O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y"

Transkrypt

1 Marketing 1

2 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć troska o klienta. Przecież w ogólnym rozrachunku powodzenie zależy właśnie od tego, czy uda się przyciągnąć wystarczająco dużą liczbę klientów gotowych odpowiednio zapłacić za to, co im oferujemy. W tym zadaniu może pomóc marketing. Definicja marketingu określa ten termin jako systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, która może zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział 1. Marketing w prostym ujęciu, to działania związane z przyciągnięciem i utrzymaniem klientów opłacalnych dla firmy. Opłacalny klient to osoba lub gospodarstwo rodzinne, które w pewnym okresie czasu przynosi określone przychody wyższe niż koszty związane z jego obsługą. Teraz trzeba zbadać, czego ludzie potrzebują i jak można wykorzystać swoje kluczowe umiejętności do zaspokojenia potrzeb wybranej grupy osób potencjalnych klientów. Myślenie marketingowe zaczyna się w momencie uświadomienia istnienia ludzkich potrzeb i pragnień. Ludzie, aby żyć potrzebują powietrza, jedzenia, ubrania, schronienia. Poza tym odczuwają silną potrzebę odpoczynku, nauki i innych usług. Potrzeby, pragnienia ludzi są zmienne. Przez potrzebę rozumiemy stan odczuwania braku czegoś (np. potrzeba żywności, mieszkania, bezpieczeństwa, przynależności do grupy). Potrzeby mogą być zaspokajane w różny sposób. Pragnienie jest zaś wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia określonej potrzeby. Potrzeby ludzkie oraz czynniki wpływające na ich zachowanie są przedstawione na schemacie poniżej: Model czynników wpływających na zachowanie konsumenta wedle Kotlera KULTUROWE * Kultura * Subkultura * Klasa społeczna SPOŁECZNE * Grupa odniesienia * Rodzina * Role i status OSOBISTE * Wiek i etap w cyklu życia * Zawód * Sytuacja ekonomiczna * Styl życia * Osobowość i ambicje zawodowe PSYCHOLOGICZNE * Motywacja * Percepcja * Proces uczenia się * Przekonania i postawy K O N S U M E N T 1 E. Michalski, Marketing podręcznik akademicki, Warszawa, PWN, 2003 r., str. 19 2

3 Teoria motywacji Maslowa hierarchia potrzeb Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Potencjalne źródła informacji o rynku * Dane statystyczne * Klienci firmy * Środki masowego przekazu * Imprezy biznesowe * Samorząd lokalny * Konkurencja * Zrzeszenia pracodawców * Kontakty osobiste Możliwości rynkowe - niezaspokojone potrzeby ludzi - można zauważyć obserwując kształtujące się w otoczeniu mody i trendy. Pierwszym składnikiem otoczenia, jest otoczenie demograficzne. W szczególności należy zebrać informacje na temat: liczby ludności zamieszkującej na terenie, który chcemy obsługiwać liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych liczby mężczyzn i kobiet w poszczególnych grupach wiekowych wykształcenia w poszczególnych grupach wiekowych zawodów przeważających wśród pracowników zatrudnionych na danym terenie struktury gospodarstw domowych ( np. rodziny typu 2+1, rodziny wielodzietnie, osoby samotne itp.). Wiek, wykształcenie, zawód, struktura gospodarstwa domowego decyduje w znacznej mierze o tym, czego ludzie potrzebują. Inne są potrzeby dzieci (np. pieluchy, zabawki, artykuły szkolne), młodzieży ( kasety, płyty, odtwarzacze, sprzęt sportowy, określone typy ubrań itp.) czy ludzi starszych (np. lekarstwa, zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie i medyczne). Wyraźne różnice można dostrzec też w potrzebach ludzi różniących się pod względem wykształcenia (np. ludzie wykształceni mają większe potrzeby związane np. z czytaniem książek, czasopism, zależy im na pełniejszym dostępie do dóbr kultury). Istotne różnice w potrzebach związane są też z płcią : zaczynając od środków higieny, ubrań, kończąc na produktach związanych z zainteresowaniami (np. sprzęt wędkarski, przybory do szycia). Kolejnym punktem, na którym trzeba skoncentrować swoją uwagę jest otoczenie ekonomiczne. Niezbędnym elementem rynku, oprócz czynnika ludzkiego, jest siła nabywcza. Siła nabywcza zależy od poziomu dochodów ludności, cen, oszczędności, zadłużenia i dostępności kredytów. 3

4 W regionach, gdzie znaczna część ludzi osiąga bardzo niskie dochody, nie ma żadnych oszczędności, a wręcz często jest zadłużona możliwości rynkowe są raczej ograniczone. Jednak nawet w takich warunkach możliwe jest prowadzenie opłacalnej działalności pod warunkiem perfekcyjnego dostosowania się do potrzeb i możliwości finansowych potencjalnych klientów. Duże znaczenie ma zebranie informacji na temat otoczenia naturalnego. W wielu regionach pomysły na działalność gospodarczą mogą wiązać się właśnie z występowaniem określonych zasobów naturalnych (przetwórstwo drewna, żwirownie, zbieranie runa leśnego, ziół itp.). Kolejnym czynnikiem, który może ułatwić rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów jest śledzenie informacji na temat zmian dotyczących techniki i technologii. Upowszechnienie samochodów wyraźnie zmniejszyło zainteresowanie koleją, a telewizja zmniejszyła czytelnictwo gazet. Jedne rynki kurczą się, inne rozrastają. Nawet w biednych regionach naszego kraju liczba posiadaczy samochodów, telewizorów, odtwarzaczy video, komputerów rośnie, co stwarza zapotrzebowanie na towary i usługi powiązane z nowymi technologiami. Podejmując wysiłek związany z rozpoznaniem makrootoczenia nie można zapomnieć o śledzeniu zmian związanych z polityką. Śledząc otoczenie polityczne konieczne jest zbieranie informacji na temat przepisów prawnych, posunięć instytucji rządowych oraz wpływów różnych grup interesu, i to zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. Liczba przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej stale się zmienia i powiększa. Wyraźnie wzrastają również wpływy różnych grup nacisku i ruchów społecznych np. ekologicznych. Wszystko to trzeba uwzględniać poszukując możliwości realizacji swojego pomysłu. Ostatnim czynnikiem, który powinien podlegać bacznej obserwacji jest otoczenie kulturowe. Społeczność, w której ludzie się wychowują kształtuje ich podstawowe potrzeby, pragnienia, zwyczaje. Ludzie żyjący w konkretnym środowisku posiadają wiele wspólnych przekonań i wartości. Marketing MIX Marketingiem MIX jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania 2. Schematycznie wygląda to następująco: Produkt * Asortyment produktów * Jakość * Wzór * Cechy * Marka * Opakowanie * Rozmiary * Serwis * Gwarancja * Przychody Cena * Cena katalogowa * Rabaty * Ulgi * Okres płatności * Warunki kredytu Dystrybucja * Kanały * Zasięg terytorialny MARKETING * Oferowany asortyment MIX * Lokalizacja * Zapasy * Transport Promocja * Promocja sprzedaży * Reklama * Personel odpowiedzialny za sprzedaż * Marketing bezpośredni * Public relations 2 P. Kotler, Marketing, Warszawa 1994, str. 89 4

5 Produkt Produkt jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż wszystko może nim być pod warunkiem znalezienia nabywcy. Może on być w postaci dobra materialnego, usługi, miejsca, organizacji, idei itd. Produkt musi być tak przedstawiony na rynku, aby wywołał potrzebę posiadania u nabywcy. Kupujący, dokonując swoich wyborów, biorą pod uwagę różne cechy produktu: fizyczne, techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne, estetyczne, mody, bezpieczeństwa eksploatacji itd. Jakość produktu jest stopniem w jakim zaspokaja on wymagania nabywców. Najogólniej klasyfikuje się produkty na konsumpcyjne (dobra nietrwałe, trwałe, usługi, dobra wygodnego zakupu itd.) i zaopatrzeniowe (surowce, materiały, wyposażenie itd.) Każdy produkt utrzymuje się na rynku przez określony czas, poniżej przedstawiony został cykl życia produktu standardowego: Podczas cyklu życia produktu standardowego wyróżnia się cztery fazy: I FAZA: WPROWADZENIE NA RYNEK Towarzyszy temu procesowi niezbyt szybko rosnąca sprzedaż, natomiast producent ponosi duże nakłady na promocję produktu, rozwój sieci handlowej, zwiększanie produkcji poprzez inwestycje. II FAZA: WZROST Na tym etapie następuje bardzo szybki przyrost sprzedaży. III FAZA: STABILIZACJA Poziom sprzedaży ustala się na określonym pułapie. 5

6 IV FAZA: SCHYŁEK Wielkość sprzedaży produktu zaczyna systematycznie maleć. Firmy zazwyczaj dysponują kilkoma lub kilkunastoma produktami, albowiem cykl życia produktów wymusza na nich poszukiwania coraz to nowych sposobów zaspokojenia potrzeb klientów. Czasem też stosuje się metody podtrzymywania (wydłużania) cyklu życia produktu poprzez wprowadzanie ulepszeń tak technologicznych, jak i estetycznych (np. wprowadzanie na rynek nowych modeli samochodów czy telewizorów). Zadaniem przedsiębiorcy jest stała obserwacja pozycji jego produktów w cyklu ich życia i odpowiednie reagowanie na wielkość posiadanych zapasów. Jest to szczególnie ważne przy produktach sezonowych, podlegających silnie wpływom mody. Przeprowadzenie analizy produktu i gruntowne zapoznanie się z jego potencjałem użytkowym jest warunkiem koniecznym do sprecyzowania systemu sprzedaży oferowanych przez nas towarów lub usług. Cena produktu Cena, obok samego produktu, jest głównym wyznacznikiem wpływającym na decyzję zakupu. Błędny poziom ceny może doprowadzić nawet do bankructwa firmy. Wyróżnia się trzy główne czynniki wpływające na poziom ceny: popyt, rentowność oraz ceny u konkurencji. Kalkulując ceny produktów należy zacząć od określenia poziomu opłacalności sprzedaży, sumując wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością i powiększając je o planowaną (oczekiwaną) stopę zysku. Rola ceny * Poziom ceny istotnie wpływa na sprzedaż * Cena jest jedyną zmienną mającą wpływ na dochód z działalności * Poziom ceny wskazuje na skuteczność firmy w obniżaniu kosztów produkcji * Poziom ceny wpływa na konkurencję * Cena jest świetnym środkiem komunikacji z klientem * Cena jest najistotniejszym kryterium wyboru klienta Elementy wpływające na kształtowanie ceny, schematycznie wyglądają następująco: Koszty Cele m. in.: zwrot inwestycji, akceptowalny zysk, wzrost sprzedaży, wzrost udziału na rynku, jakość wyrobu, równowaga konkurencyjna itd. Konkurencja CENA Klienci Polityka cenowa firmy Polityka gospodarcza rządu 6

7 Metody określania poziomu ceny Na bazie Kosztów O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Cele : * osiągnięcie założonego zysku * osiągnięcie założonej rentowności inwestycji * produkt o wysokiej jakości Na bazie konkurencji * ceny u konkurencji lub ceny odpowiedników * powoduje często, nikomu nie potrzebną, wojnę cen * należy ustalić dolny limit cen dla handlowców * należy korzystać z opinii handlowców Na bazie popytu rynkowego Jest to podejście oparte na teorii mikroekonomii, mające na celu maksymalizację zysku 3 określona przez poziom popytu na dany produkt): (cena Maksymalizacja zysku ma miejsce, gdy zysk marginalny zbliża się do zera. Metoda oparta na kliencie Korzyści produktu postrzegane przez klienta są natury: * funkcjonalnej, * finansowej, * emocjonalnej... Metoda ta polega na segmentacji rynku i uzyskaniu od klienta pieniędzy odpowiadających materialnym i niematerialnym korzyściom, które dostrzega w produkcie. Metoda uwzględnia zarówno percepcję klienta jak również konkurencję, pozwalając pozycjonować produkt w relacji do konkurencji, jednak z uwzględnieniem istotnych jego korzyści postrzeganych przez klienta. Elastyczność cenowa popytu Wykorzystując znajomość celowej elastyczności popytu, można szacować jaka będzie reakcja popytu na zaproponowaną zmianę ceny. Elastyczność cenową popytu można mierzyć wykorzystując formułę: 3 Cena x ilość = zysk całkowity. Natomiast zysk marginalny jest funkcją ilości. Opisuje on tylko przyrost całkowitego zysku z stosunku do przyrostu ilości towaru. 7

8 Procentowa zmiana wielkości popytu E c = Procentowa zmiana ceny Elastyczność cenowa może przyjmować wartości od 0 do nieskończoności. E c = 0: wielkość popytu nie zmienia się wraz ze zmianami ceny (popyt doskonale nieelastyczny, czyli bez względu na poziom ceny popyt jest na niezmiennym poziomie). E c > 1: spadek ceny zwiększa przychody firmy a wzrost ceny zmniejsza przychody (popyt elastyczny). E c < 1: spadek ceny zmniejsza przychody firmy, zaś wzrost ceny zwiększa jej przychody. E c = 1: bez względu na poziom cen, przychód nie ulega zmianie. Dystrybucja Jest procesem, który obejmuje wszelkie działania i decyzje związane z dostarczeniem wytworzonych produktów do odbiorcy końcowego (czyli: producent nabywca). Najczęściej składa się na nią transport, magazynowanie, opakowanie, zawieranie kontraktów, obsługa dostawców oraz odbiorców itd. Typowy kanał dystrybucji produktów konsumpcyjnych może wyglądać następująco: Bezpośredni kanał dystrybucji Pośrednie kanały dystrybucji Instrumenty promocji Promocja obejmuje cały szereg działań, za pomocą których przedsiębiorca komunikuje się z rynkiem. Poprzez promocje, firma kształtuje zarówno wizerunek swojego produktu, jak i swój, zachęca potencjalnych klientów do kupna określonych dóbr i usług w określonym czasie i miejscu oraz po określonej cenie, zmierza do zdobycia przewagi nad konkurencją. Promocja ma za zadanie również wpływać na usprawnienie produkcji i dystrybucji. W polityce komunikowania się firmy z rynkiem wykorzystuje się tzw. kompozycję promotion mix, na którą składają się: reklama, sprzedaż osobista, promocja dodatkowa i public relations: REKLAMA Ogłoszenia w środkach masowego przekazu; Opakowanie; Wkładki do opakowań Filmy, czasopisma firmowe Broszury i biuletyny Plakaty i ulotki; Informatory; Przedruki ogłoszeń Tablice ogłoszeniowe Szyldy; Wystawy w miejscu sprzedaży; Materiały audiowizualne; Symbole i logo PROMOCJA SPRZEDAŻY Konkursy, gry, zakłady, loterie; Premie i prezenty; Próbki Targi i pokazy handlowe Wystawy Demonstracje; Kupony; Rabaty Nisko oprocentowane kredyty Różne formy rozrywki; Wymiana produktu na nowy za dopłatą; Kupony; Sprzedaż wiązana PUBLIC RELATIONS Informacje dla prasy; Przemówienia; Seminaria Coroczne raporty Akcje dobroczynne Sponsoring; Publikacje; Relacje ze społecznościami lokalnymi Lobbying Środki identyfikacji; Czasopisma firmowe; Imprezy 8

9 MARKETING BEZPOŚREDNI Katalogi; Listy; Telemerketing Połączenia elektroniczne Telemerketing SPRZEDAŻ OSOBISTA Prezentacje oferty; Spotkania handlowe; Programy mające na celu pobudzenie sprzedaży Próbki Targi i pokazy handlowe itd. Metody wpływania na wzrost sprzedaży 4 Jest to proces na pozór dość skomplikowany, jakkolwiek poniżej przedstawione tabele praktycznie w całości przedstawiają jego składniki na poszczególnych etapach sprzedaży: Wpływ na klientów * bezpłatne próbki * kupony rabatowe * podarunki * zwroty pieniędzy za zakup dokonany w określonym czasie * wymiany z bonifikatą starego sprzętu na nowy * loterie Wpływ na hurtowników * premie za zakup powyżej określonej kwoty * wydawanie towaru nieodpłatnie po zakupie określonej jego ilości * ekspozycje towaru * handlowe konkursy dla dealerów, hurtowników upusty dla hurtowników Wpływ na sprzedawców * premie za wzrost sprzedaży * konkursy na najlepszego sprzedawcę * dokształcanie sprzedawców Tworzenie ogłoszeń reklamowych Reklama jest podstawowym narzędziem promocji. Aby przekaz reklamy był skuteczny, musi być oryginalny. Reklama praktycznie w każdej formie utrwala obraz, cechy i markę produktu w świadomości ewentualnego nabywcy szczególnie przez wielokrotne rozpowszechnianie jej przekazów, bowiem charakteryzuje się znaczną ekspresją i posługuje się wieloma środkami przekazu. W praktyce każde przedsiębiorstwo używa wszystkich możliwych sposobów reklamowych, by dotrzeć do klienta i przekonać, iż ich produkt jest najlepszy. Warto zaznaczyć również, iż dla małego biznesu zasadnicze media reklamowe to: 4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych Ukraińskiego Stowarzyszenia Inkubatorów Przedsiębiorczości, moduł dla doradców przedsiębiorczości, Kijów

10 * Miejsca sprzedaży: np. okna wystawowe, rozmieszczenie produktów w sklepie, strój pracowników sklepu itd. * Gadżety: firmowe czapki, koszulki, reklamówki itp. * Miejsca publiczne: napisy, tablice umieszczane na ścianach budowli lub specjalnych stelażach, reklamy w transporcie miejskim, * Media bezpośrednie: katalogi, broszury, prospekty tzw. telemarketing itd. * Media drukowane: ogłaszania w gazetach, czasopismach, magazynach, książkach telefonicznych, kalendarzach itd. * Media audio-wizualne: internet, i dość drogie reklamy telewizyjne, radiowe, w kinach lub na imprezach itd. Specjaliści, tworząc reklamę, korzystają z różnych formuł,schematów, modeli itd. do najbardziej znanych należą: * SLB (stay, look, buy zatrzymaj się, spójrz, kup); * AIDA (attention, interest, desire, action zwrócenie uwagi, wzbudzenie zainteresowania, pragnienie zakupu, działanie zakup); * AIDCAS (attention, interest, desire, conviction, action, satsfaction uwaga, zainteresowanie, życzenie, przekonanie, działanie, satysfakcja); * DIPADA (definition, identification, proof, acceptance, desire, action definicja potrzeby, identyfikacja możliwości i zaspokojenia, ocena wybranych alternatyw zakupu, akceptacja, życzenie posiadania i dokonanie zakupu); * DAGMAR (defining advertising goals for measuring advertising results nieświadomość, świadomość, zrozumienie, przekonanie, działanie) 5. Dla wsparcia reklamy stosuje się często tzw. propagandę handlową, wdrażaną najczęściej w formie artykułów sponsorowanych, wywiadów w środkach masowego przekazu, organizacji konferencji prasowych, publikacji raportów i sprawozdań finansowych. Przykład zasad tworzenia ogłoszenia reklamowego w prasie * Wyróżniaj się zdjęcia, rysunki, logo itd. * Przedstaw kilka ofert w jednym ogłoszeniu tylko usługi i wyroby powiązane ze sobą * Wyrażaj się jasno bez zamieszania, zrozumiałe itd. * Przyciągnij uwagę czcionka, tło itd. * Podkreśl zalety Twojego przedsiębiorstwa główne cechy, atuty itd. * Nie rób duszącego tłoku wizualne ujęcie, odstępy itd. * Udzielaj zwięzłych, ale wyczerpujących informacji tylko konkrety * Pamiętaj o cenie uzasadnij wysokość ceny i warunki płatności * Podtrzymuj napięcie podaj terminy wyczerpania zapasów itd. W trakcie procesu kupna sprzedaży dochodzi do negocjacji handlowych, które składają się z następujących faz: * nawiązania kontaktu, którego celem jest stworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy partnerami negocjacji rozmowa nie musi dotyczyć bezpośrednio procesu kupna sprzedaży; * analizy klienta i jego potrzeb (w tej fazie handlowiec obserwuje klienta, wysłuchuje jakie są jego potrzeby i oczekiwania); * sprecyzowania oferty produktu (maksymalnie odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom klienta); 5 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Kraków 1995, str

11 * argumentacji (kiedy klient zgłasza swoje wątpliwości, a sprzedawca stara się je rozwiać na korzyść oferowanego produktu); * konkluzji (w sprzyjających okolicznościach prowadzącej do finalizacji zakupu lub też odłożenia takiej decyzji w czasie). Badania rynkowe wykazują, że zadowolony klient dzieli się swym zadowoleniem z 2 innymi osobami, natomiast niezadowolony średnio z 8 10 osobami. Przykładowy plan marketingowy 6 CZĘŚĆ PLANU ROZWIĄZYWANY PROBLEM I. Cel II. Rynek docelowy III. Pozycja produktu IV. Marketing MIX (produkt, cena, dystrybucja, promocja) V. Kontrola realizacji planu VI Budżet Co chce się osiągnąć w wyniku realizacji planu? Na kogo będzie skierowana uwaga i oddziaływanie rynkowych instrumentów? Czym chce się zdobyć klienta? Jakim zestawem instrumentów zamierza się zrealizować cel? W jaki sposób zamierza się sprawdzać i oceniać uzyskane wyniki? Ile będzie kosztowało wykonanie planu? ZAWARTOŚĆ * wskaźnik udziału w rynku, * wielkość sprzedaży, * kwota marży brutto, * wejście na nowy rynek, * poprawa image firmy. * miejsce potencjalnych, * nabywców w strukturze segmentowej rynku, * charakterystyka nabywców (potrzeby, możliwości, motywy i wzorce rynkowych zachowań), * pojemność i chłonność rynku. * najważniejsze preferencje nabywców, * pozycja towarów konkurencyjnych, * mocne i słabe strony własnego produktu, * cechy produktu dające mu największe szanse zauważenia. * produkt (funkcje, marka, opakowanie, usługi itp.), * forma i warunki finansowe przekazania produktu nabywcy, * miejsce sprzedaży, kanały dystrybucji, * program promocji (media itp.). * wielkości kontrolne, * metody analizy wyników, * sposób pomiaru. * koszty stałe (np. kampania reklamowa, projekty nowych produktów), * koszty zmienne (np. koszty transportu, prowizje akwizytorów, premie od zakupów), * koszty całkowite jednostkowe przy planowanej wielkości sprzedaży. Rola i znaczenie konkurencji Konkurencję stanowią firmy obsługujące tych samych klientów i oferujące te same lub zbliżone produkty. Przedsiębiorca powinien gromadzić informację o strategii konkurentów, ich celach, mocnych i słabych stronach. Znajomość konkurencji jest niezbędna, aby przewidzieć jej posunięcia lub wiedzieć którego konkurenta zaatakować. Decyzja o walce z konkurencją wymaga jednak bardzo dużych nakładów, dlatego często lepszym rozwiązaniem okazuje się być skoncentrowanie swojej strategii na jednym produkcie i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. A jaka może być uczciwa i nieuczciwa konkurencja? 6 Źródło: Podstawy marketingu, J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s

12 UCZCIWA NIEUCZCIWA A możesz zdefiniować własnych, ewentualnych, konkurentów (gdybyś prowadził działalność gospodarczą)? POTENCJALNI REALNI Jako podsumowanie rozdziału, niżej przedstawiamy najczęstsze błędy marketingu 7, na które warto zwracać uwagę: * kierowanie się bardziej własnymi potrzebami i gustami, niż potrzebami i gustami klientów * nierzetelną ocenę rynku ze względu na liczbę potencjalnych klientów * brak rozmów z klientami przed zamówieniem większych ilości towarów na sprzedaż * złą ocenę rzeczywistości rynku docelowego, czyli grupy osób rzeczywiście potrzebujących produktu * niedocenianie konkurencji * zaniedbywanie prób sprzedaży nowego produktu w okresie intensywnej sprzedaży produktu już wprowadzonego na rynek * zaniechanie wprowadzenia nowej techniki marketingu w czasie, gdy poziom sprzedaży jest zadowalający * przeoczenie tendencji występujących na rynku i wpływających na zmniejszenie popytu na produkt lub usługę firmy * brak analizy możliwości innych zastosowań produktu 7 R. R. Gallagher, Mała Firma to takie proste, Signum, Kraków 1992, s

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo