MAGAZYN ONLINE. Instrukcja użytkownika. Data dokumentu: Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN ONLINE. Instrukcja użytkownika. Data dokumentu: 2011-12-08 Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c"

Transkrypt

1 MAGAZYN ONLINE Data dokumentu: Dotyczy wersji: 243 Autor dokumentu: Rafał Nowaczyk Wersja dokumentu: 243c

2 SPIS TREŚCI...2 OPIS Uruchomienie programu Uruchomienie programu Konfiguracja połączenia Wybór bazy Logowanie Okno główne programu Menu Sprawdzarka Wydanie Przyjęcie Miejsca Składowania Inne Informacje ogólne Wyszukiwanie kontrahentów Wyszukiwanie dokumentów Wprowadzanie pozycji Bez wzorca Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM Zatwierdzenie lub przerwanie edycji dokumentu Konfiguracja programu od strony serwera aplikacji Sekcja ogólna konfiguracji Sekcja sprawdzarki ( SPR ) Sekcja weryfikacji ( WER ) Sekcja wprowadzania pozycji ( WPR ) Sekcja zmiany miejsca składowania ( ZMS ) Sekcja inwentaryzacji ( INW ) Sekcja drukowania ( PRN )...58 Strona 2 z 58

3 OPIS Program przeznaczony jest dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Mobile oraz Microsoft Windows CE, które działają na komputerach mobilnych (np. Honeywell, Motorola). Praca z programem jest również możliwa na komputerach typu desktop (Windows XP/Vista/7, także Linux). Wspomaga on program Stream Soft PRO/PRESTIŻ w: wystawianiu dokumentów magazynowych (WZ, MM-, RW, PZ, PW) wpisywaniu pozycji i ilości towarów na arkuszach dokumentów inwentaryzacji wystawianiu zamówień od odbiorców (ZAMODB), zamówień do dostawców (ZAMDOST) weryfikacji dokumentów sprawdzania statusu towarów pracy z miejscami składowania drukowaniu etykiet Dane programu synchronizowane są z bazą danych programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Strona 3 z 58

4 1. Uruchomienie programu Poprawne funkcjonowanie programu możliwe jest na urządzeniach mobilnych spełniających wymagania sprzętowe, których minimum określone jest poniżej: 64MB pamięci RAM 20MB wolnego miejsca pamięci Flash system operacyjny Microsoft Windows CE 5.0 lub Windows Mobile 6.1 Wyświetlacz QVGA (240 x 320) bezprzewodowa karta sieciowa (WiFi) skaner kodów kreskowych wraz z jego oprogramowaniem Do uruchomienia konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego środowiska Java dla urządzeń mobilnych oraz.net w wersji Uruchomienie programu Uruchomienie programu odbywa się poprzez kliknięcie na urządzeniu mobilnym w ikonę, której wygląd prezentuje się następująco: Znajduje się ona w Menu Start urządzenia przenośnego: Windows Mobile Windows CE Strona 4 z 58

5 1.2. Konfiguracja połączenia Jeżeli program nie został wcześniej skonfigurowany do połączenia z odpowiednim serwerem, to wyświetli się okno z polami, których odpowiednie wypełnienie pozwoli połączyć się z bazą danych programu Stream Soft Pro/Prestiż Wybór bazy Program został przystosowany do pracy na maksymalnie dwóch różnych bazach działających na jednym serwerze. Jeżeli serwer komunikacyjny jest skonfigurowany w sposób pozwalający na łączenie się do dwóch baz, to wyświetli się okno wyboru bazy: 1.4. Logowanie Zalogowanie danego użytkownika do programu Magazyn Online wymaga uprzedniego, jednorazowego zalogowania do programu Stream Soft Pro/Prestiż. Odbywa się ono przez wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła: Wybór magazynu został omówiony w punkcie 2.1. Menu niniejszej instrukcji. Strona 5 z 58

6 2. Okno główne programu Nawigacja w programie jest realizowana poprzez ekran dotykowy lub odpowiednie klawisze znajdujące się na urządzeniu mobilnym Menu Okno Menu pokazuje aktualne parametry połączenia urządzenia mobilnego z bazą programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Widnieje tu w kolejności: nazwa bazy, imię i nazwisko osoby zalogowanej, numer seryjny urządzenia, numer i nazwa urządzenia zewnętrznego w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ oraz magazyn, na którym urządzenie mobilne aktualnie pracuje: Strona 6 z 58

7 (1) Przycisk Serwer - pozwala na ustawienie parametrów połączenia z serwerem: (2) Przycisk Magazyn - pozwala na wybranie urządzenia zewnętrznego programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ, gdzie przypisany jest żądany magazyn, z którym urządzenie ma być powiązane: (3) Przycisk Baza - W przypadku, gdy serwer pozwala na łączenie urządzenia z więcej niż jedną bazą programu Stream Soft PRO/PRESTIŻ przycisk Baza pozwoli na wybór żądanej bazy: Strona 7 z 58

8 2.2. Sprawdzarka Opcja ta pozwala na podgląd szczegółów dotyczących wybranego towaru. Żądany towar można tu odszukać: korzystając z pola EAN : za pomocą kodu kreskowego wpisanego ręcznie lub za pomocą skanera wbudowanego w urządzenie mobilne lub wprowadzając ręcznie w pole Indeks/Nazwa część indeksu bądź nazwy towaru. Po znalezieniu kartoteki żądanego towaru program wyświetli szczegóły jej dotyczące: Klikając tu na przycisk Stany program pokaże stany magazynowe tego towaru na poszczególnych magazynach. Jeżeli program Stream Soft PRO/PRESTIŻ ma włączoną obsługę miejsc składowania na danym towarze, to wyświetlą się tu również te informacje w kolumnie Mskl : Strona 8 z 58

9 Klikając zaś na przycisk Dostawy program pokaże wszystkie dostawy tworzące aktualny stan magazynowy: Jeżeli program nie znajdzie w bazie wprowadzonego kodu EAN, to w zależności od konfiguracji serwera istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki towarowej do bazy. W takim przypadku pojawi się komunikat: Odpowiadając Tak w powyższym oknie program pozwoli dopisać nowy kod EAN do istniejącej kartoteki lub umożliwi założenie nowego towaru w bazie: Strona 9 z 58

10 a) Dopisanie nowego kodu EAN do istniejącej kartoteki. Jeżeli użytkownik życzy dopisać nowy EAN do istniejącej już kartoteki towarowej może ją wyszukać po kodzie EAN (używając skanera lub pola (1)) albo za pomocą pola wyszukiwania (2) Indeks/Nazwa. Proces wyszukiwania można rozpocząć wciskając klawisz (4) Szukaj : Po znalezieniu towaru program pozwala dopisać nowy kod EAN do samego towaru bądź do jego opakowania zbiorczego: Powyższa operacja zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Strona 10 z 58

11 b) Dopisanie nowego towaru do bazy. Jeżeli konfiguracja serwera pozwala, to użytkownik ma możliwość dopisania nowej kartoteki towarowej do bazy. Operacji tej można dokonać za pomocą klawisza (3) Dodaj Towar. Pojawi się wówczas okno wprowadzania nowego towaru do bazy: Po wypełnieniu powyższych pól i wciśnięciu klawisza Dodaj pojawi się w programie nowy towar. Strona 11 z 58

12 2.3. Wydanie Znajdują się tu funkcje programu pozwalające realizować wydania magazynowe: WYDANIE: Weryfikacja dokumentu Opcja ta pozwala zweryfikować ilości poszczególnych pozycji dokumentów rozchodowych wcześniej już wystawionych w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Wybierając tę opcję użytkownik widzi listę dokumentów do zweryfikowania: W powyższym oknie wyświetlane są dokumenty wystawione na aktualnie wybranym w konfiguracji urządzenia magazynie (konfiguracja ta została omówiona w punkcie 2.1. Menu ). Punkt 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji omawia dokładnie sposób wyszukiwania żądanych dokumentów do weryfikacji. Strona 12 z 58

13 Po wybraniu odpowiedniego dokumentu pojawi się lista jego pozycji z informacją zarówno o ilościach widniejących na dokumencie (kolumna Ile ), jak i o ilościach fizycznie już zweryfikowanych przez użytkownika programu (kolumna Wyd ): Pozycje poprawnie zweryfikowane wyświetlane są tu czcionką koloru niebieskiego, pozycje nie zweryfikowane koloru czarnego, natomiast pozycje zweryfikowane z ilością większą niż ta, która widnieje w dokumencie koloru czerwonego. Weryfikacji pozycji wybranego dokumentu dokonuje się poprzez: zeskanowanie kodu kreskowego towaru za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub wyszukanie jej na liście pozycji weryfikowanego dokumentu. Można tu posłużyć się klawiszem Więcej i wpisać fragment indeksu lub identyfikatora towaru: W powyższym oknie można również dokonać ukrycia pozycji już zweryfikowanych wciskając przycisk Ukryj zrealizowane. Po wybraniu towaru należy w polu Popraw ilość wpisać ilość fizycznie wydawaną z magazynu. Widnieją tu również szczegółowe informacje dotyczące wybranego towaru: Strona 13 z 58

14 Zatwierdzenie podanej ilości dokonuje się przyciskiem OK. Jeżeli użytkownik chce przerwać weryfikację danego dokumentu i dokończyć ją w terminie późniejszym, to będąc na liście pozycji powinien wcisnąć przycisk (1) Przerwij (dokument taki będzie później wyświetlany czcionką koloru niebieskiego), natomiast po zakończeniu weryfikacji należy wcisnąć przycisk (2) Zatwierdź : Jeżeli nie wszystkie pozycje zostały poprawnie zweryfikowane i użytkownik zatwierdzi weryfikację, to program wyświetli informację wraz z pytaniem jak poniżej: Strona 14 z 58

15 Jeżeli faktycznie jest rozbieżność między fizycznymi ilościami i tymi występującymi na weryfikowanym dokumencie, to po takiej zakończonej weryfikacji użytkownik powinien na powyższe pytanie odpowiedzieć Tak. Natomiast po poprawnym zweryfikowaniu wszystkich pozycji dokumentu program automatycznie wyświetli informację o tym fakcie i spyta użytkownika czy zakończyć weryfikację: WYDANIE: Nowy dokument WZ Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu WZ. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów WZ, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu WZ poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 15 z 58

16 W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu WZ (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: Powyższe sposoby zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień od odbiorców (ZAMODB). Strona 16 z 58

17 WYDANIE: Przesunięcie MMProgram pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM-. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów MM-, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu MM- poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu MM- (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: W obu przypadkach program poprosi użytkownika o wskazanie magazynu docelowego poprzez podświetlenie go na poniższej liście oraz wciśniecie klawisza Wybierz : Strona 17 z 58

18 Sposoby dodawania pozycji zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień wewnętrznych (ZAMWEW). Strona 18 z 58

19 WYDANIE: Rozchód RW Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów RW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu RW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu RW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Strona 19 z 58

20 Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji WYDANIE: Drukowanie etykiet Jeżeli etykiety zostały predefiniowane w systemie oraz urządzenie mobilne pozwala na wykonywanie wydruków, to korzystając w programie z tej opcji można wydrukować etykiety towarowe. Pojawia się tu lista dokumentów, których pozycje można wydrukować jako etykiety. Wyboru dokumentu dokonujemy poprzez jego podświetlenie na ekranie i wciśnięciu przycisku Wybierz : Następnie pojawia się lista pozycji, skąd można wydrukować etykiety. Jeżeli do każdej pozycji ma się wydrukować etykieta, to można użyć przycisku (1) Wszystkie. Strona 20 z 58

21 Jeżeli użytkownik chce wydrukować etykietę do konkretnej pozycji, to powinien ją podświetlić i wcisnąć przycisk (2) Drukuj. Następnie w poniższym oknie w polu drukuj etykiet należy wpisać żądaną ilość etykiet do wydruku.. Po kliknięciu w powyższym oknie na Drukuj nastąpi fizyczny wydruk etykiety. Strona 21 z 58

22 2.4. Przyjęcie Znajdują się tu funkcje programu pozwalające realizować przyjęcia magazynowe: Wszystkich operacji w tym oknie dokonuje się w sposób analogiczny jak w przypadku wydań PRZYJĘCIE: Weryfikacja dokumentu Opcja ta pozwala zweryfikować ilości poszczególnych pozycji dokumentów przychodowych wcześniej już wystawionych w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Wybierając tę opcję użytkownik widzi listę dokumentów do zweryfikowania: Punkt 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji omawia dokładnie sposób wyszukiwania żądanych dokumentów do weryfikacji. Strona 22 z 58

23 Po wybraniu odpowiedniego dokumentu pojawi się lista jego pozycji z informacją zarówno o ilościach widniejących na dokumencie (kolumna Ile ), jak i o ilościach fizycznie już zweryfikowanych przez użytkownika programu (kolumna Wyd ): Pozycje poprawnie zweryfikowane wyświetlane są tu czcionką koloru niebieskiego, pozycje nie zweryfikowane koloru czarnego, natomiast pozycje zweryfikowane z ilością większą niż ta, która widnieje w dokumencie koloru czerwonego. Weryfikacji pozycji wybranego dokumentu dokonuje się poprzez: zeskanowanie kodu kreskowego towaru za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub wyszukanie jej na liście pozycji weryfikowanego dokumentu. Można tu posłużyć się klawiszem Więcej i wpisać fragment indeksu lub identyfikatora towaru: W powyższym oknie można również dokonać ukrycia pozycji już zweryfikowanych wciskając przycisk Ukryj zrealizowane. Po wybraniu towaru należy w polu Popraw ilość wpisać ilość fizycznie wydawaną z magazynu. Widnieją tu również szczegółowe informacje dotyczące wybranego towaru: Strona 23 z 58

24 Zatwierdzenie podanej ilości dokonuje się przyciskiem OK. Jeżeli użytkownik chce przerwać weryfikację danego dokumentu i dokończyć ją w terminie późniejszym, to będąc na liście pozycji powinien wcisnąć przycisk (1) Przerwij (dokument taki będzie później wyświetlany czcionką koloru niebieskiego), natomiast po zakończeniu weryfikacji należy wcisnąć przycisk (2) Zatwierdź : Jeżeli nie wszystkie pozycje zostały poprawnie zweryfikowane i użytkownik zatwierdzi weryfikację, to program wyświetli informację wraz z pytaniem jak poniżej: Strona 24 z 58

25 Jeżeli faktycznie jest rozbieżność między fizycznymi ilościami i tymi występującymi na weryfikowanym dokumencie, to po takiej zakończonej weryfikacji użytkownik powinien na powyższe pytanie odpowiedzieć Tak. Natomiast po poprawnym zweryfikowaniu wszystkich pozycji dokumentu program automatycznie wyświetli informację o tym fakcie i spyta użytkownika czy zakończyć weryfikację: Sposób postępowania przy weryfikacji dokumentu przyjęcia jest identyczny jak dokumentu wydania. Strona 25 z 58

26 PRZYJĘCIE: Nowy dokument PZ Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu PZ. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów PZ, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu PZ poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu WZ (przycisk (1)) pojawi się okno z możliwością wyboru sposobu wypisywania pozycji: Strona 26 z 58

27 Powyższe sposoby zostały dokładnie omówione w punktach 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca oraz 3.5. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM". W przypadku wyboru Na podstawie ZAM pojawi się lista zamówień do dostawców (ZAMDOST) PRZYJĘCIE: Nowy dokument PW Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu przychodu wewnętrznego PW. Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów PW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu PW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu PW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Strona 27 z 58

28 Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji PRZYJĘCIE: Drukowanie etykiet Jeżeli urządzenie mobilne pozwala na wykonywanie wydruków, to korzystając w programie z tej opcji można wydrukować etykiety towarowe. Pojawia się tu lista dokumentów, których pozycje można wydrukować jako etykiety. Wyboru dokumentu dokonujemy poprzez jego podświetlenie na ekranie i wciśnięciu przycisku Wybierz : Następnie pojawia się lista pozycji, skąd można wydrukować etykiety. Jeżeli do każdej pozycji ma się wydrukować etykieta, to można użyć przycisku (1) Wszystkie. Strona 28 z 58

29 Jeżeli użytkownik chce wydrukować etykietę do konkretnej pozycji, to powinien ją podświetlić i wcisnąć przycisk (2) Drukuj. Następnie w poniższym oknie w polu drukuj etykiet należy wpisać żądaną ilość etykiet do wydruku.. Strona 29 z 58

30 2.5. Miejsca Składowania W tej kategorii użytkownik programu ma możliwość edycji dokumentów pozwalających dokonać operacji magazynowych dotyczących miejsc składowania na magazynach MIEJSCA SKŁADOWANIA: Wydanie Program pozwala w tej opcji na edycję dokumentów RZ rozchód z miejsca składowania (RZ MJSKL) wystawionych w systemie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Program wyświetla tu listę, z której użytkownik może wybrać żądany dokument do edycji. Operacji tej dokonuje się poprzez podświetlenie danego dokumentu i wciśnięcie klawisza Wybierz. Poniższą listę można jeszcze dodatkowo zawęzić poprzez użycie klawisza Filtruj. Wyszukiwanie dokumentów zostało szczegółowo omówione w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 30 z 58

31 Po wybraniu dokumentu do edycji pojawia się lista jego pozycji: Użytkownik wypisuje tu pozycje w sposób opisywany w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca z tą tylko różnicą, że pojawi się dodatkowo okno wyboru miejsca składowania: Do zakończenia edycji dokumentu należy użyć klawisza Zakończ. Strona 31 z 58

32 MIEJSCA SKŁADOWANIA: Zmiana miejsca W opcji tej program umożliwia wystawianie dokumentów pozwalających zmienić miejsce składowania w obrębie danego magazynu. W pierwszej kolejności program wyświetla tu okno pozwalające na wybranie miejsca składowania do wydania towaru. Należy tu wprowadzić kod miejsca składowania lub jego EAN: Program wyświetli towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania: Należy tu wskazać towar do przeniesienia podświetlając go na ekranie i wciskając przycisk Wybierz lub skanując jego kod kreskowy EAN za pomocą skanera wbudowanego w urządzenie mobilne. Następnie należy wskazać docelowe miejsce składowania: Strona 32 z 58

33 Następnie należy wskazać ilość wskazanego towaru do zmiany miejsca składowania: Po wciśnięciu przycisku OK program zmieni miejsce składowania wybranego towaru. Strona 33 z 58

34 MIEJSCA SKŁADOWANIA: Podgląd miejsca W tej opcji program wyświetla towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania. W pierwszej kolejności program wyświetla tu okno pozwalające na wybranie miejsca składowania do podglądu. Należy tu wprowadzić kod miejsca składowania lub jego EAN: Program wyświetli towary znajdujące się aktualnie na wybranym miejscu składowania: Przycisk Powróć pozwala na zakończenie podglądu danego miejsca składowania. Strona 34 z 58

35 2.6. Inne W tej kategorii dostępne są opcje dotyczące inwentaryzacji, zamówień od odbiorców oraz zamówień wewnętrznych INNE: Inwentaryzacja W tej opcji program umożliwia użytkownikowi dopisanie pozycji do istniejących już arkuszy spisowych nie zamkniętej inwentaryzacji stworzonej w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Program wyświetla tu spis wszystkich nie zamkniętych inwentaryzacji na dostępnych dla użytkownika magazynach. Wyboru konkretnej inwentaryzacji dokonuje się poprzez kliknięcie na konkretną inwentaryzację w poniższym spisie i potwierdzenie wyboru klawiszem Wybierz : Następnie pojawia się spis arkuszy spisowych wybranej inwentaryzacji. W spisie tym należy wybrać żądany arkusz spisowy: Strona 35 z 58

36 Po wybraniu arkusza można dopisać do niego pozycje: Dopisywanie pozycji może być realizowane jedynie za pomocą kodów kreskowych inwentaryzowanych towarów. Kody EAN można tu wprowadzać w pole EAN zarówno ręcznie jak i za pomocą czytnika wbudowanego w urządzenie mobilne. Po wyświetleniu kartoteki należy wpisać fizyczną ilość inwentaryzowanego towaru: Strona 36 z 58

37 Program nie pozwala na edycję wypisanych już pozycji arkusza. Wszelkich koniecznych modyfikacji wystawionych pozycji może dokonać uprawniona osoba w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Wyróżnionym przyciskiem powraca się do spisu arkuszy spisowych: Zamknięcie inwentaryzacji jest możliwe tylko przez osobę uprawnioną w programie Stream Soft PRO/PRESTIŻ". Strona 37 z 58

38 INNE: Zamówienia od Odbiorców Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu zamówienia od odbiorcy (ZAMODB). Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów ZAMODB, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu ZAMODB poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu ZAMODB (przycisk (1)) pojawi się okno wyszukiwania kontrahenta: Strona 38 z 58

39 Powyższe wyszukiwanie omówione zostało dokładnie w punkcie 3.2. Wyszukiwanie kontrahentów niniejszej instrukcji. Po wybraniu kontrahenta pojawia się okno pozycji: Sposób dodawania pozycji został omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji INNE: Zamówienia Wewnętrzne. Program pozwala tu użytkownikowi wystawić lub dokończyć wystawianie dokumentu zamówienia wewnętrznego (ZAMWEW). Po wejściu w tę opcję wyświetlana jest lista niedokończonych dokumentów ZAMWEW, z których można wybrać jeden celem dokończenia wpisywania nań pozycji lub przystąpić do wypisania nowego dokumentu ZAMWEW poprzez wciśnięcie klawisza (1) Nowy. Jeżeli użytkownik chce dokończyć dokument, to powinien go podświetlić klikając w niego i następnie wcisnąć przycisk (3) Wybierz. Jeżeli w spisie znajduje się dość dużo dokumentów, to można posłużyć się klawiszem (2) Filtruj, którego działanie omówione zostało w punkcie 3.3. Wyszukiwanie dokumentów niniejszej instrukcji. Strona 39 z 58

40 W przypadku potrzeby wystawienia nowego dokumentu ZAMWEW (przycisk (1)) pojawi się okno wypisywania pozycji: Sposób dodawania pozycji został dokładnie omówiony w punkcie 3.4. Wprowadzanie pozycji Bez wzorca niniejszej instrukcji. Strona 40 z 58

41 3. Informacje ogólne Omówione zostaną tu podstawowe operacje wykonywane podczas użytkowania programu Wyszukiwanie kontrahentów Szukając kontrahenta w bazie należy wpisać dowolną część jego nazwy. W poniższym przykładzie wpisano frazę so : Wynik poszukiwań z powyższego przykładu: Jak widać program wyszukuje podaną frazę również w środku nazw kontrahentów. Strona 41 z 58

42 Listę wyszukiwanych kontrahentów można jeszcze zawęzić używając przycisku Filtruj (1) i wpisać frazę wyszukiwania (2) (program filtruje tu tylko w obrębie kontrahentów znajdujących się na liście): W przykładzie wpisano w pole filtrowania T i wynik wyszukiwania został zawężony do poniższej listy: Znak * widniejący obok słowa Filtruj jest informacją o włączonym filtrze. Wyboru konkretnego kontrahenta dokonuje się przez wskazanie go rysikiem na ekranie urządzenia mobilnego lub odpowiednimi klawiszami nawigacyjnymi znajdującymi się na nim. Strona 42 z 58

43 3.2. Wyszukiwanie dokumentów Poniżej widnieje okno wyszukiwania dokumentów w celu ich edycji lub weryfikacji. W celu odnalezienia danego dokumentu można posłużyć się paskami nawigacyjnymi (1) lub odfiltrować znajdującą się w widoku listę używając klawisza Filtruj (2) : Korzystając z klawisza Filtruj należy podać co najmniej jeden z warunków filtrowania. W wyniku program wyświetli dokumenty spełniające wszystkie warunki wyszukiwania. W poniższym przykładzie wyszukane zostaną dokumenty, których fragmentem numeru jest 4, w nazwie kontrahenta występuje a oraz data dokumentu to Wynik powyższego filtrowania: Strona 43 z 58

44 Wyboru konkretnego dokumentu w celu jego edycji lub weryfikacji dokonuje się przez wskazanie go rysikiem na ekranie urządzenia mobilnego lub odpowiednimi klawiszami nawigacyjnymi znajdującymi się na nim Wprowadzanie pozycji Bez wzorca Jeżeli wypisywany dokument wymaga podania kontrahenta, to wyszukujemy go zgodnie z punktem 3.2. Wyszukiwanie kontrahentów niniejszej instrukcji Dodanie pozycji Wprowadzanie pozycji na dokument metodą Bez wzorca pozwala na ich wypisanie bez wcześniej utworzonego szablonu w postaci zamówienia. Towar wyszukiwać można tu na dwa sposoby: (1) przez wpisanie kodu kreskowego (EAN u) ręcznie lub za pomocą skanera urządzenia mobilnego lub (2) przez podanie fragmentu nazwy towaru (wciśnięcie przycisku Więcej ) Strona 44 z 58

45 Wybierając opcję (1) należy zeskanować kod kreskowy za pomocą urządzenia (nie trzeba po tym wciskać przycisku Skanuj ) lub wpisać ręcznie cały kod kreskowy w pole Ean i wcisnąć przycisk Skanuj. Wybierając opcję (2) na ekranie pojawi się okno, gdzie w polu szukaj wg Indeks/Nazwa należy wpisać dowolną frazę z nazwy lub identyfikatora szukanego towaru: Widniejący powyżej przycisk Uwagi, Cechy pozwala dopisać uwagi oraz cechy do aktualnie edytowanego dokumentu: Strona 45 z 58

46 Po ewentualnym wpisaniu żądanych informacji w powyższym oknie i zatwierdzeniu ich (klawisz OK ) lub anulowaniu (klawisz Anuluj ) pojawia się lista: Po wybraniu żądanego towaru istnieje możliwość wpisania go do pozycji edytowanego dokumentu: Ilości można wprowadzać zarówno w podstawowych jednostkach miary jak i w opakowaniach zbiorczych. Do przełączania między powyższymi sposobami wprowadzania ilości służy przycisk (3). W przytoczonym przykładzie podstawową jednostką miary jest op, zaś opakowaniem paka. W obu przypadkach program pokazuje informacje o ilości danego towaru już wpisanej na dokument (pole wpisano ) oraz o aktualnym stanie magazynowym wybranego towaru (pole Stan akt.: ). Dodatkowo w oknie po prawej stronie (gdzie wpisuje się ilość opakowań na pozycji) pole w opak. informuje o ilości towaru w opakowaniu. Klawisz Więcej pozwala na Strona 46 z 58

47 dopisanie uwag lub/i wartości cechy edytowanej pozycji dokumentu. Po zatwierdzeniu pozycji klawiszem OK pojawia się okno dokumentu z wypisanymi pozycjami, gdzie można znów dodać kolejną pozycję lub edytować pozycje już istniejące poprzez ich kliknięcie: Usunięcie pozycji Usunięcie pozycji odbywa się przez jej kliknięcie, wciśnięcie przycisku Więcej oraz przycisku Usuń pozycję : Strona 47 z 58

48 Program spyta użytkownika o potwierdzenie decyzji usunięcia pozycji: i po jej potwierdzeniu wyświetli komunikat: Pozycja (tu nr 2) została usunięta: Strona 48 z 58

49 Dopisanie nowego kodu EAN do istniejącej kartoteki towarowej W przypadku, gdy podczas wpisywania pozycji za pomocą kodu EAN program nie znajdzie w bazie podanego kodu kreskowego (w przykładzie: ) wyświetli się komunikat wraz z propozycją dopisania nie znalezionego EANu do towaru już istniejącego w bazie. Towar taki można wyszukać po już istniejącym kodzie kreskowym lub fragmencie jego nazwy: Po wciśnięciu klawisza Szukaj pojawi się lista znalezionych towarów: Strona 49 z 58

50 W przykładzie dopisano nowy EAN do towaru LIZAK SERCE XL /25SZT/ poprzez kliknięcie w jego nazwę oraz wciśnięcie klawisza Wybierz. Program poprosi o podanie przez użytkownika informacji o przypisanie nowego kodu EAN do towaru bądź do opakowania: Jeżeli zostanie wybrane opakowanie wyświetlone zostanie poniższe okno z pytaniem o ilość towaru w opakowaniu zbiorczym: Strona 50 z 58

51 3.4. Wprowadzanie pozycji Na podstawie ZAM W tym przypadku pozycje dodaje się za pomocą szablonu, którym jest wcześniej wystawiony dokument odpowiedniego rodzaju zamówienia. Pierwszym krokiem jest tu wybranie z listy dokumentu zamówienia. W poniższym przykładzie widnieją zamówienia od odbiorcy (ZAMODB), ale w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu mogą się tu pojawić: zamówienia od odbiorców (ZAMODB) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu wydania zewnętrznego WZ, zamówienia wewnętrzne (ZAMWEW) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM-, zamówienia do dostawców (ZAMDOST) - w przypadku wystawiania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ. Można w tym celu posłużyć się klawiszem Filtruj : W powyższym przykładzie szukany jest dokument zawierający w numerze frazę 4 i wystawiony jest jednocześnie na kontrahenta, którego część nazwy stanowi fraza e. Wyniki filtrowania prezentują się następująco: Strona 51 z 58

52 Znak * w przycisku Filtruj informuje o tym, że lista dokumentów jest odfiltrowana. Po wyborze dokumentu zamówienia jego pozycje wraz z ilościami przepisane są na nowo tworzony dokument (tu: WZ). Kolumna Il.Zam pokazuje ilości przepisane ze wzorca (zamówienia), zaś kolumna Ilość przedstawia wartości dla nowego dokumentu: Przy wypisywaniu ilości w oknie edycji pozycji program informacyjnie wyświetla w polu Do wydania ilość widniejąca we wzorcowym dokumencie zamówienia: Strona 52 z 58

53 Po wpisaniu żądanej ilości należy potwierdzić pozycję klawiszem OK Zatwierdzenie lub przerwanie edycji dokumentu Zakończenia lub przerwania edycji danego dokumentu można dokonać w oknie spisu jego pozycji: Przycisk (1) Przerwij pozwala przerwać pracę z danym dokumentem umożliwiając jednocześnie późniejszą jego edycję będzie on wtedy widoczny na liście dokumentów nie dokończonych. Przycisk (2) Zatwierdź zatwierdza edytowany dokument nie będzie on wtedy widoczny na liście dokumentów nie dokończonych. Przypadkowe wciśnięcie tego przycisku należy zgłosić osobie obsługującej system Stream Soft PRO/PRESTIŻ. Strona 53 z 58

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl M A G A Z Y N O N L I N E INSTRUKCJA OBSŁUGI Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl L O G O W A N I E Należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany LOGIN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

System emagazyn. BST-CDN Partner Bartłomiej Leś Ul. Wita Stwosza 10 43-300 Bielsko-Biała Tel. (033) 815-13-76 www.bst.com.pl

System emagazyn. BST-CDN Partner Bartłomiej Leś Ul. Wita Stwosza 10 43-300 Bielsko-Biała Tel. (033) 815-13-76 www.bst.com.pl System emagazyn Program emagazyn służy do obsługi magazynu za pomocą kodów kreskowych. Wszystkie operacje magazynowe są tworzone oraz potwierdzane za pomocą przenośnych inwentaryzatorów pracujących pod

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem 1.04.2014r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Obsługa czytnika kodów kreskowych

Obsługa czytnika kodów kreskowych Obsługa czytnika kodów kreskowych Program Integra 7 może współpracować z dowolnym czytnikiem kodów kreskowych podłączanym do portu klawiatury komputera. Czytnik powinien mieć zdefiniowany prefiks i sufiks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

Integra 7 INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Integra 7 INSTRUKCJA INWENTARYZACJI ver. 1.05 / 09-12-2015 75-727 Koszalin, ul. Orla 4a, tel.: 094 348 90 00, fax: 094 348 80 10, mail: pomoc@integra.com.pl, www.integra.com.pl 1. Tworzenie Arkusza Spisu

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Ogólne informacje...3 3. Instrukcja obsługi...4 3.1. Konfiguracja...4 3.2. Produkcja z programem Montaż...5 1. Opis programu Montaż by CTI to

Bardziej szczegółowo