Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A."

Transkrypt

1 Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A. CZĘŚĆ I opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Cena netto Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy linii telefonicznej Operatora lub linii innego operatora,00 0,, Aktywacja linii telefonicznej 8, 7,8 Opłata za przekazanie Abonamentu w związku z przejęciem uprawnień do korzystania z Abonamentu od dotychczasowego Abonenta. Aktywacja numeru przeniesionego z sieci innego operatora 99,00 0,00 8,80 8,80 Cennik obowiązuje od r. II. Plany taryfowe Plan Taryfowy "Optymalny". Opłata za Abonament Cena netto Abonament,97 7,0 9,00 Abonament dla Abonentów posiadających Usługę Radia i Telewizji Kablowej lub Usługę Multimedia Internet Operatora Abonament dla Abonentów posiadających Usługę Radia i Telewizji Kablowej oraz Usługę Multimedia Internet Operatora,77, 9,00,7, 9,00 Abonament naliczana z góry comiesięczna opłata za korzystanie z usług Operatora oraz utrzymywanie i konserwację stałego połączenia urządzenia końcowego zainstalowanego w Lokalu Abonenta z Siecią Operatora.. Opłaty za połączenia telefoniczne a) Połączenia lokalne, strefowe i miedzystrefowe Cena netto Minuta połączenia lokalnego, strefowego i 0,0 0,0 0, miedzystrefowego całą dobę Pierwsze 00 minut połączeń bez względu na porę ) ) ich wykonania Połączenia z numerami alarmowymi Połączenia z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta ) Miesięczna opłata za Abonament określona w poz. obejmuje pakiet 00 bezpłatnych minut połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych oraz do sieci Internet w ruchu automatycznym zaliczanych według kolejności chronologicznej. ) Niewykorzystane w danym miesiącu rozliczeniowym bezpłatne minuty nie mogą być rozliczane w kolejnych Okresach Rozliczeniowych. W planie "Optymalny" za połączenie do 60 sekund pobierana jest opłata w wysokości pełnej stawki minutowej, a za kaŝdą następną sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości /60 stawki minutowej. b) Połączenia z sieciami krajowej telefonii komórkowej (z wyłączeniem sieci PLAY) Cena netto Minuta połączenia całą dobę 0,6 0, 0,79 c) Połączenia z siecią krajowej telefonii komórkowej PLAY Cena netto Minuta połączenia całą dobę 0,8 0,8 0,99 d) Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych Rodzaj opłaty Kraje Europy, Australia, Japonia ) Cena netto 0, 0,0 0,9 USA, Kanada 0, 0,0 0,9 Reszta świata, 0,7,9

2 e) Połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych Rodzaj opłaty Kraje Europy, Australia, Japonia ) Cena netto 0,8 0,8 0,99 USA, Kanada 0, 0,0 0,9 Reszta świata,86 0,6,9 ) Wykaz krajów do których mają zastosowanie opłaty z tabeli "Połączenia międzynarodowe" (pkt. de,poz.) : Albania, Andora, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie Wyspy, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Owcze Wyspy, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy f) Połączenia do sieci Internet (dialup: ) *) Rodzaj opłaty Minuta połączenia całą dobę Cena netto *) dotyczy obszarów gdzie istnieją moŝliwości techniczne świadczenia usługi Operator nie bierze odpowiedzialności za skutki uŝycia niewłaściwych numerów dostępowych lub ich zmiany ręcznie lub przez działanie oprogramowania 0,08 0,0 0,0 Opłata za dostęp do sieci Internet obowiązuje jedynie pod warunkiem korzystania z ogólnopolskiego numeru dostępowego Operatora: g) Połączenia do sieci Internet 0 0 xx xx (dialup: 0 0 TP S.A.) *) Cena netto Za minuty połączenia od 8:00 do 8:00 w dni robocze 0,9 0,06 0, Za 6 minut połączenia od 8:00 do 8:00 w dni robocze 0,9 0,06 0, Za 6 minut połączenia przez całą dobę w soboty, niedziele i święta *) dotyczy obszarów gdzie istnieją moŝliwości techniczne świadczenia usługi 0,9 0,06 0,. Usługi dodatkowe a) "Tanie pakiety" opłaty miesięczne 00 minut połączeń lokalnych, strefowych i, międzystrefowych Pakiety lokalne i strefowe 00 minut połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych Pakiety komórkowe do krajowych sieci komórkowych 60 minut połączeń komórkowych 0 minut połączeń komórkowych Cena netto 8,0 9,,89 6,0,80 0,00 6,9 6,00 0 minut połączeń komórkowych,,69 6,00,8,,0 W ramach kaŝdego typu połączeń (lokalne, strefowe i międzystrefowe lub komórkowe, moŝna skorzystać wyłącznie z jednego "Taniego pakietu". Usługa "Tanie pakiety" moŝe być łączona dla danej kategorii połączeń z usługami przyznającymi pakiet bezpłatnych minut, takŝe w przypadku, gdy pakiet taki wynika z umowy lub regulaminu promocji. "Tanie pakiety" to zestaw usług umoŝliwiających wykonywanie bezpłatnych połączeń dla wybranej grupy połączeń. Aktywacja usługi nastpuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego. Opłata abonamentowa za usługę naliczana jest miesięcznie i płatna z góry. Minimalny okres na jaki moŝna zamówić usługę to pełny Okres Rozliczeniowy. Pakiet bezpłatnych połączeń obejmuje połączenia wykonane w miesiącu, za który została naliczona opłata miesięczna za usługę. Przykład: wybór usługi "00 minut bezpłatnych połączeń lokalnych, strefowych i miedzystrefowych" nie wyklucza korzystania z pakietu bezpłatnych połączeń lokalnych strefowych i miedzystrefowych, stanowiących ulgę przyznaną w ramach promocji. W opisanych przypadkach aktywacja usługi "Tanie pakiety", dla danej kategorii połączeń (lokalne, strefowe i międzystrefowe lub komórkowe), nie jest związana z koniecznością rezygnacji Abonenta z uprawnień wynikających z innych usług lub promocji, przyznających ulgi dla kategorii połączeń wynikającej z wybranej usługi "Tanie pakiety".

3 III. Inne połączenia a) Połączenia do sieci inteligentnej Rodzaj połączenia Sposób zaliczania Cena netto za połączenie za połączenie 0,9 0,06 0, w godzinach od 8:00 do :00 za kaŝde rozpoczęte min połączenia, w godzinach od :00 do 8:00 za kaŝde rozpoczęte 6 min połączenia 0,9 0,9 0,06 0, 0,06 0, za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia 0,9 0,06 0, w godzinach od 8:00 do :00 za kaŝde rozpoczęte min połączenia, w godzinach od :00 do 8:00 za kaŝde rozpoczęte 6 min połączenia 0,9 0,06 0,9 0,06 0, 0, Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfikacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów jednostki taryfikacyjnej. Połączenia rozliczane są według jednostki taryfikacyjnej o wartości 0,9 zł netto. Wysokośc opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi. w godzinach od 8:00 do 8:00 w dni robocze, za minutę połączenia 0,0 0,09 0,9 w godzinach od 8:00 do 8:00 w dni robocze, za minutę połączenia 0,0 0,0 0, w godzinach od 8:00 do 8:00 w soboty, niedziele i święta, za minutę połączenia 0,0 0,07 0,7 w godzinach od 8:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia, za minutę połączenia 0,0 0,0 0, b) Połączenia do sieci inteligentnej o podwyŝszonej opłacie Rodzaj połączenia Cena netto 0,9,0 0, 0,06 0,,8,69 0,7,06,0 0,6,6,00 0,66,66,6 0,76, Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfikacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów jednostki taryfikacyjnej. Połączenia rozliczane są według jednostki taryfikacyjnej o wartości 0,9 zł netto. Dla pozycji od do 8 opłata naliczana jest za minutę połączenia. Wysokośc opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi.

4 ,00 0,88,88 6,,8 7,6 8,,79 9,9 0,8 0, 0,7,6 0,6,,0 0,,8,9 0,70,89,06 0,89,9,, 6,7 8,,79 9,9 0,,,8 Dla pozycji od 9 do 7 opłata naliczana jest za wykonane połączenie bez względu na czas jego trwania c) Połączenia do sieci teleinformatycznych o podwyŝszonej opłacie Rodzaj połączenia Cena netto za minutę 0,9 0,06 0,,0 0,,8,69 0,7,06,0 0,6,6,00 0,66,66, 0,76,,00 0,88,88 6,,8 7,6 8,,79 9,9 Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfikacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów jednostki taryfikacyjnej. Połączenia rozliczane są według jednostki taryfikacyjnej o wartości 0,9 zł netto. Wysokośc opłat ustalana jest przez operatora świadczącego usługi. d) Połączenia do sieci przywoławczej. Rodzaj połączenia 0~6 (z wyłączeniem 0~6) 0~6 (z wyłączeniem 0~6) 0~6 Sposób zaliczania Opłata w godzinach od 8:00 do :00 za minuty połączenia Opłata w godzinach od :00 do 8:00 za 6 minut połączenia Opłata za minutę połączenia Cena netto 0,9 0,06 0, 0,9 0,06 0,,00 0,88,88 ` Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfikacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów jednostki taryfikacyjnej. Połączenia rozliczane są według jednostki taryfikacyjnej o wartości 0,9 zł netto.

5 e) Połączenia do systemów komórkowej telefonii satelitarnej. Rodzaj połączenia Sposób zaliczania Cena netto Irydium 0~08867 MCP Mobile Communication Partner 0~088 Thuraya Mobile 0~0886 Opłata we wszystkie dni tygodnia za minutę połączenia 6,,8 7,6 Opłata za połączenia naliczana jest na podstawie ilości jednostek taryfikacyjnych (tj. ilości rozpoczętych okresów jednostki taryfikacyjnej. Połączenia rozliczane są według jednostki taryfikacyjnej o wartości 0,9 zł netto. f) Połączenia w ramach usługi Poland Direct (TP. S.A.)* Połączenia w ramach usługi Poland Direct tp są rozliczane wg czasu rzeczywistego ich trwania. Opłata naliczna jest jako suma: opłaty za rzeczywisty czas trwania połączenia wg taryfy za połączenie do danego kraju i opłaty dodatkowej,zł netto (, zł brutto) za realizację połączenia, niezaleŝnie od czasu jego trwania. ObciąŜenie Abonenta za korzystanie z połączeń Poland Direct następuje na podstawie danych przekazywanych przez Telekomunikację Polską S.A. g) Połączenia z numerami usług informacyjnych (TP.S.A.)*. Usługa Cena netto 8 9 Biuro Numerów opłata za połączenie,6 0,6, 89 Międzynarodowe Biuro Numerów opłata za minutę,00 0,, 8 8 informacja o numerach telefonicznych w języku angielskim opłata za minutę 900 zamawianie rozmów międzystrefowych opłata za połączenie 90 zamawianie rozmów międzynarodowych opłata za połączenie,00 0,87 0,87 0, 0,9 0,9,,06,06 W ramach jednego połączenia z Biurem Numerów () moŝna uzyskać informację maksymalnie o numerach telefonów. W ramach jednego połączenia z usługą zamawiania rozmów ( i ) moŝna zamówić rozmowę z jednym telefonu. h) Pozostałe połączenia i usługi w sieciach innych Operartorów Za pozostałe połączenia do sieci innych operatorów oraz usługi świadczone w zakresie określonym w umowach zawartych przez Multimedia Polska S.A. z tymi operatorami, obejmujące m.in. transmisję danych oraz inne usługi świadczone w sieci przez tych operatorów, w tym usługi w ruchu ręcznym, pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem danego operatora. Uwaga: w przypadku Planów Taryfowych Mini, Mini, Mini 0 opłaty wzrastają o 00% IV. Inne usługi a) Usługi związane z rachunkiem Cena netto Comiesięczna lub jednorazowa szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednej stacji telefonicznej w postaci wydruku lub w postaci elektronicznej na nośniku,00,0 6,0 Opłaty wymienione w Rozdziale IV "Inne usługi" są wspólne dla wszystkich Planów Taryfowych, o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w Cenniku. b) Usługi dodane Usługa Natychmiastowe przeniesienie połączeń Przeniesienie połączeń, gdy linia jest zajęta Przeniesienie połączeń, gdy nikt nie odpowiada Nie przeszkadzać Połączenie oczekujące Cena netto Opłata abonamentowa Cena brutto Opłata generowana przez usługę Cena netto Cena brutto Minimalny okres na jaki moŝna zamówić usługi dodane wymagające opłaty abonamentowej, to jeden pełny Okres Rozliczeniowy. Abonament za usługi dodane jest naliczany miesięcznie i płatny z góry. Usługi przeniesienia połączeń () rozliczane są za czas trwania połączenia przeniesionego z uwzględnieniem rodzaju połączenia. Aktywacja usługi wybierania skróconego (0 lub ) następuje na zlecenie

6 6 Gorąca linia 7 Połączenie trójstronne 8 Budzenie jednokrotne ) 9 Budzenie regularne) (Opłata za jedno budzenie) 0 Wybieranie skrócone numerów do 0 Wybieranie skrócone numerów do 00 x wartość impulsu x wartość impulsu Usługa blokady połączeń wychodzących zakładana na stałe () lub programowana przez Abonenta z klawiatury aparatu (), po uprzednim zamówieniu w BOK i aktywowaniu w Sieci moŝliwości blokady zaleŝne od obszaru (strefy numeracyjnej) i dostępne w BOK. Opłata za usługę jest naliczana za cały Okres Rozliczeniowy, niezaleŝnie od tego, w którym dniu miesiąca blokada została aktywowana i w którym dniu miesiąca została wyłączona. Blokada połączeń wychodzących stała,00 0,66,66 Zmiana poziomu blokady (usługa pochodna do usługi Blokada połączeń wychodzących stała) Blokada połączeń wychodzących dynamiczna,00 0,66,66 Przywrócenie hasła (usługa pochodna do usługi Blokada połączeń wychodzących dynamiczna) Prezentacja numeru przychodzącego,0 0,,0 ) wartość impulsu dla sekundowych Planów Taryfowych wynosi 0,9 zł netto,00 0,,,00 0,, Dostępne opcje usługi "Blokada połączeń wychodzących (stała i dynamiczna)": 0 Brak blokady na wszystkie rodzaje połączeń Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie (połączenia rozpoczynające się od 007.., 008.., 00.., 00.., 070..). Zablokowanie połączeń międzynarodowych. Zablokowanie połączeń międzystrefowych. Zablokowanie połączeń do sieci komórkowych i na pager. Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie (połączenia rozpoczynające się od 007.., 008.., 00.., 00.., 070..) oraz połączeń do sieci komórkowych i na pager. 6 Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie (połączenia rozpoczynające się od 007.., 008.., 00.., 00.., 070..), połączeń międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager. 7 Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie: 007, 008, 00, 00, 070, połączeń międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager oraz połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych. 8 Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie: 007, 008, 00, 00, 070, połączeń międzynarodowych, połączeń międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager oraz połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych. 9 Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie (połączenia rozpoczynające się od 007.., 008.., 00.., 00.., 070..) połączeń międzynarodowych, połączeń międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych i na pager, połączeń do Internetu i sieci teleinformatycznych, połączeń lokalnych i strefowe, połączeń do infolinii płatnych, połączeń typu AUS (numeracji skróconych). Usługa "Blokada połączeń wychodzących stała" () dla opcji "Brak blokady na wszystkie rodzje połączeń (0)" i "Zablokowanie połączeń o podwyŝszonej opłacie (połączenia rozpoczynające się od 007.., 008.., 00.., 00.., 070..) ()" jest bezpłatna. Zmiana poziomu blokady z opcji 0 na opcję i odwrotnie jest bezpłatna. Usługa "Blokada połączeń wychodzących dynamiczna" płatna w kaŝdym przypadku niezaleŝnie od opcji wybranej przez Abonenta za pomocą klawiatury aparatu. Abonent moŝe mieć aktywną tylko jedną z usług ( lub) na jednej linii c) Usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych Cena netto Instalacja urządzeń stanowiących zakończenie łącza: dodatkowego gniazda w tym samym lokalu (w odległości do 0m od dotychczasowego,00,0 8,0 miejsca instalacji) dodatkowego gniazda w tym samym lokalu (w odległości pow. 0m od dotychczasowego według kosztów rzeczywistych miejsca instalacji) Przeniesienie stacji telekomunikacyjnych na inną posesję w ramach istniejącej sieci i moŝliwości bez opłat technicznych Sprawdzenie wykonanej przez Klienta instalacji za kaŝdą linię abonencką,00,0 8,0 Sprawdzenie wykonanej przez Klienta instalacji za kaŝdą linię abonencką ),99, 7, Naprawa lub modernizacja Sieci w Lokalu według kosztów rzeczywistych Opłaty te nie obejmują kosztów uzyskania dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

7 d) Numeracja stacji telefonicznej Cena netto Numer złoty 00,00 6,00 6,00 Numer srebrny 00,00 88,00 88,00 Numer na Ŝyczenie,00,0 0,0 Zmiana numeru na wniosek Abonenta w planach rozliczanych sekundowo,00 7,70,70 ZastrzeŜenie numeru 6 Przeniesienie numeru wewnątrz Sieci Multimedia 0,98 9,0 0,00 7 Przeniesienie numeru poza Sieć Multimedia 0,98 9,0 0,00 8 Zachowanie numeru przy zmianie linii telefonicznej z cyfrowej na analogową w ramach Sieci Multimedia ),00,0 6,0 telekomunikacyjnej. Przeniesienie numeru realizowane jest dla poszczególnych numerów telefonicznych w obrębie jednej strefy numeracyjnej; przeniesienie realizowane jest w ramach istniejących moŝliwości technicznych. Przeniesienie numeru poza Sieć Multimedia jest realizowane do sieci tych operatorów, z którymi zawarte są umowy określające zasady realizacji tej usługi w ramach istniejących moŝliwości technicznych. e) Pozostałe usługi i opłaty Cena netto Zawieszenie Abonamentu na Ŝyczenie Abonenta (do 6 miesięcy) Ponowne włączenie do Sieci po uprzednim zawieszeniu Abonamentu na wniosek Abonenta,00 7,70,70 Ponowne włączenie do Sieci po uprzednim zawieszeniu usług w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu, w tym z powodu pozostawania w zwłoce z płatnością rachunku,8 0,7,00 Zmiana Abonamentu,00,0 6,0 Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora kara umowna (za kaŝdy dzień opóźnienia) Opłata za naprawę lub kara umowna za zniszczenie, 8,0,80 0,00 6 zdekompletowanie, utratę lub niezwrócenie Sprzętu 800,00 Operatora Maksymalny okres, na jaki moŝna zamówić usługę zawieszenia Abonamentu to 6 Okresów Rozliczeniowych. Ponowne włączenie do Sieci następuje po upływie wyznaczonego terminu, lub wcześniej na wniosek Abonenta. Opłata za usługę jest naliczana jednorazowo i płatna z góry za cały okres. Zmiana Abonamentu następuje ze skutkiem na początek następnego Okresu Rozliczeniowego. V. Uwagi. Korzystanie z wybranych usług w danej lokalizacji oraz jej parametry uwarunkowane są istniejącymi moŝliwościami technicznymi.. Wszystkie ceny podane zostały w PLN.. Za opóźnienie w płatnościach pobiera się odsetki ustawowe.. Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania rabatów. CENNIK PLANU TARYFOWEGO "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A. obowiązuje od dnia r.

8 CZĘŚĆ II opłaty dla łączy ISDN ) ) dotyczy obszarów gdzie istnieją moŝliwości techniczne świadczenia usługi I. Opłata za uzyskanie dostępu ISDN do sieci telekomunikacyjnej Cena netto Aktywacja łącza ISDN: Dostęp podstawowy B+D 90,00 6,80,80 Dostęp rozszerzony (pierwotny) 0B+D 00,00 0,00 670,00 Opłata za zmianę dostępu z łącza analogowego na ISDN (dla łącza ISDN B+D) Opłata za przekazanie Abonamentu, w związku 90,00 9,80 09,80 przejęciem uprawnień do korzystania z Abonamentu od dotychczasowego Abonenta. 0,00 8,80 8,80 Aktywacja numeru przeniesionego z sieci innego operatora Usługi ISDN świadczone są w miarę istniejących moŝliwości technicznych II. Plany Taryfowe. Opłaty za Abonament Cena netto Dostęp podstawowy B+D Plan Taryfowy Optymalny *,97 7,7, Dostęp podstawowy 0B+D Plan Taryfowy Optymalny * 600,00,00 7,00 W ramach usługi ISDN B+D Abonent otrzymuje nieodpłatnie numery MSN *Rabaty w wysokości abonamentu wynikające z posiadania innych usług Multimedia dotyczą tylko linii analogowych, nie dotyczą planu Optymalny w usłudze ISDN B+D oraz 0 B+D. Zryczałtowana opłata za połączenia do sieci Internet (dialup: )* Rodzaj opłaty Dial up+ miesięczna opłata zryczałtowana za połączenia z dostępowym Cena netto,00 9,70 6,70 Operator nie bierze odpowiedzialności za skutki uŝycia niewłaściwych numerów dostępowych lub ich zmiany ręcznie lub przez działanie oprogramowania * usługa dostępna w miarę moŝliwości technicznych. Opłaty za połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia telefoniczne z sieci ISDN pobierane są za kaŝdy kanał B dla wybranego Planu Taryfowego według obowiązującego aktualnie cennika połączeń dla linii analogowych. Opłata za dostęp do sieci Internet obowiązuje jedynie pod warunkiem korzystania z ogólnopolskiego numeru dostępowego Operatora: Z usługi Dial up+ mogą korzystać wyłacznie Abonenci dostępu B+D. Usługi dodatkowe dla Planów Taryfowych Usługi dodatkowe "Tanie Pakiety", dostępne są wyłacznie dla dostępu podstawowego B+D i realizowane wyłącznie dla połączeń wykonanych z numeru głównego łącza. Opłata ze te usługi pobierana jest zgodnie z wybranym Planem Taryfowym, według obowiązującego cennika dla linii analogowych. III. Usługi dodane ISDN Cena netto Usługi związane z adresowaniem MSN wielokrotny numer tel., za kaŝdy kolejny numer,00 0,, DDI bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego 0,0 0,09 0,9 Usługi identyfikacji numeru CLIP prezentacja numeru wywołującego

9 CLIR blokada prezentacji numeru wywołującego Usługi związane z zarządzaniem połączeniami CW wywołanie oczekujące HOLD zawieszenie połączenia TP przenośność terminala CFU przekierowanie wywołań bezwarunkowe CFB przekierowanie wywołań przy zajętości ICBCD blokada połączeń przychodzących z przeniesienia ECT transfer wywołań (dla klientów biznesowych) CFNR przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi Inne usługi UUS sygnalizacja pomiędzy uŝytkownikami SUB pod adresowanie Opłaty za pozostałe telefoniczne usługi dodane nieokreślone w zestawienu opłata dla usług ISDN, a zawarte w Cenniku dla linii analogowych, naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi w nim stawkami. Świadczenie danej usługi dodanej uzaleŝnione jest od istniejących moŝliwości technicznych. Przeniesienie numeru realizowane jest dla poszczególnych numerów telefonicznych w obrębie jednej strefy numeracyjnej; dla dostępu ISDN opłatę nalicza się za kaŝdy numer telefoniczny (MSN); przeniesienie realizowane jest w ramach istniejących moŝliwości technicznych. IV. Inne usługi dla łączy ISDN Cena netto Zachowanie numeru przy zmianie linii telefonicznej,00 z analogowej na cyfrową w ramach Sieci Multimedia Przeniesienie zakończenia sieciowego NT (w ramach istniejących moŝliwości technicznych) za kaŝde NT,0 6,0 w tym samym lokalu 0,00,0,0 do innego lokalu na terenie tej samej posesji 0,00,0,0 na inna posesję na terenie tej samej sieci miejscowej 0,00 6,0 6,0 Opłaty za inne usługi telefoniczne dla łączy ISDN oraz opłaty pozostałe, niewymienione w części II "Opłaty dla łączy ISDN", a zawarte w części I cennika "Opłaty dla linii analogowych", naliczane są zgodnie z obowiązującymi w niej stawkami. CENNIK PLANU TARYFOWEGO "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A. obowiązuje od dnia r.

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 00 minut, Nonstop. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX

Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX I. Informacje ogólne. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Infolinia 61 447 99 20, www.tosa.pl

Infolinia 61 447 99 20, www.tosa.pl Cennik Dostawcy usług (Usługi Głosowe) TARYFA ZŁOTA 60, TARYFA ZŁOTA 300, TARYFA DIAMENTOWA I. Informacje o połączeniach. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Mix w Play

Cennik Oferty Mix w Play Cennik Oferty Mix w Play Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2012 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Obowiązuje od 20 lipca 2010 roku ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Oferta Orange Stacjonarny dla Firm jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto)

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto) Obowiązuje od 30.04.2016 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości Abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 15 września 2017 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Cennik Oferty 2012 Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2014r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy usług (Usługi Głosowe)

Cennik Dostawcy usług (Usługi Głosowe) Cennik Dostawcy usług (Usługi Głosowe) TARYFY BIZNES CYFROWA I. Informacje ogólne. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Drugi numer dla Firm

Cennik Oferty Drugi numer dla Firm Cennik Oferty Drugi numer dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik Oferty Drugi numer dla Firm jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II

Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 21 czerwca 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX

CENNIK OFERTY PLAY MIX CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Kwota netto zł vat kwota brutto zł. 1 Aktywacja Usługi głosowej dla jednego Odbiornika Abonenta 243,01 55,89 298,90

Lp. Rodzaj opłaty Kwota netto zł vat kwota brutto zł. 1 Aktywacja Usługi głosowej dla jednego Odbiornika Abonenta 243,01 55,89 298,90 Cennik Dostawcy usług Usługi głosowe i Usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFA FIRMA 60, TARYFA FIRMA 00, TARYFA FIRMA 0000 I. Informacje o połączeniach Usługi, o których mowa w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM

Cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Cennik usług podstawowych w ramach taryfy Mobilny Telefon SIM Tabela nr 1. Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe rozliczane poza Pakietem 60

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile

Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r. do odwołania i w całości zastępuje Cennik taryfy TakJakLubię dla Klientów Abonamentowych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA

Cennik Oferty FORMUŁA Cennik Oferty FORMUŁA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 22 grudnia 2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Cennik Usługi Maxitel Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA

Cennik Oferty FORMUŁA Cennik Oferty Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

z komponentami Operator: Netia S.A. lub Telefonia Dialog sp. z o.o.

z komponentami Operator: Netia S.A. lub Telefonia Dialog sp. z o.o. Obowiązuje od 26.10.2015 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem

Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 30 października 2012 r. do 6 października 2012 r. (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę

Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r. do odwołania i w całości zastępuje Cennik taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę obowiązujący od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play domowy

Cennik Oferty Play domowy Cennik Oferty Play domowy Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM

CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM CENNIK OFERTY PROMOCYJNEJ PLAY DLA FIRM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1 lipca 2009 r. do odwołania Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm jest

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 22 grudnia 2014 r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 12.11.2014 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Nowy Mix w Play

Cennik Oferty Nowy Mix w Play Cennik Oferty Nowy Mix w Play Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149 CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149 obowiązuje od 23.08.2011 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ ) Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play dla Firm

Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 19.10.2007r do odwołania Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm jest skierowany

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. obowiązuje od 30.04.2016 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS,

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149 CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 149 obowiązuje od 10.01.2012 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2012 r.) Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje r. do odwołania

CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje r. do odwołania CENNIK OFERTY PLAY MIXTURA Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje 15.05.2009 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo