TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 27/BS/2014 z dnia roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Dąbrowa Tarnowska 2013

2 Spis treści: I. Rachunki Tab. 1 rachunki podmioty prowadzące działalność gospodarczą.3 Tab.2 rachunki podmioty prowadzące działalność rolnicza.3 II. LOKATY TAB. 3 Lokaty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PzStandard... 4 Tab. 4 Lokaty osób prowadzących działalność rolniczą RiStandard.. 4 Tab. 5 Lokaty progresywne dla osób prowadzących działalność rolniczą II. Kredyty Tab. 6 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą... 5 TAB. 7 Kredyty dla rolników indywidualnych.. 5 TAB. 8 Kredyty dla jednostek budŝetowych... 6 Tab. 9 Oprocentowanie karne 6 Tab. 10 Kredyty preferencyjne 7

3 Tab. 1 Rachunki podmioty prowadzące działalność gospodarczą : spółki, spółdzielnie, przedsiębiorcy indywidualni, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Lp. Rodzaj rachunku Stawka oprocentowania* 1. Rachunek bieŝący 0.1% 2. Rachunek pomocniczy 0.1% *oprocentowanie liczone w stosunku rocznym Tab. 2 Rachunki podmioty prowadzące działalność rolniczą Lp. Rodzaj rachunku Stawka oprocentowania* 1. Rachunek bieŝący 0.1% 2. Rachunek pomocniczy 0.1% *oprocentowanie liczone w stosunku rocznym

4 Tab. 3 Lokaty PzStandard Oprocentowanie obowiązuje od dnia roku Lp. Rodzaj lokaty Wysokość oprocentowanie* Kwota do zł. Kwota pow zł. 1 1 miesięczna 1,00 % 1.00 % 2 2 miesięczna 1.10 % 1,10 % 3 3 miesięczna 1.10 % 1,40 % 4 4 miesięczna 1,10 % 1,40 % 5 6 miesięczna 1.10 % 1,40 % 6 9 miesięczna 1.20 % 1.50 % 7 12 miesięczna 1,40 % 1,70 % 8 24 miesięczna 1,70 % 2,00 % 9 36 miesięczna 1,90 % 2,20 % miesięczna 2,00 % 2,30 % *Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego, oprocentowanie liczone w stosunku rocznym, lokaty odnawialne Tab. 4 Lokaty RiStandard Oprocentowanie obowiązuje od dnia roku Lp. Rodzaj lokaty Wysokość oprocentowanie* Kwota do zł. Kwota pow zł. 1 1 miesięczna 1,00 % 1.00 % 2 2 miesięczna 1.10 % 1,10 % 3 3 miesięczna 1.10 % 1,40 % 4 4 miesięczna 1,10 % 1,40 % 5 6 miesięczna 1.10 % 1,40 % 6 9 miesięczna 1.20 % 1.50 % 7 12 miesięczna 1,40 % 1,70 % 8 24 miesięczna 1,70 % 2,00 % 9 36 miesięczna 1,90 % 2,20 % miesięczna 2,00 % 2,30 % *Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego, oprocentowanie liczone w stosunku rocznym, lokaty odnawialne Tab. 5 Lokaty progresywne dla rolników indywidualnych otwarta do r

5 Tab. 6 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą : spółki, spółdzielnie, przedsiębiorcy indywidualni, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Rodzaj Kredytu bankowych 1) 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym Od 10% 2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 2.1 Kredyt na okres do 1 roku Od 9.9% 2.2 Kredyt na okres powyŝej 1 roku Od 10.2% 3 Kredyt płatniczy Od 9% 4 PoŜyczka Od 11% 5 Kredyty inwestycyjne Od 10% 6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) Od 8 % 7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 8% 8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 8 % 9 Kredyt termo modernizacyjny 4)5) Od 7.5% WIBOR 2) WIBOR1M/3M 3) + marŝa 2) 1)oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku, oprocentowanie liczone w stosunku rocznym 2)marŜa uzaleŝniona jest od udziału środków własnych, stosunku kredytu do wartości nieruchomości, kwoty kredytu oraz sytuacji finansowej kredytobiorcy 3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, ustalana na okresy lub 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym 4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie podwyŝsza się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku 5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyŝszone o 1 % Tab. 7 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą Rodzaj Kredytu bankowych 1) WIBOR 2) 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym Od 12% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.1 Kredyt na okres do 1 roku Od 10.9% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.2 Kredyt na okres powyŝej 1 roku Od 11.7% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 PoŜyczka Od 12% WIBOR1M/3M 3) + marŝa 2) 5 Kredyty inwestycyjne 5.1 Okres kredytowania do 1 roku Od 11.5% 5.2 Okres kredytowania ponad 1 rok Od 12% 6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) Od 11% 7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 11% 8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 9 % 9 Kredyt pod dopłaty Od 0.5% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1)oprocentowanie wg zmiennej lub stałej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku, oprocentowanie liczone w stosunku rocznym 2)marŜa uzaleŝniona jest od udziału środków własnych, stosunku kredytu do wartości nieruchomości, kwoty kredytu oraz sytuacji finansowej kredytobiorcy 3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, ustalana na okresy lub 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym 4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie podwyŝsza się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku 5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyŝszone o 1 %

6 Tab. 8 Kredyty dla jednostek budŝetowych Lp. Rodzaj Kredytu Wysokość oprocentowania * 1. Kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetowego 2. Finansowania planowanego deficytu budŝetowego 3. Spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz udzielonych kredytów i poŝyczek WIBOR1M/3M + marŝa Banku ustalana indywidualnie *nie dotyczy kredytów udzielanych w ramach przetargów Tab. 9 zadłuŝenie przeterminowane Lp. Rodzaj kredytu Wysokość oprocentowa nia 1 Kredyty udzielane do roku 12 % w stosunku rocznym zmienne 2 Kredyty udzielane od roku Czterokrotność stopy lombardowej NBP

7 Tab. 10 Kredyty preferencyjne wg stanu na roku Wysokość redyskonta weksli 2,25% Lp. Rodzaj kredytu Wysokość oprocentowania 1. Kredyty z dopłatę z ARiMR Wielokrotność redyskonta Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wg stanu na roku** 1.1 Udzielone do końca 2002 roku 1.5Red* % 1.2 Udzielone w latach do Linie : IP 1.5Red* 2% Linie: KZ,MR, GR 1.5Red* 1.2% 1.3 Udzielone od do Linia nip 1.5Red* 2% Linia nmr,nkz, ngr, 1.5Red* % 1.3 Udzielone od do Linia nip 1.5Red* 2% Linia nmr,nkz, ngr,nkl02 1.5Red* 2% 1.3 Udzielone od do Linia nmr, nkz, ngr, 1.6Red* 2% Linia nkl02, Ubezpieczeni 1.6Red* 0.1% Nieubezpieczeni 1.6Red* 1.85% 1.4 Udzielane od roku Linia nmr, nkz, ngr, 1.5Red* 3% Linia nkl02, Ubezpieczeni 1.5Red* 1.5% Nieubezpieczeni 1.5Red* % 2. Kredyty CSK z dopłata do kapitału WIBOR 1M/3M + marŝa Banku *Red stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od Banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polsk, Wysokość oprocentowania naleŝna Bankowi **oprocentowanie dla Klientów spełniających warunki stosowania dopłat do czasu wykorzystania przyznanej Kwoty pomocy.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo