Odtwarzacz multimediów HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz multimediów HD"

Transkrypt

1 Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika

2 PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za wyjątkiem zabezpiecznia dokumentacji przez osobę która produkt zakupiła. Gwarancja nie będzie przedłużona jeśli (1) produkt był naprawiany, usprawniany lub modyfikowany chyba, źe taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja była autoryzowana na piśmie przez ASUS lub (2)numer seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginął. ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ŻADNEJ GWARANCJI CZY TO WYRAŻONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY W DANEJ DZIEDZINIE. W ŻADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE POŚREDNIE SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WŁĄCZAJĄC ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTĘPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JEśLI ASUS ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BŁĘDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE SĄ TYLKO DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ŻADNĄ FORMĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ASUS. MOGĄ BYĆ ZMIENIONE W KAŻDEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYŁKI LUB BŁĘDY JAKIE MOGŁY SIĘ POJAWIĆ W TYM INFORMATORZE, WŁĄCZAJĄĆ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO OPISUJĄCE. Produkty i nazwy firm występujące w tym informatorze, są w celach wyjaśnienia lub indetyfikacji tylko i bez intencji naruszania prawa autorskiego. ii

3 Spis treści Spis treści... iii Informacje dotyczące bezpieczeństwa... v License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital... vii License notice and trademark acknowledgement for DTS... vii Informacja o instrukcji... vii Rozdział 1 Zapoznanie się Powitanie Zawartość opakowania Podstawowe dane techniczne Wymagania systemowe Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD Panel przedni Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Rozdział 2 Instalowanie twardego dysku Podłączanie zasilacza sieciowego Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD Pierwsze uruchomienie Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Podłączanie do sieci Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) (konfiguracja sieci z bezpośrednim podłączeniem do komputera) PPPoE DLNA UPnP Udostępnianie plików w sieci Rozdział 3 Udostępnianie plików w systemie Windows XP Udostępnianie plików w systemie Windows Vista Udostępnianie plików w systemie operacyjnym Windows Udostępnianie plików w systemie operacyjnym Mac OS X 10.5.xx 2-19 Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Ekran główny Konfiguracja ustawień O!Play HD iii

4 Odtwarzanie pliku wideo Przyciski sterowania wideo pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku wideo Konfiguracja ustawień napisów Konfiguracja ustawień odtwarzania wideo Odtwarzanie muzyki Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku muzycznego Konfiguracja ustawień odtwarzania audio Podgląd zdjęć Podgląd zdjęć Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów Konfiguracja ustawień odtwarzania zdjęć Menadżer plików Media online NAS Korzystanie z iphone do sterowania O!Play HD Rozdział 4 Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Wyświetlacz Audio Wideo Urządzenie pamięci masowej USB Pilot zdalnego sterowania Aktualizacja firmware Połączenia kablowe i internetowe Usterka obsługi/działania Dodatek Adnotacje...D-1 GNU General Public License...D-2 ASUS contact information...d-8 iv

5 / / / / Informacje dotyczące bezpieczeństwa Do czyszczenia urządzenia stosować tylko suchą szmatkę. Ostrzeżenia: NIE WOLNO stawiać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. W przypadku uszkodzenia obudowy należy udać się do serwisu. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić personelowi serwisu. BEZPIECZNA TEMPERATURA: Urządzenie wolno użytkować jedynie w środowiskach o temperaturze otoczenia od 5 o C (41 o F) do 35 o C (95 o F). Zapewnić, że urządzenie zostanie podłączone do zasilania o odpowiednich parametrach (prąd stały 12 V, 2 A). NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie lub użytkować go w pobliżu cieczy, deszczu lub wilgoci. NIE WOLNO instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających ciepło lub źródeł takich jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki i wzmacniacze. NIE WOLNO wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych. Urządzenie zaprojektowane zostało tak, aby umożliwić odpowiednie powtórne użycie lub recykling. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych. Symbol pioruna zakończonego grotem umieszczonego w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o obecności niezaizolowanych części pod wysokim napięciem w obudowie produktu, które może być na tyle wystarczające, aby stanowić dla użytkownika ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy zdejmować osłony (lub tylnej części). Wewnątrz produktu nie znajdują się części, które użytkownik mógłby naprawiać we własnym zakresie. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym informuje uzytkownika o obecności ważnych instrukcji na temat obsługi oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją baterii. Baterię można wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać według instrukcji producenta. v

6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytać niniejszą instrukcję. 2. Zachować instrukcję. 3. Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. 4. Przestrzegać wszystkich zaleceń. 5. Nie stosować urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyścić tylko suchą ściereczką. 7. Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta. 8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła takich jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki oraz innych urządzeń (w tym wzmacniacze) wytwarzających ciepło. 9. Nie wyłączać zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada jeden bolec większy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub otwór służą celom bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10. Nie chodzić po przewodzie zasilającym ani nie ściskać go, szczególnie w pobliżu wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym wychodzą z urządzenia. 11. Stosować jedynie wyposażenie/akcesoria określone przez producenta. 12. Stosować jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoły określone przez producenta lub sprzedawane razem z urządzeniem. W przypadku stosowania wózka, podczas przemieszczania połączenia wózka/urządzenia zachować ostrożność, celem uniknięcia obrażeń spowodowanych wywróceniem. 13. W przypadku burz z piorunami lub okresu długiej przerwy w użytkowaniu należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego. 14. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy lub wpadnięcia przedmiotów do urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego zachowania lub upadku urządzenia. vi

7 License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Informacja o instrukcji Układ instrukcji Rozdział 1: Zapoznanie się Zawiera podstawowe informacje o odtwarzaczu multimedialnym ASUS O!Play HD2. Rozdział 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Zawiera informacje o podłączeniu odtwarzacza multimediów ASUS O!Play HD2 do sieci domowej lub sieci LAN. Rozdział 3: Obsługa odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2 Zawiera informacje o obsłudze odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2. Rozdział 4: Wykrywanie i usuwanie usterek Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2. vii

8 Oznaczenia użyte w tym informatorze By mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę zapoznać się z następującymi oznaczeniami używanymi w tym Informatorze. Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia ciała podczas wykonywania danego zadania. Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia elementu podczas wykonywania danego zadania. WaŻne: Należy koniecznie zrobić, by wykonać zadanie. UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie zadania. Gdzie znaleść informacje Po więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania należy zwrócić się do następujących źródeł: 1. Portal wsparcia ASUS Pobierz najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, sterowniki i narzędzia z portalu wsparcia firmy ASUS, pod adresem com. 2. Forum ASUS Uzyskaj ostatnie nowości i informacje o tym produkcie na Forum firmy ASUS, pod adresem 3. Dodatkowa Dokumentacja Indywidualne produkty mogą zawierać rownież inne informacje jak ulotki gwarancji dodane przez dealera. Nie stanowią one części standartowego pakietu. viii

9 / Quick Start Guide Rozdział 1 Zapoznanie się Powitanie Dziękujemy za zakup odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2! Odtwarzacz multimediów ASUS O!Play HD2 umożliwia przesyłanie plików mediów cyfrowych, takich jak pliki z komputera przekazywane za pośrednictwem funkcji UPnP, przenośnych urządzeń pamięci USB/eSATA, dodatkowego dysku twardego 3,5", kart pamięci, oraz za pośrednictwem sieci LAN do telewizora lub systemu kina domowego. Zawartość opakowania O!Play HD Media Player Odtwarzacz multimedialny O!Play Pomocniczy dysk CD (Instrukcja obsługi) Karta gwarancyjna Wspornik dysku twardego i wkręty Przewód zasilania i sygnałowy dysku twardego Pilot zdalnego sterowania zasilany dwoma bateriami AAA Kabel zasilający Zasilacz Kabel komponentowego wideo AV (audio-wideo) Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony należy skontaktować się ze sprzedawcą. 1-1

10 Podstawowe dane techniczne Obsługiwane formaty wideo Obsługiwane rozszerzenia plików wideo Obsługiwane formaty audio Obsługiwane formaty obrazów Obsługiwane formaty napisów MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT Systemy plików FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, ext 3 Gniazda WE/WY Wymiary Zasilanie Pobór mocy Temperatura pracy 1 x wejście zasilania (pr. stałego) 2 x gniazdo USB x gniazdo USB x gniazdo USB/eSATA combo 1 gniazdo LAN (10/100Mbps) 1 gniazdo HDMI 1 gniazdo komponentowego audio-wideo (AV) 1 gniazdo komponentowe 1 optyczne gniazdo wyjściowe (S/PDIF) 1 Koncentryczne cyfrowe gniazdo wyjściowe (S/PDIF) 1 czytnik kart CF 1 czytnik kart SD/MMC 1 czytnik kart MS/MS-Duo W x D x H: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm Weight: 720g 12Vdc, 3A 10W 5 C (41 F) 35 C (95 F) Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone. 1-2 Rozdział 1: Zapoznanie się

11 Wymagania systemowe Telewizor HDTV, telewizor standardowy lub monitor HDMI Urządzenie pamięci masowej (napęd USB flash / USB HDD / napęd esata flash / esata HDD/ 3.5 HDD) Karta pamięci (SD/MMC, CF lub MS/MS-Duo) Kabel RJ-45 do połączenia z siecią domową lub biurową (opcja) Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z telewizorem HDTV lub monitorem HDMI. Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem. Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD2 Panel przedni / Gniazdo karty CF Gniazdo służy do wkładania kart CF. Urządzenie obsługuje karty 64GB CF v4.1. Gniazdo karty SD/MMC Gniazdo służy do wkładania kart SD/MMC. Urządzenie obsługuje karty 32GB SDHC v2.0 i 2GB MMC v4.2. Gniadzo karty MS/MS-Duo Gniazdo służy do wkładania kart MS/MS-Duo. Urządzenie obsługuje karty 128MB MS v1.43 i 32GB MS Pro v1.03. Port combo esata / USB 2.0. Do tego gniazda można podłączyć urządzenie USB 2.0/eSATA takie jak zewnętrzny dysk twardy. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-3

12 5 6 Port USB 2.0. Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.0. Odbiornik podczerwieni (IR) Umożliwia sterowania odtwarzaczem multimedialnym HD za pomocą pilota na podczerwień. Wskaźniki LED Wyświetlają stan odtwarzacza multimedialnego HD. Dioda LED Status Opis 7 Zasilanie Wyłączona Urządzenie jest wyłączone. Pomarańczowa Niebieska Urządzenie znajduje się teraz w trybie wstrzymania. Urządzenie jest włączone. Upewnić się, że odbiornik podczerwieni nie jest zasłonięty. W przeciwnym razie odtwarzacz multimedialny nie będzie mógł odbierać poleceń z pilota. 1-4 Rozdział 1: Zapoznanie się

13 Panel tylny Wejście zasilania prądem stałym (DC-In) Gniazdo służy do podłączania wtyczki zasilacza. Wyjście komponentowe Włożyć kabel wideo YPbPr w celu połączenia z telewizorem lub monitorem. Cyfrowy port wyjścia audio (COAXIAL) Gniazdo służy do wkładania kabla koncentrycznego przeznaczonego do połączenia z zewnętrznym systemem Hi-Fi. Port HDMI Gniazdo służy do wkładania kabla HDMI służącego do połączenia z urządzeniem multimedialnym HDMI. Port LAN (RJ-45) Gniazdo służy do wkładania kabla RJ-45 przeznaczonego do łączenia z siecią lokalną (LAN). Port USB 2.0. Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.0. USB 3.0 PC link Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 3.0. Przycisk Reset. Za pomocą przedmiotu takiego jak szpilka lub spinacz do papieru nacisnąć przycisk Reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Cyfrowy port wyjścia audio (OPTYCZNE) Gniazdo służy do wkładania kabla optycznego przeznaczonego do połączenia z zewnętrznym systemem Hi-Fi. Wyjście analogowe audio/wideo Służy do wkładania kabla komponentowego audio/wideo celem połączenia z telewizorem lub innym wyposażeniem audio/wideo. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-5

14 Pilot zdalnego sterowania Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia/wyłączenia odtwarzacza multimediów HD O!Play HD, przeglądania menu i wyboru multimediów do odtwarzania, przeglądania lub słuchania. Wyświetlacz 1 16 Zasilanie Menu dysku 2 Edit Powtórz Zatrzymaj Szybkie przewijanie do tyłu Poprzedni Wysuwanie dysku Losowe odtwarzanie muzyki Powiększenie 20 Szybkie przewijanie do przodu 21 Odtwarzaj/Pauza Następny Ustawienia 8 23 Napisy Opcja 9 Język Przyciski nawigacji/ przycisk OK Menu główne Zwiększenie głośności Powrót Wyciszenie 12 Zmniejszenie głośności NAS Filmy Media online Muzyka Zdjęcia 1-6 Rozdział 1: Zapoznanie się

15 Wyświetlacz Przełączanie włączenia/wyłączenia wyświetlacza Menu dysku Nacisnąć, aby uruchomić menu dysku, jeżeli zainstalowany jest dysk HDD. Edit Nacisnąć, aby kopiować, usuwać, zmieniać nazwę oraz przenosić pliki. Powtórz Nacisnąć aby powtórzyć odtwarzanie aktualnie słuchanej muzyki, oglądanego filmu lub pliku zdjęcia. Zatrzymaj Zatrzymanie odtwarzania Szybkie przewijanie do tyłu Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie Poprzedni Powrót do poprzedniego pliku mediów. Ustawienia Otwarcie menu Ustawienia Opcja Nacisnąć w celu wybrania filmu, muzyki lub efektów obrazu. Przyciski nawigacji/zatwierdzania (OK) Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przeglądać pozycje paska menu niższego rzędu. Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmniejszyć/ zwiększyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje menu głównych na ekranie głównym. Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przeglądać pozycje w menu niższego rzędu. Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru. Poziom głośności w górę Powoduje zwiększenie poziomu głośności Wyciszenie Nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk. Poziom głośność w dół Powoduje zmniejszenie poziomu głośności Filmy Nacisnąć w celu wejścia do trybu Movies (Filmy) Muzyka Nacisnąć w celu wejścia do trybu Music (Muzyka). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-7

16 Zasilanie Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza multimediów HD Wysuwanie dysku Nacisnąć w celu wysunięcia płyty z zewnętrznego napędu optycznego Losowe odtwarzanie muzyki Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików muzycznych na urządzeniu pamięci i następne odtworzenie ich w kolejności losowej. Powiększenie Powoduje powiększenie obrazu na ekranie. Szybkie przewijanie do przodu Naciśnij aby przewinąć odtwarzanie do przodu Pauza/Odtwarzaj Przełączanie odtwarzania i pauzy Następny Przełączenie do następnego klipu video Napisy Naciśnij aby wybrać wymagane napisy oglądanego video Język Naciśnij aby wybrać wymagany język oglądanego video Menu główne Wyświetlenie menu głównego Powrót Powrót/przejście do poprzedniego ekranu NAS Nacisnąć w celu wejścia do trybu NAS. Media online Nacisnąć w celu wejścia do trybu On-line Media (Media online) Zdjęcia Nacisnąć w celu wejścia do trybu Photo (Zdjęcia). 1-8 Rozdział 1: Zapoznanie się

17 Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2 W razie zapotrzebowania na usługi gwarancyjne dotyczące odtwarzacza multimedialnego HD należy zapewnić, że odesłany on zostanie w oryginalnym opakowaniu, które będzie stanowić odpowiednią ochronę produktu w czasie transportu. Gwarancja może zostać unieważniona, jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu ze względu na niewłaściwe opakowanie. Firma ASUS nie skompensuje, ani nie wymienia żadnych przedmiotów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego zapakowania. Instalowanie twardego dysku W odtwarzaczu multimediów HD można zamontować dysk twardy 3,5". Dysk twardy należy zakupić oddzielnie. W przypadku instalowania nowego dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD, wyświetlony zostanie ekran ostrzegawczy przypominający o formatowaniu dysku twardego. Wykonać instrukcje ekranowe, aby dokończyć proces formatowania. Każde nietypowe zatrzymanie prowadzi do wydłużenia czasu uruchomienia oraz dłuższego sprawdzania dysku przy kolejnym uruchomieniu. Proces sprawdzania może zająć kilka minut, zależnie od pojemności dysku twardego. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z używanego dysku twardego, przejdź do Setup (Ustawienia) > System, a następnie kliknij opcję HDD Format (Formatowanie dysku twardego). Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia/usterki spowodowane niewłaściwą instalacją dysku twardego. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub ich odzyskiwanie. Aby przeskanować dysk twardy należy wykonać jedną z następujących czynności: Przejdź do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage (Skanowanie pamięci masowej) > Auto Scan (Automatyczne skanowanie), a następnie kliknij on (włącz). Przejdź do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage action (Uruchomienie skanowania pamięci masowej), a następnie kliknij rescan storage (przeskanuj pamięć masową). Okresowo należy sporządzać kopie zapasowe ważnych plików lub folderów, celem uniknięcia wszelkich potencjalnych możliwości utraty danych z powodu uszkodzenia dysku. Uważać na wysoką temperaturę w przypadku długotrwałego używania dysku twardego. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-9

18 Instalowanie twardego dysku 1. Zamontować dysk twardy we wsporniku dysku twardego ( 1 ), a następnie przymocować za pomocą czterech wkrętów. ( 2 ). 2. Jeden koniec kabla zasilającego dysk twardy i kabla sygnałowego połączyć z dyskiem twardym ( 3 ) Otworzyć dolną pokrywę odtwarzacza multimediów HD Drugi koniec dostarczonego kabla zasilającego dysk twardy i kabla sygnałowego połączyć z odtwarzaczem multimediów HD ( 6 ). 5. Ostrożnie włożyć wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD ( 7 ). 6. Przymocować wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD za pomocą czterech wkrętów ( 8 ) Rozdział 1: Zapoznanie się

19 7. Ułożyć kabel zasilania i sygnału dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD tak, aby można było całkowicie zakryć je dolną pokrywą ( 9 ) Zamknąć dolną pokrywę odtwarzacza multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-11

20 Podłączanie zasilacza sieciowego W celu podłączenia zasilacza: 1. Podłączyć przewód zasilania prądem przemiennym do zasilacza. 2. Podłączyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda prądu stałego z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD. 3. Podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazdka. Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD W celu podłączania urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD: 1. W celu podłączenia ekranu do odtwarzacza multimedialnego HD wykonać dowolną z poniższych czynności: Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z telewizorem HDTV lub monitorem HDMI. Kabel HDMI należy zakupić oddzielnie Rozdział 1: Zapoznanie się

21 Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem. Użyć kabla wideo YPbPr oraz wchodzącego w skład wyposażenia komponentowego kabla audio/wideo do połączenia odtwarzacza multimediów HD z telewizorem lub monitorem. Kabel wideo YPbPr należy zakupić oddzielnie. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-13

22 / / Użyć dostarczonego kabla RCA do połączenia odtwarzacza multimediów HD z głośnikiem komputerowym Cine5. Kabel RCA jest dostarczany w pakiecie z głośnikiem komputerowym Cine5. 2. W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej lub karty pamięci do odtwarzacza multimediów HD wykonać dowolną z poniższych czynności: Podłączyć urządzenie pamięci masowej USB/eSATA takie jak dysk przenośny lub pamięć USB flash do gniazda USB lub gniazda USB/ esata combo z lewej strony odtwarzacza multimedialnego HD. Włożyć kartę pamięci taką jak SD/MMC, CF i MS/MS-Duo do odpowiedniego gniazda z prawej strony odtwarzacza multimediów HD. Można uzyskać również dostęp do plików medialnych ze wspólnego foldera komputera podłączonego do sieci LAN. Szczegółowe informacje patrz sekcja Łączenie się z siecią w rozdziale Rozdział 1: Zapoznanie się

23 3. Do połączenia odtwarzacza multimedialnego HD z systemem audio skorzystać albo z dołączonego kabla komponentowego AC albo kabla S/PDIF. 4. Włożyć wtyczkę kabla zasilania odtwarzacza multimedialnego HD do źródła zasilania. 5. Włączyć telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI. 6. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić go w trybie wideo. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI. Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z monitorem HDMI. Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego HD wyświetlany jest szereg ekranów prowadzący użytkownika przez konfigurację podstawowych ustawień odtwarzacza multimedialnego HD. W celu pierwszego uruchomienia: 1. Włączyć odtwarzacz multimedialny HD oraz telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić go w trybie wideo. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI. 2. Wyświetlony zostanie kreator konfiguracji. W celu zakończenia procesu konfiguracji postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Do nawigacji na ekranach skorzystać z pilota. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-15

24 1-16 Rozdział 1: Zapoznanie się

25 SPLENDID MENU Rozdział 2 Konfiguracja sieci i usługi sieciowe Podłączanie do sieci Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji DHCP IP (Dynamiczny IP) umożliwia routerowi automatyczne przypisywanie adresu IP do Twojego odtwarzacza multimediów. Desktop PC or Notebook LAN Router LAN W celu podłączenia do sieci: 1. Jeden koniec kabla RJ-45 podłączyć do gniazda sieci LAN z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do gniazda sieci LAN routera. 2. Podłączyć komputer oraz wszelkie inne niezbędne urządzenia do routera. Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z routerem. 3. Podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczegółowe informacje patrz sekcja Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale

26 4. Na ekranie głównym, nacisnąć przycisk w lewo/prawo /, aby przejść do opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk. 5. Wybrać opcję Network (Sieć)> Wired LAN Setup (Ustawienia kablowego połączenia z siecią) i nacisnąć przycisk. 6. Wybrać opcję DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP (Automatycznie)) i nacisnąć przycisk. 7. Jako rodzaj ustawienia wybrać albo opcję DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)) albo DNS (Manual) (DNS (Ręcznie)) i nacisnąć przycisk : W przypadku wybrania opcji DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)), router automatycznie przypisze adres IP serwera DNS do odtwarzacza multimediów. W przypadku wybrania opcji DNS (Manual) (DNS (Ręcznie)), wpisać DNS Server IP address (adres IP serwera DNS). Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół /, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo/w prawo pozycji w menu System. /, aby przejść do innych 8. Po wyświetlaniu komunikatu potwierdzającego wybrać Yes (Tak), w celu zapisania ustawień. Jeżeli nie można połączyć się z siecią LAN, skontaktować się z administratorem sieci. Jeżeli użytkownik chce korzystać z udostępnianych w sieci plików, należy upewnić się, czy pliki na komputerze zostały udostępnione w sieci. Szczegółowe informacje patrz sekcja Udostępnianie plików medialnych w sieci w tym rozdziale. 2-2 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe

27 SPLENDID MENU Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) (konfiguracja sieci z bezpośrednim podłączeniem do komputera) Korzystanie z opcji FIX IP (Stały IP) umożliwia bezpośrednie połączenie odtwarzacza multimediów z komputerem. Desktop PC or Notebook LAN W celu podłączenia do sieci: 1. Jeden koniec kabla RJ-45 podłączyć do gniazda sieci z tyłu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do komputera. 2. Podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczegółowe informacje patrz sekcja Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale Na ekranie głównym, nacisnąć przycisk w lewo/prawo /, aby przejść do opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk. 4. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk 5. Wybrać opcję FIX IP (MANUAL) (Stały IP (RĘCZNIE)) i nacisnąć przycisk : Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-3

28 6. Na ekranie FIX IP (Stały IP) wpisać IP Address (Adres IP) oraz Subnet Mask (Maska podsieci). Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół /, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość liczbową. Naciskać przycisk strzałki w lewo/w prawo pozycji w menu System. /, aby przejść do innych Można skorzystać z ustawień domyślnych IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci): Adres IP: Maska podsieci: Adres IP i maskę podsieci można uzyskać również od dostawcy usług internetowych (ISP). 7. Po wyświetlaniu komunikatu potwierdzającego wybrać Yes (Tak) w celu zapisania ustawień. 8. W komputerze należy wpisać taką samą maskę podsieci, jak ta wpisana dla odtwarzacza multimediów HD. Szczegółowe informacje patrz następny rozdział Konfiguracja ustawień adresu IP w komputerze. 2-4 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i usługi sieciowe

29 Konfiguracja ustawień adresu IP w komputerze Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza multimediów HD podczas korzystania z opcji FIX IP (Stały IP) należy posiadać właściwe skonfigurowane ustawienia TCP/IP komputera. Należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, odnoszące się do zainstalowanego w komputerze systemu operacyjnego. Skorzystać z następujących domyślnych ustawień adresu IP: Adres IP: xxx xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie Maska podsieci: (Tak samo jak dla odtwarzacza multimedialnego HD) Windows XP OS 1. Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network Connection (Połączenie sieciowe). Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Połączenie lokalne), a następnie wybierz Properties (Właściwości). 2. Wybierz Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP), a następnie kliknij Properties (Właściwości). 3. Wybrać opcję Use the following IP address: (Używaj następującego adresu IP:), a następnie wpisać IP address (Adres IP) i Subnet mask (Maska podsieci). 4. Po zakończeniu, kliknij OK. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-5

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD O!Play Air HDP-R3 Podręcznik użytkownika PL4955 Wydanie poprawione Październik 2009 Prawa Autorskie 2009 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Y-5502 Podręcznik użytkownika

Y-5502 Podręcznik użytkownika Y-5502 Podręcznik użytkownika Poznań 2015 Widok 1 M/F: Reset do ustawień fabrycznych, należy przytrzymać przycisk przez minimum 5 sekund. / Przełączanie pomiędzy trybami DLNA oraz Miracast 2 R: przytrzymaj

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych

DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 2 Adapter DMA-1000 umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć na ekranie telewizora. Pliki mogą być

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Instrukcja obsługi www.melepolska.pl 1 Ogólny schemat urządzenia MeLEM9 to rozbudowany odtwarzacz multimedialny, wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada m.in. łączność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

DLNA Digital Living Network Alliance

DLNA Digital Living Network Alliance DLNA Digital Living Network Alliance Co to jest DLNA DLNA jest to skrót od Digital Living Network Allience. Jest międzynarodową organizacją producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo