DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA...2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...4 UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD...5 CECHY...6 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...6 INSTALACJA...7 PRZYCISKI STEROWANIA I ZŁĄCZA...8 REGULACJA KĄTA NACHYLENIA MONITORA...9 INSTRUKCJA OBSŁUGI...10 OGÓLNE INSTRUKCJE...10 JAK ZMIENIAĆ USTAWIENIA...12 REGULACJA OBRAZU...13 PLUG AND PLAY...15 SERWIS TECHNICZNY (FAQ)...16 KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE...17 ZAŁĄCZNIK...18 SPECYFIKACJA

3 DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Instrukcję należy zachować na wszelki wypadek. Oświadczenie FCC w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych klasy B UWAGA: (DLA MODELI POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT FCC) UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, na podstawie których stwierdzono, że spełnia ono wymogi urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Działem 15 postanowień FCC. Wymogi te zostały ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji domowych. Urządzenie to generuje, korzysta z i promieniuje fale radiowe, i może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie powstaną w przypadku danej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik może podjąć następujące kroki w celu wyeliminowania zakłóceń: 1. Zmiana ułożenia i położenia anteny odbiorczej. 2. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a danym odbiornikiem. 3. Podłączenie urządzenia do gniazda na innym obwodzie elektrycznym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik. 4. Zwrócenie się o pomoc do dealera lub wykwalifikowanego technika RTV. UWAGA: 1. Zmiany lub modyfikacje wyraźnie nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność urządzenia z odpowiednimi wymogami mogą spowodować utratę prawa do korzystania z urządzenia przez użytkownika. 2. Wraz z urządzeniem należy stosować ekranowane kable sygnałowe i przewód zasilania, jeśli jest używany, w celu spełnienia wymogów dot. ograniczenia emisji. 3. Producent nie jest odpowiedzialny za żadne zakłócenia fal radiowych lub telewizyjnych wynikające z nie autoryzowanych modyfikacji niniejszego urządzenia. W takim przypadku obowiązkiem użytkownika jest wyeliminowanie tych zakłóceń. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wystawiać monitora na działanie wilgoci lub deszczu. Wewnątrz monitora wykorzystywane jest niebezpiecznie wysokie napięcie. Zabrania się otwierania obudowy. Konserwację urządzenia należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. 2

4 TCO'03 Congratulations! The display you have just purchased carries the TCO 03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment. Some of the features of the TCO 03 Display requirements: Ergonomics Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability. Energy Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment Electrical safety Emissions Electromagnetic fields Noise emissions Ecology The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants and polymers heavy metals such as cadmium, mercury and lead. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit velopment.com 3

5 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z monitora w pobliżu źródeł wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, basenu lub w wilgotnej piwnicy. Nie należy stawiać monitora na niestabilnym wózku, podeście lub stole. Jeśli monitor spadnie na ziemię, może spowodować obrażenia osób lub ulec poważnym uszkodzeniom. Należy korzystać z wózków lub podestów zalecanych przez producenta bądź sprzedawanych z monitorem. Jeśli monitor jest mocowany do ściany lub półki, należy skorzystać z zestawu mocującego autoryzowanego przez producenta i użyć go zgodnie z instrukcją obsługi. Sloty i otwory w tylnej i dolnej ściance obudowy są otworami wentylacyjnymi. Aby zapewnić stabilne działanie monitora i zabezpieczyć go przed przegrzewaniem, należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane lub przykryte. Nie wolno kłaść monitora na łóżku, kanapie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nie wolno kłaść monitora w pobliżu kaloryfera lub grzejnika. Nie należy stawiać monitora na półce na książki lub szafce bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Monitor powinien być podłączany wyłącznie do źródła zasilania podanego na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien, jakie napięcie zasilania jest w twoim domu, skonsultuj się z dealerem lub zakładem energetycznym. Monitor jest wyposażony w trzybolcową wtyczkę z uziemieniem - wtyczkę z trzecim bolcem (uziemienie). Wtyczka ta będzie pasować jedynie do uziemionego gniazda. Jeśli gniazdo nie pozwala na korzystanie z trzybolcowej wtyczki, poproś elektryka o zainstalowanie odpowiedniego gniazda lub skorzystaj z adaptera aby odpowiednio uziemić urządzenie. Nie neguj bezpieczeństwa wynikającego ze stosowania wtyczki z uziemieniem. Odłącz urządzenie od gniazda w czasie burzy lub jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem wynikającym z przepięć. Nie przeciążaj list zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów w slot w obudowie monitora. Może to spowodować spięcie elementów, pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie rozlewaj płynów na monitor. Nie próbuj naprawiać monitora samodzielnie; otwieranie lub demontaż pokrywy może spowodować porażenie prądem lub inne zagrożenia. Powierz konserwację monitora wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora, należy stosować monitor wyłącznie z komputerami wyposażonymi w odpowiednie gniazda oznaczone pomiędzy V prądu zmiennego, min. 5A. Gniazdo ścienne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. 4

6 UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD Następujące symptomy dotyczą normalnego dziłałania monitora LCD. UWAGI Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej fazie działania monitora obraz może migotać. W celu wyeliminowania migotania należy wyłączyć przycisk zasilania i włączyć ponownie. Jasność obrazu może okazać się niejednolita w zależności od wzoru stosowanego pulpitu. Ekran LCD posiada 99,99% lub więcej aktywnych pikseli. Mogą pojawiać się skazy o wielkości 0,01% lub mniejsze, takie jak brakujący piksel lub piksel wyświetlany cały czas. Ze względu na cechy ekranu LCD po przełączeniu obrazu może pozostać powidok poprzedniego obrazu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku ekran będzie funkcjonował poprawnie po przełączeniu obrazu lub wyłączeniu monitora na kilka godzin. Gdy ekran zacznie wyświetlać czarny obraz lub będzie migał albo w ogóle nie będzie podświetlany należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym w celu wymiany części. Nie należy naprawiać ekranu samodzielnie! WEEE Informacje dla użytkowników dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej Taki symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt, po zakończeniu okresu użytkowania, powinien być usuwany oddzielnie od zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Prosimy uprzejmie pamiętać, że na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przekazywanie sprzętu elektronicznego do likwidacji w ośrodkach recyklingu, aby przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Każdy kraj w Unii Europejskiej powinien posiadać swe ośrodki zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. W celu uzyskania informacji o miejscach przekazywania odpadów do recyklingu należy skontaktować się miejscowymi ośrodkami gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo ze sprzedawcą, u którego sprzęt został zakupiony. 5

7 ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z MONITORA CECHY 48 cm (19 ) Monitor kolorowy LCD TFT 55.8 cm (22 ) Monitor kolorowy LCD TFT Wyraźny, czysty obraz w systemach Windows i MAC. Zalecana Rozdzielczość: 1440 X 60 Hz (19 ) Zalecana Rozdzielczość: 1680 X 60 Hz (22 ) ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Opakowanie produktu powinno zawierać: H-W22 H-W22S H-W19 H-W19D Monitor LCD Monitor LCD Monitor LCD Monitor LCD Podręcznik Użytkownika Przewód zasilania Kabel D-SUB Kabel DVI Kabel audio Podstawa Skrócony Przewodnik Podręcznik Użytkownika Przewód zasilania Kabel D-SUB Kabel audio Podstawa Skrócony Przewodnik Podręcznik Użytkownika Przewód zasilania Kabel D-SUB Kabel audio Podstawa Skrócony Przewodnik Podręcznik Użytkownika Przewód zasilania Kabel D-SUB Kabel DVI Kabel audio Podstawa Skrócony Przewodnik 6

8 INSTALACJA PODSTAWKA OBROTOWA Instalacja Demontaż Źródło zasilania:: Rysunek 1 Instalacja i demontaż podstawki obrotowej 1. Upewnij się, że przewód zasilania odpowiada rodzajowi zasilania w stosowanemu w twoim kraju. 2. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania monitora LCD, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do 3-stykowego wyjścia zasilania prądu zmiennego. W zależności od typu dostarczonego z monitorem przewodu zasilającego, można go podłączyć do naściennego gniazdka elektrycznego lub do gniazda zasilania komputera PC. UWAGI Z urządzeniem tym można używać certyfikowany przewód zasilający. Podczas doboru przewodu należy wziąć pod uwagę odpowiednie państwowe przepisy dotyczące instalacji i/lub przepisy dotyczące sprzętu. Należy użyć certyfikowany przewód zasilający nie gorszy niż zwykły przewód elastyczny z polichlorku winylu, zgodny z normą IEC (oznaczenie H05VV-F 3G 0,75mm 2 lub H05VVH2-F2 3G 0,75mm 2 ). Alternatywnie można użyć przewód elastyczny z gumy syntetycznej, zgodnie z normą IEC (oznaczenie H05RR-F 3G 0,75mm 2 ). 7

9 PRZYCISKI STEROWANIA I ZŁĄCZA Podłączenie kabli Podłączenie kabla D-SUB: Podłącz jeden koniec kabla D-SUB do gniazda VGA Port (Port VGA) monitora LCD, a drugi koniec do portu VGA komputera i dokręć dwie śruby na złączu kabla. Podłączenie przewodu zasilającego: Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego. Podłączenie kabla DVI (DVI dla H-W22 / H-W19D): Podłącz 24-pinowe złącze kabla DVI do złącza z tyłu monitora, a drugie złącze podłącz do portu DVI komputera. Podłączenie Kabel audio: Podłącz kabel audio pomiędzy wejściem audio monitora a wyjściem audio komputera (port oznaczony kolorem zielonym). Ostrzeżenie: Jeśli gniazdo zasilania nie jest uziemione (z trzema kołkami) należy zainstalować właściwy adapter uziemienia (niedostarczony). Rysunek 2 Podłączanie przewodów 1. Gniazdo zasilania prądu zmiennego 2. Wejście audio komputera 3. Port DVI (dla H-W22/ H-W19D) 4. Port VGA 8

10 REGULACJA KĄTA NACHYLENIA MONITORA Aby uzyskać najlepsze wrażenie obrazu, należy spojrzeć na całą powierzchnię ekranu, a następnie ustawić kąt nachylenia monitora według potrzeb. Przytrzymaj podstawkę, aby nie przewrócić monitora podczas zmiany kąta nachylenia. Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie -5 do 20. UWAGI Rysunek 3 Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta nachylenia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD. Uważaj, aby nie przygnieść palców lub rąk podczas zmiany kąta nachylenia monitora. 9

11 INSTRUKCJA OBSŁUGI OGÓLNE INSTRUKCJE Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Pozostałe przyciski sterowania znajdują się na przedniej ściance monitora (patrz rysunek 4). Korzystając z tych przycisków można zmienić ustawienia obrazu w zależności od potrzeb. Przewód zasilania powinien być podłączony. Podłącz przewód video monitora do karty graficznej komputera. Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia monitora. Zaświeci się wskaźnik zasilania. Rysunek 4 Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 1. Przycisk Auto Adjust Przycisk zasilania / Wskaznik zasilania Menu 10

12 PRZEDNI PANEL STEROWANIA Przycisk AUTO /zakończenie OSD 1. Naciśnij przycisk, aby automatycznie wyregulować pozycję obrazu i wydajność. Zaleca się naciśnięcie tego przycisku przy pierwszym użyciu monitora lub przy każdej zmianie rozdzielczości i/lub częstotliwości odświeżania sygnału wejściowego. 2. Przy aktywnym menu OSD, przycisk ten działa jako przycisk zakończenia. Przycisk zmniejszenia 1. Naciśnij, aby wybrać włączenie lub wyłączenie funkcji wyciszenia. 2. Po wyświetleniu paska głośności, naciśnij w celu obniżenia głośności. 3. Po uaktywnieniu menu OSD, naciśnij w celu przestawienia wybranego elementu w lewo. 4. Po uaktywnieniu podmenu OSD, naciśnij, aby zmniejszyć regulowaną wartość wybranego elementu. Przełącznik zasilania (Wskaźnik LED) 1. Włączanie lub wyłączanie monitora. 2. Wskazuje tryb działania monitora: zielone światło oznacza tryb normalnego działania, a pomarańczowe tryb oszczędzania energii. Przycisk zwiększenia 1. Naciśnij, aby uaktywnić pasek głośności. 2. Po wyświetleniu paska głośności, naciśnij w celu zwiększenia głośności. 3. Po uaktywnieniu menu OSD, naciśnij w celu przestawienia wybranego elementu w prawo. 4. Po uaktywnieniu podmenu OSD, naciśnij, aby zwiększyć regulowaną wartość wybranego elementu. MENU / Enter Uaktywnienie menu OSD lub potwierdzenie regulacji funkcji. Funkcja blokady OSD: Aby zablokować OSD, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, gdy monitor jest wyłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia monitora. Aby odblokować OSD naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, gdy monitor jest wyłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia monitora. 11

13 UWAGI Nie instaluj monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub przewody wentylacyjne. Nie wystawiaj monitora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wibracje i wstrząsy mechaniczne. Zachowaj oryginalne opakowanie, ponieważ może przydać się przy przewożeniu monitora. Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa należy zapakować monitor w taki sposób, w jaki został zapakowany fabrycznie. Aby zachować oryginalny wygląd monitora, należy od czasu do czasu oczyścić go przy pomocy miękkiej szmatki. Uporczywe plamy można usunąć przy pomocy szmatki lekko zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie wolno stosować silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę. Zawsze przed czyszczeniem należy odłączać monitor od zasilania. JAK ZMIENIAĆ USTAWIENIA 1. Naciśnij, aby uaktywnić okno OSD (Rysunek 5).. 2. Naciśnij lub w celu nawigacji pomiędzy funkcjami. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij w celu uaktywnienia jej. Jeśli wybrana funkcja posiada podmenu, ponownie naciśnij albo w celu nawigacji pomiędzy funkcjami podmenu. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij w celu jej uaktywnienia. 3. Naciśnij lub, aby zmienić ustawienia wybranej funkcji. 4. Aby opuścić ustawienia, wybierz. W celu regulacji dowolnej, innej funkcji, powtórz czynności 2-3. Rysunek 5 Menu OSD 12

14 REGULACJA OBRAZU Opis ikon funkcji OSD Element ikona menu głównego Element podmenu Opis Jasność Wybór opcji Jasność w menu OSD. Kontrast Wybór opcji Kontrast w menu OSD. Pozycja pozioma Wybór opcji Pozycja pozioma w menu OSD. Pozycja pionowa Wybór opcji Pozycja pionowa w menu OSD. Ostrość Wybór funkcji Ostrość w celu regulacji ostrości wyświetlania. Przezroczysto ść OSD Faza Zegar Temperatura barwowa srgb Użytkownika Automatyczny kolor Wybór opcji Przezroczystość OSD w menu OSD w celu dopasowania przezroczystości okna OSD. Wybór opcji Faza w menu OSD w celu modyfikacji zniekształcenia sygnału video. Wybór opcji Zegar w menu OSD w celu modyfikacji zniekształcenia sygnału video. Wybór opcji 9300 w części temperatury barwowej. Wybór opcji 6500 w części temperatury barwowej. Wybór opcji 5400 w części temperatury barwowej. Wybór opcji srgb w części temperatury barwowej. Wybór opcji UŻYTKOWNIKA w części temperatury barwowej. Wybór opcji AUTOMATYCZNE KOLORY w części temperatury barwowej. 13

15 Element Pozycja pozioma OSD Pozycja pionowa OSD ikona menu głównego Element podmenu Opis Regulacja poziomej pozycji OSD. Regulacja pionowej pozycji OSD. Tekst/Grafika Ustawienie trybu Tekst/Grafika. Narzędzia Przywróć Język Informacje DDC/CI 16:9 / 4:3 Tak Nie Pokazuje informacje dotyczące głównego obrazu i obrazów pomocniczych. Włączenie/wyłączenie obsługi DDC/CI. Wybierać szeroki albo wzorzec układ graficzny. Reset menu do wartości domyślnych. Nie wykonanie funkcji reset, powrót do menu głównego. Ustawienie języka OSD. Auto. Wybor sygn. we. D-SUB DVI * Automatyczna regulacja Wybór sygnału wejścia ze źródła analogowego. Wybór sygnału wejścia ze źródła cyfrowego. Automatyczna regulacja obrazu do ustawień domyślnych. Wyjście Tak Nie Wybierz Tak w celu opuszczenia menu. Wybierz Nie, aby pozostać w menu. * DVI dla H-W22 / H-W19D 14

16 PLUG AND PLAY FUNKCJA PLUG & PLAY DDC2B Monitor posiada funkcję VESA DDC2B zgodnie ze standardem VESA DDC STANDARD. Umożliwia ona monitorowi przekazywanie do systemu informacji o swoich danych identyfikacyjnych, i w zależności od poziomu zastosowanej funkcji DDC przekazywanie dodatkowych informacji o możliwościach ekranu. DDC2B jest dwukierunkowym kanałem danych opartym o protokół I²C. System może żądać informacji EDID poprzez kanał DDC2B. MONITOR TEN MOŻE SPRAWIAĆ WRAŻENIE WYŁĄCZONEGO, JEŚLI SYGNAŁ WEJŚCIOWY VIDEO NIE JEST ODBIERANY PRZEZ MONITOR. ABY MONITOR TEN DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, KONIECZNY JEST SYGNAŁ WEJŚCIOWY VIDEO. Monitor ten spełnia wymogi standardu Green Monitor, ustanowionego przez Video Electronics Standards Association (VESA) I oraz Szwedzkiej Konfederacji Pracowników (NUTEK). Standardy te zostały ustanowione w celu oszczędzania energii elektrycznej poprzez redukcję poboru mocy, gdy monitor nie odbiera sygnału video. Jeśli monitor nie odbiera sygnału video przez pewien okres, monitor automatycznie wyłącza się. Ogranicza to wewnętrzny pobór mocy monitora. Gdy sygnał video zostaje przywrócony, monitor zostaje włączony, a obraz jest automatycznie odtwarzany. Funkcja ta w działaniu przypomina "wygaszacze ekranu", jednak w tym przypadku monitor jest całkowicie wyłączany. Obraz jest przywracany po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury lub myszy. 15

17 SERWIS TECHNICZNY (FAQ) Problem i pytanie Wskaźnik zasilania nie świeci się Brak funkcji Plug & Play Obraz jest niewyraźny Obraz skacze lub faluje Wskaźnik zasilania jest Pomarańczowy lecz nie ma obrazu Brak jednego z kolorów podstawowych (CZERWIENI, ZIELENI lub NIEBIESKIEGO) Pozycja lub wymiary obrazu są nieprawidłowe. Kolory są błędnie wyświetlane (Zielony) Słaba jasność lub kontrast Możliwe rozwiązanie *Sprawdź, czy przycisk zasilania jest w pozycji ON *Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony *Sprawdź, czy komputer PC jest zgodnyze standardem Plug & Play. *Sprawdź, czy karta graficzna jest zgodna ze standardem Plug & Play. *Sprawdź, czy któryś bolec złącza D-15 przewodu video nie jest zgięty. *Wyreguluj ustawienia kontrastu i jasności obrazu. * Przesuń urządzenia elektryczne mogące powodować zakłócenia elektryczne. *Przycisk zasilania komputera powinien być w pozycji ON. *Karta graficzna powinna być dokładnie wciśnięta w slot. *Upewnij się, czy przewód video monitora jest prawidłowo podłączony do komputera. *Sprawdź przewód video monitora i upewnij się, że żaden z bolców nie jest zgięty. *Sprawdź przewód video monitora i upewnij się, że żaden z bolców złącza nie jest zgięty. *Naciśnij przycisk w celu automatycznej regulacji pozycji obrazu i wydajności. *Wyreguluj poziom barw RGB lub wybierz inną temperaturę kolorów. *Przy obniżeniu jasności ekranu przy dłuższym używaniu monitora i pogorszeniu działania monitora należy go dostarczyć do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. 16

18 KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE PRZEWÓD NIE PODŁĄCZONY : 1. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Jeśli złącze jest obluzowane, dokręć śruby złącza. 2. Sprawdź, czy nie są uszkodzone szpilki złącza kabla sygnałowego. SYGNAŁ WEJŚCIOWY NIEPRAWIDŁOWY Komputer został ustawiony na niewłaściwy tryb wyświetlania. Ustaw komputer na tryb wyświetlania podany w następującej tabeli. 17

19 ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA H-W19 / H-W19D H-W22 / H-W22S Charakterystyki elektryczne Rozmiar ekranu 48cm 55.8cm Format pikseli Analogowy Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa 24kHz 83kHz 50Hz 75Hz 24kHz 83kHz 50Hz 75Hz Cyfrowy Częstotliwość pozioma 24kHz 83kHz 24kHz 83kHz Częstotliwość pionowa 50Hz 75Hz 50Hz 75Hz Zasilanie Zużycie energii 100~240VAC, 47~63Hz 42W (Zał) 2W (uśpienie) 1W (Wył) 100~240VAC, 47~63Hz 48W (Zał) 2W (uśpienie) 1W (Wył) Audio 1W 2W Charakterystyki fizyczne Wymiary (W) x (H) x (D) mm 505.8x404.6x210.6 mm masa (N. W.) 3.9kg 4.9kg Kąt nachylenia -5 ~ 20 * DVI dla H-W22 / H-W19D 18

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

SERWIS TECHNICZNY (FAQ) --------------------------------------------------- 13-14 KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE ------------------ 15

SERWIS TECHNICZNY (FAQ) --------------------------------------------------- 13-14 KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE ------------------ 15 SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA ------------------------------------------- 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA --------------------------------------------- 2 UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD-----------------------------

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

SERWIS TECHNICZNY (FAQ) KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

SERWIS TECHNICZNY (FAQ) KOMUNIKAT BŁĘDU I MOŻLIWE ROZWIĄZANIE SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA ------------------------------------------- 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA --------------------------------------------- 2 UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD-----------------------------

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności Firma BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu. Kabel jest uszkodzony lub porwany.

Monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu. Kabel jest uszkodzony lub porwany. Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD...2 Montaż na ścianie...3 Czynność 1 - Złożenie podstawy...3 Czynność 2 - Zamontowanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Informacja FCC ------------------------------------------------------------------------- 3 Informacja CE ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności...2. Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3. Rozpoczęcie używania...

Środki ostrożności...2. Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3. Rozpoczęcie używania... Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz LCD serii L. Podręcznik użytkownika

Wyświetlacz LCD serii L. Podręcznik użytkownika Wyświetlacz LCD serii L Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA ------------------------------------ 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ------------------------------------------- 2-3 SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Prestigio P391 Instrukcja obsługi

Prestigio P391 Instrukcja obsługi Prestigio P391 Instrukcja obsługi 1. WAŻNE INFORMACJE UWAGA: WYSTAWIANIE MONITORA NA DZIAŁANIE PŁYNÓW LUB WILGOCI GROZI POŻAREM. W MONITORZE WYSTĘPUJE PRĄD ELEKTRYCZNY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE WOLNO

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5 Spis Treści Ostrzeżenia...2 Zawartość opakowania...3 Instrukcje instalacyjne...3 Montaż monitora...3 Ponowne pakowanie monitora...4 Ustawianie kąta oglądania...4 Podłączanie urządzeń...5 Włączanie zasilania...5

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Środki ostrożności... 2 Dostosowanie monitora Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów... 17

Spis treści Środki ostrożności... 2 Dostosowanie monitora Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów... 17 Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części i elementów sterowania...5

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę:

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę: Spis treści Uwagi wstępne... 2 Uwaga... 2 Instalacja... 2 Ostrzeżenie odnośnie podłączenia zasilania... 2 Konserwacja... 3 Transport... 3 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD... 4 Montaż na ścianie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych z tyłu monitora.

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych z tyłu monitora. Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Dane te mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

UWAGA: Dane te mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania monitora należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Należy zachować ją, aby móc się do niej odwołać w przyszłości. UWAGA: Dane te mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę:

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę: Spis treści Uwagi wstępne...2 Uwaga...2 Instalacja...2 Ostrzeżenie odnośnie podłączenia zasilania...2 Konserwacja...3 Transport...4 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD...4 Montaż na ścianie...5 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL2M2HPDWH Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 25m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W

Bardziej szczegółowo

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Instrukcja obsługi DS-55204 Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, 4K2K/60Hz to rozwiązanie do przedłużania do 60 m spełniające najwyższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED

42 TFT LCD MONITOR VMC-42LED QUICK MANUAL Instrukcja instalacji i obsługi 42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED KEY BUTTON Główne przyciski funkcyjne OSD Key Function Włączanie oraz wyłączanie OSD Wybieranie źródła wejścia oraz poruszanie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4.

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD MS 1565T/1765T SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. Dane techniczne 7 Oœwiadczenie o zak³óceniach radiowych Na podstawie paragrafu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa Wprowadzenie Główne informacje Cechy Zawartość opakowania. 5 2.

SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa Wprowadzenie Główne informacje Cechy Zawartość opakowania. 5 2. SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa. 2 1. Wprowadzenie..... 4 1.1 Główne informacje....4 1.2 Cechy... 4 1.3 Zawartość opakowania. 5 2. Instalacja monitora....5 2.1 Podstawowa instalacja...6 2.2 System montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dell D2215H/D2215HC. Nr modelu: D2215H/D2215HC Nr RMN: D2215Hc/D2215HCc

Instrukcja obsługi. Dell D2215H/D2215HC. Nr modelu: D2215H/D2215HC Nr RMN: D2215Hc/D2215HCc Instrukcja obsługi Dell D2215H/D2215HC Nr modelu: D2215H/D2215HC Nr RMN: D2215Hc/D2215HCc SPIS TREŚCI DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...4 UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Należy użyć przewód zasilający odpowiedni dla napięcia w lokalnej sieci zasilającej.

Należy użyć przewód zasilający odpowiedni dla napięcia w lokalnej sieci zasilającej. Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z wymogami FCC w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych dla urządzenia klasy B

Deklaracja zgodności z wymogami FCC w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych dla urządzenia klasy B HP222 HSG 1095 Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instalacja Ustawienia/regulacja Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora...

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora... Wykaz wyposażenia Środki ostrożności...2 Zawartość opakowania...2 Instrukcje instalowania...3 Składanie monitora...3 Odłączanie monitora...3 Regulacja kąta widzenia...3 Łączenie urządzeń...3 Włączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17 z szybą antyrefleksyjną Instrukcja obsługi Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną Dziękujemy za wybór naszego monitora. Proszę sprawdź, czy wszystkie akcesoria są w komplecie, gdy będziesz otwierać opakowanie. Zanim podłączysz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z wymogami FCC w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych dla urządzenia klasy B

Deklaracja zgodności z wymogami FCC w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych dla urządzenia klasy B HA191 HSG1097 Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa Wprowadzenie Główne informacje Cechy Zawartość opakowania. 5 2.

SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa Wprowadzenie Główne informacje Cechy Zawartość opakowania. 5 2. SPIS TREŚCI Środki bezpieczeństwa. 2 1. Wprowadzenie..... 4 1.1 Główne informacje....4 1.2 Cechy... 4 1.3 Zawartość opakowania. 5 2. Instalacja monitora....6 2.1 Podstawowa instalacja...6 2.2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Instalacyjne. Kolorowy Monitor LCD

Instrukcje Instalacyjne. Kolorowy Monitor LCD Przed użyciem Instalacja Ustawienie/Regulacja Rozwiązywanie problemów Instrukcje Instalacyjne Kolorowy Monitor LCD SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA W niniejszych instrukcjach zastosowano poniższe symbole bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

TeleViewer TELEVIEWER. Inmstrukcja obsługi. Wersja 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Inmstrukcja obsługi. Wersja 1.0 TELEVIEWER Inmstrukcja obsługi Wersja 1.0 Podziękowania Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Trust. Życzymy Państwu wielu godzin wspaniałej zabawy. Przed korzystaniem z produktu proszę dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika

Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD [Położenie tekstu ostrzeżenia] Przykład podstawy z regulacją wysokości Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika Podręcznik instalacji (ten

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'.

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'. Obsługa monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell E170S/E190S Flat Panel Używanie panela przedniego Używanie menu OSD Ustawianie maksymalnej rozdzielczości Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Federal Communications Commission (FCC) Statement

Federal Communications Commission (FCC) Statement Federal Communications Commission (FCC) Statement Monitor spełnia wymogi klasy B. Monitor może mieć wpływ na odbiór i działanie odbiorników radiowo-telewizyjnych znajdujących się w pobliżu. Jeśli pojawią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Akwarium Opti-V Single

Akwarium Opti-V Single Akwarium Opti-V Akwarium Opti-V Single DE WAŻNE: Proszę starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania! Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowali

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy Q2 Q4 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo