Dialog obywatelski. Lp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog obywatelski. Lp."

Transkrypt

1 Lp. 1 Dialog obywatelski Buckingham Marcus, Coffman Curt, Po pierwsze: złam wszelkie zasady, Warszawa, Jak mierzyd niemierzalne? 2. Mądrośd wielkich menedżerów 3. Klucz pierwszy: Wybierz talent 4. Drugi klucz: Określ oczekiwane rezultaty 5. Trzeci klucz: Skoncentruj się na mocnych stronach 6. Czwarty klucz: Znajdź odpowiednie dopasowanie 7. Przekręcamy klucze: Poradnik praktyczny Siła napędowa 2 Collins Jim, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, Warszawa, Dobre jest wrogiem wielkiego 2. Przywództwo na poziomie 5 3. Po pierwsze, kto, po drugie co 4. Konfiguracja z wrogą rzeczywistością 5. Prostota i koncentracja zasada jeża 6. Kultura dyscypliny 7. Technologiczne turbodoładowanie 8. Koło zamachowe i spirala klęski 9. Od wszelkich przedsiębiorstw do wizjonerskich organizacji 3 Drucker F. Peter, Praktyka zarządzania, Warszawa, 2011 Wprowadzenie: Natura zarządzania 1. Zarządzanie biznesem 2. Zarządzanie menedżerami 3. Struktura zarządzania 4. Zarządzanie pracownikiem i pracą 5. Co to znaczy byd menedżerem Wnioski: Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu 4 Drucker F. Peter, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa, Nowe paradygmaty zarządzania 2. Strategia nowe pewniki 3. Lider zmian 4. Wyzwania informacji 5. Wydajnośd pracownika wiedzy 6. Zarządzanie sobą

2 5 Drucker F. Peter, Menedżer skuteczny, Warszawa, Efektywności można się nauczyd 2. Poznaj swój czas 3. Co mogę wnieśd do tej organizacji? 4. Jak wydobyd produktywnośd z sił ludzkich? 5. Najpierw to, co pierwsze 6. Co się składa na podejmowanie decyzji? 7. Decyzje skuteczne Wnioski: Efektywności trzeba się nauczyd 6 7 Europejski Fundusz Społeczny, Atlas dobrych praktyk Ekonomii Społecznej cz.1, Warszawa, 2007 Bałtów gmina, którą ożywiły dinozaury Teatr przywraca życiu sens Spółdzielnia godnego życia Habitat for Humanity pomagamy rodzinom mieszkad Ekologiczne mrówki z EKON-u Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS Nasz Dom zastępczy w Lutolu Mokrym Moje miejsce do życia, moje miejsce do pracy Stowarzyszenie Byd Razem Plaster na służbę zdrowia Stowarzyszenie Flandria Europejski Fundusz Społeczny, Atlas dobrych praktyk Ekonomii Społecznej cz.2, Warszawa, 2008 Między innymi: To jest nasza szkoła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo EKO Szkoła Życia w Wandzinie: królik uczy życia Gospodarstwo w Korytowie Krok przed potrzebami Grudziądzkie Centrum Caritas Debrzno: perła Północy Wspólnota Chleb życia manufaktura wiary w siebie Sanitariuszki z Chorzowa Spółdzielnia Socjalna Szansa i Wsparcie Kaszt-Rom, czyli cygaoskie drzewo Godynia Mieczysław pod red., Dialog dla przyszłości, Sandomierz, 2007 Materiały z Konferencji Dialog dla przyszłości. Ten Inny w pamięci zbiorowej 30 listopada 2007 r. 8

3 Kamieniecki Krzysztof, Wójcik Bożenna, Barometr Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju 2007/ Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w Polsce 2. Polacy w zwierciadle ekologicznym 3. Obserwatorium postępów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju 4. Ochrona klimatu jedno z najważniejszych wyzwao zrównoważonego rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Warszawa Między innymi: Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Moda na sukces czyli krok w samodzielnośd Dojrzały przedsiębiorca Kreatywni samozatrudnieni promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych regionu łódzkiego Z nich jesteśmy dumni Droga do zmian Akademia Młodego Biznesu Misztal Wojciech, Dialog Obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin, Demokracja 2. Sfera publiczna 3. Społeczeostwo obywatelskie 4. Dialog obywatelski 5. Społeczeostwo obywatelskie jako trzeci sektor 6. Instytucjonalne podstawy dialogu obywatelskiego 7. Dialog obywatelski w Unii Europejskiej 8. Stan dialogu obywatelskiego w Polsce 12 Ratajczak Zofia pod red., Przedsiębiorczośd społeczna a walka z bezrobociem, Katowice, 2008 Zofia Ratajczak: Psychologiczne problemy przedsiębiorczości społecznej Jolanta Filipczyk: Zasoby własne a motywacja do zmiany sytuacji życiowej osób bezrobotnych Elżbieta Turska: Rola wsparcia społecznego w sytuacji długotrwałego bezrobocia Anna Borkowska Kuś: Kontrakt psychologiczny a reintegracja zawodowa Jolanta Filipczyk: Zastosowanie zasad ekonomii społecznej w projekcie inicjatywy wspólnotowej EQUAL Wirtualny inkubator gospodarki społecznej J. Filipczyk, E. Truska, A. Borkowska-Kuś, Rekrutacja beneficjentów projektu Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej Pomóc innym pomóc sobie

4 13 Ratajczak Zofia pod red., Przedsiębiorczośd społeczna. Projekt realny czy utopia, Katowice, Zofia Ratajczak: Dylematy decyzyjne. Geneza i znaczenie regulacyjne. 2. Elżbieta Turska: Psychologiczne uwarunkowania aktywności podejmowanej w ramach przedsiębiorczości społecznej 3. Jolanta Filipczyk: Rozwój zasobów własnych a uczestnictwo w projekcie WISP Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej 4. Anna Borkowska Kuś: Kontrakt psychologiczny przedsiębiorcy społecznego 5. Barbara Walter: O projekcie Profit Goes Social w ramach projektu EQUAL Tracy Brian, Nie tłumacz się działaj!, Gliwice, Samodyscyplina i sukces osobisty 2. Samodyscyplina w biznesie, sprzedaży i finansach 3. Samodyscyplina i dobre życie Tracy Brian, Droga do bogactwa w działaniu - Podróż trwa, Warszawa, Pozyskiwanie serc i umysłów klientów 2. Zamykanie sprzedaży 3. Nie ma firmy bez ludzi 4. Wybór właściwej lokalizacji 5. Korzystny wygląd sprzyja zyskom 6. Liczby decydują o sukcesie albo porażce 7. Zwiększanie zysków 8. Budowanie firmy o wysokich zyskach 9. Równoważenie pracy i życia osobistego 16 Tracy Brian, Psychologia sprzedaży, Warszawa, Psychologiczna gra sprzedaży 2. Wyznacz i osiągnij wszystkie swoje cele w sprzedaży 3. Dlaczego ludzie kupują? 4. Kreatywna sprzedaż 5. Umawiad więcej spotkao 6. Siła sugestii 7. Zamykanie sprzedaży sposobów na sukces w sprzedaży

5 17 Tracy Brian, Droga do bogactwa - rozpocznij podróż, Warszawa, Psychologia przedsiębiorczości 2. Planowanie sukcesu 3. Wybór właściwego produktu lub usługi 4. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta 5. Droga na szczyt 6. Finansowanie działalności 7. Zostao doskonałym negocjatorem 8. Zwiększenie własnej wydajności 9. Podstawy sukcesu przedsiębiorcy 18 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, III Sektor - przykłady dobrych praktyk w wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych, Warszawa, 2006 Z pamiętnika projektodawcy Piotr Sadłocha Fundusze strukturalne na rzecz zrównoważonego rozwoju doświadczenia z procesu aplikowania Paweł Antoniewicz Przykłady dobrych praktyk w pozyskaniu funduszy europejskich w Polsce Mirosława Hamera, Natalia Drożyoska Wydawnictwo Naukowe PWN, Słownik Pojęd Ekonomicznych. Biznes tom 1-10, Warszawa, Biznes to seria książek napisanych przez ponad 200 autorów światowej klasy, największe autorytety w dziedzinie biznesu i ekonomii. To biblia biznesu, z której na co dzieo można czerpad wiedzę i doświadczenie, ucząc się od najlepszych. Adresowana jest do kadry zarządzającej: liderów i menedżerów, przedsiębiorców, a także studentów. Zawarte w nich artykuły pełne są praktycznych rozwiązao, rad, a nawet gotowych planów działania. Pokazują nowe trendy w światowym biznesie, inspirują i prowokują do szukania nowatorskich rozwiązao Lp. 1 Marketing Blanchard Ken, Przywództwo Wyższego Stopnia, Warszawa, Właściwy cel i wizja 2. Odpowiednie traktowanie klientów 3. Odpowiednie traktowanie pracowników 4. Właściwy rodzaj przywództwa

6 2 3 Berkley Holly, Marketing internetowy w małej firmie, Gliwice Korzyści płynące z marketingu internetowego 2. Jak dotrzed do grupy docelowej? 3. Przygotuj odpowiednią treśd 4. Darmowa reklama 5. Marketing owy 6. Budowanie internetowej społeczności 7. Strategia co-brandingu 8. Jak zdobyd dobrą pozycję w wyszukiwarce? 9. Banery reklamowe 10. Zasady dobrego projektowania stron internetowych 11. Współpraca z projektantem stron WWW 12. Potęga internetu Blanchard Ken, Hutson Don, Willis Ethan, Jednominutowy Przedsiębiorca, Warszawa, 2010 Budowa fundamentów firmy Poszerzanie wiedzy Nauka rzemiosła Bakcyl przedsiębiorczości Szukanie wspólników Uchylone drzwi Zakładanie firmy Wzrost finansowy boli Bajeczne usługi Pomagaj ludziom szybowad jak orły Chudoba Tadeusz, Marketing w turystyce. Wydanie III, Warszawa, Marketingowa obsługa turystów 2. Zarządzanie marketingowe 3. Marketing imprez turystycznych 4 5 Fisk Peter, Geniusz marketingu, Warszawa, Pomysłowośd: Narodziny geniusza marketingu 2. Myślenie: Umysł geniusza marketingu 3. Konkurencja: Metody geniusza marketingu 4. Przywództwo: Wpływ geniusza marketingu 5. Geniusz: Stawanie się geniuszem marketingu

7 6 7 Hughes Mark, Marketing szeptany, Warszawa, 2008 Spis treści, Rozdziały, między innymi: 1. Unikad owczego pędu 2. Dad miastu nową nazwę 3. Sekret pierwszy wciśnij sześd przycików szumu 4. Piwo Miller Lite marka wyprzedzająca swoje czasy 5. Zacząd od zera kariera Jeffa Greenfielda 6. Historia programu American Idol 7. Sekret drugi przyciągnij uwagę mediów 8. Atak Apple Macintosh. Nieznana prawda o szumnej kampanii reklamowej 9. Firma ClearPlay sądy, kontrowersje i krzyki 10. Sekret trzeci przyciągnij uwagę reklamą Hulten Bertil, Broweus Niklas, van Dijk Marcus, Marketing sensoryczny, Warszawa, Czym jest marketing sensoryczny? 2. Marketing Zmysł węchu 4. Zmysł słuchu 5. Zmysł wzroku 6. Zmysł smaku 7. Zmysł dotyku 8. Marka jako doświadczenie zmysłowe Jain Dipak C., Maesincee Suvit, Kotler Philip, Marketing nie stoi w miejscu, Warszawa, Dostosowanie marketingu do potrzeb gospodarki cyfrowej 2. Tworzenie platform konkurencyjnych 8 9 Kotler Philip, Kartajaya Hermawan, Setiawan Iwan, Marketing 3.0, Warszawa, Trendy 2. Strategia 3. Zastosowanie

8 10 11 Lp. 1 Sernovitz Andy, Marketing szeptany, Warszawa, 2011 Częśd I. Kluczowe pojęcia Rozdział 1. Co to jest marketing szeptany? Rozdział 2. Głębsze Dno: Sześd Ważnych Idei Rozdział 3. Manifest marketingu szeptanego Częśd II. Jak to się robi Rozdział 4. Pięd Zasad działania Rozdział 5. Rozmówcy: Kto opowie o tobie swoim znajomym? Rozdział 6. Temat: O czym będą rozmawiad? Rozdział 7. Narzędzia: Jak można dopomóc krążeniu wiadomości? Rozdział 8. Uczestnictwo: Jak włączyd się do rozmowy? Rozdział 9. Monitoring: Co mówią ludzie? I na koniec Vitale Joe, Hipnotyczny Marketing, Gliwice, Hipnotyczny marketing w wersji dla leniwych 2. Jak zahipnotyzowad masy pomysłami typu PO 3. Latające karły i bohater ludowego PR-u 4. Osiem sprawdzonych sposobów na uzyskanie rozgłosu 5. Promując mistrza bokserskiego wagi ciężkiej i jego kiełbasę 6. Pokaż swój stanik! sposobów na wymyślenie historii o Tobie i Twoim biznesie 8. Woda na młyn 9. Sprzedając krwawe gry komputerowe 10. Jeden z najprostszych na świecie sposobów uzyskania rozgłosu 11. Jak zainstalowad pragnienia sukcesu w swoim umyśle Organizacje pozarządowe Bajek Piotr, WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa, 2007 Spis treści, rozdziały: 1. WPR polityką ciągłych zmian 2. Płatności bezpośrednie kluczowy element WPR 3. Funkcjonowanie ważniejszych rynków rolnych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych 4. Polityka UE wobec obszarów wiejskich w perspektywie finansowej na lata Unijny handel produktami rolno spożywczymi. 6. Planowany przegląd i kierunki dalszych zmian WPR Bogacz Wojtanowska Ewa, Schimanek Tomasz, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Warszawa, 2008 Spis treści, części: 1. Wyniki badao 2. Wnioski i rekomendacje 2

9 3 Chilik Piotr, Aby na wsi było ładniej, Warszawa, Wstęp 2. Inwentaryzacja, czyli co jest dziedzictwem na wsi 3. Waloryzacja, czyli jakie jest dziedzictwo wiejskie 4. Wytyczne czyli co zrobid z wiejskim dziedzictwem 5. Plan, czyli jak traktowad wiejskie dziedzictwo i jak projektowad 6. Bibliografia 4 Cyron Agnieszka, Investment Assistance for Sustainable Development of the Mountain Areas in Poland,Wrocław, 2007 Spis treści, części I rozdziały: 1. Diagnosis lessons of the Kłodzko Valley Case a. Spatial aspects b. Ecological aspects c. Social aspects d. Economic aspects e. Institutional aspects 2. Investment programme 5 Fedyszak Radziejowska Barbara pod red., Proces demarginalizacji polskiej wsi, Warszawa, 2005 Spis treści, rozdziały: 1. Barbara Fedyszak Radziejowska -Wprowadzenie 2. Katarzyna Górniak - Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Analiza materiałów prasowych 3. Paulina Zadura - Unijne programy pomocowe w świadomości rolników oraz ich znaczenie w procesie rozwoju polskiej wsi 4. Krzysztof Wasilewski - Program LEADER +. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? 5. Sylwia Michalska - Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi 6. Barbara Fedyszak-Radziejowska - Rozwój w wiejskiej gminie studium przypadku 7. Ryszard Kamioski - Dostęp do informacji, szkoleo i doradztwa, a proces demarginalizacji polskiej wsi 8. Barbara Fedyszak-Radziejowska - Podsumowanie i rekomendacje dla marzycieli, którzy chcą zatrzymad proces marginalizacji polskiej wsi

10 6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Młodzież w działaniu, Warszawa, Młodzież dla Europy 2. Wolontariat Europejski 3. Młodzież w świecie 4. System wsparcia dla młodzieży 5. Wsparcie Europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działao młodzieżowych 7 8 Futymski Adam, Kamioski Ryszard, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader 1. Definicja lokalnej strategii rozwoju 2. Charakterystyka i wybór partnerów oraz określenie obszaru, dla którego tworzymy strategię 3. Zawiązanie partnerstwa/ stowarzyszenia na podstawie umowy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW 4. Struktura LGD i zasady jej funkcjonowania 5. Opis i specyfikacja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wew. spójności 6. Analiza SWOT obszaru objętego strategią oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Herbst Jan, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008, Warszawa, Organizacje jako partner samorządu: pierwsze spojrzenie 2. Program współpracy 3. Urzędnicy odpowiedzialni za kontakty z organizacjami pozarządowymi 4. Współpraca finansowa 5. Poza wspieraniem i powierzaniem 6. Współpraca okiem liderów 9 Idziak Wacław, O odnowie wsi, Warszawa, Świat się zmienia 2. Co to jest odnowa wsi 3. Programy odnowy polskiej wsi 4. W stronę gospodarki opartej na wiedzy 5. Zacząd od siebie 6. Odnowa zasobów si

11 10 Kamioska Wioletta, Heffner Krystian, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich,warszawa, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego 2. Implikacje światowego kryzysu gospodarczego dla procesów rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego obszarów wiejskich 3. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce 4. Dostępnośd przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza 5. Rozwój obszarów wiejskich w woj. Opolskim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Warszawa, 2010 Spis treści, działy i rozdziały: 1. Informacje na temat POKL 2. Informacje na temat priorytetów i działao PO KL a. Zatrudnienie i integracja społeczna b. Rozwój zasobów ludzkich c. Wysoka jakośd systemu oświaty d. Szkolnictwo wyższe i nauka e. Dobre rządzenie f. Rynek pracy otwarty dla wszystkich g. Promocja integracji społecznej h. Regionalne kadry gospodarki i. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach j. Pomoc techniczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, Warszawa, Dla kogo jest ta broszura? 2. Europejski Fundusz Społeczny PO KL co to takiego? 3. Jakie instytucje są zaangażowane w realizację programu? 4. Struktura programu- czyli znajdź priorytety które cię interesują? 5. Krótka charakterystyka działao dofinansowywanych w PO KL 6. Kim chcesz byd, projektodawcą czy uczestnikiem projektu? 7. Co zrobid, żeby otrzymad dofinansowanie na realizację projektu? 8. Co zrobid, żeby wziąd udział w projekcie? 9. Wykaz dokumentów i publikacji do których warto zajrzed 10. Gdzie szukad informacji? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Co warto wiedzied o politykach horyzontalnych PO KL, Warszawa 2010 Spis treści, rozdziały: 1. Wstęp 2. Polityki horyzontalne, czyli kierunki rozwoju 3. Społeczeostwo informacyjne, czyli nowa przestrzeo 4. Innowacyjnośd i współpraca ponadnarodowa, czyli coś nowego i coś pożyczonego 5. Rozwój lokalny czyli projekty z ludźmi 6. Partnerstwo, czyli pracowad razem to sukces 7. Zrównoważony rozwój, czyli trzy kapitały 8. Równośd szans, czyli nie zawsze po równo

12 14 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju PTS i WISP, Modelowe rozwiązania w zakresie, wspierania i profesjonalizacji podmiotów III sektora, Katowice, 2007 Spis treści, działy: 1. Profesjonalizacja trzeciego sektora (PTS) 2. Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej model funkcjonowania w sieci współpracy (WISP) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biuletyn Nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, Warszwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Monitor Europejski nr., Warszwa, Dokumenty i materiały źródłowe 2. Archiwalia 3. Prawo 4. Analizy 5. Wybór opracowao i publikacji 17 Ogonowski Andrzej, Gibalska Aldona, Fundacje Stowarzyszenia funkcjonowanie i opodatkowanie, Kraków,2011 Spis treści, części i rozdziały: 1. Fundacje i stowarzyszenia prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania a. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji b. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeo c. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego d. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeo e. Wzory dokumentów 2. Fundacje i stowarzyszenia a. Zasady rachunkowości w fundacjach b. Polityka rachunkowości w fundacjach lub stowarzyszeniach c. Wzór polityki rachunkowości d. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej e. Za pan brat z księgowością

13 18 19 Olszewska Justyna, Rokicki Jarosław, Zamówienia Publiczne Zarządzanie Organizacją ludźmi i problemami, Warszawa, 2010 Spis treści, rozdziały: 1. Cele ustawy prawo zamówieo publicznych a zasady finansów publicznych 2. Planowanie zamówieo publicznych jako podstawa podejmowania decyzji w sferze zamówieo publicznych 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu 4. Przygotowanie postępowania 5. Przygotowanie i złożenie ofert 6. Ocena oferty 7. Zamówienie z wolnej ręki 8. Możliwośd dokonywania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art. 144 p.z.p. 9. Organizacja postępowao u zamawiających i wykonawców 10. Zarządzanie działem zamówieo publicznych 11. Aneks Piasecki K. Andrzej, Samorząd Terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa, 2009 Spis treści, rozdziały: 1. Kwestie teoretyczne i terminologiczne 2. Perspektywa UE i paostw członkowskich 3. Z historii Polski 4. Restytucja samorządu terytorialnego 5. Samorząd i polityka 6. Podstawy ustrojowe i prawne 7. Organy pracownicy i liderzy 8. Gospodarka, rozwój, dysproporcje 9. Partycypacja obywatelska Lp. 1 Projekty unijne Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami, Warszawa, Projekt i jego charakterystyka 2. Zarządzanie procesem projektowania 3. Procesy projektowania 4. Ludzie w projekcie 5. Wspomaganie projektowania - narzędzia

14 2 Tkaczyoski Jan Wiktor, Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty Europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa, Projekt i jego cechy o potrzebie i istocie projektowania 2. Planowanie projektu od pomysłu do projektu 3. Finansowanie projektu od projektu do realizacji finansowej 4. Formalne elementy składowe projektu 5. Od oceny do ewaluacji projektów 6. Wdrażanie projektów od podpisania umowy do rozliczenia 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja projektów europejskich Lp. 1 2 Turystyka Krakowiak Beata, Skrzypczyoski Marek, Włodarczyk Bogdan, Góry Świętokrzyskie oraz Sandomierz, Bielsko Biała, 2001 Spis treści, rozdziały: 1. Zanim wyruszysz 2. Kielce i okolice 3. Najwyższe pasma gór świętokrzyskich 4. Okolice Kooskich 5. Między Skarżyskiem a Starachowicami 6. Okolice Szydłowca i Iłży 7. Okolice Ostrowca 8. Sandomierz i okolice 9. Pogórze szydłowskie 10. Między Jędrzejowem a Włoszczową Banaś Tatiana, Garus Ryszard, Legendy Świętokrzyskie przewodnik rodzinny, Kielce Spis Treści, między innymi: 1. Legenda o powstaniu nazwy Góry Świętokrzyskie 2. O sabatach czarownic i powstaniu gołoborza 3. O nazwie miejscowości Święta Katarzyna 4. O zbóju Madeju 5. Skarby Królowej Bony 6. Pałac w Podzamczu 7. O Grodowej Górze 3 Garus Ryszard, Trepka Henryk, Przewodnik Turystyczny po Gminie Nowa Słupia, Kielce, 2006 Spis treści, Działy: 1. Spacer po Nowej Słupi 2. Wędrówki po terenie gminy 6 tras 3. Trasy dojściowe do Nowej Słupi 4. Ścieżka przyrodnicza na Łysej Górze. Huta Szklana Święty Krzyż 5. Z notatnika Krajoznawcy Regionalisty i Kronikarza Nowej Słupi Henryka Trepki 6. Legendy 7. Z wędrówek po świętokrzyskich wsiach 8. Informacje użytkowe

15 4 Góźdź Józef, Brody-przeprawa przez wieki, 1. Warunki naturalne 2. Klimat 3. Zajęcia ludności 4. Dzieje przemysłu życie gospodarcze 5. Służba zdrowia 6. Żydzi nad Kamienną 7. Zabytki 8. Miejscowości wchodzące w skład Gminy Brody 9. Bibliografia Graboś Elżbieta, Koprzywnica 800 lat w cieniu cysterskiej jabłoni, 5 6 Hadamik Czesław, Zarys dziejów Łagowa, Kielce Geologiczna przeszłośd klucza Piórkowskiego 2. Zakres terytorialny i chronologiczny opracowania 3. Badania i badacze ziemi łagowskiej 4. Pradzieje klucza Piórkowskiego 5. Okres wędrówek ludów i wcześniejsze średniowiecze nad Łagówicą i Koprzywianką 6. Okres plemienny wczesnego średniowiecza 7. Książęca kasztelanian łagowska w okresie około Archeologia o castrum Lagou, nowe badania i interpretacje 9. Wnioski Jastrzęski Cezary, Lorek Krzysztof pod red., Świętokrzyskie. Magiczny zakątek Europy, Kielce, 2010/2011 7

16 8 9 KS. Grela Franciszek, Opowieści Świętokrzyskie, Sandomierz, Świętokrzyski śpiewak 2. Przychodzisz matko 3. Ziemio świętokrzyska 4. Przyjaciel troskliwy 5. Odwiedziny matki 6. Dwa skrzydła 7. Niezwykły owoc pracy 8. Wizyta kaszalota 9. Niezwykły lot 10. Ojciec umiłowany Ks. Fudalewski Władysław, Miasto opatów, Powiat Opatowski, Początkowe dzieje opatowa 2. Opatów przechodzi na własnośd rodziny Szydłowieckich 3. Cechy Opatowa 10 Lokalna Organizacja Turystyczna, Przez Sandomierskie Szkolne ścieżki edukacyjne, Sandomierz 2008 Spis treści, działy: 1. Wincentego Burka droga z Ocinka w świat 2. Stanisław Młodożeniec futurysta z sandomierskiej glinki 3. Romana Koseły pejzaż sandomierskiej strony 4. Skotniki Bogoriów i historia rodu 5. Kadisz za umarłych z historii sandomierskich Żydów 6. Od Jana z Ossolina do Jerzego Ossolioskiego czyli droga na szczyty władzy rodu Ossolioskich w XIV XVII wieku 7. Rezerwat Zielonka bogactwo natury Radomski Mirosław, Łucka Teresa, Kamienne Oblicza,Sandomierz, 2007 Fotografie Mirosław Radomski Wiersze Teresa Łucka 11

17 Magazyn Świat, Świat Podróże Kultura, Warszawa Lp. 1 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Informator turystyczny Województwa świętokrzyskiego, 1. Kielce miasto 5 rezerwatów 2. Atrakcje turystyczne 3. Placówki Kulturalne 4. Przyroda Województwa świętokrzyskiego 5. Turystyka aktywna 6. Rekreacja 7. Baza noclegowa 8. Baza uzdrowiskowa 9. Informacja agroturystyczna 10. Biura podróży Trepka Henryk, Ziemia Świętego Krzyża Historia kultura przyroda, Kielce, Z notatnika krajoznawcy regionalisty i kronikarza Nowej Słupi Henryka Trepki 2. Czasy prehistoryczne Nowej Słupi 3. Jak to przed laty o dymarkach pisano 4. Drogi do niepodległości Nowa Słupia w powstaniu styczniowym 5. Historia świętokrzyskiej relikwii 6. Świętokrzyskie pielgrzymowanie 7. Skąd nasz ród 8. Opracowania innych autorów Inne Blanchard Ken, Miller Mark, Sekret, Tajemnica wielkich liderów, Warszawa, Szansa 2. Spotkanie 3. Sekret 4. Dokąd zmierzasz? 5. To, co najważniejsze 6. Zaufaj intuicji 7. Co zrobid, żeby było lepiej 8. Czym jest sukces? 9. Co z Twoją wiarygodnością? 10. Liderzy, którzy służą

18 Czarnecki Leszek, Biznes po prostu, Warszawa, Jak zacząd? 2. Dla małych i średnich 3. Następny krok 2 Książka Biznes po prostu jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzid się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Publikacja adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymad pozycję lidera Grabowski Maciej, Jak zorganizowad trasę koncertową, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów. Imai Masaaki, Gemba Kaizen, Warszawa, Fundamenty Gemba Kaizen 2. Studia przypadków 4 Gemba Kaizen wprowadza nowy termin do zachodniej kultury zarządzania. Gemba oznacza miejsce pracy, a ta książka wyjaśnia, jak można używad podejścia bazującego na zdrowym rozsądku i niskich kosztach do zarządzania tym miejscem miejscem, w którym zostaje dodana wartośd niezależnie od tego czy jest to linia produkcyjna, dział ubezpieczeo czy biuro rachunkowe Jermaczek Andrzej, Jermaczek Marta, Ocalmy stare sady, Świebodzin, Skąd się wzięły drzewa owocowe? Różnorodnośd odmian Stare sady ostoja bioróżnorodności Jak chronid stare sady Twój własny sad Wejdź do starego sadu Gdzie szukad pomocy Pomocna literatura

19 Kim W. Chan, Mauborgne Renee, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyd wolną przestrzeo rynkową i sprawid, by konkurencja stałą się nieistotna, Strategia błękitnego oceanu 2. Formułowanie strategii błękitnego oceanu 3. Realizacja strategii błękitnego oceanu Liker Jeffrey K., Droga Toyoty, Warszawa, Światowa potęga Drogi Toyoty 2. Zasady zarządzania Drogi Toyoty 3. Jak wprowadzid własna organizację na Drogę Toyoty 07 Droga Toyoty wyjaśnia swoiste podejście Toyoty do szczupłego zarządzania 14 zasad ożywiających charakterystyczną dla tej firmy kulturę obsesji na punkcie jakości u wydajności 8 Nowak Andrzej, Magdalena z mrocznej baśni. Prawie klechy świętokrzyskie, Kielce, 2010 Chłopiec puszczy Kochankowie spod Świętego Krzyża Poczciwiec Zagadka piórkowskich dzwonów Uciekinierka Generał wypowiada wojnę Żywotka Włóczęga z wyboru Przypadki prowincjonalnego kuglarza Ochman Anna, Jak zorganizowad festiwal muzyczny, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów.

20 Szrama Anna, Jak zorganizowad festiwal filmowy, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, Jak i gdzie leczyd się bezpłatnie, Kielce, Jest to wydawnictwo, które zawiera porady ułatwiające poruszanie się wśród przepisów rządzących funkcjonowaniem służby zdrowia. Książka przytacza prawa pacjenta, wskazuje, jak skutecznie je egzekwowad. Znajdują się tu informacje o sposobach ubezpieczenia, trybie przyjęcia do lekarza specjalisty, do szpitala, podpowiedzi mówiące co zrobid, by móc się za darmo leczyd za granicą.. Zofia Wilczyoska Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Tochman Krzysztof A. pod red., Dzieje nazw miejscowych powiatu ostrowieckiego, Ostrowiec Świętokrzyski, Publikacja Dzieje nazw miejscowych powiatu ostrowieckiego,sytuująca się w obszarze topomastyki, stanowi pierwsze opracowanie tego typu dotyczące bezpośrednio obszaru powiatu ostrowieckiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Zatem powinna byd wykorzystana jako kompendium wiedzy dla nauczycieli i uczniów lokalnych szkół, wpisując się swą treścią w programy nauczania języka polskiego historii i nade wszystko w zakres ścieżki regionalnej. Prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego Dr Aneta Pierścioska - Matuszewska 13 Tyczyoski Zbigniew, Niepodlegli ciemności. Antologia poezji cichociemnych, Zwierzyniec - Zamośd, 1991 X Andrzej Rudolf Czaykowski ( ) Abecadło Miasto Tryptyk św. Pawła Na zwiastowanie Sekwencja Veni sancte spiritus Opowieści o Janie Berdardone Tyle Łaski Grzech

21 Welch Jack, Welch Suzy, Winning. Odpowiedzi, Warszawa, Globalna konkurencja. Nowy odważy świat. 2. Przywództwo. Jak byd lepszym szefem. 3. Zasady i praktyki zarządzania. Jak prowadzid biznes, żeby wygrad. 4. Kariera. O życiu, wolności i dążeniu do awansu. 5. Prywaciarze. O pracy w rodzinie. 6. Zwycięstwa i porażki. O tym, dlaczego biznes jest tak dobry. Welch Jack, Welch Suzy, Winning. Znaczy zwyciężad, Warszawa, Zacznijmy od podstaw 2. Twoja firma 3. Twoja konkurencja 4. Twoja kariera 5. Ostatnie elementy układanki

Dialog obywatelski. Zarządzanie

Dialog obywatelski. Zarządzanie Lp. 1 Lp 1 Dialog obywatelski Misztal Wojciech, Dialog Obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin, 2011 Spis treści, Rozdziały: 1. Demokracja 2. Sfera publiczna 3. Społeczeństwo obywatelskie 4. Dialog

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 01.07.2009-31.03.2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek

EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek EKONOMIA SPOŁECZNA PERSPEKTYWA RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ pod redakcją Joanny Staręgi-Piasek Instytut %gzzvoju STuż6 SpoTecznych Warszawa 2007 Część pierwsza 11 Joanna Staręga-Piasek Ekonomia społeczna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I WSPÓŁPRACA GMIN I POWIATÓW Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wartość przyznanego dofinansowania (w zł) Lp. Tytuł projektu Nazwa i adres Wartość projektu (w zł) Liczba uzyskanych punktów. Data zawarcia umowy

Wartość przyznanego dofinansowania (w zł) Lp. Tytuł projektu Nazwa i adres Wartość projektu (w zł) Liczba uzyskanych punktów. Data zawarcia umowy Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie (projektów wyłonionych do dofinansowania) w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkursu na wsparcie realizacji Działania 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD Doświadczenie i kwalifikacje członków Rady Fundacji Lp. Imię Nazwisko Wiedza i doświadczenie 1 Krystyna Helbin Szkolenia w ramach I Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Urzędu Gminy Znajomość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju

Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Zadanie realizowane w ramach projektu: Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie (projektów wyłonionych do

Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie (projektów wyłonionych do Ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie (projektów wyłonionych do dofinansowania) w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkursu na wsparcie realizacji Działania 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Marek Gębski BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE B381348 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Kielce 2011 Spis treści Wstęp, 7 Rozdział 1 Charakterystyka spoleczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów Własna firma - ja też potrafię 111,5. Jasło Na swoim najlepiej II edycja 108. Pińczów Stawiam na firmę 107,5. Rozwiń skrzydła 105

Jędrzejów Własna firma - ja też potrafię 111,5. Jasło Na swoim najlepiej II edycja 108. Pińczów Stawiam na firmę 107,5. Rozwiń skrzydła 105 Załącznik nr 3 Skorygowana lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach pierwszego posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie 21 marca 2012 r. 11 maja 2012 r. dla konkursu otwartego nr PO KL/6.2/A.1/1/12

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz. 10.00 Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków. na działalność. organizacji pozarządowych

Pozyskiwanie środków. na działalność. organizacji pozarządowych Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych Oświęcim, 9 września 2005 Cel prezentacji Upowszechnienie wiedzy na temat źródeł informacji Przekazanie zasad przygotowania się organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne 1. Podstawy zarządzania organizacjami non-profit Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Celem tego modułu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie działalności sportowej

Fundusze na finansowanie działalności sportowej Na co? Kto? Jak? Ile? Na jakich zasadach? Fundusze na finansowanie działalności sportowej Od kogo? Kraków, 29.11.2013 Kiedy? 1 Po pierwsze Fundusze Europejskie POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 2014-2020 środki

Bardziej szczegółowo

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym Adam Szulczewski Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Projekt Monitoring funduszy europejskich jest realizowany w ramach programu Obywatele dla

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo