Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje, łatwiejszą nawigację oraz możliwości wyszukiwania.

2 Contents 1. Witaj..... w.. urządzeniu Personal Cloud Wymagania systemowe Zawartość opakowania Wymagania sprzętowe Wymagania względem oprogramowania Wymagania dotyczące Internetu Podłączenie urządzenia Personal Cloud Konfigurowanie właściciela Konfigurowanie konta..... właściciela Dodawanie użytkowników i. zarządzanie nimi Otwieranie strony Users.....(Użytkownicy) Dodawanie użytkowników Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego użytkownika Edycja użytkownika Usuwanie użytkowników Foldery publiczne i. prywatne Jaka.... jest... różnica? Jakiego folderu użyć? Fo.. lder.... publiczny Fo.. lder.... prywatny Biblioteka multimediów Tworzenie biblioteki multimediów oraz..... zarządzanie nią Strumieniowe przesyłanie multimediów Strumienio we.... przesyłanie w.. do... mu Strumienio we.... przesyłanie multimedió w.. po... za.. do.. mem Do.. stęp..... zdalny do... multimedió w Kopia..... zapasowa Tworzenie kopii..... zapasowych danych z.. komputera i. urządzeń przenośnych Tworzenie kopii..... zapasowej danych urządzenia Personal Cloud Otwieranie aplikacji Backup Manager (Menedżer ko.. pii... zapaso wych) Two... rzenie ko... pii.. zapaso wej... na... zewnętrznym dysku Tworzenie kopii..... zapasowej na... innym urządzeniu Personal Cloud

3 . Trwa.... tworzenie kopii..... zapasowej w.. chmurze Synchronizacja z.. usługą chmury Pobieranie dużych plików Otwieranie aplikacji Download Manager (Menedżer pobierania) Po.. bieranie dużych plikó.... w Zarządzanie ustawieniami po... bierania Hasła Do... czego..... służą..... hasła..... Personal Cloud? Zmiana hasła Jeśli.... jesteś właścicielem urządzenia Perso..... nal.... Clo... ud Jeśli.... jesteś użytko..... wnikiem Zarządzanie właścicielami Otwieranie aplikacji Device Manager (Menedżer urządzeń) Stan.... kontrolek LED Personalizowanie urządzenia Personal Cloud Resetowanie urządzenia Personal Cloud Zmiana usług..... urządzenia Włączanie i. wyłączanie usług Ponowne indeksowanie usługi multimedialnej Zarządzanie zdalnym dostępem wszystkich użytkowników Oszczędzanie energii Podłączenie urządzenia do.. zasilacza awaryjnego Powiadomienia Zajęta..... przestrzeń Ustawienia sieci Zmiana konfiguracji adresu IP Konfigurowanie serwera proxy Konfigurowanie przekazywania portów Załącznik A:.. zgodność i. bezpieczeństwo Zgodność z.. przepisami DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z. PRZEPISAMI FCC Zgodność z. normą FCC..... dotyczącą urządzeń klasy..... B Europa Deklaracja zgodności UE Wytyczne do.. tyczące bezpieczeństwa Zasilanie Bezpieczna o. bsługa Bezpieczeństwo Środowisko

4 . Umiejsco wienie urządzenia Perso nal... Clo... ud Bezpieczeństwo danych

5 Witaj w urządzeniu Personal Cloud Dziękujemy za zakup urządzenia Seagate Personal Cloud. Teraz Ty i wszyscy domownicy możecie współtworzyć centralną bibliotekę multimediów oraz chronić ważne pliki w jednej lokalizacji. Dzięki darmowym aplikacjom firmy Seagate Twoje pliki będą bezpieczne i dostępne bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Seagate Dashboard definiowanie planów kopii zapasowych w celu wygodnego i automatycznego tworzenia kopii zapasowych zawartości komputera PC. 5

6 Seagate Dashboard tworzenie biblioteki multimediów oraz zarządzanie nią na komputerze PC lub Mac za pomocą funkcji Smart Copy (Inteligentne kopiowanie). Seagate Mobile Backup tworzenie kopii zapasowych danych z urządzeń przenośnych na urządzeniu Personal Cloud. 6

7 Seagate Media strumieniowe przesyłanie biblioteki multimediów na urządzenia przenośne, telewizory Smart TV oraz inne urządzenia multimedialne. Backup Manager tworzenie kopii zapasowych w chmurze oraz synchronizowanie danych z usługami w chmurze. 7

8 Backup Manager tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach pamięci USB lub innych pamięciach masowych podłączonych przez sieć. Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia Personal Cloud należy przeczytać te instrukcje i specyfikacje oraz zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawartość opakowania Należy się upewnić, czy w zestawie znajdują się wymienione dalej elementy. Jeśli brakuje elementów, należy się skontaktować z działem obsługi klientów firmy Seagate. 8

9 Wymagania sprzętowe Router musi być wyposażony w jeden port Ethernet 10/100/1000. Wymagania względem oprogramowania Windows 10, 8.1, Windows 7 i Windows Vista System operacyjny Mac OS X w wersji 10.7 lub nowszej Wymagania dotyczące Internetu Połączenie internetowe w celu aktywacji oraz umożliwienia dostępu online do plików i ich udostępniania Jedna z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9.x lub nowszej Firefox w wersji 5.x lub nowszej Chrome w wersji 11.x lub nowszej Safari w wersji 5 lub nowszej Podłączenie urządzenia Personal Cloud 9

10 1. Za pomocą dostarczonego kabla Ethernet podłącz urządzenie Personal Cloud do routera Wi-Fi. 2. Podłącz zasilacz do portu zasilania urządzenia Personal Cloud, a następnie do gniazdka elektrycznego. Po włączeniu zasilania kontrolka LED na górze urządzenia zacznie szybko migać na biało. Gdy kontrolka LED zacznie świecić światłem ciągłym, urządzenie jest gotowe i dostępne w sieci. Więcej informacji o działaniu kontrolek LED znajduje się w temacie Stan kontrolek LED. 10

11 Konfigurowanie właściciela Podczas konfigurowania urządzenia Personal Cloud można utworzyć konto właściciela. Właściciel może dodawać użytkowników, zarządzać usługami urządzenia, takimi jak itunes, oraz zarządzać ustawieniami urządzenia, na przykład zarządzaniem energii. Po wykonaniu czynności opisanych w dokumencie Szybkie wprowadzenie, pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia i dodaniu konta właściciela można rozpocząć dodawanie użytkowników. Konfigurowanie konta właściciela 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia Personal Cloud. Komputer PC W systemie Windows lub Eksploratorze plików w sekcji Sieci kliknij opcję PersonalCloud. Komputery Mac W narzędziu Finder w sekcji Shared (Udostępnione) kliknij opcję PersonalCloud. Uwaga: Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia Personal Cloud, przejdź na stronę wsparcia technicznego firmy Seagate. 2. Otwórz folder publiczny Public i dwukrotnie kliknij opcję Personal Cloud (Chmura osobista). W przeglądarce zostanie wyświetlony ekran powitalny. Uwaga: Dostęp do urządzenia Personal Cloud można również uzyskać za pomocą ikony Seagate Dashboard dostępnej na pulpicie. Dowiedz się więcej o aplikacji Seagate Dashboard. 3. Wpisz adres i utwórz hasło. W przypadku wcześniejszego zarejestrowania się w firmie Seagate (na przykład w przypadku posiadania konta Seagate Access) można użyć takiego samego adresu i hasła. Urządzenie Personal Cloud utworzy następujące elementy: Nazwa użytkownika, która zapewnia dostęp do folderu prywatnego, funkcji zarządzania użytkownikami oraz zarządzania ustawieniami urządzenia Folder prywatny, w którym można zapisywać osobiste materiały Konto Seagate Access, które umożliwia zdalny dostęp do urządzenia Personal Cloud oraz umożliwia dostęp zdalny innym użytkownikom Na konto zostanie wysłana wiadomość z kodem potwierdzenia wymaganym do aktywacji konta Seagate Access. 11

12 Uwaga: Jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej, należy sprawdzić folder spamu. 4. Wpisz kod potwierdzenia i uzupełnij informacje o właścicielu. Uwaga: Przed przyznaniem użytkownikom zdalnego dostępu należy potwierdzić rejestrację konta Seagate Access. 5. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Zostanie wyświetlony powitalny przewodnik po aplikacji Personal Cloud. Poświęć chwilę, aby przeczytać przewodnik i poznać funkcje urządzenia Personal Cloud. Zostanie wyświetlona strona zarządzania ustawieniami urządzenia Personal Cloud. 1. Device Manager (Menedżer urządzeń). Zarządzanie użytkownikami i urządzeniem. 2. Download Manager (Menedżer pobierania). Pobieranie plików z komputera lub Internetu na urządzenie. 3. Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych). Zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych danych z komputera, usługi chmury i urządzenia. 4. App Manager (Menedżer aplikacji). Instalowanie aplikacji na urządzeniu. 5. Sdrive. Zdalny dostęp do danych. 6. Seagate Media. Używanie biblioteki multimediów na urządzeniach przenośnych. Teraz wiesz już, jak wykonywać następujące czynności: Dodawanie kont użytkowników Rozpoczęcie tworzenia biblioteki multimediów Ochrona ważnych dokumentów Zarządzanie urządzeniem Personal Cloud 12

13 Dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi Właściciel urządzenia Personal Cloud może dodawać użytkowników i zarządzać nimi. Otwieranie strony Users (Użytkownicy) 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia Personal Cloud. Komputer PC W systemie Windows lub Eksploratorze plików w sekcji Sieci kliknij opcję PersonalCloud. Komputery Mac W narzędziu Finder w sekcji Shared (Udostępnione) kliknij opcję PersonalCloud. 2. Otwórz folder publiczny Public i dwukrotnie kliknij opcję Personal Cloud (Chmura osobista). 3. Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło. 4. Kliknij pozycję Device Manager (Menedżer urządzeń), a następnie pozycję Users (Użytkownicy). Dodawanie użytkowników Jako właściciel możesz zapraszać osoby spoza domu oraz spoza sieci domowej do korzystania z urządzenia Personal Cloud. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). Uwaga: Aby włączyć zdalny dostęp, gdy konto Seagate Access nie zostało jeszcze potwierdzone, należy kliknąć opcję Confirm (Potwierdź adres ). 2. Kliknij przycisk Add User (Dodaj użytkownika). Można dodawać użytkowników dwóch typów: Local and remote (Lokalny i zdalny) użytkownik, który ma dostęp do sieci domowej i jednocześnie może mieć dostęp zdalny do urządzenia Personal Cloud spoza domu. Local and remote (Tylko lokalny) użytkownik, który ma dostęp tylko do sieci domowej. Użytkowników można dodać i zarządzać nimi w późniejszym czasie. 3. Uzupełnij formularz New User (Nowy użytkownik). Do nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z instrukcjami. Jeśli użytkownik nie odbierze zaproszenia , powinien sprawdzić folder Spam. Kod jest ważny przez 72 godziny. Po wygaśnięciu kodu właściciel może wysłać kolejne zaproszenie. Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego 13

14 Zarządzanie dostępem zdalnym istniejącego użytkownika Właściciel może zarządzać dostępem zdalnym poszczególnych użytkowników. Zdalny dostęp zapewnia użytkownikom dostęp do danych, gdy znajdują się poza domem. Można również kontrolować zdalny dostęp wszystkich użytkowników. Aby zarządzać dostępem zdalnym konkretnego, istniejącego użytkownika: 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). Uwaga: Aby włączyć zdalny dostęp, gdy konto Seagate Access nie zostało jeszcze potwierdzone, należy kliknąć opcję Confirm (Potwierdź adres ). 2. Kliknij kropkę poniżej opcji Seagate Access, z prawej strony nazwy użytkownika. Stan konta Seagate Access Opis Konto Seagate Access jest włączone Właściciel zaprosił użytkownika do utworzenia konta Seagate Access, ale proces nie został dokończony.* Konto Seagate Access jest wyłączone * Żółta kropka wskazuje stan oczekiwania. Użytkownik został zaproszony do utworzenia konta Seagate Access, a urządzenie Personal Cloud oczekuje na dokończenie procesu tworzenia. Edycja użytkownika Nazwę użytkownika oraz adres może zmieniać tylko właściciel urządzenia Personal Cloud. Zarówno właściciel, jak i użytkownik, mogą zmieniać hasło do folderu prywatnego użytkownika, zgodnie z opisem w temacie Hasła. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). 2. Kliknij pozycję, którą chcesz zmienić. Username (Nazwa użytkownika) zmiana nazwy użytkownika powoduje także zmianę nazwy folderu prywatnego użytkownika. Password (Hasło) zmiana tylko hasła folderu prywatnego użytkownika. address (Adres ) adres to identyfikator Seagate Access użytkownika, który służy do uzyskiwania zdalnego dostępu do urządzenia Personal Cloud. Usuwanie użytkowników Właściciel urządzenia Personal Cloud może usunąć wszystkie konta użytkowników. Usunięcie konta użytkownika powoduje także usunięcie folderu prywatnego tego użytkownika oraz znajdujących się w nim 14

15 danych. Jeśli użytkownik utworzył plany kopii zapasowych w aplikacji Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych), te kopie również zostaną usunięte. Więcej informacji zawiera sekcja Kopie zapasowe. 1. Otwórz stronę Users (Użytkownicy). 2. Umieść wskaźnik z prawej strony kolumny Seagate Access w wierszu użytkownika i kliknij symbol X. 15

16 Foldery publiczne i prywatne Urządzenie Personal Cloud udostępnia folder publiczny, który może być używany przez każdą osobę, oraz folder prywatny, w którym każdy użytkownik lokalny może zapisywać zawartość osobistą niewidoczną dla innych. Jaka jest różnica? Dostęp do folderu publicznego ma każda osoba w sieci domowej. Dostęp do folderu publicznego ma także każdy użytkownik, który dysponuje kontem Seagate Access z dostępem do urządzenia pamięci masowej. W folderze publicznym należy zapisywać pliki udostępniane oraz zawartość głównej biblioteki multimediów. Folder prywatny jest tworzony dla każdego konta użytkownika i jest chroniony hasłem. W folderze prywatnym należy zapisywać kopie zapasowe zawartości, która ma być niewidoczna dla innych osób. 16

17 Jakiego folderu użyć? Folder publiczny W folderze publicznym zapisuj elementy biblioteki multimediów oraz udostępniane dane, które mają być dostępne dla Ciebie i innych użytkowników. Patrz Biblioteka multimediów. Folder prywatny W tym folderze twórz kopie zapasowe swoich materiałów, aby uchronić się przed ewentualnymi awariami komputera. Zawartość, której kopię zapasową utworzono w folderze publicznym, może wyświetlać każdy użytkownik z odpowiednim uprawnieniem dostępu. Jednak dostęp do kopii zapasowej znajdującej się w folderze prywatnym ma tylko właściciel folderu. Kopie zapasowe danych komputera i urządzeń przenośnych można tworzyć za pomocą oprogramowania Seagate Dashboard oraz aplikacji Seagate Mobile Backup. Kopie zapasowe można także tworzyć za pomocą planów tworzenia i synchronizacji kopii zapasowych dostępnych w urządzeniu Personal Cloud za pośrednictwem aplikacji Backup Manager (Menedżer kopii zapasowych). Informacje o aplikacjach Seagate Dashboard oraz Mobile Backup znajdują na temacie Seagate Dashboard. Informacje o tworzeniu kopii zapasowych znajdują się w tematach Tworzenie kopii zapasowych oraz Synchronizowanie zawartości. 17

18 Biblioteka mul mediów Urządzenia Seagate Personal Cloud można używać do centralnego przechowywania multimediów. Każda osoba z kontem użytkownika może kopiować swoje multimedia do biblioteki i strumieniowo przesyłać zawartość na urządzenia znajdujące się w domu i poza domem. Tworzenie biblioteki mul mediów oraz zarządzanie nią Muzyka, filmy i zdjęcia zapewne zarówno Ty, jak i inni domownicy, przechowujecie pliki multimedialne na wielu urządzeniach. Wszystkie multimedia można skonsolidować w jednym miejscu na urządzeniu Personal Cloud, ułatwiając ich udostępnianie i zarządzanie nimi. Skopiuj swoją bibliotekę multimediów do folderu publicznego na urządzeniu Personal Cloud. Dane znajdujące się na innych urządzeniach można z łatwością przesyłać strumieniowo za pomocą aplikacji Seagate Media, która ma dostęp tylko do folderu publicznego. Firma Seagate zaleca, aby przed skopiowaniem multimediów na urządzenie Personal Cloud podłączyć komputer bezpośrednio do routera i nie używać połączenia Wi-Fi. Szybkość sieci Wi-Fi nie jest odpowiednia do zadań kopiowania dużej liczby plików. Urządzenie, z którego są kopiowane dane Komputer Urządzenie przenośne Czynności do wykonania Zainstaluj aplikację Seagate Dashboard na komputerze i zdefiniuj plan kopiowania Smart Copy, który będzie stale aktualizować bibliotekę multimediów na urządzeniu Personal Cloud. Zainstaluj na urządzeniu przenośnym aplikację Seagate Media, dostępną w sklepie z aplikacjami, i skonfiguruj funkcję Auto Upload. Funkcja Auto Upload znajduje się w menu Settings (Ustawienia) w aplikacji Seagate Media. Służy do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów wyłącznie przez sieć Wi-Fi. Urządzenie zewnętrzne Podłącz urządzenie do portu USB urządzenia Personal Cloud, a następnie przeciągnij i upuść dane z urządzenia zewnętrznego. Strumieniowe przesyłanie mul mediów 18

19 Dane z centralnej biblioteki multimediów można przesyłać strumieniowo z folderu publicznego urządzenia Personal Cloud w sieci domowej na różne urządzenia oraz zdalnie na inne urządzenia przenośne. Strumieniowe przesyłanie w domu Urządzenie, na które są strumieniowane dane Telewizor Apple Czynności do wykonania 1. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 2. Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia Personal Cloud. (Twoje urządzenie przenośne i urządzenie Personal Cloud muszą się znajdować w tej samej sieci domowej). 3. Uruchom aplikację Seagate Media. 4. Za pomocą pilota telewizora Apple wybierz sieć lokalną z listy lub wpisz nazwę sieci lokalnej, jeśli jest ona ukryta. (Twój telewizor Apple musi się znajdować w tej samej sieci, co urządzenie Personal Cloud i urządzenie przenośne). 5. Wprowadź hasło, gdy zostanie wyświetlony monit. Telewizor Apple nawiąże połączenie z routerem. 6. Włącz funkcję AirPlay. Przesuń z dołu po ekranie urządzenia przenośnego, aby uzyskać dostęp do funkcji Control Center (Centrum sterowania). Wybierz telewizor Apple. Wskazówka: Należy sprawdzić, czy funkcja Mirroring (Odbicie lustrzane) jest wyłączona w przypadku filmów i muzyki. 7. Wybierz film lub utwór muzyczny w aplikacji Seagate Media i kliknij opcję Play (Odtwórz). Na telewizorze podłączonym do urządzenia AirPlay rozpocznie się odtwarzanie filmu lub utworu muzycznego. Chromecast 1. Skonfiguruj usługę Chromecast na telewizorze oraz w sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcjami producenta. 2. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 3. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. 19

20 Urządzenia zgodne ze standardem DLNA (DLNA Certified) Usługa DLNA, branżowy standard udostępniania danych w sieci domowej, jest domyślnie włączona w urządzeniu Personal Cloud. 1. Podłącz urządzenie DLNA Certified oraz urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi (gdy to konieczne). 2. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia DLNA Certified. 3. Zwykle funkcja DLNA wyświetla menu z listą dostępnych urządzeń. Wybierz urządzenie Personal Cloud. Urządzenie DLNA Certified wczyta z urządzenia Personal Cloud dane możliwe do odtworzenia. itunes Włącz usługę itunes. 1. W aplikacji Device Manager (Menedżer urządzeń) kliknij opcję Services (Usługi). 2. Przesuń wskaźnik myszy nad usługę itunes. Kliknij wyświetlone menu Edit (Edytuj), a następnie kliknij opcję Start. 3. Włącz usługę itunes na komputerze. 4. Otwórz okno Preferences (Preferencje systemowe). (Na klawiaturze komputera Mac naciśnij klawisz polecenia + przecinek). W serwisie itunes na komputerze PC wybierz opcję Preferences (Preferencje) z menu Edit (Edycja)). 5. Kliknij kartę General (Ogólne) i upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Shared Libraries (Biblioteki udostępnione). 6. Otwórz boczny pasek menu (View (Widok) > Show Sidebar (Pokaż pasek boczny)). 7. Poniżej opcji Shared (Udostępnione) wybierz opcję PersonalCloud. Informacje o kopiowaniu biblioteki itunes do urządzenia Personal Cloud znajdują się na stronie wsparcia urządzenia Seagate Personal Cloud. Telewizor LG 1. Włącz telewizor LG. 2. Podłącz telewizor LG i urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi. 3. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. 4. Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia Personal Cloud. 5. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. 20

21 Roku Istnieją dwa sposoby korzystania z zawartości usługi Roku. 1. Zainstaluj aplikację Roku Media Channel dostępną w sklepie z aplikacjami Roku i nawiąż połączenie z urządzeniem Personal Cloud za pomocą aplikacji. 2. Zainstaluj aplikację Seagate Media na swoim urządzeniu przenośnym. Podłącz urządzenie Roku i urządzenie Personal Cloud do tej samej sieci Wi-Fi. Dotknij ikony rozgłaszania i wybierz film, zdjęcie lub muzykę, aby rozpocząć przesyłanie. Samsung Smart TV Zainstaluj aplikację Seagate Media dostępną w sklepie z aplikacjami Samsung i nawiąż połączenie z urządzeniem Personal Cloud za pomocą aplikacji. Strumieniowe przesyłanie mul mediów poza domem Urządzenie, na które są zdalnie strumieniowane dane Urządzenie multimedialne z systemem ios lub Android Czynności do wykonania Zainstaluj aplikację Seagate Media. Firma Seagate zaleca, aby w celu optymalnego dostępu i przeglądania multimediów zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym aplikację Seagate Media. Aplikacja Seagate Media zawiera moduł zdalnego dostępu umożliwiający logowanie się do konta Seagate Access oraz dostęp do biblioteki multimediów urządzenia Personal Cloud. Uwaga: Przed zalogowaniem za pomocą aplikacji Seagate Media należy utworzyć konto Seagate Access na urządzeniu Personal Cloud. Dostęp zdalny do mul mediów Zdalny dostęp do centralnej biblioteki multimediów urządzenia Personal Cloud można uzyskać z komputerów Mac oraz PC. Urządzenie, z którego jest uzyskiwany zdalny dostęp Czynności do wykonania 21

22 Komputer Mac i PC 1. Zainstaluj aplikację Sdrive, która umożliwia dostęp do danych urządzenia Personal Cloud. 2. Przejdź na stronę wsparcia urządzenia Personal Cloud i zainstaluj klienta Sdrive na komputerze. 3. Uruchom ponownie komputer. Oprogramowanie zostanie automatycznie uruchomione. 4. Zaloguj się przy użyciu danych konta Seagate Access. 5. Przejrzyj dyski skojarzone z kontem Seagate Access: Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Sdrive znajdującą się w zasobniku systemowym. Mac: kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę programu Sdrive znajdującą się na pasku menu. 22

Listwa przeciwprzepięciowa

Listwa przeciwprzepięciowa Listwa przeciwprzepięciowa Podręcznik użytkownika www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...3 Rozwiązywanie problemów...4 Kontrolka zasilania nie świeci się po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi

TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi 8820pd00263 F8Z498cw Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Wprowadzenie... 1 2 Aplikacja ClearScan LIVE... 2 3 Podłączanie urządzenia TuneCast Auto....

Bardziej szczegółowo

TuneCast II Nadajnik FM. Instrukcja obsługi

TuneCast II Nadajnik FM. Instrukcja obsługi TuneCast II Nadajnik FM Instrukcja obsługi P74456pd F8V3080eaBLKP Instrukcja instalacji...1 Bezpieczeństwo...4 Informacje...5 INSTRUKCJA INSTALACJI 1. Otwórz pokrywę komory baterii nadajnika TuneCast

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653

Podręcznik użytkownika Y-3653 Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272 Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa WPS 1 FRITZ!Box 3272 1 zasilacz Info Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 1 skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi 2 POLSKI EM7410 strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Informacje o połączeniach... 3 3.0

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo