Dialog obywatelski. Lp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog obywatelski. Lp."

Transkrypt

1 Lp. 1 Dialog obywatelski Buckingham Marcus, Coffman Curt, Po pierwsze: złam wszelkie zasady, Warszawa, Jak mierzyd niemierzalne? 2. Mądrośd wielkich menedżerów 3. Klucz pierwszy: Wybierz talent 4. Drugi klucz: Określ oczekiwane rezultaty 5. Trzeci klucz: Skoncentruj się na mocnych stronach 6. Czwarty klucz: Znajdź odpowiednie dopasowanie 7. Przekręcamy klucze: Poradnik praktyczny Siła napędowa 2 Collins Jim, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, Warszawa, Dobre jest wrogiem wielkiego 2. Przywództwo na poziomie 5 3. Po pierwsze, kto, po drugie co 4. Konfiguracja z wrogą rzeczywistością 5. Prostota i koncentracja zasada jeża 6. Kultura dyscypliny 7. Technologiczne turbodoładowanie 8. Koło zamachowe i spirala klęski 9. Od wszelkich przedsiębiorstw do wizjonerskich organizacji 3 Drucker F. Peter, Praktyka zarządzania, Warszawa, 2011 Wprowadzenie: Natura zarządzania 1. Zarządzanie biznesem 2. Zarządzanie menedżerami 3. Struktura zarządzania 4. Zarządzanie pracownikiem i pracą 5. Co to znaczy byd menedżerem Wnioski: Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu 4 Drucker F. Peter, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa, Nowe paradygmaty zarządzania 2. Strategia nowe pewniki 3. Lider zmian 4. Wyzwania informacji 5. Wydajnośd pracownika wiedzy 6. Zarządzanie sobą

2 5 Drucker F. Peter, Menedżer skuteczny, Warszawa, Efektywności można się nauczyd 2. Poznaj swój czas 3. Co mogę wnieśd do tej organizacji? 4. Jak wydobyd produktywnośd z sił ludzkich? 5. Najpierw to, co pierwsze 6. Co się składa na podejmowanie decyzji? 7. Decyzje skuteczne Wnioski: Efektywności trzeba się nauczyd 6 7 Europejski Fundusz Społeczny, Atlas dobrych praktyk Ekonomii Społecznej cz.1, Warszawa, 2007 Bałtów gmina, którą ożywiły dinozaury Teatr przywraca życiu sens Spółdzielnia godnego życia Habitat for Humanity pomagamy rodzinom mieszkad Ekologiczne mrówki z EKON-u Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS Nasz Dom zastępczy w Lutolu Mokrym Moje miejsce do życia, moje miejsce do pracy Stowarzyszenie Byd Razem Plaster na służbę zdrowia Stowarzyszenie Flandria Europejski Fundusz Społeczny, Atlas dobrych praktyk Ekonomii Społecznej cz.2, Warszawa, 2008 Między innymi: To jest nasza szkoła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo EKO Szkoła Życia w Wandzinie: królik uczy życia Gospodarstwo w Korytowie Krok przed potrzebami Grudziądzkie Centrum Caritas Debrzno: perła Północy Wspólnota Chleb życia manufaktura wiary w siebie Sanitariuszki z Chorzowa Spółdzielnia Socjalna Szansa i Wsparcie Kaszt-Rom, czyli cygaoskie drzewo Godynia Mieczysław pod red., Dialog dla przyszłości, Sandomierz, 2007 Materiały z Konferencji Dialog dla przyszłości. Ten Inny w pamięci zbiorowej 30 listopada 2007 r. 8

3 Kamieniecki Krzysztof, Wójcik Bożenna, Barometr Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju 2007/ Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w Polsce 2. Polacy w zwierciadle ekologicznym 3. Obserwatorium postępów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju 4. Ochrona klimatu jedno z najważniejszych wyzwao zrównoważonego rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Warszawa Między innymi: Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Moda na sukces czyli krok w samodzielnośd Dojrzały przedsiębiorca Kreatywni samozatrudnieni promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych regionu łódzkiego Z nich jesteśmy dumni Droga do zmian Akademia Młodego Biznesu Misztal Wojciech, Dialog Obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin, Demokracja 2. Sfera publiczna 3. Społeczeostwo obywatelskie 4. Dialog obywatelski 5. Społeczeostwo obywatelskie jako trzeci sektor 6. Instytucjonalne podstawy dialogu obywatelskiego 7. Dialog obywatelski w Unii Europejskiej 8. Stan dialogu obywatelskiego w Polsce 12 Ratajczak Zofia pod red., Przedsiębiorczośd społeczna a walka z bezrobociem, Katowice, 2008 Zofia Ratajczak: Psychologiczne problemy przedsiębiorczości społecznej Jolanta Filipczyk: Zasoby własne a motywacja do zmiany sytuacji życiowej osób bezrobotnych Elżbieta Turska: Rola wsparcia społecznego w sytuacji długotrwałego bezrobocia Anna Borkowska Kuś: Kontrakt psychologiczny a reintegracja zawodowa Jolanta Filipczyk: Zastosowanie zasad ekonomii społecznej w projekcie inicjatywy wspólnotowej EQUAL Wirtualny inkubator gospodarki społecznej J. Filipczyk, E. Truska, A. Borkowska-Kuś, Rekrutacja beneficjentów projektu Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej Pomóc innym pomóc sobie

4 13 Ratajczak Zofia pod red., Przedsiębiorczośd społeczna. Projekt realny czy utopia, Katowice, Zofia Ratajczak: Dylematy decyzyjne. Geneza i znaczenie regulacyjne. 2. Elżbieta Turska: Psychologiczne uwarunkowania aktywności podejmowanej w ramach przedsiębiorczości społecznej 3. Jolanta Filipczyk: Rozwój zasobów własnych a uczestnictwo w projekcie WISP Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej 4. Anna Borkowska Kuś: Kontrakt psychologiczny przedsiębiorcy społecznego 5. Barbara Walter: O projekcie Profit Goes Social w ramach projektu EQUAL Tracy Brian, Nie tłumacz się działaj!, Gliwice, Samodyscyplina i sukces osobisty 2. Samodyscyplina w biznesie, sprzedaży i finansach 3. Samodyscyplina i dobre życie Tracy Brian, Droga do bogactwa w działaniu - Podróż trwa, Warszawa, Pozyskiwanie serc i umysłów klientów 2. Zamykanie sprzedaży 3. Nie ma firmy bez ludzi 4. Wybór właściwej lokalizacji 5. Korzystny wygląd sprzyja zyskom 6. Liczby decydują o sukcesie albo porażce 7. Zwiększanie zysków 8. Budowanie firmy o wysokich zyskach 9. Równoważenie pracy i życia osobistego 16 Tracy Brian, Psychologia sprzedaży, Warszawa, Psychologiczna gra sprzedaży 2. Wyznacz i osiągnij wszystkie swoje cele w sprzedaży 3. Dlaczego ludzie kupują? 4. Kreatywna sprzedaż 5. Umawiad więcej spotkao 6. Siła sugestii 7. Zamykanie sprzedaży sposobów na sukces w sprzedaży

5 17 Tracy Brian, Droga do bogactwa - rozpocznij podróż, Warszawa, Psychologia przedsiębiorczości 2. Planowanie sukcesu 3. Wybór właściwego produktu lub usługi 4. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta 5. Droga na szczyt 6. Finansowanie działalności 7. Zostao doskonałym negocjatorem 8. Zwiększenie własnej wydajności 9. Podstawy sukcesu przedsiębiorcy 18 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, III Sektor - przykłady dobrych praktyk w wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych, Warszawa, 2006 Z pamiętnika projektodawcy Piotr Sadłocha Fundusze strukturalne na rzecz zrównoważonego rozwoju doświadczenia z procesu aplikowania Paweł Antoniewicz Przykłady dobrych praktyk w pozyskaniu funduszy europejskich w Polsce Mirosława Hamera, Natalia Drożyoska Wydawnictwo Naukowe PWN, Słownik Pojęd Ekonomicznych. Biznes tom 1-10, Warszawa, Biznes to seria książek napisanych przez ponad 200 autorów światowej klasy, największe autorytety w dziedzinie biznesu i ekonomii. To biblia biznesu, z której na co dzieo można czerpad wiedzę i doświadczenie, ucząc się od najlepszych. Adresowana jest do kadry zarządzającej: liderów i menedżerów, przedsiębiorców, a także studentów. Zawarte w nich artykuły pełne są praktycznych rozwiązao, rad, a nawet gotowych planów działania. Pokazują nowe trendy w światowym biznesie, inspirują i prowokują do szukania nowatorskich rozwiązao Lp. 1 Marketing Blanchard Ken, Przywództwo Wyższego Stopnia, Warszawa, Właściwy cel i wizja 2. Odpowiednie traktowanie klientów 3. Odpowiednie traktowanie pracowników 4. Właściwy rodzaj przywództwa

6 2 3 Berkley Holly, Marketing internetowy w małej firmie, Gliwice Korzyści płynące z marketingu internetowego 2. Jak dotrzed do grupy docelowej? 3. Przygotuj odpowiednią treśd 4. Darmowa reklama 5. Marketing owy 6. Budowanie internetowej społeczności 7. Strategia co-brandingu 8. Jak zdobyd dobrą pozycję w wyszukiwarce? 9. Banery reklamowe 10. Zasady dobrego projektowania stron internetowych 11. Współpraca z projektantem stron WWW 12. Potęga internetu Blanchard Ken, Hutson Don, Willis Ethan, Jednominutowy Przedsiębiorca, Warszawa, 2010 Budowa fundamentów firmy Poszerzanie wiedzy Nauka rzemiosła Bakcyl przedsiębiorczości Szukanie wspólników Uchylone drzwi Zakładanie firmy Wzrost finansowy boli Bajeczne usługi Pomagaj ludziom szybowad jak orły Chudoba Tadeusz, Marketing w turystyce. Wydanie III, Warszawa, Marketingowa obsługa turystów 2. Zarządzanie marketingowe 3. Marketing imprez turystycznych 4 5 Fisk Peter, Geniusz marketingu, Warszawa, Pomysłowośd: Narodziny geniusza marketingu 2. Myślenie: Umysł geniusza marketingu 3. Konkurencja: Metody geniusza marketingu 4. Przywództwo: Wpływ geniusza marketingu 5. Geniusz: Stawanie się geniuszem marketingu

7 6 7 Hughes Mark, Marketing szeptany, Warszawa, 2008 Spis treści, Rozdziały, między innymi: 1. Unikad owczego pędu 2. Dad miastu nową nazwę 3. Sekret pierwszy wciśnij sześd przycików szumu 4. Piwo Miller Lite marka wyprzedzająca swoje czasy 5. Zacząd od zera kariera Jeffa Greenfielda 6. Historia programu American Idol 7. Sekret drugi przyciągnij uwagę mediów 8. Atak Apple Macintosh. Nieznana prawda o szumnej kampanii reklamowej 9. Firma ClearPlay sądy, kontrowersje i krzyki 10. Sekret trzeci przyciągnij uwagę reklamą Hulten Bertil, Broweus Niklas, van Dijk Marcus, Marketing sensoryczny, Warszawa, Czym jest marketing sensoryczny? 2. Marketing Zmysł węchu 4. Zmysł słuchu 5. Zmysł wzroku 6. Zmysł smaku 7. Zmysł dotyku 8. Marka jako doświadczenie zmysłowe Jain Dipak C., Maesincee Suvit, Kotler Philip, Marketing nie stoi w miejscu, Warszawa, Dostosowanie marketingu do potrzeb gospodarki cyfrowej 2. Tworzenie platform konkurencyjnych 8 9 Kotler Philip, Kartajaya Hermawan, Setiawan Iwan, Marketing 3.0, Warszawa, Trendy 2. Strategia 3. Zastosowanie

8 10 11 Lp. 1 Sernovitz Andy, Marketing szeptany, Warszawa, 2011 Częśd I. Kluczowe pojęcia Rozdział 1. Co to jest marketing szeptany? Rozdział 2. Głębsze Dno: Sześd Ważnych Idei Rozdział 3. Manifest marketingu szeptanego Częśd II. Jak to się robi Rozdział 4. Pięd Zasad działania Rozdział 5. Rozmówcy: Kto opowie o tobie swoim znajomym? Rozdział 6. Temat: O czym będą rozmawiad? Rozdział 7. Narzędzia: Jak można dopomóc krążeniu wiadomości? Rozdział 8. Uczestnictwo: Jak włączyd się do rozmowy? Rozdział 9. Monitoring: Co mówią ludzie? I na koniec Vitale Joe, Hipnotyczny Marketing, Gliwice, Hipnotyczny marketing w wersji dla leniwych 2. Jak zahipnotyzowad masy pomysłami typu PO 3. Latające karły i bohater ludowego PR-u 4. Osiem sprawdzonych sposobów na uzyskanie rozgłosu 5. Promując mistrza bokserskiego wagi ciężkiej i jego kiełbasę 6. Pokaż swój stanik! sposobów na wymyślenie historii o Tobie i Twoim biznesie 8. Woda na młyn 9. Sprzedając krwawe gry komputerowe 10. Jeden z najprostszych na świecie sposobów uzyskania rozgłosu 11. Jak zainstalowad pragnienia sukcesu w swoim umyśle Organizacje pozarządowe Bajek Piotr, WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa, 2007 Spis treści, rozdziały: 1. WPR polityką ciągłych zmian 2. Płatności bezpośrednie kluczowy element WPR 3. Funkcjonowanie ważniejszych rynków rolnych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych 4. Polityka UE wobec obszarów wiejskich w perspektywie finansowej na lata Unijny handel produktami rolno spożywczymi. 6. Planowany przegląd i kierunki dalszych zmian WPR Bogacz Wojtanowska Ewa, Schimanek Tomasz, Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Warszawa, 2008 Spis treści, części: 1. Wyniki badao 2. Wnioski i rekomendacje 2

9 3 Chilik Piotr, Aby na wsi było ładniej, Warszawa, Wstęp 2. Inwentaryzacja, czyli co jest dziedzictwem na wsi 3. Waloryzacja, czyli jakie jest dziedzictwo wiejskie 4. Wytyczne czyli co zrobid z wiejskim dziedzictwem 5. Plan, czyli jak traktowad wiejskie dziedzictwo i jak projektowad 6. Bibliografia 4 Cyron Agnieszka, Investment Assistance for Sustainable Development of the Mountain Areas in Poland,Wrocław, 2007 Spis treści, części I rozdziały: 1. Diagnosis lessons of the Kłodzko Valley Case a. Spatial aspects b. Ecological aspects c. Social aspects d. Economic aspects e. Institutional aspects 2. Investment programme 5 Fedyszak Radziejowska Barbara pod red., Proces demarginalizacji polskiej wsi, Warszawa, 2005 Spis treści, rozdziały: 1. Barbara Fedyszak Radziejowska -Wprowadzenie 2. Katarzyna Górniak - Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Analiza materiałów prasowych 3. Paulina Zadura - Unijne programy pomocowe w świadomości rolników oraz ich znaczenie w procesie rozwoju polskiej wsi 4. Krzysztof Wasilewski - Program LEADER +. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? 5. Sylwia Michalska - Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi 6. Barbara Fedyszak-Radziejowska - Rozwój w wiejskiej gminie studium przypadku 7. Ryszard Kamioski - Dostęp do informacji, szkoleo i doradztwa, a proces demarginalizacji polskiej wsi 8. Barbara Fedyszak-Radziejowska - Podsumowanie i rekomendacje dla marzycieli, którzy chcą zatrzymad proces marginalizacji polskiej wsi

10 6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Młodzież w działaniu, Warszawa, Młodzież dla Europy 2. Wolontariat Europejski 3. Młodzież w świecie 4. System wsparcia dla młodzieży 5. Wsparcie Europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działao młodzieżowych 7 8 Futymski Adam, Kamioski Ryszard, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader 1. Definicja lokalnej strategii rozwoju 2. Charakterystyka i wybór partnerów oraz określenie obszaru, dla którego tworzymy strategię 3. Zawiązanie partnerstwa/ stowarzyszenia na podstawie umowy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW 4. Struktura LGD i zasady jej funkcjonowania 5. Opis i specyfikacja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wew. spójności 6. Analiza SWOT obszaru objętego strategią oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Herbst Jan, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008, Warszawa, Organizacje jako partner samorządu: pierwsze spojrzenie 2. Program współpracy 3. Urzędnicy odpowiedzialni za kontakty z organizacjami pozarządowymi 4. Współpraca finansowa 5. Poza wspieraniem i powierzaniem 6. Współpraca okiem liderów 9 Idziak Wacław, O odnowie wsi, Warszawa, Świat się zmienia 2. Co to jest odnowa wsi 3. Programy odnowy polskiej wsi 4. W stronę gospodarki opartej na wiedzy 5. Zacząd od siebie 6. Odnowa zasobów si

11 10 Kamioska Wioletta, Heffner Krystian, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich,warszawa, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego 2. Implikacje światowego kryzysu gospodarczego dla procesów rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego obszarów wiejskich 3. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce 4. Dostępnośd przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza 5. Rozwój obszarów wiejskich w woj. Opolskim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Warszawa, 2010 Spis treści, działy i rozdziały: 1. Informacje na temat POKL 2. Informacje na temat priorytetów i działao PO KL a. Zatrudnienie i integracja społeczna b. Rozwój zasobów ludzkich c. Wysoka jakośd systemu oświaty d. Szkolnictwo wyższe i nauka e. Dobre rządzenie f. Rynek pracy otwarty dla wszystkich g. Promocja integracji społecznej h. Regionalne kadry gospodarki i. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach j. Pomoc techniczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, Warszawa, Dla kogo jest ta broszura? 2. Europejski Fundusz Społeczny PO KL co to takiego? 3. Jakie instytucje są zaangażowane w realizację programu? 4. Struktura programu- czyli znajdź priorytety które cię interesują? 5. Krótka charakterystyka działao dofinansowywanych w PO KL 6. Kim chcesz byd, projektodawcą czy uczestnikiem projektu? 7. Co zrobid, żeby otrzymad dofinansowanie na realizację projektu? 8. Co zrobid, żeby wziąd udział w projekcie? 9. Wykaz dokumentów i publikacji do których warto zajrzed 10. Gdzie szukad informacji? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Co warto wiedzied o politykach horyzontalnych PO KL, Warszawa 2010 Spis treści, rozdziały: 1. Wstęp 2. Polityki horyzontalne, czyli kierunki rozwoju 3. Społeczeostwo informacyjne, czyli nowa przestrzeo 4. Innowacyjnośd i współpraca ponadnarodowa, czyli coś nowego i coś pożyczonego 5. Rozwój lokalny czyli projekty z ludźmi 6. Partnerstwo, czyli pracowad razem to sukces 7. Zrównoważony rozwój, czyli trzy kapitały 8. Równośd szans, czyli nie zawsze po równo

12 14 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju PTS i WISP, Modelowe rozwiązania w zakresie, wspierania i profesjonalizacji podmiotów III sektora, Katowice, 2007 Spis treści, działy: 1. Profesjonalizacja trzeciego sektora (PTS) 2. Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej model funkcjonowania w sieci współpracy (WISP) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biuletyn Nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, Warszwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Monitor Europejski nr., Warszwa, Dokumenty i materiały źródłowe 2. Archiwalia 3. Prawo 4. Analizy 5. Wybór opracowao i publikacji 17 Ogonowski Andrzej, Gibalska Aldona, Fundacje Stowarzyszenia funkcjonowanie i opodatkowanie, Kraków,2011 Spis treści, części i rozdziały: 1. Fundacje i stowarzyszenia prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania a. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji b. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeo c. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego d. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeo e. Wzory dokumentów 2. Fundacje i stowarzyszenia a. Zasady rachunkowości w fundacjach b. Polityka rachunkowości w fundacjach lub stowarzyszeniach c. Wzór polityki rachunkowości d. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej e. Za pan brat z księgowością

13 18 19 Olszewska Justyna, Rokicki Jarosław, Zamówienia Publiczne Zarządzanie Organizacją ludźmi i problemami, Warszawa, 2010 Spis treści, rozdziały: 1. Cele ustawy prawo zamówieo publicznych a zasady finansów publicznych 2. Planowanie zamówieo publicznych jako podstawa podejmowania decyzji w sferze zamówieo publicznych 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu 4. Przygotowanie postępowania 5. Przygotowanie i złożenie ofert 6. Ocena oferty 7. Zamówienie z wolnej ręki 8. Możliwośd dokonywania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art. 144 p.z.p. 9. Organizacja postępowao u zamawiających i wykonawców 10. Zarządzanie działem zamówieo publicznych 11. Aneks Piasecki K. Andrzej, Samorząd Terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa, 2009 Spis treści, rozdziały: 1. Kwestie teoretyczne i terminologiczne 2. Perspektywa UE i paostw członkowskich 3. Z historii Polski 4. Restytucja samorządu terytorialnego 5. Samorząd i polityka 6. Podstawy ustrojowe i prawne 7. Organy pracownicy i liderzy 8. Gospodarka, rozwój, dysproporcje 9. Partycypacja obywatelska Lp. 1 Projekty unijne Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami, Warszawa, Projekt i jego charakterystyka 2. Zarządzanie procesem projektowania 3. Procesy projektowania 4. Ludzie w projekcie 5. Wspomaganie projektowania - narzędzia

14 2 Tkaczyoski Jan Wiktor, Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty Europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa, Projekt i jego cechy o potrzebie i istocie projektowania 2. Planowanie projektu od pomysłu do projektu 3. Finansowanie projektu od projektu do realizacji finansowej 4. Formalne elementy składowe projektu 5. Od oceny do ewaluacji projektów 6. Wdrażanie projektów od podpisania umowy do rozliczenia 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja projektów europejskich Lp. 1 2 Turystyka Krakowiak Beata, Skrzypczyoski Marek, Włodarczyk Bogdan, Góry Świętokrzyskie oraz Sandomierz, Bielsko Biała, 2001 Spis treści, rozdziały: 1. Zanim wyruszysz 2. Kielce i okolice 3. Najwyższe pasma gór świętokrzyskich 4. Okolice Kooskich 5. Między Skarżyskiem a Starachowicami 6. Okolice Szydłowca i Iłży 7. Okolice Ostrowca 8. Sandomierz i okolice 9. Pogórze szydłowskie 10. Między Jędrzejowem a Włoszczową Banaś Tatiana, Garus Ryszard, Legendy Świętokrzyskie przewodnik rodzinny, Kielce Spis Treści, między innymi: 1. Legenda o powstaniu nazwy Góry Świętokrzyskie 2. O sabatach czarownic i powstaniu gołoborza 3. O nazwie miejscowości Święta Katarzyna 4. O zbóju Madeju 5. Skarby Królowej Bony 6. Pałac w Podzamczu 7. O Grodowej Górze 3 Garus Ryszard, Trepka Henryk, Przewodnik Turystyczny po Gminie Nowa Słupia, Kielce, 2006 Spis treści, Działy: 1. Spacer po Nowej Słupi 2. Wędrówki po terenie gminy 6 tras 3. Trasy dojściowe do Nowej Słupi 4. Ścieżka przyrodnicza na Łysej Górze. Huta Szklana Święty Krzyż 5. Z notatnika Krajoznawcy Regionalisty i Kronikarza Nowej Słupi Henryka Trepki 6. Legendy 7. Z wędrówek po świętokrzyskich wsiach 8. Informacje użytkowe

15 4 Góźdź Józef, Brody-przeprawa przez wieki, 1. Warunki naturalne 2. Klimat 3. Zajęcia ludności 4. Dzieje przemysłu życie gospodarcze 5. Służba zdrowia 6. Żydzi nad Kamienną 7. Zabytki 8. Miejscowości wchodzące w skład Gminy Brody 9. Bibliografia Graboś Elżbieta, Koprzywnica 800 lat w cieniu cysterskiej jabłoni, 5 6 Hadamik Czesław, Zarys dziejów Łagowa, Kielce Geologiczna przeszłośd klucza Piórkowskiego 2. Zakres terytorialny i chronologiczny opracowania 3. Badania i badacze ziemi łagowskiej 4. Pradzieje klucza Piórkowskiego 5. Okres wędrówek ludów i wcześniejsze średniowiecze nad Łagówicą i Koprzywianką 6. Okres plemienny wczesnego średniowiecza 7. Książęca kasztelanian łagowska w okresie około Archeologia o castrum Lagou, nowe badania i interpretacje 9. Wnioski Jastrzęski Cezary, Lorek Krzysztof pod red., Świętokrzyskie. Magiczny zakątek Europy, Kielce, 2010/2011 7

16 8 9 KS. Grela Franciszek, Opowieści Świętokrzyskie, Sandomierz, Świętokrzyski śpiewak 2. Przychodzisz matko 3. Ziemio świętokrzyska 4. Przyjaciel troskliwy 5. Odwiedziny matki 6. Dwa skrzydła 7. Niezwykły owoc pracy 8. Wizyta kaszalota 9. Niezwykły lot 10. Ojciec umiłowany Ks. Fudalewski Władysław, Miasto opatów, Powiat Opatowski, Początkowe dzieje opatowa 2. Opatów przechodzi na własnośd rodziny Szydłowieckich 3. Cechy Opatowa 10 Lokalna Organizacja Turystyczna, Przez Sandomierskie Szkolne ścieżki edukacyjne, Sandomierz 2008 Spis treści, działy: 1. Wincentego Burka droga z Ocinka w świat 2. Stanisław Młodożeniec futurysta z sandomierskiej glinki 3. Romana Koseły pejzaż sandomierskiej strony 4. Skotniki Bogoriów i historia rodu 5. Kadisz za umarłych z historii sandomierskich Żydów 6. Od Jana z Ossolina do Jerzego Ossolioskiego czyli droga na szczyty władzy rodu Ossolioskich w XIV XVII wieku 7. Rezerwat Zielonka bogactwo natury Radomski Mirosław, Łucka Teresa, Kamienne Oblicza,Sandomierz, 2007 Fotografie Mirosław Radomski Wiersze Teresa Łucka 11

17 Magazyn Świat, Świat Podróże Kultura, Warszawa Lp. 1 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Informator turystyczny Województwa świętokrzyskiego, 1. Kielce miasto 5 rezerwatów 2. Atrakcje turystyczne 3. Placówki Kulturalne 4. Przyroda Województwa świętokrzyskiego 5. Turystyka aktywna 6. Rekreacja 7. Baza noclegowa 8. Baza uzdrowiskowa 9. Informacja agroturystyczna 10. Biura podróży Trepka Henryk, Ziemia Świętego Krzyża Historia kultura przyroda, Kielce, Z notatnika krajoznawcy regionalisty i kronikarza Nowej Słupi Henryka Trepki 2. Czasy prehistoryczne Nowej Słupi 3. Jak to przed laty o dymarkach pisano 4. Drogi do niepodległości Nowa Słupia w powstaniu styczniowym 5. Historia świętokrzyskiej relikwii 6. Świętokrzyskie pielgrzymowanie 7. Skąd nasz ród 8. Opracowania innych autorów Inne Blanchard Ken, Miller Mark, Sekret, Tajemnica wielkich liderów, Warszawa, Szansa 2. Spotkanie 3. Sekret 4. Dokąd zmierzasz? 5. To, co najważniejsze 6. Zaufaj intuicji 7. Co zrobid, żeby było lepiej 8. Czym jest sukces? 9. Co z Twoją wiarygodnością? 10. Liderzy, którzy służą

18 Czarnecki Leszek, Biznes po prostu, Warszawa, Jak zacząd? 2. Dla małych i średnich 3. Następny krok 2 Książka Biznes po prostu jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzid się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Publikacja adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymad pozycję lidera Grabowski Maciej, Jak zorganizowad trasę koncertową, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów. Imai Masaaki, Gemba Kaizen, Warszawa, Fundamenty Gemba Kaizen 2. Studia przypadków 4 Gemba Kaizen wprowadza nowy termin do zachodniej kultury zarządzania. Gemba oznacza miejsce pracy, a ta książka wyjaśnia, jak można używad podejścia bazującego na zdrowym rozsądku i niskich kosztach do zarządzania tym miejscem miejscem, w którym zostaje dodana wartośd niezależnie od tego czy jest to linia produkcyjna, dział ubezpieczeo czy biuro rachunkowe Jermaczek Andrzej, Jermaczek Marta, Ocalmy stare sady, Świebodzin, Skąd się wzięły drzewa owocowe? Różnorodnośd odmian Stare sady ostoja bioróżnorodności Jak chronid stare sady Twój własny sad Wejdź do starego sadu Gdzie szukad pomocy Pomocna literatura

19 Kim W. Chan, Mauborgne Renee, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyd wolną przestrzeo rynkową i sprawid, by konkurencja stałą się nieistotna, Strategia błękitnego oceanu 2. Formułowanie strategii błękitnego oceanu 3. Realizacja strategii błękitnego oceanu Liker Jeffrey K., Droga Toyoty, Warszawa, Światowa potęga Drogi Toyoty 2. Zasady zarządzania Drogi Toyoty 3. Jak wprowadzid własna organizację na Drogę Toyoty 07 Droga Toyoty wyjaśnia swoiste podejście Toyoty do szczupłego zarządzania 14 zasad ożywiających charakterystyczną dla tej firmy kulturę obsesji na punkcie jakości u wydajności 8 Nowak Andrzej, Magdalena z mrocznej baśni. Prawie klechy świętokrzyskie, Kielce, 2010 Chłopiec puszczy Kochankowie spod Świętego Krzyża Poczciwiec Zagadka piórkowskich dzwonów Uciekinierka Generał wypowiada wojnę Żywotka Włóczęga z wyboru Przypadki prowincjonalnego kuglarza Ochman Anna, Jak zorganizowad festiwal muzyczny, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów.

20 Szrama Anna, Jak zorganizowad festiwal filmowy, Zabrze, W niniejszym opracowaniu, działający w stowarzyszeniu praktycy w zakresie organizacji wydarzeo artystycznych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a spisane przez nich wskazówki mają służyd wszystkim tym, którzy chcąc pójśd w ich ślady, przymierzają się do przygotowania własnych eventów. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, Jak i gdzie leczyd się bezpłatnie, Kielce, Jest to wydawnictwo, które zawiera porady ułatwiające poruszanie się wśród przepisów rządzących funkcjonowaniem służby zdrowia. Książka przytacza prawa pacjenta, wskazuje, jak skutecznie je egzekwowad. Znajdują się tu informacje o sposobach ubezpieczenia, trybie przyjęcia do lekarza specjalisty, do szpitala, podpowiedzi mówiące co zrobid, by móc się za darmo leczyd za granicą.. Zofia Wilczyoska Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Tochman Krzysztof A. pod red., Dzieje nazw miejscowych powiatu ostrowieckiego, Ostrowiec Świętokrzyski, Publikacja Dzieje nazw miejscowych powiatu ostrowieckiego,sytuująca się w obszarze topomastyki, stanowi pierwsze opracowanie tego typu dotyczące bezpośrednio obszaru powiatu ostrowieckiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Zatem powinna byd wykorzystana jako kompendium wiedzy dla nauczycieli i uczniów lokalnych szkół, wpisując się swą treścią w programy nauczania języka polskiego historii i nade wszystko w zakres ścieżki regionalnej. Prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego Dr Aneta Pierścioska - Matuszewska 13 Tyczyoski Zbigniew, Niepodlegli ciemności. Antologia poezji cichociemnych, Zwierzyniec - Zamośd, 1991 X Andrzej Rudolf Czaykowski ( ) Abecadło Miasto Tryptyk św. Pawła Na zwiastowanie Sekwencja Veni sancte spiritus Opowieści o Janie Berdardone Tyle Łaski Grzech

21 Welch Jack, Welch Suzy, Winning. Odpowiedzi, Warszawa, Globalna konkurencja. Nowy odważy świat. 2. Przywództwo. Jak byd lepszym szefem. 3. Zasady i praktyki zarządzania. Jak prowadzid biznes, żeby wygrad. 4. Kariera. O życiu, wolności i dążeniu do awansu. 5. Prywaciarze. O pracy w rodzinie. 6. Zwycięstwa i porażki. O tym, dlaczego biznes jest tak dobry. Welch Jack, Welch Suzy, Winning. Znaczy zwyciężad, Warszawa, Zacznijmy od podstaw 2. Twoja firma 3. Twoja konkurencja 4. Twoja kariera 5. Ostatnie elementy układanki

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo