I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek Łopacińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska"

Transkrypt

1 I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk Kształtowanie relacji organizacyjnych 3 3 Finanse publiczne Stanisław Owsiak Marketing. Podręcznik akademicki. Eugeniusz Michalski Podstawy finansów Dorota Korenik, Stanisław Korenik Psychologia kliniczna, t. 2 Redakcja: Helena Sęk Psychologia kliniczna, t. 1 Redakcja: Helena Sęk Multimedia w kształceniu Józef Bednarek Księgowość komputerowa Magdalena Chomuszko Pedagogika porównawcza Jan Průcha Historia administracji w Polsce Wojciech Witkowski Nieruchomość w gospodarce Ewa Kucharska-Stasiak 2008 rynkowej 13 3 Marketing z Google Paweł Kobis Finanse samorządowe Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj 15 3Metody aktuarialne Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska 16 3Międzynarodowe stosunki Anna Zielińska-Głębocka, Tomasz gospodarcze Rynarzewski 17 3Kompendium wiedzy o marketingu Redakcja: Bogna Pilarczyk, Henryka Mruka 18 3Zarządzanie zasobami ludzkimi. Redakcja: Henryk Król, Antoni Podręcznik Ludwiczyński 19 2 Zarządzanie projektami Marek Pawlak Analiza finansowa przedsiębiorstwa Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski 21 4Polski system partyjny Marek Mazur, Marek Migalski, Waldemar Wojtasik 22 8Resocjalizacja, t. 2 Redakcja: Bronisław Urban, Jan M Stanik 23 4Resocjalizacja, t. 1 Redakcja: Bronisław Urban, Jan M Stanik 24 9 Wprowadzenie do logiki Józef W. Bremer Ekonometria. Wybrane zagadnienia Redakcja: Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczesny 26 1 Zarządzanie ryzykiem Redakcja: Krzysztof Jajuga Polityka gospodarcza Redakcja: Bolesław Winiarski Patologie społeczne Irena Pospiszyl Społeczeństwo informacyjne Redakcja: Joanna Papińska-Kacperek Ekonometria finansowa Małgorzata Łuniewska Gospodarka regionalna i lokalna Redakcja: Zbigniew Strzelecki 2008

2 32 6Bezpieczeństwo informacji i usług w Andrzej Białas nowoczesnej instytucji i firmie 33 6Analiza ryzyka i ochrona informacji Krzysztof Liderman w systemach komputerowych 34 7 Statystyka Mieczysław Sobczyk Zasady funkcjonowania Unii Marta Witkowska Europejskiej 36 9 Diagnoza w resocjalizacji Ewa Wysocka Funkcjonalność informatycznych Arkadiusz Januszewski systemów zarządzania, t Przemoc symboliczna w Małgorzata Falkiewicz-Szult 2007 przedszkolu 39 8Drama i happening w edukacji Maria Królica przedszkolnej 40 5 Stałość czy zmienność autorytetów Iwona Wagner Animaloterapia Anna Franczyk Zagrożona niewinność Jacek Kurzępa Dziecko z zaburzeniami rozwoju i Urszula Oszwa zachowania w klasie szkolnej 44 7 Google AdWords w praktyce Przemysław Modrzewski Prawo do pomocy społecznej w Stanisław Nitecki polskim systemie prawnym 46 6 Prawo bankowe Zbigniew Ofiarski Funkcjonalność informatycznych Arkadiusz Januszewski systemów zarządzania, t Kapitał ludzki organizacji Grzegorz Łukasiewicz Finanse publiczne. Finanse Praca zbiorowa samorządu terytorialnego 50 1Działalność gospodarcza w zakresie Piotr Kubiński ochrony osób i mienia i jej 8 koncesjonowanie 51 1System instytucjonalny Unii Anna Wierzchowska Europejskiej 52 4 Europa w epoce globalnej Anthony Giddens Matematyka finansowa Maria Podgórska, Joanna 2009 Klimkowska 54 1Wprowadzenie do finansów i Zbigniew Dobosiewicz bankowości 55 1Paradygmaty współczesnej Redakcja: Dorota Klus-Stańska, dydaktyki Majka Łojko, Lucyna Hurło 56 1Źródła sukcesu szkolnego młodzieży Jolanta Krystyna Boryszewska licealnej 57 3 Bajki rymowane w biblioterapii Agnieszka Łaba Alternatywne i wspomagające Redakcja: Jacek Błeszyński metody komunikacji 59 2 Przestępczość zorganizowana Wiesław Mądrzejowski Prawo penitencjarne. Kodeks karny Waldemar Śledzik wykonawczy z przepisami 1 wykonawczymi i związkowymi 61 1Ustrój polityczny RP w świetle Wiesław Skrzydło 2009

3 7 Konstytucji z 1997 r Samorząd terytorialny Bogdan Dolnicki Prawo administracyjne Jan Zimmermann Administracja porządku i Andrzej Misiuk bezpieczeństwa publicznego 65 1 Bezpieczeństwo społeczności Andrzej Urban 2009 lokalnych 66 4 Historia Policji w Polsce Andrzej Misiuk Ekonometria i badania operacyjne Redakcja: Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska 68 4 Istota socjologii Earl Babbie Życie codzienne w matriksie Jerzy Kochan Czas społeczeństwa Redakcja: Barbara Krauz-Mozer, obywatelskiego. Między teorią a praktyką Piotr Borowiec 71 6 Kultura szkoły Krzysztof Polak Człowiek i społeczeństwo w obliczu Redakcja: Ewa Okoń-Horodyńska 2007 globalizacji. Studia Ekonomiczne 73 1Samorząd terytorialny i wspólnoty Andrzej Konrad Piasecki lokalne 74 1Dziecko w świecie zabawy Bronisława Dymara, Jadwiga Uchyła Zroski, Redakcja: Alina Górniok- Naglik 75 1 Dziecko w świecie zabawy Redakcja: Bronisława Dymara Efektywne i atrakcyjne metody Mariola Jąder pracy z dziećmi 77 5 Instytucje wsparcia dziecka i Beata Krajewska 2009 rodziny 78 1Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, Aleksander Nalaskowski fikcje 79 1Metodyka edukacji polonistycznej Danuta Czelakowska dzieci w wieku wczesnoszkolnym 80 1 Z logopedią na ty Ewa Małgorzata Skorek Innowacyjność regionów w Redakcja: Aleksandra Nowakowska gospodarce opartej na wiedzy 82 1Planowanie rozwoju terytorialnego Aleksander Noworól w skali regionalnej i lokalnej 83 1Wybory samorządowe w kontekście Redakcja: Maria Magoska mediów i polityki 84 1Dylematy integrowanej edukacji Elżbieta Jaroni wczesnoszkolnej 85 1Active Directory odtwarzanie po Florian Rommel awarii 86 0 Podstawy zarządzania Magdalena Dołhasz, Janusz 2009 Fudaliński, Małgorzata Kosała, Halina Smutek 87 7Strategie konkurencji i rozwoju Zdzisław Pierścionek przedsiębiorstwa 88 1Kapitał ludzki i kapitał społeczny a Redakcja: Mikołaj Herbst rozwój regionalny 89 8 Obywatelstwo w Europie Krzysztof Trzciński 2006

4 90 0 Ekonomia międzynarodowa, t. 1 Maurice Obstfeld, Paul R. Krugman Ekonomia międzynarodowa. t. 2 Maurice Obstfeld, Paul R. Krugman Rynek finansowy i jego mechanizmy Wiesław Dębski Elementarne zagadnienia ekonomii Redakcja: Roman Milewski Zarządzanie finansami Redakcja: Jan Czekaj, Zbigniew 2008 przedsiębiorstw Dresler 95 5 Innowacje i konkurencyjność Władysław Świtalski Gospodarka finansowa jednostek Redakcja: Teresa Famulska samorządu terytorialnego w 8 warunkach integracji europejskiej 97 3 Nowoczesność i tożsamość Anthony Giddens Nauki podstawowe prawa Remigiusz Sobański kanonicznego 99 2Zewnętrzne źródła finansowania Beata Guziejewska samorządu terytorialnego 100 2Globalizacja - nieznośne Redakcja: Barbara Krauz-Mozer, podobieństwo? Piotr Borowiec Prawo socjalne Wojciech Muszalski Socjologia narodu i konfliktów Małgorzata Budyta-Budzyńska etnicznych 103 2Partie i systemy partyjne na Katarzyna Sobolewska-Myślik świecie. Nowe wydanie 104 2Międzynarodowa ochrona praw Redakcja: Agnieszka Bieńczyk człowieka Missala Janusz Korczak. Dziecko i Maria Chymuk 2009 wychowawca System polityczny Unii Europejskiej Simon Hix Egzekucja administracyjna Władysław Grześkiewicz Sieci wsparcia społecznego jako Redakcja: Jolanta Grotowska-Leder przejaw integracji i dezintegracji 8 społecznej 109 2Przedsiębiorczy samorząd lokalny i Sigmund Barczyk jego instytucje Podstawy zarządzania Ricky W. Griffin 2009 organizacjami 111 2Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Redakcja: Dariusz Dudek Polskiej 112 2Deregulacja rynku pracy i koszty Redakcja: Dorota Kotlorz pracy jako determinanty wzrostu 5 zatrudnienia Teorie emocji i motywacji Henryk Gasiul Edukacja alternatywna w XXI wieku Redakcja: Bogusław Śliwerski, Zbyszko Melosik 115 2Edukacja małego dziecka, t. 1. Redakcja: Urszula Szuścik, Anna Teoretyczne odniesienia, tendencje 2 i problemy Gajdzica, Ewa Ogrodzka-Mazur 116 2Edukacja małego dziecka, t. 2. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Wychowanie i kształcenie w praktyce Szuścik, Redakcja: Małgorzata Zalewska-Bujak 117 2Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe 4konteksty, poglądy i doświadczenia Redakcja: Urszula Szuścik, Arkadiusz Wąsowski, Ewa Ogrodzka-Mazur, 2010

5 5 Sonia Czudek-Ślęczka 118 2Depresja u dzieci i młodzieży. Wioletta Radziwiłłowicz Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne Nauczyciel a uczeń z ADHD Redakcja: Wanda Baranowska Świat gestów i symboli w Agnieszka Lasota komunikacji dziecięcej 121 2Dylematy rozwoju lokalnego i Redakcja: Anna Dybała, Stanisław regionalnego na początku XXI wieku Korenik 122 5Ubezpieczenia emerytalne, Redakcja: Wanda Ronka społeczne i metody aktuarialne Chmielowiec Gospodarka lokalna w teorii i Redakcja: Ryszard Brol 2010 praktyce Problemy rozwoju regionalnego Redakcja: Ryszard Brol Oblicza wykluczenia i marginalizacji Redakcja: Anna Fidelus społecznej 126 5Terapia alternatywna w Anetta Jaworska resocjalizacji penitencjarnej 127 5Zarządzanie strategiczne w Zdzisław Pierścionek przedsiębiorstwie 128 5Budżet i polityka podatkowa. Jerzy Żyżyński Wybrane zagadnienia Badania operacyjne w przykładach i Karol Kukuła, Zbigniew Jędrzejczyk, zadaniach Anna Walkosz, Jerzy Skrzypek 130 5Być rodzicem we współczesnej Redakcja: Małgorzata Sikorska Polsce. Nowe wzory w konfrontacji 4 z rzeczywistością Podstawy ekonomii matematycznej Stanisława Kanas Psychologia uzależnień - alkoholizm Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko Religia a internet. O przenoszeniu Piotr Siuda religijnych granic do 6 cyberprzestrzeni 134 6Prawo pracy. Podręcznik dla Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, studentów prawa Alina Wypych-Żywicka Zarys nauki administracji Ernest Knosala Ekonometria. Rozwiązywanie Tadeusz Kufel problemów z wykorzystaniem 3 programu GRETL (wydanie III) Vademecum terapeuty rodzinnego Jacek Kubitsky Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne 139 2Wąż w raju. Zabawa w 3 społeczeństwie konsumpcyjnym 140 2Polityczne aspekty rozwoju 6społeczeństwa obywatelskiego w 7 Polsce po 1989 roku 141 2Partnerstwo lokalne jako strategia 4 rozwiązywania problemów społecznych Redakcja: Małgorzata Michel 2011 Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, 2011 Redakcja: Magdalena Banaszkiewicz Joanna Dzwończyk 2009 Aldona Frączkiewicz-Wronka 2010

6 142 9Finanse - nowe wyzwania teorii i Redakcja: Andrzej Gospodarowicz praktyki. Bankowość 143 2Finanse - nowe wyzwania teorii i Redakcja: Stefan Wrzosek praktyki. Finanse przedsiębiorstw 144 2Finanse - nowe wyzwania teorii i Redakcja: Leszek Patrzałek praktyki. Finanse publiczne 145 2Finanse - nowe wyzwania teorii i Redakcja: Krzysztof Jajuga praktyki. Rynek finansowy 146 3Zaburzenia w zachowaniu dzieci i Redakcja: Danuta Borecka-Biernat młodzieży 147 3Odrzucenie rówieśnicze w klasie Kinga Musialska szkolnej 148 3Identyfikowanie i zaspokajanie Zuzanna Zbróg potrzeb społecznych w 9 niepublicznych szkołach podstawowych Kryminalistyka wybrane Grażyna Kędzierska 2011 zagadnienia techniki 150 3Instytucje bezpieczeństwa Andrzej Misiuk wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów 151 3Bezpieczeństwo w teorii i Bernard Wiśniewski badaniach naukowych Agresja elektroniczna i Jacek Pyżalski, Redakcja: Jacek 2012 cyberbullying Pyżalski 153 3Samorząd powiatowy w Polsce. Redakcja: Mariusz Wiktor Założenia i realizacja Sienkiewicz 154 3Finanse jednostek samorządu Maria Jastrzębska terytorialnego 155 3Mobbing, dyskryminacja, Jarosław Marciniak molestowanie - zasady 5 przeciwdziałania 156 3Strategiczne zarządzanie zasobami Tomasz Rostkowski ludzkimi w administracji publicznej 157 3Handel ludźmi w polskim prawie Redakcja: Justyna Jurewicz karnym i prawie ponadnarodowym Konflikty i spory międzynarodowe t. Robert Łoś Konflikty i spory międzynarodowe t. Robert Łoś Relacje społeczne i role społeczne Florian Znaniecki Socjologia i przestrzeń miejska Andrzej Majer Kapitał ludzki w perspektywie Redakcja: Mieczysław Dobija ekonomicznej 163 3Specjalne Strefy Ekonomiczne jako Radosław Pastusiak stymulator rozwoju gospodarczego 164 3Człowiek i praca w zmieniającej się Małgorzata Gableta, Redakcja: Agata organizacji. W kierunku 4 respektowania interesów pracowników Pietroń-Pyszczek Access Praktyczny kurs Waldemar Węglarz 2012

7 166 8 Excel Praktyczny kurs Rachunkowość finansowa i podatkowa 168 4Problemy regionalizmu i globalizacji 6 Waldemar Węglarz, Alicja Żarowska Mazur Redakcja: Teresa Cebrowska 2011 Redakcja: Jan Rymarczyk, 2011 Wawrzyniec Michalczyk, Małgorzata Domiter Lucyna Bojarska Belfer na huśtawce. O autorytecie 1 nauczyciela 170 4Współpraca jednostek Samorządu Jakub Kosowski Terytorialnego z organizacjami 0 pozarządowymi 171 4Śmierć samobójcza. Perspektywa Leszek Bednarski, Arkadiusz Urbanek kryminalistyczna i pedagogiczna 172 4Rachunek kosztów i pomiar Redakcja: Edward Nowak, Maria dokonań Nieplowicz 173 4Rachunek kosztów i rachunkowość Redakcja: Edward Nowak zarządcza. Teoria i praktyka 174 4Policja Państwowa a organy władzy Bolesław Sprengel publicznej w polityce ochrony 2bezpieczeństwa wewnętrznego w 8 Polsce 175 4Publiczne prawo gospodarcze. Mateusz Chołodecki, Michał Procedury Strzelbicki Biblia Windows Server 2012 Krzysztof Wołk Bezpieczeństwo międzynarodowe Jacek Czaputowicz Badania jakościowe t. 2 Dariusz Jemielniak Badania jakościowe t. 1 Dariusz Jemielniak Kompendium wiedzy o Unii Redakcja: Bohdan Gruchman, Ewa Europejskiej Małuszyńska Kurs księgowości komputerowej Magdalena Chomuszko Gospodarka lokalna w teorii i Redakcja: Andrzej Sztando, Ryszard 2012 praktyce Brol Leksykon resocjalizacji Anetta Jaworska Zarządzanie strategiczne w praktyce Redakcja: Andrzej Kaleta, Krystyna i teorii Moszkowicz 185 6Metody i techniki badań Mieczysław Łobocki pedagogicznych 186 6Determinanty readaptacji Anna Fidelus społecznej skazanych 187 6Bezpieczeństwo zewnętrzne Arkadiusz Lewandowski państwa w polskiej myśli politycznej 0 po 1989 roku. Wybór źródeł 188 6Jakość administracji w Polsce. Zarys Andrzej Piekara współczesnej problematyki 189 6Etyka i profesjonalizm w zawodzie Joanna Michalak nauczyciela ABC służby cywilnej Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk Biznes w internecie Tomasz Bonek Ustroje konstytucyjne państw 8 współczesnych Paweł Sarnecki 2011

8 193 6Prawo administracyjne. Pojęcia, Zofia Duniewska instytucje, zasady w teorii i 2 orzecznictwie 194 6Kodeks post. administracyjn. Praca zbiorowa Ordynacja podatkowa. 3Samorządowe kolegia odwoławcze. 6Post. Egzekucyj. w administr. Prawo 6 o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Współczesna gospodarka światowa Anna Zielińska-Głębocka Podstawy rachunkowości Kazimiera Winiarska Polskie prawo bankowe. Wybrane Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr zagadnienia Zapadka, Rachunkowość budżetowa Kazimiera Winiarska Prawo cywilne dla studentów Zbigniew Szczurek administracji Fundusze Unii Europejskiej Agnieszka Filipek Makro- i mikroekonomia Stefan Marciniak Finanse i rachunkowość Alina Dyduch, Maria Sierpińska Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski Michał Piekarski w latach wybrane aspekty 204 7Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i Praca zbiorowa opiekuńczy. Księgi wieczyste i 9hipoteka. Kodeks post. cywilnego. 5Koszty sądowe w spr. cywilnych. 5 Prawo pryw. międzynarodowe 205 7Legislacja administr. Studium z Krystyna Celarek zakresu nauki administracji i prawa 9 administracyjnego Integracyjna psychoterapia Jerzy Mellibruda 2013 uzależnień 207 9Innowacyjność w rozwoju lokalnym Danuta Strahl i regionalnym 208 9Kwalifikacje zawodowe 1pracowników socjalnych. Akty 5 prawne regulujące prawo do wykonywania zawodu Adam Lisowski 2013

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków

Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Wykaz alfabetyczny tytułów dostępnych na platformie libra.ibuk.pl e-booków Tytuł Autor Lp. ABC chorób wieku dziecięcego Roma Rokicka-Milewska 1 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe 5. Pyżalski J.

LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe 5. Pyżalski J. LISTA UDOSTĘPNIONYCH WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH W LIBRA.IBUK.PL L.p. Autor Tytuł 1. RokickaMilewska R. ABC chorób wieku dziecięcego 2. TomkiewiczBętkowska A., Krztoń A. 3. Całek A. 4. Administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW

TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW TEMATYCZNA LISTA EBOOKÓW Spis treści 0 DZIAŁ OGÓLNY... 1 004 Informatyka... 1 005 Zarządzanie... 1 005.44 Globalizacja... 2 008 Cywilizacja. Kultura. Postęp... 2 02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo...

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp.

ISBN/ISSN Publikacji. Tytuł Publikacji. Lp. Lp. ID Publikacji w Serwisie Tytuł Publikacji ISBN/ISSN Publikacji 1 104199 "Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL 978-83-231-3061-1 "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo