MAGAZYN ONLINE. Instrukcja użytkownika. Data dokumentu: Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN ONLINE. Instrukcja użytkownika. Data dokumentu: 2011-12-08 Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c"

Transkrypt

1 MAGAZYN ONLINE Data dokumentu: Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c

2 SPIS TREŚCI...2 OPIS Uruchomienie programu Uruchomienie programu Konfiguracja połączenia Wybór bazy Logowanie Okno główne programu Menu Sprawdzarka Wydanie Przyjęcie Miejsca Składowania Inne Informacje ogólne Wyszukiwanie kontrahentów Wyszukiwanie dokumentów Wprowadzanie pozycji Bez wzorca Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM Zatwierdzenie lub przerwanie edycji dokumentu Konfiguracja programu od strony serwera aplikacji Sekcja ogólna konfiguracji Sekcja sprawdzarki ( SPR ) Sekcja weryfikacji ( WER ) Sekcja wprowadzania pozycji ( WPR ) Sekcja zmiany miejsca składowania ( ZMS ) Sekcja inwentaryzacji ( INW ) Sekcja drukowania ( PRN )...58 Strona 2 z 58

3 OPIS Program przeznaczony jest dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Mobile oraz Microsoft Windows CE, które działają na komputerach mobilnych (np. Honeywell, Motorola). Praca z programem jest również możliwa na komputerach typu desktop (Windows XP/Vista/7, także Linux). Wspomaga on program Stream Soft PRO/PRESTIŻ w: wystawianiu dokumentów magazynowych (WZ, MM-, RW, PZ, PW) wpisywaniu pozycji i ilości towarów na arkuszach dokumentów inwentaryzacji wystawianiu zamówień od odbiorców (ZAMODB), zamówień do dostawców (ZAMDOST) weryfikacji dokumentów sprawdzania statusu towarów pracy z miejscami składowania drukowaniu etykiet Dane programu synchronizowane są z bazą danych programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Strona 3 z 58

4 1. Uruchomienie programu Poprawne funkcjonowanie programu możliwe jest na urządzeniach mobilnych spełniających wymagania sprzętowe, których minimum określone jest poniżej: 64MB pamięci RAM 20MB wolnego miejsca pamięci Flash system operacyjny Microsoft Windows CE 5.0 lub Windows Mobile 6.1 Wyświetlacz QVGA (240 x 320) bezprzewodowa karta sieciowa (WiFi) skaner kodów kreskowych wraz z jego oprogramowaniem Do uruchomienia konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego środowiska Java dla urządzeń mobilnych oraz.net w wersji Uruchomienie programu Uruchomienie programu odbywa się poprzez kliknięcie na urządzeniu mobilnym w ikonę, której wygląd prezentuje się następująco: Znajduje się ona w Menu Start urządzenia przenośnego: Windows Mobile Windows CE Strona 4 z 58

5 1.2. Konfiguracja połączenia Jeżeli program nie został wcześniej skonfigurowany do połączenia z odpowiednim serwerem, to wyświetli się okno z polami, których odpowiednie wypełnienie pozwoli połączyć się z bazą danych programu Stream Soft Pro/Prestiż Wybór bazy Program został przystosowany do pracy na maksymalnie dwóch różnych bazach działających na jednym serwerze. Jeżeli serwer komunikacyjny jest skonfigurowany w sposób pozwalający na łączenie się do dwóch baz, to wyświetli się okno wyboru bazy: 1.4. Logowanie Zalogowanie danego użytkownika do programu Magazyn Online wymaga uprzedniego, jednorazowego zalogowania do programu Stream Soft Pro/Prestiż. Odbywa się ono przez wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła: Wybór magazynu został omówiony w punkcie 2.1. Menu niniejszej instrukcji. Strona 5 z 58

6 2. Okno główne programu Nawigacja w programie jest realizowana poprzez ekran dotykowy lub odpowiednie klawisze znajdujące się na urządzeniu mobilnym Menu Okno Menu pokazuje aktualne parametry połączenia urządzenia mobilnego z bazą programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Widnieje tu w kolejności: nazwa bazy, imię i nazwisko osoby zalogowanej, numer seryjny urządzenia, numer i nazwa urządzenia zewnętrznego w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ oraz magazyn, na którym urządzenie mobilne aktualnie pracuje: Strona 6 z 58

7 (1) Przycisk Serwer - pozwala na ustawienie parametrów połączenia z serwerem: (2) Przycisk Magazyn - pozwala na wybranie urządzenia zewnętrznego programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ, gdzie przypisany jest żądany magazyn, z którym urządzenie ma być powiązane: (3) Przycisk Baza - W przypadku, gdy serwer pozwala na łączenie urządzenia z więcej niż jedną bazą programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ przycisk Baza pozwoli na wybór żądanej bazy: Strona 7 z 58

8 2.2. Sprawdzarka Opcja ta pozwala na podgląd szczegółów dotyczących wybranego towaru. Żądany towar można tu odszukać: korzystając z pola EAN : za pomocą kodu kreskowego wpisanego ręcznie lub za pomocą skanera wbudowanego w urządzenie mobilne lub wprowadzając ręcznie w pole Indeks/Nazwa część indeksu bądź nazwy towaru. Po znalezieniu kartoteki żądanego towaru program wyświetli szczegóły jej dotyczące: Klikając tu na przycisk Stany program pokaże stany magazynowe tego towaru na poszczególnych magazynach. Jeżeli program Stream Soft PRO/PRESTIŻ ma włączoną obsługę miejsc składowania na danym towarze, to wyświetlą się tu również te informacje w kolumnie Mskl : Strona 8 z 58

9 Klikając zaś na przycisk Dostawy program pokaże wszystkie dostawy tworzące aktualny stan magazynowy: Jeżeli program nie znajdzie w bazie wprowadzonego kodu EAN, to w zależności od konfiguracji serwera istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki towarowej do bazy. W takim przypadku pojawi się komunikat: Odpowiadając Tak w powyższym oknie program pozwoli dopisać nowy kod EAN do istniejącej kartoteki lub umożliwi założenie nowego towaru w bazie: Strona 9 z 58

10 a) Dopisanie nowego kodu EAN do istniejącej kartoteki. Jeżeli użytkownik życzy dopisać nowy EAN do istniejącej już kartoteki towarowej może ją wyszukać po kodzie EAN (używając skanera lub pola (1)) albo za pomocą pola wyszukiwania (2) Indeks/Nazwa. Proces wyszukiwania można rozpocząć wciskając klawisz (4) Szukaj : Po znalezieniu towaru program pozwala dopisać nowy kod EAN do samego towaru bądź do jego opakowania zbiorczego: Powyższa operacja zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Strona 10 z 58

11 b) Dopisanie nowego towaru do bazy. Jeżeli konfiguracja serwera pozwala, to użytkownik ma możliwość dopisania nowej kartoteki towarowej do bazy. Operacji tej można dokonać za pomocą klawisza (3) Dodaj Towar. Pojawi się wówczas okno wprowadzania nowego towaru do bazy: Po wypełnieniu powyższych pól i wciśnięciu klawisza Dodaj pojawi się w programie nowy towar. Strona 11 z 58

12 2.3. Wydanie Znajdują się tu funkcje programu pozwalające realizować wydania magazynowe: WYDANIE: Weryfikacja dokumentu Opcja ta pozwala zweryfikować ilości poszczególnych pozycji dokumentów rozchodowych wcześniej już wystawionych w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Wybierając tę opcję użytkownik widzi listę dokumentów do zweryfikowania: W powyższym oknie wyświetlane są dokumenty wystawione na aktualnie wybranym w konfiguracji urządzenia magazynie (konfiguracja ta została omówiona w punkcie 2.1. Menu ). Punkt 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji omawia dokładnie sposób wyszukiwania żądanych dokumentów do weryfikacji. Strona 12 z 58

13 Po wybraniu odpowiedniego dokumentu pojawi się lista jego pozycji z informacją zarówno o ilościach widniejących na dokumencie (kolumna Ile ), jak i o ilościach fizycznie już zweryfikowanych przez użytkownika programu (kolumna Wyd ): Pozycje poprawnie zweryfikowane wyświetlane są tu czcionką koloru niebieskiego, pozycje nie zweryfikowane koloru czarnego, natomiast pozycje zweryfikowane z ilością większą niż ta, która widnieje w dokumencie koloru czerwonego. Weryfikacji pozycji wybranego dokumentu dokonuje się poprzez: zeskanowanie kodu kreskowego towaru za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub wyszukanie jej na liście pozycji weryfikowanego dokumentu. Można tu posłużyć się klawiszem Więcej i wpisać fragment indeksu lub identyfikatora towaru: W powyższym oknie można również dokonać ukrycia pozycji już zweryfikowanych wciskając przycisk Ukryj zrealizowane. Po wybraniu towaru należy w polu Popraw ilość wpisać ilość fizycznie wydawaną z magazynu. Widnieją tu również szczegółowe informacje dotyczące wybranego towaru: Strona 13 z 58

14 Zatwierdzenie podanej ilości dokonuje się przyciskiem OK. Jeżeli użytkownik chce przerwać weryfikację danego dokumentu i dokończyć ją w terminie późniejszym, to będąc na liście pozycji powinien wcisnąć przycisk (1) Przerwij (dokument taki będzie później wyświetlany czcionką koloru niebieskiego), natomiast po zakończeniu weryfikacji należy wcisnąć przycisk (2) Zatwierdź : Jeżeli nie wszystkie pozycje zostały poprawnie zweryfikowane i użytkownik zatwierdzi weryfikację, to program wyświetli informację wraz z pytaniem jak poniżej: Strona 14 z 58

15 Jeżeli faktycznie jest rozbieżność między fizycznymi ilościami i tymi występującymi na weryfikowanym dokumencie, to po takiej zakończonej weryfikacji użytkownik powinien na powyższe pytanie odpowiedzieć Tak. Natomiast po poprawnym zweryfikowaniu wszystkich pozycji dokumentu program automatycznie wyświetli informację o tym fakcie i spyta użytkownika czy zakończyć weryfikację: WYDANIE: Nowy dokument WZ Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu WZ. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów WZ, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu WZ poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 15 z 58

16 W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu WZ (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: Powyższe sposoby zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień od odbiorców (ZAMODB). Strona 16 z 58

17 WYDANIE: Przesunięcie MMProgram pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM-. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów MM-, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu MM- poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu MM- (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: W obu przypadkach program poprosi użytkownika o wskazanie magazynu docelowego poprzez podświetlenie go na poniższej liście oraz wciśniecie klawisza Wybierz : Strona 17 z 58

18 Sposoby dodawania pozycji zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień wewnętrznych (ZAMWEW). Strona 18 z 58

19 WYDANIE: Rozchód RW Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów RW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu RW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu RW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Strona 19 z 58

20 Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji WYDANIE: Drukowanie etykiet Jeżeli etykiety zostały predefiniowane w systemie oraz urządzenie mobilne pozwala na wykonywanie wydruków, to korzystając w programie z tej opcji można wydrukować etykiety towarowe. Pojawia się tu lista dokumentów, których pozycje można wydrukować jako etykiety. Wyboru dokumentu dokonujemy poprzez jego podświetlenie na ekranie i wciśnięciu przycisku Wybierz : Następnie pojawia się lista pozycji, skąd można wydrukować etykiety. Jeżeli do każdej pozycji ma się wydrukować etykieta, to można użyć przycisku (1) Wszystkie. Strona 20 z 58

21 Jeżeli użytkownik chce wydrukować etykietę do konkretnej pozycji, to powinien ją podświetlić i wcisnąć przycisk (2) Drukuj. Następnie w poniższym oknie w polu drukuj etykiet należy wpisać żądaną ilość etykiet do wydruku.. Po kliknięciu w powyższym oknie na Drukuj nastąpi fizyczny wydruk etykiety. Strona 21 z 58

22 2.4. Przyjęcie Znajdują się tu funkcje programu pozwalające realizować przyjęcia magazynowe: Wszystkich operacji w tym oknie dokonuje się w sposób analogiczny jak w przypadku wydań PRZYJĘCIE: Weryfikacja dokumentu Opcja ta pozwala zweryfikować ilości poszczególnych pozycji dokumentów przychodowych wcześniej już wystawionych w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Wybierając tę opcję użytkownik widzi listę dokumentów do zweryfikowania: Punkt 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji omawia dokładnie sposób wyszukiwania żądanych dokumentów do weryfikacji. Strona 22 z 58

23 Po wybraniu odpowiedniego dokumentu pojawi się lista jego pozycji z informacją zarówno o ilościach widniejących na dokumencie (kolumna Ile ), jak i o ilościach fizycznie już zweryfikowanych przez użytkownika programu (kolumna Wyd ): Pozycje poprawnie zweryfikowane wyświetlane są tu czcionką koloru niebieskiego, pozycje nie zweryfikowane koloru czarnego, natomiast pozycje zweryfikowane z ilością większą niż ta, która widnieje w dokumencie koloru czerwonego. Weryfikacji pozycji wybranego dokumentu dokonuje się poprzez: zeskanowanie kodu kreskowego towaru za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub wyszukanie jej na liście pozycji weryfikowanego dokumentu. Można tu posłużyć się klawiszem Więcej i wpisać fragment indeksu lub identyfikatora towaru: W powyższym oknie można również dokonać ukrycia pozycji już zweryfikowanych wciskając przycisk Ukryj zrealizowane. Po wybraniu towaru należy w polu Popraw ilość wpisać ilość fizycznie wydawaną z magazynu. Widnieją tu również szczegółowe informacje dotyczące wybranego towaru: Strona 23 z 58

24 Zatwierdzenie podanej ilości dokonuje się przyciskiem OK. Jeżeli użytkownik chce przerwać weryfikację danego dokumentu i dokończyć ją w terminie późniejszym, to będąc na liście pozycji powinien wcisnąć przycisk (1) Przerwij (dokument taki będzie później wyświetlany czcionką koloru niebieskiego), natomiast po zakończeniu weryfikacji należy wcisnąć przycisk (2) Zatwierdź : Jeżeli nie wszystkie pozycje zostały poprawnie zweryfikowane i użytkownik zatwierdzi weryfikację, to program wyświetli informację wraz z pytaniem jak poniżej: Strona 24 z 58

25 Jeżeli faktycznie jest rozbieżność między fizycznymi ilościami i tymi występującymi na weryfikowanym dokumencie, to po takiej zakończonej weryfikacji użytkownik powinien na powyższe pytanie odpowiedzieć Tak. Natomiast po poprawnym zweryfikowaniu wszystkich pozycji dokumentu program automatycznie wyświetli informację o tym fakcie i spyta użytkownika czy zakończyć weryfikację: Sposób postępowania przy weryfikacji dokumentu przyjęcia jest identyczny jak dokumentu wydania. Strona 25 z 58

26 PRZYJĘCIE: Nowy dokument PZ Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu PZ. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów PZ, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu PZ poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu WZ (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: Strona 26 z 58

27 Powyższe sposoby zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień do dostawców (ZAMDOST) PRZYJĘCIE: Nowy dokument PW Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu przychodu wewnętrznego PW. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów PW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu PW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu PW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Strona 27 z 58

28 Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji PRZYJĘCIE: Drukowanie etykiet Jeżeli urządzenie mobilne pozwala na wykonywanie wydruków, to korzystając w programie z tej opcji można wydrukować etykiety towarowe. Pojawia się tu lista dokumentów, których pozycje można wydrukować jako etykiety. Wyboru dokumentu dokonujemy poprzez jego podświetlenie na ekranie i wciśnięciu przycisku Wybierz : Następnie pojawia się lista pozycji, skąd można wydrukować etykiety. Jeżeli do każdej pozycji ma się wydrukować etykieta, to można użyć przycisku (1) Wszystkie. Strona 28 z 58

29 Jeżeli użytkownik chce wydrukować etykietę do konkretnej pozycji, to powinien ją podświetlić i wcisnąć przycisk (2) Drukuj. Następnie w poniższym oknie w polu drukuj etykiet należy wpisać żądaną ilość etykiet do wydruku.. Strona 29 z 58

30 2.5. Miejsca Składowania W tej kategorii użytkownik programu ma możliwość edycji dokumentów pozwalających dokonać operacji magazynowych dotyczących miejsc składowania na magazynach MIEJSCA SKŁADOWANIA: Wydanie Program pozwala w tej opcji na edycję dokumentów RZ rozchód z miejsca składowania (RZ MJSKL) wystawionych w systemie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Program wyświetla tu listę, z której użytkownik może wybrać żądany dokument do edycji. Operacji tej dokonuje się poprzez podświetlenie danego dokumentu i wciśnięcie klawisza Wybierz. Poniższą listę można jeszcze dodatkowo zawęzić poprzez użycie klawisza Filtruj. Wyszukiwanie dokumentów zostało szczegółowo omówione w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 30 z 58

31 Po wybraniu dokumentu do edycji pojawia się lista jego pozycji: Użytkownik wypisuje tu pozycje w sposób opisywany w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca z tą tylko różnicą, że pojawi się dodatkowo okno wyboru miejsca składowania: Do zakończenia edycji dokumentu należy użyć klawisza Zakończ. Strona 31 z 58

32 MIEJSCA SKŁADOWANIA: Zmiana miejsca W opcji tej program umożliwia wystawianie dokumentów pozwalających zmienić miejsce składowania w obrębie danego magazynu. W pierwszej kolejności program wyświetla tu okno pozwalające na wybranie miejsca składowania do wydania towaru. Należy tu wprowadzić kod miejsca składowania lub jego EAN: Program wyświetli towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania: Należy tu wskazać towar do przeniesienia podświetlając go na ekranie i wciskając przycisk Wybierz lub skanując jego kod kreskowy EAN za pomocą skanera wbudowanego w urządzenie mobilne. Następnie należy wskazać docelowe miejsce składowania: Strona 32 z 58

33 Następnie należy wskazać ilość wskazanego towaru do zmiany miejsca składowania: Po wciśnięciu przycisku OK program zmieni miejsce składowania wybranego towaru. Strona 33 z 58

34 MIEJSCA SKŁADOWANIA: Podgląd miejsca W tej opcji program wyświetla towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania. W pierwszej kolejności program wyświetla tu okno pozwalające na wybranie miejsca składowania do podglądu. Należy tu wprowadzić kod miejsca składowania lub jego EAN: Program wyświetli towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania: Przycisk Powróć pozwala na zakończenie podglądu danego miejsca składowania. Strona 34 z 58

35 2.6. Inne W tej kategorii dostępne są opcje dotyczące inwentaryzacji, zamówień od odbiorców oraz zamówień wewnętrznych INNE: Inwentaryzacja W tej opcji program umożliwia użytkownikowi dopisanie pozycji do istniejących już arkuszy spisowych nie zamkniętej inwentaryzacji stworzonej w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Program wyświetla tu spis wszystkich nie zamkniętych inwentaryzacji na dostępnych dla użytkownika magazynach. Wyboru konkretnej inwentaryzacji dokonuje się poprzez kliknięcie na konkretną inwentaryzację w poniższym spisie i potwierdzenie wyboru klawiszem Wybierz : Następnie pojawia się spis arkuszy spisowych wybranej inwentaryzacji. W spisie tym należy wybrać żądany arkusz spisowy: Strona 35 z 58

36 Po wybraniu arkusza można dopisać do niego pozycje: Dopisywanie pozycji może być realizowane jedynie za pomocą kodów kreskowych inwentaryzowanych towarów. Kody EAN można tu wprowadzać w pole EAN zarówno ręcznie jak i za pomocą czytnika wbudowanego w urządzenie mobilne. Po wyświetleniu kartoteki należy wpisać fizyczną ilość inwentaryzowanego towaru: Strona 36 z 58

37 Program nie pozwala na edycję wypisanych już pozycji arkusza. Wszelkich koniecznych modyfikacji wystawionych pozycji może dokonać uprawniona osoba w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Wyróżnionym przyciskiem powraca się do spisu arkuszy spisowych: Zamknięcie inwentaryzacji jest możliwe tylko przez osobę uprawnioną w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Strona 37 z 58

38 INNE: Zamówienia od Odbiorców Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu zamówienia od odbiorcy (ZAMODB). Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów ZAMODB, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu ZAMODB poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu ZAMODB (przycisk (1)) pojawi się okno wyszukiwania kontrahenta: Strona 38 z 58

39 Powyższe wyszukiwanie omówione zostało dokładnie w punkcie 3.2. Wyszukiwanie kontrahentów niniejszej instrukcji. Po wybraniu kontrahenta pojawia się okno pozycji: Sposób dodawania pozycji został omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji INNE: Zamówienia Wewnętrzne. Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZAMWEW). Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów ZAMWEW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu ZAMWEW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 39 z 58

40 W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu ZAMWEW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji. Strona 40 z 58

41 3. Informacje ogólne Omówione zostaną tu podstawowe operacje wykonywane podczas użytkowania programu Wyszukiwanie kontrahentów Szukając kontrahenta w bazie należy wpisać dowolną część jego nazwy. W poniższym przykładzie wpisano frazę so : Wynik poszukiwań z powyższego przykładu: Jak widać program wyszukuje podaną frazę również w środku nazw kontrahentów. Strona 41 z 58

42 Listę wyszukiwanych kontrahentów można jeszcze zawęzić używając przycisku Filtruj (1) i wpisać frazę wyszukiwania (2) (program filtruje tu tylko w obrębie kontrahentów znajdujących się na liście): W przykładzie wpisano w pole filtrowania T i wynik wyszukiwania został zawężony do poniższej listy: Znak * widniejący obok słowa Filtruj jest informacją o włączonym filtrze. Wyboru konkretnego kontrahenta dokonuje się przez wskazanie go rysikiem na ekranie urządzenia mobilnego lub odpowiednimi klawiszami nawigacyjnymi znajdującymi się na nim. Strona 42 z 58

43 3.2. Wyszukiwanie dokumentów Poniżej widnieje okno wyszukiwania dokumentów w celu ich edycji lub weryfikacji. W celu odnalezienia danego dokumentu można posłużyć się paskami nawigacyjnymi (1) lub odfiltrować znajdującą się w widoku listę używając klawisza Filtruj (2) : Korzystając z klawisza Filtruj należy podać co najmniej jeden z warunków filtrowania. W wyniku program wyświetli dokumenty spełniające wszystkie warunki wyszukiwania. W poniższym przykładzie wyszukane zostaną dokumenty, których fragmentem numeru jest 4, w nazwie kontrahenta występuje a oraz data dokumentu to Wynik powyższego filtrowania: Strona 43 z 58

44 Wyboru konkretnego dokumentu w celu jego edycji lub weryfikacji dokonuje się przez wskazanie go rysikiem na ekranie urządzenia mobilnego lub odpowiednimi klawiszami nawigacyjnymi znajdującymi się na nim Wprowadzanie pozycji Bez wzorca Jeżeli wypisywany dokument wymaga podania kontrahenta, to wyszukujemy go zgodnie z punktem 3.2. Wyszukiwanie kontrahentów niniejszej instrukcji Dodanie pozycji Wprowadzanie pozycji na dokument metodą Bez wzorca pozwala na ich wypisanie bez wcześniej utworzonego szablonu w postaci zamówienia. Towar wyszukiwać można tu na dwa sposoby: (1) przez wpisanie kodu kreskowego (EAN u) ręcznie lub za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub (2) przez podanie fragmentu nazwy towaru (wciśnięcie przycisku Więcej ) Strona 44 z 58

45 Wybierając opcję (1) należy zeskanować kod kreskowy za pomocą urządzenia (nie trzeba po tym wciskać przycisku Skanuj ) lub wpisać ręcznie cały kod kreskowy w pole Ean i wcisnąć przycisk Skanuj. Wybierając opcję (2) na ekranie pojawi się okno, gdzie w polu szukaj wg Indeks/Nazwa należy wpisać dowolną frazę z nazwy lub identyfikatora szukanego towaru: Widniejący powyżej przycisk Uwagi, Cechy pozwala dopisać uwagi oraz cechy do aktualnie edytowanego dokumentu: Strona 45 z 58

46 Po ewentualnym wpisaniu żądanych informacji w powyższym oknie i zatwierdzeniu ich (klawisz OK ) lub anulowaniu (klawisz Anuluj ) pojawia się lista: Po wybraniu żądanego towaru istnieje możliwość wpisania go do pozycji edytowanego dokumentu: Ilości można wprowadzać zarówno w podstawowych jednostkach miary jak i w opakowaniach zbiorczych. Do przełączania między powyższymi sposobami wprowadzania ilości służy przycisk (3). W przytoczonym przykładzie podstawową jednostką miary jest op, zaś opakowaniem paka. W obu przypadkach program pokazuje informacje o ilości danego towaru już wpisanej na dokument (pole wpisano ) oraz o aktualnym stanie magazynowym wybranego towaru (pole Stan akt.: ). Dodatkowo w oknie po prawej stronie (gdzie wpisuje się ilość opakowań na pozycji) pole w opak. informuje o ilości towaru w opakowaniu. Klawisz Więcej pozwala na Strona 46 z 58

47 dopisanie uwag lub/i wartości cechy edytowanej pozycji dokumentu. Po zatwierdzeniu pozycji klawiszem OK pojawia się okno dokumentu z wypisanymi pozycjami, gdzie można znów dodać kolejną pozycję lub edytować pozycje już istniejące poprzez ich kliknięcie: Usunięcie pozycji Usunięcie pozycji odbywa się przez jej kliknięcie, wciśnięcie przycisku Więcej oraz przycisku Usuń pozycję : Strona 47 z 58

48 Program spyta użytkownika o potwierdzenie decyzji usunięcia pozycji: i po jej potwierdzeniu wyświetli komunikat: Pozycja (tu nr 2) została usunięta: Strona 48 z 58

49 Dopisanie nowego kodu EAN do istniejącej kartoteki towarowej W przypadku, gdy podczas wpisywania pozycji za pomocą kodu EAN program nie znajdzie w bazie podanego kodu kreskowego (w przykładzie: ) wyświetli się komunikat wraz z propozycją dopisania nie znalezionego EANu do towaru już istniejącego w bazie. Towar taki można wyszukać po już istniejącym kodzie kreskowym lub fragmencie jego nazwy: Po wciśnięciu klawisza Szukaj pojawi się lista znalezionych towarów: Strona 49 z 58

50 W przykładzie dopisano nowy EAN do towaru LIZAK SERCE XL /25SZT/ poprzez kliknięcie w jego nazwę oraz wciśnięcie klawisza Wybierz. Program poprosi o podanie przez użytkownika informacji o przypisanie nowego kodu EAN do towaru bądź do opakowania: Jeżeli zostanie wybrane opakowanie wyświetlone zostanie poniższe okno z pytaniem o ilość towaru w opakowaniu zbiorczym: Strona 50 z 58

51 3.4. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM W tym przypadku pozycje dodaje się za pomocą szablonu, którym jest wcześniej wystawiony dokument odpowiedniego rodzaju zamówienia. Pierwszym krokiem jest tu wybranie z listy dokumentu zamówienia. W poniższym przykładzie widnieją zamówienia od odbiorcy (ZAMODB), ale w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu mogą się tu pojawić: zamówienia od odbiorców (ZAMODB) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu wydania zewnętrznego WZ, zamówienia wewnętrzne (ZAMWEW) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM-, zamówienia do dostawców (ZAMDOST) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. Można w tym celu posłużyć się klawiszem Filtruj : W powyższym przykładzie szukany jest dokument zawierający w numerze frazę 4 i wystawiony jest jednocześnie na kontrahenta, którego część nazwy stanowi fraza e. Wyniki filtrowania prezentują się następująco: Strona 51 z 58

52 Znak * w przycisku Filtruj informuje o tym, że lista dokumentów jest odfiltrowana. Po wyborze dokumentu zamówienia jego pozycje wraz z ilościami przepisane są na nowo tworzony dokument (tu: WZ). Kolumna Il.Zam pokazuje ilości przepisane ze wzorca (zamówienia), zaś kolumna Ilość przedstawia wartości dla nowego dokumentu: Przy wypisywaniu ilości w oknie edycji pozycji program informacyjnie wyświetla w polu Do wydania ilość widniejąca we wzorcowym dokumencie zamówienia: Strona 52 z 58

53 Po wpisaniu żądanej ilości należy potwierdzić pozycję klawiszem OK Zatwierdzenie lub przerwanie edycji dokumentu Zakończenia lub przerwania edycji danego dokumentu można dokonać w oknie spisu jego pozycji: Przycisk (1) Przerwij pozwala przerwać pracę z danym dokumentem umożliwiając jednocześnie późniejszą jego edycję będzie on wtedy widoczny na liście dokumentów nie dokończonych. Przycisk (2) Zatwierdź zatwierdza edytowany dokument nie będzie on wtedy widoczny na liście dokumentów nie dokończonych. Przypadkowe wciśnięcie tego przycisku należy zgłosić osobie obsługującej system Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Strona 53 z 58

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo