Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Projekt Dodatkowe zajęcia dla klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9., Poddziałanie 9..2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ POMOCE DYDAKTYCZNE Opis przedmiotu zamówienia I. Szkoła Podstawowa w Blinowie PAKIET NR.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.czytam i piszę (-0 lat) - 2.Alfabet-komplet liter umieszczony nadwustronnych kartonikach do ćwiczeń w zakresie identyfikacji fonemów z ich graficznymi odpowiednikami.gry czytelnicze - cz..gry czytelnicze - cz. 2 multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania /poznawania liter i ortografii/. Gra edukacyjna do nauki języka polskiego w klasach -. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania Ilość sztuk /zestawów Ilość sztuk /zesta wów Cena jedn.n etto Cena netto razem VAT Cena brutto razem uwagi

2 ze zrozumieniem. 5.Cyfry i szlaczki - zestaw ćwiczeń doskonalący prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych.ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. Litery alfabetu. Każda litera podzielona Piszę po śladzie, cz. I winna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku, litery oraz ich części napisane powinny być przerywaną linią. 7.Piłka "Tai- Chi". piłka do ćwiczenia motoryki nadgarstka, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowujące do nauki pisania.góra - dół - zabawka rozwijająca koordynację wzrokoworuchową, precyzję i celowość ruchu. 9.Niekończąca się ósemka - do skupienia uwagi na wykonywanej czynności, do rozwijania koordynacji wzrokoworuchowej, do ćwiczenia motoryki nadgarstka 0.Tablica + gąbka i pisaki- tablica w drewnianej ramie do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter. Tablica polecana jest do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter..supły manipulacyjne- do rozwijania sprawności ruchowej dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza Zabawa supłami (przekręcanie, zwijanie, łączenie) rozwija sprawność ruchową dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza. 2.Złap piłkę! do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, do doskonalenia szybkiej reakcji..makatka edukacyjna - do wsuwania kartoników z literami lub cyframi Praktyczna makatka edukacyjna w kształcie jabłka do wsuwania kartoników z literami lub cyframi.zestaw kartoników z literami i kartoniki z drukowanymi małymi i znakami- wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań matematycznych. 2.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla 2

3 dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - liczmany magnetyczne Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesam do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. 2.Liczmany magnetyczne Dwustronne lizaki z liczbami..tablice do nauki liczenia - 0 drewniane tabliczki umożliwiające zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze..tuba gra Gra do wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych 5.Kolorowe klocki drewniane Drewniane klocki z liczbami oraz znakami do nauki prostych i trudniejszych działań matematycznych..cyferkowe zgadywanki Gra umożliwiająca rzucanie kostkami i odszukiwania odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi, 7.Mistrz mnożenia kartoniki, z których połowa powinna 2 zawierać działania mnożenia, a połowa wyniki. Kartoniki z działaniami mnożenia, z jednej strony winna być w kolorze zielonym, a z wynikami w innym kolorze.waga Wymiary 0 x 5 cm. 9.Odważniki W zestawie winno być co najmniej szt. odwazników 0.Domino klasyczne Wym. kostki: od ok.,5 do 2,5 cm..kulodrom Kulodrom składać się powinien z drewnianych klocków. 2.Kolorowe figury - A Kolorowa mozaika z elementów pozwalających rozwijajanie wyobraźni przestrzennej do uczenia logicznego myślenia.kolorowe figury - B Kolorowa mozaika z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną do uczenia logicznego myślenia.kolorowe figury C Kolorowa mozaika z elementów rozwijająca wyobraźnię przestrzenną do uczenia logicznego myślenia 5.Ośmiokąt - mozaika Ośmiokąt z drewnianych, kolorowych

4 elementów..kolory, kształty, rozmiary Zestaw kart-zagadek do rozwijania 5 spostrzegawczości i logicznego myślenie. 7.Klocki Błękit oceanu W zestawie klocki z elementami graficznymi z przykładowymi wzorami do układania.klocki Rozmarzony las Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. 9.Klocki Zawijasy Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. Do rozwijania logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i zdolności przewidywania..mierzymy czas Gra przybliżająca pojęcie czasu, metody jego mierzenia oraz funkcję zegara. 2.Zestaw kontrolny pudełeczko z ponumerowanymi klockami, 22.Liczenie w pamięci -Dodawanie i Książeczka do liczenia w pamięci służąca odejmowanie w zakresie 2 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca 2 00 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 25.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca 000 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Mnożenie i dzielenie w zakresie 00 Książeczka do liczenia w pamięci służąca 2

5 27.Pierwsze odkrycia. 2.Wesołe miasteczko. 29.Fabryka zabawek 7- lat 0.Niezwykłe wakacje -9 lat.symetria, miary, waga, pieniądze 2.Zegar i kalendarz. Matematyka na wesoło. Zadania tekstowe, cz. do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia do zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: symetria i rytm (dostrzeganie regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności), miary, wagi i pieniądze, znaki rzymskie Zegar i kalendarz do ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie, przybliżające pojęcie czasu. Do odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym. Do poznawania nazw miesięcy, zapisywania dat, właściwego użycia terminów służących do określania czasu Zestaw zadań tekstowych służących wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem do rozwiązywania praktycznych problemów. 5

6 . Matematyka na wesoło. Zadania tekstowe, cz. 2 zbiory jako ilustracja graficzna zadania tekstowe, zbiory w aspekcie porządkowym, dopełnianie ile ma? Ile brakuje? zakupy świąteczne, zadania tekstowe poprawne czy błędne? uzupełnianie tekstów zadania, mnożenie i dzielenie przekształcanie zadań, zadania o przeciwnych warunkach, drzewko jako ilustracja zadania tekstowego, wierszowanki zadania na mnożenie, dzielenie itp., rozmowa liczb grafy strzałkowe, ważenie, wskazania zegara obliczenia zegarowe 5. Matematyka na wesoło cz. Zbiór zadań służących utrwaleniu symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 2. Matematyka na wesoło cz. 2 Zbiór zadań służących utrwaleniu symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie. 7. Ćwiczenia w orientacji Ćwiczenia kształcą u dziecka pojęcie orientacji w przestrzeni..ramka z książeczką Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służą do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. 9.Ćwiczenia w liczeniu cz..liczby w Posługiwanie się liczbami, zakresie 00 0.Zabawy z liczbami Zabawy z liczbami.zabawy z rachunkami Książeczka, Zabawy z rachunkami 2.Ćwiczenia w liczeniu Liczenie w zakresie 00. Tabliczka mnożenia i dzielenia..ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 Książeczka z ramką dziesiątkami. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 0 Książeczka z ramką Sposoby liczenia w zakresie 00. Książeczka z ramką Mnożenie. Geometria Książeczka z ramką 2

7 . Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Gra logopedyczna ułatwiająca.zgadywanka opanowanie poprawnej wymowy głosek S-Z-C-DZ. 2.Trudne Słowa Gra logopedyczna utrwalająca poprawną wymowę wyrazów z głoskami opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch...trudne Słowa 2 Gra logopedyczna, utrwalająca poprawną wymowę głoski r (r,r-r, tr-, dr-), również w układach opozycyjnych (r-l, l-r, r-j, j-r). w zestaie winna być: plansza, plastikowa ramka, notes, instrukcja..codzienne życie - lotto Kolorowe karty plansze. 5.Diset Lotto - zdjecia Kolorowe karty plansze.czynności Sztywne kolorowe karty przedstawiające ważne i podstawowe zachowania, co pomoże dziecku wdrożyć się w wykonywanie codziennych obowiązków. 7. Zdjęcia słowa Serie zdjęć obrazujące kategorie słów: przyimki -(nad, pod, daleko, obok), przymiotniki -(lekki, ciemny, pusty, pełny), czasowniki -(sprzątanie, głaskanie, mycie)..przedmioty skojarzenia Zestaw tabliczek z laminowanego kartonu do ćwiczenia umiejętności dostrzegania związków pomiędzy przedmiotami oraz zjawiskami.laminowane tabliczki 9. Fotografie Czynności Fotografie z czasownikami do poprawnego nazewnictwa, opisujące zajęcia przedstawione na zdjęciach. 0. Domino logopedyczne L-J Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. Domino logopedyczne L-R Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. 2. Domino logopedyczne Ż(RZ)-Z Domino logopedyczne przeznaczone do 7

8 zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych. Domino logopedyczne J-R Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. Ramka z książeczką Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służące do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. 5. Trudne głoski- sz, cz, ż Książeczka z ramką. Widzę i patrzę Kartony kolorowe z obrazkami 7. Ładnie mówię głoski k, g, h Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy.. Ładnie mówię -głoski sz, c, dz Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 9. Ładnie mówię- głoski r Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy. Ładnie mówię -głoski ś, ź, ć, dź Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 2. Ładnie mówię -głoski sz, ż, cz, dż Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 22. Bajkowy świat- głoski R Zbiór bajek, których głównym założeniem jest utrwalanie wymowy głoski r. 2. Memo ortograficzne ch i h Co tu Gra dydaktyczna, która zapozna z pasuje? zasadami pisowni wyrazów z h i ch. 2. Memo orograficzne rz i ż kształcąca gra dla 2- ucząca ortografii, rozwijająca pamięć. 25. Kontrasty Gra-polegająca na dobieraniu zdjęć w pary, doskonaląca swoje kompetencje językowe lub uzasadniać swój wybór, rozwijając umiejętność logicznego myślenia. 2. Przed i później Zdjęcia przedstawiające trzy etapy danej czynności, do układania kart - chronologicznie. 27. Co tu się nie zgadza? Karty do ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenie-obrazki 2. Części ciała i ubrania Kolorowe karty przedstawiające części ludzkiego ciała i części garderobyćwiczenia do lepszego zapamiętywania

9 ubrania, ich nazwy, części ciała, ćwiczenia umiejętności kojarzenia i wzbogacnia języka. 29. Gdzie jest błąd? Zdjęcia ilustrujące różne nieprawidłowości kształtujące logiczne myślenie, rozwijanie spostrzegawczości, wyczulanie na sytuacje nonsensowne. II. Szkoła Podstawowa w Polichnie PAKIET NR 2.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.czytam i piszę (-0 lat) - 2.Alfabet-.Gry czytelnicze - cz..gry czytelnicze - cz. 2 5.Cyfry i szlaczki -.Ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. Piszę po śladzie, cz. I 7.Piłka "Tai - Chi".Góra - dół - Multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. Atrakcyjna forma nauki liter i ortografi i, oparta na zabawie. komplet liter umieszczony nadwustronnych kartonikach do ćwiczeń w zakresie identyfikacji fonemów graficznymi odpowiednikami Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. Można samodzielnie dopasowywać wyrazy a potem zdania i opowiadania do właściwych obrazków. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. zestaw ćwiczeń doskonalących prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych Litery alfabetu. Każda litera podzielona powinna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku. piłka do ćwiczenia motoryki nadgarstka, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowujące do nauki pisania. zabawka rozwijająca koordynację wzrokoworuchową, precyzję i celowość ruchu. 9.Niekończąca się ósemka - do skupienia uwagi na wykonywanej 9

10 0.Tablica + gąbka i pisaki-.supły manipulacyjne- 2.Złap piłkę!.makatka edukacyjna.zestaw kartoników z literami i znakami- czynności, do rozwijania koordynacji wzrokoworuchowej, do ćwiczenia motoryki nadgarstka tablica w drewnianej ramie do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter. do rozwijania sprawności ruchowej dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, do doskonalenia szybkiej reakcji. W zestawie powinny być szt. do wsuwania kartoników z literami lub cyframi kartoniki z drukowanymi małymi i wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań matematycznych. 2. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - liczmany magnetyczne Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. 2.Liczmany Dwustronne lizaki z liczbami..tablice do nauki liczenia - 0 drewniane umożliwiają zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze..tuba gra 5.Kolorowe klocki drewniane,2,.cyferkowe zgadywanki 7.Mistrz mnożenia Gra do wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych Drewniane klocki z liczbami oraz znakami uczą wykonywania prostych i trudniejszych działań matematycznych. Gra do rzucaniu kostkami do gry i jak najszybszym odszukaniu odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi. Gra ze sztywnymi kartonikami, z których połowa winna zawierać działania mnożenia, a połowa wyniki..waga Wymiary np.0 x 5 cm. 2 0

11 9.Odważniki W zestawie np. szt. o wysokości od do 7 cm. 0.Domino klasyczne Kostka.Kulodrom Kulodrom z drewnianych klocków do ćwiczenia logicznego myślenia i zdolności przewidywania. 2.Kolorowe figury - A.Kolorowe figury - B.Kolorowe figury C 5.Ośmiokąt - mozaika Kolorowa mozaika składająca z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia Kolorowa mozaika z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i uczenia logicznego myślenia Kolorowa mozaika z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i uczenia logicznego myślenia Ośmiokąt składa się z drewnianych, kolorowych elementów..kolory, kształty, rozmiary Zestaw kart-zagadek do rozwijania 5 spostrzegawczości i logicznego myślenia. Karty w ramce u do zaznaczania i sprawdzania odpowiedzi. 7.Klocki Błękit oceanu Zestaw klocków z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania..klocki Rozmarzony las Zestaw klocków z elementami graficznymi przykładowymi wzorami do układania. 9.Klocki Zawijasy Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną i zdolność przewidywania..mierzymy czas Gra przybliża pojęcie czasu, metody jego mierzenia oraz funkcję zegara. 2.Zestaw-gra poręczne zamykane pudełeczko z kolorowymi klockami.. 22.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 2 działania arytmetyczne 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 2

12 00 działania arytmetyczne 25.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 000 działania arytmetyczne 2.Mnożenie i dzielenie w zakresie 00 Można wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne 27.Pierwsze odkrycia (5 lat) Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym 2.Wesołe miasteczko. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym 29.Fabryka zabawek 7- lat Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 0.Niezwykłe wakacje -9 lat Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym..symetria, miary, waga, pieniądze Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: symetria i rytm (dostrzeganie regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności), miary, wagi i pieniądze, znaki rzymskie (inny sposób zapisywania liczb, z którym dziecko styka się w różnych sytuacjach życiowych). 2.Zegar i kalendarz -gra Do nauki odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym. Poznawanie nazw miesięcy, dat, właściwego użycia terminów do określania czasu: teraz, przedtem, potem, dłużej, krócej,dzisiaj, wczoraj, rano, wieczór, stosowania numeracji rzymskiej I XII.Zadania tekstowe, cz. Zestaw zadań tekstowych służących wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem 2 2

13 do rozwiązywania praktycznych problemów.matematyka na wesoło. Zadania Zestaw zadań tekstowych służących tekstowe, cz. wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem do rozwiązywania praktycznych problemów rozwijanie myślenia,nauka analizy i syntezy 5.Matematyka na wesoło. Zadania Zadania do nauki praktycznej tekstowe, cz. dokonywania zakupów, odpowiedzi, z luką, zbiory jako ilustracja graficzna zadania tekstowego, zbiory w aspekcie porządkowym, dopełnianie ile ma? Ile brakuje? zakupy świąteczne, zadania tekstowe poprawne czy błędne? uzupełnianie tekstów zadania, mnożenie i dzielenie przekształcanie zadań, zadania o przeciwnych warunkach, drzewko jako ilustracja zadania tekstowego, wierszowanki zadania na mnożenie, dzielenie itp., rozmowa liczb grafy strzałkowe, ważenie, wskazania zegara obliczenia zegarowe, zadania tekstowe z błędem..matematyka na wesoło cz. Zbiór zadań służących utrwaleniu Dodawanie i odejmowanie w zakresie 2 symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 2 7.Matematyka na wesoło cz. 2 Zbiór zadań służących utrwaleniu Dodawanie i odejmowanie w zakresie symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie w pracy indywidualnej i zespołowej dzieci,.ćwiczenia w orientacji Ćwiczenia kształcą u dziecka pojęcie orientacji w przestrzeni. 9.Ramka -gra Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służące do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi.. 0.Ćwiczenia w liczeniu. Liczby w Posługiwanie się liczbami, cz..

14 zakresie 00.Zabawy z liczbami Zabawy z liczbami 2.Zabawy z rachunkami Zabawy z rachunkami.ćwiczenia w liczeniu.ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 dziesiątkami 5. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie Książeczka- Sposoby liczenia w zakresie 00. Mnożenie Liczenie w zakresie 00. Tabliczka mnożenia i dzielenie. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 dziesiątkami Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 0000 Sposoby liczenia w zakresie 00. Mnożenie III. Szkoła Podstawowa w Szastarce PAKIET NR. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Czytam i piszę (-0 lat) interaktywny program do pracy indywidualnej 2. Edukacyjna gra do nauki języka polskiego w klasach -. - nauka czytania i pisania Multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. Atrakcyjna forma nauki liter i ortografi i, oparta na zabawie. Gra edukacyjna do nauki języka polskiego w klasach -( zgłoski, i zasady dzielenia wyrazów). Sylaby do zabawy Karty, żabki, ilustracje, plansze, pionki, kostki. Głoski do zabawy Karty, żabki, ilustracje, plansze, pionki, kostki 5. Zabawy z literkami Gra do rozwijania pamięci, doskonalenia spostrzegawczości, zdolności logicznego myślenia - gry do poznawania literek. Ortografia i gramatyka Zestaw gier w jednej. Gra do utrwalania pojęcia rzeczownika i przymiotnika, 7. Klocki edukacyjne Zestaw klocków (np. x cm) z literkami.. Duży, ruchomy alfabet I Drewniane Drewniane pudełko z literami. pudełko z literami 9. Lotto Ortografia Wesoła loteryjka ułatwi dziecku zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów.. 0. Słówkomania gra towarzyska W grze wyrazy krzyżują się. Do ćwiczenia wiedzy, spostrzegawczości i wyobraźni.. Książeczki - zawierające różne Książeczki -ćwiczenia logiczne rozwijające

15 zabawy i ćwiczenia logiczne 2. Książeczki które będą zawierały różne zabawy i ćwiczenia wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową. Książeczka zawierająca różne zabawy i ćwiczenia logiczne rozwijające wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową.. Książeczka Ortografia ó-u Książeczka do ćwiczenia wiedzy i utrwalająca znajomość pisowni wyrazów z ó i u.. Książeczka Ortografia rz-ż Ortografia zawierająca ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość zasad pisowni wyrazów z rz i ż. 5. Zestaw zawierający - nie mniej niż 2 pary puzzli i kostkę do gry. Zestaw puzzli i kostka do gry. Na jednym puzzlu znajduje się literka, na drugim rysunek przedmiotu zaczynającego się na daną literę.. Magnetyczna tablica z literami Drukowane litery, karty magnetyczne, suchy marker, gąbka do ścierania i tablica w walizce. Tablica magnetyczna podnoszona, a pod nią złożone wszystkie akcesoria. Tablicę można obrócić na zawiasach a do wykorzystania będzie odwrotna strona, 7. Zestaw planszy z literkami i cyframi Zestaw tabliczek z grawerowanymi literami i cyframi przeznaczony jest do polisensorycznej metody usprawniania funkcji wzrokowych 9.GLOTTODYWANIK - litery podstawowe i niepodstawowe. Nauka ortografii z GLOTTODYWANIKIEM Gra w wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych literek.dywanik literowy utrwala znajomość liter. Książka zwiera wiele propozycji zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem GLOTTODYWANIKA. 2. Szorstkie litery pisane (małe) wielozmysłowe poznawanie liter. Gra ma umożliwić dzieciom, wodzenie palcami po piaskowych kształtach i jednocześnie z wymawianiem danej głoski

16 22. Szorstkie litery pisane (wielkie) zestaw z wielkimi literami pisanymi. Samogłoski nadrukowano na czerwonych płytkach, a spółgłoski na niebieskich. Całość umieszczona jest w drewnianym pudełku 2. Ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. stron y z literami alfabetu. Każda litera podzielona winna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku. Wzory opracowanych liter oraz ich części napisane powinny być przerywana linią, a w końcowym etapie ćwiczenia ciągłą 2. Cyfry i szlaczki Ćwiczenia grafomotoryczne 25. zabawa i gra w łapanie piłki rozwijającej koordynację wzrokoworuchową 2. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania - cz. linią o mniej intensywnym kolorze. Zestaw ćwiczeń dla dzieci doskonalących prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych do pisania po śladzie i wypełniania ich wnętrz różnymi technikami plastycznymi, potem do kreślenia wzorów i szlaczków a na końcu do pisania w liniach i kratkach cyfry oraz znaki matematyczne. Zabawa w łapanie piłki do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, doskonalenia szybkości reakcji. Książeczki przybliżające dzieciom zagadnienia związane z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. 2. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami 2.Patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami.patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych przestrzennych figur Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych

17 .Liczmany nie mniej niż dwustronnych lizaków z liczbami. 5.tablice do nauki liczenia - 0.Tuba do gry przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. dwustronnych lizaków z liczbami. Dwie duże drewniane tabliczki (o wym nie mniejszych niż x cm) umożliwiających zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze. Gra do nauki wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych. Do rozwijania kompetencji matematyczno-logicznych, ( do nauki pojęć: np.wypukłe i wklęsłe) 7. Kolorowe klocki drewniane,2, Drewniane klocki z liczbami oraz znakami do nauki wykonywania prostych i trudniejszych działań matematycznych.. Cyferkowe zgadywanki Gra do na rzucania kostkami do gry i jak najszybszego odszukania odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi. 9. Mistrz mnożenia Kolorowa gra ze sztywnych kartoników, z których połowa zawiera działania mnożenia, a połowa wyniki. 0. Domino klasyczne Wym. kostki: nie mniejszej niż,5 x 2,5 cm..kulodrom składający się z Kulodrom składająca się z minimum drewnianych klocków. Zadaniem dziecka drewnianych klocków do układania toru jest ułożenie toru dla biegu kulki. dla biegu kulki, co wymaga logicznego myślenia i zdolności przewidywania 2. Kolorowe figury A Kolorowa mozaika składająca się z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną, do na nauki logicznego myślenia. Kolorowe figury B Kolorowa mozaika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną do nauki logicznego myślenia. Kolorowe figury C Kolorowa mozaika składająca się z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną 5. Matematyka na wesoło Multimedialna gra edukacyjna rozwijająca 7

18 . Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. 7.Matematyka na wesoło. Fabryka zabawek 7- lat.matematyka na wesoło. Niezwykłe wakacje -9 lat. Matematyka Symetria, miary, waga, pieniądze 2. Zestaw do liczenia w pamięci(dodawanie i odejmowanie w zakresi do 2 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie Dodawanie i odejmowanie w zakresie 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 00 kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym.. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów Ćwiczenia do zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: - Symetria i rytm - zamykane pudełeczko, w którym znajduje się 2 ponumerowanych klocków. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Pakiet - gra edukacyjna gra edukacyjna, dzięki której dzieci 2

19 dowiadują się, skąd biorą się chmury, tęcza, dlaczego pada deszcz. W jaki sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne, dlaczego dochodzi do wybuchu wulkanów. 2. Rytmy przyrody - plansza jednostronna Plansza edukacyjna dostarcza i porządkuje wiedzę dziecka na temat zjawiska zmieniających się pór roku. Materiał uwzględnia podział miesięczny i adekwatne do upływającego czasu zmiany zachodzące w przyrodzie - wpływ różnych warunków pogodowych na rozwój, dojrzewanie i obumieranie roślin oraz zachowanie zwierząt.. Ekosystem pól i łąk Plansza edukacyjna przedstawia ekosystem pól i łąk.. Ekosystem jeziora Plansza edukacyjna przedstawia ekosystem jeziora. 5. Kalendarz magnetyczny Zestaw do nauki dni, tygodni, miesięcy, lat oraz pór roku. Dzieci uczą się istoty zagadnień związanych z upływem czasu, w naturalny sposób przyswajają terminy z zakresu procesów zachodzących w przyrodzie.. Przyroda i jej ochrona - tablica magnetyczna Magnetyczna tablica wspomagająca edukację dzieci w zakresie ochrony środowiska. Magnetyczne elementy, z których można ułożyć różnorodne sceny na ilustrowanej tablicy tablica magnetyczna ( o wym. Min.70 x 50 cm), figury magnetyczne 7. Owady - mini puzzle plansze z puzzlami przedstawiającymi np.biedronkę, motyla, mrówkę oraz pszczołę.. Gospodarstwo domowe mini puzzle plansze z puzzlami przedstawiają zwierzęta spotykane w gospodarstwie wiejskim. 9.Jak sortować odpady? plansza szkolna przedstawiająca główne zasady sortowania odpadów, tak aby umożliwić ich skuteczny recykling. 0. Segregacja odpadów Ilustracje,karty popularnych śmieci i i opakowania imitujących prawdziwe pojemniki do ich segregacji do zabawy, 9

20 rozwija umiejętności grupowania, a jednocześnie do rozwijania świadomości ekologicznej. Mikroskop - zestaw duży Mikroskop -zabawka można zbierać próbki w plenerze, a badania przeprowadzić po powrocie do bazy. Szkła okularu o wysokiej ostrości, mocna i wytrzymała metalowa podstawa mikroskopu. Zestaw winien zawierać: - mikroskop o powiększeniach 00x, 00x, 0x, - szkło powiększające x i 7x, - identyfikator naukowca, - 2 gotowe preparaty, - 0 czystych preparatów, - 2 etykiet, - 2 błon zabezpieczających slajdy, - 2 szkiełek nakładowych, - 2 fiolki, wkrętak, - igłę preparacyjną, pęsetę, skalpel, szpatułkę, - instrukcję obsługi. 2. Potrójna lupa Przyrząd optyczny (7 x,5 x,5 cm), który umożliwi obserwację przedmiotu z góry, od spodu oraz w położeniu horyzontalnym. Potrójna lupa. mikroskop Przenośny mikroskop ( o wym. Nie mniejszych niż x 9 x 5,5 cm) z poruszającą się latarką i powiększaniem od do 0 razy, co pozwoli na wnikliwą obserwację np. owadów, czy insektów.. Kompas wielofunkcyjny Kieszonkowy instrument optyczny z różnymi możliwościami wykorzystania (lornetka, szkło powiększające, kompas, lusterko powiększające, płaszczyzna do obserwacji). 5. Zestaw do eksperymentów - 7 eksperymentów Zestaw umożliwia skonstruowanie: labiryntu elektrycznego, latającej piłki, miniodkurzacza, dmuchawki do baniek mydlanych..mały badacz Zestaw Do budowy minirobota.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ilość sztuk Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ilość sztuk Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. do siwz Projekt Dodatkowe zajęcia dla klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Załącznik nr 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Lp. Opis przedmiotu zamówienia jm ilość 1 Układanka typu domino polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna komputerów

Specyfikacja techniczna komputerów Specyfikacja techniczna komputerów Właściwość Parametry wymagane Procesor Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy zegara 1,6GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych Załącznik nr 3 Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne dla PSP Bieliny w ramach programu POKL Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów współfinansowanego ze środków EFS

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia z uczniami przejawiającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto Multimedialny program

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne Jasło, dn. 30.11.2011 r. Nasza Szkoła Niegłowice 52 38-200 Jasło Tel: 134459441

Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne Jasło, dn. 30.11.2011 r. Nasza Szkoła Niegłowice 52 38-200 Jasło Tel: 134459441 Stowarzyszenie Edukacyjno Regionalne Jasło, dn. 30..0 r. Nasza Szkoła Niegłowice 5 3800 Jasło Tel: 3445944 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr POKL/3/0 Na zakup materiałów dydaktycznych na dodatkowe zajęcia dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne Jasło, dn. 16.11.2011 r. Nasza Szkoła Niegłowice 52 38-200 Jasło Tel: 134459441

Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne Jasło, dn. 16.11.2011 r. Nasza Szkoła Niegłowice 52 38-200 Jasło Tel: 134459441 Stowarzyszenie Edukacyjno Regionalne Jasło, dn. 6..0 r. Nasza Szkoła Niegłowice 5 3800 Jasło Tel: 3445944 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr POKL//0 Na zakup materiałów dydaktycznych na dodatkowe zajęcia dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 9; 6-0 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość J.M. zabawy logopedyczne. z buzią Zabawy logopedyczne. Magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe ILOŚĆ SZTUK: 2 Ekran NOTEBOOK 12" typu LED dotykowy obracany pracujący w trybie tablet o rozdzielczości dokładnie 1280x800 Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Napęd Pamięć wideo Złącza zewnętrzne Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Kowala, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kowala, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kowala, 2011-02-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGKR-341/22/11. Nazwa zadania: Zakup i dostawa zestawów komputerowych dla Gminy Kowala Działając

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej Program zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej. Nazwa i forma kształcenia: Zajęcia dla dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkoły do projektu

Zgłoszenie szkoły do projektu Zgłoszenie szkoły do projektu I Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem j.m. Ilość Cena jednost. 2010 2011 2012 Łącznie Cena Cena Ilość Łącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Pierzchnica. dla Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Pierzchnica. dla Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy Pierzchnica, dnia 14.09.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pierzchnica projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m.

Nazwa i opis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m. Nazwa i opis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m. Liczba Labirynt ósemka szt 1 Drewniana leniwa ósemka szt 1 Tablica ze szlaczkami szt 1 Tablica ze szlaczkami szt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Dysk ATA 80GB - 14 szt. Dysk ATA 160GB - 1 szt. Dysk SATA 80GB - 7 szt. Dysk SATA 160GB - 1szt. Dysk SATA 320GB - 1 szt.

Dysk ATA 80GB - 14 szt. Dysk ATA 160GB - 1 szt. Dysk SATA 80GB - 7 szt. Dysk SATA 160GB - 1szt. Dysk SATA 320GB - 1 szt. Znak sprawy : CIOR 9/14/09 Załącznik nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do umowy Dysk ATA 80GB - 14 szt. Dysk ATA 160GB - 1 szt. Dysk 80GB - 7 szt. Dysk 160GB - 1szt. Dysk 320GB - 1 szt. min 80GB ATA/133 min 160GB

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU SP nr 8

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU SP nr 8 ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU SP nr 8 Lp. Nazwa Wymagania Ilość 1. Tabliczka ze szlaczkami Tablica do ćwiczeń logopedycznych i manualnych, które przygotowują dzieci

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA MATEMATYCZNA GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE. DOMINA LICZBOWE

PRACOWNIA MATEMATYCZNA GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE. DOMINA LICZBOWE ul. POW 25 90-248 Łódź tel. 42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com PRACOWNIA MATEMATYCZNA GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE. DOMINA LICZBOWE TKTR1186 Domino Mnożenie 164,00 23 Gra oparta na zasadach klasycznego

Bardziej szczegółowo

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z dnia Szkoła Podstawowa Nr ul. Bernardyńska 4 5-069 Rzeszów Nazwa i adres szkoły podstawowej Wyszczególnienie dostawy:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo