Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje, łatwiejszą nawigację oraz możliwości wyszukiwania.

2 Contents 1. Witaj..... w.. urządzeniu Personal Cloud Wymagania systemowe Zawartość opakowania Wymagania sprzętowe Wymagania względem oprogramowania Wymagania dotyczące Internetu Podłączenie urządzenia Personal Cloud Konfigurowanie właściciela Konfigurowanie konta..... właściciela Dodawanie użytkowników i. zarządzanie nimi Otwieranie strony Users.....(Użytkownicy) Dodawanie użytkowników Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego użytkownika Edycja użytkownika Usuwanie użytkowników Foldery publiczne i. prywatne Jaka.... jest... różnica? Jakiego folderu użyć? Fo.. lder.... publiczny Fo.. lder.... prywatny Biblioteka multimediów Tworzenie biblioteki multimediów oraz..... zarządzanie nią Strumieniowe przesyłanie multimediów Strumienio we.... przesyłanie w.. do... mu Strumienio we.... przesyłanie multimedió w.. po... za.. do.. mem Do.. stęp..... zdalny do... multimedió w Kopia..... zapasowa Tworzenie kopii..... zapasowych danych z.. komputera i. urządzeń przenośnych Tworzenie kopii..... zapasowej danych urządzenia Personal Cloud Otwieranie aplikacji Backup Manager (Menedżer ko.. pii... zapaso wych) Two... rzenie ko... pii.. zapaso wej... na... zewnętrznym dysku Tworzenie kopii..... zapasowej na... innym urządzeniu Personal Cloud

3 . Trwa.... tworzenie kopii..... zapasowej w.. chmurze Synchronizacja z.. usługą chmury Pobieranie dużych plików Otwieranie aplikacji Download Manager (Menedżer pobierania) Po.. bieranie dużych plikó.... w Zarządzanie ustawieniami po... bierania Hasła Do... czego..... służą..... hasła..... Personal Cloud? Zmiana hasła Jeśli.... jesteś właścicielem urządzenia Perso..... nal.... Clo... ud Jeśli.... jesteś użytko..... wnikiem Zarządzanie właścicielami Otwieranie aplikacji Device Manager (Menedżer urządzeń) Stan.... kontrolek LED Personalizowanie urządzenia Personal Cloud Resetowanie urządzenia Personal Cloud Zmiana usług..... urządzenia Włączanie i. wyłączanie usług Ponowne indeksowanie usługi multimedialnej Zarządzanie zdalnym dostępem wszystkich użytkowników Oszczędzanie energii Podłączenie urządzenia do.. zasilacza awaryjnego Powiadomienia Zajęta..... przestrzeń Ustawienia sieci Zmiana konfiguracji adresu IP Konfigurowanie serwera proxy Konfigurowanie przekazywania portów Załącznik A:.. zgodność i. bezpieczeństwo Zgodność z.. przepisami DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z. PRZEPISAMI FCC Zgodność z. normą FCC..... dotyczącą urządzeń klasy..... B Europa Deklaracja zgodności UE Wytyczne do.. tyczące bezpieczeństwa Zasilanie Bezpieczna o. bsługa Bezpieczeństwo Środowisko

4 . Umiejsco wienie urządzenia Perso nal... Clo... ud Bezpieczeństwo danych

5 Witaj w urządzeniu Personal Cloud Dziękujemy za zakup urządzenia Seagate Personal Cloud. Teraz Ty i wszyscy domownicy możecie współtworzyć centralną bibliotekę multimediów oraz chronić ważne pliki w jednej lokalizacji. Dzięki darmowym aplikacjom firmy Seagate Twoje pliki będą bezpieczne i dostępne bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Seagate Dashboard definiowanie planów kopii zapasowych w celu wygodnego i automatycznego tworzenia kopii zapasowych zawartości komputera PC. 5

6 Seagate Dashboard tworzenie biblioteki multimediów oraz zarządzanie nią na komputerze PC lub Mac za pomocą funkcji Smart Copy (Inteligentne kopiowanie). Seagate Mobile Backup tworzenie kopii zapasowych danych z urządzeń przenośnych na urządzeniu Personal Cloud. 6

7 Seagate Media strumieniowe przesyłanie biblioteki multimediów na urządzenia przenośne, telewizory Smart TV oraz inne urządzenia multimedialne. Backup Manager tworzenie kopii zapasowych w chmurze oraz synchronizowanie danych z usługami w chmurze. 7

8 Backup Manager tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach pamięci USB lub innych pamięciach masowych podłączonych przez sieć. Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia Personal Cloud należy przeczytać te instrukcje i specyfikacje oraz zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawartość opakowania Należy się upewnić, czy w zestawie znajdują się wymienione dalej elementy. Jeśli brakuje elementów, należy się skontaktować z działem obsługi klientów firmy Seagate. 8

9 Wymagania sprzętowe Router musi być wyposażony w jeden port Ethernet 10/100/1000. Wymagania względem oprogramowania Windows 10, 8.1, Windows 7 i Windows Vista System operacyjny Mac OS X w wersji 10.7 lub nowszej Wymagania dotyczące Internetu Połączenie internetowe w celu aktywacji oraz umożliwienia dostępu online do plików i ich udostępniania Jedna z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9.x lub nowszej Firefox w wersji 5.x lub nowszej Chrome w wersji 11.x lub nowszej Safari w wersji 5 lub nowszej Podłączenie urządzenia Personal Cloud 9

10 1. Za pomocą dostarczonego kabla Ethernet podłącz urządzenie Personal Cloud do routera Wi-Fi. 2. Podłącz zasilacz do portu zasilania urządzenia Personal Cloud, a następnie do gniazdka elektrycznego. Po włączeniu zasilania kontrolka LED na górze urządzenia zacznie szybko migać na biało. Gdy kontrolka LED zacznie świecić światłem ciągłym, urządzenie jest gotowe i dostępne w sieci. Więcej informacji o działaniu kontrolek LED znajduje się w temacie Stan kontrolek LED. 10

11 Konfigurowanie właściciela Podczas konfigurowania urządzenia Personal Cloud można utworzyć konto właściciela. Właściciel może dodawać użytkowników, zarządzać usługami urządzenia, takimi jak itunes, oraz zarządzać ustawieniami urządzenia, na przykład zarządzaniem energii. Po wykonaniu czynności opisanych w dokumencie Szybkie wprowadzenie, pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia i dodaniu konta właściciela można rozpocząć dodawanie użytkowników. Konfigurowanie konta właściciela 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia Personal Cloud. Komputer PC W systemie Windows lub Eksploratorze plików w sekcji Sieci kliknij opcję PersonalCloud. Komputery Mac W narzędziu Finder w sekcji Shared (Udostępnione) kliknij opcję PersonalCloud. Uwaga: Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia Personal Cloud, przejdź na stronę wsparcia technicznego firmy Seagate. 2. Otwórz folder publiczny Public i dwukrotnie kliknij opcję Personal Cloud (Chmura osobista). W przeglądarce zostanie wyświetlony ekran powitalny. Uwaga: Dostęp do urządzenia Personal Cloud można również uzyskać za pomocą ikony Seagate Dashboard dostępnej na pulpicie. Dowiedz się więcej o aplikacji Seagate Dashboard. 3. Wpisz adres i utwórz hasło. W przypadku wcześniejszego zarejestrowania się w firmie Seagate (na przykład w przypadku posiadania konta Seagate Access) można użyć takiego samego adresu i hasła. Urządzenie Personal Cloud utworzy następujące elementy: Nazwa użytkownika, która zapewnia dostęp do folderu prywatnego, funkcji zarządzania użytkownikami oraz zarządzania ustawieniami urządzenia Folder prywatny, w którym można zapisywać osobiste materiały Konto Seagate Access, które umożliwia zdalny dostęp do urządzenia Personal Cloud oraz umożliwia dostęp zdalny innym użytkownikom Na konto zostanie wysłana wiadomość z kodem potwierdzenia wymaganym do aktywacji konta Seagate Access. 11

12 Uwaga: Jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej, należy sprawdzić folder spamu. 4. Wpisz kod potwierdzenia i uzupełnij informacje o właścicielu. Uwaga: Przed przyznaniem użytkownikom zdalnego dostępu należy potwierdzić rejestrację konta Seagate Access. 5. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Zostanie wyświetlony powitalny przewodnik po aplikacji Personal Cloud. Poświęć chwilę, aby przeczytać przewodnik i poznać funkcje urządzenia Personal Cloud. Zostanie wyświetlona strona zarządzania ustawieniami urządzenia Personal Cloud. 1. Device Manager (Menedżer urządzeń). Zarządzanie użytkownikami i urządzeniem. 2. Download Manager (Menedżer pobierania). Pobieranie plików z komputera lub Internetu na urządzenie. 3. Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych). Zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych danych z komputera, usługi chmury i urządzenia. 4. App Manager (Menedżer aplikacji). Instalowanie aplikacji na urządzeniu. 5. Sdrive. Zdalny dostęp do danych. 6. Seagate Media. Używanie biblioteki multimediów na urządzeniach przenośnych. Teraz wiesz już, jak wykonywać następujące czynności: Dodawanie kont użytkowników Rozpoczęcie tworzenia biblioteki multimediów Ochrona ważnych dokumentów Zarządzanie urządzeniem Personal Cloud 12

13 Dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi Właściciel urządzenia Personal Cloud może dodawać użytkowników i zarządzać nimi. Otwieranie strony Users (Użytkownicy) 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia Personal Cloud. Komputer PC W systemie Windows lub Eksploratorze plików w sekcji Sieci kliknij opcję PersonalCloud. Komputery Mac W narzędziu Finder w sekcji Shared (Udostępnione) kliknij opcję PersonalCloud. 2. Otwórz folder publiczny Public i dwukrotnie kliknij opcję Personal Cloud (Chmura osobista). 3. Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło. 4. Kliknij pozycję Device Manager (Menedżer urządzeń), a następnie pozycję Users (Użytkownicy). Dodawanie użytkowników Jako właściciel możesz zapraszać osoby spoza domu oraz spoza sieci domowej do korzystania z urządzenia Personal Cloud. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). Uwaga: Aby włączyć zdalny dostęp, gdy konto Seagate Access nie zostało jeszcze potwierdzone, należy kliknąć opcję Confirm (Potwierdź adres ). 2. Kliknij przycisk Add User (Dodaj użytkownika). Można dodawać użytkowników dwóch typów: Local and remote (Lokalny i zdalny) użytkownik, który ma dostęp do sieci domowej i jednocześnie może mieć dostęp zdalny do urządzenia Personal Cloud spoza domu. Local and remote (Tylko lokalny) użytkownik, który ma dostęp tylko do sieci domowej. Użytkowników można dodać i zarządzać nimi w późniejszym czasie. 3. Uzupełnij formularz New User (Nowy użytkownik). Do nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z instrukcjami. Jeśli użytkownik nie odbierze zaproszenia , powinien sprawdzić folder Spam. Kod jest ważny przez 72 godziny. Po wygaśnięciu kodu właściciel może wysłać kolejne zaproszenie. Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego 13

14 Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego użytkownika Właściciel może zarządzać dostępem zdalnym poszczególnych użytkowników. Zdalny dostęp zapewnia użytkownikom dostęp do danych, gdy znajdują się poza domem. Można również kontrolować zdalny dostęp wszystkich użytkowników. Aby zarządzać dostępem zdalnym konkretnego, istniejącego użytkownika: 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). Uwaga: Aby włączyć zdalny dostęp, gdy konto Seagate Access nie zostało jeszcze potwierdzone, należy kliknąć opcję Confirm (Potwierdź adres ). 2. Kliknij kropkę poniżej opcji Seagate Access, z prawej strony nazwy użytkownika. Stan konta Seagate Access Opis Konto Seagate Access jest włączone Właściciel zaprosił użytkownika do utworzenia konta Seagate Access, ale proces nie został dokończony.* Konto Seagate Access jest wyłączone * Żółta kropka wskazuje stan oczekiwania. Użytkownik został zaproszony do utworzenia konta Seagate Access, a urządzenie Personal Cloud oczekuje na dokończenie procesu tworzenia. Edycja użytkownika Nazwę użytkownika oraz adres może zmieniać tylko właściciel urządzenia Personal Cloud. Zarówno właściciel, jak i użytkownik, mogą zmieniać hasło do folderu prywatnego użytkownika, zgodnie z opisem w temacie Hasła. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). 2. Kliknij pozycję, którą chcesz zmienić. Username (Nazwa użytkownika) zmiana nazwy użytkownika powoduje także zmianę nazwy folderu prywatnego użytkownika. Password (Hasło) zmiana tylko hasła folderu prywatnego użytkownika. address (Adres ) adres to identyfikator Seagate Access użytkownika, który służy do uzyskiwania zdalnego dostępu do urządzenia Personal Cloud. Usuwanie użytkowników Właściciel urządzenia Personal Cloud może usunąć wszystkie konta użytkowników. Usunięcie konta użytkownika powoduje także usunięcie folderu prywatnego tego użytkownika oraz znajdujących się w nim 14

15 danych. Jeśli użytkownik utworzył plany kopii zapasowych w aplikacji Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych), te kopie również zostaną usunięte. Więcej informacji zawiera sekcja Kopie zapasowe. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). 2. Umieść wskaźnik z prawej strony kolumny Seagate Access w wierszu użytkownika i kliknij symbol X. 15

16 Foldery publiczne i prywatne Urządzenie Personal Cloud udostępnia folder publiczny, który może być używany przez każdą osobę, oraz folder prywatny, w którym każdy użytkownik lokalny może zapisywać zawartość osobistą niewidoczną dla innych. Jaka jest różnica? Dostęp do folderu publicznego ma każda osoba w sieci domowej. Dostęp do folderu publicznego ma także każdy użytkownik, który dysponuje kontem Seagate Access z dostępem do urządzenia pamięci masowej. W folderze publicznym należy zapisywać pliki udostępniane oraz zawartość głównej biblioteki multimediów. Folder prywatny jest tworzony dla każdego konta użytkownika i jest chroniony hasłem. W folderze prywatnym należy zapisywać kopie zapasowe zawartości, która ma być niewidoczna dla innych osób. 16

17 Jakiego folderu użyć? Folder publiczny W folderze publicznym zapisuj elementy biblioteki multimediów oraz udostępniane dane, które mają być dostępne dla Ciebie i innych użytkowników. Patrz Biblioteka multimediów. Folder prywatny W tym folderze twórz kopie zapasowe swoich materiałów, aby uchronić się przed ewentualnymi awariami komputera. Zawartość, której kopię zapasową utworzono w folderze publicznym, może wyświetlać każdy użytkownik z odpowiednim uprawnieniem dostępu. Jednak dostęp do kopii zapasowej znajdującej się w folderze prywatnym ma tylko właściciel folderu. Kopie zapasowe danych komputera i urządzeń przenośnych można tworzyć za pomocą oprogramowania Seagate Dashboard oraz aplikacji Seagate Mobile Backup. Kopie zapasowe można także tworzyć za pomocą planów tworzenia i synchronizacji kopii zapasowych dostępnych w urządzeniu Personal Cloud za pośrednictwem aplikacji Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych). Informacje o aplikacjach Seagate Dashboard oraz Mobile Backup znajdują na temacie Seagate Dashboard. Informacje o tworzeniu kopii zapasowych znajdują się w tematach Tworzenie kopii zapasowych oraz Synchronizowanie zawartości. 17

18 Biblioteka mul mediów Urządzenia Seagate Personal Cloud można używać do centralnego przechowywania multimediów. Każda osoba z kontem użytkownika może kopiować swoje multimedia do biblioteki i strumieniowo przesyłać zawartość na urządzenia znajdujące się w domu i poza domem. Tworzenie biblioteki mul mediów oraz zarządzanie nią Muzyka, filmy i zdjęcia zapewne zarówno Ty, jak i inni domownicy, przechowujecie pliki multimedialne na wielu urządzeniach. Wszystkie multimedia można skonsolidować w jednym miejscu na urządzeniu Personal Cloud, ułatwiając ich udostępnianie i zarządzanie nimi. Skopiuj swoją bibliotekę multimediów do folderu publicznego na urządzeniu Personal Cloud. Dane znajdujące się na innych urządzeniach można z łatwością przesyłać strumieniowo za pomocą aplikacji Seagate Media, która ma dostęp tylko do folderu publicznego. Firma Seagate zaleca, aby przed skopiowaniem multimediów na urządzenie Personal Cloud podłączyć komputer bezpośrednio do routera i nie używać połączenia Wi-Fi. Szybkość sieci Wi-Fi nie jest odpowiednia do zadań kopiowania dużej liczby plików. Urządzenie, z którego są kopiowane dane Komputer Urządzenie przenośne Czynności do wykonania Zainstaluj aplikację Seagate Dashboard na komputerze i zdefiniuj plan kopiowania Smart Copy, który będzie stale aktualizować bibliotekę multimediów na urządzeniu Personal Cloud. Zainstaluj na urządzeniu przenośnym aplikację Seagate Media, dostępną w sklepie z aplikacjami, i skonfiguruj funkcję Auto Upload. Funkcja Auto Upload znajduje się w menu Settings (Ustawienia) w aplikacji Seagate Media. Służy do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów wyłącznie przez sieć Wi-Fi. Urządzenie zewnętrzne Podłącz urządzenie do portu USB urządzenia Personal Cloud, a następnie przeciągnij i upuść dane z urządzenia zewnętrznego. Strumieniowe przesyłanie mul mediów 18

19 Dane z centralnej biblioteki multimediów można przesyłać strumieniowo z folderu publicznego urządzenia Personal Cloud w sieci domowej na różne urządzenia oraz zdalnie na inne urządzenia przenośne. Strumieniowe przesyłanie w domu Urządzenie, na które są strumieniowane dane Telewizor Apple Czynności do wykonania 1. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 2. Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia Personal Cloud. (Twoje urządzenie przenośne i urządzenie Personal Cloud muszą się znajdować w tej samej sieci domowej). 3. Uruchom aplikację Seagate Media. 4. Za pomocą pilota telewizora Apple wybierz sieć lokalną z listy lub wpisz nazwę sieci lokalnej, jeśli jest ona ukryta. (Twój telewizor Apple musi się znajdować w tej samej sieci, co urządzenie Personal Cloud i urządzenie przenośne). 5. Wprowadź hasło, gdy zostanie wyświetlony monit. Telewizor Apple nawiąże połączenie z routerem. 6. Włącz funkcję AirPlay. Przesuń z dołu po ekranie urządzenia przenośnego, aby uzyskać dostęp do funkcji Control Center (Centrum sterowania). Wybierz telewizor Apple. Wskazówka: Należy sprawdzić, czy funkcja Mirroring (Odbicie lustrzane) jest wyłączona w przypadku filmów i muzyki. 7. Wybierz film lub utwór muzyczny w aplikacji Seagate Media i kliknij opcję Play (Odtwórz). Na telewizorze podłączonym do urządzenia AirPlay rozpocznie się odtwarzanie filmu lub utworu muzycznego. Chromecast 1. Skonfiguruj usługę Chromecast na telewizorze oraz w sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcjami producenta. 2. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 3. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. 19

20 Urządzenia zgodne ze standardem DLNA (DLNA Certified) Usługa DLNA, branżowy standard udostępniania danych w sieci domowej, jest domyślnie włączona w urządzeniu Personal Cloud. 1. Podłącz urządzenie DLNA Certified oraz urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi (gdy to konieczne). 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia DLNA Certified. 3. Zwykle funkcja DLNA wyświetla menu z listą dostępnych urządzeń. Wybierz urządzenie Personal Cloud. Urządzenie DLNA Certified wczyta z urządzenia Personal Cloud dane możliwe do odtworzenia. itunes Włącz usługę itunes. 1. W aplikacji Device Manager (Menedżer urządzeń) kliknij opcję Services (Usługi). 2. Przesuń wskaźnik myszy nad usługę itunes. Kliknij wyświetlone menu Edit (Edytuj), a następnie kliknij opcję Start. 3. Włącz usługę itunes na komputerze. 4. Otwórz okno Preferences (Preferencje systemowe). (Na klawiaturze komputera Mac naciśnij klawisz polecenia + przecinek). W serwisie itunes na komputerze PC wybierz opcję Preferences (Preferencje) z menu Edit (Edycja)). 5. Kliknij kartę General (Ogólne) i upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Shared Libraries (Biblioteki udostępnione). 6. Otwórz boczny pasek menu (View (Widok) > Show Sidebar (Pokaż pasek boczny)). 7. Poniżej opcji Shared (Udostępnione) wybierz opcję PersonalCloud. Informacje o kopiowaniu biblioteki itunes do urządzenia Personal Cloud znajdują się na stronie wsparcia urządzenia Seagate Personal Cloud. Telewizor LG 1. Włącz telewizor LG. 2. Podłącz telewizor LG i urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi. 3. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 4. Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia Personal Cloud. 5. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. 20

21 Roku Istnieją dwa sposoby korzystania z zawartości usługi Roku. 1. Zainstaluj aplikację Roku Media Channel dostępną w sklepie z aplikacjami Roku i nawiąż połączenie z urządzeniem Personal Cloud za pomocą aplikacji. 2. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. Podłącz urządzenie Roku i urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. Samsung Smart TV Zainstaluj aplikację Seagate Media dostępną w sklepie z aplikacjami Samsung i nawiąż połączenie z urządzeniem Personal Cloud za pomocą aplikacji. Strumieniowe przesyłanie mul mediów poza domem Urządzenie, na które są zdalnie strumieniowane dane Urządzenie multimedialne z systemem ios lub Android Czynności do wykonania Zainstaluj aplikację Seagate Media. Firma Seagate zaleca, aby w celu optymalnego dostępu i przeglądania multimediów zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym aplikację Seagate Media. Aplikacja Seagate Media zawiera moduł zdalnego dostępu umożliwiający logowanie się do konta Seagate Access oraz dostęp do biblioteki multimediów urządzenia Personal Cloud. Uwaga: Przed zalogowaniem za pomocą aplikacji Seagate Media należy utworzyć konto Seagate Access na urządzeniu Personal Cloud. Dostęp zdalny do mul mediów Zdalny dostęp do centralnej biblioteki multimediów urządzenia Personal Cloud można uzyskać z komputerów Mac oraz PC. Urządzenie, z którego jest uzyskiwany zdalny dostęp Czynności do wykonania 21

22 Komputer Mac i PC 1. Zainstaluj aplikację Sdrive, która umożliwia dostęp do danych urządzenia Personal Cloud. 2. Przejdź na stronę wsparcia urządzenia Personal Cloud i zainstaluj klienta Sdrive na komputerze. 3. Uruchom ponownie komputer. Oprogramowanie zostanie automatycznie uruchomione. 4. Zaloguj się przy użyciu danych konta Seagate Access. 5. Przejrzyj dyski skojarzone z kontem Seagate Access: Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Sdrive znajdującą się w zasobniku systemowym. Mac: kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę programu Sdrive znajdującą się na pasku menu. 22

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także sposób

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Spis treści 1. Opis modemu USB. 2. Przygotowanie modemu do działania. 3. Instalowanie i usuwanie modemu. 4. Warunki użytkowania i informacje o

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo