2 Postanowienia ogólne Rejestracja w serwisie Nadanie statusu Inwestora Ograniczenia z korzystania z serwisu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu..."

Transkrypt

1 Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie Postanowienia ogólne Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika portalu... 6 Nadanie statusu Pożyczkobiorcy... 7 Nadanie statusu Inwestora Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki Wynagrodzenie Operatora z tytułu świadczonych usług Ograniczenia z korzystania z serwisu Zmiany w Regulaminie Pytania i Reklamacje Odpowiedzialność Operatora Postanowienia końcowe... 11

2 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie Cesja wierzytelności - przeniesienie przez Inwestora przysługującej mu wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy na rzecz Operatora portalu w celu dokonania windykacji niespłaconej wierzytelności. Hasło Użytkownika portalu kombinacja liczb i cyfr o długości minimum 8 znaków, maksymalnie 20, gwarantująca wyłączność dostępu do Konta Użytkownika portalu. Znaczenie przy wpisywaniu hasła ma mała i duża litera. Indywidualne konto bankowe (ikb) indywidualny rachunek Użytkownika portalu, prowadzony w dowolnym banku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konto bankowe operatora nieoprocentowany rachunek bankowy należący do Future Net Sp. z o.o., wykorzystywany wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego przepływu środków pieniężnych pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Pożyczkobiorców oraz Inwestorów. Konto Użytkownika portalu wydzielona część serwisu, do której dostęp ma Użytkownik portalu po zalogowaniu przy użyciu własnego adresu i hasła. Osobą uprawnioną do dostępu do konta jest osoba, która dokonała pełnej rejestracji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Inwestor każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca i zameldowana na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca indywidualne konto bankowe, która zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl i dokonała czynności w celu nadania statusu Inwestora. Login adres owy Użytkownika portalu podany w procesie rejestracji. Monit przysyłane Pożyczkobiorcy przypomnienie o braku spłaty raty pożyczki w terminie zgodnym z harmonogramem spłaty. Monit może mieć formę wiadomości , SMS oraz listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Nominalny okres pożyczki liczba całkowitych miesięcy, na którą jest określona Oferta Pożyczkobiorcy. Obserwator każda osoba fizyczna, która dokonała pełnej rejestracji i zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl. Operator portalu dostarczyciel i administrator serwisu internetowego Pożycz.pl świadczącego usługi wspomagające zawieranie umów o udzielenie pożyczki między osobami fizycznymi. Operatorem jest firma Future Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wybieg 35, Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Stare Miasto VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości PLN (w pełni opłacony). W imieniu operatora działają pracownicy administratorzy serwisu. Oferta inwestorska odpowiedź Inwestorów na Ofertę Pożyczkobiorcy, której efektem jest złożenie dyspozycji przelewu z Portfela rozliczeniowego Inwestora na wirtualny rachunek rozliczeniowy Pożyczkobiorcy. Oferta Pożyczkobiorcy oferta złożona za pomocą serwisu Pożycz.pl wystosowana do Inwestorów. Płatność okresowa płatność obejmująca pojedynczą ratę pożyczki (kapitał pożyczki wraz z wynagrodzeniem dla Inwestorów). Strona 2 z 12

3 Portfel rozliczeniowy wirtualny rachunek rozliczeniowy przypisany Użytkownikowi portalu, który dokonał pełnej rejestracji na portalu Pożycz.pl. Nieoprocentowany rachunek w BRE Banku służy do wykonywania wszelkich operacji finansowych na portalu (związanych z udzielaniem i pobieraniem pożyczki). Pożycz forum wydzielone miejsce na stronie portalu Pożycz.pl służące do komunikacji Użytkowników portalu z innymi użytkownikami portalu oraz z operatorem serwisu. Pożyczkobiorca każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca i zameldowana na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca indywidualne konto bankowe, która zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl i dokonała czynności w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy. Pożycz.pl serwis internetowy umożliwiający korzystanie z udostępnionych w jego ramach usług. Dostęp do niego jest możliwy poprzez strony internetowe oraz Pseudonim indywidualna nazwa Użytkownika portalu na portalu Pożycz.pl. Na Pseudonim Użytkownika portalu mogą składać się zarówno litery, jak i cyfry. Minimalna długość pseudonimu to 3 znaki, maksymalna 32. Wielkość znaków nie ma znaczenia. Pseudonim nie może składać się z wyrazów ogólnie przyjętych za obraźliwe i wulgarne oraz nazw własnych, w tym nazw sugerujących przynależność do Operatora portalu. Pytanie kontrolne jest to pytanie, które zostanie zadane Użytkownikowi portalu przy wykonywaniu transakcji zbiorowych przy użyciu koszyka usług. Dotyczy informacji udzielonych w procesie rejestracji. Rating Pożyczkobiorcy jest to graficzny sposób przedstawienia danych uwzględniający takie informacje jak czas od pierwszego logowania oraz wysokość zwróconych zobowiązań wobec Inwestorów. Rating Pożyczkobiorcy pozwala na określenie maksymalnych kwot i okresu spłat pożyczki, na które mogą zostać zawierane Umowy pożyczki. Więcej informacji można znaleźć w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Regulamin niniejszy regulamin serwisu Pożycz.pl Rejestracja czynność wykonana w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl. Umowa Umowa Użytkownika portalu z Future Net Sp. z o.o., której przedmiotem jest korzystanie z usług serwisu Pożycz.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zawarcie Umowy następuje w momencie zakończenia rejestracji. Umowa pożyczki Umowa zawierana z wykorzystaniem serwisu Pożycz.pl pomiędzy Inwestorem a Pożyczkobiorcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik portalu Inwestor, Pożyczkobiorca lub Obserwator. Współczynnik promocyjny udzielona przez portal rekomendacja dla określonej grupy Użytkowników portalu. Strona 3 z 12

4 2 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu jest zapoznanie Użytkowników portalu Pożycz.pl z zasadami korzystania z udostępnionych w nim usług. 2. Serwis Pożycz.pl jest dostarczycielem usług dla zarejestrowanych Użytkowników portalu, a udostępnione przez niego funkcjonalności mają na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego z tytułu zawieranych za jego pośrednictwem Umów pożyczki. 3. Odpowiedzialność Operatora w zakresie świadczonych usług opisana jest w niniejszym Regulaminie. Do zasad zawartych w Regulaminie zastosowanie mają także zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w przypadkach nieuregulowanych kodeks cywilny. 4. Działania Użytkownika portalu na portalu Pożycz.pl mogą łączyć się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z udzielaniem pożyczki w ramach zawieranych Umów. Inwestor, akceptując postanowienia Regulaminu, oświadcza, że jest świadomy możliwości poniesienia straty i ewentualne roszczenia może kierować wyłącznie do osób, którym została udzielona pożyczka. 5. Korzystanie z serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika portalu oprogramowaniem Adobe Flash Player v.10 oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies i JavaScript. 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl 1. Usługi świadczone na portalu Pożycz.pl realizowane są tylko i wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, posiadających pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. 2. Usługi realizowane w serwisie są dostępne na stronach internetowych oraz jedynie dla Użytkowników portalu, którzy dokonali pełnej rejestracji. 3. Podstawową usługą świadczoną na portalu Pożycz.pl jest ułatwianie zawierania Umowy pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą a Inwestorami dzięki możliwości wystawiania Ofert Pożyczkobiorcy i składania Ofert inwestorskich. 4. Usługi towarzyszące, świadczone w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy: a. Weryfikacja Indywidualne konto bankowe (ikb) Dowód osobisty Numer telefonu BIG Miejsce zamieszkania b. Związane z tworzeniem Oferty Pożyczkobiorcy Pozycjonowanie oferty Wyróżnienie oferty Powiadomienie SMS Wydłużenie oferty c. Realizacja przelewów pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Użytkowników portalu d. Inne usługi Przypomnienie SMS Wysyłanie monitów do Pożyczkobiorcy Opis powyższych usług prezentuje Załącznik nr 2 Szczegółowy opis usług dla Pożyczkobiorcy i sposobu ich realizacji. 5. Usługi towarzyszące, świadczone w celu nadania statusu Inwestora: a. Weryfikacja Indywidualne konto bankowe (ikb) Numer telefonu b. Realizacja przelewów pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Użytkowników portalu Opis powyższych usług prezentuje Załącznik nr 3 Szczegółowy opis usług dla Inwestora i sposobu ich realizacji. Strona 4 z 12

5 6. Koszyk usług system zapamiętujący rodzaj złożonej przez Użytkownika portalu dyspozycji do wykonania zawartych w 3 usług. System pozwala na zbiorczą zapłatę za żądaną ilość usług pod warunkiem posiadania w Portfelu rozliczeniowym dostatecznej do pokrycia należności kwoty pieniężnej. 7. Usługi windykacyjne świadczy firma wskazana przez Operatora portalu. Załącznik nr 5 Warunki świadczenia usług windykacyjnych ; Załącznik nr 6 Wzór umowy cesji wierzytelności 8. W przypadku wystąpienia należności, zwłaszcza z tytułu zawieranych umów, których wysokość jest wyrażona w reszcie (tj. w kwocie po przecinku - w okresie), portal Pożycz.pl zaokrągla wielkości liczbowe do pełnych groszy. W przypadku gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku wynosi 6 i więcej, przyjmuje się zaokrąglenie do góry, w przypadku gdy wynosi 4 i mniej zaokrąglenie w dół. W przypadku gdy trzecią cyfrą po przecinku jest 5 stosuje się zasady normy IEE. 9. Warunkiem świadczenia usług na portalu jest pełna rejestracja Użytkownika portalu oraz zasilenie Portfela rozliczeniowego kwotą dostateczną do pokrycia kosztów danej usługi. 4 Rejestracja w serwisie Wstęp 1. [Warunki ogólne] Warunkiem korzystania z usług serwisu jest pełna rejestracja na portalu Pożycz.pl, składająca się z trzech etapów: początkowej rejestracji wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z Polityką prywatności, pierwszego logowania oraz uzupełnienia danych osobowych. Wystawienie Oferty Pożyczkobiorcy lub inwestorskiej jest możliwe tylko dla Użytkowników portalu, którzy wykonali czynności w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy lub Inwestora. Użytkownik portalu o statusie Inwestora nie może składać Ofert Pożyczkobiorcy a Użytkownik portalu o statusie Pożyczkobiorcy Ofert inwestorskich. 2. [Zmiana statusu] Zmiana statusu Pożyczkobiorcy na Inwestora jest możliwa w przypadku gdy nastąpiło wygaśnięcie wszystkich Umów pożyczki, którymi był związany Pożyczkobiorca. Zmiana statusu Inwestora na Pożyczkobiorcę jest możliwa w przypadku gdy nastąpiło wygaśnięcie wszystkich Umów pożyczki, którymi był związany Inwestor. Zmiana statusu następuje samoistnie po spełnieniu powyższych warunków i wykonaniu czynności pozwalających na nadanie odpowiedniego statusu. 3. [Dane osobowe i ich zmiana] W serwisie Pożycz.pl wyróżnia się dwa rodzaje danych: a. Dane zmieniane bez konsekwencji, czyli takie dane, które Użytkownik portalu może zmienić bez potrzeby przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Są to: stan cywilny numer telefonu b. Dane zmieniane z konsekwencją, czyli takie dane, których zmiana obliguje Użytkownika portalu do przesłania stosownego dokumentu potwierdzającego zmianę lub wymaga przeprowadzenia powtórnej weryfikacji. Są to: imię drugie imię (jeśli zostało podane) nazwisko data urodzenia numer PESEL seria i numer dowodu osobistego imiona rodziców (jeśli zostały podane) numer telefonu komórkowego miejsce zamieszkania/do korespondencji miejsce zameldowania W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznawana jest za dostarczoną prawidłowo. Zmiana będzie możliwa dzięki edycji danych w zakładce moje konto. Do momentu zatwierdzenia przez Administratora nowych danych nie można wystawiać Oferty Pożyczkobiorcy lub Oferty inwestorskiej. Strona 5 z 12

6 4. [Komunikacja wewnętrzna] Użytkownik portalu, dokonując pełnej rejestracji, zgadza się na otrzymywanie wiadomości owych oraz tekstowych w formie SMS od Operatora oraz w ramach usługi Powiadomienie SMS. Opis usługi Powiadomienie SMS jest dostępny w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. 5. [Wyrejestrowanie] Warunkiem rozwiązania Umowy o świadczenie usług wskazanych w 3 jest wygaśnięcie zobowiązań wobec Inwestora oraz Operatora w wyniku zawartych Umów oraz przesłanie stosownego formularza drogą ową, w formie skanu, zdjęcia (o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb) lub faksem o wyrejestrowaniu Użytkownika z portalu Pożycz.pl. Załącznik nr 8 Wzór formularza o wyrejestrowanie Użytkownika portalu z serwisu Pożycz.pl. 6. [Przetrzymywanie danych osobowych] Użytkownik portalu dokonujący wyrejestrowania wyraża zgodę na przetrzymywanie w bazie danych Operatora numeru PESEL. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na portalu. Utworzenie Konta Użytkownika portalu 1. [Rejestracja początkowa] Proces rejestracji początkowej wymaga wykonania następujących czynności lub podania danych: adres , Pseudonim, Hasło Użytkownika portalu, data urodzenia, oraz aktywacji konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na skrzynkę ową. Aby przejść do dalszego etapu rejestracji, wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności stanowiącej Załącznik nr [Pierwsze logowanie] Pierwsze logowanie następuje w momencie przeniesienia Użytkownika portalu na stronę logowania, będącego wynikiem kliknięcia na link aktywacyjny. Czynność ta wymaga podania adresu oraz Hasła Użytkownika portalu. 3. [Uzupełnienie danych osobowych] Uzupełnienie danych osobowych obejmuje 3 elementy: a. dane ogólne obowiązkowo należy podać następujące dane: imię nazwisko numer PESEL seria i numer dowodu osobistego stan cywilny numer telefonu komórkowego opcjonalnie można podać następujące dane: drugie imię imiona rodziców numer telefonu b. adres zameldowania należy wybrać z rozwijanej listy województwo oraz wpisać następujące dane: kod pocztowy miejscowość ulica/osiedle numer domu/mieszkania c. adres zamieszkania istnieje możliwość zaznaczenia w odpowiednim miejscu nie mieszkam w miejscu zameldowania i uzupełnienia danych zgodnie ze stanem faktycznym, analogicznie do wzoru dla adresu zameldowania d. ankieta należy uzupełnić informację z jakiego źródła Użytkownik portalu dowiedział się o serwisie oraz wybrać status Użytkownika portalu w celu uzyskania fachowej, lecz nieobligującej wskazówki w kwestii podejmowania dalszych działań na portalu. 4. Niedokończenie jakiegokolwiek z czynności opisanych w 4 w ciągu 7 dni kalendarzowych powoduje automatyczne usunięcie Konta Użytkownika portalu wraz z jego danymi. 5. Zakończenie utworzenia konta (kliknięcie na link Rozpocznij ) jest równoznaczne z otrzymaniem statusu Obserwatora. Strona 6 z 12

7 Nadanie statusu Pożyczkobiorcy 1. Warunkiem nadania statusu Pożyczkobiorcy jest dokonanie czynności rejestracyjnych przewidzianych dla Obserwatora oraz ukończenie następujących czynności: a. weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb) b. weryfikacja dowodu tożsamości c. weryfikacja numeru telefonu d. weryfikacja BIG e. założenie Oferty Pożyczkobiorcy. 2. [Weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb)] Czynność ta polega na dokonaniu przelewu w wysokości nie mniejszej niż wskazana w cenniku (Załącznik nr 11 Cennik usług świadczonych za pomocą serwisu Pożycz.pl ) na wirtualny rachunek Użytkownika portalu podany w zakładce moje konto. Wpłata ta jest konieczna do tego, aby rozpocząć korzystanie z pozostałych usług portalu Pożycz.pl 3. [Weryfikacja dowodu tożsamości] Weryfikacja ta wiąże się z przesłaniem zdjęcia lub skanu obydwu stron dowodu osobistego dzięki specjalnie uaktywnionym linkom w zakładce moje konto. Maksymalna wielkość przesłanych dokumentów nie może przekroczyć 2 Mb. W razie nieczytelności zdjęć lub skanów, Użytkownik portalu zostanie poproszony przez Operatora o ponowne przesłanie ww. dokumentu. 4. [Weryfikacja numeru telefonu] Weryfikacja ta jest możliwa po wyborze odpowiedniej usługi w zakładce weryfikacje. Po uiszczeniu opłaty nastąpi automatyczne przesłanie wiadomości SMS na podany przez Użytkownika portalu numer telefonu komórkowego. Powtórzenie tej czynności będzie wymagane co miesiąc, licząc od momentu przesłania pierwszej wiadomości z kodem. Wiadomość o ponownej weryfikacji zostanie przesłana Użytkownikowi portalu drogą ową oraz będzie się wyświetlała w zakładce moje konto. 5. [Weryfikacja BIG] Weryfikacja w Biurach Informacji Gospodarczej, tj. InfoMonitor BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. polega na przesłaniu do baz ww. firm zapytania o aktualne zadłużenie Pożyczkobiorcy. Użytkownik portalu, wybierając usługę weryfikacji z zakładki weryfikacje, odznacza w odpowiednim miejscu w tej zakładce zgodę na dokonanie przez Operatora weryfikacji danych Użytkownika portalu w ww. Biurach Informacji Gospodarczej. Załącznik nr 9 Wzór zgody na dokonanie weryfikacji danych Użytkownika portalu 6. Dokonanie wszystkich wymaganych powyżej czynności pozwala wystawić Ofertę Pożyczkobiorcy oraz skorzystać z usług towarzyszących. Nadanie statusu Inwestora 1. Warunkiem nadania statusu Inwestora jest dokonanie czynności rejestracyjnych przewidzianych dla Obserwatora oraz ukończenie następujących czynności: a. weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb) b. weryfikacja numeru telefonu 2. Dokonanie powyższych czynności pozwala złożyć Ofertę inwestorską. 5 Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki 1. [Złożenie oferty] Warunkiem złożenia Oferty Pożyczkobiorcy jest wykonanie odpowiednich czynności opisanych w 4 (Nadanie statusu Pożyczkobiorcy) niniejszego Regulaminu. Wystawienie oferty jest możliwe po otrzymaniu informacji gospodarczej z bazy BIG o Użytkowniku portalu, co powoduje przyznanie odpowiedniego Ratingu Pożyczkobiorcy. Aby wystawić Ofertę Pożyczkobiorcy trzeba wykonać następujące czynności: wybrać kwotę pożyczki, oprocentowanie, okres spłaty, wskazać kategorię i uzupełnić ramkę tytuł oferty. Ponadto Pożyczkobiorca opcjonalnie będzie mógł uzupełnić ramkę na co przeznaczę środki?, dlaczego warto mi zaufać? W toku utworzenia Oferty Pożyczkobiorcy jaki i po jej wystawieniu Strona 7 z 12

8 Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru usług, o których mowa w ust. 4b 3. Oferta Pożyczkobiorcy jest wyświetlana standardowo przez 7 dni kalendarzowych. 2. Informacje o Pożyczkobiorcy widoczne dla Inwestora i Obserwatora przy przeglądaniu Ofert Pożyczkobiorcy: a. Pseudonim b. Rating Pożyczkobiorcy c. Rodzaj wykonanych weryfikacji d. Wiek e. Płeć f. Województwo, miasto g. Stan cywilny h. Ramka na co przeznaczę środki (opcjonalnie) i. Ramka dlaczego można mi zaufać? (opcjonalnie) 3. [Wysokość pożyczki] Wysokość pożyczki jest regulowana przez Rating Pożyczkobiorcy. Minimalna wartość pożyczki na portalu Pożycz.pl to 500 zł, maksymalna wynosi 36 tys. zł. 4. [Nominalny okres pożyczki] Jest on określony przez Rating Pożyczkobiorcy. Minimalny okres pożyczki wynosi 2 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. 5. [Zakończenie Oferty Pożyczkobiorcy] Zakończenie wyświetlania oferty w zakładce oferty możliwe jest w trzech sytuacjach: a. Pełne sfinansowanie oferty, czyli wpłata na konto Pożyczkobiorcy 100% kwoty ustalonej w Ofercie Pożyczkobiorcy. Zaprzestanie wyświetlania takiej oferty następuje z chwilą złożenia ostatniej dyspozycji przez Inwestora. b. Niepełne sfinansowanie oferty, czyli wpłata na konto Pożyczkobiorcy niemniej niż 500 PLN oraz nie mniej niż 51% wartości pożyczki ustalonej w Ofercie Pożyczkobiorcy. c. Brak sfinansowania oferty, rozumiane jako wpłata na konto Pożyczkobiorcy kwoty nieprzekraczającej 51% wartości Oferty Pożyczkobiorcy. Wiąże się to ze zwrotem wpłaconych środków na konto Inwestorów. 6. [Generowanie umowy] Umowa pożyczki zostaje wygenerowana automatycznie w momencie zakończenia Oferty Pożyczkobiorcy w brzmieniu pkt. a lub b ust [Zawarcie Umowy pożyczki] Pożyczkobiorca związany jest swoją ofertą w okresie od dnia wystawienia oferty przez 7 dni kalendarzowych. W przypadku wykupienia dodatkowej usługi Wydłużenie oferty okres ten wydłuża się o kolejne 4 dni kalendarzowe. Z chwilą zawarcia umowy portal przelewa na Portfel rozliczeniowy kwotę pożyczki umniejszoną o należne opłaty dla Operatora. Załącznik nr 9 Wzór Umowy pożyczki, 8. [Harmonogram spłat] Wraz z zakończeniem Oferty Pożyczkobiorcy, w zakładce pożyczki zostaje utworzona tabela z harmonogramem spłat pożyczki, za pomocą której będą wykonywane zlecenia przelewu rat pożyczki dla Inwestorów, którzy zawarli Umowę pożyczki. Harmonogram spłat obejmuje takie dane jak data spłaty, tytuł pożyczki oraz kwota płatności okresowej. W przypadku opóźnienia spłaty rat pożyczki harmonogram spłat zostanie wykorzystany jako miejsce przesłania wiadomości o wykonaniu poszczególnych monitów i kosztów z nimi związanych. 9. [Spłata raty pożyczki] Spłata może nastąpić na dwa sposoby: a. Automatycznie, co rozumiane jest jako pobranie środków pieniężnych przez Operatora w dniu spłaty raty. Warunkiem realizacji automatycznej spłaty jest posiadanie na Portfelu rozliczeniowym kwoty wystarczającej do opłacenia wspomnianej płatności w całej kwocie. b. Użycie specjalnych ikon w harmonogramie spłat zawartym w zakładce pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić wcześniej poszczególne raty pożyczki, jednak nie zwalnia go to z obowiązku uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia dla Inwestora będącego podmiotem Umowy pożyczki. 10. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty wszystkich zobowiązań z miesiąca gdzie nastąpiło opóźnienie w pierwszej kolejności. Do tego czasu Pożyczkobiorca ma zablokowaną możliwość wykonywania płatności dla kolejnych miesięcy. Strona 8 z 12

9 11. [Ponowne wystawienie Oferty Pożyczkobiorcy] Pożyczkobiorca może wystawić nową Ofertę Pożyczkobiorcy o ile nie wykorzystał górnego limitu zadłużenia, określonego dla danego Ratingu. Minimalna wartość pożyczki wynosi 500 PLN. Wysokość maksymalna pożyczki zostaje ustalona przez Rating Pożyczkobiorcy. Blokada ponownego wystawienia Oferty Pożyczkobiorcy następuje w momencie: a. Opóźnienia spłaty pożyczki przynajmniej o 1 dzień kalendarzowy. Blokada jest aktywna aż do momentu zapłaty wartości monitu oraz zaległej raty pożyczki. b. Zaprzestania spłaty, rozumianego jako brak zapłaty do 20. dnia po upływie terminu wymagalności raty. Następuje wtedy całkowita blokada wszelkiej działalności na portalu. c. Braku akceptacji nowego Regulaminu serwisu 12. [Dysponowanie środkami] Użytkownik portalu jest dysponentem środków znajdujących się na Portfelu rozliczeniowym. Może on poprzez stosowne narzędzia w zakładce portfel dokonać wypłaty gotówki na zweryfikowane indywidualne konto bankowe (ikb). Pożyczkobiorca wyraża zgodę na pobieranie przez Operatora środków z Portfela dla trzech przypadków: a. Automatycznej spłaty raty pożyczki b. Zapłaty zbiorczej poprzez koszyk usług c. Zapłaty pojedynczej poprzez zatwierdzenie ikony Zapłać 13. [Oferta inwestorska] Ofertę inwestorską mogą złożyć Inwestorzy, którzy wykonali odpowiednie czynności wymienione 4 (Nadanie statusu Inwestora). Warunkiem złożenia dyspozycji przelewu na Portfel rozliczeniowy Pożyczkobiorcy jest posiadanie na własnym rachunku rozliczeniowym kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej w Ofercie inwestorskiej. Do zakończenia Oferty Pożyczkobiorcy środki na Portfelu rozliczeniowym Inwestora zostają zablokowane. 14. [Wysokość inwestycji] Inwestycja wyrażona złożoną Ofertą inwestorską jest wybierana dowolnie przez Użytkownika portalu jako wielokrotność minimalnej kwoty 50 PLN i może maksymalnie wynosić na jedną Ofertę Pożyczkobiorcy 500 PLN. 15. [Kolejność składania Ofert inwestorskich] O zatwierdzeniu Oferty inwestorskiej, co rozumiane jest jako dokonanie przelewu na Portfel rozliczeniowy Pożyczkobiorcy, decyduje czas złożenia dyspozycji wykonania przelewu. Istnieje możliwość, że inwestycja danego Inwestora nie zostanie zrealizowana z uwagi na wykorzystany poziom finansowania. Użytkownik portalu dostanie od serwisu Pożycz.pl specjalną informację, widoczną w jego koncie głównym, a jego uprzednio zamrożone środki odblokowane na koncie. 16. [Harmonogram spłat z tytułu inwestycji] Wraz z zakończeniem Oferty Pożyczkobiorcy, w zakładce inwestycje zostanie utworzony harmonogram spłat poszczególnych rat z tytułu inwestycji. Inwestor ma dostęp do zestawień własnych inwestycji oraz terminowości spłat rat pożyczki. 17. [Wygaśnięcie Umowy pożyczki] Następuje w momencie uiszczenia ostatniej płatności okresowej zawartej w harmonogramie spłat. 6 Wynagrodzenie Operatora z tytułu świadczonych usług 1. Operator pobiera od Użytkownika portalu wykonującego weryfikacje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości, o których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Zarówno od Pożyczkobiorcy, jak i od Inwestora pobiera się wynagrodzenie z tytułu weryfikacji indywidualnego konta bankowego (ikb), którego wysokość określona jest w załączniku nr Kolejne opłaty z tytułu usług wskazanych w ust. 4 3 są pobierane z Portfela rozliczeniowego. Warunkiem świadczenia tych usług jest posiadanie na koncie na portalu środków w kwocie wystarczającej do wykonania danej usługi. Pobranie środków z konta możliwe jest zbiorczo, poprzez koszyk usług, lub pojedynczo, po zatwierdzeniu transakcji, kliknięciu na link Zapłać oraz odpowiedzi na pytanie kontrolne. 4. Brak otrzymania informacji gospodarczej o Użytkowniku portalu (otrzymanie tzw. pustego raportu) uważa się za wykonanie usługi weryfikacji BIG. 5. Operator pobiera prowizję, której wysokość określona jest w załączniku nr 11, od wartości pożyczki, która jest przedmiotem Umowy pożyczki. Wynagrodzenie zostaje pobrane Strona 9 z 12

10 jednorazowo podczas przelewu środków z Portfela rozliczeniowego Pożyczkobiorcy na jego ikb. 6. Operator pobiera prowizję, której wysokość określona jest w załączniku nr 11, od kwoty spłacanej przez Pożyczkobiorcę określonej w Umowie pożyczki. Opłata ta zostaje pobrana od raty pożyczki przy każdej kolejnej spłacie raty pożyczki wraz z odsetkami podczas przelewu z Portfela Pożyczkobiorcy na Portfel rozliczeniowy Inwestora. 7. W przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki Operator podejmuje działania zmierzające do przesłania monitów. Pożyczkobiorca zgadza się na uiszczenie opłat z tytułu realizacji monitów. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za realizację monitów w pierwszej kolejności, następnie portal umożliwia mu spłatę raty pożyczki. 8. Zarówno Pożyczkobiorca jak i Inwestor wyrażają zgodę na pobieranie przez Operatora z Portfela Rozliczeniowego wynagrodzeń, o których mowa w niniejszej Umowie. 9. Ceny podane w Regulaminie są kwotami brutto. Załącznik nr 11 Cennik usług świadczonych za pomocą serwisu Pożycz.pl 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu 1. Ograniczenie w korzystaniu z serwisu, co rozumiane jest jako zablokowanie Konta Użytkownika portalu, następuje w przypadku: a. Wykorzystywania serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. b. Naruszenia oraz próby obejścia obowiązującego prawa. c. Wykonania czynności naruszających dobra osobiste innych osób, w szczególności promujące inne strony internetowe lub zawierające materiały o treściach reklamowych. d. Rozpowszechniania treści ogólnie przyjętych za obraźliwe lub wulgarne. e. Zaprzestania spłat rat pożyczki. f. Posługiwania się fałszywym lub skradzionym dokumentem tożsamości. g. Pięciokrotnego zgłoszenia nadużycia w sposób nieuzasadniony. 2. W przypadku ograniczenia w korzystaniu z serwisu wszelkie środki pieniężne pozostające w Portfelu rozliczeniowym zostają przelane na indywidualne konto bankowe (ikb) Użytkownika portalu, a treści na koncie niezwłocznie usunięte. 8 Zmiany w Regulaminie 1. Regulamin serwisu jest publikowany na stronach oraz Wszelkie załączniki do Regulaminu, pozostające w formacie PDF pod treścią główną stanowią jego integralną część. 2. Zmiana postanowień Regulaminu ogłoszona jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o czym Użytkownik portalu jest informowany w zakładce moje konto. Akceptacja Regulaminu serwisu zostaje wyrażona poprzez zalogowanie na Konto Użytkownika portalu. Brak akceptacji powinien zostać wyrażony poprzez rezygnację z usług świadczonych przez portal, jednak nie zwalnia to Użytkownika portalu z wypełnienia zobowiązań zawartych w Umowach pożyczki. Użytkownik portalu ma możliwość dokonania przelewu całych środków z Portfela rozliczeniowego na indywidualne konto bankowe (ikb). 3. Future Net Sp. z o.o. przechowuje w archiwum wszystkie wersje Regulaminu obowiązujące dla każdej Umowy pożyczki. Strona 10 z 12

11 9 Pytania i Reklamacje 1. Portal Pożycz.pl udostępnia specjalny link pomocnik, gdzie Użytkownik portalu poprzez zawężenie rodzaju problemu może otrzymać z systemu odpowiedź na pytanie dotyczące świadczonych w serwisie usług i zasad jego funkcjonowania. W przypadku braku odpowiedzi z systemu Użytkownik portalu ma możliwość przesłania stosownego formularza owego. 2. Wszelkie reklamacje powinny być przesłane w formie pisemnej z adnotacją Pożycz.pl Reklamacja na adres spółki Future Net Sp. z o.o. ul. Wybieg 35, Poznań. 3. Operator zastrzega sobie przesłanie odpowiedzi w terminie do 10 dni roboczych od daty doręczenia zapytania z ust. 1. lub wiadomości z ust 2. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. 10 Odpowiedzialność Operatora 1. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest stroną Umowy pożyczki, w szczególności nie odpowiada za brak wykonywania zobowiązań będących przedmiotem wspomnianej umowy. Użytkownik portalu przed zatwierdzeniem postanowień Umowy pożyczki zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i jest świadomy ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. 2. Operator nie jest zobowiązany do uiszczania odpowiedniego podatku od czynności cywilnoprawnych (ciążącego na Pożyczkobiorcy) oraz z tytułu wynagrodzenia Inwestora. 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Okres niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań równy jest wtedy długości występowania siły wyższej. 4. Operator nie odpowiada za brak wykonania zobowiązania stron Umowy pożyczki w przypadku konserwacji sprzętowej, której następstwem jest brak dostępu do Konta Użytkownika portalu, o ile został on powiadomiony o planowanej konserwacji lub naprawie 2 dni kalendarzowe przed zdarzeniem. Realizacja zobowiązań w tej sytuacji nastąpi niezwłocznie po zakończeniu wspomnianej konserwacji. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy. 2. W sporach pomiędzy Użytkownikami portalu a Operatorem serwisu właściwy będzie sąd dla siedziby Future Net Sp. z o.o. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 15 czerwca 2011 roku. Strona 11 z 12

12 Strona 12 z 12

Regulamin portalu Pożycz.pl. Spis treści. 8 Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki

Regulamin portalu Pożycz.pl. Spis treści. 8 Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki Regulamin portalu Pożycz.pl Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie 2 Postanowienia ogólne 3 Usługi świadczone za pomocą Pożycz.pl 4 Rejestracja na Portalu informacje ogólne 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Sekrata.pl

Regulamin serwisu Sekrata.pl 14 listopada 2010 Regulamin serwisu Sekrata.pl Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad i warunków korzystania z serwisu internetowych pożyczek społecznościowych Sekrata.pl. Rejestracja w serwisie oznacza

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Blue Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo