AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas"

Transkrypt

1 AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Marek Niemas

2 Zakres prezentacji Pojęcia podstawowe z akustyki. Akustyka budowlana, parametry. Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie. Wytyczne DAFA ID 4.06 i ich znaczenie.

3 Pojęcia podstawowe z akustyki Dźwięk / Hałas Dźwięk jest to zjawisko fizyczne, polegające na drganiach mechanicznych ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka, przy czym drgania te rozchodzą się w postaci fal. Hałas są to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.

4 Pojęcia podstawowe z akustyki Budowa ucha ludzkiego wrażenie wywołane falą dźwiękową, które można nazwać procesem słyszenia

5 Pojęcia podstawowe z akustyki Widma dźwięku / hałasu

6 Pojęcia podstawowe z akustyki Własności dźwięku / hałasu

7 Pojęcia podstawowe z akustyki Widma dźwięku / hałasu

8 Pojęcia podstawowe z akustyki Zakres słyszenia człowieka

9 Pojęcia podstawowe z akustyki Jednostka dźwięku / hałasu Poziom ciśnienia akustycznego L p =10lg(p 2 /p 02 )=20lg(p/p 0 ), db gdzie: p p 0 -ciśnienie akustyczne, Pa -ciśnienie akustyczne odniesienia; p 0 = 2 x 10-5 Pa

10 Pojęcia podstawowe z akustyki Zakres występujących hałasów

11 Pojęcia podstawowe z akustyki Sumowanie źródeł dźwięku / hałasu

12 Pojęcia podstawowe z akustyki Odczuwanie hałasu Zależnie od miejsca i czasu występowania, charakteru źródła i poziomu dźwięku, hałas może być odczuwany jako dokuczliwy a zatem może: dawać poczucie dyskomfortu, utrudniać sen, utrudniać odpoczynek lub koncentrację uwagi, powodować rozdrażnienie, zakłócać komunikację słowną, powodować drażliwość, powodować zaburzenia orientacji, powodować podwyższone ciśnienia krwi, powodować bóle i zawroty i głowy, u małych dzieci budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz.

13 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Izolacyjność akustyczna właściwa (od dźwięków powietrznych) R(f) = L 1 (f) L 2 (f) + 10log(S/A(f)) gdzie: L 1 (f) poziom ciśnienia akustycznego (nadawczy - źródła), db L 2 (f) poziom ciśnienia akustycznego (odbiorczy), db A(f) chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego, m 2 S powierzchnia próbki, m 2 Pomiar w laboratorium wg PN EN ISO ,2,4,5:2011 (zależna od częstotliwości)

14 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Wskaźniki oceny akustycznej R w (C ; C tr ) gdzie R w ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, db C widmowy wskaźnik adaptacyjny dla np. hałasu lotniczego, db C tr widmowy wskaźnik adaptacyjny dla hałasu ulicznego, db Obliczenia wg PN EN ISO 717-1:1999.

15 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Jednoliczbowe wskaźniki oceny akustycznej uwzględniające kształt widma hałasu oraz korekcję A (ucha ludzkiego) R A1 = R W + C R A2 = R W + C tr R A2 = R W + C tr R A1 = R W + C NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE pasma częstotliwości

16 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Izolacyjność akustyczna właściwa (od dźwięków uderzeniowych) L n (f) = L 2 (f) - 10log(A 0 /A(f)) gdzie: L 2 (f) poziom ciśnienia akustycznego (odbiorczy), db A(f) chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego, m 2 A 0 wzorcowa chłonność akustyczna odniesienia, A 0 = 10 m 2 Pomiar w laboratorium wg PN EN 140-6:1999 (zależna od częstotliwości)

17 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Wskaźniki oceny akustycznej L n (C I ) gdzie: L n poziom uderzeniowy znormalizowany, db C I widmowy wskaźnik adaptacyjny, db Obliczenia wg PN EN ISO 717-2:1999.

18 Akustyka budowlana, parametry Właściwości dźwiękochłonne, parametry α s - pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku (dla pasm 1/3 oktawowych - chłonność odniesiona do 1 m 2 ) wyznaczany zgodnie z normą PN EN 20354:2005 α p - praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, dla pasm oktawowych, wartość średnia αp, wyznaczany zgodnie z normą PN EN ISO 11654:1999 α w - wskaźnik pochłaniania dźwięku wielkość jednoliczbowa, określana z αp wg PN EN ISO11654:1999 L, M, H wyznaczniki kształtu charakterystyki pochłaniania dźwięku

19 Akustyka budowlana, parametry Właściwości dźwiękochłonne, parametry Klasa pochłaniania dźwięku Wskaźnik pochłaniania α w A 0.90, 0.95, 1.00 B 0.80, 0.85 C 0.60, 0.65, 0.70, 0.75 D 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 E 0.25, 0.20, 0.15 Nie - klasyfikowane 0.10, 0.05, 0.00 Praktyczny współczynnik pochłaniania Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E f (Hz)

20 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych elementów budowlanych takich jak ściany wewnętrzne, stropy, drzwi, okna, przegrody zewnętrzne i inne elementy w tym małe elementy np. (elementy wentylacyjne) PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 Akustyka Pomiary laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia

21 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych cd. Badane parametry Nr normy Tytuł normy współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, przedmiotów i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia wnętrz PN - EN 20354:2005 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej sztywność dynamiczna materiałów używanych w pływających podłogach PN-ISO :1994 Ap1:1999 Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane wpływających podłogach w budynkach mieszkalnych

22 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych c.d. Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów PN EN ISO 140 7:2000 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów

23 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych, stropów, drzwi PN EN ISO 140 4:2000 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych, okien, drzwi balkonowych, elementów wentylacyjnych PN EN ISO 140 5:1999 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

24 Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Nowelizacja z 2004 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. wprowadzająca zestaw norm zawierających wymagania akustyczne Nowelizacja z 2009 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. wprowadzająca zestaw norm zawierających metody pomiarowe wielkości wibroakustycznych na których oparte są wymagania Te przepisy są obligatoryjne, co oznacza, że każdy oddawany budynek musi spełniać zawarte w nich wymagania!!!

25 Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Rozdział IX Ochrona przed hałasem i drganiami podaje: Ogólne wymagania (usytuowanie budynku, pomieszczeń, stosowanie zabezpieczeń akustycznych w konstrukcji budynku, w systemach instalacyjnych) Wymagania skwantyfikowane podane w normach przywołanych w Rozporządzeniu PN 87/B 02151/02 PN B :1999 PN 88/B Spełnienie tych wymagań może być sprawdzone pomiarowo

26 Lp. Przeznaczenie budynku Rodzaj przegrody wewnętrznej lub jej elementu Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych (wybór z PN B :1999) Wymagania [db] min max R A1 lub D nt,a1 1 Budynki mieszkalne ściana międzymieszkaniowa 50 2 wielorodzinne drzwi wejściowe do mieszkania 25 3 strop międzymieszkaniowy stropy korytarzy i klatek 53 *) schodowych 5 ściana między mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 6 strop między mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 7 ściany działowe w obrębie mieszkania *) dotyczy rozprzestrzeniania się dźwięków w kierunku poziomym i ukośnym L n,w

27 Wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych (wybór z PN B :1999) c.d. Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego, db Dzień Noc *), **) Zakres minimalnych wartości wskaźnika R A2 (R A1 ) przegród zewnętrznych, wymaganych dla różnego typu pomieszczeń, db Budynki mieszkalne Hotele Budynki biurowe Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Szkoły Szpitale, przychodnie do 45 do *) Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna przegroda zewnętrzna z oknami, wymagania należy zwiększyć o wartości 10lgn (n liczba przegród zewnętrznych z oknami w danym pomieszczeniu) **) Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych i stropodachów bez okien wyrażona wskaźnikiem oceny R A powinna być większa o 10 db od wartości wymaganych dla ściany zoknami

28 Wymagania w Polsce i UE (Izolacyjność od dźwięków powietrznych) Państwo / norma / przepis Polska: PN-B :1999 Anglia The Building Regulations 2000 (Amendments 2004) Dania: DS 490, 2001 Finlandia SFS 5907:2004 Holandia NEN 1070 Niemcy DIN 4109 (1989) Symbol klasy, parametr normowany, wartość wymagań w db Standard podstawowy R w + C (D nt,w + C ) 1) ściany 50, stropy 51 Standard podwyższony - - D nt,w + C tr Klasa C R w 55 Klasa C R w 55 k=3 D nta = D nt,w + C 52 R w ściany 53, stropy 54 Klasa B R w + C Klasa B R w + C k=2 D nta = D nt,w + C 57 Klasa A R w + C Klasa A R w + C k=1 D nta = D nt,w + C Niemcy DIN (2000) - SST II R w ściany 56 stropy 57 SST III R w ściany 59 stropy 60 Norwegia NS 8175:2005 Klasa C R w 55 1) C I, uwzględnia się tylko w przypadku, gdy C I, db Klasa B R w + C Klasa A R w + C

29 Wymagania w Polsce i UE (Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych) Państwo/norma/przepis Polska: PN-B :1999 Anglia The Building Regulatios 2000 (Amendments 2004 Symbol klasy, parametr normowany, wartość wymagań w db Standard podstawowy L n, w 58 Standard podwyższony - - L nt,w Dania: DS 490, 2001 Klasa C L n,w 53 Klasa B 1) L nw + C I, Klasa A 1) L nw + C I, Finlandia SFS 5907:2004 Klasa C L n,w 53 Klasa B 1) L nw + C I, Klasa A 1) L nw + C I, Holandia NEN 1070 (1999). k=3 L nta 53 k=2 L nta 48 k=1 L nta 43 Niemcy DIN 4109 (1989) L n,w Niemcy DIN (2000) - SST II L n,w 46 SST II L n,w 39 Norwegia NS 8175:2005 Klasa C L n,w 53 Klasa B L n,w + C I, Klasa A L n,w + C I, ) C I, uwzględnia się tylko w przypadku, gdy C I, db

30 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne -przykłady Typ ściany 10-3: Poz. 1:Stalowa blacha kasetowa perforowana 600/100/0,88 mm, stopień perforacji 17,9% Poz. 2: Płyta warstwowa grubości 120 mm z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładzinami z blachy stalowej, niewidoczne mocowanie Poz. 3:Stalowy profil Z 60/40/60 mm Poz. 4:Taśma uszczelniająca Typ 1, 15/3-9 mm Poz. 5:Taśma uszczelniająca Typ 1, 15/2-6 mm Poz. 6:Łaczniki zgodne z dokumentemz Poz. 7:Łączniki zgodne z dokumentemz Poz. 8:Izolacja z wełny mineralnej, d=130 mm, RG(ρ)=50 kg/m³ Poz. 9: Warstwa powietrzna d=40 mm Poz. 10: Przekładka z taśmy termoizolacyjnej 60x5,0 mm Poz. 11: Deska drewniana Typ ściany 10-4: jak Typ ściany 10-3, lecz Poz. 9: Warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej, d=40 mm, RG(ρ)=50 kg/m³ Typ ściany 10-6: jak Typ ściany 10-5, lecz Poz. 9: Izolacja z wełny mineralnej, d=40 mm, RG(ρ)=50 kg/m³

31 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne -przykłady Konstrukcja ścienna izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 10, , ,5 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 R W (C;C tr ) = 45 (-2 ; -8) db

32 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna 10-4 pochłanianie dźwięku α S Częstotliwość [Hz] 100 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 α w = 0,75

33 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 15, , ,5 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 R W (C;C tr ) = 50 (-2 ; -7) db

34 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna 10-6 pochłanianie dźwięku α S Częstotliwość [Hz] 100 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 α w = 0,80

35 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Przekrój A-A Przekrój B-B Typ dachu 4M: Poz. 1: akustyczna (perforowana)stalowa blacha trapezowa 135/310/0,75, stopień perforacji ok. 19% Poz. 2: mata dźwiękochłonna na włókninie, grubości 20 mm, szerokości 280 mm Poz. 3: wkładka z wełny mineralnej wypełniająca profil, duże przetłoczenie Poz. 4: profil krawędziowy usztywniający Poz. 5: paroizolacja z folii polietylenowej, d 0,25 mm s d 100 m Poz. 6: izolacja z wełny mineralnej, d=120 mm RG(ρ)=140 kg/m 3 Poz. 7: izolacja wodochronna z folii z tworzywa sztucznego, grubości 1,5 mm Poz. 8: kątownik Poz. 9: szyna mocująca Poz. 10: masa uszczelniająca Poz. 11: belka z drewna klejonego (obwodowa) Typ dachu 6M jak typ dachu 4M, ale Poz. 5: paroizolacja ze zgrzewanej papy bitumicznej d 4,0 mm s d 1500 m

36 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M -izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 13, ,6 80 9,2 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 R W (C;C tr ) = 37(-2 ; -8) db

37 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M pochłanianie dźwięku Częstotliwość [Hz] α s 0,41 0,26 0,64 0,72 0,76 0,75 0,75 0,74 0,76 0,69 0,68 0,68 0,62 0,62 0,62 0,63 0,66 0,67 α w = 0,65 (L)

38 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M -izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 14, , ,7 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 R W (C;C tr ) = 41(-1 ; -7) db

39 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 6M pochłanianie dźwięku Częstotliwość [Hz] α s 0,21 0,17 0,43 0,55 0,58 0,56 0,58 0,62 0,62 0,60 0,58 0,61 0,62 0,61 0,60 0,62 0,62 0,63 α w = 0,60

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne projektowania budynków

Wymagania akustyczne projektowania budynków Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Fizyka Budowli Wymagania akustyczne projektowania budynków wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej

Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej Wpływ rodzaju docieplenia, parametrów akustycznych okien i nawiewników na możliwości spełnienia wymagań normowych Autor: dr inż. Leszek Dulak 12 maja ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI?

AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI? ARTYKUŁY REPORTS Anna Iżewska* AKUSTYKA BUDOWLANA CO NOWEGO W NORMALIZACJI? W artykule omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej w roku 2011. Przedstawiono również program prac

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej

Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej Parametry akustyczne drzwi Izolacyjność akustyczna właściwa (zależna od częstotliwości)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt. ASEM W PROJEKCIE, REALIZACJI I ODBIORZE BUDYNKU

S E M I N A R I U M nt. ASEM W PROJEKCIE, REALIZACJI I ODBIORZE BUDYNKU Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC

Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC Akustyka przegród budowlanych z izolacją cieplną PAROC Izolacje Budowlane Luty 0 SPIS TREŚCI. Podstawowe informacje.... Izolacja akustyczna ścian zewnętrznych.... Izolacja akustyczna ścian działowych....

Bardziej szczegółowo

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (152) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (152) 2009 Anna lżewska* STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB Spółka z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów Tel. 7-900-481 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Zleceniodawca: Producent: PAROC

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem?

Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem? EN1 Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem? dr inż. Elżbieta Nowicka Slajd 1 EN1 na koniec dodać nr slajdów Elżbieta Nowicka ITB; 2009-06-10 Wstęp dr inż. Elżbieta Nowicka Pojęcie ochrona

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

POMIAR SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ WARSTWY PRZECIWDRGANIOWEJ JAKO ELEMENT OCENY AKUSTYCZNEJ PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH

POMIAR SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ WARSTWY PRZECIWDRGANIOWEJ JAKO ELEMENT OCENY AKUSTYCZNEJ PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (136) 2005 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (136) 2005 Paweł Tomczyk* POMIAR SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ WARSTWY PRZECIWDRGANIOWEJ JAKO ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o. I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04103900 Nr ewidencyjny:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

Ściany wykonane w systemie

Ściany wykonane w systemie Izolacyjność akustyczna ścian wykonanych w systemie szalunków traconych ze styropianu dr hab. inż. Barbara Szudrowicz* * Instytut Techniki Budowlanej Ściany wykonane w systemie szalunków traconych to rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli Akustyka budowlana Dźwięk jest zjawiskiem falowym wywołanym drganiami cząstek ośrodka. Sposoby wytwarzania fal akustycznych: przez drgania mechaniczne przez turbulencję Fala akustyczna rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115, 61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY I SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 Marianna Mirowska* Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska** NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Ul. AKADEMICKA 5 44-100 GLIWICE Tel./Fax:

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db 14 grudnia 2012 r. Kartki (kartek) 1 (5) Określenie współczynnika izolacyjności od dźwięków powietrznych (nazwa badania) Badanie przeprowadzono na podstawie: LST EN ISO 10140-2:2010. Akustyka. Pomiar laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Kraków, dnia ( )r., Sygn. akt MP/OZ 04/12 D E C Y Z J A Na podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami Załącznik nr 1 Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami 1. Parametry ochrony przed hałasem i drganiami 1) Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM jakość wytrzymałość Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM Grupa SILIKATY Sp. z o.o. Kruki, ul. Nowowiejska 33 07-415 Olszewo-Borki Skuteczna ochrona przed hałasem

Bardziej szczegółowo

4. Izolacja akustyczna wełną mineralną ISOVER

4. Izolacja akustyczna wełną mineralną ISOVER wełną mineralną ISOVER wstęp Hałas Hałas to powszechnie występujące zjawisko (w pracy, w miejscu zamieszkania i wypoczynku), które powoduje wiele negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Skumulowanie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych

Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Prognozowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Data wprowadzenia: 19.06.2017 r. Na etapie projektu, kiedy budynek istnieje co najwyżej na ekranie monitora, w celu weryfikacji wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

'!;: ;i;v;h ;; :;i::: ; i., -,

'!;: ;i;v;h ;; :;i::: ; i., -, '!;: ;i;v;h ;; :;i::: ; i., -, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286 Raport z badań akustycznych ściany podwójnej z płyt gipsowych VG-ORTH gr. 80 mm i 100 mm z wełną mineralną

Bardziej szczegółowo

Hałasem, zgodnie z ogólnie

Hałasem, zgodnie z ogólnie dr inż. Marek Niemas* Ochrona akustyczna budynków przed hałasem lotniczym * Instytut Techniki Budowlanej Hałasem, zgodnie z ogólnie przyjęta definicją ujętą w PN-B-02153: 2002 Akustyka budowlana. Terminy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania budynków pod względem akustycznym na przykładach wybranych realizacji

Zasady projektowania budynków pod względem akustycznym na przykładach wybranych realizacji Zasady projektowania budynków pod względem akustycznym na przykładach wybranych realizacji Autor: dr inż. Leszek Dulak KONFERENCJA BUDOWLANA murator Jakość budynku energia klimat komfort 4-5 listopada

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ V - Izolacja akustyczna

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ V - Izolacja akustyczna PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ V - Izolacja akustyczna SPIS TREŚCI Miejsca problematyczne pod względem akustyki....3 Sposoby oceny parametrów akustycznych...4 Izolacje o identycznej klasie pochłaniania

Bardziej szczegółowo

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych 6/5/PL/4 Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych Typ C Wykonanie sztywne i elastyczne TROX Austria GmbH telefon: (0-22) 71 71 470 Oddział w Polsce (0-22) 71 71 471 ul. Techniczna 2 fax: (0-22) 71 71 472 05-

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na komfort pracy w budynkach są: mikroklimat pomieszczenia, warunki akustyczne, oświetlenie, promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ

ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

8. PN-EN ISO :2000

8. PN-EN ISO :2000 Numer i tytuł 1. PN-EN 27574-1:1997 Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Informacje ogólne i definicje 2. PN-ISO 31-7:2001 Wielkości

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 Marek Niemas* NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE. Materiały Akustyczne K-Flex

MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE. Materiały Akustyczne K-Flex 0 MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE Materiały Akustyczne K-Flex IZOLACJA AKUSTYCZNA: GŁÓWNE ZASADY I AKTY NORMATYWNE Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed hałasem

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (121) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (121) 2002 Jacek Nurzyński* ARTYKUŁY - REPORTS PRZESZKLONE PRZEGRODY BUDOWLANE I ICH IZOLACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2006

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 825-04-71, fax 825-52-86 Określenie izolacyjności akustycznej ścian ORTH z płyt pojedynczych 8 cm oraz 10 cm i ściany podwójnej z płyt

Bardziej szczegółowo

Studia wizyjnofoniczne

Studia wizyjnofoniczne Studia wizyjnofoniczne Definicja Studiem wizyjno-fonicznym nazywać będziemy pomieszczenie mające odpowiednie właściwości akustyczne, oświetlenie i dekoracje, w którym odbywa się przetwarzanie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE ZAGADNIENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE RUCH CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE Mechanizmy transportu ciepła: Przewodzenie Konwekcja Promieniowanie W odniesieniu do mat. budowlanych, największy udział w transporcie

Bardziej szczegółowo

NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ

NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (148) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (148) 2008 Anna lżewska* NOWE USTALENIA NORMALIZACYJNE W AKUSTYCE BUDOWLANEJ W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013

PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 Numer projektu: Nazwa projektu: II.B.12 Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH

AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH AKUSTYKA NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH I ŚCIENNYCH Coraz częściej użytkownicy budynków borykają się z problemem nadmiernego hałasu przenikającego do pomieszczeń z zewnątrz. Wraz z rosnącym rozwojem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU 1 2 6 7 10 5 9 4 8 11 12 3 Schemat transmisji dźwięku przez przegrodę: 1 - dźwięk powietrzny padający, 2 - dźwięk powracający do pomieszczenia, 3 - dźwięk przechodzący

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL

POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL SZCZELNOŚĆ POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Wiesław Dybał Energooszczędność w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych - Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych. - Metodologia obliczeń

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PU, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza się montaż płyty

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

sierpień 2003, aktualizacja wrzesień 2012 opracowanie i wydanie: opracowanie i wydanie: Max-Planc-Straße 4 IFBS Max-Planc-Straße 4 40237 Düsseldorf

sierpień 2003, aktualizacja wrzesień 2012 opracowanie i wydanie: opracowanie i wydanie: Max-Planc-Straße 4 IFBS Max-Planc-Straße 4 40237 Düsseldorf Opracowano na podstawie publikacji: Opracowano na podstawie publikacji: Industrieverband für Bausysteme um Stahlleichtbau Industrieverband für Bausysteme um Stahlleichtbau Bauphysik Bauphysik Schallschutz

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 4.0 Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Wymagania w zakresie izolacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2-3 (110-111) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) - QUARTERLY No2-3 (110-111)1999 Anna lżewska* PROJEKTOWANIE AKUSTYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Oceniając

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prof. dr hab. inż. JERZY SADOWSKI dr hab. BARBARA SZUDROWICZ Instytut Techniki Budowlanej Ochrona przed hałasem i drganiami w budownictwie stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tłumik membranowy MAK / MAS

Tłumik membranowy MAK / MAS Tłumik membranowy MAK / MAS SCHAKO KG Steigstraße 25-27 D-786 Kolbingen Telefon: +49 74 63-98 - Telefax: +49 74 63-98 - 2 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał... 3 Wykonanie... 3

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PŁYTY POLIETYLENOWEJ W DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNYCH PRZEGRODACH WARSTWOWYCH

ZASTOSOWANIE PŁYTY POLIETYLENOWEJ W DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNYCH PRZEGRODACH WARSTWOWYCH dr inż. Jan Sikora ZASTOSOWANIE PŁYTY POLIETYLENOWEJ W DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNYCH PRZEGRODACH WARSTWOWYCH Application of the polyethylene plate in sound absorbing-insulating layered partition AbstraKt

Bardziej szczegółowo

warunków akustycznych w hali widowiskowo - sportowej, zmniejszenie poziomu hałasu w hali oraz zwiększenie zrozumiałości

warunków akustycznych w hali widowiskowo - sportowej, zmniejszenie poziomu hałasu w hali oraz zwiększenie zrozumiałości / Wymagania akustyczne do projektu wykonawczego przy Gimnazjum hali widowiskowo - sportowej nr 1 w Siemiatyczach l. Podstawa i zakres ekspertyzy Podstawą do opracowania wytycznych akustycznych są następujące

Bardziej szczegółowo

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax:

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax: 6/5.1/PL/1 Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax: +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500 Piaseczno www.trox.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Data wprowadzenia: 20.10.2014 r. Problem ochrony przed hałasem wynika często z powszechności stosowania nowoczesnych, lekkich technologii, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Technika nagłaśniania

Technika nagłaśniania Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Gil. Izolacyjność akustyczna. w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik

Jarosław Gil. Izolacyjność akustyczna. w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik Jarosław Gil Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym Praktyczny poradnik Jarosław Gil Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym Praktyczny poradnik GRUPA Warszawa 2015 Zespół

Bardziej szczegółowo

Kraków, listopad 2011 r

Kraków, listopad 2011 r Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród dla sal wykładowych 0.21 oraz 1.27 i 1.30 W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza wykonawcza. Kraków, listopad 2011 r Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GIPS. Okładziny ścienne

GIPS. Okładziny ścienne GIPS Okładziny ścienne OKŁADZINY ŚCIENNE Okładziny ścienne Płyty gipsowo-kartonowe można stosować do obudowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie w remontach przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

CICHY DOM. Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej

CICHY DOM. Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej jakość wytrzymałość Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM Grupa SILIKATY: SIEDZIBA FIRMY: ZAKŁAD KRUKI 07-415 Olszewo-Borki Kruki, ul. Nowowiejska 33 (woj. mazowieckie)

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH

IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów Autor: dr inż. Leszek Dulak Warszawa 2016 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwdźwiękowa

Ochrona przeciwdźwiękowa Ochrona przeciwdźwiękowa Materiały i ustroje dźwiękochłonne. Konstrukcje przeciwhałasowe. Aspekty ekonomiczne związane ze zwalczaniem hałasu. Nakłady związane ze zwalczaniem hałasu. Ochrona przed hałasem

Bardziej szczegółowo

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku 1 Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku wg PN-EN 458:2006, Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni podstawowym

Bardziej szczegółowo

Podane normy czasowe są

Podane normy czasowe są FERMACELL wytyczne dla wykonawców: Normy czasowe Wskazówki: Do każdej konstrukcji FERMACELL są rozwiązane szczegóły oraz tekst opisu kosztorysowego. Zużycie materiału jest przyporządkowane w kolejności

Bardziej szczegółowo

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Zeszyt 3.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Energooszczędne ocieplenie wg Standardu ROCKWOOL ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przegroda budynku produkt grubość 1 ściana dwuwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

3 RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA

3 RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA RAUPIANO PLUS OCHRONA AKUSTYCZNA.1 Wymogi dla ochrony akustycznej Należy przestrzegać krajowych przepisów w zakresie ochrony akustycznej Ze względu na brak odpowiednich przepisów w Polsce, aby móc ocenić

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA

Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA 02 URSA Biura handlowe Siedziba główna Fabryki (mineralna wełna szklana URSA Glasswool) Fabryki (płyty URSA XPS) URSA. Nowa siła

Bardziej szczegółowo

Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych

Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi z granulatów gumowych Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz W artykule przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej prototypów przegród warstwowych (przegrody

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Hałas definicja Regulacje prawne w zakresie ochrony przed hałasem komunalnym Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Symulacje akustyczne

Symulacje akustyczne Symulacje akustyczne Hala Sportowa w Suwałkach SYSTEM DSO Maj 2017 Opracował: mgr inż. Jarosław Tomasz Adamczyk SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Dane wejściowe do symulacji... 3 3. Wyniki symulacji...

Bardziej szczegółowo