Popularność witryn a ich użyteczność. Raport SYMETRII dot. stanu użyteczności i funkcjonalności polskich serwisów informacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popularność witryn a ich użyteczność. Raport SYMETRII dot. stanu użyteczności i funkcjonalności polskich serwisów informacyjnych."

Transkrypt

1 Popularność witryn a ich użyteczność. Raport SYMETRII dot. stanu użyteczności i funkcjonalności polskich serwisów informacyjnych. Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/ Poznań Kontakt tel.: faks:

2 Spis treści raportu 1. Kilka słów o Symetrii O badaniu Zastrzeżenie enie Dlaczego użyteczno u yteczność ść? Dlaczego funkcjonalność ść? Standardy Metodologia Kryteria wyboru serwisów Kategorie badanych serwisów Użyteczno U yteczność kryteria oceny Funkcjonalność kryteria oceny Wiemy, gdzie patrzysz - zastosowanie eye trackingu Opis badania Przedstawienie wyników badania Ogólne wyniki badań Serwisy ogólnoinformacyjne Popularność Użyteczność i funkcjonalność Serwisy tematyczne Popularność Użyteczność i funkcjonalność Wskazówki i komentarze użyteczność i funkcjonalność Użyteczno U yteczność Nawigacja Tekst i sposób prezentacji treści Wyszukiwarka Grafika Funkcjonalność Narzędzia interakcji Personalizacja Materiały powiązane Multimedialność Funkcjonalności indywidualne Podsumowanie Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

3 1. Kilka słów o Symetrii Symetria od 1998 roku specjalizuje się w planowaniu i kompleksowej obsłudze projektów związanych z szeroko pojętym e-commerce. Firma ma na tym polu bardzo duże osiągnięcia, poparte wymiernymi sukcesami. Doświadczenie Symetrii, kompetencje oraz szerokie kontakty z największymi polskimi firmami internetowymi gwarantują profesjonalizm i kompleksowość dostarczanych rozwiązań. Pomimo szerokiego zakresu oferowanych usług, specjalizacją Symetrii od lat jest użyteczność stron internetowych. Wiedza firmy opiera się przede wszystkim na praktyce zdobytej w dziesiątkach przeprowadzonych badań witryn oraz kreacji, w czasie których przetestowano setki użytkowników. Uzupełniają ją doświadczenia z wielu wykonanych projektów i wdrożeń serwisów internetowych. Badawcze podejście do zagadnienia objawia się w prowadzeniu własnych analiz i wykorzystywaniu różnorodnych metod obserwacji działań użytkowników. Szeroko wykorzystywanym w działaniach Symetrii narzędziem jest śledzenie wzroku (eye tracking), pomocne zarówno w badaniach użyteczności jak i marketingowych (np. zauważalności reklam internetowych). Metoda ta pozwala na lepsze zrozumienie, w jaki sposób odbiorcy postrzegają strony internetowe i inne materiały wizualne. Symetria oprócz badań użyteczności i projektowania serwisów www przeprowadza także analizy e-biznesowe, projektuje kreacje i kampanie reklamowe. Jest również właścicielem największego polskiego serwisu dietetycznego Vitalia.pl. Do grona klientów Symetrii, którzy korzystali z różnego typu naszych usług należą m.in.: 3 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

4

5 2.1.Zastrzeżenie Badanie stanowi próbę autorskiego spojrzenia na zagadnienia użyteczności i funkcjonalności oraz zbadania czy istnieją ich związki z popularnością witryn. Kryteria oceny zostały oparte na regułach światowych standardów użyteczności 2. Jednocześnie, ze względu na szeroki zakres badanych witryn, zrezygnowano z przeprowadzenia pełnych, zaawansowanych analiz i skupiono się na podstawowych wytycznych decydujących o jakości badanych serwisów. Kryteria te zaprezentowano w części metodologicznej. Autorzy w trakcie analiz starali się zachować maksymalną obiektywność i rzetelność. Niemniej, zdają sobie sprawę z pewnych ograniczeń badania związanych z wyborem witryn do analizy oraz sposobem opracowania metodologii i prowadzenia ekspertyz. Samo badanie traktować należy jako wstęp do szerszej dyskusji na temat roli użyteczności w budowaniu popularności serwisów. Jednocześnie traktować je można jako próbę zasygnalizowania istotnych dla polskich witryn kwestii, które wpływać mogą pośrednio na odnoszenie przez nie sukcesu komercyjnego. Należy zaznaczyć, iż w niektórych serwisach objętych badaniem od momentu przeprowadzenia analizy zostały wprowadzone pewne zmiany, których raport nie uwzględnia. Należy przyjąć, iż oceny umieszczone w rankingu dotyczą stanu witryn z listopada 2007 r. W poniższych częściach dokumentu zaprezentowano uwagi na temat parametrów użyteczności i funkcjonalności, jakie przyjęto na potrzeby badania. Zaprezentowano także notę metodologiczną i podsumowanie analizy użyteczności oraz porównanie jej wyników z wynikami rankingu Megapanel. 2 Więcej informacji na temat stosowanych przez Symetrię standardów użyteczności znajduje się w punkcie 2.4 niniejszego dokumentu. 5 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

6 2.2.Dlaczego użyteczność? Użyteczność określa związek pomiędzy stroną WWW a jej użytkownikiem. Aby strona mogła być wykorzystana efektywnie musi pozwalać w możliwie najprostszy i najlepszy sposób osiągnąć cele, jakie użytkownik postawił przed sobą. Internauta musi być w stanie odnaleźć na stronie potrzebne mu informacje, a samo poruszanie się po stronie musi być tak przezroczyste i intuicyjne, by nie sprawiało mu najmniejszego problemu i nie absorbowało jego uwagi. Znajomość zasad użyteczności serwisów owocuje możliwościami maskowania zaawansowanej struktury i mechanizmu serwisu poprzez doskonalenie jego interfejsu. Dzięki temu unika się niekorzystnych sytuacji, kiedy użytkownik nie radzi sobie z obsługą, czuje zagubienie i ostatecznie porzuca witrynę wybierając inną, o łatwiejszej obsłudze. Sytuacje takie niejednokrotnie powodują realną utratę przychodów, przed którą nie chroni ani ciekawy model biznesowy, ani oryginalna oprawa graficzna, ani też poprawność informatycznej warstwy serwisu, które często uważane są za najważniejsze składowe sukcesu. 2.3.Dlaczego funkcjonalność? Funkcjonalność określa liczbę funkcji (opcji) udostępnianych użytkownikowi w obrębie serwisu internetowego. Poszczególne funkcjonalności (opcje, narzędzia) można określać jako łatwe w użyciu, przyjazne, atrakcyjne dla internauty. Funkcjonalności można też oceniać pod względem użyteczności, a zatem badać stopień wygody korzystania z nich, intuicyjności, łatwości ich odnalezienia etc. Zwiększanie liczby funkcjonalności w obrębie witryny w odpowiedzi na potrzeby użytkowników umożliwia dopasowywanie serwisu do potrzeb odbiorców i bieżących trendów internetowych. Atrakcyjne funkcjonalności pozwalają także budować niepowtarzalny charakter witryny i oferować unikalne korzyści. 2.4.Standardy Eksperci Symetrii dokonywali oceny użyteczności i funkcjonalności na podstawie zasad użyteczności, opracowanych przez Nielsen Norman Group. To pierwsza na świecie grupa badawcza skupiająca się na użyteczności i funkcjonalności stron internetowych. Zasady tej jednostki badawczej są powszechnie respektowane przez największe i najbardziej znane serwisy internetowe na świecie. Formalnym potwierdzeniem zaangażowania Symetrii w jakość analiz jest jej przynależność do Usability Professionals Association, ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej praktyków użyteczności. 6 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

7 3. Metodologia 3.1.Kryteria wyboru serwisów Analizie poddano wybrane przez agencję Symetria witryny internetowe, które w okresie prowadzenia badań spełniały niżej wymienione kryteria: w okresie przeprowadzania badań znajdowały się w pierwszej piętnastce serwisów w danej kategorii zgodnie z wynikami Megapanel PBI/Gemius za luty 2007 r., były polskojęzyczne, nie należały do kategorii takich jak: wyszukiwarki, portale firmowe (z wyłączeniem internetowych wydań prasy), blogi, serwisy e-commerce (aukcje, sklepy), definiowane były jako internetowe serwisy informacyjne, a zatem serwisy: tworzone celowo, systematycznie aktualizowane, powstałe przy zachowaniu standardów i reguł redakcyjnych, służące do informowania internautów o bieżących wydarzeniach ogólnych lub branżowych, posiadające swoją uporządkowaną strukturę. 3.2.Kategorie badanych serwisów Ocena polskich czołowych witryn internetowych została przeprowadzona z uwzględnieniem kategorii serwisów, wyłonionych w oparciu o kategorie tematyczne rankingu Megapanel PBI/Gemius za październik 2007 r. Wyłonione ostatecznie kategorie w jakich dokonano analizy to: Serwisy ogólnoinformacyjne. Serwisy tematyczne: Kultura i rozrywka, Motoryzacja, Komputery i Internet, Marketing, media i PR, Sport, Biznes, prawo i finanse. 7 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

8 Obie wyżej wskazane wytyczne oceny badanych serwisów użyteczność i funkcjonalność - rozpatrywane były osobno przez ekspertów Symetrii specjalizujących się w zagadnieniach użyteczności. Na podstawie cząstkowych ocen indywidualnych i dyskusji dokonano ostatecznego podsumowania. Poniżej przedstawiono kryteria oceny w zakresie użyteczności i funkcjonalności. Dla każdego typu serwisu zbadano 10 losowo wybranych podstron witryny, prezentujących różne ich typy (galerie, artykuły, newsy, komentarze etc.). 3.3.Użyteczność kryteria oceny Użyteczność dotyczyła elementów i cech serwisu, wpływających na jego zrozumiałość i prostotę obsługi. Oceniania była na zasadzie ocen dyskretnych w określonym przedziale zamkniętym. Podczas analizy użyteczności witryn rozpatrywane były kwestie takie jak: wyróżnianie się linków w kontekście zastosowanego stylu graficznego i typografii i konsekwencja w ich oznaczaniu, spójność nawigacji, wielkość i czytelność czcionek zastosowanych w nagłówkach, tekście, nazwach boksów i zajawek, sposób prezentacji tekstu - adekwatność jego układu do potrzeb prezentacji w Internecie, czytelność layoutów stron i spójność nawigacji, wygodne i czytelne wyświetlanie zdjęć i animacji. 3.4.Funkcjonalność kryteria oceny Głównym kryterium oceny funkcjonalności była liczba udostępnianych opcji oraz ich adekwatność do charakteru serwisu i potrzeb użytkowników. Za punkt wyjścia uznano stwierdzenie, iż im bardziej serwis jest bogaty w poprawnie działające i spójne z jego przeznaczeniem opcje, tym jest ciekawszy, przydatny i bardziej wartościowy dla użytkownika. W omawianym zakresie oceniane były kwestie związane z m.in.: narzędziami interakcji m.in. opcjami komentowania, dodawania własnych artykułów i plików, subskrypcji newsów, kontaktu z redakcją etc., opcjami personalizacji dopasowywania wyświetlanych treści do własnych potrzeb, modyfikacji layoutu, udostępnianiem treści i linków powiązanych, multimedialnością, udostępnianiem nagłówków RSS. 8 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

9 3.5.Wiemy, gdzie patrzysz - zastosowanie eye trackingu Opis badania Rysunek 1. Mapa gorących miejsc serwisu uzyskana dzięki zastosowaniu eye trackera Badanie eyetrackingowe objęło wszystkie 104 wybrane polskie serwisy internetowe i zostało zaprojektowane jako uzupełnienie badania użyteczności i funkcjonalności. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium agencji Symetria z udziałem zaproszonych 26 użytkowników, z których każdy poddawany był kontaktowi z unikalną listą 20 serwisów. Za kryterium oceny testów eye trackingowych uznano łatwość odnalezienia wyszukiwarki w serwisie. Użytkownicy proszeni byli o wyszukanie za pomocą wyszukiwarki wybranego przez ekspertów i ustalonego dla danego serwisu słowa kluczowego. Po przebadaniu uczestników otrzymano 520 obserwacji dla 104 serwisów, a zatem 5 obserwacji na serwis. 4.Przedstawienie wyników badania W każdej z omawianych kategorii zaprezentowano 10 serwisów, które uzyskały najwyższą zbiorczą ocenę pod względem użyteczności i funkcjonalności. Zestawiono je z wskazującymi na popularność serwisu wynikami badania Megapanel PBI/Gemius oraz opatrzono krótkim komentarzem dotyczącym zarówno popularności witryn jak i wyników badania użyteczności oraz funkcjonalności. Następnie w kolejnym rozdziale przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące głównych zasad użyteczności i funkcjonalności, które przydatne być mogą podczas projektowania oraz usprawniania serwisów informacyjnych. Zachęcamy do dyskusji o kwestiach użyteczności i wspólnego zastanowienia się nad jej wpływem na poczynania i wyboru użytkowników w Internecie, które decydują o popularności wybranych witryn. Jesteśmy również otwarci na pytania czytelników i sugestie, które przyczynić się mogą do ulepszania metodologii badawczej i rozwijania wiedzy na temat zagadnień użyteczności i projektowania serwisów zorientowanego na użytkownika (UCD). Zespół Symetrii 9 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

10 5. Ogólne wyniki badań Porównanie wyników badania wybranych serwisów, uwzględniającego kryteria użyteczności i funkcjonalności z wynikami rankingu Megapanel PBI/Gemius za listopad 2007 r. nie wykazało istotnych bezpośrednich korelacji pomiędzy użytecznością i atrakcyjnością funkcjonalności danych serwisów a ich popularnością. Zaistniały jednak podobieństwa - w przypadku 8 serwisów pozycje w obu rankingach okazały się identyczne a w przypadku prawie 20 innych różniły się tylko o jedną pozycję. Niemniej nie można na tej podstawie wnioskować o prostym przekładaniu się użyteczności witryny na jej popularność. Wysokie pozycje portali wskazują na ogromną rolę narzędzi i rozwiązań generujących ruch. Duży może więcej to prawda, która potwierdza się także w przypadku naszego rankingu. Rozbudowane witryny i portale powiązane z inwestorami mogą wdrażać coraz to nowe funkcjonalności i integrować treści pochodzące z różnych źródeł. Dzięki temu mogą także szybko zwiększać swoją użyteczność i udostępniać atrakcyjne, bezpłatne opcje. Niemniej przykłady dobrze ocenionych przez Symetrię serwisów niewchodzących w obręb portali, które również zajęły wysoką pozycję w rankingu pod względem popularności wskazują, jak istotna jest atrakcyjna tematyka i zaspokajanie potrzeb informacyjnych odpowiednich grup docelowych. Specjalizacja tematyczna i otwarcie się na potrzeby publiczności niszowej oraz brak konkurencji na rynku budować może popularność także takich witryn, w których występują pewne problemy z użytecznością. W przypadku dużego zaś nasycenia rynku oprócz kwestii związanych z narzędziami generowania ruchu (takimi jak np. duży partner, reklama, pozycjonowanie czy marketing szeptany) na pozycję serwisu wpływają głównie udostępniane funkcjonalności i opcje interakcji z serwisem oraz innymi użytkownikami. Duże szanse na budowanie popularności ma serwis, w którym zauważalna jest jego dynamika stałe aktualizowanie informacji, komentowanie i podejmowanie działań przez użytkowników, działania redakcji zmierzające do nawiązania kontaktu z czytelnikami. Czy warto zatem dbać o użyteczność serwisu? Zdecydowanie tak umożliwia to podnoszenie jego jakości a także w przyszłości pozwala na łatwiejsze projektowanie i wprowadzanie pożądanych zmian. Sama jednak użyteczność witryny nie odpowie na wszystkie bolączki i bezpośrednio nie przełoży się na osiąganie sukcesu komercyjnego. Najlepsze rezultaty osiągane są bowiem przy stałym uwzględnianiu kwestii usability i projektowania zorientowanego na użytkownika we wszelkich odpowiednio planowanych działaniach e-marketingowych i z zakresu e-pr. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy porównawczej badań użyteczności serwisów informacyjnych z wynikami badania Megapanel PBI/Gemius za listopad 2007 r. Opatrujemy je też komentarzem oraz w kolejnych częściach przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące użyteczności, przydatne w usprawnianiu serwisów informacyjnych. W celu łatwiejszego i szybszego zapoznania się z wynikami prezentowanymi w tabelach zastosowano oznaczenia kolorystyczne: Kolor zielony serwis uzyskał wyższą ocenę w zakresie użyteczności niż wynik w rankingu Megapanel PBI/Gemius, Kolor czerwony - serwis uzyskał niższą ocenę w zakresie użyteczności niż wynik w rankingu Megapanel PBI/Gemius, 10 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

11 6. Serwisy ogólnoinformacyjne Popularność Wśród serwisów informacyjnych pod względem popularności królują cechujące się znacznym natężeniem ruchu portale. Najwyżej oceniony przez Symetrię pod względem użyteczności i funkcjonalności serwis Wiadomosci24.pl zajął pod względem liczby UU dopiero 7 miejsce. Na podobnych pozycjach pod względem obu kryteriów znalazły się jednak portal Interia (3. miejsce w ocenie Symetrii, 4. pod względem popularności), RMF.fm (odpowiednio 8. i 9.), Polskieradio (odpowiednio 9. i 10.). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius 1 Wiadomości24.pl 7,56 1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 2 Gazeta.pl - serwisy informacyjne 3 Interia.pl - serwisy informacyjne 4 Onet.pl - Serwisy informacyjne 7,496 2 Wp.pl - serwisy informacyjne 7, Gazeta.pl - serwisy informacyjne 7, Interia.pl - serwisy informacyjne Liczba UU Gazetawyborcza.pl 7,161 5 Gazetawyborcza.pl Wp.pl - serwisy informacyjne 6, Dziennik.pl Wiadomosci.itvp 6, Wiadomosci.itvp Rmf.fm 6, Wiadomości24.pl Polskieradio.pl 6, Rmf.fm Dziennik.pl 5, Polskieradio.pl Użyteczność i funkcjonalność Wysoka pozycja serwisu Wiadomości24.pl wynika z pozytywnie ocenionych kwestii użyteczności i funkcjonalności witryny. Przejrzysty layout, poprawne rozwiązania nawigacyjne i architektura informacji stanowią niewątpliwie o jego atutach. Ponadto witryna w związku ze swoim społecznościom charakterem udostępnia opcje pozwalające na interakcję użytkownika z serwisem oraz użytkowników między sobą. Samo korzystanie z serwisu ułatwia bogata warstwa łatwo dostępnych plików pomocy i instrukcji przedstawionych w czytelny sposób. Ważny jest również atrakcyjny sposób prezentacji treści, odnośników oraz bogactwo multimediów i poprawny sposób ich wyświetlania i oznaczania. O popularności i postrzeganej przez użytkowników jakości serwisu świadczyć może przyznane Wiadomościom24 na początku 2008 r. wyróżnienia internautów w konkursie Webstar. 11 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

12 Dalsze miejsca w kategorii ogólnoinformacyjnej zajęły czołowe portale, które w związku z odgórnym redagowaniem treści przez zespół redakcyjny nie udostępniają tak licznych jak Wiadomości24.pl narzędzi swoim użytkownikom. Jednocześnie wśród portalu widoczna jest dbałość o spójny sposób prezentacji wiadomości, zachowanie konsekwencji w szacie graficznej, prezentacji multimediów, edycji tekstu i sposobach wyświetlania treści. Regularna i częsta wymiana artykułów oraz konieczność zachowania standardów redakcyjnych wymusza między innymi ograniczenie opcji interakcji użytkownika z serwisem, redukując je często do wyświetlania komentarzy. W przypadku serwisu Gazeta.pl komentarze pod newsami są bezpośrednio związane z prężnie działającym działem forum, stanowiącym integralną i wysoce rozwiniętą formę uczestnictwa internautów w życiu portalu. Nieco niżej od portali oceniono analizowane serwisy informacyjne mediów radia (Polskie radio), telewizji (TVP) i prasy (Dziennik.pl). W przypadku serwisu RMF rozrywkowa forma oraz charakterystyczny layout ograniczyły nieco użyteczności serwisu, nie odbierając mu jednak wysokiej dynamiki i indywidualnego charakteru. Niezbyt wysoki jest jednak zakres udostępnianych w sieci internautom opcji. Witryna Polskiego Radia, choć przyjazna, nie posiadała w trakcie badania wewnętrznej spójności, nie udostępniała również licznych narzędzi interakcji. Należy jednak zaznaczyć, iż witryna jako jedna z niewielu udostępnia internautom narzędzia i instrukcje do tworzenia podcastów oraz pobierania podcastów już przygotowanych i umieszczonych w serwisie. W przypadku serwisu Dziennik ocenę obniżyło zaś między innymi liczne wyświetlanie reklam zaburzających kontakt użytkownika z serwisem i wygodę korzystania. Należy zaznaczyć, iż obie witryny przeszły zmiany od momentu zakończenia badania, które nie zostały uwzględnione w raporcie (badanie uwzględnia stan serwisów z listopada 2007 r.). 12 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

13 6.2.Serwisy tematyczne W przypadku serwisów branżowych i tematycznych oceniano wysoko nie tylko ogólną użyteczność oraz podstawowe funkcjonalności, ale także funkcjonalności charakterystyczne dla poszczególnych specjalizacji serwisów. Dlatego też na dobrych pozycjach w ocenie Symetrii znaleźć się mogły witryny posiadające pewne wady związane z nawigacją czy prezentacją treści, ale równoważące te niedostatki atrakcyjnymi w oczach internauty opcjami, niedostępnymi w innych miejscach czy też skupiającymi wokół siebie stałą społeczność. Poniżej zaprezentowano tabelaryczne podsumowanie wyników w poszczególnych kategoriach Popularność Kultura i rozrywka W przypadku serwisów w kategorii Rozrywka również najważniejsze pozycję osiągnęły portale. Niemniej na podobnych pozycjach znalazły się witryny Filmweb (3. miejsce w ocenie Symetrii, 4. pod względem popularności), Stopklatka (odpowiednio 6. i 7.), Gery (odpowiednio 9. i 8.), Gildia (odpowiednio 10. i 9.). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU 1 Interia.pl - rozrywka 8, Onet.pl - rozrywka Gry-online.pl 8, Wp.pl - rozrywka Filmweb.pl 8,02 3 Interia.pl - rozrywka Wp.pl - rozrywka 7,768 4 Filmweb.pl Onet.pl - rozrywka 7,632 5 Gazeta.pl - rozrywka Stopklatka.pl 7, Gry-online.pl Fdb.pl 6,204 7 Stopklatka.pl Gazeta.pl - rozrywka 6,021 8 Gery.pl - rozrywka Gery.pl - rozrywka 5,956 9 Glidia.pl Glidia.pl 5, Fdb.pl Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

14 Sport Portale zdobyły najwyższe pozycje także w kategorii sport. Podobne pozycje uzyskał portal Gazeta.pl (2. miejsce w ocenie Symetrii, 3. pod względem popularności), serwis Pilkanozna.pl (odpowiednio 7. i 6.) i Siatka.org (9. i 10. miejsce). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU 1 Interia.pl - sport 7,683 1 Onet.pl - sport Gazeta.pl - sport 7,677 2 Wp.pl - sport Onet.pl - sport 7,223 3 Gazeta.pl - sport Wp.pl - sport 7,208 4 Interia.pl - sport Sports.pl 6,057 5 Fit.pl Skijumping.pl 5,933 6 Pilkanozna.pl Pilkanozna.pl 5,484 7 Sports.pl Fit.pl 5, E-basket.pl Siatka.org 4,907 9 Skijumping.pl E-basket.pl 4, Siatka.org Komputery i Internet W kategorii tej sprawdziły się pozycje dwóch witryn (Frazpc.pl, Inspiracja). Niemniej najwyżej oceniony przez Symetrię serwis Pcworld pod względem użyteczności zajął dopiero 5 miejsce, podobnie jak Chip.pl (odpowiednio 2. i 9. miejsce). Podobną zaś pozycję w obu rankingach osiągnął serwis Telepolis.pl (7. i 8. miejsce). Ocena Symetrii sprawdziła się w przypadku serwisu Inspiracja.pl (10 miejsce). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU 1 Pcworld.pl 7, Idg.pl Chip.pl 6,419 2 Dobreprogramy.pl Frazpc.pl 6,251 3 Frazpc.pl Pclab.pl 6,21 4 Centrumxp.pl Idg.pl 6,146 5 Pcworld.pl Dobreprogramy.pl 5,655 6 Interia.pl - komputery i technologia Telepolis.pl 5,645 7 Pclab.pl Centrumxp.pl 5,523 8 Telepolis.pl Interia.pl - komputery i technologia 5, Chip.pl Inspiracja.pl 5, Inspiracja.pl Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

15 Marketing, Media i PR Wyniki w kategorii Media i Marketing nie potwierdziły oceny Symetrii. Najlepiej oceniony w rankingu wortal Signs.pl pod względem popularności zajął dopiero 6. miejsce. Niemniej sprawdziła się pozycja serwisu Mediarun oraz Marketingprzykawie (2. i 5. miejsce). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU 1 Signs.pl 7, Wirtualnemedia.pl Mediarun.pl 6, Mediarun.pl Wirtualnemedia.pl 6,677 3 Media2.pl Medialine.pl 6,309 4 Satkurier.pl Marketingprzykawie.pl 6,237 5 Marketingprzykawie.pl Press.pl 6,215 6 Signs.pl Medialink.pl 6, Netpr.pl i Media.Netpr.pl Media2.pl 6,087 8 Press.pl Satkurier.pl 5, Medialine.pl Netpr.pl i Media.Netpr.pl 5, Medialink.pl Motoryzacja W przypadku serwisów motoryzacyjnych podobnie jak w przypadku rozrywkowych i sportowych najwyższą pozycję zdobył portal. Identyczną ocenę pod kątem użyteczności oraz wyniku w Megapanelu uzyskał portal Wp (3 miejsce) oraz serwis Motofakty (4. miejsce). Na podobnej pozycji znalazł się portal Gazeta.pl (5. miejsce w ocenie Symetrii, 6. pod względem popularności), serwis Mojeauto.pl (odpowiednio 7. i 8. miejsce), Motonews (odpowiednio 8. i 9. miejsce) oraz Autogaleria (odpowiednio 9. i 10. miejsce). L.P 1 Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Interia.pl - motoryzacja 7,792 1 Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU Onet.pl - serwisy motoryzacyjne Autocentrum.pl 7,072 2 Interia.pl - motoryzacja Wp.pl - serwisy motoryzacyjne 6, Wp.pl - serwisy motoryzacyjne Motofakty.pl 6,589 4 Motofakty.pl Gazeta.pl - serwisy motoryzacyjne 6, Autocentrum.pl Onet.pl - serwisy 5,901 6 Gazeta.pl - serwisy Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

16 motoryzacyjne motoryzacyjne 7 Mojeauto.pl 5,876 7 Autokrata.pl Motonews.pl 5, Mojeauto.pl Autogaleria.pl 4,829 9 Motonews.pl Autokrata.pl 4, Autogaleria.pl Biznes, finanse i prawo W kategorii serwisów biznesowych w wynikach Megapanel najwyżej uplasował się portal Wp, który został oceniony przez Symetrię na drugim miejscu. Podobne oceny uzyskały serwisy Infor.pl (6. miejsce w ocenie Symetrii, 7. pod względem popularności), Gazetaprawna.pl (odpowiednio 7. i 8.), Idg.pl (odpowiednio 10. i 9.). L.P Nazwa serwisu Funkcjonalność i użyteczność L.P Pozycja w wynikach Megapanel PBI/Gemius Liczba UU Gazeta.pl - serwisy biznesowe 7, Wp.pl - serwisy biznesowe Wp.pl - serwisy biznesowe 7, Money.pl Interia.pl - serwisy biznesowe 7, Bankier.pl - serwisy biznesowe Money.pl 7, Interia.pl - serwisy biznesowe Bankier.pl - serwisy biznesowe 7, Gazeta.pl - serwisy biznesowe Infor.pl 6,714 6 Egospodarka.pl Gazetaprawna.pl 6,645 7 Infor.pl Waluty.com.pl 6, Gazetaprawna.pl Egospodarka.pl 6,045 9 Idg.pl - serwisy biznesowe Idg.pl - serwisy biznesowe 5,63 10 Waluty.com.pl Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

17 6.2.2.Użyteczność i funkcjonalność Portal Interia.pl został najwyżej oceniony w kilku kategoriach rankingu Symetrii. Jedną z nich jest kategoria Kultura i Rozrywka. Na wysoką ocenę portalu wpłynął zespół czynników współdecydujących o przyjazności witryny oraz jej atrakcyjności dla czytelników. Należy do nich dbałość o kwestie poprawności działania serwisu oraz wygody i intuicyjności nawigacji - w tym m.in. sposób oznaczania odnośników. Pozytywnie został oceniony sposób wyświetlania informacji i ich czytelność, a także istotne w przypadku serwisu rozrywkowego kwestie prezentacji multimediów. Dobrze oceniono sposoby prezentacji informacji, wyszukiwania treści, przechodzenia między działami. Portal udostępnia także czytelnikom opcje interakcji, w tym głosowania w sondach, oceny poziomu artykułów, czy polecenia ich znajomym. Portal nie poprzestaje na przedrukach lub interpretacji materiałów zewnętrznych, lecz dostarcza też własne treści, w tym zdjęcia, materiały i relacje wideo oraz zapisy czatów z gwiazdami. W taką stronę zmierzają też kolejne dobrze ocenione portale takie jak Wp, Onet.pl, Gazeta.pl. W kategorii rozrywka oceniono dobrze również specjalistyczne wortale m.in. Gryonline.pl, Filmweb.pl, Stopklatka, Fdb czy Gildia. W kategorii Sport również najwyżej oceniono portal Interia. Bliską ocenę uzyskała Gazeta.pl. Oba portale odznaczają się wygodą nawigacji, czytelną architekturą, dbałością o konsekwencję i użyteczność. Jednocześnie kwestiom tym towarzyszy wysoka estetyka i atrakcyjność wizualna, jak również liczne opcje i funkcjonalności przykuwające uwagę internautów. Galerie, filmy, quizy, komentarze, promocja najbardziej aktualnych informacji przyciągają uwagę internautów i budują atrakcyjność witryn. Obok portali dobrze oceniono także serwisy specjalistycznie, między innymi powiązane z prasą sportową witryny Sports.pl czy Piłkanozna.pl jak i długo istniejący na rynku nie ustępujący w wielu obszarach portalom serwis Skijumping.pl. Interia.pl została najwyżej oceniona także w kategorii Motoryzacja, co wynika z ogólnej przemyślanej konstrukcji portalu, wpływającej na kwestie użyteczności. Jednocześnie serwis dostarcza użytkownikom atrakcyjnych rozwiązań podanych w przydatnej formie. Niemniej jako kolejny serwis wyróżniono Autocentrum.pl, który nieznacznie wyprzedził w rankingu inne serwisy portali. To, podobnie jak dobra ocena serwisu Skijumping.pl dowodzi, że użyteczność i atrakcyjne funkcjonalności nie są zarezerwowane wyłącznie dla portali - liderów rynku podejmujących duże inwestycje modernizacyjne. W przypadku serwisów z kategorii Media i marketing dobrze oceniono wortal Signs.pl. Pomimo pojawiających się problemów technicznych czy związanych z użytecznością pozytywnie oceniono dbałość o atrakcyjne funkcjonalności, budowanie społeczności wokół serwisu i opcje interakcji. Dobre oceny uzyskały także serwisy liderów na polu informacji ze świata marketingu i reklamy witryny Media Run i Wirtualne Media czy MediaLine. W czołówce kategorii Komputery i Internet znalazły się rozwinięte serwisy, które łączą zalety witryn informacyjnych z funkcjonalnościami takimi jak bazy plików do pobrania, recenzje, testy i porady. Witryny należące do magazynów branżowych znacznie wykraczają poza funkcję ich wizytówki. Doceniono połączenie bogatych opcji serwisów z zachowaniem czytelności serwisów i staraniami o ich spójność. W kategorii Biznes, finanse i prawo najwyżej pod względem łącznej oceny użyteczności i udostępnianych funkcjonalności zaklasyfikowano serwisy portali. Serwisy niezależne, specjalistyczne o ile oferują bardzo istotne funkcjonalności nie zawsze zachowują konsekwencję w obrębie serwisu. Przykładem może być bardzo rozbudowany i bogaty w autorskie zasoby serwis IDG, którego wadą było w trakcie badania znaczne nagromadzenie treści i rozwiązań nie zawsze spójnie i czytelnie powiązanych ze sobą. W następnym rozdziale postaramy się zaprezentować podstawowe wytyczne i wnioski, które mogą być przydatne w konstrukcji i usprawnianiu serwisów informacyjnych. 17 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

18 7. Wskazówki i komentarze użyteczność i funkcjonalność 7.1.Użyteczność Nawigacja Architektura serwisu wpływa na możliwości łatwej nawigacji w jego obrębie. O intuicyjnym poruszaniu się w obrębie witryny decyduje spójna i konsekwentna nawigacja. Jedną z istotnych kwestii w jej obrębie jest zachowanie w obrębie całej witryny możliwości powrotu na stronę główną i jednoznaczne nazewnictwo działów. Zastosowane w obrębie witryny odnośniki nie tylko muszą poprawnie działać, ale również powinny posiadać wspólny wzorzec edycji i czytelne sposoby oznaczania. Warto ograniczyć także ilość różnych sposobów edycji linków w obrębie serwisu do kliku podstawowych. Dzięki temu internauta poruszający się w obrębie serwisu o zaawansowanej strukturze i bogatych treściach nie zagubi się i będzie mógł korzystać z informacji w sposób intuicyjny. Internauta powinien również znać swoją pozycję w serwisie dzięki wyraźnemu jej zasygnalizowaniu. Wskazanie lokalizacji umożliwia specjalna edycja menu (podświetlanie aktualnej pozycji), czytelna prezentacja nazw i tytułów stron a także wygodne rozwiązanie, jakim jest lokalizer - ścieżka okruszków. Sam fakt jej umieszczenia nie decyduje jednak o jej przydatności Rysunek 2. Przykład ścieŝki okruszków w portalu Wp.pl projektowanie użytecznej ścieżki okruszków wiąże się z zachowaniem reguł jej konstrukcji. Dbałość o konsekwentne wskazanie internaucie jego pozycji w serwisie odnotowano przede wszystkim w portalach Onet, Gazeta.pl, Wp a także serwisach takich jak m.in. Motofakty, Autocentrum, Money.pl, egospodarka i in. Dzięki zachowaniu reguł związanych z nawigacją użytkownik zawsze w prosty sposób będzie mógł dokonać prostej analizy sytuacji i jak bohater słynnego testu bagażnikowego będzie mógł odpowiedzieć na pytania gdzie jestem, jakie mam możliwości, gdzie mogę się udać? Tekst i sposób prezentacji treści Dobry tekst internetowy to nie tylko tekst ciekawy, ale z punktu widzenia użyteczności - przystępnie przedstawiony. Naturalne wolniejsze o 25% czytanie tekstów elektronicznych niż drukowanych oraz zalew informacji, jakiego doświadczamy każdego dnia wymuszają na serwisach prezentujących informacje konieczność ich dokładnej edycji. Wymóg zachowania czytelności tekstu skłania do zastosowania odpowiednio wyróżnionych graficznie nagłówków i śródtytułów. Czytelne powinny być także wszelkie nazwy działów boksów, wpływających na łatwą nawigację wybór działów tematycznych przez użytkownika. 18 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

19 Łatwą percepcję tekstu umożliwia także umiejętne zarządzanie dostępną przestrzenią na stronie. Przyjazny tekst to tekst podzielony na paragrafy i akapity, przedstawiony z zachowaniem odstępów zapobiegających wizualnemu zbiciu tekstu. Rysunek 3. MoŜliwość powiększenia tekstu za pomocą przycisków w portalu Gazeta.pl Na jakość samego tekstu wpływa też możliwość jego dostosowania do potrzeb czytającego. Elastyczna wielkość czcionki i przyciski służące do jej regulowania ułatwiają czytanie, w tym udostępniają tekst osobom z wadami wzroku i innymi ograniczeniami wpływającymi na trudności w zakresie czytania. Niezwykle istotne w przypadku serwisów informacyjnych jest także zachowanie wyważonej długości strony. Proporcjonalna długość layoutu zwiększa czytelność zawartych informacji i wygodę korzystania z serwisu. Wpływa także na ograniczenie zagrożenia pomijania tekstów znajdujących się znacznie poniżej linii zanurzenia. Dłuższe, ograniczające nieco wygodę korzystania z serwisu layouty odnotowano m.in. w serwisach Filmweb, Emuzyka.pl, Stopklatka, Filmpolski, Idg. Zostały one jednak ocenione wysoko w innych kategoriach Wyszukiwarka Standardowo wyszukiwarka stanowić powinna narzędzie asekuracyjne, do którego internauta ucieka się w momencie zagubienia. W praktyce jednak jest jednym z kluczowych elementów decydujących o wartości serwisu informacyjnego w oczach internauty. To ona często stanowi narzędzie dotarcia do pożądanych informacji w przypadku rozbudowanego serwisu. Wyszukiwarka zatem powinna być łatwo dostępna i szybko zauważalna. Internauci są przyzwyczajeni do korzystania z wyszukiwarek i oczekują ich standardowego, prostego działania - w testach Symetrii z udziałem użytkowników w 77,3% przypadków badani po wpisaniu słowa kluczowego naciskali klawisz Enter w celu uruchomienia szukania. Rysunek 4. Bogate i czytelne wyniki wyszukiwania w wortalu Gry-online.pl 19 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

20 Atutem serwisu powinno być szybkie i skuteczne dostarczanie czytelnych informacji. Wyniki wyszukiwania powinny zostać zaprezentowane w zwyczajowy sposób, do którego internauta przywykł i który pozwala na intuicyjne odszukanie najbardziej wartościowych odpowiedzi na dane zagadnienie. Dużym atutem jest udostępnienie wyszukiwarki zaawansowanej. Jest to szczególnie istotne w przypadku witryn bogatych w treści różnego rodzaju - zarówno w teksty jak i multimedia. Dzięki poszerzonej funkcjonalności wyszukiwarki internauta może bardziej precyzyjnie określić swoje potrzeby i szybciej dotrzeć do poszukiwanych zasobów. Badania z wykorzystaniem eye trackingu wskazały, że warto, aby pole wyszukiwania było skumulowane w sposób możliwie spójny na małym obszarze. Dobrze także, aby posiadało etykietę, która usprawni wyszukiwanie mniej zaawansowanym internautom. W omawianych serwisach udostępniane są zarówno wewnętrzne rozbudowane wyszukiwarki (np. Gryonline.pl) jak i wyszukiwarki oparte na rozwiązaniu Google, gdzie wyniki wyszukiwania nie zawsze wkomponowane są w grafikę serwisu. Co ważne, nie zawsze użytkownik jest w stanie od razu zlokalizować pole wyszukiwania, ponieważ umieszczane są czasem w niestandardowym miejscu. W badaniach z udziałem użytkowników zdarzało się także, że obecność pól podobnych do pola wyszukiwarki (np. pól logowania) w typowych dla wyszukiwarek obszarach (np. prawy górny róg strony) obniżały efektywność odnajdywania wyszukiwarki przez badanego. Brak odpowiedniej szerokości pola do wpisania frazy również może powodować problemy w korzystaniu (jak to działo się np. w serwisie Kulturystyka.pl, który nie zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki serwisów). 20 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

21 7.1.4.Grafika Wartościowe dla użytkownika grafiki to grafiki czytelne, przejrzyste, dobrej jakości, posiadające możliwość powiększenia. To także grafiki podpisane, umożliwiające internaucie niezaznajomionemu z tematem uzyskanie szybkiego wglądu w daną tematykę. R Rysunek 6. Podpis pod zdjęciem ułatwia zapoznanie się z wymową artykułu w portalu Wp Rysunek 5. Przyciski nawigacyjne i podpisy pod zdjęciami ułatwiają nawigację w portalu Interia.pl Same zdjęcia nie wystarczą jednak do budowania atrakcyjności witryny liczy się również sposób ich prezentowania. Otwieranie zdjęć w oknach pop-up może uniemożliwiać ich oglądanie użytkownikom posiadającym zablokowane ich wyświetlanie w przeglądarce. Takie sytuacje z pewnością mogą budzić irytację użytkownika. Istotna jest również obsługa galerii zdjęć. Galerie powinny być również łatwe w obsłudze nawigowanie między kolejnymi plikami powinno być szybkie, wygodne i intuicyjne. Podobnie rzecz się ma w przypadku filmów. Użytkowników interesuje nie tylko sama ich dostępność w serwisie, ale także wygoda ich oglądania. Filmy powinny posiadać dobrą jakość, a jednocześnie kompresję umożliwiającą oglądanie strumieniowe bez konieczności długiego oczekiwania na załadowanie obrazu. Należy pamiętać o niewysokim jeszcze nasyceniu łączami szerokopasmowymi. Bogactwo plików video w serwisie oraz ilustrowanie materiałów informacyjnych aktualnymi filmami stanowi atrakcję w serwisie, jeśli użytkownik może swobodnie i bez frustracji z nich korzystać. W przypadku analizowanych serwisów zauważalne są zarówno dobre praktyki m.in. podpisywanie zdjęć wraz z podaniem źródeł, udostępnianie narzędzi nawigowania w galeriach jak też problemy związane m.in. z brakiem konsekwencji w sposobach przedstawiania plików graficznych, złą ich jakością, niemożnością powiększenia itp. 21 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

22 7.2.Funkcjonalność Narzędzia interakcji Do narzędzi interakcji zaliczono między innymi możliwość współpracy internauty z serwisem. Oparta jest ona np. o możliwość interakcji z tekstem czy treściami (głosowania w sondach, ocena artykułów, polecanie tekstów znajomemu). Oparta jest także o opcje kontaktu z redakcją i dostarczania własnych treści (publikowania własnych artykułów, dodawania komentarzy, wypowiadania się na forum, kontaktowania się z redakcją, prowadzenia własnych blogów). Poziom interaktywności ocenianych serwisów informacyjnych został oceniony jako dobry. Serwisy zbierają opinie internautów, co pozwala ulepszać witryny i dopasowywać je do potrzeb czytelników. Rysunek 7. Interia udostępnia uŝytkownikom moŝliwości interakcji z dostarczanymi treściami Widoczne są także działania zmierzające do angażowania czytelników w życie serwisu i wykorzystywania oddolnie płynących treści do wzbogacania zawartości witryny. Sami internauci zostają także zaproszeni do popularyzowania treści serwisu wśród znajomych a co za tym idzie, do zwiększania jego oglądalności. Rysunek 8. Gazetawyborcza.pl zachęca czytelników do wypowiedzi 22 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

23 7.2.2.Personalizacja Personalizacja jest jednym haseł - kluczy nadających ton dzisiejszemu Internetowi. Jednocześnie, mimo iż funkcjonalności skupione w kategorii personalizacja generują wiele szumu, nie są szeroko stosowane w serwisach informacyjnych. Zaawansowana personalizacja wymaga przede wszystkim logowania, umożliwiającego zbieranie informacji o użytkowniku. Jeśli są one zbierane w sposób poprawny i efektywny, dostarczają podłoża do przygotowywania unikalnych rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb użytkownika. Jednocześnie możliwa jest personalizacja na małą skalę możliwość zmiany wyglądu layoutu, modyfikacja boksów na stronie, wyświetlania konkretnych zakładek. Taka personalizacja nie jest szeroko stosowana w serwisach informacyjnych. Wyjątek stanowi portal Gazeta.pl, umożliwiający internautom podstawowe edytowanie wyglądu strony główniej i wyświetlanych treści Materiały powiązane Kontekstowość to jeden z kluczowych atutów serwisów informacyjnych. Ich uporządkowana struktura, regularność publikacji, bogactwo posiadanych zasobów umożliwiają stworzenie rozwiązań dostarczających czytelnikom opcji zapoznania się z materiami osadzonymi w podobnym kontekście. Rysunek 9. Materiały powiązane w serwisie Mojeauto.pl Kontekstowość zawartości nie tylko stanowi atrakcyjną dla użytkownika funkcjonalność, pozwalającą na szersze zapoznanie się z tematem, ale także pozwala na dłuższe jego zatrzymanie w obrębie witryny. W przypadku badanych witryn zauważono rozwiązania umożliwiające dotarcie do powiązanych treści. Różny był jednak stopień oferowanych możliwości od sprawdzenia podobnych artykułów, przez dodatkowe udostępnienie powiązanych filmów czy galerii zdjęć lub plików w bazach danych i archiwach. 23 Symetria Sp. j. ul. Wyspiańskiego 10/4, Poznań

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Partnerzy Wydawca

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG 2011 Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B - działania 8.1 i 8.2 POIG Koncepcja publikacji: Leszek Czech, Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autorzy: Tomasz Karwatka Grupa Divante Ewa Bartnik,

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH KRYTERIA OCENY JAKOŚCI MOBILNYCH WERSJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Katarzyna ZARAŃSKA Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza istotności kryteriów oceny serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo