Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo"

Transkrypt

1 Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

2 Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji (producentów, pośredników, firm badań marketingowych) i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczności jako całości (interakcyjność marketingu, bo mamy dwie strony wymiany). Marketing to system dostarczania odpowiedniemu nabywcy, odpowiedniego produktu, po odpowiedniej cenie, przy użyciu odpowiednich kanałów sprzedaży i odpowiedniej promocji.

3 Marketing usług ug hotelarskich MARKETING = SPRZEDAŻ MARKETING = REKLAMA

4 Marketing usług ug hotelarskich ORIENTACJA MARKETINGOWA adresowanie oferty do zdefiniowanego rynku docelowego (rynków docelowych), analizowanie i rozumienie potrzeb nabywców rynku docelowego (podejście Ph. Kotlera) oraz zachowań konkurentów (ich silnych i słabych stron oraz strategii) podejście Narvera i Slatera,

5 Marketing usług ug hotelarskich koordynacja wszystkich funkcji (i jednostek organizacyjnych) hotelu wokół zaspokajania rozpoznanych potrzeb rynku docelowego, kontrola rentowności prowadzonych działań, długookresowa perspektywa planowania i oceny działań marketingowych.

6 Marketing usług ug hotelarskich Cechy firmy zorientowanej marketingowo: 1. Prymat potrzeb nabywców. 2. Ciągła obserwacja i badania rynku (otoczenia). 3. Segmentacja rynku i stosowanie zintegrowanego instrumentarium marketingowego. 4. Dana transakcja powinna być początkiem długookresowych więzi z klientem.

7 Marketing usług ug hotelarskich Gwarancja sukcesu marketingu sukces dzięki 1. Jakości 2. Obsłudze na wyższym poziomie 3. Niższym cenom 4. Adaptacji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb 5. Nieustannemu doskonaleniu produktu 6. Innowacji 7. Wejściu na szybko rozwijające się rynki 8. Przekraczaniu oczekiwań nabywców

8 Badania marketingowe segmentacja rynku wybór rynku docelowego plasowanie oferty ustalanie cen promocja planowanie produktu dystrybucja i sprzedaż badania i rozwój zaopatrzenie technologia usługi Rys. 1. Proces marketingu ujęcie instrumentalne

9 Marketing usług ug hotelarskich W marketingu jednym z podstawowych pojęć jest pojęcie marketingu mix. Marketing mix Marketing mix jest to zespół wewnętrznie zintegrowanych instrumentów marketingowych, którymi dany podmiot (hotel) oddziałuje na swoje otoczenie (w tym przede wszystkim rynek jako zbiór dotychczasowych i potencjalnych nabywców danego produktu).

10 Marketing usług ug hotelarskich Wyróżniamy różne koncepcje marketingu mix: Klasyczna 4P dominuje na rynku dóbr materialnych: product, price, place, promotion produkt, cena, dystrybucja, promocja. Koncepcja 4P jest odzwierciedleniem punktu widzenia sprzedawcy, ale sprzedawca musi postrzegać to, co robi przez pryzmat widzenia nabywcy, w związku z tym następuje modyfikacja 4P w 4C.

11 Marketing usług ug hotelarskich 4P product (produkt) price (cena) place (dystrybucja) promotion (promocja) 4C customer value (wartość dla klienta) cost to the customer (koszt dla klienta) convenience (wygoda nabycia) communication (komunikacja)

12 Marketing usług ug hotelarskich Instrumentarium w ramach 4P Produkt różnorodność, jakość, styl, cechy, marka, obsługa, gwarancje, reklamacje Cena katalogowa rabaty, upusty, warunki płatności/kredytu Promocja promocja sprzedaży, reklama, personel działu sprzedaży, public-relations, marketing bezpośredni Miejsce kanały dystrybucji, lokalizacja, transport

13 Marketing usług ug hotelarskich Instrumentarium w ramach 5P Produkt Cena Promocja Miejsce Personel personel bezpośrednio obsługujący klientów, personel zaplecza, wzajemne kontakty pracownik-klient, pracownik-pracownik, zaangażowanie, szkolenia, kwalifikacje, wygląd i zachowanie, motywacje i postawy

14 Marketing usług ug hotelarskich Usługa każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

15 Marketing usług ug hotelarskich Usługa zestaw działań z użyciem odpowiednich środków umożliwiających jej wykonanie, natomiast klientowi dających domniemanie należytej staranności jej wykonania a przez to zaspokojenie jego potrzeb, dzięki czemu korzystając z usługi klient kupuje jej materialny i emocjonalny skutek.

16 Obiekt w usługach hotelarskich Klient hotelu osoba fizyczna usługi noclegowe Intelekt usługi informacyjne Dobra materialne i środki niematerialne (należące do klienta) towar, rzecz środki i wartości niematerialne np. środki finansowe

17 Marketing usług ug hotelarskich Niewątpliwie usługi takie jak informacja są wysoce niematerialne, zaś w przypadku usług restauracyjnych, nabierają charakteru materialnego. Taki stan rzeczy charakteryzuje tzw. kontinuum materialności prezentujące różny stopień materialności, oferty hotelu.

18 KONTINUUM MATERIALNOŚCI Elementy materialne Elementy niematerialne gościnność bezpieczeństwo rozrywka konferencja restauracja nocleg drink bar sklep z pamiątkami wyroby cukierni hotelowej

19 Podział usług ze względu na możliwość ich indywidualizacji Stopień indywidualizacji cech usług Znaczenie personelu duże wysoki u. prawne, u. medyczne u. odnowy biologicznej u. trenerskie niski u. przewodników turystycznych, u. organizowania imprez sportowych małe u. hotelarskie u. gastronomiczne restauracji u. gastronomiczne barów szybkiej obsługi, u. teatralne i estradowe

20 Marketing usług ug hotelarskich USP CZYLI JAK STWORZYĆ UNIKALNĄ OFERTĘ W 1960 r. Rossner Reeyes, amerykański guru sprzedaży, zdefiniował pojęcie unikalnej propozycji sprzedaży, które znalazło swoje stałe miejsce w praktyce biznesu. Na czym polega USP? 1. Każda oferta (również usługi) powinna zawierać propozycję pod adresem klienta: nasza usługa oferuje Ci coś szczególnego.

21 Marketing usług ug hotelarskich 2. Nasza usługa jest szczególna, nie oferuje jej konkurencja. 3. Propozycja jest atrakcyjna dla klienta. Mówiąc o naszej usłudze, musimy dać klientowi powód, dla którego miałby nas wybrać: skorzystaj z usług naszej firmy, a otrzymasz specyficzne korzyści.

22 Marketing usług ug hotelarskich Nie ma dwóch jednakowych firm hotelarskich. Dlaczego? Usługi to ludzie wyjątkowy element usługi. A ludzie różnią się między sobą: szybkością działania, wydajnością, precyzją, zapałem, optymizmem, energią, dynamiką działania.

23 Marketing usług ug hotelarskich Przy USP ważna jest właściwa prezentacja usługi. Przykład usługi hotelarskiej.

24 cechy Opis produktu Wpływ niewielki na odbiorcę np. dysponujemy 30 pokojami zalety W jaki sposób może być użyty i/lub pomóc klientowi Nieco większy wpływ na odbiorcę np. posiadamy apartamenty, cicha okolica korzyści W jaki sposób może zaspokoić potrzeby Bardzo duży wpływ na odbiorcę np. zapewniamy prywatność, miły wypoczynek w jacuzzi

25 Marketing usług ug hotelarskich Podstawowe cechy usług hotelarskich: Niematerialność. Usługi nie można dotknąć, spróbować ani zobaczyć przed dokonaniem zakupu. Niematerialność może oznaczać nieuchwytność usługi także w sensie intelektualnym, gdyż konsumentowi trudno jest sobie wyobrazić usługę przed jej nabyciem. Klient, zamiast określonego dobra, kupuje raczej proces. Z tego, że usługa nie ma wymiarów fizycznych, wynika duże ryzyko klienta.

26 Marketing usług ug hotelarskich W biznesie obowiązuje zasada: Jeżeli sprzedajesz produkt materialny staraj się go obudowywać elementami niematerialnymi, a w sytuacji sprzedaży usług buduj ich wymiar materialny.

27 Proces materializowania usług hotelarskich (z punktu widzenia klienta) Moment użytkowania Przed skorzystaniem z usługi Dowody materialne (firmy w stosunku do klienta) Przedstawiciel hotelu, fotografie gości restauracji Rzecz posiadana (firma przekazuje klientowi) Ulotka hotelu W trakcie korzystania z usługi Posiadanie dyplomów i wyróżnień w różnych konkursach np. kulinarnych, wystrój restauracyjnego wnętrza, inni klienci zakładu hotelarskiego Posiłek w restauracji, drink w barze Po skorzystaniu z usługi Reklamowanie się hotelu Karta stałego klienta

28 Marketing usług ug hotelarskich Klientowi należy dostarczyć materiału dowodowego Wywieranie wpływu na wrażenia klienta na przykładzie hotelu

29 Atmosfera otoczenia Elegancja drogie meble, skórzane fotele, pracownicy recepcji w uniformach z dobrego materiału, markowe pióra Wrażenia klienta WYSOKI STATUS Miłe przyjęcie: dobrze zaprojektowana recepcja, miły personel pierwszego kontaktu RADOŚĆ Ciepła atmosfera: życzliwy personel, otwarta komunikacja, ciepłe kolory pomieszczeń, kwiaty, rekwizyty DOBRE SAMOPOCZUCIE Profesjonalizm: dobra komunikacja, aktywne słuchanie klienta, wiedza, terminowość, rzetelność Mroczna atmosfera: ciemne meble w mrocznym, niedoświetlonym pomieszczeniu ZAUFANIE, BEZPIECZEŃST WO SMUTEK Chłodna atmosfera: brak życzliwości, klient traktowany jako kolejny numer NIEPOKÓJ

30 Marketing usług ug hotelarskich Uwagi ogólne: Meble Meble zbliżają ludzi albo dzielą. Mogą wywołać wrażenie gościnności, przytulności bądź surowości. Świadczą o statusie właściciela. Czy usytuowanie mebli dystansuje ludzi, czy zbliża? jakie informacje przekazują zabytkowe meble umieszczone w restauracji? A co komunikują meble z metalu i szkła?

31 Kolory wywołują nastrój jak muzyka. Często rolę wspomagającą odgrywa muzyka, która musi współgrać z kolorami swoim nastrojem, tonacją, rytmem i rodzajem. Wpływ kolorów na wrażenia Kolor Niebieski Zielony Pomarańczowy Żółty Wrażenie autorytet spokój, odprężenie poprawa nastroju, zmniejszenie gniewu i agresji koncentracja

32 Marketing usług ug hotelarskich Niepodzielność (nierozłączność). Oznacza ona zbieżność miejsca i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumowania. Dobra materialne są produkowane, sprzedawane, a dopiero potem konsumowane, w przeciwieństwie do nich usługi są jednocześnie świadczone i konsumowane przez konsumentów.

33 Marketing usług ug hotelarskich Klient jest obecny w trakcie świadczenia usługi i jest włączony w proces jej powstawania. Jest cechą oznaczającą niemożność fizycznego oddzielenia samej usługi od jej wykonawcy. Bezpośredni kontakt świadczącego usługę z konsumentem jest integralną częścią usługi hotelarskiej. W praktyce oznacza to, że ocena nabywanej usługi zależy bezpośrednio od umiejętności i kwalifikacji osoby świadczącej usługę.

34 Marketing usług ug hotelarskich Z punktu widzenia specyfiki usługi hotelarskiej np. gastronomicznej należy wyznaczyć granicę widoczności, która oddziela tzw. zaplecze (back stage) od front stage.

35 Marketing usług ug hotelarskich Umiejscowienie tej granicy zależy od rodzaju usługi i sposobu jej świadczenia, np. w obrębie zaplecza sportowo rekreacyjnego basenu proces usługowy odbywa się prawie w całości na oczach klienta (front stage), a operacje sprzątania pokoju w większości na zapleczu (back stage). Wytyczając tą granicę hotel powinien wziąć pod uwagę 3 pytania:

36 Marketing usług ug hotelarskich Jakiej części usługi powinien doświadczyć klient? Czy większe zaangażowanie klienta wpłynie na lepsze zrozumienie usługi i korzystniejsze wrażenia? W jaki sposób większe zaangażowanie klienta wpłynie na wydajność, skuteczność i efektywność procesu usługowego?

37 Marketing usług ug hotelarskich Trudność w standaryzowaniu usług oznacza, że z oporem poddają się one kontroli jakościowej oraz że różnią się zależnie od czasu wykonania, umiejętności i indywidualnych predyspozycji osób świadczących usługi. W celu ograniczenia niespójności usług, wiele firm podejmuje próby ich standaryzacji oraz prowadzi szkolenia dla personelu bezpośrednio włączonego w proces świadczenia usług klientom.

38 Marketing usług ug hotelarskich Nieskładowalność. Magazynowanie usług różni się od składowania towarów. Problem magazynowania usług ma charakter bardziej subiektywny i dotyczy kosztów utrzymania zapasów w przypadku powstawania wolnych mocy produkcyjnych, gdyż na przykład wolne pokoje hotelowe reprezentują nie wykorzystany potencjał, straconą możliwość sprzedaży.

39 Marketing usług ug hotelarskich Komplementarność i substytucyjność usług i dóbr materialnych. Cecha ta wskazuje na związki zachodzące między sprzedażą dóbr i usług. Mogą one mieć charakter komplementarny lub też substytucyjny.

40 Marketing usług ug hotelarskich Produkt konieczność wyróżniania Sposoby wyróżniania: różnice fizyczne (cechy, wyniki, trwałość, kompatybilność, niezawodność, styl, zastrzeżona nazwa, wystrój pomieszczeń, wyposażenie pokojów, urządzenia) różnice w dostępności (np. recepcja czynna 6-22 a 24h, fax, poczta, telefon, Internet) różnice w obsłudze (np. postawa pracowników, konsultacje, empatia) różnice cenowe (np. bardzo wysoka cena, bardzo niska cena, koszty dostępności do hotelu) różnice wizerunku (np. symbolika, atmosfera, wydarzenia, media)

41 Marketing usług ug hotelarskich Produkt cykl życia na rynku cykl życia produktu jest nabywaniem i stopniową utratą zdolności danego produktu do zaspokajania potrzeb nabywców, mówi o przebiegu stopnia akceptacji produktu przez konsumentów okres trwania produktu na rynku od momentu wprowadzenia na rynek produktu hotelu i trwa do momentu jego wycofania z rynku

42 Marketing usług ug hotelarskich Struktura usługi jako produktu Produkt wzbogacony Produkt podstawowy Rdzeń produktu

43 Marketing usług ug hotelarskich Tworzenie pakietu usług hotelarskich związane jest z podejmowaniem przez obiekt czterech podstawowych typów działalności gospodarczych, do których zaliczamy: produkcję, handel, transport i świadczenie usług (wiodąca działalność hotelarska). Pakiet usług hotelarskich jest zestawem wielu świadczeń cząstkowych. Ich celem jest zaspokajanie szeroko rozpatrywanych potrzeb gości, które podzielić można na potrzeby:

44 Marketing usług ug hotelarskich - fizyczne (głodu, pragnienia itp.), - ekonomiczne (poczucie wysokiej satysfakcji ze spełnionej usługi za niską cenę itp.), -społeczne (kontakty z innymi ludźmi, dobra zabawa itp.) - psychiczne (bezpieczeństwo, szacunek, prestiż, uznanie up.).

45 Marketing usług ug hotelarskich Stale poszerzające się potrzeby na rynku turystycznym przyczyniły się do opracowania w przedsiębiorstwach hotelarskich zestawów usług oferowanych poszczególnym segmentom rynku. Biorąc pod uwagę przede wszystkim posiadany potencjał usługowy można wyróżnić następujące przykłady pakietów usług:

46 Marketing us Marketing usług hotelarskich ug hotelarskich konferencyjny -nocleg, wyżywienie, udostępnianie sali konferencyjnej i obsługa konferencji, wystawienniczy -nocleg, wyżywienie, udostępnianie pomieszczeń i holu do ekspozycji, weekendowy -nocleg, wyżywienie, usługi rekreacyjnosportowe, na ogół sprzedawane po niższej cenie (w hotelach biznesowych, w dużych miastach), rekreacyjno-wypoczynkowy -nocleg, wyżywienie, usługi fitness i spa, okolicznościowy - (np. bankiety, wesela)- nocleg, wyżywienie, obsługa konsumpcyjna i rozrywkowa imprezy oraz inne usługi towarzyszące

47 Marketing usług ug hotelarskich Paradoksalnie w okresie spowolnienia gospodarczego w hotelach sieci Starwood wzrosło zainteresowanie produktami pakietowymi, które za wyższą cenę oferują większą gamę usług. Dlatego też hotele Sheraton w 2009 r. zainwestowały w stworzenie lub rozbudowę konceptu pięter klubowych, które oprócz pokoju, oferują dostęp do Club Lounge, gdzie goście mogą bezpłatnie zapraszać partnerów biznesowych na spotkania, korzystać z internetu. W ten sposób oszczędzają na wydatkach reprezentacyjnych.

48 Marketing usług hotelarskich CENA suma wartości jaką nabywca musi przekazać by uzyskać korzyści z posiadania o produktu lub usługi to suma pieniędzy jaką konsument musi zapłacić przy zakupie produktu lub usługi to pieniężny wyraz wartości towaru

49 Marketing usług hotelarskich Cena ujęciu marketingowym powinna umożliwić realizację strategii marketingowej hotelu oraz być dostosowana do wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania (np. wielkości popytu na usługi)

50 Marketing usług hotelarskich Cena od innych instrumentów marketingowych różni się tym, żejako JEDYNA PRZYNOSI ZYSK POZOSTAŁE TWORZĄ KOSZTY

51 Marketing usług hotelarskich Czynniki determinujące poziom cen nabywcy i ich popyt, wrażliwość na ceny konkurenci ustawodawca pośrednicy stan gospodarki zasoby hotelu cele hotelu

52 Marketing usług hotelarskich cena cena Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q Popyt nieelastyczny Popyt elastyczny

53 Marketing usług hotelarskich Metody (formuły) ustalania ceny (3C): kosztowa (cost) w postaci: przeciętny jednostkowy koszt zmienny + jednostkowy zysk lub przeciętny jednostkowy koszt całkowity + jednostkowy zysk popytowa (customers) w oparciu o wielkość popytu i zależności między popytem a ceną cen konkurencyjnych (competitors) w oparciu o cenę proponowaną przez konkurentów (niżej, na równi, wyżej)

54 Marketing usług hotelarskich Metody kształtowania ceny na podstawie popytu: 1. Wg dostarczonej klientowi wartości suma korzyści (różnica między całkowitą wartością dla klienta a całko-witym kosztem ponoszonym przez klienta w związku z produktem) kierunek na niska cenę 2. Wg wartości postrzeganej wg wyobrażenia kupującego o funkcjach produktu, marce, warunkach gwarancji, reputacji hotelu - kierunek na wysoką cenę

55 Marketing usług hotelarskich Metody kształtowania ceny na podstawie konkurencji: 1. Metoda lidera cenowego narzucającego cenę konkurentom 2. Metoda naśladownictwa wyższa, niższa, taka sama cena 3. Metoda ceny średniej 4. Ustalanie cen psychologicznych postrzeganych jako kalkulowane ze szczególną starannością

56 Marketing usług hotelarskich Przykład: Motel 2* położony przy wjeździe nie będzie proponował cen pokoi na poziomie hoteli 4* znajdujących się w centrum miasta. Powinien zbadać poziom cen w obiektach podobnych, tzn. podobnej kategorii, położonych przy wjeździe do miasta (hoteli, pensjonatów, moteli) i np. ustalić swoją cenę na poziomie średnim.

57 Marketing usług hotelarskich Strategie ceny nowego produktu 1. Cena penetracyjna cena penetracji rynku (market minus) niska cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (niższa od cen konkurencyjnych porównywalnych produktów), strategia dobra dla produktów o prostej technologii wytwarzania, łatwo dających się naśladować przez konkurencję, o wysokiej elastyczności cenowej popytu oraz gdy segment docelowy nie jest w stanie płacić ceny wysokiej strategia pozwala szybko uzyskiwać duży udział w rynku, zniechęca potencjalnych konkurentów do wejścia z nowym, podobnym produktem, kreuje duży popyt na nowości

58 Marketing usług hotelarskich Strategie ceny nowego produktu 2. Skimming zbierania śmietanki (market plus) wysoka cena nowo wprowadzanego produktu na rynek (wyższa od cen konkurencyjnych, porównywalnych produktów), strategia efektywna, gdy produkty są prawdziwym nowum do tej pory nie oferowanym, w przypadku produktów wysokiej technologii, firma ma pozycję wyłącznego producenta, konkurentom trudniej wejść z nowym produktem, segment docelowy jest w stanie zapłacić wysoką cenę strategia pozwala szybciej odzyskać nakłady poniesione na rozwój nowego produktu, pozwala utrzymać popyt na niższym poziomie co zniechęca potencjalnych konkurentów, łatwiej zarządzać taką ceną, a wysoka cena kreuje wizerunek hotelu oferującego produkty wysokiej jakości.

59 Marketing usług hotelarskich Różnicowanie cen (dyferencjacja, dyskryminacja cen) polega na stosowaniu różnych od podstawowej cen (wyższych, niższych)w celu dostosowywania wielkości popytu do możliwości produkcyjnych/ usługowych firmy najczęściej jednak przybiera postać obniżek (redukcji) cen w celu dodatkowego zachęcenia nabywców do zakupu (są to dyskonta, zwane także rabatami, upustami).

60 Marketing usług hotelarskich Przykład taktyki cenowej: W hotelu 1* różnica w cenie pokoju dwuosobowego między ceną oferowaną w cenniku a ceną dla grup zorganizowanych może oscylować w okolicach 10 15% niżej za pokój. Tymczasem w hotelach 4* i 5* analogiczna różnica może sięgać 50 60%. Inne ceny są jeszcze oferowane biurom podróży. Poziom ich zależy od dotychczasowej współpracy, tj. ilości zrealizowanych osobonoclegów lub pokojonocy. Hotele stosują jeszcze inne ceny dla przedsiębiorstw, tzw. ceny korporacyjne, które są przeważnie 10 30% niższe niż te wykazane w cenniku.

61 Marketing usług hotelarskich Przykład taktyki cenowej: Stosowane są jeszcze ceny weekendowe, które oznaczają dla hoteli zlokalizowanych w miastach typu Warszawa, Poznań, Wrocław zniżkę ok.50% w stosunku do cen oficjalnych (zamiera turystyka biznesowa, a turystyka kulturowa jest mała). Inaczej jest np. w Kazimierzu Dolnym, w którym ceny weekendowe mogą oznaczać wyższy poziom niż w tygodniu.

62 Marketing usług hotelarskich Istota dystrybucji jest to zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców, to właśnie ona wieńczy działania marketingowe bowiem ostatecznie decyduje o tym, że produkt trafi do ostatecznego odbiorcy, czyli jest warunkiem realizacji produktu, a więc jego sprzedaży, dobrze opracowana strategia dystrybucji eliminuje trudności zbytu produktu.

63 Marketing usług hotelarskich W dystrybucji produktu hotelu dwie podstawowe kwestie: lokalizacja obiektu wtedy ważna dostępność do obiektu np. parking, tablice drogowe, kierunkowskazy, usytuowanie w miejscowości w centrum, przy ruchliwej drodze, poza miejscowością budowanie kanałów dystrybucji

64 Marketing usług hotelarskich Kryterium liczba szczebli pośredniczących liczba pośredników na jednym szczeblu występowanie pośredników znaczenie kanału dla hotelu rodzaje przepływających strumieni 1. krótkie 2. długie 1. wąskie 2. szerokie 1. bezpośrednie 2. pośrednie 1. podstawowe 2. pomocnicze 1. transakcyjne 2. rzeczowe Typ kanału

65 Marketing usług hotelarskich Przykład: Hotel korzysta wyłącznie z hotelowych systemów rezerwacji (ang. HRS). Rozlicza się w sposób prowizyjny lub za pomocą opłaty abonamentowej. Cechy kanału dystrybucji: musi otrzymać ofertę wg własnego standardu a nie wg wymagań klientów z rynku docelowego danego hotelu. Zapewnia jednak duże możliwości sprzedaży usług.

66 Marketing usług hotelarskich Przykład: Dystrybucja przez własny system np. Polish Prestige Hotels&Resorts. Oferta jest dostosowana do wymagań klientów z grupy docelowej. Hotel ponosi opłatę na fundusz marketingowy (raz na kwartał 2,500 zł) i opłatę jednorazową za przystąpienie do programu. W praktyce każdy hotel stosuje mieszane kanały i strategie dystrybucji dostosowane do lokalizacji, czy innych czynników.

67 Czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji (związane z ): konsumentami produktem przedsiębiorstwem pośrednikami konkurencją

68 Marketing usług hotelarskich Promocja zespół taktycznych i strategicznych środków komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i pozytywnego wyobrażenia dotyczącego przedsiębiorstwa turystycznego (regionu) i jego znanych bądź nowych produktów w celu przyciągania do nich turystów i motywowania ich do zakupu

69 Marketing usług hotelarskich Funkcje promocji Informacyjna Intensyfikująca sprzedaż Pobudzająca popyt Konkurencyjna

70 Marketing usług hotelarskich Instrumenty promocji Reklama Promocja uzupełniająca (promocja sprzedaży) Sprzedaż osobista Public relations i publicity

71 Marketing usług hotelarskich Reklama wszelka płatna forma bezosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr lub usług przez określonego nadawcę przeważnie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu

72 Promocja uzupełniająca Marketing usług hotelarskich podejmowanie krótkookresowych działań i stosowanie środków o charakterze ekonomicznym, zachęcających konsumentów do natychmiastowego zakupu, poprzez oferowanie im dodatkowych korzyści zwiększających okresowo wartość sprzedawanych produktów i usług

73 Marketing usług hotelarskich Sprzedaż osobista osobista i bezpośrednia prezentacja oferty firmy przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy

74 Marketing usług hotelarskich Public relations i publicity wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu/usługi.

75 Marketing usług hotelarskich Promocja jako proces komunikacji Nadawca/odbiorca Kodowanie Przekaz Dekodowanie Odbiorca/nadawca Sprzężenie zwrotne kanał Zakłócenia Odpowiedź

76 Przyczyny zakłóceń Marketing usług hotelarskich brak segmentacji rynku i kierowanie działań promocyjnych do nieodpowiednich grup nabywców nieprawidłowo skonstruowany przekaz promocyjny, który używa znaków i symboli niezrozumiałych dla odbiorcy bądź niezgodnych z jego postawami i poglądami, nieodpowiedni środek przekazu, co spowoduje, że przesłanie promocyjne nie trafia do wybranego odbiorcy bądź zostaje odebrane negatywnie, źle dobrany moment wysłania przekazu promocyjnego,

77 Przyczyny zakłóceń Marketing usług hotelarskich zła jakość zarówno medium przekazu, jak i samego przesłania, bardziej interesujące, lepsze jakościowo, nasycone wyrazistymi bodźcami, działania marketingowe przedsiębiorstw konkurencyjnych, psychofizyczne predyspozycje odbiorców przekazu promocyjnego, które powodują, iż odbiorcy odczytują i zapamiętują przesłanie jedynie fragmentarycznie, oddziaływanie na odbiorców osób trzecich, w tym rodziny, przyjaciół, grup społecznych i grup odniesienia, istniejąca już, wynikająca z wcześniejszych doświadczeń, negatywna postawa otoczenia wobec przedsiębiorstwa.

78 Marketing usług hotelarskich Targi i wystawy w hotelarstwie elementy budżetu imprezy targowej: Koszt stoiska, Koszt obsługi stoiska, Koszty delegacji i reprezentacji, Koszty promocji naszego udziału na targach poprzedzające, w trakcie trwania, promocja wyróżnienia na targach (po imprezie targowej).

79 Elementy programu lojalnościowego Liczba obiektów oferujących program Liczba usług objętych programem Początek promocji Sposób uzyskania karty Sposób użycia karty Premiowane punktami usługi w obiektach Zasady przyznawania punktów Sposób odbioru nagród/sposób korzystania z punktów Partnerzy Reklamacje Promocja towarzysząca Akcje charytatywne/akcje sponsorskie Szczegóły programu lojalnościowego PPH&R Prestige Club na stronie

80 Marketing usług hotelarskich Strona www hotelu: Funkcje Wymogi Zalety

81 Marketing usług hotelarskich Podstawowe wymogi: Zawartość merytoryczna cechy: informacja wyczerpująca, użyteczność informacji, sposób przedstawienia informacji (interesujący, śmieszny itp), wiarygodność i aktualność informacji. Prezentacja sztuka przedstawienia informacji, czytelność, rozwiązania graficzne, jakość opracowanych tekstów i zdjęć. Szczególna analiza pod kątem promowanych wyróżników -USP

82 Marketing usług hotelarskich Łatwość odnajdywania informacji dostępność i przejrzystość wyszukiwarki wewnętrznej, obecność linków do innych stron, licznik wejść, kwestionariusz ankiety online, gry i konkursy. Wirtualne doradztwo w zakresie możliwości pobytu turystycznego w danym miejscu. Odsyłacze (kontakty) do wyspecjalizowanego personelu w temacie szczegółowej informacji i doradztwa. Języki obce liczba języków, w których przygotowano stronę, tłumaczenie witryny, poziom dostępności informacji w różnych językach.

83 Marketing usług hotelarskich Media obecność, jakość i liczba aplikacji multimedialnych, umieszczonych na stronie. Możliwość obejrzenia filmów, czy odbycia wirtualnego spaceru po danym obszarze. Dostępność poszczególnych mediów dla przeciętnego użytkownika (nie wymaga bardzo zaawansowanego sprzętu).

84 Marketing usług hotelarskich Grupy odbiorców liczba grup, dla których przygotowano informację. Tekst i zdjęcia dzielone dla poszczególnych odbiorców (przede wszystkim turystów, inwestorów, mieszkańców, przedstawicieli mediów). Pozycjonowanie strony w sieci pozycja w wyszukiwarce google.pl czy mniej znanych. Dane teleadresowe telefon, adres, mail hotelu.

Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż.. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji (producentów, hurtowników, detalistów,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Czym jest marketing?

Czym jest marketing? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym biznesie Czym jest marketing? Agata Kilon 19 kwietnia 2012 Czym jest marketing? 1 Marketing to: sprzedaż; promocja (min reklama) komunikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski

Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Marketing usług hotelarskich Marek Turkowski Książka zawiera kompletne studium usługi hotelarskiej jako produktu, a także zagadnień związanych z jakością, ceną i promocją usług hotelarskich. Za szczególną

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rynek w ujęciu marketingowym jest zbiorem. lają, co kupić lub sprzedać i na jakich warunkach.

Rynek w ujęciu marketingowym jest zbiorem. lają, co kupić lub sprzedać i na jakich warunkach. Wykład 5. PRODUKT I RYNEK TURYSTYCZNY 1 1. Rynek turystyczny: Rynek w ujęciu marketingowym jest zbiorem aktualnych lub potencjalnych nabywców dóbr. Najważniejszą cechą rynku jest proces wymiany infor-

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH

ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH SPORT DLA WSZYTKICH JAKO USŁUGA Interpretacja Sportu dla Wszystkich" jako usługi jest generalnie zbieżna ze spotykanymi

Bardziej szczegółowo

MARKETING-MIX. Paulina Drozda

MARKETING-MIX. Paulina Drozda MARKETING-MIX Paulina Drozda Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE, REALIZACJA I KONTROLA TAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Marketing usług logistycznych mgr Filip Januszewski

Marketing usług logistycznych mgr Filip Januszewski 1 Marketing usług logistycznych mgr Filip Januszewski Usługa - definicja niematerialna czynność lub korzyść oferowana przez jedną stronę innej, która w jej efekcie staje się właścicielem niczego Niematerialność

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Marketing Systemy motywacyjne

Marketing Systemy motywacyjne Marketing Systemy motywacyjne Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina Budownictwo (ujęcie wąskie ) Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zasady marketingu 2016/2017

Zasady marketingu 2016/2017 Zasady u 2016/2017 Katarzyna Dziewanowska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Prowadząca wykład dr Katarzyna Dziewanowska kdziewanowska@wz.uw.edu.pl Dyżur: środa, godz. 13:00-14:00,

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Marketing i komunikacja z klientem. w ekoturystyce

Marketing i komunikacja z klientem. w ekoturystyce Marketing i komunikacja z klientem w ekoturystyce Czy komunikujesz swoje ekoturystyczne atuty? Marketing bez dobrego produktu nie ma sensu Dobry produkt nie wystarczy- potrzebny jest dobry marketing! Marketing

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański

MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański MARKETING INNOWACJI dr Grzegorz Szymański MARKETING Marketing wg Kotlera: obejmuje indywidualne oraz zbiorowe działania ułatwiające i przyspieszające indywidualną wymianę w zmiennym otoczeniu poprzez produkcję,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo