Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne

2 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma BAJER, Magdalena (1934- ). Pokorscy / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 146) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 1 (2010), s Pokorski (rodzina) 2.Pokorski, Mieczysław Grzegorz 3.Pokorski, Stefan (1942- ) 4. Rody Polska w. 00:929 BZCz 25277/2010 BAJER, Magdalena (1934- ). Wiktorowie. Cz. 1, Siedlisko / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 146) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Wiktor (rodzina) 2. Rody Polska 00:929 BZCz 25278/2010 BANIECKI, Adam. Dokument elektroniczny / Adam Baniecki. - Streszcz. ang. // Archiwista Polski. - R. 14, nr 3 (2009), s Dokumenty elektroniczne archiwistyka 00:004:930 BZCz 25279/2010 CHUCHRO, Ewa. Audiobooki - książki do słuchania / Ewa Chuchro // Nowe Książki , nr 2, s Książki mówione historia 00 BZCz 25280/2010 DYER, Jeffrey H. DNA innowatora / Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 1, s Innowacje 2. Przedsiębiorcy 00 BZCz 25281/2010 GŁOWACKI, Marian (1942- ). Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego / Marian Głowacki // Ziemia Częstochowska. - T. 34 (2008), s Częstochowskie Towarzystwo Naukowe 2. Nauka organizacje Polska od 2001 r. 3. Częstochowa (woj. śląskie) nauka organizacje od 2001 r. 4. Kalendarium 00 BZCz 25282/2010 HAŁAS, Elżbieta (1954- ). Kody kreskowe, tagi radiowe i co dalej... / Elżbieta Hałas // Logistyka , nr 4, s Kody kreskowe 2. RFID 3. Logistyka gospodarcza 00:004 BZCz 25283/2010 HÜBNER, Piotr. Nauka resortowa / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 115) // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Tworzenie instytutów badawczych w Polsce w drugiej połowie lat Nauka instytuty Polska r. 00 BZCz 25284/2010 KOZIELECKI, Józef (1936- ). Zbyt mało uczonych, zbyt dużo naukowców / Józef Kozielecki. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Pracownicy naukowi 00 BZCz 25285/2010 3

4 MAJEWICZ, Alfred Franciszek (1949- ). Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : [Cz.] 4, Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim z Sachalinu do Bronisława Piłsudskiego w Japonii / Alfred F. Majewicz. - Streszcz. ang. // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 54 (2009), s Piłsudski, Bronisław ( ) 2. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zbiory 3. Ajnowie życie codzienne r. 4. Japonica zbiory Polska 5. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo zbiory 6. Listy japońskie r. 00:80/81:01/02 BZCz 25286/2010 MICHAŁEK, Rudolf (1941- ). Oceniać naukę i jej twórców według właściwych kryteriów / Rudolf Michałek. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 3, s Nauka Polska od 1989 r. 00 BZCz 25287/2010 MULLIGAN, Adrian. Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska: odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia : postawy wobec recenzji partnerskiej / Adrian Mulligan ; tł. Tomasz Olszewski. - Streszcz. ang. // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Recenzje naukowe metody 00 BZCz 25288/2010 NOWAK, Piotr (1958- ). [Badania ilościowe nauki - recenzja] / Piotr Nowak // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Zawiera rec. książki: Badania ilościowe nauki : podejście bibliometryczne i webometryczne / Irena Marszakowa-Szajkiewicz. - Poznań, Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (1941- ). Badania ilościowe nauki 2. Recenzje naukowe 00:311:51 BZCz 25289/2010 NOWAK, Piotr (1958- ). Samopublikowanie : stara metoda - nowy sens w dobie e-science / Piotr Nowak. - Streszcz. ang. // Biblioteka. - Nr 13 (2009), s Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Nauka socjologia 00:004 BZCz 25290/2010 OLEŃSKI, Józef. Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce / Józef Oleński // Realia i co Dalej , nr 4, s Fragm. książki. 1. Informacja zarządzanie 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Systemy informatyczne zarządzania 00:004:005:316 BZCz 25291/2010 PAŁOSZ, Witold. Amerykańskie laboratoria narodowe / Witold Pałosz // Forum Akademickie. - R. 17, nr 2 (2010), s Laboratoria Stany Zjednoczone 2. Szkolnictwo wyższe Stany Zjednoczone 00:378 BZCz 25292/2010 SZNAJDER, Gabriela. Kontakty Akademii Umiejętności z Biblioteką Kórnicką w latach / Gabriela Sznajder. - Streszcz. ang. // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. - Z. 29 (2009), s Biblioteka Kórnicka PAN 2. Polska Akademia Umiejętności 3. Kórnik (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo w. 4. Kraków (woj. małopolskie) nauka w. 00:01/02 BZCz 25293/2010 WEGER, Tobias. Von Schlesien ins Oldenburger Land : eine Wissenschafts- und Kulturgeschichtliche Spurensuche / Tobias Weger. - Streszcz. pol., czes. // Śląska Republika Uczonych. - Vol. 3 (2008), s Oldenburg (Niemcy ; okręg) kultura od 1945 r. 2. Oldenburg (Niemcy ; okręg) nauka od 1945 r. 3. Śląsk kultura od 1944 r. 4. Śląsk nauka od 1944 r. 00:008 BZCz 25294/2010 4

5 WRÓBEL, Łukasz. Encyklopedia : o t(r)opologii projektu oświecenia / Łukasz Wróbel. - Streszcz. ang. // Sztuka i Filozofia. - Nr 32 (2008), s Encyklopedie historia 00 BZCz 25295/2010 ZAJĄC, Marzena. Bezpieczeństwo danych : czynnik ludzki najsłabszym ogniwem zabezpieczeń / Marzena Zając, Przemysław Sasnal. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informacje niejawne ochrona 2. Manipulacja (psychol.) 3. Socjotechnika 00:316 BZCz 25296/2010 BABIŃSKI, Jarosław: Służyć prawdzie zob. poz BARUK, Jerzy: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych zob. poz BARUK, Jerzy: Problemy zarządzania działalnością innowacyjną zob. poz DOBRZYŃSKI, Andrzej: Amor veritatis zob. poz GRODZISKI, Stanisław: Janineum - rola i zasługa zob. poz KALINOWSKI, Bartosz: Innowacje w strategii przedsiębiorstwa zob. poz MACIĄG, Artur: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Model potrójnej pętli a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Rola przedsiębiorstw odpryskowych tworzonych przy uniwersytetach w transferze wiedzy i technologii zob. poz OLEŃSKI, Józef: Rola informacji w funkcjonowaniu państwa zob. poz POLAK, Ewa: [Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów - recenzja] zob. poz SROKA, Karol: Zarządzanie informacją w administracji publicznej zob. poz STROŃSKA-PRZYBYŁA, Joanna: Przyczynek do historii biblioteki Archiwum Państwowego w Pszczynie zob. poz ULASIEWICZ, Michał: Pojęcie i rodzaje informacji publicznej zob. poz WIETESKA, Grażyna: Bezpieczeństwo strumienia informacji zob. poz WOŹNIAKOWSKI, Krzysztof: Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach zob. poz ŻUKOWSKI, Marek: Gawęda uczonego zob. poz Informatyka CZUBOCHA, Krzysztof. Internet - narzędzie komunikacji czy izolacji społecznej? / Krzysztof Czubocha, Małgorzata Paszkowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Uzależnienie od komputera 4. Więź społeczna 004:316 BZCz 25297/2010 DŁUGOSZ, Piotr. Homo internetus wśród młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet a uczniowie Polska 2. Uczniowie gimnazjów socjologia 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych socjologia 4. Krosno (woj. podkarpackie ; okręg) socjologia od 2001 r. 5. Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg) socjologia od 2001 r. 004:316 BZCz 25298/2010 GRABOWSKI, Mariusz. IT governance - nowy paradygmat zarządzania sferą informatyczną / Mariusz Grabowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s

6 Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Przedsiębiorstwo komputeryzacja zarządzanie 004:005 BZCz 25299/2010 IWAŃSKI, Piotr. Czy informatyka doskonali człowieka sama przez się? / Piotr Iwański. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Antropologia filozoficzna historia 2. Etyka historia 3. Informatyka filozofia historia 004:17 BZCz 25300/2010 KISIELNICKI, Jerzy (1939- ). Technologie wirtualne jako narzędzia wspomagające procesy transformacji / Jerzy Kisielnicki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 3/4/2009, nr 1/4, s Gospodarka elektroniczna 2. Rzeczywistość wirtualna 3. Zarządzanie wiedzą 004 BZCz 25301/2010 KUPCZYK, Radosław. Rola informatyki społecznej we współczesnym świecie / Radosław Kupczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informatyka socjologia 004 BZCz 25302/2010 KURAŚ, Marian. Informatyka a coraz nowsze pojęcia informatyczne / Marian Kuraś. - Bibliogr. - Netogr. // E-Mentor , nr 4, s Informatyka terminologia 2. Semantyka lingwistyczna 004:80/81 BZCz 25303/2010 LLOYD, Seth (1960- ). Prywatność w kwantowym Internecie / Seth Lloyd. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 11, s Internet prognozy 2. Komputery prognozy 3. Mechanika kwantowa 004:53 BZCz 25304/2010 PODRÓŻNY, Jan. Spoza matriksu / Jan Podróżny, Teresa Święćkowska // Bez Dogmatu. - Nr 81 (2009), s Internet 004 BZCz 25305/2010 PUT, Dariusz. Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych / Dariusz Put, Piotr Soja, Janusz Stal. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Struktury danych 004 BZCz 25306/2010 SCHMEIDEL, Agnieszka. Wybrane aspekty kształtowania się wynagrodzeń pracowników branży informatycznej / Agnieszka Schmeidel. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Informatycy płace Polska od 2001 r. 004:331 BZCz 25307/2010 SIEŃKO, Anna. Budujemy mądrzejszy świat / Anna Sieńko ; rozm. przepr. Lech Piesik // Gazeta Bankowa , nr 01, s IBM Polska 2. Przemysł komputerowy Polska 3. Zarządzanie strategiczne Polska 004 BZCz 25308/2010 6

7 SREBRNY, Marian. Testowanie wiarygodności kryptograficznych zabezpieczeń gospodarki elektronicznej / Marian Srebrny, Piotr Such. - Bibliogr. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Automaty komórkowe 2. Gospodarka elektroniczna 3. Szyfry 004 BZCz 25309/2010 STAL, Janusz. Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego / Janusz Stal, Dariusz Put, Piotr Soja. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet 2. Telefonia komórkowa 004 BZCz 25310/2010 WOJDOWSKA, Monika. Powstanie i rozwój blogów / Monika Wojdowska. - Streszcz. ang. // Problemy Komunikacji Społecznej , nr 1, s Blogi socjologia 2. Reklama internetowa 004:659 BZCz 25311/2010 WOLSKA-DŁUGOSZ, Małgorzata. Internet - przyszłość komunikacyjna? / Małgorzata Wolska-Długosz. - Bibliogr. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Internet prognozy 2. Komunikacja społeczna 004:316 BZCz 25312/2010 ADAMSKI, Andrzej: Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy zob. poz ADAMUS, Arleta: Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zob. poz AUKSZTOL, Jerzy: Asymetria informacji w projektach informatycznych - studium przypadku zob. poz BANIECKI, Adam: Dokument elektroniczny zob. poz BOŁTUĆ, Piotr: Przyczynek do teorii wirtualnej rozrywki - recenzja Homo players zob. poz BORCUCH, Artur: Pożyczki społecznościowe na świecie i w Polsce zob. poz BOURNE, Keith: Online Student Profiles: stay-at-home mothers and work-at-home mothers zob. poz BUDOWANIE społeczności 2.0 zob. poz CĘCELEK, Grażyna: Technologia informacyjna w procesie edukacji zob. poz CYWKA, Monika: Scentralizowany system zarządzania i kontroli rozproszonej sieci Centrów Dystrybucyjnych zob. poz CZUPRYK, Agnieszka: Organizacje wirtualne z perspektywy teorii sieci i realiów globalizacji zob. poz DĄBROWSKA, Anna: Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego zob. poz DĄBROWSKI, Tomasz Jarosław: Tożsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtujący jego reputację zob. poz GALEWSKI, Tomasz: Wpływ upowszechniania się cyberslackingu na wydajność pracy zob. poz GARSKI, Krzysztof: Ostatni taki rok zob. poz GRABOWSKA, Agata: Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? zob. poz GRZEGORCZYK, Wojciech: Analiza oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków zob. poz HAGIU, Andrei: Jaka jest twoja strategia współpracy z firmą Google? zob. poz HAŁAS, Elżbieta: Kody kreskowe, tagi radiowe i co dalej... zob. poz HEMP, Paul: Śmierć z nadmiaru informacji zob. poz KOLCZYŃSKI, Janusz Piotr: W sprawie niektórych autorskich praw osobistych pracownika do programu komputerowego oraz wyczerpania autorskich praw majątkowych on-line zob. poz KOROL, Łukasz: Nowy paradygmat relacji bank - klient w bankowości elektronicznej zob. poz KRAWCZYK-WASILEWSKA, Violetta: E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej zob. poz

8 KRZYSZTOFEK, Kazimierz: Hiperpieniądz czyli va banque zob. poz KUSIO, Tomasz: Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów zob. poz LAMBERTI, Maria: Uninettuno - międzynarodowy uniwersytet na odległość zob. poz LAURMAN-JARZĄBEK, Edyta: Wirtualny świat jako źródło wsparcia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS zob. poz MAKOWIEC, Marek: Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy zob. poz MALINOWSKI, Mariusz: Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... zob. poz MAZUR, Adam: Kierunki zastosowań Internetu w przedsiębiorstwach turystycznych zob. poz MAZUR, Adam: Możliwości rozwoju turystyki za pomocą Internetu zob. poz MICZKA, Tadeusz: Geneza i metamorfozy teatru multimedialnego zob. poz MICZKA, Tadeusz: Ikonizacja słowa w kulturze - fakty, teorie i domysły zob. poz MOYER, Michael: Wszechobecna TV zob. poz NIEREBIŃSKI, Roman: Firmowe witryny internetowe zob. poz NOWAK, Piotr: Samopublikowanie : stara metoda - nowy sens w dobie e-science zob. poz OLEŃSKI, Józef: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce zob. poz PANEK, Emil: Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia zob. poz PARYS, Tomasz: Na styku informatyki i zarządzania zob. poz PASZKIEL, Szczepan: Bezdotykowe przeszukiwanie Internetu oparte o koncepcje Brain Computer Interface, na podstawie wyników badań elektroencefalograficznych w koncepcji zarządzania organizacją zob. poz PIETKUN, Paweł: Koniec phishingu zob. poz PRINKE, Rafał Tadeusz: Profesor Jerzy Wisłocki pionier komputeryzacji nauk humanistycznych zob. poz RAMIĄCZEK, Agnieszka: Specyfika komunikacji w Internecie zob. poz RELICH, Marcin: Modelowanie rozmyto-neuronowe w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa zob. poz ROJEWSKI, Patryk: Rzeczywista nierzeczywistość czyli problem realizmu w grach komputerowych zob. poz RYBAK, Anna: Koncepcja kształcenia studentów w zakresie systemów e-learningowych zob. poz RZEŹNIK, Małgorzata: [Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - recenzja] zob. poz SADECKI, Bogdan: Kierunki rozwoju, ewolucja systemów klasy ERP zob. poz SĘDEK, Anna: Komputerowe wspomaganie oceny działalności proekologicznej przedsiębiorstw zob. poz SITKO, Jacek: Gospodarka materiałowa w dobie rozwoju informatyzacji zob. poz SIUDA, Piotr: Eksperymenty psychologiczne w Internecie - opis metody zob. poz SIWICKI, Maciej: Ochrona przed niepożądaną informacją elektroniczną zob. poz SŁYK, Jan: Twórczość czy algortym? zob. poz SMOLORZ, Bogumiła: Uwarunkowania e-sprzedaży polskich przedsiębiorstw zob. poz SOJA, Piotr: Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem zob. poz SOŁTYSIK, Paweł: Komunikowanie masowe w internecie jako przestrzeni publicznej zob. poz STRIKER, Małgorzata: Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej zob. poz STRZELECKI, Artur: Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny zob. poz SURMACZ, Tomasz: Narzędzia informatyczne a zarządzanie łańcuchami dostaw zob. poz SZPLIT, Marcin: Narzędzia pomiaru efektywności funkcjonowania systemów informatycznych zob. poz SZUMLEWICZ, Katarzyna: Przytulano i fasolki czyli na forach o ciąży zob. poz ŚWIDEREK, Łukasz: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii zob. poz TORUŃSKI, Janusz: Rachunek opłacalności inwestycji w systemy CRM - na przykładzie firmy handlowej zob. poz TURSKA-KAWA, Agnieszka: Nowy wymiar tożsamości - psychologiczne aspekty blogów zob. poz

9 WACH, Dagmara: Negatywne oddziaływanie Internetu na działalność przedsiębiorstw zob. poz WACH, Marlena: Spam a marketing szeptany zob. poz WALESZCZUK, Zbigniew: Globalizacja technologiczna a jej kulturowe konsekwencje zob. poz WĄSOWSKA, Paula: Organizacja 2.0: firma bez barier zob. poz WOLNIAK, Radosław: Informacje projakościowe na stronach internetowych urzędów miejskich w Zagłębiu zob. poz WRÓBEL, Monika: E-dziennik jako narzędzie wspierające proces edukacji szkolnej zob. poz WRÓBEL, Sylwester: Niektóre zagadnienia elektronicznego głosowania i parlamentu w Stanach Zjednoczonych zob. poz WYRĘBEK, Henryk: Wdrażanie systemu CRM w firmie handlowej - etap wyboru oprogramowania zob. poz ZAJĄC, Maria: Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów zob. poz ZALEGA, Tomasz: Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej zob. poz ZAMOJSKI, Jerzy: Technologie informacyjne (IT) i powiązane uwzględnione w koncepcji Cool Earth 50 zob. poz Zarządzanie. Biurowość AUKSZTOL, Jerzy. Asymetria informacji w projektach informatycznych - studium przypadku / Jerzy Auksztol. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Systemy informatyczne zarządzania stosowanie 005:004 BZCz 25313/2010 BRETT, Jeanne M. (1945- ). Zarządzanie zespołami wielokulturowymi / Jeanne Brett, Kristin Behfar, Mary C. Kern. Warto zrozumieć lokalną kulturę / Sanjay Dube. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Komentarz. 1. Zarządzanie międzykulturowe 005 BZCz 25314/2010 BUGDOL, Marek. Możliwości stosowania teorii systemu w zarządzaniu jakością / Marek Bugdol. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Teoria systemów stosowanie 2. Zarządzanie jakością 005 BZCz 25315/2010 CYWKA, Monika. Scentralizowany system zarządzania i kontroli rozproszonej sieci Centrów Dystrybucyjnych / Monika Cywka. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. ERP (informat.) 2. Łańcuch dostaw zarządzanie 005:004 BZCz 25316/2010 FLORCZAK, Waldemar. Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych / Waldemar Florczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 55, nr 2 (2010), s Gospodarka oparta na wiedzy badanie metody 005:33 BZCz 25317/2010 GADOMSKA-LILA, Katarzyna. Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej - wyniki badań / Katarzyna Gadomska-Lila. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Kultura organizacyjna a innowacje 005 BZCz 25318/2010 9

10 GASPARSKI, Wojciech (1936- ). Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu / Wojciech Gasparski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 4, s Teoria poznania a zarządzanie 2. Zarządzanie teoria 005:1 BZCz 25319/2010 GRYCUK, Adrian. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean / Adrian Grycuk. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Zarządzanie metody 005 BZCz 25320/2010 GUZ, Hubert. Monitoring i ewaluacja jako narzędzia wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze / Hubert Guz // Ekonomia Społeczna , nr 2, s Fundusze strukturalne UE Polska 2. Zarządzanie projektami Polska 005:339.7/.9 BZCz 25321/2010 JURCZAK, Marcin. Różne rozumienie outsourcingu / Marcin Jurczak // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Outsourcing 005 BZCz 25322/2010 KARDAS, Jarosław Stanisław. Kariera menedżerów oparta na kompetencjach / Jarosław Stanisław Kardas. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. - Nr 80 (2009), s Kariera planowanie 2. Menedżerowie przydatność zawodowa 005 BZCz 25323/2010 KONIECZNY, Jerzy. Zarządzanie ryzykiem w procesie kształcenia na kierunku administracja / Jerzy Konieczny. - Streszcz. ang. // Studia Administracyjne. - Nr 1 (2009), s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 25324/2010 KOROL, Tomasz. Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej / Tomasz Korol. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Logika rozmyta stosowanie 2. Ryzyko kursowe 3. Upadłość prognozy metody 005 BZCz 25325/2010 KUSIO, Tomasz. Wpływ nowoczesnej edukacji na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów / Tomasz Kusio. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Gospodarka elektroniczna 2. Handel elektroniczny 3. Przedsiębiorczość akademicka 005:378:004 BZCz 25326/2010 LASZCZAK, Mirosław. Wyobraźnia w myśleniu strategicznym / Mirosław Laszczak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 25327/2010 LENART, Anna. Systemy ERP a efektywność zarządzania organizacją / Anna Lenart. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. ERP (informat.) 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 25328/

11 LICHTARSKI, Janusz Marek. Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie / Janusz Marek Lichtarski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie teoria 005 BZCz 25329/2010 MAKOWIEC, Marek. Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy - analiza porównawcza / Marek Makowiec, Tomasz Bober. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Outsourcing 2. Telepraca 005:331 BZCz 25330/2010 MARSZAŁEK, Anna. Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie / Anna Marszałek. - Bibliogr. // E-Mentor , nr 4, s Inkubatory przedsiębiorczości kraje Unii Europejskiej 2. Przedsiębiorczość akademicka kraje Unii Europejskiej 3. Rozwój regionalny kraje Unii Europejskiej 005:33 BZCz 25331/2010 MARSZAŁEK, Anna. Model potrójnej pętli a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy / Anna Marszałek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Gospodarka Narodowa. - R. 21, nr 1/2 (2010), s Analiza narodowych systemów innowacji. 1. Gospodarka oparta na wiedzy 2. Innowacje stosowanie gospodarka 005:00 BZCz 25332/2010 MUCHA-KUŚ, Karolina. Strategia koopetycji - innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania / Karolina Mucha-Kuś. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Konkurencja teoria 2. Współdziałanie 3. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 25333/2010 NITSCHKE, Bernadetta (1964- ). [Organizacja i zarządzanie - recenzja] / Bernadetta Nitschke // Kontrola Państwowa. - R. 54, nr 4 (2009), s Zawiera rec. książki: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki i metod / Zbysław Dobrowolski. - Sulechów, Dobrowolski, Zbysław. Organizacja i zarządzanie 2. Recenzje 005 BZCz 25334/2010 PARYS, Tomasz. Na styku informatyki i zarządzania / Tomasz Parys // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. - Nr 21 (2009), s Zawiera rec. książki: Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji / Celina Olszak. - Katowice, Olszak, Celina. Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji 2. Recenzje naukowe 005:004 BZCz 25335/2010 PASZKIEL, Szczepan. Bezdotykowe przeszukiwanie Internetu oparte o koncepcje Brain Computer Interface, na podstawie wyników badań elektroencefalograficznych w koncepcji zarządzania organizacją / Szczepan Paszkiel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s Materiały z III Konferencji Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce. 1. Elektroencefalografia stosowanie 2. Firmowa witryna internetowa zarządzanie 3. Marketing elektroniczny 005:004 BZCz 25336/2010 STACHNIAK, Adam. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Menedżerów Top Manager w roku 2008 / Adam Stachniak, Olga Rytel // Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. - Nr 80 (2009), s Akademia Podlaska (Siedlce). Koło Naukowe Menedżerów Top Manager 2. Studenckie koła naukowe Polska od 2001 r. 3. Siedlce (woj. mazowieckie) szkolnictwo wyższe od 2001 r. 4. Sprawozdania 005:378 BZCz 25337/

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.03.2011) 1 010 a p 2004508226 150 a Bezpieczeństwo publiczne z Polska y 13-20 w. 2 010 a p 2004519014 150 a Cmentarze z

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 Nr Autor programu Przedmiot Typ szkoły Uwagi 0.1.1 0.1.2 0.2.1 Elżbieta Dziedzic Anna

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły.

Neogotycki budynek z czerwonej cegły zaprojektowany przez Józefa Perzika. Okres okupacji niemieckiej (1939-1945) przerwał działalność szkoły. III Liceum Ogólnokształcące ce im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Historia szkoły. Państwowe Gimnazjum powstało na zrębach niemieckiej szkoły średniej, otwartej 9 października 1871r. Do czasu I wojny

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09. STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.2016 Przedmiot Egzaminator Termin egzaminu i miejsce Forma egzaminu Termin

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo