Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy)

2 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Stan Obecny Wymagana architektura nowego środowiska Plan infrastruktury sieciowej Plan infrastruktury serwerowej Plan infrastruktury wirtualnej Wymagania w zakresie usług katalogowych Budowa mechanizmów przechowywania i współdzielenia informacji w bezpiecznym modelu portalowym Intranet i Extranet Repozytorium dokumentów Urządzenia mobilne Architektura logiczna Budowa usług poczty elektronicznej Architektura systemu Budowa usług komunikacji wielokanałowej Bazy danych wymagane dla aplikacji Nowej Infrastruktury Baza dla portalu wielofunkcyjnego Baza dla serwera komunikacji wielokanałowej Baza dla zarządzania stacjami roboczymi Wymagane wdrożenie narzędzi administracyjnych Przygotowanie obrazów dysków Wybrane akty prawne Załączniki do OPZ Strona 2 z 19

3 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zbudowanie, uruchomienie produkcyjne i przekazanie do eksploatacji zintegrowanej platformy informatycznej (ZPI) realizującej wymagane usługi informatyczne. Wymagane jest: 1. Zapewnienie wysokiej dostępności, co oznacza zagwarantowanie, że wszystkie składniki infrastruktury, takie jak sprzęt, oprogramowanie czy sieć, będą odporne na awarie, tzn. żadna pojedyncza awaria nie może zatrzymywać pracy całego systemu oraz jego kluczowych funkcjonalności. 2. Wydajne obsługiwanie następujących przypadków: 1. gdy komponenty usługi są nadmiarowe i rozmieszczone w różnych fizycznie lokalizacjach, wykorzystywany ma być komponent najbliższy w sensie sieciowym tak, aby minimalizować obciążenie sieci informatycznej. 2. wystąpienia awarii najbliższego komponentu przełączenie musi być wykonane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika. Po ponownym uruchomieniu najbliższego komponentu klient musi automatycznie przełączyć się na ten komponent. 3. odtwarzanie po awariach zgodnie z planem postępowania, w pełni przetestowanym, na wypadek awarii. Plan musi obejmować wszystkie możliwości od ponownego wczytania danych z dysków lub taśm zapasowych i szybką odbudowę serwera od zera, po przeniesienie działalności do innej lokalizacji, wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie gotowe do natychmiastowego podjęcia pracy. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są następujące elementy, będące produktami wykonania i realizacji zamówienia, podlegające odbiorowi: 1. Dostawa licencji na oprogramowanie (warstwa oprogramowania ZPI). Wymagania licencyjne i opis oprogramowania opisane zostały w załączniku 1 do OPZ, część III SIWZ. 2. Dostawa serwerowego sprzętu komputerowego (warstwa sprzętowa ZPI) opisanego w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ. 3. Wykonanie następujących usług: 1. Instalacji, konfiguracji i uruchomienia produkcyjnego dostarczonego serwerowego sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami i instrukcjami Zamawiającego, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 2. Wdrożenia funkcjonalności ZPI. Funkcjonalności zostaną wdrożone w oparciu o oferowaną warstwę oprogramowania ZPI i oferowaną warstwę sprzętową ZPI. 3. Przygotowanie i wdrożenie nowego systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania na stacjach roboczych Zamawiającego na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę obrazów (tzw. image ) stacji roboczych. Wdrożenie będzie obejmowało 60 stacji roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Strona 3 z 19

4 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń personelu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do OPZ, część III SIWZ. 5. Wsparcia powdrożeniowego, zgodnie z opisem zadań umieszczonych w załączniku nr 3 do OPZ, część III SIWZ, rozdział Wsparcia technicznego producenta oprogramowania przez czas obowiązywania umowy. Dokładny opis usług znajduje się w załączniku nr 3 do OPZ, część III SIWZ. 4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji opisanej w załączniku nr 4 do OPZ, część III SIWZ. 5. Zagwarantowanie poprawnego działania: 1. Warstwy sprzętowej, 2. Warstwy oprogramowania. 6. W przypadku zaoferowania innego systemu operacyjnego klasy desktop, niż eksploatowany i znany pracownikom Zamawiającego system MS Windows, Wykonawca dodatkowo zapewni niezbędne szkolenia, dla wszystkich obecnych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi oferowanego systemu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do OPZ, część III SIWZ, rozdział 1.4., tj. ok. 540 osób. 7. W przypadku zaoferowania innego systemu bazodanowego, niż eksploatowany i znany pracownikom Zamawiającego system MS SQL Serwer, Wykonawca dodatkowo przeprowadzi migrację danych oraz wszelkie prace związane ze zmianą technologii składowania. 3. Stan Obecny Obecnie system informatyczny NFOŚiGW składa się z kilkudziesięciu systemów oraz mniejszych aplikacji i narzędzi informatycznych. Do ich budowy wykorzystane zostały różne technologie informatyczne (m.in. Delphi, C#, Lotus Script, Clipper). Istniejące oprogramowanie wraz z systemami dziedzinowymi Zamawiający planuje pozostawić w niezmienionym stanie, a obok poprzez zakup sprzętu i aktualizację systemów informatycznych - zbudować nowe środowisko. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił ten fakt w planowaniu zakresu pracy niezbędnej do wykonania w celu realizacji zamówienia. Tabela 1. Zestawienie niektórych systemów i programów posiadanych przez Zamawiającego.. Nazwa systemu Technologia Baza danych Operacyjny System Serwerowy LSI Lokalny System Informatyczny Delphi MS SQL 2005 Windows 2000 SAP R/3 ABAP MS SQL 2008 Windows 2008 Lotus Notes workflow JAVA Baza Lotus Windows 2000 Wnioski i Umowy (WiU) Clipper DBF Windows 2000 Pakiet Biurowy Ms Office XP, 2003, 2007 System operacyjny desktop Windows XP (98%), Windows 7 (2%) System zarządzania siecią informatyczną Microsoft Microsoft Novell Strona 4 z 19

5 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. Wymagana architektura nowego środowiska Zamawiający wymaga, aby nowe środowisko informatyczne było zbudowane w architekturze komponentowej, która ma składać się z następujących warstw: 1. Warstwa sprzętowa: 1.1. Infrastruktura serwerowa Infrastruktura sieci komputerowej wraz z urządzeniami aktywnymi. 2. Warstwa wykonawcza (oprogramowania): 2.1. Architektura programowa zawierająca układ serwerów systemowych i narzędzi zarządzania całym środowiskiem informatycznym Mechanizmy w zakresie przetwarzania danych (tworzenie, przepływ danych, archiwizacja). Zamawiający wymaga zbudowania zintegrowanego środowiska informatycznego o wysokiej redundancji przetwarzania, zarówno na warstwie oprogramowania, jak i na warstwie sprzętowej. Zadaniem Wykonawcy będzie budowa i wdrożenie ujednoliconej technologicznie platformy komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zapewnienie dodatkowego poziomu wysokiej dostępności (High Availability) poprzez separację warstwy wykonawczej od zasobów sprzętowych. Wykonawca ma wykorzystać istniejącą infrastrukturę pomieszczeń i instalacji znajdujących się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 3a i Brackiej 4, jako miejsca zainstalowania nowej infrastruktury ZPI. Lokalizacja przy ulicy Brackiej w Warszawie zostanie dodatkowo wykorzystana, jako miejsce składowania danych backupowych. Lokalizacje te połączone są z siecią Internet następującymi łączami: 1. Lokalizacja Konstruktorska: 1.1. Łącze 32 Mbps 2. Lokalizacja Bracka: 2.1. Łącze 8 Mbps Wymienione lokalizacje połączone są ze sobą via sieć Internet. W poszczególnych lokalizacjach infrastruktura LAN jest zbudowana w oparciu o sieć 100 Mbps. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności zasobów i usług, Zamawiający wymaga: 1. wirtualizacji w redundancji 3+1 (odpornej na awarię 1 węzła), 2. wysokodostępnych macierzy dyskowych z redundantnymi ścieżkami danych, 3. zwirtualizowanych serwerów bazodanowych zapewniających redundancje na poziomie maszyny wirtualnej, redundancje na poziomie klastra. Strona 5 z 19

6 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Internet DMZ Serwer komunikacji wielokanałowej Serwer równoważenia ruchu Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer plików Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer pocztowy Serwer komunikacji Serwer portalu wielofunkcyjnego Serwer plików Serwer workflow Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer pocztowy Serwer komunikacji Serwer portalu wielofunkcyjnego Serwer plików Serwer workflow Serwerowy system operacyjny Serwer bazodanowy Serwerowy system operacyjny Serwer bazodanowy Serwerowy system operacyjny Kontroler domeny Serwer plików Serwer wydruku Zarządzanie konfiguracją Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym Serwerowy system operacyjny Serwer równoważenia ruchu Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym Serwerowy system operacyjny Macierz dyskowa VLAN - BRACKA VLAN KONSTRUKTORSKA klaster wirtualny klaster bazodanowy Półka dyskowa Przełączniki Sieciowe Przełączniki SAN Rysunek 1. Wymagana infrastruktura i architektura środowiska informatycznego. Zamawiający wymaga utworzenia wysokodostępnych klastrów wirtualizacyjnych. W siedzibie Zamawiającego przy ulicy Konstruktorskiej musi powstać dedykowany klaster do obsługi baz danych oraz klaster wirtualizacyjny ogólnego przeznaczenia w celu zapewnienia redundancji na poziomie sieciowym oraz separacji ruchu klienckiego od serwerowego poprzez wykorzystanie wirtualnych sieci logicznych. Zamawiający wymaga zastosowania przełączników sieciowych połączonych w stos. W lokalizacji przy ulicy Brackiej będzie znajdował się kolejny klaster wirtualizacyjny, złożony z dwóch serwerów fizycznych, zapewniający wysoką dostępność przetwarzania bez wykorzystywania współdzielonej przestrzeni dyskowej. Z powodu wymagań bezpieczeństwa dotyczących separacji usług na poziomie fizycznym, które są wystawione do sieci publicznych i DMZ oraz do usług, które są świadczone wewnątrz sieci, wymagamy budowy klastra wirtualizacyjnego także bez współdzielonej przestrzeni dyskowej. Strona 6 z 19

7 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Plan infrastruktury sieciowej Zadaniem Wykonawcy jest zbudowanie stosu z 2 oferowanych przez Wykonawcę przełączników sieciowych. Przełączniki muszą spełniać wymagania zgodnie opisem zawartym w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ Plan infrastruktury serwerowej W ramach zamówienia wymagane jest wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę: 1. 4 fizycznych serwerów pełniących funkcję klastra wirtualizacyjnego (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 2. 2 serwerów bazodanowych, pełniących funkcję klastra bazodanowego (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 3. 2 serwerów DMZ (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 4. 2 przełączników sieciowych LAN połączonych w stos (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 5. Wydajnej macierzy SAN FC z 2 przełącznikami SAN (do zainstalowania na ul. Konstruktorskiej) 6. 2 serwerów w lokalizacji zdalnej ((do zainstalowania na ul. Brackiej). Szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu komputerowego opisane są w załączniku nr 2 do OPZ, część III SIWZ Plan infrastruktury wirtualnej Zadaniem Wykonawcy jest instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych, których rozmieszczenie obrazowo pokazano na rysunku 1, a w tabeli 2 umieszczono zarys konfiguracji. 1. Wykonawca wdroży narzędzia pozwalające automatyzować czynności administracyjne związane z zarządzaniem środowiskami maszyn wirtualnych centrum przetwarzania oraz składowaniem danych i maszyn wirtualnych. Mechanizmy te mają być zrealizowane na bazie dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. 2. Usługi centrum przetwarzania będą oparte o platformę systemową serwerowego systemu operacyjnego będącego przedmiotem zamówienia. Architektura systemu informatycznego musi uwzględniać implementację rozwiązania technicznego zbudowanego z następujących komponentów: 1. Klastra platformy wirtualizacji, na którym są uruchomione maszyny wirtualne udostępniające usługi. 2. Zarządzającego serwera wirtualizacji, na którym uruchomione jest środowisko automatyzujące administrację maszynami wirtualnymi i składowaniem danych. 3. Kontrolerów domeny. 4. Serwerów poczty elektronicznej 5. Współdzielonej pamięci masowej, która przetrzymuje pliki maszyn wirtualnych (klastra wirtualizacyjnego i klastra bazodanowego) i backupy całego środowiska. 6. Budowa centrum przetwarzania udostepniającego wymagane usługi, ale też przygotowanego na możliwość rozbudowy i udostępniania następnych usług, ma oprzeć Strona 7 z 19

8 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia się na technologiach wirtualizacji. Aby zapewnić wysoką dostępność udostępnianych usług, technologia wirtualizacji zostanie wsparta mechanizmem wysokiej dostępności. 3. Na całość architektury rozwiązania składa się: 1. Konfiguracja klastra platformy wirtualizacji. 2. Konfiguracja hostów platformy wirtualizacji. 3. Konfiguracja hosta dla systemu zarządzającego platformy wirtualizacji. 4. Konfiguracja kontrolerów domeny. 5. Konfiguracja połączeń sieciowych w obrębie centrum. 6. Konfiguracja magazynu danych. Tabela 2. Zarys konfiguracji maszyn wirtualnych w środowisku informatycznym. Nazwa vcpu RAM (Gb) HDD (Gb) Zewnętrzny HDD Uwagi Kontroler domeny (Konstruktorska) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Kontroler domeny (Konstruktorska) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Kontroler domeny (Bracka) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Maszyna niebędąca częścią klastra Kontroler domeny (Bracka) Nie Wyłączona synchronizacja czasu Maszyna niebędąca częścią klastra Serwer Pocztowy (Konstruktorska) 01 2*4rdzenie Tak Serwer Pocztowy (Konstruktorska) 02 2*4rdzenie Tak Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi (Konstruktorska) Tak Serwer zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi (Bracka) Nie Możliwość ustawienia replikacji maszyny wirtualnej na drugi węzeł klastra Sewer plików (Konstruktorska) Tak Sewer plików (Konstruktorska) Tak Sewer plików (Bracka) GB Tak Sewer plików (Bracka) GB Tak Serwer wydruku (Konstruktorska) Nie Wysokodostępna maszyna wirtualna Serwer wydruku (Bracka) Nie Z ustawioną replikacją maszyny wirtualnej na drugi węzeł klastra Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) 01 2*4rdzenie Tak Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) 02 2*4 rdzenie Tak Strona 8 z 19

9 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Nazwa vcpu RAM (Gb) HDD (Gb) Zewnętrzny HDD Uwagi Serwer portalu wielofunkcyjnego (Konstruktorska) Testowy 01 1*4 rdzenie Tak Serwer bazodanowy (Konstruktorska) *4rdzenie Tak Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) 01 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) 02 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) DMZ 01 Serwer równoważenia ruchu (Konstruktorska) DMZ 02 Serwer komunikacji wielokanałowej (Konstruktorska) 01 Serwer komunikacji wielokanałowej (Konstruktorska) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Serwer zarządzania środowiskiem wirtualnym (Konstruktorska) Tak 4.4. Wymagania w zakresie usług katalogowych Poniżej przedstawione zostały wymagania dla Wykonawcy w zakresie budowy i konfiguracji usług katalogowych (UK). 1. Zamawiający wymaga przyjęcia przez Wykonawcę jednolitej konwencji nazewniczej dla głównych typów obiektów tworzonych w ramach usług katalogowych, zgodnie z wytycznymi, jakie Zamawiający przedłoży Wykonawcy w formie dokumentu (po podpisaniu umowy). 2. Wymagania dla usług katalogowych: 1. Środowisko musi cechować się wysoką dostępnością usług. 2. W lokalizacji przy ulicy Brackiej zainstalowane zostaną kontrolery domenowe replikujące się z kontrolerami domeny w centralnej serwerowni przy ulicy Konstruktorskiej. Pomiędzy lokalizacjami istnieje infrastruktura IP wystarczająca do synchronicznej replikacji danych. 3. Usługa musi umożliwiać hierarchiczną strukturę dystrybucji poprawek. 4. Struktura jednostek organizacyjnych usług katalogowych będzie odzwierciedleniem struktury organizacyjnej Zamawiającego. 5. Zarządzanie uprawnieniami będzie scentralizowane i oparte o grupy administracyjne, a nie o jednostki organizacyjne. 6. W ramach wdrożenia zostanie skonfigurowana przez Wykonawcę nowa struktura DNS i DHCP. 7. Mechanizmy usług katalogowych muszą zapewnić możliwość centralnego uwierzytelnienia użytkowników w oparciu o wspólną bazę danych. Konfiguracja usługi katalogowej: 1. musi umożliwiać wymuszenie w ramach całości systemu wspólnej polityki haseł określającej parametry i złożoność hasła, jak również warunki i długość blokady kont itp., 2. musi wykorzystywać mechanizmy zasad grupowych, pozwalające na wymuszenie na stacjach roboczych i serwerach, centralnie konfigurowanych ustawień systemu, uprawnień i środowiska użytkownika, 3. musi umożliwiać kontrolowanie dostępu do zasobów usług, Strona 9 z 19

10 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 4. musi umożliwiać uwierzytelnienie oparte o standard protokołu Kerberos. 8. Wykonawca wykona konfigurację mechanizmów kontroli dostępu: 1. do zasobów poprzez uruchomienie mechanizmu inspekcji dostępu do tych zasobów na różnym poziomie szczegółowości, 2. użytkowników do zasobów sieci intranet poprzez użycie podsystemu, który pozwala na uwierzytelnienie i autoryzacje użytkowników w oparciu o UK. 9. Wykonawca skonfiguruje usługę katalogową tak, aby umożliwić logiczną organizację obiektów w ramach organizacji i ustanowienie granic bezpieczeństwa pomiędzy organizacjami. Granice bezpieczeństwa w tym przypadku określają granice dostępu administracyjnego i dostępu do zasobów organizacji. 10. Ponadto Wykonawca uruchomi i skonfiguruje usługi katalogowe według następujących wymagań tak, aby: 1. usługi katalogowe były oparte o standardy (DNS, LDAP, Kerberos) i zapewniały hierarchiczny system zarządzania zasobami i bezpieczeństwem sieci, 2. struktura logiczna UK była zbudowana w oparciu o podstawowe elementy, z których budowana jest infrastruktura UK. Elementy struktury logicznej katalogu to: 3. domena (Domain) - domena zawiera obiekty odpowiadające zasobom sieciowym (komputery, użytkownicy, drukarki itd.), każda z domen przechowuje informacje tylko o obiektach do niej należących, 4. drzewo (Tree) - zgrupowanie lub hierarchiczne ustawienie jednej lub wielu domen LDAP, które współdzielą wspólną przestrzeń nazw DNS, 5. las (Forest) - zgrupowanie lub hierarchiczne ustawienie jednego lub wielu drzew domen LDAP, które tworzą rozdzieloną przestrzeń nazw. Wszystkie drzewa w lesie współdzielą schemat katalogu. 6. domeny były zorganizowane w ramach lasu w strukturze pojedynczego drzewa, w którym zachowana jest wspólna przestrzeń nazw, 7. w każdym przypadku domeny te mogły współdzielić wspólny schemat oraz informację o konfiguracji lasu, która jest replikowana pomiędzy kontrolerami domeny w poszczególnych domenach. 11. Wykonawca uwzględni w procesie konfiguracji i uruchamiania usługi katalogowej następujący warunek, że do wydzielenia osobnej domeny w ramach lasu UK, może wystąpić: 1. wymaganie osobnej polityki haseł dla części organizacji: w domenie może zostać zdefiniowana tylko jedna polityka haseł, 2. wymaganie związane z replikacją danych katalogu: 1. pomiędzy kontrolerami domeny w ramach jednej domeny replikowane są pełne dane domeny (informacje o kontach użytkowników, komputerach itp.), 2. pomiędzy różnymi domenami w ramach jednego lasu replikowane są tylko dane współdzielone w całym lesie (konfiguracja, schemat, dane Global Catalog). 12. Wykonawca uwzględni wymagania związane ze schematem nazewnictwa: 1. różne grupy użytkowników będą włączone do domen o różnych, specjalnie przypisanych nazwach, 2. użytkownicy w ramach lasu UK będą logować się w dowolnym miejscu sieci na podstawie poświadczeń ze swojej własnej domeny, 3. usługi sieciowe, takie jak na przykład usługa poczty elektronicznej, mogą być współdzielone przez wszystkie domeny w ramach jednego lasu, 4. w przypadku UK wymagane jest utworzenie jednego lasu UK, w którym utworzona zostanie jedna domena, 13. Oczekiwana struktura domenowa musi zapewniać możliwość: 1. elastycznego kształtowania struktury logicznej katalogu, Strona 10 z 19

11 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. centralnego zarządzania zasobami domen w ramach lasu Budowa mechanizmów przechowywania i współdzielenia informacji w bezpiecznym modelu portalowym Mechanizmy przechowywania i współdzielenia plików użytkowników, grup użytkowników mają opierać się na oprogramowaniu portalu wielofunkcyjnego wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. Portal wewnętrzny musi umożliwiać tworzenie portali, przestrzeni roboczych (workspace) i repozytoriów dokumentów dla: 1. NFOŚiGW, 2. dla poszczególnych komórek organizacyjnych, 3. pracowników, 4. zespołów, 5. instytucji zewnętrznych. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia musi mieć w tym modelu możliwość tworzenia każdej z wymienionych typów przestrzeni roboczych i administrowania nimi. Wymaganiem jest uruchomienie hierarchicznej struktury portalu pozwalającej tworzyć różnego typu struktury przenosząc uprawnienia do nich z przestrzeni nadrzędnej lub nadając unikalne uprawnienia dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych. Niezbędny jest mechanizm określania na bazie uprawnień użytkowników i ich grup w usługach katalogowych, które informacje są dostępne dla użytkowników lub ich grup, a które treści są dostępne dla wszystkich. W celu uporządkowanego sposobu publikowania informacji oraz dostarczania poniżej opisanych narzędzi struktura portalu musi odzwierciedlać strukturę organizacyjną Zamawiającego (schemat struktury organizacyjnej znajduje się na stronie internetowej Przestrzenie robocze zawierające repozytoria dokumentów muszą być tworzone i zarządzane w zunifikowany sposób zgodnie z poniższymi zasadami: 1. Tworzenie portalu dla każdej komórki organizacyjnej czy zespołu musi odbywać się na bazie przygotowanego szablonu, pozwalającego na zachowanie tej samej struktury i narzędzi z możliwością zmian graficznych dostosowanych do potrzeb danej komórki organizacyjnej. 2. Zachowana musi być hierarchiczność uprawnień i zarządzania treścią. 3. Każda przestrzeń robocza musi posiadać warstwę dostępną dla wszystkich użytkowników, oraz część dostępną tylko dla uprawnionych. 4. Nadawanie uprawnień do zawartości i narzędzi portali będzie następowało w danej komórce organizacyjnej: 1. poprzez właściciela odpowiedzialnego za witryny lub przestrzenie robocze, 2. poprzez ścieżkę akceptacyjną. 5. Musi istnieć mechanizm wymiany treści wspólnych oraz linków umożliwiających dostęp do informacji osobom uprawnionym. 6. W przyjętej konwencji, każda przestrzeń robocza musi zawierać: 1. Nazwę komórki organizacyjnej, Strona 11 z 19

12 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. Linki do portali innych komórek organizacyjnych, 3. Linki do przestrzeni roboczych zespołów, 4. Część informacyjną zawierającą aktualne informacje, 5. Menu umożliwiające wejście do obszarów merytorycznych, 6. Repozytorium wzorów (szablonów) dokumentów, 7. Repozytoria dokumentów i archiwa Intranet i Extranet Zamawiający wymaga budowy intranetu za pomocą serwera portalu wielofunkcyjnego, opisanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ, w oparciu o strukturę drzewiastą zbioru witryn. Wykonawca skonfiguruje serwer portalu wielofunkcyjnego w sposób pozwalający na wystawienie części aplikacji udostępnianych przez Zamawiającego na zewnętrznych stronach WWW. 1. Zamawiający wymaga budowy struktury informacyjnej, zawierającej obszary funkcjonalne, a mianowicie: 1. obsługa dofinansowania projektów ze środków krajowych, 2. obsługa dofinansowanie projektów ze środków UE, program POIIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 3. obsługa dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wykonywana we współpracy z bankami, 4. obsługa dofinansowania do budowy domów energooszczędnych wykonywana we współpracy z bankami, 5. obsługa dofinansowania dla firm wykonujących złomowanie pojazdów, 6. obsługa opłat dla firm wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny, 7. obsługa opłat dla firm wydobywających kopaliny, 8. obsługa opłat recyklingowych dla importerów używanych samochodów w integracji z systemem SAP, 9. tworzenie, uzgadnianie, archiwizowanie, opiniowanie dokumentów programowych (instrukcji, programów, podręczników, katalogów efektów rzeczowych/ekologicznych, katalogów wskaźników i mierników programów) wewnętrznych i zewnętrznych, 10. zarządzanie personelem tak przez pracowników HR jak i przez osoby zatrudnione w połączeniu/integracją z SAP, 11. typowe procesy w organizacjach sektora publicznego. 2. Zamawiający wymaga wykorzystania funkcjonalności portalu wielofunkcyjnego do uruchomienia mechanizmu tworzenia witryn per przedsięwzięcie/projekt, bibliotek dokumentów, stron dedykowanych konkretnym osobom/użytkownikom (mysite), natywnej integracji z klientem pocztowym, kalendarzom, dyskusjom i innym elementom Repozytorium dokumentów 1. Zamawiający wymaga uruchomienia mechanizmów w zakresie składowania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Funkcje związane są z repozytorium dokumentów, które muszą zostać uruchomione, obejmują tworzenie tzw. bibliotek dokumentów oraz towarzyszące im Strona 12 z 19

13 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia sposoby zarządzania dokumentami poprzez ich archiwizację, usuwanie, mechanizmy wyszukiwania i in., jak na przykład: 1. Funkcja automatycznego oznaczania dokumentów (np. pism przychodzących), unikatowym numerem identyfikacyjnym, towarzyszącym dokumentowi przez cały jego cykl życia. 2. Mechanizm tagowania w oparciu o workflow kierujący dokumenty do właściwych osób zgodnie z procesem biznesowym Urządzenia mobilne Zamawiający wymaga podłączenia, wykorzystywanych przez Zamawiającego tabletów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8 oraz innych urządzeń z system Android do sieci tak, aby mogły być wykorzystywane w pracy z portalem wielofunkcyjnym, w celu wyświetlania zawartości informacyjnej w postaci dostosowanej do charakterystyki urządzeń mobilnych Architektura logiczna 1. Wykonawca w ramach zamówienia ma zbudować farmę serwerów produkcyjnych ZPI, które będą maszynami wirtualnymi rozmieszczonymi na czterech różnych hostach fizycznych. Tak zbudowana architektura musi: 1. tworzyć klaster niezawodnościowy wraz z obsługą tych samych usług, 2. korzystać z dedykowanej instancji klastra relacyjnej bazy danych. 2. Farma testowa ma składać się z pojedynczego wirtualnego serwera portalu i korzystać z oddzielnej instancji bazy danych. 3. Serwery baz danych muszą być maszynami wirtualnymi umieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych działającymi w klastrze typu Fail Over. 4. Wykonana przez Wykonawcę konfiguracja musi zapewnić podwyższoną dostępność całego środowiska, usługa musi być zapewniona nawet w wypadku awarii jednego z hostów maszyn wirtualnych. 5. Dane maszyn wirtualnych oraz portalu wielofunkcyjnego mają być przechowywane na macierzy dyskowej Budowa usług poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konfigurację i uruchomić usługę poczty elektronicznej, poprzez wdrożenie oprogramowania serwera poczty elektronicznej, o którym mowa w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zbudowana przez Wykonawcę architektura usługi poczty elektronicznej spełniała techniczne i funkcjonalne aspekty wymagań. 1. Wymagania techniczne: 1. Rozwiązanie musi być skalowalne. 2. Serwery pocztowe mają być umieszczone w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konstruktorskiej. 3. Zapewnienie redundancji dla serwerów pocztowych oraz usług oferowanych przez te serwery. 4. Zapewnienie redundancji dla baz danych przechowujących skrzynki (przynajmniej 2 kopie). 5. Odporność na uszkodzenia logiczne baz danych. Strona 13 z 19

14 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 6. Ruch pocztowy musi być skanowany na obecność wirusów. 2. Wymagania funkcjonalne: 1. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 2. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. 3. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. 4. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. 5. System poczty elektronicznej ma zapewnić zdalny dostęp do zasobów poczty elektronicznej z sieci Internet. System musi umożliwiać zdalny dostęp (bez udziału VPN): 1. Przy pomocy przeglądarki (połączenie HTTPS). 2. Z dowolnego miejsca na świecie (anywhere). 3. Z urządzeń mobilnych. 6. Przypisanie różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. 7. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. 8. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. 9. Planowanie spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. 10. Proste delegowanie zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. 11. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. 12. Obsługę list i grup dystrybucyjnych Architektura systemu Wykonawca zainstaluje wirtualne serwery poczty elektronicznej. Serwery mają pełnić w organizacji pocztowej takie same role (multirole), obsługując warstwę transportu, dostęp użytkowników do systemu oraz przechowywanie skrzynek pocztowych. Logicznie serwery mają być przypisane do lokacji domeny przypisanej lokalizacji Konstruktorska. Serwery poczty mają być obsługiwane, przez co najmniej dwa kontrolery domeny pracujące pod kontrolą wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ serwerowego systemu operacyjnego Budowa usług komunikacji wielokanałowej Usługa komunikacji wielokanałowej ma być zrealizowana poprzez wdrożenie oprogramowania standardowego serwera komunikacji wielokanałowej wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do OPZ, część III SIWZ. System musi zapewnić Zamawiającemu: Strona 14 z 19

15 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Prostą, niezawodną i bezpieczną komunikację głosową oraz video, 2. Przesyłanie wiadomości tekstowych z komputerów klasy PC wyposażonych w klienta SKW lub przeglądarkę oraz urządzeń mobilnych typu smartphone. 3. Możliwość organizowania telekonferencji także z użytkownikami i podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem sieci internet. Wymagana jest funkcjonalność polegająca na umożliwieniu współpracy wykorzystującej integrację poczty elektronicznej, kalendarzy, wiadomości błyskawicznych, konferencji w sieci Web, audio i wideokonferencji. System ma zapewnić integrację z komponentami portalu wielofunkcyjnego i poczty elektronicznej. Ponadto system będzie wykorzystywał mechanizm pojedynczego logowania (single signon), uprawnień użytkowników i ich grup, bazując na komponencie usług katalogowych Bazy danych wymagane dla aplikacji Nowej Infrastruktury W ramach wdrożenia nowej infrastruktury Zamawiający wymaga wykorzystania baz danych dla aplikacji portalu wielofunkcyjnego, serwera komunikacji wielokanałowej, serwera zarządzania stacjami roboczymi Baza dla portalu wielofunkcyjnego Zamawiający wymaga, aby serwery farmy produkcyjnej portalu wielofunkcyjnego: 1. były maszynami wirtualnymi rozmieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych, 2. pracowały w klastrze pod kontrolą systemu równoważenia ruchu, 3. obsługiwały te same usługi. Farma testowa portalu wielofunkcyjnego ma składać się z pojedynczego serwera oraz będzie korzystała z oddzielnej instancji SQL, ale pracującej na jednej z maszyn klastra SQL. Serwery SQL muszą być maszynami wirtualnymi umieszczonymi na dwóch różnych hostach fizycznych, działającymi w klastrze typu Fail Over tzw. klaster aplikacyjny typu active-active lub active-passive Baza dla serwera komunikacji wielokanałowej Zamawiający wymaga, aby zostały wdrożone dwa serwery komunikacji wielokanałowej, które wymagają instancji serwera bazodanowego do przechowywania danych dla serwera monitorującego oraz serwera archiwizacji Baza dla zarządzania stacjami roboczymi Zamawiający wymaga, aby domyślna instancja bazodanowa pracowała na tym samym serwerze, gdzie będzie zainstalowany serwer zarządzania stacjami roboczymi. Strona 15 z 19

16 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 5. Wymagane wdrożenie narzędzi administracyjnych Architektura nowego środowiska wymaga nowoczesnych narzędzi, pozwalających na zarządzanie całym nowym systemem informatycznym. Poniżej zestawiono wymagane czynności składające się na przeprowadzenie wdrożenia systemu do zarządzania stacjami roboczymi: 1. Niezbędne zmiany konfiguracji usługi katalogowej nowej domeny, 2. Instalacja systemów serwerowych, 3. Konfiguracja ról serwerowych, 4. Konfiguracja wykrywania zasobów, 5. Konfiguracja agentów klienta serwera zarządzania stacjami roboczymi, w tym konfiguracji inwentaryzacji sprzętowej i programowej, 6. Konfiguracja mechanizmu tworzenia obrazów stacji roboczych, 7. Konfiguracja usługi zarządzania poprawkami, 8. Utworzenia kolekcji pod kątem dystrybucji oprogramowania aplikacyjnego oraz poprawek systemowych, 9. Nadanie uprawnień dla dedykowanych grup zarządzających systemem, 10. Konfiguracja tworzenia kopii zapasowych systemu zarządzania stacjami roboczymi. Do zarządzania maszynami wirtualnymi wymaga się użycia systemu wykorzystującego relacyjne bazy danych, zarządzającego klastrem wirtualnym zlokalizowanym przy ul. Konstruktorskiej oraz klastrem w strefie zdemilitaryzowanej. 6. Przygotowanie obrazów dysków Mechanizm zarządzania obrazami dysków musi umożliwiać: 1. Tworzenie obrazu z całego dysku (wszystkich partycji) lub tylko wybranych partycji dysku źródłowego. 2. Obsługę partycji FAT, FAT32, NTFS, oferowanego systemu stacji roboczych. 3. Zapis obrazu dyskowego na dysk sieciowy poprzez serwer zarządzania stacjami roboczymi. 4. Uruchamianie komputera bez zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wgranie obrazu dyskowego z dysku sieciowego na docelowy komputer. 5. "Personalizację" komputera, na który został wgrany obraz dyskowy. Personalizacja komputera (umożliwiająca np. zmianę nazwy komputera, zmianę SID komputera i modyfikację innych danych) musi umożliwiać modyfikacje ustawień komputera w taki sposób, aby komputer, po dodaniu go do systemu usług katalogowych, mógł korzystać ze wszystkich usług ZPI. 6. Optymalizację obrazów dyskowych poprzez np. zastosowanie kompresji tworzonego obrazu dyskowego. 7. Instalacje aplikacji poprzez zastosowanie paczek instalacyjnych aplikacji. 8. Kompletne odinstalowanie, ze stacji roboczych, aplikacji zainstalowanych za pomocą paczek instalacyjnych aplikacji. W ramach wdrożenia systemu do zarządzania środowiskiem serwerowym i stacjami roboczymi Wykonawca jest zobowiązany do: Strona 16 z 19

17 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przygotowania obrazu dysku dla modelów komputerów (będących w eksploatacji Zamawiającego): 1. Dell Optiplex 745, 2. Dell Optiplex 990, 3. Dell Optiplex 9010, 4. NTT Business W911G, 5. Tablet Lenovo ThinkPad Tablet 2, 6. Laptop Toshiba Z930-12G, 7. Laptop Toshiba Z830-10H, 8. Laptop Lenovo ThinkPad X201, 9. Laptop Dell Latitude E5400, 10. Laptop Dell Latitude E5410, 11. Laptop Fujitsu Siemens Esprimo M D9510, 12. Laptop Dell Latitude d Przygotowania paczek instalacyjnych aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego. Paczki instalacyjne muszą być przygotowane dla aplikacji: 1. Lotus Notes v 7.01, 2. Sap Gui v 7.20, 3. Adobe Reader v. 11.0, 4. Adobe Acrobat v. 9.0, 5. Mozilla Firefox w najnowszej wersji, 6. aplikacja do podpisu elektronicznego Certum, 7. program ServiceDesk, 8. program WIU (program DOSowy wykonany w technologii Clipper), 9. Java v 7.0, 10. oferowany, w ramach niniejszego zamówienia, system operacyjny, 11. dostępne na dzień przygotowania obrazu dysku, poprawki, oznaczone przez producenta systemu operacyjnego, jako krytyczne, do systemu operacyjnego, 12. oferowany, w ramach niniejszego zamówienia, pakiet biurowy, 13. sterowniki do wszystkich podzespołów komputera. 3. Wgrania obrazów dysków na 60 stacjach roboczych, wskazanych przez Zamawiającego. 4. Skonfigurowaniu komputerów, o których mowa w pkt 3, do pracy w ZPI i w starym środowisku Zamawiającego. 7. Wybrane akty prawne Budowa systemu obiegu dokumentów w podmiocie publicznym musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powinna być zgodna z następującymi ustawami i rozporządzeniami: 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). Strona 17 z 19

18 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93 poz. 547). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93 poz. 546). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93 poz. 545). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 177 poz. 1195). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216). 3. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 poz. 1094). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225. Poz. 1635). 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698, z późn.) 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206 poz. 1518). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1517). Strona 18 z 19

19 Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 8. Załączniki do OPZ 1. Załącznik nr 1 Licencje i oprogramowanie 2. Załącznik nr 2 Sprzęt i urządzenia komputerowe 3. Załącznik nr 3 Usługi 4. Załącznik nr 4 Dokumentacja 5. Załącznik nr 5 - Szkolenia Strona 19 z 19

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) Licencje i oprogramowanie Strona 1 z 75

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer:

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Załącznik do opisu przedmiotu zamównienia dla części 3 Opis komputerów i oprogramowania 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Właściwość lub

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje instalację i konfigurację usługi Active Directory oraz serwera Microsoft Exchange oraz modernizację istniejącego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

Protokół powykonawczy

Protokół powykonawczy Warszawa, 23.03.2011 Protokół powykonawczy 1. Komputery PC a. Komputer - Serwer1 IP: 192.168.5.3 Brak antywirusa Instalacja darmowego antywirusowego ClamAV, instalacja najnowszych sygnatur wirusów, Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: I. Aktualizacja licencji Citrix do wersji XenDesktop 7 Enterprise Edition w ilości 120 szt. per User/Device z 1-rocznym wsparciem technicznym i 1-rocznym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 1c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ PEŁNA INTERGACJA Z ISTNIEJĄCYHM SYSTEMEM RIS I PACS w SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia /wymagania Zamawiającego/ Formularz

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.10.2015 zał. nr 1 do siwz Specyfikacja techniczna Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/ serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja LAP Komputer przenośny

Specyfikacja LAP Komputer przenośny Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) UWAGA: Wykonawca jest obowiązany wypełnić i załączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną wg niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu laptop z ekranem min 15,6 2. Procesor Zaoferowany procesor musi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Laptop SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr. 2 Parametry techniczne laptopa: Dane techniczne Gwarancja przekątna ekranu LCD nominalna rozdzielczość LCD powłoka ekranu Min. 2 lata Min. 15.6 cali

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej.

Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej. Załącznik nr 1b Opis funkcjonalny równoważnego oprogramowania systemowego Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej. System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo