JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH"

Transkrypt

1 JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH

2 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe pojęcia Usługi hotelarskie Synergia i integracja usług hotelarskich Hotelarstwo a wynajem Obiekty hotelarskie Potrzeby Rozdział 2. Marketing i rynek Co to jest marketing? Orientacje przedsiębiorstw Geneza marketingu Rynek Rynek usług hotelarskich Marketing mix Rozdział 3. Produkt Dobro Produkt Produkt hotelarski Jakość usług hotelarskich Rozdział 4. Cena Metody ustalania ceny podstawowej Termin płatności Formy płatności Różnicowanie cen Strategie cenowe Ceny usług gastronomicznych i uzupełniających Rozdział 5. Dystrybucja Etap zawierania kontraktu (rezerwacji) Etap przybliżania produktu Proces dystrybucji bezpośredniej Kanał dystrybucji Kanały dystrybucji produktu hotelarskiego Szerokość kanału i strategie dystrybucji Rozdział 6. Promocja Rodzaje decyzji nabywczych Targetowanie promocji Ocena promocji

3 6.4. Promotion mix Reklama Public relations Promocja sprzedaży Promocja bezpośrednia Rozdział 7. Ludzie Personel obiektu hotelarskiego Inni goście Klient Rozdział 8. Badania marketingowe i mierniki oceny działalności hotelarskiej Charakter badań Dobór jednostek badanych Liczebność próby i błąd wyniku badania Metody badań Mierniki oceny świadczenia usług noclegowych Mierniki oceny świadczenia usług gastronomicznych i uzupełniających Rozdział 9. Zarządzanie i planowanie marketingowe w hotelarstwie Funkcje zarządzania Horyzont decyzji menedżerskich Misja przedsiębiorstwa hotelarskiego Otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego Analiza SWOT Plan marketingowy Literatura

4 DYSTRYBUCJA ROZDZIAŁ 5 Dystrybucja Dystrybucją nazywa się proces udostępniania produktu jego nabywcom. W wypadku dystrybucji towarów najbardziej istotną częścią jest przemieszczanie w przestrzeni od producenta do nabywcy. Zawarcie kontraktu, czyli sprzedaż, następuje zwykle (choć nie zawsze) po przemieszczeniu towaru w pobliże klienta. W wypadku usług proces dystrybucji wygląda odmiennie składa się często z dwóch odrębnych, wyraźnie rozdzielonych etapów: 1) zawierania kontraktu (umowy), 2) przybliżania produktu Etap zawierania kontraktu (rezerwacji) W dystrybucji wielu rodzajów usług duże znaczenie ma pierwszy etap zawieranie kontraktu. Etap ten występuje także w dystrybucji towarów, tam jednak jest traktowany jako mało istotny. Towary można bowiem magazynować, a usług nie. Żeby przystąpić do produkcji towaru, kontrakt, zamówienie nie są potrzebne. Zwykle wytwarza się towar na zapas, dla anonimowego potencjalnego nabywcy, który się pojawi w bliżej nieokreślonym czasie i w nieznanym miejscu. Usług nie można magazynować, wytwarzać na zapas. Świadczenie usługi zawsze jest poprzedzone zawarciem kontraktu, choć kontrakt nie musi mieć pisemnej formy prawnej, z własnoręcznymi podpisami obu stron może być zawarty ustnie, także telefonicznie, przez wykonanie określonej czynności. Przykład 5.1. W sposób bardzo sformalizowany zawiera się np. kontrakt w sprawie ubezpieczenia na życie. Ubezpieczyciel starannie bada sytuację rodzinną, majątkową i zdrowotną osoby ubezpieczonej, często nawet kieruje na badania lekarskie. Z reguły jest zachowana forma pisemna. Natomiast zawarcie umowy o świadczenie usług transportu osobowego często ma charakter niezwykle uproszczony przyjmuje się, że kontrakt został zawarty z chwilą, gdy klient osoba fi zyczna, wsiadł do autobusu czy tramwaju. Podobnie machnięcie ręką na przejeżdżającą taksówkę jest uznawane za wyrażenie woli zawarcia kontraktu, a jeśli klient wsiądzie do pojazdu i zamknie za sobą drzwi, przyjmuje się, że kontrakt został zawarty. 120

5 W hotelarstwie zwyczajową formą zawierania umowy między przedsiębiorstwem hotelarskim a indywidualnym klientem jest dokonanie rezerwacji, zwykle niezbyt sformalizowanej można jej dokonać telefonicznie lub przez Internet, niezbędne jest jednak podanie swoich danych osobowych, co najmniej imienia i nazwiska. DYSTRYBUCJA 5.2. Etap przybliżania produktu W dystrybucji towarów przybliżanie produktu i konsumenta niemal zawsze polega na przemieszczaniu towaru z miejsca, gdzie został wyprodukowany, do miejsca przebywania klienta (zamieszkania lub prowadzenia działalności). W wypadku dystrybucji usług sam produkt usługowy powstaje w kontakcie z klientem, niegdyś wyłącznie bezpośrednim, osobistym, obecnie coraz częściej wykorzystującym łącza telekomunikacyjne (rys. 5.1.). Rys Schematy udostępniania produktu usługowego klientowi Możliwe są zatem trzy schematy przybliżania produktu usługowego do klienta: 1) usługodawca wraz z materialnymi środkami świadczenia usługi przemieszcza się ze swej siedziby do miejsca pobytu klienta, 2) klient przemieszcza się do miejsca, w którym usługodawca świadczy czynności na jego rzecz, 3) zarówno usługodawca, jak i klient pozostają w miejscach stałego pobytu, a usługa jest przekazywana przez łącza telekomunikacyjne. O zastosowaniu jednego z tych schematów decyduje charakter usługi, m.in. możliwość przemieszczania materialnych środków świadczenia usługi oraz możliwość korzystania z usługi na odległość. 121

6 DYSTRYBUCJA Przykład 5.2. Opiekunka do dzieci, lekarz świadczący wizyty domowe, hydraulik, który ma naprawić cieknący kran, czy ekipa remontowo-budowlana, której zadaniem jest przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku, przemieszają się (zwykle wraz z materialnymi środkami świadczenia usług) do miejsca dogodnego dla klienta, najczęściej do miejsca jego zamieszkania. Klient, który chce przeprowadzić specjalistyczne badania medyczne, dokonać przeglądu samochodu, odbyć podróż samolotem, zwykle sam przemieszcza się do przychodni, warsztatu samochodowego czy na lotnisko, a więc w miejsce, w którym usługodawca może zapewnić materialne środki świadczenia usług. W wypadku programu telewizyjnego lub radiowego, forum internetowego czy świadczenia usług tłumaczenia tekstów przez Internet zarówno usługodawca, jak i klient pozostają w miejscu dla siebie dogodnym, a sama usługa lub jej efekt są transmitowane z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych, rozchodzących się w przestrzeni (radio, TV) lub wzdłuż przewodów transmisyjnych (Internet). W wypadku świadczenia usług hotelarskich z reguły występuje drugi schemat przybliżania produktu i klienta podróż musi odbyć klient, natomiast obiekt, w którym są świadczone usługi, pozostaje nieruchomy lub porusza się po ustalonej przez oferenta trasie. Dla usług hotelarskich etapy dystrybucji można więc określić następująco: 1) etap rezerwacji jednostki mieszkalnej, 2) etap dojazdu klienta do obiektu hotelarskiego Proces dystrybucji bezpośredniej Proces rezerwacji może być pominięty, jeśli klient zgłasza się bezpośrednio do obiektu i w recepcji zamawia miejsce. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy klient zakłada, że znajdzie wolne miejsce, a jednocześnie trudno mu określić, kiedy i gdzie będzie potrzebować noclegu. Typowe obiekty, w których znaczna część gości nie dokonuje rezerwacji, to: motele klient szuka noclegu w momencie, gdy czuje się zmęczony jazdą samochodem, trudno przewidzieć, w którym punkcie trasy to nastąpi, kwatery prywatne poza szczytem sezonu (np. latem w miejscowościach narciarskich), do rezerwowania zniechęca silne zróżnicowanie obiektów, wyboru lepiej dokonać, będąc już na miejscu, skoro jest pewność, że nie zabraknie wolnych miejsc, kempingi i pola namiotowe, osoby korzystające z takich obiektów cenią swobodę podróżowania i możliwość zmieniania planów, 122

7 schroniska górskie decyzja o udaniu się w góry i skorzystaniu z noclegu często zależy od pogody, przebiegu dotychczasowej podróży, samopoczucia i innych czynników, które trudno zaplanować. Natomiast niemal z reguły dokonuje się rezerwacji: w obiektach typu wakacyjnego w szczycie sezonu (np. w okresie noworoczno- -sylwestrowym), niezależnie od ich kategorii, przy organizowaniu podróży służbowych, przy organizowaniu podróży grupowych (konferencje, szkolenia, wyjazdy klubowe i szkolne), w wypadku klientów kierowanych do hoteli przez biura podróży, co szczegól- nie dotyczy obiektów, do których dociera się głównie czarterem samolotowym, ze względu na odległość, wyspiarskie położenie lub niestabilną sytuację polityczną w kraju tranzytowym. DYSTRYBUCJA Grupa obiektów hotelarskich świadczących wyłącznie usługi uprzednio zarezerwowane jest bardzo liczna, natomiast obiekty w ogóle nieprowadzące rezerwacji są niezwykle rzadkie, to tylko niektóre schroniska górskie. Rezerwacja może być prowadzona bezpośrednio przez hotel lub za pośrednictwem biur podróży. Ten drugi wypadek jest omówiony w dalszej części rozdziału, tu opisany zostanie proces rezerwacji bez korzystania z pośredników. Współcześnie rezerwacja jest realizowana przy wykorzystaniu dwóch podstawowych kanałów przepływu informacji: 1) telefonu, 2) Internetu (w tym poczty elektronicznej). Inne kanały przepływu informacji (faks, poczta tradycyjna) odgrywają jedynie rolę wspomagającą. Na ogół pierwszy krok w procesie rezerwacji wykonuje klient, który uzyskał ogólne informacje o ofercie obiektu dzięki jego promocji (rozdział 6.). Informacje promocyjne są jednak niewystarczające. Dokładne i aktualne informacje można uzyskać w procesie dystrybucji. Przykład 5.3. Z materiałów promocyjnych klient dowiedział się o istnieniu i położeniu hotelu, charakterze oferowanych przez niego usług i możliwości spędzenia czasu wolnego w jego okolicy. Na podstawie tych informacji uznał, że chętnie spędzi w nim tydzień urlopu. Zanim jednak podejmie ostateczną decyzję o zarezerwowaniu miejsc, potrzebuje kilku szczegółowych informacji: 1) czy w wybranym przez niego terminie są wolne miejsca, 2) o której zaczyna się i kończy doba hotelowa, czyli kiedy najwcześniej może przyjechać, a kiedy najpóźniej wyjechać, 123

8 DYSTRYBUCJA 3) czy recepcja działa 24 h na dobę, czyli czy może np. przyjechać po północy i wyjechać o czwartej nad ranem, 4) jak dojechać do zamawianego hotelu, 5) czy obowiązuje przekazanie zadatku i w jaki sposób można to zrobić. Udzielenie informacji tego typu przez hotel jest drugim krokiem procesu rezerwacji. Następnie klient musi podjąć decyzję o rezerwacji lub rezygnacji z oferty, a potem jak najszybciej zawiadomić o tym hotel trzeba pamiętać, że stan wolnych miejsc nieustannie się zmienia. Jednak natychmiastowa decyzja często jest trudna potencjalny klient musi mieć czas na konsultacje z bliskimi, pracodawcą, sprawdzenie rozkładu pociągów itp. Ponieważ żądanie natychmiastowej decyzji mogłoby go odstraszyć, obiekty hotelarskie często zgadzają się na wstępną rezerwację, będącą ich jednostronnym zobowiązaniem, obiecując zatrzymać pokój np. do określonej godziny bądź wyznaczonego dnia. Klient nie zobowiązuje się do niczego, po prostu po upływie określonego terminu wstępna rezerwacja wygasa. Zawsze zanim udzieli się jakiejkolwiek obietnicy, należy zidentyfikować klienta, czyli poznać jego imię i nazwisko oraz sposób kontaktu (nr telefonu, adres ). Przy poważniejszych transakcjach należy uzyskać także inne dane, np. numer dowodu osobistego, PESEL, adres zameldowania, niekiedy także numer karty kredytowej (nawet gdy płatność ma nastąpić gotówką). Gdy klient dokona rezerwacji, warto wysłać mu jej pisemne potwierdzenie. Jest to coraz częściej występujący dobry obyczaj, niegdyś rzadko praktykowany ze względu na niedogodności związane z wysyłaniem potwierdzenia pocztą czy faksem. Obecnie wystarczy (darmowy) prosty czy (niemal darmowy) jeszcze prostszy SMS. Potwierdzenie powinno zawierać podstawowe informacje nazwę obiektu, imię i nazwisko zamawiającego, opis zamówionej jednostki mieszkalnej, cenę, datę i godziny oczekiwania na przyjazd klienta, datę wyjazdu, adres i numer telefonu obiektu. Przykład 5.4. SMS-owe potwierdzenie rezerwacji może wyglądać następująco: Potwierdzamy rezerwację: Motel Na Trasie, Iks Ygrekowski, pokój dwójka z łaz., 120 zł, przyjazd: , wyjazd do 10. Kozienogi 23, tel Wiadomość zajęła ok. 150 znaków ze spacjami. Koszt niewielki, a klient czuje się bezpieczniej, ponieważ dostał odpowiedź w formie pisemnej, choć nie na papierze. Oczywiście potwierdzenie owe należałoby sformułować obszerniej i uprzejmiej. Warto zwrócić uwagę, że sama rozmowa telefoniczna jest dość niepewnym sposobem przekazywania informacji. Jeśli później dochodzi do nieporozumień, to nie sposób ustalić, czy ktoś się przesłyszał, czy ktoś inny przejęzyczył. Forma pisemna eliminuje nieporozumienia, przy założeniu dobrej woli obydwu stron umowy. 124

9 Nie jest oczywiste, czy warto pobierać zaliczkę, czy też lepiej od tego odstąpić. Wymaganie zaliczki może zniechęcić klienta, szczególnie jeśli: 1) wartość zamówionej usługi jest niewielka, 2) czas od dnia rezerwacji do dnia rozpoczęcia pobytu jest krótki i nie ma pewności, czy pieniądze dotrą do adresata przed przyjazdem gościa, 3) hotel ma charakter ekskluzywny, luksusowy i domaganie się jakiejkolwiek przedpłaty może być odczytane jako brak zaufania do klienta. DYSTRYBUCJA Trzeba jednak pamiętać, że klient, który dokonał przedpłaty, ma znacznie większą pewność, że zamówiona usługa czeka na niego. Niestety, wiele małych przedsiębiorstw hotelarskich (dotyczy to najczęściej kwater prywatnych i pensjonatów w znanych miejscowościach turystycznych, czasem także agroturystyki) uznaje, że telefoniczna rezerwacja to tylko zwykła rozmowa, która do niczego nie zobowiązuje, a pokój wynajmuje się pierwszemu zgłaszającemu się osobiście gościowi. Wielu klientów o tym wie i dla nich przekazanie zaliczki stanowi gwarancję, że zamówienie będzie traktowane jako zobowiązujące. Dlatego zawsze należy umożliwić klientowi łatwe wpłacenie zaliczki. Wystarczy mieć konto bankowe i podać jego numer oraz dokładną nazwę podmiotu gospodarczego. W wypadku rezerwacji dokonywanej bezpośrednio w obiekcie hotelarskim rola wytwórcy usług w procesie przybliżania produktu do klienta ogranicza się do przekazania danych adresowych i szczegółowych informacji ułatwiających dojazd i odnalezienie hotelu. Czasem przedsiębiorcy wzbogacają ofertę, przesyłając plan podróży sporządzony z wykorzystaniem programów routeplanner lub dołączają link do popularnych, bezpłatnych programów, umożliwiających lokalizację obiektu na mapie (także satelitarnej) i planowanie trasy dojazdu. Jeżeli proces rezerwacji bezpośredniej odbywa się z wykorzystaniem Internetu, to jego etapy pozostają takie same, zmienia się jedynie sposób komunikacji Kanał dystrybucji Powyżej opisano proces rezerwacji, który odbywa się bez korzystania z pośrednika, czyli proces dystrybucji bezpośredniej. Jednak obecnie w branży hotelarskiej zdecydowanie częściej w procesie dystrybucji uczestniczą pośrednicy, którzy tworzą kanał dystrybucji, czyli łańcuch samodzielnych marketingowo podmiotów gospodarczych (w tym wyodrębnionych jednostek organizacyjnych), przez które przechodzi prawo do dysponowania produktem w procesie jego udostępniania nabywcy. 125

10 DYSTRYBUCJA Warto zwrócić uwagę na następujące fakty: kanał dystrybucji jest strukturą uporządkowaną, hierarchiczną, złożoną z tzw. szczebli (ogniw), czyli podmiotów gospodarczych od producenta do konsumenta, każdy podmiot, określony szczebel czy ogniwo kanału dystrybucji musi mieć możliwość podejmowania decyzji dotyczących produktu (dysponowania produktem), choć często swoboda decyzji tego podmiotu nie jest pełna, ponieważ jej zakres ograniczają zasady współpracy z pozostałymi podmiotami kanału dystrybucji. Przykład 5.5. Samochody osobowe produkowane w Japonii są transportowane statkiem do Rotterdamu, następnie dowożone koleją do krajowych centrów logistycznych, stamtąd samochodami ciężarowymi do sprzedawców detalicznych, zwanych w tej branży dilerami, skąd są odbierane przez klientów, gotowe do jazdy. Szczeblami w kanale dystrybucji są: producent, przedstawiciel producenta na Europę, który przejął samochody w Rotterdamie i organizuje ich dalszą dystrybucję w Europie, przedstawiciel handlowy w Polsce, diler i klient. Wszystkie wymienione podmioty aktywnie uczestniczą w procesie dystrybucji i podejmują decyzje dotyczące losów produktu, nawet jeśli np. przedstawiciel producenta na Europę to spółka, w której 100% udziału ma producent. Szczeblem w kanale dystrybucji nie jest armator właściciel statku, kolej, magazyn w centrum logistycznym, fi rma transportu samochodowego. Dzięki nim można zapewnić techniczną stronę przepływu towaru i realizować decyzje innych podmiotów; magazynować lub transportować towar. W dystrybucji masowych towarów konsumpcyjnych wykształcił się czteroszczeblowy kanał dystrybucji, zwany kanałem konwencjonalnym. Jego szczeble to producent hurtownik detalista klient. Liczba szczebli w kanale dystrybucji określa jego długość. Kanał konwencjonalny i inne kanały, w których występują cztery ogniwa lub więcej, nazywa się kanałami długimi. Kanał o trzech ogniwach to kanał krótki, podobnie jak najkrótszy z możliwych kanałów, składający się z dwóch ogniw producenta i finalnego konsumenta, zwany też kanałem bezpośrednim. Funkcjonowanie bezpośredniego kanału dystrybucji w hotelarstwie omówiono w podrozdziale 5.3. Zwykle kanał dystrybucji jest przedstawiany na podobieństwo górskiego strumienia w kanale konwencjonalnym w najwyższym miejscu znajduje się źródło produktu, czyli producent, poniżej hurtownik, jeszcze niżej detalista, a na samym dole klient docelowy. Kierunek od producenta do konsumenta (lub odwrotnie) jest nazywany pionowym. Natomiast przedsiębiorstwa działające na tym samym szczeblu kanału dystrybucji są określane jako znajdujące się na jednym poziomie. Mówi się też o szerokości kanału dystrybucji określa ją liczba miejsc i sposobów, z których może skorzystać klient, aby nabyć dane dobro. Szerokość kana- 126

11 łu dystrybucji może być różna na różnych jego poziomach np. kanał może być szeroki na poziomie detalicznym (bardzo dużo sklepów), ale wąski na poziomie hurtowym (tylko jedna hurtownia w regionie) Kanały dystrybucji produktu hotelarskiego DYSTRYBUCJA W dystrybucję pośrednią produktu hotelarskiego jest zaangażowany cały sektor biur podróży. Biura podróży, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z 1997 r., dzieli się na trzy kategorie: 1) organizatorzy turystyki (touroperatorzy), którzy przygotowują, sprzedają i organizują imprezy turystyczne; 2) pośrednicy, których działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; 3) agenci, których działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, mających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców, mających siedzibę w kraju. Upraszczając, można powiedzieć, że agent po prostu sprzedaje usługi turystyczne wytworzone przez inne przedsiębiorstwa krajowe. Przykład 5.6. Przedsiębiorstwo, które przygotowało wycieczkę na Alaskę, z przelotem, noclegami, wyżywieniem, opieką pilota i programem zwiedzania, a następnie sprzedaje ją indywidualnym klientom, jest organizatorem turystyki (touroperatorem). Przedsiębiorstwo, które zarezerwuje klientowi bilet lotniczy na Alaskę, zaproponuje trasę zwiedzania, wynajmie przewodnika i zarezerwuje noclegi na tej trasie, jest pośrednikiem turystycznym. Przedsiębiorstwo, które tylko sprzeda wycieczkę na Alaskę (czyli pośredniczy w zawieraniu umowy) organizowaną przez wyżej opisanego touroperatora, jest agentem turystycznym. Impreza turystyczna to produkt powstający przez połączenie co najmniej dwóch usług turystycznych, tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Aby produkt był imprezą, muszą więc być spełnione trzy konieczne warunki: produkt musi być połączeniem co najmniej dwóch usług, produkt musi mieć program, czyli zawierać propozycje spędzania czasu, wszystkie usługi wchodzące w skład produktu imprezy muszą być objęte wspólną ceną. 127

12 DYSTRYBUCJA Poza tymi warunkami koniecznymi musi być jeszcze spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków wystarczających: usługi obejmują nocleg, świadczenie usług trwa ponad 24 godziny, w ramach usługi następuje zmiana miejsca pobytu. Przykład 5.7. Imprezą turystyczną będzie: zwiedzanie Warszawy pod opieką przewodnika, zakończone uroczystą kolacją w restauracji i noclegiem, wycieczka z Katowic do Wrocławia w celu obejrzenia Panoramy Racławickiej, podczas której oferuje się przejazd autokarem i zwiedzanie, wyjazd rekreacyjny na Alaskę, w którego ramach oferuje się przelot samolotem, noclegi, opiekę rezydenta i wycieczki fakultatywne. Imprezą turystyczną nie jest natomiast: samo zwiedzanie Warszawy, zakończone kolacją wprawdzie połączono dwie usługi, tworząc jednolity program, ale nie został zrealizowany żaden z warunków wystarczających; wyjazd na Alaskę, w którego ramach biuro zarezerwowało przelot i nocleg brakuje tu programu, jednego z warunków koniecznych, wyjazd na Alaskę, w którego ramach klient oddzielnie kupił bilet samolotowy, a oddzielnie (w ramach innej umowy) zapłacił za zarezerwowane noclegi i za usługi przewodnika zapewniającego atrakcyjny program zwiedzania usługi nie stanowią pakietu, objętego wspólną ceną, więc nie spełniono jednego z warunków koniecznych. Wśród pośredników turystycznych należy wyróżnić dwie kategorie: 1) pośredników lokalnych, którzy prowadzą działalność w pobliżu miejsca pobytu turysty podczas wyjazdu, zwanego miejscem recepcji turystycznej; 2) pośredników rynkowych, którzy prowadzą działalność w miejscu, w którym potencjalny klient mieszka lub przebywa; miejsce to może być rozumiane w sensie geograficznym (państwo, miejscowość, osiedle) lub wirtualnym (strona internetowa). Usługa hotelarska może być sprzedawana odrębnie lub stanowić element imprezy. Jej dystrybucja może przebiegać następującymi kanałami (rys. 5.2.): 1) przedsiębiorstwo hotelarskie klient, 2) przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik lokalny klient, 3) przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik rynkowy lub agent klient, 4) przedsiębiorstwo hotelarskie organizator turystyki klient, 5) przedsiębiorstwo hotelarskie organizator turystyki agent klient, 128

13 6) przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik lokalny organizator turystyki klient, 7) przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik lokalny organizator turystyki agent klient. DYSTRYBUCJA Rys Kanały dystrybucji produktu hotelarskiego Przykład 5.8. Aby dystrybuować swój produkt, menedżer nowo wybudowanego pensjonatu w atrakcyjnym regionie, w miejscowości narciarskiej w górach, oferującego 40 miejsc noclegowych i możliwość obsłużenia 120 osób w restauracji w systemie półpensji może: 1) umieścić tablicę informacyjną przy drodze, założyć stronę internetową oraz dać ogłoszenia do gazet i czekać na klientów, ich e, listy, telefony wtedy będzie realizował schemat dystrybucji bezpośredniej; 2) przedstawić swoją ofertę szefowi biura podróży pośrednikowi lokalnemu, który ma fi rmę w siedzibie gminy, proponując mu 10% prowizji wtedy powstanie kanał: producent pośrednik lokalny klient; 3) poszukiwać pośredników (rynkowych) i agentów działających w miejscu zamieszkania potencjalnych klientów i skłonić tychże agentów do sprzedawania jego usług za wynagrodzeniem, budując kanał: przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik rynkowy lub agent klient; 4) nawiązać kontakt z touroperatorami specjalizującymi się w organizowaniu imprez narciarskich i przez współpracę z nimi współtworzyć kanał: przedsiębiorstwo hotelarskie organizator turystyki klient. Jeśli organizator turystyki: 5) nie ograniczy się do sprzedawania imprezy w swojej siedzibie, tylko skieruje ją do sprzedaży przez swoich agentów, powstanie kanał: przedsiębiorstwo hotelarskie organizator turystyki agent klient; 6) chcąc nawiązać współpracę z wieloma podmiotami świadczącymi usługi turystyczne (noclegowe, gastronomiczne, narciarskie, transportowe i inne) w danej okolicy, 129

14 DYSTRYBUCJA skorzysta ze współpracy z lokalnym pośrednikiem, powstanie kanał czteroszczeblowy: przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik lokalny organizator turystyki klient; 7) skieruje swoją ofertę do sprzedaży agencyjnej, powstanie niezwykle długi, pięcioszczeblowy kanał dystrybucji: przedsiębiorstwo hotelarskie pośrednik lokalny organizator turystyki agent klient. Większość usług hotelarskich jest udostępniana z wykorzystaniem długich kanałów dystrybucji. Jeśli obiekt hotelarski jest naprawdę duży (czyli oferuje kilkaset albo przynajmniej kilkadziesiąt miejsc noclegowych), to może się zdecydować na bezpośrednią współpracę z touroperatorami, czyli wykorzystać kanał opisany w punkcie 4. lub 5. Mniejsze przedsiębiorstwa hotelarskie kwatery prywatne, pensjonaty powinny się nastawić na współpracę z lokalnymi pośrednikami, w ramach kanałów dystrybucji, opisanych w punktach 6. i 7. Kanały z punktów 1., 2. i 3. mogą być wskazane dla niewielkich obiektów hotelarskich, położonych w atrakcyjnych miejscach (np. przy ruchliwych trasach komunikacyjnych) opisano to szczegółowo w podrozdziale 5.3. Przez kanał dystrybucji płyną trzy strumienie (rys. 5.3.): 1) strumień materialny, w wypadku dystrybucji towarów jako przemieszczanie materialnego produktu od wytwórcy do konsumenta, czyli skierowany w dół, jednak w wypadku usług hotelarskich przemieszcza się klient, od miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia usługi, czyli w górę kanału dystrybucji; 2) strumień informacji, szczególnie ważny na pierwszym etapie dystrybucji produktu hotelarskiego zawierania kontraktu, czyli rezerwacji usług hotelarskich, choć nie bez znaczenia też na etapie dojazdu klienta do miejsca noclegu; informacje płyną zarówno w dół kanału dystrybucji, od producenta do klienta, jak i w górę, czyli od klienta do producenta; 3) strumień finansowy, który jest skierowany od klienta do przedsiębiorstwa hotelarskiego, choć na poszczególnych etapach dystrybucji przepływ pieniędzy może być bardziej złożony. Rys Typowy układ strumieni w kanale dystrybucji produktu hotelarskiego 130

15 Przybliżanie produktu hotelarskiego w kanale dystrybucji W wyborze kanału dystrybucji bardzo ważna jest możliwość realizacji drugiego jej etapu fizycznego przybliżania produktu hotelarskiego do klienta. Jak opisano w podrozdziale 5.2., to klient musi dostać się do hotelu, hotel jednak może mu tę podróż ułatwić, a jeśli w jego kanale dystrybucji znajduje się touroperator, to produkt hotelarski może zostać sprzedany jako składnik szerszego produktu imprezy, w której skład wchodzi także transport do hotelu. W ten sposób kanał dystrybucji uwalnia klienta od kłopotu związanego z organizowaniem i realizowaniem podróży, choć nie jest w stanie uwolnić go od związanych z podróżowaniem uciążliwości. DYSTRYBUCJA Do współpracy z wielkimi touroperatorami są zmuszone przedsiębiorstwa hotelarskie świadczące usługi w regionach, do których trudno dotrzeć inaczej niż samolotem. Trzeba pamiętać, że największe rynki turystyczne znajdują się z dala od strefy tropikalnej, przede wszystkim na półkuli północnej Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia. Dlatego branża hotelarska w strefie tropikalnej (Bali, Seszele, Tajlandia, Indie, Dominikana, Kuba) musi współpracować z touroperatorami, czarterującymi samoloty, przewożące gości z półkuli północnej. W krajach śródziemnomorskich na współpracę z wielkimi touroperatorami muszą się zdecydować hotele położone na południowym brzegu Morza Śródziemnego i nad Morzem Czerwonym (Tunezja, Maroko, Egipt), na wyspach śródziemnomorskich (Cypr, Kreta, Rodos, Sycylia, Baleary) i atlantyckich (Wyspy Kanaryjskie, Madera). Do południowych krańców kontynentu, takich jak portugalskie Algavre, hiszpańska Costa del Sol, włoska Kalabria, grecki Peloponez, a także, dzięki Mostowi Bosforskiemu, na małoazjatycką Riwierę Turecką, teoretycznie można dojechać autokarem lub samodzielnie samochodem osobowym. Jednak czas podróży byłby bardzo długi, co jest nie do przyjęcia dla większości turystów, którzy na cały urlop mogą przeznaczyć najwyżej dwa tygodnie. Dlatego większość hoteli w tych regionach decyduje się na pełną współpracę z touroperatorami, którzy zapewniają podróż samolotem i tzw. transfer, czyli dowóz autokarem z lotniska do hotelu i z powrotem. Oczywiście jest możliwość samodzielnej podróży samolotem do tych krajów, a następnie dotarcia do hotelu wynajętym samochodem lub środkami lokomocji publicznej. Jednak w takiej sytuacji znacznie mniej korzystnie kształtują się ceny: sam przelot w obie strony z Warszawy nad Morze Śródziemne to w sezonie wydatek rzędu zł (na ogół ok zł). Tymczasem za nieco ponad 1600 zł można wykupić dwutygodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu w Tunezji, z dwoma posiłkami dziennie, przelotem w obie strony oraz transferem z lotniska do hotelu i z powrotem; cena obejmuje także ubezpieczenie i opiekę rezydenta. 131

16 DYSTRYBUCJA Oczywiście są turyści, którzy mimo wszystko docierają do tych regionów samodzielnie. Na przykład tzw. turyści alternatywni, którzy z założenia podróżują pojedynczo lub w małych grupach i oferta wielkich biur podróży ich nie interesuje, czy turyści bardzo zamożni, poszukujący hoteli klasy luksusowej i przelotu w klasie biznes, jeśli nie podróżują własnymi odrzutowcami. Jednak segmenty te są stosunkowo nieliczne i niełatwo budować swój plan biznesowy na tego typu klientach. W północnej Hiszpanii, środkowych Włoszech czy w Chorwacji dominują obiekty hotelarskie nastawione na turystów przybywających autokarami lub samochodami osobowymi. Podobnie jest też w regionach Europy położonych poza basenem Morza Śródziemnego. Klienci podróżujący samodzielnie lub autokarami wykorzystują także żeglugę wodną, przede wszystkim promową, i w mniejszym, ale jednak zauważalnym zakresie komunikację publiczną. Mimo że do hoteli położonych w tej części Europy klient indywidualny może dotrzeć samodzielnie stosunkowo łatwo (Paryż Barcelona 9 godzin, Paryż Pula w Chorwacji 14 godzin), to nadal wiele hoteli, szczególnie dużych, opiera swą dystrybucję na współpracy z biurami podróży touroperatorzy organizują podróż autokarem lub samolotem, a pośrednicy ułatwiają rezerwację miejsc i proponują promocję w miejscu pobytu klienta Przepływ informacji w kanale dystrybucji Przepływ informacji w kanale dystrybucji przebiega w obu kierunkach producent przekazuje informacje klientowi, a klient wysyła informacje do producenta. Producent, czyli przedsiębiorstwo hotelarskie, przekazuje w dół kanału dystrybucji informacje o swojej ofercie, jej cenie, liczbie wolnych pokoi, sposobie dotarcia do obiektu oraz miejscach i sposobach zawarcia kontraktu, czyli dokonania rezerwacji. Ponadto przesyła informacje o atrakcjach w regionie, w którym się znajduje, imprezach kulturalnych, sportowych, handlowych, które się tam mają odbyć, pogodzie, klimacie, obyczajach i inne, które uzna za ważne dla klienta. Z kolei w górę kanału dystrybucji wędrują zapytania i rezerwacje klientów, informacje o ich oczekiwaniach, o tych elementach oferty, z których są zadowoleni, i tych, które wydają się im niewłaściwe. Także o trudnościach, jakie napotykają pośrednicy w swojej działalności, o sposobie promowania oferty i jej odbiorze. Przepływ informacji ma bardzo duże znaczenie marketingowe, sprzyja maksymalizacji zadowolenia klienta, a jednocześnie pomaga menedżerom hotelu w podejmowaniu właściwych decyzji. Obecnie dzięki Internetowi i sieciowym systemom 132

17 rezerwacyjnym przekazywanie informacji jest niemal natychmiastowe, nieco wolniej jest przekazywana informacja z wykorzystaniem rozmowy telefonicznej, SMS-ów i faksu Przepływ pieniędzy w kanale dystrybucji DYSTRYBUCJA Pieniądze przepływają w górę kanału dystrybucji, od klienta do producenta, choć zdarzają się sytuacje, w których przepływ pieniędzy ma bardziej złożony charakter. W długim, pięcioszczeblowym kanale dystrybucji klient wpłaca całość kwoty agentowi, ten zaś przekazuje ją, pomniejszoną o swoją prowizję, organizatorowi turystyki. Organizator turystyki wpłaca uzgodnione kwoty przewoźnikom, towarzystwu ubezpieczeniowemu i lokalnemu pośrednikowi, który opłaca hotel i pozostałych lokalnych usługodawców. Jeżeli kanał dystrybucji jest krótszy, wówczas odpowiedniemu uproszczeniu ulega też przepływ pieniędzy. Czasem jednak strumień pieniędzy między podmiotami w kanale dystrybucji przybiera odmienny charakter. Niekiedy hotel oferuje pobyt wraz z lokalnymi usługami (basen, sauna, wyciągi narciarskie, wystawy), świadczonymi przez odrębne przedsiębiorstwa. Wtedy do hotelu trafiają środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów tych usług, a ten następnie przesyła pieniądze usługodawcom. Jeśli przedsiębiorstwo hotelarskie współpracuje z pośrednikiem, jego zadaniem zaś jest prowadzenie promocji i rezerwacji miejsc, za które klient płaci po przybyciu do hotelu, to hotel otrzymuje całą kwotę wynikającą z uzgodnionej ceny, a następnie przekazuje prowizję pośrednikowi. Podobny mechanizm zdarza się też w kontakcie organizator turystyki agent; w tym wypadku agent pobiera od klienta całą kwotę i przekazuje ją organizatorowi, a ten po zrealizowaniu imprezy wypłaca mu prowizję, jeśli nie wpłynęły informacje o nieprawidłowości działań agenta. Jednak zazwyczaj agent przekazuje organizatorowi należność pomniejszoną o swoją prowizję. W przepływie pieniędzy uczestniczą banki, na ogół powiązane systemem elektronicznego przekazywania danych ELIXIR, a także sieci obsługujące karty płatnicze, przede wszystkim VISA i MasterCard. System przekazywania pieniędzy między bankami funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 w ramach tzw. sesji, które rozpoczynają się o każdej równej godzinie: 8:00, 9:00, 10:00 itd. Udział w poszczególnych sesjach jest wykupywany przez banki: banki bogate i wielkie mają wykupionych wiele sesji dziennie, małe banki tylko jedną. W trakcie sesji do międzybankowego systemu realizacji 133

18 DYSTRYBUCJA transakcji są wprowadzane wszystkie przelewy zlecone w danym banku przed rozpoczęciem sesji oraz wysyłane wszystkie przelewy, które przed rozpoczęciem sesji trafiły do systemu ELIXIR. Faktyczny czas realizacji przelewu będzie zatem zależał od wykupionych godzin sesji ELIXIR. Przykład 5.9. Klient ma konto w banku, który wykupił sesję ELIXIR o godzinie 8:00. Zlecenie przelewu przekazał do banku w poniedziałek o godzinie 8:06, nie trafi ło więc na poniedziałkową sesję, w systemie ELIXIR znalazło się dopiero we wtorek, chwilę po 8:00. Jeśli bank fi rmy, dla której przeznaczony był przelew (tzw. benefi cjenta), też wykupił sesję ELIXIR o godzinie 8:00, to pieniądze trafi ą na jego konto dopiero w środę rano, 48 godzin po zarejestrowaniu zlecenia w systemie bankowym. Jeśli przelew zostanie nadany w piątek, to zostanie zrealizowany we wtorek. Międzynarodowe przelewy bankowe są bardzo kosztowne opłatę pobiera zarówno bank nadawcy, jak i beneficjenta, przy czym obie te opłaty stanowią procent od wartości przelewu, ale nie mniej niż pewna kwota w euro. Z tego powodu koszt przekazania niewielkiej sumy pieniędzy, np. należności za pobyt jednego gościa, jest stosunkowo wysoki. W takich sytuacjach lepsze jest przekazywanie pieniędzy z karty płatniczej, za pomocą systemów VISA, MasterCard i innych, które są niewiele wolniejsze, ale w wypadku małych kwot znacznie tańsze. Przy dużych kwotach lepiej korzystać z przelewów bankowych. (podrozdz. 4.3.) Integracja pionowa w kanale dystrybucji Przedsiębiorstwa znajdujące się w kanale dystrybucji produktu hotelarskiego, jak: hotele, pośrednicy, organizatorzy turystyki (touroperatorzy) i agenci, wykazują tendencję do integracji pionowej, czyli tworzenia stałych związków, zależności między sobą (rys. 5.4.). Rys Kierunki integracji w kanale dystrybucji W kanale całkowicie niezintegrowanym klient zgłaszałby się do pośrednika, a ten wyszukiwałby odpowiednie dla niego hotele na podstawie danych z książek telefo- 134

19 nicznych czy informatorów turystycznych. Taki schemat postępowania funkcjonuje jednak głównie przy obsłudze klientów o bardzo wyszukanych wymaganiach. W większości wypadków pośrednik nawiązuje kontakt z pewną liczbą przedsiębiorstw hotelarskich znajdujących się w regionie, o który często pytają klienci. Jeśli oba przedsiębiorstwa hotelarskie i obsługujące turystów w miejscu ich zamieszkania są zainteresowane współpracą, to zawierają umowę, ustną lub pisemną, regulującą wzajemne stosunki ofertę hotelu, sposób rezerwowania miejsc, przekazywania informacji i płatności, rozpatrywania skarg i zażaleń. DYSTRYBUCJA Pośrednik nie rezerwuje miejsca, dopóki nie zgłosi się do niego zainteresowany tym miejscem klient. Wtedy sprawdza stan miejsc i dokonuje rezerwacji dla konkretnego klienta. Ten sposób współpracy jest określany jako współpraca ad hoc (z łac.: do tego). Jeśli biuro podróży w tym wypadku z reguły touroperator nie zamierza czekać biernie na klientów, lecz samo aktywnie ich poszukuje, to obiecując organizację podróży do miejsca przeznaczenia, woli zapewnić sobie miejsca w hotelu dla pozyskanych klientów. Dokonuje więc rezerwacji określonej liczby miejsc z góry, przed sezonem, zanim zbuduje ofertę podróży i rozpocznie poszukiwanie klientów. Zawiera umowę z hotelem, na skutek której hotel blokuje, pozostawia do dyspozycji biura uzgodnioną liczbę pokoi, tzw. allotment (z ang.: przydział). Zwykle umowa typu allotment określa termin, w którym biuro podróży może anulować rezerwację, czyli wykonać storno, stornować (z włos. stornare odwracać) bez kar umownych, oraz wysokość tych kar w wypadku późniejszego anulowania rezerwacji. Termin storna i wysokość kar umownych stanowią równie istotny element pertraktacji między hotelem a biurem podróży jak cena. Umowa, na podstawie której touroperator zamawia wszystkie miejsca w danym obiekcie hotelarskim (a przynajmniej znaczną ich część) na co najmniej cały sezon, nosi nazwę czarteru. W krajach turystycznych, w których hotelarstwo wytwarza znaczną część PKB, czarter staje się dominującą formą współpracy między hotelami a organizatorami turystyki. Umowy czarterowe zwykle znacznie ograniczają możliwość storna miejsc noclegowych, operują na ogół całościową, zryczałtowaną ceną za postawione do dyspozycji biura pokoje na cały sezon. Troskę o właściwe różnicowanie cen pozostawia się touroperatorowi. Hotel i biuro podróży, które zawarły umowę typu allotment lub czarter, są powiązane ze sobą na okres jej trwania. Jeśli biuro podróży działa źle i nie obsadzi miejsc, to także hotel poniesie straty. Z drugiej strony, jeśli hotel świadczy usługi w sposób wadliwy, niezgodny z ofertą, to niezadowoleni klienci swoje skargi i żądania skierują do touroperatora, z którym zawierali umowę, narażając go na straty bezpośrednie (wypłata rekompensat) i pośrednie (utrata dobrej opinii, wizerunku). Przez zawarcie umowy typu allotment obie strony uzależniają się od siebie. Ta zależność się pogłębia, jeśli umowa jest zawierana wielokrotnie, 135

20 DYSTRYBUCJA rok po roku, sezon po sezonie. Ten typ powiązań jest określany jako integracja pionowa kontraktowa; pionowa, ponieważ integrujące się podmioty (hotel i touroperator) znajdują się w kanale dystrybucji jeden nad drugim, a kontraktowa, ponieważ jej podstawą było zawarcie umowy, kontraktu. W wypadku integracji kontraktowej obie strony mają równorzędną pozycję, warunki współpracy są ustalane w partnerskich negocjacjach. Często jednak jedna strona ma zdecydowanie silniejszą pozycję marketingową i druga musi się dostosować do stawianych przez nią warunków. Choć obie strony są, w sensie prawnym i finansowym, odrębnymi, niezależnymi podmiotami, jedna z nich ma możliwość decydowania w znacznym zakresie o sposobie świadczenia usług przez drugą. Ten stopień integracji jest określany jako integracja pionowa administrowana, gdyż jedno ze zintegrowanych przedsiębiorstw niejako administruje drugim (nie zarządza, gdyż drugie może zerwać współpracę i wycofać się z integracji, jest to jednak trudne i ryzykowne). Jeśli integrujące się przedsiębiorstwa są spółkami, to jedno z nich może wykupić udziały w drugim w celu osiągnięcia silniejszego wpływu na jego działalność lub uczestniczenia w jego zyskach. Jeśli liczba wykupionych udziałów, czyli pakiet, jest znaczna (tzw. pakiet kontrolny), to jedno przedsiębiorstwo może zarządzać drugim. Silne sieci lub łańcuchy hotelarskie (podrozdz ) mogą tworzyć własne biura podróży, a wielkie biura podróży własne hotele. Integracja obejmuje także przewoźników linie lotnicze budują własne hotele, a łańcuchy hotelarskie zakładają własne firmy autokarowe czy taksówkarskie. Ten typ powiązań jest określany jako integracja pionowa korporacyjna, gdyż zintegrowane podmioty tworzą jeden organizm, jedno ciało (łac.: corpus). Integracja pionowa administrowana i korporacyjna mogą mieć charakter oddolny lub odgórny. Jeśli przedsiębiorstwo hotelarskie, czyli producent usług, znajdujące się na szczycie kanału dystrybucji administruje lub zarządza biurem podróży czy przewoźnikiem, to mówi się o integracji odgórnej. Jeśli biuro podróży lub przewoźnik zdobywa wpływ na przedsiębiorstwo hotelarskie, jest to integracja oddolna Integracja pozioma w kanale dystrybucji Trwałe związki i zależności powstają nie tylko między podmiotami znajdującymi się w pionie kanału dystrybucji, czyli na różnych jego szczeblach, ale także między przedsiębiorstwami zajmującymi jeden szczebel kanału dystrybucji. Jest to integracja pozioma. Integracja pozioma występuje na każdym szczeblu kanału dystrybucji produktu hotelarskiego wśród agentów, touroperatorów, pośredników i przedsiębiorstw hotelarskich. Ze względu na zakres podręcznika zostaną omówione tylko zjawiska integracji zachodzące na najwyższym szczeblu wytwórców usług hotelarskich. 136

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Marketing w hotelarstwie Jan Cetner Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Omówiono w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach:

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach: Zarezerwuj hotel bezstresowo, mając pewność, że dokonujesz korzystnej transakcji. Dzięki naszej gwarancji zaoszczędzisz przy bezpośredniej rezerwacji wybranego hotelu sieci Vienna International Hotels

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 8 Polityka dystrybucji w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dystrybucja w turystyce System

Bardziej szczegółowo

DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06*

DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06* 2015/16 FESTIWAL KORZYŚCI TYLKO DO 30 CZERWCA DO 40% RABATU TYLKO DO 30.06* Dodatkowy rabat 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Dodatkowo z zaproszeniem 1% rabatu tylko do 30.05.2015 KORZYŚĆ #1 - UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

DO 40% RABATU TYLKO DO 10.07*

DO 40% RABATU TYLKO DO 10.07* 2015/16 FESTIWAL KORZYŚCI TYLKO DO 10 LIPCA DO 40% RABATU TYLKO DO 10.07* Dodatkowy rabat 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta KORZYŚĆ #1 - UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 100% TU EUROPA - GRATIS!

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.13 Zakup płyty Audio CD w sklepie internetowym

Rysunek 3.13 Zakup płyty Audio CD w sklepie internetowym 64 Zakupy w sieci Trochę inaczej wygląda zakup towarów lub usług. Masz np. zamiar kupić książkę lub płytę CD z muzyką ulubionego zespołu. Wymienione produkty należą do często kupowanych przez Internet,

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w turystyce

Pośrednictwo w turystyce Pośrednictwo w turystyce Justyna Zając-Wysocka radca prawny, doradca podatkowy 11664 Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest TRAVELSTORE Biuro Podróży, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 26, NIP 7781366170. 1.2. Serwis

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu rezerwacji

Opis systemu rezerwacji Opis systemu rezerwacji http://www.hotres.pl Opis systemu HOTRES to nowoczesny system rezerwacyjny, który umożliwia rezerwację noclegu i płatność zadatku za pośrednictwem karty kredytowej lub przelewu.

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE

ZADANIE EGZAMINACYJNE ZADANIE EGZAMINACYJNE Jerzy Górski z Zakopanego złożył pisemne zamówienie na usługi w hotelu Neptun *** w Sopocie w terminie 05-11.05.2012. Dokonał rezerwacji dla dwóch osób dorosłych i dziecka (6lat).

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę.

Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu 25$.By usprawnić przebieg wydania wizy radzimy przygotować uprzednio odliczoną kwotę. {slide=paszporty i wizy} Wszystkie osoby wyjeżdżające za granicę zobowiązane są posiadać paszport lub w przypadku wyjazdów do Unii Europejskiej paszport lub dowód osobisty. Wymagane jest, aby dokument

Bardziej szczegółowo

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 1 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 Dot.: Szrenickiej Karty Wakacyjnej 2013 Hotelarze, Koleżanki i Koledzy! Wiosna to właściwy czas do przygotowania letnich propozycji dla naszych Gości. Zasada, którą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o udany wyjazd

Jak zadbać o udany wyjazd e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Jak zadbać o udany wyjazd obowiązki biur podróży i prawa turysty Na co zwrócić uwagę przed wykupieniem imprezy turystycznej Co powinna zawierać umowa z biurem podróży

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dn... r. w Niechorzu pomiędzy: Domem Wczasowym Koral, 72-350 Niechorze, Al. Bursztynowa 8, NIP 852-114-16-93, REGON 810861092, reprezentowanym przez: 1. Artura Żemło właściciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy nr klienta 100portali.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łokietka 5, NIP 8792679921 REGON 362546483, nr KRS 0000576977 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAZD STUDYJNY Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska - Woda, Ścieki, Odpady, Recykling. IFAT 2014 6-9 maja 2014, Monachium - Oberaudorf WSPÓŁPRACA

WYJAZD STUDYJNY Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska - Woda, Ścieki, Odpady, Recykling. IFAT 2014 6-9 maja 2014, Monachium - Oberaudorf WSPÓŁPRACA WYJAZD STUDYJNY Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska - Woda, Ścieki, Odpady, Recykling IFAT 2014 6-9 maja 2014, Monachium - Oberaudorf WSPÓŁPRACA BAVARIA TOURISTIK NAJWIĘKSZE W EUROPIE TARGI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji]

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu Regulamin dla Gości Hosapartments 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.hosapartments.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu www.tui.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie 14 października 2014 Spotkanie informacyjne w Wągrowcu Co eksporter wiedzieć powinien? Aby nawiązać skuteczną współpracę:

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Timeshare sposób na udane wakacje? Timeshare polega na korzystaniu z nieruchomości: domów lub lokali, usytuowanych w ośrodkach turystycznych, hotelach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.best.travel.pl Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 376 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży

Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży Usługi turystyczne wycieczka z biurem podróży 2009-08-03 13:22, Monika Czerwińska - Babiarz Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo