LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki WIECZOROWE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE LABORATORIUM CYFROWEJ TRANSMISJI INFORMACJI Ćwiczenie 3 Temat: Badanie łącza Bluetooth Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa 2005

2 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania radiokomunikacyjnego łącza Bluetooth. 2. WYMAGANE WIADOMOŚCI Wymagane są następujące wiadomości: - sposoby rozpraszania amplitudowego widma częstotliwości, - właściwości sygnałów z rozproszonym widmem, - zasada działania modulatorów i demodulatorów BPSK, QPSK, FSK GFSK 3. PODSTAWY TEORETYCZNE 3.1. Wstęp ogólny W systemach łączności coraz częściej stosuje się rozpraszanie widma sygnału. Pozornie rozpraszanie wydaje się być działaniem pozbawionym sensu, ponieważ zwykle dąży się do ograniczenia szerokości widma sygnału, aby było ono jak najwęższe. Działanie takie jest jednak uzasadnione, ponieważ operacji rozpraszania dokonuje się w ten sposób, że w tym samym paśmie może pracować wielu użytkowników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pseudolosowych sekwencji służących do rozpraszania sygnału informacyjnego, przy czym każdy z użytkowników musi mieć inną sekwencję rozpraszającą. Teoretycznie systemy z rozpraszaniem widma zapewniają większą efektywność wykorzystania pasma. Efektywność ta może być nawet o rząd wielkości większa w porównaniu z systemami wąskopasmowymi. Transmisja radiowa z rozproszonym widmem charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia, w porównaniu z transmisją wąskopasmową. Dodatkowo rozpraszanie daje także możliwość zabezpieczenia danych przed niepożądanym odbiorem, podsłuchem przez postronne osoby czy nawet wykryciem sygnału w otaczającym go szumie. Wyróżnia się cztery podstawowe metody rozpraszania widma: DS (Direct Sequence) - rozpraszanie widma przez kluczowanie bezpośrednie; FH (Frequency Hopping) - rozpraszanie widma przez skakanie po częstotliwościach; TH (Time Hopping) rozpraszanie widma przez skakanie w czasie; CM (Chirp Modulation) - rozpraszanie widma przez przemiatanie częstotliwości. Poza tym często stosuje się metody mieszane, łączące wyżej wymienione sposoby rozpraszania widma Rozpraszanie widma przez skakanie po częstotliwościach (FH) Rozpraszanie widma przez skakanie po częstotliwościach jest stosowane w systemie łączności i polega na zmienianiu częstotliwości nośnej w trakcie transmisji sygnału danych. Zbiór częstotliwości nośnych może zawierać się w przedziale Częstotliwość wybierana w danym momencie na nośną jest ustalana pseudolosowo. Wyróżnić można dwie metody rozpraszania widma przez skakanie po częstotliwościach: 2

3 Rys Ilustracja idei FH z szybkim skakaniem po częstotliwościach. Rys Ilustracja idei FH z wolnym skakaniem po częstotliwościach. - szybkie skakanie po częstotliwościach (rys. 3.1) - zmiany częstotliwości nośnej f(t) występują wielokrotnie w ciągu trwania bitu danych (np. T h =T b /3 T b czas trwania bitu danych T h okres zmian częstotliwości nośnej). Odstęp między kolejnymi częstotliwościami nośnymi przyjmuje się f=1/t h. Rysunki 3.3 i 3.4 przedstawiają 3

4 widma sygnałów rozproszonych s FH (f) gdy T h =T b /3 => f=1/t h =3/T b oraz gdy T h =T b /7 => f=1/t h =7/T b. - wolne skakanie po częstotliwościach (rys. 3.2) - zmiany częstotliwości nośnej występują co kilka bitów danych ciągu danych d(t). W przypadku wolnego skakania po częstotliwościach spełniony jest zwykle warunek T h >>T b, a odstępy między sąsiednimi nośnymi przyjmuje się zwykle f=1/t b (rys. 3.5) lub f=2/t b (rys. 3.6). Rys Widmo sygnału rozproszonego z szybkim skakaniem po częstotliwościach f =3/T b. Rys Widmo sygnału rozproszonego z szybkim skakaniem po częstotliwościach f=7/t b. Rys Widmo sygnału rozproszonego z wolnym skakaniem po częstotliwościach f=1/t b. 4

5 Rys Widmo sygnału rozproszonego z wolnym skakaniem po częstotliwościach f=2/t b. Pasmo wykorzystywane przez pojedynczą nośną wynosi f, przy zastosowaniu N nośnych całkowite pasmo zajmowane przez sygnał po rozproszeniu wynosi N* f, a to oznacza, że zysk przetwarzania wynosi N. Jeśli zastosuje się transmisję z częściowym zachodzeniem na siebie sygnałów z sąsiednich nośnych, możliwe jest otrzymanie dwa razy węższego odstępu między nośnymi. Pozwala to uzyskać dwa razy węższe pasmo całkowite, lecz jednocześnie spada dwukrotnie zysk przetwarzania (N/2). W systemach FH mechanizm tłumienia sygnałów niepożądanych jest inny niż w DS. W przypadku FH sygnał użyteczny jest w danym momencie przesyłany w wąskopasmowym kanale, sygnał zakłócający będzie się tylko sporadycznie pokrywał z widmem sygnału użytecznego, a prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nieduże. W tym przypadku tłumienie sygnału zakłócającego polega więc na jego unikaniu. Rys Nadajnik FH. W przypadku rozpraszania przez skakanie po częstotliwościach jako modulację wybiera się zwykle kluczowanie częstotliwości FSK. Uproszczone schematy nadajnika i odbiornika przedstawione są na rysunkach 3.7 i

6 Rys Odbiornik FH. Zaletą systemów FH w porównaniu z DS jest dużo mniejsza szybkość pracy generatora pseudolosowego przy takim samym paśmie uzyskiwanym po rozproszeniu sygnału Zasada działania systemu łączności Bluetooth System łączności Bluetooth wykorzystuje jedno z nielicencjonowanych pasm ISM, tj. pasmo 2,4 GHz W systemie tym podczas komunikacji stosuje się rozpraszanie widma sygnału transmitowanego. Rozpraszanie to uzyskuje się poprzez zmienianie częstotliwości (skakanie po częstotliwościach), na których odbywa się komunikacja (jest to tzw. FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum). W czasie typowej pracy liczba skoków na sekundę wynosi Kolejne pakiety informacji nadawane są zatem na różnych częstotliwościach. Pasmo ISM, w którym pracuje Bluetooth, czyli zakres 2,4-2,4835 GHz, podzielone jest na 79 kanałów, z przeznaczeniem 1 MHz na kanał. Podczas transmisji skakanie po kanałach (częstotliwościach) odbywa się w sposób pseudolosowy. Odbiornik musi więc znać rozkład (sekwencję pseudolosową) skoków, aby mógł dostrajać się na bieżąco do odpowiedniego kanału. Ważną właściwością systemu Bluetooth, pozwalającą zredukować interferencje radiowe, jest wykorzystanie FHSS. Dzięki temu, że wszystkie urządzenia (stacje) Bluetooth przeskakują po częstotliwościach, ryzyko kolizji, wynikające z nadawania na tym samym kanale, jest niewielkie. Jeśli jednak do kolizji dochodzi, jej skutki są mało szkodliwe, ponieważ tracony jest pojedynczy pakiet, który może być retransmitowany. FHSS jednocześnie w pewnym stopniu zabezpiecza komunikację przed podsłuchem, ponieważ zwykle tylko odbiornik zna reguły skoków po częstotliwościach urządzenia nadającego. Poziom interferencji jest również minimalizowany dzięki temu, że Bluetooth jest rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem komunikacji na małe odległości, a mała moc nadajników oznacza jednocześnie małe zakłócenia. Przepływność bitowa kanału transmisyjnego Bluetooth wynosi 1 Mb/s. Jednak prędkość transmisji danych użytkownika jest mniejsza, dlatego że w tym samym 6

7 kanale oprócz danych przesyłane są też m.in. informacje sterujące czy dane redundantne zabezpieczające przed błędami transmisji. Model sieci Bluetooth jest modelem komunikacji opartej na sieci zbliżeniowej. Oznacza to, że stacje mogą automatycznie, spontanicznie nawiązywać połączenie, gdy tylko znajdują się w swoim zasięgu. W standardzie Bluetooth maksymalna odległość między komunikującymi się urządzeniami wynosi typowo 10 m w wolnej przestrzeni. Standard przewiduje jednak możliwość zwiększenia zasięgu do 100 m. System Bluetooth oferuje połączenia typu punkt-punkt (ang. point to point, komunikują się dwa urządzenia) oraz połączenia typu punkt wielopunktów (ang. point to multipoint, komunikuje się wiele jednostek). Wszystkie urządzenia, stacje (co najmniej 2), należące do danego połączenia (tzn. komunikujące się ze sobą), tworzą tzw. pikosieć określaną też jako pikonet (ang. piconet). W pikosieci zawsze jedno urządzenie pełni funkcję nadrzędną (ang. master), pozostałe - to jednostki podrzędne (ang. slave). Model master-slave przykładowej pikosieci przedstawiony jest na rys Zgodnie ze specyfikacją dowolna stacja może pełnić którąkolwiek z ról, ale w zasadzie przyjmuje się, że jednostka inicjująca połączenie staje się nadrzędną. W trakcie pracy role te mogą zostać zmienione. Rys Model master-slave przykładowej pikosieci Przynależność do jednego połączenia oznacza korzystanie z tego samego kanału transmisyjnego. Kanał transmisyjny natomiast reprezentowany jest przez pseudolosową sekwencję skoków po częstotliwościach. Urządzenia tworzące dane połączenie wykorzystują tę samą sekwencję pseudolosową. Sekwencja ta jest określana na podstawie adresu (unikalnego) stacji master w danym pikonecie. Maksymalna liczba urządzeń aktywnych, należących do połączenia, wynosi 8 - jedna stacja nadrzędna i siedem stacji podrzędnych. Kilka pokrywających się pikosieci tworzy tzw. sieć rozproszoną (ang. scatternet). Model przykładowej sieci rozproszonej ilustruje rys Na danym obszarze istnieć może maksymalnie 10 pokrywających się pikonetów, a urządzenia mogą należeć do kilku pikosieci jednocześnie. W jednym pikonecie urządzenie może być stacją master, w innym stacją slave. O ile maksymalna liczba jednostek aktywnych w pikosieci wynosi 8, o tyle w odniesieniu do urządzeń nieaktywnych (należących jednak do danego połączenia) jest to liczba dowolna. 7

8 Rys Model przykładowej sieci rozproszonej 3.4. Struktura komunikacji w łączu Bluetooth Zagadnienie komunikacji w łączu Bluetooth jest złożonym proces, w którym dają się wyodrębnić pewne niezależne zadania. Poszczególne zadania realizowane mogą być przez określone jednostki sprzętowe lub programowe Rys Hierarchiczna struktura warstwowa 8

9 Grupę jednostek, spełniających sprzętowo bądź programowo dane zadanie, określa się mianem warstwy. Zestaw warstw realizujących w pełni komunikację tworzy tzw. stos warstw (stos o hierarchicznej architekturze warstwowej) zobrazowany na rys Funkcje danej warstwy wykonywane są przez pewne protokoły, dlatego często mówi się również o stosie protokołów. Odpowiadające sobie (będące na tym samym poziomie) warstwy komunikujących się urządzeń, porozumiewają się ze sobą. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu ustalonych reguł przekazywania informacji między warstwami. Na szczycie stosu znajdują się usługi świadczone bezpośrednio użytkownikowi przez aplikacje, na dole sprzęt realizujący transmisję sygnałów przenoszących informacje. Komunikacja pomiędzy odpowiadającymi sobie warstwami odbywa się za pośrednictwem niższych warstw. Każda warstwa musi zatem znać format danych, nazywany protokołem wymiany danych, wymagany do komunikacji poprzez niższą warstwę. Podczas przesyłania danych na niższy poziom, warstwa dołącza do otrzymanych z wyższego poziomu danych nagłówek z informacjami dla odpowiadającej jej warstwy w innym urządzeniu. W ten sposób kolejne niższe warstwy nie ingerują w dane otrzymane z wyższych poziomów. Odbierając dane z niższych poziomów, dana warstwa interpretuje nagłówek dodany poprzez swojego odpowiednika. Następnie, jeśli istnieje potrzeba przekazania danych do warstwy wyższej, usuwa nagłówek i przekazuje dane. Pojedyncza warstwa traktowana jest jako czarna skrzynka opisana w kategoriach wejść, wyjść i zależności funkcyjnej między nimi. Każda warstwa postrzega więc sąsiednią warstwę jako czarną skrzynkę realizującą pewną funkcję. Tym, co znajduje się wewnątrz czarnej skrzynki, zajmują się projektanci (producent). Dany producent może zajmować się implementacją jednej lub kilku warstw, w których się specjalizuje. Kolejni wytwórcy odpowiadać będą za inne warstwy. Ich produkty będą mogły jednak ze sobą wzajemnie współpracować Stos protokołów z jakim mamy do czynienia w systemie Bluetooth podzielony został na trzy grupy protokołów. Każda grupa składa się z określonych warstw. Wyróżnia się następujące grupy protokołów (warstwy): - grupa protokołów transportowych (ang. transport protocol), - grupa protokołów pośredniczących (ang. middleware protocol), - grupa aplikacji (ang. application). Rys Ogólny podział stosu protokołów Bluetooth Rys przedstawia podział stosu protokołów na grupy. Nazewnictwo grup protokołów Bluetooth nie odpowiada jednak siedmiowarstwowemu modelowi OSI. 9

10 Protokoły transportowe pozwalają urządzeniom Bluetooth na wzajemne wyszukiwanie się, jak również na tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie połączeniami fizycznymi oraz logicznymi. Za pośrednictwem protokołów tej grupy wyższe warstwy mogą przesyłać dane. Do grupy protokołów transportowych należą następujące warstwy (protokoły): - interfejs radiowy, - kontroler połączenia pasma podstawowego, - menadżer połączenia, - L2CAP, - HCI. Rysunek 3.13 ilustruje warstwy grupy transportowej. Rys Stos protokołów grupy transportowej Komunikacja między urządzeniami Bluetooth zawsze wymaga użycia wszystkich protokołów z tej grupy. Interfejs radiowy Najważniejszą funkcją warstwy interfejsu radiowego RF (Radio Frequency) jest przenoszenie do kanału radiowego danych otrzymywanych z wyższych warstw w postaci cyfrowej. Na tym poziomie również odzyskiwane są dane z odbieranego sygnału radiowego. Warstwa ta odpowiada zatem za generowanie nośnej i jej modulację sygnałem danych oraz demodulację. Interfejs radiowy steruje także mocą nadawczą oraz dokonuje pomiarów siły sygnału. Bardziej szczegółowo interfejs radiowy będzie omówiony w dalszej częsci. Kontroler połączenia pasma podstawowego Kontroler połączenia pasma podstawowego LC (Link Controller) określa przede wszystkim sposób wyszukiwania się urządzeń i zestawiania połączeń między nimi. Warstwa ta również przydziela poszczególnym stacjom w sieci Bluetooth funkcję master lub slave. Zadaniem pasma podstawowego BB (Baseband) jest definiowanie reguł doboru częstotliwości pracy komunikujących się urządzeń, ich synchronizacja oraz ustalanie zasad 10

11 współdzielenia interfejsu radiowego przez kilka stacji Bluetooth. Wykorzystywanie tego samego interfejsu opiera się na technice pakietowego połączenia dupleksowego z podziałem czasowym i bazuje na schemacie przepytywania. Warstwa ta również ustala sposób współdzielenia interfejsu radiowego przez połączenia synchroniczne i asynchroniczne. Pasmo podstawowe definiuje różne rodzaje pakietów i procedury ich przetwarzania (m.in. korekcja błędów, szyfrowanie). Do zadań pasma podstawowego należy też zarządzanie trybami pracy (sterowanie mocą). Menadżer połączenia Funkcją menadżera połączenia - LM (Link Manager), zgodnie z nazwą, jest zarządzanie łączami Bluetooth. Zajmuje się on więc między innymi negocjowaniem parametrów łącza radiowego i rezerwacją pasma dla połączeń audio. Jednym z parametrów podlegających negocjacji jest szerokość pasma wymagana do zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi wymiany danych. Na tym poziomie odbywa się także uwierzytelnianie urządzeń. Warstwa ta steruje również przechodzeniem stacji Bluetooth w tryby pracy z obniżonym poborem mocy (oszczędność mocy) oraz może zażądać dostosowania mocy nadawczej do odpowiedniego poziomu. L2CAP Warstwa protokołu kontroli połączenia logicznego i adaptacji - L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) pozwala uniezależnić warstwę transportową Bluetooth od warstw znajdujących się ponad nią. L2CAP umożliwia multipleksację protokołów dzięki czemu wiele protokołów i aplikacji może współdzielić ten sam interfejs radiowy. Na omawianym poziomie odbywa się również segmentacja dużych pakietów warstw wyższych na pakiety mniejsze, dostosowane do pasma podstawowego. Odpowiednio realizowane jest też składanie pakietów. L2CAP pozwala utrzymać jakość usługi na odpowiednim poziomie przez negocjowanie. HCI Moduł Bluetooth (na bazie którego buduje się urządzenie pracujące w tym standardzie) zaimplementowane ma zwykle warstwy interfejsu radiowego, pasma podstawowego i menadżera połączeń. Moduł taki musi być dalej dołączony do urządzenia macierzystego (ang. host). Urządzenie macierzyste natomiast powinno implementować przynajmniej warstwę L2CAP. Moduł przyłączany jest do hosta za pomocą pewnego fizycznego interfejsu jak, RS- 232, UART, USB. Dzięki temu, że specyfikacja definiuje interfejs komunikacji między modułem a hostem (niezależny od fizycznego interfejsu miedzy nimi), opracowywaniem modułów Bluetooth zajmować może się wielu producentów. Omawiany tu interfejs komunikacji nazywany jest interfejsem kontrolera hosta - HCI (Host Controller Interface) i pozwala on wyższym warstwom (np. aplikacjom) na dostęp do menadżera połączeń, czy pasma podstawowego. Do komunikacji poprzez interfejs kontrolera hosta służy zestaw komend HCI. Pozwalają one urządzeniu macierzystemu wprowadzać moduł w określony tryb pracy (umożliwiają zarządzanie i sterownie modułem). Komunikacja przez interfejs kontrolera hosta to również odpowiedzi modułu kierowane do urządzenia macierzystego tzw. zdarzenia HCI. Oprócz tego poprzez warstwę HCI przechodzą zwykłe pakiety danych i pakiety audio. Warstwa HCI nie jest jednak koniecznym elementem w stosie protokołów. Opracowana natomiast została w tym celu, aby umożliwić współdziałanie modułów Bluetooth (niezależnie od producenta) z urządzeniami macierzystymi. W systemach mocno zintegrowanych warstwa HCI może wcale nie istnieć lub znajdować się w innym miejscu stosu protokołów. 11

12 Grupa protokołów pośredniczących. Interfejs, za pomocą którego warstwy aplikacji Bluetooth komunikują się ze sobą poprzez warstwę transportową, stanowi grupa protokołów pośredniczących. Składa się ona z następujących elementów: - RFCOMM, - SDP, - protokół współpracy z IrDA, - TCS. Stos protokołów tej grupy obrazuje rys Rys Stos protokołów grupy pośredniczącej RFCOMM RFCOMM jest warstwą pozwalającą na emulację portu szeregowego, umożliwiającą stworzenie wirtualnej (radiowej) odmiany tego portu. Stos protokołów został wyposażony w tę warstwę, ponieważ porty szeregowe są bardzo popularnymi interfejsami komunikacyjnymi. Aplikacje stosujące kablową transmisję szeregową, będą w stanie przejść na bezprzewodową komunikację szeregową. Omawiany protokół pozwoli starszym aplikacjom na korzystanie z technologii Blutooth bez konieczności dokonywania zmian w oprogramowaniu. RFCOMM jest standardem ETSI TS Definiuje on zmultipleksowaną transmisją szeregową w pojedynczym łączu szeregowym. SIG zaakceptowała cześć tego standardu (po wprowadzeniu pewnych modyfikacji) na potrzeby specyfikacji Bluetooth. SDP Protokół wyszukiwania usług - SDP (Service Discovery Protocol) to warstwa, która definiuje ustalone metody, zasady rozpoznawania i zapamiętywania usług oferowanych przez urządzenia Bluetooth (nawiązujące ze sobą komunikacje). W sieciach przewodowych zwykle usługi (np. udostępnianie plików, drukarek czy ruting połączeń) zapewniane są przez takie urządzenia jak serwery. Usługi te udostępniane są innym urządzeniom w sieci (klientom). Klient jest w stanie korzystać z usług serwera dzięki pewnej statycznej konfiguracji. Sieci Bluetooth natomiast są często sieciami tymczasowymi, tworzonymi spontanicznie (ad hoc). Konfiguracja statyczna nie była by tu dobrym rozwianiem. W tym przypadku konieczne są dynamiczne metody wyszukiwania usług i służyć ma temu właśnie protokół SDP. 12

13 Protokół współpracy z IrDA IrDA (bezprzewodowa komunikacja w podczerwieni) pod pewnymi względami wykazuje duże podobieństwo do standardu Bluetooth. Obie technologie mają podobne własności, zastosowania, aplikacje. Niektóre z protokołów IrDA zostały zatem zaadaptowane do specyfikacji Bluetooh. Pozwala to na współdziałanie obu technologii na poziomie aplikacji. Do zaadaptowanych przez SIG protokołów należą: - protokół wymiany obiektów w podczerwieni IrOBEX (Infrared Object Exchange), - protokół komunikacji ruchomej w podczerwieni IrMC (Infrared Mobile Communication). IrOBEX jest sesyjnym protokołem komunikacji typu peer-to-peer, pozwalającym na wymianę plików i innych określonych obiektów takich jak wizytówki elektroniczne (vcard), listy elektroniczne, komunikaty (vmessage) itp. IrMC to protokół powstały na bazie protokołu sesji IrOBEX. IrMC umożliwia synchronizację obiektów (definiuje ich formaty i określa metody). Protokoły sieciowe Technologia Bluetooth pozwala na przyłączanie się do sieci typu LAN czy Internet przy wykorzystaniu połączenia komutowanego lub punktu dostępowego (AP). W przypadku komutowanych połączeń z siecią wykorzystywany jest protokół sterowania telefonią komendami AT. Jeśli siecią docelową jest Internet (sieć IP, pracuje w oparciu protokół IP) stosuje są standardowe protokoły internetowe (np. TCP). W sytuacji łączenia się z siecią IP za pomocą punktu dostępowego, połączenie do AP realizowane jest w oparciu o internetowy protokół PPP. Po zestawienia połączenia z AP, komunikacja z siecią odbywa się, bazując na typowych protokołach internetowych. Grupa aplikacji aplikacji Bluetooth dotyczy oprogramowania, które znajduje się powyżej stosu protokołów, przedstawionych wcześniej. Warstwy tej grupy ilustruje rys Grupa aplikacji określona przez SIG nie odpowiada warstwie aplikacji modelu OSI. To wyjaśnia dlaczego warstwy takie jak IrOBEX czy IrMC, należące według modelu OSI do warstwy aplikacji, w stosie protokołów Bluetooth nie znajdują się w grupie aplikacji lecz w warstwie pośredniczącej. SIG, pomimo wyróżnienia omawianej grupy, nie zajmował się definiowaniem protokołów aplikacyjnych. Ważną cechą Bluetooth jest to, że oprócz nowych aplikacji, tworzonych na potrzeby tej technologii, często istnieje możliwość korzystania ze starego oprogramowania. Chociaż oprogramowanie to tworzone było pod kątem korzystania z mechanizmów transportowych innych niż Bluetooth, to może być wykorzystywane również w przypadku tego standardu. Jest to możliwe dzięki zdefiniowaniu przez SIG takich warstw jak RFCOMM czy warstwa współpracy z IrDA. Pozwala to m.in. aplikacjom IrDA, korzystając z zaadaptowanych przez SIG protokołów, na obsługę przez środowisko Bluetooth. Podobnie aplikacje zaprojektowane do pracy z wykorzystaniem portu szeregowego będą mogły korzystać z Bluetooth, dzięki temu, że stos protokołów z pomocą warstwy RFCOMM emuluje port szeregowy. 13

14 Rys Stos protokołów grupy pośredniczącej 3.5. Interfejs radiowy System Bluetooth pracuje w paśmie 2,4 GHz, które jest jednym z pasm ISM. Typowo omawiane pasmo ISM podzielone jest na 79 kanałów o szerokości 1 MHz każdy. Częstotliwości kanałów radiowych podane są tabeli 3.1. Tab Pasma pracy Bluetooth. Obszar Zakres częstotliwości Kanały radiowe USA, państwa Europy i większość innych krajów 2400,0 2483,5 MHz k MHz, k = 0,..,78 Francja 2446,5 2483,5 MHz k MHz, k = 0,..,22 W celu ograniczenia emisji zakłóceń poza pasmem ISM, stosowane są górne i dolne częstotliwościowe marginesy ochronne, jak przedstawiono w tabeli 3.2. Tab Ochronne zakresy częstotliwości Bluetooth. Obszar Dolne pasmo ochronne Górne pasmo ochronne USA, państwa Europy i większość innych krajów 2 MHz 3,5 MHz Francja 7,5 MHz 7,5 MHz 14

15 Bluetooth jest systemem wykorzystującym transmisję z rozpraszaniem widma, uzyskiwanym metodą skakania po częstotliwościach tzw. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Skakanie po częstotliwościach oznacza przeskakiwanie po kanałach radiowych (podanych w tabeli 3.1). Częstotliwości (kanały pracy), na których odbywa się komunikacja, zmieniają się więc w czasie. Aktualna częstotliwość pracy dobierana jest w sposób pseudolosowy. Podczas typowej pracy (transmisja danych) szybkość skakania po częstotliwościach wynosi 1600 skoków/s, a więc czas pozostawania na jednej częstotliwości wynosi 625 µs. Podczas prób nawiązywania połączenia (przed rozpoczęciem normalnej komunikacji miedzy stacjami Bluetooth), szybkości przeskoków częstotliwościowych są już inne. System Bluetooth stosuje modulację z kluczowaniem częstotliwości z gaussowskim kształtowaniem sygnału. Jest to tzw. modulacja GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying). Indeks modulacji musi mieścić się w przedziale 0,28 0,35. Współczynnik modulacji BT (BT = Bandwidth x Time), będący iloczynem szerokości pasma filtru modulacji i czasu trwania pojedynczego bitu wynosi 0,5. Czas transmisji pojedynczego bitu w kanale Bluetooth wynosi 1 µs. Przepływność bitowa czystego połączenia wynosi zatem 1 Mb/s. Rzeczywista prędkość transmisji danych jest oczywiście mniejsza (kilkaset kb/s). Bluetooth jest rozwiązaniem zoptymalizowanym pod kątem komunikacji na niewielkie odległości przy małym poborze mocy. Typowo jest to do 10 m (w wolnej przestrzeni) przy mocy 1 mw. Niemniej istnieją 3 klasy mocy urządzeń Bluetooth, przedstawione w tabeli 3.3. Tab Klasy mocy Bluetooth Klasa mocy Maksymalna moc wyjściowa Nominalna moc wyjściowa Minimalna moc wyjściowa Sterowanie mocą Zasięg mw (20 dbm) nie określona 1 mw (0dBm) konieczne do 100 m mw (4 dbm) 1 mw (0 dbm) 0,25 mw (-6 dbm) opcjonalne do 10 m 3 1 mw (0 dbm) nie określona nie określona opcjonalne do 2 m Zasięg może być zwiększony nawet do 100 m (1 klasa mocy) przy mocy do 100 mw. Wymagana jest w tym przypadku możliwość sterowania mocą powyżej 4 dbm. Maksymalny krok zmiany mocy wynosi 8 db, a minimalny 2 db. Typowo urządzenia Bluetooth pracują w 2 klasie. W 3 klasie mocy zasięg wynosi do 2 m przy mocy maksymalnej 1 mw. Specyfikacja zaleca stosowanie sterowania mocą w każdej klasie od 30 dbm, ale nie jest to wymagane. Sterowanie mocą pozwala ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć poziom interferencji w paśmie. Kanał fizyczny łącza Bluetooth jest określany przez pseudo-losową sekwencję skoków składającą się z 79. Sekwencja skoków jest unikalna dla każdego pikonetu i określana przez adres urządzenia master. Kanał transmisyjny jest podzielony na szczeliny (sloty) czasowe. Ten sposób transmisji określa się mianem transmisji dupleksowej z podziałem czasowym TDD (ang. Time Division Duplex). Ponieważ system Bluetooth stosuje również technikę FHSS, dane przesyłane w trakcie trwania poszczególnych szczelin nadawane są na innych częstotliwościach (zmiana częstotliwości następuje co slot czasowy) - wynika to z sekwencji skoków (z wyłączeniem pakietów trwających dłużej niż jeden slot). Nominalna ilość skoków wynosi 1600 skoków/s. 15

16 Kanał podzielony jest na szczeliny czasowe, każda o długości 625 µs. Poszczególne sloty czasowe numerowane są od , numerowanie jest okresowe z okresem równym Rys Tryb TDD (ang. Time Division Duplex). Tryb TDD używany jest przy transmisji naprzemiennej rys. 3.16). Układ master rozpoczyna transmisję i wykonuje ją w nieparzystym slocie czasowym natomiast układ slave transmituje tylko podczas parzystych slotów czasowych. Pakiet powinien być nadawany wraz z rozpoczęciem danego slotu czasowego. Długość pakietu transmitowanego przez układ master lub slave może trwać do pięciu slotów czasowych rys Rys Wieloslotowy tryb transmisji danych Poniższy rys przedstawia przykład pracy pikosieci, gdy jeden układ master obsługuje transmisję do dwu układów slave. W pierwszej szczelinie czasowej układ master nadaje informacje, które kierowane są do układu salve1. W drugiej szczelinie układ slave1 nadaje informacje, których odbiorcą jest układ nadrzędny. Trzeci slot zawiera dane transmitowane do układu slave2, który w czwartym slocie odpowiada wysłaniem danych. 16

17 Rys Transmisja master dwa układy slave Zostały wyróżnione dwa tryby połączenia pomiędzy urządzeniem master i slave: asynchroniczne: Asynchronus Connection-Less (ACL) link; synchroniczne: Synchronus Connection-Oriented (SCO) link. Połączenie synchroniczne wykorzystywane jest przy połączeniu punkt-punkt pomiędzy układem master i układem slave w pikonecie. Do transmisji używane są tylko zarezerwowane sloty czasowe występujące okresowo. Połączenie asynchroniczne jest połączeniem punkt-wielopunkt pomiędzy układem master i wszystkimi układami slave obecnymi w obrębie pikosieci. W slotach nie zarezerwowanych dla trybu SCO urządzenie master może nawiązać transmisję używając trybu ACL z dowolnym układem slave, nawet tym biorącym udział w transmisji w trybie SCO. Dane przesyłane zgrupowane są w pakiety. Każdy pakiet składa się z trzech części: access code (kod dostępu) header (nagłówek) payload (pole danych). Rys Format pakietu w systemie Bluetooth. Na rys zamieszczono typowy pakietu stosowanego w systemie Bluetooth. Odbiornik Bluetooth musi zapewniać bitową stopę błędów BER (Bit Error Rate) na poziomie 0,1 % przy mocy sygnału wejściowego 70 dbm. 17

18 4. POMIARY I BADANIA 4.1. Pomiary widma sygnału Bluetooth w stanie zapytania Układ pomiarowy Rys Schemat blokowy układu pomiarowego. Wykaz układów i przyrządów pomiarowych: - zasilacze Cobrabid KB komputery PC (z zainstalowanymi aplikacjami sterującymi modułami) - moduły Bluetooth - analizator widma Hewlett Packard E4402B - AW - antena TCA 10F TriCOME (dostarczająca sygnał do analizatora) - ANT 18

19 4.2. Pomiary widma sygnału Blutooth w stanie aktywnym transmisja danych Układ pomiarowy Rys Schemat blokowy układu pomiarowego Wykaz układów i przyrządów pomiarowych: - dwa zasilacze Cobrabid KB zasilacz 1, zasilacz 2 - dwa komputery PC (z zainstalowanymi aplikacjami sterującymi modułami) - komputer 1, komputer 2 - dwa moduły Bluetooth - BD 1, BD 2 - analizator widma Hewlett Packard E4402B - AW - antena TCA 10F TriCOME (dostarczająca sygnał do analizatora) - ANT 19

20 4.3. Badanie procesu zestawiania połączenia w łączu Blutooth Układ pomiarowy Rys Schemat blokowy układu pomiarowego. Wykaz układów i przyrządów pomiarowych: - dwa zasilacze Unitra Unima typ zasilacz 1, zasilacz 2 - dwa komputery PC ( z zainstalowanymi aplikacjami sterującymi modułami) - komputer 1, komputer 2 - dwa moduły Bluetooth - BD 1, BD 2 5. LITERATURA [1] Bluetooth Special Interest Group: Specification of the Bluetooth System, wersja 1.1, tom 1, luty [2] Bluetooth Special Interest Group: Specification of the Bluetooth System, wersja 1.1, tom 2, luty

Bluetooth. Rys.1. Adapter Bluetooth

Bluetooth. Rys.1. Adapter Bluetooth Bluetooth 1. Wprowadzenie Bluetooth jest darmowym standardem opisanym w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski pok. 467 tel

Krzysztof Włostowski   pok. 467 tel Systemy z widmem rozproszonym ( (Spread Spectrum) Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Systemy SS - Spread Spectrum (z widmem rozproszonym) CDMA Code Division

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 MoŜliwe aplikacje w TouristPOI: lokalizacja identyfikacja pozycji na podstawie wykrywania sygnału BT (~10m) komunikacja

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth Bezpieczeństwo technologii Bluetooth Leszek Wawrzonkowski lwawrzon@elka.pw.edu.pl Leszek Wawrzonkowski Bezpieczeństwo technologii Bluetooth 1 z 22 Plan prezentacji Opis standardu Bluetooth Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Islam S. K., Haider M. R.: Sensor and low power signal processing, Springer 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/modulation

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci LAN Wprowadzenie do sieci PAN - Bluetooth

Bezprzewodowe sieci LAN Wprowadzenie do sieci PAN - Bluetooth Bezprzewodowe sieci LAN Wprowadzenie do sieci PAN - Bluetooth Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki, WETI PG Wizja Personal Area Network Home Area Network Bluetooth standard komunikacji radiowej urządze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Cyfrowa transmisja pasmowa. Numer ćwiczenia: 5 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Bezprzewodowa sieć 2,4 GHz, optymalizowana dla transferu danych z małą prędkością, z małymi opóźnieniami danych pomiędzy wieloma węzłami ANT Sieć PAN (ang. Personal

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 2 Systemy modulacji z widmem rozproszonym (spread spectrum) Parametry warunkujące wybór metody modulacji Systemy modulacji z widmem rozproszonym Zjawiska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth Bezpieczeństwo technologii Bluetooth CONFidence 2006 Kraków Przemysław Frasunek Agenda Charakterystyka technologii Problemy projektowe i implementacyjne Prezentacja ataku Charakterystyka technologii (1)

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH. Rys. 1. Adapter bluetooh

BLUETOOTH. Rys. 1. Adapter bluetooh BLUETOOTH 1. Wstęp teoretyczny Bluetooth jest darmowym standardem opisanym w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Podział systemów i standardów cyfrowej transmisji bezprzewodowej Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) IEEE 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g HiPeRLAN/1,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

To jeszcze prostsze, MMcc1100! MMcc1100 jest miniaturowym, kompletnym modułem nadawczo-odbiorczym (transceiverem), słuŝącym do przesyłania danych w postaci cyfrowej, zbudowanym w oparciu o układ CC1100 firmy Texas Instruments. Moduł

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe cz.3

Sieci bezprzewodowe cz.3 Zakład Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Sieci bezprzewodowe cz.3 Autor: Jarosław Durak IEEE802.16 WiMAX WiMAX Nie jest technologią a znakiem

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon Bezprzewodowa transmisja danych Paweł Melon pm209273@students.mimuw.edu.pl Spis treści Krótka historia komunikacji bezprzewodowej Kanał komunikacyjny, duplex Współdzielenie kanałów komunikacyjnych Jak

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 10 Systemy sieci osobistych i domowych. IrDA Program wykładu Bluetooth HomeRF ZigBee UWB 1 Sieci bezprzewodowe Rodzina standardów IEEE IEEE 802.xx 802.1 (WLAN) 1 802.15 (WPAN)

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Sieci bezprzewodowe WiMax Wi-Fi Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Technologie bezprzewodowe stanowią alternatywę

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Bluetooth Krzysztof Bikonis Gdańsk, 2016 System Bluetooth został

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Metoda zwiększenia odległości w sieciach WSN Transmisja wieloskokowa (ang. multi-hop) Sensor Koordynator / Brama 2 Transmisja radiowa Według Frank

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

IrDA. Infrared Data Association

IrDA. Infrared Data Association to grupa skupiająca kilkudziesięciu producentów elektroniki mająca na celu tworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji w zakresie promieniowania podczerwonego. Długość fali: Typ transmisji:

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No. Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC750 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 433 Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.: 525541 Features: Stwórz dwuzakresową sieć bezprzewodową w

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo