POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ Accelerating success.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 2012. Accelerating success."

Transkrypt

1 POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 Accelerating success.

2 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 3,5% Bezrobocie 13,3% Inflacja 4,1% Źródło: GUS PKB (%) Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów BEZROBOCIE % Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów INFLACJA (%) 5 Gospodarka ZARYS OGÓLNY Według danych Ministerstwa Gospodarki produkt krajowy brutto w I kwartale 212r. utrzymywał się na poziomie około 3,5% (wobec 4,3% w IV kwartale 211r.). Eksperci IBnGR prognozują, że w I połowie roku nastąpi poprawa koniunktury, natomiast w drugiej połowie możemy spodziewać się pewnego osłabienia gospodarki. Na koniec lutego 212r. zanotowano wzrost dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wyniósł on odpowiednio 4,6 % i 12%. Poziom inflacji w I kwartale 212r. utrzymywał się na wysokim poziomie i wyniósł 4,1% (znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP). W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rada Polityki Pieniężnej utrzymała podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Eksperci podkreślają, że największy wpływ na kształtowanie się poziomu inflacji miały ceny dóbr i usług związanych z mieszkaniem i transportem. Stopa bezrobocia w pierwszych trzech miesiącach 212r. wzrosła w stosunku do ostatniego kwartału 211r. Według GUS osiągnęła poziom około 13,3% i była wyższa o,2 pkt w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na spadek poziomu zatrudnienia było spowolnienie gospodarcze oraz niepewna sytuacja ekonomiczna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na koniec marca wyniosło 377,66 PLN, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych miesiącach roku zanotowano wzrost eksportu i importu odpowiednio o 14,1% oraz 12,8% r/r. Niemcy pozostają głównym partnerem handlowych Polski a ich udział wynosi powyżej 2%. PROGNOZY Osłabienie koniunktury na świecie oraz niestabilna sytuacja ekonomiczna w strefie Euro mogą negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą Polski. Tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie utrzymywało tendencję spadkową. Zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego tempo wzrostu gospodarczego w 212r. będzie na poziomie 2,6%. Eksperci IBnGR prognozują, że wskaźnik inflacji w najbliższych miesiącach pozostanie na poziomie około 4,%, natomiast w drugiej połowie roku poziom inflacji obniży się. Analitycy przewidują, że ze względu na nadchodzące mistrzostwa EURO 212, stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach powinna się obniżyć. Według założeń rządu zapisanych w projekcie budżetu na 212r. bezrobocie na koniec roku wyniesie około 12,3%. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych utrzyma się na zbliżonym do wyników z 211r. poziomie i przekroczy 1 mld EUR Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK BIUROWY TRENDY 212 GŁÓWNE WSKAŹNIKI PUSTOSTANY MIASTO (m 2 ) (%) Warszawa ,3 Kraków ,7 Wrocław , Trójmiasto ,5 Poznań ,7 Łódź ,7 Katowice ,2 STRUKTURA U W WARSZAWIE 32% 4% 4% Nowe umowy Przedłużenia i renegocjacje Ekspansje Własny użytek W WARSZAWIE (tys. m 2 ) CZYNSZE PUSTOSTANY 6% Rynek biurowy ZARYS OGÓLNY W I kwartale 212r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce zwiększyły się o 7 m 2. Prawie 7% nowej powierzchni trafiło na rynek warszawski, natomiast podaż w większości miast regionalnych pozostała bez zmian. Najemcy wykazywali stabilny popyt na powierzchnię biurową, który w I kwartale br. osiągnął poziom blisko 23 m 2. Umowy typu pre-lease nadal stanowiły znaczący udział w całkowitym wolumenie transakcji, zarówno w Warszawie jak i rynkach regionalnych. Wysoka aktywność najemców przełożyła się na dalszy spadek wskaźnika pustostanów w Poznaniu, Trójmieście i Katowicach. Warszawa w I kwartale br. do użytku oddano sześć projektów, które łącznie dostarczyły na rynek 47 8 m 2. W rezultacie, całkowita podaż powierzchni biurowej w Warszawie wyniosła 3,64 mln m 2. Aktywność deweloperska koncentrowała się głównie w strefach poza Centrum, gdzie ukończono 75% nowej powierzchni. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić: II fazę Mokotów Nova (15 m 2 ), II fazę Airtech Business Park (8 9 m 2 ) oraz siedzibę Jeronimo Martins (5 m 2 ). Miasta regionalne w ciągu pierwszych trzech miesięcy 212r. miasta regionalne odnotowały niewielki wzrost podaży. Do użytku oddano 22 m 2 nowych biur, co oznacza podobny wynik do analogicznego okresu 211r. Połowa tej powierzchni trafiła na rynek wrocławski, gdzie ukończono pierwszy budynek kompleksu Green Towers oferujący na wynajem ponad 11 m 2. Drugim co do wielkości projektem był Mix Jasnogórska, który zasilił krakowski rynek biurowy o 7 6 m 2. Warszawa całkowity wolumen transakcji zarejestrowany w I kwartale 212r. wyniósł 125 m 2. Mimo że popyt na powierzchnię biurową był nieznacznie niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem, to nadal utrzymywał się na stabilnym poziomie. Przeważająca większość najemców wybierała biura w lokalizacjach poza Centrum, którym przypadł ponad 7% udział w popycie. Najwyższą aktywność odnotowano w strefach: Południowej Górnej (35%), Południowej Zachodniej (22%) oraz na Obrzeżach Centrum (15,4%). Udział umów pre-lease w całkowitym wolumenie wzrósł do 22% (wobec 12% w 4 kwartale 211r.), głównie za sprawą transakcji zawartej przez Grupę ING w projekcie Plac Unii na 12 m 2. Miasta regionalne I kwartał br. charakteryzował się wyjątkowo wysoką aktywnością na rynkach regionalnych. Łączny wolumen transakcji wyniósł ponad 1 m 2, z czego 67% przypadło na rynek trójmiejski i krakowski. Dobre wyniki odnotował również Wrocław, gdzie wynajęto blisko 12 m 2 powierzchni biurowej. Umowy typu pre-lease stanowiły aż 43% zarejestrowanego popytu. Na podpisanie umów w projektach będących w budowie decydowały się głównie firmy poszukujące dużych powierzchni. W omawianym okresie zawarto kilka spektakularnych transakcji, wśród których można wymienić najem 18 8 m 2 przez BPH w Euro Office Park w Gdańsku oraz 8 4 m 2 zajęte przez Delphi w Enterprise Park w Krakowie COLLIERS INTERNATIONAL

4 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK BIUROWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH RYNKÓW REGIONALNYCH W POPYCIE 36% 11% 2% 9% 31% WOLNA POWIERZCHNIA Warszawa na koniec I kwartału 212r. wskaźnik pustostanów dla całej Warszawy ukształtował się na poziomie 7,3%. Wolnej powierzchni przybyło zarówno w Centralnym Obszarze Biznesu (COB), gdzie współczynnik wzrósł do 7,4%, jak i lokalizacjach poza Centrum, gdzie pustostany wyniosły 7,2%. Miasta regionalne w omawianym okresie spadek wskaźnika pustostanów zarejestrowały prawie wszystkie główne rynki regionalne. Wyjątkiem był Kraków, który odnotował wzrost współczynnika pustostanów do 9,7%. Główną przyczyną tego wzrostu było dostarczenie na rynek dwóch obiektów, które do końca pierwszego kwartału pozostały niewynajęte. WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU I KWARTAŁ 212 NAJEMCA BPH Grupa ING Meritum Bank Société Général Tieto Element 14 Zuno Bank 6% POWIERZCHNIA (m 2 ) Pre-lease: 18 8 Pre-lease: 12 1 Pre-lease: 5 8 Renegocjacja: 4 1 Ekspansja: 3 8 5% Katowice Kraków Łódź Poznań Trójmiasto Wrocław Pozostałe Nowa umowa: 1 64 Nowa umowa: 1 BUDYNEK Euro Office Park Trójmiasto Plac Unii Warszawa Oliva Business Park Trójmiasto Saski Point Warszawa Aquarius Business House Wrocław Quattro Business Park Kraków Forum 76 Łódź STAWKI CZYNSZU Warszawa czynsze za powierzchnię biurową utrzymały się na niezmienionym poziomie. Najemcy szukający biur w COB mogli spodziewać się stawek rzędu 16,5 27,5 /m 2 /miesiąc. Lokalizacje poza COB oferowały powierzchnię biurową od 12 /m 2 / miesiąc do 16 /m 2 /miesiąc. Miasta regionalne sytuacja na rynkach regionalnych pozostała stabilna, a przeciętne stawki wywoławcze kształtowały się, podobnie jak w 211r., na poziomie między 12 /m 2 /miesiąc a 15,5 /m 2 /miesiąc. PROGNOZY W II kwartale 212r. rynek warszawski będzie charakteryzował się podobną dynamiką podaży, co w pierwszych miesiącach roku. W przypadku miast regionalnych aktywność deweloperska przyspieszy, choć największych przyrostów podaży możemy oczekiwać dopiero w drugiej połowie roku. W nadchodzącym kwartale popyt na powierzchnię biurową w Warszawie powinien utrzymać się na stabilnym poziomie, podczas gdy rynki regionalne mogą odnotować nieco słabsze wyniki. Wskaźnik pustostanów w Warszawie powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Niektóre rynki regionalne, z uwagi na stosunkowo wysoką nową podaż, mogą odnotować wzrost ilości wolnej powierzchni. W II kwartale br. czynsze wywoławcze za powierzchnię biurową pozostaną stabilne. Storck Ekspansja: 916 Crown Point Warszawa PRZECIĘTNE STAWKI CZYNSZU MIASTO MIN. (EUR/m 2 ) MAX. (EUR/m 2 ) Warszawa: centrum Warszawa: poza centrum 16,5 27,5 12, 16, Kraków 12, 14,5 Wrocław 12, 15,75 Trójmiasto 12,75 15, Poznań 13,5 15,5 Katowice 11, 13,5 Łódź 1,5 12,5 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK MAGAZYNOWY TRENDY 212 POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I KWARTAŁ CZYNSZE PUSTOSTANY Rynek magazynowy ZARYS OGÓLNY W 1 kwartale 212r. do użytku zostało oddanych ponad 194 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego nowa podaż zwiększyła się prawie sześciokrotnie. Obecne całkowite zasoby powierzchni magazynowych w Polsce szacowane są na ponad 7 mln m². W budowie znajduje się natomiast ponad 23 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 7% tej powierzchni jest już wynajęta. W pierwszych trzech miesiącach roku wolumen transakcji osiągnął poziom ponad 394,6 tys. m², co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do analogicznego okresu roku 211. Nowe umowy stanowiły 65,9% ogółu transakcji, natomiast ekspansje i renegocjacje odpowiednio 3,6% i 3,5% Współczynnik powierzchni niewynajętej obniżył się o ponad 4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 211r. i o blisko,4 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Czynsze za powierzchnie magazynowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego kwartału, jednakże w regionach, w których współczynnik powierzchni niewynajętej spada możemy obserwować niewielką tendencję wzrostową. Warszawa całkowita podaż powierzchni magazynowych w trzech warszawskich strefach na koniec I kwartału 212 zbliżyła się do 2,54 mln m². Obecnie w trakcie budowy znajduje się około 8 tys. m², z czego 73% jest już wynajęte. Polska Centralna zasoby powierzchni magazynowych w I kwartale powiększyły się zaledwie o 9,6 tys. m² i wyniosły blisko 96 tys. m². Do użytku został oddany jeden obiekt w Łódź Logistic Centre należący do firmy Goodman. W fazie budowy jest obecnie 12,5 tys. m² powierzchni magazynowej. Poznań biorąc pod uwagę zasoby powierzchni magazynowych, I kwartał 212r. nie przyniósł znaczącej zmiany. Do użytku zostało oddanych prawie 36 tys. m² w ramach trzech obiektów, największy z nich to projekt BTS dla firmy Amica 3 tys. m². Tym samym istniejąca podaż przekroczyła poziom 882 tys. m². Aktualnie w budowie znajduje się blisko 28 tys. m², z czego 66% jest już wynajęta. Górny Śląsk pozostaje drugim po Warszawie rynkiem nieruchomości magazynowych w Polsce. Obecna podaż wynosi blisko 1,35 mln m². W I kwartale roku do użytku został oddany jeden budynek o powierzchni prawie 15 tys. m² w ramach projektu Alliance Silesia Logistics Center firmy Menard Doswell & Co. Kraków chociaż podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w ostatnim roku znacząco się zwiększyła, Kraków nadal pozostaje jednym z najmniejszych rynków magazynowych w Polsce. Istniejąca podaż na koniec I kwartału 212r. wyniosła około 115 tys. m². W budowie znajdują się obecnie dwa budynki o łącznej powierzchni blisko 19 tys. m², z czego 5% jest już wynajęte. Wrocław całkowita podaż powierzchni magazynowych to prawie 697 tys. m². Do użytku zostały oddane dwa obiekty BTS, wybudowane przez firmę Goodman o łącznej powierzchni ponad 35 tys. m². Na koniec I kwartału w budowie znajdowało się 17 tys. m². Gdańsk całkowite zasoby powierzchni magazynowych na koniec I kwartału 212 wzrosły do poziomu 142 tys. m². Do użytku firma Panattoni oddała jeden obiekt o powierzchni 6,5 tys. m². Aktualnie w trakcie budowy znajduje się około 28 tys. m². z czego większość jest już wynajęta. Toruń podaż powierzchni magazynowej w porównaniu do poprzedniego kwartału nie uległa zmianie i wynosi 95,5 tys. m². Szczecin biorąc pod uwagę istniejącą podaż powierzchni magazynowych w Polsce, Szczecin jest najmniejszym rynkiem. Całkowite zasoby na koniec kwartału wynosiły blisko 42 tys. m². Inne miasta w 1 kwartale roku do użytku zostały oddane trzy projekty BTS o łącznej powierzchni ponad 76 tys. m², w tym dwa obiekty wybudowane przez Panattoni (Gorzów Wielkopolski, Radomsko) i jeden przez firmę Goodman (Krapkowice). 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK MAGAZYNOWY WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU NAJEMCA POW. (m 2 ) BUDYNEK Pilkington Automotive 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 17,2% 11,8% REGION 35 WSPÓŁCZYNNIK WOLNYCH POWIERZCHNI 5,2% 6,3% 7,7% 5,5% 3,3% MIN. (EUR/m²) 19,8% MAX. (EUR/m²) Warszawa I 4, 5,5 Warszawa II 2,1 2,8 Warszawa III 2,1 2,5 Polska Centralna 2, 2,85 Poznań 2,35 2,85 Górny Śląsk 2,5 3,1 Kraków 3,5 4,5 Wrocław 2,5 3, Gdańsk 2,8 3,3 Szczecin 2,4 2,85 Panattoni BTS Tarnobrzeg DHL Prologis Park Dąbrowa ID Logistics PointPark Mszczonów Rhenus Prologis Park Szczecin Flexlink 12 2 Tulipan Park Poznań Media Expert 12 Panattoni Park Łódź East DSV Prologis Park Poznań II Raben 11 Panattoni Park Stryków Manuli Hydraulics Kompania Piwowarska 9 3 Panattoni Park Mysłowice 8 79 City Point Delta Plus 8 31 Prologis Park Sosnowiec Logwin 7 Prologis Park Janki DPD 7 Segro Industrial Park Wrocław EFEKTYWNE STAWKI CZYNSZU (EUR/m²) 27,% Warszawa w I kwartale 212r. wynajęto ponad 93,5 tys. m², co stanowiło blisko 24% wolumenu transakcji dla całej Polski. Najwięcej, bo 51%, wynajęto w warszawskiej strefie III. 52,6% ogółu transakcji stanowiły renegocjacje, natomiast 44,2% nowe umowy. Polska Centralna wolumen transakcji w I kwartale osiągnął poziom blisko 39 tys. m². Udział nowych umów najmu i renegocjacji był na poziomie 5% każdy. Poznań w porównaniu do IV kwartału 211r. wolumen transakcji dla Poznania zwiększył się w I kwartale bieżącego roku blisko dwukrotnie i osiągnął poziom ponad 61,5 tys. m². Nowe umowy stanowiły ponad 49% wolumenu transakcji, natomiast renegocjacje prawie 42%. Pod względem wielkości zawartych transakcji Poznań znajduje się na trzecim miejscu, po Warszawie i Śląsku. Górny Śląsk w I kwartale 212 roku zostało podpisanych 11 umów najmu na łączną powierzchnię ponad 88,2 tys. m². Dominowały nowe umowy, stanowiące 68,8% ogółu. Pod względem wolumenu transakcji Górny Śląsk znalazł się na drugim miejscu po Warszawie. Kraków I kwartał 212r. pod względem wolumenu transakcji zamknął się na zbliżonym poziomie do tego samego kresu roku 211. Podpisano dwie nowe umowy najmu na 4,4 tys. m 2. Wrocław podpisano siedem umów najmu na łączną powierzchnię ponad 32 tys. m². Podobnie jak na Górnym Śląsku, dominowały tu nowe umowy stanowiące ponad 88%. Gdańsk w I kwartale 212 zawarte zostały cztery nowe umowy najmu (w tym jedna umowa pre-lease) na łączną powierzchnię 2,5 tys. m², co stanowi około 25% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Warto również zwrócić uwagę, że stanowi to blisko 42,5% całkowitego wolumenu transakcji odnotowanego w 211r. w tym regionie. Toruń - w I kwartale roku w Toruniu nie odnotowano żadnej aktywności najemców. Szczecin w pierwszych trzech miesiącach roku na rynku szczecińskim odnotowano jedną umowę najmu na blisko 14 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. DOSTĘPNE POWIERZCHNIE W I kwartale b.r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Polsce obniżył się w stosunku do IV kwartału 211 o blisko,4 p.p. i wynosił 11,1%. Warszawa współczynnik wolnych powierzchni w I kwartale 212r. wykazywał tendencję wzrostową i wyniósł 17,2%. Dla poszczególnych stref kształtował się odpowiednio na poziomie: 12% (strefa I), 2,4% (strefa II), 1,1% (strefa III). Tendencja spadkowa odnotowana została w strefie III, natomiast niewielki wzrost w strefach I i II. Miasta regionalne najniższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowany został w Gdańsku, na Górnym Śląsku i w Krakowie, najwyższy w Toruniu i Szczecinie. STAWKI CZYNSZU Czynsze w I kwartale roku utrzymywały się na niezmienionym poziomie na większości rynków. Niewielka tendencja wzrostowa obserwowana była jedynie w regionach, gdzie dostępność powierzchni była bardzo ograniczona. PROGNOZY Obecnie w budowie znajduje się ponad 23 tys. m² powierzchni magazynowych. Blisko 79% tej powierzchni jest planowana do oddania na 212r. Warto zauważyć, że ponad 73% budowanej powierzchni jest już wynajęta. W związku z powyższym możemy spodziewać się dalszego spadku współczynnika powierzchni niewynajętej. Szacuje się, że popyt na większości rynków będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie. Można oczekiwać, że stawki czynszu w związku z malejącym współczynnikiem powierzchni niewynajętej będą wykazywały tendencję wzrostową na wybranych rynkach. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK HANDLOWY TRENDY 212 CZYNSZE PUSTOSTANY W UJĘCIU ROCZNYM ORAZ CAŁKOWITA m Roczna podaż Całkowita podaż GŁÓWNE OBIEKTY HANDLOWE UKOŃCZONE W I KWARTALE 212 MIASTO PROJEKT DEWELOPER mln m POW. (m²) Grudziądz Alfa Centrum JWK Invest 22 Rynek handlowy ZARYS OGÓLNY Rynek nieruchomości handlowych w Polsce w I kwartale 212 charakteryzował się dużym zainteresowaniem ze strony najemców oraz umiarkowanym przyrostem nowej podaży. W I kwartale roku do użytku oddano ok. 9 m² nowoczesnej powierzchni handlowej, w kilku mniejszych obiektach oraz w rozbudowach istniejących centrów handlowych. Nowe marki, które pojawiły się na polskim rynku w minionym roku zapowiedziały dalszą ekspansję. Od początku roku możemy obserwować otwarcia kolejnych sklepów w nowych lokalizacjach. Na koniec I kwartału 212 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła ok. 8,88 mln m 2. W minionym kwartale do użytku oddano nieco ponad 9 m² powierzchni handlowej w mniejszych obiektach oraz w rozbudowach istniejących centrów handlowych. Wszystkie nowe centra handlowe ukończone w I kwartale 212 roku to obiekty mniejsze poniżej 25 m 2 GLA. Największym oddanym do użytku centrum handlowym jest Galeria Alfa w Grudziądzu (22 m 2 ), ukończono również m.in. Galerię Świdnicką w Świdnicy, Galerię Starówka w Stargardzie Szczecińskim oraz Galerię Szperk w Gdyni, która powstała w drugim etapie inwestycji przy działającym od czerwca 21 roku sklepie DIY NOMI. Poza tym rozbudowano Galerię Venus w Świdniku o 3 4 m 2, z kolei przy Magnolii Park we Wrocławiu powstał sklep DIY Castorama. Do użytku został również oddany jeden park handlowy Tatary w Lublinie. Szacuje się, że w nadchodzących trzech kwartałach 212 roku podaż w Polsce zwiększy się o ok. 45 m² nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego większość zostanie oddana do użytku w głównych aglomeracjach miejskich (m.in. Europa Centralna w Gliwicach, Sky Tower we Wrocławiu) oraz w mniejszych miastach (m.in. Galeria Narew i Galeria Veneda w Łomży, Galeria Bawełnianka w Bełchatowie, Galeria Calisia w Kaliszu), łącznie ponad 8% nowej podaży. Większość obiektów planowanych do oddania do użytku w 212 roku to mniejsze centra handlowe, o powierzchni 1 3 m². Świdnica Galeria Świdnicka Rank Progress 15 5 Gdynia Stargard Szczeciński Świdnik Galeria Szperk Galeria Starówka Galeria Venus - rozbudowa FMZ Gdynia (UBM) F.B.H.U. Modehpolmo Konsorcjum 3 4 Aktywność najemców na początku 212 roku można oceniać pozytywie. Wiele sieci handlowych planuje dalszą ekspansję, m.in. Mohito, Sizeer, Wójcik czy CCC. Marki, które weszły na polski rynek w minionym roku intensywnie poszukują nowych lokalizacji, m.in. Jula, która w marcu otworzyła czwarty sklep, tym razem w Łodzi, a do końca 212 roku ma w planach jeszcze kilka otwarć, sklepy z zabawkami Toys"R"Us, marki modowe GAP i Marc O Polo, niemiecka sieć wielobranżowa NKD czy drogerie Hebe. Wejściem na polski rynek zainteresowane są również nowe marki. Do najciekawszych należą amerykańska Victoria's Secret, która w maju ma pojawić się w warszawskich Złotych Tarasach czy nowa marka firmy H&M COS, która ma zostać wprowadzona na rynek latem, również w Warszawie w butikowym obiekcie przy Mysiej 3. Szerszą ekspansję planują m.in. rosyjska sieć obuwnicza Kari (pierwszy sklep w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu), czy dwie sieci odzieżowe, które na pierwszą lokalizację wybrały katowicką galerię Silesia City Center niemiecka Bonita i turecka LC Waikiki. 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA RYNEK HANDLOWY WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU / OTWARCIA W I KWARTALE 212 NAJEMCA POW. (m²) LOKALIZACJA Jula 3 Św. Teresy 1, Łódź Toys"R"Us 2 26 Auchan, Gdańsk Alma 2 Perfect Gym Fitness Club 1 8 New Yorker 788 Galeria Szperk, Gdynia Zakopianka, Kraków Galeria Szperk, Gdynia DOSTĘPNE POWIERZCHNIE Współczynnik powierzchni niewynajętej w głównych polskich aglomeracjach na początku 212 roku plasował się na poziomie poniżej 5%. Najwięcej dostępnej powierzchni znajdowało się w Krakowie (4,7%), jednak obserwowano znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi obiektami. W centrach handlowych cieszących się największą popularnością, takich jak Galeria Krakowska, Galeria Kazimierz czy Zakopianka nie było żadnych dostępnych na wynajem lokali. Natomiast stosunkowo wysoki współczynnik odnotowano w nowo otwartym centrum handlowym Futura Park, co może wynikać z trwającego procesu komercjalizacji. Najniższy współczynnik pustostanów, poniżej 1%, ponownie odnotowano na rynku szczecińskim oraz warszawskim. Centro 35 Marc O'Polo 3 Mango 25 Jack Wolfskin 84 Galeria Świdnicka, Świdnica Stary Browar, Poznań Galeria Słoneczna, Radom Złote Tarasy, Warszawa STAWKI CZYNSZU W najlepszych centrach handlowych czynsze utrzymują się na stosunkowo stałym poziomie. Pewną presję obniżenia stawek mogą odczuć właściciele starszych lub mniej popularnych obiektów handlowych, ze względu na standard oferowanej powierzchni lub słabszą lokalizację centrum. Stawki czynszowe za lokal typu prime o powierzchni ok. 1 m² wynajmowany przez najemców z sektora mody w najlepszych centrach handlowych w głównych polskich miastach kształtują się w przedziale 7 9 EUR /m² /miesiąc. WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH AGLOMERACJACH 5% 4% 3% 2% 1% % Niższe niż w tradycyjnych centrach handlowych czynsze oferują parki handlowe. Lokal o powierzchni do 5 m 2 na głównych rynkach regionalnych można wynająć za EUR /m² /miesiąc. PROGNOZY Nowa podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w 212 roku będzie nieco niższa w porównaniu do roku ubiegłego. Najwięcej powierzchni zostanie dostarczone w największych polskich aglomeracjach oraz w mniejszych miastach, poniżej 1 tys. mieszkańców. Do największych planowanych na 212 rok otwarć możemy zaliczyć Europę Centralną w Gliwicach, Galerię Korona w Kielcach, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim oraz City Center w Rzeszowie. Większość z planowanych na 212 rok obiektów będzie mniejszymi centrami handlowymi (ok. 1 3 m²). Nowe prestiżowe marki zapowiedziały rozpoczęcie działalności w Polsce. Dynamicznie rozwijają się również sieci handlowe już obecne na rynku. Współczynnik pustostanów w głównych polskich aglomeracjach będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie. Pewnej zmiany można spodziewać się w drugiej połowie roku, po ukończeniu kilku obiektów handlowych znajdujących się obecnie w budowie (m.in. Europa Centralna, Sky Tower). Ze względu na niski współczynnik powierzchni niewynajętej i znaczne zainteresowanie stolicą ze strony międzynarodowych sieci handlowych można spodziewać się wzrostu stawek czynszów na rynku warszawskim. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA PODSTAWOWE DEFINICJE 512 biur w 61 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 125 Kanada: 38 Ameryka Łacińska: 18 Azja Pacyfik: 214 EMEA: 117 Roczny przychód w wysokości 1,5 mld USD Zarządzanie 978,6 mln m 2 Ponad 12 5 pracowników KONTAKT: Dział Doradztwa i Badań Rynku Dominika Jędrak Dyrektor Mobile: COLLIERS INTERNATIONAL POLSKA Pl. Piłsudskiego 3-78 Warszawa Tel Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich istotnych zagadnień oraz aspektów, które odnoszą się do jego przedmiotu. Intencją niniejszego opracowania nie jest udzielenie porady prawej lub innej porady. PODSTAWOWE DEFINICJE Najwyższy czynsz bazowy (transakcyjny): odpowiada najwyższemu, wolnorynkowemu poziomowi czynszów, którego można się spodziewać w przypadku najmu powierzchni o standardowej wielkości, najlepszej jakości i specyfikacji, w najatrakcyjniejszej lokalizacji na rynku w momencie przeprowadzania analizy. Powinien odzwierciedlać poziom czynszów, na jakim zawierane są porównywalne transakcje w danym okresie, choć nie musi być (z nimi) identyczny, szczególnie jeśli liczba zawieranych umów jest ograniczona lub w jej skład wchodzą bardzo specyficzne i mało reprezentatywne umowy najmu. Jeśli w danym okresie na rynku nie doszło do zawarcia odpowiednich transakcji, podana liczba będzie wielkością szacunkową, przyjmowaną w oparciu o ekspercką ocenę warunków rynkowych, przy zachowaniu kryteriów dotyczących wielkości i standardu wynajmowanej powierzchni. Najwyższy efektywny czynsz: to najwyższa na rynku stawka czynszu płacona finalnie przez najemcę, uzyskana w wyniku odjęcia od najwyższego czynszu bazowego wartości okresu zwolnień czynszowych i/lub kontrybucji finasowych przeznaczonych na aranżację powierzchni, oferowanych w momencie przeprowadzania analizy. Średni czynsz bazowy/transakcyjny: przeciętny czynsz możliwy do uzyskania na rynku za moduł standardowej wielkości o parametrach odpowiadających oczekiwaniom rynkowym, wyznaczany w oparciu o stawki wywoławcze dla obiektów komercyjnych spełniających kryteria nowoczesnych powierzchni biurowych, magazynowych lub handlowych w poszczególnych lokalizacjach, w momencie przeprowadzania analizy. Całkowita podaż: odnosi się do powierzchni wynajmowalnej brutto we wszystkich budynkach, spełniającej wymogi dotyczące nowoczesnej powierzchni biurowej, magazynowej lub handlowej. Powierzchnia w aktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto dostępną w nowo powstających albo w istniejących budynkach, w których w momencie przeprowadzania badania trwały istotne prace remontowe lub renowacyjne. Powierzchnia w nieaktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto oferowaną w nieruchomości, której budowa lub remont/renowacja zostały rozpoczęte, jednak prace budowlane wstrzymano na okres 3 miesięcy lub dłuższy. Powierzchnia wolna: odnosi się do niewynajętej i aktywnie oferowanej na rynku w momencie przeprowadzania badania powierzchni pod wynajem brutto w istniejących budynkach uwzględnionych w całkowitej podaży. Powierzchnia powinna być niezwłocznie dostępna dla potencjalnego najemcy. Całkowita aktywność rynkowa (popyt): suma powierzchni brutto, która została sprzedana bądź wynajęta w analizowanym okresie; może być sklasyfikowana jako transakcja typu: przednajem (przed rozpoczęciem budowy), przednajem (przed ukończeniem budowy), nowy najem, ekspansja, odnowienie umowy/renegocjacja, podnajem oraz leasing zwrotny. BADANIA RYNKU Dział Badań i Doradztwa to grupa specjalistów działających w ramach Colliers International, lidera na rynku nieruchomości komercyjnych oferującego profesjonalne doradztwo oraz szeroki wachlarz usług specjalistycznych na rynku nieruchomości komercyjnych. Analitycy Colliers dostarczają klientom kompleksowego wsparcia w podejmowaniu decyzji biznesowych, począwszy od zbierania danych po przygotowywanie złożonych analiz rynkowych. Regularnie zbierane i aktualizowane dane rynkowe umożliwiają przygotowanie wszechstronnych analiz z uwzględnieniem podaży, popytu, poziomu absorpcji, stawek oraz danych transakcyjnych na rynkach kapitałowych, powierzchni biurowych, magazynowych oraz handlowych. W przypadku większości krajów europejskich definicje dotyczące rynku biurowego są zgodne z ustaleniami przyjętymi przez forum analityków rynków Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Research Forum), którego jednym z założycieli jest firma Colliers. Forum zostało powołane w celu zapewnienia spójnej metodologii, zwiększenia przejrzystości i rzetelności przygotowywanych analiz rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 9 COLLIERS INTERNATIONAL

10 Accelerating success.

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 2, Bezrobocie 12,4% Inflacja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB,8% Bezrobocie 14,3% Inflacja 1,3% Źródło: GUS, BZ WBK PKB

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski w 2013 r.

Gospodarka Polski w 2013 r. Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 POLSKA SPIS TREŚCI Gospodarka 3 Rynek inwestycyjny 4 Rynek gruntów inwestycyjnych 5 Rynek

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Marketbeat Polska Wiosna 2012

Marketbeat Polska Wiosna 2012 Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy MarketView

Warszawski Rynek Biurowy MarketView Warszawski Rynek Biurowy MarketView 1 POŁ. 2014 CBRE Global Research and Consulting ZASÓB BIUR 4,3 MLN MKW. PUSTOSTANY 13,4% POZIOM NAJMU 260.100 MKW. NOWE OBIEKTY 190.300 MKW. ABSORPCJA 99.000 MKW. WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Szczecin Lublin Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 14 września 2015 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Trendy bieżące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015. 17 listopada 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2015 17 listopada 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w IIII kwartale 2015 Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r.

www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r. www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r. Warszawa na tle Europy Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Ranking na rok 2015 Miasto Ranking na rok 2014 Zmiana

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne Powierzchnie magazynowe w Polsce, I poł. 2015 r. 25 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc maj 2014 13 czerwca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU. Publikacja Cushman & Wakefield. jesień 2012

RAPORT O RYNKU. Publikacja Cushman & Wakefield. jesień 2012 MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE jesień 212 jesień 212 wprowadzenie wyniki ekonomiczne Rok 212 w Polsce to okres spowolnienia gospodarczego. Przewiduje się, że wzrost PKB spadnie z 4,3%

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2015 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Rynek biurowy w Krakowie I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Kraków jest drugim pod względem wielkości, po Warszawie, rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Trudna sytuacja na rynkach finansowych w zeszłym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości I kw. 29 W pierwszej kolejności centra handlowe powstawały w dużych ośrodkach miejskich w Polsce Niższa siła nabywcza mieszkańców średnich miast w

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd Rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo