Wynikiem będzie wyświetlenie pustej strony, jednak, gdy sprawdzimy jej kod źródłowy okaże się, że zawiera on poprawny nagłówek dokumentu html:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynikiem będzie wyświetlenie pustej strony, jednak, gdy sprawdzimy jej kod źródłowy okaże się, że zawiera on poprawny nagłówek dokumentu html:"

Transkrypt

1 Podczas kursów systemu RedHat administratorzy zdobywają między innymi podstawy wiedzę o sposobach wykorzystywania powłoki systemowej bash. Umiejętność korzystania z powłoki systemowej jest oczywiście bardzo ważna dla administratora systemu Linux, jednakże coraz nie można nie brać pod uwagę popularności środowiska graficznego w tym również wykorzystującego technologię WWW. Przedstawiany Państwu materiał szkoleniowy ma na celu przedstawienie jednej z wielu możliwości wykorzystania dowolnej przeglądarki WWW jako interfejsu użytkownika skryptów powłokowych i w moim przekonaniu stanowi bardzo dobry przykład możliwości klasycznych mechanizmów systemów Linux bez potrzeby korzystania z dodatkowych języków programowania. Wystarczy jedynie najprostszy serwer WWW no i oczywiście powłoka bash (nawet w ograniczonej wersji np. BusyBox). Każdy interfejs administratora jest właściwie specjalizowanym edytorem plików konfiguracyjnych. Podstawowym jego zadaniem jest więc zapis wprowadzanych przez administratora danych. Oczywiście można to zrealizować bezpośrednio w powłoce, jednak celem tego szkolenia jest utworzenie formularza HTML, za pomocą którego będziemy mogli przekazywać dane skryptom powłokowym. Wykorzystamy w tym celu sztuczkę, która umożliwia tworzenie dynamicznej strony WWW przy użyciu komend powłoki bash. A oto i ona: Tworzymy skrypt cgi o nazwie np. test.cgi: #!/bin/bash PATH=/bin:/usr/bin export TRESC=${1: text/html} echo e "Content Type: $TRESC\n" echo '<meta content="text/html; charset=iso ">' i umieszczamy go w katalogu /var/www/cgi-bin nadając mu oczywiście atrybuty wykonywalności. Uruchamiany serwer Apache i za pomocą przeglądarki próbujemy połączyć się z adresem: Wynikiem będzie wyświetlenie pustej strony, jednak, gdy sprawdzimy jej kod źródłowy okaże się, że zawiera on poprawny nagłówek dokumentu html: <meta content="text/html; charset=iso "> To jest właśnie wynik działania naszej sztuczki - otóż powoduje ona, że standardowe wyjście powłoki jest odczytywane linia po linii i w ten sposób powstaje strona WWW. Strona 1 z 10

2 Skrypt test.cgi utworzył oczywiście stronę zawierającą tylko jedną, nie wyświetlaną linię informacyjną, lecz stało się tak dlatego, że po prostu dalszych linii nie ma. Jeśli dodamy dalsze linie, za pomocą których powłoka będzie wysyłać dane na swe standardowe wyjście jego zawartość będzie tworzyć stronę WWW. Przykładowo, chcemy odczytać adres sprzętowy (MAC) interfejsu sieciowego eth0. W tym celu do naszego skryptu test.cgi dopiszemy trzy linie: echo '<H1>Adres MAC:</H1>' MAC=`grep HWA /etc/sysconfig/network scripts/ifcfg eth0` echo $MAC I nasza strona będzie wyglądać tak: Strona 2 z 10

3 Przekazywanie informacji za pomocą zmiennych może następować w obie strony to znaczy możemy również wprowadzić żądaną wartość zmiennej za pomocą formularza HTML wyświetlanego na naszej stronie: Strona 3 z 10

4 Skrypt cgi, który utworzył powyższą stronę wygląda tak: #!/bin/bash PATH=/bin:/usr/bin export TRESC=${1: text/html} echo e "Content Type: $TRESC\n" echo '<meta content="text/html; charset=iso ">' echo '<H1>Wprowadzanie zmiennych:</h1>' echo '<form action="test1.cgi" method=post>' echo "1 Zmienna: "'<input type="text" name="raz" size="20"><br>' echo "2 Zmienna: "'<input type="text" name="dwa" size="20"><br>' echo "3 Zmienna: "'<input type="text" name="trzy" size="20"><br>' echo '<input type="submit" size="10" name=action value="zapisz">' echo '</form>' read QUERY_STRING echo $QUERY_STRING Dwie ostatnie linie dodano w celu odczytania i wyświetlenia przekazywanych przez stronę WWW wprowadzonych wartości zmiennych. Wprowadzając niewielką zmianę w ostatniej linijce można sformatować wynik do prostszej postaci oraz równocześnie zapisać go do pliku: echo $QUERY_STRING tr "&" "\n" > /tmp/wynik Plik /tmp/wynik będzie wyglądał tak: raz=<wartosc 1 zmiennej> dwa=<wartosc 2 zmiennej> trzy=<wartosc 3 zmiennej> action=zapisz Pozostaje jeszcze dla porządku usunięcie czwartej linii. Najprościej to wykonać za pomocą edytora strumieniowego sed: sed e '4d' /tmp/wynik Oczywiście zrobimy to w jednej linii: echo $QUERY_STRING tr "&" "\n" sed e '4d' /tmp/wynik Ambitniejsi Czytelnicy mogą skorzystać z adresowania za pomocą wyrażeń regularnych. Jeśli sprawdzimy, jak wygląda plik /etc/sysconfig/network scripts/ifcfg eth0 to stwierdzimy, że bez problemów możemy przygotować interfejs WWW, który umożliwi nam zapis pliku o takiej postaci. Proszę zwrócić uwagę, że w powyższych przykładach użyłem wyłącznie standardowych komend Strona 4 z 10

5 powłoki bash (oraz oczywiście serwera Apache dostarczanego z systemem RedHat). Nie ma więc potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania (np. Webmin lub podobnego), nie wystąpią żadne problemy z zależnościami, wersjami bibliotek itp. Nic nie stoi oczywiście także na przeszkodzie, aby z przygotowanego w taki sposób prostego, testowego interfejsu korzystać zdalnie (oczywiście pod warunkiem zachowania reguł bezpieczeństwa) za pomocą dowolnej przeglądarki w tym również z tabletu CTAB. Wykorzystywanie jedynie standardowych mechanizmów gwarantuje najwyższy stopień kompatybilności. Przygotowując interfejs WWW za pomocą przedstawionego powyżej mechanizmu możemy oczywiście korzystać ze wszystkich opcji udostępnianych przez standardowe mechanizmy tworzenia formularzy HTML. Zadanie to można sobie znacznie ułatwić wykorzystując edytor dokumentów HTML typu WYSIWIG. Ważne jednak, aby ten edytor tworzył proste kody dokumentów HTML, aby można je później przekształcić do wymaganej postaci to znaczy uzupełnić linie o polecenie echo oraz inne odpowiednie znaki. Dobrym wyborem może być edytor HTML Kompozer - ( ). Czynność tą można dość łatwo zautomatyzować wykorzystując edytor strumieniowy sed oraz polecenie tr. Ilustruje to poniższy przykład: Powłoka bash i przeglądarka WWW Plik wygenerowany przez program Kompozer: <form action="test.cgi" name="test"> <input size="20" name="adres"><br> <input name="key" value="pl" type="checkbox"><br> <input name="key" value="en" type="checkbox"><br> <input name="key" value="c" type="checkbox"><br> <input name="switch" value="add" type="radio"><br> <input checked="checked" name="add" value="2" type="radio"><br> <select name="wybór:"> <option>opcja1</option> <option>opcja2</option> <option>opcja3</option> <option>opcja4</option> <option>opcja5</option> </select> <br> </form> Łańcuch komend realizujących przekształcenie wygenerowanego pliku: sed 's/</\necho %</g' < plik_we sed 's/>/>%/g' tr "%" "'" > plik_wy Strona 5 z 10

6 Plik wynikowy plik_wy (o nazwie test3.cgi) po przekształceniu będzie wyglądał następująco: echo '<form action="test.cgi" name="test">' echo '<input size="20" name="adres">' echo '<input name="key" value="pl" type="checkbox">' echo '<input name="key" value="en" type="checkbox">' echo '<input name="key" value="c" type="checkbox">' echo '<input name="switch" value="add" type="radio">' echo '<input checked="checked" name="add" value="2" type="radio">' echo '<select name="wybór:">' echo '<option>'opcja1 echo '</option>' echo '<option>'opcja2 echo '</option>' echo '<option>'opcja3 echo '</option>' echo '<option>'opcja4 echo '</option>' echo '<option>'opcja5 echo '</option>' echo '</select>' echo '<input type= submit size= 10 value= Zapisz > echo '</form>' Następnie uzupełniamy plik o nagłówek oraz instrukcje realizujące zapis wprowadzonych danych do pliku wynikowego: #!/bin/bash PATH=/bin:/usr/bin export TRESC=${1: text/html} echo e "Content Type: $TRESC\n" echo '<meta content="text/html; charset=iso ">' read QUERY_STRING echo $QUERY_STRING tr "&" "\n" sed e '4d' /tmp/wynik Strona 6 z 10

7 Oraz wygenerowany próbny plik konfiguracyjny /tmp/wynik: Adres=wartosc key=en add=2 W powyższym przykładzie celowo pominąłem opisy pól, komentarze, elementy graficzne itp., którymi można upiększyć nasz przykładowy program konfiguracyjny aby nie komplikować prezentowanego kodu HTML. Przykład praktycznego zastosowania: Programy dla systemu LINUX posiadają zazwyczaj bardzo wiele opcji, których zapamiętanie jest praktycznie niemożliwe. Przykładem takiego programu może być choćby popularny program rdesktop (lub jego klon freerdp), który realizuje połączania za pomocą protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) z maszynami pracującymi pod kontrolą systemu MS Windows oraz coraz częściej także Linux (rozwiązanie RDP serwer for Linux XRDP omówione w poprzedniej części materiałów pomocniczych). Listę tych opcji możemy uzyskać za pomocą polecenia rdesktop (bez podawania żadnych opcji). Na następnej stronie przedstawiłem niepełną listę dostępnych opcji wraz z krótkim opisem... Strona 7 z 10

8 rdesktop: A Remote Desktop Protocol client. Version Copyright (C) Matthew Chapman. See for more information. Usage: rdesktop [options] server[:port] u: user name d: domain s: shell c: working directory p: password ( to prompt) n: client hostname k: keyboard layout on server (en us, de, sv, etc.) g: desktop geometry (WxH) f: full screen mode b: force bitmap updates L: local codepage A: enable SeamlessRDP mode B: use BackingStore of X server (if available) e: disable encryption (French TS) E: disable encryption from client to server m: do not send motion events C: use private colour map D: hide window manager decorations K: keep window manager key bindings G: prevent window manager key bindings S: caption button size (single application mode) T: window title N: enable numlock syncronization X: embed into another window with a given id. a: connection colour depth z: enable rdp compression x: RDP5 experience (m[odem 28.8], b[roadband], l[an] or hex nr.) P: use persistent bitmap caching r: enable specified device redirection (this flag can be repeated) ' r comport:com1=/dev/ttys0': enable serial redirection of /dev/ttys0 to COM1 or COM1=/dev/ttyS0,COM2=/dev/ttyS1 ' r disk:floppy=/mnt/floppy': enable redirection of /mnt/floppy to 'floppy' share or 'floppy=/mnt/floppy,cdrom=/mnt/cdrom' ' r clientname=<client name>': Set the client name displayed for redirected disks ' r lptport:lpt1=/dev/lp0': enable parallel redirection of /dev/lp0 to LPT1 or LPT1=/dev/lp0,LPT2=/dev/lp1 ' r printer:mydeskjet': enable printer redirection or mydeskjet="hp LaserJet IIIP" to enter server driver as well ' r sound:[local[:driver[:device]] off remote]': enable sound redirection remote would leave sound on server... Strona 8 z 10

9 Możliwości przedstawionego rozwiązania ilustruje opracowany na potrzeby konfiguracji połączeń RDP program wykorzystujący opisywaną technikę: Służy on do zapisania złożonego polecenia (sesji) RDP w postaci pliku <nazwa_sesji>.rdp. Plik ten posiada atrybuty wykonywalności i jest po prostu poleceniem, które można przyporządkować odpowiedniemu aktywatorowi (ikonie) na pulpicie systemu Linux. tomek.rdp rdesktop u tomekb 5 a24 f kpl xlan rsound:off Program konfiguracji RDP przy pomocy formularza WWW umożliwia zapis dowolnej liczby sesji pod różnymi nazwami, a co najważniejsze zabezpiecza przed popełnianiem błędów, nie wymaga gorączkowego przeszukiwania manuali oraz za każdym razem działa tak samo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zapis sesji możliwy jest jedynie po podaniu hasła administratora. Administrator może również w ogóle wyłączyć możliwość korzystania z tego programu (zielony napis na górze strony informuje o udostępnieniu tej usługi) po uzyskaniu dostępu za pomocą ssh. Strona 9 z 10

10 Uwagi końcowe: Celem tego materiału było przedstawienie pewnej metody a nie dystrybucja konkretnych programów i skryptów. Proszę więc traktować wszystkie listingi jako przykładowe a nie jako gotowe produkty do natychmiastowego zastosowania. Starałem się położyć jak największy nacisk na przejrzystość i zrozumiałość prezentacji, tak, aby każdy zainteresowany mógł we własnym zakresie zanalizować podane przykłady. Świadomie nie wyjaśniałem i nie komentowałem poleceń edytora sed. W sieci można znaleźć bardzo dużo materiałów i tutoriali poświęconych temu edytorowi, w których można znaleźć niezbędne informacje. Starałem się za to unikać złożonych poleceń (np. adresowania za pomocą wyrażeń regularnych oraz wzorców) spowodowało to między innymi konieczność dodatkowej filtracji wyjścia poleceniem tr. Podobnie uznałem za oczywistą znajomość podstawowej składni języka HTML. Skorzystanie z zaprezentowanej metody nie wymaga znajomości żadnego języka oprogramowania (oprócz naprawdę elementarnych poleceń powłoki bash i prostych tagów HTML). Nie ma również potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania wystarczy uruchomienie serwera WWW (demona httpd) w najprostszej konfiguracji. Opisane rozwiązanie nie ma na celu konkurowanie z Webminem lub podobnymi projektami. Może je za to skutecznie uzupełniać, a co najważniejsze nie wymaga angażowania cennego czasu (przygotowanie przeciętnego interfejsu nie wymaga więcej niż 2-3 godziny). Strona 10 z 10

Zdalny pulpit i system LINUX

Zdalny pulpit i system LINUX Wprowadzenie: Popularność systemów rodziny MS Windows na komputerach osobistych nie podlega dyskusji. Wielu administratorów maszyn wykorzystujących pracujących po Linuksie zadaje pytania związane z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Instrukcja administratora Opr. Tomasz Barbaszewski Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 1 z 19 Terminal ABA-X4 jest

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych

Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych Elastyczny system poczty elektronicznej dla serwerów wirtualnych Marcin Sochacki wanted@linux.gda.pl Pingwinaria, Szczytno, 2001 Streszczenie Referat dotyczy problemu, z którym boryka się większość ISP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia

Konwencje. Wprowadzenie do konsoli OSX. Historia Konwencje Skrypt, który właśnie czytasz zawiera komendy oraz lokalizacje/ścieżki oznaczone monotypicznym krojem pisma. Pamiętaj aby podczas pracy zachować pisownię liter odpowiedniej wielkości! Gromadź

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Gdy użytkownicy zaczynają coraz

Gdy użytkownicy zaczynają coraz KNOW HOW Dostrajanie Apache Skuteczna optymalizacja serwerów WWW Szybki jak strzała Nie ma nic bardziej irytującego niż serwer Apache, który nie radzi sobie z odpowiadaniem na żądania klientów i działa

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7 Freesco Info 2.0 I. FREESCO INFO 2.0 - INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Dlaczego powstał ten dokument? Dokument ten powstał, gdyż użytkownicy grupy trzepak.freesco, korzystający z niej od dawna (nazwijmy ich starą

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Generacja wykresów przy pomocy MRTG

Generacja wykresów przy pomocy MRTG Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka, IV rok Administracja systemem komputerowym Generacja wykresów przy pomocy MRTG Prowadzacy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET)

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) PowerShell to interpreter poleceń oraz powłoka skryptowa firmy Microsoft. Została ona opracowana jako następca command.com i cmd.exe znana z systemów takich

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo