SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego, i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Symbol CPV: Urządzenia komputerowe; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1. Zamawiający dopuszcza złoŝenie ofert równowaŝnych, ale o parametrach nie gorszych niŝ wyspecyfikowane w 3 z wyłączeniem pozycji oprogramowanie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach na dostawę: - Część 1 Sprzęt komputerowy; - Część 2 Oprogramowanie; - Część 3 Oprogramowanie wspierające administrację. 3. Opis przedmiotu: Część 1. Sprzęt komputerowy Zestaw komputerowy wraz z monitorem 20 szt., w tym 10 szt. finansowanych ze środków własnych Zamawiającego oraz 10 szt. finansowanych ze środków RPO WM Zestaw komputerowy wraz monitorem Parametr Parametry wymagane 1 Procesor Procesor klasy x64-32, dwurdzeniowy, pamięć cache ostatniego poziomu minimum 4MB, osiągający w teście 3Dmark06 CPU Score wynik min punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) 2 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora, ale nie gorszy funkcjonalnie i wydajnościowo niŝ Intel Q57 Według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia chipsetu równowaŝnego naleŝy dołączyć porównawcze tabele funkcjonalności. 3 Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposaŝona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z moŝliwością pracy w trybie x4, 2 wolne złącza PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA, 1 złącze esata; Kontroler RAID 0 i RAID 1. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a takŝe zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera CPU, Pamięć, Strona 1 z 7

2 HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS; zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, równieŝ w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nielotnej; technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). 4 Bios - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Strona 2 z 7

3 - MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki 5 Pamięć 2GB (PC DDR3(1x2048MB)) lub (DDR2 800MHz (1x2048MB)), moŝliwość rozbudowy do 16GB 6 Gniazda pamięci Min 4 gniazda, w tym 2 wolne przeznaczone do dalszej rozbudowy 7 Kontroler Dysku Dwukanałowy kontroler SATA300, Obsługa RAID 0/1 8 Dysk twardy Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache 9 Sloty Min 2 sloty PCI, min 1xPCI Express x1, min 1x PCI-Express x16 10 Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min 512MB ze sprzętową pełną obsługą dla MPEG2, VC1, AVC, wsparciem dla DirectX 10 i OpenGL 2.1 np. Intel GMA X4500HD lub równowaŝna według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia chipsetu równowaŝnego naleŝy dołączyć porównawcze tabele funkcjonalności. 11 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 12 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: WoL, PXE 2.1 umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania 13 Wewnętrzny napęd DVD-RW FDD Odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. 1 x FDD 3,5 14 Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x esata, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 15 Obudowa Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 1 x 3,5 wewnętrzne) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń i napędów bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki) Zasilacz o mocy 255W i wydajności 90% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB 16 Klawiatura, mysz Klawiatura producenta jednostki centralnej typu Windows pełnowymiarowa, w układzie polski programisty, port USB, trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. Strona 3 z 7

4 Mysz optyczna ze skrolem, rozdzielczość minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB, trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. 17 Monitor - Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT - wielkość widzialna przekątna min 19 - współczynnik szerokości do długości 16:10 - wejście wideo analogowe D-shell,(15 pin), cyfrowe DVI-D - kąty widzenia min. do 160 stopni vertical, min 160 stopni horizontal - plamka 0,284 mm, - jasność min 300cd/m2 - kontrast min 1000:1 - czas reakcji max 5ms - tryb podstawowy 1440x900 - odświeŝanie 60Hz lub 75Hz dla trybu podstawowego 1440x900 - praca w trybach: 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 - moŝliwość korzystania z fabrycznych oraz uŝytkownika ustawień, - ustawianie parametrów z wykorzystaniem OSD za pomocą przycisków z przodu obudowy. - zgodność produktu z normą bezpieczeństwa CE, - spełnianie norm: TCO-03 lub 99, ISO Class II, Energy Star - kolor obudowy zbliŝony do koloru komputera, - mały cięŝar (nie większy niŝ 3,6 kg bez podstawy), - typowe zuŝycie energii: max 28W (w trybie standby max 1W), - zintegrowany zasilacz dostosowany do sieci energetycznej obowiązującej w Polsce (230V, 50Hz), - moŝliwość zainstalowania linki typu Kensington Microsaver Notebook Lock, - wyposaŝenie: kable sygnałowe (analogowy, ), kabel zasilający, nośnik z instrukcją obsługi i sterownikami do instalacji monitora. - gwarancja: min 3 lata 18 System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem 19 Funkcje bezpieczeństwa - Obudowa musi posiadać moŝliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieŝowym typu Kensington Microsaver Notebook Lock. - BIOS musi posiadać moŝliwość skonfigurowania hasła Power On, hasła dostępu do BIOSu, blokadę portów USB, COM i Centronics - BIOS musi umoŝliwiać start systemu z urządzenia USB - BIOS musi umoŝliwiać blokadę dostępu do DVD i FDD - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2). Wsparcie dla technologii HPM (Hardware Password Manager) umoŝliwiającej m.in. zarządzanie hasłami BIOS oraz HDD poprzez MS Active Directory. Wbudowana technologia IAMT w wersji 5.0 słuŝąca do zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniająca wymogi: a) monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej, b) zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, wirtualnego CD ROM, c) wbudowana pamięć nie ulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (wersja, zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny Strona 4 z 7

5 20 Dodatkowe oprogramowanie odczyt tych informacji, d) wymienione w pkt a, b, c funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym / uszkodzonym systemie operacyjnym Oprogramowanie do słuŝące do obsługi napędu DVD: nagrywania nośników i oglądania filmów nie wchodzące w skład systemu operacyjnego. Oprogramowanie umoŝliwiające aktualizację sterowników Wymagane dołączenie wersji instalacyjnej sterowników do komponentów komputera (płyta główna, karta graficzna, karta sieciowa) Oprogramowanie do modułu szyfrującego TPM wraz z licencją aktywującą (dołączona wersja instalacyjna programu) Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; Oprogramowanie do audytu konfiguracji sprzętowej komputera, oprogramowania zainstalowanego na komputerze, określonych działań uŝytkownika pracujące w oparciu o bazę danych, umoŝliwiające generowanie zestawień zbiorczych przechowywanych danych 21 Atesty i certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora (1m) w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 22 Zasilanie Dostosowane do sieci energetycznej obowiązującej w Polsce (230V, 50Hz) 23 Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta ze wsparciem dla zainstalowanych aplikacji. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego. W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 48 godzin dostawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego parametrach nie gorszych niŝ wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia na okres naprawy. Strona 5 z 7

6 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 24 Dokumentacja Do komputera muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim 25 Wsparcie techniczne producenta MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty naleŝy dołączyć link strony. Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie, Ŝe sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagane parametry określone w niniejszym załączniku (Formularz oferty). Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie, Ŝe dostarczy w momencie dostawy do kaŝdego dostarczanego urządzenia Certyfikat Pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta (zawierający m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.) potwierdzający, Ŝe dany dostarczony produkt: jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaŝy oficjalnego kanału sprzedaŝy na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski (Formularz oferty). W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Dostawa i wyładunek sprzętu komputerowego i oprogramowania z wypełnionymi dowodami urządzeń zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, Warszawa Część 2. Oprogramowanie: Lp. Przedmiot zamówienia Liczba licencji Rozszerzenie posiadanej przez MJWPU licencji Office Professional Plus 2007 PL MOLP GOV. 20 pojedynczych (jednostanowiskowych) licencji MOLP GOV 1 (w tym: 10 licencji finansowanych ze środków własnych Zamawiającego oraz 10 licencji finansowanych ze środków RPO WM ). Nr posiadanej przez MJWPU licencji MOLP GOV zostanie przekazany w momencie podpisania umowy z Wykonawcą. 2 3 Rozszerzenie posiadanej przez MJWPU licencji NOD 32 Antivirus Business Edition Client GOV. Licencji na 20 stanowisk (w tym: 10 licencji finansowanych ze środków własnych Zamawiającego oraz 10 licencji finansowanych ze środków RPO WM ). WinRar Licencja na 20 stanowisk (w tym: 10 licencji finansowanych ze środków własnych Zamawiającego oraz 10 licencji finansowanych ze środków RPO WM ). 20 pojedynczych (jednostanowiskowych) licencji MOLP GOV 2 licencje na 10 stanowisk kaŝda 2 licencje na 10 stanowisk kaŝda Strona 6 z 7

7 Licencje mają być zarejestrowane na Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych. Dostawa oprogramowania zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, Warszawa. Część 3. Oprogramowanie wspierające administrację: Lp. Przedmiot zamówienia Liczba licencji Arch Creator pełna wersja, 7 modułów. Rozszerzenie posiadanej licencji Licencja na 20 stanowisk (w tym: 10 licencji finansowanych ze środków własnych Zamawiającego oraz 10 licencji finansowanych ze środków RPO WM ). 2 licencje na 10 stanowisk kaŝda Licencje mają być zarejestrowane na Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych. Dostawa oprogramowania zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, Warszawa. Strona 7 z 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo