Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i"

Transkrypt

1 Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12)

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Aspekt techniczny (infrastruktura) Oddziały Definiowanie oddziałów Kasy i rachunki bankowe Magazyny Widoczność danych z innych magazynów Ograniczanie list słownikowych Asortyment towarów Lista kontrahentów Ustawienia operatora Podsumowanie

3 1 Wprowadzenie System enova coraz częściej trafia do dużych firm, posiadających oddziały w wielu miastach, bądź po prostu kilka punktów sprzedaży (sklepów). Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie podstawowych aspektów konfiguracji systemu enova w takich firmach skupiając się na części handlowej systemu. Wielooddziałowość w pozostałych modułach będzie tu rozpatrywana tylko w takim zakresie, w jakim ma związek z pracą w module handlowym (a więc np. powiązanie ewidencji dokumentów z oddziałami, czy definiowanie kas dla oddziałów). 1.1 Aspekt techniczny (infrastruktura) W przypadku pracy wielooddziałowej (a więc konieczności pracy na systemie w kilku lokalizacjach) pojawiają się dwa zasadnicze modele pracy: On-line gdzie pracownicy w różnych lokalizacjach pracują na wspólnej bazie danych Off-line gdzie w każdej lokalizacji pracownicy pracują na własnej bazie danych, a dane są okresowo przesyłane między oddziałami. W przypadku pracy wielooddziałowej w systemie enova należy stosować model on-line (i tylko takim będziemy zajmować się w niniejszym dokumencie). enova nie wspiera pracy wieloodziałowej off-line poza modelem w którym z dokumenty handlowe są przesyłane do księgowości ale taki sposób pracy należałoby raczej nazwać modelem Klient Biuro rachunkowe (ewentualnie Sprzedaż Księgowość ). Z kolei w modelu on-line można wyróżnić kilka podejść: Serwer aplikacji i tzw. cienki klient. Ponieważ enova nie wspiera takiej architektury, nie będziemy tego modelu szerzej omawiać. Model z grubym klientem zainstalowanym w lokalizacji zdalnej i łączącym się z serwerem bazy danych zainstalowanym centralnie. W takim przypadku połączenie aplikacji do serwera jest wykonane poprzez Internet i wszystkie dane są przesyłane poprzez sieć. Takie podejście wymaga dość specyficznego sposobu napisania aplikacji tak, aby minimalizować ilość danych przesyłanych przez sieć. Zazwyczaj w aplikacjach tego typu wszelkie listy są minimalistyczne (zawierają niewielkie ilości danych) lub w ogóle rezygnuje się z przeglądania list i wyboru danych z listy, na rzecz podawania przez użytkownika jakiego zapisu poszukuje (numer dokumentu, NIP kontrahenta) i wyświetlaniu szczegółowych danych tylko dla wskazanego zapisu. enova skonstruowana jest w taki sposób, aby użytkownikowi pozwolić na wygodne poruszanie się pośród danych a więc możliwość dowolnego definiowania zawartości list, przeglądania list, filtrowania zapisów itp. Dlatego system enova przy takim sposobie zainstalowania będzie działać niewydajnie (ze względu na konieczność przesyłania dużych ilości danych poprzez sieć Internet). Wykorzystanie usług terminalowych. W takim modelu zarówno serwer bazy danych jak i serwer terminali zainstalowane są w jednej lokalizacji (zwykle w centrali), system enova zainstalowany jest na serwerze terminali, a użytkownicy korzystają z enova łącząc się z sesją 3

4 zdalną na serwerze. Oczywiście w takim wypadku możliwe jest, że osoby pracujące w lokalizacji, gdzie zainstalowane są serwery mogą korzystać z enova zainstalowanej na lokalnych komputerach. Taki model pracy z wykorzystaniem usług terminalowych jest jedynym zalecanym sposobem pracy enova w wielu lokalizacjach. W tym punkcie omówiliśmy podstawowe aspekty techniczne związane z modelem pracy wieloodziałowej. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami o wykorzystaniu serwerów terminali dla pracy enova zachęcam do zapoznania się z artykułami poświęconymi temu tematowi, publikowanymi na naszych stronach w sekcji dla Partnerów. 2 Oddziały W przypadku pracy wieloodziałowej, oczywistym jest konieczność zdefiniowania oddziałów w systemie enova. Należy tu jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia modułu handlowego najważniejsze jest właściwe skonfigurowanie magazynów. Skonfigurowanie oddziałów ma znaczenie związane głównie z właściwym zakwalifikowaniem dokumentów w księgowości (w ewidencji dokumentów). 2.1 Definiowanie oddziałów Aby uzyskać możliwość definiowania oddziałów, należy w opcjach programu zaznaczyć parametr Obsługa firm wieloodziałowych. Parametr ten jest dostępny na zakładkach Handel/Ogólne oraz Księgowość/Ogólne. Po jego włączeniu w gałęzi Firma pojawia się zakładka Oddziały firmy, służąca do zdefiniowania oddziałów. Po włączeniu oddziałowości na liście oddziałów zawsze utworzony jest jeden oddział o nazwie Centrala. Zapis ten ma zaznaczony status Centrala, tzn. jest oddziałem głównym. Oddział ten można 4

5 modyfikować, natomiast nie można go skasować ani wyłączyć mu statusu Centrala. Oddziały w wersji złotej programu enova mają strukturę płaską (tzn. nie można stworzyć struktury oddziałów podrzędnych i nadrzędnych) jak wspomniano wcześniej jeden oddział jest wyróżniony jako oddział główny. Na formularzu oddziału znajduje się szereg zakładek poniżej omówione zostaną te, które są istotne z punktu widzenia pracy w module handlowym: Ogólne w tym miejscu definiujemy nazwę i symbol oddziału oraz jego adres. Symbol może być wykorzystany do numeracji dokumentów w księgowości. Natomiast nazwa i adres są istotne ze względu na drukowanie na fakturach. Jeżeli włączona jest wielooddziałowość i magazyny są przypisane do oddziałów, wówczas na wydruku faktury pojawi się pod nazwą firmy informacja o oddziale w którym wystawiono fakturę. Ewidencje środków pieniężnych zawiera listę kas i rachunków bankowych przypisanych do oddziału. Przypisania ewidencji środków pieniężnych do oddziału dokonuje się na od strony formularza EŚP (będzie to omówione w dalszej części). Magazyny zawiera listę magazynów przypisanych do oddziału. Przypisania magazynu do oddziału dokonuje się na od strony formularza magazynu (będzie to omówione w dalszej części). Prawa danych w tym miejscu można dokonać standardowego przypisania praw danych operatorów do oddziału. Należy przy tym pamiętać, że z punktu widzenia prawa wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych podstawowe znaczenie ma prawo do magazynu na którym powstaje dokument. Prawo operatora do oddziału jest niezbędne, aby dokument trafił do ewidencji dokumentów we właściwym oddziale. Tak więc operator, który wystawia dokumenty magazynowe na magazynie należącym do danego oddziału musi mieć przyznane prawo zarówno do magazynu, jak i do oddziału. Natomiast operator, który wprowadza wyłącznie dokumenty zamówień (które nie trafiają do ewidencji dokumentów i nie generują płatności) musi mieć nadane prawo do magazynu, ale nie musi mieć prawa do oddziału. 3 Kasy i rachunki bankowe W przypadku pracy w wielu oddziałach czy wielu lokalizacjach (np. sklepach) zazwyczaj każda lokalizacja posiada swoją kasę (lub kilka kas). Jeśli chodzi o rachunki bankowe, to mamy do czynienia z różnymi przypadkami oddziały mogą prowadzić własne rachunki albo może istnieć jeden wspólny rachunek bankowy dla całej firmy. W ewidencji środków pieniężnych (Opcje\Ewidencja SP\Ewidencje) należy zdefiniować odpowiednią liczbę kas i rachunków bankowych wg potrzeb danej organizacji. Jeżeli dana ewidencja powiązana jest z konkretnym oddziałem, należy na formularzu kasy/rachunku wskazać oddział. Oczywiście niezbędne jest przypisanie praw operatorów do poszczególnych ewidencji. 5

6 4 Magazyny Przy pracy w wielu lokalizacjach w module handlowym jednym z najważniejszych aspektów jest skonfigurowanie magazynów. Oczywiście wielomagazynowość nie musi być związana tylko i wyłącznie z wieloodziałowością (firma nie posiadająca oddziałów również może mieć wyodrębnionych wiele magazynów), ale jak już wspomniano w rozdziale o definiowaniu oddziałów praca wieloodziałowa w module handlowym wymaga przede wszystkim odpowiedniego zdefiniowania magazynów (z uwzględnieniem praw do magazynów). Magazyny definiowane są na zakładce Opcje\Handel\Magazyny. Po zainstalowaniu programu zawsze utworzony jest jeden magazyn Firma, ze statusem Standardowy. Istnieje oczywiście możliwość modyfikacji (edycji) parametrów takiego magazynu, natomiast magazynu Firma nie można skasować ani odznaczyć mu statusu Standardowy. Magazyn ten jest zwykle traktowany jako magazyn główny. Definiując kolejne magazyny w firmie wielooddziałowej, należy pamiętać, że: Na formularzu magazynu określamy jego przynależność do oddziału. Do jednego oddziału może być przypisanych wiele magazynów, ale jeden magazyn nie może przynależeć do wielu oddziałów. Magazyn może nie mieć przypisania do oddziału, ale wówczas dokumenty handlowe i magazynowe powstające na takim magazynie będą trafiać do ewidencji dokumentów bez ustawionego oddziału. Prawa do tworzenia dokumentów w danym magazynie wynikają z praw do magazynu. Natomiast prawa do oddziału, do którego należy magazyn, są niezbędne przy zatwierdzaniu dokumentów trafiających do ewidencji dokumentów. Prawa do magazynów nie są w żaden sposób dziedziczone z praw do oddziałów (tzn. z posiadania bądź nie posiadania prawa do oddziału nie wynikają prawa do magazynów) czyli prawa do oddziałów i magazynów należy określić operatorowi niezależnie. Zdarza się, że w danym oddziale lub sklepie dostępna jest jedynie część asortymentu firmy (dany sklep ma w ofercie tylko jeden rodzaj asortymentu czy mówiąc inaczej jedną grupę towarów). Do ograniczania listy towarów dostępnych w danym magazynie służy pole Filtr towaru zostanie ono szczegółowo omówione w rozdziale Ograniczanie list słownikowych. 4.1 Widoczność danych z innych magazynów Przy definiowaniu praw do magazynów mamy możliwość ustawienia dla operatora 3 poziomów: Pełne prawo ta opcja jest dość oczywista. Operator może widzieć stany w magazynie i wystawiać dokumenty operujące na tym magazynie (oczywiście tylko te, do których ma prawo ustawione na definicji dokumentu). Tylko odczyt działanie tej opcji jest uzależnione od ustawienia na roli prawa Handel\Dokument handlowy\simple\widoczne dokumenty: o Jeżeli prawo Widoczne dokumenty ma status Pozwolenie wówczas operator ma na takim magazynie dostęp do informacji o stanach magazynowych oraz dostęp do 6

7 podglądu dokumentów operujących na tym magazynie (nie może dodawać ani modyfikować dokumentów). o Jeżeli prawo Widoczne dokumenty ma status Zakaz wówczas operator ma na takim magazynie dostęp do informacji o stanach magazynowych, ale nie widzi żadnych dokumentów dotyczących tego magazynu. Jest to ustawienie stosowane wówczas, gdy operator nie powinien widzieć dokumentów wystawionych w innych magazynach, ale chcemy, żeby mógł sprawdzić dostępność towaru (np. w innym sklepie). Zakaz dostępu ta opcja powoduje całkowity zakaz dostępu do danych w magazynie (dostęp do stanów magazynowych i do dokumentów). Istnieje jednakże wyjątek od tej reguły, dotyczący dokumentów MM. Jeżeli operator wystawia dokument MM pomiędzy Magazynem 1 (do którego musi posiadać prawo bo wydaje z niego towar) a Magazynem 2 (do którego nie powinien mieć dostępu bo jest to magazyn, za który odpowiedzialność ponosi inna osoba), wówczas na definicji dokumentu MMP należy zaznaczyć parametr Pozostałe\Pozwól na nieuprawniony magazyn. W takim wypadku operator będzie mógł wystawić MM z Magazynu 1 (do którego ma prawa) do Magazynu 2 (do którego nie ma praw) 7

8 przy czym dokument MMP w Magazynie 2 będzie miał status Bufor (musi go zatwierdzić inny operator taki, który posiada pełne prawa w Magazynie 2). 5 Ograniczanie list słownikowych 5.1 Asortyment towarów Bardzo częstą sytuacją w firmach wielooddziałowych jest sprzedaż w danym oddziale (lub po prostu w sklepie) ograniczonego asortymentu. Odwołując się do asortymentu sportowego jak w bazie demo enova firma zajmuje się handlem szeroko rozumianym sprzętem sportowym, ale jeden ze sklepów ma w ofercie wyłącznie odzież sportową. W takim przypadku pożądane jest, aby w danym oddziale czy sklepie widoczne były wyłącznie towary z określonej grupy (lub kilku wybranych grup) przede wszystkim po to, aby uniknąć pomyłek, ale również po to, aby ograniczyć pracownikom danego sklepu dostęp do informacji o asortymencie w innych oddziałach bądź sklepach. Oczywiście takie powiązanie asortymentu z jednostką organizacyjną w firmie ma sens nie tylko w przypadku firm wieloodziałowych. Przykładowo w firmie produkcyjnej pożądane będzie, żeby na magazynie surowców nie było dostępu do kartotek produktów gotowych i na odwrót na magazynie wyrobów gotowych nie wyświetlać kartotek surowców. W enova takie ograniczenie asortymentu jest realizowane poprzez filtr towaru na magazynie. Przypisanie asortymentu odbywa się więc nie do oddziału, ale do konkretnego magazynu. Jeżeli dany 8

9 oddział posiada kilka magazynów, na których powinien być dostępny ten sam asortyment, wszystkie magazyny w tym oddziale powinny mieć skonfigurowany odpowiednio filtr towarów. Aby zawęzić asortyment dostępny w danym magazynie, należy na formularzu tego magazynu wpisać odpowiednie wyrażenie w polu Filtr towaru. Najczęściej do filtrowania wykorzystuje się podział towarów na grupy (cechy grupujące). Przykładowo, mając cechę grupującą Asortyment o następującej strukturze wartości: Aby dla danego magazynu przypisać wyłącznie sprzęt narciarski (a więc towary z grupy Sprzęt narciarski i z wszystkich podgrup), należy w polu filtr towaru wprowadzić wyrażenie: [Features.Asortyment] Like '\Zimowy\Sprzęt narciarski\%' 9

10 Najprostszą metodą stworzenia poprawnego wyrażenia filtrującego, jest skorzystanie z mechanizmu do tworzenia filtrów w Organizatorze listy, a następnie skopiowanie utworzonego w ten sposób wyrażenia: 5.2 Lista kontrahentów Rzadko zdarza się, że w przypadku firm wielooddziałowych występuje przyporządkowanie kontrahenta (klienta) do danego oddziału. Jeżeli klient dokonał zakupu w jednym oddziale i zostały zapisane jego dane, to zwykle chcemy, aby ten sam klient kupując w innym oddziale czy sklepie nie musiał ponownie podawać swoich danych w celu założenia odrębnej kartoteki. Jeżeli jednak taka funkcjonalność jest potrzebna klientowi, należy na kartotekach kontrahentów wypełniać pole Oddział. W takim wypadku operator nie będzie miał dostępu do kartotek kontrahentów, którzy należą do oddziałów do których operator ma ustalony zakaz. Inaczej mówiąc operator będzie widział tych kontrahentów, którzy nie mają przypisanego żadnego oddziału, lub którzy są przypisania do oddziałów do których operator ma dostęp. Natomiast w przypadku firm prowadzących sprzedaż poprzez przedstawicieli handlowych, często występuje ścisłe przyporządkowanie klientów do handlowca. Jeżeli dodatkowo chcemy, aby poszczególni przedstawiciele handlowi nie mieli dostępu do informacji o klientach obsługiwanych przez innego handlowca, możemy do tego celu wykorzystać filtr kontrahentów na kartotece operatora (zakładka Filtrowanie). Zasada tworzenia filtra kontrahentów jest analogiczna, jak w przypadku filtra towarów na kartotece magazynu. Do przypisywania klientów do poszczególnych przedstawicieli handlowych można również wykorzystać mechanizm tzw. opiekunów. Na kartotece kontrahenta, w zakładce CRM/Opiekunowie można zdefiniować operatora, do którego dany kontrahent jest przypisany. Zakładka ta zawiera listę operatorów (opiekunów), ale należy pamiętać, że w danym czasie tylko jeden operator jest opiekunem głównym. Oprócz opiekuna głównego można zdefiniować również zastępcę a więc osobę, która np. podczas nieobecności głównego opiekuna będzie realizować zadania związane z tym klientem. Dodatkowo na zakładce zapisana jest historia zmian opiekuna. 10

11 Żeby mechanizm opiekunów zadziałał w pełni, należy dodatkowo ustalić prawa na roli w gałęzi CRM/Opiekun kontrahenta/simple. Prawa te ograniczają dostęp do danych kontrahentów, dla których aktualnie zalogowany operator nie jest opiekunem. Przykładowo włączenie praw jak na załączonym zrzucie ekranowym oznacza, że operator będzie widział kartoteki kontrahentów przypisanych do innych operatorów, ale nie będzie ich mógł modyfikować, oraz nie będzie miał dostępu do dokumentów tych kontrahentów. 6 Ustawienia operatora Prawa dostępu operatorów do poszczególnych obiektów w programie ( obiektów rozumianych jako oddział, magazyn, kasa, rachunek bankowy itp.) dostępne są z reguły od dwóch stron od strony 11

12 obiektu do którego ustalamy prawa (np. formatka magazynu, zakładka Prawa danych), oraz od strony formatki operatora. Prawa z punktu widzenia poszczególnych obiektów (szczególnie magazynu) zostały omówione w punktach poświęconych tym obiektom, natomiast w tym punkcie zajmiemy się krótkim podsumowaniem praw operatora, oraz innymi ustawieniami na formularzu operatora, na które należy zwrócić uwagę podczas konfigurowania pracy w firmie wielooddziałowej. Zakładka Ewidencja dokumentów zawiera domyślny oddział firmy dla ewidencji dokumentów. Z punktu widzenia wystawiania dokumentów handlowych czy magazynowych to ustawienie nie ma istotnego znaczenia w tym wypadku oddział, do którego trafia dokument w ewidencji wynika z powiązania magazynu z oddziałem. Zakładka Ewidencje ŚP zawiera domyślną kasę i domyślny rachunek bankowy dla operatora. W przypadku posiadania przez firmę wielu rachunków bankowych lub wielu kas (co jest oczywiste w firmie wielooddziałowej), w tym miejscu wskazujemy kasę w której operator będzie domyślnie tworzył dokumenty KP i KW, oraz rachunek bankowy do którego będą domyślnie trafiały operacje niegotówkowe. Domyślny rachunek bankowy ma również wpływ na drukowanie numeru rachunku na fakturach jeżeli więc w każdym oddziale powinien na fakturach pojawiać się inny numer rachunku do wpłat, należy pamiętać o tym ustawieniu. Oczywiście operator powinien posiadać prawa do kasy i rachunku, które są dla niego ustawione jako domyślne. Zakładka Filtrowanie pozwala na wprowadzenie filtra dla listy kontrahentów, omówionego w poprzednim punkcie. Zakładka Handel na tej zakładce ustawiamy m.in. domyślny magazyn, który będzie podpowiadany podczas przeglądania list dokumentów czy stanów magazynowych. Oczywiście operator powinien posiadać prawa do magazynu, który jest ustawiony jako domyślny. Okno Uprawnienia, na zakładce Prawa obiektowe zawiera listę wszystkich obiektów (oddziałów, magazynów, kas itp.) wraz z ustawieniem praw operatora do tych obiektów. Tak więc prawo operatora do magazynu może być ustawione zarówno z poziomu formatki magazynu na zakładce Prawa dostępu, jak i na okienku Uprawnienia na zakładce Prawa obiektowe. Z poziomu formatki magazynu możemy sprawdzić, którzy operatorzy mają prawa do danego magazynu, a z formatki Uprawnienia widać uprawnienia danego operatora do wszystkich obiektów w bazie danych. 7 Podsumowanie W artykule omówiono podstawowe aspekty dotyczące konfiguracji modułu enova Handel do pracy wielooddziałowej, związane z infrastrukturą oraz konfiguracją oddziałów, magazynów i praw dostępu. W kolejnym artykule zostaną omówione pozostałe elementy przede wszystkim wykorzystanie praw do cen, które jest nową funkcjonalnością w wersji enova

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach Przeliczanie cen walutowych na dokumentach (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta str. 1 Spis treści 1. Instalacja wersji demonstracyjnej enova365 standard... 3 2. Zakładanie dodatkowej bazy demonstracyjnej...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania domyślnych firmowych rachunków bankowych w programie ProLider.

Instrukcja stosowania domyślnych firmowych rachunków bankowych w programie ProLider. Instrukcja stosowania domyślnych firmowych rachunków bankowych w programie ProLider. Począwszy od wersji 8.51.0 w programie ProLider została wprowadzona możliwość określania domyślnych firmowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powiązań opakowania towary.

Tworzenie powiązań opakowania towary. Tworzenie powiązań opakowania towary. Wersja rozbudowana ma możliwość definiowania opakowań zwrotnych dotyczących danego towaru. Takie tworzenie powiązań jest dostępne z menu pod prawym przyciskiem myszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta

Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta Walutowe dokumenty sprzedaży - automatyczne dostosowywanie języka do preferencji kontrahenta (ProLider ) W programie ProLider istnieje możliwość : - przypisania do kontrahenta języka, w którym mają być

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedaży na rachunek faktora

Wystawianie faktur sprzedaży na rachunek faktora Wystawianie faktur sprzedaży na rachunek faktora (ProLider ) W wersji 9.14 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur sprzedaży na rachunek faktora. 1. Włączanie funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt)

Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt) Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt) 1. Informacja o programie ogólny opis działania Program umożliwia ograniczenie widoczności dokumentów oraz kontrahentów dla pracowników.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v. 1.27

Zmiany w programie VinCent v. 1.27 Zmiany w programie VinCent v. 1.27 Moduł Finansowo-Księgowy 1. Wydruk sprawozdań finansowych na bazie kont syntetycznych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie sprawozdania finansowe tj. Bilans, Rachunek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Subiekt GT firmy Insert Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej obsługę

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Enova.Loyalty Program lojalnościowy

Enova.Loyalty Program lojalnościowy Enova.Loyalty Program lojalnościowy Dokumentacja techniczna + Instrukcja użytkownika DRIT 1 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 3. Konfiguracja...4 4. Opis działania...8 5. System uprawnień...10 DRIT 2 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

TaxFree instrukcja obsługi

TaxFree instrukcja obsługi TaxFree instrukcja obsługi Wersja programu: 5. Data aktualizacji: 2015-02-07 Instalacja programu Konfiguracja do pracy z wieloma firmami na jednym komputerze Praca zdalna (terminalowa) Uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR)

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR) enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR) Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Pulpit klienta biura rachunkowego

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Promocja

WellCommerce Poradnik: Promocja WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...

Bardziej szczegółowo

Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów.

Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów. 1. Moduł kontrakty służy do przechowywania danych o zakontraktowanych cenach zakupu od wybranych kontrahentów. Dokument kontraktu określa: asortyment i cenę zakupu określoną w kontrakcie zakres dat w którym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ SERYJNA, SPRZEDAŻ ABONAMENTOWA, FAKTURY SERYJNE

SPRZEDAŻ SERYJNA, SPRZEDAŻ ABONAMENTOWA, FAKTURY SERYJNE SPRZEDAŻ SERYJNA, SPRZEDAŻ ABONAMENTOWA, FAKTURY SERYJNE w programach LeftHand: LeftHand Pełna Księgowość LeftHand Mała Firma LeftHand Sprzedaż i Magazyn. 1 Wstęp W wielu branżach i specyfikach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo