Spis treści I. WPROWADZENIE Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5"

Transkrypt

1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz papierowy w którym muszą być przedstawione i zebrane w sposób uporządkowany: założenia obliczeniowe, obliczenia statyczne i dokumentacja rysunkowa. W celu usystematyzowania i ułatwienia sporządzenia prawidłowego spisu treści co do zakresu i formy, przygotowano poniższy przykład. W przykładzie zacytowano wybrane fragmenty zrealizowanych prac dyplomowych w Katedrze Konstrukcji Metalowych. Zwracamy uwagę, że umieszczone cytowania nie stanowią ciągu logicznego zostały wprowadzone w celu zobrazowania jako przykład dla konkretnego punktu opisu. Dlatego Dyplomaci winni taktować poniższe opracowanie jako wytyczne co formy i zakresu jaki powinien być umieszczony w pracy dyplomowej. Należy pamiętać, że nazwy poszczególnych punktów spisu treści mogą ulec zmianie z uwagi na przedmiot obliczeń, który zależy bezpośrednio od tematu pracy dyplomowej. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy dyplomowej zalecamy opracowanie wstępnego planu - tzw. ogólnego spis treści, który powoli na wykonanie pracy w sposób uporządkowany. Autorzy opracowania : Dr hab. inż. Wojciech Lorenc Dr inż. Rajmund Ignatowicz Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Kierownik Katedry Konstrukcji Metalowych

2 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Spis treści I. WPROWADZENIE 5 1. WSTĘP Przedmiot, cel i zakres opracowania Założenia projektowe Dane ogólne Przyjęte warunki posadowienia konstrukcji Materiały użyte w konstrukcji Materiały wykorzystane w opracowaniu Normy Literatura techniczna Licencje i wykorzystane oprogramowanie Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciw pożarowe. 7 II. PROJEKT WSTĘPNY 7 2. WARIANT I Założenia rozwiązań konstrukcyjnych wariantu I Schemat konstrukcji dla wariantu I Obciążenia Obciążenia stałe Obciążenia zmienne klimatyczne Obciążenia zmienne technologiczne i użytkowe Obliczenia wstępne konstrukcji Poz.1 pokrycie dachu Poz.2 obudowa ścian bocznych Poz.3 płatew dachowa Poz.4 rygiel ścienny Poz.5 rygiel ramy poprzecznej Poz. 6 słup ramy Poz.7 - Stężenia połaciowe Poz.8. Stężenia pionowe ścian bocznych WARIANT II Założenia rozwiązań konstrukcyjnych wariantu I 16

3 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Schemat konstrukcji dla wariantu I Obciążenia Obciążenia stałe Obciążenia zmienne klimatyczne Obciążenia zmienne technologiczne Obliczenia wstępne konstrukcji Poz.1 pokrycie dachu Poz.2 obudowa ścian bocznych Poz.3 płatew dachowa Poz.4 rygiel ścienny Poz.5 rygiel ramy poprzecznej Poz. 6 słup ramy Poz.7 - Stężenia połaciowe Poz.8. Stężenia pionowe ścian bocznych 17 III. ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA Wariant I Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych Zestawienie ciężaru konstrukcji Wariant II Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych Zestawienie ciężaru konstrukcji Wybór wariantu i przyjęte rozwiązania do projektu szczegółowego 22 IV. PROJEKT SZCZEGÓŁOWY Opis techniczny Dane ogólne obiektu Dane materiałowe Warunki posadowienia obiektu Charakterystyka przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych Wytyczne odbioru i montażu konstrukcji Projektowane zabezpieczenia antykorozyjne Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Zestawienie głównych pozycji obliczeniowych Zestawienie obciążeń dla projektu budowlanego Poz.01 pokrycie dachu Poz.02 obudowa ścian bocznych i ściany szczytowej Poz.03 płatew dachowa Poz.04 Rygiel ściany bocznej i ściany szczytowej Poz.05 Poprzeczny układ nośny - rygiel Poz.06 słup ramy układu poprzecznego 32

4 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Poz.07 słupek ściany szczytowej Poz.08 stężenia ściany szczytowej Poz.09 stężenia połaciowe Poz.10 stężenia pionowe ścian bocznych Poz.11 stopa fundamentowa Połączenia montażowe Załączniki Dokumentacja rysunkowa Rys.01. Przekrój poprzeczny hali. Skala 1: Rys.02. Rysunek zestawczo montażowy. Skala 1: Rys.04. Element B1 (rysunek warsztatowy 1:10) Rys.05. Element B2 (rysunek warsztatowy 1:10) Zestawienie stali kształtowej Zestawienie stali kształtowej nr Z1 R Zestawienie stali kształtowej nr Z2 R Zestawienie stali kształtowej nr Z3 R07 34

5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław I. Wprowadzenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania W tym akapicie podajemy następujące informacje: podstawę opracowania stanowi temat pracy dyplomowej inżynierskiej nr pt.:.. wydany przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego w dn.:.... Ustawa Prawo Budowlane z dnia (z późniejszymi zmianami). Dane wyjściowe otrzymane do Opiekuna pracy dyplomowej Założenia projektowe Dane ogólne W tym akapicie podajemy następujące informacje: Lokalizacja projektowanego obiektu. Dane dotyczące jego długości szerokości i wysokości ( wymiary w planie dotyczą powierzchni zabudowy ). Kubatura obiektu ( obliczyć w sposób przybliżony, ponieważ Dyplomant nie dysponuje projektem architektonicznym, a to wlanie niego takie dane uzyskujemy ). Dokumentacja geologiczno inżynierka ( z uwagi na to że nie dysponujemy rzeczywistą dokumentacją geologiczną, należy niezbędne dane wyjściowe ustalić z Opiekunem Pracy ). Należy

6 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław pamiętać, że to tylko Projektant Konstrukcji podejmuje decyzję o ilości, rozmieszczeniu i głębokości otworów geologicznych. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) Przyjęte warunki posadowienia konstrukcji W tym akapicie podajemy następujące informacje: Do jakiej kategorii geotechnicznej jest zaliczony projektowany obiekt Opis warunków gruntowo wodnych przyjętych wspólnie z Opiekunem pracy Materiały użyte w konstrukcji 1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu Normy W tym akapicie podajemy następujące informacje: Wymienny wszystkie normy i wytyczne o charakterze normowych które są wykorzystane w opracowaniu EC1, EC2, EC Literatura techniczna W tym akapicie podajemy następujące informacje: Wymieniamy literaturę która stanowiła uzupełnienie wiedzy i stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w trakcie procesu projektowania.

7 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Licencje i wykorzystane oprogramowanie W tym akapicie podajemy: Nawę programu i typ licencji z której korzystaliśmy przy wykonywaniu pracy dyplomowej Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciw pożarowe. II. Projekt wstępny 2. Wariant I 2.1. Założenia rozwiązań konstrukcyjnych wariantu I Należy w kilku zdaniach opisać założenia konstrukcyjne dotyczące wariantu I:

8 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Typ konstrukcji np. układ ramowy portalowy, rygiel pełnościenny lub kratowych, zamocowany sztywno lub przegubowo, rodzaj słupów, rozstaw głównego układu nośnego, rozpiętość, sposób zamocowania w fundamencie itp. Typ stężeń, rozmieszczenie stężeń lub innych elementów zapewniających geometryczną niezmienność Rodzaj materiałów konstrukcyjnych: gatunek stali, klasa betonu 2.2. Schemat konstrukcji dla wariantu I 2.3. Obciążenia Zawsze przy zbierani obciążeń należy podać nr normy na podstawie jakich zostały przyjęte ciężary własne wyrobów konstrukcyjnych Obciążenia stałe Do zebrania obciążeń stałych korzystamy z normy PN-EN

9 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Obciążenia zmienne klimatyczne Do zebrania obciążeń stałych korzystamy z normy PN-EN , PN-EN , PN-EN

10 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław

11 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Obciążenia zmienne technologiczne i użytkowe Do zebrania obciążeń stałych wykorzystujemy normę PN-EN Obliczenia wstępne konstrukcji Poz.1 pokrycie dachu Schemat statyczny W tym punkcie rysujemy schemat statyczny elementu konstrukcyjnego Schematy obciążeń W tym punkcie na rysunku schematu stycznego rysujemy osobno schematy obciążeń ponumerowane. Należy podać formuły kombinacji.

12 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Przyjęcie profilu przekroju poprzecznego W tym punkcie należy wykonać stanu SGN (ULS) i SGU (SLS) na podstawie wyznaczonych sił wewnętrznych. Obliczenia zakończyć stwierdzeniem jaki profil stalowy przyjęto Poz.2 obudowa ścian bocznych

13 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Schemat statyczny i obciążenia Przyjęcie profilu przekroju poprzecznego

14 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław

15 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Poz.3 płatew dachowa Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.4 rygiel ścienny Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.5 rygiel ramy poprzecznej Schemat statyczny konstrukcji Schematy obciążeń Zestawienie sił wewnętrznych Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Zestawienie przyjętych przekrojów poprzecznych Poz. 6 słup ramy Schemat statyczny konstrukcji Schematy obciążeń Zestawienie sił wewnętrznych Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Zestawienie przyjętych przekrojów poprzecznych Poz.7 - Stężenia połaciowe Schemat statyczny Schemat obciążenia Siły wewnętrzne Wymiarowanie elementów stężenia Schemat konstrukcji stężenia Poz.8. Stężenia pionowe ścian bocznych Schemat statyczny Schemat obciążenia Siły wewnętrzne

16 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Wymiarowanie elementów stężenia Schemat konstrukcji stężenia 3. Wariant II 3.1. Założenia rozwiązań konstrukcyjnych wariantu I 3.2. Schemat konstrukcji dla wariantu I 3.3. Obciążenia Obciążenia stałe Obciążenia zmienne klimatyczne Obciążenia zmienne technologiczne 3.4. Obliczenia wstępne konstrukcji Poz.1 pokrycie dachu Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie profilu przekroju poprzecznego Poz.2 obudowa ścian bocznych Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie profilu przekroju poprzecznego Poz.3 płatew dachowa Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.4 rygiel ścienny Schemat statyczny Schematy obciążeń Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.5 rygiel ramy poprzecznej Schemat statyczny konstrukcji Schematy obciążeń Zestawienie sił wewnętrznych

17 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Zestawienie przyjętych przekrojów poprzecznych Poz. 6 słup ramy Schemat statyczny konstrukcji Schematy obciążeń Zestawienie sił wewnętrznych Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Zestawienie przyjętych przekrojów poprzecznych Poz.7 - Stężenia połaciowe Schemat statyczny Schemat obciążenia Siły wewnętrzne Wymiarowanie elementów stężenia Schemat konstrukcji stężenia Poz.8. Stężenia pionowe ścian bocznych Schemat statyczny Schemat obciążenia Siły wewnętrzne Wymiarowanie elementów stężenia Schemat konstrukcji stężenia III. Analiza techniczno - ekonomiczna 3.5. Wariant I Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych Elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenie z połaci dachowych i przekazującym je na główny ustrój nośny jest trójprzęsłowa blacha trapezowa T135 o grubości 0,75mm firmy Blachy Pruszyński. W części okapowej ze względu na wzmożone obciążenie wiatrem zastosowano większą grubość blachy trapezowej wynoszącą 0,88mm.Konstrukcje ścienną przewidziano z blachy trapezowej T35 grubości 0,50mm firmy Blachy Pruszyński opartą na kasetonach o wymiarach 600/100, wypełnionych wełną mineralną. Kasetony te tworzą ustrój trójprzęsłowy i są

18 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław oparte na słupach rozstawionych co 6,00m.Główny ustrój nośny w tym wariancie tworzy rama blachownicowa wraz z niezbędnym systemem stężeń oraz oddzielną konstrukcją ściany szczytowej. Spadek połaci dachowej jest dwukierunkowy i wynosi 5 stopni. Rozstaw ram wynosi 6,00m. Połączenie słupów z fundamentem przewidziano w sposób przegubowy. Połączenie słupów z ryglem również jest przegubowe, lecz aby uzyskać geometryczną niezmienność konstrukcji w płaszczyźnie ramy zastosowano dodatkowe zastrzały łączące słup z wysuniętym po za niego dźwigarem. W ten sposób uniknięto skomplikowanych połączeń naroży ramy w których występuje złożony stan naprężeń. Rygiel powtarzalnej konstrukcji ramowej tworzy blachownica o zmiennym przekroju, tak ukształtowana, aby rozmieszczenie materiału w ustroju nośnym było adekwatne do wytężenia oraz ekonomiczne. Wymiary blachownicy są następujące: - całkowita długość dźwigara wynosi 36,00m - całkowita wysokość dźwigara w miejscach bardziej wytężonych wynosi: 1,028m - całkowita wysokość dźwigara w miejscach mniej wytężonych wynosi: 1,020m - wysokość środnika wynosi: 1000mm - grubość środnika wynosi 8mm - szerokości pasów wynoszą 220mm - grubości pasów w miejscach bardziej wytężonych wynoszą: 14mm - grubości pasów w miejscach mniej wytężonych wynoszą: 10mm Dźwigar blachownicowy zaprojektowano jako belkę w czwartej klasie przekroju w związku z czym przewidziano następujące rodzaje żeber usztywniających konstrukcje: - żebra podporowe podatne, obustronne w postaci blachy o wymiarach 1000x100x12mm - żebra pośrednie, obustronne w rozstawie 2,00m z blach o wymiarach 1000x100x8mm - żebra skrajne z blach o wymiarach 1020x220x18mm Słupy powtarzalnej konstrukcji ramowej przewidziano w postaci blachownic o zmiennym przekroju, zbieżnym do podstawy. Wymiary słupa są następujące: - całkowita wysokość słupa wynosi: 11,00m - wysokość środnika u podstawy słupa wynosi: 300mm - wysokość środnika przy połączeniu słupa z ryglem wynosi: 600mm - grubość środnika wynosi: 10mm - grubości pasów wynoszą: 20mm - szerokości pasów wynoszą: 240mm Zastrzał łączący słup z dźwigarem zaprojektowano z walcowanej rury okrągłejbez szwu o wymiarach przekroju 70x8,8mm.W celu uzyskania geometrycznej niezmienności konstrukcji w płaszczyźnie dachu oraz ścian podłużnych zastosowano odpowiedni układ stężeń. W ich skład wchodzi:stężenie połaciowe poprzeczne oraz stężenie ścian podłużnych. Ze względu na dach bezpłatwiowy stężenie poziome poprzeczne stanowi niezależny układ konstrukcyjny wykorzystujący pasy górne blachownicy. W skład tego stężenia wchodzą ponadto: rury okrągłe bez szwu 108x6,3mm w rozstawie 6,40m oraz pręty okrągłe f28, tworzące w modelu obliczeniowym stężenia odpowiednio słupki kratownicy oraz wykratowania typu X. Ze względu na obudowę hali z kasetonów, stężenia międzysłupowe przewidziano jako niezależny system stężeń wykorzystujący stężane słupy główne układów poprzecznych. Jako rygle w tym stężeniu zaprojektowane rury okrągłe bez szwu 108x6,3mm, natomiast wykratowanie stanowią tak jak w przypadku stężenia połaciowego poprzecznego pręty okrągłe f32 stanowiące wykratowanie typu X. Ściana szczytowa stanowi oddzielną konstrukcję odsuniętą o odległość równą rozstawowi ram głównych (6,00m). W jej skład wchodzą następujące elementy: - Rygle dachowe z kształtowników IPE Słupy z dwuteowników szerokostopowych HEB 200 w rozstawie 6,40m - Rygle ścienne w rozstawie 2,60m z rur okrągłych bez szwu 48,3x5,6mm - Krzyżulce stężające ścianę szczytową z rur okrągłych bez szwu 60,3x10mm

19 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Zestawienie ciężaru konstrukcji 3.6. Wariant II Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych W wariancie II obciążenie z połaci dachowych przekazywane jest przez trójprzęsłową blachę trapezową T45 o grubości 0,50mm na płatwie zimnogięte202 Z 20, których rozstaw wynosi 2,30m. Zgodnie z systemem Sleeved firmy METSEC zastosowano nakładki na co drugiej podporze pośredniej (ułożone w sposób mijankowy) oraz na każdej podporze skrajnej. Dodatkowo przewidziano systemowetężniki kalenicowe z prętów o średnicy 16mm oraz tężnik okapowy wykonanyz kątowników

20 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław ocynkowanych 45x45x2mm.Konstrukcje ścienną przewidziano w postaci płyt warstwowych firmy Kingspan KS 1000RW o grubości rdzenia 40mm. Tworzyć one będą ustrój dwuprzęsłowyi przekazywać obciążenie od parcia bądź ssania wiatru na rygle ścienne wykonane z kształtowników zimnogiętych typu C 172/14 zgodnie z systemem Sleeved firmy METSEC. Nakładki w tym systemie zastosowano w tych samych miejscach co wprzypadku płatwi. Dodatkowo przewidziano montaż systemowych ściągów linowych i odpowiednich tężników. Główny ustrój nośny w tym wariancie tworzy: rama o ryglu kratowym i słupach wykonanych z kształtowników walcowanych, niezbędny system stężeń oraz oddzielnakonstrukcja ściany szczytowej. Rozstaw ram wynosi 6,00m. Spadek połaci dachowej jest dwukierunkowy i wynosi 5 stopni. Rygiel kratowy o rozpiętości 32,00m jest przegubowo połączony z słupami. W celu zapewnienia geometrycznej niezmienności układu w płaszczyźnie ramy połączenie słupów z fundamentem przewidziano jako sztywne.węzły rygla kratownicowego zaprojektowano w miejscach występowania płatwi dachowych w celu osiowego przekazywania sił na pręty dźwigara. Słupki kratownicy przewidziano w co drugim węźle. Na przekroje poszczególnych elementów rygla kratowego przyjęto następujące kształtowniki: - pas dolny wykonany z kształtowników HEB pas górny wykonany z kształtowników HEB krzyżulce wykonane z rur okrągłych bez szwu 88,9x8mm- słupki wykonane z rur okrągłych bez szwu 48,3x4mm. Słupy powtarzalnej konstrukcji ramowej zaprojektowano z dwuteowników szerokostopowych HEB 300 o całkowitej wysokości 10,60m. Zastosowano analogiczny system stężeń jak w poprzednim wariancie z tym, że dobrano nieco inne przekroje oraz dodano niezbędne stężenie międzywiązarowe, zabezpieczające dźwigar przed skręceniem, pochyleniem i wywróceniem. Nie przewidziano włączenia płatwi zimnogiętych do stężenia połaciowego poprzecznego oraz rygli ściennych do stężenia międzysłupowego ze względu na ich nieprzystosowanie do przenoszenia sił ściskających. W skład stężenia połaciowego poprzecznego wchodzi pas górny kratownicy, rury okrągłe bez szwu o wymiarach 108x5,6mm i pręty okrągłe f25 tworzące wykratowanie typu X. Z kolei w stężeniu międzysłupowym zastosowano rury okrągłe o tym samym polu przekroju poprzecznego co w stężeniu poziomym poprzecznym oraz pręty okrągłe f28 jako wykratowanie typu X. Stężenie międzywiązarowe rozmieszczono w polach, w których występuje stężenie połaciowe poprzeczne. Ze względu na dużą rozpiętość hali, stężenia pionowe podłużne przewidziano w środku rozpiętości hali oraz w węzłach przedskrajnych dźwigara kratowego. Na podstawie warunku minimalnej smukłości dobrano kształtowniki z rur kwadratowych 70x70x4mm. Ściana szczytowa podobnie jak w wariancie poprzednim stanowi oddzielną konstrukcję odsuniętą o odległość równą rozstawowi ram głównych (6,00m). W jej skład wchodzą następujące elementy: - Rygle dachowe z kształtowników IPE Słupy z dwuteowników szerokostopowych HEB 180 w rozstawie 4,58m - Rygle ścienne w rozstawie 2,00m z rur okrągłych bez szwu 54x5,6mm - Krzyżulce stężające ścianę szczytową z rur okrągłych bez szwu 51x6,3mm

21 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Zestawienie ciężaru konstrukcji

22 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Wybór wariantu i przyjęte rozwiązania do projektu szczegółowego IV. Projekt szczegółowy 3.8. Opis techniczny Uzupełniamy opis techniczny wybranego wariantu na podstawie wcześniej wykonanych analiz Dane ogólne obiektu Dane materiałowe

23 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Warunki posadowienia obiektu Charakterystyka przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych Wytyczne odbioru i montażu konstrukcji Projektowane zabezpieczenia antykorozyjne 3.9. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Zestawienie głównych pozycji obliczeniowych Zestawienie obciążeń dla projektu budowlanego

24 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Obciążenia stałe Obciążenia zmienne klimatyczne Obciążenia zmienne technologiczne Obciążenia zmienne użytkowe Kombinacje obciążeń Poz.01 pokrycie dachu Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.02 obudowa ścian bocznych i ściany szczytowej Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.03 płatew dachowa Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.04 Rygiel ściany bocznej i ściany szczytowej Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.05 Poprzeczny układ nośny - rygiel

25 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Schemat statyczny i przypadki obciążeń

26 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław

27 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław

28 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Wyniki obliczeń statycznych

29 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław

30 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Sprawdzenie SGN

31 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Sprawdzenie SGU

32 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Poz.06 słup ramy układu poprzecznego Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.07 słupek ściany szczytowej Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekroju poprzecznego Poz.08 stężenia ściany szczytowej Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekrojów poprzecznych

33 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Poz.09 stężenia połaciowe Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekrojów poprzecznych Poz.10 stężenia pionowe ścian bocznych Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Przyjęcie przekrojów poprzecznych Poz.11 stopa fundamentowa Schemat statyczny i przypadki obciążeń Wyniki obliczeń statycznych Sprawdzenie SGN Sprawdzenie SGU Połączenia montażowe Połączenie rygla ramy w kalenicy Połączenie rygla ze słupem Połączenie słupa z fundamentem Połączenia stężeń połaciowych Połączenia stężeń ścian bocznych Połączenia obudowy z konstrukcją wsporczą

34 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław Załączniki Tablice dopuszczalnych obciążeń dla pokrycia dachowego wyciąg Tablice dopuszczalnych obciążeń dla obudowy ścian wyciąg Dokumentacja rysunkowa Rys.01. Przekrój poprzeczny hali. Skala 1: Rys.02. Rysunek zestawczo montażowy. Skala 1: Rys.04. Element B1 (rysunek warsztatowy 1:10) Rys.05. Element B2 (rysunek warsztatowy 1:10) Zestawienie stali kształtowej Zestawienie stali kształtowej nr Z1 R Zestawienie stali kształtowej nr Z2 R Zestawienie stali kształtowej nr Z3 R07 Uzupełniające informacje dotyczące zawartości opisu technicznego: Praca dyplomowa inżynierska ma stanowić jedną z części składowych Projektu Budowlanego w zakresie konstrukcji obiektu. Dlatego opis techniczny musi odnosić się do wszystkich istotnych rzeczy związanych z wykonaniem konstrukcji, która spełniać będzie w pełni założenia obliczeń statyczno wytrzymałościowych przez założony okres eksploatacji obiektu. Opis techniczny konstrukcji stanowi uzupełnienie części rysunkowej projektu budowlanego. W opisie należy podać dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, które głównie dotyczą warunków wykonania i odbioru konstrukcji oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu dane o Inwestorze lub Instytucji zatwierdzającej projekt. Po przeczytaniu opisu technicznego Inwestor i Wykonawca powinien być dokładnie zorientowany o przeznaczeniu dokumentacji i przyjętych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Należy zwrócić uwagę, że opracowana dokumentacja jest wykorzystywana w kilku etapach realizacji obiektu: Etap ogłoszenia przetargu z dokumentacji i opisu technicznego,muszą wynikać takie informacje jak: ciężar konstrukcji jako całości wraz z podziałem na poszczególne elementy wysyłkowe i warsztatowe

35 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław (można to przedstawić w formie tabelarycznej), powierzchnie malowania dla w/w elementów (w chwili obecnej jest to standardowe zestawienie jakie generują programy wspomagające rysowanie konstrukcji stalowych w środowisku CAD np. Best -CAD, BIK itp.), sposób zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej, zestawienie powierzchni pokrycia ścian i dachu konstrukcji, oraz sprawy związane z posadowieniem obiektu np. stopy fundamentowe, belki podwalinowe, kubatura betonu itp. Etap realizacji obiektu z dokumentacji musi wynikać jak zlokalizowany obiekt na działce ( to zawsze wynika z projektu zagospodarowania).

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. F r a n c i s z k a L u b e c k i e g o 2, 6 0-3 4 8 P o z

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Zakres: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne OBIEKT: INWESTOR: Wojewódzka Stacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal Układy konstrukcji hal Główne ustroje nośne Belki podsuwnicowe Konstrukcje wsporcze dachów Konstrukcje wsporcze ścian, Stężenia Współdziałanie szkieletu hal

Bardziej szczegółowo

Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze dr inż. Lesław Niewiadomski, mgr inż. Kamil Słowiński Politechnika Śląska Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej kkonsekwencje błędów popełnionych na etapie projektu oraz podczas

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I Projekt Architektoniczno-Budowlany branży architektonicznej. 1. Strona tytułowa. 3. Opis techniczny. 4. Oświadczenia. 4.1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA MECHANIKI, KONSTRUKCJI METALOWYCH I METOD KOMPUTEROWYCH PROJEKT Z PRZEDMIOTU ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE PROJEKT PRZEKRYCIA STRUKTURALNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Instytut Budownictwa ANTONI BIEGUS PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH WYKŁADY www.kkm.pwr.wroc.pl WROCŁAW 2012 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZINKPOWER WIELKOPOLSKA WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

ZINKPOWER WIELKOPOLSKA WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ZINKPOWER WIELKOPOLSKA WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI JEDYNY TAKI OBIEKT W POLSCE ZINKPOWER WIELKOPOLSKA to najnowocześniejsza ocynkownia ogniowa zbudowana z zaangażowaniem najbardziej wymagających technologii oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A.

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A., Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa2003 [3] Pawlak Z., Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 1.0. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Inwentaryzacja budowlana

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA NAZWA ZADANIA: Projekt instalacji solarnej dla budynku Publicznej Szkoły Państwowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Publiczna Szkoła Państwowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

1. SST EKSPERTYZA Z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI DOCIEPLENIA POŁACI DACHU

1. SST EKSPERTYZA Z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI DOCIEPLENIA POŁACI DACHU 1. SST N A T Y T U Ł O W AKONCEPCJAJHJKHH EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHU TEMAT: EKSPERTYZA Z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI DOCIEPLENIA POŁACI DACHU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Spis treści I. Opis techniczny... 3 1.Dane ogólne... 3 1.1.Adres obiektu... 3 1.2.Inwestor... 3 1.3.Podstawa opracowania... 3 1.4.Wykaz norm, literatury oraz użytego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Problematyka: BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE 1. Omów obciążenia działające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka lipiec 2012 2 Realizacja roku - Konstrukcja stalowa Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka 3 Plan prezentacji Informacje ogólne Konstrukcja stalowa Produkcja Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1 Dane ogólne 1.1 Podstawa wykonania projektu 1.2 Przedmiot i zakres projektu 1.3 Wykorzystana dokumentacja 1.4 Wizje lokalne 2. Uwarunkowania wykonania projektu. 3 Opis przyjętego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Wiązar G1 gr.60 mm STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE WIĄZARÓW UWAGI. SCHEMAT STĘŻENIA KRZYŻULCÓW SP w środku rozpiętości + SUK przez 2 pola

Wiązar G1 gr.60 mm STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE WIĄZARÓW UWAGI. SCHEMAT STĘŻENIA KRZYŻULCÓW SP w środku rozpiętości + SUK przez 2 pola STĘŻENIA DESKOWE MOCOWANIE PRZESUWNE MOCOWANIE: 3x gwoździe pierścieniowe d= 3,2mm, dł. zakotwienia gw. min. 30mm ODLEGŁOŚCI: - pomiędzy gwoździami min. 12d (dla 3,2mm = 38,4mm ) - pomiędzy gwoździem a

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009 Kształtowniki typu Z, C, Σ Profil produkcji Profile typu Z, C, Σ produkowane przez firmę Blachy Pruszyński mogą mieć wysokość przeprofilowania od 100 do

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara.

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara. INWESTOR: Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 LELIS TEMAT: Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na sprzęt - fundamenty. LOKALIZACJA: Działka położona w Lelisie przy ulicy Przemysłowej, oznaczona

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ELEWACJE ZEWNĘTRZNE Zleceniodawca: Lokalizacja: Faza: Projekt Praga Sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73; 03-808 Warszawa Zadaszenie dziedzińca muzeum w Bielsku-Białej Zamek Sułkowskich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 5. Rysunki konstrukcyjne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń WYKONAWCA: Firma Inżynierska GF MOSTY 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Z i C

Profile zimnogięte. Z i C Profile zimnogięte Z i C Profile zimnogięte Z C Głównym zastosowaniem naszych profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te, jako stosunkowo mało obciążone elementy nośne

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A "

Firma Projektowa  K O N S T R U K C J A Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A " mgr inŝ. J.Markucki 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 10/180 tel. 609 198 104 Temat : Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym w miejscowości Łukowa.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-502-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo