Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas"

Transkrypt

1

2 Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, Wrocław

3 Spis treści Wstęp Analiza otoczenia Założenia koncepcyjne Misja i wizja portalu Cele strategiczne Grupy docelowe Organizator Uczestnictwo kategorie Identyfikacja Program Absolwent baza Założenia Narzędzia podstawowe Program Absolwent opcje Narzędzia opcjonalne Pakiety rekomendowane dla poszczególnych grup docelowych Komunikacja Założenia Narzędzia komunikacji Specyfikacja techniczna portalu dla Programu Absolwent Generalne założenia techniczne Podstawowe funkcjonalności Zaawansowane funkcjonalności integracja Wersja dla urządzeń przenośnych oraz wersje specjalne Monitoring i ewaluacja Regulamin wytyczne Podsumowanie Spis tabel zbiorczych A. Narzędzia podstawowe: korzyści B. Narzędzia podstawowe: specyfikacja/odpowiedzialność C. Narzędzia opcjonalne: korzyści D. Narzędzia opcjonalne: specyfikacja/odpowiedzialność E. Narzędzia komunikacyjne: korzyści F. Narzędzia komunikacyjne: specyfikacja/odpowiedzialność Załącznik Projekt graficzny portalu dla Programu Absolwent 1

4 2

5 WSTĘP Przedstawiamy Państwu pilotażowy projekt Program Absolwent, dzięki któremu polskie uczelnie wyższe będą miały możliwość diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami. Bezpośrednią przyczyną powstania projektu jest ustawowy obowiązek badania losów absolwentów, jednak cele, jakie stawia przed sobą zespól autorski są znacznie szersze. Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie portal dla absolwentów, dają możliwość kontynuacji lub odbudowania bliskich relacji z byłymi studentami. Program został zaprojektowany w taki sposób, by dać absolwentom różnorakie wsparcie na ich drodze zawodowej oraz by umożliwić uczelni dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznego i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Program umożliwi także networking absolwentów, włączy najaktywniejszych z nich do dzielenia się doświadczeniami zawodowymi, zaangażuje kadrę uczelni i studentów. Wierzymy, że przedstawiony Państwu Program Absolwent będzie dla wielu uczelni skuteczną pomocą w budowie społeczności uczących się i współpracujących przez całe życie. Projekt ten wraz z portalem składa się z wersji bazowej, realizującej podstawowe założenia i cele, oraz z opcji, które pozwolą wdrażającej uczelni dostosować program do swoich indywidualnych potrzeb. Etapy wdrożeniowe 1. Wykonanie ogólnej analizy SWOT oraz przeglądu działań lojalnościowych i komunikacyjnych prowadzonych przez uczelnię wśród absolwentów (w tym działań dotyczących badania losów absolwentów). Wskazówki w rozdziale: ANALIZA OTOCZENIA 2. Analiza potrzeb uczelni w kontekście celów, które uczelnia chce osiągnąć dzięki wdrożeniu programu. Wybór celów określonych w Programie Absolwent. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Cele strategiczne 3. Analiza grup docelowych, z którymi uczelnia pragnie komunikować się za pośrednictwem programu. Wybór grup docelowych określonych w Programie Absolwent. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Grupy docelowe 4. Powołanie jednostki organizacyjnej w strukturach uczelni BIURA ABSOL- WENTÓW, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie oraz testowanie, a następnie realizację Programu Absolwent. Stworzenie zespołu wyposażonego w odpowiednie kompetencje oraz nadanie im niezbędnych uprawnień. Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Organizator 5. Przyjęcie misji i wizji oraz założeń dotyczących reguł uczestnictwa i identyfikacji w Programie Absolwent.Wskazówki w rozdziale: ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE Misja, wizja; Uczestnictwo mechanika; Identyfikacja. 3

6 6. Przygotowanie organizacyjne do wdrożenia narzędzi podstawowych Programu Absolwent.Wskazówki w rozdziale: PROGRAM ABSOLWENT BAZA 7. Analiza potrzeb i możliwości uczelni względem zakresu wdrożenia dodatkowych narzędzi zwiększających atrakcyjność i optymalizujących efekty Programu Absolwent. Przygotowanie do realizacji wybranych narzędzi.wskazówki w rozdziale: PROGRAM ABSOLWENT OPCJE 8. Wybór narzędzi i kanałów używanych z uczestnikami Programu Absolwent oraz służących jego promocji i pozyskiwaniu nowych uczestników.wskazówki w rozdziale: KOMUNIKACJA 9. Dostosowanie do własnego wizerunku (modyfikacje graficzne) i uruchomienie w wybranym zakresie gotowego już portalu dla Absolwentów wsparcie konsultacyjne, szkolenia. 10. Wdrożenie systemu służącego zarządzaniem informacjami pozyskanie od uczestników Programu Absolwent. 11. Wskazówki w rozdziale: SPECYFIKACJA TECHNICZNA PORTALU DLA PROGRAMU AB- SOLWENT 12. Zaplanowanie monitoringu i działań ewaluujących Program Absolwent.Wskazówki w rozdziale: MONITORING I EWALUACJA 13. Przygotowanie regulaminu zgodnego z wybranym zakresem Programu Absolwent, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych określonych przez GIODO.Wskazówki w rozdziale: REGULAMIN WYTYCZNE 4

7 1. ANALIZA OTOCZENIA Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w charakterze relacji uczelni z absolwentami. Z jednej strony zmiany te spowodowane są formalnymi wymogami prowadzenia monitoringu losów absolwentów, które zostały sformułowane w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z drugiej jednak strony wymuszają je zmiany społecznokulturowe, w tym w szczególności rozwój internetowych narzędzi społecznościowych i idące za tym możliwości łatwego kontaktu z kolegami i koleżankami z lat studenckich, a więc również z uczelnią. Duży wpływ na to zjawisko miał rozwój polskiego portalu społecznościowego nasza-klasa.pl, łączącego znajomych z lat szkolnych i studenckich, a następnie dynamiczny rozwój w Polsce globalnego portalu Facebook i wzrost roli takich platform internetowych jak: LinkedIn, GoldenLine, Tweeter i innych. Te zmiany powodują konieczność redefinicji relacji uczelni z absolwentami i stworzenie narzędzi budujących ich dalsze relacje z ośrodkiem akademickim. Działania prowadzone w ramach Projektu Absolwent Kuźnia Kadr 7 odpowiadają na wymagania nowych czasów, łącząc obowiązek formalnego monitoringu nałożony przez ustawodawcę z szerszym spojrzeniem na istotę związków między absolwentami i uczelnią. Jednym z celów projektu jest bowiem stworzenie szeroko rozumianego programu lojalnościowego, który dzięki zaoferowaniu absolwentom różnorodnych korzyści, będzie pozwalał na prowadzenie monitoringu ich losów oraz włączał ich aktywnie w życie uczelni. Jest to absolutnie nowatorska koncepcja w polskim środowisku akademickim, wykorzystująca metody pojawiające się do tej pory w rzeczywistości komercyjnej. W celu przygotowania optymalnej koncepcji takiego programu (oraz szerokich działań kierowanych do absolwentów) przeprowadzono szereg badań i analiz desk research, w tym: badania jakościowe i ilościowe grup absolwentów (podzielonych na cztery grupy wiekowe), opracowania amerykańskich i europejskich rozwiązań w programach lojalnościowych kierowanych do absolwentów uczelni, a także studia opisujące możliwości wykorzystania portali społecznościowych do budowy takiego programu oraz wykorzystania komercyjnych rozwiązań stosowanych w programach lojalnościowych. Rezultaty badań i analiz pozwoliły dopracować koncepcję programu lojalnościowego dla absolwentów uczelni, stanowiącą jeden z elementów produktu finalnego projektu, tak by była dopasowana zarówno do oczekiwań absolwentów, jak też innych grup docelowych. Obecnie przeciętny absolwent uczelni w Polsce kończy ją, nie mając praktycznie potrzeby dalszego z nią kontaktu oraz oczekiwań wobec tej instytucji. Tuż po wyjściu z murów uczelni interakcja utrzymuje się niejako siłą rozpędu jeszcze są aktywne związki z kolegami (głównie przez media społecznościowe), nawyk korzystania z biblioteki czy zaglądania na WWW uczelni. Na tle ogółu absolwentów osoby najmłodsze najczęściej korzystają też z infrastruktury uczelnianej oraz ponownie korzystają z nauki na własnej uczelni. Po tym okresie osobisty kontakt z uczelnią właściwie się kończy, choć zdarzają 5

8 się doraźne próby nawiązania go. Absolwenci w wieku lat to grupa najmniej zaangażowana w relacje z uczelnią (aż 35% z nich nie kontaktuje się wcale z uczelnią czy kolegami ze studiów). Poza sięganiem po informacje na WWW uczelni oraz uczestnictwem w konferencjach czy szkoleniach praktycznie nie wykazują już żadnej aktywności 1. Wśród świeżych absolwentów, do ok. 30. roku życia, daje się zauważyć przywiązanie do uczelni, budowane zarówno na pozytywnych jak i negatywnych emocjach wobec niej. Jednakże im starsza osoba, tym relacja łącząca z uczelnią jest coraz słabsza, a z czasem kompletnie zanika. Starsi absolwenci, osoby po 40. roku życia, nawet sobie nie wyobrażają, że uczelnia może im zaoferować coś więcej oprócz otrzymanego przez nich wykształcenia. Jest ona zamkniętym już etapem życiowym, do którego czasami wracają wspomnieniami. Uczelnia nie jest aktywnie obecna w ich dzisiejszym życiu i aktywnościach zawodowych. Widnieje jako punkt w CV i rozmówcy nie za bardzo dostrzegają potrzebę zmiany tego stanu, a nawet jeśli uważają, że jest ona możliwa, to nie wiedzą w jaki sposób miałaby się dokonać 2. Program Absolwent ma w zamyśle zmienić relacje uczelni z absolwentami tak, aby ukończenie studiów nie kończyło związku z alma mater, ale zmieniało jego charakter, przynosząc nowe korzyści, ale też nowe obowiązki dla obu stron. W założeniu program ma objąć zróżnicowane kontakty z absolwentami, bazując na stworzonej dla nich platformie internetowej, uwzględniającej program lojalnościowy z szeroką ofertą promocyjną oraz propozycją karty absolwenta. Program Absolwent ma być oparty o wielostronną komunikację (uczelnia absolwent pracodawca), narzędzia wspomagające pozyskiwanie danych o absolwencie oraz budowanie identyfikacji z uczelnią już w okr absolwentów oraz odpowiednie narzędzia, dokonać zmiany sposobu myślenia o absolwencie, właściwie rozpoznać potrzeby różnych grup absolwentów przez pryzmat korzyści emocjonalnych, jak również praktycznych korzyści zawodowych 3. Strategia działania powinna zawierać pomysł na komunikowanie atutów uczelni, jej silnych stron, określać sposoby i formy uczestnictwa absolwentów w programach adresowanych do wychowanków uczelni oraz promowania działalności na rzecz uczelni. Program taki może angażować absolwentów w wysiłki uczelni na rzecz naboru i rekrutacji wartościowych studentów, oraz tworzyć ramy instytucjonalne dla udzielania przez nich wsparcia studentom uczelni w wyborze ścieżki dalszej kariery. Celem musi być również zapewnianie absolwentom możliwości dalszego rozwoju intelektualnego, utrzymywania więzi z kadrą dydaktyczną i naukową oraz uczestnictwa w innych działaniach na polu edukacji. 1 A. Grześkowiak, Raport z badań ilościowych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław M. Pałys, K. Pałys, Raport z badań jakościowych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław J.M. Bugaj (red.), R. Rybkowski, A. Fedaczyńska, G. Bryda, Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni przegląd rozwiązań europejskich; UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław

9 Katalog korzyści Do różnorodnych korzyści płynących z wdrożenia Programu Absolwent, przynoszących konkretną wartość dla absolwentów, jak i dla samej uczelni, zaliczyć można: możliwość uporządkowania i zintegrowania relacji z absolwentami uczelni, budowę aktualnej wygodnej bazy danych o absolwentach, możliwość pozyskiwania informacji o losach zawodowych absolwentów oraz jakości kształcenia, promocję uczelni, wzmocnienie wizerunku uczelni jako innowacyjnej, przyjaznej i nowoczesnej, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności uczelni dla przyszłych studentów, korzyści materialne wolontariat absolwentów, opłaty za uczestnictwo w programie, sponsoring, dostarczanie aktualnych informacji nt. uczelni, wzmocnienie relacji z otoczeniem uczelni (biznes, urząd) ułatwiające realizację jej działań, dedykowane oferty kształcenia studia/szkolenia/kursy, dostęp do baz wiedzy (biblioteka, informacje branżowe), dostęp do infrastruktury uczelni (korzystanie, miejsce spotkań), kontakty z innymi absolwentami (towarzyskie, wymiana, rozwój), pomoc przy poszukiwaniu pracy i znajdowaniu pracowników, promocję własnego biznesu i siebie (mentoring, staże, biogramy, nagrody), promocje i rabaty dla uczestników programu lojalnościowego, wzmocnienie wizerunku absolwenta w CV (marka uczelni). Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań 4 absolwenci są bardzo otwarci na relacje z uczelnią oczekują kontaktów i oferty, są gotowi podejmować je i uczestniczyć oraz przekazywać dane i informacje o sobie. Konieczne jest jednak zróżnicowanie programu i dopasowanie do potrzeb i możliwości różnych grup (wiek, czy raczej okres, jaki minął od ukończenia studiów, wydaje się być dobrą wytyczną). Przedstawiana badanym absolwentom koncepcja programu dla absolwentów została oceniona pozytywnie, jako innowacyjna i korzystnie wpływająca na wizerunek uczelni Badaną grupę absolwentów zapytano o ocenę pomysłu programu lojalnościowego prowadzonego przez uczelnię. Reakcje na ideę programu lojalnościowego w badaniach były bardzo jednoznaczne, nie pojawił się żaden negatywny komentarz. Nawet, gdy 4 A. Grześkowiak, op. cit. 7

10 krytykowano programy konsumenckie, to w podobnych hipotetycznych działaniach uczelni nie widziano złych stron. W badaniach ankietowych 92,1% ogółu absolwentów oceniło ideę kreacji programu dla absolwentów jako ciekawą. Niemal 2/5 z nich ocenia to wręcz entuzjastycznie ( bardzo ciekawa koncepcja), najbardziej najmłodsi absolwenci (w grupie do 30. roku życia 54% ocen najwyższych ocen). Idea programu została oceniona także jako innowacyjna przez ponad 4/5 ogółu absolwentów (81,3% odpowiedzi). Jej nowość potwierdza także to, że tylko 11% ankietowanych (podobnie we wszystkich grupach wiekowych) zadeklarowało znajomość podobnych programów dla absolwentów. Wprowadzenie programu lojalnościowego zdecydowanie poprawia wizerunek. Uczelnia, która wprowadziłaby taki program, byłaby oceniona przede wszystkim jako jednostka rozwojowa (94,8% wskazań), aktywna (94,5%), przyjazna absolwentom (93,5%), idąca z duchem czasu (93%), nowoczesna (91%) oraz przedsiębiorcza (90,3%). Efektem wprowadzenia programu lojalnościowego jest stworzenie wizerunku uczelni dalekowzrocznej, myślącej o przyszłości, pewnej siebie co do dalszych losów 5. Podstawą programu lojalnościowego i bezpośrednim narzędziem kontaktu z absolwentami oraz dostarczania im różnego rodzaju korzyści ma być dedykowany portal dla absolwentów. Również jego koncepcja została przyjęta bardzo pozytywnie przez osoby biorące udział w badaniach. Połowa absolwentów zadeklarowała chęć założenia własnego profilu w portalu, większość byłaby skłonna dzielić się informacjami o sobie oraz brać udział w badaniach losów zawodowych, najbardziej otwarte na tę możliwość były osoby młodsze. Ponad połowa badanych absolwentów udzieliłaby zgody na możliwość kierowania do nich zaproszeń do udziału w badaniach prowadzonych przez uczelnię, tylko co piąty badany był przeciwny. Dodatkowo znaczna część absolwentów (około 1/4) nie odrzuca możliwości podzielenia się swoimi danymi osobistymi, choć wymagają dodatkowych informacji czy też zapewnienia o bezpieczeństwie tych danych. Ponownie najmłodsi mają najmniej oporów i zdecydowana większość z nich jest gotowa przekazać dane do analiz zbiorczych czy celów podniesienia jakości pracy uczelni. Co więcej, absolwenci nie tylko chcą brać udział w badaniach losów zawodowych jako uczestnicy, ale i w innych projektach badawczych prowadzonych na uczelni chcieliby także mieć wgląd w rezultaty badań. Grupy docelowe Programu Absolwent W założeniach projektu przyjęto, że zachowania i potrzeby uczestników programu różnicować będzie czas, jaki minął od zakończenia przez nich studiów. Potwierdziło się to w trakcie prowadzonych badań i analiz. Najmłodsi absolwenci są najbardziej otwarci na program i najbardziej nim zainteresowani. To bardzo ważny wynik w kontekście monitoringu losów zawodowych (obejmuje on obowiązek badań absolwentów osób, które niedawno ukończyły studia (3 i 5 lat po dyplomie czyli głównie najmłodszych). Można zatem mieć pewność, że ta kluczowa grupa absolwentów byłaby otwarta na działania programu także w obszarze badań. 8 5 Ibidem.

11 Podstawową motywacją do utrzymywania kontaktów z uczelnią jest bez wątpienia chęć zdobywania wiedzy i kwalifikacji uzupełniania wykształcenia lub doskonalenia umiejętności. Dlatego ważne są tutaj ustalenia badania 6 zrealizowanego w ramach projektu, które wskazują na różne znaczenie nauki w życiu absolwentów w zależności od tego, w jakiej fazie życia się znajdują. Dla najmłodszych absolwentów nauka wiąże się z rozwojem zawodowym. Kontakty z uczelnią (w tym pierwotna motywacja do podjęcia studiów) są warunkowane instrumentalnie, poprzez potrzebę zdobycia formalnych certyfikatów umożliwiających działanie na rynku pracy. W grupie osób pomiędzy 30. a 60. rokiem życia, a więc najprawdopodobniej już zajmujących stabilne miejsce na rynku pracy, nauka zyskuje walor samorozwoju, pogłębiania już posiadanych kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego. Dla najstarszych osób, po 61. roku życia, nie zawsze już aktywnych zawodowo, nauka (a więc potencjalny powrót na uczelnię) wiążę się z zaspokojeniem ciekawości, dowiedzenia się czegoś nowego. Mężczyźni są generalnie mniej zainteresowani poszczególnymi aspektami programu, a szczególnie duży sceptycyzm wykazują wobec koncepcji programu opartego na kontaktach towarzyskich. Analizując respondentów pod kątem wieku, zauważyć można, że osoby do 30. roku życia, które dobrze pamiętają uczelnię, mają z świeże doświadczenia z nią związane świeże, utrzymują jeszcze znajomości i przyjaźnie zawarte w czasie studiów. Wiedza i umiejętności, jakie zdobyli w czasie studiów weryfikują się szybko w pracy zawodowej, wpływając na ocenę uczelni. Osoby między 30. a 50. rokiem życia dość dawno ukończyły studia i nie czują obecnie żadnych więzi z uczelnią. Przyznają, że jedyne, co im o niej przypomina, to znajomości i przyjaźnie zawarte jeszcze podczas studiów. Dziś jednak nie mają potrzeby ponownego kontaktu z uczelnią. Praktycznie wszyscy uważają, że uczelnie nie mają sprecyzowanej i specjalnie przygotowanej oferty skierowanej do ich grupy wiekowej. W czasie wywiadów nie potrafili określić, co uczelnia mogłaby im dzisiaj zaoferować, za to skupiali się na tym, co uczelnia mogłaby oferować obecnym studentom, co jest przejawem wiedzy posiadanej przez nich na temat obecnych wymagań pracodawców. Absolwenci powyżej 50. roku życia odczuwają, że to oni wymuszają relacje z uczelnią. Osoby przechodzące na emeryturę przeżywają swoistego rodzaju rewolucję w organizacji dotychczasowego życia. Zmiana tempa życia wiąże się także ze zmianą oczekiwań, postaw i celów. Wiele osób zdecydowało się wrócić na uczelnie, czyli skorzystać z możliwości rozpoczęcia studiowania na uniwersytetach trzeciego wieku, jednakże w odczuciu tej grupy osób jest to stanowczo za mało. Oczekiwania w stosunku do programu lojalnościowego Jak pokazują autorzy opracowań przygotowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr 7 na temat funkcjonowania programów lojalnościowych dla absolwentów oraz 6 Ibidem. 9

12 konsumentów 7, wiele uczelni w Europie i Ameryce stosuje obecnie zabiegi mające na celu wypracowanie tak silnych relacji z absolwentami, że czują się oni cząstką swojej alma mater nawet po wielu latach od ukończenia studiów. Wśród narzędzi stosowanych w tym celu są instrumenty budujące tożsamość absolwenta, identyfikujące go wobec otoczenia (np. odpowiednie ubiory, czy adres mailowy z domeną uczelni). Absolwenci w przeprowadzonych badaniach jakościowych 8 na ogół wyrażali chęć, żeby uczelnie utrzymywały z nimi relacje i działały na ich rzecz. Z badań tych wynika również, że absolwenci budują swoją lojalność wobec sprawdzonych, uznanych marek o wysokiej jakości. Kluczowym czynnikiem jest powtarzalność (regularność) kontaktów oraz pozytywne wzmocnienia np. nagrody, czy punkty, najlepiej o dużej użyteczności. Oznacza to, że uczelnia budując lojalność, może bazować na własnej marce, ale gdy jest ona słabsza (np. przy mniejszych, mniej prestiżowych uczelniach) może też stawiać na regularny kontakt oraz funkcjonalne, czytelne korzyści dla uczestników Gdyby program dla absolwentów ograniczać do tylko jednej funkcji, we wszystkich grupach wiekowych wybrano by przede wszystkim pomoc w szukaniu pracy i w kontaktach pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Uczestnicy szkoleń w UE (próba dodatkowa w badaniach) okazali się natomiast najbardziej zainteresowani programem skoncentrowanym na wiedzy i kształceniu oraz także pomocy w poszukiwaniu pracy. W badaniach sprawdzono, jaka jest otwartość na opłaty za uczestnictwo w programie lojalnościowym. Reakcje respondentów w badaniach jakościowych wskazywały, że opłata za samo uczestnictwo w programie nie jest możliwa. Jak wręcz piszą autorki raportu z badań jakościowych: Płatny portal nie ma racji bytu 9. W badaniach ilościowych zapytano zatem wprost o gotowość do zapłaty za udział w programie dla absolwentów kwoty 200/100/50 zł (począwszy od drugiego roku i przy założeniu, że w pierwszym roku nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo). Wyniki udowodniły, że opłaty mogą być istotnym czynnikiem zniechęcającym większość absolwentów do udziału w nim. Wskazuje to zatem na konieczność wprowadzenia generalnej zasady darmowości programu, ale z możliwością uzyskiwania specjalnych usług, czy statusów za dodatkową opłatą. Narzędzia programu Z badań wynika, że dla absolwentów, zwłaszcza tych młodszych (do 30. roku życia) uczelnia jawi się jako miejsce, z którego cały czas można czerpać korzyści w postaci wiedzy oraz kontaktów. Szczególnie cenione byłoby tu zwłaszcza stworzenie platformy 7 L. Smith, L. Davis, Kształtowanie polityki wsparcia, zaangażowania i rozwoju uczelni skuteczne strategie zarządzania i organizacji programów absolwenckich w USA, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław 2013/ J.M. Bugaj (red.), R. Rybkowski, A. Fedaczyńska, G. Bryda, Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni przegląd rozwiązań europejskich; UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław K. Pałys, M. Pałys, op. cit. 9 Ibidem. 10

13 umożliwiającej dostęp do ofert pracy. Z punktu widzenia absolwentów biorących udział w badaniu ilościowym najważniejsze wydaje się wsparcie w zakresie pomocy w szukaniu pracy i w kontaktach pomiędzy pracownikami i pracodawcami. W dalszej kolejności zainteresowaniem absolwentów cieszy się program lojalnościowo-promocyjny, a najmniejsze znaczenie ma sfera kontaktów społecznych 10. Praktycznie wszystkie działania czy treści programu dla absolwentów wybrane spośród dobrych praktyk uczelni światowych znajdują akceptację zdecydowanej większości absolwentów. Niemal wszyscy akceptowali związane z rozwojem wiedzy kursy/ szkolenia, wirtualną tablicę ogłoszeń o pracy oraz specjalne promocje dla absolwentów, jak też kartę absolwenta. Natomiast proste działania informacyjne (newsletter), czy spotkania (zarówno robocze/edukacyjne, jak i towarzyskie) są akceptowane przez nieco mniejszy odsetek absolwentów. Szkolenia tradycyjne face to face mimo powszechnego używania Internetu okazują się mieć ciągle przewagę nad e-learningiem. W badaniach jakościowych 11 tłumaczono to osobistymi relacjami z trenerem czy wykładowcą ( potrzebna jest czasem żywa interakcja, ćwiczenia ), czy powrotem do życia studenckiego. Wirtualna tablica ogłoszeń powinna być w świetle wyników badań podstawowym narzędziem dla polskiego programu dla absolwentów. Karta absolwenta dająca zniżki u partnerów wywołuje sporo pytań i zastrzeżeń (np. jakie firmy oferowałyby zniżki), generalnie była atrakcyjną opcją dla ponad 3/4 absolwentów (choć bardziej dla osób poniżej 50 lat, niż starszych). Wyniki badań jakościowych wskazują, że oczekiwane zniżki sięgają nawet do 30 procent. Dostęp do infrastruktury uczelni w ramach Karty to dobra opcja według co najmniej połowy absolwentów. Uczelnie mogą szczególnie łatwo przyciągnąć absolwentów dostępem do biblioteki i do baz wiedzy, zarówno w dostępie tradycyjnym, jak i on-line. Podsumowując oczekiwania absolwentów w stosunku do poszczególnych narzędzi programu lojalnościowego, można stwierdzić, że: preferowane są szkolenia tradycyjne, w dalszej kolejności blended learning, e-learning jest zdecydowanie mniej popularny; najwyższe zainteresowanie szkoleniami jest wśród osób młodych, najmniejsze wśród starszych; wirtualna tablica ogłoszeń najważniejsza funkcjonalność to możliwość zamieszczania ogłoszeń typu szukam pracy/pracownika oraz filtrowanie przez pracodawców CV wg umiejętności; grupa 51+ jest zdecydowanie mniej zainteresowana tą funkcjonalnością; oferty specjalne zalecana jedynie karta absolwenta uprawniająca do zniżek u partnerów zewnętrznych; karta typu affinity nie cieszy się praktycznie żadnym zainteresowaniem; sklep z gadżetami ma nieduże szanse na sukces; 10 A. Grześkowiak, op. cit. 11 K. Pałys, M. Pałys, op. cit. 11

14 karta absolwenta przede wszystkim udostępnianie biblioteki i baz wiedzy (zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej) oraz obiektów sportowych (basen, hala sportowa etc.), newsletter preferowany raz w miesiącu, o szerszej tematyce branżowej, nie ograniczający się do tematów wewnątrzuczelnianych; networking/spotkania raczej spotkania otwarte, zarówno formalne, jak i nieformalne; zjazdy absolwentów ogólnie akceptowane, preferowane łączenie funkcji towarzyskich z inicjatywami o charakterze zawodowym. Platforma internetowa Analizy desk research prowadzone w ramach projektu jednoznacznie wskazują na konieczność oparcia programu dla absolwentów o narzędzia internetowe, w tym użyteczną i nowoczesną platformę internetową obejmującą funkcjonalne możliwości portalu społecznościowego. Wyniki badania ilościowego wskazują na korzystanie z mediów społecznościowych przez co najmniej 3/5 absolwentów. Oznacza to, że jest możliwe stosowanie społeczności w ramach platformy internetowej lub nawet współdziałanie z bardziej znaczącymi mediami w tym obszarze (FB, nk.pl, GoldenLine, LinkedIn) 12. Portale internetowe są dość oczywistym kanałem komunikacji dla organizacji czy instytucji. Dlatego sama idea portalu nie wzbudza entuzjazmu wśród absolwentów, silniejsze emocje wzbudzają dopiero jego poszczególne narzędzia oraz dostęp do nich. Specjalny portal internetowy dedykowany absolwentom został jednak oceniony przez większość ankietowanych jako interesujący i innowacyjny 13. Najbardziej entuzjastyczni w swych ocenach okazali się najmłodsi oraz korzystający z portali towarzyskich (FB, nk.pl). Zakres korzystania z możliwości i serwisów internetowych jest zależny od wieku. Można oczekiwać, że dla części najstarszych absolwentów nawet proste narzędzia platformy internetowej (ale wymagające logowania lub przesyłania danych) mogą sprawić znaczną trudność, znacznie rzadziej korzystają oni bowiem z bankowości czy zakupów on-line. Osoby 50+ mają także znacznie mniej nawyków korzystania z mediów w internecie, co może osłabić tendencję to odtwarzania w nim filmów czy innych multimediów (i utrudniać np. korzystanie ze szkoleń e-learningowych). Serwisy o charakterze profesjonalnym zachęcają swoich użytkowników do dzielenia się z innymi informacjami na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Poszukiwanie pracy lub pracownika to podstawowe motywacje, dla których internauci decydują się na korzystanie z tego typu serwisów, stąd też większość z nich udostępnia A. Grześkowiak, op. cit. 13 Ibidem.

15 na takich serwisach swoje rozbudowane CV w wersji elektronicznej 14. Serwisy skupiające się na funkcji towarzyskiej są w mniejszym stopniu użyteczne podczas poszukiwania istniejących na rynku rozwiązań związanych z monitorowaniem losów absolwentów i opracowywaniem dla nich programów lojalnościowych Wśród najpopularniejszych funkcji, obecnych w niemal każdym serwisie społecznościowym znajdują się: możliwość stworzenia swojego profilu wymaga ona od użytkownika zazwyczaj podania swojej nazwy użytkownika (nicku), uzupełnienia informacji na swój temat (w zależności od charakteru serwisu), a także dodania zdjęcia (awatara); możliwość dodawania znajomych poprzez wysyłanie i akceptowanie zaproszeń; możliwość dodawania treści do serwisu począwszy od tekstów, poprzez zdjęcia, filmy, na linkach skończywszy; interaktywność użytkownicy mają możliwość komentowania treści zamieszczanych w serwisie przez inne osoby, a także wysyłania prywatnych wiadomości. Według respondentów portal dla absolwentów powinien łączyć kilka funkcji, w szczególności: informacyjną (np. na temat oferty uczelni, szkoleń, ofert pracy), komunikacyjną (dwustronna uczelnia absolwent jak też absolwent absolwent, możliwość pracy w grupach, tworzenie zespołów projektowych, wirtualne konsultacje), dostęp (do materiałów naukowych, literatury, treści szkoleń typu e-learning, ofert, zasobów bibliotecznych). Ponadto portal powinien uwzględniać wiele grup docelowych, takich jak: absolwenci, środowisko uczelni władze, zarządzający programem dla absolwentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracodawcy. A także wiele form komunikacji: WWW, fora (np. w celu wymiany wiedzy), , konferencje on-line, konferencje voip/telekonferencje, wykłady w formie filmików (np. na zasadzie TED). Portal dla absolwentów w świetle wyników badań powinien łączyć treści na temat uczelni oraz spoza niej głównie branż bliskich specjalizacji uczelni. 14 M. Drabek, M. Klimowicz, Serwisy społecznościowe i oferowane przez nie możliwości monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, UE we Wrocławiu, Kuźnia Kadr 7, Wrocław

16 Komunikacja Gdyby decydować tylko o jednej formie kontaktu uczelni z absolwentami, bez wątpienia powinna to być poczta elektroniczna i newsletter kierowany do absolwentów. Biuletyn taki powinien zawierać ciekawe (sprofilowane branżowo) treści oraz być wysyłany nie częściej niż raz w miesiącu oraz preferują informacje branżowe. Telefon i pocztę tradycyjną jako formę kontaktu wybierała zdecydowana mniejszość badanych (głównie starsi). Także portale społecznościowe stosowane obecnie do kontaktów z otoczeniem przez wiele uczelni w kontekście programu dla absolwentów nie znalazłyby uznania. Warto jednak wziąć pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej przez CASE na rynku amerykańskim wskazujące, że prawie 90% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że publikacje periodyczne kierowane do absolwentów znacząco przyczyniają się do umacniania ich więzi z macierzystą uczelnią. 14

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Absolwenci. przymus czy szansa

Absolwenci. przymus czy szansa Absolwenci przymus czy szansa Absolwenci Kim jest absolwent w naszej rzeczywistości? Kim jest absolwent gdzie indziej? Do czego może się przydać absolwent? Prawo o szkolnictwie wyższym Przyjęte w formie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7 TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW Zespół Badawczy Kuźnia Kadr 7 czerwiec 2015 CEL BADANIA Analiza użyteczności informacji podanych przez użytkowników Portalu Absolwent

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do HRI High Potentials. - Pakiet HRI HiPos -

Zaproszenie do HRI High Potentials. - Pakiet HRI HiPos - Zaproszenie do HRI High Potentials - Pakiet HRI HiPos - Misja HR Influencers Budujemy elitarną platformę współpracy liderów branży HR o dużym zakresie wpływu osobistego i zawodowego. Tworzymy przestrzeń

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014

TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW. Katarzyna Pałys Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7. grudzień 2014 1 Badanie z przedstawicieli szkół wyższych w Polsce sposoby monitoringu losów absolwentów oraz ocena rozwiązań proponowanych w Programie Absolwent badanie CATI, n= 211 TESTOWANIE W OBSZARZE PROGRAMU BADANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt biurokarier.edu.pl. Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Projekt biurokarier.edu.pl Maja Górecka-Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Tło projektu (1) Biura Karier polskich uczelni, w celu usprawnienia swojej pracy,

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100)

Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) 1 Badanie potrzeb absolwentów wśród uczestników Programu Absolwent CAWI (n=100) Czerwiec 2015 Zespół Badawczy Kuźni Kadr 7 2 Cele badania Podstawowym celem badania było zbadanie potrzeb absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony

Zawartość. Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wersja dokumentu: 1.6 Data dokumentu: Status dokumentu: Zatwierdzony Załącznik nr 2 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego oraz ramowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Okres realizacji projektu: od do

Tytuł projektu: Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Okres realizacji projektu: od do O PROJEKCIE Tytuł projektu: Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 do 31.03.2015 Cel główny projektu: wzrost jakości działań uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych Czym jest RUR? Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo