Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) , fax. (81) Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Celem Priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza i ) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacji, organizowanie doradztwa i szkoleń ułatwiających podwyŝszanie lub zdobywanie nowych kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a takŝe zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału korzystających z nich osób. Z moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać równieŝ dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach Priorytetu wspierane będzie równieŝ tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo rozwojowymi czy uczelniami, prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. Przewiduje się równieŝ dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Lp Numer Umowy Data podpisania Beneficjent Wartość projektu 1 POKL / Miasto Dęblin Koszt na 1 Tytuł projektu uczestnika 2 958,57 Komputerowy ekspert - podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim Okres Okres Obszar realizacji Rodzaj wsparcia Grupa docelowa Partner realizacji OD realizacji DO POKL / Puławska Szkoła WyŜsza ,41 Profesjonalne kadry POKL / Lubelska Fundacja Rozwoju , ,89 Powiat rycki Powiat puławski Powiat puławski Klucz do sukcesu Szkolenie informatyczne, szkolenie językowe (j. angielski), podstawy prawa pracy, doradztwo zawodowe. Szkolenia: informatyka w biznesie, public relations w biznesie, zarządzanie projektami. Szkolenia: Zarządzanie finansowe i controlling finansowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami EFS, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Rachunkowość menedŝerska, Zarządzanie sprzedaŝą, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w produkcji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Autoprezentacja, współpraca z mediami i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy, Komunikacja dla menedŝerów, Budowanie zespołu, Radzenie sobie ze stresem, negocjacje, Techniki wywierania wpływu na innych, Inteligencja emocjonalna dla menedŝerów, Public relations, Zastosowanie technik inform. w marketingu i reklamie, Sztuka mówienia i przekonywania, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie. w tym: mikro b) w i, c) w duŝych. Ogółem: 70 a) 20 b) 40 c) 10 w tym: mikro Ogółem: 120 a) 100 b) 20 c) 70 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 10 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 208 a) 10 b) 50 c) 106 d) 42 e) 40 f) 62

2 4 POKL / POKL / POKL / POKL / Lechaa Consulting Sp. z o.o. PODKARPACKI KLUB BIZNESU Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO , , , , , POKL / SEKA S.A POKL / Altkom Akademia SA , , ,82 Warsztat moŝliwości LUBELSKA AKADEMIA DYWERSYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH LUBELSZCZYZNA BEZ GRANIC LUBELSCY ZAWODOWCY Mikro i Mała Firma w sieci Internet Informatyczna Lubelszczyzna wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji IT kadr regionalnej gospodarki Szkolenia: zarządzanie sprzedaŝą, zarządzanie personelem, nowoczesne zarządzanie. Indywidualne doradztwo szkoleniowe w miejscu pracy. Szkolenie: wózki widłowe, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, spawacze metoda TIG, operator Ŝurawi samojezdnych, operator Ŝurawi przenośnych, operator podestów ruchomych, operator dźwigów budowlanych, operator wciągników i wciągarek. Szkolenie Negocjajcje i handel międzynarodowy. Szkolenie Język angielski dla handlowca". Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Szkolenia: tworzenie i administrowanie stron www, grafiki komputerowej oraz promocji i e-marketingu. Szkolenia: administracja systemem operacyjnym, usługi sieciowe, Sieciowość i bezpieczeństwo, Implementacja i administracja Windows Small Business Server, Instalacja i konfiguracja stacji roboczej Windows 7. w tym: mikro Ogółem: 300 a) 100 b) 100 c) 100 d) 50 e) 50 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 20 d) 60 Ogółem: 80 a) 5 b) 15 c) 20 d) 40 e) 5 f) 25 w tym: mikro Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 25 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 55 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro Ogółem: 84 a) 50 b) 34 c) 50 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 34 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro d) w tym zatrudnieni w duŝych e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa, g) DuŜe przedsiębiorstwa. Ogółem: 300 a) 20 b) 100 c) 130 d) 50 e) 20 f) 50 g) 10

3 10 POKL / Insytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o. 11 POKL / Unizeto Technologies S.A. 12 POKL / Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" , , ,83 13 POKL / Infor PL S.A POKL / ŁUKSJA Sp. z o.o POKL / POKL / BIALCON Barbara Chwesiuk Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ,9 Wizjonerzy , , , , , ,22 Administrator sieci informatycznych - zawód z przysością Szkolenie ogólne: "Kosztorysowanie w praktyce", "AutoCAD projektowanie - I poziom", "AutoCAD projektowanie - II poziom", "ArchiCAD projektowanie" Szkolenia informatyczne. Akademia kreatywnych kobiet Szkolenia kluczem do sukcesu twojej firmy Szkolenia - drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieŝy ekskluzywnej Przysość szyta na miarę Powiat łukowski Łuków-miasto Powiat bialski Gmina Biała Podlaska Kompetentni Szkolenia: Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, Informatyka w biznesie, Marketing i sprzedaŝ, Elementy prawa pracy i prawa podatkowego, Radzenie sobie ze stresem, Zarządzanie czasem, Budowanie pewności siebie, Negocjacje, konflikty i ich rozwiązywanie. Szkolenia: EXCEL zaawansowany, AUTOCAD, Kosztorysant budowlany, Obsługa programów graficznych PHOTOSHOP I ILLUSTRATOR. Szkolenia z zakresu krawiectwa. Szkolenia: Komunikacja w grupie i radzenie sobie ze zmianami, szkolenie menedŝerskie. w tym: mikro d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w duŝych f) Mikroprzedsiębiorstwa, g) Małe i średnie przedsiębiorstwa, h) DuŜe przedsiębiorstwa. Ogółem: 160 a) 64 b) 56 c) 40 d) 32 e) 48 Ogółem: 80 a) 30 b) 20 c) 20 d) 10 e) 50 f) 30 Ogółem: 240 a) 60 b) 80 c) 60 d) 30 e) 10 f) 30 g) 50 h) 10 w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 180 mikro a) 20 b) 88 c) 72 d) 54 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 36 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: b) w tym osoby niepełnosprawne, c) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: Szkolenia: Współpraca z hurtownikami, Współpraca z klientem detalicznym, Prawo handlowe i umowy handlowe, b) w tym osoby Marketing w sieci, niepełnosprawne, Komputerowy pakiet c) Małe i średnie graficzny. przedsiębiorstwa. Szkolenia: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Organizacja pracy, Ewidencja a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 176 a) 176 b) 120 c) 1 Ogółem: 17 a) 17 b) 17 c) 1 Ogółem: 100 a) 100 b) 20 Andrzej Stawiszyński tel fax

4 17 POKL / POKL / POKL / POKL / "TOMRAD" Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. Euro-Forum Marek Gudków 21 POKL / F5 Konsulting Sp. z o.o. 22 POKL / EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza , , ,56 Akademia Budowlana - projekt szkoleń dla mikro i firm ,3 PROfesjonalna obsługa klienta , , ,52 Standaryzacja procesów zarządzania projektami w lubelskich Komunikacja bez granic Szkolenia dla lubelskich mikro i przedsiębiorstw z zakresu Microsoft Windows Serwer Solutions Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie - profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branŝy budowlanej czasu pracy, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Skuteczna sprzedaŝ z elementami negocjacji, Obsługa programu Corel, Kadry i Płace z Symfonią, Księgowość i finanse, Skuteczne zarządzanie personelem, Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy, Logistyka, Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, Technologie produkcyjne przyjazne środowisku. Szkolenie: Operatorzy cięŝkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych, Rusztowania budowlanomontaŝowe. Szkolenia: Podstawowe zasady obsługi klienta, Wizerunek pracownika profesjonalisty, Komunikacja, Profesjonalna obsługa biura, RóŜnice między strategicznymi a pozostałymi klientami, Techniki sprzedaŝowe i negocjacyjne konieczne w obsłudze klienta. Doradztwo zawodowe, Zarządzania projektami wg standardu PRINCE2, Zarządządzania projektami wg standardu PMI, Microsoft Office Project 2010 jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, Zarządzanie usługami informatycznymi wg standardu ITIL V3 Foundation, Technologia Intel vpro do zarządzania komputerami. Szkolenia językowe, szkolenie: Etykieta w biznesie". Szkolenia z zakresu infrastruktury serwerowej. Szkolenia z technik stawiania ścian działowych k-g, wykończeń ścian i sufitów, technik kładzenia tynków ozdobnych. mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w duŝych f) w tym zatrudnieni w administracji publicznej, g) Mikroprzedsiębiorstwa, h) Małe i średnie przedsiębiorstwa, i) DuŜe przedsiębiorstwa. w tym: mikro. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. c) 13 d) 30 e) 22 f) 15 g) 25 h) 8 i) 1 Ogółem: 360: a) 120 b) 240 Ogółem: 50 a) 30 b) 20 c) 20 d) 4 Ogółem: 160 a) 15 b) 51 c) 62 d) 32 e) 33 f) 47 w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 300 mikro a) 20 b) 140 c) 140 d) 40 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 40 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 175 mikro a) 60 b) 40 c) 75 d) 85 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 15 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. a) w mikro b) w. Ogółem: 104 a) 60 b) 44

5 23 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Włodzimierz Styk i s-ka Spółka Jawna Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Trinity Management Sp. z o.o. Centrum Euroedukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , , , , , , , ,2 28 POKL / Bednarex ,6 Manager systemu informacji przestrzennej Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy Szkolenia GIS - tematyczne Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat bialski, Powiat m. Biała Podlaska "Ucz się skutecznie - ratuj bezpiecznie. Wsparcie rozwoju zawodowego słuŝb medycznych w województwie lubelskim" Instruktorka fitness - zawód z pasją WSEI kuźnią kadr nowoczesnej gospodarki na Lubelszczyźnie Szkolenia doskonalące prace w poszczególnych procesach bibliotecznych. Kurs języka angielskiego. Warsztaty z zakresu komunikacji z pacjentem. Szkolenia z zakresu konikopuncji, odbarczania odmy pręŝnej i wykonywania dostępów doszpikowych. Szkolenia z zakresu resuscytacji krąŝeniowo - oddechowej. Poradnictwo zawodowe. w tym: mikro przedsiebiorstwach, d) w tym zatrudnieni w duŝych. Ogółem: 200 a) 20 b) 60 c) 60 d) 60 Ogółem: 45 Ogółem: Szkolenia instruktor fitness. Ogółem: Własna działalność gospodarcza szansą na rozwój Powiat m. Chełm Powiat chełmski 29 POKL / Puławska Szkoła WyŜsza ,5 Akademia kompetencji POKL / Fundacja Inicjatyw MenedŜerskich 31 POKL / Inwenta Sp. z o.o. 32 POKL / "Koncertowa" Zofia Wójcik Jerzy Wójcik S.C , , , ,6 Akademia Policyjna Profesjonalna Ocena Pracownika Lubelska Akademia Gastronomii Powiat puławski Szkolenia: Podstawy zarządzania, Finanse dla niefinasistów, Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Specjalista. ds. rachunkowości, Specjalista ds. projektów międzynarodowych, Informatyka (Word, Excel, Power Point, Internet), J. angielski biznesowy. Kurs: Agroturystyka od A do Z, Profesjonalna opieka nad osobą starszą i dzieckiem. Ogółem: 90 Ogółem: 90 Indywidualne poradnictwo zawodowe. Szkolenia: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami. Ogółem: 120 Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania, Specjalista ds. zarządzania finansami i zamówień publicznych, Specjalista Audytor Ogółem: 300 wewnętrzny, Trener-Couch, administracji publicznej. Warsztaty kariery zawodowej i komunikacji interpersonalnej. Szkolenia: Diagnoza kompetencji pracowniczych, Skuteczny moderator i asesor, Certyfikacja DISC Ogółem: 72 EVERYTHING UP, Coaching. Szkolenie: Kucharz potraw regionalnych, Event Ogółem: 100 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu "CHEŁMIANIE. ORG" Pokrówka, ul. Gminna Chełm Cech Rzemiosł SpoŜywczych

6 33 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Creator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Regionalna Izba Gospodarcza Lubelskie Stowarzyszenie Edukacyjne Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych FIRMA KONSTAT Witold Borowski Agencja Turystyczna ETNA 44 POKL / SEKA S.A. 45 POKL / POKL / Nowe Horyzonty Świat Sukcesu Jolanta Poźniak Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego civis COOL spółka cywilna Tomasz Krawczyk, Kinga Krawczyk Chełm Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" B. Kociuk UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu ,3 Kreatywni na rynku pracy , , , menadŝer. Doradztwo zawodowe. Szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej, Pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowości, Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej. mikro. Ogółem: 150 a) 50 b) 30 c) 5 d) 15 Akademia grafiki www ,3 edycja Szkolenia komputerowe. Ogółem: 100 "Od podstaw do Szkolenia z zakresu 6 194,7 samodzielnego księgowego" ksiegowości. druga edycja Ogółem: Startuj w rozwój Szkolenia: obsługa klienta i pasaŝera z jęz. angielskim. Ogółem: 70 Kurs specjalistyczny leczenie ran. Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i Samodzielne i profesjonalne interpretacji zapisów EKG. kadry medyczne XXI w. Kurs resuscytacji krąŝeniowo Ogółem: oddechowej. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty. Audytor energetyczny w budownictwie Akademia Krajoznawstwa - od , Bieszczad po Góry Świętokrzyskie Profesjonalny pracownik sekretariatu Wspólny krok w profesjonalizm Nowa szansa nowe perspektywy Powiat chełmski Bezpiecznie usunę azbest , , Kadry i Płace Profesjonalny i kompetentny sanitariusz szpitalny Pracownik na miarę potrzeb Powiat m. Biała Podlaska, Powiat Bialski Powiat włodawski, Powiat Radzyński, Powiat Parczewski ul. Rynek Lublin Szkolenia z zakresu branŝy budowlanej. Ogółem: 96 Organizacja szkoleń z zakresu znajomości danego obszaru Ogółem: 80 turystycznego. Zajęcia wyrównawcze z podstaw obsługi komputera, Ogółem: 100 warsztaty komputerowe. Szkolenie motywacyjno - aktywizujace, szkolenie Ogółem: 70 zawodowe, język angielski. Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE. Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej. Specjalista ds. reklamy z prawem jazdy kat. B. Pracownik firmy budowlanej z prawem jazdy kat. C+E. Ogółem: 120 Kierowca z uprawnieniami do przewozu osób i mienia. Instruktor nauki jazdy. Kobieta taksówkarz z prawem jazdy kat. B i elementami samoobrony. Szkolenie z zakresu usuwania azbestu. Szkolenie: Przygotowanie wniosków finansowanych ze środków Ogółem: 250 UE i innych na usuwanie azbestu. Szkolenie z kadr i płac. Warsztaty z kadr i płac. Warsztaty komputerowe z Ogółem: 90 programu "Płatnik". Kurs kwalifikacyjny sanitariusz szpitalny. Doradztwo zawodowe, szkolenie: kierowca samochodu cięŝarowego - prawo jazdy kat. C. Ogółem: 120 w tym: mikro przedsiebiorstwach, a) 25 b) 30 c) 5 d) 15 Fundacja Inicjatyw MenedŜerskich I Armii WP 5/ Lublin

7 47 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / AXON TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lubelska Izba Rzemieślnicza ,6 Fundacja Centrum Rozwoju ,2 Lokalnego Centrum Edukacji British School Zbigniew Misiura Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" 52 POKL / OXIGO MOMORA Sp.j , , ,94 Polska Fundacja Ośrodków 53 POKL / Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland 311,68 z siedzibą w Lublinie 54 POKL / Fundacja Aktywności Obywatelskiej Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach Kucharz doskonały Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Rozwój zawodowy osób pracujących II Centrum nowoczesnych technologii - II edycja Teczka kompetencji lektora wobec rosnących wymagań lubelskiego rynku Poradnictwo zawodowe. Modułowy Program Nauczania Technik Rachunkowości. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. przedsiebiorstwach, d) w tym osoby z terenów wiejskich. w tym: mikro przedsiebiorstwach,. Ogółem: 75 a) 30 b) 22 c) 23 Szkolenia z zakresu branŝy gastronomicznej. Ogółem: 120 Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach PROW. Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach Ogółem: 500 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie zawodowe: przedstawiciel handlowy, pracownik działu obsługi ruchu pasaŝerskiego na lotnisku, specjalista handlu w sieci internetowej (e-commerce), księgowy. Ogółem: 112 Szkolenie z branŝowego j. angielskiego. Szkolenie z obsługi branŝowego oprogramowania. Warsztaty z aktywizacji zawodowej Szkolenia informatyczne. Ogółem: Kursy językowe. Ogółem: 80 LOTNISKOWIEC WIEDZY - SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WyŜsze kwalifikacje szansą dla Ciebie POKL / FUNDACJA "WSPARCIE" Teraz Ja POKL / Centrum Usług Marketingowo , Postaw na jakość - szkolenia HACCP Doradztwo zawodowe. Kurs - praktyczny trening interpersonalny komunikacyjny. Szkolenia zawodowe: Operator/ka wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej, Kierowca kat. D kwalifikacja wstępna na przewóz osób, Profesjonalna obsługa klientów, Kierowca operator/ka wózków jezdniowych napędzanych, Agent/ka ds. obsługi pasaŝerów, Organizator/ka usług cateringowych, Instalator/ka alternatywnych źródeł zasilania (np. solarów), Recepcjonista/ka informator/ka, Kasjer/ka walutowo-otówkowy z modułem języka angielskiego. Ogółem: 240 Szkolenia: Word i Excel Advanced. Szkolenie specjalistyczne Grafika Ogółem: 90 komputerowa. Wsparcie psychologiczne. Doradztwo. Księgowość wraz z obsługą komputera i Internetu oraz szkolenia językowe. Kadry z Ogółem: 232 obsługą komputera i Internetu. Spawanie. Wózki widłowe. Szkolenia zawodowe "Specjalista ds. wdraŝania Ogółem: 120 Stowarzyszenie Innowacyjne Lubelskie ul. Chopina Lublin Rada OPZZ województwa lubelskiego ul. Lwowska Lublin

8 57 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Szkoleniowych "iknow.pl" Michał Czelej Stowarzyszenie na rzecz edukacji w budownictwie EKOEDBUD Lubelskie Centrum Consultingu sp.z o.o. Fundacja Rozwoju Edukacji Zawodowej "Educo" Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX , , systemu Haccp, GMP, GHP". Szkolenia zawodowe "Auditor systemu Haccp". Zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia komputerowe. Szkolenia: Blacharz budowlany, ABC przedsiębiorcy, Dekarz, Poszukiwane zawody i w tym: Uprawnienia SEP do 1 kv, Ogółem: 70 uprawnienia na lubelskim Monter izolacji budowalnych - a) 70 rynku budowlanym mikro. docieplacz budynków, Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych. Grafika w praktyce - profesjonalne szkolenia dla Szkolenia informatyczne Ogółem: 176 pracowników go Mój styl Profesjonalny kurs spawacza Nowe KWALIFIKACJE - Twoją szansą zatrudnienia Powiat rycki, Powiat puławski, Powiat łukowski 62 POKL / KRA Sp. z. o. o Lubelskie Kwiaciarki POKL / FUDA Agnieszka Laskowska 64 POKL / Euro Info Group Sp. z o. o , , POKL / Gmina Końskowola POKL / Euro-Forum Marek Gudków Sztuka specjalizacji Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie Nasza szansa na sukces zawodowy - program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego Kapitał Profesjonalnych Kwalifikacji , Powiat lubelski. Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Kosmetolog., Powiat puławski, Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Szkolenia: Profesjonalny sekretariat, Moje studio graficzne, Zaawansowany Gmina Kazimierz Dolny, administrator sieci Gmina Końskowola, informatycznych, Biuro Gmina Kurów, rachunkowo-księgowe, Gmina Markuszów, Gmina Nałęczów, Gmina Puławy, Gmina Wąwolnica, Specjalista ds. funduszy UE, Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa, Praca z klientem. Gmina śyrzyn Szkolenie: Projektowanie i administrowanie stron www, Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE, Ksiegowość w tym: Ogółem: 48 mikro a) 20 b) 10 przedsiębiorestwach. Szkolenia zawodowe z zakresu spawania. Doradztwo zawodowe. Ogółem: 96 Szkolenie Specjalista personalno - księgowy z obsługą komputera". Ogółem: 90 Poradnictwo zawodowe. w tym: mikro Ogółem: 120 Indywidualne poradnictwo a) 70 przedsiębiorestwach, zawodowe. Szkolenia z b) 30 zakresu florystyki. c) 10 d) 10 d) w tym zatrudnieni w duŝych przedsiebiorstwach. Trening interpersonalny. Szkolenia profilowane: specjalista ds. finansów i rachunkowości, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. Ogółem: 120 handlu i eksportu, specjalista ds. zarządzania projektami. Doradztwo zawodowe. Szkolenia: Akademia profesjonalnej asystentki(ta)/sekretarki(tarza) Ogółem: 300 oraz Akademia skutecznego sprzedawcy. Ogółem: 90 Ogółem: 240

9 67 POKL / Consultant POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A DGA Human Capital Management Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. CENTRUM SZKOLENIA SILVER Andrzej Folusz , , Szkolenia zawodowe w powiecie włodawskim Akademia rozwoju zawodowego , Powiat włodawski Powiat m. Biała Podlaska, Powiat bialski, Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat włodawski Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna AKADEMIA TRENERA. Kompleksowy program szkoleń dla osób pracujących PROfesjonalny handlowiec Nowa szansa nowe perspektywy komputerowa, Obsługa biura: kadry i płace, przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne, Business English, Profilaktyka i promocja zdrowia dla 45+, Zajęcia indywidualne dla 45+, Induwidualne doradztwo zawodowe. Szkolenie: Techniki uczenia sie dla 45+. Kurs: Spawacz, Monter klimatyzacji. Ogółem: 96 Warsztaty aktywizujące, trening motywacyjny, warsztaty samopoznania, komunikacja interpersonalna, umiejętność zarządzania czasem oraz metody radzenia sobie ze stresem. Szkolenie Prawo jazdy kat. C, Szkolenie Księgowość od podstaw do zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem komputera. Ogółem: 100 Szkolenie Kadry i płace z wykorzystaniem komputera". Profesjonalny przedstawiciel handlowy. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedaŝowych. Specjalista ds. projektów UE. MakijaŜ, wizaŝ. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik biurowy z obsługą komputera. Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna, kurs pierwszej pomocy, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy. Moduły szkoleniowe: Wstęp do trenowania, rola i umiejętności trenerskie, Komunikacja interpersonalna, Wystąpienia publiczne i badanie potrzeb szkoleniowych, Pisanie programów szkoleniowych, Proces grupowy, Przebieg zajęć, proces nauczania, ćwiczenia, Sytuacje trudne, Zakończenie szkolenia, Radzenie sobie ze stresem, Sampling. Szkolenia: Profesjonalny handlowiec, Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, Techniki relaksacji - promocja zdrowego trybu/stylu Ŝycia, techniki sprzedaŝy, Ergonomia na stanowisku pracy - wykład grupowy, Księgowość i podatki, Zastosowanie komputerów w zarządzaniu procesem sprzedaŝy, Strategie marketingowe, Komunikacja. w tym: mikro. Ogółem: 100 a) 70 b) 30 Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Pracownik biurowy Ogółem: 120

10 73 POKL / POKL / POKL / POKL / Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna NST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Auto&Aero Technologies sp. z o.o. Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski 77 POKL / Agencja Rozwoju Roztocza , Turystyka - pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia z zakresu turystyki Cenny pracownik , , Naprawiam samochody benzyna + gaz Nowe kwalifikacje- najlepsza inwestycja WyŜsze kompetencje - szansą na wyŝsze pensje!, Powiat chełmski, Miasto Chełm, Powiat krasnostawski, Powiat hrubieszowski, Powiat włodawski Powiat tomaszowski z prawem jazdy kat. B /osoby niepełnosprawne/, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C+E, Przedsiębiorczość branŝy budowlanej prawo jazdy kat. B+E, Operator koparko ładowarki, Kobieta kierowca zawodowy kat. B z obsługą kasy fiskalnej, Kobieta kierowca zawodowy kat. C+E, Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Przedstawiciel handlowy, Mobilna fryzjerka. Kurs językowy. Zajęcia informatyczne. Warsztaty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Kursy językowe. Kursy: Obsługa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, Grafika komputerowa - zastosowania w turystyce, Marketing usług turystycznych, Współpraca w zakresie tworzenia regionalnych produktów turystycznych, Księgowość i ubezpieczenia w turystyce, Ogółem: 120 Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce, Kuchnia regionalna jako element promocji regionu, Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów. Treningi komunikacyjne. Warsztaty wyjazdowe. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny, Nabycie Ogółem: 100 umiejętności z zakresu twórczego myślenia. Radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka zdrowia. Szkolenia z zakresu motoryzacji. Ogółem: 120 Indywidualne doradztwo zawodowe oraz budowa IPD. Szkolenie komputerowe. Szkolenia zawodowe: Specjalista ds. rozliczeń Ogółem: 100 finansowych, Specjalista/ka księgowo - finansowy. Spotkanie z dietetykiem/czką. Warsztaty interpersonalne. Szkolenie "Rachunkowość z modułem komputerowym". Kurs podwyŝszający kwalifikacje prawo jazdy kierowcy z kat. B na D. Szkolenie dla osób zatrudnionych w charakterze plastyka, pracownika kwiaciarni, osoby zajmującej się wystrojem wnętrz itp. - "Florystyka", Szkolenie podwyŝszające i nadające a) w tym osoby z terenów a) 10 wiejskich.

11 78 POKL / ESPRO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 79 POKL / Altkom Akademia S.A. 80 POKL / Melting Pot - Piotr Kossowski Dobry zawód - pewna praca POKL / ROVIKO Roman Złotek POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój 011,44 " Biuro Doradcze PLUS - Andrzej Pryzowicz Ośrodek Szkolena Kierowców "Kulka" Zdzisław, Urszula, Monika, Maciej Kulka Lubelska Izba Rzemieślnicza , ,08 Kariera Project Managera: certyfikowane szkolenia PRINCE2 dla pracowników Regionu Lubelskiego BRANśA TURYSTYCZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ BEZ GRANIC! Szkolenia zawodowe szansą na lepsze jutro, Powiat janowski, Powiat kraśnicki, Powiat lubartowski, Powiat świdnicki, Powiat opolski Powiat lubelski Powiat m. Lublin BLISKO LOTNISKO ,56 Profesjonalna Eksploatacja Budynków Nowoczesne kompetencje transportowe Nowe kwalifikacje - szkolenia personelu słuŝby zdrowia nowe kwalifikacje zawodowe Kelner/barman z modułem j. angielskiego. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny. Nabycie umiejętności z zakresu twórczego myślenia. Radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka Ogółem: 100 a) w tym osoby z terenów zdrowia. Kurs Profesjonalny a) 60 wiejskich. Office Manager z jęz. angielskim. Kurs Grafik komputerowy w praktyce. Kurs Księgowość firm. Kurs Profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Szkolenia: Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy UE, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami budowalanymi i przemysłowymi, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami w III sektorze (NGO). niebezpiecznych. Kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej. Kurs prawa jazdy kat D. w tym: mikro przedsiębiorestwach, d) w tym zatrudnieni w duŝych przedsiebiorstwach. Ogółem: 360 a) 20 b) 80 c) 120 d) 140 Szkolenia: recepcjonista/ka, barman/ka, kelner/ka, język angielski, szkolenia informatyczne, interpersonalne. Coaching - cykl indywidualnych rozmów. Ogółem: 100 Szkolenie z zakresu: księgowość i oprogramowanie księgowe, specjalista ds. kadr i płac, operator koparko - Ogółem: 90 ładowarki, prawo jazdy "kat. C" i "C+E". Treningi psychologiczno - motywacyjne, które poprawią umiejętność pozyskiwania nowej wiedzy, radzenia sobie Ogółem: 200 ze stresem i wypalaniem zawodowym. Szkolenia z zakresu budownictwa, warsztaty terenowe (wycena napraw i Ogółem: 120 remontów, bezpieczeństwo nieruchomości). mikro Kurs prawa jazdy kat C. Kurs ADR uprawniający do transportu materiałów Szkolenie informatyczne: Informatyczne systemy obsługi i ewidencji w słuŝbie d) w tym zatrudnieni w duŝych e) w tym osoby z terenów wiejskich. Ogółem: 150 a) 30 b) 40 c) 40 d) 40 e) 100 Ogółem: 120 Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju ul. Jagielońska 2D

12 86 POKL / Miasto Dęblin POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Agencja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Sp. z o.o. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego Universus Sławomir Nadłonek , , , , , , ,58 Wykorzystaj swoją szansę! (cz.ii) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych My teŝ jesteśmy potrzebnikształcenie ustawiczne osób po 50 roku zycia Krople nowego w morzu starego Powiat rycki Powiat puławski Rozwój w dobie zmian Certyfikaty kompetencji kluczowych dla 50-latków aktywnych zawodowo zdrowia, Obsługa klienta w słuŝbie zdrowia, Ochrona danych osobowych w słuŝbie zdrowia. Szkolenie informatyczne, Prawo jazdy, Grafik komputerowy, Webdesigner, Administrator serwerami SUSE Linux, j. angielski M40 informatyce, Kompetencje społeczne. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Lublin Ogółem: 200 Szkolenia: "Kadry i płace", "Specjalista ds. Profesjonalnej obsługi klienta", "Rachunkowość i finanse", "Opracowanie wniosków i rozliczeń projektów europejskich", "Doskonalenie umiejętności językowych warunkiem rozwoju pracownika, firmy, regionu", "Wykorzystanie komputera i tech. inform. w realizacji zadań zawodowych". Ogółem: 100 Szkolenia: Zarządzanie sprzedaŝą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wykorzystanie komputera w kadrach i płacach, Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym: Prowadzenie księgowości i rachunkowości metodą ogółem: 112 mikro komputerową, Zastosowanie a) 50 b) w i technik informatycznych w b) 50 produkcji, Prowadzenie c) 12 c) w duŝych ewidencji pracowniczej,. Zastosowanie technik informatycznych w marketingu i reklamie. Dwa warsztaty wyjazdowe, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie, Sztuka mówienia i przekonywania. Komunikacja interpersonalna. Szkolenie językowe - j. angielski. Wykorzystanie technologii informacyjnych. Szkolenia specjalistyczne: zarządzanie czasem, zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy, techniki Ogółem: 200 sprzedaŝy, techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, profesjonalna obsługa klienta, marketing, księgowość i rachunkowość, system jakości. Szkolenia językowe. Szkolenia komputerowe. w tym: mikro b) w i c) w duŝych. Ogółem: 120 a) 35 b) 55 c) 30

13 92 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" Fundacja Rozwoju Fundacja Rozwoju Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Fundacja Rozwoju Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologi Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , , , , POKL / Creator Sp. z o.o , , , , , , , , ,73 Drewno-szkolenie branŝy budowlanej sektora drzewnego Powiat zamojski Powiat tomaszowski Powiat biłgorajski Szkolenie dla kadry menadŝerskiej - Zarządzanie przedsiębiorstwem i wdraŝanie nowoczesnych technologii. w tym: mikro b) w i Ogółem: 110 a) 30 b) 90 Jeszcze cię Szkolenie komputerowe. przysość Twój rozwój twoją szansą - szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy Profesjonalny pracownik ochrony "Nowe umiejętności-nowe moŝliwości" Naprawiamy samochody XXI wieku Jak budować relacje z otoczeniem - szkolenia z komunikacji w organizacjach Powiat parczewski Powiat łukowski Powiat m. Lublin Powiat lubelski Powiat m. Chełm Powiat Lublin Moduł I - Warsztaty aktywizujące z zakresu rozwoju zawodowego, w tym: radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia. mikro Moduł II - Jęz. Angielski z b) zatrudnieni w modułem obsługi komputera i Internetu. Profesjonalna c) zatrudnieni w obsługa komputera z elementami grafiki d) zatrudnieni w duŝych komputerowej z jęz.. angielskim. Jęz. angielski - dla Ogółem: 160 średniozaawansowanych. Szkolenia specjalistyczne. Szkolenie komputerowe. Szkolenie językowe - j. angielski. Trening psychologiczny. Seminarium Ogółem: 64 na temat specyfiki i potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy. Szkolenia językowe - j. angielski. Szkolenie specjalistyczne z zakresu uzyskania licencji I i II stopnia pracownik ochrony. w tym: b) zatrudnieni w. Ogółem: 48 Powiaty: chełmski, Szkolenia z obsługi krasnostawski, zamojski, komputera. Pracownik tomaszowski, księgowo - finansowy. Języki Ogółem: 120 hrubieszowski obce. Prawo jazdy kat."b", Miasto Chełm, "C+E", "D" + język angielski. Miasto Zamość Powiat lubelski Powiat bialski Alternatywy POKL / Creator Sp. Z.O.O ,9 Kreatywni POKL / Fundacja Q POKL / POKL / "EWA" Sp. Cywilna Jacek Samonek i Mariola Kosmowska ul. Lubelska Fundacja Rozwoju , , , ,13 Księgowość dla Nowe kwalifikacje-nową szansą Powiat chełmski Akademia Rozwoju Zawodowego dla Osób Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu ul. Browarna Zwierzyniec Szkolenia z zakresu mechaniki Ogółem: 110 pojazdów. Szkolenie z komunikacji w organizacjach. Szkolenia z zakresu nowych technologii (obsł. biurowych programów komputerowych, internetu, multimediów i urządzeń biurowych). Szkolenia zawodowe: grafika, mała gastronomia, księgowość. Ogółem: 45 w tym: mikro Ogółem: 126 b) zatrudnieni w i. Szkolenia zawodowe - księgowość Kursy: księgowość w tym: komputerowa, język angielski, fryzjerstwo-wizaŝ, pielęgnacja Ogółem: 180 i stylizacja paznokci, masaŝu i b) zatrudnieni w odnowy biologicznej.. Warsztaty aktywizujące. Szkolenia: kadry i płace, Ogółem: 144 a) 14

14 105 POKL / NST Sp. z o.o , ,43 powyŝej 50 roku Ŝycia Nie jest za późno-aktywni na rynku pracu Powiat włodawski Powiat chełmski Powiat m. Chełm Powiat lubartowski, Fundusze unijne w mojej 106 POKL / Fundacja Q ,2 pracy - szkolenia dla osób Powiat łęczyński, Powiat świdnicki Fundacja Aktywności 4 638, POKL / Doświadczenie w cenie Obywatelskiej Fundacja Aktywności 108 POKL / ,5 Doświadczenie w cenie II Obywatelskiej 109 POKL / POKL / POKL / POKL / Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j. Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 113 POKL / Fundacja Inicjatyw Lokalnych 114 POKL / Fundacja Inicjatyw Lokalnych 115 POKL / , , , , ,92 INFO-PRACA E-społeczeństwo ,66 Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach ,15 Lider w handlu-szansa na sukces zawodowy ,1 Kompetencje na 50 z plusem ,66 Kształcenie kluczem do sukcesu 2 081, Nowa Wykwalifikowany pracownik atutem. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników Powiat puławski 116 POKL / Consultor Sp. z o.o ,11 Aktywny ochroniarz POKL / Consultor Sp. z o.o ,42 Wszystko przed nami POKL / Fundacja Rozwoju 9 150,55 dla Powiat bialski osób powyŝej 50 roku Ŝycia Powiat m. Biała Podlaska 119 POKL / POKL / POKL / Fundacja Aktywności Obywatelskiej Fundacja Aktywności Obywatelskiej Starostwo Powiatowe we Włodawie POKL / Powiat Krasnostawski POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky , , , , , ,16 Koordynator - skuteczny lider II Koordynator -skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Spoleczeństwo wiedzy- droga rozwoju kluczowych kwalifikacji w powiecie Powiat włodawski włodawskim księgowość, doradztwo, języki. Szkolenia językowe, obsługa komputera, prawo jazdy kat. C i C+E, operator równiarek. Wykłady, warsztaty o tematyce UE +, obsługa komputera. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia komputerowe, językowe, administracyjno - biurowe. Szkolenia językowe i informatyczne. Warsztaty, szkolenia negocjacyjno - handlowe. Szkolenia językowe, komputerowe, komunikacji interpersonalnej. Szkolenia techniczne (obsługa maszyn itp.). Szkolenia z zakresu obsługi komputera i języków obcych. Kursy techniczne (obsługa maszyn, spawanie itp.). mikro b) zatrudnieni w c) zatrudnieni. w tym: mikro b) w i c) w duŝych d) pracownicy w gorszym połoŝeniu. b) 130 Ogółem: 72 a) 10 b) 40 c) 12 d) 10 Ogółem: 90 Ogółem: 45 Ogółem: 120 Ogółem: 156 w tym zatrudnieni: a) w i b) w duŝych. Ogółem: 256 a) 56 b) 200 Ogółem: 72 Ogółem: 120 Ogółem: 144 w tym: a) w i przedsiebiorstwach, duŝych. Ogółem: 119 a) 45 b) 74 Szkolenia zawodowe (ochrona Ogółem: 45 osób i mienia). Szkolenia komputerowe, Ogółem: 80 językowe, księgowe. Szkolenia komputerowe. Ogółem: 36 Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia: fundusze strukturalne, biurowe, komputerowe, językowe. Szkolenia językowe, Wzmocnienie potencjału kadr w powiecie krasnostawskim Powiat krasnostawski administracyjne, informatyczne. Ogółem: 180 Ogółem: 90 Ogółem: 110 Ogółem: 198 Z komputerem za pan brat Powiat kraśnicki Szkolenia komputerowe. Ogółem: 45

15 124 POKL / POKL / POKL / POKL / Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna WYG International Sp. z o.o. Lubelska Szkola Biznesu Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju KUL Lubelski Ośrodek Samopomocy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o , , , ,2 128 POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. 133 POKL / Gmina Mircze , , , , , , , ,8 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości , , ,1 Nowe kwalifikacje na nowe czasy - rozwój kompetencji pracowników 50+ Skuteczny menedŝer sprzedaŝy Szkolenia komputerowe. Ogółem: Proaktywni Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie Kształcenie ustawiczne szansą na awans Otwieram Oczy na EFS Ochroń swoją przysość. Szkolenia z zakresu ochrony osób i mienia Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu Teraz my - aktywni 50-latkowie e-obywatel. Program szkoleń dla mieszkańców powiatu Szkolenia marketing/zarządzanie, językowe. Warsztaty motywacyjno - integracyjne, szkolenia komputerowe i o tematyce unijnej. Szkolenia kadrowe, księgowe, komputerowe Szkolenia językowe, IT. Powiaty: parczewski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki Szkolenia z zakresu projektów EFS. Szkolenia z zakresu ochrony fizycznej. Szkolenia językowe i zawodowe. Szkolenia i warsztaty językowe i komputerowe Powiat hrubieszowski Szkolenia informatyczne. w tym: mikro Ogółem: 120 b) zatrudnieni w i a) 10 b) 90 c) 20. w tym: mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 72. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 144 Ogółem: 100 mikro Ogółem: 210 b) zatrudnieni w i a) 40 b) 150 c) 20 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 40 przedsiębi orstwach, mikro Ogółem: 210 b) zatrudnieni w i a) 120 b) 60 c) 30 Ogółem: 48 PUP w Krasnymstawie ul. Mostowa Krasnystaw

16 134 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO Fundacja PAN o. Lublin "Nauka i Rozwój " Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski , , POKL / Prymus Sp. z o.o POKL / POKL / POKL / Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Stowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego Mazowiecka Grupa Szkoleniowo - Doradcza Kajetan Kisielewski , , , , , , , , , ,11 hrubieszowskigo Panorama Sukcesu Akademia profesjonalnego asystenta 50+ Zyskać na rynku pracy - program szkoleń z zakresu finansów dla Lubelska Akademia Kompetencji Doświadczenie i wiedzawzmocnienie potencjału kadr medycznych Powiaty zamojski, chełmski, kraśnicki, tomaszowski, hrubieszowski Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów Nowe umiejętności- większe moŝliwości Nowymi drogami ku szerszym horyzontom Równość poprzez komunikację - kursy języka migowego mikro b) zatrudnieni w i Szkolenia z zakresu księgowości, kadr i płac, ABC przedsiębiorczości, specjalista ds. Projektów Europejskich, mikro szkolenie komputerowe, b) zatrudnieni w i specjalista ds. Ogółem: 140 ubezpieczeniowo - finansowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrator baz danych, agroturystyka. Zajęcia z zakresu materiału: bankowość, księgowość, biznes. Szkolenia analityka finansowa, doradca finansowy, specjalista ds. Controlingu, obsługa klienta. Szkolenia ECDL, szkolenie językowe, grupowe warsztaty psychologiczno - doradcze. Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, szkolenie komputerowe, szkolenie z obsługi systemów przeznaczonych dla placówek słuŝb zdrowia, kurs języka migowego, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia z zakresu opieki zdrowotnej Szkolenia komputerowe Szkolenia z zakresu budownictwa, drogownictwa, turystyki. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 80 Ogółem: 72 a) 12 b) 40 c) 20 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 90 mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w duŝych mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 Ogółem: 105 Ogółem: 140 a) 35 b) 75 c) 30 Ogółem: Kurs języka migowego. Ogółem: 45 Towarzystwo Współpracy Europejskiej ul. Jankowskiego Lublin Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju Aleje Racławickie 6/7d Lublin Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie ul. Stefana Batorego Chełm

17 143 POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce , , , , , , Biuro Podatkowe Mariusz 148 POKL / ,6 Goliński Zakład Elektronicznej , , POKL / Techniki Obliczeniowej "ZETO" 150 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Językó Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j , , Lokalna akademia aktywności Szkolenie informatyczne. Ogółem: 96 zawodowej Nowocześni, kreatywni, skuteczni Większe umiejętności-większe moŝliwości.szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego Szkolenie informatyczne. Ogółem: Zachowanie miejsc pracy w kryzysie - szkolenia dla osób pracujących w Województwie Lubelskim 609,8 Nowe kwalifikacje - kurs sanitariusza szpitalnego II edycja 3 990, , ,43 Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce ,06 Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j ,09 Nowoczesny księgowy małej firmy Centrum nowoczesnych technologii Szkolenia komputerowe, językowe, e-learningowe. Jezyk angielski, rozwój handlu i turystyki lokalnej, rozwój kompetencji zawodowych, prawo pracy, Fundusze UE i zarządzanie projektami, negocjacje w sprzedaŝy produktów i usług. Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzanie sobą w czasie, podziałem zadań. a) samozatrudnieni b) zatrudnieni w mikro Ogółem: 240 Ogółem: Szkolenia z zakresu finansów Zajęcia informatyczne. Ogółem: 84 Szkolenie- rozwój- awans Nowe umiejętności-większe moŝliwości Akademia skutecznego handlowca Nowe kwalifikacje dla pięćdziesięciolatków - kurs SANITARIUSZA SZPITALNEGO Powiaty: biłgorajski, janowski, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, Powiat m. Zamość Zawodowo-Bezstresowo Szkolenia zawodowe (kucharz, florystyka, księgowość, kierowca wózków widłowych). Szkolenia językowe, interpersonalne, komputerowe. Szkolenia zawodowe (psychologia sprzedaŝy, negocjacje). Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 192 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 150 mikro Ogółem: 72 b) zatrudnieni w i a) 20 b) 40 c) 12 mikro b) zatrudnieni w i mikro Szkolenia zawodowe (radzenie b) zatrudnieni w i sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna). Ogółem: 72 a) 20 b) 40 c) 12 WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 64, Łódź

18 155 POKL / Euro English First 156 POKL / Stowarzyszenie B , ,2 157 POKL / ConsulTrix Krystyna Górak POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / , , ,58 Biłgorajska Agencja , ,97 Rozwoju Regionalnego S.A Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe PCTS Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czuby" Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne Centrum Kształcenia Kadr "Omega" Wydawnictwo WSPÓLNOTA Orzechowski Mateusz , , , , , , ,85 Cudze chwalicie Lubelskiego nie znacie Media Plus - szkolenia dla branŝy medialnej i reklamowej Nowoczesne zarządzanie dokumentacją w XXI wieku Na naukę nigdy za późno Pracuję-pomagam-rozumiemwsparcie rozwoju pracowników sektora socjalnego Bądź filarem swojej firmy, emerytura moŝe poczekać - szkolenia dla osób pracujących powyŝej 50 roku Ŝycia Akademia informatycznojęzykowa Powiat biłgorajski Powiat m. Lublin Gmina Lublin Cukiernicy dla Nowe wyzwania - nowe szanse Szkolenia zawodowe (potrawy regionalne, prezentacja produktów turystycznych). Szkolenia językowe, treningi komunikacyjne, wiedza o regionie, zjawiska społeczno gospodarcze, warsztaty kompetencji i wystąpień publicznych. Szkolenia zawodowe (zarządzanie wiedzą, systemy kancelaryjne). Szkolenia informatyczne. Szkolenia zawodowe (profilaktyka wypalenia zawodowego, podstawy prawa i integracji społecznej). Szkolenia informatyczne. Szkolenia informatyczne i językowe. Szkolenia zawodowe z cukiernictwa. mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i w tym: mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Szkolenia zawodowe (stosunki mikro interpersonalne, fotografia, b) zatrudnieni w i dziennikarstwo). ogółem: 92 a) 80 b) 12 Ogółem: 80 a) 25 b) 5 c) 30 Ogółem: 30 Ogółem: 144 Ogółem: 42 Ogółem: 28 Graf Marina s. c. ul. KręŜnicka Lublin Lubelska Izba Rzemieślnicza ul. Chopina Lublin

19 164 POKL / POKL / POKL / Zarząd Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" WyŜsza Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im.j.zamoyskiego z siedzibą w Zamościu , , POKL / Powiat Krasnostawski POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" Spółka Akcyjna WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu WYG International Sp. z o.o. 172 POKL / SANNORT Sp. z o.o , , , , , , , , , ,39 Zainwestuj w siebie Powiat m. Chełm Kompleksowy kurs-sanitariusz szpitalny dla osób powyŝej roku zycia ICT szansą rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu zamojskiego Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego Nowoczesny pracownik kadrowo - płacowy Wzrost kompetencji językowych pracowników PZL- Świdnik przepustką do międzynarodowego transferu wiedzy Audytor - zawód z przysością Powiat m. Zamość Szkolenia informatyczne i językowe. Kurs dla sanitariuszy szpitalnych. Szkolenia informatyczne i językowe. Powiat krasnostawski Gmina m. Krasnystaw, Szkolenia zawodowe Fajsławice, Gorzków, (pracownik administracji, Izbica, Krasnystaw, public-relations). Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica RóŜana, śółkiewka Powiat kraśnicki Powiat świdnicki Gmina Świdnik PO PIERWSZE SPRZEDAś - program budowania kompetencji sprzedaŝowych i przedsiębiorstw województwa lubelskiego Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy , Powiat krasnystawski Powiat kraśnicki Powiat lubartowski Powiat lubelski Powiat m. Lublin Powiat łęczyński Szkolenia zawodowe (prawo pracy, elementy BHP, ubezpieczenia społeczne). Szkolenia językowe. Szkolenia z zakresu: system zarzadzania jakością, system zarzadzania BHP, ocena ryzyka zawodowego, audytor energetyczny. Szkolenia zawodowe (szkolenia dot. kompetencji sprzedaŝy). Szkolenie dla kierowców wózków widłowych. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 90 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 140 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 30 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 Ogółem: 300 mikro b) zatrudnieni w Ogółem: 350 c) zatrudnieni w d) zatrudnieni w duŝych Ogółem : 96

20 173 POKL / Centrum Promocji Biznesu POKL / Powiat Parczewski 175 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j. Centrum Finansowo - Inwestycyjne "Partner" Marek Ciastoch Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" , , , , , , , , ,36 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ,91 Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji w Budownictwie "Ekoedbud" , , ,66 Wsparcie szkoleniowodoradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubelskiego. Powiat rycki Powiat puławski Edukacja po godzinach Powiat parczewski Kreatyny księgowy i finansista sukcesem firmy Nowe kwalifikacje - nowa jakość Profesjonalny kosztorysant - rozwój kompetencji kadr w branŝy budowlanej i architektonicznej Lubelskie słuŝby-europejskie standardy Szkolenia zawodowe (systemy zarządzania jakością). Szkolenia zawodowe (kurs na prawo jazdy, informatyczne). Szkolenia zawodowe (dot. spraw finansowo - księgowych). Szkolenia zawodowe (zarządzanie jakością). mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 255 Ogółem: 160 mikro Ogółem: 200 b) zatrudnieni w i a) 20 b) 80 c) 100 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 mikro Szkolenia zawodowe (branŝa b) zatrudnieni w i architektoniczna, budowlana). Szkolenia informatyczne i językowe. FLASH Szkolenia językowe. Wiedza po godzinach.finanse i inwestycje giełdowe. Zawód cieśla - połączenie tradycji i nowoczesności Powiat m. Lublin Gmina Lublin Szkolenia dot. branŝy finansowo-księgowej. Szkolenia z zakresu stolarki. Ogółem: 56 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 360 Ogółem: 240 mikro a) 20 b) zatrudnieni w i b) 50 c) 60 d) 110 mikro b) zatrudnieni w i mikro Ogółem: 30 b) zatrudnieni w i

LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/8.1.1/2008. Tytuł projektu

LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/8.1.1/2008. Tytuł projektu LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/8.1.1/2008 Lp. 1 Nazwa Wnioskodawcy /Adres/ Tytuł projektu Creator Sp. z o.o. Alternatywy 50+ Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Zestawienie wniosków, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w odpowiedzi na konkurs 1/POKL/6.2/2011 do dnia 05.05.2011 r. Lp. Nazwa podmiotu ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe LP. TYTUŁ PROJEKTU NAZWA PROJEKTODAWC Y DANE KONTAKTOWE ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ OKRES REALIZACJI PROJEKTU ADRESACI PROJEKTU I PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012 Załącznik do Uchwały Nr CXXI/2402/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 lipca 2012 r. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 5/POKL/9.4/2012

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Konkurs nr 3/6.1.1/2008 Lista rankingowa projektów spełniających minimum punktowe Kwota proponowana/p rzyznana.

Załącznik 1 Konkurs nr 3/6.1.1/2008 Lista rankingowa projektów spełniających minimum punktowe Kwota proponowana/p rzyznana. Lp 1. Nazwa Beneficjenta Płocku Załącznik 1 Konkurs nr 3/6.1.1/2008 Lista rankingowa projektów spełniających minimum punktowe Kwota Liczba Wnioskowana Tytuł projektu nr wniosku proponowana/p punktów kwota

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1.

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. L.p. Nr umowy/decyzji o dofinansowanie Data przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) Kurs obsługi kas fiskalnych Kurs operatora koparko-ładowarek Kurs operatora narzędzi udarowych Kurs

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Gołuchów +48 61 8486 243 Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Blizanów +48 61 8486 243 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z III posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z III posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 Załącznik do uchwały Nr CCXXX/4629/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z III posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI 1 Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Tytuł projektu Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Grupa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania spełniających minimum punktowe w ramach konkursu pilotażowego

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania spełniających minimum punktowe w ramach konkursu pilotażowego Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania spełniających minimum punktowe w ramach konkursu pilotażowego nr 1/POKL/8.1.1/2007 dla Poddziałania 8.1.1 Lp. Numer SIMIK Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

14. POKL.06.01.01-16-015/09 I/POKL/6.1.1/16/2009 OPTIMA s.c. Aktywne 45+ I/POKL/6.1.1/19/2009 I/POKL/6.1.1/20/2009 I/POKL/6.1.

14. POKL.06.01.01-16-015/09 I/POKL/6.1.1/16/2009 OPTIMA s.c. Aktywne 45+ I/POKL/6.1.1/19/2009 I/POKL/6.1.1/20/2009 I/POKL/6.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 Załącznik do Uchwały Nr CCIX/4268/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Z ciągnika na koparkę- nowy zawód dla rolnika. Transformacja kreuje rozwój- szkolenia wspomagające zmianę profilu firmy

Z ciągnika na koparkę- nowy zawód dla rolnika. Transformacja kreuje rozwój- szkolenia wspomagające zmianę profilu firmy Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr /8.1.2/10 Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.1.2/10

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Tytuł projektu Z@inwestuj w siebie Doskonaleni e zawodowe na miarę sukcesu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Baza miejsc praktyk oferowanych przez Wydział Ekonomiczny UMCS w 2016 r.

Baza miejsc praktyk oferowanych przez Wydział Ekonomiczny UMCS w 2016 r. Baza praktyk oferowanych przez Wydział Ekonomiczny UMCS w r. W okresie maj r. r. - kolorem niebieskim zaznaczono a już zajęte lub nieaktualnewg stanu na 1.06. r. NSTUCJI 1. Alior Bank S.A. 20-601 Lublin

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość dofinansowania

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość dofinansowania Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-008/15 w ramach Poddziałania 8.4.2Adaptacja do zmian Typ projektów A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

str. 1 SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL od 15 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. L p Tytuł Planowany

str. 1 SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL od 15 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. L p Tytuł Planowany SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL L p Tytuł projektu Nazwa projektodaw c y Okres realizacji projektu Dane kontaktowe Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia Planowany

Bardziej szczegółowo

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena. Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Akademia kierowcy dla ZSP nr 7 w Łodzi

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena. Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Akademia kierowcy dla ZSP nr 7 w Łodzi Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/9.2/11 L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2012r. realizował szkolenia w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań przebiegała w oparciu o środki

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo)

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo) Beneficjent AGROSALON Alicja Augustyn- Zielińska Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-10-20 Kobyla Góra 061 8486 243 Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-11-05 Wolsztyn 061 8486 243 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

01.08.2012-30.09.2013

01.08.2012-30.09.2013 Umowy podpisane na realizację Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Konkurs A1 (stan na dzień 30 sierpnia 2012 roku) lp Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie lubelskim. Kazimierz Stocki Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie lubelskim. Kazimierz Stocki Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie lubelskim Kazimierz Stocki Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 152 518 Stan bezrobotnych powyżej 50 roku życia na koniec września

Bardziej szczegółowo

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka ANALIZA OFERTY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH SPO RZL I REALIZOWANYCH W FORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2004 Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Adres Telefon Adres strony/email Agencja Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o.

Nazwa instytucji Adres Telefon Adres strony/email Agencja Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o. Agencje Zatrudnienia Agencje zatrudnienia to niepubliczne instytucje rynku pracy wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Zarządzanie projektami Certyfikat PMI ANGIELSKI - TWOIM BYĆ ALBO NIE BYĆ NA RYNKU PRACY Auditor Wewnętrzny HACCP Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Michał Janiszek Tel. 603 774 922

Michał Janiszek Tel. 603 774 922 Michał Janiszek Tel. 603 774 922 ul. Kryształowa 4/6, 20-582 Lublin michal.janiszek@inbmarketing.pl Portfolio trenerskie Michał Janiszek nałogowy aktywista. Uwielbia sytuacje w których może działać i dawać

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: lp. Tytuł Projektu Beneficjent Miejscowość 1 Dobra szkoła - lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji 22-04-2008 01.04.2008-30.04.2009 30-04-2008 01.04.2008-30.06.2009. EuroJęzyki.pl 12-05-2008 01.06.2008-31.05.2010

Okres realizacji 22-04-2008 01.04.2008-30.04.2009 30-04-2008 01.04.2008-30.06.2009. EuroJęzyki.pl 12-05-2008 01.06.2008-31.05.2010 Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (stan na dzień 6 stycznia 2009 roku): l.p Beneficjent Email Nazwa projektu Data

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2008 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2008 r. PLAN SZKOLEŃ NA. Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i kasy fiskalnej Planowana

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowania projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy europejskich

Oferta przygotowania projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy europejskich Oferta przygotowania projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy europejskich Spis treści: Zaproszenie do współpracy str. 3 Oferta usług doradczych Oferta usług doradczych i wykonawczych Etapy przygotowania

Bardziej szczegółowo

44 NR 4 (10) - 2007. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość. Lp.

44 NR 4 (10) - 2007. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość. Lp. 42 NR 4 (10) - 2007 BAROMETR REGIONALNY 43 44 NR 4 (10) - 2007 Lp. Organizator szkolenia 1. RZFSN NOT Zamość 2. RZFSN NOT Zamość 3. BWP WSZiA Zamość 4. BWP WSZiA Zamość 5. BWP WSZiA Zamość 6. BWP WSZiA

Bardziej szczegółowo

Komputer w pracy - rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem

Komputer w pracy - rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem Lista wniosków spełniających minimum punktowe dla Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.1."Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW AKTYWIZACYJNYCH dla osób do 29 roku życia (pozostających bez zatrudnienia, ale niezarejestrowanych jako bezrobotne w PUP/MUP)

LISTA PROJEKTÓW AKTYWIZACYJNYCH dla osób do 29 roku życia (pozostających bez zatrudnienia, ale niezarejestrowanych jako bezrobotne w PUP/MUP) LISTA PROJEKTÓW AKTYWIZACYJNYCH dla osób do 29 roku życia (pozostających bez zatrudnienia, ale niezarejestrowanych jako bezrobotne w PUP/MUP) w ramach Poddziałania 1.2.1 "Wsparcie osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczny UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 LUBLIN DZIAŁ/ STANOWISKO PRAKTYKI NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA/I NSTYTUCJI

Wydział Ekonomiczny UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 LUBLIN DZIAŁ/ STANOWISKO PRAKTYKI NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA/I NSTYTUCJI Baza praktyk oferowanych przez Wydział Ekonomiczny UMCS w r. W okresie maj r. grudzień r. - kolorem niebieskim zaznaczono a już zajęte lub nieaktualne wg stanu na 17.05. r. 1. Alior Bank S.A. 20-601 Lublin

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY CAZ/RP-550-4-4/13 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY LP. NAZWA SZKOLENIA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011

Lista rankingowa wniosków ocenianych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 Załącznik do uchwały Nr... Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia... Lp. Nr wniosku LSI nr KSI Wnioskodawca Adres Tytuł 1 KL/12969/11/8.1.2 2 KL/12911/11/8.1.2 3 KL/12914/11/8.1.2 4 KL/12965/11/8.1.2

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytetu VIII PO KL

Poddziałanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytetu VIII PO KL Zbiorcza lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY AKTUALNE NA DZIEŃ 25.10.2007 r.

OFERTY PRACY AKTUALNE NA DZIEŃ 25.10.2007 r. OFERTY PRACY AKTUALNE NA DZIEŃ 25.0.2007 r. Nazwa stanowiska pracy Menager zarządzający projektem - handlowiec Specjalista ds. sprzedaŝy stolarki okiennej i drzwiowej Specjalista ds. sprzedaŝy, zakupów

Bardziej szczegółowo