PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039"

Transkrypt

1 PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Podłączenie oraz instalacja... 4 III. Aplikacja administratora MFP Server Utilities... 8 IV. Instalacja i współuŝytkowanie drukarek MFP... 9 V. Aplikacja MFP Manager VI. Konfiguracja print serwera aplikacja Server Manager VII. Zarządzanie przez 16 VIII. Tabela kompatybilności print serwera z urządzeniami MFP

3 I. Wstęp Print serwer jest urządzeniem współpracującym z drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP). UmoŜliwia współdzielenie wszystkich funkcji urządzeń MFP w sieci lokalnej. Dodatkowo, dzięki obsłudze komunikacji wielokierunkowej, pozwala na monitorowanie statusu podłączonych drukarek (poziom toneru, ilość papieru). Print serwer wielofunkcyjny obsługuje wszystkie funkcje urządzeń MFP: drukowanie, skanowanie, faksowanie oraz czytnik kart. Print serwer obsługuje drukarki MFP w systemach Windows 2000 z SP4 (lub wyŝszy) oraz Windows XP z SP1 (lub wyŝszy). Urządzenie moŝe takŝe pełnić funkcję zwykłego print serwera do jednozadaniowych drukarek USB, poniewaŝ obsługuje protokół sieciowy TCP/IP oraz protokoły drukowania LPR, RAW i IPP. W funkcji zwykłego print serwera, współpracuje z systemami Windows 98SE / Me / NT / 2000 / XP / 2003, Unix, Linux oraz MAC OS 9.X. Print serwer moŝe działać jednocześnie w trybie obsługującym urządzenie MFP oraz tradycyjne drukarki USB. Pozwala to na współdzielenie w sieci lokalnej kilku urządzeń jednocześnie. 3

4 II. Podłączenie oraz instalacja Podłączanie urządzeń 1. Podłącz print serwer wielofunkcyjny z urządzeniem wielofunkcyjnym (MFP) lub zwykłą drukarką, uŝywając odpowiedniego kabla USB. 2. UŜywając kabla Ethernetowego Cat5 podłącz print serwer do sieci LAN. 3. Podłącz zasilanie do Po przeprowadzeniu autotestu urządzenie jest gotowe do pracy. Uwaga! 1. UŜywaj tylko zasilacza dostarczonego w komplecie z urządzeniem. 2. W celu uniknięcia problemów z wykrywaniem i prawidłowym działaniem urządzeń, zaleca się podłączenie zasilania najpierw do print serwera, a dopiero potem do drukarki. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie przeznaczone jest pod platformy Windows 2000 z SP4 (lub wyŝszy) oraz Windows XP z SP1 (lub wyŝszy). Przed przystąpieniem do instalacji naleŝy upewnić się, czy na komputerze nie są zainstalowane poprzednie wersje oprogramowania. 1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM. Aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. W innym przypadku naleŝy ręcznie uruchomić aplikację Autorun.exe znajdującą się na płycie. Pojawi się następujące menu: 2. Wybieramy opcję MFP Server Instalation, aby uruchomić instalatora oprogramowania. 4

5 3. Klikamy opcję Next i przechodzimy do kolejnego ekranu. Jeśli wybierzemy opcję Change będziemy mieli moŝliwość zmiany docelowego katalogu instalacji. Aby pozostawić bez zmian klikamy ponownie opcję Next. 4. System rozpocznie instalowanie składników oprogramowania administracyjnego. 5. W przypadku pojawienia się poniŝszego komunikatu, klikamy Mimo to kontynuuj (Continue anyway). 6. Następnie instalowane są sterowniki print serwera wielofunkcyjnego. Pojawić się moŝe podobny komunikat, jak poprzednio. Klikamy Mimo to kontynuuj (Continue anyway). 5

6 7. Po zainstalowaniu oprogramowania i sterowników, pojawi się ekran wyboru konfiguracji parametrów urządzenia. Jeśli nie chcemy teraz konfigurować, wybieramy opcję No, I will configure the MFP Server later. Aby od razu skonfigurować print serwer wybieramy Yes, I want to configure the MFP Server now i kilkamy Next. 8. Program przeskanuje naszą sieć lokalną w poszukiwaniu urządzeń MFP. Wybieramy z listy dostępnych urządzeń, to które chcemy konfigurować i klikamy Next. Jeśli za pierwszym razem nie wykryte zostaną Ŝadne urządzenia, uŝywamy przycisku Refresh, aby powtórzyć skanowanie. Jeśli nie uzyskamy efektu, po kilku próbach naleŝy zamknąć program, dokładnie sprawdzić wszystkie podłączenia oraz kable i powtórzyć skanowanie uruchamiając aplikację MFP Manager : Start > Programy > MFP Server Utilities > MFP Manager. 6

7 9. Wprowadzamy domyślne parametry: nazwę uŝytkownika admin oraz hasło 1234, aby zalogować się do menu konfiguracyjnego. 10. Definiujemy nazwę urządzenia oraz wypełniamy (nie jest to konieczne) pole opis urządzenia i klikamy Next. 11. Domyślne parametry sieciowe urządzenia MFP to: Adres IP: Maska podsieci: Aby zmienić ustawienia sieciowe ręcznie, moŝemy wybrać opcję Manual IP i samodzielnie wpisać parametry. NaleŜy pamiętać, aby print serwer był w tej samej podsieci, co pozostałe komputery naszej sieci lokanej. Jeśli mamy w naszej lokalnej sieci router z włączonym serwerem DHCP, to moŝemy skorzystać z opcji automatycznego przydzielania adresów IP, wybierając DHCP. Następnie klikamy Next. 12. Konfiguracja została zakończona. Klikamy Finish, aby zapisać ustawienia. 7

8 13. Ponownie klikamy Finish, aby zakończyć pracę instalatora. 14. Aby manager MFP był uruchamiany automatycznie po starcie systemu Windows, klikamy Yes. Ta opcja jest zalecana. III. Aplikacja administratora MFP Server Utilities Po zakończeniu instalacji, na liście programów powinien pojawić się folder MFP Server Utilities, zawierający 3 aplikacje oraz plik tekstowy: MFP Manager zarządzanie opcjami połączenia między komputerem a urządzeniami MFP. Server Manager konfiguracja ustawień sieciowych oraz pozostałych parametrów print serwera. Uninstal deinstalator oprogramowania About Version informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania. 8

9 IV. Instalacja i współuŝytkowanie drukarek MFP Po zakończeniu instalacji oprogramowania print serwera, powinno otworzyć się automatycznie okno aplikacji MFP Manager. Na liście widoczny będzie zainstalowany print serwer oraz podłączona do niego drukarka wielofunkcyjna. Lista podłączonych drukarek moŝe być ukryta aby rozwinąć pełną listę urządzeń podłączonych do danego print serwera, naleŝy kliknąć kwadracik z krzyŝykiem, wyświetlony z lewej strony. Przed rozpoczęciem procesu instalacji naleŝy sprawdzić status zainstalowanych sterowników / oprogramowania danej drukarki na naszym komputerze: - jeśli nie instalowaliśmy do tej pory Ŝadnych sterowników/oprogramowania tej drukarki naleŝy przejść do punktu 1. - jeśli mamy juŝ zainstalowane sterowniki/oprogramowanie drukarki naleŝy przejść do punktu Nie mamy zainstalowanych sterowników/oprogramowania drukarki MFP. Zanim przejdziemy do dalszych czynności, naleŝy zapoznać się z instrukcją podłączenia oraz instalacji naszej drukarki wielofunkcyjnej. W zaleŝności od modelu, drukarki wymagają zainstalowania oprogramowania przed podłączeniem drukarki lub podłączenia drukarki w trakcie procesu instalacji itp. - wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować i kliknij Connect 9

10 - system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŝy wskazać ich lokalizację ręcznie. - po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze Drukarki i faksy systemu Windows. 2. Sterowniki/oprogramowanie drukarki funkcyjne zostało juŝ zainstalowane uprzednio - wybierz z listy drukarkę, którą chcesz podłączyć do print serwera i kliknij Connect - system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŝy wskazać ich lokalizację ręcznie. - po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze Drukarki i faksy systemu Windows z oznaczeniem (kopia 1) 10

11 WspółuŜytkowanie drukarki wielofunkcyjnej (MFP). Po zakończeniu procedury podłączania drukarki wielofunkcyjnej jest ona gotowa do pracy. Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe kiedy jesteśmy podłączeni do konkretnej drukarki MFP, w tym samym czasie nikt inny nie będzie mógł z niej skorzystać. Po zakończonej pracy z drukarką trzeba więc odłączyć się od niej, uŝywając przycisku Disconnect. MoŜemy teŝ ustawić automatyczne odłączanie drukarki po upływie określonego czasu bezczynności urządzenia, korzystając z funkcji Auto release, aby umoŝliwić bezproblemowe korzystanie z urządzenia wszystkim uŝytkownikom. Drukowanie Po zainstalowaniu, drukarka MFP będzie widoczna w folderze Drukarki i faksy systemu Windows, tak jak zwykła drukarka. KaŜdorazowo, aby podłączyć się do niej naleŝy uŝyć funkcji Connect w aplikacji MFP Manager. Kolejne czynności drukowania na drukarkach MFP nie róŝnią się od korzystania z tradycyjnych drukarek. Uwaga! Jeśli wysłałeś polecenie drukowania, podczas gdy do drukarki podłączony był juŝ inny uŝytkownik, moŝesz otrzymać komunikat o błędzie drukowania lub o niemoŝliwości odnalezienia drukarki. NaleŜy wtedy anulować drukowanie i ponownie podjąć próbę podłączenia się do drukarki, kiedy zostanie ona zwolniona przez poprzedniego uŝytkownika. Skanowanie Większość producentów urządzeń MFP dostarcz własne aplikacje do skanowania. UŜytkownicy systemu Windows XP mogą dodatkowo korzystać z aplikacji zintegrowanej z systemem XP. Przykład: Aplikacja HP

12 Aplikacja systemu Windows XP Czytniki kart Część urządzeń MFP posiada równieŝ wbudowane czytniki kart pamięci. RównieŜ z tych czytników moŝemy korzystać poprzez print serwer wielofunkcyjny. Korzystanie z faksu Jeśli urządzenie MFP posiada funkcję faksu, moŝemy z niej korzystać poprzez nasz print serwer. Przykład: Wysyłanie faksów w urządzeniu HP Officejet 5600 Po zainstalowaniu urządzenia MFP z funkcją faksu, w folderze Drukarki i faksy powinien pojawić się Faks. Po standardowej procedurze podłączenia się do drukarki moŝemy równieŝ korzystać z funkcji faksowania. 12

13 Procedura wysyłania Aby przefaksować wybrany dokument wybieramy polecenie Drukuj, a następnie z listy dostępnych drukarek i faksów wybieramy nasz faks i klikamy Drukuj Pojawia się poniŝsze okno, w którym naleŝy podać numer faksu i kliknąć Wyślij faks. 13

14 V. Aplikacja MFP Manager W oknie aplikacji dostępna jest lista podłączonych do print serwera aktywnych urządzeń MFP oraz informacja o statusie połączenia. Refresh odświeŝa listę podłączonych drukarek MFP Connect / Disconnect podłączenie / odłączenie wybranej drukarki Add to My Favorite dodaje wybrany print serwer wielofunkcyjny do listy ulubionych Auto release when idle time is over automatyczne rozłączanie drukarki po ustalonym czasie bezczynności (definiujemy czas w minutach w zakresie minut) Zakładka Ulubione My favorite Lista print serwerów, z których korzystamy najczęściej. W przypadku gdy w sieci lokalnej działa wiele print serwerów, zakładka ta ułatwia korzystanie z wybranych urządzeń. Zakładka Autopołączenie Auto Connect List W tej zakładce moŝemy zdefiniować automatyczne połączenia wybranych print serwerów i drukarek MFP. W tym celu klikamy Add i z listy wybieramy odpowiedni print serwer oraz drukarkę, z którą będzie się łączył. 14

15 Podstawowe ustawienia programu W głównym oknie aplikacji MFP Manager w zakładce Option mamy do wyboru dwie funkcje: General Setting oraz Search fot MFP Server General Setting : Run MFP Manager when Windows starts uruchamianie aplikacji przy starcie systemu windows Minimized when start MFP Manager aplikacja zostanie po uruchomieniu zminimalizowana do zasobnika systemowego Refresh status automatyczne odświeŝanie statusu w zdefiniowanym interwale czasowym Your Contact information w tym polu moŝemy wpisać informację, która pojawi się w polu MFP Information zakładki MFP Server List aplikacji, w momencie gdy będziemy podłączeni do danej drukarki. Informacje te pozwolą uŝytkownikom czekającym na skorzystanie z drukarki uzyskanie informacji, kto aktualnie uŝytkuje urządzenie. Search for MFP Server Wyszukiwarka print serwerów, znajdujących się w innej podsieci, po ich adresie IP. Uwaga! Jeśli print serwer, którego poszukujemy znajduje się za NAT-em w routerze, moŝe on po podłączeniu nie funkcjonować prawidłowo. 15

16 VI. Konfiguracja print serwera aplikacja Server Manager Aplikacja Server Manager umoŝliwia wykrycie działających w naszej sieci lokalnej print serwerów i skonfigurowanie ich. Po uruchomieniu, aplikacja automatycznie wykonuje skanowanie sieci i wykrywa aktywne urządzenia. KaŜdorazowo moŝemy sami inicjować skanowanie sieci klikając ikonę na głównym pasku zadań. Aby skonfigurować urządzenie, klikamy na wybrany print serwer z listy w ramce po lewej stronie. Następnie wybieramy Setup. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło print serwera: Username: admin Password: 1234 NaleŜy pamiętać, iŝ aby zapisać wprowadzone ustawienia naleŝy zrebootować urządzenie klikając na głównym pasku zadań. VII. Zarządzanie przez WWW Print serwer wielofunkcyjny moŝe być konfigurowany i zarządzany równieŝ z poziomu przeglądarki www, zarówno z sieci lokalnej jak i przez internet. Domyślne ustawienia sieciowe urządzenia: Adres IP: User Name: admin Password: 1234 Logujemy się do urządzenia wpisując w przeglądarce www adres IP print serwera np.: i podając nazwę uŝytkownika oraz hasło. 16

17 Zakładka Device Setup W zakładce Device Setup mamy 3 opcje: System Zawiera informacje systemowe, takie jak: nazwa urządzenia, model, wersja firmware u, adres Mac, itp. Printer Informacje o drukarce podłączonej do print serwera oraz status drukarki: Connected, Ready, Off Line lub Paper Out. TCP/IP Zawiera informacje o ustawieniach sieciowych print serwera. Zakładka Setup Wizard W tej zakładce moŝemy zmieniać ustawienia print serwera. NaleŜy pamiętać, aby zapisać wprowadzone ustawienia klikając Save Settings 17

18 System Zmiana nazwy urządzenia oraz hasła dostępu. Domyślne hasło to KaŜde nowe hasło moŝe składać się najwyŝej z siedmiu znaków alfanumerycznych. TCP/IP Konfiguracja parametrów sieciowych print serwera. Zakładka System Tools Load Default Przywracanie domyślnych ustawień urządzenia. Upgrade from Browser Przeprowadzanie upgrade u oprogramowania print serwera. NaleŜy pamiętać, aby rozpoczętą procedurę upgrade u przeprowadzić do końca. Przerwanie procedury moŝe spowodować uszkodzenie urządzenia. 18

19 VIII. Tabela kompatybilności print serwera z urządzeniami MFP y print serwer obsługuję daną funkcję N/A print serwer nie obsługuje tej funkcji ~ funkcja nie została przetestowana. No. Producent Model urządzenia MFP Windows 2000 & XP Druk Skan Faks Czytnik kart 1. HP Laser Jet 1020 (GDI) N/A N/A N/A 2. HP PSC 1210 y y N/A N/A 3. HP PSC 1350 y y N/A N/A 4. HP PSC 1410 y y N/A N/A 5. HP PSC 1510 y y N/A N/A 6. HP PSC 1610 y y N/A y 7. HP PSC 2210 y y ~ y 8. HP PSC 2310 y y N/A y 9. HP PSC 2355 y y N/A y 10. HP PSC 2410 y y N/A y 11. HP PSC 2510 y y N/A y 12. HP PhotoSmart 2575 y y N/A y 13. HP PhotoSmart 2610 y y ~ y 14. HP PhotoSmart 2710 y y ~ y 15. HP PhotoSmart 3110 y y ~ y 16. HP PhotoSmart 3310 y y ~ y 17. HP Office Jet 4255 y y ~ N/A 18. HP Office Jet 5510 y y ~ N/A 19. HP Office Jet 5610 y y ~ N/A 20. HP Office Jet 6110 y y ~ N/A 21. HP Office Jet 6210 y y ~ N/A 22. HP Office Jet 7210 y y ~ y 23. HP Office Jet 7410 y y ~ y 24. HP Office Jet 9100 y y ~ y 25. EPSON CX1500 y y N/A N/A 26. EPSON CX3700 y y N/A N/A 27. EPSON CX4700 y y N/A y 28. EPSON PHOTO 4990 Scanner N/A y N/A N/A 29. EPSON RX430 y y N/A y 30. EPSON RX510 y y N/A y 31. EPSON RX520 y y N/A y 32. EPSON RX530 y y N/A y 33. EPSON RX630 y y N/A y 34. CANON MPC 190 y y N/A N/A 35. CANON PLXMA MP110 y y y N/A 36. CANON PLXMA MP130 y y y N/A 37. CANON PLXMA MP150 y y N/A N/A 38. CANON PLXMA MP170 y y N/A y 19

20 39. CANON PLXMA MP450 y y N/A y 40. CANON PLXMA MP700 y y ~ y 41. CANON PLXMA MP730 y y ~ y 42. CANON PLXMA MP780 y y ~ y 43. LEXMARK X3330 y y N/A N/A 44. LEXMARK X3350 y y N/A N/A 45. LEXMARK X5150 y y N/A N/A 46. LEXMARK X6150 y y y N/A 47. LEXMARK X6170 y y y N/A 48. Brother MFC-210C y y y y 49. Brother MFC-215C y y y y 50. Brother MFC-2820 y N/A y N/A 51. Brother MFC-420CN y y y y 52. Brother MFC-425CN y y y y 53. Brother MFC-3240C y y y N/A 54. Brother MFC-7420 y y y N/A 55. Brother MFC-7820N y y y N/A 56. Brother MFC-8840D y y y N/A 57. Konica Minolta 2480 y y N/A N/A 58. Samsung SF-565P y y y N/A 59. Samsung SCX-4100 y y N/A N/A 60. Samsung SCX-4720F y y y N/A 20

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Spis zawartości SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Instalacja...4 Zainstaluj oprogramowanie D-Link Network USB...4 Ustaw Router D-Link...4 Włącz Network USB na Routerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za nabycie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

QuickStart. 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8

QuickStart. 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8 QuickStart 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8 TECHBASE (C) QuickStart 2/8 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia 1. Zasilacz Do podłączenia urządzenia należy przygotować zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo