Człowiek najlepsza inwestycja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja!"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Dobre praktyki wspierania rozwoju pracowników w firmach

2 Publikacja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP, nr POKL /11, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Publikacja przygotowana przez zespół w składzie: Natalia Braczyk Martyna Dąbrowska Marcin Kowalski Magdalena Ostaszewska Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie portalu Poglądy i opinie wyrażone przez autorów publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska, poglądów Beneficjenta projektu Sudeckiego Związku Pracodawców. Nakład: 500 egzemplarzy Wydanie I Przygotowanie do druku, druk i oprawa: Drukarnia BIMART Zdjęcia: Gdesz Studio, Camela S.A. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce bezpłatną publikację, w której prezentujemy pracodawców wspierających w różnorodny sposób rozwój swoich pracowników. Sudecki Związek Pracodawców wspólnie z firmą doradczo-szkoleniową Human Partner Sp. z o.o. przygotował publikację Dobre praktyki rozwoju pracowników w firmach w ramach projektu unijnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcemy promować zarówno mikro, jak i małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które kładą duży nacisk na rozwój swojego personelu, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Prezentujemy firmy i organizacje (instytucje otoczenia biznesu), które działają w różnych sektorach gospodarki, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej. Ich wspólną cechą jest stosowanie rozwiązań umożliwiających rozwój pracowników, zatrudnionych na różnych stanowiskach. Konsekwentnie inwestują w kadry, mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Największym wyzwaniem rozwojowym, przed jakim obecnie stoimy, jest zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego dolnośląskiej gospodarce i firmom z sektora MŚP, które swoją przewagę konkurencyjną w coraz większym stopniu opierać będą na innowacjach i kreatywności pracowników. Mamy nadzieję, że wydana publikacja będzie dla wielu lokalnych pracodawców inspiracją do podjęcia działań w taki sposób, aby sprostać temu wyzwaniu. Zachęcam Państwa do lektury. Copyright by Human Partner Sp. z o.o. oraz Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych 2012 Wszelkie prawa, włącznie z prawem do reprodukcji tekstów i ilustracji w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie zastrzeżone. Janusz Seńczuk Przewodniczący Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców

3 Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. istnieje na rynku już ponad 60 lat. Marka firmy to znak rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale także na całym świecie. CAMELA S.A. od zawsze stawiała na dynamiczny rozwój: poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowaną kadrę, wysoką jakość wyrobów, stały rozwój nowych produktów oraz zwiększanie wydajności. To czynniki, dzięki którym firma osiąga sukces i kończy każdy rok z zyskiem. Firma stara się bardzo szybko reagować na potrzeby rynku i na bieżąco aktualizować swój asortyment, aby spełnić oczekiwania i przede wszystkim coraz wyższe wymagania odbiorców. CAMELA S.A. oferuje: wkłady odzieżowe z klejem termoplastycznym, przędze, Janusz Seńczuk taśmy stabilizujące i zabezpieczające odzież, laminaty tekstylne, znajdujące zastosowanie w przemyśle odzieżowym, bieliźniarskim, motoryzacyjnym, budowlanym, medycznym, obuwniczym etc. Camela jest największym producentem wkładów odzieżowych na polskim rynku i liczącym się dostawcą na wielu rynkach zagranicznych. Do zagranicznych rynków zbytu należą: Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Niemcy, Turcja, Estonia, Holandia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Węgry, Włochy. Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. ul. Cicha 5, Wałbrzych tel Rozwój zawodowy pracowników jest bardzo ważnym zadaniem firmy. Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. dąży do rozwijania potencjału pracowników i wspieraniu ich mocnych stron. Takie podejście gwarantuje rozwój i znacząco wpływa na zadowolenie w pracy i życiu. Pracownicy firmy mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty szkoleń, które są dostosowane do potrzeb stanowiskowych w firmie. Na początku każdego roku pracownicy określają swoje potrzeby szkoleniowe. Dzięki temu firma tworzy dokładny plan szkoleń dla personelu. Camela regularnie, od kilku lat prowadzi dla pracowników szkolenia językowe (przede wszystkim z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Zajęcia są organizowane na terenie firmy w specjalnie do tego celu przygotowanej sali szkoleniowej. Tworzone grupy są małe i nauka odbywa się w komfortowych warunkach. Ponieważ fabryka jest firmą działającą w branży włókienniczej, kilka lat temu zorganizowała dla pracowników półroczny kurs związany z włókiennictwem działający na zasadach studiów podyplomowych. Zajęcia odbywały się w Bielsku-Białej na Akademii Techniczno-Humanistycznej. W kursie wzięło udział dziewięciu pracowników. Zdobyta wiedza i umiejętności okazały się bardzo przydatne w późniejszej pracy. Pracownicy firmy mogą również skorzystać z możliwości dofinansowania do studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ta forma dokształcania również cieszy się dużym zainteresowaniem pracownicy firmy podjęli naukę na takich kierunkach, jak: zarządzanie, rachunkowość i podatki, zarządzanie zasobami ludzkimi, włókiennictwo innowacyjne technologie. 4 5

4 Tadeusz Ratajczyk Firma Enitra Sp. z o.o. powstała w 1996 r. w Wałbrzychu. Oferuje najbardziej optymalne rozwiązania dla użytkownika z dziedziny techniki napędu i lekkiego transportu, takie jak: pasy napędowe, zarówno płaskie, jak i kształtowe. Taśmy transportujące w 98 % należą do tzw. lekkich syntetycznych taśm transportujących. Pozostały procent stanowią taśmy tkaninowo-gumowe do zastosowań ogólnych i do transportu pionowego (elevatory). Zasięg działania firmy Enitra to zarówno rynek krajowy, jak i zagraniczny (np. Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa). Firma posiada wdrożone Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, ISO 14001, PN-N Nieodłącznym elementem wspierania rozwoju pracowników jest system oceny pracowników. Służy on w firmie do dokonywania oceny kompetencji i efektywności pracowników, przekazaniu w odpowiedzi informacji zwrotnej pracownikom oraz planowaniu ich rozwoju. Formy i metody doskonalenia pracowników są dostosowane do potrzeb konkretnej grupy pracowników, indywidualnego pracownika oraz przyjętych w firmie rozwiązań organizacyjnych. Najczęstszą formą wspierania rozwoju pracowników w firmie Enitra są szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz e-learning. Szkolenia wewnętrzne pracowników odbywają się w systemie kaskadowym. W roku 2011 pracownicy 136 razy uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych. W szkoleniach zewnętrznych pracownicy uczestniczyli 22 razy. Enitra Sp. z o.o. ul. 1 Maja 62, Wałbrzych tel , faks: W firmie Enitra organizuje się szkolenia w różnych formach: 1) Szkolenia przygotowującego do pracy na danym stanowisku czyli Coaching; To indywidualne doskonalenie pracownika, przez osobę z doświadczeniem i wiedzą czyli coacha. Najczęściej ten rodzaj szkolenia firma kieruje do nowo zatrudnianych pracowników. W roku 2011 przeszkolono w ten sposób 21 pracowników. 2) Szkolenia w trakcie pracy (przygotowujące lub rozwijające kwalifikacje do pracy na danym stanowisku), czyli mentoring oparty na partnerskiej relacji między mentorem a pracownikiem (mistrzem a uczniem). Ta forma szkolenia przewidziana jest dla członków zarządu, kierowników, menedżerów, prowadzona jest przez dyrektora firmy oraz przez kierowników dla swoich podległych pracowników. W 2011 roku przeszkolono 136 pracowników. 3) Counselling jest metodą doskonalenia pracowników, w której pracodawca pomaga pracownikowi w procesie uświadamiania jego słabych stron. Taka forma doskonalenia skierowana jest do pracowników, którzy mają problemy np. ze spóźnieniami, niesubordynacją, postawą roszczeniową, niskim poziomem zaangażowania. Rozmowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ma na celu zainicjonowanie zmian. 4) Samokształcenie. Enitra współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w realizacji programów aktywizacji zawodowej (pośrednictwo zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia). W okresie od do przyjęto na staż 3 osoby niepełnosprawne, w tym jedną w tzw. wieku 50+. Po zakończonym stażu osoby te zostaną zatrudnione w firmie. 6 7

5 Joanna Kubik Fundacja Wałbrzych 2000 powstała w maju 1995 r. Jej celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; najlepszy w Polsce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z Banku Światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców organizujący kursy prawa jazdy kat. B. Fundacja zatrudnia 5 osób, ok. 20 stale współpracujących wykładowców i trenerów oraz 3 wolontariuszy studentów dziennikarstwa prowadzących media relations projektów Fundacji. Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Wrocławska 53, Wałbrzych tel , faks: Rozwój naszych pracowników i współpracowników wspieramy poprzez: elastyczne formy pracy i ich dopasowanie do potrzeb pracowników, finansowanie studiów podyplomowych (1 pracownik), szkolenia, wybrane przez zainteresowanych i finansowane przez Fundację, nauczanie wolontariuszy, którzy zdobywają w Fundacji doświadczenie zawodowe. 8 9

6 Józef Gruszka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego to instytucja otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowanie postaw przedsiębiorczych na Dolnym Śląsku. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w 1992 roku jako Fundacja Regionu Wałbrzyskiego. Przyjął wówczas rolę regionalnej instytucji finansowej, mającej znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju województwa wałbrzyskiego. 27 sierpnia 1998 roku fundacja przyjęła nazwę Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Siedzibą Funduszu od początku jego działalności był wałbrzych, a jego główną formą działalności było i jest nadal wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym. Realizowane w minionych latach przez Fundusz zadania były zgodne z zasadami polityki regionalnej. Do 1998 r. działalność ta była prowadzona na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego, następnie została rozszerzona i obecnie jest prowadzona na terenie całego województwa dolnośląskiego. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, w ramach której działa fundusz pożyczkowy, ułatwiający dostęp do źródeł finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Fundusz prowadzi również działalność szkoleniową i doradczą m.in w zakresie zarządzania małą firmą. FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO ul. Limanowskiego 15, Wałbrzych tel , faks: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw; posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 w zakresie świadczonych usług pożyczkowych i szkoleniowych. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego corocznie opracowuje plan szkoleń dla każdego z działów Funduszu na dany rok kalendarzowy. W ramach niego realizowane są szkolenia. Firma zatrudnia 14 pracowników, z których każdy może wnioskować o konkretne szkolenie, które ujęte zostaje w planie szkoleń. Warunkiem wnioskowania o szkolenie jest uzasadnienie, iż jego tematyka leży w zakresie obowiązków danej osoby. Jeżeli konkretne szkolenie nie jest przewidziane w planie szkoleń, możliwe jest również wnioskowanie o takie szkolenie, jeżeli jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami indywidualnego pracownika. Pracownicy Funduszu Regionu Wałbrzyskiego ze względu na specyfikę pracy, biorą udział w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i innych. W ramach rozwoju pracowników, jeżeli jest to zgodne z zakresem obowiązków pracownika, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dofinansowuje studia podyplomowe lub kursy, czym wspiera podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Fundusz prowadzi również działalność szkoleniową i doradczą, m.in. w zakresie zarządzania małą firmą, dla osób z zewnątrz. Pracownicy Funduszu mają w zakresie obowiązków dokształcanie się i uzupełnianie wiedzy na bieżące potrzeby prowadzonych szkoleń. Ze względu na prowadzone doradztwo w sprawach pożyczkowych pracownicy aktywnie uczestniczą w spotkaniach informacyjnych i doradczych organizowanych przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dolnośląski Fundusz Powierniczy realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE na poziomie regionalnym

7 Łukasz Karaś Współwłaściciel Zakład specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju odzieży sportowo-turystyczno-rekreacyjnej. Do asortymentu zakładu zaliczyć można szeroko pojętą męską, damską oraz młodzieżową odzież z polaru, wszelkiego rodzaju kurtki, bluzy, kamizelki, windstoppery. His Style zajmuje się również produkcją wyczynowej odzieży specjalistycznej dla żeglarzy, alpinistów czy myśliwych. Wychodząc z założenia, że nie ma zakładu bez wykwalifikowanych pracowników, firma His Style nieustannie wspiera ich rozwój. Zakład, ze względu na specyfikę produkcji produkcja odzieży gdzie praca na niemal każdym stanowisku jest wykonywana ręcznie przez szwaczki, musi opierać się na wykwalifikowanych pracownikach. Obecnie nie istnieją instytucje czy ośrodki organizujące szkolenia lub naukę zawodu dla szwaczek, dlatego firma zmuszona jest organizować we własnym zakresie wewnętrzne szkolenia w zakresie pracy na różnego rodzaju maszynach szwalniczych. Tego typu szkolenia pozwalają na zbudowanie efektywniejszej linii produkcyjnej i zwiększają jakość wyrobu końcowego, przez co są dla firmy niezmiernie ważne. HIS STYLE S.J. Zakład Produkcji Odzieży Jan, Jadwiga i Łukasz Karaś ul Piastowska 37A, Piława Górna tel , faks: Zakład wspiera także kobiety w ciąży, redukując im czas pracy i zmieniając stanowisko na takie, które nie wymaga wysiłku fizycznego. Pracownice powracające do pracy po urlopie macierzyńskim mogą również elastycznie zmieniać czas pracy. W firmie kluczową rolę odgrywają nie wiek, a umiejętności i zaangażowanie pracownika. Warunki zatrudnienia są takie same dla osób w różnym wieku

8 Artur Mazurkiewicz Rozwiązania internetowe - tak najogólniej można by nazwać domenę działalności firmy heapmail Internet Solutions; działalności prowadzonej od 1997 roku. Fachowa i szybka obsługa to motto przyświecające w codziennej pracy firmy. Pracownicy firmy są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, jakie zostanie im postawione w dziedzinach: strony internetowe, serwisy www, portale, systemy CMS, specjalistyczne oprogramowanie, e-usługi, serwery, hosting, domeny, pozycjonowanie w Google (seo), linki sponsorowane (AdWords), marketing internetowy, media społecznościowe (Facebook). Zarząd firmy umożliwia wszystkim pracownikom uczestnictwo w szkoleniach z różnych zagadnień. Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu pracy, może zgłosić chęć udziału w dowolnej liczbie szkoleń w ciągu roku. Poprzez wytyczanie ścieżek rozwoju pracownicy są motywowani do zdobywania prestiżowych certyfikatów zawodowych. Przynajmniej raz w roku organizowany jest kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny, mający na celu zwiększenie motywacji, ale także wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu, w którym praca każdej osoby jest tak samo ważna. heapmail Internet Solutions sp. z o.o. ul. Beethovena 10, Wałbrzych tel , faks: Firma deleguje pracowników do realizacji działań społecznie odpowiedzialnych jednym z przykładów takiego działania jest konkurs Informatyczne, którego organizacją już od kilku lat w pełni zarządzają pracownicy firmy. Firma heapmail Internet Solutions odpowiedzialnie kształtuje warunki pracy, umożliwiając utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jest to możliwe m.in. dzięki stosowaniu elastycznych form zatrudnienia. Firma zatrudnia także osoby studiujące, których system i harmonogram pracy dostosowywany jest do grafiku zajęć na uczelni

9 Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1-3, Wałbrzych tel , faks: Human Partner Sp. z o.o. świadczy usługi szkoleniowe, adresowane głównie do sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw z różnych branż (m.in. motoryzacyjna, AGD, FMCG). Firma oferuje otwarte i zamknięte szkolenia rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Do Klientów firmy należą firmy z kapitałem międzynarodowym zlokalizowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów praktyków, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkami wielu prestiżowych organizacji trenerskich (Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów MATRIK, ICC Poland). Trenerzy Human Partner prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. Projektując i realizując szkolenia dla pracodawców, bazujemy na własnej diagnozie oraz na sprawdzonych i efektywnych metodach pracy naszych trenerów i konsultantów. Po zakończeniu wykonania usługi, Human Partner wykonuje badanie ewaluacyjne, oceniające przyrost wiedzy uczestników oraz jakości świadczonej na rzecz Klienta usługi. Human Partner Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej (DIG), Sudeckiego Związku Pracodawców oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). W codziennej praktyce biznesowej stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, który określa zasady współistnienia na rynku konkurujących ze sobą firm członków PIFS, zasady rywalizacji o Klienta, a także normy etyczne dla całej branży szkoleń. Firma jest laureatem konkursów ogólnopolskich w 2010 roku uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, natomiast w tym roku po raz kolejny została laureatem plebiscytu Solidna Firma, pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Human Partner Sp. z o.o. zatrudnia 5 pracowników oraz stale współpracuje z ok. 30 trenerami. Kultura firmy zapewnia każdemu pracownikowi realizację jego potencjału, poczucie uczestniczenia w ważnych dla firmy przedsięwzięciach, a także umożliwia szeroką swobodę działania. Zarząd spółki stawia na nieustanny rozwój zasobów ludzkich w firmie i jest otwarty na potrzeby swoich pracowników w tym zakresie. Dodatkowo, firma oferuje doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szkolenia pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konsultanci doradzają, jak prawidłowo przygotować projekt szkoleniowy z EFS, wdrożyć czy rozliczyć dofinansowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozwój pracowników Human Partner Sp. z o.o. wspierany jest przede wszystkim poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach i konferencjach. W zeszłym roku (2011) pracownicy spółki brali udział w wielu szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto, w ramach realizacji projektów współfinansowanych z EFS, pracownicy firmy regularnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych między innymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy czy Regionalne Ośrodki EFS. W Human Partner prowadzone są regularne oceny pracowników, podczas których omawiany jest dotychczasowy i przyszły rozwój danej osoby oraz oczekiwania przełożonego i pracownika w tym zakresie. Celem rozmów oceniających jest przekazanie informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej przez pracownika pracy, co bezpośrednio wpływa na jego motywację i rozwój. Źródłem pogłębiania wiedzy dla pracowników spółki jest także firmowa biblioteka, wyposażona na najwyższym poziomie w pozycje związane zarówno z przedmiotową działalnością firmy, jak i rozwojem osobistym, z której korzystają wszyscy pracownicy

10 Marek Małecki Głównym obszarem działalności Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. jest: 1. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, 2. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, 3. wykonywanie robót budowlanych o charakterze remontowo-konserwacyjnym. Mając na względzie podniesienie jakości usług świadczonych przez spółkę, w spółce prowadzony jest ciągły proces szkoleń pracowników. MZB prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz deleguje pracowników na szkolenia, kursy czy studia zewnętrzne. Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne w zakresie: profesjonalnej obsługi klienta 120 osób, zamówień publicznych 11 osób, prawa budowlanego 39 osób, zarządzania wspólnotami 25 osób. Miejski Zarząd Budynków ul. Andersa 48, Wałbrzych tel , faks: W roku 2011 dofinansowano studia, szkolenia i kursy: dofinansowano udział w studiach wyższych i w studiach podyplomowych 14 osób, dofinansowano przynależność do samorządów zawodowych inżynierów 19 osób, sfinansowano szkolenie Wspólnoty mieszkaniowe podstawowe zasady działania i odpowiedzialność zarządu wspólnoty 31 osób, sfinansowano szkolenia z zamówień publicznych 3 osoby, sfinansowano udział pracowników w Forum Zarządców Nieruchomości 27 osób, inne szkolenia i kursy w zależności od potrzeb firmy i kwalifikacji pracowników 20 osób. Ponadto MZB współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w zakresie organizacji staży dla bezrobotnych

11 PHU Jana Opakowania ul. Chrobrego 45a, Wałbrzych tel Firma zajmuje się zaopatrzeniem w artykuły niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Asortyment stanowią m. in: opakowania jednorazowe, chemia profesjonalna, ręczniki, papiery toaletowe, czyściwa, dozowniki, wszystko do sprzątania, wyposażenie gastronomii, torby ekologiczne, torby i torebki papierowe, reklamówki i worki foliowe, metkownice, etykiety, cenówki, rolki kasowe, AGD, dekoracje, materiały biurowe, taśmy klejące, folie, materiały opakowaniowe. Klientami PHU Jana Opakowania są między innymi: przedsiębiorstwa handlowe oraz produkcyjne z branży spożywczej, restauracje, bary, hotele, gastronomia, przedsiębiorstwa produkcyjne (również branże przemysłowe), zakłady pracy, organizacje państwowe. Druga grupa związana jest z odpowiednim przygotowaniem pracowników do ciągłych zmian w handlu. Ponadto wszyscy pracownicy biorą udział w szkoleniach produktowych. Firma stosuje elastyczne formy zatrudnienia; bierze pod uwagę nieprzewidziane zdarzenia, które mogą sprawić, że mama-pracownik będzie musiała wziąć kilka dni wolnego. Firma dba również o dodatkowe ubezpieczenie dla pracownic, które podczas narodzin dziecka gwarantuje dodatkowe wypłaty (nagrody). Firma nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, jednak w tym roku dokonano przebudowy działu handlowego z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. Firma zatrudnia młodych ludzi, którzy w doskonały sposób nawiązują kontakty z klientami, starając się, aby współpraca z nami była dla naszych kontrahentów przyjemnością. Firma jest otwarta na wszelkie potrzeby naszych klientów, starając się, aby każdy mógł kupić to, czego potrzebuje do prowadzenia własnej działalności. Firma dokonuje wszelkich starań związanych z ciągłym doskonaleniem planu szkoleń. Szkolenia pracowników firmy dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich związana jest ze zwiększaniem świadomości pracy na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, czyli szkolenia z grupy BHP

12 Działalność MZEC Sp. z o.o. opiera się przede wszystkim na: świadczeniu usług w zakresie produkcji i dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej. utrzymaniu i eksploatacji źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i innych urządzeń ciepłowniczych w rejonie działania, działalności inwestycyjnej w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów ciepłowniczych, wydawaniu technicznych warunków przyłączenia odbiorcom energii cieplnej, opracowywaniu długofalowych koncepcji rozwoju ciepłownictwa na terenie działania, handlu opałem. Ryszard Sobański Oprócz standardowych procesów rozwoju pracowników MZEC Świdnica, wynikających z konieczności okresowych szkoleń, kursów, czy posiadania aktualnych uprawnień eksploatacyjnych oraz dozorowych, a wynikających z wykonywanej pracy, w ramach posiadanych środków finansowych, firma organizuje oraz współfinansuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla kadry kierowniczej MZEC Świdnica oraz Zakładowych Organizacji Związkowych. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp z o.o. ul. Pogodna 1, Świdnica tel , faks: W tego typu imprezach, organizowanych 1-2 razy w roku, uczestniczy około 20 pracowników. Ponadto prowadzone są kursy języka angielskiego dla kadry kierowniczej oraz innych pracowników MZEC Świdnica. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w godzinach pracy na terenie MZEC Świdnica 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W zajęciach uczestniczy około pracowników. Dodatkowo firma nieodpłatnie użycza samochody oraz pokrywa koszty paliwa lub współfinansuje wyjazdy integracyjne dla swoich pracowników, bez względu na charakter wykonywanej przez nich pracy, np. na zawody żeglarskie, wędkarskie etc. W tego typu imprezach uczestniczy około pracowników

13 Józef Badora Fabryka Porcelany Krzysztof powstała w roku 1831, posiada długą tradycję produkcji porcelany stołowej. W początkach XX wieku fabrykę przekształcono w spółkę akcyjną i stała się częścią kartelu bawarskiego wraz z fabryką porcelany Philip Rosenthal. W takiej strukturze organizacyjnej funkcjonowała do końca II wojny światowej. Od 1945 r. jako przedsiębiorstwo państwowe dynamicznie rozwijała się zarówno pod względem technicznym, jak i wzrostu przemysłowego. Od 2010 r. funkcjonuje jako Porcelana Krzysztof Spółka z o.o. Fabryka specjalizuje się w produkcji wysokogatunkowej porcelany wytwarzanej w oparciu o nowoczesne technologie. W ofercie fabryki znajduje się 13 fasonów porcelany, z najstarszą w kolekcji Fryderyką z 1936 roku. Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. obecnie zatrudnia 270 pracowników. Dla spółki liczy się jednak nie tylko liczba zatrudnionych osób, ale przede wszystkim ich kwalifikacje zawodowe oraz gotowość do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Dla przedsiębiorstwa dbającego o wysoką jakość produkowanych wyrobów istotne jest, aby pracownicy na wszystkich szczeblach posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy. W związku z tym, że spółce zależy na wykwalifikowanej kadrze, duży nacisk kładzie się na szkolenia i rozwój pracowników. Obecnie przy realizacji szkoleń firma skupia się na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w pracownikach z długoletnim stażem - ok. 60 pracowników z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy przekazuje swą wiedzę młodszym i mniej doświadczonym współpracownikom. Porcelana Krzysztof Spółka z o.o. ul. Limanowskiego 10, Wałbrzych tel , faks: www. porcelana-kristoff.pl Dzięki takiej współpracy następuje płynne międzypokoleniowe przekazywanie fachowej wiedzy z zakresu produkcji porcelany. Dla fabryki jest to szansa na zdobycie nowych, dobrze wyszkolonych pracowników i zabezpieczenie ciągłości produkcji na następne lata. Obecnie na rynku pracy odnotowuje się brak wykwalifikowanej kadry gotowej podjąć pracę przy produkcji wysokogatunkowej porcelany. Brak jest kierunków ceramicznych w szkołach ponadgimnazjalnych, które przygotowywałyby młodych ludzi do pracy w przemyśle ceramicznym. W związku z tym głównym filarem rozwoju pracowników są wspomniane szkolenia wewnątrzzakładowe. Ten typ szkoleń dotyczy głównie pracowników na wydziale produkcji, jednak spółka dba również o rozwój pracowników grupy nierobotniczej. Korzystają oni ze szkoleń zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie się do ciągłych zmian, zachodzących np. w prawie pracy bądź przepisach podatkowych. Szkolenia dokształcające dostosowywane są do realnych potrzeb poszczególnych działów. Inną formą rozwoju pracowników jest udział w różnego typu konferencjach oraz targach

14 Mirosław Kaszubowski Zdzisław Zapałowski Współwłaściciele Firma PRI-MEZ to firma świadcząca profesjonalne usługi instalacyjne i budowlane. To prawie 20 lat wiedzy i doświadczenia. To dziesiątki kluczowych inwestycji w całej Polsce. PRI-MEZ jest marką świetnie prosperującą w branży budowlanej. Od 1995 roku niezmiennie wykonuje kompleksowe roboty instalacyjne: sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, przemysłowe, kotłownie, węzły cieplne i wiele innych. Rzetelnie i terminowo firma wykonuje powierzone zadania, na warunkach dogodnych dla klientów. Chcąc sprostać wymaganiom rynkowym, firma wspiera rozwój swoich pracowników. Dzięki temu może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz personelem technicznym. Usługi firmy PRI-MEZ są wykonywane szybko i solidnie. Pracownicy fizyczni biorą udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu pracownicy firmy posiadają specjalistyczne uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu: spawalnicze, gazowe i inne. Firma PRI-MEZ ponosi koszty szkoleń swoich pracowników. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych PRI-MEZ Sp. j. ul. Jaworowa 15, Wałbrzych tel , faks:

15 Krzysztof Urbański Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. posiada Certyfikat Jakości ISO PN-EN ISO 9001:2009, nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego (termin ważności certyfikatu: 7 XI 2012 r.) Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. powstało w 1991 r., a jego założycielem i właścicielem jest Gmina Wałbrzych. Oferta spółki obejmuje zwiedzanie kompleksu zamkowo-parkowego dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych z kraju i zagranicy. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się organizacją imprez targowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, sympozjów, konferencji naukowych, uroczystości okolicznościowych, balów i bankietów, oddając do dyspozycji gości zamkowe komnaty. Z usług przedsiębiorstwa korzystają często ekipy filmowe, wykorzystując tutejsze znakomite plenery. W strukturze spółki działa Centrum Europejskie, instytucja zajmująca się inicjowaniem projektów naukowych, publikacją wydawnictw naukowo- -badawczych, organizacją konferencji w zakresie problematyki europejskiej oraz rozwijaniem współpracy międzynarodowej. Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych tel , faks: Na początku każdego roku kalendarzowego pracownicy spółki zgłaszają propozycje szkoleń, w których chcieliby wziąć udział. Na tej podstawie dział kadr, odpowiedzialny w spółce za politykę szkoleniową, tworzy harmonogram szkoleń. Ponadto w sytuacji, gdy wdrażamy nowy system, który wymaga umiejętności w jego obsłudze, szkolenia tego typu są realizowane zgodnie z potrzebami, na bieżąco

16 Regina Śliwa Współwłaściciel Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. obejmuje sieć 4 placówek: przy ul. Uczniowskiej 21, przy ul. Grodzkiej 73 w Wałbrzychu oraz w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 33 i w Szczawnie-Zdroju przy ul. Zacisze 3. Przychodnia Specjalistyczna rozpoczęła działalność 2 listopada 1992 r. przy ul. Uczniowskiej 21 jako pierwszy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu. W początkowym okresie działalność Przychodni Specjalistycznej rozwijała się dzięki współpracy z zakładami pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz płatnych badań specjalistycznych. W 1999 r. rozpoczęliśmy współpracę z Dolnośląską Kasą Chorych. Aktualnie firma posiada kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. We wszystkich placówkach zdeklarowanych jest ok. 40 tysięcy pacjentów. W marcu 2012 r. Przychodnia przy ul. Uczniowskiej otrzymała godło programu Przyjazna Przychodnia. Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. ul. Uczniowska 21, Wałbrzych tel , faks: Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J. obecnie zatrudnia 105 pracowników na umowę o pracę oraz 80 pracowników na kontraktach. Ponieważ lekarze mają obowiązkowe szkolenia, podczas których zbierają punkty edukacyjne, firma skupia się na szkoleniu pozostałego personelu. Przychodnia nie posiada zaplanowanego cyklu szkoleń, ponieważ kontrakty z NFZ podpisywane są najczęściej na rok. Szkolenia organizowane są na bieżąco zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, m.in. szkolenia dla pielęgniarek (szczepienia, EKG, resuscytacja itp.), dla rejestratorek z zakresu obsługi pacjenta. Firma dokształca również pracowników rehabilitacji z nowych metod leczenia urazów. Szkoleniami objęci są również pracownicy księgowości oraz działu rozliczeń. Przychodnia Specjalistyczna zatrudnia 41 pracowników niepełnosprawnych. Aktualnie NFZ zaproponował 3-letnie kontrakty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co umożliwi planowanie inwestycji, zwłaszcza w kapitał ludzki

17 Sandra Smoleńska Dyrektor Restauracja Książęca Sp. z o.o. to powstała w 2000 roku, usytuowana na terenie zamku Książ restauracja przeznaczona zarówno dla turystów jak i lokalnego biznesu. Restauracja serwuje kuchnię polską oraz międzynarodową w bardzo eleganckim i prestiżowym miejscu. Firma prowadzi również usługi cateringowe. Restauracja zatrudnia siedmioro pracowników. Wszyscy pracownicy przechodzą cykle szkoleń z zakresu: HACCP, BHP i pierwszej pomocy zgodnie z wymogami prawa. Ponadto w firmie prowadzone są szkolenia dla kelnerów z zakresu somelierskiego, barystycznego i obsługi klienta, w których biorą udział wszyscy pracownicy restauracji. W dziale kuchennym prowadzone są szkolenia z zakresu produktów oraz z zakresu ich przechowywania i przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Restauracja Książęca Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych tel

18 Marcin Nowak Właściciel Restauracja Park Smaków to pierwszy Lunch Point usytuowany w miejscu biznesowym, w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-park w Szczawnie-Zdroju. Lokal przeznaczony jest przede wszystkim dla rezydentów T-parku oraz ich kontrahentów. Miejsce oraz odpowiednia aranżacja wnętrza daje możliwość spotkań biznesowych przy posiłku lub przy filiżance kawy. Restauracja zapewnia pełne wyżywienie w bardzo przystępnej formie, a także świadczy usługi cateringowe na miejscu oraz na zewnątrz u klienta. Odpowiednie zaaranżowanie sali konsumpcyjnej umożliwia organizację okazjonalnych imprez. Restauracja w takim miejscu, jakim jest Park Technologiczny, sprawia, że działalność opiera się na innowacyjnych metodach zarządzania. W branży gastronomicznej bardzo dużo zależy od personelu. Zarówno pierwszy kontakt z Gościem restauracyjnym, jego przyjęcie, obsługa oraz jakość podawanych potraw uzależniona jest przede wszystkim od kwalifikacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Każda nowa osoba w restauracji przechodzi cykl szkoleń z zakresu BHP, obsługi gościa restauracyjnego, savoir-vivre oraz zagadnień gastronomicznych, w tym podstaw HACCP. Pierwsze szkolenia odbywają się z udziałem właścicieli restauracji, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w branży oraz odbytymi szkoleniami z zakresu zarządzania personelem oraz punktem gastronomicznym. Dodatkowo dzięki takiej metodzie szkoleń, właściciele mogą na bieżąco weryfikować zdobyte już umiejętności nowych pracowników. Po takim cyklu pracownicy gotowi są do podjęcia zleconych im obowiązków. Restauracja Park Smaków ul. Szczawieńska Szczawno-Zdrój tel , Natomiast w trakcje pracy poszczególni pracownicy zapraszani są na eventy branżowe, podczas których odbywają się liczne szkolenia i seminaria, dotyczące zagadnień stricte związanych z obsługą restauracji. Zdobywają tam kolejne umiejętności, zaznajamiając się przy okazji z najnowszymi technologiami oraz sposobami pracy. W restauracji chętnie przyjmowane są osoby młode, kreatywne i pełne zapału do pracy, rozwoju i samokształcenia. Takie osoby zazwyczaj pracują bezpośrednio przy obsłudze gościa restauracyjnego. Kolejną grupą potencjalnych pracowników są osoby doświadczone zawodowo, najczęściej kobiety w wieku powyżej 40 lat. Takie osoby najczęściej przygotowują potrawy i pracują przy przygotowaniu posiłków. Osoby te mają zapewnione elastyczne godziny pracy oraz możliwość dodatkowych szkoleń, np. kursów gastronomicznych lub językowych organizowanych w ramach programów wpieranych przez Unię Europejską

19 Sławomir Zieleń Kancelaria zatrudnia na stałe grupę pracowników, a także współpracuje z innymi firmami przy wybranych projektach z różnych dziedzin prawa, z ekonomii i zarządzania. Kancelaria oferuje świadczenie usług w zakresie, związanym z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych: Prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowe, książki przychodów-rozchodów, ewidencje do celów najmu, ewidencje ryczałtowe, ewidencje VAT, ewidencje podatku akcyzowego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed: Urzędami i Izbami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Optymalizacja podatkowa w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Prowadzenie audytów podatkowych. Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilnoprawnych. Prowadzenie szkoleń w zakresie należytego stosowania prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych). Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Rynek 18/2, Wałbrzych tel , Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników. Rejestrowanie podmiotów gospodarczych, m. in. spółek z o.o., spółek osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych. Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych. Reprezentowanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach prokury. Pomoc przy egzekucji podatków. Firma wspiera swoich pracowników poprzez finansowanie im studiów podyplomowych. Proces ten polega na zgłoszeniu przez pracownika chęci podniesienia swoich kwalifikacji. Aby stale podnosić kwalifikacje pracowników, organizowane są wewnętrzne szkolenia: ogólne raz w miesiącu, indywidualne raz w tygodniu. Dotyczą one aktualnych spraw podatkowych, księgowych, zarządzania przedsiębiorstwem

20 Tadeusz Szel Dyrektor Oddziału Firma Stolgraf to profesjonalizm i ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie produkcji poligraficznej. Marka firmy jest doskonale rozpoznawalna w branży biurowo-papierniczej, jak również na regionalnym rynku poligraficzno-reklamowym. W swojej działalności firma stawia na wiedzę i umiejętności doświadczonych fachowców związanych z poligrafią. Od początku dba o bardzo dobrą jakość świadczonych usług, realizowanych w krótkim terminie i w rozsądnych cenach. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie pracowników pozwalają firmie sprostać ciągle rosnącym wymaganiom klientów. Pracownicy działów handlowych firmy przez szereg lat brali udział w wielu szkoleniach sprzedażowych i handlowych. Ponadto w firmie praktykuje się refundację kosztów studiów zaocznych dla pracowników uzupełniających swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zgodnie z kierunkiem pracy zawodowej. Do niedawna firma posiadała status Zakładu Pracy Chronionej, zapewniając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Mimo braku tego statusu, aktualne zatrudnienie osób z grupami inwalidzkimi pozostaje na stałym poziomie. Stolgraf - oddział w Świdnicy ul. Konopnickiej 13, Świdnica tel , faks:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE Dodajemy wartość do Państwa wyników www.acco.eu Poczuj wolność by skupić się na celu Celem ACCO jest świadczenie efektywnych, kompleksowych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Obsługa informatyczna Usługi Architektoniczne Firma Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Początkowo

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie ZA POLECENIE. Program PARTNERSKI

Wynagrodzenie ZA POLECENIE. Program PARTNERSKI Program PARTNERSKI Wynagrodzenie ZA POLECENIE Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego). Udostępnianie, rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. I półrocze 2011 r.

Oferta szkoleniowa. I półrocze 2011 r. Oferta szkoleniowa I półrocze 2011 r. Ludzie są największym kapitałem firmy, więc włącz naukę w ich czas Szkolenia opracowania nadzory BHP doradztwo BHP prowadzenie spraw personalnych firm S zanowni P

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo