Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Bogusława Bebak mgr inż. Bogusława Pęciak Opracowanie redakcyjne: Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 321[10].O1.05 Prowadzenie marketingu usług zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podstawowe pojęcia marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza marketingowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Badania marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Segmentacja i strategie marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Planowanie działalności marketingowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 40 2

4 1. WPROWADZENIE Niniejszy Poradnik dla ucznia, został przygotowany z myślą o Tobie i będzie pomocny Ci w przyswajaniu wiedzy z zakresu prowadzenia marketingu usług. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś posiadać przed przystąpieniem do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia czyli wykaz umiejętności jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem 3. Materiał nauczania czyli treści, które umożliwią samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Ponadto po każdym materiale nauczania zawarto: pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia, sprawdzian postępów. 4. Zestaw zadań testowych sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki, w skład którego wchodzi: instrukcja, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładowa kartę odpowiedzi, w której w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania. Rozwiązanie zestawu zadań testowych pozwoli Ci ocenić stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności, a także przygotuje do sprawdzianu zaplanowanego przez nauczyciela. 5. Wykaz literatury z której możesz korzystać w celu pogłębienia wiadomości podczas nauki. Mam nadzieję, że opanowanie treści i wykonanie ćwiczeń sprawi Ci dużo satysfakcji oraz pomoże zrozumieć rolę marketingu we współczesnej gospodarce rynkowej 3

5 321[10].O1 Działalność usługowa 321[10].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 321[10].O1.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 321[10].O1.03 Stosowanie prawa w działalności usługowej 321[10].O1.04 Ocena jakości świadczonych usług 321[10].O1.05 Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.06 Prowadzenie korespondencji biurowej Schemat jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: identyfikować potrzeby, określać podmioty i przedmioty rynkowe charakteryzować podstawowe mechanizmy rynkowe, interpretować elementarne prawa ekonomiczne, identyfikować typy zachowań rynkowych korzystać z różnych źródeł informacji, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić cel badań marketingowych, zdefiniować podstawowe pojęcia marketingowe, zaplanować działania marketingowe, scharakteryzować koncepcje marketingowe, określić kryteria segmentacji rynku, określić elementy marketingu mix, dobrać metody badań marketingowych, przeprowadzić analizę marketingową, opracować strategię działania firmy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA Podstawowe pojęcia marketingowe Materiał nauczania Istota marketingu Marketing jako dziedzina nauki i zachowanie rynkowe pojawił się w Polsce w późnych latach 80 tych, kiedy na skutek przemian systemowych miejsce gospodarki centralnie kierowanej zajęła gospodarka rynkowa. Wówczas wzrosła podaż towarów na rynku, doprowadzając do sytuacji zwanej nadwyżką rynkową (podaż > popyt). Sprzedający jako wzajemna konkurencja musieli zachęcać konsumentów do zakupu swoich towarów. Konieczne stało się rozpoznawanie, kształtowanie i jak najlepsze zaspokajanie potrzeb odbiorców. Tak pojawił się marketing czyli kompleksowa działalność tworząca, oferująca i sprzedająca produkty o określonych wartościach, dzięki czemu kupujący uzyskują zadowolenie z ich nabycia i użytkowania, a sprzedający zysk. Słowo marketing pochodzi z języka angielskiego od słowa market - rynkowanie. MARKETING ROZPOZNAĆ PRZYGOTOWAĆ SKOORDYNOWAĆ DOSTARCZYĆ OSIĄGNĄĆ POTRZEBY ODBIORCÓW ODPOWIEDNIĄ OFERTĘ RYNKOWĄ DZIAŁANIA PERSONELU PRODUKCYJNEGO, HANDLOWEGO I SŁUŻB FINANSOWYCH SATYSFAKCJI ODBIORCOM CEL PRZEDSIĘBIORSTWA Rys. 1 Istota marketingu [13, s.15] Znajomość marketingu i konieczność jego stosowania wynika z ciągłego wzrostu oczekiwań klientów co do jakości i użyteczności produktów i usług. Marketing mix Do realizacji zamierzonych celów rynkowych przedsiębiorstwo ma do dyspozycji zestaw czterech podstawowych narzędzi, zwany marketing mix, w skład którego wchodzą: MARKETING MIX PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA PROMOCJA PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION - rdzeń produktu, - cena podstawowa, - wybór kanałów, - reklama, - opakowanie, - rabat, bonifikata, - rodzaj dystrybucji, - public relations, - marka, - terminy płatności, - systemy dystrybucji, - promocja sprzedaży, - jakość, - warunki kredytu. - logistyka. - sprzedaż osobista. - serwis, - gwarancja. Rys. 2,Marketing mix, formuła 4P [13, s.46] 7

9 Marketing mix nazywany jest także formułą 4P co jest wynikiem pierwszych liter nazw anglojęzycznych. Sukces rynkowy firmy zależy od właściwego skoordynowania (zmiksowania) poszczególnych narzędzi marketing mix. Produkt - stanowi faktyczną ofertę rynkową przedsiębiorstwa i jest to zarówno dobro jak i usługa zaspokajające ludzkie potrzeby. Podstawowy podział produktów ze wzglądu na zachowania nabywcze konsumentów: produkty podstawowe częstego zakupu, są to produkty nabywane rutynowo i systematycznie (np. żywnościowe, higieniczne czy naprawy sprzętu) produkty problemowe nabywane rzadziej, a ich zakup poprzedzony jest analizą (np.: pralka, meble czy malowanie mieszkania) produkty elitarne specjalne, nabywane sporadycznie, poprzedzane wnikliwą oceną i wymagające dłuższej decyzji zakupowej (np. samochody, nieruchomości czy budowa domu) Do elementów wchodzących w skład produktu zalicza się: rdzeń produktu czyli podstawowa korzyść wynikająca z jego użytkowania i zaspokojenia potrzeby marka, czyli znak graficzny (logo) i nazwa firmy, pozwalająca na identyfikację produktu z producentem, określająca jego jakość i różnicująca go od innych produktów substytucyjnych występujących na rynku, opakowanie pełniące funkcję ochronną, informacyjną i promocyjną, jakość rozumiana jako suma jego cech, decydująca o wartości, serwis czyli usługi posprzedażowe (np. montaż, konserwacja), usługi gwarancyjne- są zobowiązaniem się producenta do odpowiedzialności za wady fizyczne produktu. Każdy produkt ma określony czas funkcjonowania na rynku zwany cyklem życia produktu: Rys. 3 Cykl życia produktu [9, s.62] W cyklu życia produktu wyróżnia się cztery fazy: I faza - wprowadzenie produktu na rynek kiedy poziom sprzedaży jest niski i powolny, II faza wzrost sprzedaży tempo wzrostu jest duże, firma zaczyna osiągać zyski, pojawia się konkurencja III faza dojrzałość rynek się nasyca, wzrost niewielki, ale sprzedaż jest na wysokim poziomie, konkurencja najliczniejsza, IV faza - spadek sprzedaży spadek sprzedaży i zysków, prowadzi do rynkowej śmierci produktu. Długość życia produktu zależy od ilości produktów substytucyjnych, mody i czasu, natomiast poprzez m.in. zmianę opakowania, wielkości, kolorystyki, jakości można przedłużyć rynkową obecność produktu. 8

10 Cena stanowi wartość towaru wyrażoną w pieniądzu i przesądza o konkurencyjności danego produktu i pozycji firmy na rynku. Do podstawowych celów, które firma zamierza osiągnąć stosując odpowiednią politykę cenową należy zwiększanie sprzedaży, a tym samym zwiększanie udziału w rynku i pozycji wobec konkurencji co powoduje zwiększanie zysków. W gospodarce rynkowej czynnikami kształtującymi ceny są: koszty produkcji wyznaczające minimalny poziom cen produktów i usług, ceny produktów substytucyjnych, produkowanych przez konkurencję (niższe ceny dają przewagę konkurencyjną i powodują wzrost popytu), popyt rynkowy na dany produkt (im większe zapotrzebowanie tym cena produktu może być wyższa). Podstawowe rodzaje cen: cena hurtowa cena producenta + marża hurtowa, rozumiana najczęściej jako narzut procentowy do ceny zakupu, cena detaliczna cena hurtowa + marża detaliczna, cena netto cena nie zawierająca podatku od towarów i usług, cena brutto cena netto + podatek od towarów i usług, cena urzędowa - ustalana przez odpowiednie organy władzy, cena umowna cena będąca wynikiem negocjacji (ustaleń, umowy) między kupującym a sprzedającym. Elementami ceny są: cena podstawowa pierwsza cena produktu (wyjściowa), ustalona przez sprzedającego, rabat procentowa zniżka od określonej ceny produktu w zamian np.za zwiększony zakup, bonifikata zmniejszenie ceny produktu dokonywane np. w celu zachęcenia nabywcy do zakupu, terminy płatności czas na jaki odracza sprzedający kupującemu dokonanie zapłaty za produkty i forma w jakiej zostanie ona dokonana (np. gotówka lub przelew), warunki kredytów czyli wszelkie czynności związane z udzieleniem kredytupożyczki kupującemu (dłużnikowi) przez sprzedającego(wierzyciela), jak i wysokością jego oprocentowania, Podstawowe strategie ustalania cen: strategia niskich cen polega na utrzymaniu cen na poziomie akceptowanym przez dużą część rynku, ma zastosowanie w przypadku produktów podstawowych, dużej konkurencji lub w przypadku dużego producenta, strategia wysokich cen stosowana jest w przypadku produktów o wysokiej jakości i małej konkurencji rynkowej czyli do produktów luksusowych. Dystrybucja jako trzeci element marketing mix, stanowi zespół działań w celu udostępnienia produktu nabywcy w najlepszym dla niego miejscu i czasie, poprzez odpowiednio przygotowaną sieć dystrybucji (pośrednicy i relacje zachodzące między nimi). PRODUCENT POŚREDNIK (POŚREDNICY) NABYWCA Rys. 4 Kanał dystrybucji [opracowanie własne na podstawie 13, s.156] 9

11 Elementy dystrybucji: Przemieszczanie produktu odbywa się poprzez drogę zwaną kanałem dystrybucji, która może być bardziej lub mniej rozbudowana. Długość kanału dystrybucji uzależniona jest od ilości uczestników w nim występujących. Może on być bezpośredni (bez pośredników): PRODUCENT NABYWCA Rys. 5 Bezpośredni kanał dystrybucji [opr. własne na podstawie 13, s.156] lub pośredni, w którym uczestnikami są również: hurtownicy nabywają towar od producentów na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży większych partii towaru po niższej cenie, zazwyczaj kolejnemu pośrednikowi np.: detaliście, detaliści nabywają towar od producentów na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, zazwyczaj ostatecznemu odbiorcy konsumentowi, agenci pośredniczą w zawieraniu transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy (nie przejmują produktów na własność)np. producenta, w zamian za prowizję, dealerzy pośredniczą w sprzedaży lub zakupie produktów we własnym imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy, brokerzy pośredniczą w przeprowadzaniu jednorazowych transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy i za swoje usługi pobierają prowizję. Brokerzy z reguły reprezentują różnych producentów, akwizytorzy pośredniczą w zawieraniu umów jako etatowi pracownicy producenta lub pośrednika. PRODUCENT HURTOWNIK AGENT DETALISTA NABYWCA Rys. 6 Przykład pośredniego kanału dystrybucji [opracowamie własne na podstawie 13, s.156] Rodzaje dystrybucji: dystrybucja intensywna stosowana jest w przypadku produktów podstawowych i polega na oferowaniu ich w jak największej ilości punktów sprzedaży detalicznej (wielu pośredników), przez co zwiększa się ich dostępność, dystrybucja wyłączna dotyczy sprzedaży produktów specjalnych (elitarnych) i jest odwrotnością dystrybucji intensywnej. Polega ona na udzieleniu zgody na sprzedaż danych produktów jednemu lub niewielkiej liczbie sprzedawców na zasadzie wyłączności, oni natomiast muszą spełnić określone poprzez producenta warunki (np. ubiór sprzedawcy), dystrybucja selektywna forma pośrednia, w której ogranicza się liczbę pośredników i dotyczy produktów problemowych. Systemy dystrybucji: system konwencjonalny polega na zawieraniu jednorazowych umów przez niezależne firmy, system korporacyjny- jest to system w którym cała sieć dystrybucji należy do jednego producenta, który podejmuje wszelkie decyzje, 10

12 system kontraktowy firmy zawierają umowy terminowe, ściśle określając warunki współpracy. Przykładem tego systemu jest franchising umowa dająca prawo posługiwania się nazwą i marką innej firmie za określoną opłatę początkową i później od wartości sprzedaży. Logistyka - jest to system działań obejmujący organizację transportu, magazynowanie, ustalanie zapasów, przygotowywanie wysyłek towarowych itd. Promocja nazywana także aktywizacją sprzedaży, jest to komunikowanie się z rynkiem, którego celem jest informowanie nabywców o firmie i jej produktach, przekonywanie i nakłanianie do zakupu. Celem promocji jest zwiększenie popytu na produkty stosując odpowiednie instrumenty. Istnieją dwie podstawowe strategie promocji: strategia push (pchać) polega na wykorzystaniu pośredników w aktywizacji, ma zastosowanie do produktów powszechnego użytku, strategia pull (wciągać) polega na bezpośrednim oddziaływaniu producenta na nabywcę, ma zastosowanie do produktów okresowego i rzadkiego zakupu z wyrobionymi markami. Elementy promocji: Reklama jest to bezosobowa, masowa i płatna forma promocji, mająca na celu informować klientów o produkcie, jego cechach, możliwości zakupu i przewadze konkurencyjnej. Dla realizacji tych celów stosuje się różne formy przekazu reklamowego, jak: przedstawianie dodatnich cech i różnych zastosowań produktu, podkreślanie korzyści nabywcy, szczególnie dobrodziejstw, porównywanie z innymi produktami, wykorzystywanie opinii idoli, znawców i użytkowników, formułowanie apeli, opowiadanie historyjek, stosowanie akcentów humorystycznych, używanie elementów baśniowych i fantastycznych. Przekaz reklamy aby zwrócił uwagę nabywców musi być maksymalnie oryginalny, czytelny i atrakcyjny oraz częsty. Do głównych środków przekazu reklamy (mediów reklamowych) należą: miejsce sprzedaży: okno wystawowe, wystrój sklepu, rozmieszczenie produktów w sklepie, upominki: firmowe koszulki, czapki, breloczki, torby na zakupy, reklama zewnętrzna: napisy (neony), tablice i plakaty umieszczane np.: na ścianach budowli, tramwajach, autobusach, media bezpośrednie: kolportaż katalogów, broszur, prospektów, przesyłki pocztowe, rozmowy np.telefoniczne (telemarketing) itd. media drukowane: ogłaszanie się w gazetach, czasopismach, magazynach, media audiowizualne: reklamy telewizyjne, radiowe, internetowe itd. Generalną zasadą reklamy jest wykorzystywanie kilku mediów równocześnie, a nie ograniczanie się do jednego. Ważne jest także kilkakrotne emitowanie przekazu. Firmy stosują również kampanie reklamowe. Reklama jest najbardziej skutecznym, ale i najdroższym elementem promocji. Promocja sprzedaży jest to krótkookresowy zestaw zachęt materialnych, mających nakłonić konsumentów do zakupu. W przypadku tego elementu stosuje się następujące działania: premie procentowa zniżka przy zakupie większych partii materiału, próbki produktów rozdawane w miniaturowych opakowaniach, 11

13 kupony upoważniające do zakupu produktów po niższej cenie, sprzedaż wiązana produktów komplementarnych w cenie niższej niż suma wszystkich osobno (lakier 10zł, zmywacz 3 zł i pilniczek 2zł do paznokci; razem 11 zł) lub sprzedaż 2 produktów w cenie jednego,,konkursy i loterie konsumenci po spełnieniu określonych warunków zakupowych mają szansę wygrać nagrodę rzeczową lub pieniężną, gadżety i prezenty dołączane są do produktu podstawowego w postaci breloczków, notesików, długopisów itd., pokazy i degustacje- organizowane przez producentów lub pośredników w celu zademonstrowania działania produktów i ukazania ich walorów użytkowych, targi i wystawy służą do ekspozycji asortymentu produktów szerokiemu gronu nabywców. Sprzedaż osobista jest to działanie promocyjne polegające na bezpośrednim kontakcie sprzedającego z kupującym. Podstawowe zadania sprzedaży osobistej to: - szczegółowe rozpoznanie oczekiwań i gustów klientów, - nawiązanie kontaktu z odbiorcą dobra lub usługi, - zaprezentowanie produktu, - informacja o produkcie, firmie, formie sprzedaży, gwarancji i serwisie. Polega ona na indywidualnym podejściu do klienta i jego kompleksowej obsłudze. Public relations kontakty publiczne, jest to kształtowanie wizerunku firmy poprzez nieodpłatne formy informacji, jak: kontakty z prasą, radiem i telewizją, doradztwo, konferencje prasowe, seminaria, jubileusze itd. Działalność ta polega na rozszerzaniu i doskonaleniu relacji z otoczeniem przez co zwiększa się zaufanie do przedsiębiorstwa i kształtuje się pozytywną atmosferę wokół jego działalności Szczególne znaczenie wśród narzędzi public relations ma sponsoring- realizowany w sporcie, kulturze i działalności społecznej. Skutecznie dobrany zestaw instrumentów marketingu mix pozwala na realizację zamierzonej polityki firmy i jej celów marketingowych związanych ze zwiększaniem zysków, ekspansją rynkową i podnoszeniem jakości produktów. W odniesieniu do działalności usługowej, klasyczna koncepcja 4P w zakresie marketingu - mix coraz częściej jest zastępowana 5P, gdyż według wielu koncepcji (np.kotlera) najważniejszym elementem jest człowiek i jego kwalifikacje w działalności usługowej, co wynika z braku możliwości rozdzielenia usługi od osoby świadczącej ją. Marketing mix w usługach obejmuje więc: - produkt (produkt) - cenę ( price) - dystrybucję ( place) 4P + ludzi (people) 5P - promocję (promotion) Rys. 7 Marketing mix formuła 5P[opracowanie własne] 12

14 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Co to jest marketing? 2. Jakie są środki przekazu reklamy? 3. Co to jest produkt? 4. Czym różni się reklama od public relations? 5. Jaką rolę pełni opakowanie? 6. Co to jest promocja? 7. Jakie instrumenty wykorzystywane są w promocji? 8. Jakie są strategie ustalania cen? 9. Jakie narzędzia wchodzą w skład marketingu mix? 10. Jakich uczestników można wyróżnić w pośrednim kanale dystrybucji? 11. Z jakich faz składa się cykl życia produktu? 12. Jakie działania obejmuje logistyka? 13. Jakie czynniki kształtują cenę? 14. Na czym polega franchising? 15. Jakie są elementy ceny? 16. Jakimi działaniami realizowana jest promocja sprzedazy? 17. Jaka jest różnica między hurtownikami a detalistami? 18. Z jakich elementów składa się produkt? 19. Jakie są podstawowe strategie promocji? 20. Jaka jest istota marketingu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Marketingowa charakterystyka produktów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wybrać pięć produktów rynkowych, 2) sklasyfikować je według poznanego kryterium, 3) przeanalizować dostępne informacje: określić ich elementy, określić fazę ich życia rynkowego, 4) zapisać efekty swej pracy. Charakterystyka marketingowa produktów nazwa jakość opakowanie marka cena faza cyklu życia gwarancja/ przydatność konkurencja/ substytuty 13

15 Wyposażenie stanowiska pracy: produkty rynkowe, papier, przybory do pisania. Ćwiczenie 2 Ustalanie kanału dystrybucji: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wykorzystać informacje z ćwiczenia 1, 2) ustalić kanał dystrybucji dla analizowanych produktów, 3) określić rodzaj pośredników, 4) notować wyniki, 5) przedstawić graficznie opracowane kanały dystrybucji (prezentacja). Wyposażenie stanowiska pracy: produkty rynkowe, papier, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Skuteczna reklama. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wykorzystać informacje z ćwiczenia 1 i 2, 2) przeanalizować sposób reklamy produktów: określić jej odbiorców, określić nośniki, oszacować koszty, ocenić jej skuteczność, 3) opracować własną reklamę wizualną omawianych produktów, 4) zaprezentować efekty na forum klasy. Wyposażenie stanowiska pracy: produkty rynkowe, duży arkusz papieru, przybory do pisania, przybory do rysowania, elementy dekoracyjne. 14

16 Ćwiczenie 4 Dopasowywanie sposobów sprzedaży. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować lokalny rynek, 2) uzupełnić tabelę, nazwa produktu sposób informacji podręczniki odtwarzacz DVD adidasy majonez kielecki telewizja ulotki billboardy wystawa sklepowa neony prezentacja sposób sprzedaży telefon akwizycja katalogowa internet sprzedaż osobista skuteczność w skali 0-5 twoja propozycja Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do pisania, tabela. Ćwiczenie 5 Ustalanie cen. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować przykłady, 2) wyliczyć ceny produktów. produkt cena producenta brutto marża hurtowa cena hurtowa brutto marża detaliczna cena detaliczna brutto A 20,00 10% 10% B 28,00 35,00 42,00 C 45,00 54,00 25% D 125,00 40% 280,00 E 10% 110,00 25% Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do pisania, kalkulator, tabela. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie marketing? 2) dokonać podziału produktów? 3) podać elementy marketing mix? 4) scharakteryzować strategie promocji? 5) zdefiniować pojęcie promocja? 6) omówić zadania logistyki? 7) określić rolę marketing-mix? 8) wymienić działania public relations? 9) ustalić kanał dystrybucji? 10) wyjaśnić istotę marketingu? 11) scharakteryzować pośredników rynkowych? 12) omówić systemy dystrybucji? 13) ustalić cenę produktu? 14) scharakteryzować cykl życia produktu? 16

18 4.2. Analiza marketingowa Materiał nauczania Otoczenie przedsiębiorstwa Każda jednostka gospodarcza działa w określonym otoczeniu, z którym łączą ją określone stosunki. Otoczenie to można podzielić na otoczenie bliższe mikrootoczenie i otoczenie dalsze makrootoczenie. OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE OTOCZENIE EKONOMICZNE KONKURENCJA OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE PUBLIKA PRZEDSIĘBIORSTWO RYNEK INSTYTUCJE I WSPÓŁPRACOWNICY OTOCZENIE OTOCZENIE POLITYCZNE OTOCZENIE SPOŁECZNE PRAWNE Rys. 8 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie [opracowanie własne na podstawie 9, s.13] W skład otoczenia bliższego wchodzą uczestnicy bezpośrednio związani z przedsiębiorstwem i wzajemnie na siebie oddziałujący: instytucje np. banki i współpracownicy np. dostawcy, rynek tj. konsumenci, konkurencja firmy produkujące takie same produkty lub ich substytuty, publika czyli zespół osób, które pracują lub współpracują z firmą np. media, grupy obywateli i publiczność lokalna. W skład otoczenia dalszego wchodzą czynniki silnie oddziałujące na przedsiębiorstwo, a przedsiębiorstwo musi się im podporządkować bez reakcji zwrotnej: otoczenie demograficzne, którego działanie wpływa na wielkość rynku poprzez np. tempo wzrostu naturalnego, migracje ludności itp., otoczenie ekonomiczne, które kształtuje siłę nabywczą kupujących np. poziom rozwoju gospodarczego, środowisko technologiczne decydujące o postępie i dynamice zmian w technologii, otoczenie prawne, które wyznacza kierunek działań przedsiębiorstwa na rynku od strony przepisów, zakazów i nakazów, otoczenie społeczne, uzależniające zachowania nabywcze od wychowania, środowiska, religii i tradycji itp., otoczenie polityczne wyznaczające aktualnie zachodzące zmiany i przemiany w kraju. Ze względu na zależności zachodzące między przedsiębiorstwem a mikro i makrootoczeniem, niezbędna jest jego wnikliwa obserwacja, którą prowadzi się metodami analitycznymi. 17

19 Analiza marketingowa Kompleksowa analiza marketingowa dostarcza szczegółowych informacji o zakresie produkcji i usługach świadczonych przez przedsiębiorstwo, a celem jej jest określenie szans i zagrożeń dla firmy, które wynikają z uwarunkowań rynkowych. Do najczęściej stosowanych analiz marketingowych należą analiza SWOT i analizy portfelowe. Analiza SWOT pozwala określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia, np.: silne strony (Strengths) słabe strony (Weaknesses) - dobry wizerunek rynkowy firmy - niskie obroty - rozbudowana sieć sprzedaży - niedoświadczony personel - produkty wysokiej jakości - wysoki koszt produkcji - opracowywanie nowych produktów - tanie wyroby wschodnie - prowadzanie szkoleń z technik sprzedaży - duża konkurencja - unowocześnianie produkcji - niekorzystne zmiany rynkowe szanse (Opportunities) zagrożenia (Threats) Są to czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstwa, bądź jego problemy. Dzięki tak dokonanej ocenie można rozwijać silne strony, wykorzystując pojawiające się szanse i ograniczać słabe, unikając zagrożeń. Zaletą tej metody jest czytelność i prostota Analiza portfelowa (portfolio) realizowana jest różnymi metodami, umożliwiającymi ocenę sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Do najbardziej znanych metod zalicza się: analizę wzrostu udziału w rynku zwaną macierzą BCG, analizę siły konkurencji i atrakcyjności branży General Electric. Macierz BCG jest najprostszą i najstarszą analizą portfelową, opracowaną w 1969 roku przez Boston Consulting Group. Polega ona na obserwacji rynkowego cyklu życia produktów i na podziale produktów na 4 grupy: T ZNAKI ZAPYTANIA: GWIAZDY: E - wysokie tempo sprzedaży - duże tempo sprzedaży M - niski udział w rynku - wysoki udział w rynku P - niepewna przyszłość - wymagają dużych nakładów finansowych O - produkty młode na rynku - dobre rokowania na przyszłość W Z WŚCIEKŁE PSY: DOJNE KROWY: R - mały udział w rynku - wysoki udział w rynku O - tendencja spadkowa - niskie tempo wzrostu (faza dojrzałości) S - nierentowne - główne źródło przychodów firmy T - produkty w fazie ostatniej - same dostarczają gotówki U UDZIAŁ W RYNKU Rys. 9 Schemat metody BCG [opracowanie własne] Na podstawie tej analizy firma może podjąć decyzje dotyczące: umocnienia pozycji gwiazd i dojnych krów, wyeliminowania znaków zapytania z niepewnymi perspektywami, usunięcia wściekłych psów, jeśli przynoszą straty. 18

20 Macierz GE została opracowana w latach 70-tych przez General Electric. W tej metodzie dzieli się czynniki wpływające na pozycję firmy na 2 grupy: - czynniki decydujące o atrakcyjności rynku (konkurencja, surowce, wielkość) - czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej firmy (reklama, cena, pracownicy) atrakcyjność produktów duża średnia mała silna przeciętna słaba Rys. 10 Wykres metody GE [14, s.43] - zielone światło - żółte światło - czerwone światło Przedsiębiorstwo powinno działać w sektorze bardziej atrakcyjnym i inwestować w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej (zielone światło), natomiast eliminować produkty z sektorów mniej atrakcyjnych (żółte światło), a wycofać się z tych, których pozycja konkurencyjna jest bardzo słaba (czerwone światło). Analiza marketingowa jest podstawą do podejmowania dalszych decyzji i opracowywania strategii marketingowej przedsiębiorstwa Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Jak dzieli się otoczenie dalsze przedsiębiorstwa? 2. Jak dzieli się otoczenie bliższe przedsiębiorstwa? 3. Na czym polega analiza SWOT? 4. Jaka jest różnica między otoczeniem bliższym a dalszym? 5. Co to jest macierz BCG? 6. Jakie relacje zachodzą między przedsiębiorstwem a otoczeniem? 7. Jakie struktury wchodzą w skład makrootoczenia? 8. Na czym polega macierz GE? 9. Jakie decyzje podejmowane są po dokonaniu analiz marketingowych? 10. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma analiza marketingowa? 11. Na czym polega analiza portfolio? 12. Jaka jest różnica pomiędzy metodami portfelowymi? 19

21 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Analiza otoczenia. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zidentyfikować otoczenie swojego gospodarstwa domowego, 2) wypisać uczestników otoczenia zaklasyfikować ich do odpowiedniego otoczenia, określić relacje łączące gospodarstwo z poszczególnymi uczestnikami, uzasadnić zależności, 3) przedstawić efekt pracy w postaci rysunku. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papier, przybory do pisania. Ćwiczenie 2 Analiza SWOT mojej klasy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować swoją klasę i wypisać, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia. 2) przygotować schemat zgodnie z zasadami sporządzania analizy, 3) wypracować wnioski, 4) zaprezentować wnioski na forum. Wyposażenie stanowiska pracy: rzutnik pisma, folie z wzorem analizy SWOT papier, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Analiza portfelowa macierz BCG. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować lokalny rynek usług, 2) wybrać firmę, o której zgromadzi najwięcej informacji, 3) przeanalizować ilość i rodzaj świadczonych przez nią usług, 4) dokonać analizy metodą macierzy BCG, 5) przedstawić wynik analizy w formie plakatu, 6) omówić pracę i wypracować wnioski. 20

22 Wyposażenie stanowiska pracy: rzutnik pisma, folie z wzorem analiz portfelowych, arkusz papier, przybory do pisania. Ćwiczenie 4 Analiza portfelowa macierz GE. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wykorzystać materiały z ćwiczenia 2, 2) wykonać analizę metodą macierzy, 3) zapisać i zaprezentować wnioski. Wyposażenie stanowiska pracy: rzutnik pisma, folie z wzorem analiz portfelowych arkusz papier, przybory do pisania Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zidentyfikować otoczenie przedsiębiorstwa? 2) określić relacje łączące przedsiębiorstwa z poszczególnymi uczestnikami otoczenia? 3) przeprowadzić analizę SWOT przedsiębiorstwa? 4) wyciągnąć wnioski z analizy? 5) dokonać analizy metody BCG? 6) dokonać analizy portfelowej macierzy GE 21

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista L.p Temat 1 Zasady pracy na lekcjach przedmiotu Marketing Materiał nauczania Podstawa programowa. Program nauczania. Materiał nauczania.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Rozwój koncepcji zrządzania Koncepcja przedsiębiorstwa Koncepcja funkcjonalna Koncepcja marketingowa Koncepcja zarządzania strategicznego Strategia Dział sztuki wojennej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo