Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas"

Transkrypt

1

2 Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

3 Spis treści Wstęp Analiza otoczenia Założenia koncepcyjne Misja i wizja portalu Cele strategiczne Grupy docelowe Organizator Uczestnictwo kategorie Identyfikacja Program Absolwent baza Założenia Narzędzia podstawowe Program Absolwent opcje Narzędzia opcjonalne Pakiety rekomendowane dla poszczególnych grup docelowych Komunikacja Założenia Narzędzia komunikacji Specyfikacja techniczna portalu dla Programu Absolwent Generalne założenia techniczne Podstawowe funkcjonalności Zaawansowane funkcjonalności integracja Wersja dla urządzeń przenośnych oraz wersje specjalne Monitoring i ewaluacja Regulamin wytyczne Podsumowanie Spis tabel zbiorczych A. Narzędzia podstawowe: korzyści B. Narzędzia podstawowe: specyfikacja/odpowiedzialność C. Narzędzia opcjonalne: korzyści D. Narzędzia opcjonalne: specyfikacja/odpowiedzialność E. Narzędzia komunikacyjne: korzyści F. Narzędzia komunikacyjne: specyfikacja/odpowiedzialność Załącznik Projekt graficzny portalu dla Programu Absolwent 1

4 2

5 WSTĘP Przedstawiamy Państwu pilotażowy projekt Program Absolwent, dzięki któremu polskie uczelnie wyższe będą miały możliwość diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami. Bezpośrednią przyczyną powstania projektu jest ustawowy obowiązek badania losów absolwentów, jednak cele, jakie stawia przed sobą zespól autorski są znacznie szersze. Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie portal dla absolwentów, dają możliwość kontynuacji lub odbudowania bliskich relacji z byłymi studentami. Program został zaprojektowany w taki sposób, by dać absolwentom różnorakie wsparcie na ich drodze zawodowej oraz by umożliwić uczelni dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznego i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Program umożliwi także networking absolwentów, włączy najaktywniejszych z nich do dzielenia się doświadczeniami zawodowymi, zaangażuje kadrę uczelni i studentów. Wierzymy, że przedstawiony Państwu Program Absolwent będzie dla wielu uczelni skuteczną pomocą w budowie społeczności uczących się i współpracujących przez całe życie. Projekt ten wraz z portalem składa się z wersji bazowej, realizującej podstawowe założenia i cele, oraz z opcji, które pozwolą wdrażającej uczelni dostosować program do swoich indywidualnych potrzeb. Etapy wdrożeniowe 1. Wykonanie ogólnej analizy SWOT oraz przeglądu działań lojalnościowych i komunikacyjnych prowadzonych przez uczelnię wśród absolwentów (w tym działań dotyczących badania losów absolwentów). Wskazówki w rozdziale: ANALIZA OTOCZENIA 2. Analiza potrzeb uczelni w kontekście celów, które uczelnia chce osiągnąć dzięki wdrożeniu programu. Wybór celów określonych w Programie Absolwent. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Cele strategiczne 3. Analiza grup docelowych, z którymi uczelnia pragnie komunikować się za pośrednictwem programu. Wybór grup docelowych określonych w Programie Absolwent. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Grupy docelowe 4. Powołanie jednostki organizacyjnej w strukturach uczelni BIURA ABSOL- WENTÓW, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie oraz testowanie, a następnie realizację Programu Absolwent. Stworzenie zespołu wyposażonego w odpowiednie kompetencje oraz nadanie im niezbędnych uprawnień. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Organizator 5. Przyjęcie misji i wizji oraz założeń dotyczących reguł uczestnictwa i identyfikacji w Programie Absolwent.Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Misja, wizja; Uczestnictwo mechanika; Identyfikacja. 3

6 6. Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia narzędzi podstawowych Programu Absolwent.Wskazówki w rozdziale: PROGRAM ABSOLWENT BAZA 7. Analiza potrzeb i możliwości uczelni względem zakresu wdrożenia dodatkowych narzędzi zwiększających atrakcyjność i optymalizujących efekty Programu Absolwent. Przygotowanie do realizacji wybranych narzędzi.wskazówki w rozdziale: PROGRAM ABSOLWENT OPCJE 8. Wybór narzędzi i kanałów używanych z uczestnikami Programu Absolwent oraz służących jego promocji i pozyskiwaniu nowych uczestników.wskazówki w rozdziale: KOMUNIKACJA 9. Dostosowanie do własnego wizerunku (modyfikacje graficzne) i uruchomienie w wybranym zakresie gotowego już portalu dla Absolwentów wsparcie konsultacyjne, szkolenia. 10. Wdrożenie systemu służącego zarządzaniem informacjami pozyskanie od uczestników Programu Absolwent. 11. Wskazówki w rozdziale: SPECYFIKACJA TECHNICZNA PORTALU DLA PROGRAMU AB- SOLWENT 12. Zaplanowanie monitoringu i działań ewaluujących Program Absolwent.Wskazówki w rozdziale: MONITORING I EWALUACJA 13. Przygotowanie regulaminu zgodnego z wybranym zakresem Programu Absolwent, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych określonych przez GIODO.Wskazówki w rozdziale: REGULAMIN WYTYCZNE 4

7 1. ANALIZA OTOCZENIA Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w charakterze relacji uczelni z absolwentami. Z jednej strony zmiany te spowodowane są formalnymi wymogami prowadzenia monitoringu losów absolwentów, które zostały sformułowane w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z drugiej jednak strony wymuszają je zmiany społecznokulturowe, w tym w szczególności rozwój internetowych narzędzi społecznościowych i idące za tym możliwości łatwego kontaktu z kolegami i koleżankami z lat studenckich, a więc również z uczelnią. Duży wpływ na to zjawisko miał rozwój polskiego portalu społecznościowego nasza-klasa.pl, łączącego znajomych z lat szkolnych i studenckich, a następnie dynamiczny rozwój w Polsce globalnego portalu Facebook i wzrost roli takich platform internetowych jak: LinkedIn, GoldenLine, Tweeter i innych. Te zmiany powodują konieczność redefinicji relacji uczelni z absolwentami i stworzenie narzędzi budujących ich dalsze relacje z ośrodkiem akademickim. Działania prowadzone w ramach Projektu Absolwent Kuźnia Kadr 7 odpowiadają na wymagania nowych czasów, łącząc obowiązek formalnego monitoringu nałożony przez ustawodawcę z szerszym spojrzeniem na istotę związków między absolwentami i uczelnią. Jednym z celów projektu jest bowiem stworzenie szeroko rozumianego programu lojalnościowego, który dzięki zaoferowaniu absolwentom różnorodnych korzyści, będzie pozwalał na prowadzenie monitoringu ich losów oraz włączał ich aktywnie w życie uczelni. Jest to absolutnie nowatorska koncepcja w polskim środowisku akademickim, wykorzystująca metody pojawiające się do tej pory w rzeczywistości komercyjnej. W celu przygotowania optymalnej koncepcji takiego programu (oraz szerokich działań kierowanych do absolwentów) przeprowadzono szereg badań i analiz desk research, w tym: badania jakościowe i ilościowe grup absolwentów (podzielonych na cztery grupy wiekowe), opracowania amerykańskich i europejskich rozwiązań w programach lojalnościowych kierowanych do absolwentów uczelni, a także studia opisujące możliwości wykorzystania portali społecznościowych do budowy takiego programu oraz wykorzystania komercyjnych rozwiązań stosowanych w programach lojalnościowych. Rezultaty badań i analiz pozwoliły dopracować koncepcję programu lojalnościowego dla absolwentów uczelni, stanowiącą jeden z elementów produktu finalnego projektu, tak by była dopasowana zarówno do oczekiwań absolwentów, jak też innych grup docelowych. Obecnie przeciętny absolwent uczelni w Polsce kończy ją, nie mając praktycznie potrzeby dalszego z nią kontaktu oraz oczekiwań wobec tej instytucji. Tuż po wyjściu z murów uczelni interakcja utrzymuje się niejako siłą rozpędu jeszcze są aktywne związki z kolegami (głównie przez media społecznościowe), nawyk korzystania z biblioteki czy zaglądania na WWW uczelni. Na tle ogółu absolwentów osoby najmłodsze najczęściej korzystają też z infrastruktury uczelnianej oraz ponownie korzystają z nauki na własnej uczelni. Po tym okresie osobisty kontakt z uczelnią właściwie się kończy, choć zdarzają 5

8 się doraźne próby nawiązania go. Absolwenci w wieku lat to grupa najmniej zaangażowana w relacje z uczelnią (aż 35% z nich nie kontaktuje się wcale z uczelnią czy kolegami ze studiów). Poza sięganiem po informacje na WWW uczelni oraz uczestnictwem w konferencjach czy szkoleniach praktycznie nie wykazują już żadnej aktywności 1. Wśród świeżych absolwentów, do ok. 30. roku życia, daje się zauważyć przywiązanie do uczelni, budowane zarówno na pozytywnych jak i negatywnych emocjach wobec niej. Jednakże im starsza osoba, tym relacja łącząca z uczelnią jest coraz słabsza, a z czasem kompletnie zanika. Starsi absolwenci, osoby po 40. roku życia, nawet sobie nie wyobrażają, że uczelnia może im zaoferować coś więcej oprócz otrzymanego przez nich wykształcenia. Jest ona zamkniętym już etapem życiowym, do którego czasami wracają wspomnieniami. Uczelnia nie jest aktywnie obecna w ich dzisiejszym życiu i aktywnościach zawodowych. Widnieje jako punkt w CV i rozmówcy nie za bardzo dostrzegają potrzebę zmiany tego stanu, a nawet jeśli uważają, że jest ona możliwa, to nie wiedzą w jaki sposób miałaby się dokonać 2. Program Absolwent ma w zamyśle zmienić relacje uczelni z absolwentami tak, aby ukończenie studiów nie kończyło związku z alma mater, ale zmieniało jego charakter, przynosząc nowe korzyści, ale też nowe obowiązki dla obu stron. W założeniu program ma objąć zróżnicowane kontakty z absolwentami, bazując na stworzonej dla nich platformie internetowej, uwzględniającej program lojalnościowy z szeroką ofertą promocyjną oraz propozycją karty absolwenta. Program Absolwent ma być oparty o wielostronną komunikację (uczelnia absolwent pracodawca), narzędzia wspomagające pozyskiwanie danych o absolwencie oraz budowanie identyfikacji z uczelnią już w okr absolwentów oraz odpowiednie narzędzia, dokonać zmiany sposobu myślenia o absolwencie, właściwie rozpoznać potrzeby różnych grup absolwentów przez pryzmat korzyści emocjonalnych, jak również praktycznych korzyści zawodowych 3. Strategia działania powinna zawierać pomysł na komunikowanie atutów uczelni, jej silnych stron, określać sposoby i formy uczestnictwa absolwentów w programach adresowanych do wychowanków uczelni oraz promowania działalności na rzecz uczelni. Program taki może angażować absolwentów w wysiłki uczelni na rzecz naboru i rekrutacji wartościowych studentów, oraz tworzyć ramy instytucjonalne dla udzielania przez nich wsparcia studentom uczelni w wyborze ścieżki dalszej kariery. Celem musi być również zapewnianie absolwentom możliwości dalszego rozwoju intelektualnego, utrzymywania więzi z kadrą dydaktyczną i naukową oraz uczestnictwa w innych działaniach na polu edukacji. 1 A. Grześkowiak, Raport z badań ilościowych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław M. Pałys, K. Pałys, Raport z badań jakościowych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław J.M. Bugaj (red.), R. Rybkowski, A. Fedaczyńska, G. Bryda, Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni przegląd rozwiązań europejskich; UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław

9 Katalog korzyści Do różnorodnych korzyści płynących z wdrożenia Programu Absolwent, przynoszących konkretną wartość dla absolwentów, jak i dla samej uczelni, zaliczyć można: możliwość uporządkowania i zintegrowania relacji z absolwentami uczelni, budowę aktualnej wygodnej bazy danych o absolwentach, możliwość pozyskiwania informacji o losach zawodowych absolwentów oraz jakości kształcenia, promocję uczelni, wzmocnienie wizerunku uczelni jako innowacyjnej, przyjaznej i nowoczesnej, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności uczelni dla przyszłych studentów, korzyści materialne wolontariat absolwentów, opłaty za uczestnictwo w programie, sponsoring, dostarczanie aktualnych informacji nt. uczelni, wzmocnienie relacji z otoczeniem uczelni (biznes, urząd) ułatwiające realizację jej działań, dedykowane oferty kształcenia studia/szkolenia/kursy, dostęp do baz wiedzy (biblioteka, informacje branżowe), dostęp do infrastruktury uczelni (korzystanie, miejsce spotkań), kontakty z innymi absolwentami (towarzyskie, wymiana, rozwój), pomoc przy poszukiwaniu pracy i znajdowaniu pracowników, promocję własnego biznesu i siebie (mentoring, staże, biogramy, nagrody), promocje i rabaty dla uczestników programu lojalnościowego, wzmocnienie wizerunku absolwenta w CV (marka uczelni). Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań 4 absolwenci są bardzo otwarci na relacje z uczelnią oczekują kontaktów i oferty, są gotowi podejmować je i uczestniczyć oraz przekazywać dane i informacje o sobie. Konieczne jest jednak zróżnicowanie programu i dopasowanie do potrzeb i możliwości różnych grup (wiek, czy raczej okres, jaki minął od ukończenia studiów, wydaje się być dobrą wytyczną). Przedstawiana badanym absolwentom koncepcja programu dla absolwentów została oceniona pozytywnie, jako innowacyjna i korzystnie wpływająca na wizerunek uczelni Badaną grupę absolwentów zapytano o ocenę pomysłu programu lojalnościowego prowadzonego przez uczelnię. Reakcje na ideę programu lojalnościowego w badaniach były bardzo jednoznaczne, nie pojawił się żaden negatywny komentarz. Nawet, gdy 4 A. Grześkowiak, op. cit. 7

10 krytykowano programy konsumenckie, to w podobnych hipotetycznych działaniach uczelni nie widziano złych stron. W badaniach ankietowych 92,1% ogółu absolwentów oceniło ideę kreacji programu dla absolwentów jako ciekawą. Niemal 2/5 z nich ocenia to wręcz entuzjastycznie ( bardzo ciekawa koncepcja), najbardziej najmłodsi absolwenci (w grupie do 30. roku życia 54% ocen najwyższych ocen). Idea programu została oceniona także jako innowacyjna przez ponad 4/5 ogółu absolwentów (81,3% odpowiedzi). Jej nowość potwierdza także to, że tylko 11% ankietowanych (podobnie we wszystkich grupach wiekowych) zadeklarowało znajomość podobnych programów dla absolwentów. Wprowadzenie programu lojalnościowego zdecydowanie poprawia wizerunek. Uczelnia, która wprowadziłaby taki program, byłaby oceniona przede wszystkim jako jednostka rozwojowa (94,8% wskazań), aktywna (94,5%), przyjazna absolwentom (93,5%), idąca z duchem czasu (93%), nowoczesna (91%) oraz przedsiębiorcza (90,3%). Efektem wprowadzenia programu lojalnościowego jest stworzenie wizerunku uczelni dalekowzrocznej, myślącej o przyszłości, pewnej siebie co do dalszych losów 5. Podstawą programu lojalnościowego i bezpośrednim narzędziem kontaktu z absolwentami oraz dostarczania im różnego rodzaju korzyści ma być dedykowany portal dla absolwentów. Również jego koncepcja została przyjęta bardzo pozytywnie przez osoby biorące udział w badaniach. Połowa absolwentów zadeklarowała chęć założenia własnego profilu w portalu, większość byłaby skłonna dzielić się informacjami o sobie oraz brać udział w badaniach losów zawodowych, najbardziej otwarte na tę możliwość były osoby młodsze. Ponad połowa badanych absolwentów udzieliłaby zgody na możliwość kierowania do nich zaproszeń do udziału w badaniach prowadzonych przez uczelnię, tylko co piąty badany był przeciwny. Dodatkowo znaczna część absolwentów (około 1/4) nie odrzuca możliwości podzielenia się swoimi danymi osobistymi, choć wymagają dodatkowych informacji czy też zapewnienia o bezpieczeństwie tych danych. Ponownie najmłodsi mają najmniej oporów i zdecydowana większość z nich jest gotowa przekazać dane do analiz zbiorczych czy celów podniesienia jakości pracy uczelni. Co więcej, absolwenci nie tylko chcą brać udział w badaniach losów zawodowych jako uczestnicy, ale i w innych projektach badawczych prowadzonych na uczelni chcieliby także mieć wgląd w rezultaty badań. Grupy docelowe Programu Absolwent W założeniach projektu przyjęto, że zachowania i potrzeby uczestników programu różnicować będzie czas, jaki minął od zakończenia przez nich studiów. Potwierdziło się to w trakcie prowadzonych badań i analiz. Najmłodsi absolwenci są najbardziej otwarci na program i najbardziej nim zainteresowani. To bardzo ważny wynik w kontekście monitoringu losów zawodowych (obejmuje on obowiązek badań absolwentów osób, które niedawno ukończyły studia (3 i 5 lat po dyplomie czyli głównie najmłodszych). Można zatem mieć pewność, że ta kluczowa grupa absolwentów byłaby otwarta na działania programu także w obszarze badań. 8 5 Ibidem.

11 Podstawową motywacją do utrzymywania kontaktów z uczelnią jest bez wątpienia chęć zdobywania wiedzy i kwalifikacji uzupełniania wykształcenia lub doskonalenia umiejętności. Dlatego ważne są tutaj ustalenia badania 6 zrealizowanego w ramach projektu, które wskazują na różne znaczenie nauki w życiu absolwentów w zależności od tego, w jakiej fazie życia się znajdują. Dla najmłodszych absolwentów nauka wiąże się z rozwojem zawodowym. Kontakty z uczelnią (w tym pierwotna motywacja do podjęcia studiów) są warunkowane instrumentalnie, poprzez potrzebę zdobycia formalnych certyfikatów umożliwiających działanie na rynku pracy. W grupie osób pomiędzy 30. a 60. rokiem życia, a więc najprawdopodobniej już zajmujących stabilne miejsce na rynku pracy, nauka zyskuje walor samorozwoju, pogłębiania już posiadanych kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego. Dla najstarszych osób, po 61. roku życia, nie zawsze już aktywnych zawodowo, nauka (a więc potencjalny powrót na uczelnię) wiążę się z zaspokojeniem ciekawości, dowiedzenia się czegoś nowego. Mężczyźni są generalnie mniej zainteresowani poszczególnymi aspektami programu, a szczególnie duży sceptycyzm wykazują wobec koncepcji programu opartego na kontaktach towarzyskich. Analizując respondentów pod kątem wieku, zauważyć można, że osoby do 30. roku życia, które dobrze pamiętają uczelnię, mają z świeże doświadczenia z nią związane świeże, utrzymują jeszcze znajomości i przyjaźnie zawarte w czasie studiów. Wiedza i umiejętności, jakie zdobyli w czasie studiów weryfikują się szybko w pracy zawodowej, wpływając na ocenę uczelni. Osoby między 30. a 50. rokiem życia dość dawno ukończyły studia i nie czują obecnie żadnych więzi z uczelnią. Przyznają, że jedyne, co im o niej przypomina, to znajomości i przyjaźnie zawarte jeszcze podczas studiów. Dziś jednak nie mają potrzeby ponownego kontaktu z uczelnią. Praktycznie wszyscy uważają, że uczelnie nie mają sprecyzowanej i specjalnie przygotowanej oferty skierowanej do ich grupy wiekowej. W czasie wywiadów nie potrafili określić, co uczelnia mogłaby im dzisiaj zaoferować, za to skupiali się na tym, co uczelnia mogłaby oferować obecnym studentom, co jest przejawem wiedzy posiadanej przez nich na temat obecnych wymagań pracodawców. Absolwenci powyżej 50. roku życia odczuwają, że to oni wymuszają relacje z uczelnią. Osoby przechodzące na emeryturę przeżywają swoistego rodzaju rewolucję w organizacji dotychczasowego życia. Zmiana tempa życia wiąże się także ze zmianą oczekiwań, postaw i celów. Wiele osób zdecydowało się wrócić na uczelnie, czyli skorzystać z możliwości rozpoczęcia studiowania na uniwersytetach trzeciego wieku, jednakże w odczuciu tej grupy osób jest to stanowczo za mało. Oczekiwania w stosunku do programu lojalnościowego Jak pokazują autorzy opracowań przygotowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr 7 na temat funkcjonowania programów lojalnościowych dla absolwentów oraz 6 Ibidem. 9

12 konsumentów 7, wiele uczelni w Europie i Ameryce stosuje obecnie zabiegi mające na celu wypracowanie tak silnych relacji z absolwentami, że czują się oni cząstką swojej alma mater nawet po wielu latach od ukończenia studiów. Wśród narzędzi stosowanych w tym celu są instrumenty budujące tożsamość absolwenta, identyfikujące go wobec otoczenia (np. odpowiednie ubiory, czy adres mailowy z domeną uczelni). Absolwenci w przeprowadzonych badaniach jakościowych 8 na ogół wyrażali chęć, żeby uczelnie utrzymywały z nimi relacje i działały na ich rzecz. Z badań tych wynika również, że absolwenci budują swoją lojalność wobec sprawdzonych, uznanych marek o wysokiej jakości. Kluczowym czynnikiem jest powtarzalność (regularność) kontaktów oraz pozytywne wzmocnienia np. nagrody, czy punkty, najlepiej o dużej użyteczności. Oznacza to, że uczelnia budując lojalność, może bazować na własnej marce, ale gdy jest ona słabsza (np. przy mniejszych, mniej prestiżowych uczelniach) może też stawiać na regularny kontakt oraz funkcjonalne, czytelne korzyści dla uczestników Gdyby program dla absolwentów ograniczać do tylko jednej funkcji, we wszystkich grupach wiekowych wybrano by przede wszystkim pomoc w szukaniu pracy i w kontaktach pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Uczestnicy szkoleń w UE (próba dodatkowa w badaniach) okazali się natomiast najbardziej zainteresowani programem skoncentrowanym na wiedzy i kształceniu oraz także pomocy w poszukiwaniu pracy. W badaniach sprawdzono, jaka jest otwartość na opłaty za uczestnictwo w programie lojalnościowym. Reakcje respondentów w badaniach jakościowych wskazywały, że opłata za samo uczestnictwo w programie nie jest możliwa. Jak wręcz piszą autorki raportu z badań jakościowych: Płatny portal nie ma racji bytu 9. W badaniach ilościowych zapytano zatem wprost o gotowość do zapłaty za udział w programie dla absolwentów kwoty 200/100/50 zł (począwszy od drugiego roku i przy założeniu, że w pierwszym roku nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo). Wyniki udowodniły, że opłaty mogą być istotnym czynnikiem zniechęcającym większość absolwentów do udziału w nim. Wskazuje to zatem na konieczność wprowadzenia generalnej zasady darmowości programu, ale z możliwością uzyskiwania specjalnych usług, czy statusów za dodatkową opłatą. Narzędzia programu Z badań wynika, że dla absolwentów, zwłaszcza tych młodszych (do 30. roku życia) uczelnia jawi się jako miejsce, z którego cały czas można czerpać korzyści w postaci wiedzy oraz kontaktów. Szczególnie cenione byłoby tu zwłaszcza stworzenie platformy 7 L. Smith, L. Davis, Kształtowanie polityki wsparcia, zaangażowania i rozwoju uczelni skuteczne strategie zarządzania i organizacji programów absolwenckich w USA, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław 2013/ J.M. Bugaj (red.), R. Rybkowski, A. Fedaczyńska, G. Bryda, Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni przegląd rozwiązań europejskich; UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław K. Pałys, M. Pałys, op. cit. 9 Ibidem. 10

13 umożliwiającej dostęp do ofert pracy. Z punktu widzenia absolwentów biorących udział w badaniu ilościowym najważniejsze wydaje się wsparcie w zakresie pomocy w szukaniu pracy i w kontaktach pomiędzy pracownikami i pracodawcami. W dalszej kolejności zainteresowaniem absolwentów cieszy się program lojalnościowo-promocyjny, a najmniejsze znaczenie ma sfera kontaktów społecznych 10. Praktycznie wszystkie działania czy treści programu dla absolwentów wybrane spośród dobrych praktyk uczelni światowych znajdują akceptację zdecydowanej większości absolwentów. Niemal wszyscy akceptowali związane z rozwojem wiedzy kursy/ szkolenia, wirtualną tablicę ogłoszeń o pracy oraz specjalne promocje dla absolwentów, jak też kartę absolwenta. Natomiast proste działania informacyjne (newsletter), czy spotkania (zarówno robocze/edukacyjne, jak i towarzyskie) są akceptowane przez nieco mniejszy odsetek absolwentów. Szkolenia tradycyjne face to face mimo powszechnego używania Internetu okazują się mieć ciągle przewagę nad e-learningiem. W badaniach jakościowych 11 tłumaczono to osobistymi relacjami z trenerem czy wykładowcą ( potrzebna jest czasem żywa interakcja, ćwiczenia ), czy powrotem do życia studenckiego. Wirtualna tablica ogłoszeń powinna być w świetle wyników badań podstawowym narzędziem dla polskiego programu dla absolwentów. Karta absolwenta dająca zniżki u partnerów wywołuje sporo pytań i zastrzeżeń (np. jakie firmy oferowałyby zniżki), generalnie była atrakcyjną opcją dla ponad 3/4 absolwentów (choć bardziej dla osób poniżej 50 lat, niż starszych). Wyniki badań jakościowych wskazują, że oczekiwane zniżki sięgają nawet do 30 procent. Dostęp do infrastruktury uczelni w ramach Karty to dobra opcja według co najmniej połowy absolwentów. Uczelnie mogą szczególnie łatwo przyciągnąć absolwentów dostępem do biblioteki i do baz wiedzy, zarówno w dostępie tradycyjnym, jak i on-line. Podsumowując oczekiwania absolwentów w stosunku do poszczególnych narzędzi programu lojalnościowego, można stwierdzić, że: preferowane są szkolenia tradycyjne, w dalszej kolejności blended learning, e-learning jest zdecydowanie mniej popularny; najwyższe zainteresowanie szkoleniami jest wśród osób młodych, najmniejsze wśród starszych; wirtualna tablica ogłoszeń najważniejsza funkcjonalność to możliwość zamieszczania ogłoszeń typu szukam pracy/pracownika oraz filtrowanie przez pracodawców CV wg umiejętności; grupa 51+ jest zdecydowanie mniej zainteresowana tą funkcjonalnością; oferty specjalne zalecana jedynie karta absolwenta uprawniająca do zniżek u partnerów zewnętrznych; karta typu affinity nie cieszy się praktycznie żadnym zainteresowaniem; sklep z gadżetami ma nieduże szanse na sukces; 10 A. Grześkowiak, op. cit. 11 K. Pałys, M. Pałys, op. cit. 11

14 karta absolwenta przede wszystkim udostępnianie biblioteki i baz wiedzy (zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej) oraz obiektów sportowych (basen, hala sportowa etc.), newsletter preferowany raz w miesiącu, o szerszej tematyce branżowej, nie ograniczający się do tematów wewnątrzuczelnianych; networking/spotkania raczej spotkania otwarte, zarówno formalne, jak i nieformalne; zjazdy absolwentów ogólnie akceptowane, preferowane łączenie funkcji towarzyskich z inicjatywami o charakterze zawodowym. Platforma internetowa Analizy desk research prowadzone w ramach projektu jednoznacznie wskazują na konieczność oparcia programu dla absolwentów o narzędzia internetowe, w tym użyteczną i nowoczesną platformę internetową obejmującą funkcjonalne możliwości portalu społecznościowego. Wyniki badania ilościowego wskazują na korzystanie z mediów społecznościowych przez co najmniej 3/5 absolwentów. Oznacza to, że jest możliwe stosowanie społeczności w ramach platformy internetowej lub nawet współdziałanie z bardziej znaczącymi mediami w tym obszarze (FB, nk.pl, GoldenLine, LinkedIn) 12. Portale internetowe są dość oczywistym kanałem komunikacji dla organizacji czy instytucji. Dlatego sama idea portalu nie wzbudza entuzjazmu wśród absolwentów, silniejsze emocje wzbudzają dopiero jego poszczególne narzędzia oraz dostęp do nich. Specjalny portal internetowy dedykowany absolwentom został jednak oceniony przez większość ankietowanych jako interesujący i innowacyjny 13. Najbardziej entuzjastyczni w swych ocenach okazali się najmłodsi oraz korzystający z portali towarzyskich (FB, nk.pl). Zakres korzystania z możliwości i serwisów internetowych jest zależny od wieku. Można oczekiwać, że dla części najstarszych absolwentów nawet proste narzędzia platformy internetowej (ale wymagające logowania lub przesyłania danych) mogą sprawić znaczną trudność, znacznie rzadziej korzystają oni bowiem z bankowości czy zakupów on-line. Osoby 50+ mają także znacznie mniej nawyków korzystania z mediów w internecie, co może osłabić tendencję to odtwarzania w nim filmów czy innych multimediów (i utrudniać np. korzystanie ze szkoleń e-learningowych). Serwisy o charakterze profesjonalnym zachęcają swoich użytkowników do dzielenia się z innymi informacjami na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Poszukiwanie pracy lub pracownika to podstawowe motywacje, dla których internauci decydują się na korzystanie z tego typu serwisów, stąd też większość z nich udostępnia A. Grześkowiak, op. cit. 13 Ibidem.

15 na takich serwisach swoje rozbudowane CV w wersji elektronicznej 14. Serwisy skupiające się na funkcji towarzyskiej są w mniejszym stopniu użyteczne podczas poszukiwania istniejących na rynku rozwiązań związanych z monitorowaniem losów absolwentów i opracowywaniem dla nich programów lojalnościowych Wśród najpopularniejszych funkcji, obecnych w niemal każdym serwisie społecznościowym znajdują się: możliwość stworzenia swojego profilu wymaga ona od użytkownika zazwyczaj podania swojej nazwy użytkownika (nicku), uzupełnienia informacji na swój temat (w zależności od charakteru serwisu), a także dodania zdjęcia (awatara); możliwość dodawania znajomych poprzez wysyłanie i akceptowanie zaproszeń; możliwość dodawania treści do serwisu począwszy od tekstów, poprzez zdjęcia, filmy, na linkach skończywszy; interaktywność użytkownicy mają możliwość komentowania treści zamieszczanych w serwisie przez inne osoby, a także wysyłania prywatnych wiadomości. Według respondentów portal dla absolwentów powinien łączyć kilka funkcji, w szczególności: informacyjną (np. na temat oferty uczelni, szkoleń, ofert pracy), komunikacyjną (dwustronna uczelnia absolwent jak też absolwent absolwent, możliwość pracy w grupach, tworzenie zespołów projektowych, wirtualne konsultacje), dostęp (do materiałów naukowych, literatury, treści szkoleń typu e-learning, ofert, zasobów bibliotecznych). Ponadto portal powinien uwzględniać wiele grup docelowych, takich jak: absolwenci, środowisko uczelni władze, zarządzający programem dla absolwentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracodawcy. A także wiele form komunikacji: WWW, fora (np. w celu wymiany wiedzy), , konferencje on-line, konferencje voip/telekonferencje, wykłady w formie filmików (np. na zasadzie TED). Portal dla absolwentów w świetle wyników badań powinien łączyć treści na temat uczelni oraz spoza niej głównie branż bliskich specjalizacji uczelni. 14 M. Drabek, M. Klimowicz, Serwisy społecznościowe i oferowane przez nie możliwości monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław

16 Komunikacja Gdyby decydować tylko o jednej formie kontaktu uczelni z absolwentami, bez wątpienia powinna to być poczta elektroniczna i newsletter kierowany do absolwentów. Biuletyn taki powinien zawierać ciekawe (sprofilowane branżowo) treści oraz być wysyłany nie częściej niż raz w miesiącu oraz preferują informacje branżowe. Telefon i pocztę tradycyjną jako formę kontaktu wybierała zdecydowana mniejszość badanych (głównie starsi). Także portale społecznościowe stosowane obecnie do kontaktów z otoczeniem przez wiele uczelni w kontekście programu dla absolwentów nie znalazłyby uznania. Warto jednak wziąć pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej przez CASE na rynku amerykańskim wskazujące, że prawie 90% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że publikacje periodyczne kierowane do absolwentów znacząco przyczyniają się do umacniania ich więzi z macierzystą uczelnią. 14

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Wrocław, kwiecień 2013 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Streszczenie managerskie...

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Anna Janczak, Sławomir Klimecki, Beata Leśniewska, Ewa Sieńkowska OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Spis treści Spis treści WSTĘP I. CO TO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo