Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka"

Transkrypt

1 Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa

2 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel. (0 22) ( sprzedaż), fax (0 22) Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2

3 Spis treści CZĘŚĆ 1 MAKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH Rozdział 1 Główne przyczyny globalnego kryzysu energetycznego Franciszek KRAWIEC Rozdział 2 Efektywne planowanie systemu elektroenergetycznego i jego znaczenie gospodarcze Konrad ZARĘBA Rozdział 3 Polityka energetyczna z Polskiej perspektywy Piotr JEŻOWSKI Rozdział 4 Kształtowanie uwarunkowań fiskalno-prawnych w zakresie biopaliw transportowych w Polsce Adam KUPCZYK, Piotr BOROWSKI Rozdział 5 Regulacje prawne jako podstawowy element strategii rozwoju rynku biopaliw Ewa RADZIEMSKA, Krzysztof CIUNEL, Piotr MELER Rozdział 6 Legislacja i regulacje w sektorze energetycznym Piotr BOROWSKI Rozdział 7 Przetargi publiczne na zakup energii elektrycznej Krzysztof GOLACHOWSKI Rozdział 8 Security analysis of energy systems control centers Henryka JORMAKKA, Pekka KOPONEN, Heimo PENTIKÄINEN, Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY Rozdział 9 Photovoltaics at the tipping point: The beginning of the new energy revolution Lawrence L. KAZMERSKI

4 CZĘŚĆ 2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Rozdział 1 Strategia wykorzystania zasobów energetycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych Ewa RADZIEMSKA, Piotr OSTROWSKI, Krzysztof CIUNEL, Piotr MELER Rozdział 2 Koncepcja tworzenia klastrów regionalnych a intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Alicja SOSNOWSKA Rozdział 3 Koszty budowy farmy wiatrowej z wykorzystaniem urządzeń z demontażu studium przypadku Dariusz CZEKALSKI Rozdział 4 Wind power in the United States: Growth and challenges Stella KRAWIEC Rozdział 5 Toryfikacja proces bliskiej przyszłości Jan Wiesław DUBAS Rozdział 6 Czynniki rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych Eugeniusz MICHALSKI Rozdział 7 Opłacalność produkcji biokomponentów i biopaliw w Polsce Dorota NIEDZIÓŁKA Rozdział 8 Produkcja biopaliw a zagrożenie stabilności łańcucha żywnościowego w Europie Piotr MĘDRZYCKI, Marek GAWORSKI Rozdział 9 Produkcja biopaliw a zasoby surowców odpadowych Adam KUPCZYK, Małgorzata POWAŁKA Rozdział 10 Energy use in cereal cultivation over Turkey Can ERTEKİN, Recep KULCU, Salih SÖZER, Nursel HEYBELİ, Osman YALDİZ Rozdział 11 Zarządzanie jakością w Instytucie Energetyki Grażyna Paulina WÓJCIK

5 CZĘŚĆ 1 MAKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH 5

6 Rozdział 1 GŁÓWNE PRZYCZYNY GLOBALNEGO KRYZYSU ENERGETYCZNEGO Franciszek KRAWIEC WSTĘP Niniejsze opracowanie przedstawia refleksje autora na temat wpływowej monografii Thomasa L. Friedman a pt. Hot, Flat, and Crowded. Why We Need a Green Revolution and How It Can Renew America, wydanej przez wydawnictwo Farrar, Straus and Giroux, New York Stała się ona inspiracją i głównym źródłem informacji do opracowania poniższych refleksji. Nasza planeta pozostaje pod wpływem trzech sił: rosnącej w galopującym tempie światowej populacji, nadzwyczajnego rozwoju średniej klasy dochodowej i efektu cieplarnianego. Konwergencja tych trzech, wysoce dynamicznych sił, prowadzi ludzkość do nowej epoki, którą Thomas L. Friedman określił jako Erę Klimatu Energetycznego (Energy-Climate Era). Te trzy siły, charakteryzujące się wysoką dynamiką rozwojową, powodują: gwałtowny wzrost zapotrzebowania na coraz bardziej ograniczone organiczne zasoby energetyczne i surowce naturalne, masowy transfer bogactwa do krajów bogatych w zasoby ropy i ich petrodictators, intensyfikujący się efekt cieplarniany, pogłębiający się niedobór energii, który wyraźnie dzieli świat na tych co posiadają i tych co nie posiadają energię elektryczną, szybko rosnące straty biodiversity. Każdy z tych problemów może, jeśli jest niewłaściwie zarządzany, wywołać katastroficzne, nieodwracalne zakłócenia, które mogą dotknąć wiele ludzkich pokoleń. Thomas Friedman pisze, że jeśli ludzkość zamierza rozwiązać te problemy, to będzie potrzebowała nowych narzędzi, nowej infrastruktury, nowych sposobów myślenia i nowych form współpracy z innymi. GWAŁTOWNY WZROST POPULACJI ŚWIATA Wydział Ludności Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nation Population Division) podaje w raporcie z 13-go marca 2007 roku, że populacja świata wzrośnie o 2,5 miliarda w okresie następnych 43 latach z 6,7 miliarda w 2007 roku 6

7 do 9,2 miliarda w 2050 roku. Wzrost ten wystąpi głównie w mniej rozwiniętych regionach, których populacja wzrośnie z 5,4 miliarda w 2007 roku do 5,4 miliarda w 2050 roku. Natomiast oczekuje się, że w tym samym okresie liczba ludzi zamieszkujących w bardziej rozwiniętych regionach pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie 1,2 miliarda, a nawet zmalałaby, gdyby migracja (net migration) z rozwijających się i rozwiniętych krajów, która wynosi przeciętnie 2,3 miliona rocznie. Jeśli wydaje się nam, że świat jest obecnie przeludniony, to po prostu poczekajmy kilka dekad. W 1800 roku, Londyn był największym miastem świata, w którym mieszkało milion ludzi. Statystyki ONZ Population Fund wskazują, że w 1960 roku było już 111 miast o populacji większej niż jeden milion. Do końca 1995 roku było już 280 a obecnie jest ich ponad 300. Te same statystyki wskazują, że liczba mega miast (liczących 10 milionów i więcej mieszkańców) w świecie wzrosła z 5 w 1975 roku do 14 w 1995 roku, a w 2015 roku ma być 26. Należy zauważyć, że ten gwałtowny wzrost ludności w różnych regionach świata ma niesamowity ujemny wpływ na infrastrukturę tych miast (np. 19 milionów mieszkańców tylko w samym mieście Mumbai) ma bardzo ujemny wpływ na infrastrukturę tych miast, a także na redukcję obszarów nadających się pod uprawę, obszarów zalesionych (deforestation), brak wody oraz zanieczyszczenie wody i powietrza. To zjawisko będzie się intensyfikowało. Wskazują na to dane przedstawione ww. raporcie ONZ opublikowanym w 2007 roku. Wynika z nich, że do końca 2008 roku więcej niż połowa ludności będzie mieszkać w miastach. Z kolei Associated Press w Londynie podała (27 czerwca 2007 roku), że do końca 2030 roku liczba ludności mieszkającej w miastach wzrośnie do 5 miliardów. Ta zwyżkowa tendencja wystąpi w szybko rozwijających się małych miastach o populacji lub więcej, w których często brakuje wody i zasobów energetycznych oraz odpowiednich agencji, które zarządzałyby efektywnie wzrastającą migracją ludności. Brak elektryczności oznacza, że ludzie nie będą mogli wejść online i nie będą mogli konkurować, połączyć się i współpracować globalnie, a także nawet lokalnie. Ludzie bez elektryczności nie będą wstanie wiercić głębszych studni lub odsalać wody. Oznacza to, że ich zdolność do adoptacji do nowych ekstremalnych warunków będzie malała. W zatłoczonym świecie coraz więcej ludzi zaliczać się będzie do kategorii bez sieci i bez szczęścia. Dla tych, którzy już teraz są ubodzy w energię i nigdy nie mieli elektryczności, pogłębiający się brak energii nie ma znaczenia. Jednakże dla tych, którzy ją teraz mają, i których aspiracje wzrastają z każdym kilowatem, nagle tracąc ją staje się polityczną eksplozją. Ten nadzwyczajny wzrost ludności jest wysoce niepokojący. W ocenie analityków amerykańskiej Central Intelligence Agency, najbardziej przerażającym trendem w świecie nie jest terroryzm, lecz wyż demograficzny. Zwracają oni uwagę na to, że występuje prawdopodobieństwo tego, że ten wzrost wystąpi w krajach, które nie będą wstanie radzić sobie z tym zjawiskiem. Przewiduje się, że liczba ludności krajów takich jak: Afganistan, Liberia, Niger i Demokratyczna Republika Kongo, charakteryzujące się brakiem stabilnego systemu polityczno-ekonomicznego, potroi się do końca pierwszej połowy XXI wieku. Ponadto liczba ludności w Etiopii, Nigerii i Jemenie prawdopodobnie zwiększy się ponad dwukrotnie. Jednakże na szczególną uwagę zasługuje to, że w tych krajach wystąpi duża koncentracja młodych ludzi. Jeśli ich podstawowe wolności i potrzeby w zakresie żywności, 7

8 mieszkań, kształcenia i zatrudnienia nie zostaną zaspokojone, to mogą stać się główną przyczyną przemocy, ataków terrorystycznych i ekstremalnych zachowań. NADZWYCZAJNY ROZWÓJ ŚREDNIEJ KLASY DOCHODOWEJ Kombinacja technologicznych, rynkowych i geopolitycznych wydarzeń pod koniec XX wieku wyrównała globalne warunki ekonomiczne, które umożliwiły większej ilości ludzi z dużo większej liczby regionów niż kiedykolwiek przedtem wziąć udział w globalnej działalności gospodarczej i w rezultacie wejść do średniej klasy. Zjawisko to było wyrazem pojawienia i rozpowszechniania się PC, Internetu, WWW i powiązanych z nimi technologii teleinformatycznych. Pierwszy raz w historii, indywidualności mogły tworzyć słowa, dane, arkusze obliczeniowe, fotografie, projekty, video, wykresy i muzykę przy pomocy swoich własnych PC w formie cząstki (bit) czy cząstek (bites) w cyberprzestrzeni. W procesie szybkiego rodzenia się średniej klasy dochodowej dużą rolę odegrała rewolucja w zakresie oprogramowania parametrycznego i protokołów przekazywania informacji. Wartość jednostki wyrażona w formie cyfrowej mogła być kształtowana na wiele innych sposobów i przesłana do wielu innych miejsc. Istotną rolę odegrały także wydarzenia geopolityczne takie jak upadek komunizmu i muru berlińskiego. Upadek Związku Radzieckiego i jego kurtyny żelaznej można przyrównać do eliminacji dużej fizycznej i politycznej blokady drogowej do demokratyzacji rynku globalnego. Globalna gospodarka rynkowa staje się normą. Tworzy się nieograniczony rynek globalny. W tej globalnej cyberprzestrzeni czy agorze, miliony nowych konsumentów i producentów mają możliwość sprzedaży lub zakupu swoich dóbr i usług jako jednostki lub firmy i mogą współpracować z większą ilością ludzi w dużo większej ilości miejsc w zakresie realizacji wielu programów czy projektów z dużo większą łatwością przy mniejszych nakładach niż kiedykolwiek przedtem. W rezultacie powyższych wydarzeń tylko w Chinach i Indiach 200 milionów ludzi mogło, jak podaje International Monetary Fund, opuścić klasę ludzi biednych w latach 80. i 90. XX wieku, zaś dziesiątki milionów więcej mogło przejść do średniej klasy. Setki milionów ludzi opuściły biedne wioski udając się do miast, gdzie znajdowały płatne zatrudnienie. Wzrost dochodów umożliwił tej ludności większą konsumpcję większej ilości dóbr i produkować więcej produktów. Wszyscy ci nowi konsumenci wkroczyli do tego globalnego obszaru możliwości ze swoimi własnymi wersjami amerykańskiego snu ( american dream ) samochód, dom, klimatyzator, telefon komórkowy, komputer ipod tworząc olbrzymie nowe zapotrzebowanie na rzeczy, z których każda wymaga wiele energii, naturalnych zasobów, ziemi i wody i emituje gazy cieplarniane powodujące zmianę klimatu od czasu ich produkcji do czasu, kiedy są porzucone. Do zbudowania 7-trilionowej gospodarki świata 1950 roku trzeba było całej historii ludzkości. Dzisiaj działalność gospodarcza wzrasta o tę sumę w ciągu każdej dekady. Przy obecnej stopie wzrostu, gospodarka światowa podwoi się w ciągu następnych 14 lat. Rodzące się średnie klasy dochodowe w krajach rozwijających się adoptują styl życia amerykańskiej klasy średniej. Społeczności miejskie takich miast jak Doha, Dalian, Calcuta, Kasablanca i Cairo wprowadzają amerykański styl powierzchni mieszkalnej, kupują amerykańskiego stylu samochody, jedzą amerykańskiego stylu potrawy w punktach szybkiej obsługi. Nasza planeta nigdy nie widziała tylu Amerykanów. 8

9 Miasta dookoła świata zaraziły się amerykańską grypą z pewnością jedną z najbardziej zaraźliwych chorób jaką człowiek dotychczas znał. Przez wiele lat na świecie, amerykański styl życia przyjął się w Ameryce Północnej i Europie oraz w niewielkim zakresie w Azji, Ameryce Łacińskiej i Środkowym Wschodzie. Dzisiaj ten styl życia rozpowszechnia się w całym świecie. Miasta, których społeczności zaadoptowały amerykański styl życia zostały ostatnio zbudowane lub są budowane w Chinach, Singapurze, Malezji, Wietnamie, Tajlandii, Indonezji Tajwanie, Australii, Nowej Zelandii, Hong Kongu, Korei, Południowej Ameryce i Środkowym Wschodzie, Japonii, Rosji i Europie Centralnej. Powyższe rozważania to nie powieść o turystyce. To jest opowieść o zużyciu i energii w skali świata, w którym coraz więcej ludzi zaczęło prosperować, zużywając energię i emitując CO 2 na tym samym poziomie co Amerykanie. Czy ty wyobrażasz sobie ile wszystkie te nowe drapacze chmur będą zużywały energii i jak dużo oni, samochody będące w ich posiadaniu oraz tych, którzy ich odwiedzają będą emitowały CO 2? Dynamiczny rozwój gospodarczy krajów rozwijających się powoduje nie tylko szybki wzrost średniej klasy i jej dochodów, ale przede wszystkim to, że ludność świata wzrośnie z 3 miliardów w 1955 roku do 9 miliardów w 2050 roku. Jednakże nie to jest najważniejsze. Istotnego znaczenia nabiera to, że udział ludzi o amerykańskim stylu życia w ogólnej populacji świata wzrośnie z około jednego miliarda do 2-3 miliardów. W krajach Zatoki Perskiej, w Rosji i innych krajach rozwijających się, dzięki nagłym masowym wpływom dochodów ze sprzedaży ropy, rodzą się rodziny drapaczy chmur ze szkła, stali i betonu. W niektórych miastach Kataru i Chin pojawiły się mini- Manhattan, nowoczesne masowe ośrodki konwencji i wystaw, a największe są w Azji. Wywołuje to oczywiście bezprecedensową konkurencję o energię, minerały, wodę i produkty leśne w czasie, kiedy rozwijające się kraje takie jak Brazylia, Indie, Rosja i Chiny usiłują zapewnić komfort, dobrobyt i bezpieczeństwo ekonomiczne dla coraz większej ilości swoich ludzi. Należy pamiętać, że znajdujemy się dopiero na początku tego procesu. Oczekuje się, że tylko w ciągu następnych dwunastu lat, ludność świata wzrośnie o prawie jeden miliard, a większość z nich stanie się nowymi konsumentami i producentami. Kiedy to się wydarzy, prawo wielkich liczb da o sobie znać wszystko zacznie podążać w kierunku dużej skali. Zwróćmy uwagę na to, co się wydarzy, jeśli ten jeden miliard nowych ludzi stanie się rzeczywistością w świecie i każdej osobie damy jedną żarówkę o mocy 60 W. Każda żarówka waży zaledwie jedną uncję (31,1 g) razem z opakowaniem - ale miliard tych żarówek razem waży ton. Te żarówki zapalone wszystkie w tym czasie stanowią moc MW. Jeśli będą użyte tylko przez cztery godziny w ciągu dnia, będą zużywały MW w każdym momencie. Oznacza to, że ciągle będzie potrzeba 20 nowych 500 MW elektrowni zasilanych spalaniem węgla po prostu po to, aby następny miliard ludzi mógł zapalić żarówkę! Jeszcze jest czas na to, aby Chiny i inni rozwijające się kraje zaadoptowały inne podejście. Jednakże to prawdopodobnie nie wydarzy się, chyba, że amerykanie pokażą im, jak to zrobić. To jest palący problem, ponieważ jeśli obecnie rozwijające się kraje zamkną się w amerykańskim stylu konsumpcji, amerykańskim systemie budowy i transportu, ludzkość będzie żyła w świecie znacznego niedoboru energii i innych zasobów naturalnych. 9

10 Chiny nie są już krajem komunistycznym jest to obecnie najbardziej kapitalistyczny kraj pod względem determinacji i entuzjazmu ludzi. Uwolniona olbrzymia energia kapitalistyczna z tak dużej ilości ludzi będzie miała niezwykły wpływ na zasoby naturalne. Tylko jeden Sam Club, należący do sieci sklepów Wal-Mart, w mieście Shenzhen w Południowych Chinach sprzedał około 1100 klimatyzatorów w jeden upalny tydzień. Beijing dzisiaj to gęsty las olbrzymich i architektonicznie oszałamiających budynków. Bez przesady, Beijing ma obecnie 30 lub więcej biurowców, które są gigantyczne, super rozmiarów i o zapierających dech rozwiązaniach architektonicznych. Deweloperzy oferują bogatym Chińczykom domy, w najbardziej ekskluzywnych osiedlach, o powierzchni mieszkalnej m 2, których cena wynosi około 5 milionów dolarów. W sierpniu 2007 roku, na chińskiej wyspie Macau otwarto największe kasyno na świecie Venetion. Budowa potężnego budynku, największego w Azji, wymagała zatrudnienia robotników i 3-metrowych złotych liści. Hotel zatrudnia osób i zużywa energię, która wystarcza dla zasilenia domów. W budynku znajduje się 350 sklepów, więcej powierzchni detalicznej niż w którymkolwiek centrum handlowym Hong Kongu. Pamiętajmy, że to tylko początek chińskiego kapitalizmu. Chińscy deweloperzy budują więcej niż mil autostrad w całym kraju. Każdego dnia nowych samochodów wyjeżdża na drogi. Przewiduje się, że do końca 2020 roku, Chiny będą miały 130 milionów samochodów, a do końca 2050 roku lub być może do końca 2040 roku będą miały więcej samochodów niż USA. W latach chińscy przywódcy planują przemieścić 400 milionów ludzi do nowo rozwiniętych centrów urbanistycznych. Planują wznieść połowę wszystkich domów, jakie mają być zbudowane w świecie w tym okresie. Jest to przerażająca perspektywa, zważywszy, że chińskie budynki są o niskiej efektywności energetycznej zużywają 2,5 razy więcej energii niż budynki niemieckie. Ponadto nowo-zurbanizowani chińczycy, którzy używają klimatyzatorów, TV i lodówek, zużywają ok. 3,5 razy więcej energii niż mieszkańcy wsi. Jeszcze nie tak dawno w Moskwie były, zasadniczo, trzy rodzaje sklepów, w których można było kupić chleb, mleko i mięso oraz praktycznie nie było prywatnych samochodów. Gospodarki komunistyczne były skorumpowane, nieefektywne i niezbyt produktywne, co powodowało, że zaopatrzenie w energię, produkty żywnościowe itp. było znacznie ograniczone. Rządy Związku Radzieckiego i Chin nie przywiązywały uwagi do środowiska naturalnego. W rezultacie ich brudne technologicznie, energochłonne przedsiębiorstwa przemysłowe dokonały znacznej degradacji środowiska naturalnego. Stopień degradacji był relatywny, ponieważ ogólny puls działalności gospodarczej i rozwoju był powolny w porównaniu z dynamiką rozwoju i wzrostu gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Dzisiaj na ulicach Moskwy jest tyle samochodów, że bardzo trudno jest poruszać się. Miasto, które miało mieć samochodów, dziesięć lat później miało już samochodów, dzisiaj ma samochodów. Do tego dochodzą szybko rozwijające się przedmieścia, do których mieszkańcy Moskwy muszą dojeżdżać tam i z powrotem. Nawet kraj taki jak Indie doświadcza dynamicznego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie , przywódcy 10

11 tego kraju wprowadzili socjalistyczny system centralnie planowanej gospodarki z pewną dozą wolnorynkowego kapitalizmu, który miał zapewnić trwały wzrost wg 3,5 procentowej stopy rocznie. Po upadku ideologii socjalistycznej Indie zaczęły podążać śladami Chin. Indie prawie potroiły 3,5 procentową stopę rocznego wzrostu. Ma to olbrzymi wpływ na siłę nabywczą ludności i rozwój gospodarki Indii. Przy 7,5 procentowym rocznym wzroście w 2005 roku, wzrost dochodu Indii był wyższy niż łączny dochód Portugalii (194 miliardów USD), Norwegii (183 miliardów USD) lub Danii (187 miliardów). Oznacza to także, że przy dodatkowym wzroście populacji Indii o 156 milionów mieszkańców (liczba równa łącznej populacji Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii) w ostatniej dekadzie liczba ludności biednej w rzeczywistości spadła o 37 milionów. W ciągu ostatnich 30 lat w Chinach i Indiach około 200 milionów ludzi opuściło szeregi ludzi biednych. Ponadto 200 milionów innych, a za nimi dalszych 200 milionów czeka na swoją kolej. Rządy tych krajów nie mogą odmówić im takiej możliwości. W świecie rodzących się możliwości, gdzie każdy kraj ma pewną formę gospodarki rynkowej i każdy może obserwować, jak inni żyją, nikt nie chce zatrzymać machiny rozwoju i wzrostu. Bezgraniczne kopiowanie wszystkiego co amerykańskie tworzy w krajach rozwijających się olbrzymie trudności w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych, surowcowych i energetycznych. Obecna konsumpcja per capita w Chinach jest 11 razy mniejsza niż w USA. Jednakże, gdyby osiągnęła poziom amerykański, przy założeniu, że konsumpcja nie wzrosłaby w żadnym innym kraju, a populacje wszystkich krajów, włączając chińską, pozostałyby takie same, chińska konsumpcja na styl amerykański prawie podwoiłaby światową konsumpcję. Światowe zużycie ropy wzrosłoby o 106 procent, materiałów metalowych o 94 procent. Jeśli także Indie chciałyby dorównać poziomowi konsumpcji amerykańskiej, światowa stopa konsumpcji potroiłaby się. Natomiast, gdyby wszystkie kraje rozwijające się chciały osiągnąć ten cel wówczas poziom konsumpcji światowej wzrósłby jedenaście razy Powyższym tendencjom rozwojowym towarzyszy masowy transfer bogactwa setek miliardów dolarów rocznie z krajów zużywających energię do krajów produkujących energię w czasie, kiedy ceny ropy i gazu wzrosły i utrzymują się na wysokim poziomie. Ten bezprecedensowy finansowy transfer wzmacnia niedemokratycznych aktorów i trendy w wielu krajach produkujących ropę. To wzmacnia pozycję liderów, którzy nie zasłużyli sobie na to poprzez budowę swoich gospodarek lub edukację swoich ludzi. To wzmacnia także najbardziej konserwatywnych ortodoksyjnych kleryków w przekroju całego świata muzułmańskiego, którzy usiłują pozyskać środki finansowy od Arabii Saudyjskiej, Iranu i innych krajów Zatoki Perskiej bogatych w ropę. EFEKT CIEPLARNIANY Nasza planeta doświadcza intensyfikującego się efektu cieplarnianego, który w dużym stopniu jest wynikiem działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr i świadczeniem usług. W rezultacie ludzkość stoi przed istotnym problemem klimatycznym. Zarządzanie klimatem i naturalnym systemem ziemi staje się potencjalnie niemożliwe. Huragan Katrina dał nam próbkę jak mogła wyglądać nie dająca się zarządzać zmiana klimatu, kiedy 29 sierpnia 2005 roku, ten okrutny czy srogi 11

12 huragan zdewastował Nowy Orlean, który w opinii wielu klimatologów był zasilany przez cieplejsze wody w Zatoce Meksykańskiej przyczyniając się do ocieplenia globalnego. Zdaniem światowych ekspertów z zakresu klimatu, ten wzrost temperatury od 1950 roku jest przypisywany emisji gazów cieplarnianych generowanych przez działalność ludzką. Bez znacznej redukcji emisji CO 2, zmiana klimatu może przynieść nieodwracalne wpływ na powietrze, oceany, lodowce, ziemię i wybrzeża. Klimatolodzy należący do międzynarodowej grupy Sigma Xi przeprowadzili, na prośbę ONZ, naukowe badanie tego zjawiska. Jego wyniki zostały przedstawione w raporcie pt. Confronting Climate Change opublikowanym w lutym 2007 roku. Naukowcy doszli do wniosku, że nawet relatywnie małemu wzrostowi przeciętnej globalnej temperatury, o 0,8 C, który zaobserwowano dotychczas od 1750 roku, towarzyszył istotny wzrosty przypadków powodzi, posuch, gorących fal i dzikich pożarów, a także duży wzrost letniego topnienia powierzchni lodu na akwenach Grenlandii, znaki niestabilności powierzchni lodu na akwenach Zachodniej Antarktydy i przesunięcia w odległościach geograficznych dużej ilości gatunków roślinnych i zwierzęcych. Ponieważ nie jest możliwe zatrzymanie emisji CO 2, przewiduje się, że do końca 2001 roku kumulowane ocieplenie będzie się zawierać pomiędzy 3 i 5 C. To zjawisko wywoła zwiększenie poziomu wód w oceanach oraz susze i powodzie na lądach. Zadaniem ludzkości w Erze Klimatu Energetycznego jest zarządzanie tymi efektami, których nie da się już uniknąć. Dla wielu polityków i ekologów powyższe oceny są niepodważalne. Jednakże są również tacy, którzy twierdzą, że problem globalnego ocieplenia klimatu ma charakter polityczny a nie ekologiczny. Na przykład Siegfried F. Singer, profesor University of Wirginia i George Mason University zwraca uwagę na to, że rządy pod wpływem nacisków zmieniają politykę energetyczną, która szkodzi gospodarkom, obniża poziom życia i zwiększa ubóstwo na świecie. Z kolei organizacje proekologiczne takie jak Greenpeace i Environmental Defense Fund gromadzą miliardowe dochody dzięki olbrzymim subsydiom rządowym na projekty zapobiegania efektom cieplarnianym, co w efekcie przyczynia się do znacznego napięcia budżetów wielu państw. Ponadto dochody z handlu certyfikatami emisji gazów cieplarnianych niedługo osiągną wartość 100 miliardów USD rocznie. Do tego trzeba dodać ogromne opłaty dla brokerów i innych pośredników uczestniczącym w tym przedsięwzięciu. Wyniki zjawiska wskazują, że można nieźle zarobić na strachu przed globalnym ociepleniem. Profesor Singer powiada, że wzrost ilości CO 2 prowadzi do zwiększenia się plonów, a więc w ostatecznym rachunku jest korzystny dla ludzi i zwierząt. Zwraca uwagę na to, że ociepleniu klimatu przyniesie znaczne korzyści społecznościom zamieszkującym chłodne regiony. Na przykład kanadyjscy farmerzy będą mieli rekordowe plony. Grenlandia zacznie zbierać miliardy na rybołówstwie i wydobyciu ropy naftowej. Statki będą mogły przepływać z Atlantyku na Pacyfik krótkim szlakiem arktycznym. Rozszerzy się powierzchnia lasów. Robert O. Mendelssohn, profesor leśnictwa i nauk o środowisku w Yale University, wskazuje, że korzyści z ocieplenia w rolnictwie będą przewyższały straty w innych sektorach Kanady, Rosji, Mongolii i krajów Europy Północnej. Prawdą jest, że wzrasta ilość CO 2 w atmosferze i równocześnie podnosi się temperatura na ziemi. Nie ma to dowodu, że to wina człowieka. W ubiegłym stuleciu obserwowaliśmy globalne ochłodzenie mimo wzrostu poziomu CO 2. Nawet w okresie 12

13 ostatnich ośmiu lat nie obserwowano ocieplenia mimo wzrostu stężenia poziomu gazów cieplarnianych. Nauka przyjmuje, że główną przyczyną ocieplenia klimatu jest aktywność słońca, która zmienia się w cyklach 11-letnich. W obecnym cyklu słońce jest wyjątkowo spokojne. Może oznaczać to początek występującego co kilka stuleci zjawiska Maunder Minimum, które ostatni raz miało miejsce w XVII wieku. Ostre zimy i chłodne lata zaczęły się około 1650 roku i trwały do roku 1715, powodując wymarzanie upraw, głód i śmierć w Europie Północnej. Potem nastąpiło globalne ocieplenie. Powyższe argumenty przemawiają, jak się wydaje, za słusznością wniosku, że wzrost zawartości CO 2 w atmosferze nie ma znaczenia dla zmian klimatycznych. Jednakże nie spieszmy się z postawieniem przysłowiowej kropki nad i. Niech nauka ma ostatnie słowo w tym dziejowym sporze. Jedno jest pewne a mianowicie to, że obecnie, kiedy ludzkość wkracza w Erę Klimatu Energetycznego: jest powszechnie wiadomo, że organiczne paliwa wyczerpują się, są coraz droższe oraz politycznie, ekologicznie oraz klimatycznie trujące. Co jest przyczyną tego zjawiska? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Globalizacja gospodarki dzięki rewolucji teleinformacyjnej nagle umożliwiła dużo szybciej coraz większej ilości ludzi poprawę swojej stopy życiowej. Kiedy około 2000 roku postępujące zatłoczenie i nadzwyczajny rozwój średniej klasy świata połączyły się globalne zapotrzebowanie energii, naturalnych zasobów i żywności zaczęło wzrastać w galopującym tempie. Do zachodnich uprzemysłowionych krajów, zużywających znaczne ilości energii i zasobów naturalnych, dołączyły duże wyłaniające się kraje. Wymowną graficzną ilustrację tego co się wydarza w świecie przedstawia Richard Richels z Electric Power Research Institute. Przyrównuje świat do wanny kąpielowej wypełnionej po brzegi przez rozwój i stały wzrost. Teraz wyłoniły się Chiny, Indie i inne kraje, które odkręciły swoje krany. W rezultacie to łączne zapotrzebowanie przelewa się na podłogę łazienki. Wiodący ekonomista amerykański w zakresie energetyki Philip K. Verleger, Jr., wskazuje, że w latach globalna konsumpcja energii wzrastała 5 procent rocznie. Ten szybki wzrost odbywał się w okresie odbudowy gospodarek Europy i Japonii po drugiej wojnie światowej, a także powojennego wzrostu w USA. Verleger powiada, że to historyczne zjawisko może się powtórzyć w latach , w których Chiny i Indie przechodzą transformacje z rozwijających się do rozwiniętych krajów. Można oczekiwać, że konsumpcja będzie wzrastała wg zbliżonej stopy wzrostu do tej wg, której następuje wzrost gospodarek tych krajów, podobnie jak to miało miejsce w Europie, Japonii i USA po drugiej wojnie światowej. Jak wskazuje raport przygotowany przez Royal Dutch Shell Corporation w 2008 roku globalne zużycie wszystkich form energii, przynajmniej podwoi się do końca 2050 roku. Główne przyczyny tego zjawiska to wzrost populacji i znaczne dochody osiągane dzięki globalizacji rynków. W 2004 roku zapotrzebowanie na ropę miało, zgodnie z prognozą International Energy Agency, wzrosnąć o 1,5 milionów baryłek na dzień. Tymczasem wzrosło o trzy miliony baryłek na dzień, gdyż tylko w Chinach zapotrzebowanie na ropę wzrosło o jeden milion dziennie. Ten drastyczny wzrost zapotrzebowania na ropę w 2004 roku był kontynuowany w galopującym tempie z roku na rok mimo wysokiej dynamiki cen ropy aż do połowy 2008 roku. Szybki wzrost cen ropy i gazu nie jest jedynym zjawiskiem godnym uwagi. Wiele innych istotnych zjawisk wydarzyło się w tym okresie. W tym czasie 13

14 2,4 miliarda ludzi na świecie utrzymywało się, jak podaje Bank Światowy, za około 2 dolary dziennie. Miliony z nich usiłuje pomnożyć szeregi średniej klasy, która tworzy olbrzymie nowe zapotrzebowanie na inne zasoby naturalne błogosławieństwo dla stabilności świata, lecz wyzwanie dla ekologii i klimatu. Dzisiaj wszystkiego brakuje: stali, cementu, boksytu, maszyn budowlanych, inżynierów, statków itp. Zjawiska te wzmagają się. Recesja globalna może zwolnić tę tendencję rozwojową na chwilę, lecz rosnące zapotrzebowanie jest nową fundamentalną zmienną. 15-go maja 2008 roku, The Wall Street zamieścił ciekawy artykuł traktujący o konsekwencjach, jakie wywołują wzrosty ceny stali. Wzrosty ceny stali w przekroju świata wstrzymują lub zwalniają realizację głównych projektów budowę statków, a także poszukiwanie ropy i gazu. Wzrost cen paliwa w ostatnich latach spowodował, że rolnicy na całym świecie przestawiają uprawy na potrzeby przemysłu rafineryjnego i doprowadzają do braków żywności i gwałtownego wzrostu jej cen. Dlatego politycy, np. Unii Europejskiej, usiłują wycofać swoje poparcie programów produkcji paliw z biomasy takich jak etanol. Według unijnych dyrektyw sprzed pięciu lat do 2010 roku biopaliwa miały stanowić około 5,75 wszystkich paliw sprzedawanych w krajach członkowskich, a do końca 2020 roku około 20 procent. Jednakże politycy zmieniają definicję biopaliw. 11 września 2008 roku Komisja ds. Energii poparła projekt dyrektywy, zgodnie z którą do 2020 r. co najmniej 40 procent sprzedawanych biopaliw muszą stanowić tzw. biopaliwa drugiej generacji. Czyli nie wytwarzane z rzepaku czy kukurydzy lecz np. słomy. Technologia ich produkcji jest niedopracowana i nieudokumentowana, a koszty wytwarzania są nieznane. Ponadto wzrastające ceny ropy powodują to, że kraje rozwijające się nie mogą sobie pozwolić na wykorzystanie wszystkiego możliwego areału pod uprawę. 22-go kwietnia 2008 roku BBC podała, że rolnicy w Rift Valley w Kenii, ze względu na podwojenie się ceny nawozów sztucznych, w 2007 roku uprawiali o jedną trzecią mniejszą powierzchnię pól uprawnych niż w poprzednim roku. Powstaje pytanie: Dlaczego rynek nie zareagował uprzednio poprzez naturalne prawa podaży i popytu? Po części, jak wskazują eksperci Banku Światowego, dlatego, że gwałtowny skokowy wzrost zapotrzebowania nie przełożył się natychmiast na wyższe ceny dla konsumentów, ze względu na masowe subsydia dla energii i żywności. Tylko rządy Chin i Indii oraz Środkowego Wschodu w 2007 roku wydały 50 miliardów na subsydia cen benzyny, oleju opałowego i energii elektrycznej importując energię po cenach globalnych, sprzedając swoim mieszkańcom po zdyskontowanych cenach i pokrywając różnice ze swoich budżetów. W ten sposób ceny były sztucznie niskie i zapotrzebowanie sztucznie wysokie. Przy rosnących cenach na globalnym rynku, popyt obniżyłby się. Jednakże do tego nie dopuszczono. W 2007 roku Indonezja wydała 30 procent budżetu na subsydia cen energii i tylko 6 procent na edukację. W tym samym czasie Zachodnie kraje uprzemysłowione wydały zaledwie 270 miliardów dolarów na subsydia dla rolnictwa. W ten sposób ich farmerzy stali się bogatsi, ich konsumenci mogli nabyć tanią żywność, zaś farmerzy Trzeciego Świata mieli znaczne trudności w sprostaniu konkurencji. Wzrost średniej klasy i zatłoczenie świata jest z jednej strony siłą napędową rozwoju gospodarczego, handlu, budowy dróg i autostrad i urbanizacji, zaś z drugiej 14

15 siłą rujnującą otwarte grunta, rafy koralowe i tropikalne lasy, zakłócającą ekosystemy, zanieczyszczającą rzeki i niszczącą rzadkie organizmy biologiczne (biodiversity) w obszarze całej naszej planety. James G. Speth napisał, że połowy tropikalnych i umiarkowanych lasów już nie ma. Wycinanie lasów (deforestation) w tropikach kontynuuje się wg stopy 40 arów czy jednego akra na sekundę. Szacuje się, że około połowy obszarów mokrych i jednej trzeciej powierzchni uprawianej przez rolników ludzkich już nie ma. Do tego należy dodać zniknięcie 90 procent dużych drapieżnych ryb, 20 procent raf koralowych, a drugich 20 procent jest zagrożonych. Rzadkie gatunki zwierząt giną około 1000 razy szybciej niż normalnie. W 2006 roku ludzkość straciła delfiny rzeczne (baiji duży mamal), które żyły w rzece Yangtze. Tych pięć podstawowych problemów: podaż i popyt energii, petropolityka czy petrodyktatorstwo, zmiana klimatu i strata biodiversity (bioróżnorodności), które intensyfikowały się przez wiele lat wszystkie osiągnęły punkt ciężkości na krótko przed 2000 rokiem lat temu świat przeszedł od Ery Przed Chrystusem (E.P.C.) do Ery po Chrystusie (E.C.). Już dzisiaj można powiedzieć, że jednego dnia historycy spojrzą wstecz i dojdą do wniosku, że 31 grudnia 1999 roku, to po prostu nie koniec milenium, lecz koniec okresu, który nazywaliśmy erą powszechną i że 1 stycznia 2000 roku był faktycznie pierwszym dniem nowej ery Ery Klimatu Energetycznego. POTRZEBA ZIELONEJ REWOLUCJI Wyjście z przedstawionego powyżej, w ogólnym zarysie, globalnego kryzysu energetycznego wymaga zielonej rewolucji jakiej świat dotychczas nie widział. Jej głównym celem powinno być gojenie ran środowiskowych zadanych ziemi i budowa strategii rozwoju zrównoważonych programów zaopatrzenia w energię społeczności i gospodarek świata. U jej podstaw powinny znajdować się racjonalna polityka energetyczna państw i narodowe programy innowacyjne obejmujące rozwój i implementację odnawialnych systemów energetycznych, programów DSM w zakresie poszanowania energii i wyrównywania krzywych obciążeń systemów energetycznych. Wysiłki w tym kierunku powinny być podejmowane w ścisłej koordynacji z budowanymi i realizowanymi programami dotyczącymi technologii czystego spalania węgla, energii wodorowej, ogniw paliwowych itp. Tylko takie podejście zapewni czyste środowisko naturalne i racjonalne zaspokojenie potrzeb energetycznych, szczególnie krajów uzależnionych od ropy, i będzie inspirować narody do łączenia we wspólnym wysiłku swoich inteligencji, kreatywności, bezmiernego oddania i troski o wspólne dobro. Rewolucja zielona powinna mieć wymiar globalny. Powinna obejmować zarówno kraje wysoko rozwinięte, rozwijające się jak i kraje Trzeciego Świata. Jednakże jej początek powinien mieć miejsce w krajach takich jak USA, Niemcy, Francja, Anglia, Japonia i innych krajach wysoko rozwiniętych, zaś koniec w najbiedniejszych krajach świata. Kraje wysoko rozwinięte powinny nie tylko świecić przykładem, lecz także służyć pomocą tym ostatnim. 15

16 Rozdział 2 EFEKTYWNE PLANOWANIE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO I JEGO ZNACZENIE GOSPODARCZE Konrad ZARĘBA WSTĘP Zmiany uwarunkowań gospodarczych i ekologicznych oraz rozwój nowoczesnych technologii stwarzają potrzebę tworzenia nowego modelu systemu elektroenergetycznego. Dzisiaj nie można osiągnąć wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego bez zapewnienia niezawodnego i stabilnego systemu dostaw energii elektrycznej. Eksperci podkreślają, że w wielu państwach nie ma możliwości spełniania wymogów bezpieczeństwa energetycznego bez wzrostu efektywności energetycznej. Odbiorcy również poszukują na rynku elektroenergetycznym towarów i usług zapewniających niezawodność, wysoką efektywność, stosunkowo niską cenę i wysoką sprawność techniczną. Poprawa sytuacji energetycznej nie może być działaniem akcyjnym czy pełzającym, ale powinna być traktowana jako proces długoterminowy, dobrze zaplanowany na wielu płaszczyznach całej działalności gospodarczej. Według Kassenberga Polska jest 2,67 razy mniej efektywna w użytkowaniu energii niż kraje starej piętnastki (to 444 do 166 toe na milion euro PKB), zatem posiada możliwość dynamicznego rozwoju bez wzrostu zużycia energii przez lata. Podkreśla on również, że sprawność źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych jest u nas znacznie niższa niż w krajach piętnastki [3]. Odbiorcy przemysłowi są świadomi, że moce wytwórcze w polskich elektrowniach są przestarzałe i powinny znaleźć się pieniądze na budowę nowych mocy, a do cen energii muszą być doliczane koszty emisji CO 2. Rozumieją również, że wzrost cen energii związany jest z obowiązkowym zakupem energii odnawialnej. Oczekują jednak skutecznych rozwiązań tych nawarstwionych problemów i rzetelnych wyliczeń kosztów energii, zamiast generowania znacznych zysków poprzez wytwórców energii elektrycznej. Wszystkie te uwarunkowania pokazują, że oczekiwania społeczne i gospodarcze są ukierunkowane na trafne i efektywne przewidywania przyszłości sektora energetycznego. 16

17 OGÓLNA KONCEPCJA PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Po przystąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność powstania jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu, będącego jednym ze strategicznych celów polityki energetycznej państwa. W 2004 roku opracowany został dokument programowy Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku, który zawiera plany działań długoterminowych. Do głównych celów polityki energetycznej Polski należy: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej, ochrona środowiska (przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw), budowa konkurencyjnych rynków energii i gazu zgodnych z polityką energetyczną UE, redukcja kosztów funkcjonowania energetyki, aktywne kształtowanie struktury organizacyjno funkcjonalnej sektora energetycznego. Planując rozwój systemu elektroenergetycznego należy wykorzystać wszystkie zdobycze nauki w tym zakresie, techniki, sprawdzone wzory i doświadczenia międzynarodowe oraz głosy ekspertów. Umożliwi to obiektywną ocenę przyszłych potrzeb, szans i ewentualnych zagrożeń [1]. Ważne jest też opracowanie planów, rozwiązań awaryjnych i kryzysowych, trafnych systemów rozpoznawania błędów i ustalania ich rozmiarów, sposobów korygowania i eliminacji. Rysunek nr 1 prezentuje przykładowy proces panowania systemu elektroenergetycznego. Planowanie celów Wyznaczenie czynników kluczowych Planowanie środków Planowanie nowych systemów technologicznych i modernizacji istniejących Planowanie zestawu narzędzi i wybór metod Planowanie zasobów Planowanie nowych struktur zarządzania i regulacji Planowanie systemów awaryjnych i kryzysowych Planowanie efektów i scenariuszy alternatywnych Planowanie mechanizmów ich funkcjonowania i kontroli Wybór wariantów realistycznych Budowanie modeli i ich weryfikacja Rys. 1. Proces planowania systemu elektroenergetycznego. Źródło: opracowanie własne 17

18 Łatwo zauważyć, jak trudno planować przyszłość nawet jednego podmiotu gospodarczego, a co dopiero całego sektora elektroenergetycznego. Nie eliminuje to jednak konieczności podejmowania takich działań. Niestety, wobec coraz szybszego tempa zmian w gospodarce i coraz większej jej złożoności, trafne planowanie staje się nie tylko coraz trudniejsze, ale i coraz mniej wiarygodne (pomimo, że obecnie dysponujemy całą gamą nowoczesnych narzędzi i metod). Chybione plany, zwłaszcza w sektorze energetycznym, mogą spowodować poważne perturbacje w całej gospodarce. Lepsze zrozumienie procesu planowania i wszystkich jego etapów oraz tego co jest realne, pozwala na zajmowanie się równocześnie większą liczbą sytuacji niż tą, którą planuje się oddzielnie; (tym samym pozwala to na większą zdolność reagowania w przyszłości). A zatem przystępując do planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego należy wziąć pod uwagę wiele uwarunkowań wpływających na ten system i umożliwiających jego sprawne funkcjonowanie, wśród nich: rozwój technologiczny, bezpieczeństwo ciągłości dostaw, oddziaływanie na środowisko, jakość życia społeczeństwa, dystrybucję i konkurencję. Według F. Krawca proces planowania w sektorze elektroenergetycznym rozpoczyna się od opracowania prognozy zapotrzebowania na energię. Proces ten jest bardzo złożony, bo jest wynikiem indukcji przyszłych i przeszłych informacji [4]. Prognozy muszą objąć wszystkie składniki rynku energetycznego, w tym: konkurencyjność, szacunki finansowe, warunki i ograniczenia w budowie nowych elektrowni. Należy dokonać szczegółowych prognoz ekonomicznych, demograficznych popytu sprzedaży i dystrybucji. U podstaw opracowania prognoz zużycia energii elektrycznej jest wydzielenie grup jej użytkowników czyli przemysłu, sektora handlu i usług oraz sektora mieszkaniowego. Każdy proces prognozowania zapotrzebowania na energię powinien następować po dokładnej analizie istniejącej sytuacji gospodarczej w skali mikro i makro oraz dokładnej ocenie czynników warunkujących jej wytwarzanie, dystrybucję, odbiór oraz zużycie. Zapotrzebowanie jest prognozowane i mierzone na wielu płaszczyznach: produktu, odbiorcy i przedziału czasowego. Prognozowanie zapotrzebowania na energię jest zadaniem niezwykle złożonym z uwagi na fakt, że szereg czasowy zapotrzebowania wykazuje sezonowość dobową, tygodniową i roczną, jak również ze względu na czynniki zewnętrzne (które mają istotny wpływ na wysokość zapotrzebowania), np. czynniki meteorologiczne. Rozpoznanie rynków docelowych Rozpoznanie rynków docelowych znaczy tyle, co zidentyfikowanie wszystkich podmiotów na nim działających, w tym konkurencyjnych. Następnie zebranie o nich dostępnych informacji, opisujących specyfikę ich funkcjonowania i opracowanie prognozy szans rozwoju (rozmiaru rynku, jego tendencji rozwojowych). Rozpoznanie rynków docelowych polega również na identyfikacji wszystkich produktów konkurujących na tym rynku, określenie rzędu jego sprzedaży, następnie dokonania szacunku wzrostu dla przyszłego rynku. Po wyborze docelowych odbiorców i określeniu ich potrzeb, zdefiniowaniu łańcucha dodatkowych wartości produktów i usług, należy określić pozycję produktu 18

19 lub usługi na rynku, co również nie jest sprawą łatwą. Bo to wzrost konkurencji na runku wymusza podejmowanie strategicznych decyzji, dotyczących pozycji firmy na rynku. Im większa konkurencja, tym trudniej określić pozycję. Uczestnikami rynku elektroenergetycznego są: odbiorcy końcowi, wytwórcy energii elektrycznej, przedsiębiorstwa obrotu hurtowego i detalicznego, Operator Systemu Przesyłowego, Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, Operatorzy Handlowo Techniczni, Operatorzy Handlowi. Głównym celem działania rynku elektroenergetycznego jest optymalizacja kosztów całkowitych produkcji, dostaw energii elektrycznej dla gospodarki i społeczeństwa poprzez wprowadzenie mechanizmów konkurencyjnych do wytwarzania i obrotu energią elektryczną [5]. W ogólnym ujęciu rynek usług elektroenergetycznych to ogół transakcji w zakresie usług elektroenergetycznych, których obecnie liczba systematycznie rośnie, a tym samym wzrasta jego rola w gospodarce. Metody prognozowania Celem prognozy jest opracowanie zestawu informacji, mierników, wskaźników oraz prawdopodobnych warunków przyszłości. Wśród metod prognozowania i zapotrzebowania na energię wyróżnia się: 1. Podejście ekonometryczne (do prognozowania tego, co ma się zdarzyć w przyszłości, wykorzystuje się kombinację zasad ekonomicznych i metod statystycznych). Podejście to składa się z określenia statystycznych współzależności pomiędzy zmienną zależną (zużycie energii elektrycznej / gazu), a zmiennymi niezależnymi, objaśniającymi (dochód, wielkość produkcji wytworzonej, ceny energii, zmiany demograficzne i technologiczne, regulacje rządowe, warunki środowiskowe). Stwarza to możliwość zbudowania ścisłych modeli zależności zapotrzebowania na energię, ale warunkiem ich budowy powinna być dobra znajomość tych czynników. 2. Podejście inżynierskie (końcowego zapotrzebowania), wykorzystująca wysoko zdezagregowane informacje dotyczące zapotrzebowania na energię przez różnego rodzaju odbiorniki, urządzenia i typy zastosowań. Bazuje ono na szczegółowych informacjach dotyczących liczby urządzeń, wykorzystujących każdy rodzaj nośnika energii w projektowanym przedziale czasowym, przewidywanych wskaźnikach jednostkowego zużycia dla każdego z typów urządzeń i liczby urządzeń danego typu będącego aktualnie w użytkowani. Iloczyn aktualnej liczby urządzeń i ich obliczeniowy współczynnik zużycia energii i wskaźnik jego rzeczywistego wykorzystania daje prognozowane zapotrzebowanie na energię przez tę kategorie urządzeń. Metoda ta ułatwia bezpośrednie określenie racjonalnego wykorzystywania energii przez dany sprzęt oraz zmian w zachowaniach odbiorców. 3. Podejście zintegrowane, wyznacza dwie metody integracji. W pierwszym podejście końcowego zapotrzebowania może być włączone do modelu ekonometrycznego i spełniać funkcję pomocniczą w całościowym procesie pełnego prognozowania. W drugim - parametry ekonometryczne mogą być odzwierciedlone w kategoriach końcowego zużycia energii. Obie kombinacje są praktyczne, ale w dużym stopniu zależą od danych dotyczących przedsiębiorstw energetycznych oraz strategii przyjętych przy 19

20 prognozowaniu [2]. W Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię opracowano na podstawie scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju. Prognozę tę sporządzono w czterech wariantach: Wariant Traktatowy (w którym uwzględniono postanowienia Traktatu Akcesyjnego), Wariant Podstawowy Węglowy, różni się tym od poprzedniego, że wymóg spełnienia postanowień w zakresie emisji z dużych obiektów spalania został zastąpiony przez realizację Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE), Wariat Podstawowy Gazowy, różni się od Podstawowego Węglowego tym, że dostawy węgla do produkcji energii elektrycznej są utrzymywane na obecnym poziomie, a paliwem dodatkowym w tym wariancie będzie przede wszystkim gaz ziemny, Wariant Efektywnościowy, spełnia takie same kryteria ekologiczne jak warianty podstawowe (założono w nim uzyskanie dodatkowej poprawy efektywności energetycznej w obszarach: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji). W trzech pierwszych wariantach przewidywane zapotrzebowanie na energię finalną (konsumowaną przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe), wzrośnie do 2025 roku o koło 55%. W Wariancie Efektywnościowym zapotrzebowanie na energię finalną wzrośnie do tego samego okresu o 48%, a osiągnięte oszczędności poszczególnych nośników będą na poziomie 4 6%, wzrośnie również zużycie energii ze źródeł odnawialnych. Do opracowania prognozy zapotrzebowania na energię użyteczną do 2030 roku zastosowano model zużycia końcowego (end-use) o nazwie MAED (gdzie tworzone są projekcje zapotrzebowania na energię użyteczną, dla każdego kierunku użytkowania energii w ramach każdego sektora gospodarki). Wyniki modelu MAED są wsadem do symulacyjnego modelu energetyczno ekologicznego BALANCE wyznaczającego zapotrzebowanie na energię finalną z podziałem na poszczególne nośniki oraz krajowe bilanse energii i wielkości emisji zanieczyszczeń, którego istotą jest podejście rynkowe. Wynikiem działania tego modelu jest najbardziej prawdopodobna projekcja przyszłego stanu gospodarki energetycznej przy przyjętych założeniach i warunkach brzegowych, dotyczących cen paliw pierwotnych, polityki energetycznej państwa, postępu technologicznego oraz ograniczeń w dostępnie do nośników energii, a także ograniczeń czasowych w procesach inwestycyjnych. Prognozę struktury systemowych źródeł energii elektrycznej o najmniejszych zdyskontowanych kosztach wytwarzania wytworzono za pomocą modelu WASP4 [6]. GOSPODARCZE ZNACZENIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego stanowi jeden z ważniejszych obszarów badań w gospodarce. Przedsiębiorstwa, w tym również branży elektroenergetycznej, potrzebują zarówno planów jak i prognoz krótko i długoterminowych. Znaczenie ich wzrasta wraz ze wzrostem konkurencji i mechanizmów wolnorynkowych na rynku energii elektrycznej. 20

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo