SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006

2 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ SKŁAD SENATU UJ UCHWAŁY SENATU GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZARZĄDZENIA REKTORA STRUKTURA ORGANIZACYJNA STUDENCI LICZBA STUDENTÓW KIERUNKI STUDIÓW STUDIA PODYPLOMOWE AKREDYTACJA NA UJ INNE SPRAWY STUDENCKIE 39 DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 39 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 40 WYKAZ ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 41 PRZESZKOLENIE WOJSKOWE STUDENTÓW 43 FUNDUSZ IM. J. KOCHANOWSKIEGO NOWE INICJATYWY 43 WOLONTARIAT STUDENCKI 43 SEKCJA DS. ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 44 KURS ARS DOCENDI 45 REKTORSKIE NAGRODY DYDAKTYCZNE 46 REKTORSKI FUNDUSZ ARS DOCENDI ZESPOŁY ARTYSTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 STOWARZYSZENIE ROTUNDA CENTRUM KULTURY 49 AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 50 SAMORZĄD STUDENTÓW UJ 51 KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE 53 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRACOWNICY NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI ZMIANY STANU ZATRUDNIENIA WYNAGRODZENIA ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NOMINACJE I AWANSE CZŁONKOSTWO W POLSKICH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W INNYCH POLSKICH STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH UZYSKANE W 2005 ROKU DOKTORANCI BADANIA NAUKOWE ROZWÓJ NAUKOWY FINANSOWANIE BADAŃ PUBLIKACJE KONFERENCJE NAUKOWE 103

3 7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ WYJAZDY I PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW PRZYJAZDY ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW, STAŻYSTÓW I DOKTORANTÓW POROZUMIENIA MIĘDZYUCZELNIANE DYDAKTYCZNE PROGRAMY EUROPEJSKIE MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE FINANSE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (bez Collegium Medicum) COLLEGIUM MEDICUM INWESTYCJE I REMONTY INWESTYCJE REMONTY EKSPLOATACJA DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK WYDAWNICTWO UJ INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANY OŚRODEK KOMPUTEROWO-SIECIOWY OŚRODEK KOMPUTEROWY CM MUZEUM UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE DOMY PROFESORSKIE BIURO KARIER CITTRU SPRAWY SOCJALNE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REALIZACJA PLANU ZFŚS REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ DZIAŁU SOCJALNEGO 191

4 Wprowadzenie Sprawozdanie roczne Rektora UJ za rok 2005 zostało przygotowane zgodnie z zasadami przy-jętymi w roku 2000, a potem modyfikowanymi w zależności od potrzeb. I tak od roku 2003 staramy się pokazywać, jak uczelnia nasza prezentuje się w świetle standardów wprowadzonych przez Komitet Badań Naukowych i Państwową Komisję Akredytacyjną. Pokazujemy też miejsce pracowników UJ w nauce polskiej i światowej, podając dane o ich członkostwie w PAN i PAU, o ich doktoratach honoris causa, o członkostwie w polskich stowarzyszeniach naukowych oraz międzynarodowych orga-nizacjach naukowych. Rok 2005, którego sprawozdanie dotyczy, to rok ukończenia dwu ważnych inwestycji UJ: oddanie do użytku Auditorium Maximum, w którym 1 października 2005 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2005/2006 oraz przeniesienie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej do nowego budynku na III Kampusie. Rok ten przyniósł dalsze zmiany, szczególnie w strukturze organizacyjnej jednostek działalności podstawowej UJ. I tak m.in.: z dniem 1 września z Wydziału Filologicznego wydzielono Instytut Polonistyki, przekształcając go w Wydział Polonistyki; do nowo utworzonego Wydziału włączono Zakład Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera (po uprzednim wyłączeniu z Wydziału Filologicznego) oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie (po uprzednim wyłączeniu z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych); z dniem 1 października utworzono Jagiellońskie Centrum Językowe (jednostka międzywydziałowa), w skład którego weszły: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (wyłączone z Wydziału Filologicznego) i Studium Doskonalenia Językowego UJ (dotychczasowa jednostka międzywydziałowa). Powyższe zmiany spowodowały, że dane liczbowe dotyczące Wydziałów: Filologicznego, Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz jednostek międzywydziałowych są w niektórych tabelach nieporównywalne. Rok 2005 to kolejny rok rozwoju UJ, co widać we wzroście liczby studentów, w rozwoju kadry nauczającej i obsługi administracyjnej UJ, a także w kończonych i oddawanych do użytku inwestycjach. Prof. dr hab. Władysław Miodunka 4

5

6 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W dniu 11 marca 2005 roku Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru Pana prof. dr. hab. Karola Musioła na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2008 roku. W dniu 15 marca 2005 roku Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na stanowiska prorektorów: Prof. dr. hab. Szczepana BILIŃSKIEGO ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr. hab. Władysława MIODUNKĘ ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr. hab. Wiesława PAWLIKA ds. Collegium Medicum Prof. dr. hab. Marię SZEWCZYK ds. dydaktyki Prof. dr. hab. Piotra TWORZEWSKIEGO ds. rozwoju. Dziekanami i prodziekanami wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję wybrani zostali: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka prodziekani: ds. studiów stacjonarnych i zaocznych oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku administracja: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka ds. studiów stacjonarnych i zaocznych na kierunku prawo: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch ds. studenckich: dr hab. Zofia Fabiańska Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Szwed prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. studenckich: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak 6

7 Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Marek Jarnicki prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Marek Zaionc ds. studenckich: prof. dr hab. Kamil Rusek Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz prodziekani: ds. badań i organizacji: prof. dr hab. Paweł Kościelniak ds. studenckich: dr hab. Artur Michalak ds. kształcenia i integracji europejskiej: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Marek Michalik ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Michał du Vall, prof. UJ prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Elżbieta Adamczyk ds. studenckich: dr hab. Jacek Ostaszewski Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Bogdan Szlachta, prof. UJ ds. dydaktycznych: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ Wydziału Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Adam Dubin ds. studenckich: dr hab. Amalia Guzdek Wydziału Polonistyki dziekan: dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. dydaktycznych: dr hab. Renata Przybylska, prof. UJ Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Wojciech Nowak prodziekani: ds. klinicznych: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki ds. współpracy z zagranicą w zakresie dydaktyki i nauki: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. studiów przedklinicznych: prof. dr hab. Krystyna Sztefko ds. Oddziału Stomatologii: dr hab. Jan Zapała 7

8 Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Barbara Malawska ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła ds. Analityki Medycznej: prof. dr hab. Alicja Budak Wydziału Ochrony Zdrowia dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Tomasz Brzostek ds. ogólnych i finansowych: dr hab. Andrzej Cencora, prof. UJ. 8

9 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1 SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ Prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław Miodunka Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria Szewczyk Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka Prof. dr hab. Maria Flis Dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Prof. dr hab. Marcela Świątkowska Dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ Prof. dr hab. Jerzy Szwed Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Marek Jarnicki Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Prof. dr hab. Wojciech Nowak Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Prof. dr hab. Jolanta Jaworek Dr hab. Michał du Vall, prof. UJ Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biotechnologii i Politycznych Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Tadeusz Woś Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Piotr Sztompka Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Maria Kłańska Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Halina Kurek Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Krzysztof Królas Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Maciej A. Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Andrzej Pelczar Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Maria Nowakowska Wydział Chemii Prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii Dr hab. Małgorzata Kruczek Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Stefan Skiba Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz Wydział Lekarski Prof. dr hab. Ryszard Korbut Wydział Lekarski 9

10 Prof. dr hab. Jerzy Brandys Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Renata Jachowicz Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Janusz Hałuszka Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Andrzej Mania Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biotechnologii Prof. dr hab. Juliusz Pryjma Wydział Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Dr Marcin Spyra Wydział Prawa i Administracji Dr Beata Cyboran Wydział Filozoficzny Dr Konrad Wnęk Wydział Historyczny Dr Krzysztof Zajas Wydział Polonistyki Dr Tomasz Brzozowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Dr Jacek Lembas Wydział Matematyki i Informatyki Dr Szczepan Zapotoczny Wydział Chemii Dr Teresa Pawlik Wydział Lekarski Dr Agnieszka Cios Wydział Farmaceutyczny Dr Maria Cisek Wydział Ochrony Zdrowia Dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr Irena Horwacik Wydział Biotechnologii Przedstawiciel jednostek poza- i międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Mgr Piotr Nowacki SWFiS UJ Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zbigniew Kapera Dział Zabezpieczenia Energii i Eksploatacji CM Mgr Maria Zofia Nanke Dział Socjalny Edward Szmyd Instytut Nauk o Środowisku Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki Zespół Pieśni i Tańca Słowianki Przedstawiciele studentów Karol Pękalski Łukasz Zaborowski Marcin Konik Małgorzata Nieścioruk Sebastian Liszka Aleksandra Łubnicka Jarosław Zając Krzysztof Parkoła Olga Herdzina Bartłomiej Banaś Wojciech Węklar Grzegorz Jaworski Małgorzata Bartyś Marcelina Statkiewicz Marcin Kłak Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biotechnologii. 10

11 W 2005 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Senatu; sześciu posiedzeniom przewodniczył rektor UJ, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, trzem rektor prof. dr hab. Karol Musioł UCHWAŁY SENATU W 2005 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 26 stycznia 2005 roku nr 1/I/2005 w sprawie: uregulowania stanu prawnego domów studenckich PK przy ul. Bydgoskiej 19 w Krakowie; nr 2/I/2005 w sprawie: prowizorium budżetowego na I kwartał 2005 roku. Uchwały z 23 lutego 2005 roku nr 3/II/2005 w sprawie: ustanowienia Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej; nr 4/II/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację projektu Przygotowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do elektronicznego obiegu dokumentów I etap; nr 5/II/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zapewnienie środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację projektu Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w infrastrukturze społeczeństwa informacyjnego Małopolski; nr 6/II/2005 w sprawie: utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwały z 23 marca 2005 roku nr 7/III/2005 w sprawie: utworzenia Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi oraz zatwierdzenia jego Regulaminu; nr 8/III/2005 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Uchwały z 27 kwietnia 2005 roku nr 9/IV/2005 w sprawie: śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II; nr 10/IV/2005 w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wraz z planem inwestycyjnym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2005; nr 11/IV/2005 w sprawie: utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania UJ; nr 12/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania do działki przy ul. Kostaneckiego w Krakowie-Prokocimiu oraz wyrażenia zgody na rezygnację przez Uczelnię z ewentualnych roszczeń z tyt. poniesionych nakładów na nieruchomości zajmowane przy ul. Kostaneckiego; nr 13/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki w rejonie ulic: Śniadeckich, św. Łazarza i Grzegórzeckiej 16; nr 14/IV/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę działki oraz równoczesną sprzedaż działki w Krakowie-Prokocimiu. Uchwały z 25 maja 2005 roku nr 15/V/2005 w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; nr 16/V/2005 w sprawie: uzupełnienia postanowień 20 ust. 2 Statutu UJ; 11

12 nr 17/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UJ za rok 2004; nr 18/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego UJ za rok 2004; nr 19/V/2005 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2005; nr 20/V/2005 w sprawie: zbycia w drodze sprzedaży na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nieruchomości przy ul. Nawojki 11 w Krakowie. Uchwały z 29 czerwca 2005 roku nr 21/VI/2005 w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; nr 22/VI/2005 w sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego; nr 23/VI/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 24/VI/2005 w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie; nr 25/VI/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Ericpol Telcom Sp. z o.o; nr 26/VI/2005 w sprawie: zmiany postanowień 38 ust. 1 Statutu UJ; nr 27/VI/2005 w sprawie: renegocjacji umowy z 25 listopada 1999 roku między Uniwersytetem Jagiellońskim a Centrum Zaawansowanych Technologii, Spółka z o.o. (obecnie zwanym: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.) oraz dokapitalizowania tej spółki; nr 28/VI/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl S.A. Uchwały z 19 października 2005 roku nr 29/X/2005 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działek na rzecz firmy Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.; nr 30/X/2005 w sprawie: zmiany w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 16/VI/2004 z roku dot. dofinansowania Spółki z o.o. Jagiellońskie Centrum Innowacji ; nr 31/X/2005 w sprawie: powołania Stałych Senackich Komisji na kadencję ; nr 32/X/2005 w sprawie: powołania na kadencję komisji dyscyplinarnych; nr 33/X/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 34/X/2005 w sprawie: zmian w regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego. Uchwały z 21 grudnia 2005 roku nr 35/XII/2005 w sprawie: powołania rad własnych funduszy stypendialnych oraz wprowadzenia jednolitych tekstów regulaminów: Funduszu Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego, Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia, Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera i Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej; nr 36/XII/2005 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 37/XII/2005 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 38/XII/2005 w sprawie: sprzedaży na rzecz AGH prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nawojki 11; nr 39/XII/2005 w sprawie: zmiany treści uchwały Senatu UJ z dnia 26.I.2005 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego domów studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Bydgoskiej 19; nr 40/XII/2005 w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości na działkach UJ w Zakopanem przy ul. Balzera 15 na rzecz Województwa Małopolskiego. 12

13 1.3. GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Doktorat Honoris Causa nadano: ALEKSANDROWI KOJOWI (wybitny biochemik, twórca krakowskiej szkoły biochemii, członek PAU i PAN, rektor UJ w latach oraz ); SEAMUSOWI HEANEYOWI (poeta, autor esejów, studiów literackich i przekładów poetyckich; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1995 roku); BRONISŁAWOWI GEREMKOWI (historyk mediewista, polityk, doktor honoris causa 11 uniwersytetów); JÓZEFOWI J. ZIÓŁKOWSKIEMU (jeden z najwybitniejszych polskich chemików nieorganików, światowy autorytet w dziedzinie katalizy homogenicznej z udziałem związków koordynacyjnych); Ks. Abp. JÓZEFOWI ŻYCIŃSKIEMU (filozof nauki, wysoki dostojnik kościelny, wielki kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych; publicysta). Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: TERESIE KAMIŃSKIEJ, KAZIMIERZOWI BARCZYKOWI, STEFANOWI JURCZAKOWI, STANISŁAWOWI KRACIKOWI. Odznaczone osoby znacząco przyczyniły się do uchwalenia ustawy o finansowaniu z budżetu państwa budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykazały ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. FRANCISZEK HUGON SZAFRANIEC w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Prof. dr hab. MAREK GEDL w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. Laureaci Nagrody JM Rektora UJ Pro Arte Docendi: dr hab. RENATA JACHOWICZ, prof. UJ oraz prof. dr. hab. JERZY BRANDYS (Wydział Farmaceutyczny) nagroda zespołowa; Dr ALEKSANDRA PATALAS (Wydział Historyczny); Dr hab. JANUSZ JAMROZIK, prof. UJ (Wydział Chemii). 13

14 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (stan na 31 grudnia 2005 roku) Wydziały Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biotechnologii Jednostki pozawydziałowe Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Jednostki międzyuczelniane Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. 14

15 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. w spr. utworzenia Wydziałowej Pracowni Aparatury Szklanej na Wydziale Chemii UJ w spr. zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w Instrukcji Kancelaryjnej UJ w spr. utworzenia Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych (CUSI) w spr. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 na studiach odpłatnych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 30 Rektora UJ z 12 czerwca 2003 roku dot. utworzenia Zespołu Nadzorującego Budowę Auditorium Maximum w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 19 Rektora UJ z 30 czerwca 1999 roku w spr. organizacji roku akademickiego 2005/2006 w spr. zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Rektora UJ z 2005 roku dot. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 na studiach odpłatnych w spr. zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. utworzenia Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego UJ w spr. utworzenia w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UJ Pracowni Komputerowej 15

16 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. w spr. likwidacji Kasy Głównej funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Kwestury UJ w spr. zmiany stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w spr. udzielania zwolnień z części opłat za studia w spr. zmiany treści postanowień 4 ust. 3 zarządzenia nr 18 Rektora UJ z 21 marca 2005 roku dot. udzielania zwolnień z części opłat za studia w spr. utworzenia w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ Laboratorium Ekologii Molekularnej w spr. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Polonistyki Wydziału Filologicznego UJ w spr. utworzenia Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi w spr. zniesienia w Instytucie Historii Wydziału Historycznego UJ Pracowni Historii Dawnej Książki w spr. utworzenia w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Zakładu Ratownictwa Medycznego w spr. utworzenia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Zakładu Historii i Myśli Politycznej Rosji w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Psychoterapii Wy-działu Lekarskiego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. utworzenia Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. struktury organizacyjnej Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 16

17 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. w spr. zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzonym zarządzeniem nr 19 Rektora UJ z 30 czerwca 1999 roku w spr. wysokości opłat za powtarzanie i reaktywację na studiach dziennych w roku akademickim 2005/2006 oraz za eksternistyczne egzaminy licencjackie w roku akademickim 2004/

18 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. 38. Zarządzenie nr 38 z r. 39. Zarządzenie nr 39 z r. 40. Zarządzenie nr 40 z r. 41. Zarządzenie nr 41 z r. 42. Zarządzenie nr 42 z r. 43. Zarządzenie nr 43 z r. 44. Zarządzenie nr 44 z r. 45. Zarządzenie nr 45 z r. 46. Zarządzenie nr 46 z r. 47. Zarządzenie nr 47 z r. 48. Zarządzenie nr 48 z r. 49. Zarządzenie nr 49 z r. 50. Zarządzenie nr 50 z r. 51. Zarządzenie nr 51 z r. w spr. zmian w Regulaminie Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia w spr. Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. zmian w zarządzeniu nr 58 Rektora UJ z 10 grudnia 2003 roku dot. zasad wynagradzania za opracowanie recenzji w spr. zmian w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia nr 60 Rektora UJ z 9 września 2004 roku dot. zasad wynagradzania nauczycieli akade-mickich w spr. uzupełnienia postanowień 20 ust. 2 Statutu UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Zarządza-nia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. nadania imion zasłużonych geografów salom dydaktycznym Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału BiNoZ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. prowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim albumu studentów od roku akademickiego 2005/2006 w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ w spr. przekształcenia Instytutu Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego UJ w Katedrę w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ w spr. zmian w postanowieniach Statutu UJ w spr. utworzenia Jagiellońskiego Centrum Językowego 52. Zarządzenie nr 52 w spr. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu- 18

19 z r. 53. Zarządzenie nr 53 z r. 54. Zarządzenie nr 54 z r. 55. Zarządzenie nr 55 z r. 56. Zarządzenie nr 56 z r. 57. Zarządzenie nr 57 z r. 58. Zarządzenie nr 58 z r. 59. Zarządzenie nr 59 z r. 60. Zarządzenie nr 60 z r. 61. Zarządzenie nr 61 z r. 62. Zarządzenie nr 62 z r. 63. Zarządzenie nr 63 z r. 64. Zarządzenie nr 64 z r. 65. Zarządzenie nr 65 z r. 66. Zarządzenie nr 66 z r. 67. Zarządzenie nr 67 z r. 68. Zarządzenie nr 68 z r. blicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 117 z późn. zm.) w spr. zmian w zarządzeniu nr 48 Rektora UJ z 6 lipca 2005 roku dot. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 3 Rektora UJ z 14 stycznia 2000 roku dot. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 117 z późn. zm.) w spr. zmian w Regulaminie Jagiellońskiego Centrum Językowego w spr. utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w spr. zmiany nazwy Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Wydziału Historycznego UJ oraz zmian w jego strukturze organizacyjnej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Komu-nikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UJ Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w spr. zmiany nazwy Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego UJ w spr. likwidacji Międzynarodowego Centrum Fulbrighta na Europę Środkową i Wschodnią UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w spr. wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów oraz absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej w spr. ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy procesach wymagających stosowania substancji niebezpiecznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki i Wydziału Filologicznego UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ 19

20 69. Zarządzenie nr 69 z r. 70. Zarządzenie nr 70 z r. 71. Zarządzenie nr 71 z r. 72. Zarządzenie nr 72 z r. 73. Zarządzenie nr 73 z r. 74. Zarządzenie nr 74 z xx r. 75. Zarządzenie nr 75 z r. 76. Zarządzenie nr 76 z r. 77. Zarządzenie nr 77 z r. 78. Zarządzenie nr 78 z r. 79. Zarządzenie nr 79 z r. 80. Zarządzenie nr 80 z r. 81. Zarządzenie nr 81 z r. 82. Zarządzenie nr 82 z r. 83. Zarządzenie nr 83 z r. 84. Zarządzenie nr 84 z r. 85. Zarządzenie nr 85 z r. w spr. utworzenia w Instytucie Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w spr. utworzenia w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Pracowni Badań Profilaktycznych i Genetyki Nowotworów Żeńskiego Narządu Rodnego w spr. ustalenia zasad finansowania publikacji dydaktycznych, naukowodydaktycznych i naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego w spr. dofinansowania do zimowego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ anulowano w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka Badań i Współpracy Międzynarodowej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wprowadzenia na UJ systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w spr. utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ anulowano w spr. powołania Rad Własnych Funduszy Stypendialnych UJ i wprowadzenia jednolitych tekstów regulaminów tych Funduszy w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filozoficznego UJ w spr. likwidacji Zakładu Psychopatologii i Rehabilitacji w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ w spr. likwidacji Szkoły Królowej Jadwigi na Wydziale Polonistyki UJ w spr. utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada w spr. wprowadzenia Regulaminu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 20

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet DO-0130/29/2013 Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku DO-0130/45/2012 Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015 W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 28 stycznia 2015 roku nr: 1/I/2015 w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Na podstawie art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Senat na posiedzeniu w dniu 28.05.2008r., określił poniższe warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok 212/213 Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni Pełna nazwa: REGON: 327853 Akademia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku DO-0130/48/2011 Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2015/2016 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2009/2010

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2009/2010 Liczba kandydatów na miejsce w roku akademickim 00 Liczba kandydatów na miejsce w roku akademickim 00/00 Kierunek Limit k k Administracja - I 0 Realizacja obrazu film., telewizyjnego i fotografia (jednolite

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 139 OBWIESZCZENIE Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014 Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r.

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo