Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo"

Transkrypt

1 Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

2 Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji (producentów, pośredników, firm badań marketingowych) i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczności jako całości (interakcyjność marketingu, bo mamy dwie strony wymiany). Marketing to system dostarczania odpowiedniemu nabywcy, odpowiedniego produktu, po odpowiedniej cenie, przy użyciu odpowiednich kanałów sprzedaży i odpowiedniej promocji.

3 Marketing usług ug hotelarskich MARKETING = SPRZEDAŻ MARKETING = REKLAMA

4 Marketing usług ug hotelarskich ORIENTACJA MARKETINGOWA adresowanie oferty do zdefiniowanego rynku docelowego (rynków docelowych), analizowanie i rozumienie potrzeb nabywców rynku docelowego (podejście Ph. Kotlera) oraz zachowań konkurentów (ich silnych i słabych stron oraz strategii) podejście Narvera i Slatera,

5 Marketing usług ug hotelarskich koordynacja wszystkich funkcji (i jednostek organizacyjnych) hotelu wokół zaspokajania rozpoznanych potrzeb rynku docelowego, kontrola rentowności prowadzonych działań, długookresowa perspektywa planowania i oceny działań marketingowych.

6 Marketing usług ug hotelarskich Cechy firmy zorientowanej marketingowo: 1. Prymat potrzeb nabywców. 2. Ciągła obserwacja i badania rynku (otoczenia). 3. Segmentacja rynku i stosowanie zintegrowanego instrumentarium marketingowego. 4. Dana transakcja powinna być początkiem długookresowych więzi z klientem.

7 Marketing usług ug hotelarskich Gwarancja sukcesu marketingu sukces dzięki 1. Jakości 2. Obsłudze na wyższym poziomie 3. Niższym cenom 4. Adaptacji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb 5. Nieustannemu doskonaleniu produktu 6. Innowacji 7. Wejściu na szybko rozwijające się rynki 8. Przekraczaniu oczekiwań nabywców

8 Badania marketingowe segmentacja rynku wybór rynku docelowego plasowanie oferty ustalanie cen promocja planowanie produktu dystrybucja i sprzedaż badania i rozwój zaopatrzenie technologia usługi Rys. 1. Proces marketingu ujęcie instrumentalne

9 Marketing usług ug hotelarskich W marketingu jednym z podstawowych pojęć jest pojęcie marketingu mix. Marketing mix Marketing mix jest to zespół wewnętrznie zintegrowanych instrumentów marketingowych, którymi dany podmiot (hotel) oddziałuje na swoje otoczenie (w tym przede wszystkim rynek jako zbiór dotychczasowych i potencjalnych nabywców danego produktu).

10 Marketing usług ug hotelarskich Wyróżniamy różne koncepcje marketingu mix: Klasyczna 4P dominuje na rynku dóbr materialnych: product, price, place, promotion produkt, cena, dystrybucja, promocja. Koncepcja 4P jest odzwierciedleniem punktu widzenia sprzedawcy, ale sprzedawca musi postrzegać to, co robi przez pryzmat widzenia nabywcy, w związku z tym następuje modyfikacja 4P w 4C.

11 Marketing usług ug hotelarskich 4P product (produkt) price (cena) place (dystrybucja) promotion (promocja) 4C customer value (wartość dla klienta) cost to the customer (koszt dla klienta) convenience (wygoda nabycia) communication (komunikacja)

12 Marketing usług ug hotelarskich Instrumentarium w ramach 4P Produkt różnorodność, jakość, styl, cechy, marka, obsługa, gwarancje, reklamacje Cena katalogowa rabaty, upusty, warunki płatności/kredytu Promocja promocja sprzedaży, reklama, personel działu sprzedaży, public-relations, marketing bezpośredni Miejsce kanały dystrybucji, lokalizacja, transport

13 Marketing usług ug hotelarskich Instrumentarium w ramach 5P Produkt Cena Promocja Miejsce Personel personel bezpośrednio obsługujący klientów, personel zaplecza, wzajemne kontakty pracownik-klient, pracownik-pracownik, zaangażowanie, szkolenia, kwalifikacje, wygląd i zachowanie, motywacje i postawy

14 Marketing usług ug hotelarskich Usługa każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

15 Marketing usług ug hotelarskich Usługa zestaw działań z użyciem odpowiednich środków umożliwiających jej wykonanie, natomiast klientowi dających domniemanie należytej staranności jej wykonania a przez to zaspokojenie jego potrzeb, dzięki czemu korzystając z usługi klient kupuje jej materialny i emocjonalny skutek.

16 Obiekt w usługach hotelarskich Klient hotelu osoba fizyczna usługi noclegowe Intelekt usługi informacyjne Dobra materialne i środki niematerialne (należące do klienta) towar, rzecz środki i wartości niematerialne np. środki finansowe

17 Marketing usług ug hotelarskich Niewątpliwie usługi takie jak informacja są wysoce niematerialne, zaś w przypadku usług restauracyjnych, nabierają charakteru materialnego. Taki stan rzeczy charakteryzuje tzw. kontinuum materialności prezentujące różny stopień materialności, oferty hotelu.

18 KONTINUUM MATERIALNOŚCI Elementy materialne Elementy niematerialne gościnność bezpieczeństwo rozrywka konferencja restauracja nocleg drink bar sklep z pamiątkami wyroby cukierni hotelowej

19 Podział usług ze względu na możliwość ich indywidualizacji Stopień indywidualizacji cech usług Znaczenie personelu duże wysoki u. prawne, u. medyczne u. odnowy biologicznej u. trenerskie niski u. przewodników turystycznych, u. organizowania imprez sportowych małe u. hotelarskie u. gastronomiczne restauracji u. gastronomiczne barów szybkiej obsługi, u. teatralne i estradowe

20 Marketing usług ug hotelarskich USP CZYLI JAK STWORZYĆ UNIKALNĄ OFERTĘ W 1960 r. Rossner Reeyes, amerykański guru sprzedaży, zdefiniował pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży, które znalazło swoje stałe miejsce w praktyce biznesu. Na czym polega USP? 1. Każda oferta (również usługi) powinna zawierać propozycję pod adresem klienta: nasza usługa oferuje Ci coś szczególnego.

21 Marketing usług ug hotelarskich 2. Nasza usługa jest szczególna, nie oferuje jej konkurencja. 3. Propozycja jest atrakcyjna dla klienta. Mówiąc o naszej usłudze, musimy dać klientowi powód, dla którego miałby nas wybrać: skorzystaj z usług naszej firmy, a otrzymasz specyficzne korzyści.

22 Marketing usług ug hotelarskich Nie ma dwóch jednakowych firm hotelarskich. Dlaczego? Usługi to ludzie wyjątkowy element usługi. A ludzie różnią się między sobą: szybkością działania, wydajnością, precyzją, zapałem, optymizmem, energią, dynamiką działania.

23 Marketing usług ug hotelarskich Przy USP ważna jest właściwa prezentacja usługi. Przykład usługi hotelarskiej.

24 cechy Opis produktu Wpływ niewielki na odbiorcę np. dysponujemy 30 pokojami zalety W jaki sposób może być użyty i/lub pomóc klientowi Nieco większy wpływ na odbiorcę np. posiadamy apartamenty, cicha okolica korzyści W jaki sposób może zaspokoić potrzeby Bardzo duży wpływ na odbiorcę np. zapewniamy prywatność, miły wypoczynek w jacuzzi

25 Marketing usług ug hotelarskich Podstawowe cechy usług hotelarskich: Niematerialność. Usługi nie można dotknąć, spróbować ani zobaczyć przed dokonaniem zakupu. Niematerialność może oznaczać nieuchwytność usługi także w sensie intelektualnym, gdyż konsumentowi trudno jest sobie wyobrazić usługę przed jej nabyciem. Klient, zamiast określonego dobra, kupuje raczej proces. Z tego, że usługa nie ma wymiarów fizycznych, wynika duże ryzyko klienta.

26 Marketing usług ug hotelarskich W biznesie obowiązuje zasada: Jeżeli sprzedajesz produkt materialny staraj się go obudowywać elementami niematerialnymi, a w sytuacji sprzedaży usług buduj ich wymiar materialny.

27 Proces materializowania usług hotelarskich (z punktu widzenia klienta) Moment użytkowania Przed skorzystaniem z usługi Dowody materialne (firmy w stosunku do klienta) Przedstawiciel hotelu, fotografie gości restauracji Rzecz posiadana (firma przekazuje klientowi) Ulotka hotelu W trakcie korzystania z usługi Posiadanie dyplomów i wyróżnień w różnych konkursach np. kulinarnych, wystrój restauracyjnego wnętrza, inni klienci zakładu hotelarskiego Posiłek w restauracji, drink w barze Po skorzystaniu z usługi Reklamowanie się hotelu Karta stałego klienta

28 Marketing usług ug hotelarskich Klientowi należy dostarczyć materiału dowodowego Wywieranie wpływu na wrażenia klienta na przykładzie hotelu

29 Atmosfera otoczenia Elegancja drogie meble, skórzane fotele, pracownicy recepcji w uniformach z dobrego materiału, markowe pióra Wrażenia klienta WYSOKI STATUS Miłe przyjęcie: dobrze zaprojektowana recepcja, miły personel pierwszego kontaktu RADOŚĆ Ciepła atmosfera: życzliwy personel, otwarta komunikacja, ciepłe kolory pomieszczeń, kwiaty, rekwizyty DOBRE SAMOPOCZUCIE Profesjonalizm: dobra komunikacja, aktywne słuchanie klienta, wiedza, terminowość, rzetelność Mroczna atmosfera: ciemne meble w mrocznym, niedoświetlonym pomieszczeniu ZAUFANIE, BEZPIECZEŃST WO SMUTEK Chłodna atmosfera: brak życzliwości, klient traktowany jako kolejny numer NIEPOKÓJ

30 Marketing usług ug hotelarskich Uwagi ogólne: Meble Meble zbliżają ludzi albo dzielą. Mogą wywołać wrażenie gościnności, przytulności bądź surowości. Świadczą o statusie właściciela. Czy usytuowanie mebli dystansuje ludzi, czy zbliża? jakie informacje przekazują zabytkowe meble umieszczone w restauracji? A co komunikują meble z metalu i szkła?

31 Kolory wywołują nastrój jak muzyka. Często rolę wspomagającą odgrywa muzyka, która musi współgrać z kolorami swoim nastrojem, tonacją, rytmem i rodzajem. Wpływ kolorów na wrażenia Kolor Niebieski Zielony Pomarańczowy Żółty Wrażenie autorytet spokój, odprężenie poprawa nastroju, zmniejszenie gniewu i agresji koncentracja

32 Marketing usług ug hotelarskich Niepodzielność (nierozłączność). Oznacza ona zbieżność miejsca i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumowania. Dobra materialne są produkowane, sprzedawane, a dopiero potem konsumowane, w przeciwieństwie do nich usługi są jednocześnie świadczone i konsumowane przez konsumentów.

33 Marketing usług ug hotelarskich Klient jest obecny w trakcie świadczenia usługi i jest włączony w proces jej powstawania. Jest cechą oznaczającą niemożność fizycznego oddzielenia samej usługi od jej wykonawcy. Bezpośredni kontakt świadczącego usługę z konsumentem jest integralną częścią usługi hotelarskiej. W praktyce oznacza to, że ocena nabywanej usługi zależy bezpośrednio od umiejętności i kwalifikacji osoby świadczącej usługę.

34 Marketing usług ug hotelarskich Z punktu widzenia specyfiki usługi hotelarskiej np. gastronomicznej należy wyznaczyć granicę widoczności, która oddziela tzw. zaplecze (back stage) od front stage.

35 Marketing usług ug hotelarskich Umiejscowienie tej granicy zależy od rodzaju usługi i sposobu jej świadczenia, np. w obrębie zaplecza sportowo rekreacyjnego basenu proces usługowy odbywa się prawie w całości na oczach klienta (front stage), a operacje sprzątania pokoju w większości na zapleczu (back stage). Wytyczając tą granicę hotel powinien wziąć pod uwagę 3 pytania:

36 Marketing usług ug hotelarskich Jakiej części usługi powinien doświadczyć klient? Czy większe zaangażowanie klienta wpłynie na lepsze zrozumienie usługi i korzystniejsze wrażenia? W jaki sposób większe zaangażowanie klienta wpłynie na wydajność, skuteczność i efektywność procesu usługowego?

37 Marketing usług ug hotelarskich Trudność w standaryzowaniu usług oznacza, że z oporem poddają się one kontroli jakościowej oraz że różnią się zależnie od czasu wykonania, umiejętności i indywidualnych predyspozycji osób świadczących usługi. W celu ograniczenia niespójności usług, wiele firm podejmuje próby ich standaryzacji oraz prowadzi szkolenia dla personelu bezpośrednio włączonego w proces świadczenia usług klientom.

38 Marketing usług ug hotelarskich Nieskładowalność. Magazynowanie usług różni się od składowania towarów. Problem magazynowania usług ma charakter bardziej subiektywny i dotyczy kosztów utrzymania zapasów w przypadku powstawania wolnych mocy produkcyjnych, gdyż na przykład wolne pokoje hotelowe reprezentują nie wykorzystany potencjał, straconą możliwość sprzedaży.

39 Marketing usług ug hotelarskich Komplementarność i substytucyjność usług i dóbr materialnych. Cecha ta wskazuje na związki zachodzące między sprzedażą dóbr i usług. Mogą one mieć charakter komplementarny lub też substytucyjny.

40 Marketing usług ug hotelarskich Produkt konieczność wyróżniania Sposoby wyróżniania: różnice fizyczne (cechy, wyniki, trwałość, kompatybilność, niezawodność, styl, zastrzeżona nazwa, wystrój pomieszczeń, wyposażenie pokojów, urządzenia) różnice w dostępności (np. recepcja czynna 6-22 a 24h, fax, poczta, telefon, Internet) różnice w obsłudze (np. postawa pracowników, konsultacje, empatia) różnice cenowe (np. bardzo wysoka cena, bardzo niska cena, koszty dostępności do hotelu) różnice wizerunku (np. symbolika, atmosfera, wydarzenia, media)

41 Marketing usług ug hotelarskich Produkt cykl życia na rynku cykl życia produktu jest nabywaniem i stopniową utratą zdolności danego produktu do zaspokajania potrzeb nabywców, mówi o przebiegu stopnia akceptacji produktu przez konsumentów okres trwania produktu na rynku od momentu wprowadzenia na rynek produktu hotelu i trwa do momentu jego wycofania z rynku

42 Marketing usług ug hotelarskich Struktura usługi jako produktu Produkt wzbogacony Produkt podstawowy Rdzeń produktu

43 Marketing usług ug hotelarskich Tworzenie pakietu usług hotelarskich związane jest z podejmowaniem przez obiekt czterech podstawowych typów działalności gospodarczych, do których zaliczamy: produkcję, handel, transport i świadczenie usług (wiodąca działalność hotelarska). Pakiet usług hotelarskich jest zestawem wielu świadczeń cząstkowych. Ich celem jest zaspokajanie szeroko rozpatrywanych potrzeb gości, które podzielić można na potrzeby:

44 Marketing usług ug hotelarskich - fizyczne (głodu, pragnienia itp.), - ekonomiczne (poczucie wysokiej satysfakcji ze spełnionej usługi za niską cenę itp.), -społeczne (kontakty z innymi ludźmi, dobra zabawa itp.) - psychiczne (bezpieczeństwo, szacunek, prestiż, uznanie up.).

45 Marketing usług ug hotelarskich Stale poszerzające się potrzeby na rynku turystycznym przyczyniły się do opracowania w przedsiębiorstwach hotelarskich zestawów usług oferowanych poszczególnym segmentom rynku. Biorąc pod uwagę przede wszystkim posiadany potencjał usługowy można wyróżnić następujące przykłady pakietów usług:

46 Marketing us Marketing usług hotelarskich ug hotelarskich konferencyjny -nocleg, wyżywienie, udostępnianie sali konferencyjnej i obsługa konferencji, wystawienniczy -nocleg, wyżywienie, udostępnianie pomieszczeń i holu do ekspozycji, weekendowy -nocleg, wyżywienie, usługi rekreacyjnosportowe, na ogół sprzedawane po niższej cenie (w hotelach biznesowych, w dużych miastach), rekreacyjno-wypoczynkowy -nocleg, wyżywienie, usługi fitness i spa, okolicznościowy - (np. bankiety, wesela)- nocleg, wyżywienie, obsługa konsumpcyjna i rozrywkowa imprezy oraz inne usługi towarzyszące

47 Marketing usług ug hotelarskich Paradoksalnie w okresie spowolnienia gospodarczego w hotelach sieci Starwood wzrosło zainteresowanie produktami pakietowymi, które za wyższą cenę oferują większą gamę usług. Dlatego też hotele Sheraton w 2009 r. zainwestowały w stworzenie lub rozbudowę konceptu pięter klubowych, które oprócz pokoju, oferują dostęp do Club Lounge, gdzie goście mogą bezpłatnie zapraszać partnerów biznesowych na spotkania, korzystać z internetu. W ten sposób oszczędzają na wydatkach reprezentacyjnych.

48 Marketing usług hotelarskich CENA suma wartości jaką nabywca musi przekazać by uzyskać korzyści z posiadania o produktu lub usługi to suma pieniędzy jaką konsument musi zapłacić przy zakupie produktu lub usługi to pieniężny wyraz wartości towaru

49 Marketing usług hotelarskich Cena ujęciu marketingowym powinna umożliwić realizację strategii marketingowej hotelu oraz być dostosowana do wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania (np. wielkości popytu na usługi)

50 Marketing usług hotelarskich Cena od innych instrumentów marketingowych różni się tym, żejako JEDYNA PRZYNOSI ZYSK POZOSTAŁE TWORZĄ KOSZTY

51 Marketing usług hotelarskich Czynniki determinujące poziom cen nabywcy i ich popyt, wrażliwość na ceny konkurenci ustawodawca pośrednicy stan gospodarki zasoby hotelu cele hotelu

52 Marketing usług hotelarskich cena cena Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q Popyt nieelastyczny Popyt elastyczny

53 Marketing usług hotelarskich Metody (formuły) ustalania ceny (3C): kosztowa (cost) w postaci: przeciętny jednostkowy koszt zmienny + jednostkowy zysk lub przeciętny jednostkowy koszt całkowity + jednostkowy zysk popytowa (customers) w oparciu o wielkość popytu i zależności między popytem a ceną cen konkurencyjnych (competitors) w oparciu o cenę proponowaną przez konkurentów (niżej, na równi, wyżej)

54 Marketing usług hotelarskich Metody kształtowania ceny na podstawie popytu: 1. Wg dostarczonej klientowi wartości suma korzyści (różnica między całkowitą wartością dla klienta a całko-witym kosztem ponoszonym przez klienta w związku z produktem) kierunek na niska cenę 2. Wg wartości postrzeganej wg wyobrażenia kupującego o funkcjach produktu, marce, warunkach gwarancji, reputacji hotelu - kierunek na wysoką cenę

55 Marketing usług hotelarskich Metody kształtowania ceny na podstawie konkurencji: 1. Metoda lidera cenowego narzucającego cenę konkurentom 2. Metoda naśladownictwa wyższa, niższa, taka sama cena 3. Metoda ceny średniej 4. Ustalanie cen psychologicznych postrzeganych jako kalkulowane ze szczególną starannością

56 Marketing usług hotelarskich Przykład: Motel 2* położony przy wjeździe nie będzie proponował cen pokoi na poziomie hoteli 4* znajdujących się w centrum miasta. Powinien zbadać poziom cen w obiektach podobnych, tzn. podobnej kategorii, położonych przy wjeździe do miasta (hoteli, pensjonatów, moteli) i np. ustalić swoją cenę na poziomie średnim.

57 Marketing usług hotelarskich Strategie ceny nowego produktu 1. Cena penetracyjna cena penetracji rynku (market minus) niska cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (niższa od cen konkurencyjnych porównywalnych produktów), strategia dobra dla produktów o prostej technologii wytwarzania, łatwo dających się naśladować przez konkurencję, o wysokiej elastyczności cenowej popytu oraz gdy segment docelowy nie jest w stanie płacić ceny wysokiej strategia pozwala szybko uzyskiwać duży udział w rynku, zniechęca potencjalnych konkurentów do wejścia z nowym, podobnym produktem, kreuje duży popyt na nowości

58 Marketing usług hotelarskich Strategie ceny nowego produktu 2. Skimming zbierania śmietanki (market plus) wysoka cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (wyższa od cen konkurencyjnych, porównywalnych produktów), strategia efektywna, gdy produkty są prawdziwym nowum do tej pory nie oferowanym, w przypadku produktów wysokiej technologii, firma ma pozycję wyłącznego producenta, konkurentom trudniej wejść z nowym produktem, segment docelowy jest w stanie zapłacić wysoką cenę strategia pozwala szybciej odzyskać nakłady poniesione na rozwój nowego produktu, pozwala utrzymać popyt na niższym poziomie co zniechęca potencjalnych konkurentów, łatwiej zarządzać taką ceną, a wysoka cena kreuje wizerunek hotelu oferującego produkty wysokiej jakości.

59 Marketing usług hotelarskich Różnicowanie cen (dyferencjacja, dyskryminacja cen) polega na stosowaniu różnych od podstawowej cen (wyższych, niższych)w celu dostosowywania wielkości popytu do możliwości produkcyjnych/ usługowych firmy najczęściej jednak przybiera postać obniżek (redukcji) cen w celu dodatkowego zachęcenia nabywców do zakupu (są to dyskonta, zwane także rabatami, upustami).

60 Marketing usług hotelarskich Przykład taktyki cenowej: W hotelu 1* różnica w cenie pokoju dwuosobowego między ceną oferowaną w cenniku a ceną dla grup zorganizowanych może oscylować w okolicach 10 15% niżej za pokój. Tymczasem w hotelach 4* i 5* analogiczna różnica może sięgać 50 60%. Inne ceny są jeszcze oferowane biurom podróży. Poziom ich zależy od dotychczasowej współpracy, tj. ilości zrealizowanych osobonoclegów lub pokojonocy. Hotele stosują jeszcze inne ceny dla przedsiębiorstw, tzw. ceny korporacyjne, które są przeważnie 10 30% niższe niż te wykazane w cenniku.

61 Marketing usług hotelarskich Przykład taktyki cenowej: Stosowane są jeszcze ceny weekendowe, które oznaczają dla hoteli zlokalizowanych w miastach typu Warszawa, Poznań, Wrocław zniżkę ok.50% w stosunku do cen oficjalnych (zamiera turystyka biznesowa, a turystyka kulturowa jest mała). Inaczej jest np. w Kazimierzu Dolnym, w którym ceny weekendowe mogą oznaczać wyższy poziom niż w tygodniu.

62 Marketing usług hotelarskich Istota dystrybucji jest to zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców, to właśnie ona wieńczy działania marketingowe bowiem ostatecznie decyduje o tym, że produkt trafi do ostatecznego odbiorcy, czyli jest warunkiem realizacji produktu, a więc jego sprzedaży, dobrze opracowana strategia dystrybucji eliminuje trudności zbytu produktu.

63 Marketing usług hotelarskich W dystrybucji produktu hotelu dwie podstawowe kwestie: lokalizacja obiektu wtedy ważna dostępność do obiektu np. parking, tablice drogowe, kierunkowskazy, usytuowanie w miejscowości w centrum, przy ruchliwej drodze, poza miejscowością budowanie kanałów dystrybucji

64 Marketing usług hotelarskich Kryterium liczba szczebli pośredniczących liczba pośredników na jednym szczeblu występowanie pośredników znaczenie kanału dla hotelu rodzaje przepływających strumieni 1. krótkie 2. długie 1. wąskie 2. szerokie 1. bezpośrednie 2. pośrednie 1. podstawowe 2. pomocnicze 1. transakcyjne 2. rzeczowe Typ kanału

65 Marketing usług hotelarskich Przykład: Hotel korzysta wyłącznie z hotelowych systemów rezerwacji (ang. HRS). Rozlicza się w sposób prowizyjny lub za pomocą opłaty abonamentowej. Cechy kanału dystrybucji: musi otrzymać ofertę wg własnego standardu a nie wg wymagań klientów z rynku docelowego danego hotelu. Zapewnia jednak duże możliwości sprzedaży usług.

66 Marketing usług hotelarskich Przykład: Dystrybucja przez własny system np. Polish Prestige Hotels&Resorts. Oferta jest dostosowana do wymagań klientów z grupy docelowej. Hotel ponosi opłatę na fundusz marketingowy (raz na kwartał 2,500 zł) i opłatę jednorazową za przystąpienie do programu. W praktyce każdy hotel stosuje mieszane kanały i strategie dystrybucji dostosowane do lokalizacji, czy innych czynników.

67 Czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji (związane z ): konsumentami produktem przedsiębiorstwem pośrednikami konkurencją

68 Marketing usług hotelarskich Promocja zespół taktycznych i strategicznych środków komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i pozytywnego wyobrażenia dotyczącego przedsiębiorstwa turystycznego (regionu) i jego znanych bądź nowych produktów w celu przyciągania do nich turystów i motywowania ich do zakupu

69 Marketing usług hotelarskich Funkcje promocji Informacyjna Intensyfikująca sprzedaż Pobudzająca popyt Konkurencyjna

70 Marketing usług hotelarskich Instrumenty promocji Reklama Promocja uzupełniająca (promocja sprzedaży) Sprzedaż osobista Public relations i publicity

71 Marketing usług hotelarskich Reklama wszelka płatna forma bezosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr lub usług przez określonego nadawcę przeważnie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu

72 Promocja uzupełniająca Marketing usług hotelarskich podejmowanie krótkookresowych działań i stosowanie środków o charakterze ekonomicznym, zachęcających konsumentów do natychmiastowego zakupu, poprzez oferowanie im dodatkowych korzyści zwiększających okresowo wartość sprzedawanych produktów i usług

73 Marketing usług hotelarskich Sprzedaż osobista osobista i bezpośrednia prezentacja oferty firmy przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy

74 Marketing usług hotelarskich Public relations i publicity wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu/usługi.

75 Marketing usług hotelarskich Promocja jako proces komunikacji Nadawca/odbiorca Kodowanie Przekaz Dekodowanie Odbiorca/nadawca Sprzężenie zwrotne kanał Zakłócenia Odpowiedź

76 Przyczyny zakłóceń Marketing usług hotelarskich brak segmentacji rynku i kierowanie działań promocyjnych do nieodpowiednich grup nabywców nieprawidłowo skonstruowany przekaz promocyjny, który używa znaków i symboli niezrozumiałych dla odbiorcy bądź niezgodnych z jego postawami i poglądami, nieodpowiedni środek przekazu, co spowoduje, że przesłanie promocyjne nie trafia do wybranego odbiorcy bądź zostaje odebrane negatywnie, źle dobrany moment wysłania przekazu promocyjnego,

77 Przyczyny zakłóceń Marketing usług hotelarskich zła jakość zarówno medium przekazu, jak i samego przesłania, bardziej interesujące, lepsze jakościowo, nasycone wyrazistymi bodźcami, działania marketingowe przedsiębiorstw konkurencyjnych, psychofizyczne predyspozycje odbiorców przekazu promocyjnego, które powodują, iż odbiorcy odczytują i zapamiętują przesłanie jedynie fragmentarycznie, oddziaływanie na odbiorców osób trzecich, w tym rodziny, przyjaciół, grup społecznych i grup odniesienia, istniejąca już, wynikająca z wcześniejszych doświadczeń, negatywna postawa otoczenia wobec przedsiębiorstwa.

78 Marketing usług hotelarskich Targi i wystawy w hotelarstwie elementy budżetu imprezy targowej: Koszt stoiska, Koszt obsługi stoiska, Koszty delegacji i reprezentacji, Koszty promocji naszego udziału na targach poprzedzające, w trakcie trwania, promocja wyróżnienia na targach (po imprezie targowej).

79 Elementy programu lojalnościowego Liczba obiektów oferujących program Liczba usług objętych programem Początek promocji Sposób uzyskania karty Sposób użycia karty Premiowane punktami usługi w obiektach Zasady przyznawania punktów Sposób odbioru nagród/sposób korzystania z punktów Partnerzy Reklamacje Promocja towarzysząca Akcje charytatywne/akcje sponsorskie Szczegóły programu lojalnościowego PPH&R Prestige Club na stronie

80 Marketing usług hotelarskich Strona www hotelu: Funkcje Wymogi Zalety

81 Marketing usług hotelarskich Podstawowe wymogi: Zawartość merytoryczna cechy: informacja wyczerpująca, użyteczność informacji, sposób przedstawienia informacji (interesujący, śmieszny itp), wiarygodność i aktualność informacji. Prezentacja sztuka przedstawienia informacji, czytelność, rozwiązania graficzne, jakość opracowanych tekstów i zdjęć. Szczególna analiza pod kątem promowanych wyróżników -USP

82 Marketing usług hotelarskich Łatwość odnajdywania informacji dostępność i przejrzystość wyszukiwarki wewnętrznej, obecność linków do innych stron, licznik wejść, kwestionariusz ankiety online, gry i konkursy. Wirtualne doradztwo w zakresie możliwości pobytu turystycznego w danym miejscu. Odsyłacze (kontakty) do wyspecjalizowanego personelu w temacie szczegółowej informacji i doradztwa. Języki obce liczba języków, w których przygotowano stronę, tłumaczenie witryny, poziom dostępności informacji w różnych językach.

83 Marketing usług hotelarskich Media obecność, jakość i liczba aplikacji multimedialnych, umieszczonych na stronie. Możliwość obejrzenia filmów, czy odbycia wirtualnego spaceru po danym obszarze. Dostępność poszczególnych mediów dla przeciętnego użytkownika (nie wymaga bardzo zaawansowanego sprzętu).

84 Marketing usług hotelarskich Grupy odbiorców liczba grup, dla których przygotowano informację. Tekst i zdjęcia dzielone dla poszczególnych odbiorców (przede wszystkim turystów, inwestorów, mieszkańców, przedstawicieli mediów). Pozycjonowanie strony w sieci pozycja w wyszukiwarce google.pl czy mniej znanych. Dane teleadresowe telefon, adres, mail hotelu.

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo