UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY"

Transkrypt

1 Szybki przewodnik

2 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE LABEL GALLERY FIRMY SATO CORPORATION ZAWARTE W OPAKOWANIU. ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, ZWRÓĆ PUDEŁKO Z OPROGRAMOWANIEM DOSTAWCY. LICENCJA 1. UDZIELENIE LICENCJI Prawa własności na oprogramowanie firmy SATO Corporation znajdujące się w załączonym opakowaniu ( licencjonowane oprogramowanie ) nie jest przenoszone na Nabywcę. Firma SATO Corporation udziela Nabywcy niewyłącznej, nieprzenośnej licencji na używanie Licencjonowanego oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym. Jeśli Licencjonowane oprogramowanie będzie używane na wielu stanowiskach komputerowych połączonych w sieć, wówczas na każde stanowisko należy zakupić osobne Licencjonowane oprogramowanie. 2. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA Nabywca może kopiować Licencjonowane oprogramowanie, w całości lub w części, wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej lub w celu archiwizacji. Jednocześnie nie mogą istnieć więcej niż dwie (2) kopie oprogramowania. Każda kopia powinna zawierać poufne, chronione i zastrzeżonych prawnie, czytelne etykiety lub oznaczenia zawarte w opakowaniu oryginalnego Licencjonowanego oprogramowania. 3. INFORMOWANIE O OGRANICZENIACH PRZEZ NABYWCĘ Nabywca jest zobowiązany poinformować o warunkach i postanowieniach opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej osoby przez niego zatrudnione lub będące jego podwładnymi oraz określić, kto może korzystać z Licencjonowanego oprogramowania.

3 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY I NIEAUTORYZOWANE UŻYTKOWANIE Nabywca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, by upewnić się, że osoby przez niego zatrudnione lub będące jego podwładnym, będą stosować się do warunków i postanowień zawartych w niniejszej Umowie licencyjnej, włączając w to, bez ograniczeń, nieświadome zezwolenie na korzystanie z jakiejkolwiek części Licencjonowanego oprogramowania w celu wyodrębnienia jego kodu źródłowego. Jeśli Nabywca wejdzie w posiadanie informacji, że Licencjonowane oprogramowanie będzie używane przez takie osoby w sposób niezgodny z niniejszą Umową, jest on zobowiązany bezzwłocznie dołożyć wszelkich starań, aby zaprzestać takich działań. Nabywca jest zobowiązany pisemnie powiadomić firmę SATO Corporation o nieautoryzowanym korzystaniu z oprogramowania w przypadku, gdy działanie takie trwać będzie nadmiernie długo od czasu wejścia przez Nabywcę w posiadanie informacji o takim działaniu. 5. OPROGRAMOWANIE DLA STRON TRZECICH Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności firmy SATO Corporation, a także, zależnie od dostarczonego Licencjonowanego oprogramowania, prawami strony trzeciej. Nabywca może być pociągnięty do bezpośredniej odpowiedzialności przez stronę trzecią w zakresie działań podjętych przez Nabywcę lub w jego imieniu w odniesieniu do Licencjonowanego oprogramowania, nie będącego ujętym przez niniejszą Umowę. 6. OGRANICZONA GWARANCJA Firma SATO Corporation nie gwarantuje, że Licencjonowane oprogramowanie będzie działać w sposób prawidłowy oraz będzie wolne od błędów, spełni oczekiwania Nabywcy lub też będzie działać w konfiguracji wybranej przez Nabywcę. 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SATO CORPORATION NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE; NINIEJSZYM FIRMA SATO CORPORATION JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ DANYCH) WYNIKAJĄCE Z, LUB BĘDĄCE W POŁĄCZENIU Z, UŻYTKOWANIEM LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. PONADTO, FIRMA SATO CORPORATION ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA UDZIELONE PRZEZ OSOBY INNE NIŻ PRACOWNICY FIRMY SATO CORPORATION (WŁĄCZNIE Z, BEZ OGRANICZEŃ, PRZEDSTAWICIELSTWAMI, DYSTRYBUTORAMI I SPRZEDAWCAMI FIRMY SATO).

4 PRAWA AUTORSKIE Spr.: Rev Copyright 2009 SATO CORPORATION. All rights reserved. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w oparciu o umowę licencyjną lub umowę o nieujawnieniu. Oprogramowanie może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie na zasadach zgodnych z warunkami tych umów. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania danych lub w jakiejkolwiek formie przesyłana, elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to jej kopiowanie i rejestrowanie w jakimkolwiek celu innym niż wyłączny użytek nabywcy, bez uzyskania pisemnej zgody od firmy SATO Corporation Firma SATO zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie ewentualne błędy. ZNAKI HANDLOWE SATO Label Gallery jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy SATO Corporation. na terenie Japonii i innych krajów. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe marki i ich produkty są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli i powinny być jako takie traktowane.

5 Spis treści 1. Wstęp Witaj w Label Gallery Informacje ogólne o produktach Label Gallery Standardowe oprogramowanie Label Gallery Seria Label Gallery Developer Label Gallery Software Package Informacje o niniejszej instrukcji Oznaczenia typograficzne Ograniczenia oprogramowania Instalacja i aktywacja Wymagania systemowe i wymagania dotyczące oprogramowania Label Gallery Single User Edition Label Gallery TruePro Network Edition Pocket Label Gallery Edition Instalacja oprogramowania Label Gallery Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje Uruchom program instalacyjny Definiowanie opcji konfiguracji Instalacja sterownika drukarki Instalacja oprogramowania Label Gallery TruePro Network Instalacja Label Gallery na serwerze Instalacja oprogramowania Label Gallery na stacji roboczej Aktywacja oprogramowania Label Gallery Aktywacja za pomocą klucza jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery Aktywacja Label Gallery za pomocą Klucza sprzętowego Aktywacja Label Gallery Network Edition Aktywacja dodatkowego klienta sieciowego Tryb demonstracyjny Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery (minimalna aktualizacja) Instalacja aktualizacji Label Gallery (aktualizacja maksymalna) Instalacja aktualizacji eydcji Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery Network Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (minimalna aktualizacja) Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (aktualizacja maksymalna) Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (aktualizacja z wersji jednostanowiskowej) Aktywacja aktualizacji Label Gallery Aktywacja aktualizacji Label Gallery Network (minimalna aktualizacja)... 35

6 Spis treści Aktywacja aktualizacji Label Gallery (aktualizacja maksymalna) Aktywacja aktualizacji edycji Label Gallery Aktywacja edycji Label Gallery Network (aktualizacja maksymalna) Aktywacja oprogramowania Label Gallery Network Edition (z wersji jednostanowiskowej) Aktywacja Label Gallery Network Edition (aktualizacja pakietu licencyjnego) Projektowanie etykiet etykiet Projektowanie prostej etykiety Tworzenie prostej etykiety Dodawanie zmiennych póldo etykiety Zmiana ogólnych ustawień drukarki Podłączanie etykiety do bazy danych tekstowych Podłączanie do bazy danych Formatowanie danychza pomocąkreatora plików tekstowych Umieszczanie pola bazy danych na etykiecie Używanie podglądu wydruku w celu wyboru danych i podglądu etykiety Wydruk etykiety Zaawansowane projektowanie etykiet Tworzenie etykiety z kodem EAN.UCC 128 Zgodność Podłączanie etykiety do zaawansowanych baz danych Używanie zaawansowanych obiektów i funkcjis w programie Label Gallery Projektowanie etykiety RFID Smart Label Tworzenie etykiety RFID Kodowanie znacznika RF Inne zastosowania oprogramowania Label Gallery Wydruk etykiety przy użyciu formularzy użytkownika Tworzenie formularza Modyfikacja formularza Wydruk etykiet przy użyciu aplikacji GalleryPrint Automatyczny wydruk etykiet Przechowywanie krojów czcionek i grafik w pamięci drukarki Zarządzanie bazami danych Pomoc techniczna Pomoc on-line Kontakt Indeks 94

7 Rozdział 1:0BWstęp 1. Wstęp 1.1 Witaj w Label Gallery Label Gallery to grupa profesjonalnych produktów do projektowania etykiet, które pozwalają drukować kody kreskowe oraz etykiety RFID Smart Label grafikom, użytkownikom mobilnym i przedsiębiorcom. Label Gallery posiada łatwy w użyciu interfejs i spełnia wszelkie wymogi w zakresie wydajnego projektowania i drukowania etykiet na potrzeby sprzedawców detalicznych, logistyki, opieki zdrowotnej, przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego i innych branż. Oferowane przez nas podstawowe produkty to Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only and Label Gallery Dynamic TruePro Network. Program Label Gallery może współpracować z każdym 32 lub 64 bitowym systemem operacyjnym Windows: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows 7. Najnowszą wersję oprogramowania można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Label Gallery 1.2 Informacje ogólne o produktach Label Gallery Standardowe oprogramowanie Label Gallery Label Gallery TruePro Kompletne rozwiązanie w zakresie projektowania i drukowania etykiet. Wiele możliwości połączeń pozwala użytkownikom na drukowanie zarówno indywidualnych, jak i zintegrowanych etykiet w dowolnym środowisku sieciowym. Label Gallery TruePro posiada interaktywne funkcje związane z drukowaniem, takie jak zintegrowane wysyłanie etykiet do zainstalowanych aplikacji drukujących (ActiveX) lub generowanie etykiet w bieżącej konfiguracji systemu, bez użycia dodatkowych programów (GalleryWatch). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 1

8 Rozdział 1:0BWstęp Oprogramowanie Label Gallery TruePro zawiera nastepujące moduły: Label Gallery Plus: Główna aplikacja do projektowania i drukowania etykiet. GalleryForm: Pozwala tworzyć własne aplikacje do zarządzania danymi osobom bez znajomości programowania. GalleryWatch: Moduł umożliwiający zintegrowane i zautomatyzowane drukowanie w dowolnym systemie. GalleryMemMaster: Pozwala pobierać czcionki i grafikę zapisując je na karcie pamięci drukarki, co usprawnia proces drukowania etykiet. GalleryData: Pozwala zarządzać bazami danych. GalleryPrint: Pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać procesem drukowania etykiet. GalleryPrintQueue: Pozwala zarządzać zadaniami drukowania. Label Gallery Plus Oprogramowanie zawierające szereg funkcji umożliwiających projektowanie i drukowanie profesjonalnych etykiet, włącznie z obsługą bazy danych i komponentów ActiveX. Duża ilość funkcji i opcji powoduje, że Label Gallery Plus to doskonałe, łatwe w użyciu narzędzie, dostosowane do każdych wymagań. Oprogramowanie Label Gallery Plus zawiera nastepujące moduły: Label Gallery Plus: Główna aplikacja do projektowania i drukowania etykiet. GalleryMemMaster: Pozwala pobierać czcionki i grafikę zapisując je na karcie pamięci komputera, co usprawnia proces drukowania etykiet. GalleryData: Pozwala zarządzać bazami danych. GalleryPrintQueue: Pozwala zarządzać zadaniami drukowania. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 2

9 Rozdział 1:0BWstęp Label Gallery Easy Działający na zasadzie kreatora moduł spełniający podstawowe oczekiwania w zakresie tworzenia kodów kreskowych To proste oprogramowanie zawiera wiele opcji projektowania zawartych w pakiecie TruePro, z naciskiem na łatwość obsługi. Label Gallery Free Działający na zasadzie kreatora moduł spełniający podstawowe oczekiwania w zakresie tworzenia kodów kreskowych Jest to w pełni działająca aplikacja, która została jednak pozbawiona niektórych funkcji. ** Do korzystania z tej aplikacji nie wymaga się posiadania klucza. Tylko Label Gallery Plus Print Aplikacja Label Gallery Plus Print pozwala drukować wstępnie zaprojektowane etykiety, bez możliwości ich projektowania lub modyfikowania. Zaawansowane ustawienia pozwalające zmieniać etykiety nie są dostępne. Tylko Label Gallery TruePro Print Label Gallery TruePro Print pozwala drukować wstępnie zaprojektowane etykiety przy użyciu zdefiniowanych formularzy i wstępnie zadanych zdarzeń wyzwalających. Aplikacja Label Gallery TruePro Print nie pozwala projektować i modyfikować istniejących etykiet, formularzy i zdarzeń wyzwalających. Zaawansowane ustawienia pozwalające zmieniać etykiety nie są dostępne. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery to pakiet oprogramowania dla systemu Windows CE, które pozwala drukować etykiety przy użyciu przenośnych urządzeń z systemem operacyjnym Windows CE (Windows Mobile). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 3

10 Rozdział 1:0BWstęp Seria Label Gallery Developer Label Gallery SDK Label Gallery SDK to oparte o komponenty ActiveX zintegrowane oprogramowanie Label Gallery, przeznaczone dla twórców oprogramowania, którzy swoje aplikacje wyposażają w funkcje drukowania etykiet. Label Gallery SDK może współpracować z istniejącymi systemami informatycznymi lub aplikacjami, wyposażając je w funkcje drukowania etykiet. Label Gallery SDK zawiera wszystkie funkcje drukowania etykiet oprogramowania Label Gallery. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Label Gallery SDK, prosimy skontaktować się z nami: Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK to oparte o komponenty ActiveX zintegrowane oprogramowanie Label Gallery, przeznaczone dla twórców oprogramowania na potrzeby urządzeń mobilnych, którzy swoje aplikacje wyposażają w funkcje drukowania etykiet. Pocket Label Gallery SDK może współpracować z istniejącymi systemami informatycznymi lub aplikacjami, wyposażając je w funkcje drukowania etykiet. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Pocket Label Gallery SDK, prosimy skontaktować się z nami: 1.3 Label Gallery Software Package Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Label Gallery, sprawdź zawartość opakowania, aby uzyskać pewność, że zawiera ono wszystkie elementy. Opakowanie powinno zawierać: - Płytę CD Label Gallery - Przewodnik instalacji - Numer klucza oprogramowaniajednostanowiskowego (ustawienie domyślne) Jeśli opakowanie nie zawiera wszystkich wymienionych elementów, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 4

11 Rozdział 1:0BWstęp 1.4 Informacje o niniejszej instrukcji Szybki przewodnik po programie Label Gallery ułatwia szybkie tworzenie i drukowanie etykiet. Szybki przewodnik po programie Label Gallery stanowi fragment kompletnego Przewodnika użytkownika Label Gallery, dostępnego na płycie CD lub w trybie on-line, na stronie Oznaczenia typograficzne Czcionką pogrubioną oznaczono nazwy menu, nazwy plików, takich jak SETUP.EXE oraz przycisków, takich jak OK. Tekst pisany kursywą oznacza potwierdzanie czynności, Tylko do odczytu, oraz lokalizacje, takie jak Folder. Tekst umieszczony pomiędzy znakami <mniejszy niż i większy niż> oznacza klawisze umieszczone na klawiaturze komputera, takie jak <Enter>. Wartości zmiennych umieszczono w [nawiasach kwadratowych], [zmienna] Ograniczenia oprogramowania Wszystkie funkcje objaśnione w Szybkim przewodniku po programie są dostępne w pakiecie Label Gallery TruePro. Niektóre funkcje nie są jednak dostępne w pakietach Label Gallery Plus lub Label Gallery Easy. W częściach poświęconym funkcjom niedostępnym w pakietach Label Gallery Plus, Label Gallery Easy lub Label Gallery Free umieszczono stosowne komentarze, przykładowo: Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w pakietach Label Gallery Free, Easy i Plus. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 5

12 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2. Instalacja i aktywacja 2.1 Wymagania systemowe i wymagania dotyczące oprogramowania Label Gallery Single User Edition Minimalne wymagania pozwalające uruchomić oprogramowanie: Komputer klasy Pentium z przynajmniej 64 MB wolnej pamięci RAM. Jeden z następujących 32 lub 64 bitowych systemów operacyjnych Windows: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista i Windows 7. Od 75 do 550 MB wolnej przestrzeni dyskowej (zależnie od wybranej opcji instalacji). Napęd CD-ROM. Obsługa sterowników baz danych OLE DB. Najnowsze systemy operacyjne Windows zawierają sterowniki OLE DB. Jeśli system operacyjny zainstalowany na twoim komputerze nie obsługuje baz danych, kreator instalacji będzie mógł je zainstalować. Prawa administratora na danym komputerze podczas instalacji Label Gallery TruePro Network Edition Poniżej przedstawiono wymagania konieczne do uruchomienia oprogramowania w wersji Network Edition: Koniecznośc spełnienia wszystkich wymagań dotyczących jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery (zob. powyżej). Poszczególne stacje robocze powinny być wyposażone w karty sieciowe. Komputer pracujący jako serwer Label Gallery. Dowolny system operacyjny dopuszczający wymianę plików z systemem Windows (dowolny system Windows, UNIX lub Netware). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 6

13 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Dla poszczególnych klientów należy ustawić pełen dostęp (możliwość odczytu, zapisywania i usuwania plików) do folderu Label Gallery System na serwerze Pocket Label Gallery Edition Poniżej przedstawiono wymagania konieczne do uruchomienia Pocket Label Gallery: A. Komputer PC pozwalający projektować etykiety i formularze, wyposażony w jeden z następujących systemów operacyjnych Windows: Windows 2000 Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack1 lub nowszym Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 B. Urządzenie z systemem Windows Mobile, spełniające następujące wymagania: Zainstalowaną aplikację ActiveSync w wersji 4.0 lub nowszej Jeden z następujących systemów operacyjnych Windows: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile Instalacja oprogramowania Label Gallery Po umieszczeniu płyty CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM, program instalacyjny/demonstracyjny uruchomi się automatycznie. Możesz także przeglądać katalog na płycie CD, obejrzeć broszury i dokumentację techniczną, pliki próbne oraz pozostałe dokumenty. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 7

14 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Uwaga: Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 2000, XP, 2003, Vista lub Windows 7, aby móc przeprowadzić instalację, musisz zalogować się na konto z prawami administratora Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje Aby mieć pewność, że instalacja oprogramowania Label Gallery powiedzie się, przez przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie otwarte aplikacje Uruchom program instalacyjny Kreator instalacji pozwala zainstalować oprogramowanie Label Gallery na komputerze. Aby zainstalować oprogramowanie Label Gallery, wykonaj następujące czynności: 1. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Okno instalacji otworzy się automatycznie. Uruchamianie automatycznego programu instalacyjnego z płyty CD Szybki przewodnik po programie Label Gallery 8

15 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Uwaga: Jeśli kreator instalacji nie uruchomi się automatycznie, przejdź do gółwnego katalogu na płycie CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 2. Kliknij Instaluj. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. Wybór edycji oprogramowania Label Gallery do instalacji 3. Wybierz oprogramowanie Label Gallery, które chcesz zainstalować. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Uwaga: Zwróć uwagę, by w kreatorze wybrać odpowiedni typ instalacji. Wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery korzystają z tego samego kreatora instalacji Definiowanie opcji konfiguracji Możesz wybrać poszczególne elementy danej edycji oprogramowania Label Gallery, które chcesz zainstalować. Dostępne są następujące trzy typy instalacji: Szybki przewodnik po programie Label Gallery 9

16 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Pełna instalacja instalacja wszystkich elementów Label Gallery we wszystkich dostępnych językach. Instalacja minimalna instalacja minimalnego zestawu elementów niezbędnych do prawidłowej pracy aplikacji Label Gallery. Pomoc oraz pliki próbek nie są instalowane. Instalacja użytkownika pozwala użytkownikowi wybrać poszczególne elementy, które zostaną zainstalowane. Aby kontynuować instalację, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Dalej. 2. Wybierz, czy skróty do oprogramowania Label Gallery mają zostać utworzone na pulpicie, czy też na pasku szybkiego uruchamiania. 3. Kliknij przycisk Dalej. 4. Jeśli używasz zapory systemu Windows, dodaj poszczególne elementy oprogramowania Label Gallery do wyjątków, tak by umożliwić ich wzajemną komunikację. Zaleca się nie zmienianie ustawień domyślnych. 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Instaluj, aby zakończyć proces instalacji. 6. W menu Start systemu Windows pojawi się nowa grupa programów Label Gallery, zawierająca skróty do poszczególnych aplikacji Label Gallery Instalacja sterownika drukarki Sterownik GalleryDriver dla drukarki termicznej SATO można zainstalować na trzy sposoby: - Instalacja z poziomu oprogramowania Label Gallery. - Za pomocą Kreatora dodawania drukarki. - Za pomocą Kreatora instalacji drukarki. Możesz użyć oprogramowania Label Gallery (Dynamic Edition) do projektowania i drukowania etykiet za pomocą standardowych drukarek (laserowych, atramentowych lub igłowych). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 10

17 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver z poziomu oprogramowania Label Gallery Aby przeprowadzić instalację sterownika GalleryDriver po zakończeniu instalacji oprogramowania Label Gallery, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz opcję Uruchom kreatora instalacji drukarki. 2. Kliknij przycisk Zakończ. Instalacja sterownika GalleryDriver dla dukarek termicznych SATO 3. Uruchomi się Kreator instalacji drukarki. 4. Wybierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Dalej. 5. Wybierz port, do którego podłączono drukarkę i kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Ten sposób instalacji sterownika jest dostępny wyłącznie w przypadku uruchomienia instalacji z płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 11

18 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver za pomocą Kreatora instalacji drukarki 1. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli tak nie jest, uruchom program Eksplorator Windows, przejdź do głównego katalogu na płycie CD i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 2. Kliknij Instalacja. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. 3. Kliknij Sterownik drukarki Uruchomi się kreator instalacji drukarki. 4. Wybierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Dalej. Wybór drukarki termicznej 5. Wybierz port, do którego podłączono drukarkę i kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Jeśli program instalacyjny sterownika GalleryDriver pobrano ze strony internetowej Label Gallery, uruchom pobrany plik.exe i wykonaj czynności czwartą (4) i piątą (5). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 12

19 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver za pomocą Kreatora dodawania drukarki systemu Windows 1. Uruchom Panel sterowania, wybierając pozycję Ustawienia z poziomu menu Start. 2. Otwórz listę drukarek (Drukarki i faksy) i wybierz Dodaj drukarkę. 3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez Kreatora dodawania drukarki. Wykonywane czynności różnią się w zależności od wersji systemu Windows zainstalowanego na danym komputerze. Należy pamiętać, by kliknąć przycisk Z dysku na etapie wyboru drukarki wg producenta i modelu. 4. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM (jeśli nie wykonano tej czynności) i przejdź do folderu \Drivers. 5. Wybierz folder z nazwą swojej drukarki i kliknij przyciski Otwórz/OK, aby powrócić do Kreatora dodawania drukarki. Wyświetli się lista wszystkich dostępnych modeli wybranej drukarki. 6. Wybierz model i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć instalację. Wszystkie sterowniki GalleryDrives są podpisane cyfrowo przez firmę Microsoft Szybki przewodnik po programie Label Gallery 13

20 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2.3 Instalacja oprogramowania Label Gallery TruePro Network Oprogramowanie Label Gallery TruePro Network składa się z dwóch części: serwera i klienta. Uwaga: Label Gallery Network nie uruchomi się, jeśli serwer i klient będą połączeni za pomocą sieci WAN, Internetu lub innego podobnego połączenia długodystansowego. Przed przystąpieniem do instalacji obu części oprogramowania, musisz udzielić pełnego dostępu do folderu na serwerze, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie Label Gallery. Następnie przeprowadź instalację oprogramowania Label Gallery na serwerze. Następnie zainstaluj klienta Label Gallery na stacji roboczej. Instalacja klienta jest możliwa z serwera lub płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery. Uwaga: Aplikacje Label Gallery Easy i Label Gallery Plus nie są dostępne z licencjami sieciowymi. Licencja sieciowa jest udzielana wyłącznie na pakiet Label Gallery TruePro Instalacja Label Gallery na serwerze Aby zainstalować oprogramowanie Label Gallery na serwerze, wykonaj następujące czynności: 1. Upewnij się, że do folderu na serwerze, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie Label Gallery udzielono pełnego dostępu. 2. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Okno instalacji otworzy się automatycznie. Uwaga: Jeśli kreator instalacji nie uruchomi się automatycznie, przejdź do gółwnego katalogu na płycie CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 3. Kliknij Instaluj. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. 4. Kliknij Label Gallery TruePro Network (Server) 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami instalacyjnymi. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 14

21 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 6. Po zapytaniu o Lokalizację serwera, wprowadź (lub wyszukaj) lokalizację sieciową, w której zainstalujesz oprogramowanie Label Gallery Network dla serwera, a następnie kliknij Dalej. Uwaga: Upewnij się, że podczas określania lokalizacji serwera używasz formatu UNC, nawet jeśli oprogramowanie dla serwera zainstalowano na dysku lokalnym. Wprowadź \\server\share\file zamiast formatu dla dysku mapowanego, przykładowo W:\share\file. Wybór sieciowej ścieżki dostępu do instalacji oprogramowania serwera Label Gallery 7. Możesz określić lokalizację dodatkowego serwera, który rozpocznie pracę po awarii serwera podstawowego. Jeśli wybrano komputer, który będzie pracować jako dodatkowy serwer Label Gallery, wprowadź ścieżkę dostępu do foldera w formacie UNC Uwaga: Jeśli nie znasz ścieżki dostępu, pozostaw pole edycji puste. Serwer dodatkowy jest opcjonalny Szybki przewodnik po programie Label Gallery 15

22 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 8. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć instalację. Uwaga: Należy wybrać serwer oraz dysk widoczne dla wszystkich stacji roboczych, na których używane będzie oprogramowanie Label Gallery Instalacja oprogramowania Label Gallery na stacji roboczej Istnieją dwa sposoby instalacji klienta Label Gallery TruePro Network na stacji roboczej. - Instalacja klienta z płyty CD. Instalacja jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery TruePro z płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Instalacja oprogramowania Label Gallery. - Instalacja klienta z sieci. Instalacja klienta Label Gallery przez uruchomienie pliku instalatora Label Gallery 3.exe umieszczonego na serwerze Label Gallery. Aby zainstalować klienta z sieci, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program Eksplorator Windows. 2. Znajdź serwer oprogramowania Label Gallery w folderze Moje miejsca sieciowe. 3. Przejdź do folderu na serwerze, w którym zainstalowano oprogramowanie Label Gallery. 4. Dwukrotnie kliknij plik Label Gallery 3.exe. 5. Postepuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowe informacje zawarto także w rozdziale Instalacja oprogramowania Label Gallery w części poświęconej jednostanowiskowej wersji oprogramowania. Uwaga: Dla klienta Label Gallery należy ustawić pełen dostęp (możliwość odczytu, zapisywania i usuwania plików) do podfolderu systemowego na serwerze. 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 16

23 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2.4 Aktywacja oprogramowania Label Gallery Następujące procedury aktywacji dotyczą jednostanowiskowego i sieciowego oprogramowania Label Gallery. Aby korzystać z oprogramowania Label Gallery, musisz uprzednio przeprowadzić jego aktywację. Jeśli proces aktywacji nie zostanie zakończony, oprogramowanie Label Gallery będzie pracować w trybie demonstracyjnym. Narzędzie do aktywacji produktu uruchamia się każdorazowo po procesie instalacji. Aby zmienić rodzaj aktywacji lub dodać większą ilość licencji do oprogramowania sieciowego, możesz także rozpocząć aktywację z poziomu oprogramowania Label Gallery, wybierając w tym celu pozycję Menedżer licencji z menu Pomoc. Aktywację oprogramowania Label Gallery można wykonać na trzy sposoby: - za pomocą klucza oprogramowania jednostanowiskowego (ustawienie domyślne) - za pomocą klucza sprzętowego (Dongle Key) - za pomocą klucza oprogramowania sieciowego Aktywacja za pomocą klucza oprogramowania jednostanowiskowego : Aby aktywować oprogramowanie Label Gallery za pomocą klucza jednostanowiskowego i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, uruchom aplikację aktywującą Label Gallery. Numer klucza oprogramowania składa się z 25 znaków. Aktywacja za pomocą klucza sprzętowego: Oprogramowania Label Gallery z kluczem sprzętowym można używać bezpośrednio po instalacji. Więcej informacji zawarto w rozdziale Aktywacja programu Label Gallery w wersji sieciowej. Aktywacja za pomocą oprogramowania sieciowego: Aktywację oprogramowania Label Gallery Network dla serwera możesz przeprowadzić w taki sam sposób, co w przypadku oprogramowania Label Gallery z kluczem jednostanowiskowym. Numerem klucza sieciowego jest numer klienta na bieżącej stacji roboczej. Aby udostępnić oprogramowanie sieciowe dla nowych użytkowników, zainstaluj i aktywuj oprogramowanie na poszczególnych stacjach roboczych osobno. Więcej informacji zawarto w rozdziale Aktywacja dodatkowych klientów sieciowych. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 17

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PuzzleFlow Organizer Podręcznik

PuzzleFlow Organizer Podręcznik PuzzleFlow Organizer Podręcznik 2000-2010 Copyright ACCHSH Spis Treści 1 Wstęp...................................................... 5 2 Informacje prawne............................................ 7

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo