Instalacja i rejestracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i rejestracja"

Transkrypt

1 Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze PC/TPC (Tablet PC), jak i na urządzeniu przenośnym typu PocketPC/Windows Mobile/Windows CE. Proces instalacji i rejestracji AutoMapy zależy od tego, na jakim nośniku program został dostarczony na karcie pamięci SD, w postaci pliku pobranego z Internetu, czy na płycie CD lub DVD. AutoMapa preinstalowana na karcie SD Po włożeniu karty SD (lub jej wersji mini lub micro) do urządzenia przenośnego program oraz mapy instalują się automatycznie. Po zakończeniu instalacji AutoMapa uruchamia się, prezentując ekran startowy. Uwaga: dotyczy jedynie urządzeń z systemem Windows Mobile, dla urządzeń z systemem CE.NET wymagana jest instalacja dodatku integrującego system z oprogramowaniem AutoMapa. Dodatki te można pobrać na naszych stronach, lub zapytać o nie producenta sprzętu. Instalator pobrany z Internetu Jeśli pobrany ze stron www AutoMapy instalator ma postać pojedynczego pliku wykonywalnego, po uruchomieniu następuje rozpakowanie zawartego w programie archiwum do kartoteki TEMP komputera PC. Uwaga: w pierwszym komunikacie program instalacyjny podaje zakres obszaru przestrzeni dyskowej wymaganej w dalszej części instalacji. Następnie program instalacyjny zostaje automatycznie uruchomiony. Jeśli instalator ma postać kilku plików zarchiwizowanych należy je najpierw rozpakowac do wybranej kartoteki roboczej na komputerze PC, a następnie zlokalizować wśród plików program setup.exe i uruchomić go. Dalsza część instalacji przebiega tak samo jak w przypadku płyty instalacyjnej CD/DVD. Płyta instalacyjna CD/DVD Proces instalacji oprogramowania AutoMapa oraz poszczególnych map powinien uruchomić się samoczynnie po umieszczeniu płyty instalacyjnej w napędzie komputera PC. Jeżeli tak się nie dzieje, należy zlokalizować na płycie instalacyjnej program Setup.exe, a następnie uruchomić go. Dalsza część instalacji dla Instalatora i płyty CD/DVD Jeżeli AutoMapę instaluje się na urządzeniu przenośnym typu Pocket PC, należy je połączyć z komputerem PC (patrz: Podłączenie urządzenia przenośnego do komputera PC ). Polecana jest całkowita instalacja na karcie SD w następującej konfiguracji: urządzenie przenośne podpięte kablem USB do komputera PC, a karta SD włożona do czytnika kart w komputerze PC. Uwaga: Wiele dostępnych na rynku czytników kart SD nie obsługuje kart o pojemności większej od 1GB (w szczególności czytniki wbudowane, n.p. w laptopy). Polecamy upewnić się co do zgodności karty z czytnikiem. W większości przypadków tanie czytniki zewnętrzne USB obsługują karty 2 i 4GB.

2 Start Instalacji Pierwszy ekran programu instalacyjnego pozwala na wybór języka instalacji. Wybór ten ma również wpływ na komponenty językowe i komunikaty, które zostaną domyślnie zaproponowane przez program instalacyjny

3 Na następnym ekranie należy wybrać instalację i kontynuować proces. Po zapoznaniu się z treścią, jaka pojawi się na ekranie, należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej.

4 Wybór urządzenia Należy wybrać typ urządzenia, na którym zainstalowany zostanie program AutoMapa. Wybór PocketPC/WinMobile/WinCE dotyczy instalacji systemu na urządzniu przenośnym (w tym również przypadku, gdy AutoMapa ma być zainstalowana na karcie pamięci włożonej do czytnika kart w komputerze PC). Wybór PC/Tablet PC oznacza przeprowadzenie instalacji programu AutoMapa na komputerze, na którym uruchomiony został proces instalacji. Uwaga: licencja pozwala na dokonanie instalacji tylko na jednym komputerze. Po zarejestrowaniu map na komputerze PC nie będzie można przeprowadzić aktywacji map ponownie na urządzeniu przenośnym i odwrotnie.

5 Po wybraniu urządzenia przenośnego (w zależności od wersji systemu) może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem o ewentualnej konieczności sprawdzenia połączenia z urządzeniem przenośnym. Po wciśnięciu przycisku Dalej> trzeba zwrócić uwagę na to, czy na urządzeniu przenośnym nie pojawiają się komunikaty wymagające zatwierdzenia (informują one zwykle o próbie uruchomienia programu). Wybór miejsca instalacji Następny ekran służy do wyboru miejsca docelowego instalacji oprogramowania i map. Aby zainstalować program oraz mapy na platformie PC/TPC, należy wybrać dysk oraz katalog, w którym zostaną zainstalowane. W przypadku instalacji na urządzeniu przenośnym krok ten jest jednoznaczny z wyborem pamięci urządzenia przenośnego, która zostanie wykorzystana jako miejsce instalacji oprogramowania i map. Domyślnie wszystkie składniki zostaną zainstalowane na karcie pamięci. Jeżeli karta pamięci umieszczona jest w czytniku kart w komputerze PC, zostanie ona zaproponowana jako miejsce

6 docelowe instalacji (w trakcie instalacji użytkownik zostanie poproszony o przełożenie karty do urządzenia przenośnego). Jeżeli w czytniku/czytnikach komputera PC znajduje się wiele kart, należy wybrać jedną z nich, klikając myszką właściwą nazwę na ekranie instalatora. Uwaga: umieszczenie karty pamięci w czytniku kart w komputerze PC wielokrotnie przyspiesza proces instalacji. Poprawia również jego niezawodność (problemy z kopiowaniem dużych plików poprzez połączenie ActiveSync nie należą do rzadkości). Uwaga: urządzenia typu PenDrive i klucze pamięci USB mogą zostać rozpoznane jako karta pamięci, dlatego należy upewnić się, czy wybór jest prawidłowy. Uwaga: sformatowanie karty przed wykonaniem instalacji może znacznie przyspieszyć działanie oprogramowania w przyszłości. Uwaga: instalacja w pamięci głównej urządzeń z systemem CE.NET nie jest możliwa. Wybór komponentów programu Na kolejnym ekranie można dokonać wyboru komponentów oprogramowania przeznaczonych do instalacji lub aktualizacji. Można tutaj wybrać dodatkowe języki oprogramowania, skórki określające wygląd oraz kolorystykę okienek programu, głosy komunikatów, dodatkowe ikony i dźwięki ostrzegania POI (punkty użyteczności publicznej, ang. Points of Interest). Wtyczka na ekranie Today instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu AutoMapa. Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomioną AutoMapą. Należy ją każdorazowo zainstalować. SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji AutoMapy po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu). Uwaga: odbudowa instalacji będzie możliwa jedynie w przypadku instalacji oprogramowania na karcie pamięci i jest to możliwe jedynie na urządzeniach z systemem Windows Mobile. NavRoad Autostart instaluje dodatek potrzebny do uruchomienia Automapy na urządzeniach

7 NavRoad. Nokia330 Autostart instaluje dodatek potrzebny do uruchomienia Automapy na urządzeniach Nokia 330. Wybór mapy do instalacji Następnie trzeba wybrać mapę do instalacji. Jej rozmiar oznacza rozmiar całkowity. na kolejnych etapach pojawi się możliwość wyboru do instalacji interesującego dla użytkownika fragmentu mapy, co może znacznie zmniejszyć zajmowany przez nią obszar pamięci. Opcja Zachowanie plików do przyszłych instalacji powoduje skopiowanie kompletnej zawartości programu instalacyjnego do kartoteki komputera PC, tak aby powtórne instalacje (np. innych fragmentów mapy) nie wymagały ponownego użycia płyt instalacyjnych. W menu Start Programs komputera PC utworzony zostaje również skrót do programu instalacyjnego. Uwaga: opcja ta wymaga dodatkowo tyle wolnego miejsca na dysku komputera PC, ile wynosi rozmiar całej instalowanej mapy i wszystkich komponentów programu.

8 Rejestracja mapy Na następnym ekranie można zarejestrować mapę. W tym celu należy wpisać numer licencji znajdujący się na karcie licencyjnej oraz podać swój adres , imię i nazwisko. W miarę możliwości należy zawsze posługiwać się tym samym adresem , dzięki czemu dotarcie do danych rejestracyjnych w systemie licencyjnym AutoMapy będzie znacznie łatwiejsze. Dane rejestracyjne zapamiętywane są na nośniku z mapą po wykonaniu pierwszej instalacji. Jej reinstalacja (np. w przypadku większego obszaru mapy) w obrębie tego samego nośnika nie będzie już wymagała powtórnego podawania wcześniej wymienionych danych. Uwaga: karta licencyjna lub karta pamięci, na której zakupiona została AutoMapa, stanowi dowód posiadania licencji oprogramowania. Należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Opcja Przyporządkuj rejestrację do karty SD umożliwia przypisanie zarejestrowanych map do karty SD a nie do urządzenia przenośnego. Oznacza to że instalacja na karcie będzie działała również na innych urządzeniach (o tym samym systemie operacyjnym, chyba że przeprowadzimy ponowną instalację samego oprogramowania dla drugiego urzadzenia, reinstalacji mogą wymagać również skórki, jeśli drugie urzadzenie ma ekran o innej rozdzielczości). Uwaga: w takim przypadku, jeśli wykonujemy instalację na karcie w czytniku komputera PC, instalator poprosi o przelożenie karty do urządzenia przenośnego, a po dokonaniu rejestracji, o jej powrót do czytnika w komputerze PC. Na kolejnym etapie instalacji użytkownik może zostać ponownie poproszony o zwrócenie uwagi na urządzenie przenośne w celu zaakceptowania pojawiających się tam komunikatów.

9 Wybór obszaru mapy do instalacji Po zakończeniu procesu rejestracji map pojawia się możliwość dokonania wyboru obszaru mapy przeznaczonej do przeprowadzenia jednej z poniżej wymienionych czynności: Aktualizacja wybranego obszaru Jeżeli mapa jest już zainstalowana, dzięki tej opcji będzie można zainstalować ten sam fragment mapy, np. w celu jej aktualizacji. Instalacja całego wybranego obszaru Wybór tej opcji spowoduje instalację całej dostępnej mapy. Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy Dzięki niej można wczytać uprzednio zapisaną maskę (definicja fragmentu mapy), a następnie uruchomić edytor obszarów pozwalający na ewentualną zmianę zapisanego obszaru. Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja Funkcja ta uruchamia edytor obszarów, dzięki któremu użytkownik może za pomocą myszy określić fragment mapy przeznaczony do instalacji. Tak zdefiniowany fragment można zapisać jako maskę w celu późniejszego wykorzystania. Obszary zaznacza się jako prostokąty na mapie lub po dwukrotnym kliknięciu obszaru danego kraju.

10 Kopiowanie plików Po zatwierdzeniu obszaru następuje proces kopiowania plików. W tym miejscu użytkownik może zostać ponownie poproszony o zwrócenie uwagi na urządzenie przenośne w celu zaakceptowania pojawiających się tam komunikatów. Jeżeli program instalowany jest na karcie pamięci znajdującej się w czytniku komputera PC, użytkownik zostanie poproszony o przełożenie jej do czytnika w urządzeniu przenośnym.

11 Końcowy ekran wyświetla listę zainstalowanych komponentów programu i map. Podłączenie urządzenia przenośnego do komputera PC W celu uzyskania sprawnego połączenia pomiędzy urządzeniem przenośnym i komputerem PC należy zainstalować oprogramowanie Microsoft ActiveSync. Program ten można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft pod adresem: Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync należy połączyć urządzenie przenośne z komputerem PC za pomocą kabla USB i upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, obserwując okienko aplikacji ActiveSync. Możliwe problemy z instalacja Jeżeli z jakiegoś powodu instalacja kończy się błędem, należy w pierwszej kolejnosci: sprawdzić połączenie urządzenia z komputerem PC zresetować urządzenie przenośne sformatować kartę pamięci Aktualizacja programu i map Aktualizację przeprowadza się tak samo jak instalację. Instalator automatycznie wykrywa, czy zainstalowano poprzednie wersje AutoMapy 4. Na ekranach wyboru komponentów i map instalator poda wersje zainstalowanych plików i jeśli są starsze od instalowanych zaproponuje ich aktualizację.

12 Deinstalacja Kasowanie instalacji AutoMapy następuje po wybraniu odpowiedniej opcji na drugim ekranie instalatora. Następnie użytkownik zostanie poproszony o wybranie komponentów i map do usunięcia. Struktura instalacji programu i map Komputery TPC/PC Na komputerze z systemem Windows 2000/XP/Vista AutoMapa instalowana jest domyślnie w kartotece C:\Program Files\AutoMapa EU, natomiast mapy w kartotece C:\Program Files\AutoMapa EU\Maps. Program instalacyjny tworzy skrót do programu (opcjonalnie również do własnej kopii, jeżeli wybrana zostanie opcja Zachowania plików do przyszłych instalacji ) w grupie AutoMapa EU dostępnej poprzez wybranie Start Wszystkie programy. Urządzenia PPC2003/WM5/WCE Na urządzeniach przenośnych (systemy Windows Mobile 2003/Windows Mobile 5/Windows CE.NET 5.0) AutoMapa instalowana jest domyślnie w kartotece \[Karta pamięci]\automapa EU, a mapy w kartotece \[Karta pamięci]\automapa EU\Maps. W kartotece instalacyjnej znajdują się zawsze dwa pliki EXE: AutoMapa EU.exe (odpowiedzialny za przygotowanie AutoMapy do uruchomienia) oraz właściwy plik wykonywalny programu (jego nazwa uzależniona jest od rodzaju wybranej platformy). W celu zoptymalizowania działania programu plik wykonywalny programu kopiowany jest z karty do pamięci głównej urządzenia przenośnego, do kartoteki \AutoMapa EU (oczywiście tylko w przypadku gdy program zainstalowany jest na karcie pamięci). Program wspomagający proces wychodzenia urządzenia z trybu uśpienia oraz komponenty skrótu do programu na ekranie Today instalowane są w kartotece \Windows (jedynie dla platform typu PPC/WM5). W menu Start Programs instalowany jest również skrót do programu. Jeżeli użytkownik skorzysta z opcji Zachowania plików do przyszłych instalacji, na komputerze PC w grupie AutoMapa EU dostępnej poprzez Start Wszystkie programy utworzony zostanie skrót do programu instalacyjnego. Odzyskanie instalacji po twardym resecie urzadzenia Jeżeli AutoMapę zainstalowano na karcie pamięci (patrz punkt poniżej), a urządzenie zostało zresetowane do ustawień fabrycznych, użytkownik traci jedynie skrót służący do uruchomienia programu w menu Start, skrót na ekranie Today i program wspomagający proces budzenia urządzenia z uruchomioną AutoMapą. Aby odzyskać powyższe składniki, należy uruchomić program instalacyjny oraz przeprowadzić ponowną instalację wymienionych komponentów. Nie trzeba jednak ponownie instalować całości oprogramowania ani map. Uwaga: komponent SD AutoStart zabezpiecza użytkownika przed taką sytuacją, jednak wyłącznie w przypadku instalacji oprogramowania na karcie pamięci.

13 Lokalizacja programu i map System preferuje pełną instalację programu i map na karcie pamięci. Alternatywą jest instalacja programu w pamięci urządzenia, natomiast map na karcie pamięci. Jeśli wybrany do instalacji fragment mapy jest odpowiednio mały, a pamięć urządzenia przenośnego odpowiednio duża, mapę również można zainstalować bezpośrednio w pamięci urządzenia. Należy wziąć tutaj pod uwagę następujące wskazówki: Na urządzeniach z systemem Windows Mobile 2003 pamięć urządzenia jest zerowana po twardym resecie oraz po całkowitym wyczerpaniu się baterii urządzenia (jest to bardzo niepraktyczne rozwiązanie). Jeżeli program zostanie zainstalowany w pamięci urządzenia, po wykonaniu resetu użytkownik straci wszystkie ustawienia systemu, łącznie z punktami ulubionymi, punktami POI itp. (choć można ręcznie przenieść takie pliki z karty pamięci wystarczy przekopiować na kartę katalog Data Files, a następnie wczytać odpowiednie pliki do odpowiednich ekranów opisujących ustawienia). Z drugiej strony pamięć urządzenia jest na pewno szybszym nośnikiem niż karty pamięci. Na urządzeniach z systemem Windows Mobile 5 pamięć urządzenia stanowi wbudowana karta pamięci flash. Pamięć ta nie jest czyszczona po wyczerpaniu baterii, ale jest ona czyszczona po wykonaniu twardego resetu. Na niektórych urządzeniach pamięć ta może posiadać gorsze parametry odczytu niż szybkie karty pamięci SD. Na urządzeniach z systemem Windows CE.NET pamięć urządzenia może być czyszczona po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. Dlatego też instalator uniemożliwia instalację AutoMapy w pamięci głównej takiego urządzenia. Jedynym przypadkiem, w którym instalacja programu w pamięci głównej urządzenia wydaje się uzasadniona, jest instalacja fragmentów mapy na wielu kartach pamięci (jeżeli użytkownik nie dysponuje jedną kartą zdolną pomieścić cały zestaw lub interesujący go fragment mapy). Inne kartoteki Po pierwszym uruchomieniu w kartotece instalacyjnej zostają utworzone katalogi Data Files i Settings Files, zawierające odpowiednio dane użytkownika (lokalizacja punktów Dom i Praca, POI, ulubione, ostatnie miejsca, kategorie POI z włączonym ostrzeganiem, przypisanie funkcji systemu do klawiszy, itp.) oraz ustawienia systemu (ustawienia GPS, interfejsu, tras itp.). W kartotece instalacyjnej można utworzyć także kartoteki Icons oraz Voices (jeżeli nie zrobił tego program instalacyjny), które mogą zawierać pliki o nazwach zgodnych z kategorią obiektów POI, odpowiednio: bitmapy.bmp (16x16 pixeli z 8-bitowa paleta kolorów) używane jako ikony danej kategorii punktów POI (na mapie i na listach wyboru) pliki.wav (najlepiej 22kHz/8bit/mono) używane jako komunikat podczas ostrzegania dla danej kategorii obiektów POI

14 Podstawowe funkcje systemu AutoMapa Uruchomienie programu Po pierwszym uruchomieniu programu na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o wybór języka, w którym AutoMapa będzie się z nami porozumiewała (pytanie to pojawi się jedynie w przypadku zainstalowania większej liczby języków). Następnym ekranem jest Ostrzeżenie, zawierające informacje i zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem. Po zapoznaniu się z komunikatem można przejść dalej, stukając w przycisk OK, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby komunikat był wyświetlany przy każdym kolejnym uruchomieniu programu, w lewym dolnym rogu ekranu powinien zaznaczyć opcję Nie pokazuj tego okna. Następnie na ekranie wyświetlone zostanie okno powitalne, pozwalające na szybki dostęp do wybranych funkcji programu AutoMapa. Opcja Prowadź do otwiera menu, dzięki któremu można wybrać cel podróży i natychmiast uruchomić nawigację w wybranym kierunku: po wybraniu celu program wyznaczy doń trasę na podstawie aktualnej pozycji z odbiornika GPS. Aby skorzystać z nawigacji, odbiornik GPS należy podłączyć i poprawnie skonfigurować. W większości przypadków stanie się to automatycznie. Jeżeli sygnał GPS nie jest aktywny, trzeba wybrać opcję Ustaw GPS i dostosować ustawienia programu do swojego odbiornika GPS. Opcja Mapa po wybraniu tej funkcji następuje przejście do podstawowego trybu pracy programu AutoMapa przeglądania mapy. Jest to najwygodniejszy sposób, aby zapoznać się z działaniem programu, zalecany przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby okno powitalne pokazywało się przy każdym następnym uruchomieniu programu, powinien zaznaczyć opcję Nie pokazuj tego okna. Menu uproszczone i menu ekspert AutoMapa domyślnie uruchamia się w trybie uproszczonym interfejsu. W trybie tym mamy dostęp jedynie do najważniejszych opcji systemu. Tryb ekspert możemy włączyć wybierając opcję Menu ekspert w menu głównego systemu. Różnice tych trybów sprowadzają się do wyglądu belki systemowej, a także ilości dostępnych opcji w menu głównym, menu trasa i menu podręcznym Pokazywanie pozycji Menu główne i przyciski na mapie w trybie uproszczonym

15 Przyciski na mapie W trybie uproszczonym belka systemowa zredukowan jest do trzech (a zwykle 2 pierwszych) przycisków widocznych w dole wyświetlanej mapy. w lewym-dolnym rogu ekranu otwiera menu główne. w prawym-dolnym rogu otwiera menu kontekstowe wybranego punktu na mapie. dostępna jest tylko w przypadku zaprzestania pokazywania pozycji GPS i przywraca pokazywanie pozycji. Menu główne Menu główne zawiera wszystkie główne opcje potrzebne do pracy z systemem AutoMapa. Niektóre opcje znajdujące się w tym menu mają po lewej stronie mały, przypominający diodę prostokąt, który gdy jest wyszarzony informuje o tym, że w tym momencie dana opcja jest nieaktywna. Kiedy prostokąt świeci się na niebiesko, oznacza to, że opcja jest aktywna. Menu składa się z 2 ekranów można poruszać się pomiędzy nimi za pomocą przycisków < i > na dolnej belce ekranu, a wyjść z menu za pomocą przycisku X. Inne opcje menu głównego to: Otwiera menu Prowadź do, o którym mowa w rozdziale Menu»Prowadź do«i wyszukiwanie obiektów". Otwiera menu Trasa, w którym można wykonywać operacje na wyznaczonej trasie i zmienić jej typ. Nawiguj/Pokazuj pozycję wyłącza i przywraca pokazywanie naszej aktualnej pozycji na mapie, GPS musi być włączony (domyślnie jest). Komputer otwiera na ekranie panel komputera pokładowego, wyświetlającego informacje o prędkości, przebytym dystansie, czasach postoju i jazdy, itp. Więcej informacji w rozdziale Pokazywanie pozycji. Dźwięki wyłącza i włącza wszystkie dźwięki wydawane przez AutoMapę, odgłosy stuknięcia w opcje, komunikaty nawigacyjne itp. Po uruchomieniu aplikacji jest zawsze włączona. Ustawienia komunikatów: patrz rozdział Ustawienia. POI Wyświetlanie pozwala na określenie kategorii wyświetlanych punktów POI, patrz rozdział Punkty na mapie. Pilot włącza i wyłącza panel pilota (informacje o manewrze i trasie) podczas nawigacji. Domyślnie pilot włącza się automatycznie, kiedy aktywna jest nawigacja, i wyłącza się po jej zakończeniu. Patrz rozdział Nawigacja. Widok 3D włącza i wyłącza tryb 3D widoku mapy. Domyślnie tryb 3D włączany jest automatycznie, gdy aktywna jest nawigacja, i wyłączany po jej zakończeniu. Patrz rozdział Nawigacja. POI Ostrzeganie pozwala na ustalenie parametrów ostrzegania POI, patrz rozdział Pokazywanie pozycji. Koniec powoduje zakończenie pracy programu. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (patrz Klawisze sprzętowe ). O programie... wyświetla informacje o wersji programu i jego producentach oraz o załadowanej mapie, a także dane posiadacza licencji systemu. Menu ekspert włącza tryb pełnego interfejsu (tryb ekspert). Ustawienia otwiera menu ustawień. Patrz rozdział "Ustawienia".

16 Menu główne i belka systemowa w trybie ekspert Belka systemowa Belka systemowa zawiera szereg przycisków udostępniających podstawowe ekrany menu i funkcje systemu AutoMapa. Otwiera menu główne programu, o którym mowa poniżej. W trybie poziomym ekranu przycisk oznaczony jest napisem AutoMapa. Otwiera menu Prowadź do, o którym mowa w rozdziale Menu»Prowadź do«i wyszukiwanie obiektów". Otwiera menu Trasa, w którym można wykonywać operacje na wyznaczonej trasie i zmienić jej typ. Otwiera menu GPS, w którym można włączyć/wyłączyć GPS, wyświetlić informacje o aktualnym sygnale i wykonywać operacje na śladach GPS. Menu główne Menu główne zawiera wszystkie główne opcje potrzebne do pracy z systemem AutoMapa. Niektóre opcje znajdujące się w tym menu mają po lewej stronie mały, przypominający diodę prostokąt, który gdy jest wyszarzony informuje o tym, że w tym momencie dana opcja jest nieaktywna. Kiedy prostokąt świeci się na niebiesko, oznacza to, że opcja jest aktywna. Menu składa się z 3 ekranów można poruszać się pomiędzy nimi za pomocą przycisków < i > na dolnej belce ekranu, a wyjść z menu za pomocą przycisku X. Na pierwszym ekranie menu w pierwszym rzędzie widać opcje otwierające menu Prowadź do, Trasa i GPS. Wykonują one te same funkcje co odpowiadające im przyciski na belce systemowej. Inne opcje menu głównego to: Nawiguj/Pokazuj pozycję wyłącza i przywraca pokazywanie naszej aktualnej pozycji na mapie, GPS musi być włączony (domyślnie jest). Dźwięki wyłącza i włącza wszystkie dźwięki wydawane przez AutoMapę, odgłosy stuknięcia w opcje, komunikaty nawigacyjne itp. Po uruchomieniu aplikacji jest zawsze włączona. Ustawienia komunikatów: patrz rozdział Ustawienia. Tryb nocny zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę kolorystyki mapy na odpowiednią do nawigacji nocnej, która nie męczy wzroku i nie oślepia, gdy jest ciemno. W przypadku domyślnych ustawień tryb nocny aktywowany jest automatycznie przy włączonym GPS na podstawie czasu, pory roku i pozycji na mapie. Uproszczone menu włącza tryb uproszczony interfejsu Widok 3D włącza i wyłącza tryb 3D widoku mapy. Domyślnie tryb 3D włączany jest automatycznie, gdy aktywna jest nawigacja, i wyłączany po jej zakończeniu. Patrz rozdział Nawigacja. POI Ostrzeganie pozwala na ustalenie parametrów ostrzegania POI, patrz rozdział Pokazywanie pozycji. Cały ekran włącza i wyłącza tryb pełnoekranowy widoku mapy. Domyślnie tryb pełnoekranowy włączany jest automatycznie, gdy aktywna jest nawigacja, i wyłączany po jej zakończeniu. Patrz rozdział Nawigacja.

17 W tym przypadku dolny pasek narzędzi zawierający poszczególne opcje znika, na tle mapy pojawiają się natomiast przyciski jak w trybie uproszczonym. Wczytaj mapę... pozwala na wczytanie dodatkowych map systemu AutoMapa. Komputer otwiera na ekranie panel komputera pokładowego, wyświetlającego informacje o prędkości, przebytym dystansie, czasach postoju i jazdy, itp. Więcej informacji w rozdziale Pokazywanie pozycji. Obróc ekran pozwala na zmianę trybu wyświetlania z pionowego na poziomy. Opcja dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Windows Mobile 2003SE i Windows Mobile 5. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (patrz Klawisze sprzętowe") i należy jej używać zamiast funkcji systemowych. Minimalizuj powoduje ukrycie aplikacji. Program będzie działał w tle, a na urządzeniach przenośnych należy otworzyć ponownie okno aplikacji, wybierając skrót AutoMapa na ekranie lub w menu Start. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (patrz Klawisze sprzętowe ). Pilot włącza i wyłącza panel pilota (informacje o manewrze i trasie) podczas nawigacji. Domyślnie pilot włącza się automatycznie, kiedy aktywna jest nawigacja, i wyłącza się po jej zakończeniu. Patrz rozdział Nawigacja. Ustawienia otwiera menu ustawień. Patrz rozdział "Ustawienia". POI Wyświetlanie pozwala na określenie kategorii wyświetlanych punktów POI, patrz rozdział Punkty na mapie. Koniec powoduje zakończenie pracy programu. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (patrz Klawisze sprzętowe ). O programie... wyświetla informacje o wersji programu i jego producentach oraz o załadowanej mapie, a także dane posiadacza licencji systemu. Mapa Program Automapa może funkcjonować na trzy różne sposoby: w trybie przeglądania mapy, bez włączonego odbiornika GPS, w trybie pokazywania pozycji/śledzenia - z włączonym odbiornikiem GPS, jednak bez wyznaczonej trasy podróży, oraz w trybie nawigacji z włączonym odbiornikiem GPS oraz wyznaczoną trasą. Przeglądanie mapy Jest to najprostszy tryb, w jakim może pracować program AutoMapa, i nie wymaga przy tym podłączenia odbiornika GPS. Pozwala on przede wszystkim na przeglądanie mapy, znajdowanie punktów adresowych, czy też punktów użyteczności publicznej (POI, ang. Points of Interest). Ponadto tryb ten umożliwia wyznaczenie trasy między wybranymi punktami i prześledzenie jej na mapie. W przypadku stuknięcia w dowolne miejsce na mapie lub ikonę obiektu na niej wyświetlanego pokazuje się dymek" z opisem tego miejsca: nazwa ulicy i miejscowości, adres budynku, opis punktu POI lub punktu ulubionego. Dzięki AutoMapie można odnaleźć szukane miejsca na mapie na kilka sposobów. Jednym z nich jest użycie narzędzi do przesuwania mapy oraz zmiany skali, w której jest ona

18 wyświetlana. Sposób ten jest dobry, jeżeli dokładnie wiadomo, w którym rejonie mapy znajduje się poszukiwany punkt, i nie wymaga wpisywania nazw w oknie wyszukiwania. W przeszukiwaniu mapy szczególnie przydatne są dwie funkcje: rączka (przesuwanie mapy) i zoom (powiększanie fragmentu mapy). Funkcja zoom nie jest dostępna w wersji uproszczonej interfejsu. Rączka Przesuwanie mapy Można zmieniać aktualnie wyświetlany fragment mapy, przesuwając mapę lub przybliżając jej wybrany fragment. Jeżeli w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się ikona Rączka, AutoMapa działa w trybie przesuwania każdy ruch rysika/palca po ekranie powoduje przesunięcie mapy we wskazanym kierunku. Skala, w której jest wyświetlana mapa, nie ulega przy tym zmianie. Zoom powiększanie fragmentu mapy (tryb ekspert) Jeżeli użytkownik chce zobaczyć interesujący go fragment w większym przybliżeniu, może skorzystać z trybu powiększania mapy. W tym celu musi stuknąć w ikonę Rączka zostanie ona zastąpiona ikoną Zoom, a AutoMapa zacznie działać w trybie powiększania. Teraz narysowanie na ekranie prostokąta spowoduje powiększenie wybranego w ten sposób fragmentu do rozmiarów okna AutoMapy. Aby powrócić do trybu przesuwania, należy stuknąć w ikonę Zoom (ponownie pojawi się ikona Rączka ). Podczas przesuwania mapy można zmieniać jej skalę tak, aby dostosować ją do własnych potrzeb. Do zmiany skali posłużyć może również Suwak skali. Suwak skali Po prawej stronie ekranu AutoMapy znajduje się Suwak skali. Służy on do płynnego przybliżania oraz oddalania mapy. Jeżeli przesunie się Suwak w dół, w stronę znaku +, mapa się przybliży i będzie na niej widać coraz więcej szczegółów. Przesunięcie Suwaka w górę, w stronę znaku daje odwrotny efekt mapa oddala się, a szczegóły znikają. Suwak przybliża lub oddala mapę względem tzw. punktu nawigacyjnego/kursora pozycji, oznaczonego na mapie symbolem celownika. Położenie punktu nawigacyjnego/kursora pozycji można zmienić, stukając w wybrane miejsce na mapie. Uwaga: tryb 3D jest automatycznie wyłączany przy wyższych wartościach skali. Podziałka W lewym dolnym rogu ekranu AutoMapy znajduje się Podziałka, która pozwala zorientować się, jakie są rzeczywiste odległości między punktami widocznymi na mapie. Podziałka wskazuje, jaką odległość w terenie (mierzoną w metrach lub kilometrach) pokazuje mapa w aktualnej skali.

19 Wyświetlana odległość odpowiada długości całej podziałki, a nie długości jednego z jej odcinków. Kompas Kompas jest wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu jako strzałka z literką N, wskazującą kierunek północny. Stuknięcie w kompas sprawi, że mapa ustawi się górą na północ. Strzałka kierunku do punktu trasy Wyświetlana jest ona w lewym górnym rogu ekranu i wskazuje kierunek prowadzący do kolejnego punktu trasy (element domyślnie wyłączony). Powyższe elementy można ukryć/pokazać, korzystając z ustawień interfejsu w menu ustawień. Wybór punktu na mapie Punkt na mapie można wybrać na kilka sposobów: przytrzymując bez ruchu palec lub rysik w wybranym miejscu mapy, stukając w ikonkę "kursora mapy" znajdującą się na pasku narzędzi pod mapą (chyba że opcji tej przypisano inną funkcję, patrz: "Przyciski sprzętowe"), stukając na opcję "Punkt na mapie" w menu "Prowadź do", wciskając odpowiedni przycisk sprzętowy jeżeli wcześniej przypisano mu taką funkcję (patrz: "Przyciski sprzętowe"). Wybór punktu na mapie otwiera menu kontekstowe. Użytkownik może w nim wybrać funkcję, którą chce zrealizować w odniesieniu do wybranego punktu. To samo menu otwiera się po wybraniu obiektu w opcjach służących do wyszukiwania adresów, punktów POI itp. w menu "Prowadź do". Menu kontekstowe Menu kontekstowe może obejmować kilka stron, pomiędzy którymi przechodzi się za pomocą przycisków > i <. Jego zawartość różni się w zależności od kontekstu czyli w tym przypadku od typu obiektu, na którym otwiera się menu kontekstowe. Pierwsza strona zawiera opcje dotyczące wyznaczania trasy. Pozwala na uruchomienie nawigacji prowadzącej do konkretnego punktu oraz wyznaczenie trasy pomiędzy aktualną pozycją GPS użytkownika a wybranym punktem (opcja Prowadź do ) lub określenie danego miejsca jako jednego z punktów trasy (początku START, końca KONIEC, bądź punktu przelotowego PRZEZ ). Wybór opcji Prowadź do w sytuacji, gdy odbiornik GPS jest wyłączony, spowoduje jego włączenie oraz próbę określenia aktualnej pozycji użytkownika. Druga strona menu kontekstowego pozwala na określenie wybranego miejsca jako Domu, POI lub Punktu ulubionego. Szczegółowe informacje dotyczące tego

20 zagadnienia znajdują się w rozdziale Punkty na mapie". Opcja Pokaż współrzędne wyświetli dokładne współrzędne GPS wybranego punktu na mapie. W przypadku wyboru odcinka drogi na mapie opcja Blokuj odcinek nałoży nań zakaz ruchu, tak że odcinek ten będzie omijany przy wyznaczaniu tras. Jeśli odcinek był już zablokowany, można go odblokować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Blokady na drogach. W przypadku wybrania punktu ulubionego lub punktu POI zdefiniowanego przez użytkownika można dodatkowo przesunąć go na mapie, skasować lub powielić opcjami Kopiuj/Wytnij/Skasuj/Wstaw. Menu 'Prowadź do' i wyszukiwanie Najszybszym sposobem odnalezienia na mapie poszukiwanego obiektu (np. ulicy, restauracji) jest wpisanie jego nazwy w odpowiednim oknie wyszukiwania dostępnym poprzez menu "Prowadź do". Menu to można otworzyć, stukając w ikonę "Prowadź do" na pasku narzędzi lub w menu głównym. Można tu znaleźć następujące opcje: Dom/Praca uruchamia nawigację do odpowiednio zaznaczonych punktów na mapie. Jeśli opcje te są wyszarzone, oznacza to, że punkty te nie zostały oznaczone. W takim przypadku należy to zrobić, wybierając odpowiednie miejsca na mapie lub używając do tego celu opcji z menu "Prowadź do", np. wprowadzając adres. Adresy pozwala na wybranie adresu w dowolnym mieście objętym mapą (patrz "Wyszukiwanie adresów"). POI pozwala na wyszukanie punktu POI z bazy punktów wbudowanych w mapę lub zdefiniowanych przez użytkownika (patrz "Wyszukiwanie POI"). Punkty ulubione to lista punktów zdefiniowanych przez użytkownika jako ulubione -najczęściej używane. Punkt GPS pozwala na wprowadzenie współrzędnych GPS punktu. Punkt na mapie otwiera menu kontekstowe dotyczące aktualnej pozycji na mapie. Ostatnio wybierane pozwala na szybki dostęp do listy punktów/obiektów uprzednio wyszukiwanych/wybieranych na mapie. Kontakty pozwala na wybór adresu z książki adresowej urządzenia Windows Mobile. Nie jest aktywna na komputerze PC. Wyszukiwanie adresów Domyślnie wyszukiwanie odbywa się w kraju, w którym aktualnie znajduje się użytkownik (pozycja GPS lub pozycja kursora na mapie). W sytuacjach niejednoznacznych (np. kiedy kursor został umieszczony poza terenem jakiegokolwiek kraju), przy czym na urządzeniu zainstalowano mapy kilku państw, program poprosi najpierw o wybranie kraju. Wyszukiwanie rozpoczyna się od podania nazwy

21 miejscowości. W górnej części ekranu widać pole Miasto:, w którym trzeba wpisać początek nazwy miejscowości. W prawym górnym rogu natomiast widać kod kraju, w którym poszukiwany jest adres. Aby zmienić kraj, należy użyć opcji Kraj na dolnej belce ekranu. Stuknięcie w jedną z wyszukanych przez AutoMapę miejscowości sprawi, że program przejdzie do okna wyszukiwania ulic w danym mieście. Uwaga: program zapamiętuje miejscowości już raz wybrane i podczas kolejnych procesów wyszukiwania proponuje je w pierwszej kolejności. W takiej sytuacji klawiatura nie otwiera się automatycznie. Jeżeli użytkownik chce znaleźć adres w nowej miejscowości, musi otworzyć klawiaturę za pomocą ikony w prawym dolnym rogu ekranu lub stuknąć w pole do wpisywania nazwy. Po ustaleniu miejscowości użytkownik może wybrać ją jako interesujący go obiekt (stukając ponownie w jej nazwę) lub w celu znalezienia konkretnej ulicy wpisać fragment jej nazwy w polu Ulica. Po wybraniu ulicy można: wybrać ją w całości (pozycja Cała ulica ), znaleźć przyporządkowany do niej adres (wpisując go w pole Adresy: lub przewijając listę), ewentualnie jej skrzyżowanie z innymi ulicami (pozycja Pokaż skrzyżowania ). Stuknięcie w wybrany punkt adresowy (lub skrzyżowanie, pozycję Cała ulica, lub w nazwę miejscowości na poprzednim ekranie) spowoduje otwarcie okna menu kontekstowego, w którym można oznaczyć dane miejsce jako cel podróży, inny punkt trasy, punkt Dom, Praca, punkt POI, punkt ulubiony, lub też pokazać je na mapie. Wyszukiwanie POI W oknie wyszukiwania POI najpierw należy określić kategorię POI (np. Apteka, Bankomat, Restauracja). Znalezione obiekty z danej kategorii wyświetlane są w oknie wyszukiwania. Lista uporządkowana jest w kolejności od najbliżej do najdalej położonych obiektów. Po stuknięciu na opis lub ikonę obiektu na liście wyników wyszukiwania AutoMapa użytkownik uzyska dostęp do menu kontekstowego, umożliwiającego m.in. zobaczenie danego punktu na mapie oraz dodanie go np. do listy punktów ulubionych. Aby znaleźć punkt w innym miejscu na mapie, należy wrócić do mapy i przesunąć ją do miejsca, w którym zamierza się rozpocząć poszukiwania (ustawiając kursor na mapie). Aby znaleźć punkt POI w danym mieście, należy go wybrać, używając opcji Miasto na belce u dołu ekranu. Opcja Widok na ekranie z listą punktów pozwala na: Zmianę promienia wyszukiwania (opcje: Najbliższe i trzy opcje poniżej z liczbą kilometrów). Promień wyszukiwania zależy od liczby znalezionych punktów POI w okolicy. Im więcej POI system znajdzie w okolicy, tym bardziej zawęża promień wyszukiwania. Przefiltrowanie listy znalezionych punktów tak, aby wyświetlane były jedynie punkty wbudowane lub punkty użytkownika (domyślnie wyświetlane są wszystkie). Jeśli jest wyznaczona trasa, można ograniczyć wyszukiwanie punktów do okolicy trasy dzięki opcji Przy trasie. Ikony pojawiające się przy takich punktach oznaczają odległość: do 50m, 100m, 150m od trasy. Ciemno szara ikona oznacza punkt znajdujący się po przeciwnej, w stosunku do kierunku jazdy, stronie drogi (czyli po lewej stronie w Europie kontynentalnej, a po prawej na Wyspach Brytyjskich).

22 Punkty na mapie Punkty Ulubione Punkty ulubione to podręczny zestaw punktów użytkownika. Można w ten sposób zapamiętać adresy rodziny, ulubione restauracje czy jakiekolwiek inne miejsca, które się często odwiedza. Punkty ulubione ustawia się na mapie, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję Dodaj do ulubionych. Funkcję dodania punktu ulubionego można również przypisać do klawisza sprzętowego (patrz rozdział Klawisze sprzętowe ). Punkty ulubione są przedstawione na mapie za pomocą ikonki z chorągiewką:. Punkty ulubione można przesuwać po mapie, kasować lub powielać opcjami Kopiuj/Wytnij/Skasuj/Wstaw z menu kontekstowego. Ekran edycji punktów ulubionych znajduje się w menu Ustawień. Dom/Praca Są to wyróżnione punkty ulubione, które mają własne opcje w menu Prowadź do. Po wybraniu opcji Dom lub Praca nawigacja jest uruchamiana natychmiast nie trzeba przechodzić przez menu kontekstowe. Podobnie jak w przypadku punktów ulubionych, można je zdefiniować, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję Oznacz jako Dom lub Oznacz jako Praca. Na mapie, punkty te mają swoje własne ikony: i, Punkty te są wyświetlane na liście punktów ulubionych ( Prowadź do Punkty ulubione ). POI (Punkty Użytecznosci Publicznej) Mapa zawiera wbudowaną bazę punktów POI dla każdego kraju. Są wsród nich takie obiekty jak apteki, restauracje, bankomaty, hotele, itp. Na mapie oznaczone są ikonami odpowiednimi dla danej kategorii. Wyświetlanie punktów POI na mapie To, jakie kategorie punktów użytkownik zamierza oglądać na mapie, definiuje się za pomocą opcji POI Wyświetlanie w menu głównym. Interesujące kategorie punktów zaznacza się za pomocą kwadracików po lewej stronie ich nazwy. Pierwszy kwadracik, granatowy, powoduje wyświetlanie punktów POI danej kategorii wbudowanych w mapę. Drugi, czarny, wyświetla na mapie punkty zdefiniowane przez użytkownika (kategorie punktów użytkownika o nazwie kategorii innej od standardowych mają wyszarzony pierwszy kwadracik). Ważnym parametrem wyświetlania jest skala, poniżej której punkty są wyświetlane na mapie. Skalę tę ustawia się za pomocą przycisku Od skali na dolnej belce ekranu. Należy ostrożnie dobierać próg skali, a także liczbę wyświetlanych kategorii, aby ikony POI nie zasłaniały zbytnio mapy. Za pomocą przycisku Opcje można zaznaczyć lub

23 odznaczyć wszystkie kategorie POI, tak aby pokazały się na mapie lub z niej znikły. Opcja Dodaj kategorię pozwala na zdefiniowanie nowej kategorii o nazwie podanej przez użytkownika (przy większym zagęszczeniu ikon w wyższych wartościach skali mapy system automatycznie filtruje ikony i nie wyświetla wszystkich). Przycisk Widok pozwala na ograniczenie listy kategorii do kategorii punktów widocznych na mapie lub niewidocznych. Dodawanie punktów POI Punkty POI ustawia się na mapie, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję Dodaj do POI. Funkcję dodania punktu POI można również przypisać do klawisza sprzętowego (patrz rozdział Klawisze sprzętowe ). Aby dodać POI, trzeba najpierw wybrać kategorię, do której zalicza się dany punkt, a następnie nadać mu nazwę. Można również dodać krótki opis. Nowy punkt POI zostanie oznaczony na mapie taką samą ikoną jak inne punkty z danej kategorii. Ekran edycji punktów POI Użytkownik może również edytować i kasować punkty POI lub importować je w postaci plików od innych użytkowników AutoMapy lub z serwisów internetowych (np. poi.mobilne.net). Służy do tego ekran POI Użytkownika w menu ustawień. Własne ikonki Punkty o zdefiniowanej przez użytkownika kategorii oznaczane są na mapie ikonką. Aby nadać im własną ikonę lub zmienić ikonę istniejących punktów (również punktów wbudowanych), należy przygotować bitmapkę w pliku BMP o rozmiarach 16 x 16 pikseli z 8 bitową paletą kolorów, nadać jej nazwę identyczną z nazwą kategorii punktów i wkopiować do kartoteki Icons w katalogu instalacyjnym AutoMapy. Pokazywanie pozycji Jest to tryb pracy programu, który zostaje uruchomiony automatycznie po włączeniu odbiornika GPS i ustaleniu pozycji przez system.

24 Wygląd i zachowanie systemu w trybie pokazywania pozycji Po ustaleniu pozycji GPS AutoMapa przechodzi automatycznie w tryb pokazywania pozycji GPS aktualna pozycja jest przez cały czas pokazywana na mapie w postaci pulsującej strzałki wpisanej w okrąg. Mapa automatycznie przekręca się tak, aby pokazać możliwie duży obszar w kierunku jazdy, z aktualną pozycją użytkownika u dołu ekranu. Przy ustawieniach domyślnych automatycznie włącza się wtedy tryb pełnoekranowy (w trybie pełnym interfejsu) i widok 3D mapy. Po kilku chwilach tryb nocny może zostać automatycznie włączony, jeśli czas odbierany z GPS wskazuje na porę po zachodzie słońca. Na belce systemowej znika ikona służąca do przesuwania i powiększania mapy zastępują ją ikonki dnia i nocy służące do przełączania trybu dziennego i nocnego. Przesunięcie palcem po ekranie urządzenia przerywa tryb pokazywania pozycji, pokazywanie pozycji automatycznie się uruchomi po kilku chwilach po ostatnim ruchu palcem po mapie. Pojedyncze stuknięcie w ekran otwiera menu podręczne Pokazuj pozycję Menu podręczne 'Pokazywanie pozycji' Kiedy AutoMapa działa w trybie pokazywania pozycji GPS, dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie menu podręcznego. Jeżeli użytkownik przez kilka sekund nie wykona żadnej czynności, menu zostanie automatycznie zamknięte, aby uchronić ekran urządzenia przed przypadkowym dotknięciem. Opcja Pokazuj pozycję na pierwszym ekranie, umożliwia wyłączenie trybu pokazywania pozycji. Aby tryb ten wznowić, należy wcisnąć przycisk wznowienia nawigacji {PIC} w prawym dolnym rogu, lub wybrać odpowiednią opcję w menu GPS. Ustaw skalę do jazdy pozwala przywrócić domyślną skalę mapy, optymalną do nawigacji samochodowej. Opcje Prowadź do, Trasa i GPS otwierają odpowiednie ekrany menu. Jeśli użytkownik wybierze inne opcje, AutoMapa automatycznie powróci do trybu pokazywania pozycji/śledzenia. Komputer pokładowy Na drugim ekranie menu głównego i podręcznego znajduje się opcja 'Komputer'. Za jej pomocą można otworzyć panel komputera pokładowego systemu AutoMapa.

25 Jego wygląd obrazuje kopia ekranu powyżej, a zawiera on nastepujące informacje: Sekcja liczników pokazuje aktualnie wybrany zestaw liczników. Liczniki to 3 niezależne zestawy parametrów wyświetlanych przez komputer pokładowy. Można je niezależnie zerować i wybierać do wyświetlania. W tym celu należy stuknąć w pole z literkami liczników lub w kolumnę z wartościami prędkości zostanie wtedy wyświetlone menu kontekstowe komputera pokładowego. Na pierwszym ekranie tego menu można wybrać dowolny zestaw liczników, na drugim natomiast wyzerować go. Zestawy liczników A i B są zerowane przy każdym uruchomieniu AutoMapy i włączeniu urządzenia GPS, zestaw G jest wieczny" zlicza wartości aż do ich ręcznego wyzerowania. Sekcja prędkości wyświetla następujące dane aktualnego licznika, od góry: prędkość maksymalną, prędkość średnią i prędkość średnią liczoną włącznie z czasem postojów. Sekcja odległości wyświetla, od góry: odległość od ostatniego postoju i całą odległość przejechaną od uruchomienia systemu (lub wyzerowania licznika). Powyżej widać pasek postępu trasy pokazuje on procent trasy, jaki do tej pory pokonano (oczywiście jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyznaczono trasę). To nasza aktualna prędkość. Sekcja czasu pokazuje, od góry: sumaryczny czas postojów i sumaryczny czas jazdy. Ostrzeganie POI Ostrzeganie POI to funkcjonalność AutoMapy, która informuje użytkownika systemu o zbliżaniu się do punktu należącego do danej kategorii. Może ona służyć do ostrzegania przed znajdującym się na trasie niebezpiecznym miejscem lub fotoradarem. Funkcjonalność ta może również informować o interesujących miejscach w okolicy, wyświetlając stosowne informacje, np. o restauracjach czy bankomatach. Ostrzeganie działa w trybie pokazywania pozycji i podczas nawigacji. W momencie aktywnego ostrzegania podczas jazdy system zmienia skalę wyświetlanej mapy, aby punkt POI był możliwie najlepiej widoczny. Ekran POI Ostrzeganie w menu głównym służy do wybierania interesujących dla użytkownika kategorii

26 punktów POI i określania charakteru ostrzegania przed nimi. Domyślnie AutoMapa ma włączone 2 kategorie punktów do ostrzegania: Radar i Niebezpieczne miejsce. Interesujące kategorie punktów zaznacza się za pomocą kwadracików po lewej stronie ich nazwy. Pierwszy kwadracik, granatowy, powoduje wyświetlanie punktów POI danej kategorii wbudowanych w mapę. Drugi, czarny, wyświetla na mapie punkty zdefiniowane przez użytkownika (kategorie punktów użytkownika o nazwie kategorii innej od standardowych mają wyszarzony pierwszy kwadracik Przyciski Opcje i Widok również mają identyczne funkcje jak te na ekranie POI Wyświetlanie. Należy ostrożnie dobierać liczbę kategorii punktów do ostrzegania, aby ostrzeganie przed zbyt dużą liczbą tych punktów nie zakłócało podstawowych funkcji systemu podczas nawigacji. Po zaznaczeniu kategorii punktów można zmienić parametry ostrzegania, dla każdej kategorii osobno. Aby otworzyć ekran parametrów, należy stuknąć w nazwę kategorii. Na pierwszym ekranie można ustalić parametry, po spełnieniu których zadziała ostrzeganie, które może działać w 2 trybach: Przy trasie określana jest: minimalną prędkość pojazdu (od 5 km/h do 70 km/h), odległość punktu od trasy (w przypadku drogi wielopasmowej punkty po jej lewej stronie nie są brane pod uwagę prawej w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii), odległość w jakiej punkty wykrywane są na drodze. Nie przy trasie określana jest: minimalną prędkość pojazdu (od 5 km/h do 70 km/h), kąt i promień wykrywania punktów POI w kierunku ruchu (im większy kąt i promień, tym więcej punktów będzie aktywowało ostrzeganie). Opcja Powtarzaj co definiuje minimalny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi wywołaniami" ostrzegania w tym samym punkcie. Na drugim ekranie ustawień ostrzegania można określić punkty z wybranej kategorii, dla których aktywne będzie ostrzeganie (opcje punktów wbudowanych i punktów użytkownika są powieleniem kwadracików wyboru kategorii punktów). Można tu również określić, jakie efekty wywoła ostrzeganie na ekranie mapy: Informuj o odległości do punktu wyświetla odległość na mapie obok wyświetlanej ikony punktu, a także generuje komunikat dźwiękowy o odległości do punktu. Komunikat dźwiękowy sprawia, że ostrzeganiu towarzyszył będzie sygnał dźwiękowy. Ramka ostrzegawcza rysuje czerwoną ramkę wokół ikony punktu na mapie. Wyświetlaj informacje pokazuje dymek nad punktem z informacjami: nazwą i opisem. Pokazuj aż do minięcia sprawia, że ostrzeganie dla danej kategorii punktu będzie trwało

27 nieprzerwanie, dopóki użytkownik nie minie takiego punktu. Po zmianie i zamknięciu ekranu parametrów ostrzegania system zapyta, czy ma zapamiętać użyte parametry jako wartości domyślne. Odpowiedź Tak oznacza, że każda zaznaczona później kategoria punktów będzie miała te same ustawienia ostrzegania. Przykłady doboru parametrów ostrzegania Ostrzeganie przed niebezpiecznymi miejscami na drodze: Od prędkości: 50km/h Przy trasie: tak Odl. od trasy: P 20m L 50m Ile w przód: 500 m Powtarzaj co: 8s Informuj o odległości do punktu: tak Komunikat dźwiękowy: tak Ramka ostrzegawcza: tak Wyświetlaj informacje: nie Pokazuj aż do minięcia: tak Informowanie o restauracjach w okolicy: Od prędkości: 5km/h Przy trasie: nie Kąt wykrywania: 90 Promień: 500 m Powtarzaj co: Raz Informuj o odległości do punktu: nie Komunikat dźwiękowy: nie Ramka ostrzegawcza: nie Wyświetlaj informacje: tak Pokazuj aż do minięcia: nie Na ekranie pokazano przykładowy efekt ostrzegania przed punktem należącym do kategorii Niebezpieczne miejsce podczas jazdy. System generuje komunikat dźwiękowy i podaje odległość do punktu. Punkt obwiedziony jest wyraźną ramką, a skala mapy zmienia się tak, aby go dobrze pokazać. Własne dźwięki ostrzegania Można zdefiniować własne dźwięki towarzyszące ostrzeganiu dla danej kategorii punktów POI. W tym celu należy przygotować plik.wav (najlepiej 22 khz/8 bit/mono) o nazwie identycznej z nazwą kategorii punktów i wkopiować do kartoteki Voices w katalogu instalacyjnym AutoMapy.

28 Nawigacja Nawigacja to tryb pracy systemu AutoMapa, w którym system pokazuje pozycję użytkownika na mapie (jeśli włączony jest GPS) i wyznaczoną trasę. W trybie nawigacji AutoMapa prowadzi do celu, pokazując na ekranie wyznaczoną trasę i pozycję pojazdu, oraz wyświetla panel pilota informujący o kolejnych manewrach do wykonania, któremu towarzyszą i wypowiada je w postaci komunikatów dźwiękowych. Istnieją 2 sposoby rozpoczęcia nawigacji: wybór punktu docelowego przy użyciu opcji Prowadź do : system wyznacza trasę, prezentując ją w całości na ekranie, wypowiada komunikat o jej długości i czasie potrzebnym do osiągnięcia celu i po kilku sekundach uruchamia nawigację, lub wyznaczenie trasy z punktami START i KONIEC, a następnie uruchomienie GPS lub włączenie nawigacji (jeśli GPS był już włączony) w menu GPS. Wyznaczanie trasy Wyznaczenie trasy wymaga określenia co najmniej dwóch punktów początku oraz końca trasy. Można je określić na mapie lub skorzystać w tym celu z opcji menu Prowadź do i wybrać opcje START lub KONIEC w menu kontekstowym. System zapyta, czy wyznaczyć trasę, i zrobi to po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej. W przypadku skorzystania z opcji Prowadź do menu kontekstowego dowolnie wybranego punktu na mapie lub innego obiektu trasa jest wyznaczana pomiędzy aktualną pozycją użytkownika a wybranym punktem, przy czym nawigacja włącza się automatycznie. Przebieg wyznaczonej trasy można zmodyfikować za pomocą punktów PRZEZ (ustawia się je również za pomocą menu kontekstowego). Punkty PRZEZ wymuszają przejście trasy przez dane miejsce. Kolejność punktów trasy można zmienić w menu Trasa w opcji Informacje na ekranie Punkty trasy. Można tam również znaleźć wiele wartościowych informacji na temat wyznaczonej przez nas trasy: listę manewrów, analizę odległości i czasu przejazdu na różnych kategoriach dróg itp. Trasę powrotną można wyznaczyć za pomocą opcji Odwróć w menu Trasa. Typ trasy zmienia się opcjami na drugim ekranie menu Trasa. System obsługuje następujące typy tras: Szybka Wyznaczona trasa będzie prowadzić po drogach o największej przepustowości. Powinna być szybsza niż inne, trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że wskaźniki przepustowości nie uwzględniają korków ani innych nietypowych sytuacji.

29 Krótka Wyznaczona trasa będzie możliwie najkrótsza, pomijając drogi o najniższej kategorii (np. gruntowych). Optymalna Wyznaczona trasa będzie uwzględniała parametry trasy Szybkiej i Krótkiej, czyli zarówno przepustowość poszczególnych dróg, jak i całkowitą długość trasy. Przy użyciu opcji Ustawienia/Trasa w menu głównym można ustalić, który z parametrów trasy (Długość/Szybkość) ma być bardziej istotny. Terenowa Wyznaczona trasa będzie możliwie najkrótsza i nie uwzględni kategorii dróg. Przejazd po najkrótszej trasie może prowadzić po odcinkach dróg niższych kategorii, z gruntowymi włącznie. Piesza Wyznaczona trasa nie uwzględnia kierunków ulic, zakazów wjazdu ani kategorii dróg. Opcja przydatna w przypadku poruszania się pieszo lub rowerem. Nie prowadzi drogami międzynarodowymi ani autostradami. Wygląd i zachowanie systemu w trybie nawigacji Jeżeli odbiornik sygnału GPS został podłączony i poprawnie skonfigurowany, a trasa wyznaczona, AutoMapa samoczynnie przejdzie w tryb nawigacji. W tym trybie mapa zachowuje się tak jak w przypadku trybu pokazywania pozycji GPS. Ponadto wyświetlana jest na niej trasa, a także strzałki najbliższych manewrów. Na ekranie wyświetlany jest panel pilota, informujący o najbliższym manewrze, a także o nazwie ulicy, której manewr dotyczy. Informacje z panelu pilota przedstawione na ekranie po prawej stronie należy odczytać następująco: za 160 metrów na użytkownika czeka zakręt w prawo w ulicę Aleje Ujazdowskie, do celu jest jeszcze 5,3km, co zajmie 6 minut i 14 sekund. Cel powinien zostać osiągnięty o godzinie 19:21. Aktualna prędkość wynosi 50hm/h. Najbliższy manewr zapowiadany jest za pomocą komunikatów dźwiękowych, podajacych zarówno z rodzaju manewru do wykonania, jak i odległości do manewru w tym przypadku: za 160 metrów, w prawo". Nawigacja w AutoMapie jest wygodna i praktyczna dzięki zastosowaniu funkcji autokorekty trasy.

30 Funkcja ta utrzymuje proces automatycznej nawigacji wtedy, gdy odbiornik GPS zasygnalizuje zjechanie z trasy. Przyczyn zjechania z trasy może być wiele: korek, przebudowa drogi, wypadek, błąd kierowcy, błąd na mapie, niedokładny odczyt GPS itp.). W praktyce zdarza się to często. Dzięki autokorekcie trasy kierowca nie musi samodzielnie podejmować prób powrotu na wyznaczoną trasę ani ręcznie wyznaczać nowej z miejsca, gdzie się aktualnie znajduje AutoMapa zrobi to za niego. Po stwierdzeniu, że kierowca zjechał z wyznaczonej wcześniej trasy, AutoMapa odczekuje kilka sekund (aby się upewnić, że nie jest to planowy manewr, np. ominięcie zatoru małym łukiem), a następnie automatycznie wyznacza nową trasę według podanych wcześniej punktów, rozpoczynając ją w miejscu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Po stuknięciu w ikonę na belce przedstawiającą manewr do wykonania (w powyższym przykładzie w strzałkę pokazującą zakręt w prawo) można ponownie usłyszeć komunikat o manewrze, a także zmienić poziom dźwięku komunikatów. Menu podręczne 'Pokazywanie pozycji' w trybie nawigacji Dotknięcie ekranu podczas nawigacji, podobnie jak w trybie pokazywania pozycji, otwiera menu podręczne. Różni się ono od menu głównego w następujących pozycjach: Blokuj odcinek za manewrem i Objazd pozwalają na wyznaczenie nowej trasy z pominięciem utrudnień i przeszkód na drodze (więcej na ten temat w rozdziale Blokady na drogach"). Ustaw skalę do jazdy pozwala przywrócić domyślną skalę mapy, optymalną do nawigacji samochodowej. Blokady na drogach Odcinki dróg na mapie można swobodnie blokować, tak aby były pomijane w algorytmie wyznaczania trasy. Trasa będzie je wtedy pomijała, uznawszy za nieprzejezdne. Blokady na drogach mogą mieć ustalony czas ważności, z datami rozpoczęcia i zakończenia. Odcinki z zakazem ruchu można również odblokować dla tras: potraktowany w ten sposób odcinek drogi będzie wykorzystywany w nawigacji. Aby zablokować odcinek należy otworzyć na

31 nim menu kontekstowe (patrz rozdział Menu kontekstowe") i wybrać opcję Blokuj odcinek. System zapyta, czy przypisać do blokady datę wygaśnięcia. Jeśli tak, należy ją podać. W taki sam sposób można udrożnić do ruchu odcinek oznaczony jako nieprzejezdny na mapie opcja ta nosi nazwę Odblokuj odcinek. Odcinek jest zwykle blokowany pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami. Oczywiście istnieje możliwość zablokowania pojedynczego kierunku ruchu w przypadku wielopasmowej szosy. Identyczne kroki należy wykonać (już bez pytań o daty), aby zdjąć założoną blokadę. Można również zmodyfikować datę wygaśnięcia blokady (opcja Parametry blokady"). Blokady można również obsługiwać opcją Zablokowane odcinki w menu głównym i w menu ustawień. Na ekranie widać wtedy listę wszystkich założonych blokad: blokady zaznaczone są czerwonym kółkiem (jak zakaz ruchu), a odblokowane odcinki kółkiem szarym. Można tam: obejrzeć blokadę na mapie, usunąć ją lub zmienić jej datę wygaśnięcia, można również usunąć wszystkie blokady. Blokady można zapisać do pliku, wczytać, dodać z pliku lub zaimportować je z poprzednich wersji systemu. Na powyższych ekranach widać zablokowany odcinek ulicy Podwale i odblokowaną do ruchu ulicę Kapitulną. Użycie opcji Blokuj odcinek za manewrem sprawia, że system zablokuje odcinek trasy znajdujący się bezpośrednio za najbliższym manewrem. Opcja ta przydatna jest wtedy, gdy np. użytkownik zamierza skręcić w prawo i zauważy, że ulica za zakrętem została zablokowana. Stuknięcie w opcję w Blokuj odcinek za manewrem sprawi, że AutoMapa automatycznie wyznaczy alternatywną trasę z pominięciem zablokowanego odcinka. Blokady tymczasowe Podobnie działa opcja Objazd, lecz dotyczy ona odcinka trasy o zadanej długości. Funkcja ta przydatna jest w sytuacji, gdy np. widać z przodu sznur stojących samochodów, np. o szacunkowej długości 500 m. Stuknięcie w Objazd, a następnie w Następnych 500 m poskutkuje zablokowaniem przez system wszystkich odcinków od najbliższego skrzyżowania na długości 500 m wyznaczonej uprzednio trasy. Blokady objazdów można usunąć opcją Objazd Kasuj objazdy. Blokady do objazdów są automatycznie usuwane po zamknięciu programu Blokady i wyznaczanie tras System może użyć zablokowanego odcinka do wyznaczenia trasy w następujących sytuacjach: jeśli punkt trasy znajduje się na zablokowanym odcinku, jeśli objazd wymuszony przez blokadę jest zbyt długi w porównaniu z trasą wiodącą przez zablokowany odcinek. Funkcje zaawansowane i ustawienia systemu W tym rozdziale opisano zaawansowane funkcje systemu, pominięte powyżej, a także wszystkie możliwe ustawienia dostępne w ekranach programu.

32 Menu Trasa Menu Trasa zawiera wszystkie opcje przydatne do wyznaczania i obsługi tras w systemie AutoMapa. Składa się ono z 2 ekranów, pomiędzy którymi przechodzi się przy pomocy przycisków < i >. Na ekran główny wychodzi się przyciskiem X. Większość z opcji tego menu jest dostępna jedynie w przypadku wyznaczenia trasy. W trybie uproszczonym interfacu menu Trasa zawiera jedynie najpotrzebniejsze opcje dotyczące tras. Poniżej opisana jest pełna wersja menu. Demo Po użyciu tej opcji system odtwarza jazdę po wyznaczonej trasie. Zachowanie systemu jest identyczne jak w przypadku odtwarzaniu zapisanego śladu GPS. Po osiągnięciu celu odtwarzanie trasy rozpoczyna się ponownie. Wczytaj Wczytuje punkty trasy zapisanej uprzednio w pliku atm. Plik należy wybrać w drzewie kartotek pamięci urządzenia. Zapisz Zapisuje punkty trasy do pliku atm. Plik można zapisać w dowolnym miejscu w pamięci urządzenia. Pokaż całą System skaluje mapę tak aby cała trasa zmieściła się na ekranie. Odwróć Opcja ta służy do zamiany kolejności punktów trasy, tak aby utworzyć trasę powrotną, wiodącą przez te same punkty w odwrotnej kolejności, w stosunku do uprzednio wyliczonej. Kasuj objazdy Kasuje tymczasowe blokady objazdów stworzone funkcją Objazd z menu podręcznego pokazywania pozycji w nawigacji.

33 Informacje Wieloekranowy dialog podający wiele informacji o wyznaczonej trasie: listę jej manewrów, długość, orientacyjny czas podróży, także w podziale na kategorie dróg. W opcji tej znajduje się również funkcja umożliwiająca przestawianie punktów trasy (przy użyciu przycisków ze strzałkami przed nazwą punktu trasy), a także prostą optymalizację punktów PRZEZ: polega to na znalezieniu punktu PRZEZ znajdującego się najbliżej (w linii prostej) punktu START. Następnie znajdowany jest kolejny punkt, tym razem najbliższy poprzednio znalezionemu, i dzieje się tak do czasu, gdy wszystkie punkty PRZEZ zostaną zreorganizowane. Skasuj Kasuje ustawione na mapie punkty trasy. Przelicz Przelicza zdefiniowaną trasę funkcja aktywna w przypadku ustalenia punktów trasy i odmowy jej wyliczenia. W nawigacji zastępuje ją opcja Przelicz od aktualnej pozycji. Szybka Wyznaczą trasę szybką: jeśli punkty trasy są ustawione, przelicza aktualną trasę według algorytmu trasy szybkiej; jeśli nie ma punktów trasy na mapie, zmienia typ wyznaczanej w przyszłości trasy. Więcej informacji o trasach w rozdziale Wyznaczanie tras. Optymalna Wyznacza trasę optymalną, czyli pośrednią pomiędzy szybką (faworyzującą przepustowość) i krótką. Stosunek ten można zmienić w ustawieniach.

34 Krótka Wyznacza trasę krótką. Terenowa Wyznacza trasę terenową. Piesza Wyznacza trasę pieszą. Menu GPS Menu GPS zawiera wszystkie potrzebne funkcje do obsługi urządzenia GPS w systemie AutoMapa. Ślady GPS Ślad GPS to zapis całej informacji spływającej z anteny GPS do komputera. Informację tę można zapamiętać w systemie AutoMapa, kiedy GPS jest włączony. Zapis śladu następuje do dwóch plików o zadanej nazwie, z rozszerzeniami.gps i gps.bin. Pokaż ślad Pokazuje uprzednio zapisany ślad na mapie w postaci zielonej linii. Skala mapy jest zmieniana tak, aby cały ślad znalazł się na ekranie. Na ekranie można wyświetlić wiele śladów na raz. Ukryj ślad(y) Kasuje z mapy wyświetlany uprzednio ślad lub ślady.

35 Odtwórz ślad Uruchamia pokazywanie pozycji GPS na podstawie wcześniej zapisanego śladu. System zachowuje się tak samo jak w przypadku jazdy z uruchomionym odbiornikiem GPS: możliwa jest też nawigacja. Podczas odtwarzania śladu, w szczycie ekranu wyświetlane są przyciski umożliwiające, kolejno: spowolnienie odtwarzania śladu, zatrzymanie odtwarzania i jego przyspieszenie. Wyświetlana dalej liczba pokazuje wielokrotność prędkości odtwarzania śladu w stosunku do prędkości zapisanej podczas jazdy. Włącz zapis śladu Po podaniu nazwy i lokalizacji pliku, następuje zapis informacji spływających z urządzenia GPS. Fakt ten sygnalizowany jest czerwonym kwadracikiem w lewymgórnym rogu ekranu. Zapisz trasę jako ślad Pozwala na konwersję wyznaczonej trasy na mapie i jej zapis w postaci śladu GPS. Zapisany w ten sposób plik używać można jak zwyczajny ślad GPS pochodzący z "nagrania na żywo". nne funkcje GPS Nawiguj/Pokazuj pozycję W zależności od tego, czy trasa została już wyznaczona, czy nie, opcja ta nosi nazwę odpowiednio Nawiguj lub Pokazuj pozycję. Gdy GPS jest włączony, można dzięki niej włączyć lub wyłączyć tryb nawigacji lub pokazywania pozycji na mapie. Informacje Dialog ten wyświetla 3 ekrany informacji o aktualnym sygnale GPS: poziom sygnału satelitów zielone słupki pokazują relatywną moc sygnału GPS używanych przez antenę satelitów, żółte innych widzianych, naszą aktualną pozycję, prędkość, wysokość i kurs, aktualny zrzut surowych danych GPS w postaci tekstu

36 Włącz/Wyłącz/Wykryj Opcja ta, w zależności od aktualnego stanu, powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia GPS. Jeśli port urządzenia GPS nie został wykryty automatycznie, operację można ponowić, gdy opcja ta nosi nazwę Wykryj. Menu ustawienia Korzystając z menu ustawień (opcja Ustawienia w menu głównym), można zmienić wiele przydatnych parametrów systemu AutoMapa zgodnie z własnymi upodobaniami i wymaganiami urządzenia. Ustawienia: POI Użytkownika Pozwala na obsługę punktów POI zdefiniowanych lub dodanych do systemu przez użytkownika Punkty wyświetlane są w postaci listy. Widać tam ikonę kategorii, nazwę i opis punktu POI. Kwadracik z mapką po lewej stronie wskazuje, że dany punkt będzie wyświetlany na mapie. Punkty można filtrować według nazwy (wpisując fragment nazwy lub opisu w pole Nazwa ) lub według kategorii (wybierając kategorię punktów po stuknięciu w napis Dowolna ). Po wybraniu kategorii można szybko usunąć wybrane punkty: znika ikona kategorii, a na jej miejscu pojawia się obrazek z koszem na śmieci. Po stuknięciu obrazka można zaznaczyć dany punkt do usunięcia. Wybrawszy punkty przeznaczone do skasowania, można je skasować za pomocą przycisku Usuń i opcji Usuń zaznaczone. (Można również zaznaczyć wszystkie punkty w wybranej kategorii, używając przycisku Usuń, a następnie opcji Zaznacz wszystkie.) Przycisk Plik umożliwia użytkownikowi wykonanie podstawowych operacji na pliku, w którym przechowywane są punkty POI (a właściwie na parze plików, z rozszerzeniami.poi i.poipts). W nagłówku tego menu pojawi się informacja o aktualnie załadowanym pliku. Opcja Wczytaj standardowy plik powoduje załadowanie pliku domyślnego (czyli plików default.poi i default.poipts z kartoteki Data Files ). Utwórz nowy plik pozwala na założenie nowego, pustego pliku POI. Wczytaj plik pozwala na wczytanie innego, istniejącego już w systemie pliku POI. Zapisz plik zakłada kopię aktualnie załadowanego pliku pod inną nazwą lub/i w innej kartotece. Dodaj z pliku spowoduje załadowanie punktów z wybranego pliku do aktualnego. Importuj pozwala na załadowanie punktów POI z plików w formacie wersji 3 AutoMapy (.uam)

37 lub pliku tekstowego (w formacie.csv). Za pomocą tej właśnie opcji można załadować punkty z serwisu poi.mobilne.net w formacie.uam. System zada pytanie, czy ma utworzyć osobny plik dla importowanych punktów. Odpowiedź Nie sprawi, że punkty zostaną dodane do aktualnego pliku z punktami POI, natomiast odpowiedź Tak poskutkuje założeniem nowego pliku POI w tej samej kartotece co importowany plik. Stuknięcie w jeden z punktów na liście otwiera menu kontekstowe, które poza znanymi już opcjami posiada funkcję Edycja.... Edytując punkt, można zmienić jego kategorię, nazwę i opis. Serwis poi.mobilne.net i punkty poi Serwis poi.mobilne.net to miejsce, w którym można udostępnić własne punkty POI innym użytkownikom AutoMapy oraz pobrać punkty zebrane przez innych. Serwis zawiera dziesiątki tysięcy przydatnych punktów. Największą popularnością cieszą się informacje o usytuowaniu fotoradarów oraz utrudnień w ruchu drogowym. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z serwisu oraz z programu AMPOISync umożliwiającego automatyczną synchronizację własnych punktów POI z zawartością serwisu można znaleźć na stronach poi.mobilne.net. W dniu publikacji niniejszej instrukcji serwis dostosowany jest do współpracy ze starszą wersją AutoMapy, tzn. nie jest jeszcze w pełni przystosowany do wersji 4.0. Po pobraniu punktów z serwisu należy je dodatkowo ręcznie wczytać do programu AutoMapa za pomocą opcji Import opisanej powyżej. Współpraca automatyczna z serwisem wystartuje wkrótce wraz z nową wersją serwisu. Ustawienia: Punkty Ulubionych Ekran ustawień punktów ulubionych to w zasadzie okrojona wersja ekranu ustawień punktów POI Użytkownika. Oferuje on możliwość manipulacji na pliku przechowującym punkty ulubione (domyślnie default.fav w kartotece Data Files), edycji nazw punktów i ich kasowania. Ustawienia: Zablokowane odcinki Opcja omówiona w rozdziale Blokady na drogach".

38 Ustawienia: Interfejs Dzięki ustawieniom interfejsu można zmienić wygląd ekranu i dostosować go do własnych preferencji. Preferencje W oknie tym można włączyć/wyłączyć następujące funkcje wykorzystywane podczas nawigacji: Automatyczne obracanie mapy w trybie pokazywania pozycji i nawigacji obraca mapę w kierunku zgodnym ze zmianą pozycji użytkownika. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, mapa będzie zorientowana zawsze na północ, a kursor pozycji GPS wypośrodkowany na ekranie. Uwaga: opcja ta nie ma wpływu na zachowanie mapy w przypadku trybu 3D, tzn. wyłączenie automatycznego obracania mapy następuje jedynie w trybie 2D. Automatyczne oddalanie/przybliżanie widoku przy manewrze/ostrzeganiu POI program będzie zmieniał skalę przy wykonywaniu manewru/lub zbliżaniu się do punktu POI, tak aby był on lepiej widoczny na ekranie. Automatyczna skala mapy w trybie pokazywania pozycji i nawigacji w 2D i 3D określa domyślną skalę mapy w tych trybach. Mapa Ekran ten pozwala zmienić sposób wyświetlania mapy na ekranie urządzenia. Uproszczone (szybsze) rysowanie powoduje wyłączenie obrysów dróg na mapie i wygładzenie ich krawędzi, co znacznie przyspiesza częstotliwość rysowania ekranów mapy. Pokazuj kontury oferuje możliwość wyłączenia rysowania obwiedni odcinków dróg na mapie, co przyspiesza działanie programu. Grubość linii osobno dla trybów 2D i 3D, określa relatywną grubość odcinków dróg na mapie. Wielkość czcionki ustala wielkość napisów na mapie Ukrywanie dróg przy: małym/dużym oddaleniu pozwala na określenie skali przy której znikają z ekranu drogi niższych kategorii.

39 Kolory i widok Dzięki tym opcjom można dostosować do własnych upodobań kolorystykę wyświetlanej mapy, a także sposób jej prezentacji w trybie 3D. Automatyczny tryb nocny jeżeli opcja ta jest włączona, AutoMapa automatycznie (na podstawie wskazania GPS zarówno pozycji, jak i pory dnia i roku) będzie przechodzić w tryb nocny, czyli zmieni kolorystykę mapy i innych komponentów ekranu na odpowiednią do nawigacji nocnej, która nie męczy wzroku i nie oślepia podczas jazdy, gdy w samochodzie jest ciemno. Kolory map określają wybór zestawu koloru mapy dla trybu dziennego i nocnego. Mapa 3D określa sposób wyświetlania horyzontu w trybie 3D, a także zmianę kąta perspektywy widoku mapy w zależności od skali ( Auto ) lub o ustalonej wartości. Elementy i dodatki Ekrany te pozwalają na ustalenie, jakie panele informacyjne i inne elementy pokazywane są na ekranie mapy, a także jak zachowuje się system w trybach pokazywania pozycji i nawigacji. Pilot w wersji minimalnej sprawia, że pilot pokazywany na ekranie w trybie nawigacji będzie zajmował mniej miejsca. Informacja o ulicy manewru to panel pilota pokazujący nazwę ulicy w którą ma nastapić manewr. Opis aktualnej pozycji to dodatkowy panel informacyjny pokazujący opis aktualnej pozycji na mapie w postaci nazwy ulicy, miejscowości i kodu kraju. W trakcie nawigacji opcje te określają, czy panel pilota jest automatycznie pokazywany w trybie nawigacji (jeśli nie, można go otworzyć z menu głównego), a także czy w trybie pokazywania pozycji włącza się automatycznie tryb pełnoekranowy i tryb 3D. Kompas wyświetla na ekranie mapy strzałkę wskazującą kierunek północny. Wysokość npm dodaje do panela wyświetlającego współrzędne GPS informację o wysokości nad poziomem morza. Aktualna pozycja to dodatkowy panel informacyjny pokazujący współrzędne aktualnej pozycji GPS. Kierunek do punktu trasy pokazuje dodatkową strzałkę na ekranie mapy, wskazującą kierunek do kolejnego punktu trasy (przelotowego lub celu trasy).

40 Podziałka to linijka pokazująca orientacyjnie skalę mapy (tylko w trybie 2D). Suwak skali pokazuje suwak, którym w prosty sposób można zmieniać skalę wyświetlanej mapy. W trybie 3D widok mapy w perspektywie działa jedynie w niższych skalach mapy, na przycisku suwaka wyświetlane jest wtedy 3D, a granicę wyświetlania w pespektywie pokazuje poprzeczna kreseczka w okolicy połowy suwaka. Ustawienia: trasy Dialog ten pozwala na ustalenie dodatkowych parametrów funkcji wyznaczania tras systemu AutoMapa. Wyznaczanie Szybkość obliczania trasy reguluje parametry heurystyki algorytmu wyznaczania tras; zależność jest następująca: mała prędkość = większa dokładność algorytmu. Trasa optymalna, jak: umożliwia sparametryzowanie algorytmu wyznaczania trasy optymalnej tak, aby była wyznaczana bardziej na podstawie przepustowości dróg (trasa szybka) lub ich długości (trasa krótka). Pomijaj drogi o klasie (i gorsze) pozwala na wykluczenie odcinków dróg o kategorii równej i niższej od podanej. Nie ma wpływu na trasy terenowe i piesze. Preferencje Obliczaj trasę po ustawieniu punktów jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, program będzie obliczał trasę po ustaleniu punktów START i KONIEC; jeśli będzie wyłączona, program zapamięta punkty trasy, ale jej nie wyznaczy. Do wyznaczenia trasy na podstawie takich punktów można skorzystać z opcji Przelicz trasę w menu trasy. Autokorekta można dzięki niej wyłączyć autokorektę trasy. Sprawi to, że AutoMapa nie będzie dokonywała rekalkulacji trasy, kiedy użytkownik z niej zjedzie. Pytaj, czy wyznaczać trasę program domyślnie pyta, czy obliczać trasę po ustawieniu punktów START i KONIEC. Po wyłączeniu tej opcji trasa będzie wyliczana natychmiast po ustawieniu tych punktów (oczywiście jeśli opcja Obliczaj trasę po ustawieniu punktów jest zaznaczona). Usuń po osiągnięciu celu kasuje trasę po osiągnięciu punktu KONIEC. Można również ustalić, w jaki sposób przy wyznaczaniu trasy program ma korzystać z dróg płatnych i przepraw

41 promowych. Program może o nie pytać, może je akceptować bezwarunkowo ( OK ) lub omijać. Ostatnia opcja dotyczy zachowania się programu po wyznaczeniu trasy. Możne on zaprezentować całą trasę na mapie, wyświetlić informacje o trasie lub pokazać pierwszy manewr na danej trasie (wraz z panelem pilota). Dane pojazdu W tym oknie można ustalić długość i częstotliwość planowanych postojów na trasie oraz średnie prędkości dla poszczególnych typów dróg, jak również związane z tym szacowane zużycie paliwa. Ma to wpływ na szacunki czasu dojazdu do celu (ETA), również te wyświetlane w informacjach o trasie (menu Trasa Informacje ), a także na prędkość ruchu w opcji demonstracji trasy (menu Trasa Demo ). ETA ETA to spodziewany czas dotarcia do celu (ang. Estimated Time of Arrival). Okno to pozwala określić sposób, w jaki system szacować będzie czas potrzebny do osiągnięcia celu. Może to robić na podstawie deklarowanych średnich prędkości (poprzedni ekran ustawień tras) i/lub prędkości aktualnej. Domyślnie robi to na podstawie obydwu tych parametrów. Wartość km/h u dołu ekranu to aktualna średnia prędkość pojazdu wyliczona przez AutoMapę. Inne Nieprzekaraczanie granic na trasach krajowych niepozwala na przejazd przez granicę, kiedy wszystkie punkty trasy leżą na terenie jednego kraju. Unikaj zawracania kosztem dodaje karę za zawracanie, Ilość kilometrów dodaje się do długości trasy, im większa kara tym rzadziej zawracanie będzie przez system

42 proponowane. Unikaj dróg gruntowych kosztem, jak wyżej, dotyczy unikania dróg gruntowych przy wyznaczaniu trasy. Ustawienia: GPS Ogólne Okno to pozwala na wybór podstawowych ustawień umożliwiających korzystanie z urządzenia GPS. Opcje Uruchom GPS po starcie programu i Po uzyskaniu sygnału włącz śledzenie włączone są domyślnie. Podłącz do portu i Prędkość wybór portu GPS i jego prędkości następuje automatycznie w zakresie COM1-9 dla prędkości 4800 i 9600 bps. Jeśli dany GPS pracuje na innym porcie COM lub z inną prędkością, należy wybrać ręcznie jego parametry na podstawie danych producenta. Przewiduj pozycję to rozwiązanie poprawiające odczyt GPS na podstawie analizy kierunku i prędkości. Ubocznym efektem tego rozwiązania może być np. wyświetlanie pozycji poza drogę podczas szybkiej jazdy po łuku. Opóźnienie GPS reguluje siłę" przewidywania pozycji. Zaawansowane Używaj odbiornika GPS Bluetooth pozwala na uruchomienie modułu BT w komputerze, jeśli jest wyłączony. Pomaga również w przypadku, gdy występują problemy ze wznawianiem połączenia BT z urządzeniem GPS po wyjściu ze stanu uśpienia. Próbuj ukrywać Bluetooth Browser pomaga na starszych urządzeniach Windows Mobile ukryć okienko wyboru urządzenia BT. Otwieraj port tylko gdy używany i Czytaj port w oddzielnym wątku nie należy zmieniać domyślnych wartości tych opcji, chyba że wystąpiły problemy z połączeniem z GPS. Ich wartości domyślne dobierane są przez AutoMapę. Synchronizuj czas z GPS powoduje regulację czasu systemowego komputera na podstawie informacji o czasie zawartych w sygnale GPS. Ignorowanie odchyleń GPS pozwala określic jak duże przemieszczenie naszej pozycji GPS w stosunku do siatki dróg mapy, będzie ignorowane, a pozycja będzie wciąż rysowana na odcinku najbliższej drogi.

43 Ustawienia: Komunikaty Głośność AutoMapa obsługuje głośność oznacza, że program reguluje głośność urządzenia. Uwaga: regulacja występuje jedynie na czas wypowiadania przez system komunikatów. Suwakiem Głośność komunikatów można uczynić komunikaty systemu głośniejszymi lub cichszymi. W tym celu można też skorzystać z opcji automatycznego dostosowania głośności do prędkości pojazdu. Podczas szybkiej jazdy wewnątrz samochodu jest głośniej niż podczas jazdy wolniejszej. Ustawienia pokazane na ekranie po prawej stronie należy interpretować następująco: do prędkości 40 km/h głośność pozostaje na poziomie 50%, zwiększa się liniowo wraz z prędkością powyżej 40 km/h, tak aby przy prędkości 120 km/h osiągnąć maksimum 90%. Powyżej prędkości 120 km/h głośność pozostaje na poziomie 90%. Preferencje W tym oknie można wybrać język, w jakim mają być przekazywane instrukcje głosowe, oraz głos komunikatów. Przycisk Test służy do sprawdzenia wybranego języka i głosu. Można ponadto ustalić, które grupy komunikatów mają być włączone, a które nie (nawigacyjne, ostrzeżenia o punktach POI, dźwięk powitalny). Wybranie opcji Alternatywna forma komunikatów oznacza zmianę składni wypowiadanego komunikatu. Zamiast Za 600 metrów, w prawo komunikat będzie brzmiał: W prawo, za 600 metrów. Praca GPS W tym oknie można ustalić, jakie informacje dotyczące statusu GPS mają być sygnalizowane przy pomocy komunikatu głosowego. Kiedy odbiornik GPS zlokalizuje/straci pozycję, program zakomunikuje charakterystycznym dżinglem uzyskanie/utracenie tzw. fixu GPS, czyli

44 poprawnej pozycji. Informacja o szukaniu sygnału GPS komunikat brzmi: Szukam sygnału GPS. Można zmienić częstotliwość nadawania tego komunikatu lub całkowicie go wyłączyć. Informacja o braku danych GPS komunikat brzmi: Brak sygnału GPS. Można zmienić częstotliwość nadawania tego komunikatu lub zupełnie go wyłączyć. Częstotliwość Ustawienia w tym oknie dotyczą trybu nawigacji (poruszania się po wyznaczonej trasie, z włączonym odbiornikiem GPS). Możemy ustalić, kiedy mają być wypowiadane kolejne komunikaty o zbliżającym się manewrze, przy czym zbliżanie się do manewru nie zależy wprost od odległości pojazdu od niego, tylko od spodziewanego czasu pokonania tej drogi. Pierwszy komunikat może pojawić się odpowiednio wcześniej przed manewrem, aby można było się do niego przygotować (np. zmienić pas przeznaczony do skrętu). Zostanie on wypowiedziany na zadaną ilość sekund przed manewrem, ale jedynie w sytuacji, gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż prędkość ustawiona w opcji Powyżej. Kolejne komunikaty: Drugi i Trzeci wypowiadane są zadaną ilość sekund przed manewrem. Pokazuj prosto", gdy do manewru definiuje odległość do manewru, powyżej której AutoMapa pokazuje prosto". Inne Informuj o zjechaniu z trasy dotyczy informacji głosowej o zjechaniu z trasy i konieczności jej ponownego wyznaczenia. Informuj o odległości do celu dotyczy informacji głosowej o odległości do celu i przewidywanym czasie dojazdu; komunikat ten może być wypowiadany przed pierwszym manewrem i co zadaną liczbę minut. Jeśli użytkownik chce być informowany o przekroczeniu prędkości, którą uważa za bezpieczną, może wybrać ją na tym ekranie i spowodować, że system będzie go ostrzegał o jej przekroczeniu. Wybieramy procent przekroczenia średniej prędkości dla danej kategorii dróg, określonej na ekranie Ustawienia Trasy dane pojazdu.

45 Ustawienia: przyciski Automapa umożliwia dowolne przypisanie wielu swoich funkcji do przycisków sprzętowych naszego urządzenia. Aby przypisać/zmienić funkcję przycisku, należy z menu głównego wybrać menu Ustawienia, a następnie wybrać opcję Klawisze. Stuknięcie w jedną z funkcji dostępnych na liście otwiera okno z dostępnymi przyciskami sprzętowymi. Po wybraniu odpowiedniego przycisku z listy zostanie on przypisany do wybranej funkcji. Program spróbuje sam określić, jakimi przyciskami dysponuje dane urządzenie, jednak czasami nie wykrywa on wszystkich przycisków funkcyjnych. Jeżeli na liście nie ma przycisku, który użytkownik chciałby przypisać do danej funkcji, należy zamknąć listę. Wybrana funkcja podświetlona jest na niebiesko. Po wciśnięciu wybranego przycisku sprzętowego zostanie on przypisany do wybranej funkcji. Należy tak postąpić, aby przypisać funkcję np. klawiszom kontekstowym palmofonu. Podobnych działań wymaga obsługa systemu na komputerze PC: tam również należy wcisnąć na klawiaturze klawisz/kombinację klawiszy, aby przypisać mu/im wybraną funkcję. Skrót BP przed nazwą funkcji oznacza Bez Pytania, np.: (BP) Włącz/zatrzymaj zapis śladu oznacza możliwość włączenia nagrywania śladu bez pytania o nazwę pliku, a (BP) Dodanie aktualnej pozycji do POI utworzy punkt POI o kategorii ostatnio zakładanego punktu (początkowo Inne") i nazwie wziętej z opisu miejsca na mapie. Raportowanie błędów Ważną funkcją dostępną jedynie jako funkcja przypisywalna do przycisków jest 'Raportuj błąd'. Jest to funkcja pomagająca w procesie przesyłania błedów mapy do centrum pomocy użytkowników systemu AutoMapa. Standardowo przypisana do klawisza Enter/OK urządzenia. Funkcja ta generuje następujące pliki w kartotece instalacji mapy (standardowo /Karta pamięci/automapa EU/Maps/nazwa mapy ) zrzut ekranu (bitmapa w formacie.bmp) zapis śladu GPS (pliki.gps i.gps.bin) zapis aktualniej trasy (plik.atm) Nazwy plików mają następującą strukturę: BR [numer kolejny] [data i godzina] Funkcja tworzy na mapie punkt POI kategorii Bledy AM w miejscu jej użycia. Przykłady użycia: widzimy że AutoMapa wyznacza nieoptymalną trasę: uruchamiamy funkcję "Raportowania Błędu", przesyłamy formularzem z naszych stron www opis problemu wraz z zapisanym zrzutem ekranu i plikiem trasy. jadąc zauważamy że AutoMapa podaje błędny komunikat manewru: uruchamiamy funkcję "Raportowania Błędu", przesyłamy formularzem z naszych stron www opis problemu wraz z zapisanym zrzutem ekranu, sladem GPS i plikiem trasy.

46 Ustawienia inne Pamięć i energia Zarządzaj energią i ekranem sprawia, że AutoMapa będzie, w trybach pokazywania pozycji i śledzenia, powstrzymywała nasze urządzenia przed wygaszeniem ekranu i wejściem w stan uśpienia. Pokazuj stan baterii pozwala na wyświetlenie aktualnego stanu naładowania baterii (stan nie jest pokazywany kiedy urzadzenie jest zasilane z sieci). Opcje pamięci pozwalają na zmianę ustawień dotyczących domyślnych ilości pamięci urządzenia, które AutoMapa zajmie na potrzeby mapy i punktów POI użytkownika. Klawiatura Opcja ta umożliwia wybór typu klawiatury pojawiającej się m.in. przy wyszukiwaniu miejscowości jest to wybór spośród wyszczególnionych typów: ABC wygodnego przy pisaniu palcem, QWERTY standardowego typu klawiatury komputerowej, oraz AZERTY używanej w krajach francuskojęzycznych. W przypadku urządzeń z wbudowaną lub podłączaną zewnętrzną klawiaturą wygodnie jest wyłączyć opcję Automatycznie pokazuj klawiaturę. Skórki Za pomocą tej opcji można także zmienić wygląd ekranu, decydując się na jedną spośród dostępnych Skórek. Osobno dla trybu dziennego i nocnego. Na ekranie tym możemy również zmienić, wybrany przy pierwszym starcie programu, język interfejsu.

47 Inne Można również ustalić, jakimi jednostkami prędkości oraz odległości powinien posługiwać się program. Do wyboru są następujące jednostki: kilometry i mile. Możemy tu również usunąć ostatnio wybierane miejsca (punkty z listy w opcji Ostatnio wybierane: menu Prowadź do ) a także adresy (miasta i ulice wybierane w opcji Adresy menu Prowadź do ). WAŻNE! Zmian ustawień AutoMapy dokonuje się w czasie postoju. NIGDY podczas jazdy! System GPS Sercem AutoMapy jest odbiór sygnałów systemu GPS, pozwalających określić dokładną pozycję w terenie oraz zaprezentować ją na mapie cyfrowej. Podłączenie odbiornika GPS Wymagania co do odbiornika GPS AutoMapa poprawnie współpracuje z odbiornikami sygnału GPS, które można podłączyć do komputera poprzez jeden z portów COM (czyli poprzez łącze szeregowe) i które przekazują ustaloną pozycję w standardzie GPS NMEA Rodzaje podłączenia Odbiornik GPS można podłączyć do komputera kieszonkowego na kilka sposobów, w zależności od wyposażenia komputera oraz odbiornika, np. przewodem, poprzez złącze Compact Flash lub poprzez modem radiowy Bluetooth. Niektóre odbiorniki nie wymagają żadnego dodatkowego oprogramowania i mogą współpracować z AutoMapą zaraz po ich podłączeniu. W pozostałych przypadkach konieczne jest zainstalowanie oprogramowania, które zostało dołączone do konkretnego odbiornika. AutoMapa wyposażona jest w skaner portów COM, który sprawdza, na którym porcie odbiornik GPS przekazuje informacje o położeniu.

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo