UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY"

Transkrypt

1 Szybki przewodnik

2 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE LABEL GALLERY FIRMY SATO CORPORATION ZAWARTE W OPAKOWANIU. ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, ZWRÓĆ PUDEŁKO Z OPROGRAMOWANIEM DOSTAWCY. LICENCJA 1. UDZIELENIE LICENCJI Prawa własności na oprogramowanie firmy SATO Corporation znajdujące się w załączonym opakowaniu ( licencjonowane oprogramowanie ) nie jest przenoszone na Nabywcę. Firma SATO Corporation udziela Nabywcy niewyłącznej, nieprzenośnej licencji na używanie Licencjonowanego oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym. Jeśli Licencjonowane oprogramowanie będzie używane na wielu stanowiskach komputerowych połączonych w sieć, wówczas na każde stanowisko należy zakupić osobne Licencjonowane oprogramowanie. 2. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA Nabywca może kopiować Licencjonowane oprogramowanie, w całości lub w części, wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej lub w celu archiwizacji. Jednocześnie nie mogą istnieć więcej niż dwie (2) kopie oprogramowania. Każda kopia powinna zawierać poufne, chronione i zastrzeżonych prawnie, czytelne etykiety lub oznaczenia zawarte w opakowaniu oryginalnego Licencjonowanego oprogramowania. 3. INFORMOWANIE O OGRANICZENIACH PRZEZ NABYWCĘ Nabywca jest zobowiązany poinformować o warunkach i postanowieniach opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej osoby przez niego zatrudnione lub będące jego podwładnymi oraz określić, kto może korzystać z Licencjonowanego oprogramowania.

3 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY I NIEAUTORYZOWANE UŻYTKOWANIE Nabywca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, by upewnić się, że osoby przez niego zatrudnione lub będące jego podwładnym, będą stosować się do warunków i postanowień zawartych w niniejszej Umowie licencyjnej, włączając w to, bez ograniczeń, nieświadome zezwolenie na korzystanie z jakiejkolwiek części Licencjonowanego oprogramowania w celu wyodrębnienia jego kodu źródłowego. Jeśli Nabywca wejdzie w posiadanie informacji, że Licencjonowane oprogramowanie będzie używane przez takie osoby w sposób niezgodny z niniejszą Umową, jest on zobowiązany bezzwłocznie dołożyć wszelkich starań, aby zaprzestać takich działań. Nabywca jest zobowiązany pisemnie powiadomić firmę SATO Corporation o nieautoryzowanym korzystaniu z oprogramowania w przypadku, gdy działanie takie trwać będzie nadmiernie długo od czasu wejścia przez Nabywcę w posiadanie informacji o takim działaniu. 5. OPROGRAMOWANIE DLA STRON TRZECICH Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności firmy SATO Corporation, a także, zależnie od dostarczonego Licencjonowanego oprogramowania, prawami strony trzeciej. Nabywca może być pociągnięty do bezpośredniej odpowiedzialności przez stronę trzecią w zakresie działań podjętych przez Nabywcę lub w jego imieniu w odniesieniu do Licencjonowanego oprogramowania, nie będącego ujętym przez niniejszą Umowę. 6. OGRANICZONA GWARANCJA Firma SATO Corporation nie gwarantuje, że Licencjonowane oprogramowanie będzie działać w sposób prawidłowy oraz będzie wolne od błędów, spełni oczekiwania Nabywcy lub też będzie działać w konfiguracji wybranej przez Nabywcę. 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SATO CORPORATION NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE; NINIEJSZYM FIRMA SATO CORPORATION JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ DANYCH) WYNIKAJĄCE Z, LUB BĘDĄCE W POŁĄCZENIU Z, UŻYTKOWANIEM LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. PONADTO, FIRMA SATO CORPORATION ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA UDZIELONE PRZEZ OSOBY INNE NIŻ PRACOWNICY FIRMY SATO CORPORATION (WŁĄCZNIE Z, BEZ OGRANICZEŃ, PRZEDSTAWICIELSTWAMI, DYSTRYBUTORAMI I SPRZEDAWCAMI FIRMY SATO).

4 PRAWA AUTORSKIE Spr.: Rev Copyright 2009 SATO CORPORATION. All rights reserved. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w oparciu o umowę licencyjną lub umowę o nieujawnieniu. Oprogramowanie może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie na zasadach zgodnych z warunkami tych umów. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania danych lub w jakiejkolwiek formie przesyłana, elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to jej kopiowanie i rejestrowanie w jakimkolwiek celu innym niż wyłączny użytek nabywcy, bez uzyskania pisemnej zgody od firmy SATO Corporation Firma SATO zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie ewentualne błędy. ZNAKI HANDLOWE SATO Label Gallery jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy SATO Corporation. na terenie Japonii i innych krajów. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. Pozostałe marki i ich produkty są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli i powinny być jako takie traktowane.

5 Spis treści 1. Wstęp Witaj w Label Gallery Informacje ogólne o produktach Label Gallery Standardowe oprogramowanie Label Gallery Seria Label Gallery Developer Label Gallery Software Package Informacje o niniejszej instrukcji Oznaczenia typograficzne Ograniczenia oprogramowania Instalacja i aktywacja Wymagania systemowe i wymagania dotyczące oprogramowania Label Gallery Single User Edition Label Gallery TruePro Network Edition Pocket Label Gallery Edition Instalacja oprogramowania Label Gallery Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje Uruchom program instalacyjny Definiowanie opcji konfiguracji Instalacja sterownika drukarki Instalacja oprogramowania Label Gallery TruePro Network Instalacja Label Gallery na serwerze Instalacja oprogramowania Label Gallery na stacji roboczej Aktywacja oprogramowania Label Gallery Aktywacja za pomocą klucza jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery Aktywacja Label Gallery za pomocą Klucza sprzętowego Aktywacja Label Gallery Network Edition Aktywacja dodatkowego klienta sieciowego Tryb demonstracyjny Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery (minimalna aktualizacja) Instalacja aktualizacji Label Gallery (aktualizacja maksymalna) Instalacja aktualizacji eydcji Label Gallery Instalacja aktualizacji Label Gallery Network Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (minimalna aktualizacja) Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (aktualizacja maksymalna) Instalacja aktualizacji Label Gallery Network (aktualizacja z wersji jednostanowiskowej) Aktywacja aktualizacji Label Gallery Aktywacja aktualizacji Label Gallery Network (minimalna aktualizacja)... 35

6 Spis treści Aktywacja aktualizacji Label Gallery (aktualizacja maksymalna) Aktywacja aktualizacji edycji Label Gallery Aktywacja edycji Label Gallery Network (aktualizacja maksymalna) Aktywacja oprogramowania Label Gallery Network Edition (z wersji jednostanowiskowej) Aktywacja Label Gallery Network Edition (aktualizacja pakietu licencyjnego) Projektowanie etykiet etykiet Projektowanie prostej etykiety Tworzenie prostej etykiety Dodawanie zmiennych póldo etykiety Zmiana ogólnych ustawień drukarki Podłączanie etykiety do bazy danych tekstowych Podłączanie do bazy danych Formatowanie danychza pomocąkreatora plików tekstowych Umieszczanie pola bazy danych na etykiecie Używanie podglądu wydruku w celu wyboru danych i podglądu etykiety Wydruk etykiety Zaawansowane projektowanie etykiet Tworzenie etykiety z kodem EAN.UCC 128 Zgodność Podłączanie etykiety do zaawansowanych baz danych Używanie zaawansowanych obiektów i funkcjis w programie Label Gallery Projektowanie etykiety RFID Smart Label Tworzenie etykiety RFID Kodowanie znacznika RF Inne zastosowania oprogramowania Label Gallery Wydruk etykiety przy użyciu formularzy użytkownika Tworzenie formularza Modyfikacja formularza Wydruk etykiet przy użyciu aplikacji GalleryPrint Automatyczny wydruk etykiet Przechowywanie krojów czcionek i grafik w pamięci drukarki Zarządzanie bazami danych Pomoc techniczna Pomoc on-line Kontakt Indeks 94

7 Rozdział 1:0BWstęp 1. Wstęp 1.1 Witaj w Label Gallery Label Gallery to grupa profesjonalnych produktów do projektowania etykiet, które pozwalają drukować kody kreskowe oraz etykiety RFID Smart Label grafikom, użytkownikom mobilnym i przedsiębiorcom. Label Gallery posiada łatwy w użyciu interfejs i spełnia wszelkie wymogi w zakresie wydajnego projektowania i drukowania etykiet na potrzeby sprzedawców detalicznych, logistyki, opieki zdrowotnej, przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego i innych branż. Oferowane przez nas podstawowe produkty to Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only and Label Gallery Dynamic TruePro Network. Program Label Gallery może współpracować z każdym 32 lub 64 bitowym systemem operacyjnym Windows: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows 7. Najnowszą wersję oprogramowania można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Label Gallery 1.2 Informacje ogólne o produktach Label Gallery Standardowe oprogramowanie Label Gallery Label Gallery TruePro Kompletne rozwiązanie w zakresie projektowania i drukowania etykiet. Wiele możliwości połączeń pozwala użytkownikom na drukowanie zarówno indywidualnych, jak i zintegrowanych etykiet w dowolnym środowisku sieciowym. Label Gallery TruePro posiada interaktywne funkcje związane z drukowaniem, takie jak zintegrowane wysyłanie etykiet do zainstalowanych aplikacji drukujących (ActiveX) lub generowanie etykiet w bieżącej konfiguracji systemu, bez użycia dodatkowych programów (GalleryWatch). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 1

8 Rozdział 1:0BWstęp Oprogramowanie Label Gallery TruePro zawiera nastepujące moduły: Label Gallery Plus: Główna aplikacja do projektowania i drukowania etykiet. GalleryForm: Pozwala tworzyć własne aplikacje do zarządzania danymi osobom bez znajomości programowania. GalleryWatch: Moduł umożliwiający zintegrowane i zautomatyzowane drukowanie w dowolnym systemie. GalleryMemMaster: Pozwala pobierać czcionki i grafikę zapisując je na karcie pamięci drukarki, co usprawnia proces drukowania etykiet. GalleryData: Pozwala zarządzać bazami danych. GalleryPrint: Pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać procesem drukowania etykiet. GalleryPrintQueue: Pozwala zarządzać zadaniami drukowania. Label Gallery Plus Oprogramowanie zawierające szereg funkcji umożliwiających projektowanie i drukowanie profesjonalnych etykiet, włącznie z obsługą bazy danych i komponentów ActiveX. Duża ilość funkcji i opcji powoduje, że Label Gallery Plus to doskonałe, łatwe w użyciu narzędzie, dostosowane do każdych wymagań. Oprogramowanie Label Gallery Plus zawiera nastepujące moduły: Label Gallery Plus: Główna aplikacja do projektowania i drukowania etykiet. GalleryMemMaster: Pozwala pobierać czcionki i grafikę zapisując je na karcie pamięci komputera, co usprawnia proces drukowania etykiet. GalleryData: Pozwala zarządzać bazami danych. GalleryPrintQueue: Pozwala zarządzać zadaniami drukowania. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 2

9 Rozdział 1:0BWstęp Label Gallery Easy Działający na zasadzie kreatora moduł spełniający podstawowe oczekiwania w zakresie tworzenia kodów kreskowych To proste oprogramowanie zawiera wiele opcji projektowania zawartych w pakiecie TruePro, z naciskiem na łatwość obsługi. Label Gallery Free Działający na zasadzie kreatora moduł spełniający podstawowe oczekiwania w zakresie tworzenia kodów kreskowych Jest to w pełni działająca aplikacja, która została jednak pozbawiona niektórych funkcji. ** Do korzystania z tej aplikacji nie wymaga się posiadania klucza. Tylko Label Gallery Plus Print Aplikacja Label Gallery Plus Print pozwala drukować wstępnie zaprojektowane etykiety, bez możliwości ich projektowania lub modyfikowania. Zaawansowane ustawienia pozwalające zmieniać etykiety nie są dostępne. Tylko Label Gallery TruePro Print Label Gallery TruePro Print pozwala drukować wstępnie zaprojektowane etykiety przy użyciu zdefiniowanych formularzy i wstępnie zadanych zdarzeń wyzwalających. Aplikacja Label Gallery TruePro Print nie pozwala projektować i modyfikować istniejących etykiet, formularzy i zdarzeń wyzwalających. Zaawansowane ustawienia pozwalające zmieniać etykiety nie są dostępne. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery to pakiet oprogramowania dla systemu Windows CE, które pozwala drukować etykiety przy użyciu przenośnych urządzeń z systemem operacyjnym Windows CE (Windows Mobile). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 3

10 Rozdział 1:0BWstęp Seria Label Gallery Developer Label Gallery SDK Label Gallery SDK to oparte o komponenty ActiveX zintegrowane oprogramowanie Label Gallery, przeznaczone dla twórców oprogramowania, którzy swoje aplikacje wyposażają w funkcje drukowania etykiet. Label Gallery SDK może współpracować z istniejącymi systemami informatycznymi lub aplikacjami, wyposażając je w funkcje drukowania etykiet. Label Gallery SDK zawiera wszystkie funkcje drukowania etykiet oprogramowania Label Gallery. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Label Gallery SDK, prosimy skontaktować się z nami: Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK to oparte o komponenty ActiveX zintegrowane oprogramowanie Label Gallery, przeznaczone dla twórców oprogramowania na potrzeby urządzeń mobilnych, którzy swoje aplikacje wyposażają w funkcje drukowania etykiet. Pocket Label Gallery SDK może współpracować z istniejącymi systemami informatycznymi lub aplikacjami, wyposażając je w funkcje drukowania etykiet. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Pocket Label Gallery SDK, prosimy skontaktować się z nami: 1.3 Label Gallery Software Package Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Label Gallery, sprawdź zawartość opakowania, aby uzyskać pewność, że zawiera ono wszystkie elementy. Opakowanie powinno zawierać: - Płytę CD Label Gallery - Przewodnik instalacji - Numer klucza oprogramowaniajednostanowiskowego (ustawienie domyślne) Jeśli opakowanie nie zawiera wszystkich wymienionych elementów, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 4

11 Rozdział 1:0BWstęp 1.4 Informacje o niniejszej instrukcji Szybki przewodnik po programie Label Gallery ułatwia szybkie tworzenie i drukowanie etykiet. Szybki przewodnik po programie Label Gallery stanowi fragment kompletnego Przewodnika użytkownika Label Gallery, dostępnego na płycie CD lub w trybie on-line, na stronie Oznaczenia typograficzne Czcionką pogrubioną oznaczono nazwy menu, nazwy plików, takich jak SETUP.EXE oraz przycisków, takich jak OK. Tekst pisany kursywą oznacza potwierdzanie czynności, Tylko do odczytu, oraz lokalizacje, takie jak Folder. Tekst umieszczony pomiędzy znakami <mniejszy niż i większy niż> oznacza klawisze umieszczone na klawiaturze komputera, takie jak <Enter>. Wartości zmiennych umieszczono w [nawiasach kwadratowych], [zmienna] Ograniczenia oprogramowania Wszystkie funkcje objaśnione w Szybkim przewodniku po programie są dostępne w pakiecie Label Gallery TruePro. Niektóre funkcje nie są jednak dostępne w pakietach Label Gallery Plus lub Label Gallery Easy. W częściach poświęconym funkcjom niedostępnym w pakietach Label Gallery Plus, Label Gallery Easy lub Label Gallery Free umieszczono stosowne komentarze, przykładowo: Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w pakietach Label Gallery Free, Easy i Plus. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 5

12 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2. Instalacja i aktywacja 2.1 Wymagania systemowe i wymagania dotyczące oprogramowania Label Gallery Single User Edition Minimalne wymagania pozwalające uruchomić oprogramowanie: Komputer klasy Pentium z przynajmniej 64 MB wolnej pamięci RAM. Jeden z następujących 32 lub 64 bitowych systemów operacyjnych Windows: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista i Windows 7. Od 75 do 550 MB wolnej przestrzeni dyskowej (zależnie od wybranej opcji instalacji). Napęd CD-ROM. Obsługa sterowników baz danych OLE DB. Najnowsze systemy operacyjne Windows zawierają sterowniki OLE DB. Jeśli system operacyjny zainstalowany na twoim komputerze nie obsługuje baz danych, kreator instalacji będzie mógł je zainstalować. Prawa administratora na danym komputerze podczas instalacji Label Gallery TruePro Network Edition Poniżej przedstawiono wymagania konieczne do uruchomienia oprogramowania w wersji Network Edition: Koniecznośc spełnienia wszystkich wymagań dotyczących jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery (zob. powyżej). Poszczególne stacje robocze powinny być wyposażone w karty sieciowe. Komputer pracujący jako serwer Label Gallery. Dowolny system operacyjny dopuszczający wymianę plików z systemem Windows (dowolny system Windows, UNIX lub Netware). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 6

13 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Dla poszczególnych klientów należy ustawić pełen dostęp (możliwość odczytu, zapisywania i usuwania plików) do folderu Label Gallery System na serwerze Pocket Label Gallery Edition Poniżej przedstawiono wymagania konieczne do uruchomienia Pocket Label Gallery: A. Komputer PC pozwalający projektować etykiety i formularze, wyposażony w jeden z następujących systemów operacyjnych Windows: Windows 2000 Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack1 lub nowszym Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 B. Urządzenie z systemem Windows Mobile, spełniające następujące wymagania: Zainstalowaną aplikację ActiveSync w wersji 4.0 lub nowszej Jeden z następujących systemów operacyjnych Windows: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile Instalacja oprogramowania Label Gallery Po umieszczeniu płyty CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM, program instalacyjny/demonstracyjny uruchomi się automatycznie. Możesz także przeglądać katalog na płycie CD, obejrzeć broszury i dokumentację techniczną, pliki próbne oraz pozostałe dokumenty. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 7

14 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Uwaga: Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 2000, XP, 2003, Vista lub Windows 7, aby móc przeprowadzić instalację, musisz zalogować się na konto z prawami administratora Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje Aby mieć pewność, że instalacja oprogramowania Label Gallery powiedzie się, przez przystąpieniem do instalacji zamknij wszystkie otwarte aplikacje Uruchom program instalacyjny Kreator instalacji pozwala zainstalować oprogramowanie Label Gallery na komputerze. Aby zainstalować oprogramowanie Label Gallery, wykonaj następujące czynności: 1. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Okno instalacji otworzy się automatycznie. Uruchamianie automatycznego programu instalacyjnego z płyty CD Szybki przewodnik po programie Label Gallery 8

15 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Uwaga: Jeśli kreator instalacji nie uruchomi się automatycznie, przejdź do gółwnego katalogu na płycie CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 2. Kliknij Instaluj. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. Wybór edycji oprogramowania Label Gallery do instalacji 3. Wybierz oprogramowanie Label Gallery, które chcesz zainstalować. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Uwaga: Zwróć uwagę, by w kreatorze wybrać odpowiedni typ instalacji. Wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery korzystają z tego samego kreatora instalacji Definiowanie opcji konfiguracji Możesz wybrać poszczególne elementy danej edycji oprogramowania Label Gallery, które chcesz zainstalować. Dostępne są następujące trzy typy instalacji: Szybki przewodnik po programie Label Gallery 9

16 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Pełna instalacja instalacja wszystkich elementów Label Gallery we wszystkich dostępnych językach. Instalacja minimalna instalacja minimalnego zestawu elementów niezbędnych do prawidłowej pracy aplikacji Label Gallery. Pomoc oraz pliki próbek nie są instalowane. Instalacja użytkownika pozwala użytkownikowi wybrać poszczególne elementy, które zostaną zainstalowane. Aby kontynuować instalację, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Dalej. 2. Wybierz, czy skróty do oprogramowania Label Gallery mają zostać utworzone na pulpicie, czy też na pasku szybkiego uruchamiania. 3. Kliknij przycisk Dalej. 4. Jeśli używasz zapory systemu Windows, dodaj poszczególne elementy oprogramowania Label Gallery do wyjątków, tak by umożliwić ich wzajemną komunikację. Zaleca się nie zmienianie ustawień domyślnych. 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Instaluj, aby zakończyć proces instalacji. 6. W menu Start systemu Windows pojawi się nowa grupa programów Label Gallery, zawierająca skróty do poszczególnych aplikacji Label Gallery Instalacja sterownika drukarki Sterownik GalleryDriver dla drukarki termicznej SATO można zainstalować na trzy sposoby: - Instalacja z poziomu oprogramowania Label Gallery. - Za pomocą Kreatora dodawania drukarki. - Za pomocą Kreatora instalacji drukarki. Możesz użyć oprogramowania Label Gallery (Dynamic Edition) do projektowania i drukowania etykiet za pomocą standardowych drukarek (laserowych, atramentowych lub igłowych). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 10

17 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver z poziomu oprogramowania Label Gallery Aby przeprowadzić instalację sterownika GalleryDriver po zakończeniu instalacji oprogramowania Label Gallery, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz opcję Uruchom kreatora instalacji drukarki. 2. Kliknij przycisk Zakończ. Instalacja sterownika GalleryDriver dla dukarek termicznych SATO 3. Uruchomi się Kreator instalacji drukarki. 4. Wybierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Dalej. 5. Wybierz port, do którego podłączono drukarkę i kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Ten sposób instalacji sterownika jest dostępny wyłącznie w przypadku uruchomienia instalacji z płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 11

18 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver za pomocą Kreatora instalacji drukarki 1. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli tak nie jest, uruchom program Eksplorator Windows, przejdź do głównego katalogu na płycie CD i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 2. Kliknij Instalacja. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. 3. Kliknij Sterownik drukarki Uruchomi się kreator instalacji drukarki. 4. Wybierz drukarkę z listy. Kliknij przycisk Dalej. Wybór drukarki termicznej 5. Wybierz port, do którego podłączono drukarkę i kliknij przycisk Zakończ. Uwaga: Jeśli program instalacyjny sterownika GalleryDriver pobrano ze strony internetowej Label Gallery, uruchom pobrany plik.exe i wykonaj czynności czwartą (4) i piątą (5). Szybki przewodnik po programie Label Gallery 12

19 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja Instalacja sterownika GalleryDriver za pomocą Kreatora dodawania drukarki systemu Windows 1. Uruchom Panel sterowania, wybierając pozycję Ustawienia z poziomu menu Start. 2. Otwórz listę drukarek (Drukarki i faksy) i wybierz Dodaj drukarkę. 3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez Kreatora dodawania drukarki. Wykonywane czynności różnią się w zależności od wersji systemu Windows zainstalowanego na danym komputerze. Należy pamiętać, by kliknąć przycisk Z dysku na etapie wyboru drukarki wg producenta i modelu. 4. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM (jeśli nie wykonano tej czynności) i przejdź do folderu \Drivers. 5. Wybierz folder z nazwą swojej drukarki i kliknij przyciski Otwórz/OK, aby powrócić do Kreatora dodawania drukarki. Wyświetli się lista wszystkich dostępnych modeli wybranej drukarki. 6. Wybierz model i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć instalację. Wszystkie sterowniki GalleryDrives są podpisane cyfrowo przez firmę Microsoft Szybki przewodnik po programie Label Gallery 13

20 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2.3 Instalacja oprogramowania Label Gallery TruePro Network Oprogramowanie Label Gallery TruePro Network składa się z dwóch części: serwera i klienta. Uwaga: Label Gallery Network nie uruchomi się, jeśli serwer i klient będą połączeni za pomocą sieci WAN, Internetu lub innego podobnego połączenia długodystansowego. Przed przystąpieniem do instalacji obu części oprogramowania, musisz udzielić pełnego dostępu do folderu na serwerze, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie Label Gallery. Następnie przeprowadź instalację oprogramowania Label Gallery na serwerze. Następnie zainstaluj klienta Label Gallery na stacji roboczej. Instalacja klienta jest możliwa z serwera lub płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery. Uwaga: Aplikacje Label Gallery Easy i Label Gallery Plus nie są dostępne z licencjami sieciowymi. Licencja sieciowa jest udzielana wyłącznie na pakiet Label Gallery TruePro Instalacja Label Gallery na serwerze Aby zainstalować oprogramowanie Label Gallery na serwerze, wykonaj następujące czynności: 1. Upewnij się, że do folderu na serwerze, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie Label Gallery udzielono pełnego dostępu. 2. Umieść płytę CD z oprogramowaniem Label Gallery w napędzie CD-ROM. Okno instalacji otworzy się automatycznie. Uwaga: Jeśli kreator instalacji nie uruchomi się automatycznie, przejdź do gółwnego katalogu na płycie CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery i dwukrotnie kliknij plik START.EXE. 3. Kliknij Instaluj. Otworzy się nowe okno, wyświetlające wszystkie edycje oprogramowania Label Gallery. 4. Kliknij Label Gallery TruePro Network (Server) 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami instalacyjnymi. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 14

21 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 6. Po zapytaniu o Lokalizację serwera, wprowadź (lub wyszukaj) lokalizację sieciową, w której zainstalujesz oprogramowanie Label Gallery Network dla serwera, a następnie kliknij Dalej. Uwaga: Upewnij się, że podczas określania lokalizacji serwera używasz formatu UNC, nawet jeśli oprogramowanie dla serwera zainstalowano na dysku lokalnym. Wprowadź \\server\share\file zamiast formatu dla dysku mapowanego, przykładowo W:\share\file. Wybór sieciowej ścieżki dostępu do instalacji oprogramowania serwera Label Gallery 7. Możesz określić lokalizację dodatkowego serwera, który rozpocznie pracę po awarii serwera podstawowego. Jeśli wybrano komputer, który będzie pracować jako dodatkowy serwer Label Gallery, wprowadź ścieżkę dostępu do foldera w formacie UNC Uwaga: Jeśli nie znasz ścieżki dostępu, pozostaw pole edycji puste. Serwer dodatkowy jest opcjonalny Szybki przewodnik po programie Label Gallery 15

22 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 8. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć instalację. Uwaga: Należy wybrać serwer oraz dysk widoczne dla wszystkich stacji roboczych, na których używane będzie oprogramowanie Label Gallery Instalacja oprogramowania Label Gallery na stacji roboczej Istnieją dwa sposoby instalacji klienta Label Gallery TruePro Network na stacji roboczej. - Instalacja klienta z płyty CD. Instalacja jednostanowiskowego oprogramowania Label Gallery TruePro z płyty CD zawierającej oprogramowanie Label Gallery zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Instalacja oprogramowania Label Gallery. - Instalacja klienta z sieci. Instalacja klienta Label Gallery przez uruchomienie pliku instalatora Label Gallery 3.exe umieszczonego na serwerze Label Gallery. Aby zainstalować klienta z sieci, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program Eksplorator Windows. 2. Znajdź serwer oprogramowania Label Gallery w folderze Moje miejsca sieciowe. 3. Przejdź do folderu na serwerze, w którym zainstalowano oprogramowanie Label Gallery. 4. Dwukrotnie kliknij plik Label Gallery 3.exe. 5. Postepuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowe informacje zawarto także w rozdziale Instalacja oprogramowania Label Gallery w części poświęconej jednostanowiskowej wersji oprogramowania. Uwaga: Dla klienta Label Gallery należy ustawić pełen dostęp (możliwość odczytu, zapisywania i usuwania plików) do podfolderu systemowego na serwerze. 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 16

23 Rozdział 2:1BInstalacja i aktywacja 2.4 Aktywacja oprogramowania Label Gallery Następujące procedury aktywacji dotyczą jednostanowiskowego i sieciowego oprogramowania Label Gallery. Aby korzystać z oprogramowania Label Gallery, musisz uprzednio przeprowadzić jego aktywację. Jeśli proces aktywacji nie zostanie zakończony, oprogramowanie Label Gallery będzie pracować w trybie demonstracyjnym. Narzędzie do aktywacji produktu uruchamia się każdorazowo po procesie instalacji. Aby zmienić rodzaj aktywacji lub dodać większą ilość licencji do oprogramowania sieciowego, możesz także rozpocząć aktywację z poziomu oprogramowania Label Gallery, wybierając w tym celu pozycję Menedżer licencji z menu Pomoc. Aktywację oprogramowania Label Gallery można wykonać na trzy sposoby: - za pomocą klucza oprogramowania jednostanowiskowego (ustawienie domyślne) - za pomocą klucza sprzętowego (Dongle Key) - za pomocą klucza oprogramowania sieciowego Aktywacja za pomocą klucza oprogramowania jednostanowiskowego : Aby aktywować oprogramowanie Label Gallery za pomocą klucza jednostanowiskowego i uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji, uruchom aplikację aktywującą Label Gallery. Numer klucza oprogramowania składa się z 25 znaków. Aktywacja za pomocą klucza sprzętowego: Oprogramowania Label Gallery z kluczem sprzętowym można używać bezpośrednio po instalacji. Więcej informacji zawarto w rozdziale Aktywacja programu Label Gallery w wersji sieciowej. Aktywacja za pomocą oprogramowania sieciowego: Aktywację oprogramowania Label Gallery Network dla serwera możesz przeprowadzić w taki sam sposób, co w przypadku oprogramowania Label Gallery z kluczem jednostanowiskowym. Numerem klucza sieciowego jest numer klienta na bieżącej stacji roboczej. Aby udostępnić oprogramowanie sieciowe dla nowych użytkowników, zainstaluj i aktywuj oprogramowanie na poszczególnych stacjach roboczych osobno. Więcej informacji zawarto w rozdziale Aktywacja dodatkowych klientów sieciowych. Szybki przewodnik po programie Label Gallery 17

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo