WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

2 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM GARŚĆ INFORMACJI Kontakt Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 707 tel./fax: /81/ mail: Dyżury i konsultacje Czwartek, 13:00 14:30 Zaliczenie Sposób zaliczenia Test pisemny Zakres materiału Wykład + materiały zalecane do samodzielnej lektury Forma Pytania wyświetlane w auli, odpowiedzi na przygotowanych blankietach, punktacja [-1; 0; 1] Obecności Nieobowiązkowe, lecz preferowane Wyniki Strona internetowa 2

3 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM LITERATURA Pozycje obowiązkowe 1. Bankowa obsługa firmy. Rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, red. R. Szewczyk, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009 Pozycje uzupełniające 1. J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa A. Sołoma, Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, A. Skowronek-Milczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Beck, Warszawa, Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Diffin, Warszawa Bankowość. Podręcznik Akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltex, Warszawa

4 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA A BANKOWOŚĆ DETALICZNA Bank detaliczny to instytucja prowadząca działalność depozytowo-kredytową na rzecz gospodarstw domowych (konsumentów). Bank detaliczny historycznie, to bank z rozbudowaną siecią oddziałów, świadczący pełen zakres usług bankowych dla klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie banki detaliczne są tworzone w różnych formach, w tym jako banki internetowe, stąd liczba oddziałów nie stanowi ich wyróżnika spośród innych banków. Główne usługi detaliczne to: prowadzenie rachunków bankowych klientów detalicznych, świadczenie usług depozytowych, świadczenie usług kredytowych, pozostałe usługi finansowe dla klientów detalicznych. 4

5 BANKOWOŚĆ DETALICZNA - EWOLUCJA Lata 60-te i 70-te szybki rozwój oddziałów bankowych, jednostek dużych, oferujących znaczną ilość produktów i wykonujących szeroki zakres zadań. Etap ubankowienia i nasycenia rynku usługami bankowymi. Lata 80-te i 90-te obok oddziałów lub zamiast oddziałów powstają małe jednostki z kilkuosobową załogą powołane do wykonywania prostych operacji podstawowych. Dzięki temu sieć banków ulega zagęszczeniu, punkty powstają w dużych skupiskach ludzi (porty lotnicze, domy towarowe itp.) Druga połowa lat 80-tych szerokie zastosowanie bankomatów, które odciążyło zespoły pracownicze placówek bankowych z wykonywania najprostszych czynności. Bankomaty pozwoliły na dotarcie jeszcze bliżej klienta, będąc chociażby instalowane przy ruchliwych ulicach. Koniec XX i początek XXI w. rozwój bankowości elektronicznej, systemów home banking i bankowości internetowej, umożliwiające często likwidację fizycznych placówek. Bank wchodzi do domu. 5

6 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA A BANKOWOŚĆ DETALICZNA Banki korporacyjne gromadzą wkłady pieniężne od podmiotów gospodarczych posiadających nadwyżki finansowe i przekształcają je w fundusze oferowane podmiotom zgłaszającym na nie popyt. Klientami banków korporacyjnych z reguły są przedsiębiorstwa. Oferta banków korporacyjnych obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków bankowych przedsiębiorstw, zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych, organizowanie finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw, obsługę w zakresie realizacji rozliczeń pieniężnych, doradztwo finansowe. 6

7 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Wyszczególnienie Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) Spożycie indywidualne (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,2 103,5 102,6 104,3 Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem (stan w końcu roku) 9,5 12,1 12,4 12,5 7

8 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Banki komercyjne Krajowe Oddziały instytucji kredytowych* Banki spółdzielcze *Societe Generale Oddział w Polsce do momentu wejścia Polski do UE działał w formie prawnej oddziału banku zagranicznego. 8

9 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Banki komercyjne Banki spółdzielcze 9

10 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Przedsiębiorstwa w Polsce [finansowe i niefinansowe] POLSKA i więcej = =

11 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Trendy we współczesnej bankowości Dezintermediacja wypieranie instytucji finansowych jako pośredników z operacji kredytowych [Efekt poprawy płynności w wielu przedsiębiorstwa; naciski przedsiębiorstwa na banki, aby te obniżyły marże; odpływ najlepszych klientów i pogorszenie się sytuacji banków.] Sekurytyzacja zamiana należności od przedsiębiorstw na papiery wartościowe [Instrument finansowy zastępujący kredyt; kombinacja kredytu i elementów obligacji (finansowanie hybrydowe); rola banków ogranicza się do funkcji gwaranta; Commercial Paper (CP) zdarza się, że ryzyko sprzedaży zostaje przerzucone na banki; CP jest atrakcyjne tylko dla niektórych banków, głównie ze względu na możliwość realizowania transakcji pośredniczących] In-house-banking wykonywanie operacji bankowych we własnym zakresie przez różne działy przedsiębiorstwa. [Tworzenie u siebie własnego banku; możliwy tylko w dużych przedsiębiorstwach; dążenie do włączania do własnego banku małych i średnich firm kooperujących.] 12

12 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Z in-house-banking związane są in-house-netting oraz cash management system. Netting można zdefiniować jako wspólny system płatniczy grupy kapitałowej, w którym dochodzi do rozliczenia finansowego w postaci kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności określonych w jednej walucie. Rozróżniamy netting dwustronny (bilateral netting), w którym stronami są dwa podmioty z grupy kapitałowej oraz wielostronny (multilateral netting), w którym uczestnikami są podmioty z grupy kapitałowej oraz tzw. netting lider (podmiot dokonujący rozliczeń pomiędzy członkami systemu). Netting jako system wspólnych kompensat ma za zadanie zredukować przepływy kapitałowe pomiędzy członkami grupy kapitałowej tak, aby jedynie wartość netto (net amount) została przekazana określonemu podmiotowi 13

13 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Przed Netting dwustronny Po Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot A (Niemcy) Centrum nettingu Podmiot B (Polska) Przed Netting wielostronny Po Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot A (Niemcy) Podmiot B (Polska) Podmiot C (Francja) Podmiot E (GB) Podmiot C (Francja) Centrum nettingu Podmiot E (GB) Podmiot D (USA) Podmiot F (Indie) Podmiot D (USA) Podmiot F (Indie) 14

14 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Systemy cash-management mają na celu zapewnienie wystarczającej płynności przedsiębiorstwu. Cash-management stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Służy w zasadzie do zapewnienia gotowości płatniczej, zminimalizowania kosztów zachowania płynności i zmaksymalizowania zysku z nadwyżek płynności. Usługi cash management oferowane przez bank dla swoich klientów korporacyjnych to m.in. obsługa zarządzania gotówką, umożliwienie klientom optymalnego zarządzania ich środkami finansowymi, sprawnego realizowania płatności, koordynacji spływu należności, koncentracji środków gotówkowych i bezgotówkowych. Wszystkie te elementy mają charakter transakcyjny, opierają się na operacjach, których liczba i częstotliwość zależą od liczby odbiorców, skali działalności, powtarzalności transakcji i ich rozłożenia w czasie. 15

15 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - TRENDY Trendy w zakresie transakcji prowizyjnych Commercial banking [Różnorodne usługi finansowe na rzecz przedsiębiorstw, począwszy od prowadzenia rachunków bankowych po operacje depozytowe i kredytowe; instrumenty zabezpieczające; rozliczenia zagraniczne; finansowanie eksportu] Ubezpieczenia [Oferta podstawowych produktów ubezpieczeniowych; Bankassurance] Corporate finance doradztwo strategiczne i operacyjne [Wprowadzanie akcji na giełdę, doradztwo i oferowanie sprzedaży przedsiębiorstw lub ich udziałów; consulting bankowy; management buy out MBO, management buy in MBI; leasing; finansowanie strukturalne] 16

16 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM WYBÓR BANKU Czynniki marketingowe istotne w bankowości korporacyjnej oferowane produkty profil banku jakość produktów opieka nad klientami ceny doradztwo na rzecz klientów 17

17 KRYTERIA WYBORU BANKU Cena usługi bankowej Organizacja procesu obsługi Dostępność do instytucji finansowej Zaufanie do instytucji finansowej 18

18 WYBÓR BANKU A KLIENCI Klienci, dla których głównym bankiem jest bank znajdujący się niedaleko firmy Klienci banków spółdzielczych Liczy się wygoda i sprawna realizacja transakcji bankowych Korzystne warunki zaciągania kredytów i pomoc w przypadku pojawienia się problemów finansowych Klienci posiadający główny rachunek w dużych bankach regionalnych Elastyczność w dziedzinie cen, porad w zakresie lokowania środków, dobrej znajomości przez bank potrzeb finansowych przedsiębiorstwa Klienci krajowych lub ponadnarodowych, dużych banków komercyjnych Oczekują szybkiego podejmowania decyzji kredytowych, doświadczenia międzynarodowego, innowacyjności w dziedzinie finansów 19

19 KRYTERIA WYBORU BANKU [1] Lokalizacja Ceny usług bankowych Organizacja procesu obsługi Szybkość i terminowość przeprowadzanych operacji Specjalizacja działalności banków Zakres oferty banku i jej atrakcyjność Jakość informatyki bankowej Małe firmy, często kontaktujące się z bankami Małe i średnie przedsiębiorstwa Firmy wchodzące na rynek Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku Przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi Firmy o rozwiniętej działalności Przedsiębiorstwa przeprowadzające szereg operacji bankowych 20

20 KRYTERIA WYBORU BANKU [2] Zakres przeprowadzanych przez bank operacji zagranicznych Aktywność banku na rynku pieniężnym i kapitałowym Pozycja kapitałowa banku Bezpieczeństwo powierzonych bankowi pieniędzy (wypłacalność) Możliwość uzyskania wsparcia kredytowego Doradztwo finansowe Sieć oddziałów banku Przedsiębiorstwa współpracujące z firmami zagranicznymi Przedsiębiorstwa posiadające zasoby finansowe Firmy szukające znacznych źródeł finansowania działalności Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku Małe i średnie przedsiębiorstwa Holdingi, przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z siecią placówek 21

21 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Mierzalne Pozycja majątkowa banku [kapitały, aktywa, wyniki, płynność, jakość aktywów itp ] Bezpieczeństwo lokat [współczynnik wypłacalności, płynność, efektywność itd. ] Opłacalność lokat bankowych [oprocentowanie, sposób naliczania odsetek, gwarancja stałego oprocentowania, indywidualizacja warunków, konsekwencje zerwania umowy, inflacja, opodatkowanie itp. ] Ceny usług bankowych [koszty rachunku bankowego, lokaty, koszty finansowania kredyty itd....] 22

22 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Niemierzalne Jakość usług bankowych [sprawności działania banku, czyli szybkości i pewności obsługi, kompetencje pracowników] Poziomy usługi finansowej Rdzeń usługi Usługa rzeczywista Usługa poszerzona Podstawowe korzyści jakie otrzymuje jej nabywca. W przypadku kredytu - np. możliwość zakupu kredytowanego dobra Cechy decydujące o postrzeganiu usługi. Przy kredycie będzie to np. cena, procedura rozpatrywania wniosku, możliwość wcześniejszej spłaty, wizerunek instytucji finansowej itp. Dodatkowe korzyści [darmowa karta kredytowa, polisa, bankowość elektroniczna] Usługa potencjalna [możliwa do uzyskania w przyszłości] 23

23 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Specyficzne cechy usług finansowych Niematerialność (rodzaj prezentacji a nie przedmiotu fizycznego) trudność ochrony prawem autorskim trudność (niemożność) pokazania cech w ramach akwizycji trudność w testowaniu projektu usługi wartość i przydatność możliwa do oceny dopiero po zakupie Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy (nie można oddzielić fazy produkcji usługi od fazy jej konsumpcji, usługa powiązana z osobą, która ją prezentuje i świadczy ) Różnorodność (usługi finansowe są ze sobą nieporównywalne, trudno je znormalizować, zawsze różnią się miejscem świadczenia, osobą sprzedawcy itp.) Produkt Materialne świadectwo świadczenia usług Proces Cena Dystrybucja Promocja Ludzie 24

24 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Materialne świadectwo świadczenia usług finansowych to inaczej fizyczne środowisko w jakim wytwarzana jest usługa na gruncie oddziaływania osoby sprzedającej i klienta, łącznie ze wszystkimi materialnymi instrumentami komunikacji, wspierającymi jej sprzedaż. Dowody materialnego świadczenia usług Identyfikacja podstawowa (logo w różnych wersjach kolorystycznych i stylach), Papiery firmowe, koperty firmowe, wizytówki, wyciągi itp., Identyfikacja wewnętrzna (identyfikatory, tabliczki wewnętrzne imienne, tablice informacyjne wewnętrzne), Identyfikacja zewnętrzna (tablice informacyjne, szyldy, kasetony, banery, oznakowanie pojazdów), Podstawowe i wspólne elementy reklamy ogólnej (ogłoszenia prasowe, tablice reklamowe, plakaty reklamowe), Wygląd i ubiór pracowników. 25

25 KRYTERIA WYBORU BANKU - MARKETING MIX USŁUG FINANSOWYCH Proces świadczenia usług to faktyczne procedury, mechanizmy i płynące z nich czynności poprzez które usługi dostarczane są klientom. Potencjalni klienci wykazują szczególną wrażliwość na sposób ich obsługi. Skomplikowane, długotrwałe procedury, zawiłość treści w dokumentach oraz powolny pracownik potrafią skutecznie zniechęcić do zaciągnięcia kredytu Innym komponentem wpływającym na przebieg procesu sprzedaży usługi finansowej jest infrastruktura teleinformatyczna służąca do jego obsługi. Proces sprzedaży Faza przygotowawcza Faza negocjacyjna Faza posprzedażowa Gromadzenie danych Poszukiwanie nabywców Przygotowanie spotkań z klientem Spotkanie Prezentacja usługi Pokonanie oporów Zawarcie transakcji 26

26 Szybkość obsługi bankowej KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Szybkość operacji Funkcjonujący w banku system ewidencji i automatyzacji operacji bankowych Możliwość korzystania z systemu poczty elektronicznej usprawniającej przesyłanie między bankami (oddziałami) informacji Przyjęte rozwiązania dotyczące prowadzenia rozliczeń międzybankowych Funkcjonowanie w banku systemów międzynarodowego przekazu bankowego umożliwiającego sprawną obsługę operacji zagranicznych Posiadanie przez bank właściwego oprogramowania służącego do obsługi działalności kredytowo-depozytowej Istnienie systemu przekazywania i analizowania danych osobowych Nowoczesność usług Gotowość banku do dostosowywania własnej oferty do potrzeb firmy np. Możliwość negocjowania terminów lokat, uzyskiwania informacji na hasło Rozwój usług kompleksowych, bazujących na ingerencji między depozytami, dyspozycjami płatniczymi i kredytowaniem Automatyzacje wszelkich operacji bankowych Sprawną obsługę operacji krajowych i zagranicznych, tym możliwość dokonywania operacji bankowych z krajami WNP Gotowość banku do organizowania agencji i ekspozytur w samych przedsiębiorstwach Doradztwo banku w zakresie inwestycji kapitałowych, jak również finansowe i ekonomiczne 27

27 Kompetencje banków KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Właściwy poziom kadry dotyczy poszczególnych rodzajów działalności banku: Organizacji, administracji i zarządzania Operacji bankowych krajowych i zagranicznych Analizy kredytowej Rynku pieniężno-kredytowego Informatyki Bankowej obsługi prawnej 28

28 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Sieć oddziałów banku oraz ich kompetencje Liczba placówek [własne i obce] Połączenia się z innym bankiem, posiadającym określoną ilość oddziałów Kompetencje placówek [własne i obce] Możliwość podejmowania przez oddział określonych decyzji kredytowych Rozwoju własnej sieci oddziałów w rejonach, w których bank dotychczas nie był reprezentowany Zagęszczenia istniejącej sieci placówek, np. przez tworzenie filii oddziałów i punktów obsługi bankowej w określonym mieście lub dzielnicy Organizowania agencji banku w samych przedsiębiorstwach w celu kompleksowej ich obsługi Tworzenia własnej sieci oddziałów za granicą Kompetencji w zakresie przeprowadzania operacji zagranicznych Kompetencji w dziedzinie rozszerzania zakresu usług Kompetencji dyrektora oddziału dotyczących stopnia określania wysokości wszelkiego rodzaju prowizji i opłat za czynności bankowe Możliwość podejmowania decyzji uruchomienia filii oddziału, agencji oraz punktów kasowych Możliwość negocjowania przez firmę indywidualnych warunków obsługi 29

29 Polityka kredytowa banków KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA [Politykę kredytowa banku, to zespół instrumentów i procedur działania wyznaczający reguły i mechanizmy udzielania kredytów oraz kryteria oceny kredytobiorców, określających cele i sposoby współpracy w tej dziedzinie.] Podstawowe zasady prowadzenia działalności kredytowej przez bank Wytyczenie w zakresie udzielania kredytów Obowiązki nałożone na pracowników kredytowych Rodzaje kredytów oferowanych przez bank i warunki ich spłaty Wymogi kredytowe Polityka cenowa w stosunku do kredytów Zasady stosowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz sposób podejścia banku do problemu wyceny majątku 30

30 KRYTERIA WYBORU BANKU - SYSTEMATYKA Dogodność korzystania z usług bankowych Lokalizacja banku Łatwość dostępu do banku Godziny przyjmowania klientów Układy personalne 31

31 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - LOJALNOŚĆ Produkt Cena Dystrybucja Rzeczywisty standard usługi Oczekiwania nabywcy stawiane przed usługą finansową Promocja Ludzie Satysfakcja z usługi (wysoka jakość) Materialne świadectwo świadczenia usług Proces Ocena satyskacji Ocena negatywna Nielojalność - odejście do konkurencji Ocena pozytywna Lojalność 32

32 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM - LOJALNOŚĆ Korzyści z lojalności Lojalność przyczynia się do przetrwania rynkowego. Obsługa stałych klientów jest tańsza. Lojalni klienci częściej korzystają z usług. Zadowoleni klienci często rekomendują instytucję finansową, poszerzając bezkosztowo grupę klientów. Lojalni klienci mniejszą wagę przykładają do ceny, gdyż w ich ocenie jakość może rekompensować jej wyższy poziom. 33

33 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE OGRANICZANIE RYZYKA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ KREDYTY INWESTYCYJNE CORPORATE BANKING 34

34 WPzB ROZRACHUNKI dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

35 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Wpłacone do banku środki pieniężne (depozyty) są przechowywane na rachunkach bankowych. Prawo bankowe wyróżnia cztery grupy rachunków bankowych Art : rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościoworozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki powiernicze. 36

36 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościoworozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 37

37 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Wymóg posiadania rachunku bankowego przez podmiot gospodarczy wynika z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (DzU nr 173 poz ze zm.) Art Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1) ). (są to przepisy regulujące obowiązki banków w zakresie przelewów transgranicznych) 39

38 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI W praktyce rachunki pomocnicze otwiera się do obsługi finansowej oddziałów przedsiębiorstwa wielozakładowego zlokalizowanych z dala od jego siedziby lub do prowadzenia rozliczeń zagranicznych przez bank dewizowy, gdy bank prowadzący rachunek podstawowy nie ma stosownych uprawnień do prowadzenia rozliczeń zagranicznych

39 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI Podmiot gospodarczy musi dysponować co najmniej jednym rachunkiem bieżącym. Nieograniczona jest liczba wydzielonych w ramach tego rachunku podrachunków rachunków pomocniczych. Otwarcie rachunku pomocniczego jest fakultatywne. Ustawa nie ogranicza ich liczby dla jednego podmiotu. Nie ma też opisanych zasad zależności pomiędzy rachunkiem pomocniczym a rachunkiem bieżącym. Umowa rachunku pomocniczego powinna precyzować: 1. Źródło wpłat na ten rachunek i/lub tytuły z jakich mogą być dokonywane wpłaty, 2. Rozliczenia jakie mogą być realizowane z wykorzystaniem tego rachunku. 41

40 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI - Korzyści z posiadania rachunku bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku możliwość składania dyspozycji przeprowadzenia przez bank operacji rozliczeniowych, włączenie w system krajowych i międzynarodowych rozliczeń pieniężnych możliwość korzystania z oferty produktów i usług oferowanych przez bank, przejrzystość przepływów pieniężnych i możliwość ich kontrolowania, - większa wiarygodność firmy jako podmiotu handlowego ułatwienie w uzyskiwaniu kredytów (przedsiębiorstwo jest znane bankowi kredytodawcy). 42

41 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI SKONSOLIDOWANE Rachunek skonsolidowany [Cash pooling] Jest to zintegrowany rachunek, na który przelewane są na podstawie stałej, wydanej bankowi dyspozycji środki ze wszystkich rachunków podmiotu gospodarczego. Z oferty korzystają podmioty z rozbudowaną siecią rachunków bankowych w celu efektywnego wykorzystania posiadanych środków. Mogą np. zlecić bankowi lokowanie nadwyżek finansowych wpływających na rachunek skonsolidowany na rynku międzybankowym lub w określonych instrumentach rynku pieniężnego. 43

42 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI

43 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] Pozwala ograniczyć ryzyko towarzyszące transakcjom zawieranym z partnerem, którego wiarygodność trudno ocenić. Rachunek jest wykorzystywany w przypadku jednorazowych nietypowych transakcji o znaczącej wartości. Konstrukcja rachunku zastrzeżonego opiera się na powierzeniu bankowi roli arbitra i strażnika interesów poszczególnych stron transakcji handlowej. Na podstawie umowy rachunku zastrzeżonego zawartej pomiędzy kupującym, sprzedającym a bankiem następuje rozliczenie transakcji na warunkach ustalonych przez kupującego i sprzedającego. Wykonawcą tej umowy jest bank. W praktyce oznacza to, że strony nie mogą odstąpić od wykonania umowy, o ile spełnione zostaną warunki uzgodnione w umowie rachunku ESCROW. W rezultacie, jeśli kupujący otrzymał towar/usługę, musi uregulować należność ze środków, które zostały zdeponowane w banku na rachunku zastrzeżonym pod zastaw transakcji. 45

44 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] zasady działania 1. Kupujący deponuje środki na rachunku zastrzeżonym 2. Bank potwierdza istnienie środków w dyspozycji sprzedającego i uniemożliwia ich użycie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie rachunku ESCROW oraz wynikającymi z umowy kupna-sprzedaży lub kontraktu. po podpisaniu umowy rachunku ESCROW i zdeponowaniu środków na rachunku bank uniemożliwia stronom umowy wykorzystanie środków zdeponowanych na rachunku niezgodnie z warunkami zapisanymi w umowie, 3. Sprzedający dostarcza towar lub usługę kupującemu i jednocześnie wysyła do banku fakturę i potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy przez kupującego, 4. Bank przelewa pieniądze z rachunku zastrzeżonego na rachunek sprzedającego. Podmioty najczęściej korzystające z rachunku ESCROW: firmy prowadzące działalność handlową, pośredniczące w transakcjach kupnasprzedaży, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy podwykonawcze. 46

45 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI ZASTRZEŻONE Rachunek zastrzeżony [ESCROW] Korzyści Zabezpieczenie interesów stron umowy - bank kontroluje wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku ESCROW zgodnie z postanowieniami umowy, Uniwersalna konstrukcja prawna, która jednocześnie spełnia funkcje podobne do bardziej skomplikowanych produktów bankowych zabezpieczających transakcje handlowe (np. akredytywy), Proste i szybkie wdrożenie usługi - niskie koszty oraz brak konieczności uzyskiwania limitów kredytowych w banku prowadzącym rachunek Poprawa wiarygodności handlowej i finansowej Klienta - szczególnie istotne w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych Możliwość dostosowania warunków umowy do rodzaju transakcji - indywidualny charakter postanowień zawartych w umowie 47

46 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM RACHUNKI OVERNIGHT (O/N) - depozyt od daty waluty dziś do daty waluty jutro 0 T 48

47

48 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM DOSTĘP DO RACHUNKU w sposób bezpośredni - osobisty i telefoniczny kontakt z przedstawicielem banku telefonicznie (callcenter) całodobowa obsługa przedsiębiorstw przez centrum telefoniczne, kanałami elektronicznymi elektroniczne przetwarzanie i transmisja danych, (często w formuje home/office-banking) za pośrednictwem stron i portali internetowych Innych formy komunikacji elektronicznej 50

49 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM Typowy pakiet korporacyjny prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego, rachunki wielowalutowe, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, przyłączenie do systemu bankowości elektronicznej realizacja poleceń zapłaty oraz innych form płatności/cześć bez kosztów wydawanie biznesowych kart płatniczych i kredytowych lokowanie nadwyżek np. O/N, lokaty standardowe factoring i dyskonto weksli obsługa całodobowa płatności [np. trezor, wpłatomaty] 51

50 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM Typowy pakiet korporacyjny.. cd doradztwo, Systemy płatności masowych, automatyczne księgowanie operacji bankowych bankassurance homebanking Bankowość inwestycyjna 52

51 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM ROZRACHUNKI Rozliczeniami pieniężnymi nazywa się regulowanie wszelkich zobowiązań, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami w gospodarce, poprzez przekazywanie wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w gotówce lub pieniądzu bezgotówkowym. Art Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela. Art Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności: 1) poleceniem przelewu, 2) poleceniem zapłaty, 3) czekiem rozrachunkowym, 4) kartą płatniczą. 53

52 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM ROZRACHUNKI FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH POLECENIE PRZELEWU POLECENIE ZAPŁATY CZEK ROZRACHUNKOWY KARTY PŁATNICZE INKASO POLECENIE WYPŁATY AKREDYTYWA PŁATNOŚCI MASOWE NETTING 54

53 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM POLECENIE PRZELEWU Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. DŁUŻNIK FAKTURA WIERZYCIEL POLECENIE PRZELEWU ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU PRZELEWU BANK DŁUŻNIKA PRZELEW ŚRODKÓW BANK WIERZYCIELA 55

54 WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM POLECENIE ZAPŁATY Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela DŁUŻNIK 1. UPOWAŻNIENIE WIWERZYCIEL 4. OBCIĄŻENIE RACHUNKU DŁUŻNIKA BANK DŁUŻNIKA 5. PRZELEW ŚRODKÓW 3. POLECENIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW 6. POWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAPŁACIE BANK WIERZYCIELA 2. ZŁOŻENIE OBCIĄŻENIA 57

Inkaso samochodowe (cash collection)

Inkaso samochodowe (cash collection) Inkaso samochodowe (cash collection) Usługa Cash Collection polega na odbiorze wartości pienięŝnych z punktów wyznaczonych przez Klienta, a następnie ich posortowaniu, przeliczaniu i zaksięgowaniu na rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Rachunki bankowe. dr Anna Korzeniowska Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Rachunki bankowe. dr Anna Korzeniowska Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem Rachunki bankowe dr Anna Korzeniowska Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Rodzaje rachunków bankowych Wpłacone do banku środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/11 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo