AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL. Marek Niemas"

Transkrypt

1 AKUSTYKA W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Marek Niemas

2 Zakres prezentacji Pojęcia podstawowe z akustyki. Akustyka budowlana, parametry. Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie. Wytyczne DAFA ID 4.06 i ich znaczenie.

3 Pojęcia podstawowe z akustyki Dźwięk / Hałas Dźwięk jest to zjawisko fizyczne, polegające na drganiach mechanicznych ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka, przy czym drgania te rozchodzą się w postaci fal. Hałas są to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.

4 Pojęcia podstawowe z akustyki Budowa ucha ludzkiego wrażenie wywołane falą dźwiękową, które można nazwać procesem słyszenia

5 Pojęcia podstawowe z akustyki Widma dźwięku / hałasu

6 Pojęcia podstawowe z akustyki Własności dźwięku / hałasu

7 Pojęcia podstawowe z akustyki Widma dźwięku / hałasu

8 Pojęcia podstawowe z akustyki Zakres słyszenia człowieka

9 Pojęcia podstawowe z akustyki Jednostka dźwięku / hałasu Poziom ciśnienia akustycznego L p =10lg(p 2 /p 02 )=20lg(p/p 0 ), db gdzie: p p 0 -ciśnienie akustyczne, Pa -ciśnienie akustyczne odniesienia; p 0 = 2 x 10-5 Pa

10 Pojęcia podstawowe z akustyki Zakres występujących hałasów

11 Pojęcia podstawowe z akustyki Sumowanie źródeł dźwięku / hałasu

12 Pojęcia podstawowe z akustyki Odczuwanie hałasu Zależnie od miejsca i czasu występowania, charakteru źródła i poziomu dźwięku, hałas może być odczuwany jako dokuczliwy a zatem może: dawać poczucie dyskomfortu, utrudniać sen, utrudniać odpoczynek lub koncentrację uwagi, powodować rozdrażnienie, zakłócać komunikację słowną, powodować drażliwość, powodować zaburzenia orientacji, powodować podwyższone ciśnienia krwi, powodować bóle i zawroty i głowy, u małych dzieci budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz.

13 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Izolacyjność akustyczna właściwa (od dźwięków powietrznych) R(f) = L 1 (f) L 2 (f) + 10log(S/A(f)) gdzie: L 1 (f) poziom ciśnienia akustycznego (nadawczy - źródła), db L 2 (f) poziom ciśnienia akustycznego (odbiorczy), db A(f) chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego, m 2 S powierzchnia próbki, m 2 Pomiar w laboratorium wg PN EN ISO ,2,4,5:2011 (zależna od częstotliwości)

14 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Wskaźniki oceny akustycznej R w (C ; C tr ) gdzie R w ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, db C widmowy wskaźnik adaptacyjny dla np. hałasu lotniczego, db C tr widmowy wskaźnik adaptacyjny dla hałasu ulicznego, db Obliczenia wg PN EN ISO 717-1:1999.

15 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Jednoliczbowe wskaźniki oceny akustycznej uwzględniające kształt widma hałasu oraz korekcję A (ucha ludzkiego) R A1 = R W + C R A2 = R W + C tr R A2 = R W + C tr R A1 = R W + C NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE pasma częstotliwości

16 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Izolacyjność akustyczna właściwa (od dźwięków uderzeniowych) L n (f) = L 2 (f) - 10log(A 0 /A(f)) gdzie: L 2 (f) poziom ciśnienia akustycznego (odbiorczy), db A(f) chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego, m 2 A 0 wzorcowa chłonność akustyczna odniesienia, A 0 = 10 m 2 Pomiar w laboratorium wg PN EN 140-6:1999 (zależna od częstotliwości)

17 Akustyka budowlana, parametry Parametry izolacyjności akustycznej Wskaźniki oceny akustycznej L n (C I ) gdzie: L n poziom uderzeniowy znormalizowany, db C I widmowy wskaźnik adaptacyjny, db Obliczenia wg PN EN ISO 717-2:1999.

18 Akustyka budowlana, parametry Właściwości dźwiękochłonne, parametry α s - pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku (dla pasm 1/3 oktawowych - chłonność odniesiona do 1 m 2 ) wyznaczany zgodnie z normą PN EN 20354:2005 α p - praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, dla pasm oktawowych, wartość średnia αp, wyznaczany zgodnie z normą PN EN ISO 11654:1999 α w - wskaźnik pochłaniania dźwięku wielkość jednoliczbowa, określana z αp wg PN EN ISO11654:1999 L, M, H wyznaczniki kształtu charakterystyki pochłaniania dźwięku

19 Akustyka budowlana, parametry Właściwości dźwiękochłonne, parametry Klasa pochłaniania dźwięku Wskaźnik pochłaniania α w A 0.90, 0.95, 1.00 B 0.80, 0.85 C 0.60, 0.65, 0.70, 0.75 D 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55 E 0.25, 0.20, 0.15 Nie - klasyfikowane 0.10, 0.05, 0.00 Praktyczny współczynnik pochłaniania Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E f (Hz)

20 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych elementów budowlanych takich jak ściany wewnętrzne, stropy, drzwi, okna, przegrody zewnętrzne i inne elementy w tym małe elementy np. (elementy wentylacyjne) PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 PN EN ISO :2011 Akustyka Pomiary laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia

21 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych cd. Badane parametry Nr normy Tytuł normy współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, przedmiotów i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia wnętrz PN - EN 20354:2005 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej sztywność dynamiczna materiałów używanych w pływających podłogach PN-ISO :1994 Ap1:1999 Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane wpływających podłogach w budynkach mieszkalnych

22 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych c.d. Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów PN EN ISO 140 7:2000 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów

23 Akustyka budowlana, parametry Normy pomiarowe Wykaz norm do wykonywania badań izolacyjności akustycznej w warunkach terenowych Badane parametry Nr normy Tytuł normy izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych, stropów, drzwi PN EN ISO 140 4:2000 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych, okien, drzwi balkonowych, elementów wentylacyjnych PN EN ISO 140 5:1999 Akustyka Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

24 Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Nowelizacja z 2004 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. wprowadzająca zestaw norm zawierających wymagania akustyczne Nowelizacja z 2009 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. wprowadzająca zestaw norm zawierających metody pomiarowe wielkości wibroakustycznych na których oparte są wymagania Te przepisy są obligatoryjne, co oznacza, że każdy oddawany budynek musi spełniać zawarte w nich wymagania!!!

25 Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Rozdział IX Ochrona przed hałasem i drganiami podaje: Ogólne wymagania (usytuowanie budynku, pomieszczeń, stosowanie zabezpieczeń akustycznych w konstrukcji budynku, w systemach instalacyjnych) Wymagania skwantyfikowane podane w normach przywołanych w Rozporządzeniu PN 87/B 02151/02 PN B :1999 PN 88/B Spełnienie tych wymagań może być sprawdzone pomiarowo

26 Lp. Przeznaczenie budynku Rodzaj przegrody wewnętrznej lub jej elementu Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych (wybór z PN B :1999) Wymagania [db] min max R A1 lub D nt,a1 1 Budynki mieszkalne ściana międzymieszkaniowa 50 2 wielorodzinne drzwi wejściowe do mieszkania 25 3 strop międzymieszkaniowy stropy korytarzy i klatek 53 *) schodowych 5 ściana między mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 6 strop między mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 7 ściany działowe w obrębie mieszkania *) dotyczy rozprzestrzeniania się dźwięków w kierunku poziomym i ukośnym L n,w

27 Wymagania dot. izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych (wybór z PN B :1999) c.d. Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zewnętrznego, db Dzień Noc *), **) Zakres minimalnych wartości wskaźnika R A2 (R A1 ) przegród zewnętrznych, wymaganych dla różnego typu pomieszczeń, db Budynki mieszkalne Hotele Budynki biurowe Wymagania w Polsce i UE Przepisy krajowe Szkoły Szpitale, przychodnie do 45 do *) Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna przegroda zewnętrzna z oknami, wymagania należy zwiększyć o wartości 10lgn (n liczba przegród zewnętrznych z oknami w danym pomieszczeniu) **) Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych i stropodachów bez okien wyrażona wskaźnikiem oceny R A powinna być większa o 10 db od wartości wymaganych dla ściany zoknami

28 Wymagania w Polsce i UE (Izolacyjność od dźwięków powietrznych) Państwo / norma / przepis Polska: PN-B :1999 Anglia The Building Regulations 2000 (Amendments 2004) Dania: DS 490, 2001 Finlandia SFS 5907:2004 Holandia NEN 1070 Niemcy DIN 4109 (1989) Symbol klasy, parametr normowany, wartość wymagań w db Standard podstawowy R w + C (D nt,w + C ) 1) ściany 50, stropy 51 Standard podwyższony - - D nt,w + C tr Klasa C R w 55 Klasa C R w 55 k=3 D nta = D nt,w + C 52 R w ściany 53, stropy 54 Klasa B R w + C Klasa B R w + C k=2 D nta = D nt,w + C 57 Klasa A R w + C Klasa A R w + C k=1 D nta = D nt,w + C Niemcy DIN (2000) - SST II R w ściany 56 stropy 57 SST III R w ściany 59 stropy 60 Norwegia NS 8175:2005 Klasa C R w 55 1) C I, uwzględnia się tylko w przypadku, gdy C I, db Klasa B R w + C Klasa A R w + C

29 Wymagania w Polsce i UE (Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych) Państwo/norma/przepis Polska: PN-B :1999 Anglia The Building Regulatios 2000 (Amendments 2004 Symbol klasy, parametr normowany, wartość wymagań w db Standard podstawowy L n, w 58 Standard podwyższony - - L nt,w Dania: DS 490, 2001 Klasa C L n,w 53 Klasa B 1) L nw + C I, Klasa A 1) L nw + C I, Finlandia SFS 5907:2004 Klasa C L n,w 53 Klasa B 1) L nw + C I, Klasa A 1) L nw + C I, Holandia NEN 1070 (1999). k=3 L nta 53 k=2 L nta 48 k=1 L nta 43 Niemcy DIN 4109 (1989) L n,w Niemcy DIN (2000) - SST II L n,w 46 SST II L n,w 39 Norwegia NS 8175:2005 Klasa C L n,w 53 Klasa B L n,w + C I, Klasa A L n,w + C I, ) C I, uwzględnia się tylko w przypadku, gdy C I, db

30 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne -przykłady Typ ściany 10-3: Poz. 1:Stalowa blacha kasetowa perforowana 600/100/0,88 mm, stopień perforacji 17,9% Poz. 2: Płyta warstwowa grubości 120 mm z rdzeniem z wełny mineralnej, z okładzinami z blachy stalowej, niewidoczne mocowanie Poz. 3:Stalowy profil Z 60/40/60 mm Poz. 4:Taśma uszczelniająca Typ 1, 15/3-9 mm Poz. 5:Taśma uszczelniająca Typ 1, 15/2-6 mm Poz. 6:Łaczniki zgodne z dokumentemz Poz. 7:Łączniki zgodne z dokumentemz Poz. 8:Izolacja z wełny mineralnej, d=130 mm, RG(ρ)=50 kg/m³ Poz. 9: Warstwa powietrzna d=40 mm Poz. 10: Przekładka z taśmy termoizolacyjnej 60x5,0 mm Poz. 11: Deska drewniana Typ ściany 10-4: jak Typ ściany 10-3, lecz Poz. 9: Warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej, d=40 mm, RG(ρ)=50 kg/m³ Typ ściany 10-6: jak Typ ściany 10-5, lecz Poz. 9: Izolacja z wełny mineralnej, d=40 mm, RG(ρ)=50 kg/m³

31 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne -przykłady Konstrukcja ścienna izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 10, , ,5 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 R W (C;C tr ) = 45 (-2 ; -8) db

32 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna 10-4 pochłanianie dźwięku α S Częstotliwość [Hz] 100 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 α w = 0,75

33 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 15, , ,5 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 R W (C;C tr ) = 50 (-2 ; -7) db

34 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje ścienne - przykłady Konstrukcja ścienna 10-6 pochłanianie dźwięku α S Częstotliwość [Hz] 100 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 α w = 0,80

35 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Przekrój A-A Przekrój B-B Typ dachu 4M: Poz. 1: akustyczna (perforowana)stalowa blacha trapezowa 135/310/0,75, stopień perforacji ok. 19% Poz. 2: mata dźwiękochłonna na włókninie, grubości 20 mm, szerokości 280 mm Poz. 3: wkładka z wełny mineralnej wypełniająca profil, duże przetłoczenie Poz. 4: profil krawędziowy usztywniający Poz. 5: paroizolacja z folii polietylenowej, d 0,25 mm s d 100 m Poz. 6: izolacja z wełny mineralnej, d=120 mm RG(ρ)=140 kg/m 3 Poz. 7: izolacja wodochronna z folii z tworzywa sztucznego, grubości 1,5 mm Poz. 8: kątownik Poz. 9: szyna mocująca Poz. 10: masa uszczelniająca Poz. 11: belka z drewna klejonego (obwodowa) Typ dachu 6M jak typ dachu 4M, ale Poz. 5: paroizolacja ze zgrzewanej papy bitumicznej d 4,0 mm s d 1500 m

36 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M -izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 13, ,6 80 9,2 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 R W (C;C tr ) = 37(-2 ; -8) db

37 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M pochłanianie dźwięku Częstotliwość [Hz] α s 0,41 0,26 0,64 0,72 0,76 0,75 0,75 0,74 0,76 0,69 0,68 0,68 0,62 0,62 0,62 0,63 0,66 0,67 α w = 0,65 (L)

38 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 4M -izolacyjność akustyczna R w pasmach 1/3 oktawowych [db] 50 14, , ,7 Częstotliwość [Hz] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 R W (C;C tr ) = 41(-1 ; -7) db

39 Wytyczne DAFA ID 4.06 Konstrukcje dachowe - przykłady Konstrukcja dachowa 6M pochłanianie dźwięku Częstotliwość [Hz] α s 0,21 0,17 0,43 0,55 0,58 0,56 0,58 0,62 0,62 0,60 0,58 0,61 0,62 0,61 0,60 0,62 0,62 0,63 α w = 0,60

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne projektowania budynków

Wymagania akustyczne projektowania budynków Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Fizyka Budowli Wymagania akustyczne projektowania budynków wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami

Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami Załącznik nr 1 Wymagania szczegółowe w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami 1. Parametry ochrony przed hałasem i drganiami 1) Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach

Bardziej szczegółowo

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db 14 grudnia 2012 r. Kartki (kartek) 1 (5) Określenie współczynnika izolacyjności od dźwięków powietrznych (nazwa badania) Badanie przeprowadzono na podstawie: LST EN ISO 10140-2:2010. Akustyka. Pomiar laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Ul. AKADEMICKA 5 44-100 GLIWICE Tel./Fax:

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Kraków, dnia ( )r., Sygn. akt MP/OZ 04/12 D E C Y Z J A Na podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych 6/5/PL/4 Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych Typ C Wykonanie sztywne i elastyczne TROX Austria GmbH telefon: (0-22) 71 71 470 Oddział w Polsce (0-22) 71 71 471 ul. Techniczna 2 fax: (0-22) 71 71 472 05-

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 Marek Niemas* NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE. Materiały Akustyczne K-Flex

MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE. Materiały Akustyczne K-Flex 0 MATERIAŁY DŹWIĘKOIZOLACYJNE MATERIAŁY DŹWIĘKOCHŁONNE MATERIAŁY MIESZANE Materiały Akustyczne K-Flex IZOLACJA AKUSTYCZNA: GŁÓWNE ZASADY I AKTY NORMATYWNE Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed hałasem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013

PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 Numer projektu: Nazwa projektu: II.B.12 Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA BUDYNKU 1 2 6 7 10 5 9 4 8 11 12 3 Schemat transmisji dźwięku przez przegrodę: 1 - dźwięk powietrzny padający, 2 - dźwięk powracający do pomieszczenia, 3 - dźwięk przechodzący

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL

POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL SZCZELNOŚĆ POŁĄ ŁĄCZEŃ W LEKKIEJ OBUDOWIE HAL Wiesław Dybał Energooszczędność w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych - Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych. - Metodologia obliczeń

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

sierpień 2003, aktualizacja wrzesień 2012 opracowanie i wydanie: opracowanie i wydanie: Max-Planc-Straße 4 IFBS Max-Planc-Straße 4 40237 Düsseldorf

sierpień 2003, aktualizacja wrzesień 2012 opracowanie i wydanie: opracowanie i wydanie: Max-Planc-Straße 4 IFBS Max-Planc-Straße 4 40237 Düsseldorf Opracowano na podstawie publikacji: Opracowano na podstawie publikacji: Industrieverband für Bausysteme um Stahlleichtbau Industrieverband für Bausysteme um Stahlleichtbau Bauphysik Bauphysik Schallschutz

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA

Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA Izolacja akustyczna lekkich ścianek działowych wełną mineralną firmy URSA 02 URSA Biura handlowe Siedziba główna Fabryki (mineralna wełna szklana URSA Glasswool) Fabryki (płyty URSA XPS) URSA. Nowa siła

Bardziej szczegółowo

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych

Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Ochrona akustyczna w budynkach mieszkalnych Data wprowadzenia: 20.10.2014 r. Problem ochrony przed hałasem wynika często z powszechności stosowania nowoczesnych, lekkich technologii, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

CICHY DOM. Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej

CICHY DOM. Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej jakość wytrzymałość Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM Grupa SILIKATY: SIEDZIBA FIRMY: ZAKŁAD KRUKI 07-415 Olszewo-Borki Kruki, ul. Nowowiejska 33 (woj. mazowieckie)

Bardziej szczegółowo

GIPS. Okładziny ścienne

GIPS. Okładziny ścienne GIPS Okładziny ścienne OKŁADZINY ŚCIENNE Okładziny ścienne Płyty gipsowo-kartonowe można stosować do obudowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie w remontach przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 4.0 Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych Wymagania w zakresie izolacyjności

Bardziej szczegółowo

Podane normy czasowe są

Podane normy czasowe są FERMACELL wytyczne dla wykonawców: Normy czasowe Wskazówki: Do każdej konstrukcji FERMACELL są rozwiązane szczegóły oraz tekst opisu kosztorysowego. Zużycie materiału jest przyporządkowane w kolejności

Bardziej szczegółowo

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne

Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Ścianki działowe i rozwiązania akustyczne Zeszyt 3.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Energooszczędne ocieplenie wg Standardu ROCKWOOL ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przegroda budynku produkt grubość 1 ściana dwuwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku 1 Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku wg PN-EN 458:2006, Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni podstawowym

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet RMIT, Wydział Fizyki Stosowanej Melbourne, Victoria 3000, Australia Numer akredytacji NATA 1421

Uniwersytet RMIT, Wydział Fizyki Stosowanej Melbourne, Victoria 3000, Australia Numer akredytacji NATA 1421 Wydział Fizyki Stosowanej City Campus GPO Box 3476V Melbourne 3001 Victoria Australia Tel +61 39925 2600 Fax +61 3 9925 5290 RAPORT Z BADANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W PASMACH 1/3-OKTAWOWYCH I WAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O CISZĘ I ŚRODOWISKO - NOWOCZESNE SZYBY DŹWIĘKOCHŁONE. 26.02.2008 r.

W TROSCE O CISZĘ I ŚRODOWISKO - NOWOCZESNE SZYBY DŹWIĘKOCHŁONE. 26.02.2008 r. W TROSCE O CISZĘ I ŚRODOWISKO - NOWOCZESNE SZYBY DŹWIĘKOCHŁONE. 26.02.2008 r. Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w duŝych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam gdzie występuje

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący mgr inż. Marcin Czapiewski Zespół projektowy mgr inż. Marcin Czapiewski Zadanie Temat Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Adres inwestora

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

10.3 / Izolacyjność akustyczna.

10.3 / Izolacyjność akustyczna. 300 7A Jak klasa 6 + 5 min 450 8A Jak klasa 7 + 5 min 600 9A Jak klasa 8 + 5 min Exxx Powyżej 600 Pa czas trwania każdego stopnia powinien wynosić 5 min > 600 Odwołując się do przedstawionej wcześniej

Bardziej szczegółowo

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana.

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Kraków, 11 październik 2011 r Spis treści: 1. Wstęp - Cel wykonywania opracowania...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA. Fizyka Budowli. Akustyka techniczna WYKŁAD Z PRZEDMIOTU: a) akustyki urbanistycznej. b) akustyki wnętrz

AKUSTYKA. Fizyka Budowli. Akustyka techniczna WYKŁAD Z PRZEDMIOTU: a) akustyki urbanistycznej. b) akustyki wnętrz AKUSTYKA WYKŁAD Z PRZEDMIOTU: Fizyka Budowli Akustyka techniczna Kształtowaniem właściwych warunków akustycznych w miejscu pobytu ludzi zajmuje się dyscyplina naukowa zwana akustyką techniczną. W budownictwie

Bardziej szczegółowo

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Charakterystyka procesu zgrzewania ultradźwiękowego Hałas słyszalny i hałas ultradźwiękowy

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20 Nazwa wyrobu/grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN-Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Meble i układy tapicerowane (zapalność) 4 PCWB/D PN-F-0600-2:994/Az:2000

Bardziej szczegółowo

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Kajetan Woźniak BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 maja 2016 r. AB 665 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Izolacje ścian działowych

Izolacje ścian działowych Izolacje ścian działowych Izolacje Budowlane Luty 2012 Spis treści 1. Hałas i środowisko... 2. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków... 3. Ochrona przed hałasem w budownictwie... 4. Dlaczego izolować

Bardziej szczegółowo

P I = [W/m 2 ]; A= Πr 2 A

P I = [W/m 2 ]; A= Πr 2 A JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED HAŁASEM WYBIERAJĄC MIEJSCE ZAMIESZKANIA I DOBIERAJĄC MATERIAŁY BUDOWLANE 6.03.2008 r. Przy wyborze mieszkania lub działki do budowy domu najwaŝniejsze są trzy elementy: lokalizacja,

Bardziej szczegółowo

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia

Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe,

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych Baffle Panele okładzinowe Ekrany przestawne Obudowa akustyczna Tłumiki żaluzjowe Industrial Acoustic System to grupa produktów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com Dokumentacja techniczna www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI NOVATOP ACOUSTIC Panele akustyczne Arkusz danych... 3 Formaty standardowe... 4 Próbki testowe... 5-8 Specyfikacja materiału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Supafil Loft 045 Marzec 014 Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Właściwości izolacji Supafil Loft 045 Izolacyjność cieplna współczynnik przewodzenia ciepła λ D

Bardziej szczegółowo

PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI POŚREDNIMI

PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI POŚREDNIMI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (122) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (122) 2002 Barbara Szudrowicz* PRZENOSZENIE DŹWIĘKU POWIETRZNEGO MIĘDZY POMIESZCZENIAMI DROGAMI

Bardziej szczegółowo

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

System obiektów do hal

System obiektów do hal System obiektów do hal 02 03 Przestrzeń dla ludzi i produkcji Systemowe obiekty halowe Tripolis wspomagają nowoczesne zarządzanie produkcją i organizacją pracy. Dzięki naszemu systemowi szybko i skutecznie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian Technologia budownictwa : podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik budownictwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Cz. 2 / Aut.: Frey Hansjorg [et al.]. Warszawa, cop. 2012 Spis treści 8.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator

Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe Tłumiki kulisowe Tłumiki rurowe Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 6 - REITZ Lista 2010 SD 1 Tłumiki kulisowe - informacje techniczne Informacje techniczne Informacje podstawowe Standardowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA STROPÓW DREWNIANYCH W TECHNOLOGII MODUŁÓW PREFABRYKOWANYCH

ANALIZA AKUSTYCZNA STROPÓW DREWNIANYCH W TECHNOLOGII MODUŁÓW PREFABRYKOWANYCH ANALIZA AKUSTYCZNA STROPÓW DREWNIANYCH W TECHNOLOGII MODUŁÓW PREFABRYKOWANYCH Emilia POGORZELSKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX

Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX ADOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ KUSTYCZNA Izolacja akustyczna do podłóg pływających na wszelkiego rodzaju stropach STYROFLEX to najprostsza droga do ciszy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski. Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej

Uniwersytet Zielonogórski. Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Autoreferat rozprawy doktorskiej Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Kingspan Therma TM TP10 to płyta ze sztywnej pianki PIR w obustronnej wielowarstwowej okładzinie z udziałem aluminium. Płyty Kingspan Therma TM TP10 produkowane

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław

Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław ZLECENIODAWCA: aa_design aa_studio group - arch sp. z o.o. Polska - Al. Kasztanowa 14a 53-125 Wrocław INWESTOR: Inter IKEA Centre Polska S.A. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Hałas w środowisku. Wstęp. Hałas często kojarzony jest z dźwiękiem, jednakże pojęcia te nie są równoznaczne.

Hałas w środowisku. Wstęp. Hałas często kojarzony jest z dźwiękiem, jednakże pojęcia te nie są równoznaczne. Hałas w środowisku Wykład dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA UWM w Olsztynie Wstęp Hałas często kojarzony jest z dźwiękiem, jednakże pojęcia te nie są równoznaczne. Dźwięk to pojęcie czysto fizyczne, natomiast

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Absorpcja dźwięku PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ I ICH ZNACZENIE DLA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ. OWAlifetime collection

Absorpcja dźwięku PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ I ICH ZNACZENIE DLA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ. OWAlifetime collection Absorpcja dźwięku PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ I ICH ZNACZENIE DLA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ OWAlifetime collection 2 Płyty z wełny mineralnej i ich znaczenie dla akustyki pomieszczeń Akustyka pomieszczenia to

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE W AKUSTYCE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE W AKUSTYCE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE W AKUSTYCE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak Politechnika Krakowska, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli / archakustik Kraków archakustik.pl

Bardziej szczegółowo

DAFA ID 4.03. Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych.

DAFA ID 4.03. Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych. DAFA ID 4.03. Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych. Wznoszenie budynków według zasady zrównoważonego rozwoju wymaga przeprowadzenia rzetelnych analiz wszelkich aspektów mogących wpływać

Bardziej szczegółowo

OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm

OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm Ognioodporne płyty warstwowe Trimoterm FTV i SNV znajdują zastosowanie na obiektach, co do których stawiane są rygorystyczne

Bardziej szczegółowo

Izolacyjne Płyty Dachowe i Ścienne. Płyta Akustyczna. Płyty Akustyczne Kingspan

Izolacyjne Płyty Dachowe i Ścienne. Płyta Akustyczna. Płyty Akustyczne Kingspan Izolacyjne Płyty Dachowe i Ścienne Płyta Akustyczna Płyty Akustyczne Kingspan Kingspan KS1000/1150/1200 FA Ścienna i sufitowa płyta akustyczna Zastosowania Płyta akustyczna FA z widocznym mocowaniem jest

Bardziej szczegółowo

p p p zmierzona wartość ciśnienia akustycznego w Pa, p 0 ciśnienie odniesienia równe Pa.

p p p zmierzona wartość ciśnienia akustycznego w Pa, p 0 ciśnienie odniesienia równe Pa. POLTECHKA ŚLĄSKA. WYDZAŁ ORGAZACJ ZARZĄDZAA. Strona: 1 1. CEL ĆWCZEA Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących pomiarów hałasu maszyn, zależności zachodzących pomiędzy ciśnieniem, natężeniem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Sufity metalowe. OWAtecta. OWAtecta Dlaczego metal? Projektowanie z OWAtecta możliwości aranżacyjne na suficie

Sufity metalowe. OWAtecta. OWAtecta Dlaczego metal? Projektowanie z OWAtecta możliwości aranżacyjne na suficie Sufity metalowe OWAtecta Dlaczego metal? Sufity metalowe są inne. Poprzez swój ascetyczny wygląd sufity metalowe tworzą ciekawe rozwiązanie aranżacyjne, wybierane przez wielu architektów i inwestorów.

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE

SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY SUFITOWE Drugim, po ścianach, najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo- -kartonowych i gipsowych NIDA są sufity podwieszane. Mogą one pełnić np. funkcję estetycznego

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Hałas Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin

Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl

Bardziej szczegółowo