Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie"

Transkrypt

1 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible en espańol en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГ АЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD). Bu kullanım kılavuzunun Türkçe'si, ilişikte gönderilen CD içerisinde mevcuttur.

3 Spis Treści Opis produktu i wyposażenie AP Dokumentacja dodatkowa Wyposażenie Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Zgodność z systemem InfraStruXure Montaż listwy zasilającej w szafie Zalecenia montażowe Montaż tacy z uchwytami Dodatkowa taca z uchwytami (opcjonalna) Mocowanie przewodów do tacy Warianty montażu Obsługa Wyświetlacz Podstawowa konfiguracja Informacje ogólne Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Program konfiguracyjny APC Management Card Wizard Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Zdalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie Informacje ogólne Interfejs HTTP Telnet/SSH SNMP FTP/SCP Procedura w przypadku utraty hasła Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 1

4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) Dane techniczne AP Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Ograniczenia gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

5 Opis produktu i wyposażenie AP7922 to zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie (Listwa zasilająca do montażu w szafie) zapewniająca dystrybucję zasilania do urządzeń instalowanych w szafie. Użytkownik może niezależnie włączać, wyłączać lub i resetować zasilanie poszczególnych gniazd wyjściowych. Listwa zasilająca do montażu w szafie jest ponadto wyposażona w układ mierzący prąd pobierany przez listwę oraz podłączone do niej urządzenia. Działanie listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie może być monitorowane poprzez przeglądarkę internetową, Telnet, protokół SNMP lub kontroler InfraStruXure Manager. AP7922 Grupa 1 Osiem gniazd wyjściowych IEC 320 C13 Wyłącznik automatyczny Grupy gniazd 1, 16 A Wyłącznik automatyczny Grupy Gniazd 2, 16 A Wyświetlacz Grupa 2 Osiem gniazd wyjściowych IEC 320 C13 Wtyczka IEC 309, 32 A, 230 V, 1~, z kablem zasilającym o długości 3,66 m Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 1

6 Opis produktu i wyposażenie Dokumentacja dodatkowa Wyposażenie Podręcznik użytkownika (User s Guide) listwy zasilającej oraz Dodatek (Addendum) dostępne są na dołączonym dysku CD oraz na stronie internetowej firmy APC: Podręcznik użytkownika (.\doc\eng\usrguide.pdf) zawiera dodatkowe informacje na wymienione niżej tematy związane z listwą zasilającą: Interfejsy zarządzania Konta użytkowników Dostosowywanie ustawień Bezpieczeństwo Dodatek (.\doc\eng\addendum.pdf) zawiera dodatkowe informacje na następujące tematy: Program konfiguracyjny Management Card Wizard Programy narzędziowe do konfiguracji Transfer plików Listwa zasilająca do montażu w szafie jest dostarczana razem z następującymi elementami wyposażenia: Ilość Element 1 Kabel konfiguracyjny ( ) 1 Taca z uchwytami (z 4 śrubami z płaskim łbem oraz 16 opaskami do przewodów) 2 Uchwyty montażowe (z 8 śrubami z łbem płaskim) 4 Gumowe nóżki 1 CD APC Switched Rack PDU Utility 1 Karta rejestracyjna gwarancji Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu, oraz czy dostarczone zostały wszystkie części. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedstawić wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub informacje o innych problemach. Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Prosimy zachować je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni sposób. Zgodność z systemem InfraStruXure Ten produkt posiada świadectwo przystosowania do zastosowania w systemach InfraStruXure. Rozdział Konfiguracja (początek: strona 7) nie dotyczy do listew zasilających przeznaczonych do montażu w szafie, które stanowią element systemu InfraStruXure zarządzanego przez kontroler InfraStruXure Manager. 2 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

7 Montaż listwy zasilającej w szafie Zalecenia montażowe Montaż tacy z uchwytami Jeśli listwa zasilająca będzie montowana w zamkniętej szafie komunikacyjnej, zalecana maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45 C. Listwę zasilającą należy zamontować tak, aby przepływ powietrza, wymagany do bezpiecznej pracy urządzeń, nie był ograniczony. Listwę zasilającą należy zamontować w taki sposób, aby obciążenia mechaniczne rozkładały się równomiernie. Podłączając urządzenia do obwodu zasilania należy przestrzegać wartości nominalnych podanych na tabliczce znamionowej. Należy unikać przeciążania obwodów, gdyż mogłoby to mieć wpływ na zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe obwodów oraz okablowanie zasilania. Należy zapewnić należyte uziemienie listwy zasilającej do montażu w szafie, zwłaszcza w przypadku złączy zasilania, które nie są bezpośrednio podłączone do toru zasilającego. Listwę zasilająca należy zamontować w taki sposób, aby istniała możliwość odłączenia wtyczki zasilania przy przeprowadzaniu prac serwisowych. Tace z uchwytami należy przymocować do listwy zasilającej za pomocą śrub z płaskimi łbami (po cztery na tacę, należą do wyposażenia). Uwaga Aby unieruchomić przewody biegnące z górnej grupy gniazd wyjściowych, należy zamontować dodatkową tacę z uchwytami. Dodatkowe komplety tac można zakupić od firmy APC (AP9569). Dodatkowa taca z uchwytami (opcjonalna) Przymocować do listwy drugą tacę z uchwytami, tym razem uchwytami zwróconymi w dół. Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 3

8 Montaż listwy zasilającej w szafie Mocowanie przewodów do tacy W celu przymocowania przewodu do tacy należy zwinąć go w pętlę i przypiąć za pomocą opaski (należy do wyposażenia). Przewody biegnące z obu banków gniazd mogą być przymocowane do dolnego uchwytu. Ewentualnie można zamontować dodatkową tacę (ilustracja na poprzedniej stronie) służącą do mocowania przewodów z górnego banku. Należy upewnić się, że przymocowanie przewodów do górnej tacy nie zakłóciło działania wyłączników automatycznych. Uwaga Przewody powinny być przymocowane do tacy w taki sposób, aby możliwe było wyciągnięcie wtyczki z listwy zasilającej bez konieczności zdejmowania opaski. Warianty montażu Listwę zasilającą przeznaczoną do montażu w szafie można zamontować na dwa sposoby: równo z czołem szafy lub w położeniu cofniętym, tak aby możliwe było zastosowanie wspornika podtrzymującego przewody. Aby zamontować listwę zasilającą poziomo w obudowie NetShelter lub dowolnej innej szafie bądź obudowie zgodnej ze standardem EIA-310: 1. Przymocować wsporniki montażowe do listwy zasilającej za pomocą śrub z łbami płaskimi (należą do wyposażenia). Uwaga W przypadku niektórych obudów może być konieczne cofnięcie listwy zasilającej do tyłu, tak aby tylne drzwi obudowy zamknęły się po podłączeniu innych urządzeń do listwy. Do montażu równo z czołem szafy : użyć czterech śrub z łbem płaskim (należą do wyposażenia) na każdy wspornik. 4 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

9 Montaż listwy zasilającej w szafie Do montażu w pozycji cofniętej: użyć czterech śrub z łbem płaskim (należą do wyposażenia) na każdy wspornik; śruby powinny przechodzić przez cztery ostatnie otwory każdego wspornika. 2. Zamocować nakrętki koszyczkowe (wchodzą w skład wyposażenia szafy) na pionowych szynach montażowych szafy, nad numerem wypadającym na początku wybranego przedziału o wysokości 2U i pod numerem wypadającym na końcu tego przedziału. 2U 3. Ustawić otwory montażowe we wspornikach naprzeciwko nakrętek zamontowanych w kroku 2 i wsunąć cztery wkręty (wchodzą w skład wyposażenia szafy) w celu przymocowania wsporników do szafy. Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 5

10 Obsługa Wyświetlacz B1 TOTAL B2 - OK - Warning - Overload Link - Rx/Tx 10/100 Amps Amps Status Reset Amps Switched Rack PDU Serial Port Dioda zasilania: sygnalizuje stan normalny (zielona), stan ostrzeżenia (żółta) i alarm (czerwona) grupy gniazd 1 (B1), grupy gniazd 2 (B2) lub obu grup (świecą obie diody, B1 i B2). Przycisk sterujący: Nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund, aby wyświetlić orientację; przytrzymać przez następne pięć sekund, aby zmienić orientację. Nacisnąć, aby zmienić z B1 (grupa 1) na B2 (grupa 2), z B2 na TOTAL (łącznie obie grupy) lub z TOTAL na B1. Port sieci Ethernet: umożliwia połączenie listwy zasilającej z siecią przy użyciu kabla sieciowego kategorii 5. Dioda statusu: informuje o statusie połączenia sieciowego Ethernet oraz o stanie listwy zasilającej do montażu w szafie. Nie świeci brak zasilania listwy zasilającej. Świeci stale na zielono ustawienia protokołów TCP/IP w listwie zasilającej są prawidłowe. Miga na zielono brak prawidłowych ustawień protokołów TCP/IP listwy zasilającej. Świeci stale na pomarańczowo w listwie zasilającej wykryto usterkę sprzętową. Należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej pod numerem telefonu podanym na tylnej okładce tej instrukcji. Miga na pomarańczowo listwa zasilająca generuje żądania BOOTP. Dioda łącza: sygnalizuje aktywność w sieci ethernet. Port szeregowy: po podłączeniu tego portu (gniazdo modułowe RJ-12) do portu szeregowego komputera za pomocą kabla szeregowego ( , należy do wyposażenia) możliwy będzie dostęp do wewnętrznych menu listwy zasilającej. Wyświetlacz cyfrowy: przedstawia informacje o prądzie pobieranym przez listwę zasilającą oraz podłączone urządzenia. Podawany jest całkowity prąd pobierany z grupy 1 (B1), grupy 2 (B2) lub łączny prąd z grup 1 i 2 (TOTAL). Przełącznik resetowania: resetuje listwę zasilającą; operacja ta nie ma wpływu na stan wyjść. 6 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

11 Podstawowa konfiguracja Ostrzeżenie Warning Podane tutaj procedury nie mają zastosowania, jeżeli w systemie zainstalowany jest kontroler InfraStruXure Manager firmy APC. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji kontrolera InfraStruXure Manager. Informacje ogólne Aby listwa zasilająca do montażu w szafie mogła działać w sieci, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień TCP/IP: adresu IP listwy zasilającej; maski podsieci; bramki domyślnej. Uwaga Jeśli bramka domyślna nie jest dostępna, należy użyć adresu IP komputera, który znajduje się w tej samej podsieci, co listwa zasilająca, i jest zwykle włączony. Listwa zasilająca używa adresu bramki domyślnej do testowania sieci, gdy natężenie ruchu jest bardzo niewielkie. Patrz See also także Więcej informacji na temat funkcji programu alarmowego realizowanej przy użyciu adresu domyślnej bramki można znaleźć w punkcie Watchdog Features (Funkcje programu alarmowego) rozdziału Introduction (Wstęp) Podręcznika użytkownika (User s Guide). Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Do zdefiniowania ustawień protokołu TCP/IP można użyć jednej z następujących metod: programu konfiguracyjnego APC Management Card Wizard (zob. Program konfiguracyjny APC Management Card Wizard na stronie 8); Serwera BOOTP lub DHCP (zob. Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP na stronie 8); komputera lokalnego (zob. Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11); komputera w sieci (zob. Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11). Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 7

12 Podstawowa konfiguracja Program konfiguracyjny APC Management Card Wizard Do skonfigurowania listwy zasilającej do montażu w szafie można użyć programu APC Management Card Wizard działającego na komputerze z systemem Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. 1. Włóż CD APC Switched Rack PDU Utility do komputera w działającego sieci. 2. Po wyświetleniu monitu uruchom program Wizard lub jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera uruchom program Wizard z menu Start po ponownym uruchomieniu komputera. 3. Poczekaj, aż program Wizard wykryje nieskonfigurowaną listwę zasilająca, a następnie postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Uwaga Jeśli opcja Start a Web browser when finished (Po zakończeniu uruchom przeglądarkę) pozostanie włączona, należy użyć słowa apc jako nazwy użytkownika (user name) oraz hasła (password) w celu uzyskania dostępu do listwy zasilającej za pośrednictwem przeglądarki. Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Ustawienie Boot Mode (Tryb uruchamiania), będące jedną z opcji TCP/ IP w menu Network (Sieć) listwy zasilającej, określa sposób definiowania ustawień protokołu TCP/IP. Możliwe ustawienia to: Manual (Ręcznie), DHCP only (Tylko DHCP), BOOTP only (Tylko BOOTP) oraz DHCP & BOOTP (DHCP i BOOTP, ustawienie domyślne). Uwaga Gdy wybrane jest ustawienie DHCP & BOOTP zakłada się, że dostępny jest prawidłowo skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP, który udostępni listwie zasilającej ustawienia protokołu TCP/IP. Jeśli serwery te są niedostępne, należy skonfigurować ustawienia TCP/IP zgodnie z opisem w punktach Program konfiguracyjny APC Management Card Wizard na tej stronie, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11. Gdy opcja Boot Mode jest ustawiona na DHCP & BOOTP, listwa zasilająca próbuje wykryć prawidłowo skonfigurowany serwer. Najpierw podejmowana jest próba odnalezienia serwera BOOTP, a następnie serwera DHCP. Procedura powyższa jest powtarzana do czasu wykrycia serwera BOOTP lub DHCP. Więcej informacji można znaleźć w punkcie BOOTP na stronie 9 lub DHCP na stronie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

13 Podstawowa konfiguracja BOOTP. Do skonfigurowania ustawień TCP/IP dla listwy zasilającej można użyć serwera BOOTP zgodnego ze standardem RFC951. Jeśli serwera BOOTP jest odpowiednio skonfigurowany, domyślne ustawienie opcji BOOT Mode listwy zasilającej (DHCP & BOOTP) sprawi, że serwer ten zostanie wykryty. Jeśli serwer BOOTP jest niedostępny, należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP zgodnie z opisem w punkcie Program konfiguracyjny APC Management Card Wizard na stronie 8, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie W pliku BOOTPTAB serwera BOOTP wprowadź adres MAC i IP listwy zasilającej, maskę podsieci, bramę domyślną oraz opcjonalną nazwę pliku rozruchowego (bootup). Uwaga Adres MAC listwy zasilającej jest nadrukowany na spodzie jej obudowy oraz na wydruku kontroli jakości znajdującym się w opakowaniu. 2. Gdy listwa zasilająca zostanie uruchomiona ponownie, serwer BOOTP udostępni jej ustawienia protokołu TCP/IP. Jeśli określono nazwę pliku bootup, listwa zasilająca spróbuje przesłać ten plik z serwera BOOTP przy użyciu protokołu TFTP lub FTP. Listwa zasilająca przeznaczona do montażu w szafie przyjmuje wszystkie ustawienia określone w pliku bootup. Jeśli nie określono nazwy pliku bootup, listwę zasilającą można skonfigurować zdalnie za pomocą usługi Telnet lub interfejsu sieci Web: domyślna nazwa użytkownika (user name) i hasło (password) to apc. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w sekcji Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11. Patrz See also także Do utworzenia pliku bootup należy użyć programu APC Management Card Wizard. Informacje na temat tworzenia pliku bootup można znaleźć w sekcji BOOTP Dodatku (Addendum). Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 9

14 Podstawowa konfiguracja DHCP. Do skonfigurowania ustawień TCP/IP dla listwy zasilającej można użyć serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/ RFC2132. Patrz See also także W tej sekcji zamieszczono podsumowanie informacji na temat komunikacji między listwą zasilającą a serwerem DHCP. Szczegółowe informacje na temat zastosowania serwera DHCP do konfigurowania ustawień sieciowych listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie można znaleźć w rozdziale DHCP Configuration (Konfiguracja DHCP) Podręcznika użytkownika (User s Guide). 1. Listwa zasilająca wysyła żądanie DHCP zawierające następujące informacje identyfikacyjne: Identyfikator klasy producenta Vendor Class Identifier (domyślnie APC) Identyfikator klienta Client Identifier (domyślnie jest to adres MAC listwy zasilającej) Identyfikator klasy użytkownika User Class Identifier (domyślnie jest to identyfikator oprogramowania sprzętowego listwy zasilającej) 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP odpowiada, przesyłając ofertę DHCP zawierającą wszystkie ustawienia niezbędne listwie zasilającej do komunikacji sieciowej. Oferta DHCP zawiera także opcję informacji charakterystycznych dla producenta (Vendor Specific Information, opcja 43 protokołu DHCP). Domyślnie listwa zasilająca ignoruje oferty DHCP, które w ramach informacji charakterystycznych dla producenta nie zawierają znacznika APC w formacie szesnastkowym: Opcja 43 = gdzie pierwszy bajt (01) jest kodem; drugi bajt (04) jest długością; pozostałe bajty ( ) to znacznik APC. Patrz See also także Informacje na temat dodawania kodu do opcji informacji charakterystycznych dla producenta można znaleźć w dokumentacji serwera DHCP. Aby wyłączyć żądanie znacznika APC, można użyć komputera lokalnego. Zob. Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11. Aby zmienić ustawienie konsoli DHCP Cookie Is (Znacznik DHCP), będące jedną z opcji grupy Advanced (Zaawansowane) w menu TCP/IP, użyj usługi Telnet lub innej metody zdalnego dostępu. Zob. Zdalny dostęp do konsoli na stronie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

15 Podstawowa konfiguracja Lokalny dostęp do konsoli Do uzyskania dostępu do konsoli można wykorzystać komputer lokalny. 1. Na komputerze lokalnym wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego ( ) podłącz wybrany port do portu szeregowego, znajdującego się na panelu przednim listwy zasilającej do montażu w szafie. 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port według następujących parametrów: 9600 bitów/s, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem, a następnie zapisz wprowadzone zmiany. 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit o wprowadzenie nazwy użytkownika (User Name). 5. Wpisz apc jako nazwę użytkownika (user name) i hasło (hasło). 6. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na stronie 12. Zdalny dostęp do konsoli Aby przypisać adres IP do listwy zasilającej, a następnie za pomocą usługi Telnet uzyskać dostęp do konsoli listwy i skonfigurować potrzebne ustawienia protokołu TCP/IP, można skorzystać z protokołu ARP i narzędzia Ping na dowolnym komputerze w tej samej podsieci, co listwa zasilająca. Uwaga Po skonfigurowaniu adresu IP listwy można za pomocą usługi Telnet, bez uprzedniego korzystania z usługi ARP i narzędzia Ping, uzyskać dostęp do listwy zasilającej. 1. Za pomocą usługi ARP zdefiniuj adres IP listwy zasilającej, wpisując adres MAC w poleceniu ARP. Na przykład, aby zdefiniować adres IP dla listwy zasilającej o adresie MAC: 00 c0 b7 63 9f 67, użyj następujących poleceń: Format polecenia systemu Windows: arp -s c0-b7-63-9f-67 Format polecenia systemu LINUX: arp -s :c0:b7:63:9f:67 Uwaga Adres MAC nadrukowany jest na spodzie listwy zasilającej oraz na wydruku kontroli jakości znajdującym się w opakowaniu. 2. Za pomocą narzędzia Ping i pakietu o długości 113 bajtów przypisz adres IP zdefiniowany za pomocą polecenia ARP. Przykład: Format polecenia systemu Windows: ping l 113 Format polecenia systemu LINUX: ping s 113 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 11

16 Podstawowa konfiguracja 3. Za pomocą usługi Telnet uzyskaj dostęp do listwy zasilającej do montażu w szafie pod jej nowym adresem IP. Przykład: telnet Wpisz apc jako nazwę użytkownika (user name) i hasło (password). 5. Aby zakończyć konfigurowanie, postępuj zgodnie z informacjami, które zawiera punkt Konsola na tej stronie. Konsola Po zalogowaniu do konsoli zgodnie ze wskazówkami, które zawiera punkt Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 oraz punkt Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz opcję Network (Sieć) z menu Control Console (Konsola). 2. Wybierz opcję TCP/IP z menu Network (Sieć). 3. Jeśli do konfigurowania ustawień protokołu TCP/IP nie jest używany serwer BOOTP ani DHCP, wybierz menu Boot Mode (Tryb konfiguracji TCP\IP). Wybierz opcję Manual boot mode (Ustawienia ręczne), a następnie naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu TCP/IP. (Zmiany odniosą skutek po wylogowaniu). 4. Zdefiniuj adresy System IP (Adres IP systemu), Subnet Mask (Maska podsieci) i Default Gateway (Bramka domyślna). 5. Aby opuścić menu Control Console (Konsola), naciśnij kombinację klawiszy CTRL-C. 6. Wyloguj się, wybierając opcję 4. w menu Control Console (Konsola). Uwaga Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 kabel został odłączony, należy go teraz podłączyć i ponownie uruchomić stosowną usługę. 12 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

17 Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie Informacje ogólne Gdy listwa zasilająca przeznaczona do montażu w szafie będzie już działać w sieci, można uzyskiwać do niej dostęp przy użyciu wymienionych tutaj interfejsów. Patrz See also także Więcej informacji na temat interfejsów można znaleźć w Podręczniku użytkownika (User s Guide) zamieszczonym na dołączonym dysku CD oraz w witrynie internetowej firmy APC: Interfejs HTTP Jako przeglądarki umożliwiającej dostęp do karty zarządzającej Management Card przez interfejs sieci Web można użyć programu Microsoft Internet Explorer 5.0 (lub nowszej wersji) albo programu Netscape (lub nowszej wersji, z wyjątkiem Netscape 6.x). Inne ogólnodostępne przeglądarki także mogą działać, ale nie zostały w pełni przetestowane przez firmę APC. Chcąc używać przeglądarki sieci Web do konfigurowania opcji listwy zasilającej i do przeglądania dziennika zdarzeń, można skorzystać z jednego z następujących protokołów: protokołu HTTP (domyślnie włączonego), który zapewnia uwierzytelnianie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, ale nie zapewnia szyfrowania; protokołu HTTPS, który zapewnia dodatkowe zabezpieczenie poprzez SSL (Secure Socket Layer) oraz szyfrowanie nazw użytkowników, haseł oraz przesyłanych danych. Protokół ten zapewnia także uwierzytelnianie kart zarządzających Network Management Card przy użyciu certyfikatów cyfrowych. Aby uzyskać dostęp do interfejsu sieci Web i skonfigurować zabezpieczenia sieciowe urządzenia: 1. Przejdź pod adres przypisany do listwy zasilającej, podając wprost adres IP lub nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślnie apc i apc dla Administratora lub device i apc dla Menedżera urządzenia). 3. Wybierz żądany typ zabezpieczeń. (Ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów). Patrz See also także Informacje na temat wyboru i konfiguracji zabezpieczeń sieciowych można znaleźć w rozdziale zatytułowanym Security (Zabezpieczenia) w Podręczniku użytkownika (User s Guide). Do włączania i wyłączania protokołu HTTP lub HTTPS służy opcja Web/SSL/TLS w menu Network (Sieć). Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 13

18 Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie Telnet/SSH Dostęp do konsoli można uzyskać za pośrednictwem usługi Telnet lub Secure SHell (SSH), w zależności od tego, która z nich jest włączona. Administrator może włączyć te metody dostępu za pośrednictwem opcji Telnet/SSH w menu Network (Sieć). Domyślnie włączony jest dostęp za pośrednictwem usługi Telnet. Włączenie dostępu SSH spowoduje automatyczne wyłączenie dostępu przez Telnet. Podstawowy dostęp przy użyciu usługi Telnet. Usługa Telnet udostępnia podstawowe zabezpieczenia w postaci uwierzytelniania nazwą użytkownika i hasłem, ale nie zapewnia wysokiego poziomu ochrony uzyskiwanego dzięki szyfrowaniu. Aby za pomocą usługi Telnet uzyskać dostęp do konsoli listwy zasilającej z dowolnego komputera w tej samej podsieci: 1. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER: telnet adres W miejsce parametru adres wpisz adres IP listwy zasilającej lub jej nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wprowadź nazwę i hasło (domyślnie apc i apc dla Administratora lub device lub apc dla Menedżera urządzenia). Dostęp zabezpieczony przy użyciu usługi SSH. Jeśli w interfejsie sieci Web używane są skuteczne zabezpieczenia bazujące na protokole SSL, dostęp do konsoli należy uzyskiwać przy użyciu bezpiecznej usługi Secure SHell (SSH). Usługa SSH szyfruje nazwy użytkowników, hasła i przesyłane dane. Interfejs, konta użytkowników i prawa dostępu są takie same niezależnie od tego, czy dostęp do konsoli uzyskiwany jest przy użyciu usługi SSH, czy Telnet, jednak aby używać usługi SSH należy ją najpierw skonfigurować i zainstalować na komputerze program kliencki SSH. Patrz See also także Więcej informacji na temat konfigurowania usługi SSH i korzystania z niej zawiera Podręcznik użytkownika (User s Guide). SNMP Po dodaniu bazy PowerNet MIB do standardowej przeglądarki SNMP MIB można uzyskiwać dostęp do listwy zasilającej za pośrednictwem protokołu SNMP przy użyciu tej przeglądarki. Domyślna nazwa grupy (community name) uprawniająca do odczytu to public; domyślna nazwa grupy (community name) uprawniająca do odczytu/zapisu to private. Uwaga W przypadku włączenia protokołu SSL i usługi SSH, należy wyłączyć protokół SNMP. Zezwolenie na dostęp przy użyciu SNMP spowoduje obniżenie skuteczności zabezpieczeń w środowisku SSL i SSH. Administratorzy mogą wyłączyć protokół SNMP przy użyciu opcji SNMP w menu Network (Sieć). 14 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

19 Dostęp do skonfigurowanej listwy zasilającej przeznaczonej do montażu w szafie FTP/SCP Protokołu FTP (domyślnie włączony) lub Secure CoPy (SCP) można używać do przesyłania nowego oprogramowania sprzętowego (firmware) do listwy zasilającej lub do odczytu kopii dzienników zdarzeń listwy zasilającej. Protokół SCP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa szyfrowanych transmisji danych i jest włączany automatycznie po włączeniu usługi SSH. Uwaga W przypadku włączenia protokołu SSL i usługi SSH, należy wyłączyć protokół FTP. Zezwolenie na przesyłanie plików przy użyciu FTP spowoduje obniżenie skuteczności zabezpieczeń w środowisku SSL i SSH. Administratorzy mogą wyłączyć protokół FTP przy użyciu opcji FTP Server (Serwer FTP) w menu Network (Sieć). Aby uzyskać dostęp do listwy zasilającej przy użyciu protokołu FTP lub SCP, wprowadź domyślną nazwę i hasło (apc i apc dla Administratora lub device lub apc dla Menedżera urządzenia). W wierszu polecenia użyj adresu IP urządzenia. Patrz See also także Informacje na temat przesyłania oprogramowania sprzętowego do karty zarządzającej Network Management Card przy użyciu protokołu FTP lub SCP można znaleźć w Dodatku (Addendum). Informacje na temat pobierania dzienników zdarzeń z karty zarządzającej Network Management Card przy użyciu protokołu FTP lub SCP można znaleźć w Podręczniku użytkownika (User s Guide). Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi 15

20 Procedura w przypadku utraty hasła Dostęp do konsoli można uzyskać z lokalnego komputera lub innego urządzenia podłączonego do portu szeregowego listwy zasilającej. 1. Na komputerze lokalnym wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi korzystające z tego portu. 2. Podłącz kabel komunikacyjny APC kabel ( ) do wybranego portu komputera i do portu szeregowego listwy zasilającej: 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal ) i skonfiguruj wybrany port w następujący sposób: 9600 b/s 8 bitów danych bez parzystości 1 bit stopu bez sterowania przepływem 4. Naciskaj kilkakrotnie klawisz ENTER, aby wyświetlić monit o wprowadzenie nazwy użytkownika (User Name). Jeśli nie jest możliwe wyświetlenie monitu User Name, sprawdź: czy port szeregowy nie jest używany przez inną aplikację; czy wybrano prawidłowe ustawienia terminalu, podane w kroku 3; czy używany jest właściwy kabel wskazany w kroku Naciśnij przycisk resetowania. Dioda statusu będzie migała na przemian na czerwono lub pomarańczowo i na zielono. Gdy tylko dioda zacznie migać, ponownie naciśnij przycisk resetowanie, aby tymczasowo przywrócić domyślną nazwę użytkownika i hasło. 6. Naciskaj kilkakrotnie klawisz ENTER, dopóki ponownie nie pojawi się monit User Name, a następnie wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło, tj. apc. (Jeśli logowanie nie zostanie zakończone w ciągu 30 sekund od wyświetlenie monitu User Name, to należy powtórzyć krok 5 i zalogować się ponownie). 7. Z menu Control Console (Konsola) wybierz opcję System, a następnie opcję User Manager (Menedżer użytkowników). 8. Wybierz użytkownika Administrator i zmień nazwę użytkownika (User Name) oraz hasło (Password ), które teraz mają postać słowa apc. 9. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL-C, wyloguj się, ewentualnie podłącz wcześniej odłączony kabel szeregowy i ponownie uruchom wszelkie wyłączone usługi. 16 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie: Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo