Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW"

Transkrypt

1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Opracowano w Oddziale Kształcenia

2 Wstęp Informacje ogólne Rok akademicki 2008/2009 był kolejnym, dobrym pod względem rozwoju, rokiem dla Akademii Marynarki Wojennej. Pomimo trudności ekonomicznych, związanych z ogólnoświatowym kryzysem funduszy publicznych, a co za tym idzie, zmniejszeniem dotacji dydaktycznej dla Uczelni, udało się zrealizować większość planowanych założeń. Z początkiem roku akademickiego 2008/2009 otwarto na Uczelni 4 nowe kierunki studiów. Trwają prace nad uruchomieniem 5 kolejnych. Mając na uwadze powyższe, Uczelnia otwiera swe bramy dla coraz liczniejszej grupy studentów. krajowa oraz Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

3 Uczelni Informacje ogólne Rektor-Komendant kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ Zastępca Rektora-Komendanta kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI Prorektor ds. dydaktycznych kmdr dr hab. inż. Cezary SPECHT Prorektor ds. naukowych dr hab. inż. Grażyna GRELOWSKA Kanclerz dr Bogusław BĄK Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

4 Struktura Uczelni Rektor - Komendant Informacje ogólne Pion ogólny Pion dydaktyczny Pion naukowy Pion administracyjny Pion pełnomocnika ds. studentów Pion ochrony informacji niejawnych Radca prawny Wydział obsługi Rektora Wydział Wychowawczy Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Instytut Operacji Morskich Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeńst wa Morskiego Państwa Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Instytut Hydroakustyki Instytut Uzbrojenia Morskiego Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej Wydział Mechaniczno- Elektryczny Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Katedra Siłowni Okrętowych Katedra Matematyki i Fizyki Zakład Technologii Prac Podwodnych Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Instytut Historii Instytut Politologii Instytut Pedagogiki Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

5 Lokalizacja przestrzenna b. 354 b. 355 Informacje ogólne b. 278 b. 7 WNiUO b. 9 WDiOM b. 10 b. 353 b. 11 b. 365 b. 13 b. 3 b. 5 WNHiS WME Wejście główne ul. Śmidowicza wskazuje lokalizację dziekanatów wydziałów budynek 3 Instytut Uzbrojenia Morskiego budynek 5 Wejście główne, Dziekanat WME i INS, Oddział Personalny budynek 7 Rektor, Oddział Kształcenia, Oddział Naukowy, Dziekanat WNiUO budynek 9 Dziekanat WDiOM, Studium Języków Obcych budynek 10 Kwestura (kasa), Sala Tradycji budynek 11 stołówka budynek 13 Służba zdrowia budynek 278 hala sportowa budynek 353 Ośrodek Zabezpieczenia Informatycznego, Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej budynki 354, 355, internaty Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

6 Skład u w r.a. 2008/2009 PRZEWODNICZĄCY: kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ KADENCJA CZŁONKOWIE: przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP: wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI 1.kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI 2.kmdr dr hab. inż. prof. Cezary SPECHT 3.dr hab. inż. prof. Grażyna GRELOWSKA 4.kmdr dr hab. inż. prof. Krzysztof CZAPLEWSKI 5.kmdr dr hab. prof. Mariusz ZIELIŃSKI 6.kmdr dr hab. inż. Jerzy GARUS 7.dr hab. prof. Jerzy KOJKOŁ 8.kmdr dr hab. inż. prof. Jerzy BALICKI 9.dr hab. prof. Jerzy BĘDŹMIROWSKI 10.prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI 11.prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ 12.dr hab. inż. prof. Tadeusz KASPEREK 13.prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI 14.kmdr dr hab. inż. prof. Ryszard KŁOS 15.dr hab. inż. prof. Jan KOBIERSKI 16.dr hab. inż. prof. Stanisław KOŁACZYŃSKI 17.dr hab. prof. Dariusz NAWROT 18.prof. dr hab. inż. Leszek PIASECZNY 19.mgr Alicja REMBISZ 20. dr Anna SUCHOCKA 21. chor. szt. mar. Adam WOŹNIAK 22. kmdr por. dr inż. Ryszard ZADRĄG 23.dr hab. inż. prof. Bogdan ŻAK 24. bsm. pchor. Karolina CHORZEWSKA 25.bsm. pchor. Julia CICHOSZ 26. pani Aleksandra RYBARCZYK 27. bsm. pchor. Karol SIKORSKI 28. bsmt pchor. Tomasz SKUPIEŃ 29. pani Adrianna ŚWITAKOWSKA 30. pan Paweł WENTA 31. pan Łukasz WYSZYŃSKI CZŁONKOWIE SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM: 1. dr Bogusław BĄK 2. dr inż. Ryszard CZARNOTA 3. pani Bożena KAMIŃSKA 4. dr Mirosław NITYCHORUK 5. kmdr mgr Wojciech SWĘD Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

7 Prace u w r.a. 2008/2009 W roku akademickim 2008/2009 Akademii Marynarki Wojennej obradował w trakcie 8 posiedzeń: 13 listopada luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień 2009 Przyjęto do realizacji 42 Uchwały (tekst wszystkich dostępny jest na stronie internetowej : Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

8 Jakość kształcenia, ISO Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte otrzymała certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 22000:2005. O zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zaświadczyło Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikat ważny jest do 11 lutego 2012 roku. Przyznany certyfikat obejmuje zakres: Kształcenie studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych, remontowych, produkcyjnych, projektowanie oraz dostawy systemów, technologii i wyrobów Organizacja oraz prowadzenie kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i doskonalących, w tym zakresie działalności objętej postanowieniami konwencji STCW oraz kursów językowych Żywienie kadr Akademii Marynarki Wojennej Należy nadmienić, iż certyfikat ISO 9001:2001 jest międzynarodową normą, dotyczącą systemu zarządzania jakością, a więc definiuje wymagania, jakie ten system powinien spełniać. Natomiast ISO 22000:2005 to międzynarodowe przepisy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta dotyczy wszystkich w łańcuchu żywnościowym, zarówno producentów żywności, opakowań, handlowców jak również firmy cateringowe i restauracje. Dzięki temu na całym świecie istnieje jeden standard obejmujący bezpieczeństwo żywności. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

9 Kierunki studiów Akademia Marynarki Wojennej w roku akademickim 2008/2009 prowadziła studia na dziewięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na trzech kierunkach studiów podyplomowych (w tym jednym dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej). podstawowa jednostka organizacyjna Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno- Elektryczny Uprawnienia do kierunek studiów prowadzenia studiów na poziomie studia I o studia II o Nawigacja x x Informatyka x Oceanotechnika x Stosunki Międzynarodowe x x Pedagogika x Historia x Bezpieczeństwo narodowe x x Mechanika i Budowa Maszyn x x Automatyka i Robotyka x Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

10 Studencki w liczbach Stan studentów na początek roku akademickiego 2008/2009 wydział Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Mechaniczno- Elektryczny Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓŁEM kierunek studiów Nawigacja rok studiów stacjonarne niestacjonarne RAZEM I II III IV Informatyka I Oceanotechnika I Mechanika i Budowa Maszyn I II III IV Automatyka i robotyka I Zarządzanie i Dowodzenie III Bezpieczeństwo Narodowe Stosunki międzynarodowe Pedagogika I II I II III IV V I II III I II III IV V ogółem Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

11 Studencki w liczbach Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne zrealizowane w roku akademickim 2008/2009 Wyszczególnienie Realizacja dla Ministerstwa Obrony Narodowej Liczba studiów/kursów liczba uczestników ogólnodostępne liczba studiów/kursów liczba uczestników studia podyplomowe kursy specjalistyczne kursy językowe inne formy szkolenia kursowego Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

12 Kierunki i obszary działalności naukowo-badawczej Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej dobierana była tak, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Do priorytetowych obszarów badań i technologii służących kształtowaniu specjalności naukowej na poszczególnych Wydziałach w zaliczono: 1) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: a) Systemy satelitarne w nawigacji; b) Morskie systemy informacji geograficznej; c) Nowe technologie uzbrojenia morskiego; d) Akustyka podwodna; e) Teledetekcja w środowisku morskim; f) Nawigacyjno-hydrograficzna osłona działalności ludzkiej. 2) Wydział Mechaniczno-Elektryczny: a) Diagnostyka i eksploatacja siłowni i elektrowni okrętowych; b) Systemy nurkowe i technologie prac podwodnych; c) Odporność udarowa oraz balistyczna materiałów okrętowych i konstrukcji morskich; d) Automatyzacja systemów okrętowych; e) Identyfikacja i modelowanie wielowymiarowych systemów dynamicznych. 3) Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich: a) System bezpieczeństwa państwa; b) Teoria użycia sił morskich. 4) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: a) Dzieje kultury materialnej i duchowej Pomorza; b) Historia wojskowości oraz kształcenie i wychowanie wojskowe; c) Kształcenie dla potrzeb rynku pracy oraz edukacja międzykulturowa wobec procesów globalizacyjnych; d) Współczesne problemy politologiczne; e) Filozoficzne aspekty procesów kulturowych i cywilizacyjnych, tożsamość a stereotypy. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

13 Konferencje, seminaria 1. XVI Międzynarodowa Konferencja Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu NAVSUP Technika i uzbrojenie morskie-natron III Konferencja Wykorzystanie i transformacja sił MW RP w świetle wyzwań przyszłości 4. VII Konferencja :Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe nt. Ochrona portów morskich-inżynieria systemów bezpieczeństwa morskiego i transportu 5. I Konferencja Logistyka morska 6. Konferencja Jubileusz 30-lecia Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich-kuźni dowódców i specjalistów Marynarki Wojennej RP 7. II Konferencja Międzynarodowe prawo humanitarne w aspekcie współczesnych konfliktów zbrojnych 8. I Konferencja : Europa nt. Integracja-polityka-obronność 9. XII Krajowa konferencja Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności 10. XXVI International Symposium on Hydroacoustics 11. III Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna: Technika i Uzbrojenie Morskie- NATCon 12. Sympozjum Siłowni Okrętowych - SymSO XI Konferencja naukowo-techniczna Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania 14. Seminarium pt. Zmiany klimatyczne wyzwanie również dla IMO Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

14 Finansowanie działalności naukowej Ze względu na sposób finansowania, prace prowadzone w latach dzieli się na trzy grupy: - prace finansowane z dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność badawczą: prace statutowe i własne, - prace pozyskiwane na zasadzie konkursu, finansowane lub współfinansowane przez MNiSW ze środków na naukę: projekty badawcze i projekty celowe, - prace finansowane z innych środków niż środki budżetowe na naukę, pozyskiwane na drodze przetargów czy zleceń bezpośrednich, tzw. Prace umowne. Ogółem nakłady na działalność n-b w 2008 roku wyniosły tyś. zł a w 2009 do września br. około tyś. zł (tab. nr 7). W tym dotacje otrzymane z MNiSW na działalność statutową w 2008 r tyś. zł a w 2009 r tyś. zł, natomiast dotacja na prace własne w 2008 r, tyś. zł a w 2009 r. 157 tyś.zł. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

15 Samorząd W Akademii Marynarki Wojennej działającą organizacją studencką jest Samorząd Studentów. Działa na podstawie Ustawy,,Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Samorządu Studentów. W myśl tych przepisów, Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci Akademii, zarówno wojskowi jak i cywilni. Organem wykonawczym i uchwałodawczym jest Prezydium, które liczy 14 członków. Poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącym, do Prezydium Samorządu Studentów należy 6 przewodniczących komisji problemowych i 6 członków tych komisji. Komisje te to: kształcenia, socjalno-bytowa, podchorążych, kultury i rozrywki, public relations, ekonomiczno-prawna. Przewodnicząca pchor. Julia Cichosz Finanse Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

16 Organizacje studenckie W Akademii Marynarki Wojennej działa w roku akademickim 2008/09 8 kół naukowych: Koło Naukowe Studentów Nawigacji Filambda członkowie: 11 osób, prezes: Sylwia Kaczmarczyk, opiekun: dr inż. Krzysztof Naus; Koło Naukowe Filozofii Społecznej Minerwa członkowie: 12 osób, przewodniczący: Karolina Wisła, opiekun: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. ; Koło Naukowe Młodych Mechaników Band członkowie: 6 osób, prezes: Łukasz Dróżdż, opiekun: dr inż. Bogdan Szturomski; Koło Nauk Społecznych Desideratio członkowie 24 osoby, prezes: Piotr Kruk, opiekun: dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska; Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego członkowie 14 osób, prezes: Teresa Usewicz, opiekun: mgr Mateusz Łaski; Koło Naukowe Techniki Podwodnej członkowie: 14 osób, prezes: Hanna Nowakowska, opiekun: dr inż. Andrzej Żak; Psychologiczne Koło Naukowe członkowie: 24 osoby, prezes: Anna Mikołajczak, opiekun: mgr Małgorzata Chojnowska; Koło Naukowe Młodych Informatyków członkowie: 14 osób, prezes: Paweł Rzewuski, opiekun: dr Janusz Ogrodniczak. W Akademii Marynarki Wojennej działają w roku akademickim 2008/09 następujące koła zainteresowań: Koło Sztuk Pięknych Koło Modelarskie MASZYNOWNIA Koło aktywnego wypoczynku MUNGOZA Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

17 Pomoc socjalna dla studentów W roku akademickim 2007/08 na Akademii Marynarki Wojennej pomoc materialna była przyznawana na mocy Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów cywilnych. Środki przeznaczone na pomoc materialną w ramach Funduszu Pomocy Materialnej w roku 2008/09 wynosiły zł. Następująca ilość studentów pobierała określone rodzaje stypendiów i pomocy materialnej: Pomoc materialna dla studentów Rodzaj wypłaty Liczba osób Łączna kwota Stypendia socjalne ,0 Stypendia specjalne ,0 Stypendia na wyżywienie ,0 Stypendia mieszkaniowe ,0 Stypendia sportowe ,0 Stypendia za wyniki w nauce ,0 Zapomogi Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

18 Wydarzenia z życia studentów Otrzęsiny dla studentów I roku. Wybory Miss. Bal podchorążego. Organizacja obchodów dnia nauczyciela w. Ubezpieczenia dla studentów. Współorganizacja konferencji nt. E-biznes i jego rozwój w najbliższych latach Zaawansowane technologie w funkcjonowaniu społeczeństwa wspólnie z kołem naukowym biznesu elektronicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizacja (wraz z kołem naukowym Desideratio) debaty nt. Globalizacja rozwój czy graniczenie?.współorganizacja (wraz z kołem naukowym Desideratio) pokazu filmów o Chinach. Zmiana regulaminu przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla studentów cywilnych. Wybór przedstawicieli do organów wyborczych i kolegialnych. Opracowanie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego. Wybory Mistera. Bal studenta cywilnego. Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego) debaty nt. "Czy polska powinna się zgodzić na instalacje tarczy antyrakietowej?". Współorganizacja z Akademią Morską w Gdyni Juwenaliów Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego) debaty nt. Polskie bezpieczeństwo energetyczne w XXI w. Organizacja zjazdu Rady Studentów PSRP. z Urzędem Miasta Gdyni w ramach promowania morskich podczas The Tall Ships Races. Organizacja akcji honorowego krwiodawstwa w ramach akcji Młoda Krew ratuje życie. Zarejestrowanie działalności 3 nowych kół naukowych. Organizacja obozu adaptacyjnego dla studentów I roku w Ustroniach Morskich. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

19 Zrealizowane przedsięwzięcia Zrealizowane, główne przedsięwzięcia: 1. Prezentacja w Portalu Regionalnym na okres 1 roku 2. Spot reklamowy o długości 20 sekund na wielkoformatowym ekranie LED w Gdańsku Wrzeszczu ul. Lendziona 18. Czas trwania 1 miesiąc 3. Spot reklamowy w telewizji autobusowej o długości 23 sekundy na terenie Gdyni i Wejherowa. Czas trwania 2 miesiące 4. Powieszenie baneru z reklamą kierunków studiów na budynku. Baner o wymiarach 10m x 6m 5. Pełna prezentacja w Katalogu Uczelni w Polsce Czas trwania 1 rok 6. Reklama poprzez linki sponsorowane w Google Adwords. Czas trwania 2 miesiące lub do zrealizowania planowanej ilości przekierowań 7. Banery reklamowe na portalach regionalnych wydawcy Media Regionalne.Czas trwania 6 tygodni Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

20 Informacje o współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi Uczelnia współpracuje z licznymi ami krajowymi i zagranicznymi oraz ośrodkami naukowymi takimi jak: - Akademia Obrony Narodowej; - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; - Politechnika Warszawska; - Akademia Górniczo-Hutnicza; - Politechnika Świętokrzyska; - Wojskowa Akademia Techniczna; - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; - Akademia Morska w Gdyni; - Akademia Morska w Szczecinie; - Centrum Techniki Morskiej CTM w Gdyni; - Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto pracownicy Uczelni utrzymują współpracę z przedstawicielami innych i ośrodków naukowych. Wymienić należy chociażby: Gummanitarnyj Moskiewskij Uniwiersitiet, Sichuan Universyty of China, Britannia Royal Naval College, US Naval Academy, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Pracownicy WNHiS utrzymują współpracę z przedstawicielami takich zagranicznych, jak: Uniwersytet Katolicki w Rużomberok; Uniwersytety w Preszowie i Nitrze na Słowacji; Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder, Holandia. Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz krajowa oraz 19

21 Przychody Podstawę działalności finansowej w 2008 roku stanowił uchwalony przez plan rzeczowo finansowy. Przychody w 2008 roku stanowiły: 1. W działalności dydaktycznej: dotacja Ministra Obrony Narodowej w wysokości ,0 tys. zł dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 6.725,6 tys. zł opłaty za świadczone usługi edukacyjne w wysokości 3.769,7 tys. zł pozostałe przychody w wysokości 2.451,3 tys. zł 2. W działalności badawczej: dotacja na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości 2.539,1 tys. zł środki na realizacje projektów badawczych w wysokości 3.842,5 tys. zł sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych w wysokości 197,8 tys. zł sprzedaż prac umownych w wysokości 1.912,7 tys. zł 3. Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej w wysokości 1.940,2 tys. zł 4. Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) w wysokości 3.249,7 tys. Zł Ogólne przychody Uczelni wyniosły ,6 tys. zł dydaktyczna gospodarcza Pozostałe przychody badawcza Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

22 Wydatki Ogólne koszty zamknęły się kwotą ,7 tys. zł., w tym: 1. Koszty osobowe w wysokości ,2 tys. zł 2. Koszty rzeczowe w wysokości ,5 tys. zł 3. Amortyzacja w wysokości 2.879,2 tys. zł 4. Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) w wysokości 871,8 tys. zł Spadek w stosunku do pierwotnego planu rzeczowo finansowego kosztów o około 1,17% znalazł odbicie w dodatnim wyniku finansowym w wysokości 1.092,9 tys. zł. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok zostało sprawdzone przez zewnętrzna firmę audytorską i zatwierdzone przez. Koszty osobowe Koszty pozostałe Amortyzacja Koszty rzeczowe Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

23 Inwestycje Główną inwestycją zrealizowaną w roku akademickim 2008/2009 była modernizacja pomieszczeń laboratorium chemiczno-radiometrycznego i symulatora zdarzeń kryzysowych w budynku nr 9 za łączną kwotę ,51 zł. Rozpoczęto również remont pomieszczeń mieszkalnych trzech pięter domu studenckiego w budynku nr 355. Planowany koszt ,72 zł. Zakończono także inwestycję związaną z uruchomieniem nowej pracowni GMDSS Opracowano w Oddziale Kształcenia, R.Sz

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW Wstęp Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest jedyną morską wojskową uczelnią w kraju, kształcącą nieustannie

Bardziej szczegółowo

Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW

Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Wstęp Akademia Marynarki Wojennej jest ą publiczną, posiadającą cztery wydziały akademickie. W ostatnim roku akademickim w naszej Uczelni kształciło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW Finanse Współpraca Promocja Studenci Nauka Dydaktyka Senat Informacje Wstęp Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ. im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia MATERIAŁ PROMOCYJNY

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ. im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia MATERIAŁ PROMOCYJNY AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia MATERIAŁ PROMOCYJNY www.amw.gdynia.pl STUDIA WOJSKOWE Oddział Kształcenia - tel. (058) 6262735; (058) 6262510

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej 1 Przyznawaniem środków finansowych na działalność programową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 47/2007. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 47/2007. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku. UCHWAŁA Nr 47/2007 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku. w sprawie: utworzenia Związku Uczelni Wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

naukowych. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW

naukowych. Opracowano w Oddziale Kształcenia AMW Wstęp Akademia Marynarki Wojennej jest ą publiczną o charakterze morskim, posiadającą cztery wydziały akademickie. W roku akademickim 2010/2011 w ramach studiów wyŝszych w naszej Uczelni kształciło się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 lutego 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR 1/214 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 2 lutego 214 roku w sprawie; opinii Senatu AMW dotyczącej zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych w roku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Gdynia 2012 1. Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwane

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko Zarządzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 7/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 11 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

mechanika i budowa maszyn, mechatronika,

mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Zał. Nr 4 Lp. Imię, nazwisko / stopień (tytuł) / stanowisko / uprawnienia zawodowe Wykaz kadry kierowniczej i dydaktycznej prowadzącej zajęcia w zakresie objętym postanowieniami Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr R/0210/68/10 z dn. 2 listopada 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawowe określenia: 1) UCZELNIA Akademia Pomorska

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016 Zarządzenie Rektora StSW Nr /0/016 z dnia lutego 016r. w sprawie ustalenia granicznej maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się w roku akademickim 015/16 o stypendium socjalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Załącznik do Uchwały Nr VII/52/12/13 Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Spis treści: Strona: Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne...2 Zasady podziału dotacji z budżetu państwa...5

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009 A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PAKIET INFORMACYJNY na rok akademicki 2008/2009 GDYNIA 2008 I. OGÓLNA INFORMACJA O WYDZIALE 1.1 Nazwa i adres Adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 25/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 25/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska FORUM OKRĘTOWE 15 stycznia 2009 Politechnika Szczecińska dr inż. Janusz Lemski, docent PG Prodziekan ds. Kształcenia Odbudowa okrętowego szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2014 ROK. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok zawiera następujące tabele:

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2014 ROK. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok zawiera następujące tabele: Zał.1 do Uchwały Senatu Nr XX/168/13/14 PLAN RZECZOWO - FINANSOWY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2014 ROK Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok zawiera następujące tabele: 1) Informacje o wybranych elementach

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne Decyzja Dziekana WNiUO nr 427/2014 z dnia 27.08.2014 r. Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Niniejszy regulamin odpowiada postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ALBO ZWIĄZKU UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok 212/213 Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni Pełna nazwa: REGON: 327853 Akademia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AMW 2015 Wyszczególnienie

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AMW 2015 Wyszczególnienie 45 1 8105007 Pion funkcjonalny: zabezpieczenia, obszar ogólny (na stanowiska o STE. podpułkownik, komandor por.) HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w 2015 3 miesiące 12.01-10.04 28 3 2 2 8 1 3 28.09-18.12

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 3/KSzW/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 30 marca 2010 r.

R A P O R T. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 3/KSzW/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 30 marca 2010 r. Departament Kontroli i Nadzoru MNiSW-DKN-WKR-1952-1841-6/JJ/10 Warszawa, dnia września 2010 r. R A P O R T z kontroli WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie zgodności działania organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-2/13/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka, specjalność: studia inżynierskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider tel. (89) 621 5041; e-mail: t.siemianowski@wspol.edu.pl Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008 KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów odpłatnej działalności dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

System mobilności studentów MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH ma na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-33/11 Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-41/2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo