfowy i cyfowy i cyfowy na mapie ª ³ ² ± ½» µ ¹º ½» µ ¹º µ ¹º

5 P # KJ K * IH z } u z } y ut b \ d\e e [ h kde f ai ^ \l nma `l k`e j ai h \ f \ \ \ w Ÿ ž ƒ Œ Œ Œ ƒ ƒ Œ ˆ y jp y jp ; H À Ÿ ³ y p ÙÚ ÕÔ Ï Ó ÙØ Ö ÎÍ o å ú R O > B? > = hg m Œ ˆ o} t m on ÿ o n,., * # XWV z < _V Ž Ž Ÿ ž ÞíÜ é è Ý Ýå Ô ª ± Ž š Ž µ É Ë ÓÐ Ê ë É Ð ÐÐ Ð Ì ÊË ß ÞÝÜ Hitoia Eath Tay OuMap Mobile / CE znikome ocena dogowych dla i dla map od dla map od nawigacyjnych ocena " najnowzych map dla map na dogach pozamiejkich S K R K dla nawigowan ia dogowego wyznaczeni e tay " K OP L M OP L KJM./* miejkich, ' dla map w centach miata nawigowania m.in. wyznaczania tay, koygowania tay, wkazówek nawigacyjnych wizualnych i ** FG E C DC =; ;9< ƒ z } y y w z w z y w ^ p \ de i c \ `h \ o\b c \ i `h d\e \ f ^ ` ^ \ g` c de a b ^ [ ^ _` [ SRX W X PK U KV T * ² ž ± Ÿ ± Ÿ ± Ÿ Ÿ ª Ÿž š Œ Œ Œ ƒ Œ Ž Œ ** diagnot., odczyt aktualn. diagnotyka, nawigowan. na azymut / na odwiedzon. lokalizacji i pokonanej tay t p k w z t p k w z ejetowan. "offline" i zaejetow. tay i jej paametów m.in. piezo, oweem, amochod., amolotem ejetowan. "offline" i podtawowa zaejetow. paametów i tay wzelkiej zaawanow. paametów i tay wzelkiej najlepza do pouzania G C< = F E >A tandadowo zaintalow. i najlepze infomacje o aktualnych kontolach dogowych, pota po Polce, dobe omijanie koków podcza nawigacji, zaawanowana i najlepza dogowa do jazdy po Polce i Euopie, z mapami i»º ½¾ ¹ µ ± k š atelitanych wybanej lokalizacji map i tay i jej paametów zaejetow. w Tay na matfonie lub tablecie poty pogam do nawigacji po G C< = H I F E >A zaawanowany pogam do nawigacji dogowej "offline" po zeczyw. poty pogam nawigacyjny "online" po ËÄ Ì ÊÉÈÇ ÃÄ ÅÆ ÂÁ ƒ a e c^a\ da b?g> = miezenie t l ow} Euopie, nie wymaga, ãáâ ßàÞá ÝØÜ ÛÙ Ú ÐÑÒ t w ƒ o kpj mapie, odczyt aktualnych fizycznej zaejetow. w na matfonie lub tablecie nie wymaga i nie wymaga G H = J íîï êëì èéä æå åä ç map tych kajów Euopy jakie potzebujemy t l ow} ; > ; > 9 B dobe infomacje o limitach þó ôýñ öô ôõ üöñ úñû ö ø ôòõñ ñù ðñ òó ññ K P K LM fizycznej, b f WV mapy potzebnych kajów 6 A 8 6 =< ; < 98 k l ij Ž Polce i Euopie kilkaet MB na SD i do pzetanfeowania, zeczywitej mapy ÿ t mw k z mp nl w on t u t k pw y S RU TS k p 2 1 / 1 0 " [\ W W ` Va\ ^ ; = D>< C5= uchu wymaga twozonym w opaciu o dowolne mapy wymaga wymaga wymaga æ ß ßå æ çß å wymaga š Ž ª š õæç é ä ì ó õæç é ä ì ó õæç é ä ì ó òë ï ðñß Ý î ëì áéê Î É ÎÔ ÕÓ Ö Î É ÕÓ Ö Ž Ž koygowania tay w nawigacji dogowej bo nawigacyjne Ô Ø Ú Ñ, otzeganie i ³ ² Ž, nie tych kajów Euopy jakie Ž é ôâß é ì ñß Þ í óý Ä ÀÁµ Ã à ¾ ¾ º ¹½» ¹ do jazdy po Í ÛÐ Ù Ï Euopa któa zajmuje 3,5 ïé ç á ßÞ kozytaniu ÍÈÊ ÌÙ Ð ÎØÒ Ô Ð ÓÐ ÍÎÒ ÈÌÑ ÍÎÏ ÈÉÊ ÅÆÇ ã ä á àý â w Polce map Euopy wymaga pzetanfeowania 3,5 GB weja Pemium z mapami TomTom z mapami ate / ùú û øö z zablokowanym z mapami z mapami ùú û øö ü ûý nawigowaniem

6 . 1/., 1 /10 / /8#0.,., 0.,. /., * 0 ;3.,. / 19 J IH J IH LTS LK \ M M _I H R I O J IH g fe ku typ tu } zg h "# # *' Mobile/CE hee Map OuMap Tay Eath HLG EKRA ' /0 ekanu w aplikacji #0 2/ / # 1.3* 67 * 0. 1/. 1/ /8#0 50 /19 /19. / / 1 /19 / pzy infomow. i wkazówk. =..1 5 ' < 8 < 3;1 67 * / opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie / / oientacja ekanu 5. >?0 * *.? 0 1/ /* 2A0 > 5 9 /19 kompa automat. automat. manualne manualne C D FE G B K R PO KLM w aplikacji I KLM LVS T UI VW I S VXM ^M IOR UI[ R b T`a H _ nagany w aplikacji yntezato / LPW UI [ R Uc Sa R _ PO d UI[ R T e a VXM I KLM k g jk hi LVS T UI VW I KS UR W I OR ht l p opn uuchamianie odbionika pzy tacie aplikacji l whg } Œ hl g w l t n Ž ƒ } Œ ˆ } Œ ƒ Œ opcjonalne chwilowe w aplikacji /a a a odbionika zybki

7 L G L G C B B F JH F?KH C P F F?KH C?KH C P F F?KH C T [ w^^ ud h h_ `n m h z z lokalizac. na podtawie atelitanego GSM, WiFi a " #./, ' * ' E D< AB ;? > lokalizacji?f> aktualnej pozycji < > ;C K O C H > aktualnej pozycji?f> dowolnej pozycji < > ;C K O C H > dowolnej pozycji ; = zukanej pozycji EPF 0 REC EP EPC ;G WWW aktualnej REC ;C K WWW aktualnej pozycji EB ;SK< EP= EPC ;G atelit. aktualnej REC EP EPC ;G WWW dowolnej REC ;C K WWW dowolnej pozycji EB ;SK< EP= EPC ;G atelit. dowolnej pozycji ; Mobile / CE OuMap Tay Eath Hitoia WiFi i GLOASS atelitów numeyczny i i GLOASS numeyczny numeyczny obliczana zeczywita, zeczywita i obliczana zeczywita obliczana i obliczana obliczana obliczana DEM DEM / 1.7 m.in. i hee m.in. hee m.in. i hee m.in. i hee m.in. hee m.in. i hee m.in. i hee m.in. i hee zeczywita m.in. i hee u` ^b ^ ia \u` k y^ ` ^ o k tc k ^^ o p _ \ok ilk ij _ h_ f^g \[ \[ e`d cb ` \[ ^_ a`[ _ \[ X UVW oientacyj. tanfe pzez GSM na 100 km zapotzebowanie na RAM amych infomacji 1 MB 1 MB 1 MB 1 MB 1 MB infomacji z mapami 4 MB 18 MB [ \ }h z e`n e`n 1 MB z 28 MB dla map e`n 1 MB 18 MB 18 MB 18 MB z [ \ }h ^ _ ` h ` h ^ _ zc15 MB ogólnie dla map z e`n ` h ^ _

8 # 3 * *./ `_\^ X WVU V[ on ƒ } ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ ª ³ž² ž± ª ³ž² ž± ÆÇ ÆÇ ÆÇ Mobile / CE OuMap Tay Eath HLG zapiywanie a twozenie dogowego teenowego manualne nanozenie lokalizacja zapianego " G EF> D A> >= ;< T RSL M JIPO M LK HIJ je g i fgh cd ba e np tu lmg ka w p ke a yz tu p tu p lokalny lokalny plik plik / pliku GPX BTR KML animowany MEA, GPX 012 do pogamu lokalny lokalny.pl.com.com plik plik.com.com MEA,.BI MEA KML KM / kompeow KML i z WWW KML, KM, ie.com, Eeytail.com 5 m 3 m 10 m [0 80 m 1 gdy jet uch Œ Ž 1 4 [0,5 60min Œ Ž Œ Ž TCX zgodny z TG KML TCX, CSV,, Dyk, 10 m 3 m [1 100 m 5 gdy jet uch Œ Ž 1 [1 30min Œ Ž atelita. KML KML KML 10 m Œ Ž Ž Œ Ž Ž Ž Œ Ž Œ Ž Ž Œ Ž Ž Ž Œ Ž geogaficzn. y š Ÿž Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž 5 m 10 m 25 m 10 m 200 m [0 80 m min geogaficzn. ž à ž znaczników KML automatycznych znacznika KML ÅÃ Ä Ä± 1 gdy jet uch,»º ½¹ 1 min 10,»º ½¹,»º ½¹

9 4 7?? B6 MLK ; 4 J ; C4 74A ^d widok 3D pzy nawigacji Mobile / CE OuMap / oganiczone Tay oganiczone Eath Hitoia oganiczone "# / na tle mapy "# Eath animowany pezentacja znaczników <; G 8 6 > <; FB 5DE B D? C?; 7AB 9 I 6 CH 9 5< B KML i KM odczyt wzytkich paametów dla > z 3./0 12, '* 3 P 1O z pogamu 59 HB R47S? <S C R47S? BTR MEA, GPX MEA,.BI MEA GPX z KML, KM, ie.com, Eeytail.com z, KML i TCX, FIT zgodny KML z TG KML, KM, GeoRSS, KM D?T7 G4 ;6 op gcn lbm` p zyw tu p zyw tu p zyw tu MEA > KML z Auto, m.in. dla OuMap Mobile / CE _ ` \^ [ UVW X abc kj ih fge KML > GPX z Auto i a, m.in. dla Tay Babel XP /... [ Eath Keyhole Makup Language >>> GPX XML GPX > GPX dla i Tay [impot GPX >>> epot GPX GPX > GPX dla.com [impot GPX >>> epot GPX KML > KML i p zyw tu dla Eath z Tay, Hitoia [impot KML >>> epot KML... > MEA do Auto Babel XP /... [... >>> MEA Œ ˆ ƒ } p zyw tu Ž Ž m.in. dla OuMap i Eath EeyTail.com [Download to iew 3D in Eath GPX > KML [impot GPX >>> epot KML GPX / MEA / KML > GPX / KML ie.com [Wgaj plik... >>> Konwetuj na...

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ

PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Projekt opracowali: Szymon Semla Wojciech Małyk I. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznej instalacji technicznej w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

1. UHV High EU/GSM II (wykorzystane w Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb, Octavia FL,

1. UHV High EU/GSM II (wykorzystane w Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb, Octavia FL, Spis treści Lista telefonów obsługiwanych przez przygotowania pod telefon GSM Škoda Auto. Stan na dzień 4 sierpnia 2010 r. UHV High EU/GSM II Wykorzystane w: Škodzie Fabia FL [od TK 13/10], w Škodzie Superb,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport ESOL Key Stage 2 Road Safety Resource Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport Acknowledgments RoSPA would like to acknowledge the contribution of Birmingham City Council

Bardziej szczegółowo

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau /ani mają ozcały egzamin i, umieszczone ostokątnej aszkłami biegną pzyświecająozwiązywaniu okowej. tu miedzy in )ko\vej. Odbypujący: Pzed pzesuwa sie iesięć óżnych ch poczem! ściśle okeślo- /łaśnie twaze]

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

LEON X-PERIENCE. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON X-PERIENCE. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY LEON Cennik i pecyfikacja techniczna Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY CENNIK obowiązuje od 01.04.2015 LEON już od 1090 zł mieięcznie* WERSJA WYPOSAŻENIA SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW CENY 1.8 TSI START/STOP

Bardziej szczegółowo

Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI

Raport INT 222/E MIKROKOMPUTER MERITUM W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI Raport INT 222/E 4 MIKROKOMPUTER MERITUM" W SYSTEMACH POMIAROWYCH TECHNIKI JĄDROWEJ KRZYSZTOF WOLSKI ADAM WIERZWCKI «IEHDKOMKJTT:?. "KERKUM" W SYSTEMACH ТЕСНИН JĄDROWEJ >acrcgcmfjter IK BUC1EAR EłTSISft:ERIli&

Bardziej szczegółowo

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów Osłony podwozia w oercie"autotraper 4x4" - na dzień 2012.08.15 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl AT MT AL.

Bardziej szczegółowo

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z MP25 Classic club mixer 19", 4 phono /line inputs, 4 aux inputs, 4 stereo inputs from usb, 2 mic inputs includes 4 asio 471,54 & core audio 5 drivers 500,00 MP26 Mixer

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK

REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK MECHANIKA TEORETYCZNA STOSOWANA, 9 (97) REDUKCJA STOPNI SWOBODY UKŁADÓW DYSKRETNYCH JANUSZ BARAN, KRZYSZTOF MARCHELEK (SZCZECIN) Przy modelowaniu maszyn za pomocą ukł adów dyskretnych bardzo waż ną rolę

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo