ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o OPOLE ul. Gosławicka 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o. 45-446 OPOLE ul. Gosławicka 2"

Transkrypt

1 ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o. o OPOLE ul. Gosławicka 2 TELEFONY: Centrala: Nasz znak: Opole dnia r. (077) (077) (077) Wasz znak: Dyrekcja: (077) (077) Telefax: (077) E- mail: onet.pl REFERENCJE DLA FIRMY PPW HAWI Oświadczamy, że firma PPW HA WI Lędziny ul. Ozimska 58 wykonała na nasze zlecenie w 2003r wykopy i inne roboty ziemne towarzyszące pod budynek osiedla TBS w Opolu przy ul. Koszalińskiej. Ilość robót ziemnych ok m 3 Roboty zostały wykonane rzetelnie iterminowo. Konto Bankowe: BRE Bank SA Oddział Opole Numer: PLNCURROl-31 Numer Identyfikacji Podatkowej: Regon: Krajowy Rejestr Sądowy numer

2 ZAKŁ~ łnż~januudzlk ul Kat«)wicka 61B 4S~061OPOLE USŁUG BUDOWLANYCH tel: +48 (prefix) fax: +48 (prefix) S REFERENCJE dla PPW"HAWI" Andrzej Hawryluk Lędziny, ul. Opolska 58 W okresie maj - czerwiec 2009r. Firma PPW "HAWI" prowadzona przez Pana Andrzeja Hawryluka wykonywała kompleksowo prace wyburzeniowe d. Pawilonu Handlowego PSS Społem "Plus 600" na terenie osiedla Malinka w Opolu. Obiekt o powierzchni ok. 1000m2 zbudowany był w konstrukcji mieszanej - murowanej, żelbetowej i stalowej. Komplet prac łącznie z utylizacją odpadów Firma PPW "HAWI" wykonała w uzgodnionym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobra i bezpiecznie prowadzona praca oraz kompetencja nadzoru kontrolującego i koordynującego prace rekomendują Firmę Pana Andrzeja Hawryluka do podejmowania odpowiedzialnych zadań. 2akła~ Usług BUdowlanych tnz. Jan Dudzik OPOLE, ul. Katowicka 67b tel. (077) , fax (077) Regon , N/P v~óu~ WLAŚCICIEL FIRMY inż. JAN DUDZIK upr. budowlane nr 4n9/0p upr. konserwatorskie nr Opole, Sierpień 2009r.

3 -. - Brzezie, r. List Referencyjny dla Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HAWI Firma HA WI wykonała na nasze zlecenie następujące roboty: 1. Rozbiórka budynku plomby przy ul. Ozimskiej (dawny Czardasz) - w latach w ilości około 18000,- m3. 2. Roboty ziemne (wykopy) wraz z umocnieniem skarp na obiekcie j.w ,- m3 3. Roboty ziemne związane z budową Elektrowni wodnej w Januszkowicach wraz z wałami zabezpieczającymi i izolacjami technicznymi oraz rekultywacją terenu - w latach w ilości około 16000,- m3 Biorąc pod uwagę sposób realizacji i osiągnięte efekty, stwierdzamy, że firma HA WI wykazała się dobrą organizacją pracy na wyżej wymienionych zadaniach. Prace zostały wykonane rzetelnie i terminowo, polecamy tę firmę innym inwestorom. t'rzeoslęblotl'itwo Budownictwa Ogólnego BEZET Sp. z Brzezie k/opola tel NIP KRS

4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, Tadeusz Selzer po, REFERENCJE Oświadczam, że firma : PPW HA VI, Lędziny, ul.ozimska 58, wykonała na nasze zlecenie następujące roboty; - Wykopy pod hale przemysłowe w latach około m3 - dostawy kruszywa pod drogi dojazdowe i place w latachj.w m3 - zasypki z zagęszczeniem - około m3 Roboty zostały wykonane rzetelnie i terminowo.!~ ~t;l1?lmr ~an~ Błaźkotoslra seltł;phu ul, Głogowska 24a tel. ( ) Bank PKO SA w Opolu OPOLE tel. ( ) konto nr: POLAND fax ( ) NIP: Regon:

5 e lec o n.; Kielce REFERENCJE Oświadczamy, że (inna PPW HAWI Lędziny ul. Ozimska 58 wykonała na nasze zlecenie prace rozbiórkowe Kępskiej 2A budynków i budowli w Opolu przy ul. w terminie grudzień luty Biorąc pod uwagę sposób realizacji i osiągnięte efekty, stwierdzamy, wykazała się dobrą organizacją pracy przy wyżej wymienionym że firma HAWI zadaniu. Prace zostały wykonane rzetelnie i terminowo. Siedziba SpÓlki Effector Ił S.A.: ul. HaukeBosaka2, Kielce Oddziałw Starogardzie Gdariskim Potska ul.pelplińska Starogard Gdański tel. (0-41) , (0-41) fax (0-41) tel (058) fax. (058) KRS Sąd Rejonowy, X Wydział GospOdarczy, ReqOrr ,NIP' KapitałlakłaClOWy ,00 zł

6 1- HEBERGER POLSKA Heberger Polska Sp. z 0.0. ul. Polna Krapkowice Tel. +48/77/ Fax.+48/77/ NIP: Henryk Kochanek - Prokurent Krapkowice, r. LIST REFERENCYJNY Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWI" - z siedzibą w Opolu, ul. Magazynowa 1, jako podwykonawca realizowanego przez nas w latach zadania pn. "Budowa zespołu budynków biurowo- handlowo- usługowo- magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej", wykonało na nasze zlecenie place manewrowe z kostki wraz z podbudową oraz drogi asfaltowe. Wartość wykonanych robót wynosiła: ,00 zł netto. Podczas wykonywania zleconych prac P.P.W. HAWI wykazało się dobrą organizacją logistyczną, wykorzystaniem odpowiedniego taboru samochodowego i sprzętowego. Firma potwierdziła rzetelne przygotowanie się, do świadczenia usług sprzętowo- transportowych. Z poważaniem Heberger Polska/;? Henrvk Koc ~j{ HEBERt'iER Po 7P. z o,c, Heberger Polska Sp. z 0.0. ul. Polna 21, Krapkowice NIP: Zarząd: G. Becker, A. Marschetzky Bank: Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa Sąd Rejonowy dla Opola Konto: VIIIWydział Gospodarczy KRS Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa Kapitał zakładowy: ,00 PLN Konto:

7 ł HEBERGER POLSKA Heberger Polska Sp. z 0.0. ul. Polna Krapkowice Tel. +48/77/ Fax.+48/77/ NIP: Henryk Kochanek - Prokurent Krapkowice, r. LIST REFERENCYJNY Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWI" - z siedzibą w Opolu, ul. Magazynowa 1, jako podwykonawca realizowanego przez nas w 2010 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Sportu przyul. Północnej w Opolu", wykonał na nasze zlecenie roboty ziemne polegające między innymi na "niwelacji terenu o powierzchni ok m 2 pod dwa boiska pełnowymiarowe z trawy naturalnej i pod jedno boisko pełnowymiarowe z trawy syntetycznej. Wartość wykonanych robót wynosiła': ,15 zł netto. I. P.P.W."HAWI wykońał zlecone prace zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, odpowiednimi normami i z należytą starannością. P.P.W "HAWI" posiada profesjonalny sprzęt, dobrze wyszkolone brygady realizujące a ich zaangażowanie pozwoliło spełnić oczekiwania Inwestora. Z pełną odpowiedzialnością polecamy P.P.W. HAWI jako Wykonawcę powyższych robót. Z poważaniem Heberger Polska,1 Henryk Kocha R H&BER~ Heberger Polska Sp. z 0.0. ul. Polna 21,47-303Krapkowice NIP: zarząd: G. Becker,A. Marschetzky Bank: DeutscheBank Polska S.A.Warszawa SądRejonowy dla Opola Konto: VIIIWydział GospodarczyKRS Bank: RaiffeisenBank Polska S.A.Warszawa Kapitał zakładowy: ,00PLN Konto:

8 Zakład Komunalny Sp. z 0.0. BANK PEKAO SA olopole ul. Podmiejska 69 tel: f NIP: REGON: Opole fax: KRS: Wysokość kapitału zakładowego ,00 zł Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Opole, dnia 28 września 2010 r. LIST REFERENCYJNY Informujemy, że firma Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAWI Andrzej Hawryluk z siedzibą w Lędziny; Ozimska 58 wykonywała w 2008 roku budowę wałów nastawnych na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. W ramach zlecenia wykonano: - nawiezienie materiału, - ukształtowanie wału, - skarpowanie wału, - pokrycie wału warstwą humusu, - posianie trawy. Prace prowadzone były przy użyciu sprzętu ciężkiego. Łączna długość wykonanego wału wynosiła 1250 mb. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem i umową oraz przepisami BHP. Terminy umowne zostały dotrzymane. Przedsiębiorstwo HAWI można polecić jako solidnego i rzetelnego wykonawcę o Zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Cmentarzami Komunalnymi (tel ) Targowiskami (tel ) Parkingami rca ~ Usługi kruszenia gruzu Poum CUHIIUM Altunvue,1I AC 090 BHP <;> Prace remontowo - rozbiórkowe o Transport o Wynajem sprzętu budowlanego o Nadzór budowlany i inwestorstwo zastępcze

9 e PRKiIs:A. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A Wrocław, ul. Kniaziewicza 19 Sekretariat: tel, 71/ , fax 71/ , Centrala: tel. 71/ GRUPA TRAKCJA POLSKA S.A. MMU-520/ 91-h /969/2010 Wrocław, dnia r. List RekrencXJny Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA z siedzibą we Wrocławiu, jako Lider Konsorcjum Firm realizujących zadanie pn. "Przebudowa szlaku Opole Wschód - Czarnowąsy (km 6,500+10,260) na linii kolejowej CE-30 Opole Groszowice - Wrocław Brochów" potwierdza, że Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWI" prowadzone przez Andrzeja Hawryluka, z siedzibą w Lędzinach, przy ulicy Ozimskiej 58 (zs. Opo/e, ul. Magazynowa 1), świadczyła w 2009 i 2010 roku na rzecz naszego przedsiębiorstwa usługi w zakresie załadunku, transportu i utylizacji odpadów pochodzących z wykopów przy pracach ziemnych i rozbiórkowych w ramach ww. zadania., '1 Podczas wykonywania zleconych usług Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAW/" wykazało się dobrą organizacją logistycznct wykorzystywaniem odpowiedniego taboru samochodowego i sprzętowego, zatrudnianiem doświadczonych kierowców operatorów, posiadaniem wymaganych dokumentów i terminowym wystawianiem 1art Przekazania Odpadów. Firma potwierdziła rzetelne przygotowanie się do świadczenia usług sprzętowo-transportowych i utylizacyjnych. Konta bankowe: BRE BANK SA O/Regionalny Wrocław NRB IBAN PL Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Kapitał ~akładowy i wpłacony: ,75 PLN Regon NIP

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A.

PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A. PREZENTACJA FIRMY P.A. NOVA S.A. PODSTAWOWE DANE O FIRMIE Pełna nazwa Forma prawna P.A. NOVA S.A. Spółka Akcyjna Adres siedziby 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 Nr KRS 0000272669 Organ rejestrowy Sąd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych Tygodniowy przegląd wiadomości Publikowany przez Publications Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych www.rynekbudowlany.com WAŻNA INFORMACJA: To jest darmowy newsletter

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim SA w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo