INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec / 55

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt Small Business Raks SQL PC-Market Win minimag Merkury Quattro KC-Firma Hermes NG Hermes SQL Win Comarch OPT!MA Kompletacja Instalacja programu Procedura instalacji Serwer terminali / 55

3 Aktywacja programu Pamięć terminala Zasoby serwera terminali Bazy towarowe Dokumenty Nowe towary Kompletacja Terminal Ustawienia programu Funkcje programu Kontakt z producentem / 55

4 Wstęp Przeznaczenie programu ELZAB Kolektor CE jest aplikacją przeznaczoną dla terminali z systemem operacyjnym MS Windows CE lub Windows Mobile w wersjach 5 i 6, potrafiących odczytać jednowymiarowe kody kreskowe. Terminal nazywany także kolektorem danych lub inwentaryzatorem, po zainstalowaniu aplikacji ELZAB Kolektor CE może współpracować z programami magazynowymi. Współpraca polega na wysłaniu na terminal bazy towarowej lub dokumentu magazynowego i pobrania z terminala utworzonych na nim specyfikacji towarowych, jako danych wsadowych dla dokumentów wystawianych w programie magazynowym. W przypadku pobrania na terminal dokumentu magazynowego (np. WZ) można wykonać jego kompletację. Terminal w oparciu o pobrane kody kreskowe, nazwy towarów i ich ceny pozwala weryfikować ceny towarów w sklepie oraz wykonywać spis z natury. Dla posiadaczy przenośnych drukarek etykiet (Zebra QL Plus i Argox AME) i terminali z BT dostępna jest funkcja wydruku etykiet cenowych. Sposoby wymiany danych Wymiana danych pomiędzy programem magazynowym a terminalem może odbywać się w trybie bezpośrednim lub pośrednio przez serwer terminali, który jest instalowany jako zalecana opcja programu ELZAB Kolektor CE. Tryb bezpośredni wymaga podłączenia terminala do komputera za pomocą przewodu, natomiast serwer terminali umożliwia oprócz bezpośredniego połączenia przez USB także połączenie zdalne przez BT lub WiFi. Serwer terminali działa jako oddzielny program na komputerze z programem magazynowym, który obsługuje wymianę danych między magazynem a terminalem. W odróżnieniu o trybu bezpośredniego, wymiana danych przez serwer terminali nie wymaga jednoczesnego włączenia funkcji wysyłania i pobierania na terminalu i w programie magazynowym. Pozwala to składować na serwerze terminali, dowolną ilość baz towarowych oraz dokumentów wysłanych przez program magazynowy do terminala i dowolną ilość specyfikacji towarowych (dokumentów) wysłanych z terminala do programu magazynowego. Co więcej, serwer terminali może jednocześnie obsługiwać wiele terminali, co nie jest możliwe w trybie bezpośrednim. 4 / 55

5 Licencjonowanie Licencje na ELZAB Kolektor CE Licencja na program ELZAB Kolektor CE jest odpłatna zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie producenta programu. Wersja licencjonowana jest aktywowana na terminalu przez wprowadzenie kodu aktywacyjnego, który jest generowany na podstawie numeru seryjnego terminala odczytanego przez program ELZAB Kolektor CE po zainstalowaniu na terminalu i wyświetlanego na zakładce Aktywacja funkcji Ustawieniach. Aby otrzymać kod aktywacyjny należy przesłać zakupiony kod licencyjny i numer seryjny pocztą elektroniczną do producenta. Oznacza to, że licencjobiorca ma prawo do użytkowania oprogramowania wyłącznie na terminalu, dla którego zakupił licencję na ELZAB Kolektor CE. W przypadkach zmiany numeru seryjnego terminala ze względu na wymianę jego płyty głównej, należy zwrócić się do producenta programu o wygenerowanie odnowionego kodu aktywacyjnego dla tego terminala. Licencję na program ELZAB Kolektor CE można odsprzedawać wyłącznie z przypisanym jej terminalem. Licencja nie ogranicza ilości instalacji programu ELZAB Kolektor CE (włącznie z serwerem terminali) na stacjach roboczych. Wersja DEMO Wersja DEMO programu ELZAB Kolektor CE nie jest ograniczona czasowo, ale obsługuje bazę zawierającą do 15 towarów i co najwyżej 2 dokumenty. 5 / 55

6 Programy magazynowe Program ELZAB Kolektor CE zainstalowany na terminalu może współpracować z wybranym programem magazynowym, po wykonaniu poprawnej instalacji na komputerze. Instalator skopiuje do odpowiedniego folderu programy komunikacyjne odpowiednie do wykonanego wyboru. Dodatkowo, po instalacji należy skonfigurować program magazynowy do współpracy z terminalem zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale poświęconym wybranemu programowi. Serwer terminali obsługuje wymianę danych z każdym programem wymienionym poniżej na liście. Dla programów Subiekt GT Sfera, minimag i Comarch OPT!MA serwer terminali jest jedyną opcją, bowiem tryb bezpośredni wymiany danych w tych przypadkach nie działa. Obsługiwane programy magazynowe WF-Mag Win - Asseco WAPRO Subiekt GT Sfera - InsERT Subiekt 5 - InsERT Small Business - Symplex Raks SQL - RAKS PC-Market Win - Insoft minimag - Elzab Soft Merkury Quattro - Syriusz KC-Firma - Kucharscy Hermes SQL Win - Humansoft Hermes NG - Syriusz Comarch OPT!MA - Comarch 6 / 55

7 WF-Mag Win Konfiguracja programu WF-Mag Win do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Uruchomić funkcję Administrator->Definicje->Urządzenia zewnętrzne->kolektory danych. 2. Dodać nowy kolektor, wybierając CPT-8000 Elzab, i nie zmieniając ustawień domyślnych. 3. Zatwierdzić konfigurację. 4. Wysyłanie i pobieranie danych zgodnie z instrukcją programu WF-Mag Win. Jeśli w programie ELZAB Kolektor CE nie wybrano opcji Ustawienia->Wysyłanie->ID to domyślnie dokumenty z terminala są wysyłane pojedynczo. Subiekt GT Sfera Konfiguracja programu Subiekt GT Sfera do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Program ELZAB Kolektor CE dla Subiekt GT Sfera domyślnie instaluje Serwer terminali (brak opcji transferu bezpośredniego). 2. Po zakończeniu instalacji na systemach Windows nowszych niż XP należy podnieść uprawnienia programu Serwer terminali do poziomu Uruchom ten program jako administrator. 3. Uruchomić Serwer terminali i wprowadzić parametry logowania pełnego 7 / 55

8 lub uproszczonego (jeden użytkownik) Bazy towarowe dla terminala Tworzenie nowej bazy towarowej dla terminala polega na dodaniu szablonu, który określa zakres towarów z bazy programu Subiekt GT. Do utworzonej na podstawie szablonu bazy towarowej trafią towary z kodem kreskowym, wybrane według kryteriów: przynależności do magazynów, stanu, przynależności do grup towarowych. Można wybrać rodzaj ceny jaka trafi do bazy terminala. Przycisk Edytuj bazę pozwala zmieniać zawartość generowanej szablonem bazy. 8 / 55

9 Serwer terminali posiada mechanizm aktualizacji bazy przy wysyłaniu jej na terminal. Tworzenie dokumentu na podstawie danych z terminala Dokumenty, a w zasadzie specyfikacje towarowe wysłane z terminala trafiają do Serwera terminali, gdzie można je przeglądać na liście. Aby wysłać je do programu Subiekt GT należy wskazać dokument na liście i użyć przycisku Wyślij, który otwiera okno tworzenia dokumentu w bazie Subiekta GT. 9 / 55

10 Aby utworzyć dokument na podstawie danych z terminala, należy: 1. Wskazać rodzaj dokumentu 2. Wybrać magazyn, którego dokument dotyczy 3. Określić parametry ceny towarów 4. Zaznaczyć opcję, jeśli chce się wczytać nowe towary (nieobecne w bazie towarowej) 5. Użyć przycisku Wykonaj, który otworzy okno programu Subiekt GT z dokumentem zawierającym wczytane z terminala dane. 10 / 55

11 Subiekt 5 Konfiguracja programu Subiekt 5 do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. W programie Subiekt 5 uruchomić funkcję Urządzenia Zewnętrzne. 2. Wybrać Konfiguracja->Dodaj->Kolektor->kolektor generyczny. 3. W polu opisu wpisać ELZAB Kolektor CE. 4. Na zakładce Podstawowe wybrać opcję kolektor domyślny. 5. Nie zmieniać lokalizacji (tam gdzie znajdują się programy komunikacyjne). 6. Wybrać separator pól Inny, np. średnik lub TAB. UWAGA: w starszych wersjach programu separator TAB może nie działać, nie wolno także wybierać kropki (ułamki dziesiętne). 7. Na zakładce Import pozostawić pola bez zmian: - Kod kreskowy (klucz), - Ilość W polu Plik wejściowy\nazwa wpisać KODY.TXT W polu Pierwsze polecenie wpisać: WIN_CE.EXE/i/Sep (wybrany w p.6 separator) lub WIN_CE.EXE/i (jeśli wybranym separatorem jest TAB) 8. Na zakładce Eksport zmienić listę pól. Użyć przycisk Zmień i wybrać rekord Stan w magazynie. Nacisnąć klawiaturowy INS, wybrać z listy Nazwa i zatwierdzić wybór. Szerokość pola pozostawić na 0, nie wybierać pola Cudzysłów. Wskazać pole Stan w magazynie, za pomocą klawisza <szary+> dodać pole z listy, np. Cena brutto, szerokość pola równa 0, cudzysłów NIE. Utworzy się lista pól: Kod kreskowy (klucz), Nazwa, Stan w magazynie, Cena (np brutto). W polu Plik wyjściowy\nazwa wpisać PRODUKTY.TXT, a w polu Pierwsze polecenie wpisać: WIN_CE.EXE/e/Sep (wybrany w p.6 separator) lub WIN_CE.EXE/e (jeśli wybranym separatorem jest TAB) 9. Zatwierdzamy całą konfigurację. 10. Eksport i import danych wykonywać zgodnie z instrukcją do programu Subiekt Przed rozpoczęciem transmisji danych bez serwera terminali, kolektor ustawić w tryb oczekiwania na transmisję danych. 11 / 55

12 Small Business Konfiguracja programu Small Business do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Uruchomić funkcję Miesiące->Inne urządzenia->inwentaryzator. 2. Wybrać z listy typ urządzenia: Datalogic Memor WinCE Elzab Soft (nawet jeśli używamy urządzenia innej marki) 3. Jeśli korzysta się z domyślnych ustawień terminala, zatwierdzić wybór i zakończyć konfigurację. 4. Jeśli na terminalu wybrano Ustawienia->Wysyłanie->Wyślij ID dokumentu lub Wyślij nazwę własną dokumentu, należy zmienić parametry odczytu. 5. Uruchomić Miesiące->Inne urządzenia->inwentaryzator->parametry odczytu. 6. W oknie Ustal strukturę odbieranego pliku ustawić pola zgodnie z poniższym rysunkiem. Dzięki temu Small Business będzie mógł wczytać osobno poszczególne dokumenty. W przypadku zastosowania serwera terminali dokumenty pobiera się osobno z jego listy. 12 / 55

13 Raks SQL Konfiguracja programu Raks SQL do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Uruchomić funkcję Administracja->Kolektory danych 2. Dodać nowy kolektor i wpisać w polu Opis nazwę modelu terminala. 3. Na zakładce Odczyt danych wpisać: Ustawienia sterownika Polecenie pobrania danych win_ce.exe/i/;/, Plik wejściowy kody.txt Separator kolumn ; Mapowanie danych... Kod kreskowy [pole1]... Ilość [pole2] 4. Na zakładce Zapis danych wpisać w odpowiednich polach: Ustawienia sterownika Plik wyjściowy produkty.txt Polecenie zapisu danych win_ce.exe/e/;/, Mapowanie danych Format linii [KOD_KRESKOWY];[NAZWA];[ILOSC];[CENA_KATALOGOWA_BRUTTO] Uwagi do formatu linii wpis musi zaczynać się od członu [KOD_KRESKOWY] zamiast NAZWA można wpisać dowolny ciąg 30 znaków (włączając spacje) zamiast ILOSC można wpisać np. STAN_MAGAZYNOWY lub 0 (zero) jeśli nie chcemy używać tego pola zamiast CENA_KATALOGOWA_BRUTTO można wpisać inną nazwę lub numer (ceny), albo 0 (zero) jeśli nie chcemy używać tego pola. 13 / 55

14 PC-Market Win Konfiguracja programu PC-Market Win do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Uruchomić funkcję Kontrola->Konfiguracja->Sprzęt->Inwentaryzator 2. Wybrać CipherLab 8000 ELZAB 3. Wysyłanie danych do terminala i pobieranie z niego danych należy wykonywać zgodnie z instrukcją programu PC-Market Win. 4. Obsługę transmisji na terminalu wykonywać zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie ELZAB Kolektor CE umożliwia rejestrowanie skanowanych towarów w wielu dokumentach. Parametry ID i Numer w menu Ustawienia->Wysyłanie terminala ELZAB Kolektor CE ustawiamy na NIE. Utworzone na kolektorze dokumenty możemy wysłać grupowo lub pojedynczo na serwer terminali, natomiast do programu PC-Market zawsze pobieramy je osobno, niezależnie od tego czy korzystamy z serwera terminali czy też nie. minimag Konfiguracja programu minimag do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE Po wybraniu programu minimag instaluje się na komputerze serwer terminali, który obsługuje wymianę danych między terminalem a programem minimag. Nie jest wymagane ustawianie programu minimag do współpracy z terminalem. Po zakończeniu instalacji na systemach Windows nowszych niż XP należy podnieść uprawnienia programu Serwer terminali do poziomu Uruchom ten program jako administrator. Wysyłanie danych - minimag->serwer terminali Po uruchomieniu, Serwer terminali zaczytuje wszystkie bazy towarowe zapisane w programie minimag. Każda zmiana cen wykonana w minimag, automatycznie zmienia cenę w kopii bazy towarowej na serwerze terminali. W menu Plik (minimag) jest funkcja awaryjnej inicjalizacji, która na nowo wysyła bazy towarowe z programu do serwera terminali. Można wysłać dowolny dokument z programu minimag do serwera terminali. Dokument po pobraniu na terminal jest usuwany z serwera. Jeśli interesuje nas wysłanie na serwer jedynie wybranych towarów z programu minimag, wystarczy je zaznaczyć i wysłać. 14 / 55

15 Pobieranie danych - Serwer terminali->minimag Po wysłaniu dokumentów z serwera do programu minimag, w dolnym prawym rogu ekranu pojawi się chmurka z zachętą do ich wczytania do programu minimag. Podobna zachęta pojawi się w przypadku wysyłania z serwera do programu minimag. Merkury Quattro Konfiguracja programu WF-Mag Win do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE Program Merkury Quattro komunikuje się z terminalem za pośrednictwem programu komunikacyjnego ciph8000.exe, który podczas instalacji ELZAB Kolektor CE jest kopiowany do folderu C:\Program Files\ELZAB Kolektor CE\Quattro\. Terminal ELZAB Kolektor CE należy zdefiniować w programie Merkury Quattro w jednej z dostępnych opcji ustawień inwentaryzatora: Magazyn->Towary w magazynie->inwentaryzator Magazyn->Sporządzanie protokołu różnic->inwentaryzator Zaopatrzenie->Przyjęcie dostawy fakturowanej->inwentaryzator Zaopatrzenie->Przyjęcie dostawy niefakturowanej->inwentaryzator Sprzedaż->Wystawienie dokumentu sprzedaży->inwentaryzator Sprzedaż->Inny dokument rozchodu->inwentaryzator Konfiguracja polega na wypełnieniu pól formularza, następującymi deklaracjami Typy inwentaryzatora CPT-8000 ELZAB CE Lokalizacja programu inwentaryzatora C:\QUATTRO\ Program obsługi inwentaryzatora (odczyt) C:\QUATTRO\ciph8000.exe Program obsługi inwentaryzatora (zapis) C:\QUATTRO\ciph8000.exe Pola Parametry wywołania programu i Plik docelowy należy pozostawić niewypełnione. 15 / 55

16 KC-Firma Konfiguracja programu KC-Firma do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Uruchomić funkcję Administracja->Konfiguracja->Sprzęt->Kolektory danych. 2. Wybrać kolektor CipherLab CPT-8000 (ELZAB). 3. Aby umożliwić przesyłanie dokumentów z cenami, należy uaktywnić te opcje we właściwościach kolektora rejestrowanego w programie KC-Firma. 4. Ustawienia zatwierdzić. ELZAB Kolektor CE pozwala na terminalu utworzyć wiele dokumentów. Na terminalu w Ustawienia- >Wysyłanie, należy ustawić parametry wysyłania ID i Numeru dokumentu na NIE. Dokumenty z terminala, lub serwera terminali pobieramy pojedynczo. Hermes NG Konfiguracja programu Hermes NG do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE Program Hermes NG komunikuje się z terminalem za pośrednictwem programu komunikacyjnego ciph8000.exe, który podczas instalacji ELZAB Kolektor CE jest kopiowany do folderu C:\Program Files\ELZAB Kolektor CE\Hermes_NG\. Terminal ELZAB Kolektor CE należy zdefiniować w programie Hermes NG w jednej z dostępnych opcji ustawień inwentaryzatora: Magazyn->Kartoteki->Inwentaryzator Remanent->Protokół->Inwentaryzator Magazyn->Dostawy->Przyjęcie->Inwentaryzator Magazyn->Rozchód->Wydanie->Inwentaryzator Konfiguracja polega na wypełnieniu pól formularza, następującymi deklaracjami: Typy inwentaryzatora CPT-8000 ELZAB CE Lokalizacja programu inwentaryzatora C:\HERMES_NG\ Program obsługi inwentaryzatora (odczyt) C:\HERMES_NG\ciph8000.exe Program obsługi inwentaryzatora (zapis) C:\HERMES_NG\ciph8000.exe Pola Parametry wywołania programu i Plik docelowy należy pozostawić niewypełnione. 16 / 55

17 Hermes SQL Win Konfiguracja programu Hermes SQL Win do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Podczas instalacji ELZAB Kolektor CE instaluje się program her_send.exe, który wysyła dane z programu magazynowego na terminal. 2. Plik wymiany należy utworzyć ręcznie, ponieważ Hermes SQL Win nie generuje go automatycznie. Nazwa pliku wymiany produkty.txt, format pliku: KOD,Nazwa,Cena_detaliczna. Zmienna długość rekordu, rekordy w oddzielnych wierszach, przecinek jako separator. 3. Hermes SQL Win może pobierać dane z programu ELZAB Kolektor CE po uprzednim zdefiniowaniu terminala w module Konfiguracja. 4. Terminal dodać, zaznaczając opcję PDT 3100, a w polach opisowych wpisać dane używanego terminala. 5. Za pomocą przycisku Konfiguracja wprowadzić ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowano program Hermes SQL. 6. Zatwierdzić dane dla terminala, a w folderze programu HERMES zmienić oryginalny program sphost.exe na jego nową wersję. Uwaga, nowa wersja programu sp-host.exe nie współpracuje z kolektorem PDT 3100, dlatego aby przywrócić obsługę kolektorów PDT 3100 należy użyć pierwotnej wersji pliku. Aby wystawić na podstawie danych pobranych z terminala dokument WZ należy: 1. Wybrać Magazyn ->Rozchody->Zestawienia i inne operacje->wz 2. Wskazać plik wymiany W_MAG.TXT pobrany z terminala. ELZAB Kolektor CE umożliwia rejestrowanie skanowanych towarów w wielu dokumentach. Parametry ID i Numer w menu Ustawienia->Wysyłanie ustawiamy na NIE. Dokumenty z terminala lub serwera terminali pobieramy do programu Hermes SQL Win pojedynczo. 17 / 55

18 Comarch OPT!MA Konfiguracja programu Comarch OPT!MA do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE 1. Instalator ELZAB Kolektor CE dla programu Comarch OPT!MA instaluje serwer terminali (brak opcji wymiany bezpośredniej). 2. Serwer terminali współpracuje z bazą MS SQL systemu OPT!MA przez umieszczone w folderze C:\Program Files\CDN OPT!MA\ programy ServerWiFi.exe lub przez elzab_ce.dll. 3. Konfiguracja do współpracy z terminalem ELZAB Kolektor CE dla przypadku współpracy przez elzab_ce.dll wymaga wykonania następujących czynności: Uruchomić funkcję programu Comarch OPT!MA System->Konfiguracja (skrót Ctrl F9). Na gałęzi drzewa nawigacji Stanowisko wybrać Kolektor i w ustawieniach sterownika podać ścieżkę dostępu do pliku elzab_ce.dll. Pozostałych parametrów nie zmienić. Powyższe ustawienie pozwoli za pomocą ikony kolektora pobrać dane (dokumenty) dostępne na serwerze terminali do dokumentów wystawianych w programie Comarch OPT!MA. 18 / 55

19 W ustawieniach serwera terminali na zakładce Comarch OPT!MA wpisać parametry logowania użytkownika do systemu, można także zmienić domyślną ścieżkę do foldera wymiany, gdzie mają być eksportowane dokumenty OPT!MA w formacie XML, do pobrania przez serwer terminali. Jeśli nie chcemy doprowadzić do przerostu rozmiarów foldera, można wpisać ilość dni, po których dokumenty mają być usuwane. 19 / 55

20 Ścieżkę do folderu wymiany dokumentów należy także wpisać do Stanowisko->Praca rozproszona->parametry na stanowisku użytkownika Optima: Kompletacja Funkcja kompletacji na terminalu z programem ELZAB Kolektor CE wymaga przesłania na serwer terminali dokumentu z programu magazynowego w formacie pliku PRODUKTY.TXT, format pliku: KOD NazwaIlośćCena. Zmienna długość rekordu, rekordy w oddzielnych wierszach, tabulator jako separator. 1. Aby wyeksportować dokumenty z programu Comarch OPT!MA należy użyć funkcji eksportu wybranego dokumentu do folderu wymiany serwera terminali. Można jednocześnie wyeksportować dowolnie wiele dokumentów. 20 / 55

21 2. Aby wyeksportować dokumenty z programu SubiektGT Sfera należy użyć przycisku Import na zakładce Bazy / Dokumenty serwera terminali. W oknie Import dokumentów wybrać właściwe opcje i użyć przycisku Importuj, który otwiera okno SubiektGT z listą dokumentów dostępnych do eksportu. 3. Dla pozostałych programów magazynowych eksport dokumentów wykonuje się zgodnie z instrukcjami użytkownika. 21 / 55

22 Instalacja programu Warunki wstępne instalacji 1. Komputer z aktualnym systemem operacyjnym MS Windows XP/Vista/7 32 i 64 (z najnowszymi SPi). 2. Zainstalowane aktualne wersje ActiveSync (XP) lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile (Vista/7). 3. System operacyjny terminala w wersji Windows CE lub Windows Mobile minimum Podłączenie terminala przewodem do komputera (wymagane do instalacji programu na terminalu). 5. Sieć radiowa LAN (opcja komunikacji radiowej z terminalem) 6. Terminal wymieniony w poniższej tabeli Marka Wersja OS Model UNITECH CE 5.0, WM 6.0 HT-660, HT-680, PA-600 UNITECH CE 5.0, WM 6.0 PA-500 DATALOGIC CE 5.0, WM 6.0 Memor, Scorpio MOTOROLA CE 5.0, WM 6.0 MC3000, MC9090, MC55A0 CASIO CE 5.0 IT-600, DT-X11 M3 MOBILE CE 5.0 M3 Green, M3T ARGOX CE 5.0 PT-60 HONEYWELL CE 5.0 Dolphin 6100, Dolphin 6500 Dla terminali nieobecnych na liście jest możliwe zamówienie dostosowanej do niego wersji programu. W tym celu należy się skontaktować z producentem Elzab Soft. UWAGA! Program na terminalu uruchamia się po instalacji w wersji DEMO, która obsługuje jedną bazę i 2 dokumenty zawierające maksimum 15 pozycji. Aby aktywować program na terminalu do pełnej wersji należy przesłać zakupiony kod licencyjny i odczytany na terminalu numer seryjny (Ustawienia->Aktywacja) do Elzab Soft. Otrzymany kod aktywacyjny wprowadza się na terminalu. 22 / 55

23 Procedura instalacji Przed przystąpieniem do wykonania instalacji zalecane jest sprawdzenie dostępności najnowszej wersji programu ELZAB Kolektor CE. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową producenta programu. Program instalatora wykonuje instalację na komputerze i na terminalu, jednocześnie lub osobno, zgodnie z wyborem użytkownika. Aby instalacja została wykonana prawidłowo należy właściwie wskazać foldery, w których zainstaluje się program ELZAB Kolektor CE i programy odpowiedzialne za wymianę danych. Instalator używa domyślnych ścieżek do folderów, co oznacza, że jeśli program magazynowy zainstalowano w niestandardowej lokalizacji, to należy w trakcie instalacji, ścieżki domyślne zamienić na aktualne, ewentualnie po instalacji ręcznie przenieść programy komunikacyjne do właściwych folderów. Wybór lokalizacji i nazwy folderu głównego programu 23 / 55

24 Wybór opcji instalacji programu i ścieżki folderu wymiany (lokalizacja programów komunikacyjnych) Serwer terminali Ustawienia serwera terminali Przy pierwszym uruchomieniu Serwera terminali pojawia się komunikat UAC (Kontrola konta użytkownika) o konieczności podniesienia uprawnień uruchomieniowych programu SerwerWiFi.exe. W takim przypadku należy odszukać na komputerze ten program lub skrót do niego i w jego właściwościach na zakładce Zgodność wybrać opcję Uruchom ten program jako administrator. Po pierwszym uruchomieniu serwer terminali działa zgodnie z domyślnymi ustawieniami programu instalacyjnego. Na kilka sekund otwiera się jego okno, które następnie zwija się do ikony w zasobniku systemowym. Funkcje serwera dostępne są jako menu kontekstowe ikony w zasobniki (lewy i prawy klik myszy). Po wybraniu funkcji Ustawienia wyświetla się okno serwera z zakładkami. Poniżej przedstawiono okno serwera dla programów minimag, Comarch OPT!MA i Subiekt GT, ustawienia dla pozostałych programów magazynowych opisano w dalszej części rozdziału. 24 / 55

25 Podgląd statusu wyświetla działanie serwera terminali, a zawartość podglądu jest na bieżąco zapisywana do pliku WiFiServerLog.txt, który znajduje się w tym samym folderze co ServerWiFi.exe. Na zakładce Ustawienia Serwera można włączyć lub zatrzymać serwer i odczytać adres sieciowy serwera. 25 / 55

26 Serwer domyślnie nasłuchuje na porcie 8080 i ogranicza czas na wykonanie pojedynczego transferu danych (TimeOut) na 50 sekund. Jeśli komputer ma ten port zajęty albo TimeOut jest niewłaściwy należy te parametry dostosować wpisując inny (wolny) port i inny czas. Dla pozostałych programów magazynowych uruchomienie na ikonie serwera terminali funkcji Ustawienia otwiera okno na zakładce Tryb pracy, która pozwala wybrać dla serwera terminali tryb pracy jednobazowy lub wielobazowy. Domyślnie zaznaczony jest tryb jednobazowy, w którym serwer przechowuje tylko jedną bazę towarową naraz. 26 / 55

27 Serwer terminali posiada funkcję eksportu otrzymanych z terminali dokumentów do pliku testowego lub pliku XML. Ustawienia parametrów tej funkcji są dostępne na zakładce Eksport. 27 / 55

28 Dla programów Comarch OPT!MA i Subiekt GT Sfera trzeba jeszcze wprowadzić do serwera terminali parametry logowania ich użytkownika. Wprowadza się je na zakładce Program magazynowy. Dla Comarch OPT!MA podaje się dodatkowo ścieżkę do foldera wymiany dokumentów wyeksportowanych w formacie XML. Serwer terminali będzie mógł je wczytać z tej lokalizacji. Zaimportowane do serwera dokumenty zachowają unikalne nazwy z systemu OPT!MA. Ustawienie terminala do współpracy z serwerem terminali Przygotowanie terminala z ELZAB Kolektor CE do współpracy z serwerem terminali polega na uruchomieniu na nim połączeń WiFi i wprowadzeniu do niego parametrów połączenia z serwerem. W tym celu należy w programie na terminalu uruchomić Ustawienia->zakładka IP, a na niej wpisać: 1. IP serwera - adres komputera z serwerem w sieci IP (ilustracja) 2. Port serwera - zgodnie z ustawieniami serwera terminali 3. Nazwa terminala - pozwalająca rozpoznać terminal 4. TimeOut - czas na wykonanie pojedynczego transferu (taki jak na serwerze) 28 / 55

29 Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem 1.Zapisz, co pozwoli komunikować się terminalowi przez sieć z serwerem terminali. Jeśli połączenia WiFi są nieaktywne terminal będzie mógł się komunikować z serwerem terminali wyłącznie przez połączenie przewodowe. Aktywacja programu Aktywacja programu na terminalu Po zainstalowaniu program na terminalu uruchamia się w wersji DEMO ograniczonej do dwóch dokumentów i 15 pozycji towarowych. Aby uzyskać pełną funkcjonalność należy zakupić licencję i aktywować program. W tym celu należy użyć funkcji Ustawienia i przejść na zakładkę Aktywacja. Odczytać wyświetlony numer seryjny i wraz z otrzymanym przy zakupie kodem licencyjnym wysłać go na adres poczty elektronicznej w celu uzyskania kodu aktywacyjnego. 29 / 55

30 Otrzymany kod aktywacyjny należy wprowadzić do pustych pól, a następnie użyć przycisku Aktywuj. Po ponownym uruchomieniu, program otworzy się w pełnej wersji. Pamięć terminala Program ELZAB Kolektor CE wymaga co najmniej 22 MB pamięci RAM dlatego należy sprawdzić ustawienie przydziału pamięci RAM w systemie na terminalu. Dla przykładu w terminalu Datalogic Memor ustawienia pamięci są dostępne w Start->Settings->Control Panel->System->Memory. Po otwarciu okna Memory należy przydzielić maksymalny dostępny udział dla Program memory co poprawi szybkość działania programu na terminalu. UWAGA! Wykonanie na terminalu procedur cold boot lub clean boot przywraca ustawienia pamięci do pierwotnego stanu, dlatego ustawienia pamięci należy ustawić ponownie. 30 / 55

31 Zasoby serwera terminali Serwer terminali pełni funkcję repozytorium danych dla programu magazynowego i terminali, dzięki któremu czynności wysyłania i pobierania na terminalach i w programie magazynowym nie muszą być jednoczesne. Serwer terminali może przyjąć wiele baz towarowych i dokumentów z programu magazynowego i udostępnić je w dowolnej chwili terminalowi. Terminal może w dowolnej chwili pobrać z serwera dowolną bazę lub dokument z listy zasobów i wysłać na serwer utworzone przez siebie dokumenty. Dane wysłane z terminali czekają w dyspozycji dla programu magazynowego na serwerze terminali. Interfejs dostępu do zasobów serwera terminali jest taki sam dla wszystkich programów magazynowych z wyjątkiem programów Comarch OPT!MA i Subiekt GT Sfera, gdzie oprócz baz towarowych występują szablony tych baz. 31 / 55

32 Bazy towarowe Bazy / Dokumenty (standard) Jeśli w Ustawieniach serwera terminali wybrano wielobazowy tryb pracy program magazynowy może wysyłać do serwera wiele różnych baz towarowych. W menu kontekstowym na ikonie serwera w zasobniku (lewy klik) funkcja Bazy / Dokumenty udostępnia podgląd baz i dokumentów magazynowych (do kompletacji) dostępnych aktualnie na serwerze. Funkcje dostępne w oknie podglądu baz towarowych na serwerze terminali: 1. Import - pobranie do serwera nowej bazy towarowej z pliku tekstowego. 2. Eksport - wysłanie zaznaczonej bazy do pliku tekstowego. 3. Import wielokodów - pobranie do serwera dodatkowych kodów z pliku wielokod.txt. 32 / 55

33 4. Zmień nazwę - zmiana nazwy zaznaczonej bazy towarowej. 5. Usuń - usunięcie zaznaczonej bazy z zasobów serwera. W dolnej części okna wyświetla się podgląd zawartości podświetlonej bazy towarowej. Jeśli zaznaczymy w tym oknie towar to w menu kontekstowym pojawią się funkcje: usuwanie tego towaru z bazy oraz wyświetlenia dodatkowego kodu tego towaru (jeśli istnieje). Szablony baz dla Comarch OPT!MA i Subiekt GT Sfera W przypadku tych programów serwer terminali łączy się przez konto użytkownika z ich bazami. Bazy towarowe na serwerze terminali nie są wysyłane do serwera przez użytkownika tych programów, ale tworzą się na serwerze na podstawie szablonów utworzonych na nim. Funkcja Szablony dostępna w menu kontekstowym na ikonie serwera terminali w zasobniku otwiera okno z szablonami. 33 / 55

34 Na liście wyświetlają się wszystkie szablony utworzone na serwerze, a na dole okna jest okno podglądu kryteriów, aktualnie utworzonej przez zaznaczony na liście szablon. Okno Szablony udostępnia następujące funkcje: 1. Dodaj szablon - tworzenie nowego szablonu 2. Odśwież bazę - odświeża bazę utworzoną na podstawie zaznaczonego szablonu 3. Edytuj szablon - zmienia kryteria zaznaczonego szablonu 4. Usuń szablon - usuwa zaznaczony szablon wraz z utworzoną na jego podstawie bazą towarową. Funkcje Dodaj szablon i Edytuj szablon otwierają okno definicji szablonu. Aby zdefiniować szablon należy nadać mu unikalną nazwę, opcjonalnie wskazać magazyny, określić stan magazynowy towarów i opcjonalnie grupy towarowe, wybrać rodzaj ceny. Na podstawie utworzonego szablonu możemy wczytać do serwera nową bazę towarową, do której trafią z zasobów programu magazynowego towary spełniające kryteria szablonu i oznaczone kodami w nim kodami kreskowymi. UWAGA! Aby usunąć bazę towarową powstałą na podstawie szablonu trzeba usunąć odpowiadający jej szablon (tak samo nazwany). 34 / 55

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Ogólne i Konfiguracja 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo