SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006

2 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ SKŁAD SENATU UJ UCHWAŁY SENATU GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZARZĄDZENIA REKTORA STRUKTURA ORGANIZACYJNA STUDENCI LICZBA STUDENTÓW KIERUNKI STUDIÓW STUDIA PODYPLOMOWE AKREDYTACJA NA UJ INNE SPRAWY STUDENCKIE 39 DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 39 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 40 WYKAZ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 41 PRZESZKOLENIE WOJSKOWE STUDENTÓW 43 FUNDUSZ IM. J. KOCHANOWSKIEGO NOWE INICJATYWY 43 WOLONTARIAT STUDENCKI 43 SEKCJA DS. ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 44 KURS ARS DOCENDI 45 REKTORSKIE NAGRODY DYDAKTYCZNE 46 REKTORSKI FUNDUSZ ARS DOCENDI ZESPOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 STOWARZYSZENIE ROTUNDA CENTRUM KULTURY 49 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 50 SAMORZĄD STUDENTÓW UJ 51 KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE 53 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRACOWNICY NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI ZMIANY STANU ZATRUDNIENIA WYNAGRODZENIA ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NOMINACJE I AWANSE CZŁONKOSTWO W POLSKICH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W INNYCH POLSKICH STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH UZYSKANE W 2005 ROKU DOKTORANCI BADANIA NAUKOWE ROZWÓJ NAUKOWY FINANSOWANIE BADAŃ PUBLIKACJE KONFERENCJE NAUKOWE 103

3 7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ WYJAZDY I PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW PRZYJAZDY ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW, STAŻYSTÓW I DOKTORANTÓW POROZUMIENIA MIĘDZYUCZELNIANE DYDAKTYCZNE PROGRAMY EUROPEJSKIE MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE FINANSE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (bez Collegium Medicum) COLLEGIUM MEDICUM INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE REMONTY EKSPLOATACJA DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK WYDAWNICTWO UJ INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANY OŚRODEK KOMPUTEROWO-SIECIOWY OŚRODEK KOMPUTEROWY CM MUZEUM UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE DOMY PROFESORSKIE BIURO KARIER CITTRU SPRAWY SOCJALNE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REALIZACJA PLANU ZFŚS REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ DZIAŁU SOCJALNEGO 191

4 Wprowadzenie Sprawozdanie roczne Rektora UJ za rok 2005 zostało przygotowane zgodnie z zasadami przy-jętymi w roku 2000, a potem modyfikowanymi w zależności od potrzeb. I tak od roku 2003 staramy się pokazywać, jak uczelnia nasza prezentuje się w świetle standardów wprowadzonych przez Komitet Badań Naukowych i Państwową Komisję Akredytacyjną. Pokazujemy też miejsce pracowników UJ w nauce polskiej i światowej, podając dane o ich członkostwie w PAN i PAU, o ich doktoratach honoris causa, o członkostwie w polskich stowarzyszeniach naukowych oraz międzynarodowych orga-nizacjach naukowych. Rok 2005, którego sprawozdanie dotyczy, to rok ukończenia dwu ważnych inwestycji UJ: oddanie do użytku Auditorium Maximum, w którym 1 października 2005 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2005/2006 oraz przeniesienie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej do nowego budynku na III Kampusie. Rok ten przyniósł dalsze zmiany, szczególnie w strukturze organizacyjnej jednostek działalności podstawowej UJ. I tak m.in.: z dniem 1 września z Wydziału Filologicznego wydzielono Instytut Polonistyki, przekształcając go w Wydział Polonistyki; do nowo utworzonego Wydziału włączono Zakład Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera (po uprzednim wyłączeniu z Wydziału Filologicznego) oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie (po uprzednim wyłączeniu z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych); z dniem 1 października utworzono Jagiellońskie Centrum Językowe (jednostka międzywydziałowa), w skład którego weszły: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (wyłączone z Wydziału Filologicznego) i Studium Doskonalenia Językowego UJ (dotychczasowa jednostka międzywydziałowa). Powyższe zmiany spowodowały, że dane liczbowe dotyczące Wydziałów: Filologicznego, Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz jednostek międzywydziałowych są w niektórych tabelach nieporównywalne. Rok 2005 to kolejny rok rozwoju UJ, co widać we wzroście liczby studentów, w rozwoju kadry nauczającej i obsługi administracyjnej UJ, a także w kończonych i oddawanych do użytku inwestycjach. Prof. dr hab. Władysław Miodunka 4

5

6 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W dniu 11 marca 2005 roku Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru Pana prof. dr. hab. Karola Musioła na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2008 roku. W dniu 15 marca 2005 roku Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na stanowiska prorektorów: Prof. dr. hab. Szczepana BILIŃSKIEGO ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr. hab. Władysława MIODUNKĘ ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr. hab. Wiesława PAWLIKA ds. Collegium Medicum Prof. dr. hab. Marię SZEWCZYK ds. dydaktyki Prof. dr. hab. Piotra TWORZEWSKIEGO ds. rozwoju. Dziekanami i prodziekanami wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję wybrani zostali: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka prodziekani: ds. studiów stacjonarnych i zaocznych oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku administracja: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka ds. studiów stacjonarnych i zaocznych na kierunku prawo: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch ds. studenckich: dr hab. Zofia Fabiańska Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Szwed prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. studenckich: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak 6

7 Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Marek Jarnicki prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Marek Zaionc ds. studenckich: prof. dr hab. Kamil Rusek Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz prodziekani: ds. badań i organizacji: prof. dr hab. Paweł Kościelniak ds. studenckich: dr hab. Artur Michalak ds. kształcenia i integracji europejskiej: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Marek Michalik ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Michał du Vall, prof. UJ prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Elżbieta Adamczyk ds. studenckich: dr hab. Jacek Ostaszewski Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Bogdan Szlachta, prof. UJ ds. dydaktycznych: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ Wydziału Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Adam Dubin ds. studenckich: dr hab. Amalia Guzdek Wydziału Polonistyki dziekan: dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. dydaktycznych: dr hab. Renata Przybylska, prof. UJ Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Wojciech Nowak prodziekani: ds. klinicznych: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki ds. współpracy z zagranicą w zakresie dydaktyki i nauki: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. studiów przedklinicznych: prof. dr hab. Krystyna Sztefko ds. Oddziału Stomatologii: dr hab. Jan Zapała 7

8 Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Barbara Malawska ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła ds. Analityki Medycznej: prof. dr hab. Alicja Budak Wydziału Ochrony Zdrowia dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Tomasz Brzostek ds. ogólnych i finansowych: dr hab. Andrzej Cencora, prof. UJ. 8

9 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1 SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ Prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław Miodunka Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria Szewczyk Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka Prof. dr hab. Maria Flis Dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Prof. dr hab. Marcela Świątkowska Dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ Prof. dr hab. Jerzy Szwed Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Marek Jarnicki Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Prof. dr hab. Wojciech Nowak Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Prof. dr hab. Jolanta Jaworek Dr hab. Michał du Vall, prof. UJ Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biotechnologii i Politycznych Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Tadeusz Woś Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Piotr Sztompka Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Maria Kłańska Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Halina Kurek Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Krzysztof Królas Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Maciej A. Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Andrzej Pelczar Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Maria Nowakowska Wydział Chemii Prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii Dr hab. Małgorzata Kruczek Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Stefan Skiba Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz Wydział Lekarski Prof. dr hab. Ryszard Korbut Wydział Lekarski 9

10 Prof. dr hab. Jerzy Brandys Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Renata Jachowicz Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Janusz Hałuszka Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Andrzej Mania Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biotechnologii Prof. dr hab. Juliusz Pryjma Wydział Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Dr Marcin Spyra Wydział Prawa i Administracji Dr Beata Cyboran Wydział Filozoficzny Dr Konrad Wnęk Wydział Historyczny Dr Krzysztof Zajas Wydział Polonistyki Dr Tomasz Brzozowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Dr Jacek Lembas Wydział Matematyki i Informatyki Dr Szczepan Zapotoczny Wydział Chemii Dr Teresa Pawlik Wydział Lekarski Dr Agnieszka Cios Wydział Farmaceutyczny Dr Maria Cisek Wydział Ochrony Zdrowia Dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr Irena Horwacik Wydział Biotechnologii Przedstawiciel jednostek poza- i międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Mgr Piotr Nowacki SWFiS UJ Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zbigniew Kapera Dział Zabezpieczenia Energii i Eksploatacji CM Mgr Maria Zofia Nanke Dział Socjalny Edward Szmyd Instytut Nauk o Środowisku Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki Zespół Pieśni i Tańca Słowianki Przedstawiciele studentów Karol Pękalski Łukasz Zaborowski Marcin Konik Małgorzata Nieścioruk Sebastian Liszka Aleksandra Łubnicka Jarosław Zając Krzysztof Parkoła Olga Herdzina Bartłomiej Banaś Wojciech Węklar Grzegorz Jaworski Małgorzata Bartyś Marcelina Statkiewicz Marcin Kłak Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biotechnologii. 10

11 W 2005 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Senatu; sześciu posiedzeniom przewodniczył rektor UJ, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, trzem rektor prof. dr hab. Karol Musioł UCHWAŁY SENATU W 2005 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 26 stycznia 2005 roku nr 1/I/2005 w sprawie: uregulowania stanu prawnego domów studenckich PK przy ul. Bydgoskiej 19 w Krakowie; nr 2/I/2005 w sprawie: prowizorium budżetowego na I kwartał 2005 roku. Uchwały z 23 lutego 2005 roku nr 3/II/2005 w sprawie: ustanowienia Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej; nr 4/II/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację projektu Przygotowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do elektronicznego obiegu dokumentów I etap; nr 5/II/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację projektu Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w infrastrukturze społeczeństwa informacyjnego Małopolski; nr 6/II/2005 w sprawie: utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwały z 23 marca 2005 roku nr 7/III/2005 w sprawie: utworzenia Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi oraz zatwierdzenia jego Regulaminu; nr 8/III/2005 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Uchwały z 27 kwietnia 2005 roku nr 9/IV/2005 w sprawie: śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II; nr 10/IV/2005 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wraz z planem inwestycyjnym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2005; nr 11/IV/2005 w sprawie: utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania UJ; nr 12/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania do działki przy ul. Kostaneckiego w Krakowie-Prokocimiu oraz wyrażenia zgody na rezygnację przez Uczelnię z ewentualnych roszczeń z tyt. poniesionych nakładów na nieruchomości zajmowane przy ul. Kostaneckiego; nr 13/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki w rejonie ulic: Śniadeckich, św. Łazarza i Grzegórzeckiej 16; nr 14/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działki oraz równoczesną sprzedaż działki w Krakowie-Prokocimiu. Uchwały z 25 maja 2005 roku nr 15/V/2005 w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; nr 16/V/2005 w sprawie: uzupełnienia postanowień 20 ust. 2 Statutu UJ; 11

12 nr 17/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za rok 2004; nr 18/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego UJ za rok 2004; nr 19/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2005; nr 20/V/2005 w sprawie: zbycia w drodze sprzedaży na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nieruchomości przy ul. Nawojki 11 w Krakowie. Uchwały z 29 czerwca 2005 roku nr 21/VI/2005 w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; nr 22/VI/2005 w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego; nr 23/VI/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 24/VI/2005 w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie; nr 25/VI/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Ericpol Telcom Sp. z o.o; nr 26/VI/2005 w sprawie: zmiany postanowień 38 ust. 1 Statutu UJ; nr 27/VI/2005 w sprawie: renegocjacji umowy z 25 listopada 1999 roku między Uniwersytetem Jagiellońskim a Centrum Zaawansowanych Technologii, Spółka z o.o. (obecnie zwanym: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.) oraz dokapitalizowania tej spółki; nr 28/VI/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl S.A. Uchwały z 19 października 2005 roku nr 29/X/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działek na rzecz firmy Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.; nr 30/X/2005 w sprawie: zmiany w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 16/VI/2004 z roku dot. dofinansowania Spółki z o.o. Jagiellońskie Centrum Innowacji ; nr 31/X/2005 w sprawie: powołania Stałych Senackich Komisji na kadencję ; nr 32/X/2005 w sprawie: powołania na kadencję komisji dyscyplinarnych; nr 33/X/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 34/X/2005 w sprawie: zmian w regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego. Uchwały z 21 grudnia 2005 roku nr 35/XII/2005 w sprawie: powołania rad własnych funduszy stypendialnych oraz wprowadzenia jednolitych tekstów regulaminów: Funduszu Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego, Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia, Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera i Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej; nr 36/XII/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 37/XII/2005 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 38/XII/2005 w sprawie: sprzedaży na rzecz AGH prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nawojki 11; nr 39/XII/2005 w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 26.I.2005 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego domów studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Bydgoskiej 19; nr 40/XII/2005 w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na działkach UJ w Zakopanem przy ul. Balzera 15 na rzecz Województwa Małopolskiego. 12

13 1.3. GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Doktorat Honoris Causa nadano: ALEKSANDROWI KOJOWI (wybitny biochemik, twórca krakowskiej szkoły biochemii, członek PAU i PAN, rektor UJ w latach oraz ); SEAMUSOWI HEANEYOWI (poeta, autor esejów, studiów literackich i przekładów poetyckich; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1995 roku); BRONISŁAWOWI GEREMKOWI (historyk mediewista, polityk, doktor honoris causa 11 uniwersytetów); JÓZEFOWI J. ZIÓŁKOWSKIEMU (jeden z najwybitniejszych polskich chemików nieorganików, światowy autorytet w dziedzinie katalizy homogenicznej z udziałem związków koordynacyjnych); Ks. Abp. JÓZEFOWI ŻYCIŃSKIEMU (filozof nauki, wysoki dostojnik kościelny, wielki kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych; publicysta). Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: TERESIE KAMIŃSKIEJ, KAZIMIERZOWI BARCZYKOWI, STEFANOWI JURCZAKOWI, STANISŁAWOWI KRACIKOWI. Odznaczone osoby znacząco przyczyniły się do uchwalenia ustawy o finansowaniu z budżetu państwa budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykazały ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. FRANCISZEK HUGON SZAFRANIEC w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Prof. dr hab. MAREK GEDL w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. Laureaci Nagrody JM Rektora UJ Pro Arte Docendi: dr hab. RENATA JACHOWICZ, prof. UJ oraz prof. dr. hab. JERZY BRANDYS (Wydział Farmaceutyczny) nagroda zespołowa; Dr ALEKSANDRA PATALAS (Wydział Historyczny); Dr hab. JANUSZ JAMROZIK, prof. UJ (Wydział Chemii). 13

14 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (stan na 31 grudnia 2005 roku) Wydziały Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biotechnologii Jednostki pozawydziałowe Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Jednostki międzyuczelniane Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. 14

15 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. w spr. utworzenia Wydziałowej Pracowni Aparatury Szklanej na Wydziale Chemii UJ w spr. zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w Instrukcji Kancelaryjnej UJ w spr. utworzenia Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych (CUSI) w spr. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 na studiach odpłatnych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 30 Rektora UJ z 12 czerwca 2003 roku dot. utworzenia Zespołu Nadzorującego Budowę Auditorium Maximum w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 19 Rektora UJ z 30 czerwca 1999 roku w spr. organizacji roku akademickiego 2005/2006 w spr. zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Rektora UJ z 2005 roku dot. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 na studiach odpłatnych w spr. zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego UJ w spr. utworzenia w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UJ Pracowni Komputerowej 15

16 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. w spr. likwidacji Kasy Głównej funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Kwestury UJ w spr. zmiany stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w spr. udzielania zwolnień z części opłat za studia w spr. zmiany treści postanowień 4 ust. 3 zarządzenia nr 18 Rektora UJ z 21 marca 2005 roku dot. udzielania zwolnień z części opłat za studia w spr. utworzenia w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ Laboratorium Ekologii Molekularnej w spr. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Polonistyki Wydziału Filologicznego UJ w spr. utworzenia Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi w spr. zniesienia w Instytucie Historii Wydziału Historycznego UJ Pracowni Historii Dawnej Książki w spr. utworzenia w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Zakładu Ratownictwa Medycznego w spr. utworzenia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Zakładu Historii i Myśli Politycznej Rosji w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Psychoterapii Wy-działu Lekarskiego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. struktury organizacyjnej Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 16

17 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 19 Rektora UJ z 30 czerwca 1999 roku w spr. wysokości opłat za powtarzanie i reaktywację na studiach dziennych w roku akademickim 2005/2006 oraz za eksternistyczne egzaminy licencjackie w roku akademickim 2004/

18 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. 38. Zarządzenie nr 38 z r. 39. Zarządzenie nr 39 z r. 40. Zarządzenie nr 40 z r. 41. Zarządzenie nr 41 z r. 42. Zarządzenie nr 42 z r. 43. Zarządzenie nr 43 z r. 44. Zarządzenie nr 44 z r. 45. Zarządzenie nr 45 z r. 46. Zarządzenie nr 46 z r. 47. Zarządzenie nr 47 z r. 48. Zarządzenie nr 48 z r. 49. Zarządzenie nr 49 z r. 50. Zarządzenie nr 50 z r. 51. Zarządzenie nr 51 z r. w spr. zmian w Regulaminie Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia w spr. Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian w zarządzeniu nr 58 Rektora UJ z 10 grudnia 2003 roku dot. zasad wynagradzania za opracowanie recenzji w spr. zmian w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia nr 60 Rektora UJ z 9 września 2004 roku dot. zasad wynagradzania nauczycieli akade-mickich w spr. uzupełnienia postanowień 20 ust. 2 Statutu UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Zarządza-nia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. nadania imion zasłużonych geografów salom dydaktycznym Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału BiNoZ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. prowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim albumu studentów od roku akademickiego 2005/2006 w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ w spr. przekształcenia Instytutu Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego UJ w Katedrę w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. zmian w postanowieniach Statutu UJ w spr. utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego 52. Zarządzenie nr 52 w spr. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu- 18

19 z r. 53. Zarządzenie nr 53 z r. 54. Zarządzenie nr 54 z r. 55. Zarządzenie nr 55 z r. 56. Zarządzenie nr 56 z r. 57. Zarządzenie nr 57 z r. 58. Zarządzenie nr 58 z r. 59. Zarządzenie nr 59 z r. 60. Zarządzenie nr 60 z r. 61. Zarządzenie nr 61 z r. 62. Zarządzenie nr 62 z r. 63. Zarządzenie nr 63 z r. 64. Zarządzenie nr 64 z r. 65. Zarządzenie nr 65 z r. 66. Zarządzenie nr 66 z r. 67. Zarządzenie nr 67 z r. 68. Zarządzenie nr 68 z r. blicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 117 z późn. zm.) w spr. zmian w zarządzeniu nr 48 Rektora UJ z 6 lipca 2005 roku dot. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 3 Rektora UJ z 14 stycznia 2000 roku dot. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 117 z późn. zm.) w spr. zmian w Regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego w spr. utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w spr. zmiany nazwy Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Wydziału Historycznego UJ oraz zmian w jego strukturze organizacyjnej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Komu-nikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UJ Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w spr. zmiany nazwy Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego UJ w spr. likwidacji Międzynarodowego Centrum Fulbrighta na Europę Środkową i Wschodnią UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w spr. wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów oraz absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej w spr. ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy procesach wymagających stosowania substancji niebezpiecznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki i Wydziału Filologicznego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ 19

20 69. Zarządzenie nr 69 z r. 70. Zarządzenie nr 70 z r. 71. Zarządzenie nr 71 z r. 72. Zarządzenie nr 72 z r. 73. Zarządzenie nr 73 z r. 74. Zarządzenie nr 74 z xx r. 75. Zarządzenie nr 75 z r. 76. Zarządzenie nr 76 z r. 77. Zarządzenie nr 77 z r. 78. Zarządzenie nr 78 z r. 79. Zarządzenie nr 79 z r. 80. Zarządzenie nr 80 z r. 81. Zarządzenie nr 81 z r. 82. Zarządzenie nr 82 z r. 83. Zarządzenie nr 83 z r. 84. Zarządzenie nr 84 z r. 85. Zarządzenie nr 85 z r. w spr. utworzenia w Instytucie Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w spr. utworzenia w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Pracowni Badań Profilaktycznych i Genetyki Nowotworów Żeńskiego Narządu Rodnego w spr. ustalenia zasad finansowania publikacji dydaktycznych, naukowodydaktycznych i naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. dofinansowania do zimowego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ anulowano w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka Badań i Współpracy Międzynarodowej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wprowadzenia na UJ systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w spr. utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ anulowano w spr. powołania Rad Własnych Funduszy Stypendialnych UJ i wprowadzenia jednolitych tekstów regulaminów tych Funduszy w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filozoficznego UJ w spr. likwidacji Zakładu Psychopatologii i Rehabilitacji w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ w spr. likwidacji Szkoły Królowej Jadwigi na Wydziale Polonistyki UJ w spr. utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada w spr. wprowadzenia Regulaminu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 20

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo