dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r."

Transkrypt

1 1. Zestawienie oprocentowania ów i pożyczek znajdujących się w ofercie Banku: L.p. rodzaj produktu owego 1. w rachunku bieżącym nazwa właściwa produktu owego 1 w rachunku bieżącym szczegóły dla wniosków złożonych o udzielenie/ odnowienie u od dnia 16 listopada 2009r. marża uzależniona od średniego miesięcznego obrotu: do ,00 zł powyżej ,00 zł 2. płatniczy płatniczy 23 marca 2015r. 3. obrotowy obrotowy 23 marca 2015r. obrotowy Farmerski obrotowy Agro-Kredyt obrotowy Agro-Plon 23 marca 2015r. 23 marca 2015r. 23 marca 2015r. formuła oprocentowania o uchwałę obowiązuje od 25 czerwca 2015 roku obowiązująca stopa procentowa lub 1M plus 1M plus 8,40% o uchwałę 7,50% o uchwałę 7,50% o uchwałę 7,30% stała stopa procentowa o uchwałę 6,30% obrotowy Biznes-Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych 25 czerwca 2015r. 3M plus Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 3M plus marża uzależniona od: 1) kwoty u, 2) od okresu owania. w przypadku rezygnacji z obligatoryjnego warunku dodatkowego wskazanego w specyfikacji produktu obrotowy Biznes-Kredyt obowiązującą marżę podwyższa się o 0,50 p.p. 23 marca 2015r. o uchwałę 6,60% 1 nazwa produktowa u wyróżniająca dany produkt spośród innych Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 1 z 20

2 środków do produkcji rolnej obrotowy Klęska 2012 z pomocą ARiMR linia K02 w przypadku rezygnacji z obligatoryjnego warunku dodatkowego wskazanego w specyfikacji produktu obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 10 czerwca 2013r. obowiązujące oprocentowanie podwyższa się o 0,50 p.p. nie określono o uchwałę 7,90% 20 kwietnia 2015r. 4. dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. marża uzależniona od kwoty u: do ,00 zł powyżej ,00 zł z pomocą ARiMR linia RR linia Z linia PR linia K01 z częściową spłatą kapitału linia MRcsk 20 kwietnia 2015r. 20 kwietnia 2015r. o stawkę o stawkę 0,50 0,50 nie mniej niż w pozostałej % części 0,75 0,25 3M + marża 2,50 p.p. 1M lub 3M plus 1M lub 3M plus 0,67 w pozostałej części 3M + marża 2,50 p.p. nie mniej niż w pozostałej 3,00% części 3M + plus na uruchomienie / rozszerzenie działalności gospodarczej ze środków EFRWP Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 3M plus marża uzależniona od okresu owania. dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% 3M plus powyżej 50% 3M plus w ramach linii owej Wiarygodny Partner dla wniosków 2,36 Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 2 z 20

3 unijny SGB złożonych od r. w zakresie agroturystyki dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. marża uzależniona od kwoty u: do ,00 zł powyżej ,00 zł nie mniej niż stopa referencyjna 1,20 lub nie mniej niż 4,00 % 1M lub 3M plus 1M lub 3M plus Agro-Inwestycja inwestycyjno - obrotowy 23 marca 2015r. 12M plus Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 12M plus marża uzależniona od: a) okresu owania, b) przedmiotu owania. 23 marca 2015r. 1M lub 3M plus Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 1M lub 3M plus marża uzależniona: 1) od okresu owania, 2) przedmiotu owania w kategorii zasadnicze finansowanie. 5. mieszkaniowy mieszkaniowy 23 marca 2015r krótszy niż połowa okresu owania. 6. konsumpcyjny w ROR dla umów zawartych od dnia 5 marca 2015 roku 6M plus Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 6M plus marża uzależniona od: a) kwoty u, b) okresu owania, c) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie, zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być o uchwałę 9,90% Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 3 z 20

4 karta owa dla umów zawartych od dnia 5 marca 2015 roku 12M plus konsolidacyjny na lata dla wniosków o złożonych od dnia 5 marca 2015 roku zmienna lub stała stopa procentowa o stawkę 6M plus Oprocentowanie : 1) stałe dla okresu owania do 3 lat, 2) zmienne dla okresu owania powyżej 3 lat, oparte o stawkę 6M plus marża uzależniona od: a) okresu owania, b) przedmiotu owania tzn. czy wśród konsolidowanych ów jest mieszkaniowy, c) zabezpieczenia zwrotu u tzn. czy wśród prawnych form zabezpieczenia u jest hipoteka na nieruchomości, d) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być krótszy niż połowa okresu owania. dla umów zawartych od dnia 5 marca 2015 roku oprocentowanie uzależnione od okresu owania : do 3 lat klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie pozostałych klientów stała stopa procentowa o uchwałę 9,70% 9,90% powyżej 3 lat klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie pozostałych klientów o uchwałę 12M plus spółdzielca nie określono studencki pożyczka hipoteczna nie określono dla wniosków o pożyczkę złożonych od dnia 5 marca 2015 roku zmienna stopa procentowa 1,20 6M plus Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 4 z 20

5 7 y dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 8. y przeterminowane w rachunku bieżącym obrotowy ze środków EFRWP Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę 6M plus marża uzależniona od: a) kwoty u, b) okresu owania, c) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być krótszy niż połowa okresu owania. nie określono w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich dla wniosków złożonych od r. w zakresie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych dla wniosków złożonych od r. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla wniosków złożonych od r. ALA w zakresie agroturystyki nie określono o stopę u lombardowego do negocjacji 2,06 nie mniej niż 6,00 % 1,20 lub nie mniej niż 4,00 % 4,00 stopy u lombardowego 2. Zestawienie oprocentowania ów i pożyczek nie znajdujących się w ofercie Banku: L.p. rodzaj produktu nazwa właściwa formuła obowiązująca stopa Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 5 z 20

6 owego produktu szczegóły oprocentowania procentowa lub owego 2 1. obrotowy obrotowy 1 czerwca 2010r. do dnia 22 marca 2015r. obrotowy Agro-Kredyt obrotowy Agro-Plon obrotowy Farmerski obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej obrotowy Biznes-Kredyt obrotowy symbol nkl/02 dla wniosków złożonych do dnia 22 marca 2015r. 24 lutego 2013r. 25 lutego 2013r. do dnia 22 marca 2015r. 1 czerwca 2010r. do dnia 22 marca 2015r. dla wniosków złożonych do dnia 22 marca 2015r. o uchwałę o uchwałę o uchwałę stała stopa procentowa o uchwałę o uchwałę o uchwałę 9,50% 9,30% 8,00% 8,50% 9,50% 7,90% w przypadku rezygnacji z obligatoryjnego warunku dodatkowego wskazanego w specyfikacji produktu obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 10 czerwca 2013r. obowiązujące oprocentowanie podwyższa się o 0,50 p.p. 31 stycznia 2013r. 1 lutego 2013r. do 24 czerwca 2015r. stała stopa procentowa o uchwałę 3M plus 8,50% w przypadku rezygnacji z obligatoryjnego warunku dodatkowego wskazanego w specyfikacji produktu obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 10 czerwca 2013r. obowiązujące oprocentowanie podwyższa się o 0,50 p.p. nie mniej niż 2,00% w pozostałej części dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 2 nazwa produktowa u wyróżniająca dany produkt spośród innych Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 6 z 20

7 2 Agro-Inwestycja dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 13 sierpnia 2003r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% powyżej 50% dla wniosków o złożonych od dnia 6 marca 2006r. do dnia 17 marca 2009r. marża uzależniona od kwoty u: do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł marża może być obniżona dla ów z udziałem środków własnych: do 30% o 0,00 p.p od 30% do 50% o 0,50 p.p. powyżej 50% o 1,00 p.p. dla wniosków o złożonych do dnia r. na warunkach określonych w Uchwale nr 145/2012, marża uzależniona od okresu owania: do 5 lat do 10 lat powyżej 10 lat dla wniosków o złożonych do dnia 22 marca 2015r. marża uzależniona od okresu owania: 0,10% w pozostałej części ( plus w pozostałej 0,10% )/ 2 części % w pozostałej części ( plus w pozostałej %) / 2 części 1M lub 3M plus 1M lub 3M plus 1M lub 3M plus 3M plus 12M plus Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 7 z 20

8 na uruchomienie / rozszerzenie działalności gospodarczej technologiczny unijny SGB symbol nip do 10 lat powyżej 10 lat dla wniosków o złożonych do dnia 5 marca 2009r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% ALA powyżej 50% dla wniosków o złożonych od dnia 6 marca 2009r. do dnia 15 listopada 2009r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% ALA powyżej 50% nie określono dla wniosków o złożonych od dnia 20 lipca 2006r. do dnia 5 marca 2009r. marża uzależniona od kwoty u: do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł dla wniosków o złożonych od dnia 6 marca 2009r. do dnia 15 listopada 2009r. marża uzależniona od kwoty u: do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł dla ów udzielonych od dnia 19 listopada o stawkę o stawkę 3M plus 3M plus 3M plus 3M plus 1M lub 3M plus. 1M i 3M plus 1M i 3M plus 0,75 0,75 Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 8 z 20

9 symbol nkz symbol nmr dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2013r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 0,80 0,80 0,40 1,10 niż 3,00% części 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 9 z 20

10 symbol nnt symbol ngp dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 10 z 20

11 symbol ngr symbol nkl/01 dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2013r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 11 z 20

12 symbol nbr/10 symbol nbr/13 dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 0,10% w pozostałej części ( plus w pozostałej 0,10%) / 2 części % w pozostałej części ( plus w pozostałej %) / 2 części 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 12 z 20

13 symbol nbr/14 symbol nbr/15 dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. dla ów udzielonych od dnia 19 listopada 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 13 z 20

14 symbol IP dla ów udzielonych od dnia 18 września 2012r. do dnia 31 grudnia 2014r. 30 kwietnia 2007r. 0,25 1,35 0,40 1,10 niż 3,00% części 0,65 0,85 nie mniej niż 2,00% nie więcej w pozostałej niż 0,65 części stopy redyskonta weksli symbol KZ symbol MR 30 kwietnia 2007r. 30 kwietnia 2007r. 30 kwietnia 2007r. 0,20 1,30 niż 1,20% części 0,20 1,30 niż 1,20% części Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 14 z 20

15 symbol NT symbol GR symbol BR/10 symbol BR/14 symbol BR/15 3. mieszkaniowy mieszkaniowy 30 kwietnia 2007r. 30 kwietnia 2007r. 30 kwietnia 2007r. 30 kwietnia 2007r. 14 marca 2004r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% powyżej 50% 15 marca 2004r. do dnia 10 lipca 2005r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% bazową niż 1,00% części niż 1,20% części stawka bazowa plus 3M plus Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 15 z 20

16 powyżej 50% 11 lipca 2005r. do dnia 30 czerwca 2007r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% powyżej 50% dla wniosków o złożonych od dnia 1 lipca 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. marża uzależniona od okresu owania: do 10 lat do 20 lat do 30 lat dla wniosków o złożonych od dnia 05 marca 2008r. do dnia 17 marca 2009r. marża uzależniona od okresu owania: do 10 lat do 20 lat do 30 lat dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. marża uzależniona od okresu owania: do 5 lat do 10 lat do 20 lat do 30 lat dla wniosków o złożonych od dnia 18 marca 2009r. do dnia 15 listopada 2009r. marża uzależniona od okresu owania: do 10 lat do 20 lat do 30 lat dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. do dnia 28 października 2012r. marża uzależniona od okresu owania: do 10 lat do 20 lat do 30 lat 29 października 2012r. do dnia 22 marca 2015r. marża uzależniona od okresu owania 3M plus 3M plus 3M plus 3M plus 3M plus 3M plus 3M plus Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 16 z 20

17 mieszkaniowy Rodzina na swoim do 10 lat do 20 lat do 25 lat dla ów udzielonych od dnia 15 czerwca 2007r. do dnia 15 listopada 2009r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% powyżej 50% 3M plus 4. konsumpcyjny konsolidacyjny dla wniosków o złożonych od dnia 16 listopada 2009r. do dnia 31 grudnia 2012r. marża uzależniona od udziału środków własnych: do 50% powyżej 50% dla wniosków o złożonych od dnia 17 marca 2009r. marża uzależniona spłaty u: w ratach miesięcznych w ratach kwartalnych dla wniosków o złożonych od dnia 18 marca 2009r. do dnia 15 listopada 2009r. marża uzależniona od okresu owania: do 8 lat powyżej 8 lat dla umów zawartych do dnia 8 października 2014 roku marża uzależniona od okresu owania: do 8 lat powyżej 8 lat o uchwałę o stawkę o uchwałę 3M plus 1M plus 3M plus 13,99% 1M lub 3M plus marża do negocjacji 13,99% 1M lub 3M plus marża do negocjacji Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 17 z 20

18 w ROR na zakup i montaż kolektorów słonecznych na lata dla umów zawartych od dnia 9 października 2014 roku do 4 marca 2015 roku marża uzależniona od okresu owania: do 8 lat powyżej 8 lat dla umów zawartych do dnia 8 października 2014 roku dla umów zawartych od dnia 9 października 2014 roku do dnia 4 marca 2015 roku dla umów zawartych od dnia 31 grudnia 2014 roku dla wniosków o złożonych od dnia do dnia 15 czerwca 2011r. dla wniosków o złożonych od dnia 16 czerwca 2011r. do dnia 30 czerwca 2014r. : klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie pozostałych klientów dla umów zawartych do dnia 8 października 2014 roku oprocentowanie uzależnione od okresu owania: do 3 lat dla klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie dla pozostałych klientów powyżej 3 lat dla klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie dla pozostałych klientów dla umów zawartych do dnia 8 października 2014 roku oprocentowanie uzależnione od okresu owania: do 3 lat dla klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie dla pozostałych klientów o uchwałę 11,90% 1M lub 3M plus marża do negocjacji o uchwałę 14,99% o uchwałę 11,90% o uchwałę 12,00% o uchwałę o uchwałę 12,75% 12,75% 14,25% stała stopa procentowa o uchwałę 12,75% 14,25% stała stopa procentowa o uchwałę 12M plus marża Banku 1% 11,90% Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 18 z 20

19 na lata Przedłużamy wakacje MINI- MAX studencki karta owa pożyczka hipoteczna powyżej 3 lat dla klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie dla pozostałych klientów dla wniosków o złożonych w okresie promocji u na lata Uchwała nr 159/2012 dla klientów wykupujących dodatkowe ubezpieczenie dla pozostałych klientów nie określono nie określono dla umów zawartych do dnia 31 stycznia 2013 roku dla umów zawartych od dnia 1 lutego 2013 roku do dnia 8 października 2014 roku dla umów zawartych od dnia 9 października 2014 roku do 4 marca 2015 roku dla wniosków o pożyczkę złożonych do dnia 17 marca 2009r. przez: klientów indywidualnych klientów instytucjonalnych marża uzależniona od kwoty u: od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł od ,00 zł do ,00 zł dla wniosków o pożyczkę złożonych od dnia 18 marca 2009r. przez: klientów indywidualnych klientów instytucjonalnych marża uzależniona od kwoty u: od ,00 zł do ,00 zł 12M plus marża Banku o uchwałę 13,75% 15,25% stała stopa procentowa 11,99% o uchwałę o uchwałę o uchwałę o stawkę o uchwałę o stawkę 1,15 19,50% 12M plus 12M plus 10,25% 1M plus 14,50% 1M plus Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 19 z 20

20 5. y dla Jednostek Samorządu Terytorialnego kupuj razem z nami ze środków EFRWP od ,00 zł do ,00 zł powyżej ,00 zł dla umów zawartych do dnia 8 października 2014 roku dla umów zawartych od dnia 9 października 2014 roku do 4 marca 2015 roku nie określono w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich w zakresie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych o uchwałę 14,50% o uchwałę 11,90% o uchwałę 11,75% 0,96 lub 1,36 nie mniej niż 4,00 % 6. y przeterminowane nie określono o stopę u lombardowego 4,00 stopy u lombardowego Bank Spółdzielczy w Koronowie strona 20 z 20

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo