Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW"

Transkrypt

1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Opracowano w Oddziale Kształcenia

2 Wstęp Informacje ogólne Rok akademicki 2008/2009 był kolejnym, dobrym pod względem rozwoju, rokiem dla Akademii Marynarki Wojennej. Pomimo trudności ekonomicznych, związanych z ogólnoświatowym kryzysem funduszy publicznych, a co za tym idzie, zmniejszeniem dotacji dydaktycznej dla Uczelni, udało się zrealizować większość planowanych założeń. Z początkiem roku akademickiego 2008/2009 otwarto na Uczelni 4 nowe kierunki studiów. Trwają prace nad uruchomieniem 5 kolejnych. Mając na uwadze powyższe, Uczelnia otwiera swe bramy dla coraz liczniejszej grupy studentów. krajowa oraz Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

3 Uczelni Informacje ogólne Rektor-Komendant kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ Zastępca Rektora-Komendanta kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI Prorektor ds. dydaktycznych kmdr dr hab. inż. Cezary SPECHT Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Grażyna GRELOWSKA Kanclerz dr Bogusław BĄK Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

4 Struktura Uczelni Rektor - Komendant Informacje ogólne Pion ogólny Pion dydaktyczny Pion naukowy Pion administracyjny Pion pełnomocnika ds. studentów Pion ochrony informacji niejawnych Radca prawny Wydział obsługi Rektora Wydział Wychowawczy Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Instytut Operacji Morskich Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeńst wa Morskiego Państwa Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Instytut Hydroakustyki Instytut Uzbrojenia Morskiego Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej Wydział Mechaniczno- Elektryczny Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Katedra Siłowni Okrętowych Katedra Matematyki i Fizyki Zakład Technologii Prac Podwodnych Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Instytut Historii Instytut Politologii Instytut Pedagogiki Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

5 Lokalizacja przestrzenna b. 354 b. 355 Informacje ogólne b. 278 b. 7 WNiUO b. 9 WDiOM b. 10 b. 353 b. 11 b. 365 b. 13 b. 3 b. 5 WNHiS WME Wejście główne ul. Śmidowicza wskazuje lokalizację dziekanatów wydziałów budynek 3 Instytut Uzbrojenia Morskiego budynek 5 Wejście główne, Dziekanat WME i INS, Oddział Personalny budynek 7 Rektor, Oddział Kształcenia, Oddział Naukowy, Dziekanat WNiUO budynek 9 Dziekanat WDiOM, Studium Języków Obcych budynek 10 Kwestura (kasa), Sala Tradycji budynek 11 stołówka budynek 13 Służba zdrowia budynek 278 hala sportowa budynek 353 Ośrodek Zabezpieczenia Informatycznego, Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej budynki 354, 355, internaty Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

6 Skład u w r.a. 2008/2009 PRZEWODNICZĄCY: kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ KADENCJA CZŁONKOWIE: przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP: wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI 1.kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI 2.kmdr dr hab. inż. prof. Cezary SPECHT 3.dr hab. inż. prof. Grażyna GRELOWSKA 4.kmdr dr hab. inż. prof. Krzysztof CZAPLEWSKI 5.kmdr dr hab. prof. Mariusz ZIELIŃSKI 6.kmdr dr hab. inż. Jerzy GARUS 7.dr hab. prof. Jerzy KOJKOŁ 8.kmdr dr hab. inż. prof. Jerzy BALICKI 9.dr hab. prof. Jerzy BĘDŹMIROWSKI 10.prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI 11.prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ 12.dr hab. inż. prof. Tadeusz KASPEREK 13.prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI 14.kmdr dr hab. inż. prof. Ryszard KŁOS 15.dr hab. inż. prof. Jan KOBIERSKI 16.dr hab. inż. prof. Stanisław KOŁACZYŃSKI 17.dr hab. prof. Dariusz NAWROT 18.prof. dr hab. inż. Leszek PIASECZNY 19.mgr Alicja REMBISZ 20. dr Anna SUCHOCKA 21. chor. szt. mar. Adam WOŹNIAK 22. kmdr por. dr inż. Ryszard ZADRĄG 23.dr hab. inż. prof. Bogdan ŻAK 24. bsm. pchor. Karolina CHORZEWSKA 25.bsm. pchor. Julia CICHOSZ 26. pani Aleksandra RYBARCZYK 27. bsm. pchor. Karol SIKORSKI 28. bsmt pchor. Tomasz SKUPIEŃ 29. pani Adrianna ŚWITAKOWSKA 30. pan Paweł WENTA 31. pan Łukasz WYSZYŃSKI CZŁONKOWIE SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM: 1. dr Bogusław BĄK 2. dr inż. Ryszard CZARNOTA 3. pani Bożena KAMIŃSKA 4. dr Mirosław NITYCHORUK 5. kmdr mgr Wojciech SWĘD Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

7 Prace u w r.a. 2008/2009 W roku akademickim 2008/2009 Akademii Marynarki Wojennej obradował w trakcie 8 posiedzeń: 13 listopada luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień 2009 Przyjęto do realizacji 42 Uchwały (tekst wszystkich dostępny jest na stronie internetowej : Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

8 Jakość kształcenia, ISO Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte otrzymała certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 22000:2005. O zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zaświadczyło Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikat ważny jest do 11 lutego 2012 roku. Przyznany certyfikat obejmuje zakres: Kształcenie studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych, remontowych, produkcyjnych, projektowanie oraz dostawy systemów, technologii i wyrobów Organizacja oraz prowadzenie kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i doskonalących, w tym zakresie działalności objętej postanowieniami konwencji STCW oraz kursów językowych Żywienie kadr Akademii Marynarki Wojennej Należy nadmienić, iż certyfikat ISO 9001:2001 jest międzynarodową normą, dotyczącą systemu zarządzania jakością, a więc definiuje wymagania, jakie ten system powinien spełniać. Natomiast ISO 22000:2005 to międzynarodowe przepisy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta dotyczy wszystkich w łańcuchu żywnościowym, zarówno producentów żywności, opakowań, handlowców jak również firmy cateringowe i restauracje. Dzięki temu na całym świecie istnieje jeden standard obejmujący bezpieczeństwo żywności. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

9 Kierunki studiów Akademia Marynarki Wojennej w roku akademickim 2008/2009 prowadziła studia na dziewięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na trzech kierunkach studiów podyplomowych (w tym jednym dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej). podstawowa jednostka organizacyjna Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno- Elektryczny Uprawnienia do kierunek studiów prowadzenia studiów na poziomie studia I o studia II o Nawigacja x x Informatyka x Oceanotechnika x Stosunki Międzynarodowe x x Pedagogika x Historia x Bezpieczeństwo narodowe x x Mechanika i Budowa Maszyn x x Automatyka i Robotyka x Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

10 Studencki w liczbach Stan studentów na początek roku akademickiego 2008/2009 wydział Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Mechaniczno- Elektryczny Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓŁEM kierunek studiów Nawigacja rok studiów stacjonarne niestacjonarne RAZEM I II III IV Informatyka I Oceanotechnika I Mechanika i Budowa Maszyn I II III IV Automatyka i robotyka I Zarządzanie i Dowodzenie III Bezpieczeństwo Narodowe Stosunki międzynarodowe Pedagogika I II I II III IV V I II III I II III IV V ogółem Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

11 Studencki w liczbach Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne zrealizowane w roku akademickim 2008/2009 Wyszczególnienie Realizacja dla Ministerstwa Obrony Narodowej Liczba studiów/kursów liczba uczestników ogólnodostępne liczba studiów/kursów liczba uczestników studia podyplomowe kursy specjalistyczne kursy językowe inne formy szkolenia kursowego Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

12 Kierunki i obszary działalności naukowo-badawczej Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej dobierana była tak, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Do priorytetowych obszarów badań i technologii służących kształtowaniu specjalności naukowej na poszczególnych Wydziałach w zaliczono: 1) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: a) Systemy satelitarne w nawigacji; b) Morskie systemy informacji geograficznej; c) Nowe technologie uzbrojenia morskiego; d) Akustyka podwodna; e) Teledetekcja w środowisku morskim; f) Nawigacyjno-hydrograficzna osłona działalności ludzkiej. 2) Wydział Mechaniczno-Elektryczny: a) Diagnostyka i eksploatacja siłowni i elektrowni okrętowych; b) Systemy nurkowe i technologie prac podwodnych; c) Odporność udarowa oraz balistyczna materiałów okrętowych i konstrukcji morskich; d) Automatyzacja systemów okrętowych; e) Identyfikacja i modelowanie wielowymiarowych systemów dynamicznych. 3) Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich: a) System bezpieczeństwa państwa; b) Teoria użycia sił morskich. 4) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: a) Dzieje kultury materialnej i duchowej Pomorza; b) Historia wojskowości oraz kształcenie i wychowanie wojskowe; c) Kształcenie dla potrzeb rynku pracy oraz edukacja międzykulturowa wobec procesów globalizacyjnych; d) Współczesne problemy politologiczne; e) Filozoficzne aspekty procesów kulturowych i cywilizacyjnych, tożsamość a stereotypy. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

13 Konferencje, seminaria 1. XVI Międzynarodowa Konferencja Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu NAVSUP Technika i uzbrojenie morskie-natron III Konferencja Wykorzystanie i transformacja sił MW RP w świetle wyzwań przyszłości 4. VII Konferencja :Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe nt. Ochrona portów morskich-inżynieria systemów bezpieczeństwa morskiego i transportu 5. I Konferencja Logistyka morska 6. Konferencja Jubileusz 30-lecia Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich-kuźni dowódców i specjalistów Marynarki Wojennej RP 7. II Konferencja Międzynarodowe prawo humanitarne w aspekcie współczesnych konfliktów zbrojnych 8. I Konferencja : Europa nt. Integracja-polityka-obronność 9. XII Krajowa konferencja Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności 10. XXVI International Symposium on Hydroacoustics 11. III Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna: Technika i Uzbrojenie Morskie- NATCon 12. Sympozjum Siłowni Okrętowych - SymSO XI Konferencja naukowo-techniczna Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania 14. Seminarium pt. Zmiany klimatyczne wyzwanie również dla IMO Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

14 Finansowanie działalności naukowej Ze względu na sposób finansowania, prace prowadzone w latach dzieli się na trzy grupy: - prace finansowane z dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność badawczą: prace statutowe i własne, - prace pozyskiwane na zasadzie konkursu, finansowane lub współfinansowane przez MNiSW ze środków na naukę: projekty badawcze i projekty celowe, - prace finansowane z innych środków niż środki budżetowe na naukę, pozyskiwane na drodze przetargów czy zleceń bezpośrednich, tzw. Prace umowne. Ogółem nakłady na działalność n-b w 2008 roku wyniosły tyś. zł a w 2009 do września br. około tyś. zł (tab. nr 7). W tym dotacje otrzymane z MNiSW na działalność statutową w 2008 r tyś. zł a w 2009 r tyś. zł, natomiast dotacja na prace własne w 2008 r, tyś. zł a w 2009 r. 157 tyś.zł. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

15 Samorząd W Akademii Marynarki Wojennej działającą organizacją studencką jest Samorząd Studentów. Działa na podstawie Ustawy,,Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Samorządu Studentów. W myśl tych przepisów, Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci Akademii, zarówno wojskowi jak i cywilni. Organem wykonawczym i uchwałodawczym jest Prezydium, które liczy 14 członków. Poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącym, do Prezydium Samorządu Studentów należy 6 przewodniczących komisji problemowych i 6 członków tych komisji. Komisje te to: kształcenia, socjalno-bytowa, podchorążych, kultury i rozrywki, public relations, ekonomiczno-prawna. Przewodnicząca pchor. Julia Cichosz Finanse Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

16 Organizacje studenckie W Akademii Marynarki Wojennej działa w roku akademickim 2008/09 8 kół naukowych: Koło Naukowe Studentów Nawigacji Filambda członkowie: 11 osób, prezes: Sylwia Kaczmarczyk, opiekun: dr inż. Krzysztof Naus; Koło Naukowe Filozofii Społecznej Minerwa członkowie: 12 osób, przewodniczący: Karolina Wisła, opiekun: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. ; Koło Naukowe Młodych Mechaników Band członkowie: 6 osób, prezes: Łukasz Dróżdż, opiekun: dr inż. Bogdan Szturomski; Koło Nauk Społecznych Desideratio członkowie 24 osoby, prezes: Piotr Kruk, opiekun: dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska; Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego członkowie 14 osób, prezes: Teresa Usewicz, opiekun: mgr Mateusz Łaski; Koło Naukowe Techniki Podwodnej członkowie: 14 osób, prezes: Hanna Nowakowska, opiekun: dr inż. Andrzej Żak; Psychologiczne Koło Naukowe członkowie: 24 osoby, prezes: Anna Mikołajczak, opiekun: mgr Małgorzata Chojnowska; Koło Naukowe Młodych Informatyków członkowie: 14 osób, prezes: Paweł Rzewuski, opiekun: dr Janusz Ogrodniczak. W Akademii Marynarki Wojennej działają w roku akademickim 2008/09 następujące koła zainteresowań: Koło Sztuk Pięknych Koło Modelarskie MASZYNOWNIA Koło aktywnego wypoczynku MUNGOZA Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

17 Pomoc socjalna dla studentów W roku akademickim 2007/08 na Akademii Marynarki Wojennej pomoc materialna była przyznawana na mocy Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów cywilnych. Środki przeznaczone na pomoc materialną w ramach Funduszu Pomocy Materialnej w roku 2008/09 wynosiły zł. Następująca ilość studentów pobierała określone rodzaje stypendiów i pomocy materialnej: Pomoc materialna dla studentów Rodzaj wypłaty Liczba osób Łączna kwota Stypendia socjalne ,0 Stypendia specjalne ,0 Stypendia na wyżywienie ,0 Stypendia mieszkaniowe ,0 Stypendia sportowe ,0 Stypendia za wyniki w nauce ,0 Zapomogi Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

18 Wydarzenia z życia studentów Otrzęsiny dla studentów I roku. Wybory Miss. Bal podchorążego. Organizacja obchodów dnia nauczyciela w. Ubezpieczenia dla studentów. Współorganizacja konferencji nt. E-biznes i jego rozwój w najbliższych latach Zaawansowane technologie w funkcjonowaniu społeczeństwa wspólnie z kołem naukowym biznesu elektronicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizacja (wraz z kołem naukowym Desideratio) debaty nt. Globalizacja rozwój czy graniczenie?.współorganizacja (wraz z kołem naukowym Desideratio) pokazu filmów o Chinach. Zmiana regulaminu przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla studentów cywilnych. Wybór przedstawicieli do organów wyborczych i kolegialnych. Opracowanie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego. Wybory Mistera. Bal studenta cywilnego. Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego) debaty nt. "Czy polska powinna się zgodzić na instalacje tarczy antyrakietowej?". Współorganizacja z Akademią Morską w Gdyni Juwenaliów Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego) debaty nt. Polskie bezpieczeństwo energetyczne w XXI w. Organizacja zjazdu Rady Studentów PSRP. z Urzędem Miasta Gdyni w ramach promowania morskich podczas The Tall Ships Races. Organizacja akcji honorowego krwiodawstwa w ramach akcji Młoda Krew ratuje życie. Zarejestrowanie działalności 3 nowych kół naukowych. Organizacja obozu adaptacyjnego dla studentów I roku w Ustroniach Morskich. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

19 Zrealizowane przedsięwzięcia Zrealizowane, główne przedsięwzięcia: 1. Prezentacja w Portalu Regionalnym na okres 1 roku 2. Spot reklamowy o długości 20 sekund na wielkoformatowym ekranie LED w Gdańsku Wrzeszczu ul. Lendziona 18. Czas trwania 1 miesiąc 3. Spot reklamowy w telewizji autobusowej o długości 23 sekundy na terenie Gdyni i Wejherowa. Czas trwania 2 miesiące 4. Powieszenie baneru z reklamą kierunków studiów na budynku. Baner o wymiarach 10m x 6m 5. Pełna prezentacja w Katalogu Uczelni w Polsce Czas trwania 1 rok 6. Reklama poprzez linki sponsorowane w Google Adwords. Czas trwania 2 miesiące lub do zrealizowania planowanej ilości przekierowań 7. Banery reklamowe na portalach regionalnych wydawcy Media Regionalne.Czas trwania 6 tygodni Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

20 Informacje o współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi Uczelnia współpracuje z licznymi ami krajowymi i zagranicznymi oraz ośrodkami naukowymi takimi jak: - Akademia Obrony Narodowej; - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; - Politechnika Warszawska; - Akademia Górniczo-Hutnicza; - Politechnika Świętokrzyska; - Wojskowa Akademia Techniczna; - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; - Akademia Morska w Gdyni; - Akademia Morska w Szczecinie; - Centrum Techniki Morskiej CTM w Gdyni; - Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto pracownicy Uczelni utrzymują współpracę z przedstawicielami innych i ośrodków naukowych. Wymienić należy chociażby: Gummanitarnyj Moskiewskij Uniwiersitiet, Sichuan Universyty of China, Britannia Royal Naval College, US Naval Academy, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Pracownicy WNHiS utrzymują współpracę z przedstawicielami takich zagranicznych, jak: Uniwersytet Katolicki w Rużomberok; Uniwersytety w Preszowie i Nitrze na Słowacji; Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder, Holandia. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz krajowa oraz 19

21 Przychody Podstawę działalności finansowej w 2008 roku stanowił uchwalony przez plan rzeczowo finansowy. Przychody w 2008 roku stanowiły: 1. W działalności dydaktycznej: dotacja Ministra Obrony Narodowej w wysokości ,0 tys. zł dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 6.725,6 tys. zł opłaty za świadczone usługi edukacyjne w wysokości 3.769,7 tys. zł pozostałe przychody w wysokości 2.451,3 tys. zł 2. W działalności badawczej: dotacja na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości 2.539,1 tys. zł środki na realizacje projektów badawczych w wysokości 3.842,5 tys. zł sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych w wysokości 197,8 tys. zł sprzedaż prac umownych w wysokości 1.912,7 tys. zł 3. Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej w wysokości 1.940,2 tys. zł 4. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) w wysokości 3.249,7 tys. Zł Ogólne przychody Uczelni wyniosły ,6 tys. zł dydaktyczna gospodarcza Pozostałe przychody badawcza Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

22 Wydatki Ogólne koszty zamknęły się kwotą ,7 tys. zł., w tym: 1. Koszty osobowe w wysokości ,2 tys. zł 2. Koszty rzeczowe w wysokości ,5 tys. zł 3. Amortyzacja w wysokości 2.879,2 tys. zł 4. Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) w wysokości 871,8 tys. zł Spadek w stosunku do pierwotnego planu rzeczowo finansowego kosztów o około 1,17% znalazł odbicie w dodatnim wyniku finansowym w wysokości 1.092,9 tys. zł. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok zostało sprawdzone przez zewnętrzna firmę audytorską i zatwierdzone przez. Koszty osobowe Koszty pozostałe Amortyzacja Koszty rzeczowe Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

23 Inwestycje Główną inwestycją zrealizowaną w roku akademickim 2008/2009 była modernizacja pomieszczeń laboratorium chemiczno-radiometrycznego i symulatora zdarzeń kryzysowych w budynku nr 9 za łączną kwotę ,51 zł. Rozpoczęto również remont pomieszczeń mieszkalnych trzech pięter domu studenckiego w budynku nr 355. Planowany koszt ,72 zł. Zakończono także inwestycję związaną z uruchomieniem nowej pracowni GMDSS Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 wersja rozszerzona Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis Treści 1. Gliwice

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo