Odtwarzacz multimediów HD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz multimediów HD"

Transkrypt

1 Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika

2 PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za wyjątkiem zabezpiecznia dokumentacji przez osobę która produkt zakupiła. Gwarancja nie będzie przedłużona jeśli (1) produkt był naprawiany, usprawniany lub modyfikowany chyba, źe taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja była autoryzowana na piśmie przez ASUS lub (2)numer seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginął. ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ŻADNEJ GWARANCJI CZY TO WYRAŻONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY W DANEJ DZIEDZINIE. W ŻADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE POŚREDNIE SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WŁĄCZAJĄC ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTĘPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JEśLI ASUS ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BŁĘDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE SĄ TYLKO DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ŻADNĄ FORMĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ASUS. MOGĄ BYĆ ZMIENIONE W KAŻDEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYŁKI LUB BŁĘDY JAKIE MOGŁY SIĘ POJAWIĆ W TYM INFORMATORZE, WŁĄCZAJĄĆ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO OPISUJĄCE. Produkty i nazwy firm występujące w tym informatorze, są w celach wyjaśnienia lub indetyfikacji tylko i bez intencji naruszania prawa autorskiego. ii

3 Spis treści Spis treści... iii Informacje dotyczące bezpieczeństwa... v License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital... vii License notice and trademark acknowledgement for DTS... vii Informacja o instrukcji... vii Rozdział 1 Zapoznanie się Powitanie Zawartość opakowania Podstawowe dane techniczne Wymagania systemowe Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD Panel przedni Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Rozdział 2 Instalowanie twardego dysku Podłączanie zasilacza sieciowego Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD Pierwsze uruchomienie Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Podłączanie do sieci Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) (konfiguracja sieci z bezpośrednim podłączeniem do komputera) PPPoE DLNA UPnP Udostępnianie plików w sieci Rozdział 3 Udostępnianie plików w systemie Windows XP Udostępnianie plików w systemie Windows Vista Udostępnianie plików w systemie operacyjnym Windows Udostępnianie plików w systemie operacyjnym Mac OS X 10.5.xx 2-19 Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Ekran główny Konfiguracja ustawień O!Play HD iii

4 Odtwarzanie pliku wideo Przyciski sterowania wideo pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku wideo Konfiguracja ustawień napisów Konfiguracja ustawień odtwarzania wideo Odtwarzanie muzyki Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku muzycznego Konfiguracja ustawień odtwarzania audio Podgląd zdjęć Podgląd zdjęć Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów Konfiguracja ustawień odtwarzania zdjęć Menadżer plików Media online NAS Korzystanie z iphone do sterowania O!Play HD Rozdział 4 Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Wyświetlacz Audio Wideo Urządzenie pamięci masowej USB Pilot zdalnego sterowania Aktualizacja firmware Połączenia kablowe i internetowe Usterka obsługi/działania Dodatek Adnotacje...D-1 GNU General Public License...D-2 ASUS contact information...d-8 iv

5 / / / / Informacje dotyczące bezpieczeństwa Do czyszczenia urządzenia stosować tylko suchą szmatkę. Ostrzeżenia: NIE WOLNO stawiać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. W przypadku uszkodzenia obudowy należy udać się do serwisu. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić personelowi serwisu. BEZPIECZNA TEMPERATURA: Urządzenie wolno użytkować jedynie w środowiskach o temperaturze otoczenia od 5 o C (41 o F) do 35 o C (95 o F). Zapewnić, że urządzenie zostanie podłączone do zasilania o odpowiednich parametrach (prąd stały 12 V, 2 A). NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie lub użytkować go w pobliżu cieczy, deszczu lub wilgoci. NIE WOLNO instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających ciepło lub źródeł takich jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki i wzmacniacze. NIE WOLNO wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych. Urządzenie zaprojektowane zostało tak, aby umożliwić odpowiednie powtórne użycie lub recykling. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych. Symbol pioruna zakończonego grotem umieszczonego w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o obecności niezaizolowanych części pod wysokim napięciem w obudowie produktu, które może być na tyle wystarczające, aby stanowić dla użytkownika ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy zdejmować osłony (lub tylnej części). Wewnątrz produktu nie znajdują się części, które użytkownik mógłby naprawiać we własnym zakresie. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym informuje uzytkownika o obecności ważnych instrukcji na temat obsługi oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją baterii. Baterię można wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać według instrukcji producenta. v

6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytać niniejszą instrukcję. 2. Zachować instrukcję. 3. Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. 4. Przestrzegać wszystkich zaleceń. 5. Nie stosować urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyścić tylko suchą ściereczką. 7. Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta. 8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła takich jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki oraz innych urządzeń (w tym wzmacniacze) wytwarzających ciepło. 9. Nie wyłączać zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada jeden bolec większy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub otwór służą celom bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10. Nie chodzić po przewodzie zasilającym ani nie ściskać go, szczególnie w pobliżu wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym wychodzą z urządzenia. 11. Stosować jedynie wyposażenie/akcesoria określone przez producenta. 12. Stosować jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoły określone przez producenta lub sprzedawane razem z urządzeniem. W przypadku stosowania wózka, podczas przemieszczania połączenia wózka/urządzenia zachować ostrożność, celem uniknięcia obrażeń spowodowanych wywróceniem. 13. W przypadku burz z piorunami lub okresu długiej przerwy w użytkowaniu należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego. 14. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy lub wpadnięcia przedmiotów do urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego zachowania lub upadku urządzenia. vi

7 License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Informacja o instrukcji Układ instrukcji Rozdział 1: Zapoznanie się Zawiera podstawowe informacje o odtwarzaczu multimedialnym ASUS O!Play HD2. Rozdział 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Zawiera informacje o podłączeniu odtwarzacza multimediów ASUS O!Play HD2 do sieci domowej lub sieci LAN. Rozdział 3: Obsługa odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2 Zawiera informacje o obsłudze odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2. Rozdział 4: Wykrywanie i usuwanie usterek Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2. vii

8 Oznaczenia użyte w tym informatorze By mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę zapoznać się z następującymi oznaczeniami używanymi w tym Informatorze. Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia ciała podczas wykonywania danego zadania. Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia elementu podczas wykonywania danego zadania. WaŻne: Należy koniecznie zrobić, by wykonać zadanie. UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie zadania. Gdzie znaleść informacje Po więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania należy zwrócić się do następujących źródeł: 1. Portal wsparcia ASUS Pobierz najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, sterowniki i narzędzia z portalu wsparcia firmy ASUS, pod adresem com. 2. Forum ASUS Uzyskaj ostatnie nowości i informacje o tym produkcie na Forum firmy ASUS, pod adresem 3. Dodatkowa Dokumentacja Indywidualne produkty mogą zawierać rownież inne informacje jak ulotki gwarancji dodane przez dealera. Nie stanowią one części standartowego pakietu. viii

9 / Quick Start Guide Rozdział 1 Zapoznanie się Powitanie Dziękujemy za zakup odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2! Odtwarzacz multimediów ASUS O!Play HD2 umożliwia przesyłanie plików mediów cyfrowych, takich jak pliki z komputera przekazywane za pośrednictwem funkcji UPnP, przenośnych urządzeń pamięci USB/eSATA, dodatkowego dysku twardego 3,5", kart pamięci, oraz za pośrednictwem sieci LAN do telewizora lub systemu kina domowego. Zawartość opakowania O!Play HD Media Player Odtwarzacz multimedialny O!Play Pomocniczy dysk CD (Instrukcja obsługi) Karta gwarancyjna Wspornik dysku twardego i wkręty Przewód zasilania i sygnałowy dysku twardego Pilot zdalnego sterowania zasilany dwoma bateriami AAA Kabel zasilający Zasilacz Kabel komponentowego wideo AV (audio-wideo) Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony należy skontaktować się ze sprzedawcą. 1-1

10 Podstawowe dane techniczne Obsługiwane formaty wideo Obsługiwane rozszerzenia plików wideo Obsługiwane formaty audio Obsługiwane formaty obrazów Obsługiwane formaty napisów MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT Systemy plików FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, ext 3 Gniazda WE/WY Wymiary Zasilanie Pobór mocy Temperatura pracy 1 x wejście zasilania (pr. stałego) 2 x gniazdo USB x gniazdo USB x gniazdo USB/eSATA combo 1 gniazdo LAN (10/100Mbps) 1 gniazdo HDMI 1 gniazdo komponentowego audio-wideo (AV) 1 gniazdo komponentowe 1 optyczne gniazdo wyjściowe (S/PDIF) 1 Koncentryczne cyfrowe gniazdo wyjściowe (S/PDIF) 1 czytnik kart CF 1 czytnik kart SD/MMC 1 czytnik kart MS/MS-Duo W x D x H: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Weight: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone. 1-2 Rozdział 1: Zapoznanie się

11 Wymagania systemowe Telewizor HDTV, telewizor standardowy lub monitor HDMI Urządzenie pamięci masowej (napęd USB flash / USB HDD / napęd esata flash / esata HDD/ 3.5 HDD) Karta pamięci (SD/MMC, CF lub MS/MS-Duo) Kabel RJ-45 do połączenia z siecią domową lub biurową (opcja) Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z telewizorem HDTV lub monitorem HDMI. Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem. Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD2 Panel przedni / Gniazdo karty CF Gniazdo służy do wkładania kart CF. Urządzenie obsługuje karty 64GB CF v4.1. Gniazdo karty SD/MMC Gniazdo służy do wkładania kart SD/MMC. Urządzenie obsługuje karty 32GB SDHC v2.0 i 2GB MMC v4.2. Gniadzo karty MS/MS-Duo Gniazdo służy do wkładania kart MS/MS-Duo. Urządzenie obsługuje karty 128MB MS v1.43 i 32GB MS Pro v1.03. Port combo esata / USB 2.0. Do tego gniazda można podłączyć urządzenie USB 2.0/eSATA takie jak zewnętrzny dysk twardy. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-3

12 5 6 Port USB 2.0. Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.0. Odbiornik podczerwieni (IR) Umożliwia sterowania odtwarzaczem multimedialnym HD za pomocą pilota na podczerwień. Wskaźniki LED Wyświetlają stan odtwarzacza multimedialnego HD. Dioda LED Status Opis 7 Zasilanie Wyłączona Urządzenie jest wyłączone. Pomarańczowa Niebieska Urządzenie znajduje się teraz w trybie wstrzymania. Urządzenie jest włączone. Upewnić się, że odbiornik podczerwieni nie jest zasłonięty. W przeciwnym razie odtwarzacz multimedialny nie będzie mógł odbierać poleceń z pilota. 1-4 Rozdział 1: Zapoznanie się

13 Panel tylny Wejście zasilania prądem stałym (DC-In) Gniazdo służy do podłączania wtyczki zasilacza. Wyjście komponentowe Włożyć kabel wideo YPbPr w celu połączenia z telewizorem lub monitorem. Cyfrowy port wyjścia audio (COAXIAL) Gniazdo służy do wkładania kabla koncentrycznego przeznaczonego do połączenia z zewnętrznym systemem Hi-Fi. Port HDMI Gniazdo służy do wkładania kabla HDMI służącego do połączenia z urządzeniem multimedialnym HDMI. Port LAN (RJ-45) Gniazdo służy do wkładania kabla RJ-45 przeznaczonego do łączenia z siecią lokalną (LAN). Port USB 2.0. Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.0. USB 3.0 PC link Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 3.0. Przycisk Reset. Za pomocą przedmiotu takiego jak szpilka lub spinacz do papieru nacisnąć przycisk Reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Cyfrowy port wyjścia audio (OPTYCZNE) Gniazdo służy do wkładania kabla optycznego przeznaczonego do połączenia z zewnętrznym systemem Hi-Fi. Wyjście analogowe audio/wideo Służy do wkładania kabla komponentowego audio/wideo celem połączenia z telewizorem lub innym wyposażeniem audio/wideo. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-5

14 Pilot zdalnego sterowania Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia/wyłączenia odtwarzacza multimediów HD O!Play HD, przeglądania menu i wyboru multimediów do odtwarzania, przeglądania lub słuchania. Wyświetlacz 1 16 Zasilanie Menu dysku 2 Edit Powtórz Zatrzymaj Szybkie przewijanie do tyłu Poprzedni Wysuwanie dysku Losowe odtwarzanie muzyki Powiększenie 20 Szybkie przewijanie do przodu 21 Odtwarzaj/Pauza Następny Ustawienia 8 23 Napisy Opcja 9 Język Przyciski nawigacji/ przycisk OK Menu główne Zwiększenie głośności Powrót Wyciszenie 12 Zmniejszenie głośności NAS Filmy Media online Muzyka Zdjęcia 1-6 Rozdział 1: Zapoznanie się

15 Wyświetlacz Przełączanie włączenia/wyłączenia wyświetlacza Menu dysku Nacisnąć, aby uruchomić menu dysku, jeżeli zainstalowany jest dysk HDD. Edit Nacisnąć, aby kopiować, usuwać, zmieniać nazwę oraz przenosić pliki. Powtórz Nacisnąć aby powtórzyć odtwarzanie aktualnie słuchanej muzyki, oglądanego filmu lub pliku zdjęcia. Zatrzymaj Zatrzymanie odtwarzania Szybkie przewijanie do tyłu Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie Poprzedni Powrót do poprzedniego pliku mediów. Ustawienia Otwarcie menu Ustawienia Opcja Nacisnąć w celu wybrania filmu, muzyki lub efektów obrazu. Przyciski nawigacji/zatwierdzania (OK) Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przeglądać pozycje paska menu niższego rzędu. Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmniejszyć/ zwiększyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje menu głównych na ekranie głównym. Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przeglądać pozycje w menu niższego rzędu. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru. Poziom głośności w górę Powoduje zwiększenie poziomu głośności Wyciszenie Nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk. Poziom głośność w dół Powoduje zmniejszenie poziomu głośności Filmy Nacisnąć w celu wejścia do trybu Movies (Filmy) Muzyka Nacisnąć w celu wejścia do trybu Music (Muzyka). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-7

16 Zasilanie Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza multimediów HD Wysuwanie dysku Nacisnąć w celu wysunięcia płyty z zewnętrznego napędu optycznego Losowe odtwarzanie muzyki Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików muzycznych na urządzeniu pamięci i następne odtworzenie ich w kolejności losowej. Powiększenie Powoduje powiększenie obrazu na ekranie. Szybkie przewijanie do przodu Naciśnij aby przewinąć odtwarzanie do przodu Pauza/Odtwarzaj Przełączanie odtwarzania i pauzy Następny Przełączenie do następnego klipu video Napisy Naciśnij aby wybrać wymagane napisy oglądanego video Język Naciśnij aby wybrać wymagany język oglądanego video Menu główne Wyświetlenie menu głównego Powrót Powrót/przejście do poprzedniego ekranu NAS Nacisnąć w celu wejścia do trybu NAS. Media online Nacisnąć w celu wejścia do trybu On-line Media (Media online) Zdjęcia Nacisnąć w celu wejścia do trybu Photo (Zdjęcia). 1-8 Rozdział 1: Zapoznanie się

17 Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2 W razie zapotrzebowania na usługi gwarancyjne dotyczące odtwarzacza multimedialnego HD należy zapewnić, że odesłany on zostanie w oryginalnym opakowaniu, które będzie stanowić odpowiednią ochronę produktu w czasie transportu. Gwarancja może zostać unieważniona, jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu ze względu na niewłaściwe opakowanie. Firma ASUS nie skompensuje, ani nie wymienia żadnych przedmiotów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego zapakowania. Instalowanie twardego dysku W odtwarzaczu multimediów HD można zamontować dysk twardy 3,5". Dysk twardy należy zakupić oddzielnie. W przypadku instalowania nowego dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD, wyświetlony zostanie ekran ostrzegawczy przypominający o formatowaniu dysku twardego. Wykonać instrukcje ekranowe, aby dokończyć proces formatowania. Każde nietypowe zatrzymanie prowadzi do wydłużenia czasu uruchomienia oraz dłuższego sprawdzania dysku przy kolejnym uruchomieniu. Proces sprawdzania może zająć kilka minut, zależnie od pojemności dysku twardego. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z używanego dysku twardego, przejdź do Setup (Ustawienia) > System, a następnie kliknij opcję HDD Format (Formatowanie dysku twardego). Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia/usterki spowodowane niewłaściwą instalacją dysku twardego. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub ich odzyskiwanie. Aby przeskanować dysk twardy należy wykonać jedną z następujących czynności: Przejdź do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage (Skanowanie pamięci masowej) > Auto Scan (Automatyczne skanowanie), a następnie kliknij on (włącz). Przejdź do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage action (Uruchomienie skanowania pamięci masowej), a następnie kliknij rescan storage (przeskanuj pamięć masową). Okresowo należy sporządzać kopie zapasowe ważnych plików lub folderów, celem uniknięcia wszelkich potencjalnych możliwości utraty danych z powodu uszkodzenia dysku. Uważać na wysoką temperaturę w przypadku długotrwałego używania dysku twardego. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-9

18 Instalowanie twardego dysku 1. Zamontować dysk twardy we wsporniku dysku twardego ( 1 ), a następnie przymocować za pomocą czterech wkrętów. ( 2 ). 2. Jeden koniec kabla zasilającego dysk twardy i kabla sygnałowego połączyć z dyskiem twardym ( 3 ) Otworzyć dolną pokrywę odtwarzacza multimediów HD Drugi koniec dostarczonego kabla zasilającego dysk twardy i kabla sygnałowego połączyć z odtwarzaczem multimediów HD ( 6 ). 5. Ostrożnie włożyć wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD ( 7 ). 6. Przymocować wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD za pomocą czterech wkrętów ( 8 ) Rozdział 1: Zapoznanie się

19 7. Ułożyć kabel zasilania i sygnału dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD tak, aby można było całkowicie zakryć je dolną pokrywą ( 9 ) Zamknąć dolną pokrywę odtwarzacza multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-11

20 Podłączanie zasilacza sieciowego W celu podłączenia zasilacza: 1. Podłączyć przewód zasilania prądem przemiennym do zasilacza. 2. Podłączyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda prądu stałego z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD. 3. Podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazdka. Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD W celu podłączania urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD: 1. W celu podłączenia ekranu do odtwarzacza multimedialnego HD wykonać dowolną z poniższych czynności: Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z telewizorem HDTV lub monitorem HDMI. Kabel HDMI należy zakupić oddzielnie Rozdział 1: Zapoznanie się

21 Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem. Użyć kabla wideo YPbPr oraz wchodzącego w skład wyposażenia komponentowego kabla audio/wideo do połączenia odtwarzacza multimediów HD z telewizorem lub monitorem. Kabel wideo YPbPr należy zakupić oddzielnie. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-13

22 / / Użyć dostarczonego kabla RCA do połączenia odtwarzacza multimediów HD z głośnikiem komputerowym Cine5. Kabel RCA jest dostarczany w pakiecie z głośnikiem komputerowym Cine5. 2. W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej lub karty pamięci do odtwarzacza multimediów HD wykonać dowolną z poniższych czynności: Podłączyć urządzenie pamięci masowej USB/eSATA takie jak dysk przenośny lub pamięć USB flash do gniazda USB lub gniazda USB/ esata combo z lewej strony odtwarzacza multimedialnego HD. Włożyć kartę pamięci taką jak SD/MMC, CF i MS/MS-Duo do odpowiedniego gniazda z prawej strony odtwarzacza multimediów HD. Można uzyskać również dostęp do plików medialnych ze wspólnego foldera komputera podłączonego do sieci LAN. Szczegółowe informacje patrz sekcja Łączenie się z siecią w rozdziale Rozdział 1: Zapoznanie się

23 3. Do połączenia odtwarzacza multimedialnego HD z systemem audio skorzystać albo z dołączonego kabla komponentowego AC albo kabla S/PDIF. 4. Włożyć wtyczkę kabla zasilania odtwarzacza multimedialnego HD do źródła zasilania. 5. Włączyć telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI. 6. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić go w trybie wideo. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI. Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z monitorem HDMI. Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego HD wyświetlany jest szereg ekranów prowadzący użytkownika przez konfigurację podstawowych ustawień odtwarzacza multimedialnego HD. W celu pierwszego uruchomienia: 1. Włączyć odtwarzacz multimedialny HD oraz telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić go w trybie wideo. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI. 2. Wyświetlony zostanie kreator konfiguracji. W celu zakończenia procesu konfiguracji postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Do nawigacji na ekranach skorzystać z pilota. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-15

24 1-16 Rozdział 1: Zapoznanie się

25 SPLENDID MENU Rozdział 2 Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Podłączanie do sieci Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji DHCP IP (Dynamiczny IP) umożliwia routerowi automatyczne przypisywanie adresu IP do Twojego odtwarzacza multimediów. Desktop PC or Notebook LAN Router LAN W celu podłączenia do sieci: 1. Jeden koniec kabla RJ-45 podłączyć do gniazda sieci LAN z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do gniazda sieci LAN routera. 2. Podłączyć komputer oraz wszelkie inne niezbędne urządzenia do routera. Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z routerem. 3. Podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczegółowe informacje patrz sekcja Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale

26 4. Na ekranie głównym, nacisnąć przycisk w lewo/prawo /, aby przejść do opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk. 5. Wybrać opcję Network (Sieć)> Wired LAN Setup (Ustawienia kablowego połączenia z siecią) i nacisnąć przycisk. 6. Wybrać opcję DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP (Automatycznie)) i nacisnąć przycisk. 7. Jako rodzaj ustawienia wybrać albo opcję DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)) albo DNS (Manual) (DNS (Ręcznie)) i nacisnąć przycisk : W przypadku wybrania opcji DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)), router automatycznie przypisze adres IP serwera DNS do odtwarzacza multimediów. W przypadku wybrania opcji DNS (Manual) (DNS (Ręcznie)), wpisać DNS Server IP address (adres IP serwera DNS). Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół /, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo/w prawo pozycji w menu System. /, aby przejść do innych 8. Po wyświetlaniu komunikatu potwierdzającego wybrać Yes (Tak), w celu zapisania ustawień. Jeżeli nie można połączyć się z siecią LAN, skontaktować się z administratorem sieci. Jeżeli użytkownik chce korzystać z udostępnianych w sieci plików, należy upewnić się, czy pliki na komputerze zostały udostępnione w sieci. Szczegółowe informacje patrz sekcja Udostępnianie plików medialnych w sieci w tym rozdziale. 2-2 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe

27 SPLENDID MENU Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) (konfiguracja sieci z bezpośrednim podłączeniem do komputera) Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) umożliwia bezpośrednie połączenie odtwarzacza multimediów z komputerem. Desktop PC or Notebook LAN W celu podłączenia do sieci: 1. Jeden koniec kabla RJ-45 podłączyć do gniazda sieci z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do komputera. 2. Podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczegółowe informacje patrz sekcja Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale Na ekranie głównym, nacisnąć przycisk w lewo/prawo /, aby przejść do opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk. 4. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk 5. Wybrać opcję FIX IP (MANUAL) (Stały IP (RĘCZNIE)) i nacisnąć przycisk : Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-3

28 6. Na ekranie FIX IP (Stały IP) wpisać IP Address (Adres IP) oraz Subnet Mask (Maska podsieci). Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół /, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo/w prawo pozycji w menu System. /, aby przejść do innych Można skorzystać z ustawień domyślnych IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci): Adres IP: Maska podsieci: Adres IP i maskę podsieci można uzyskać również od dostawcy usług internetowych (ISP). 7. Po wyświetlaniu komunikatu potwierdzającego wybrać Yes (Tak) w celu zapisania ustawień. 8. W komputerze należy wpisać taką samą maskę podsieci, jak ta wpisana dla odtwarzacza multimediów HD. Szczegółowe informacje patrz następny rozdział Konfiguracja ustawień adresu IP w komputerze. 2-4 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe

29 Konfiguracja ustawień adresu IP w komputerze Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza multimediów HD podczas korzystania z opcji FIX IP (Stały IP) należy posiadać właściwe skonfigurowane ustawienia TCP/IP komputera. Należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, odnoszące się do zainstalowanego w komputerze systemu operacyjnego. Skorzystać z następujących domyślnych ustawień adresu IP: Adres IP: xxx xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie Maska podsieci: (Tak samo jak dla odtwarzacza multimedialnego HD) Windows XP OS 1. Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network Connection (Połączenie sieciowe). Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Połączenie lokalne), a następnie wybierz Properties (Właściwości). 2. Wybierz Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP), a następnie kliknij Properties (Właściwości). 3. Wybrać opcję Use the following IP address: (Używaj następującego adresu IP:), a następnie wpisać IP address (Adres IP) i Subnet mask (Maska podsieci). 4. Po zakończeniu, kliknij OK. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-5

Jesteśmy do Twoich usług. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100

Jesteśmy do Twoich usług. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100 Masz pytanie? Skontaktuj się z Instrukcja obsługi Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

All-In-One High Definition Media Player

All-In-One High Definition Media Player All-In-One High Definition Media Player Spis treści 1. Informacja o produkcie...3 1.1 specyfikacja...3 1.2 zawartość opakowania...5 2. Skrócona instrukcja instalacji...6 2.1 Panele przód/tył...6 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo