Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne

2 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BAJER, Magdalena (1934- ). Pokorscy / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 146) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 1 (2010), s Pokorski (rodzina) 2.Pokorski, Mieczysław Grzegorz 3.Pokorski, Stefan (1942- ) 4. Rody Polska w. 00:929 BZCz 25277/2010 BAJER, Magdalena (1934- ). Wiktorowie. Cz. 1, Siedlisko / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 146) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Wiktor (rodzina) 2. Rody Polska 00:929 BZCz 25278/2010 BANIECKI, Adam. Dokument elektroniczny / Adam Baniecki. - Streszcz. ang. // Archiwista Polski. - R. 14, nr 3 (2009), s Dokumenty elektroniczne archiwistyka 00:004:930 BZCz 25279/2010 CHUCHRO, Ewa. Audiobooki - książki do słuchania / Ewa Chuchro // Nowe Książki , nr 2, s Książki mówione historia 00 BZCz 25280/2010 DYER, Jeffrey H. DNA innowatora / Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 1, s Innowacje 2. Przedsiębiorcy 00 BZCz 25281/2010 GŁOWACKI, Marian (1942- ). Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. - T. 34 (2008), s Częstochowskie Towarzystwo Naukowe 2. Nauka organizacje Polska od 2001 r. 3. Częstochowa (woj. śląskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Kalendarium 00 BZCz 25282/2010 HAŁAS, Elżbieta (1954- ). Kody kreskowe, tagi radiowe i co dalej... / Elżbieta Hałas // Logistyka , nr 4, s Kody kreskowe 2. RFID 3. Logistyka gospodarcza 00:004 BZCz 25283/2010 HÜBNER, Piotr. Nauka resortowa / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 115) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Tworzenie instytutów badawczych w Polsce w drugiej połowie lat Nauka instytuty Polska r. 00 BZCz 25284/2010 KOZIELECKI, Józef (1936- ). Zbyt mało uczonych, zbyt dużo naukowców / Józef Kozielecki. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi 00 BZCz 25285/2010 3

4 MAJEWICZ, Alfred Franciszek (1949- ). Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : [Cz.] 4, Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim z Sachalinu do Bronisława Piłsudskiego w Japonii / Alfred F. Majewicz. - Streszcz. ang. // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 54 (2009), s Piłsudski, Bronisław ( ) 2. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zbiory 3. Ajnowie życie codzienne r. 4. Japonica zbiory Polska 5. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo zbiory 6. Listy japońskie r. 00:80/81:01/02 BZCz 25286/2010 MICHAŁEK, Rudolf (1941- ). Oceniać naukę i jej twórców według właściwych kryteriów / Rudolf Michałek. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka Polska od 1989 r. 00 BZCz 25287/2010 MULLIGAN, Adrian. Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska: odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia : postawy wobec recenzji partnerskiej / Adrian Mulligan ; tł. Tomasz Olszewski. - Streszcz. ang. // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Recenzje naukowe metody 00 BZCz 25288/2010 NOWAK, Piotr (1958- ). [Badania ilościowe nauki - recenzja] / Piotr Nowak // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Zawiera rec. książki: Badania ilościowe nauki : podejście bibliometryczne i webometryczne / Irena Marszakowa-Szajkiewicz. - Poznań, Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (1941- ). Badania ilościowe nauki 2. Recenzje naukowe 00:311:51 BZCz 25289/2010 NOWAK, Piotr (1958- ). Samopublikowanie : stara metoda - nowy sens w dobie e-science / Piotr Nowak. - Streszcz. ang. // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Nauka socjologia 00:004 BZCz 25290/2010 OLEŃSKI, Józef. Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce / Józef Oleński // Realia i co Dalej , nr 4, s Fragm. książki. 1. Informacja zarządzanie 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Systemy informatyczne zarządzania 00:004:005:316 BZCz 25291/2010 PAŁOSZ, Witold. Amerykańskie laboratoria narodowe / Witold Pałosz // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Laboratoria Stany Zjednoczone 2. Szkolnictwo wyższe Stany Zjednoczone 00:378 BZCz 25292/2010 SZNAJDER, Gabriela. Kontakty Akademii Umiejętności z Biblioteką Kórnicką w latach / Gabriela Sznajder. - Streszcz. ang. // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. - Z. 29 (2009), s Biblioteka Kórnicka PAN 2. Polska Akademia Umiejętności 3. Kórnik (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo w. 4. Kraków (woj. małopolskie) nauka w. 00:01/02 BZCz 25293/2010 WEGER, Tobias. Von Schlesien ins Oldenburger Land : eine Wissenschafts- und Kulturgeschichtliche Spurensuche / Tobias Weger. - Streszcz. pol., czes. // Śląska Republika Uczonych. - Vol. 3 (2008), s Oldenburg (Niemcy ; okręg) kultura od 1945 r. 2. Oldenburg (Niemcy ; okręg) nauka od 1945 r. 3. Śląsk kultura od 1944 r. 4. Śląsk nauka od 1944 r. 00:008 BZCz 25294/2010 4

5 WRÓBEL, Łukasz. Encyklopedia : o t(r)opologii projektu oświecenia / Łukasz Wróbel. - Streszcz. ang. // Sztuka i Filozofia. - Nr 32 (2008), s Encyklopedie historia 00 BZCz 25295/2010 ZAJĄC, Marzena. Bezpieczeństwo danych : czynnik ludzki najsłabszym ogniwem zabezpieczeń / Marzena Zając, Przemysław Sasnal. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informacje niejawne ochrona 2. Manipulacja (psychol.) 3. Socjotechnika 00:316 BZCz 25296/2010 BABIŃSKI, Jarosław: Służyć prawdzie zob. poz BARUK, Jerzy: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych zob. poz BARUK, Jerzy: Problemy zarządzania działalnością innowacyjną zob. poz DOBRZYŃSKI, Andrzej: Amor veritatis zob. poz GRODZISKI, Stanisław: Janineum - rola i zasługa zob. poz KALINOWSKI, Bartosz: Innowacje w strategii przedsiębiorstwa zob. poz MACIĄG, Artur: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Model potrójnej pętli a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Rola przedsiębiorstw odpryskowych tworzonych przy uniwersytetach w transferze wiedzy i technologii zob. poz OLEŃSKI, Józef: Rola informacji w funkcjonowaniu państwa zob. poz POLAK, Ewa: [Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów - recenzja] zob. poz SROKA, Karol: Zarządzanie informacją w administracji publicznej zob. poz STROŃSKA-PRZYBYŁA, Joanna: Przyczynek do historii biblioteki Archiwum Państwowego w Pszczynie zob. poz ULASIEWICZ, Michał: Pojęcie i rodzaje informacji publicznej zob. poz WIETESKA, Grażyna: Bezpieczeństwo strumienia informacji zob. poz WOŹNIAKOWSKI, Krzysztof: Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach zob. poz ŻUKOWSKI, Marek: Gawęda uczonego zob. poz Informatyka CZUBOCHA, Krzysztof. Internet - narzędzie komunikacji czy izolacji społecznej? / Krzysztof Czubocha, Małgorzata Paszkowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Uzależnienie od komputera 4. Więź społeczna 004:316 BZCz 25297/2010 DŁUGOSZ, Piotr. Homo internetus wśród młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet a uczniowie Polska 2. Uczniowie gimnazjów socjologia 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych socjologia 4. Krosno (woj. podkarpackie ; okręg) socjologia od 2001 r. 5. Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg) socjologia od 2001 r. 004:316 BZCz 25298/2010 GRABOWSKI, Mariusz. IT governance - nowy paradygmat zarządzania sferą informatyczną / Mariusz Grabowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s

6 Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Przedsiębiorstwo komputeryzacja zarządzanie 004:005 BZCz 25299/2010 IWAŃSKI, Piotr. Czy informatyka doskonali człowieka sama przez się? / Piotr Iwański. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Antropologia filozoficzna historia 2. Etyka historia 3. Informatyka filozofia historia 004:17 BZCz 25300/2010 KISIELNICKI, Jerzy (1939- ). Technologie wirtualne jako narzędzia wspomagające procesy transformacji / Jerzy Kisielnicki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 3/4/2009, nr 1/4, s Gospodarka elektroniczna 2. Rzeczywistość wirtualna 3. Zarządzanie wiedzą 004 BZCz 25301/2010 KUPCZYK, Radosław. Rola informatyki społecznej we współczesnym świecie / Radosław Kupczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informatyka socjologia 004 BZCz 25302/2010 KURAŚ, Marian. Informatyka a coraz nowsze pojęcia informatyczne / Marian Kuraś. - Bibliogr. - Netogr. // E-Mentor , nr 4, s Informatyka terminologia 2. Semantyka lingwistyczna 004:80/81 BZCz 25303/2010 LLOYD, Seth (1960- ). Prywatność w kwantowym Internecie / Seth Lloyd. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 11, s Internet prognozy 2. Komputery prognozy 3. Mechanika kwantowa 004:53 BZCz 25304/2010 PODRÓŻNY, Jan. Spoza matriksu / Jan Podróżny, Teresa Święćkowska // Bez Dogmatu. - Nr 81 (2009), s Internet 004 BZCz 25305/2010 PUT, Dariusz. Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych / Dariusz Put, Piotr Soja, Janusz Stal. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Struktury danych 004 BZCz 25306/2010 SCHMEIDEL, Agnieszka. Wybrane aspekty kształtowania się wynagrodzeń pracowników branży informatycznej / Agnieszka Schmeidel. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informatycy płace Polska od 2001 r. 004:331 BZCz 25307/2010 SIEŃKO, Anna. Budujemy mądrzejszy świat / Anna Sieńko ; rozm. przepr. Lech Piesik // Gazeta Bankowa , nr 01, s IBM Polska 2. Przemysł komputerowy Polska 3. Zarządzanie strategiczne Polska 004 BZCz 25308/2010 6

7 SREBRNY, Marian. Testowanie wiarygodności kryptograficznych zabezpieczeń gospodarki elektronicznej / Marian Srebrny, Piotr Such. - Bibliogr. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Automaty komórkowe 2. Gospodarka elektroniczna 3. Szyfry 004 BZCz 25309/2010 STAL, Janusz. Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego / Janusz Stal, Dariusz Put, Piotr Soja. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet 2. Telefonia komórkowa 004 BZCz 25310/2010 WOJDOWSKA, Monika. Powstanie i rozwój blogów / Monika Wojdowska. - Streszcz. ang. // Problemy Komunikacji Społecznej , nr 1, s Blogi socjologia 2. Reklama internetowa 004:659 BZCz 25311/2010 WOLSKA-DŁUGOSZ, Małgorzata. Internet - przyszłość komunikacyjna? / Małgorzata Wolska-Długosz. - Bibliogr. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet prognozy 2. Komunikacja społeczna 004:316 BZCz 25312/2010 ADAMSKI, Andrzej: Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy zob. poz ADAMUS, Arleta: Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zob. poz AUKSZTOL, Jerzy: Asymetria informacji w projektach informatycznych - studium przypadku zob. poz BANIECKI, Adam: Dokument elektroniczny zob. poz BOŁTUĆ, Piotr: Przyczynek do teorii wirtualnej rozrywki - recenzja Homo players zob. poz BORCUCH, Artur: Pożyczki społecznościowe na świecie i w Polsce zob. poz BOURNE, Keith: Online Student Profiles: stay-at-home mothers and work-at-home mothers zob. poz BUDOWANIE społeczności 2.0 zob. poz CĘCELEK, Grażyna: Technologia informacyjna w procesie edukacji zob. poz CYWKA, Monika: Scentralizowany system zarządzania i kontroli rozproszonej sieci Centrów Dystrybucyjnych zob. poz CZUPRYK, Agnieszka: Organizacje wirtualne z perspektywy teorii sieci i realiów globalizacji zob. poz DĄBROWSKA, Anna: Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego zob. poz DĄBROWSKI, Tomasz Jarosław: Tożsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtujący jego reputację zob. poz GALEWSKI, Tomasz: Wpływ upowszechniania się cyberslackingu na wydajność pracy zob. poz GARSKI, Krzysztof: Ostatni taki rok zob. poz GRABOWSKA, Agata: Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? zob. poz GRZEGORCZYK, Wojciech: Analiza oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków zob. poz HAGIU, Andrei: Jaka jest twoja strategia współpracy z firmą Google? zob. poz HAŁAS, Elżbieta: Kody kreskowe, tagi radiowe i co dalej... zob. poz HEMP, Paul: Śmierć z nadmiaru informacji zob. poz KOLCZYŃSKI, Janusz Piotr: W sprawie niektórych autorskich praw osobistych pracownika do programu komputerowego oraz wyczerpania autorskich praw majątkowych on-line zob. poz KOROL, Łukasz: Nowy paradygmat relacji bank - klient w bankowości elektronicznej zob. poz KRAWCZYK-WASILEWSKA, Violetta: E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej zob. poz

8 KRZYSZTOFEK, Kazimierz: Hiperpieniądz czyli va banque zob. poz KUSIO, Tomasz: Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów zob. poz LAMBERTI, Maria: Uninettuno - międzynarodowy uniwersytet na odległość zob. poz LAURMAN-JARZĄBEK, Edyta: Wirtualny świat jako źródło wsparcia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS zob. poz MAKOWIEC, Marek: Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy zob. poz MALINOWSKI, Mariusz: Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... zob. poz MAZUR, Adam: Kierunki zastosowań Internetu w przedsiębiorstwach turystycznych zob. poz MAZUR, Adam: Możliwości rozwoju turystyki za pomocą Internetu zob. poz MICZKA, Tadeusz: Geneza i metamorfozy teatru multimedialnego zob. poz MICZKA, Tadeusz: Ikonizacja słowa w kulturze - fakty, teorie i domysły zob. poz MOYER, Michael: Wszechobecna TV zob. poz NIEREBIŃSKI, Roman: Firmowe witryny internetowe zob. poz NOWAK, Piotr: Samopublikowanie : stara metoda - nowy sens w dobie e-science zob. poz OLEŃSKI, Józef: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce zob. poz PANEK, Emil: Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia zob. poz PARYS, Tomasz: Na styku informatyki i zarządzania zob. poz PASZKIEL, Szczepan: Bezdotykowe przeszukiwanie Internetu oparte o koncepcje Brain Computer Interface, na podstawie wyników badań elektroencefalograficznych w koncepcji zarządzania organizacją zob. poz PIETKUN, Paweł: Koniec phishingu zob. poz PRINKE, Rafał Tadeusz: Profesor Jerzy Wisłocki pionier komputeryzacji nauk humanistycznych zob. poz RAMIĄCZEK, Agnieszka: Specyfika komunikacji w Internecie zob. poz RELICH, Marcin: Modelowanie rozmyto-neuronowe w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa zob. poz ROJEWSKI, Patryk: Rzeczywista nierzeczywistość czyli problem realizmu w grach komputerowych zob. poz RYBAK, Anna: Koncepcja kształcenia studentów w zakresie systemów e-learningowych zob. poz RZEŹNIK, Małgorzata: [Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - recenzja] zob. poz SADECKI, Bogdan: Kierunki rozwoju, ewolucja systemów klasy ERP zob. poz SĘDEK, Anna: Komputerowe wspomaganie oceny działalności proekologicznej przedsiębiorstw zob. poz SITKO, Jacek: Gospodarka materiałowa w dobie rozwoju informatyzacji zob. poz SIUDA, Piotr: Eksperymenty psychologiczne w Internecie - opis metody zob. poz SIWICKI, Maciej: Ochrona przed niepożądaną informacją elektroniczną zob. poz SŁYK, Jan: Twórczość czy algortym? zob. poz SMOLORZ, Bogumiła: Uwarunkowania e-sprzedaży polskich przedsiębiorstw zob. poz SOJA, Piotr: Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem zob. poz SOŁTYSIK, Paweł: Komunikowanie masowe w internecie jako przestrzeni publicznej zob. poz STRIKER, Małgorzata: Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej zob. poz STRZELECKI, Artur: Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny zob. poz SURMACZ, Tomasz: Narzędzia informatyczne a zarządzanie łańcuchami dostaw zob. poz SZPLIT, Marcin: Narzędzia pomiaru efektywności funkcjonowania systemów informatycznych zob. poz SZUMLEWICZ, Katarzyna: Przytulano i fasolki czyli na forach o ciąży zob. poz ŚWIDEREK, Łukasz: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii zob. poz TORUŃSKI, Janusz: Rachunek opłacalności inwestycji w systemy CRM - na przykładzie firmy handlowej zob. poz TURSKA-KAWA, Agnieszka: Nowy wymiar tożsamości - psychologiczne aspekty blogów zob. poz

9 WACH, Dagmara: Negatywne oddziaływanie Internetu na działalność przedsiębiorstw zob. poz WACH, Marlena: Spam a marketing szeptany zob. poz WALESZCZUK, Zbigniew: Globalizacja technologiczna a jej kulturowe konsekwencje zob. poz WĄSOWSKA, Paula: Organizacja 2.0: firma bez barier zob. poz WOLNIAK, Radosław: Informacje projakościowe na stronach internetowych urzędów miejskich w Zagłębiu zob. poz WRÓBEL, Monika: E-dziennik jako narzędzie wspierające proces edukacji szkolnej zob. poz WRÓBEL, Sylwester: Niektóre zagadnienia elektronicznego głosowania i parlamentu w Stanach Zjednoczonych zob. poz WYRĘBEK, Henryk: Wdrażanie systemu CRM w firmie handlowej - etap wyboru oprogramowania zob. poz ZAJĄC, Maria: Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów zob. poz ZALEGA, Tomasz: Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej zob. poz ZAMOJSKI, Jerzy: Technologie informacyjne (IT) i powiązane uwzględnione w koncepcji Cool Earth 50 zob. poz Zarządzanie. Biurowość AUKSZTOL, Jerzy. Asymetria informacji w projektach informatycznych - studium przypadku / Jerzy Auksztol. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Systemy informatyczne zarządzania stosowanie 005:004 BZCz 25313/2010 BRETT, Jeanne M. (1945- ). Zarządzanie zespołami wielokulturowymi / Jeanne Brett, Kristin Behfar, Mary C. Kern. Warto zrozumieć lokalną kulturę / Sanjay Dube. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Komentarz. 1. Zarządzanie międzykulturowe 005 BZCz 25314/2010 BUGDOL, Marek. Możliwości stosowania teorii systemu w zarządzaniu jakością / Marek Bugdol. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Teoria systemów stosowanie 2. Zarządzanie jakością 005 BZCz 25315/2010 CYWKA, Monika. Scentralizowany system zarządzania i kontroli rozproszonej sieci Centrów Dystrybucyjnych / Monika Cywka. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. ERP (informat.) 2. Łańcuch dostaw zarządzanie 005:004 BZCz 25316/2010 FLORCZAK, Waldemar. Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych / Waldemar Florczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 55, nr 2 (2010), s Gospodarka oparta na wiedzy badanie metody 005:33 BZCz 25317/2010 GADOMSKA-LILA, Katarzyna. Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej - wyniki badań / Katarzyna Gadomska-Lila. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Kultura organizacyjna a innowacje 005 BZCz 25318/2010 9

10 GASPARSKI, Wojciech (1936- ). Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu / Wojciech Gasparski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 4, s Teoria poznania a zarządzanie 2. Zarządzanie teoria 005:1 BZCz 25319/2010 GRYCUK, Adrian. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean / Adrian Grycuk. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Zarządzanie metody 005 BZCz 25320/2010 GUZ, Hubert. Monitoring i ewaluacja jako narzędzia wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze / Hubert Guz // Ekonomia Społeczna , nr 2, s Fundusze strukturalne UE Polska 2. Zarządzanie projektami Polska 005:339.7/.9 BZCz 25321/2010 JURCZAK, Marcin. Różne rozumienie outsourcingu / Marcin Jurczak // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Outsourcing 005 BZCz 25322/2010 KARDAS, Jarosław Stanisław. Kariera menedżerów oparta na kompetencjach / Jarosław Stanisław Kardas. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. - Nr 80 (2009), s Kariera planowanie 2. Menedżerowie przydatność zawodowa 005 BZCz 25323/2010 KONIECZNY, Jerzy. Zarządzanie ryzykiem w procesie kształcenia na kierunku administracja / Jerzy Konieczny. - Streszcz. ang. // Studia Administracyjne. - Nr 1 (2009), s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 25324/2010 KOROL, Tomasz. Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej / Tomasz Korol. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Logika rozmyta stosowanie 2. Ryzyko kursowe 3. Upadłość prognozy metody 005 BZCz 25325/2010 KUSIO, Tomasz. Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów / Tomasz Kusio. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Gospodarka elektroniczna 2. Handel elektroniczny 3. Przedsiębiorczość akademicka 005:378:004 BZCz 25326/2010 LASZCZAK, Mirosław. Wyobraźnia w myśleniu strategicznym / Mirosław Laszczak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 25327/2010 LENART, Anna. Systemy ERP a efektywność zarządzania organizacją / Anna Lenart. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. ERP (informat.) 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 25328/

11 LICHTARSKI, Janusz Marek. Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie / Janusz Marek Lichtarski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie teoria 005 BZCz 25329/2010 MAKOWIEC, Marek. Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy - analiza porównawcza / Marek Makowiec, Tomasz Bober. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Outsourcing 2. Telepraca 005:331 BZCz 25330/2010 MARSZAŁEK, Anna. Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie / Anna Marszałek. - Bibliogr. // E-Mentor , nr 4, s Inkubatory przedsiębiorczości kraje Unii Europejskiej 2. Przedsiębiorczość akademicka kraje Unii Europejskiej 3. Rozwój regionalny kraje Unii Europejskiej 005:33 BZCz 25331/2010 MARSZAŁEK, Anna. Model potrójnej pętli a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy / Anna Marszałek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Gospodarka Narodowa. - R. 21, nr 1/2 (2010), s Analiza narodowych systemów innowacji. 1. Gospodarka oparta na wiedzy 2. Innowacje stosowanie gospodarka 005:00 BZCz 25332/2010 MUCHA-KUŚ, Karolina. Strategia koopetycji - innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania / Karolina Mucha-Kuś. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Konkurencja teoria 2. Współdziałanie 3. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 25333/2010 NITSCHKE, Bernadetta (1964- ). [Organizacja i zarządzanie - recenzja] / Bernadetta Nitschke // Kontrola Państwowa. - R. 54, nr 4 (2009), s Zawiera rec. książki: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki i metod / Zbysław Dobrowolski. - Sulechów, Dobrowolski, Zbysław. Organizacja i zarządzanie 2. Recenzje 005 BZCz 25334/2010 PARYS, Tomasz. Na styku informatyki i zarządzania / Tomasz Parys // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. - Nr 21 (2009), s Zawiera rec. książki: Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji / Celina Olszak. - Katowice, Olszak, Celina. Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji 2. Recenzje naukowe 005:004 BZCz 25335/2010 PASZKIEL, Szczepan. Bezdotykowe przeszukiwanie Internetu oparte o koncepcje Brain Computer Interface, na podstawie wyników badań elektroencefalograficznych w koncepcji zarządzania organizacją / Szczepan Paszkiel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Elektroencefalografia stosowanie 2. Firmowa witryna internetowa zarządzanie 3. Marketing elektroniczny 005:004 BZCz 25336/2010 STACHNIAK, Adam. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Menedżerów Top Manager w roku 2008 / Adam Stachniak, Olga Rytel // Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. - Nr 80 (2009), s Akademia Podlaska (Siedlce). Koło Naukowe Menedżerów Top Manager 2. Studenckie koła naukowe Polska od 2001 r. 3. Siedlce (woj. mazowieckie) szkolnictwo wyższe od 2001 r. 4. Sprawozdania 005:378 BZCz 25337/

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo