Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania Tabeli w odrębnej komunikacji.) Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku. zwana dalej Taryfą określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank zwany dalej Bankiem za czynności i usługi związane z udostępnianiem produktów i usług dedykowanych przedsiębiorcom oraz innym podmiotom tj. niebędącym przedsiębiorcami osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. 2. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie. Bank zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji lub opłaty bankowej na zasadach i w wysokości uzgodnionej przez strony. 3. Bank w umowach zawieranych z Klientem może ustalić indywidualne zasady i wysokości w pobieraniu opłat i prowizji za wykonywane czynności bankowe. 4. Bank ustala opłaty i prowizje w złotych polskich (PLN). Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. Bank dokonuje przeliczenia opłaty/prowizji wyrażonej w złotych polskich na walutę obciążanego Rachunku według następujących zasad: 1) po kursie kupna dewiz w przypadku, gdy opłata/prowizja obciąża Rachunek prowadzony w innej walucie niż złoty polski, 2) po kursie sprzedaży dewiz w przypadku, gdy opłata/prowizja obciąża Rachunek w złotych polskich a pobranie opłaty/prowizji nastąpi z Rachunku prowadzonego w walucie wymienialnej. 5. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w załączonej Taryfie pobiera się, w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg faktycznie poniesionych kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich. 6. Nie pobiera się opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków: 1) Lokat terminowych, 2) Środków wyodrębnionych (funduszy specjalnego przeznaczenia). 7. Dla rachunku środków wyodrębnionych stosuje się opłaty i prowizje odnoszące się do rachunku rozliczeniowego prowadzonego poza pakietem z zastrzeżeniem ust Przelewy w PLN wystawione na kwoty równe lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 9. Wypłaty gotówkowe kwoty powyżej zł, 500 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia (awizowania) najpóźniej do godziny dnia poprzedzającego wypłatę w złotych (PLN) lub do godziny dnia przypadającego na dwa dni robocze przed wypłatą walut obcych. 10. Rachunki walutowe prowadzone są w następujących walutach: CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD, CZK. 11. Bank prowadzi obsługę gotówkową (wpłaty, wypłaty) w walutach EUR i USD. Bank nie prowadzi gotówkowego skupu ani sprzedaży walut, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 12. Zastosowany w Taryfie znak X oznacza, że dana czynność / usługa nie jest realizowana w ramach danego produktu / usługi lub go nie dotyczy.

2 Rozdział 1 Obsługa rachunków bankowych i pakietów Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Bez Granic Rozwoju Pakiety Korzyści Wysokość opłaty / prowizji Waluty Rachunki rozliczeniowe 1 Rachunki bankowe / Pakiety wycofane z oferty Banku Biznes 1. Opłata za prowadzenie pakietu 2 miesięcznie 19,99 zł 25 zł 49 zł 19,99 zł X 10 zł 20 zł 2. Otwarcie rachunku (bieżącego / pomocniczego / walutowego) jednorazowo w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu 10 zł w cenie pakietu w cenie pakietu 3. Prowadzenie rachunku 1) Prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu 50 zł w cenie pakietu w cenie pakietu 2) Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu 20 zł 10 zł 20 zł 3) Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu 20 zł 10 zł 20 zł 4. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) 1)Abonament za użytkowanie EKD miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu bez opłat w cenie pakietu w cenie pakietu 2)Abonament za usługę powiadomień miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu bez opłat w cenie pakietu w cenie pakietu 3)Serwis SMS Aktywacja / dezaktywacja / modyfikacja usługi każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat miesięcznie / za każdy SMS 0 zł / 0,20 zł 0 zł / 0,20 zł wysłany przez 0 zł / 0,20 zł 0 zł / 0,20 zł 0 zł / 0,20 zł 0 zł / 0,20 zł 0 zł / 0,20 zł Abonament I 0 SMSów w za SMSa za SMSa Bank poza za SMSa poza za SMSa poza za SMSa poza za SMSa poza za SMSa poza abonamencie poza poza abonamentem abonamentem abonamentem abonamentem abonamentem abonamentem abonamentem abonamentem zbiorczo miesięcznie Abonament II 20 SMSów w abonamencie miesięcznie / za każdy SMS wysłany przez Bank poza abonamentem zbiorczo miesięcznie 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem Firma 3 zł / 0,20 zł za SMSa poza abonamentem 4)Wydanie tokena każdorazowo 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 5)Zastrzeżenie tokena każdorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Telefoniczna informacja o saldzie rachunku miesięcznie w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu bez opłat w cenie pakietu w cenie pakietu 6. Wpłaty gotówkowe 1 Otwarte do dnia 2 grudnia 2009 roku rachunki bieżące, pomocnicze, środków wyodrębnionych prowadzone poza pakietem. 2 W systemie informatycznym Banku oraz na wyciągu bankowym opłata oznaczona jest jako opłata za prowadzenie rachunku. str. 2/41

3 Lp. Tryb pobierania Rodzaj czynności / usługi prowizji / opłaty Bez Granic 1)na rachunki prowadzone przez Bank w PLN i w walutach obcych a) w kasie w banknotach od kwoty wpłaty w bilonie w PLN 3 od kwoty wpłaty 0,8%, min. 20 zł b) w formie zamkniętej od kwoty wpłaty 0,4%, 2)na rachunki prowadzone w innych bankach w PLN i w od kwoty wpłaty min 20 zł walutach obcych Rozwoju 0,8%, min. 20 zł 0,4%, min 20 zł Pakiety Korzyści 0,20%, 0,8%, min. 20 zł 0,15%, min. 10 zł min 20 zł Wysokość opłaty / prowizji Waluty 0,8%, min. 20 zł 0,4%, min 20 zł Rachunki rozliczeniowe 1 0,8%, min. 20 zł 0,4%, min 20 zł Rachunki bankowe / Pakiety wycofane z oferty Banku Biznes 0,35%, 0,8%, min. 20 zł 0,3%, min 20 zł Firma 0,25%, 0,8%, min. 20 zł 0,2%, min 20 zł 3)na rachunek lokaty terminowej od kwoty wpłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Wypłaty gotówkowe 4 1) w PLN a) do PLN od kwoty wypłaty 0,2%, 0,2%, 0,15%, 10 zł 10 zł 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł b) od ,01 PLN 0,2%, 0,2%, 0,15%, od kwoty wypłaty 10 zł 10 zł 10 zł (awizowane) min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł c) od ,01 PLN 1%, 0,3%, 0,3%, 0,3%, 0,3%, (nieawizowane) 5 od kwoty wypłaty min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł 2) w walutach wymienialnych od kwoty wypłaty min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10 zł 3) niepodjęcie gotówki w 0,7% min 200 0,7% min 200 0,7% min 200 0,7% min 200 0,7% min 0,7% min 200 0,7% min 200 uzgodnionym terminie 6 od kwoty wypłaty zł zł zł zł 200 zł zł zł 8. Przelewy 1) Realizacja w PLN na rachunek w Banku zleconego a) w Oddziale bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) poprzez Serwis Telefoniczny bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) poprzez Serwis Internetowy lub Mobilny bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Realizacja w PLN na rachunek w innym banku zleconego a) w Oddziale 6,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 8 zł 8 zł 8 zł b) poprzez Serwis Telefoniczny natychmiastowy 7 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł pozostałe 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł c) poprzez Serwis Internetowy lub Mobilny 3 Prowizja pobierana jest w przypadku wpłat w bilonie w kwocie przekraczającej 100 zł (limit dzienny obowiązujący w kasie w Oddziale). W przypadku kwot mniejszych lub równych 100 zł stosuje się prowizję w wysokości określonej dla wpłaty w banknotach. 4 Limit dzienny obowiązujący w kasie Oddziału 5 Opłatę pobiera się od kwoty nadwyżki środków przekraczających kwotę wymagającą awizowania 6 W przypadku realizacji wypłaty w kwocie niższej niż awizowana, prowizję pobiera się od różnicy pomiędzy kwotą awizowaną, a wypłaconą. 7 Realizacja natychmiastowego możliwa będzie po udostępnieniu usługi przez Bank, o czym Bank poinformuje na Stronie Internetowej Banku. str. 3/41

4 Lp. Rodzaj czynności / usługi natychmiastowy 6 do ZUS i US pozostałe d) poprzez system SORBNET na kwotę poniżej 1 mln zł e) z rachunku lokaty terminowej 8 3) Potwierdzenie wykonania Tryb pobierania prowizji / opłaty Bez Granic Rozwoju Pakiety Korzyści Wysokość opłaty / prowizji Waluty Rachunki rozliczeniowe 1 Rachunki bankowe / Pakiety wycofane z oferty Banku Biznes Firma 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bez opłat 1,50 zł bez opłat bez opłat 1,90 zł 1,43 zł 0,95 zł bez opłat 1,50 zł 0,49 zł 0,49 zł 1,90 zł 1,43 zł 0,95 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat a) odbierane w Oddziale 9 od jednego potwierdzenia 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł b) wysyłane faksem od jednego potwierdzenia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł c) wysyłane pocztą listem od jednego zwykłym potwierdzenia 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł d) wysyłane pocztą od jednego elektroniczną potwierdzenia bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat e) generowane w Serwisie od jednego Internetowym potwierdzenia bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 9. Zlecenie stałe 1) Zdefiniowanie zlecone a) w Oddziale jednorazowo 20 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł b) poprzez Serwis 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł jednorazowo 10 zł 4 zł Telefoniczny c) poprzez Serwis Internetowy jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Realizacja 10 (bez względu na kanał wykonanego bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł definiowania) zlecenia 3) Modyfikacja (zmiana terminu, kwoty, numeru rachunku itd.) zlecona a) w Oddziale za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł b) poprzez Serwis Telefoniczny za każdą zmianę 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł c) poprzez Serwis Internetowy za każdą zmianę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) Odwołanie zlecone a) w Oddziale od pojedynczego zlecenia 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł b) poprzez Serwis Telefoniczny od pojedynczego zlecenia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 8 Dotyczy zwrotu środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek w innym banku 9 Nie dotyczy potwierdzeń wydawanych w momencie realizacji dyspozycji. 10 W przypadku realizacji zlecenia stałego poprzez system SORBNET na kwotę poniżej 1 mln zł pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. str. 4/41

5 Lp. Rodzaj czynności / usługi c) poprzez Serwis Internetowy Tryb pobierania prowizji / opłaty Bez Granic Rozwoju Pakiety Korzyści Wysokość opłaty / prowizji Waluty Rachunki rozliczeniowe 1 Rachunki bankowe / Pakiety wycofane z oferty Banku Biznes Firma od pojedynczego zlecenia bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Polecenie zapłaty 1)Zdefiniowanie jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 2)Realizacja wykonanego 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł zlecenia 3)Modyfikacja (zmiana terminu, kwoty, numeru rachunku itd.) za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 4)Odwołanie od pojedynczego zlecenia 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 11. Wyciąg 1) miesięczny a) odbierany w Oddziale za każdy wyciąg X X X X bez opłat bez opłat bez opłat b) wysyłany pocztą listem za każdy wyciąg zwykłym bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) w Serwisie Internetowym za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat e) na żądanie 11 bieżący, historyczny wysyłany pocztą listem zwykłym lub wysyłany za każdy wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł pocztą elektroniczną lub odbierany w Oddziale 2) po każdej operacji a) odbierany w Oddziale za każdy wyciąg pobierana na X X X X bez opłat bez opłat bez opłat koniec miesiąca za każdy wyciąg b) wysyłany pocztą listem pobierana na zwykłym koniec miesiąca 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł bez opłat bez opłat bez opłat c) wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg pobierana na koniec miesiąca bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat d) w Serwisie Internetowym za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat e) na żądanie 10 bieżący, historyczny wysyłany pocztą listem zwykłym lub wysyłany pocztą elektroniczną lub odbierany w Oddziale za każdy wyciąg 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 11 Nie pobiera się opłaty za generowanie wyciągu w Serwisie Internetowym str. 5/41

6 Rozdział 2 Operacje w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj czynności / usługi 1. Otrzymane polecenie wypłaty Tryb pobierania prowizji / opłaty Bez Granic Rozwoju Pakiety Wysokość opłaty / prowizji Rachunki bankowe / Pakiety wycofane z oferty Rachunki rozliczenio Korzyści Waluty Biznes Firma we 1)na rzecz Klientów Banku polecenia wypłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2)na rzecz Klientów innych banków od kwoty polecenia wypłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3) przelew europejski (SEPA) 12 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wychodzące polecenie wypłaty 0,35%, 0,35%, 0,35%, 0,20%, 0,15%, 0,10%, 1)realizacja w trybie zwykłym od kwoty min. 30 zł, min. 30 zł, min. 30 zł, 25 zł min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, polecenia wypłaty max 300 zł max 300 zł max 300 zł max 200 zł max 200 zł max 200 zł 2)realizacja w trybie przyspieszonym od kwoty polecenia wypłaty 0,4%, min. 30 zł, max 450 zł 0,4%, min. 30 zł, max 450 zł 0,4%, min. 30 zł, max 450 zł 0,1%, min. 30 zł, max 450 zł 0,30%, min. 30 zł, max 450 zł 0,2%, min. 30 zł, max 450 zł 0,15%, min. 30 zł, max 450 zł 3)przelew europejski (SEPA) 12 8zł 8zł 8zł 8zł 8zł 8 zł 8zł 3. Wystąpienie o anulowanie lub zmianę 50 zł + ew. 50 zł + ew. 50 zł + ew. 50 zł + ew. 50 zł + ew. 50 zł + ew. 50 zł + ew. dyspozycji polecenia wypłaty (na zlecenie koszty koszty koszty koszty innych koszty innych koszty innych koszty innych Klienta), jeśli przelew został zrealizowany polecenia wypłaty innych innych innych banków banków banków banków banków banków banków 4. Potwierdzenie wykonania polecenia wypłaty 1) odbierane w Oddziale 9 od jednego potwierdzenia 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 2) wysyłane faxem od jednego potwierdzenia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3) generowane w Serwisie Internetowym lub wysyłane pocztą elektroniczną 5. Zwrot polecenia wypłaty od jednego potwierdzenia 1) Zwrot europejskiego 2) Pozostałe 6. Reklamacja (postępowanie wyjaśniające) w sprawie realizacji polecenia wypłaty na zlecenie Klienta polecenia wypłaty zlecenia bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków jak za przelew europejski wychodzący jak za wychodzące polecenie wypłaty 100 zł + ew. koszty innych banków 12 Dyspozycja przelewów w EUR, w obrębie OEG, posiadająca numery rachunków zleceniodawcy i odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC Banku odbiorcy, opcję kosztową SHA. str. 6/41

7 Rozdział 3 Karty debetowe Business Lp. Rodzaj czynności/usługi/opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty / prowizji / opłaty prowizji 1. Wydanie karty (okres ważności karty wynosi 3 lata) jednorazowo bez opłat 2. Opłata za obsługę karty miesięcznie bez opłat / 5 zł Operacje bezgotówkowe od kwoty operacji bez opłat 4. Operacje gotówkowe w bankomatach w kraju każdorazowo 0 zł 5. Operacje gotówkowe w bankomatach za granicą każdorazowo 5 zł 6. Prowizja za przewalutowanie operacji dokonanych za granicą od kwoty operacji 2% 7. Zmiana miesięcznego limitu operacji każdorazowo bez opłat / 10 zł Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat Wydanie nowej karty w miejsce utraconej / zniszczonej 9. (okres ważności karty wynosi 3 lata) każdorazowo 20 zł 10. Wznowienie karty (okres ważności karty wynosi 3 lata) każdorazowo 45 zł 11. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie każdorazowo 1 zł 12. Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK każdorazowo 2 zł Mini-zestawienie operacji w bankomatach BZ WBK 13. (wydruk z bankomatu ostatnich 10 operacji) każdorazowo 3 zł Rozdział 4 Kredyty Lp. 1. Opłata za przyjęcie wniosku o kredyt 2. Opłata za wydanie promesy Rodzaj czynności/usługi/opłaty/prowizji Tryb pobierania prowizji / opłaty jednorazowo przy złożeniu wniosku jednorazowo od kwoty kredytu Wysokość opłaty / prowizji bez opłat min. 300 zł 3. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu wg umowy ustalana indywidualnie, min. 500 zł 4. Prowizja za wypłatę transzy wg umowy 1%, min. 100 zł 5. Opłata za obsługę kredytu (prowizja administracyjna) wg umowy 0,3% 6. Opłata za niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu wg umowy 1% 7. Prowizja od wcześniej spłaconej kwoty kredytu wg umowy 2% 8. Opłata za zmianę warunków umowy kredytu (na wniosek Kredytobiorcy) wg umowy ustalana indywidualnie, min. 500 zł 9. Kopia dokumentu wydana na wniosek Kredytobiorcy (odpis umowy kredytu itp.) każdorazowo od dokumentu 100 zł Rozdział 5 Gwarancje własne Lp. Rodzaj czynności/usługi/opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty prowizji / opłaty / prowizji 1. Opłata za przyjęcie zlecenia jednorazowo przy złożeniu zlecenia bez opłat 2. Opłata za wydanie promesy jednorazowo min. 300 zł 13 Opłata w wysokości 5 zł jest pobierana w każdym miesiącu niezależnie od aktywacji karty. Opłata nie jest pobierana, jeżeli suma operacji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie 200 zł i więcej. 14 Pierwsza zmiana bez opłat, każda kolejna 10 zł. str. 7/41

8 Lp. Rodzaj czynności/usługi/opłaty/prowizji Tryb pobierania prowizji / opłaty 3. Prowizja za udzielenie gwarancji wg umowy 4. Opłata za korzystanie z gwarancji wg umowy 5. Opłata za zmianę warunków gwarancji wg umowy 6. Kopia dokumentu wydana na wniosek Zleceniodawcy (odpis umowy gwarancji itp.) jednorazowo od dokumentu Wysokość opłaty / prowizji ustalana indywidualnie, min. 500 zł ustalana indywidualnie, min. 100 zł ustalana indywidualnie, min. 500 zł 100 zł Rozdział 6 Zlecenia różne Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Wysokość opłaty / prowizji 1. Zaświadczenia i opinie (odbierane w Oddziale, wysyłane faksem lub drogą elektroniczną em lub pocztą listem zwykłym) 1) Zaświadczenie o posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 20 zł 2) Zaświadczenie o kredycie / gwarancji za każde zaświadczenie 50 zł 3) Zaświadczenie o obrotach na rachunkach / saldzie rachunku za każde zaświadczenie 50 zł 4) Opinia bankowa o Kliencie 15 za każdą opinię 100 zł 5) Opinia bankowa o Kliencie 15 zawierająca informację o zdolności kredytowej na dzień przyznania produktów kredytowych za każdą opinię 200 zł 6) Opinia bankowa o Kliencie 15 zawierająca informację o zdolności kredytowej do wysokości przyznanych produktów kredytowych na dzień sporządzenia opinii 7) Opinia bankowa o Kliencie 15 zawierająca informację o zdolności kredytowej do wysokości określonej przez Klienta 2. Sporządzenie informacji (wyjaśnienia) w zakresie dokonanej oceny zdolności kredytowej przez Bank na pisemny wniosek Klienta za każdą opinię oraz od kwoty zdolności kredytowej określonej przez Klienta za każdą opinię oraz od kwoty zdolności kredytowej określonej przez Klienta każdorazowo od kwoty wnioskowanego kredytu / pożyczki / limitu do karty 0,1%, min 300 zł, max 500 zł 0,1%, min 500 zł, max 1000 zł 0,1%, min. 500 zł 3. Potwierdzenie salda rachunku 1) odbierane w Oddziale za każde potwierdzenie 20 zł 2) wysyłane faksem za każde potwierdzenie 10 zł 3) wysyłane pocztą listem zwykłym za każde potwierdzenie 10 zł 4) generowane w Serwisie Internetowym za każde potwierdzenie bez opłat 4. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Ustawy Prawo Bankowe (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa Uwaga: każdorazowo 100 zł 15 Opinia zawiera informacje o prowadzonych rachunkach, średniomiesięcznych obrotach / wysokości salda na tych rachunkach, kredytach, gwarancjach oraz o współpracy z Bankiem. str. 8/41

9 Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Wysokość opłaty / prowizji 1) Opłata jest pobierana w przypadku posiadania przez klienta rachunków lub korzystania z innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera się). 2) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku. 3) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. 5. Blokada środków na rachunku Klienta (na zlecenie Klienta) 1) na rzecz Banku każdorazowo bez opłat 2) na rzecz innego banku lub innych instytucji każdorazowo 100 zł 6. Wysłanie do Klienta wezwania do zapłaty każdorazowo 50 zł 7. Wysłanie monitu wzywającego Kredytobiorcę/Zleceniodawcę do wykonania obowiązków z Umowy kredytu/umowy gwarancji każdorazowo od dokumentu 50 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku) oraz od kwoty przekazywanej 9. Prowizja za wymianę banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe od wartości wymiany min. 25 zł 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów Klientów Banku zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów od jednego potwierdzenia 20 zł 11. Wystawienie po spłacie kredytu/gwarancji zaświadczeń umożliwiających zwolnienie zabezpieczeń każdorazowo od dokumentu 20 zł 12. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie Klienta każdorazowo 20 zł 13. Inne czynności niewymienione w Taryfie opłat i prowizji od każdej czynności negocjowane indywidualne str. 9/41

10 Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych obowiązuje od 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania Tabeli w odrębnej komunikacji. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych ROZDZIAŁ III Obsługa kart debetowych MasterCard ROZDZIAŁ IV Karty kredytowe MasterCard ROZDZIAŁ V Produkty kredytowe ROZDZIAŁ VI Produkty finansowania handlu ROZDZIAŁ VII Inne opłaty i prowizje ROZDZIAŁ VIII Obsługa rachunków bankowych produkty wycofane z oferty ROZDZIAŁ IX Obsługa kart debetowych do rachunków wycofanych z oferty ROZDZIAŁ X Obsługa rachunków bankowych dawnego Bank produkty wycofane z oferty ROZDZIAŁ XI Obsługa kart debetowych dawnego Bank do rachunków wycofanych z oferty str. 10/41

11 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana dalej Tabelą, określa wysokość opłat i prowizji wraz z zasadami ich naliczania oraz pobierania przez Alior Bank S.A. opłat i prowizji za czynności bankowe i inne czynności wykonywane na rzecz lub na zlecenie Klientów Biznesowych. 2. Przez użyte w Tabeli określenie Bank należy rozumieć Alior Bank S.A. 3. Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Klient, chyba, że strony transakcji umówiły się, że pokrywa je beneficjent i warunki te zostały zaaprobowane przez Bank. Opłaty i prowizje, które nie zostały uiszczone przez beneficjenta transakcji w ciągu trzech miesięcy od daty ich naliczenia obciążają Klienta. 4. Bank ustala opłaty i prowizje w złotych. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Opłaty i prowizje naliczane i pobierane są w dniu wykonania operacji lub w okresach miesięcznych, lub kwartalnych, lub rocznie, lub w innych ustalonych z Klientem terminach. 6. W celu ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych od kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczenia z zastosowaniem kursu średniego NBP. W celu pobrania prowizji lub opłaty w złotych z rachunku w innej walucie, niezbędnych przeliczeń dokonuje się z zastosowaniem kursu kupna zgodnie z aktualną tabelą kursów Banku. 7. Poza prowizjami i opłatami wymienionymi w Tabeli Bank może pobierać: a. opłaty i prowizje za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, związane z wykonaniem zlecenia Klienta, b. opłaty i prowizje naliczone przez banki zagraniczne i krajowe, pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta, c. opłaty związane z przekazaniem na zlecenie Klienta przesyłki kurierskiej, d. inne opłaty pobrane przez osoby i instytucje pośredniczące w wykonaniu operacji. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem, w tym za czynności nieujęte w Tabeli, mogą być pobierane opłaty i prowizje inne niż określone w Tabeli, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. Nie dotyczy czynności wykonywanych przez Placówki Partnerskie, gdzie opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą. 9. Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w trybie wynikającym z postanowień niniejszej Tabeli. 10. Prowizje i opłaty pobierane są z rachunku podstawowego Klienta. W przypadku braku środków na rachunku podstawowym Bank może pobrać prowizję/opłatę debetując rachunek Klienta. 11. Opłaty i prowizje dotyczą rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, chyba że określono inaczej. 12. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty (lub odwrotnie). 13. Obsługa produktów i transakcji w Placówkach Partnerskich możliwa jest tylko w walucie PLN. 14. Placówki Partnerskie (Agencje) Banku posiadają indywidualne górne limity gotówkowe. Wpłata i wypłata gotówki możliwa jest do wysokości limitów gotówkowych danej Placówki Partnerskiej. 15. Wypłaty gotówkowe w Oddziałach Banku w kwocie przekraczającej PLN bądź EUR lub USD / GBP, a także wypłaty gotówkowe w Placówkach Partnerskich przekraczające PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. 16. Przelewy w złotych na kwoty równie lub większe niż zł są realizowane przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych, które niezależnie od kwoty są realizowane poprzez system ELIXIR. Transakcje w kwocie wyższej lub równej zł nie mogą być realizowane w Placówkach Partnerskich. 17. Bank może odmówić przyjęcia do realizacji Polecenia Przelewu w systemie SORBNET poniżej kwoty 1 miliona zł, w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia obsługi zleceń w systemie SORBNET przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku możliwości zrealizowania Polecenia Przelewu poniżej kwoty 1 miliona zł w systemie SORBNET, Polecenie Przelewu będzie realizowane najbliższą sesją ELIXIR. 18. Przelewy Natychmiastowe mogą być realizowane do maksymalnej kwoty zł dla Express Elixir oraz zł dla BlueCash. str. 11/41

12 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania A. Otwieranie, prowadzenie Rachunku Rachunek Partner Wysokość opłaty/prowizji Rachunek Inwestycyjny / 400 / 1000 (wycofany z oferty) Rachunek Wspólnota 1. Otwarcie rachunku podstawowego / pomocniczego / lokacyjnego od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 2. Otwarcie Rachunku z pakietem usług dodatkowych (obowiązuje w chwili udostępnienia usługi) od czynności ustalane indywidulanie 3. Otwarcie Rachunku z pakietem WWW od czynności ustalane indywidulanie 4. Prowadzenie rachunku podstawowego 5. Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowe) miesięcznie za każdy rachunek 6. Prowadzenie rachunku pomocniczego Rabat za Rachunek 18 (produkt wycofany z oferty Banku) miesięcznie 0 zł / 25 zł zł / 400 zł / 1000 zł 5 zł miesięcznie za każdy rachunek 5 zł 5 zł 5 zł 2 zł 2 zł 2 zł 7. Prowadzenie rachunku lokacyjnego miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 8. Opłata za zmianę typu rachunku od czynności 30 zł 30 zł 30 zł 9. Opłata za zmianę parametrów rachunku, w tym zmianę trybu pobierania opłat od czynności 30 zł 30 zł 30 zł 10. Opłata za zablokowanie środków na rachunku na życzenie Klienta od czynności 30 zł 30 zł 30 zł 11. Opłata za zablokowanie środków na rachunku Klienta rzecz podmiotu trzeciego 12. Opłata za zamknięcie rachunku wcześniej niż 12 miesięcy od daty otwarcia B. System Bankowości Internetowej 1. Uruchomienie dostępu do produktów i usług Banku za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych 2. Aktywowanie Kanałów Elektronicznych w jednostce Banku od czynności 150 zł 150 zł 150 zł od czynności 0 zł - jeżeli Klient nie korzysta z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego, 10 zł za każdy pakiet x ilość miesięcy brakujących do 12 od czynności 0 zł 0 zł 0 zł od czynności 0 zł do 3 użytkowników; 100 zł powyżej 3 użytkowników 3. Korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 4. Opłata za użytkownika korzystającego z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego na dostarczonym przez Bank nośniku (np. pendrive) 5. Opłata za powiadomienia wysyłane w formie komunikatów SMS (nie dotyczy kodów autoryzacyjnych) miesięcznie 6 zł 6 zł 6 zł wysłanego SMS 6. Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS wysłanego SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 16 Rachunek jest przeznaczony tylko dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub spółek cywilnych, nieprowadzących ksiąg rachunkowych. Rachunek nie jest dostępny dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych. 17 Prowadzenie Rachunku Partner jest bezpłatne dla Klientów, którzy opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: na rachunek podstawowy lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min zł miesięcznie LUB posiadają kredyt firmowy w Alior Banku (na dowolną kwotę). Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) mogą korzystać z rachunku bezpłatnie przez pierwszych 6 miesięcy od daty jego otwarcia, po spełnieniu jedynie warunku dotyczącego płatności ZUS lub US. Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. 18 Rachunek Rabat za Rachunek prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie Programu Rabat za Rachunek dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. str. 12/41

13 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych Wysokość opłaty/prowizji L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania Rachunek Partner Rachunek Inwestycyjny / 400 / 1000 (wycofany z oferty) Rachunek Wspólnota C. Przelewy krajowe, zlecenia stałe, przelewy zagraniczne 1. Przelewy pomiędzy rachunkami Klienta 1.1. Przelew pomiędzy rachunkami Klienta 0 zł 0 zł 0 zł 1.2. Przelew z rachunku lokacyjnego na rachunek podstawowy 2. Przelewy na inne rachunki w Banku, złożone: 0 zł pierwszy przelew w miesiącu; 5 zł kolejne przelewy w Oddziale / Placówce Partnerskiej 8 zł 0 zł / 8 zł 19 8 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej 0 zł 0 zł 0 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej z rachunku lokacyjnego 5 zł 5 zł 5 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 8 zł 8 zł 8 zł 3. Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR), złożone: w Oddziale / Placówce Partnerskiej 10 zł 0 zł / 10 zł 4 10 zł 0 zł pierwsze za pośrednictwem Bankowości Internetowej z rachunku podstawowego 0 zł 20 0 zł / 1,5 zł 4 10 miesiącu; 1 zł kolejne za pośrednictwem Bankowości Internetowej z rachunku pomocniczego za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy ZUS i na rachunki organów podatkowych 0 zł 5 0 zł / 1,5 zł 4 1 zł 0 zł 0 zł 0 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej z rachunku lokacyjnego 5 zł 5 zł 5 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 10 zł 10 zł 10 zł 4. Przelewy Natychmiastowe (Express ELIXIR i BlueCash) złożone: 4.1. Express ELIXIR - w Oddziale 20 zł 20 zł 20 zł 4.2. Express ELIXIR - za pośrednictwem Bankowości Internetowej 15 zł 15 zł 15 zł 4.3. Express ELIXIR - za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 20 zł 20 zł 20 zł 4.4. BlueCash - za pośrednictwem Bankowości Internetowej 15 zł 15 zł 15 zł 5. Przelewy SORBNET na kwoty do 1 miliona PLN, złożone: w Oddziale 40 zł 40 zł 40 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej 30 zł 30 zł 30 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 40 zł 40 zł 40 zł 19 Opłata pobierana w przypadku gdy w danym miesiącu łączna kwota przelewów przekroczy zł dla transakcji: przelew na inne rachunki w Banku, złożone w Oddziale; przelew na rachunki w innym banku (ELIXIR), złożone w Oddziale oraz za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Opłata jest pobierana zleconego w Placówce Partnerskiej. 20 W przypadku przelewów dokonywanych na zlecenie innych podmiotów lub osób Bank może pobrać opłatę w wysokości 1 zł. str. 13/41

14 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych Wysokość opłaty/prowizji L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 6. Przelewy SORBNET na kwoty równe i powyżej 1 miliona PLN, złożone: Rachunek Partner Rachunek Inwestycyjny / 400 / 1000 (wycofany z oferty) Rachunek Wspólnota w Oddziale 20 zł 20 zł 20 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej 10 zł 10 zł 10 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 20 zł 20 zł 20 zł 7. Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego: w Oddziale od każdej czynności 2 zł 2 zł 2 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej od każdej czynności 0 zł 0 zł 0 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdej czynności 2 zł 2 zł 2 zł 8. Realizacja zlecenia stałego od każdej realizacji 1 zł 1 zł 1 zł 9. Polecenie zapłaty rejestracja i cofnięcie zgody na obciążanie rachunku od każdej czynności 0 zł 0 zł 0 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta od każdej czynności 0 zł 0 zł 0 zł odwołanie polecenia zapłaty odwołania 10. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym: 0 zł 0 zł 0 zł w Oddziale 20 zł 20 zł 20 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej 20 zł 20 zł 20 zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 20 zł 20 zł 20 zł 11. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie pilnym - opłata dodatkowa 12. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie ekspresowym - opłata dodatkowa 13. Przelew transgraniczny / SEPA (złożony za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizowany w trybie zwykłym lub pilnym przy opcji kosztowej SHA) 14. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju opłata dodatkowa za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN lub brak kodu BIC banku beneficjenta w przypadku za granicę wysłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN oraz w walucie obcej do innego banku w kraju 15. Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji podziału kosztów OUR opłata dodatkowa 16. Wysłanie prośby o anulowanie/zwrot wykonanego przez bank zlecenia zagranicznego lub w walucie obcej w kraju do 3 miesięcy wstecz 17. Wysłanie prośby o anulowanie/zwrot wykonanego przez bank zlecenia zagranicznego lub w walucie obcej w kraju powyżej 3 miesięcy wstecz 30 zł 30 zł 30 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5 zł 5 zł 5 zł 30 zł 30 zł 30 zł 80 zł 80 zł 80 zł od każdej czynności 150 zł + koszty rzeczywiste banków pośredniczących od każdej czynności 300 zł + koszty rzeczywiste banków pośredniczących str. 14/41

15 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 18. Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia zagranicznego lub w walucie obcej w kraju przed jego realizacją 19. Zmiana warunków złożonego zlecenia zagranicznego lub w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank do 1 miesiąca wstecz 20. Zmiana warunków złożonego zlecenia zagranicznego lub w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank powyżej 1 miesiąca wstecz D. Operacje gotówkowe 1. Wpłata gotówkowa 1.1. Wpłaty gotówkowe własne dokonywane w formie otwartej 1.2. Wpłaty gotówkowe obce dokonywane w formie otwartej 1.3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokacyjny 1.4. Wpłaty otwarte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% wartości wpłaty 1.5. Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu Euronet 1.6. Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu PlanetCash (obowiązuje w chwili udostępnienia usługi) 2. Wypłata gotówkowa 2.1. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej 2.2. Wypłata kwoty wymagającej notyfikacji, bez notyfikacji (w ramach możliwości Oddziału) opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej notyfikację Rachunek Partner Wysokość opłaty/prowizji Rachunek Inwestycyjny / 400 / 1000 (wycofany z oferty) Rachunek Wspólnota od każdej czynności 20 zł 20 zł 20 zł od każdej czynności za każdej czynności od każdej wpłaty od każdej wpłaty od każdej wpłaty od wartości od każdej wpłaty od każdej wpłaty od każdej wypłaty od każdej wypłaty 2.3. Nieodebranie notyfikowanej wypłaty od każdej nieodebranej i notyfikowanej wypłaty 3. Przeliczenie i zamiana banknotów/monet na banknoty/monety o innych nominałach od wartości 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 2,00%, 0,50 %, min. 6 zł 0,25 %, min. 3 zł 0,30%, min. 6 zł 0,15%, 0,70%, min. 200 zł 2,00%, 50 zł + koszty rzeczywiste banków pośredniczących 100 zł + koszty rzeczywiste banków pośredniczących 0 zł / 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 21 (do negocjacji) 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 2,00%, 0,50 %, min. 6 zł 0,25 %, min. 3 zł 0,40%, min. 6 zł (do negocjacji) 0,40%, min. 6 zł 2,00%, 0,50 %, min. 6 zł 0,25 %, min. 3 zł 0 zł / 0,30%, 0,30%, min. 6 zł 22 min. 6 zł 0,15%, 0,70%, min. 200 zł 2,00%, 0,15%, 0,70%, min. 200 zł 2,00%, 21 Opłata pobierana w przypadku gdy łączna kwota wpłat gotówkowych w danym miesiącu przekroczy zł dla transakcji: Wpłaty gotówkowe własne dokonywane w formie otwartej w Oddziale, Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: w Oddziale oraz do wrzutni nocnej. Opłata jest pobierana od każdej wpłaty dokonanej w Placówce Partnerskiej. 22 Opłata pobierana w przypadku gdy łączna kwota wypłat gotówkowych w danym miesiącu przekroczy zł dla transakcji: Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej w Oddziale, Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej w Oddziale, Wypłaty gotówki w krajowych bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku, sieci Euronet i PlanetCash, Wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych, Wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych. Opłata jest pobierana od każdej wypłaty dokonanej w Placówce Partnerskiej. str. 15/41

16 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 4. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: w Oddziale do wrzutni nocnej w obsłudze bezpośredniej Klienta 5. Wpłaty zamknięte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu opłata dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej 6. Dodatkowa opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej w Oddziale przy użyciu bezpiecznej koperty dostarczonej przez Bank. Opłata pobierana z góry od każdej wydanej klientowi koperty bezpiecznej. 7. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: w Oddziale w obsłudze bezpośredniej Klienta od każdej wpłaty od każdej wpłaty od każdej wpłaty od wartości od każdej koperty od każdej wypłaty od każdej wypłaty Rachunek Partner 0,30% 0,20%, min. 3 zł 0,20%, min. 3 zł 0,70% od wartości bilonu we wpłacie 0,20%, 0,20%, Wysokość opłaty/prowizji Rachunek Inwestycyjny / 400 / 1000 (wycofany z oferty) Rachunek Wspólnota 0 zł / 0,30% 0,30% 6 0 zł / 0,20%, 0,20%, min. 3 zł 6 min. 3 zł 0,20%, min. 3 zł 0,70% od wartości bilonu we wpłacie 0,80 zł dla koperty typu B5 1,00 zł dla koperty typu B4 1,50 zł dla koperty typu C3 0,20%, min. 3 zł 0,70% od wartości bilonu we wpłacie 0 zł / 0,20%, 0,20%, 7 0,20%, 8. Konwój środków pieniężnych - Ustalana indywidualnie 0,20%, E. Pozostałe usługi 1. Pakiet Assistance miesięcznie 0 zł 0 zł n/d 2. Implementacja Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji jednorazowo 250 zł 250 zł 250 zł 3. Korzystanie z Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji miesięcznie 50 zł 50 zł 50 zł 4. Za przetworzenie transakcji przychodzącej w ramach Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji od każdej transakcji 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 5. Opłata za korzystanie z Autodealing miesięcznie 0 zł 30 zł 30 zł 6. Opłata za korzystanie z efx Trader 23 miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 23 Z usługi efx Trader mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa, których roczny przychód ze sprzedaży przekracza 5 milionów PLN. str. 16/41

17 ROZDZIAŁ III Obsługa kart debetowych MasterCard L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania A. Korzystanie z karty 1. Opłata za wydanie karty MasterCard Business / MasterCard Business Debit PayPass od czynności Rachunek Partner Wysokość opłaty / prowizji Rachunek Inwestycyjny (wycofana z oferty) 0 zł 1 karta do wybranego rachunku; 20 zł kolejne karty 2. Opłata za wydanie karty MasterCard Business Travel od czynności 50 zł 50 zł 50 zł Rachunek Wspólnota 3. Opłata za wydanie karty World Business MasterCard (karta wycofana z oferty Banku) 4. Opłata za korzystanie z usługi Cash Back dla posiadaczy karty MasterCard Business Travel 5. Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do rachunków) 6. Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) 7. Opłata za kartę MasterCard Business, MasterCard Business Travel, MasterCard Business Debit PayPass, World Business MasterCard Opłata dodatkowa za korzystanie z karty debetowej World Business MasterCard 25 B. Transakcje od czynności miesięcznie 0 zł 1 karta do wybranego rachunku; 20 zł kolejne karty Do negocjacji, w zależności od wolumenu transakcji wykonanych kartami rocznie 0 zł 0 zł 0 zł od czynności 0 zł 0 zł 0 zł miesięcznie od każdej karty miesięcznie od każdej karty 3 zł 3 zł 3 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1. Prowizja od transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 0,00% 0,00% 0,00% 2. Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku od każdej transakcji 0 zł 0 zł / 1 zł 7 1 zł 3. Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet od każdej transakcji 2 zł 0 zł / 1 zł 7 1 zł 4. Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci PlanetCash od każdej transakcji 2 zł 0 zł / 1 zł 7 1 zł 5. Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych 6. Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych C. Inne usługi / opłaty od każdej transakcji od każdej transakcji 2 zł 3,00%, min. 8 zł 0 zł / 3,00%, 3,00%, 7 0 zł / 3,00%, 3,00%, min. 8 zł 7 min. 8 zł 1. Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa 26 miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2. Zastrzeżenie karty od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 3. Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem 4. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek Klienta w Oddziale od czynności 50 zł 50 zł 50 zł od czynności 10 zł 10 zł 10 zł 24 Opłata jest pobierana od kart ze statusem Do Aktywacji (z wykluczeniem miesiąca w którym karta została wysłana) lub ze statusem Aktywna. 25 Opłata niepobierana w przypadku wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank minimum 4 transakcji bezgotówkowych posiadaną do danego rachunku kartą w danym miesiącu, liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem Aktywna. 26 Opłata nie dotyczy karty debetowej World Business MasterCard. Pakiet nie jest dostępny dla karty debetowej World Business MasterCard. str. 17/41

18 ROZDZIAŁ III Obsługa kart debetowych MasterCard L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania 5. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne Rachunek Partner Wysokość opłaty / prowizji Rachunek Inwestycyjny (wycofana z oferty) Rachunek Wspólnota od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 6. Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji od czynności 20 zł 20 zł 20 zł 7. Opłata za wydanie zaświadczenia / historii transakcji w Oddziale obejmujących szczegółowy wykaz transakcji dokonanych kartą w miesiącu od czynności 20 zł 20 zł 20 zł 8. Opłata za sprawdzenie salda rachunku w bankomacie od czynności 3 zł 3 zł 3 zł 9. Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) od czynności 95 USD + koszty telekomunikacyjne 10. Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) od czynności 148 USD + koszty telekomunikacyjne 11. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta od czynności 50 zł 50 zł 50 zł str. 18/41

19 ROZDZIAŁ IV Karty kredytowe MasterCard L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania MasterCard Business Gold MasterCard Business Silver (wycofana z oferty) Wysokość opłaty/prowizji MasterCard Business Silver MICRO (wycofana z oferty) MasterCard Business Gold MICRO (wycofana z oferty) MasterCard World Business A. Korzystanie z karty 1. Opłata za wydanie karty od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Opłata za wydanie drugiej i kolejnej karty od czynności 35 zł 20 zł 20 zł 35 zł 25 zł 3. Opłata roczna (pobierana po każdym roku użytkowania) jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 1500 zł jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji są niższe niż 1500 zł 4. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty (wycofana z oferty) rocznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł rocznie 70 zł 40 zł 40 zł 70 zł 75 zł od czynności 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł B. Transakcje 1. Prowizja od transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 2. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet i PlanetCash 3. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych 4. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji 5. Opłata za przelew z rachunku karty od każdej transakcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%, 4,50%, 4,50%, min. 8 zł 3,00% wartości 3,00%, 4,50%, 4,50%, min. 8 zł 3,00% wartości 3,00%, 4,50%, 4,50%, min. 8 zł 3,00% wartości 3,00%, 4,50%, 4,50%, min. 8 zł 3,00% wartości 3,00%, 4,50%, 4,50%, min. 8 zł 3,00% wartości C. Inne usługi / opłaty 1. Zastrzeżenie karty od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem 3. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek Klienta w Oddziale 4. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne 5. Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji od czynności 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł od czynności 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od czynności 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 6. Opłata za dostęp do rachunku karty przez Kanały Elektroniczne miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7. Opłata za wyciąg bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Oddziale/ wysyłany korespondencyjnie za każdy wyciąg 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 8. Opłata za wyciąg historyczny w Bankowości Internetowej za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9. Opłata za zaświadczenie o prawidłowym korzystaniu z karty od czynności 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł str. 19/41

20 ROZDZIAŁ IV Karty kredytowe MasterCard L.p. Tytuł opłaty/prowizji Tryb naliczania MasterCard Business Gold MasterCard Business Silver (wycofana z oferty) Wysokość opłaty/prowizji MasterCard Business Silver MICRO (wycofana z oferty) MasterCard Business Gold MICRO (wycofana z oferty) MasterCard World Business 10. Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa (dobrowolne) miesięcznie 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 11. Ubezpieczenie spłaty kredytu (pobierane od chwili udostępnienia usługi) miesięcznie od salda zadłużenia (wycofana z oferty) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 12. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia od czynności 49 zł 49 zł 49 zł 49 zł 49 zł 13. Opłata z tytułu przekroczenia limitu karty przekroczenia 49 zł 49 zł 0 zł 0 zł 0 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) od czynności 95 USD + koszty telekomunikacyjne 15. Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) od czynności 148 USD + koszty telekomunikacyjne 16. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta od czynności 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł str. 20/41

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych obowiązuje od 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia 31.10.2008 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana dalej Tabelą, określa wysokość opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych obowiązuje od 15 września 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes

Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych... 1 ROZDZIAŁ II Obsługa kart debetowych MasterCard...

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe obowiązuje od 15 września 2016r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: 1. W przypadku umów zawartych do dnia 28 czerwca 2012 od dnia 1 sierpnia 2012, W przypadku umów zawartych od dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo