Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Projekt Dodatkowe zajęcia dla klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9., Poddziałanie 9..2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ POMOCE DYDAKTYCZNE Opis przedmiotu zamówienia I. Szkoła Podstawowa w Blinowie PAKIET NR.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.czytam i piszę (-0 lat) - 2.Alfabet-komplet liter umieszczony nadwustronnych kartonikach do ćwiczeń w zakresie identyfikacji fonemów z ich graficznymi odpowiednikami.gry czytelnicze - cz..gry czytelnicze - cz. 2 multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania /poznawania liter i ortografii/. Gra edukacyjna do nauki języka polskiego w klasach -. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania Ilość sztuk /zestawów Ilość sztuk /zesta wów Cena jedn.n etto Cena netto razem VAT Cena brutto razem uwagi

2 ze zrozumieniem. 5.Cyfry i szlaczki - zestaw ćwiczeń doskonalący prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych.ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. Litery alfabetu. Każda litera podzielona Piszę po śladzie, cz. I winna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku, litery oraz ich części napisane powinny być przerywaną linią. 7.Piłka "Tai- Chi". piłka do ćwiczenia motoryki nadgarstka, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowujące do nauki pisania.góra - dół - zabawka rozwijająca koordynację wzrokoworuchową, precyzję i celowość ruchu. 9.Niekończąca się ósemka - do skupienia uwagi na wykonywanej czynności, do rozwijania koordynacji wzrokoworuchowej, do ćwiczenia motoryki nadgarstka 0.Tablica + gąbka i pisaki- tablica w drewnianej ramie do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter. Tablica polecana jest do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter..supły manipulacyjne- do rozwijania sprawności ruchowej dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza Zabawa supłami (przekręcanie, zwijanie, łączenie) rozwija sprawność ruchową dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza. 2.Złap piłkę! do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, do doskonalenia szybkiej reakcji..makatka edukacyjna - do wsuwania kartoników z literami lub cyframi Praktyczna makatka edukacyjna w kształcie jabłka do wsuwania kartoników z literami lub cyframi.zestaw kartoników z literami i kartoniki z drukowanymi małymi i znakami- wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań matematycznych. 2.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla 2

3 dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - liczmany magnetyczne Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesam do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. 2.Liczmany magnetyczne Dwustronne lizaki z liczbami..tablice do nauki liczenia - 0 drewniane tabliczki umożliwiające zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze..tuba gra Gra do wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych 5.Kolorowe klocki drewniane Drewniane klocki z liczbami oraz znakami do nauki prostych i trudniejszych działań matematycznych..cyferkowe zgadywanki Gra umożliwiająca rzucanie kostkami i odszukiwania odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi, 7.Mistrz mnożenia kartoniki, z których połowa powinna 2 zawierać działania mnożenia, a połowa wyniki. Kartoniki z działaniami mnożenia, z jednej strony winna być w kolorze zielonym, a z wynikami w innym kolorze.waga Wymiary 0 x 5 cm. 9.Odważniki W zestawie winno być co najmniej szt. odwazników 0.Domino klasyczne Wym. kostki: od ok.,5 do 2,5 cm..kulodrom Kulodrom składać się powinien z drewnianych klocków. 2.Kolorowe figury - A Kolorowa mozaika z elementów pozwalających rozwijajanie wyobraźni przestrzennej do uczenia logicznego myślenia.kolorowe figury - B Kolorowa mozaika z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną do uczenia logicznego myślenia.kolorowe figury C Kolorowa mozaika z elementów rozwijająca wyobraźnię przestrzenną do uczenia logicznego myślenia 5.Ośmiokąt - mozaika Ośmiokąt z drewnianych, kolorowych

4 elementów..kolory, kształty, rozmiary Zestaw kart-zagadek do rozwijania 5 spostrzegawczości i logicznego myślenie. 7.Klocki Błękit oceanu W zestawie klocki z elementami graficznymi z przykładowymi wzorami do układania.klocki Rozmarzony las Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. 9.Klocki Zawijasy Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. Do rozwijania logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i zdolności przewidywania..mierzymy czas Gra przybliżająca pojęcie czasu, metody jego mierzenia oraz funkcję zegara. 2.Zestaw kontrolny pudełeczko z ponumerowanymi klockami, 22.Liczenie w pamięci -Dodawanie i Książeczka do liczenia w pamięci służąca odejmowanie w zakresie 2 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca 2 00 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 25.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Książeczka do liczenia w pamięci służąca 000 do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. 2.Mnożenie i dzielenie w zakresie 00 Książeczka do liczenia w pamięci służąca 2

5 27.Pierwsze odkrycia. 2.Wesołe miasteczko. 29.Fabryka zabawek 7- lat 0.Niezwykłe wakacje -9 lat.symetria, miary, waga, pieniądze 2.Zegar i kalendarz. Matematyka na wesoło. Zadania tekstowe, cz. do poznawania podstaw techniki rachunkowej, utrwalenia pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci, rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna matematyczna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia do zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: symetria i rytm (dostrzeganie regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności), miary, wagi i pieniądze, znaki rzymskie Zegar i kalendarz do ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie, przybliżające pojęcie czasu. Do odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym. Do poznawania nazw miesięcy, zapisywania dat, właściwego użycia terminów służących do określania czasu Zestaw zadań tekstowych służących wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem do rozwiązywania praktycznych problemów. 5

6 . Matematyka na wesoło. Zadania tekstowe, cz. 2 zbiory jako ilustracja graficzna zadania tekstowe, zbiory w aspekcie porządkowym, dopełnianie ile ma? Ile brakuje? zakupy świąteczne, zadania tekstowe poprawne czy błędne? uzupełnianie tekstów zadania, mnożenie i dzielenie przekształcanie zadań, zadania o przeciwnych warunkach, drzewko jako ilustracja zadania tekstowego, wierszowanki zadania na mnożenie, dzielenie itp., rozmowa liczb grafy strzałkowe, ważenie, wskazania zegara obliczenia zegarowe 5. Matematyka na wesoło cz. Zbiór zadań służących utrwaleniu symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 2. Matematyka na wesoło cz. 2 Zbiór zadań służących utrwaleniu symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie. 7. Ćwiczenia w orientacji Ćwiczenia kształcą u dziecka pojęcie orientacji w przestrzeni..ramka z książeczką Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służą do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. 9.Ćwiczenia w liczeniu cz..liczby w Posługiwanie się liczbami, zakresie 00 0.Zabawy z liczbami Zabawy z liczbami.zabawy z rachunkami Książeczka, Zabawy z rachunkami 2.Ćwiczenia w liczeniu Liczenie w zakresie 00. Tabliczka mnożenia i dzielenia..ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 Książeczka z ramką dziesiątkami. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 0 Książeczka z ramką Sposoby liczenia w zakresie 00. Książeczka z ramką Mnożenie. Geometria Książeczka z ramką 2

7 . Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Gra logopedyczna ułatwiająca.zgadywanka opanowanie poprawnej wymowy głosek S-Z-C-DZ. 2.Trudne Słowa Gra logopedyczna utrwalająca poprawną wymowę wyrazów z głoskami opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch...trudne Słowa 2 Gra logopedyczna, utrwalająca poprawną wymowę głoski r (r,r-r, tr-, dr-), również w układach opozycyjnych (r-l, l-r, r-j, j-r). w zestaie winna być: plansza, plastikowa ramka, notes, instrukcja..codzienne życie - lotto Kolorowe karty plansze. 5.Diset Lotto - zdjecia Kolorowe karty plansze.czynności Sztywne kolorowe karty przedstawiające ważne i podstawowe zachowania, co pomoże dziecku wdrożyć się w wykonywanie codziennych obowiązków. 7. Zdjęcia słowa Serie zdjęć obrazujące kategorie słów: przyimki -(nad, pod, daleko, obok), przymiotniki -(lekki, ciemny, pusty, pełny), czasowniki -(sprzątanie, głaskanie, mycie)..przedmioty skojarzenia Zestaw tabliczek z laminowanego kartonu do ćwiczenia umiejętności dostrzegania związków pomiędzy przedmiotami oraz zjawiskami.laminowane tabliczki 9. Fotografie Czynności Fotografie z czasownikami do poprawnego nazewnictwa, opisujące zajęcia przedstawione na zdjęciach. 0. Domino logopedyczne L-J Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. Domino logopedyczne L-R Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. 2. Domino logopedyczne Ż(RZ)-Z Domino logopedyczne przeznaczone do 7

8 zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych. Domino logopedyczne J-R Domino logopedyczne przeznaczone do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. Ramka z książeczką Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służące do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. 5. Trudne głoski- sz, cz, ż Książeczka z ramką. Widzę i patrzę Kartony kolorowe z obrazkami 7. Ładnie mówię głoski k, g, h Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy.. Ładnie mówię -głoski sz, c, dz Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 9. Ładnie mówię- głoski r Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy. Ładnie mówię -głoski ś, ź, ć, dź Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 2. Ładnie mówię -głoski sz, ż, cz, dż Specjalistyczna gra logopedyczna do usuwania wady wymowy 22. Bajkowy świat- głoski R Zbiór bajek, których głównym założeniem jest utrwalanie wymowy głoski r. 2. Memo ortograficzne ch i h Co tu Gra dydaktyczna, która zapozna z pasuje? zasadami pisowni wyrazów z h i ch. 2. Memo orograficzne rz i ż kształcąca gra dla 2- ucząca ortografii, rozwijająca pamięć. 25. Kontrasty Gra-polegająca na dobieraniu zdjęć w pary, doskonaląca swoje kompetencje językowe lub uzasadniać swój wybór, rozwijając umiejętność logicznego myślenia. 2. Przed i później Zdjęcia przedstawiające trzy etapy danej czynności, do układania kart - chronologicznie. 27. Co tu się nie zgadza? Karty do ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenie-obrazki 2. Części ciała i ubrania Kolorowe karty przedstawiające części ludzkiego ciała i części garderobyćwiczenia do lepszego zapamiętywania

9 ubrania, ich nazwy, części ciała, ćwiczenia umiejętności kojarzenia i wzbogacnia języka. 29. Gdzie jest błąd? Zdjęcia ilustrujące różne nieprawidłowości kształtujące logiczne myślenie, rozwijanie spostrzegawczości, wyczulanie na sytuacje nonsensowne. II. Szkoła Podstawowa w Polichnie PAKIET NR 2.Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami wczytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.czytam i piszę (-0 lat) - 2.Alfabet-.Gry czytelnicze - cz..gry czytelnicze - cz. 2 5.Cyfry i szlaczki -.Ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. Piszę po śladzie, cz. I 7.Piłka "Tai - Chi".Góra - dół - Multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. Atrakcyjna forma nauki liter i ortografi i, oparta na zabawie. komplet liter umieszczony nadwustronnych kartonikach do ćwiczeń w zakresie identyfikacji fonemów graficznymi odpowiednikami Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. Można samodzielnie dopasowywać wyrazy a potem zdania i opowiadania do właściwych obrazków. Zestaw kart z fragmentami tekstów i ilustracji przeznaczony do nauki czytania ze zrozumieniem. zestaw ćwiczeń doskonalących prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych Litery alfabetu. Każda litera podzielona powinna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku. piłka do ćwiczenia motoryki nadgarstka, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowujące do nauki pisania. zabawka rozwijająca koordynację wzrokoworuchową, precyzję i celowość ruchu. 9.Niekończąca się ósemka - do skupienia uwagi na wykonywanej 9

10 0.Tablica + gąbka i pisaki-.supły manipulacyjne- 2.Złap piłkę!.makatka edukacyjna.zestaw kartoników z literami i znakami- czynności, do rozwijania koordynacji wzrokoworuchowej, do ćwiczenia motoryki nadgarstka tablica w drewnianej ramie do ćwiczeń grafomotorycznych, pisania liter. do rozwijania sprawności ruchowej dłoni, palców, nadgarstka oraz mięśni śródręcza do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, do doskonalenia szybkiej reakcji. W zestawie powinny być szt. do wsuwania kartoników z literami lub cyframi kartoniki z drukowanymi małymi i wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań matematycznych. 2. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - liczmany magnetyczne Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. 2.Liczmany Dwustronne lizaki z liczbami..tablice do nauki liczenia - 0 drewniane umożliwiają zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze..tuba gra 5.Kolorowe klocki drewniane,2,.cyferkowe zgadywanki 7.Mistrz mnożenia Gra do wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych Drewniane klocki z liczbami oraz znakami uczą wykonywania prostych i trudniejszych działań matematycznych. Gra do rzucaniu kostkami do gry i jak najszybszym odszukaniu odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi. Gra ze sztywnymi kartonikami, z których połowa winna zawierać działania mnożenia, a połowa wyniki..waga Wymiary np.0 x 5 cm. 2 0

11 9.Odważniki W zestawie np. szt. o wysokości od do 7 cm. 0.Domino klasyczne Kostka.Kulodrom Kulodrom z drewnianych klocków do ćwiczenia logicznego myślenia i zdolności przewidywania. 2.Kolorowe figury - A.Kolorowe figury - B.Kolorowe figury C 5.Ośmiokąt - mozaika Kolorowa mozaika składająca z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia Kolorowa mozaika z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i uczenia logicznego myślenia Kolorowa mozaika z elementów do rozwijania wyobraźni przestrzennej i uczenia logicznego myślenia Ośmiokąt składa się z drewnianych, kolorowych elementów..kolory, kształty, rozmiary Zestaw kart-zagadek do rozwijania 5 spostrzegawczości i logicznego myślenia. Karty w ramce u do zaznaczania i sprawdzania odpowiedzi. 7.Klocki Błękit oceanu Zestaw klocków z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania..klocki Rozmarzony las Zestaw klocków z elementami graficznymi przykładowymi wzorami do układania. 9.Klocki Zawijasy Klocki z elementami graficznymi i przykładowymi wzorami do układania. rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną i zdolność przewidywania..mierzymy czas Gra przybliża pojęcie czasu, metody jego mierzenia oraz funkcję zegara. 2.Zestaw-gra poręczne zamykane pudełeczko z kolorowymi klockami.. 22.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 2 działania arytmetyczne 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 2

12 00 działania arytmetyczne 25.Dodawanie i odejmowanie w zakresie Można wykonywać cztery podstawowe 000 działania arytmetyczne 2.Mnożenie i dzielenie w zakresie 00 Można wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne 27.Pierwsze odkrycia (5 lat) Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym 2.Wesołe miasteczko. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym 29.Fabryka zabawek 7- lat Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 0.Niezwykłe wakacje -9 lat Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Seria gier edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym..symetria, miary, waga, pieniądze Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: symetria i rytm (dostrzeganie regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności), miary, wagi i pieniądze, znaki rzymskie (inny sposób zapisywania liczb, z którym dziecko styka się w różnych sytuacjach życiowych). 2.Zegar i kalendarz -gra Do nauki odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym. Poznawanie nazw miesięcy, dat, właściwego użycia terminów do określania czasu: teraz, przedtem, potem, dłużej, krócej,dzisiaj, wczoraj, rano, wieczór, stosowania numeracji rzymskiej I XII.Zadania tekstowe, cz. Zestaw zadań tekstowych służących wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem 2 2

13 do rozwiązywania praktycznych problemów.matematyka na wesoło. Zadania Zestaw zadań tekstowych służących tekstowe, cz. wprowadzaniu i kształtowaniu nowych pojęć matematycznych, wiązaniu matematyki z życiem i przygotowaniem do rozwiązywania praktycznych problemów rozwijanie myślenia,nauka analizy i syntezy 5.Matematyka na wesoło. Zadania Zadania do nauki praktycznej tekstowe, cz. dokonywania zakupów, odpowiedzi, z luką, zbiory jako ilustracja graficzna zadania tekstowego, zbiory w aspekcie porządkowym, dopełnianie ile ma? Ile brakuje? zakupy świąteczne, zadania tekstowe poprawne czy błędne? uzupełnianie tekstów zadania, mnożenie i dzielenie przekształcanie zadań, zadania o przeciwnych warunkach, drzewko jako ilustracja zadania tekstowego, wierszowanki zadania na mnożenie, dzielenie itp., rozmowa liczb grafy strzałkowe, ważenie, wskazania zegara obliczenia zegarowe, zadania tekstowe z błędem..matematyka na wesoło cz. Zbiór zadań służących utrwaleniu Dodawanie i odejmowanie w zakresie 2 symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 2 7.Matematyka na wesoło cz. 2 Zbiór zadań służących utrwaleniu Dodawanie i odejmowanie w zakresie symbolicznego zapisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie w pracy indywidualnej i zespołowej dzieci,.ćwiczenia w orientacji Ćwiczenia kształcą u dziecka pojęcie orientacji w przestrzeni. 9.Ramka -gra Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami. Przesuwne guziki służące do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi.. 0.Ćwiczenia w liczeniu. Liczby w Posługiwanie się liczbami, cz..

14 zakresie 00.Zabawy z liczbami Zabawy z liczbami 2.Zabawy z rachunkami Zabawy z rachunkami.ćwiczenia w liczeniu.ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 dziesiątkami 5. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie Książeczka- Sposoby liczenia w zakresie 00. Mnożenie Liczenie w zakresie 00. Tabliczka mnożenia i dzielenie. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 00 dziesiątkami Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 0000 Sposoby liczenia w zakresie 00. Mnożenie III. Szkoła Podstawowa w Szastarce PAKIET NR. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Czytam i piszę (-0 lat) interaktywny program do pracy indywidualnej 2. Edukacyjna gra do nauki języka polskiego w klasach -. - nauka czytania i pisania Multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. Atrakcyjna forma nauki liter i ortografi i, oparta na zabawie. Gra edukacyjna do nauki języka polskiego w klasach -( zgłoski, i zasady dzielenia wyrazów). Sylaby do zabawy Karty, żabki, ilustracje, plansze, pionki, kostki. Głoski do zabawy Karty, żabki, ilustracje, plansze, pionki, kostki 5. Zabawy z literkami Gra do rozwijania pamięci, doskonalenia spostrzegawczości, zdolności logicznego myślenia - gry do poznawania literek. Ortografia i gramatyka Zestaw gier w jednej. Gra do utrwalania pojęcia rzeczownika i przymiotnika, 7. Klocki edukacyjne Zestaw klocków (np. x cm) z literkami.. Duży, ruchomy alfabet I Drewniane Drewniane pudełko z literami. pudełko z literami 9. Lotto Ortografia Wesoła loteryjka ułatwi dziecku zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów.. 0. Słówkomania gra towarzyska W grze wyrazy krzyżują się. Do ćwiczenia wiedzy, spostrzegawczości i wyobraźni.. Książeczki - zawierające różne Książeczki -ćwiczenia logiczne rozwijające

15 zabawy i ćwiczenia logiczne 2. Książeczki które będą zawierały różne zabawy i ćwiczenia wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową. Książeczka zawierająca różne zabawy i ćwiczenia logiczne rozwijające wiele ważnych umiejętności u dzieci w wielu wczesnoszkolnym, m.in. sprawność intelektualną, logiczne myślenie, spostrzeganie, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową.. Książeczka Ortografia ó-u Książeczka do ćwiczenia wiedzy i utrwalająca znajomość pisowni wyrazów z ó i u.. Książeczka Ortografia rz-ż Ortografia zawierająca ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość zasad pisowni wyrazów z rz i ż. 5. Zestaw zawierający - nie mniej niż 2 pary puzzli i kostkę do gry. Zestaw puzzli i kostka do gry. Na jednym puzzlu znajduje się literka, na drugim rysunek przedmiotu zaczynającego się na daną literę.. Magnetyczna tablica z literami Drukowane litery, karty magnetyczne, suchy marker, gąbka do ścierania i tablica w walizce. Tablica magnetyczna podnoszona, a pod nią złożone wszystkie akcesoria. Tablicę można obrócić na zawiasach a do wykorzystania będzie odwrotna strona, 7. Zestaw planszy z literkami i cyframi Zestaw tabliczek z grawerowanymi literami i cyframi przeznaczony jest do polisensorycznej metody usprawniania funkcji wzrokowych 9.GLOTTODYWANIK - litery podstawowe i niepodstawowe. Nauka ortografii z GLOTTODYWANIKIEM Gra w wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych literek.dywanik literowy utrwala znajomość liter. Książka zwiera wiele propozycji zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem GLOTTODYWANIKA. 2. Szorstkie litery pisane (małe) wielozmysłowe poznawanie liter. Gra ma umożliwić dzieciom, wodzenie palcami po piaskowych kształtach i jednocześnie z wymawianiem danej głoski

16 22. Szorstkie litery pisane (wielkie) zestaw z wielkimi literami pisanymi. Samogłoski nadrukowano na czerwonych płytkach, a spółgłoski na niebieskich. Całość umieszczona jest w drewnianym pudełku 2. Ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-III. stron y z literami alfabetu. Każda litera podzielona winna być na elementy ułatwiające kształtne pisanie z zachowaniem prawidłowego kierunku. Wzory opracowanych liter oraz ich części napisane powinny być przerywana linią, a w końcowym etapie ćwiczenia ciągłą 2. Cyfry i szlaczki Ćwiczenia grafomotoryczne 25. zabawa i gra w łapanie piłki rozwijającej koordynację wzrokoworuchową 2. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania - cz. linią o mniej intensywnym kolorze. Zestaw ćwiczeń dla dzieci doskonalących prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych do pisania po śladzie i wypełniania ich wnętrz różnymi technikami plastycznymi, potem do kreślenia wzorów i szlaczków a na końcu do pisania w liniach i kratkach cyfry oraz znaki matematyczne. Zabawa w łapanie piłki do ćwiczenia koordynacji wzrokoworuchowej, zręczności, spostrzegawczości, doskonalenia szybkości reakcji. Książeczki przybliżające dzieciom zagadnienia związane z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. 2. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami 2.Patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami.patyczki - Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych przestrzennych figur Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. Kolorowe drewniane patyczki zakończone magnesami znakomicie nadające się do budowania skomplikowanych

17 .Liczmany nie mniej niż dwustronnych lizaków z liczbami. 5.tablice do nauki liczenia - 0.Tuba do gry przestrzennych figur, konstrukcji oraz jako liczmany. dwustronnych lizaków z liczbami. Dwie duże drewniane tabliczki (o wym nie mniejszych niż x cm) umożliwiających zestawianie ze sobą kart z cyframi oraz motywami odpowiadającymi danej cyfrze. Gra do nauki wykonywania działań matematycznych przez manipulowanie, rozpoznawania liczb, kształtów i figur geometrycznych. Do rozwijania kompetencji matematyczno-logicznych, ( do nauki pojęć: np.wypukłe i wklęsłe) 7. Kolorowe klocki drewniane,2, Drewniane klocki z liczbami oraz znakami do nauki wykonywania prostych i trudniejszych działań matematycznych.. Cyferkowe zgadywanki Gra do na rzucania kostkami do gry i jak najszybszego odszukania odpowiedników wyrzuconych oczek na klockach z cyframi. 9. Mistrz mnożenia Kolorowa gra ze sztywnych kartoników, z których połowa zawiera działania mnożenia, a połowa wyniki. 0. Domino klasyczne Wym. kostki: nie mniejszej niż,5 x 2,5 cm..kulodrom składający się z Kulodrom składająca się z minimum drewnianych klocków. Zadaniem dziecka drewnianych klocków do układania toru jest ułożenie toru dla biegu kulki. dla biegu kulki, co wymaga logicznego myślenia i zdolności przewidywania 2. Kolorowe figury A Kolorowa mozaika składająca się z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną, do na nauki logicznego myślenia. Kolorowe figury B Kolorowa mozaika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną do nauki logicznego myślenia. Kolorowe figury C Kolorowa mozaika składająca się z elementów rozwijających wyobraźnię przestrzenną 5. Matematyka na wesoło Multimedialna gra edukacyjna rozwijająca 7

18 . Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. 7.Matematyka na wesoło. Fabryka zabawek 7- lat.matematyka na wesoło. Niezwykłe wakacje -9 lat. Matematyka Symetria, miary, waga, pieniądze 2. Zestaw do liczenia w pamięci(dodawanie i odejmowanie w zakresi do 2 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie Dodawanie i odejmowanie w zakresie 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 00 kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym.. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Multimedialna gra edukacyjna dla dzieci. Rozwijająca kompetencje matematyczne uczniów Ćwiczenia do zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: - Symetria i rytm - zamykane pudełeczko, w którym znajduje się 2 ponumerowanych klocków. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Książeczki do zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw rachunków, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Pakiet - gra edukacyjna gra edukacyjna, dzięki której dzieci 2

19 dowiadują się, skąd biorą się chmury, tęcza, dlaczego pada deszcz. W jaki sposób powstają góry, skąd biorą się kamienie szlachetne, dlaczego dochodzi do wybuchu wulkanów. 2. Rytmy przyrody - plansza jednostronna Plansza edukacyjna dostarcza i porządkuje wiedzę dziecka na temat zjawiska zmieniających się pór roku. Materiał uwzględnia podział miesięczny i adekwatne do upływającego czasu zmiany zachodzące w przyrodzie - wpływ różnych warunków pogodowych na rozwój, dojrzewanie i obumieranie roślin oraz zachowanie zwierząt.. Ekosystem pól i łąk Plansza edukacyjna przedstawia ekosystem pól i łąk.. Ekosystem jeziora Plansza edukacyjna przedstawia ekosystem jeziora. 5. Kalendarz magnetyczny Zestaw do nauki dni, tygodni, miesięcy, lat oraz pór roku. Dzieci uczą się istoty zagadnień związanych z upływem czasu, w naturalny sposób przyswajają terminy z zakresu procesów zachodzących w przyrodzie.. Przyroda i jej ochrona - tablica magnetyczna Magnetyczna tablica wspomagająca edukację dzieci w zakresie ochrony środowiska. Magnetyczne elementy, z których można ułożyć różnorodne sceny na ilustrowanej tablicy tablica magnetyczna ( o wym. Min.70 x 50 cm), figury magnetyczne 7. Owady - mini puzzle plansze z puzzlami przedstawiającymi np.biedronkę, motyla, mrówkę oraz pszczołę.. Gospodarstwo domowe mini puzzle plansze z puzzlami przedstawiają zwierzęta spotykane w gospodarstwie wiejskim. 9.Jak sortować odpady? plansza szkolna przedstawiająca główne zasady sortowania odpadów, tak aby umożliwić ich skuteczny recykling. 0. Segregacja odpadów Ilustracje,karty popularnych śmieci i i opakowania imitujących prawdziwe pojemniki do ich segregacji do zabawy, 9

20 rozwija umiejętności grupowania, a jednocześnie do rozwijania świadomości ekologicznej. Mikroskop - zestaw duży Mikroskop -zabawka można zbierać próbki w plenerze, a badania przeprowadzić po powrocie do bazy. Szkła okularu o wysokiej ostrości, mocna i wytrzymała metalowa podstawa mikroskopu. Zestaw winien zawierać: - mikroskop o powiększeniach 00x, 00x, 0x, - szkło powiększające x i 7x, - identyfikator naukowca, - 2 gotowe preparaty, - 0 czystych preparatów, - 2 etykiet, - 2 błon zabezpieczających slajdy, - 2 szkiełek nakładowych, - 2 fiolki, wkrętak, - igłę preparacyjną, pęsetę, skalpel, szpatułkę, - instrukcję obsługi. 2. Potrójna lupa Przyrząd optyczny (7 x,5 x,5 cm), który umożliwi obserwację przedmiotu z góry, od spodu oraz w położeniu horyzontalnym. Potrójna lupa. mikroskop Przenośny mikroskop ( o wym. Nie mniejszych niż x 9 x 5,5 cm) z poruszającą się latarką i powiększaniem od do 0 razy, co pozwoli na wnikliwą obserwację np. owadów, czy insektów.. Kompas wielofunkcyjny Kieszonkowy instrument optyczny z różnymi możliwościami wykorzystania (lornetka, szkło powiększające, kompas, lusterko powiększające, płaszczyzna do obserwacji). 5. Zestaw do eksperymentów - 7 eksperymentów Zestaw umożliwia skonstruowanie: labiryntu elektrycznego, latającej piłki, miniodkurzacza, dmuchawki do baniek mydlanych..mały badacz Zestaw Do budowy minirobota.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo