Skrót instrukcji: Rozdzial 1 Powitanie Zawarto opakowania Podstawowe dane techniczne...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne..."

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: W ADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB WSPÓLPRACOWNICY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA ADNE POREDNIE SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTPUJCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WLCZAJC ODSZKODOWANIE ZA UTRAT ZYSKÓW, UTRAT BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JELI ASUS ZOSTAL POINFORMOWANY O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BLDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE S TYLKO DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE S ADN FORM ZOBOWIZANIA PRZEZ ASUS. MOG BY ZMIENIONE W KADEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYLKI LUB BLDY JAKIE MOGLY SI POJAWI W TYM INFORMATORZE, WLCZAJ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO OPISUJCE. Produkty i nazwy firm wystpujce w tym informatorze, s w celach wyjanienia lub indetyfikacji tylko i bez intencji naruszania prawa autorskiego. ii Spis treci Spis treci Rozdzial 1 Powitanie Zawarto opakowania. 1-1 Podstawowe dane techniczne

3 1-2 Wymagania systemowe 1-3 Zapoznanie si odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD2 1-3 Panel przedni. 1-3 Panel tylny Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Instalowanie twardego dysku Podlczanie zasilacza sieciowego Podlczanie urzdze do odtwarzacza multimedialnego HD Pierwsze uruchomienie.

4 Pilot zdalnego sterowania Zapoznanie si Rozdzial 2 Podlczanie do sieci. 2-1 Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji FIX IP (Staly IP) (konfiguracja sieci z bezporednim podlczeniem do komputera) PPPoE DLNA UPnP

5 Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Udostpnianie plików w sieci Udostpnianie plików w systemie Windows XP Udostpnianie plików w systemie Windows Vista Udostpnianie plików w systemie operacyjnym Windows Udostpnianie plików w systemie operacyjnym Mac OS X 10.5.xx2-19 Rozdzial 3 Ekran glówny Konfiguracja ustawie O!Play HD Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD iii Odtwarzanie pliku wideo...

6 3-4 Przyciski sterowania wideo pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku wideo Konfiguracja ustawie napisów Odtwarzanie muzyki. 3-8 Przyciski sterowania muzyk pilota zdalnego sterowania Odtwarzanie pliku muzycznego Podgld zdj..

7 Podgld zdj Widok zdj w trybie pokazu slajdów Ustawianie tla muzycznego dla pokazu slajdów Menader plików Media online NAS Korzystanie z iphone do sterowania O!Play HD

8 Konfiguracja ustawie odtwarzania zdj Konfiguracja ustawie odtwarzania audio Konfiguracja ustawie odtwarzania wideo Rozdzial 4 Instrukcja rozwizywania problemów Wywietlacz Audio Wideo..

9 Instrukcja rozwizywania problemów Urzdzenie pamici masowej USB Pilot zdalnego sterowania Aktualizacja firmware Polczenia kablowe i internetowe Usterka obslugi/dzialania Dodatek Adnotacje...

10 ...D-1 GNU General Public License..D-2 ASUS contact information.....d-8 iv Informacje dotyczce bezpieczestwa Do czyszczenia urzdzenia stosowa tylko such szmatk. NIE WOLNO stawia urzdzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. W przypadku uszkodzenia obudowy naley uda si do serwisu. Wszystkie czynnoci serwisowe naley zleci personelowi serwisu. BEZPIECZNA TEMPERATURA: Urzdzenie wolno uytkowa jedynie w rodowiskach o temperaturze otoczenia od 5oC (41oF) do 35oC (95oF). Zapewni, e urzdzenie zostanie podlczone do zasilania o odpowiednich parametrach (prd staly 12 V, 2 A). NIE WOLNO wystawia urzdzenia na dzialanie lub uytkowa go w pobliu cieczy, deszczu lub wilgoci. / / / / NIE WOLNO instalowa urzdzenia w pobliu jakichkolwiek urzdze wytwarzajcych cieplo lub ródel takich jak grzejniki, mierniki ciepla, piecyki i wzmacniacze. NIE WOLNO wyrzuca urzdzenia do odpadów komunalnych. Urzdzenie zaprojektowane zostalo tak, aby umoliwi odpowiednie powtórne uycie lub recykling. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi utylizacji produktów elektronicznych. Ostrzeenia: Symbol pioruna zakoczonego grotem umieszczonego w trójkcie równobocznym informuje uytkownika o obecnoci niezaizolowanych czci pod wysokim napiciem w obudowie produktu, które moe by na tyle wystarczajce, aby stanowi dla uytkownika ryzyko poraenia prdem elektrycznym. Aby zmniejszy ryzyko poraenia prdem elektrycznym nie naley zdejmowa oslony (lub tylnej czci). Wewntrz produktu nie znajduj si czci, które uytkownik móglby naprawia we wlasnym zakresie. Napraw naley zleci wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik umieszczony w trójkcie równobocznym informuje uzytkownika o obecnoci wanych instrukcji na temat obslugi oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dolczonej do urzdzenia. Nieprawidlowa wymiana baterii grozi eksplozj baterii. Bateri mona wymienia wylcznie na bateri tego samego lub równowanego typu zalecanego przez producenta. Zuyte baterie naley usuwa wedlug instrukcji producenta. v Informacje dotyczce bezpieczestwa Przeczyta niniejsz instrukcj. Zachowa instrukcj. Zwraca uwag na wszystkie ostrzeenia. Przestrzega wszystkich zalece. Czyci tylko such ciereczk. Nie stosowa urzdzenia w pobliu wody. Nie wolno blokowa adnych otworów wentylacyjnych. Urzdzenie musi zosta zainstalowane zgodnie z instrukcj producenta. Nie wolno instalowa urzdzenia w pobliu jakichkolwiek ródel ciepla takich jak grzejniki, mierniki ciepla, piecyki oraz innych urzdze (w tym wzmacniacze) wytwarzajcych cieplo. 10. Nie chodzi po przewodzie zasilajcym ani nie ciska go, szczególnie w pobliu wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym wychodz z urzdzenia. 11. Nie wylcza zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada jeden bolec wikszy ni drugi. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub otwór slu celom bezpieczestwa uytkowania. Jeeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultowa si z elektrykiem w celu wymiany przestarzalego gniazdka. 12. Stosowa jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoly okrelone przez producenta lub sprzedawane razem z urzdzeniem. W przypadku stosowania wózka, podczas przemieszczania polczenia wózka/urzdzenia zachowa ostrono, celem uniknicia obrae spowodowanych wywróceniem. 13. W przypadku burz z piorunami lub okresu dlugiej przerwy w uytkowaniu naley odlczy urzdzenie od gniazdka sieciowego. 14. Wszystkie czynnoci serwisowe naley zleci wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urzdzenia, w tym

11 uszkodzenia przewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlania cieczy lub wpadnicia przedmiotów do urzdzenia, naraenia urzdzenia na dzialanie deszczu lub wilgoci, nietypowego zachowania lub upadku urzdzenia.

12 Stosowa jedynie wyposaenie/akcesoria okrelone przez producenta. vi License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. License notice and trademark acknowledgement for DTS Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Informacja o instrukcji Uklad instrukcji Zawiera podstawowe informacje o odtwarzaczu multimedialnym ASUS O!Play HD2. Zawiera informacje o podlczeniu odtwarzacza multimediów ASUS O!Play HD2 do sieci domowej lub sieci LAN. Zawiera informacje o obsludze odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play HD2. Rozdzial 4: Wykrywanie i usuwanieultimedialny HD ze zwyklym telewizorem. Telewizor HDTV, telewizor standardowy lub monitor HDMI Karta pamici (SD/MMC, CF lub MS/MS-Duo) Zapoznanie si odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD2 Panel przedni / 7 Gniazdo karty CF Gniazdo sluy do wkladania kart CF. Urzdzenie obsluguje karty 64GB CF v4.1. Gniazdo karty SD/MMC Gniazdo sluy do wkladania kart SD/MMC. Urzdzenie obsluguje karty 32GB SDHC v2.0 i 2GB MMC v4.2. Gniadzo karty MS/MS- Duo Gniazdo sluy do wkladania kart MS/MS-Duo. Urzdzenie obsluguje karty 128MB MS v1.43 i 32GB MS Pro v1.03. Port combo esata / USB 2.0. Do tego gniazda mona podlczy urzdzenie USB 2.0/eSATA takie jak zewntrzny dysk twardy Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play Port USB 2.0. Gniazdo tosilanie Wlczanie lub wylczanie odtwarzacza multimediów HD Szybkie przewijanie do przodu Nacinij aby przewin odtwarzanie do przodu Pauza/Odtwarzaj Przelczanie odtwarzania i pauzy Nastpny Przelczenie do nastpnego klipu video Wysuwanie dysku Nacisn w celu wysunicia plyty z zewntrznego napdu optycznego Losowe odtwarzanie muzyki Nacinicie tego przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików muzycznych na urzdzeniu pamici i nastpne odtworzenie ich w kolejnoci losowej. Powikszenie Powoduje powikszenie obrazu na ekranie. Napisy Nacinij aby wybra wymagane napisy ogldanego video Jzyk Nacinij aby wybra wymagany jzyk ogldanego video Menu glówne Wywietlenie menu glównego Powrót Powrót/przejcie do poprzedniego ekranu NAS Nacisn w celu wejcia do trybu NAS. Media online Nacisn w celu wejcia do trybu On-line Media (Media online) Zdjcia Nacisn w celu wejcia do trybu Photo (Zdjcia). 1-8 Rozdzial 1: Zapoznanie si Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2 W razie zapotrzebowania na uslugi gwarancyjne dotyczce odtwarzacza multimedialnego HD naley zapewni, e odeslany on zostanie w oryginalnym opakowaniu, które bdzie stanowi odpowiedni ochron produktu w czasie transportu. Gwarancja moe zosta uniewaniona, jeeli produkt ulegnie uszkodzeniu ze wzgldu na niewlaciwe opakowanie. Firma ASUS nie skompensuje, ani nie wymienia adnych przedmiotów uszkodzonych w wyniku niewlaciwego zapakowania. Instalowanie twardego dysku W odtwarzaczu multimediów HD mona zamontowa dysk twardy 3,5". Dysk twardy naley zakupi oddzielnie. W przypadku instalowania nowego dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD, wywietlony zostanie ekran ostrzegawczy przypominajcy o formatowaniu dysku twardego. Wykona instrukcje ekranowe, aby dokoczy proces formatowania. Kade nietypowe zatrzymanie prowadzi do wydluenia czasu uruchomienia oraz dluszego sprawdzania dysku przy kolejnym uruchomieniu. Proces sprawdzania moe zaj kilka minut, zalenie od pojemnoci dysku twardego. Jeeli chcesz usun wszystkie dane z uywanego dysku twardego, przejd do Setup (Ustawienia) > System, a nastpnie kliknij opcj HDD Format (Formatowanie dysku twardego). Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialnoci za adne uszkodzenia/usterki spowodowane niewlaciw instalacj dysku twardego. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych lub ich odzyskiwanie. Aby przeskanowa dysk twardy naley wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Przejd do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage (Skanowanie pamici masowej) > Auto Scan (Automatyczne skanowanie), a nastpnie kliknij on (wlcz). Przejd do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage action (Uruchomienie skanowania pamici masowej), a nastpnie kliknij rescan storage (przeskanuj pami masow). Okresowo naley sporzdza kopie zapasowe wanych plików lub folderów, celem uniknicia wszelkich potencjalnych moliwoci utraty danych z powodu uszkodzenia dysku. Uwaa na wysok temperatur w przypadku dlugotrwalego uywania dysku twardego. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-9 Instalowanie twardego dysku Zamontowa dysk twardy we wsporniku dysku twardego ( 1 ), a nastpnie przymocowa za pomoc czterech wkrtów. ( 2 ). 2 Jeden koniec kabla zasilajcego dysk twardy i kabla sygnalowego polczy z dyskiem twardym ( 3 ) Otworzy doln pokryw odtwarzacza multimediów HD Drugi koniec dostarczonego kabla zasilajcego dysk twardy i kabla sygnalowego polczy z odtwarzaczem multimediów HD ( 6 ). Ostronie wloy wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD ( 7 ). Przymocowa wspornik dysku twardego do odtwarzacza multimediów HD za pomoc czterech wkrtów ( 8 ) Rozdzial 1: Zapoznanie si 7. Uloy kabel zasilania i sygnalu dysku twardego w odtwarzaczu multimediów HD tak, aby mona bylo calkowicie zakry je doln pokryw ( 9 ) Zamkn doln pokryw odtwarzacza multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-11 Podlczanie zasilacza sieciowego W celu podlczenia zasilacza: Podlczy wtyczk zasilacza prdu przemiennego do gniazda prdu stalego z tylu odtwarzacza multimedialnego HD. Podlczy zasilacz prdu przemiennego do gniazdka. Podlczy przewód zasilania prdem przemiennym do zasilacza. Podlczanie urzdze do odtwarzacza multimedialnego HD W celu podlczania urzdze do odtwarzacza multimedialnego HD: 1. W celu podlczenia ekranu do odtwarzacza multimedialnego HD wykona dowoln z poniszych czynnoci: Za pomoc kabla HDMI polczy odtwarzacz multimedialny HD z telewizorem HDTV lub monitorem HDMI. Kabel HDMI naley zakupi oddzielnie Rozdzial 1: Zapoznanie si Za pomoc dolczonego kabla komponentowego wideo AV polczy odtwarzacz multimedialny HD ze zwyklym telewizorem. Uy kabla wideo YPbPr oraz wchodzcego w sklad wyposaenia komponentowego kabla audio/wideo do polczenia odtwarzacza multimediów HD z telewizorem lub monitorem. Kabel wideo YPbPr naley zakupi oddzielnie. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 1-13 Uy dostarczonego kabla RCA do polczenia odtwarzacza multimediów HD z glonikiem komputerowym Cine5.

13 Kabel RCA jest dostarczany w pakiecie z glonikiem komputerowym Cine5. 2. W celu podlczenia urzdzenia pamici masowej lub karty pamici do odtwarzacza multimediów HD wykona dowoln z poniszych czynnoci: Podlczy urzdzenie pamici masowej USB/eSATA takie jak dysk przenony lub pami USB flash do gniazda USB lub gniazda USB/ esata combo z lewej strony odtwarzacza multimedialnego HD. / Wloy kart pamici tak jak SD/MMC, CF i MS/MS-Duo do odpowiedniego gniazda z prawej strony odtwarzacza multimediów HD. / Mona uzyska równie dostp do plików medialnych ze wspólnego foldera komputera podlczonego do sieci LAN. Szczególowe informacje patrz sekcja Lczenie si z sieci w rozdziale Rozdzial 1: Zapoznanie si Do polczenia odtwarzacza multimedialnego HD z systemem audio skorzysta albo z dolczonego kabla komponentowego AC albo kabla S/PDIF. Wloy wtyczk kabla zasilania odtwarzacza multimedialnego HD do ródla zasilania. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwyklego telewizora ustawi go w trybie wideo. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewni si, e rozdzielczo wywietlania monitora ustawiona jest na HDMI. Sprawdzi w dokumentacji dostarczonej z monitorem HDMI. Wlczy telewizor HDTV, telewizor zwykly lub monitor HDMI. Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego HD wywietlany jest szereg ekranów prowadzcy uytkownika przez konfiguracj podstawowych ustawie odtwarzacza multimedialnego HD. W celu pierwszego uruchomienia: 1. Wlczy odtwarzacz multimedialny HD oraz telewizor HDTV, telewizor zwykly lub monitor HDMI. 2. W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwyklego telewizora ustawi go w trybie wideo. Wywietlony zostanie kreator konfiguracji. W celu zakoczenia procesu konfiguracji postpowa zgodnie z instrukcjami na ekranie. Do nawigacji na ekranach skorzysta z pilota. W przypadku korzystania z monitora HDMI upewni si, e rozdzielczo wywietlania monitora ustawiona jest na HDMI. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play Rozdzial 1: Zapoznanie si Rozdzial 2 Podlczanie do sieci Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Korzystanie z DHCP IP (konfiguracja sieci z routerem) Korzystanie z opcji DHCP IP (Dynamiczny IP) umoliwia routerowi automatyczne przypisywanie adresu IP do Twojego odtwarzacza multimediów. Desktop PC or Notebook SPLENDID MENU LAN Router LAN W celu podlczenia do sieci: Jeden koniec kabla RJ-45 podlczy do gniazda sieci LAN z tylu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do gniazda sieci LAN routera. Podlczy komputer oraz wszelkie inne niezbdne urzdzenia do routera. Sprawdzi w dokumentacji dostarczonej z routerem. 3. Podlczy wszystkie niezbdne urzdzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczególowe informacje patrz sekcja Podlczanie urzdze do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale Na ekranie glównym, nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia mona równie nacisn przycisk. 5. Wybra opcj Network (Sie)> Wired LAN Setup (Ustawienia kablowego polczenia z sieci) i nacisn przycisk Wybra opcj DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP (Automatycznie)) i nacisn przycisk. Jako rodzaj ustawienia wybra albo opcj DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)) albo DNS (Manual) (DNS (Rcznie)) i nacisn przycisk : W przypadku wybrania opcji DNS (AUTO) (DNS (Automatycznie)), router automatycznie przypisze adres IP serwera DNS do odtwarzacza multimediów. W przypadku wybrania opcji DNS (Manual) (DNS (Rcznie)), wpisa DNS Server IP address (adres IP serwera DNS). Naciska przycisk strzalki w gór/w dól warto liczbow. /, aby zwikszy/zmniejszy /, aby przej do innych Naciska przycisk strzalki w lewo/w prawo pozycji w menu System. 8. Po wywietlaniu komunikatu potwierdzajcego wybra Yes (Tak), w celu zapisania ustawie. Jeeli nie mona polczy si z sieci LAN, skontaktowa si z administratorem sieci. Jeeli uytkownik chce korzysta z udostpnianych w sieci plików, naley upewni si, czy pliki na komputerze zostaly udostpnione w sieci. Szczególowe informacje patrz sekcja Udostpnianie plików medialnych w sieci w tym rozdziale Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Korzystanie z opcji FIX IP (Staly IP) (konfiguracja sieci z bezporednim podlczeniem do komputera) Korzystanie z opcji FIX IP (Staly IP) umoliwia bezporednie polczenie odtwarzacza multimediów z komputerem. Desktop PC or Notebook SPLENDID MENU LAN W celu podlczenia do sieci: Jeden koniec kabla RJ-45 podlczy do gniazda sieci z tylu odtwarzacza multimedialnego HD, drugi koniec kabla do komputera. Podlczy wszystkie niezbdne urzdzenia do odtwarzacza multimedialnego HD. Szczególowe informacje patrz sekcja Podlczanie urzdze do odtwarzacza multimedialnego HD w rozdziale Na ekranie glównym, nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia mona równie nacisn przycisk Wybra opcj FIX IP (MANUAL) (Staly IP (RCZNIE)) i nacisn przycisk : W celu uruchomienia menu Ustawienia mona równie nacisn przycisk Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play Na ekranie FIX IP (Staly IP) wpisa IP Address (Adres IP) oraz Subnet Mask (Maska podsieci). Naciska przycisk strzalki w gór/w dól warto liczbow. /, aby zwikszy/zmniejszy /, aby przej do innych Naciska przycisk strzalki w lewo/w prawo pozycji w menu System. Mona skorzysta z ustawie domylnych IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci): Adres IP: Maska podsieci: Adres IP i mask podsieci mona uzyska równie od dostawcy uslug internetowych (ISP) Po wywietlaniu komunikatu potwierdzajcego wybra Yes (Tak) w celu zapisania ustawie. W komputerze naley wpisa tak sam mask podsieci, jak ta wpisana dla odtwarzacza multimediów HD. Szczególowe informacje patrz nastpny rozdzial Konfiguracja ustawie adresu IP w komputerze. 2-4 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Konfiguracja ustawie adresu IP w komputerze Aby uzyska dostp do odtwarzacza multimediów HD podczas korzystania z opcji FIX IP (Staly IP) naley posiada wlaciwe skonfigurowane ustawienia TCP/IP komputera. Naley wykona wymienione poniej instrukcje, odnoszce si do zainstalowanego w komputerze systemu operacyjnego. Skorzysta z nastpujcych domylnych ustawie adresu IP: Adres IP: xxx xxx moe by dowoln liczb z zakresu 2 do 254. Upewnij si, e adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urzdzenie Maska podsieci: (Tak samo jak dla odtwarzacza multimedialnego HD) Windows XP OS 1.

14 Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network Connection (Polczenie sieciowe). Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Polczenie lokalne), a nastpnie wybierz Properties (Wlaciwoci). Wybierz Internet Protocol (Protokól Internetowy) (TCP/IP), a nastpnie kliknij Properties (Wlaciwoci) Wybra opcj Use the following IP address: (Uywaj nastpujcego adresu IP:), a nastpnie wpisa IP address (Adres IP) i Subnet mask (Maska podsieci). Po zakoczeniu, kliknij OK. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-5 Windows Vista/7 OS 1. Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Sharing Center (Sie i udostpnianie sieci). Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Polczenie lokalne), a nastpnie wybierz Properties (Wlaciwoci). Wybierz Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4), a nastpnie kliknij Properties (Wlaciwoci) Wybra opcj Use the following IP address: (Uywaj nastpujcego adresu IP:), a nastpnie wpisa IP address (Adres IP) i Subnet mask (Maska podsieci). Po zakoczeniu kliknij OK. 2-6 Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Mac OS X 10.5.xx Wybra menu Apple > System Preferences (Preferencje systemu). Klikn opcj Network (Sie). Wpisa IP address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci). Po zakoczeniu klikn przycisk Apply (Zastosuj). Wybra opcj Manually (Rcznie) Sprawdzenie ustawie adresu IP w komputerze W celu sprawdzenia adresu IP komputera z systemem operacyjnym Windows : W oknie Run (Uruchom), wpisa polecenie cmd lub command, a nastpnie klikn OK. Pojawi si okno MS DOS. Wpisa polecenie ipconfig, a nastpnie nacisn przycisk Enter. Wywietlony zostanie adres IP komputera. Klikn Start > Run (Uruchom). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-7 PPPoE Protokól PPPoE (Protokól Point-to-Point Protocol over Ethernet) jest specyfikacj opisujc sposób lczenia wielu uytkowników komputerów w sieci lokalnej z punktem zdalnym, za pomoc zwyklego wyposaenia stosowanego przez uytkownika. Protokól PPPoE umoliwia lczenie sieci hostów na pomoc prostego, mostkowego urzdzenia dostpowego z odleglym Koncentratorem dostpu. Wiele apartamentowców, hoteli, oraz firm oferuje obecnie wspóldzielony dostp do Internetu za pomoc lczy DSL z wykorzystaniem sieci Ethernet i protokolu PPPoE. Konfiguracja ustawie PPPoE w odtwarzaczu O!Play HD2 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Setup (Ustawienia) mona równie nacisn. przycisk 2. Wybra opcj Network (Sie) > PPPoE Setup (Ustawienia PPPoE) i nacisn przycisk. 3. Wybra opcj PPPoE Username (Nazwa uytkownika PPPoE) lub PPPoE Password (Haslo PPPoE), a nastpnie nacisn przycisk. Za pomoc klawiatury ekranowej wpisa PPPoE Username (Nazwa uytkownika PPPoE) i PPPoE Password (Haslo PPPoE) przekazane przez dostawc uslug internetowych (ISP). Po wywietlaniu komunikatu potwierdzajcego wybra Yes (Tak), w celu zapisania ustawie Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) jest standardem stosowanym przez producentów elektroniki uytkowej umoliwiajcym lczenie domowych urzdze rozrywkowych w celu udostpniania i cieszenia si ich zawartoci w innych urzdzeniach sieci domowej. Dom cyfrowy jest ewolucj idei polegajcej na niezaklóconej wspólpracy komputera, elektroniki uytkowej oraz urzdze mobilnych w sieci przewodowej lub bezprzewodowej celem wymiany zawartoci w rodowisku rozrywki domowej. Cyfrowe ycie jest rozszerzeniem tego pomyslu, take na korzystanie z takiej zawartoci w ruchu. Zadaniem cyfrowego ycia jest zapewnienie uytkownikowi natychmiastowego polczenia midzy urzdzeniami cyfrowymi niezalenie od ich marek. W efekcie bdzie mona cieszy si w domu swobod dostpu, odtwarzania i wymiany ulubionych filmów, muzyki oraz zdj. Aby rozpocz wystarczy domowa sie kablowa. Powodem tego jest to, e urzdzenia DLNA lcz si, wykrywaj i komunikuj ze sob za porednictwem sieci domowej. Aktywacja funkcji DLNA w odtwarzaczu O!Play HD2 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Setup (Ustawienia) mona równie nacisn. przycisk 2. Wybra opcj System. Nacisn przyciski strzalek w gór/w dól /, aby przej do opcji DLNA Renderer (Odtwarzacz DLNA), a nastpnie nacisn przycisk. 3. Wybra polecenie On (Wlcz), aby uruchomi funkcj DLNA: Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-9 UPnP Odtwarzacz O!Play HD2 obsluguje UPnP. Pliki muzyki, zdj i wideo na serwerze mediów UPnP bd sortowane automatycznie. Upewnij si, e na komputerze zainstalowany jest program Windows Media Player 11 jako serwer mediów UPnP. Konfiguracja UPnP dla Windows XP Klikn przycisk Start > Control Panel (Panel sterowania) > Add or Remove Programs (Dodaj lub usu programy). Klikn opcj Add/Remove Windows Components (Dadaj/Usu elementy Windows). Wybra polecenie Networking Services (Uslugi sieciowe), a nastpnie klikn przycisk Details... (Szczególy). 4. Wybra opcje Internet Gateway Discovery and Control Client (Wykrycie bramy do Internetu i klient sterowania) oraz UPnP User Interface (Interfejs uytkownika UPnP). Nastpnie klikn przycisk OK, aby zainstalowa wybrane funkcje. 5. Przej do Control Panel (Panel sterowania) > Administrative Tools (Narzdzia administracyjne) > Services (Uslugi) Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe 6. Odnale pozycje HTTP SSL, SSDP Discovery Service (Usluga wykrywania SSDP), Universal Plug and Play Device Host (Host urzdzenia Universal Plug and Play) i Windows Media Player, i zmieni ich Startup Type (Typ uruchamiania) na Automatic (Automatycznie). Dodawanie plików multimediów do biblioteki Windows Media Player Klikn opcj Library (Biblioteka) > Add to Library... (Dodaj do biblioteki), w celu dodania plików multimediów do tej bazy danych. Szczególowe informacje znajduj si w Pomocy Windows. Otworzy program Windows Media Player 11 na komputerze. Niektóre z formatów plików mog nie by obslugiwane przez Windows Media Player. Szczególowe informacje mona uzyska na portalu Microsoft. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-11 Konfiguracja Windows Media Player Sprawdzi czy ustawienia sieciowe w komputerze s poprawne i czy na odtwarzaczu O!Play HD2 jest ekran glówny. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji File Manager (Menader plików), a nastpnie nacisn przycisk. 3. Przej do UPnP, a nastpnie nacisn przycisk. Do serwera mediów UPnP mona wej take z menu Movies/Music/Photo (Filmy/Muzyka/Zdjcia). Szczególowe informacje znajduj si w rozdziale 3.

15 4. Otworzy program Windows Media Player 11 na komputerze, a nastpnie klikn opcje Library (Biblioteka) > Media Sharing (Udostpnianie mediów) Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe 5. Zaznaczy opcj Share my media (Udostpnij moje multimedia), a na ekranie wywietlona zostanie ikona Unknown Device (Nieznane urzdzenie). Wybra t ikon, a nastpnie klikn opcje Allow (Zezwól) i OK. Unknown Device (Nieznane urzdzenie) to odtwarzacz multimediów O!Play HD2. Jeeli na ekranie nie pojawi si ikona Unknown Device (Nieznane urzdzenie), klikn opcj Settings (Ustawienia). Zaznaczy pozycj Allow new devices and computers automatically (Automatycznie zezwalaj nowym urzdzeniom i komputerom), a nastpnie klikn przycisk OK. Korzystanie z plików medialnych za pomoc serwera mediów UPnP 1. Teraz na licie urzdze UPnP powinien by widoczny komputer uytkownika (serwer mediów UPnP). Jeeli nazwa komputera nie jest wywietlana na licie, powtórzy kroki 2 i 3 z poprzedniej strony Wybra nazw swojego komputera (serwer mediów UPnP) i nacisn przycisk. Przej do wybranego folderu, a nastpnie nacisn przycisk korzysta z plików multimediów., aby Pliki multimediów na komputerze uytkownika (serwer mediów UPnP) sortowane s w kategoriach All Media (Wszystkie media), Music (Muzyka), Pictures (Zdjcia) i Video (Wideo). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 2-13 Udostpnianie plików w sieci Udostpnianie plików w systemie Windows XP Konfiguracja komputera w celu zezwolenia na udostpnianie folderów 1. Klikn Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet Connection (Polczenia sieciowe i z Internetem) > Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci) Wybra opcj Turn on file and printer sharing (Wlcz udostpnianie plików i drukarki). Po zakoczeniu kliknij przycisk Finish (Zakocz). W celu udostpnienia plików w systemie Windows XP: Na komputerze wybra folder zawierajcy pliki, który ma zosta udostpniony. Klikn prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybiera opcj Sharing and Security (Udostpnianie i zabezpieczenia) Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Jeeli uytkownik chce ustawi uprawnienia dla uytkowników w sieci, klikn polecenie Permissions (Uprawnienia). Po zakoczeniu klikn przycisk Apply (Zastosuj). Na folderze wywietlona zostanie ikona rczki, wskazujc e zawarto folderu jest udostpniana w sieci. Zaznaczy opcj Share this folder (Udostpnij ten folder). Udostpnianie plików w systemie Windows Vista W systemie Windows Vista mona udostpni pliki na jeden z dwóch poniszych sposobów: Udostpnianie plików z folderu na swoim komputerze. Udostpnianie plików z folderu Publiczny. Udostpnianie plików z folderu na swoim komputerze W celu udostpnienia plików z folderu na swoim komputerze: Na komputerze wybra folder zawierajcy pliki, który ma zosta udostpniony. Klikn prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybiera opcj Share (Udostpnij). Na ekranie File Sharing (Udostpnianie plików) wybra z listy rozwijalnej uytkownika sieci, dla którego maj zosta udostpnione pliki, a nastpnie klikn przycisk Add (Dodaj). W celu ustawienia uprawnie dla uytkownika sieci wybra dowolny poziom uprawnie z listy rozwijalnej w opcji Permission Level (Poziom uprawnie): Czytelnik: Wybra t opcj, jeeli uytkownik ma mie tylko prawo odczytu udostpnionych plików. Nie bdzie mógl on/ona dodawa, zmienia lub usuwa udostpnionych plików. Wspólautor: Wybra t opcj, aby umoliwi uytkownikowi przegldanie i dodawanie udostpnionych plików. celu udostpnienia plików z folderu Publiczny: zakladk Sharing (Udostpnianie) > Advanced Sharing... (Udostpnianie zaawansowane). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play Zaznaczy opcj Share this folder (Udostpnij ten folder), a nastpnie klikn opcj Permissions (Zezwolenia). 5. Wybra uytkownika sieci, którego pliki maj zosta udostpnione i ustawi opcje kontroli dostpu Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Udostpnianie plików w systemie operacyjnym Mac OS X xx Udostpnianie folderu w systemie operacyjnym Mac Wybra menu Apple > System Preferences (Preferencje systemu). Klikn Sharing (Udostpnianie). Klikn ikon + aby wywietli dostpne foldery. Przej do folderu, który ma zosta udostpniony. Doda grup uytkowników Everyone (Kady) Aby udostpni inne foldery, naley powtórzy kroki 2 i 3. Po zakoczeniu klikn przycisk Options... (Opcje) Zaznaczy pole wyboru Share files and folders using SMB (Udostpniaj pliki i foldery za pomoc SMB), a nastpnie klikn Done (Gotowe). Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play Rozdzia 2: Konfiguracja sieci i uslugi sieciowe Rozdzial 3 Ekran glówny Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD Ekran glówny udostpnia ponisze glówne opcje: Movies (Filmy), Music (Muzyka), Photos (Zdjcia), File Manager (Menader plików), On-line Media (Media online), NAS i Setup (Ustawienia). Opcja File Manager (Menader plików) umoliwia przegldanie wszystkich plików multimediów zapisanych na urzdzeniach pamici i w sieci. 3-1 Konfiguracja ustawie O!Play HD2 Konfiguracja ustawie O!Play HD2 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia mona równie nacisn przycisk Nacisn przyciski strzalek w gór/w dól /, aby przej przez opcje System, Network (Sie), Video (Wideo), Audio (Audio) i Firmware Setup (Ustawienia oprogramowania sprztowego), a nastpnie nacisn prawy przycisk lub celem umoliwienia wybrania pozycji, która ma zosta skonfigurowana. Nacisn przyciski strzalek w gór/w dól /, aby przej do pozycji, która ma zosta skonfigurowana. przycisk, aby przelczy midzy odtwarzaniem i pauz. Nacisn przycisk, aby cofn. aby zwikszy glono. Nacisn, aby zmniejszy glono. Nacisn, aby skopiowa, usun, zmieni nazw i przesun pliki. w celu wybrania jzyka ogldanego filmu. Nacisn przycisk, aby uruchomi menu Ustawienia. w celu wysunicia plyty z zewntrznego napdu optycznego. wlczy funkcj automatycznego odtwarzania w O!Play HD2. celu skonfigurowania ustawie odtwarzania wideo: 1. z powrotem do poprzedniego ekranu Nacisn przycisk, aby przelczy midzy odtwarzaniem i pauz. Nacisn przycisk, aby cofn. ten przycisk powtarzajco, aby zmieni szybko przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 lub na szybko normaln (x1) Zatrzymaj odtwarzanie.

16 Przejd do poprzedniego pliku z muzyk. Przejd do nastpnego pliku z muzyk. Nacisn w celu skonfigurowania ustawie odtwarzania muzyki. Otwarcie menu Ustawienia Nacisn, aby skopiowa, usun, zmieni nazw i przesun pliki. Nacisn, aby wylczy dwik. Nacinicie tego przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików muzycznych na urzdzeniu pamici i nastpne odtworzenie ich w kolejnoci losowej. 3-8 Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r Odtwarzanie pliku muzycznego W celu odtworzenia pliku muzycznego: 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Music (Muzyka), a nastpnie nacisn przycisk. W celu wejcia do trybu Music (Muzyka) mona równie nacisn przycisk. 2. Naciskajc przyciski strzalki w gór/w dól /, wybra ródlo pliku muzycznego, a nastpnie nacisn przycisk. Przed uzyskaniem dostpu do pliku mediów za porednictwem sieci upewni si e folder zawierajcy plik zostal udostpniony. Szczególowe informacje patrz sekcja Udostpnianie plików medialnych w sieci w rozdziale Naciska przycisk strzalki w gór/w dól ma zosta odsluchana. Nacisn przycisk muzyk. pliku nacisn przyciskk. /, aby znale muzyk, która lub, aby odtworzy W celu skopiowania, usunicia zmiany nazwy lub przesunicia wybranego Nacinicie przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików muzycznych na urzdzeniu pamici i nastpne odtworzenie ich w kolejnoci losowej. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 3-9 Konfiguracja ustawie odtwarzania audio Menu ustawie odtwarzania audio umoliwia konfigurowanie ustawie audio takich jak opcje Repeat (Powtórz) i Shuffle Loop (Odtwarzaj losowo w ptli). W celu skonfigurowania ustawie odtwarzania audio: 1. W czasie odtwarzania nacisn przycisk, aby uruchomi menu ustawie odtwarzania audio. 2. Naciska przycisk strzalki w gór/w dól / aby przej do funkcji, która ma zosta skonfigurowana. W celu skonfigurowania ustawie audio z trybu Setup (Ustawienia) 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Setup (Ustawienia), a nastpnie nacisn przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia mona równie nacisn 2. przycisk Przej do opcji Audio, a nastpnie nacisn prawy przycisk, co umoliwi wybranie ustawie audio. W celu sluchania muzyki w nocy, tak aby nie przeszkadza innym, mona wlczy Night Mode (Tryb nocny).. Jeeli uytkownik chce skonfigurowa Digital Output (Wyjcie cyfrowe), powinien zapozna si z poniszymi opisami opcji: HDMI LPCM (Domylna): Wybra t opcj w przypadku podlczania telewizora do gniazda HDMI odtwarzacza multimedialnego. HDMI RAW: Wybra t opcj w przypadku wielokanalowego odbiornika audio. Dane RAW audio zostan wyslane do wielokanalowego odbiornika HDMI w celu odkodowania. SPDIF LPCM: Wybra t opcj w przypadku odbiornika audio S/PDIF. SPDIF RAW: Wybra t opcj w przypadku wielokanalowego odbiornika audio S/PDIF. Dane RAW audio zostan wyslane do wielokanalowego odbiornika S/PDIF w celu odkodowania Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r Podgld zdj Podgld zdj W celu przejrzenia zdj: 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji Photos (Zdjcia), a nastpnie nacisn przycisk. plik zdjcia, który ma zosta pokazany. Nacisn przycisk zdjcia. Nacisn przycisk, aby obejrze zdjcia w trybie pokazu slajdów. Nacisn przycisk Nacinij przycisk, aby wstrzyma pokaz slajdów. celu skonfigurowania ustawie odtwarzania zdj: 1. nacisn Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r Menader plików Menu File Manager (Menader plików) oferuje zarówno zarzdzanie urzdzeniem jak i plikami multimediów, umoliwiajc przegldanie plików multimediów wedlug ich rodzaju (All Media (Wszystkie media), Movies (Filmy), Photos (Zdjcia) oraz Music (Muzyka)) i ródel umiejscowienia plików (USB, Network (Sie) i UPnP). Upewni si, e odtwarzacz O!Play HD2 jest poprawnie podlczony do sieci. Szczególowe informacje o podlczeniu do sieci, patrz rozdzial 2 Aby przeskanowa dysk twardy naley wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Przejd do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage (Skanowanie pamici masowej) > Auto Scan (Automatyczne skanowanie), a nastpnie kliknij on (wlcz). Przejd do Setup (Ustawienia) > System > Scan Storage action (Uruchomienie skanowania pamici masowej), a nastpnie kliknij rescan storage (przeskanuj pami masow). Przegldanie plików multimediów za pomoc File Manager (Menader plików) 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji File Manager (Menader plików), a nastpnie nacisn przycisk. Naciska przycisk strzalki w gór/w dól / w celu przejcia przez opcj All Media (Wszystkie media), Movies (Filmy), Photos (Zdjcia) oraz Music (Muzyka), celem wybrania typu plików które maj by przegldane, a nastpnie nacisn przycisk lub. Uy lewego/prawego przycisku / w celu przejcia przez opcje USB, Network (Sie) i UPnP, celem wybrania ródla plików multimedialnych, a nastpnie nacisn przycisk. Przej do urzdzenia lub komputera celem zlokalizowania plików multimediów, które maj zosta przejrzane W celu skopiowania, usunicia zmiany nazwy lub przesunicia wybranego pliku nacisn przyciskk. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 3-13 Media online Funkcja On-line Media (Multimedia online) oferuje uslugi multimedialnej online takie jak Internet Radio (Radio internetowe), Internet TV (Telewizja internetowa), Picasa, Weather (Pogoda), Flickr, i Stock (Gielda). Treci online s stale dodawane i aktualizowane. Najnowsze informacje mona uzyska na portalu ASUS. Upewnij si, czy odtwarzacz O!Play HD2 jest polczony z Internetem. Jednak polczenie z Internetem moe by wylczone, jeeli lcze internetowe dziala nieprawidlowo lub jest zablokowane. W celu skorzystania z serwisów multimedialnych online w odtwarzaczu O!Play HD2 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji On-line Media (Media online), a nastpnie nacisn przycisk. W celu wejcia do trybu Media (Media online)) mona równie nacisn przycisk 2.. Za pomoc przycisków w gór/w dól / wybra kategori uslug multimedialnych online, które maj zosta wykorzystane, a nastpnie nacisn przycisk. Uslugi multimedialne online mona przeszukiwa wpisujc slowa kluczowe w kategoriach Internet Radio (Radio internetowe). Znale opcj Search (Wyszukaj), nacisn przycisk, a nastpnie wpisa slowa kluczowe uslugi multimedialnej online, która ma zosta przeszukana Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r 3. Przej do wybranej uslugi multimedialnej online, a nastpnie nacisn przycisk, aby wej.

17 Ulubione uslugi multimedialne online mona dodawa do kategorii Favorite (Ulubione), Internet Radio (Radio internetowe). Przej do uslugi multimedialnej online, która ma zosta dodana do ulubionych. Nacisn lewy przycisk, wybra Add to My Favorite (Dodaj do ulubionych), a nastpnie nacisn przycisk. Podczas przegldania strony sieci web, mona uy do tej uslugi dodatkow mysz. Sprawd list obslugiwanych myszy w opakowaniu prezentu. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 3-15 NAS NAS (Pami masowa podlczona w sieci) jest urzdzenie podlczonym do sieci, które zapewnia tylko uslugi przechowywania danych (plików) dla innych urzdze znajdujcych si w sieci. Funkcja NAS umoliwia wszystkim serwerom podlczonym do sieci udostpnianie zapisanych na nich plików klientom podlczonym. W celu korzystania z funkcji NAS w O!Play HD2 musi by zainstalowany dysk twardy. Upewni si, e odtwarzacz O!Play HD2 jest poprawnie podlczony do sieci. Szczególowe informacje o podlczeniu do sieci, patrz rozdzial 2. Funkcja odtwarzania wideo/audio/zdj jest wylczona podczas korzystania z NAS. Korzystanie z funkcji NAS w odtwarzaczu O!Play HD2 1. Na ekranie glównym nacisn przycisk w lewo/prawo /, aby przej do opcji NAS, a nastpnie nacisn przycisk. W celu wejcia do trybu Movies (Filmy) mona równie nacisn przycisk. 2. Za pomoc przycisków w gór/w dól / wybra serwer, który ma zosta wykorzystany, a nastpnie nacisn prawy przycisk lub. 3. W celu wlczenia funkcji NAS na odtwarzaczu O!Play HD2 wybra On (Wlczone) i nacisn przycisk Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r W komputerze, który jest prawidlowo podlczony do sieci NAS, uruchomi przegldark sieciow. Wpisa taki sam adres IP, który zostal podany dla odtwarzacza O!Play HD2. W celu uzyskania adresu IP przegldarki O!Play HD2 nacisn przycisk w celu uruchomienia menu Setup (Ustawienia). Wybra opcj System > Network Info (Informacja o sieci), a nastpnie nacisn przycisk. 6. Wpisa ustawienia konieczne dla wybranego serwera, nastpnie nacisn przycisk Apply (Zastosuj) w celu rozpoczcia korzystania z funkcji NAS. Serwer Opis Plik Samba umoliwia udostpnianie plików i uslug drukowania pomidzy komputerami z uruchomionym systemem Windows i komputerami z uruchomionym systemem Unix. O!Play HD2 moe dziala jako klient SAMBA, umoliwiajc dostp do strumieni multimediów bezporednio z komputera PC w celu szybkiego i efektywnego odtwarzania multimediów Full HD bez zwolnie. FTP (File Transfer Protocol [Protokól transferu plików]) to standardowy protokól sieciowy, uywany do kopiowania pliku z jednego hosta do drugiego przez sie opart na TCP/IP, tak jak Internet. Dostp do FTP jest uzyskiwany z uwierzytelnianiem poprzez haslo uytkownika lub dla uytkowników anonimowych. Dostp do urzdzenia oraz kopiowanie plików do i z urzdzenia, mona wykona z dowolnego komputera PC. O!Play HD2 moe dziala jako serwer itunes w celu wspóldzielenia muzyki i video w sieci lokalnej. Pliki mp3 mona zapisywa w NAS O!Play HD2 zamiast w rónych komputerach domowych, a nastpnie odtwarza z NAS O!Play HD2 w odtwarzaczu itunes w dowolnym, komputerze poprzez pobranie strumienia. BitTorrent to protokól udostpniania plików peertopeer uywany do dystrybucji duej iloci danych. Umoliwia on uytkownikom dystrybucj duej iloci danych, bez wielkiego obciania komputerów, co byloby potrzebne przy standardowym hostingu Internetowym. Protokól dziala jako alternatywna metoda dystrybucji danych, która umoliwia wykonywanie duych transferów danych nawet w malych komputerach z nisk szybkoci przesylania danych. Wywietla szczególowe informacje o stanie pobierania BT. Lista serwerów na O!Play HD2 Serwer SAMBA Serwer FTP Serwer itune Pobieranie BT Informacje o BT * Wicej informacji o tych serwerach mona uzyska na powizanych z nimi stronach sieci web. Odtwarzacz multimediów HD2 ASUS O!Play 3-17 Korzystanie z iphone do sterowania O!Play HD2 Mona wykorzysta iphone jako pilot odtwarzacza O!Play HD2. Upewni si, e odtwarzacz O!Play HD2 jest poprawnie podlczony do sieci. Szczególowe informacje o podlczeniu do sieci, patrz rozdzial 2. Upewni si, e router podlczony do O!Play HD2 obsluguje funkcj WiFi. W celu skorzystania z iphone do sterowania O!Play HD Klikn Safari na iphone, wpisa taki sam adres IP jaki zostal ustawiony dla odtwarzacza O!Play HD2. W celu uzyskania adresu IP przegldarki O!Play HD2 nacisn Wlczy funkcj WiFi w iphone i podlczy go do O!Play HD2. 3. przycisk w celu uruchomienia menu Setup (Ustawienia). Wybra opcj System > Network Info (Informacja o sieci), a nastpnie nacisn przycisk W iphone wywietlony zostanie ekran pokazany poniej. Teraz mona korzysta z iphone do sterowania O!Play HD2.. Przyciski nawigacji/ zatwierdzania (OK) Wywietla menu glówne Powrót do poprzedniego ekranu Sluy do wybrania filmu, muzyki lub efektów zdjcia Powoduje wywietlenie nazwy pliku, typu pliku oraz czasu. Dla rónych trybów mog wystpowa dodatkowe zakladki funkcji. Szczególowe informacje znajduj si w poniszej tabeli. Tryby Filmy Muzyka Zdjcia Zakladki dodatkowych funkcji Prev (Poprzedni), Next (Dalej), Play/Pause (Odtwórz/ Pauza), Fast Forward (Przewijanie do przodu), Fast Rewind (Przewijanie w tyl), Stop i Mute/unMute (Wycisz/Wlcz glos) Prev (Poprzedni), Next (Dalej), Play/Pause (Odtwórz/Pauza), Mute/unMute (Wycisz/Wlcz glos) i Stop Prev (Poprzedni), Next (Dalej), Zoom (Powiksz), Rotate Right 90 (Obró w prawo o 90 stopni), Rotate Left 90 (Obró w lewo o 90 stopni) i Stop 3-18 Rozdzial 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play HD2r Rozdzial 4 Instrukcja rozwizywania problemów Instrukcja rozwizywania problemów Ta instrukcja rozwizywania problemów udostpnia proste rozwizania niektórych popularnych problemów, które mog wystpi w czasie instalacji i/lub uzywania odtwarzacza multimediów ASUS O!Play HD. Problemy te wymagaj wykonania prostych procedur, które uytkownik moe przeprowadzi samodzielnie. W przypadku napotkania problemów nie wspomnianych w tej czci naley skontaktowa si z pomoc techniczn ASUS. Wywietlacz Pytanie 1. Odtwarzacz multimediów nie dziala. Problem moe dotyczy adaptera zasilania odtwarzacza multimediów Sprawd, czy adapter zasilania odtwarzacza multimediów uruchomil funkcj zabezpieczenia przed przecieniem - automatyczne wylczenie przy przecieniu, takim jak Nadmierny prd, Nadmierne napicie i Nadmierna temperatura w celu zabezpieczenia adaptera zasilania przed uszkodzeniem spowodowanym przecieniem. Odlcz adapter zasilania odtwarzacza multimediów i zaczekaj kilka minut, przed ponownym podlczeniem adaptera zasilania do gniazda zasilania.

18 Wlcz ponownie odtwarzacza multimediów. Jeli problem nadal pozostaje, skontaktuj si ze sprzedawc. Pytanie 2. Ekran telewizora jest pusty i wylczona jest dioda LED zasilania odtwarzacza multimediów. Upewnij si, e telewizor jest wlczony. Upewnij si, e dziala adapter odtwarzacza multimediów i gniazdo zasilania. Upewnij si, e wtyczka adaptera zasilania odtwarzacza multimediów jest pewnie podlczona do zlcza na panelu tylnym odtwarzacza i do gniazda zasilania. Pytanie 3. Po pierwszym wlczeniu odtwarzacza nie wywietla si Setup Wizard (Kreator ustawie). Ekran telewizora jest pusty i wlczona jest dioda LED zasilania odtwarzacza multimediów. Upewnij si, e telewizor jest wlczony. Upewnij si, e kabel AV/HDMI jest prawidlowo podlczony do odpowiednich zlczy telewizora i odtwarzacza multimediów. Upewnij si, e telewizor jest przelczony na odpowiednie ródlo video (AV IN [Wejcie AV] lub HDMI). Do zmiany ródel video moe by konieczne uycie pilota zdalnego sterowania telewizora. 4-1 Wylczy odtwarzacz multimediów i poczeka kilka minut przed ponownym wlczeniem go lub nacisn przycisk zerowania na panelu tylnym. Sprawdzi, czy rozdzielczo HDMI telewizora obsluguje 720p, 1080i lub 1080p. Po wylczeniu odtwarzacza multimediów, zaczekaj kilka sekund na pelne zakoczenie procesu wylczenia zasilania. W czasie procesu wylczania zasilania nie naley powtarza naciskania pilota zdalnego sterowania. Nienormalne wylczenie zasilania, moe doprowadzi do uszkodzenia odtwarzacza multimediów. W takiej sytuacji naley ponownie podlczy adapter zasilania odtwarzacza multimediów. Upewnij si, e kabel AV/HDMI jest prawidlowo podlczony do odpowiednich zlczy telewizora i odtwarzacza multimediów. Upewnij si,e wlczone jest wiatlo diody LED zasilania odtwarzacza multimediów. Upewnij si, e ustawienie systemu TV odpowiada systemowi uywanemu w danym kraju. Upewnij si, e wybrana zostala prawidlowa rozdzielczo video. Upewnij si, e jest wlczony Media Center, serwer multimediów lub komputer uytkownika oraz e urzdzenie nie znajduje si w trybie wstrzymania. Pytanie 4. Ekran telewizora miga i jest niewyrany. Pytanie 5. Nie mona znale adnych plików audio, video lub plików z obrazami. Jeli uywana jest sie przewodowa, sprawd, czy kabel Ethernet jest prawidlowo podlczony do odtwarzacza multimediów i do przelcznika sieci, huba lub routera. Sprawd czy s wlczone przelcznik, hub lub router. Sprawd czy serwer multimediów wykorzystuje wpóldzielony odtwarzacz multimediów jako klient, oraz e wspóldzielone s take pliki. Jeli uywane s statyczne adresy IP, sprawd czy adres IP znajduje si w tym samym zakresie co inne adresy w sieci. Sprawd czy adres nie jest ju uywany przez inny komputer PC lub urzdzenie. Upewnij si e wspóldzielone pliki wykorzystuj obslugiwany format plików. Pytanie 6. Nie które pliki nie mog by odtwarzane w odtwarzaczu multimediów. Odtwarzacz multimediów moe nie obslugiwa formatu video lub audio stosowanego w pliku. Informacje o obslugiwanych przez odtwarzacz multimediów formatach plików multimediów, patrz podsumowanie danych technicznych w Rozdziale 1. Pytanie 7. Po wybraniu tej opcji odtwarzany jest tylko jeden plik video/muzyki/zdjcia. Jak mona odtworzy cal list? Po wybraniu do odtwarzania video/muzyki/zdjcia, nacinicie przycisku OK button na pilocie zdalnego sterowania powoduje odtworzenie wybranego pliku, a nacinicie przycisku ODTWARZAJ/PAUZA powodje odtworzenie calej listy plików. Rozdzial 4: Instrukcja rozwizywania problemów 4-2 Pytanie 8. Nie wiec diody LED portu Ethernet i nie dziala moje polczenie przewodowe. Jaka jest przyczyna? Upewnij si, e wtyczka kabla LAN jest pewnie podlczona do portu Ethernet na panelu tylnym odtwarzacza multimediów. Wymieni kabel LAN. Spróbowa ponownie podlczy kabel sieci lokalnej do odtwarzacza multimediów, w celu utrzymania aktywnoci polczenia sieciowego. Audio Pytanie 1. Brak dwiku. Upewnij si, e nie jest wyciszona glono modulu rozrywki. Przejd do ekranu Ustawienia > System i upewnij si, e wlczone zostalo prawidlowe ustawienie wyjcia cyfrowego. Jeli uywanych jest wiele wzmacniaczy audio naley wlczy ustawienie RAW. Jeli ogldane jest video, które obsluguje wiele kanalów audio, nacinij powtarzajco przycisk Opcje audio, a wywietlony zostanie wymagany kanal audio. Pytanie 2. Nie slycha dwiku podczas odtwarzania plików z muzyk. Upewnij si, e kable audio s prawidlowo podlczone. Jeli kable audio s podlczone do telewizora w celu odtwarzania plików z muzyk, naley wlczy telewizor. Jeli kable audio s podlczone do urzdzenia stereo naley upewni si, e urzdzenie stereo jest wlczone oraz, e wybrane zostalo prawidlowe wejcie stereo. Jeli nie mona wybra prawidlowego ródla audio, sprawd instrukcje dostarczone z urzdzeniem stereo. Wideo Pytanie 1. Nie ma napisów. Upewni si, e format pliku napisów to TXT (SRT). Plik napisów naley umieci w tym samym folderze, co plik filmu. Upewni si, e nazwa pliku napisów jest taka sama, jak nazwa pliku filmu (np. movie.avi, movie.srt). Odtwarzacz multimediów obsluguje wikszo popularnych formatów plików. Jednake wykorzystywanych jest prawie nieskoczenie wiele szybkoci przesylania i czstotliwoci próbkowania. Jeli plik nie wywietla si na ekranie, najprawdopodobniej wykorzystuje nieobslugiwan szybko przesylania lub czstotliwo próbkowania. Naley uywa wylcznie pliki o obslugiwanych formatach, szybkociach przesylania i czstotliwociach próbkowania. 4-3 Pytanie 2. Jak spowodowa odtwarzanie napisów? Pytanie 3. Kilka plików z muzyk nie pojawia si. Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play Urzdzenie pamici masowej USB Pytanie 1. Nie mog znale adnego mojego pliku z muzyk, filmem lub zdjciem. Upewni si, e urzdzenie pamici USB (flash USB/dysk twardy USB) nie znajduje si w trybie czuwania. Upewni si, e pliki maj obslugiwany format. Pytanie 2. Dlaczego urzdzenie pamici masowej USB nie jest rozpoznawane przez Media Player? Urzdzenie pamici masowej USB moe nie by wykrywane ze wzgldu na problemy ze sterownikiem sprztowym, przewodem zasilajcym, okablowaniem, dluszym czasem odpowiedzi systemu, itp. Spróbuj ponownie podlczy urzdzenie pamici masowej i przewód zasilajcy do odtwarzacza multimediów. Pilot zdalnego sterowania Pytanie 1. Nie dziala pilot zdalnego sterowania odtwarzacza multimediów. Naley upewni si, e baterie s prawidlowo zainstalowane. Baterie mogly zosta rozladowane. Wymie baterie na nowe. Upewnij si, e nie jest zablokowana przestrze pomidzy pilotem zdalnego sterowania, a odtwarzaczem multimediów.

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aktualizacja firmware Pytanie 1. Jak mam wersj firmware? Jak zaktualizowa firmware? Przed rozpoczciem procesu aktualizacji sprawdzi wersj oprogramowania sprztowego. Jeeli zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprztowego, aktualizacja oprogramowania sprztowego nie jest konieczna. W celu wykonania procesu aktualizacji przej do Setup (Ustawienia) > Firmware Setup (Ustawienia oprogramowania sprztowego). Jeeli nadal nie mona zaktualizowa oprogramowania sprztowego wykona resetowanie systemu i ponownie wykona proces aktualizacji. Instrukcja aktualizowania oprogramowania sprztowego dostpna jest w pliku PDF (znajduje si w folderze zaktualizowanego oprogramowania sprztowego). Wej na stron wsparcia firmy ASUS, pod adresem support.asus.com/ aby uzyska dodatkowe informacje. 4-4 Rozdzial 4: Instrukcja rozwizywania problemów Jeeli urzdzenie O!Play HD2 wylczylo si lub nastpila przerwa w zasilaniu w czasie instalacji oprogramowania, aktualizacja zakoczy si niepowodzeniem. Jeeli O!Play HD2 nie wlczy si, naley zresetowa urzdzenie. Spowoduje to przywrócenie ustawie domylnych urzdzenia. W tym momencie mona ponowi prób aktualizacji oprogramowania sprztowego. Polczenia kablowe i internetowe Pytanie 1. Nie mona polczy si z sieci kablow. Jako rodzaj ustawienia naley wybra albo opcj DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP (Automatycznie)) albo FIX IP (MANUAL) (Staly IP (RCZNIE)). W przypadku wybrania opcji DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP (Automatycznie)), wpisa adres IP serwera DNS. Serwer DNS automatycznie przypisuje adres IP odtwarzaczowi multimediów. W przypadku wybrania opcji FIX IP (MANUAL) (Staly IP (RCZNIE)), wpisa IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci). Jeeli uytkownik chce korzysta z udostpnianych w sieci plików, naley upewni si, czy pliki na komputerze sieciowym zostaly udostpnione w sieci. Szczególowe informacje patrz sekcja Udostpnianie plików w sieci. Pytanie 2. Jak mog udostpni foldery w sieci? Pytanie 3. Czy mog korzysta z funkcji NAS w czasie przegldania filmów, muzyki, zdj lub internetowych serwisów multimedialnych? Nie. W czasie korzystania z multimediów naley wylczy funkcj NAS. Zalecamy korzystanie z funkcji NAS jeeli nie s przegldane adne multimedia. Pytanie 4. Podczas przegldania online strony internetowej z multimediami wystpuje zbyt due opónienie. Pytanie 5. Dlaczego napotykam opónienie w sieci podczas korzystania z internetowych serwisów multimedialnych takich jak internetowe radio lub telewizja? Problem moe powodowa wolne polczenie lub duy ruch w sieci. Spróbowa przeglda multimedia online poza godzinami szczytu. Uytkownik moe mie ograniczone pasmo do uytkowania w sieci. Skontaktowa si z dostawc uslug internetowych (ISP) celem zapytania o zwikszenia pasma dostpu dla polczenia z sieci. Pytanie 6. Czy mog korzysta z odtwarzacza O!Play HD2 jeeli Zalenie od transmisji strumieniowej lub stabilnoci/ruchu w sieci moe by konieczna potrzeba odczekania kilku minut na moliwo skorzystania z internetowych serwisów multimedialnych. Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play 4-5 Pytanie 7. Czy mog uzyska dostp do innych stron internetowych z multimediami online? Nie. Mona uzyska dostp tylko do serwisów multimedialnych online oferowanych przez odtwarzacz multimediów ASUS O!Play HD2. Prosimy zwróci uwag, e treci s stale dodawane i aktualizowane. Najnowsze informacje mona uzyska na portalu ASUS. O!Play HD2 oficjalnie nie obsluguje transmisji strumieniowej z serwera domeny lub komputera podlczonego do domeny. Chocia jest to moliwe, nasze wsparcie techniczne nie bdzie moglo zapewni pomocy w zakresie tej konfiguracji. Skontaktowa si z administratorem domeny lub wsparciem Microsoft, celem uzyskania pomocy. posiadam sie domenow? Usterka obslugi/dzialania Pytanie 1. Wystpila usterka obslugi/funkcji odtwarzacza multimedialnego HD. Odlczy zasilacz prdu przemiennego od ródla zasilania i podlczy go po chwili ponownie. Jeeli problem wystpuje nadal, skontaktowa si z pomoc techniczn ASUS. 4-6 Rozdzial 4: Instrukcja rozwizywania problemów Dodatek Adnotacje REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at english/reach.htm. Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation. This device may not cause harmful interference. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. D-1 Canadian Department of Communications Statement This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital device complies with Canadian ICES-003. GNU General Public License Licensing information This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Twoich usług. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100

Jesteśmy do Twoich usług. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome HMP7100 Masz pytanie? Skontaktuj się z Instrukcja obsługi Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo