Człowiek najlepsza inwestycja!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja!"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Dobre praktyki wspierania rozwoju pracowników w firmach

2 Publikacja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP, nr POKL /11, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Publikacja przygotowana przez zespół w składzie: Natalia Braczyk Martyna Dąbrowska Marcin Kowalski Magdalena Ostaszewska Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie portalu Poglądy i opinie wyrażone przez autorów publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska, poglądów Beneficjenta projektu Sudeckiego Związku Pracodawców. Nakład: 500 egzemplarzy Wydanie I Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Drukarnia BIMART Zdjęcia: Gdesz Studio, Camela S.A. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce bezpłatną publikację, w której prezentujemy pracodawców wspierających w różnorodny sposób rozwój swoich pracowników. Sudecki Związek Pracodawców wspólnie z firmą doradczo-szkoleniową Human Partner Sp. z o.o. przygotował publikację Dobre praktyki rozwoju pracowników w firmach w ramach projektu unijnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcemy promować zarówno mikro, jak i małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które kładą duży nacisk na rozwój swojego personelu, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Prezentujemy firmy i organizacje (instytucje otoczenia biznesu), które działają w różnych sektorach gospodarki, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej. Ich wspólną cechą jest stosowanie rozwiązań umożliwiających rozwój pracowników, zatrudnionych na różnych stanowiskach. Konsekwentnie inwestują w kadry, mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Największym wyzwaniem rozwojowym, przed jakim obecnie stoimy, jest zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego dolnośląskiej gospodarce i firmom z sektora MŚP, które swoją przewagę konkurencyjną w coraz większym stopniu opierać będą na innowacjach i kreatywności pracowników. Mamy nadzieję, że wydana publikacja będzie dla wielu lokalnych pracodawców inspiracją do podjęcia działań w taki sposób, aby sprostać temu wyzwaniu. Zachęcam Państwa do lektury. Copyright by Human Partner Sp. z o.o. oraz Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych 2012 Wszelkie prawa, włącznie z prawem do reprodukcji tekstów i ilustracji w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie zastrzeżone. Janusz Seńczuk Przewodniczący Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców

3 Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. istnieje na rynku już ponad 60 lat. Marka firmy to znak rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale także na całym świecie. CAMELA S.A. od zawsze stawiała na dynamiczny rozwój: poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowaną kadrę, wysoką jakość wyrobów, stały rozwój nowych produktów oraz zwiększanie wydajności. To czynniki, dzięki którym firma osiąga sukces i kończy każdy rok z zyskiem. Firma stara się bardzo szybko reagować na potrzeby rynku i na bieżąco aktualizować swój asortyment, aby spełnić oczekiwania i przede wszystkim coraz wyższe wymagania odbiorców. CAMELA S.A. oferuje: wkłady odzieżowe z klejem termoplastycznym, przędze, Janusz Seńczuk taśmy stabilizujące i zabezpieczające odzież, laminaty tekstylne, znajdujące zastosowanie w przemyśle odzieżowym, bieliźniarskim, motoryzacyjnym, budowlanym, medycznym, obuwniczym etc. Camela jest największym producentem wkładów odzieżowych na polskim rynku i liczącym się dostawcą na wielu rynkach zagranicznych. Do zagranicznych rynków zbytu należą: Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Niemcy, Turcja, Estonia, Holandia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Węgry, Włochy. Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. ul. Cicha 5, Wałbrzych tel Rozwój zawodowy pracowników jest bardzo ważnym zadaniem firmy. Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. dąży do rozwijania potencjału pracowników i wspieraniu ich mocnych stron. Takie podejście gwarantuje rozwój i znacząco wpływa na zadowolenie w pracy i życiu. Pracownicy firmy mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty szkoleń, które są dostosowane do potrzeb stanowiskowych w firmie. Na początku każdego roku pracownicy określają swoje potrzeby szkoleniowe. Dzięki temu firma tworzy dokładny plan szkoleń dla personelu. Camela regularnie, od kilku lat prowadzi dla pracowników szkolenia językowe (przede wszystkim z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Zajęcia są organizowane na terenie firmy w specjalnie do tego celu przygotowanej sali szkoleniowej. Tworzone grupy są małe i nauka odbywa się w komfortowych warunkach. Ponieważ fabryka jest firmą działającą w branży włókienniczej, kilka lat temu zorganizowała dla pracowników półroczny kurs związany z włókiennictwem działający na zasadach studiów podyplomowych. Zajęcia odbywały się w Bielsku-Białej na Akademii Techniczno-Humanistycznej. W kursie wzięło udział dziewięciu pracowników. Zdobyta wiedza i umiejętności okazały się bardzo przydatne w późniejszej pracy. Pracownicy firmy mogą również skorzystać z możliwości dofinansowania do studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ta forma dokształcania również cieszy się dużym zainteresowaniem pracownicy firmy podjęli naukę na takich kierunkach, jak: zarządzanie, rachunkowość i podatki, zarządzanie zasobami ludzkimi, włókiennictwo innowacyjne technologie. 4 5

4 Tadeusz Ratajczyk Firma Enitra Sp. z o.o. powstała w 1996 r. w Wałbrzychu. Oferuje najbardziej optymalne rozwiązania dla użytkownika z dziedziny techniki napędu i lekkiego transportu, takie jak: pasy napędowe, zarówno płaskie, jak i kształtowe. Taśmy transportujące w 98 % należą do tzw. lekkich syntetycznych taśm transportujących. Pozostały procent stanowią taśmy tkaninowo-gumowe do zastosowań ogólnych i do transportu pionowego (elevatory). Zasięg działania firmy Enitra to zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny (np. Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa). Firma posiada wdrożone Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, ISO 14001, PN-N Nieodłącznym elementem wspierania rozwoju pracowników jest system oceny pracowników. Służy on w firmie do dokonywania oceny kompetencji i efektywności pracowników, przekazaniu w odpowiedzi informacji zwrotnej pracownikom oraz planowaniu ich rozwoju. Formy i metody doskonalenia pracowników są dostosowane do potrzeb konkretnej grupy pracowników, indywidualnego pracownika oraz przyjętych w firmie rozwiązań organizacyjnych. Najczęstszą formą wspierania rozwoju pracowników w firmie Enitra są szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz e-learning. Szkolenia wewnętrzne pracowników odbywają się w systemie kaskadowym. W roku 2011 pracownicy 136 razy uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych. W szkoleniach zewnętrznych pracownicy uczestniczyli 22 razy. Enitra Sp. z o.o. ul. 1 Maja 62, Wałbrzych tel , faks: W firmie Enitra organizuje się szkolenia w różnych formach: 1) Szkolenia przygotowującego do pracy na danym stanowisku czyli Coaching; To indywidualne doskonalenie pracownika, przez osobę z doświadczeniem i wiedzą czyli coacha. Najczęściej ten rodzaj szkolenia firma kieruje do nowo zatrudnianych pracowników. W roku 2011 przeszkolono w ten sposób 21 pracowników. 2) Szkolenia w trakcie pracy (przygotowujące lub rozwijające kwalifikacje do pracy na danym stanowisku), czyli mentoring oparty na partnerskiej relacji między mentorem a pracownikiem (mistrzem a uczniem). Ta forma szkolenia przewidziana jest dla członków zarządu, kierowników, menedżerów, prowadzona jest przez dyrektora firmy oraz przez kierowników dla swoich podległych pracowników. W 2011 roku przeszkolono 136 pracowników. 3) Counselling jest metodą doskonalenia pracowników, w której pracodawca pomaga pracownikowi w procesie uświadamiania jego słabych stron. Taka forma doskonalenia skierowana jest do pracowników, którzy mają problemy np. ze spóźnieniami, niesubordynacją, postawą roszczeniową, niskim poziomem zaangażowania. Rozmowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ma na celu zainicjonowanie zmian. 4) Samokształcenie. Enitra współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w realizacji programów aktywizacji zawodowej (pośrednictwo zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia). W okresie od do przyjęto na staż 3 osoby niepełnosprawne, w tym jedną w tzw. wieku 50+. Po zakończonym stażu osoby te zostaną zatrudnione w firmie. 6 7

5 Joanna Kubik Fundacja Wałbrzych 2000 powstała w maju 1995 r. Jej celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; najlepszy w Polsce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z Banku Światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców organizujący kursy prawa jazdy kat. B. Fundacja zatrudnia 5 osób, ok. 20 stale współpracujących wykładowców i trenerów oraz 3 wolontariuszy studentów dziennikarstwa prowadzących media relations projektów Fundacji. Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Wrocławska 53, Wałbrzych tel , faks: Rozwój naszych pracowników i współpracowników wspieramy poprzez: elastyczne formy pracy i ich dopasowanie do potrzeb pracowników, finansowanie studiów podyplomowych (1 pracownik), szkolenia, wybrane przez zainteresowanych i finansowane przez Fundację, nauczanie wolontariuszy, którzy zdobywają w Fundacji doświadczenie zawodowe. 8 9

6 Józef Gruszka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego to instytucja otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowanie postaw przedsiębiorczych na Dolnym Śląsku. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w 1992 roku jako Fundacja Regionu Wałbrzyskiego. Przyjął wówczas rolę regionalnej instytucji finansowej, mającej znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju województwa wałbrzyskiego. 27 sierpnia 1998 roku fundacja przyjęła nazwę Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Siedzibą Funduszu od początku jego działalności był wałbrzych, a jego główną formą działalności było i jest nadal wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym. Realizowane w minionych latach przez Fundusz zadania były zgodne z zasadami polityki regionalnej. Do 1998 r. działalność ta była prowadzona na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego, następnie została rozszerzona i obecnie jest prowadzona na terenie całego województwa dolnośląskiego. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, w ramach której działa fundusz pożyczkowy, ułatwiający dostęp do źródeł finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Fundusz prowadzi również działalność szkoleniową i doradczą m.in w zakresie zarządzania małą firmą. FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO ul. Limanowskiego 15, Wałbrzych tel , faks: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw; posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 w zakresie świadczonych usług pożyczkowych i szkoleniowych. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego corocznie opracowuje plan szkoleń dla każdego z działów Funduszu na dany rok kalendarzowy. W ramach niego realizowane są szkolenia. Firma zatrudnia 14 pracowników, z których każdy może wnioskować o konkretne szkolenie, które ujęte zostaje w planie szkoleń. Warunkiem wnioskowania o szkolenie jest uzasadnienie, iż jego tematyka leży w zakresie obowiązków danej osoby. Jeżeli konkretne szkolenie nie jest przewidziane w planie szkoleń, możliwe jest również wnioskowanie o takie szkolenie, jeżeli jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami indywidualnego pracownika. Pracownicy Funduszu Regionu Wałbrzyskiego ze względu na specyfikę pracy, biorą udział w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i innych. W ramach rozwoju pracowników, jeżeli jest to zgodne z zakresem obowiązków pracownika, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dofinansowuje studia podyplomowe lub kursy, czym wspiera podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Fundusz prowadzi również działalność szkoleniową i doradczą, m.in. w zakresie zarządzania małą firmą, dla osób z zewnątrz. Pracownicy Funduszu mają w zakresie obowiązków dokształcanie się i uzupełnianie wiedzy na bieżące potrzeby prowadzonych szkoleń. Ze względu na prowadzone doradztwo w sprawach pożyczkowych pracownicy aktywnie uczestniczą w spotkaniach informacyjnych i doradczych organizowanych przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dolnośląski Fundusz Powierniczy realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE na poziomie regionalnym

7 Łukasz Karaś Współwłaściciel Zakład specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju odzieży sportowo-turystyczno-rekreacyjnej. Do asortymentu zakładu zaliczyć można szeroko pojętą męską, damską oraz młodzieżową odzież z polaru, wszelkiego rodzaju kurtki, bluzy, kamizelki, windstoppery. His Style zajmuje się również produkcją wyczynowej odzieży specjalistycznej dla żeglarzy, alpinistów czy myśliwych. Wychodząc z założenia, że nie ma zakładu bez wykwalifikowanych pracowników, firma His Style nieustannie wspiera ich rozwój. Zakład, ze względu na specyfikę produkcji produkcja odzieży gdzie praca na niemal każdym stanowisku jest wykonywana ręcznie przez szwaczki, musi opierać się na wykwalifikowanych pracownikach. Obecnie nie istnieją instytucje czy ośrodki organizujące szkolenia lub naukę zawodu dla szwaczek, dlatego firma zmuszona jest organizować we własnym zakresie wewnętrzne szkolenia w zakresie pracy na różnego rodzaju maszynach szwalniczych. Tego typu szkolenia pozwalają na zbudowanie efektywniejszej linii produkcyjnej i zwiększają jakość wyrobu końcowego, przez co są dla firmy niezmiernie ważne. HIS STYLE S.J. Zakład Produkcji Odzieży Jan, Jadwiga i Łukasz Karaś ul Piastowska 37A, Piława Górna tel , faks: Zakład wspiera także kobiety w ciąży, redukując im czas pracy i zmieniając stanowisko na takie, które nie wymaga wysiłku fizycznego. Pracownice powracające do pracy po urlopie macierzyńskim mogą również elastycznie zmieniać czas pracy. W firmie kluczową rolę odgrywają nie wiek, a umiejętności i zaangażowanie pracownika. Warunki zatrudnienia są takie same dla osób w różnym wieku

8 Artur Mazurkiewicz Rozwiązania internetowe - tak najogólniej można by nazwać domenę działalności firmy heapmail Internet Solutions; działalności prowadzonej od 1997 roku. Fachowa i szybka obsługa to motto przyświecające w codziennej pracy firmy. Pracownicy firmy są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, jakie zostanie im postawione w dziedzinach: strony internetowe, serwisy www, portale, systemy CMS, specjalistyczne oprogramowanie, e-usługi, serwery, hosting, domeny, pozycjonowanie w Google (seo), linki sponsorowane (AdWords), marketing internetowy, media społecznościowe (Facebook). Zarząd firmy umożliwia wszystkim pracownikom uczestnictwo w szkoleniach z różnych zagadnień. Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu pracy, może zgłosić chęć udziału w dowolnej liczbie szkoleń w ciągu roku. Poprzez wytyczanie ścieżek rozwoju pracownicy są motywowani do zdobywania prestiżowych certyfikatów zawodowych. Przynajmniej raz w roku organizowany jest kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny, mający na celu zwiększenie motywacji, ale także wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu, w którym praca każdej osoby jest tak samo ważna. heapmail Internet Solutions sp. z o.o. ul. Beethovena 10, Wałbrzych tel , faks: Firma deleguje pracowników do realizacji działań społecznie odpowiedzialnych jednym z przykładów takiego działania jest konkurs Informatyczne, którego organizacją już od kilku lat w pełni zarządzają pracownicy firmy. Firma heapmail Internet Solutions odpowiedzialnie kształtuje warunki pracy, umożliwiając utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jest to możliwe m.in. dzięki stosowaniu elastycznych form zatrudnienia. Firma zatrudnia także osoby studiujące, których system i harmonogram pracy dostosowywany jest do grafiku zajęć na uczelni

9 Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1-3, Wałbrzych tel , faks: Human Partner Sp. z o.o. świadczy usługi szkoleniowe, adresowane głównie do sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw z różnych branż (m.in. motoryzacyjna, AGD, FMCG). Firma oferuje otwarte i zamknięte szkolenia rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Do Klientów firmy należą firmy z kapitałem międzynarodowym zlokalizowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów praktyków, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkami wielu prestiżowych organizacji trenerskich (Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów MATRIK, ICC Poland). Trenerzy Human Partner prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. Projektując i realizując szkolenia dla pracodawców, bazujemy na własnej diagnozie oraz na sprawdzonych i efektywnych metodach pracy naszych trenerów i konsultantów. Po zakończeniu wykonania usługi, Human Partner wykonuje badanie ewaluacyjne, oceniające przyrost wiedzy uczestników oraz jakości świadczonej na rzecz Klienta usługi. Human Partner Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej (DIG), Sudeckiego Związku Pracodawców oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). W codziennej praktyce biznesowej stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, który określa zasady współistnienia na rynku konkurujących ze sobą firm członków PIFS, zasady rywalizacji o Klienta, a także normy etyczne dla całej branży szkoleń. Firma jest laureatem konkursów ogólnopolskich w 2010 roku uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, natomiast w tym roku po raz kolejny została laureatem plebiscytu Solidna Firma, pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Human Partner Sp. z o.o. zatrudnia 5 pracowników oraz stale współpracuje z ok. 30 trenerami. Kultura firmy zapewnia każdemu pracownikowi realizację jego potencjału, poczucie uczestniczenia w ważnych dla firmy przedsięwzięciach, a także umożliwia szeroką swobodę działania. Zarząd spółki stawia na nieustanny rozwój zasobów ludzkich w firmie i jest otwarty na potrzeby swoich pracowników w tym zakresie. Dodatkowo, firma oferuje doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szkolenia pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konsultanci doradzają, jak prawidłowo przygotować projekt szkoleniowy z EFS, wdrożyć czy rozliczyć dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozwój pracowników Human Partner Sp. z o.o. wspierany jest przede wszystkim poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach i konferencjach. W zeszłym roku (2011) pracownicy spółki brali udział w wielu szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto, w ramach realizacji projektów współfinansowanych z EFS, pracownicy firmy regularnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych między innymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy czy Regionalne Ośrodki EFS. W Human Partner prowadzone są regularne oceny pracowników, podczas których omawiany jest dotychczasowy i przyszły rozwój danej osoby oraz oczekiwania przełożonego i pracownika w tym zakresie. Celem rozmów oceniających jest przekazanie informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej przez pracownika pracy, co bezpośrednio wpływa na jego motywację i rozwój. Źródłem pogłębiania wiedzy dla pracowników spółki jest także firmowa biblioteka, wyposażona na najwyższym poziomie w pozycje związane zarówno z przedmiotową działalnością firmy, jak i rozwojem osobistym, z której korzystają wszyscy pracownicy

10 Marek Małecki Głównym obszarem działalności Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. jest: 1. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, 2. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, 3. wykonywanie robót budowlanych o charakterze remontowo-konserwacyjnym. Mając na względzie podniesienie jakości usług świadczonych przez spółkę, w spółce prowadzony jest ciągły proces szkoleń pracowników. MZB prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz deleguje pracowników na szkolenia, kursy czy studia zewnętrzne. Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne w zakresie: profesjonalnej obsługi klienta 120 osób, zamówień publicznych 11 osób, prawa budowlanego 39 osób, zarządzania wspólnotami 25 osób. Miejski Zarząd Budynków ul. Andersa 48, Wałbrzych tel , faks: W roku 2011 dofinansowano studia, szkolenia i kursy: dofinansowano udział w studiach wyższych i w studiach podyplomowych 14 osób, dofinansowano przynależność do samorządów zawodowych inżynierów 19 osób, sfinansowano szkolenie Wspólnoty mieszkaniowe podstawowe zasady działania i odpowiedzialność zarządu wspólnoty 31 osób, sfinansowano szkolenia z zamówień publicznych 3 osoby, sfinansowano udział pracowników w Forum Zarządców Nieruchomości 27 osób, inne szkolenia i kursy w zależności od potrzeb firmy i kwalifikacji pracowników 20 osób. Ponadto MZB współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w zakresie organizacji staży dla bezrobotnych

11 PHU Jana Opakowania ul. Chrobrego 45a, Wałbrzych tel Firma zajmuje się zaopatrzeniem w artykuły niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Asortyment stanowią m. in: opakowania jednorazowe, chemia profesjonalna, ręczniki, papiery toaletowe, czyściwa, dozowniki, wszystko do sprzątania, wyposażenie gastronomii, torby ekologiczne, torby i torebki papierowe, reklamówki i worki foliowe, metkownice, etykiety, cenówki, rolki kasowe, AGD, dekoracje, materiały biurowe, taśmy klejące, folie, materiały opakowaniowe. Klientami PHU Jana Opakowania są między innymi: przedsiębiorstwa handlowe oraz produkcyjne z branży spożywczej, restauracje, bary, hotele, gastronomia, przedsiębiorstwa produkcyjne (również branże przemysłowe), zakłady pracy, organizacje państwowe. Druga grupa związana jest z odpowiednim przygotowaniem pracowników do ciągłych zmian w handlu. Ponadto wszyscy pracownicy biorą udział w szkoleniach produktowych. Firma stosuje elastyczne formy zatrudnienia; bierze pod uwagę nieprzewidziane zdarzenia, które mogą sprawić, że mama-pracownik będzie musiała wziąć kilka dni wolnego. Firma dba również o dodatkowe ubezpieczenie dla pracownic, które podczas narodzin dziecka gwarantuje dodatkowe wypłaty (nagrody). Firma nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, jednak w tym roku dokonano przebudowy działu handlowego z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. Firma zatrudnia młodych ludzi, którzy w doskonały sposób nawiązują kontakty z klientami, starając się, aby współpraca z nami była dla naszych kontrahentów przyjemnością. Firma jest otwarta na wszelkie potrzeby naszych klientów, starając się, aby każdy mógł kupić to, czego potrzebuje do prowadzenia własnej działalności. Firma dokonuje wszelkich starań związanych z ciągłym doskonaleniem planu szkoleń. Szkolenia pracowników firmy dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich związana jest ze zwiększaniem świadomości pracy na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, czyli szkolenia z grupy BHP

12 Działalność MZEC Sp. z o.o. opiera się przede wszystkim na: świadczeniu usług w zakresie produkcji i dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej. utrzymaniu i eksploatacji źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i innych urządzeń ciepłowniczych w rejonie działania, działalności inwestycyjnej w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów ciepłowniczych, wydawaniu technicznych warunków przyłączenia odbiorcom energii cieplnej, opracowywaniu długofalowych koncepcji rozwoju ciepłownictwa na terenie działania, handlu opałem. Ryszard Sobański Oprócz standardowych procesów rozwoju pracowników MZEC Świdnica, wynikających z konieczności okresowych szkoleń, kursów, czy posiadania aktualnych uprawnień eksploatacyjnych oraz dozorowych, a wynikających z wykonywanej pracy, w ramach posiadanych środków finansowych, firma organizuje oraz współfinansuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla kadry kierowniczej MZEC Świdnica oraz Zakładowych Organizacji Związkowych. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp z o.o. ul. Pogodna 1, Świdnica tel , faks: W tego typu imprezach, organizowanych 1-2 razy w roku, uczestniczy około 20 pracowników. Ponadto prowadzone są kursy języka angielskiego dla kadry kierowniczej oraz innych pracowników MZEC Świdnica. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w godzinach pracy na terenie MZEC Świdnica 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W zajęciach uczestniczy około pracowników. Dodatkowo firma nieodpłatnie użycza samochody oraz pokrywa koszty paliwa lub współfinansuje wyjazdy integracyjne dla swoich pracowników, bez względu na charakter wykonywanej przez nich pracy, np. na zawody żeglarskie, wędkarskie etc. W tego typu imprezach uczestniczy około pracowników

13 Józef Badora Fabryka Porcelany Krzysztof powstała w roku 1831, posiada długą tradycję produkcji porcelany stołowej. W początkach XX wieku fabrykę przekształcono w spółkę akcyjną i stała się częścią kartelu bawarskiego wraz z fabryką porcelany Philip Rosenthal. W takiej strukturze organizacyjnej funkcjonowała do końca II wojny światowej. Od 1945 r. jako przedsiębiorstwo państwowe dynamicznie rozwijała się zarówno pod względem technicznym, jak i wzrostu przemysłowego. Od 2010 r. funkcjonuje jako Porcelana Krzysztof Spółka z o.o. Fabryka specjalizuje się w produkcji wysokogatunkowej porcelany wytwarzanej w oparciu o nowoczesne technologie. W ofercie fabryki znajduje się 13 fasonów porcelany, z najstarszą w kolekcji Fryderyką z 1936 roku. Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. obecnie zatrudnia 270 pracowników. Dla spółki liczy się jednak nie tylko liczba zatrudnionych osób, ale przede wszystkim ich kwalifikacje zawodowe oraz gotowość do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Dla przedsiębiorstwa dbającego o wysoką jakość produkowanych wyrobów istotne jest, aby pracownicy na wszystkich szczeblach posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy. W związku z tym, że spółce zależy na wykwalifikowanej kadrze, duży nacisk kładzie się na szkolenia i rozwój pracowników. Obecnie przy realizacji szkoleń firma skupia się na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w pracownikach z długoletnim stażem - ok. 60 pracowników z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy przekazuje swą wiedzę młodszym i mniej doświadczonym współpracownikom. Porcelana Krzysztof Spółka z o.o. ul. Limanowskiego 10, Wałbrzych tel , faks: www. porcelana-kristoff.pl Dzięki takiej współpracy następuje płynne międzypokoleniowe przekazywanie fachowej wiedzy z zakresu produkcji porcelany. Dla fabryki jest to szansa na zdobycie nowych, dobrze wyszkolonych pracowników i zabezpieczenie ciągłości produkcji na następne lata. Obecnie na rynku pracy odnotowuje się brak wykwalifikowanej kadry gotowej podjąć pracę przy produkcji wysokogatunkowej porcelany. Brak jest kierunków ceramicznych w szkołach ponadgimnazjalnych, które przygotowywałyby młodych ludzi do pracy w przemyśle ceramicznym. W związku z tym głównym filarem rozwoju pracowników są wspomniane szkolenia wewnątrzzakładowe. Ten typ szkoleń dotyczy głównie pracowników na wydziale produkcji, jednak spółka dba również o rozwój pracowników grupy nierobotniczej. Korzystają oni ze szkoleń zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie się do ciągłych zmian, zachodzących np. w prawie pracy bądź przepisach podatkowych. Szkolenia dokształcające dostosowywane są do realnych potrzeb poszczególnych działów. Inną formą rozwoju pracowników jest udział w różnego typu konferencjach oraz targach

14 Mirosław Kaszubowski Zdzisław Zapałowski Współwłaściciele Firma PRI-MEZ to firma świadcząca profesjonalne usługi instalacyjne i budowlane. To prawie 20 lat wiedzy i doświadczenia. To dziesiątki kluczowych inwestycji w całej Polsce. PRI-MEZ jest marką świetnie prosperującą w branży budowlanej. Od 1995 roku niezmiennie wykonuje kompleksowe roboty instalacyjne: sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, przemysłowe, kotłownie, węzły cieplne i wiele innych. Rzetelnie i terminowo firma wykonuje powierzone zadania, na warunkach dogodnych dla klientów. Chcąc sprostać wymaganiom rynkowym, firma wspiera rozwój swoich pracowników. Dzięki temu może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz personelem technicznym. Usługi firmy PRI-MEZ są wykonywane szybko i solidnie. Pracownicy fizyczni biorą udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu pracownicy firmy posiadają specjalistyczne uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu: spawalnicze, gazowe i inne. Firma PRI-MEZ ponosi koszty szkoleń swoich pracowników. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych PRI-MEZ Sp. j. ul. Jaworowa 15, Wałbrzych tel , faks:

15 Krzysztof Urbański Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. posiada Certyfikat Jakości ISO PN-EN ISO 9001:2009, nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego (termin ważności certyfikatu: 7 XI 2012 r.) Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. powstało w 1991 r., a jego założycielem i właścicielem jest Gmina Wałbrzych. Oferta spółki obejmuje zwiedzanie kompleksu zamkowo-parkowego dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych z kraju i zagranicy. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się organizacją imprez targowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, sympozjów, konferencji naukowych, uroczystości okolicznościowych, balów i bankietów, oddając do dyspozycji gości zamkowe komnaty. Z usług przedsiębiorstwa korzystają często ekipy filmowe, wykorzystując tutejsze znakomite plenery. W strukturze spółki działa Centrum Europejskie, instytucja zajmująca się inicjowaniem projektów naukowych, publikacją wydawnictw naukowo- -badawczych, organizacją konferencji w zakresie problematyki europejskiej oraz rozwijaniem współpracy międzynarodowej. Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych tel , faks: Na początku każdego roku kalendarzowego pracownicy spółki zgłaszają propozycje szkoleń, w których chcieliby wziąć udział. Na tej podstawie dział kadr, odpowiedzialny w spółce za politykę szkoleniową, tworzy harmonogram szkoleń. Ponadto w sytuacji, gdy wdrażamy nowy system, który wymaga umiejętności w jego obsłudze, szkolenia tego typu są realizowane zgodnie z potrzebami, na bieżąco

16 Regina Śliwa Współwłaściciel Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. obejmuje sieć 4 placówek: przy ul. Uczniowskiej 21, przy ul. Grodzkiej 73 w Wałbrzychu oraz w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 33 i w Szczawnie-Zdroju przy ul. Zacisze 3. Przychodnia Specjalistyczna rozpoczęła działalność 2 listopada 1992 r. przy ul. Uczniowskiej 21 jako pierwszy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W początkowym okresie działalność Przychodni Specjalistycznej rozwijała się dzięki współpracy z zakładami pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz płatnych badań specjalistycznych. W 1999 r. rozpoczęliśmy współpracę z Dolnośląską Kasą Chorych. Aktualnie firma posiada kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. We wszystkich placówkach zdeklarowanych jest ok. 40 tysięcy pacjentów. W marcu 2012 r. Przychodnia przy ul. Uczniowskiej otrzymała godło programu Przyjazna Przychodnia. Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. ul. Uczniowska 21, Wałbrzych tel , faks: Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. obecnie zatrudnia 105 pracowników na umowę o pracę oraz 80 pracowników na kontraktach. Ponieważ lekarze mają obowiązkowe szkolenia, podczas których zbierają punkty edukacyjne, firma skupia się na szkoleniu pozostałego personelu. Przychodnia nie posiada zaplanowanego cyklu szkoleń, ponieważ kontrakty z NFZ podpisywane są najczęściej na rok. Szkolenia organizowane są na bieżąco zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, m.in. szkolenia dla pielęgniarek (szczepienia, EKG, resuscytacja itp.), dla rejestratorek z zakresu obsługi pacjenta. Firma dokształca również pracowników rehabilitacji z nowych metod leczenia urazów. Szkoleniami objęci są również pracownicy księgowości oraz działu rozliczeń. Przychodnia Specjalistyczna zatrudnia 41 pracowników niepełnosprawnych. Aktualnie NFZ zaproponował 3-letnie kontrakty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co umożliwi planowanie inwestycji, zwłaszcza w kapitał ludzki

17 Sandra Smoleńska Dyrektor Restauracja Książęca Sp. z o.o. to powstała w 2000 roku, usytuowana na terenie zamku Książ restauracja przeznaczona zarówno dla turystów jak i lokalnego biznesu. Restauracja serwuje kuchnię polską oraz międzynarodową w bardzo eleganckim i prestiżowym miejscu. Firma prowadzi również usługi cateringowe. Restauracja zatrudnia siedmioro pracowników. Wszyscy pracownicy przechodzą cykle szkoleń z zakresu: HACCP, BHP i pierwszej pomocy zgodnie z wymogami prawa. Ponadto w firmie prowadzone są szkolenia dla kelnerów z zakresu somelierskiego, barystycznego i obsługi klienta, w których biorą udział wszyscy pracownicy restauracji. W dziale kuchennym prowadzone są szkolenia z zakresu produktów oraz z zakresu ich przechowywania i przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Restauracja Książęca Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych tel

18 Marcin Nowak Właściciel Restauracja Park Smaków to pierwszy Lunch Point usytuowany w miejscu biznesowym, w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-park w Szczawnie-Zdroju. Lokal przeznaczony jest przede wszystkim dla rezydentów T-parku oraz ich kontrahentów. Miejsce oraz odpowiednia aranżacja wnętrza daje możliwość spotkań biznesowych przy posiłku lub przy filiżance kawy. Restauracja zapewnia pełne wyżywienie w bardzo przystępnej formie, a także świadczy usługi cateringowe na miejscu oraz na zewnątrz u klienta. Odpowiednie zaaranżowanie sali konsumpcyjnej umożliwia organizację okazjonalnych imprez. Restauracja w takim miejscu, jakim jest Park Technologiczny, sprawia, że działalność opiera się na innowacyjnych metodach zarządzania. W branży gastronomicznej bardzo dużo zależy od personelu. Zarówno pierwszy kontakt z Gościem restauracyjnym, jego przyjęcie, obsługa oraz jakość podawanych potraw uzależniona jest przede wszystkim od kwalifikacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Każda nowa osoba w restauracji przechodzi cykl szkoleń z zakresu BHP, obsługi gościa restauracyjnego, savoir-vivre oraz zagadnień gastronomicznych, w tym podstaw HACCP. Pierwsze szkolenia odbywają się z udziałem właścicieli restauracji, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w branży oraz odbytymi szkoleniami z zakresu zarządzania personelem oraz punktem gastronomicznym. Dodatkowo dzięki takiej metodzie szkoleń, właściciele mogą na bieżąco weryfikować zdobyte już umiejętności nowych pracowników. Po takim cyklu pracownicy gotowi są do podjęcia zleconych im obowiązków. Restauracja Park Smaków ul. Szczawieńska Szczawno-Zdrój tel , Natomiast w trakcje pracy poszczególni pracownicy zapraszani są na eventy branżowe, podczas których odbywają się liczne szkolenia i seminaria, dotyczące zagadnień stricte związanych z obsługą restauracji. Zdobywają tam kolejne umiejętności, zaznajamiając się przy okazji z najnowszymi technologiami oraz sposobami pracy. W restauracji chętnie przyjmowane są osoby młode, kreatywne i pełne zapału do pracy, rozwoju i samokształcenia. Takie osoby zazwyczaj pracują bezpośrednio przy obsłudze gościa restauracyjnego. Kolejną grupą potencjalnych pracowników są osoby doświadczone zawodowo, najczęściej kobiety w wieku powyżej 40 lat. Takie osoby najczęściej przygotowują potrawy i pracują przy przygotowaniu posiłków. Osoby te mają zapewnione elastyczne godziny pracy oraz możliwość dodatkowych szkoleń, np. kursów gastronomicznych lub językowych organizowanych w ramach programów wpieranych przez Unię Europejską

19 Sławomir Zieleń Kancelaria zatrudnia na stałe grupę pracowników, a także współpracuje z innymi firmami przy wybranych projektach z różnych dziedzin prawa, z ekonomii i zarządzania. Kancelaria oferuje świadczenie usług w zakresie, związanym z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych: Prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowe, książki przychodów-rozchodów, ewidencje do celów najmu, ewidencje ryczałtowe, ewidencje VAT, ewidencje podatku akcyzowego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed: Urzędami i Izbami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Optymalizacja podatkowa w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Prowadzenie audytów podatkowych. Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilnoprawnych. Prowadzenie szkoleń w zakresie należytego stosowania prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych). Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Rynek 18/2, Wałbrzych tel , Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników. Rejestrowanie podmiotów gospodarczych, m. in. spółek z o.o., spółek osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych. Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych. Reprezentowanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach prokury. Pomoc przy egzekucji podatków. Firma wspiera swoich pracowników poprzez finansowanie im studiów podyplomowych. Proces ten polega na zgłoszeniu przez pracownika chęci podniesienia swoich kwalifikacji. Aby stale podnosić kwalifikacje pracowników, organizowane są wewnętrzne szkolenia: ogólne raz w miesiącu, indywidualne raz w tygodniu. Dotyczą one aktualnych spraw podatkowych, księgowych, zarządzania przedsiębiorstwem

20 Tadeusz Szel Dyrektor Oddziału Firma Stolgraf to profesjonalizm i ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie produkcji poligraficznej. Marka firmy jest doskonale rozpoznawalna w branży biurowo-papierniczej, jak również na regionalnym rynku poligraficzno-reklamowym. W swojej działalności firma stawia na wiedzę i umiejętności doświadczonych fachowców związanych z poligrafią. Od początku dba o bardzo dobrą jakość świadczonych usług, realizowanych w krótkim terminie i w rozsądnych cenach. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie pracowników pozwalają firmie sprostać ciągle rosnącym wymaganiom klientów. Pracownicy działów handlowych firmy przez szereg lat brali udział w wielu szkoleniach sprzedażowych i handlowych. Ponadto w firmie praktykuje się refundację kosztów studiów zaocznych dla pracowników uzupełniających swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zgodnie z kierunkiem pracy zawodowej. Do niedawna firma posiadała status Zakładu Pracy Chronionej, zapewniając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Mimo braku tego statusu, aktualne zatrudnienie osób z grupami inwalidzkimi pozostaje na stałym poziomie. Stolgraf - oddział w Świdnicy ul. Konopnickiej 13, Świdnica tel , faks:

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH SZANSĄ DLA FIRMY DOBRE PRAKTYKI publikacja podsumowująca realizację projektu pt. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo