PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu: Studia: Opiekun: Piotr Wycichowski Zaoczne prof. Z. Kierzkowski Rok akademicki 2007/2008

2 1. Wprowadzenie W dzisiejszym świecie szybki wzrost systemów informacyjnych i informacyjno-decyzyjnych zmusza nas coraz bardziej do intensywnej pracy, która pomoże nam w rozwiązywaniu problemów związanych z coraz nowocześniejszą techniką informacyjną. Informacja jako infosfera komunikacji bezpośredniej scala się tworząc informację organizacyjną. Od lat osiemdziesiątych ludzkość poczyniła wielki krok w kierunku technologii informacyjnej, która ma silny związek z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. Każdy aspekt naszego życia jest związany z gromadzeniem, przetwarzaniem pozyskanych informacji. Informacja i jej posiadanie stała się tak ważna i cenna, że wiele narodów wykorzystuje ją do pozyskiwania korzyści materialnych. Technologia informacyjna (IT) pozwala na rozwój w użytkowaniu systemów globalizowanych i ma wpływ na ciągłe przemiany w szkielecie organizacji społeczeństwa. Postępujące kształtowanie systemów wymiany informacji oraz interaktywnej komunikacji medialnej pozwala zanalizować i poznać metody wirtualnej organizacji działań (WOD). WOD opiera się na rozwoju i wykorzystywaniu globalnych systemów dostępu do technologii informacyjnej. Komunikacja człowieka z drugim człowiekiem staje się coraz łatwiejsza i prostsza, ponieważ nieustannie prze do przodu i umożliwia natychmiastowy kontakt a co za tym idzie wymianę informacji. Wiele programów, systemów, sposobów opisanych w pracy wpływa w pozytywny sposób na kształt dzisiejszego społeczeństwa, które śmiało można nazwać społeczeństwem informacyjnym, ponieważ opiera się na szybkiej, bezkompromisowej wymianie informacji. Zaobserwowany w ostatnich latach i opisany pokrótce w pracy szybki rozwój technologii sieciowych, pozytywnie wpłynął na zmiany, które dotyczą gromadzenia informacji. Nowe technologie, rozwój elektroniki i nowoczesne sposoby przetwarzania dźwięków i obrazów umożliwia nam wybór formy przekazu informacji. Zmysły, które człowiek posiada umożliwiają na odbiór różnych informacji do nas 2

3 docierających, więc im więcej zmysłów wykorzystujemy do odbioru informacji, tym informacja jest bardziej rzeczywista, namacalna. Społeczeństwo informacyjne, tak jak wiele innych zjawisk też jest uzależniona od wielu rzeczy, jedna z nich jest siec informacyjna, bez której dostęp do informacji jest niemożliwy, dlatego ten problem jest opisany w pracy. Internet jako medium przekazu informacji ma bardzo burzliwy i dynamiczny rozwój. Ilość jego użytkowników róśnie w niezwykle szybkim tempie. Coraz większy dostęp w szkołach, placówkach oświatowych, domu powoduje, że informacja jest coraz bardziej globalna i dostępna. Łączy w sobie wiele zalet większości tradycyjnych środków przekazu, tj. radio, telewizja, prasa. 1.1Cel i zakres pracy Celem pracy jest pokazanie sposobów dostępu do informacji za pomocą różnego rodzaju programów, przede wszystkim medium, jakim jest globalna sieć zwana Internetem. Ukazanie sieci jako podstawy w nawiązywaniu połączeń, a co za tym idzie wymiany i pozyskiwania informacji. Rodzaje sieci, jej wady i zalety. Krótkie opisy programów służących do komunikacji użytkowników w sieci jak i również programów, które pomagają w tworzeniu nowych informacji, mowa tu o programie tworzącym strony WWW, prezentacje multimedialne i wiele innych rzeczy pozwalających na komunikacje i wymianę informacji w środowisku dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego. 3

4 2. Podstawowe usługi integrowanej wymiany informacji Gdy połączymy tekst, dźwięk, obraz statyczny i wideo, stwarza to nowe możliwości, które przekazują różne rodzaje wiedzy i informacji. Dla setek tysięcy ludzi na świecie wymiana informacji po przez Internet stała się łatwiejsza, dużo szybsza i wygodniejsza w odróżnieniu od telefonu lub faksu, które nie oferują takich możliwości, jak choćby przesyłanie plików. Zmiany te pokazują, że współczesne społeczeństwo informacyjne musi wypracować zupełnie nowy model w sposobach przekazywania informacji i wiedzy. Informacja jest to przekazywanie wiadomości za pomocą słowa dźwięku, obrazu, wskazań przyrządów pomiarowych itp., które mogą być wykorzystywane przez ludzi, organizmy żywe lub urządzenia automatyczne dla szybkiego i sprawnego działania. Przesyłania wiadomości polega na dostarczeniu go z jednego miejsca w drugie lub na przenoszeniu w czasie (rejestracje, zapamiętywanie). Teoria informacji ma na uwadze własności źródła informacji, a nie własności kolejnych wiadomości. Kontakty nawiązywane w sposób wirtualny staje się na świecie coraz bardziej rozbudowany i nowoczesny. Elektroniczna komunikacja to nie tylko telefony komórkowe czy poczta owa, ponieważ coraz więcej ludzi wykorzystuje w codziennym życiu e-narzędzia, które są bardzo rozpowszechnione. Komunikatory tekstowe w Internecie to aplikacje, które pozwalają na komunikację po miedzy dwoma lub więcej użytkownikami komputerów wykorzystujących w tym celu sieć komputerową. Komunikatory różnią się tym od poczty , że użytkownicy mogą wymieniać informacje w czasie rzeczywistym. Bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach to komunikatory Gadu-Gadu lub Tlen, które posiadaj wielka rzeszę zwolenników. Komunikatory głosowe pozwalają na porozumiewanie się za pomocą głosu dwóch osób w czasie rzeczywistym, które do nawiązania kontaktu używają łącza 4

5 internetowego. Różnica, która dzieli tę formę komunikacji od tradycyjnej telefonii to posiadanie urządzenia, jakim jest komputer. 2.1 Uzyskiwanie informacji, danych za pomocą protokołów FTP Internet jest czymś w rodzaju ogólnoświatowej biblioteki, której wielka zaletą jest to, że wiele jej zasobów można za darmo skopiować na swój komputer. Dostęp do wielu zasobów możliwy jest dzięki programowi FTP, służącemu do kopiowania plików. FTP to jedno z najstarszych aplikacji internetowych, z której wiele ośrodków korzysta do publikowania informacji. Aby skorzystać z FTP należy wykonać pewne przygotowania. Przed samym kopiowaniem pliku musimy trzeba wiedzieć, gdzie się znajduje ( w tym celu trzeba zapoznać się z notatka opisującą lokalizację plików), jaki jest jego rozmiar oraz typ1. Archiwa internetowe FTP posiadają pliki dla wielu typów komputerów. Pewna część plików posiada tekst zwykły, który można wyświetlić na wybranym komputerze bez zmiany struktury pliku. Niektóre przypisane są tylko dla wybranego typu komputera bądź dla konkretnego programu- pliki binarne. Różnice, które dzielą pliki tekstowe od binarnych są niewyraźne. Przykładem jest znalezienie w archiwach plików tekstowych, które zostały skompresowane w celu zwiększenia miejsca na dysku danego serwera, a pliki skompresowane to na ogół pliki binarne, niezależnie od tego co kompresujemy. Odwrotnie jest z plikami binarnymi, przykładem może być plik graficzny GIF, który mógł zostać zakodowany w postaci tekstowej. Najczęściej nazwy plików posiadają przedrostek (nazwa pliku jest rozszerzona) który określa jego typ. Problemem komplikujący całą sprawę to ilość programów kompilujących i archiwizujących. Gdy posiadamy program dekompresujący, to wtedy jest sens kopiowania skompresowanego pliku, ponieważ gdy go nie posiadamy nie mamy możliwości jego rozpakowania. 1 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

6 Kategoria Tekstowe Rozszerzenie.c Znaczenie Program źródłowy w języku C..h Plik nagłówka w języku C..txt Plik tekstowy..uue Plik tekstowy wygenerowany przez program uuencode..bat Plik wsadowy do systemu DOS..shar Archiwum ze zleceniami unixsowymi..ps Postscript.hqx Plik dla Macintosha w formie BinHex dla wersji systemu 4.0 lub wcześniejszych. Binarne.EXE Pliki wykonywalny dla systemu DOS (lub VAX/VIS)..COM Plik wykonywalny dla systemu DOS..Z Plik skompresowany programem kompres..sit Plik dla Macintosa utworzony programem StuffIt..gz Plik skompresowany programem gzip..hgx Plik dla Macintosha w formacie BinHex dla wersji systemu 5.0 lub późniejszej. Tab. 1. Typowe rozszerzenia w nazwach plików tekstowych i binarnych2. Pomiędzy dwoma komputerami następuje połączenie za pomocą FTP w celu wymiany plików. Najważniejszą czynnością, którą trzeba zrobić to nawiązanie połączenia z siecią Internet. Komputer lokalny powstaje wtedy, gdy wykonano w nim polecenia FTP. Gdy istnieje połączenie konwencjonalne to komputer lokalny w czasie trwania sesji FTP będzie komputer dostawcy. Wykonanie polecenia ftp sprawi, że uruchomi się klient łączący się z serwerem FTP wykonywanym na komputerze zdalnym. Jeśli program FTP uruchomi się, gdy wydane zostanie polecenie w wierszu poleceń (np. z poziomu powłoki w systemie Unix lub z poziomu interpretatora poleceń systemu DOS), wtedy śmiało można podać nazwę, adres IP zdalnego komputera, gdzie połączony jest z programem FTP. Podczas próby łączenia komputera zdalnie poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, przed wejściem do jakichkolwiek zasobów. W Internecie można łączyć się z dowolnym komputerem za pomocą FTP, 2 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

7 gdy posiadamy konto lub komputer, który pozwala na połączenie bez podania hasła (anonimowo). Na komputerze zdalnym i lokalnym muszą być takie same nazwy konta i hasła, które są potrzebne do poprawnego działania. Ponieważ Internet posiada kilka milionów komputerów w swojej sieci, jest zrozumiałe, że bardzo duża liczka użytkowników nie posiada konta na tak dużej liczbie komputerów, na których mogą znaleźć szukane przez nich pliki. Dlatego duża część użytkowników ma możliwość pobrania plików na specjalnie stworzonym koncie o nazwie anonymous za pomocą, którego może załogować się każdy internauta3. Połączenie komputera za pośrednictwem FTP z inną jednostką podobne jest do logowania na zdalnym komputerze, ponieważ podajemy nazwę konta i hasło w celu nawiązania połączenia, a w czasie sesji doczepiana jest kartoteka robocza za pomocą, której można kopiować pliki lub przemieszczać się po innych kartotekach. Gdy zostanie nawiązane połączenie i użytkownik poda nazwę i hasło na komputerze, z którym się łączy, sesja FTP zacznie się w jego macierzystej kartotece, wtedy ta osoba będzie mieć bezpośredni dostęp do plików zamieszczonych w danej kartotece. Inaczej jest w anonimowym połączeniu FTP, użytkownik otrzyma kartotekę roboczą, która znajduje się na szczycie specjalnego drzewka kartotek, stworzonego by zapewnić bezpieczeństwo zdalnego komputera i uproszczenia w poruszaniu się pomiędzy kartotekami i pobierania plików4. Posługiwanie się aplikacja FTP nie jest trudna czy złożona, ponieważ zapoznanie się z pięcioma poleceniami: ascii, binary, put i quit ułatwia całe użytkowanie. Używanie put i get jest dużo łatwiejsze, gdy znane są polecenia ustalające parametry sesji, które pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy kartotekami. Przedstawione najważniejsze polecenia ustalające parametry sesji znajdują się poniżej. 3 4 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s. 149 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

8 Ustalenie tekstowego trybu transmisji (ustawienie ascii domyślne). binary Ustalenie binarnego trybu transmisji. cr Włączenie/wyłączenie usuwania znaków powrotu karetki (CR) z plików tekstowych. Drukowanie zanaków # na terminalu podczas transmisji hash danych. prompt Włączanie/wyłączanie wyświetlania zapytań podczas transmisji wielu plików. status Wyświetlanie aktualnego stanu wszystkich opcji. user Ustawienie nazwy konta i hasła. verbose Włączenie/wyłączenie wyświetlania pełnych komunikatów. Główną rzeczą w trakcie pracy z FTP jest wybranie typu ściąganych plików. Jeśli został wybrany zły rodzaj pliku i został skopiowany to może okazać się niepotrzebny. Bardzo często tak się zdarza, ponieważ nie zawsze można dokładnie określić rodzaj pliku. W tabeli 1 zamieszczone zostały najczęściej występujące rozszerzenia w nazwie plików tekstowych i binarnych. Program FTP ustawia domyślnie typ plików tekstowych, ale można to sprawdzić za pomocą polecenia status przed samym rozpoczęciem kopiowania pliku. Ustawienie pliku na tekstowy FTP spowoduje, że podczas transmisji będzie dokonywał szereg zmian zawartości pliku, które są wynikiem różnicy pomiędzy komputerem lokalnym a zdalnym, będą zmienione w taki sposób, by plik pozostał czytelny. Więc w trakcie przesyłania plików tekstowych, sekwencje zmiany wiersza będą zmienione w ten sposób, że nie będzie miało problemu w odczycie przez komputer odbierający. A gdy plik jest binarny to podczas przesyłania tworzy się dokładna kopia pliku5. 5 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

9 Gdy podczas kopiowania wybranych plików za pomocą programów FTP z interfejsem znakowanym, nie występują jakiekolwiek komunikaty. Ogólnie wszystkie polecenia są wykonywane bardzo szybko, ale duże pliki podczas transmisji przy mocno obciążonej sieci trwa długo. Polecenie hash służy do obserwowania przebiegu kopiowania. Polecenie to może mieć tez inne zastosowanie. Wybrane systemy w Internecie przerywają automatycznie transmisje, jeżeli stwierdzi, że osoba nie jest aktywna przez określony czas. Podczas pobierania dużych plików nie zostają wprowadzone polecenia i może wydawać się, iż sesja jest nieaktywna. Dlatego polecenie hash jest też wykorzystywane, ponieważ wysyła stały strumień znaków na ekran, co oznacza, że sesja jest aktywna. Sterowanie przebiegiem transmisji plików zajmuje się polecenie prompt. Do każdego przesyłanego pliku dołączone są zapytania o kontynuowanie pobierania. Jeśli chcemy aby kopiowanie trwało bez przerw, to używamy polecenia prompt, które odciąży nas od pojawiających się pytań. Jeżeli nie wiemy, jakie opcje w danym momencie są ustawione, możemy skorzystać z polecenia status, które spowoduje wyświetlenie wszystkich opcji i ich stanów6. Zdjęcie 1. Efekt polecenia status7 Polecenie user pozwala na wybranie nazwy i hasła, które następnie zostaną użyte do połączenia się ze zdalnym komputerem. Wpisanie tej 6 7 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s. 153 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

10 komendy pozwalają na naniesienie nowych wartości, gdy popełniono błędy podczas podawania ich włączania FTP. Wiele komunikatów, które są wyświetlane podczas transmisji są drukowane w terminalu tak samo jak ich numery. Dlatego polecenie, verbose pozwala na wyświetlenie tych odpowiedzi. Komunikaty te przedstawione są poniżej8. Zdjęcie 2. Połączenie z ftp.csd.uwm.edu9 8 9 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s. 154 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

11 Zdjęcie 3. Kopiowanie listy Yanoffa10 W trakcie rozpoczęcia sesji FTP duże znaczenie będzie mieć to, która kartoteka będzie pełnić role kartoteki roboczej. Podczas logowania jako zwykły użytkownik, kartoteka robocza jest macierzysta kartoteka użytkownika. Po zakończeniu logowania jako użytkownik anonymous, kartoteka robocza stanie się kartoteka znajdującą się na szczycie drzewa kartotek, stworzonej wyłącznie dla użytkownika anonimowego FTP. W tych przypadkach można skorzystać z nadanych poleceń, które umożliwiają przemieszczanie się miedzy kartotekami komputera zdalnego. Takie polecenia przypominają te, które pracują na kartotekach w systemach DOS i Unix11. pwd Wyświetlenie nazwy bieżącej kartoteki na zdalnym komputerze. cd Zmienia kartoteki nz zdalnym komputerze (wymaga podania nazwy nowej kartoteki. cdup Przejście do kartoteki nadrzędnej dla bieżącej kartoteki na zdalnym komputerze. dir Wyświetlenie zawartości kartoteki na zdalnym komputerze z podaniem nazw, trybów dostępu, właściciela i rozmiarów plików Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s. 150 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

12 mdir Wyświetlenie zawartości wielu kartotek na zdalnym komputerze z podaniem nazw, trybów dostępu, właściciela i rozmiarów plików. mls Wyświetlanie zawartości wielu kartotek na zdalnym komputerze z podaniem tylko nazw plików. lcd Zmiana kartoteki na lokalnym komputerze (jeżeli nie podano nowej nazwy kartoteki, to wyświetlona będzie nazwa kartoteki roboczej na komputerze lokalnym)12. Gdy wszystkie parametry sesji zostaną ustawione, przyszła kolej na kopiowanie plików. Polecenia, które służą kopiowaniu to: get Skopiowanie pliku z komputera zdalnego na lokalny. recv Synonim get. put Skopiowanie pliku z komputera lokalnego na zdalny. send Synonim put. mget Skopiowanie wielu plików z komputera zdalnego na lokalny. mput Skopiowanie wielu plików z komputera lokalnego na zdalny13. Główny cel to, anonimowe FTP, dlatego zainteresowanie pada na kopiowanie plików za pomocą poleceń get, mget i recv. Kopiowanie plików z komputera zdalnego na lokalny służy polecenie get, a za to polecenie send wykonuje to samo, lecz w przeciwnym kierunku. Anonimowy FTP może przesyłać pliki na komputer zdalny wtedy, gdy istnieje kartoteka za pomocą, której użytkownik anonymous otrzymuje pozwolenie na tworzenie plików Przeszukiwanie- Netscape Nawigator Aby móc połączyć przeglądarkę WWW z serwerem FTP trzeba podać URL tego serwera. 12 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

13 Gdy chcemy, aby przeglądarka Netscape Nawigator odebrała wybrane dokumenty, teza w polu Location, który znajduje się u góry okienka przeglądarki wprowadzić URL wybranego dokumentu. Drugą możliwością jest wybrać z menu File opcję Open Location i wpisać w okienku URL szukanego dokumentu. Oczekiwane działanie po pobraniu dokumentu, zależne jest od tego, jaki URL został wprowadzony. Jeżeli URL zawiera FQDN serwera i ścieżkę dostępu do wybranego pliku, to przeglądarka nawiąże połączenie z danym plikiem, który następnie zostanie pobrany. Po zakończeniu ściągania pliku program zacznie rozpoznawać typ pliku na podstawie rozszerzenia, jeśli rozpozna automatycznie plik zostaje otworzony w oknie przeglądarki. Poleceniem Save As można stworzyć kopię tego pliku. Gdy przeglądarka nie może określić rodzaju ściągniętego pliku, pojawi się zapytanie o aplikację, która może ten plik otworzyć. Aby móc zobaczyć pliki i kartoteki, które znajdują się na serwerze FTP, trzeba nanieść URL, który zawiera nazwę serwera. Po wpisaniu takiego adresu URL, przeglądarka łączy się z serwerem i wyświetla jako menu kartotekę główną serwera. Na zdjęciu 4 pokazany jest wydruk zawartości kartoteki15. Zdjęcie 4. Korzystanie z serwera FTP za pomocą przeglądarki Netscape Nawigator 2.2 Komunikacja międzyludzka za pomocą poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna pozwala nam za pośrednictwem komputera wysyłanie wiadomości do wybranego użytkownika w sieci. Ten rodzaj komunikacji międzyludzkiej występuje powszechnie w gałęziach 15 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

14 biznesu, handlu i wielu innych, ale przede wszystkim coraz częściej wkracza w nasze prywatne życie. Duża ilość użytkowników Internetu ma możliwość odbierania i wysyłania poczty, ale występuje nie tylko w Internecie. To poczta jest aplikacją internetową pozwalającą na komunikowanie się z użytkownikami innych niż Internet sieci, a natomiast oni maja możliwość korzystania bez ograniczeń z zasobów Internetu16. Usługa, jaką jest poczta różni się od aplikacji takich jak WWW, Gopher, Telnet, FTP, ponieważ te wymienione posiadają bezpośrednie połączenie pomiędzy użytkownikiem a zasobem na serwerach. Obrazowo wygląda to jak rozmowa przez telefon: gdy masz ochotę porozmawiać z osobą, to trzeba się z nią połączyć i zaczekać jak odbierze telefon. Aby się dogadać, ta osoba musi nas słuchać tak samo jak my. Ale poczta jest usługą typu pobierz i prześlij dalej i dlatego w swoim działaniu jest łudząco podobna do poczty tradycyjnej. Sposób porozumiewania się za pomocą poczty jest asynchroniczne, ponieważ jeśli chcemy wysłać korespondencje w danej chwili to odbiorca przeczyta ją, kiedy będzie chcieć i m na to wpływu mieć nie będziemy. Gdy chcemy nawiązać kontakt z dana osobą nie musimy łączyć się z nią bezpośrednio. Wiadomość, którą wysyłamy, kolejno przesyłana jest przez komputery aż dotrze do wybranego odbiorcy. Przysłana wiadomość na dany komputer jest przechowywana w pliku, do którego odbiorca może w każdej chwili wejść i odczytać odebraną wiadomość. Dzisiejsza Poczta elektroniczna jest bardziej usprawniona poprzez Internet. Szybkie transfery pozwalają dostarczyć wiadomość do odbiorcy w ciągu kilku sekund niezależnie od odległości, jaka jest pomiędzy nadawcą a odbiorcą. DNS- System Nazw Domen ma duży wpływ na uproszczenie w adresowaniu i dostarczaniu poczty. Dzięki DNS list można skierować do domeny bez konieczności wskazania komputera, na którym pracuje adresat. W każdej domenie jest serwer poczty elektronicznej (wykorzystujący protokół SMTP, ang. Simple Mail Transfer Protocol), który umożliwia odczytywanie wiadomości na 16 Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

15 dowolnym komputerze, który należy do domeny. Wysyłanie poczty w różnych sieciach trwa więcej czasu, ponieważ sieci nie są ze sobą połączone jako stałe połączenie lub nie mają inne protokoły transmisji. Aby móc wysłać pierwszą wiadomość musimy posiadać komputer, który daje dostęp do poczty elektronicznej17. Dostawcy komercyjni oferują użytkownikowi posiadanie poczty elektronicznej. Prawie w każdym przypadku posiadany adres jest częścią konta u dostawcy, którego zdecydowaliśmy się założyć skrzynkę pocztową. Swoja działalność prowadzą też dostawcy, którzy posiadaj dostęp tylko i wyłącznie do WWW, ale nie ma możliwości korzystania z usług poczty elektronicznej. Zasady korzystania u dostawców są wszędzie takie same. Możliwość założenia poczty mają firmy usługi online (Prodiży, America Online, CompuServe) i również firmy zajmujące się jedynie usługami poczty elektronicznej, czyli telekomunikacja a w niej MCI, Sprint. Prawie we wszystkich internetowych kontach pocztowych nie ma opłat za korzystanie i tak samo za ilość wysłanych wiadomości. Ilość osoby, z którymi możesz korespondować jest zależna od firmy, do której jest się przynależny. Gdy mamy do czynienia z pocztą elektroniczna znajdującą się bezpośrednio na Internecie nie ma ograniczenia z ilości osób, z którymi możemy wysyłać pocztę, ponieważ wszyscy dostawcy oferują jednakowy zasięg poczty. W Internecie konta pocztowe mają większe możliwości, jedną z nich jest korespondencja z użytkownikami innych sieci Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

16 Zdjęcie 5. Wybrane portale internetowe z darmowymi skrzynkami pocztowymi- opis Wikipedia wolna encyklopedia- Poczta elektroniczna. 16

17 2.2.1 Przykłady programów pocztowych Aby można było odbierać wiadomości potrzebny jest program na komputerze dostawcy. W ofertach dostawców znajduje się wiele programów począwszy od najprostszych nazywających się mail, aż to bardziej złożonych tj. ELM czy pine. Posiadając konwencjonalne połączenie, każdy z użytkowników może skorzystać z programu, który spełnia jego wymagania. Praktycznie każdy z programów służących do wysyłania wiadomości działa na takiej samej zasadzie, jedyną różnicą jest różnorodność interfejsu każdego z programu oraz sposobem, w jaki sposób są przechowywane wiadomości. Tak, więc użytkownik może wybierać według własnych upodobań z szerokiej palety programów służącej tej profesji. By móc wybrać program najbardziej odpowiedni dla siebie, trzeba wcześniej zapoznać się z dokumentacją, która powinien zapewnić dostawca. Zdjęcie 6. Program pocztowy Mozilla Thunderbird Cyfrowy listonosz (Magazyn Internet 2/2005). 17

18 Zdjęcie 7. Program pocztowy The Bat21. Jeżeli skorzystamy z połączenia protokołowego lub praca odbywa się na komputerze PC w sieci lokalnej połączonej z Internetem to posiadamy jeszcze większą możliwość wyboru. Tym samym można połączyć się Telnetem z komputerem, gdzie znajduje się skrzynka i używać programów, które są dostępne osobom z połączeniem konwencjonalnym lub zainstalować wybrany program na swoim komputerze w celu posługiwania się nim. Do wyboru jest kilka programów. Przykładowym programem jest Eudora (firma Qualcomm) oraz Microsoft Exchange. Eudora posiada wersje, które można zainstalować w systemie Windows lub Macintosh. Ten program jest używany przez osoby posiadające połączenie protokołowe. Brak dołączonej bramki, która służy do korzystania z usług pocztowych w programie Microsoft Exchange zmusza do zainstalowania dodatku pakiety oprogramowania internetowego Microsoft Plus! Cyfrowy listonosz (Magazyn Internet 2/2005). Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

19 2.2.2Praca z pocztą elektroniczną Wysyłanie poczty elektronicznej z reguły nie sprawia dużych problemów. Jeżeli użytkownik posiada dostęp do poczty i wybrał program odpowiedni dla swoich potrzeb, to wtedy można wysyłać i odbierać wiadomości. Zdjęcie 8. Okno dialogowe popularnej poczty internetowej gmail.com z możliwością dołączenia plików w systemie binarnym. Podczas korzystania z poczty wykorzystywane są takie same sposoby użytkowania jak w każdym programie pocztowym. Czy wykorzystywane jest połączenie konwencjonalne czy protokołowi to pierwszym krokiem jest nawiązanie połączeni z komputerem dostawcy wraz z uruchomieniem programu za pomocą, którego jest możliwość 19

20 odczytywania i wysyłania poczty. Jeżeli osoba działa w systemie unixowym i korzysta z programu mail, to wysyłanie wiadomości będzie mieć inną postać niż dla jej przeczytania. Aby wysłać wiadomość trzeba wykonać trzy podstawowe kroki (tak jak przy wysyłaniu zwykłego listu), napisać list, zaadresować i wysłać. Jeśli jest potrzeba wysłania wiadomości pocztą elektroniczną dookreślonej osoby wystarczy sama nazwa użytkownika, jeśli jest użytkownikiem lokalnym (znajduje się w sieci lokalnej dostawcy). Istnieją też takie systemy jak CampuServe, gdzie zamiast nazw występuje numeracja identyfikująca, ale zasada zostaje taka sama. Adres użytkownika posiada w swojej całości nazwę, następnie (ang. at sign) i nazwę domeny. Oto pełny adres: W ten sposób zapisany adres pozwala przesłać wiadomości w Internecie. Inny sposób adresowania występuje wtedy, gdy nadawca adoruje wiadomość na zewnątrz Internetu Bennett Falk, Internet, Wydawnictwo HELION 1997 s

21 3. Organizacja sieciowego gromadzenia zasobów cyfrowych Warunek, który trzeba spełnić by nowoczesne społeczeństwo mogło funkcjonować, to szybkie i sprawne przekazywanie informacji za pomocą zintegrowanej sieci telekomunikacyjnej. Multimedia to synonim nowoczesnej informacji. Gdy wykorzystywane są dwa środki przekazu takie jak na przykład dźwięk i ruchomy obraz, to z całą pewności można powiedzieć, że mamy do czynienia z informacja multimedialną. Multimedia jako aplikacja jest czasu rzeczywistego, zatem przesył informacji multimedialnych związane jest z wielokrotną transmisją dużej ilości danych. Oprócz zawrotnej prędkości przesyłu i możność realizowania różnorakich usług za pośrednictwem ujednoliconej infrastruktury sieciowej, takich jak wideokonferencja, transmisja głosu, błyskawiczny transfer danych i informacji w postaci dokumentów, dlatego dla organizacji wirtualnych, kluczowa jest możliwość tworzenia wirtualnych sieci prywatnych oraz stojący na wysokim poziomie bezpieczeństwo transmisji. Dlatego jest potrzeba zbudowania sieci, która zapewni zaplanowaną jakość użytkową doprowadzającą do zrealizowania wieloraki usług. Działania naukowe, standardy i implementacje podejmowane w laboratoriach telekomunikacyjnych od pewnego czasu skierowały swoje skupienie na sieciach szerokopasmowych, określanych jako sieci transportu informacji, które pozwalają na przesył, multimediów a co z tym idzie stworzenie komunikacyjnych struktur wirtualnych odpowiedzialnych za wspomaganie pracy zespołowej. Cel tych działań to stworzenie infostrady przesyłającej informację cyfrową, która będzie dla każdego szybka i ogólno dostępna. Ostatnim etapem kończącym proces rozwoju sieci szerokopasmowej to sieć, ISDN. Jedna globalna sieć szerokopasmowa umożliwiająca rozwiązanie wszystkich problemów związanych z przesyłaniem szeroko pojętej informacji Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s

22 Komputerowe sieci lokalne i rozległe jako filar aplikacji 3.1 multimedialnych Sieci komputerowe ze względu na swoją złożoność można podzielić na sieci LAN i WAN. Sieci LAN (Local Area Network), ten rodzaj sieci jest najczęściej spotykany, w jego skład zalicza się od kilkudziesięciu do kilkuset komputerów, które są połączone jednolitym nośnikiem. Taki rodzaj sieci jest instalowany na niedużym obszarze (np. kilka budynków). Natomiast sieci WAN (Wide Area Network) to kombinacja sieci lokalnych z dodatkowymi połączeniami miedzy nimi zawartych. Aby określić zasięg oraz rozmiar takich sieci należy zastosować odpowiednie terminy: Sieć miejska ( MAN- Metropolian Area Network). Ten rodzaj sieci WAN łączy w sobie niewielki obszar geograficzny, przykładem może być jedno miasto lub region. Sieć uczelniana (CAN- Campus Area Network)- to sieci WAN łączące ze sobą poszczególne wydziały w ośrodku akademickim25. Sieci LAN to najbardziej rozpowszechniony rodzaj połączeń w firmach. W jej skład wchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu komputerów połączonych ze sobą w konfigurację magistralową, która jest połączona na kanale przewodowym w postaci np. kabla koncentrycznego lub w gwiazdę (gwiazda logiczna ale rozpoznawana jako szyna-magistrala), jeżeli medium to światłowód lub skrętka. Jeśli do stworzenia sieci użyto topologii sieci, to największa odległość (zależne od rodzaju huba i karty sieciowej) po miedzy serwerem a stacjami roboczymi wynosi około 100 metrów. Natomiast w przypadku użycia kabla koncentrycznego, sieć może mieć od 150 do 1000 metrów, ale jest to uzależnione od rodzaju użytej karty sieciowej. Stacje robocze umieszczone są w odległości od 1 do 3 metrów (kabla) od siebie. Jeżeli dojedziemy do maksymalnej długości kabla, można zastosować wzmacniacz (repeator), most (bridże) lub rozgałęźnik (router). 25 Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl 22

23 Minusem tej sieci jest to, że są ograniczone przez obszar, typ komputerów, ich liczbę współpracujących między sobą, szybkość pracy, przepustowość sieci, dlatego wcielono pojęcie: rozwiązania Extended LAN. Polega to na tym, że połączonych jest ze sobą kilka różnych sieci lokalnych bez względu na ich standardy, w jakim pracują, w sposób rozszerzający możliwości każdej z nich26. Rys. 1. Tradycyjna sieć LAN: bezpołączeniowa transmisja pakietu danych27. Sieci WAN można zaliczyć sieci, ISDN (Integrated Services Digital Network)- integracja usług sieci cyfrowej. Rodzaj tych sieci narodził się w Europie zachodniej, Australii, Stanach Zjednoczonych, Japonii. Do ISDN wykorzystuje się łącze telefoniczne. Ten rodzaj połączenia daje do pięciu razy szybsze transmisje, w odróżnieniu od modemu. Istnieje też Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i najbardziej popularna sieć WAN. Ze względu na szerokie zastosowanie sieci WAN rozwija się w szybkim tempie i jest coraz częściej stosowana. Na świecie powstaje Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl Współpraca z hostami IBM, 23

24 coraz więcej sieci rozległych zarządzanych i wykorzystywanych przez wielkie firmy, banki, uczelnie28. Rys. 2. Rozgałęziony model rozmieszczenia serwerów SNA przy użyciu połączeń SDLC29. Zasoby w sieci lokalnej to serwery, pliki, które są połączone integralnie do klienta lub serwera. Zasoby można podzielić na dwa rodzaje udostępnień: Równorzędny Serwerowi W sieciach równorzędnych (peer-to-peer) wszystkie podłączone komputery mogą komunikować się miedzy sobą na takich samych równych zasadach. Bez żadnych problemów potrafią udostępniać posiadane zasoby (pliki, drukarki, inne urządzenia) użytkownikom znajdującym się w tym połączeniu sieci jak i również sami mogą pobierać potrzebne dane z innych komputerów, serwerów. Każde urządzenie znajdujące się w tego typu sieciach może być jednocześnie klientem lub serwerem. W tym celu na każdym podłączonym komputerze musi być zainstalowany system operacyjny lub Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl Współpraca z hostami IBM, 24

25 oprogramowanie, które będzie miało na celu, realizowanie funkcji serwera bądź stacji roboczej. Rys. 3. Sieć typu każdy-z-każdym (peer-to-peer)30. Korzyści związane z sieciami równorzędnymi to prosta budowa oraz małe koszty, ale także możliwość zrealizowania na podstawie popularnych systemach operacyjnych. Natomiast dużą wadą jest awaryjność, słaba ochrona danych, spowolnienie komputerów, które udostępniają swoje zasoby oraz bark centralnego składu udostępnionych zasobów. Problemem jest też dostęp do plików i innych zasobów, ponieważ są dostępne tylko wtedy, gdy włączony jest odpowiedni komputer. Idealne zastosowanie sieci peer-to-peer jest w niewielkich instytucjach, które nie posiadają dużego budżetu na rozbudowę technologii informacyjnej31. W sieci klient-serwer zasoby często udostępniane gromadzone są w komputerach odrębnej warstwy, zwanych serwerami. Serwery nie posiadają bezpośrednich użytkowników. Są to komputery, które maja za zadanie udostępnianie szerokiej rzeszy klientów posiadane zasoby. W tych sieciach użytkownik nie musi pełnić funkcji serwera dla innych klientów. Tego typu sieci tworzy się za pomocą systemów Windows NT/2000 czy Linuxa M. Sportac, Sieci komputerowe, Księga eksperta, Gliwice: Helion 1999, s.49 Strona internetowa, sieci-komputerowe.www.interia.pl 25

26 Rys. 4. Sieć typu klient-serwer32. Rozróżnia się kilka rodzajów serwerów. Jednym z nich jest serwer katalogów dostarczający scentralizowaną usługę katalogową, służącą zarządzaniu kontami użytkowników, stacji sieciowych, grup oraz umożliwiający uściślenie procedur uwierzytelnienia i autoryzacji. Serwery aplikacji, spełniają funkcję serwera aplikacji typu klientserwer. Możliwość łączenia się z serwerem zapewnia program o niewielkich rozmiarach w środowisku typu klient-serwer. Aplikacja po stronie serwera jest wykorzystywana do wykonywania zapytań klienta. Przykładem są strony WWW czy bazy danych. Serwery plików i drukarek umożliwiają całkowicie bezpieczne przechowywanie wszystkich danych. Służą również obsługiwaniu kolejności drukowania, które dają dostęp do środowiska urządzeń drukujących w sieci. Serwery pocztowe, umożliwiają korzystanie z poczty elektronicznej klientom sieci. Wykorzystywane bramy dają szansę wysyłanie poczty miedzy różnymi systemami pocztowymi. 32 M. Sportac, Sieci komputerowe, Księga eksperta, Gliwice: Helion 1999, s.52 26

27 Serwery bezpieczeństwa zapewniają ochronę sieci, gdy ta jest połączona z większymi sieciami takimi jak Internet. Grupę tą stanowią firewall oraz serwery proxy. Serwery dostępu zdalnego, mają za zadanie umożliwienie przepływu danych siecią na duże odległości. Do połączenia klient może używać modemu do nawiązania łączności z siecią lokalną. Można też wykorzystać technikę tunelową (VPN) i połączyć się z siecią lokalną za pośrednictwem sieci publicznej, tj. Internet. Podczas połączenia klient z siecią może współpracować na takiej samej zasadzie jak przy bezpośrednim połączeniu z kartą sieciową33. Dużą zaletą takiej sieci, która posiada serwer dodatkowy, to bezpieczeństwo danych (dostęp do informacji, danych jest w pełni kontrolowany). Centralizacja danych (w pełni rozwinięta, prosta archiwizacja danych z możliwością pracy grupowej). Duża wydajność sieci z możliwością udostępnienia serwera WWW, FTP i innych usług. Wadą są duże koszty takiej inwestycji, awarie serwera powodują długie postoje produkcji a co za tym idzie, ogromne straty finansowe. Administrowanie sieci oparte na serwerach są bardzo przydatne w firmach wymagających pogłębienia bezpieczeństwa Przykłady rozmieszczenia sieci lokalnych (topologia) Połączenie stacji roboczej w sieci lokalnej nazywamy topologią, tworzy ona geometryczną organizację sieci, więc stwarza to możliwość połączenia komputerów w jedną całość z urządzeniami związanymi bezpośrednio ze stacjami Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl 27

28 Rys. 5. Sieć o topologii magistrali35. Topologia magistrali różni się tym, że ogół węzłów sieci są połączone ze sobą w sposób pojedynczy, otwartego kabla (możliwość połączenia dodatkowych urządzeń). Magistrala jako nazwa, to kabel, który obsługuje tylko jeden kanał. Większość technologii wykorzystywanych w dzisiejszych czasach opiera się na połączeniach wielokanałowych. Topologia magistrali spełniają się w użytkowaniu domowym jak i małych biurach. Zaleta takiej sieci jest niski koszt okablowania, jego prosty układ, długa żywotność spowodowana braku zakłócę podczas uszkodzenia jednej ze stacji roboczych36. Rys. 6. Sieć o topologii gwiazdy37. Topologia gwiazdy polega na tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do jednego źródła zwanego koncentratorem. Wszystkie z podłączonych urządzeń ma bezpośredni, niezależny dostęp do nośnika, a co za tym Idzie podczas uszkodzenia okablowania łączącego, wtedy połączenie jest zerwane tylko pomiędzy urządzeniem a koncentratorem, dlatego nie spowoduje awarii całej sieci. Zaletami takiej struktury to duża wydajność, przejrzystość struktury sieci, niezawodność B. Komar, TCP/IP dla każdego, Gliwice: Helion 2002, s.35 Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl 37 B. Komar, TCP/IP dla każdego, Gliwice: Helion 2002, s Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl 36 28

29 Rys. 7. Sieć o topologii pierścienia39. Połączenie logiczne w tak zwany okrąg charakteryzuje sieć o topologii pierścienia, gdzie wszystkie dane przemieszczają się w tym okręgu przechodząc przez każde urządzenie. Jedyną rzeczą, która różni to połączenie od innych, wielostanowiskowa jednostka połączeniowa (MultiStation Access Unii). W tym połączeniu dane są przekazywane okrężnie z jednej stacji do drugiej40. Rys. 8. Sieć o topologii podwójnego pierścienia41. W tym przypadku utworzone są sieci FDDI (złącza danych sieci światłowodowych). Taka sieć może być wykorzystywana do połączeń sieci lokalnych (LAN) jak i sieci miejskich (MAN). Technika przemieszczania się danych to dwa strumienie krążące w przeciwnym 39 B. Komar, TCP/IP dla każdego, Gliwice: Helion 2002, s.40 Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl 41 B. Komar, TCP/IP dla każdego, Gliwice: Helion 2002, s

30 kierunku. Jeden z pierścieni jako główny (primary) a drugi pełni rolę uzupełnienia (secondary). W normalnych warunkach pracy dane krążą po obszarach głównego pierścienia a pomocniczy jest w stanie spoczynku, jedynym sposobem wprowadzenia go w proces transportu to przypadek, gdy pierścień główny zostanie przerwany Sieci bazowe jako podstawa transportu informacji W pełni wykorzystanie sieci telekomunikacyjnej to warunek, który trzeba spełnić by społeczeństwo informacyjne mogło sprawnie przekazywać informacje. Multimedia to synonim nowoczesnej informacji. Aplikacje multimedialne z reguły to aplikacje czasu rzeczywistego, dlatego transmisja danych informacji multimedialnych jest bardzo duża. Ogromne prędkości, realizowanie wielu założeń za pomocą jednakowej infrastruktury sieciowej tj. wideokonferencja, błyskawiczny przesył danych, transmisja głosu, dla organizacji wirtualnych główny warunek to stające na wysokim poziomie zabezpieczenia. Dlatego celem jest zbudowanie sieci, która zapewni odpowiednią jakość obsługi QoS (Quality of Service) podczas realizowania zakładania usług. W dzisiejszych czasach duża rzesza naukowców z całego świata spekuluje na temat sieci szerokopasmowych, nazywanych sieciami transportu informacji, które mają wpływ na transmisję multimediów, bądź organizowania komunikacyjnych komórek wirtualnych pomagających podczas pracy zespołowej. Sieci transportu informacji to infostrady, które przenoszą najcenniejszy towar XXI wieku, którą jest informacja cyfrowa dostępna dla każdego użytkownika. Etap końcowy tej ewolucji to sieć ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network), który zakłada stworzenie jednej globalnej sieci szerokopasmowej mająca na celu uporanie się z problemem przesyłania informacji i takich usług jak telewizja wysokiej rozdzielczości Strona internetowa, sieci-komputerowe.w.interia.pl Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s

31 Jakiś czas temu zakładano, że jedynym rozwiązaniem umożliwiającym integrację usług to ATM (Asynchronous Transfer Mode). Rys. 9. Wirtualny obwód ATM oraz transmisja danych44. Błyskawiczny rozwój systemów DWDM (Desne Wavelength Division Multiplexing) i wzrastającej popularności aplikacji i usług internetowych, coraz cząście3j można spotkać rozwiązania wykorzystujące protokół IP. Takie rozwiązanie wspomaga załączenie dodatkowych usług do sieci transmisji zasobów, które funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach. 44 Systemy ATM, 31

32 Rys. 10. System DWDM45. VoIP (Voice over IP) coraz częściej staje się standardem, ponieważ daje możliwość transmisji głosu. Operatorzy telekomunikacyjni stwarzają nowe standardy, które mają na celu zatarcie różnic między radiem, telewizją, telekomunikacją. Rys. 11. Infrastruktura VoIP VIP firmie z oddziałami

33 Sieci te powstają po przez rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Kończącym wynikiem tych działań to użytkownik, który otrzymuje dostęp do usług internetowych z jednoczesnym zezwoleniem na transmisję głosu na filarze tradycyjnej telefonii Technologia DWDM w sieciach wymiany informacji Wcześniejsze lata pokazały, że najlepsze pod względem niezawodności, ekonomicznym jest technika optyczna. System zwielokrotnienia z podziałem falowym, dający dostęp do szerokiego pasma transmisyjnego, jeszcze bardziej zwiększają ekonomiczne korzyści transportu danych przez światłowody. Technologia WDM umożliwia stworzenie we włóknie światłowodowym szeregu kanałów po przez zastosowanie fal optycznych posiadających różne długości. Rys. 12. System sieci WDM optycznej Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s

34 Natomiast DWDM to zwielokrotnienie tej techniki polegającej na zwiększeniu liczby kanałów oraz gęstości. Aby można było wykorzystać, w stu procentach tą technikę należy stworzyć spójne źródła światła oraz elementów odpowiadających za multipleksję i demultipleksję. W takim przypadku możliwa jest transmisja w pojedynczym włóknie bardzo dużej ilości fal optycznych o podobnej częstotliwości49. Rys. 13. Eksperymentalny optyczny system transmisji analogowej DWDM50. Wzrastająca popularność ogólnoświatowej sieci telekomunikacyjnej powoduje konieczność przemeblowania architektury warstw sieci, a niektóre protokoły zajmują pozycje klientów w stosunku do optycznych sieci transportowych bazujących na systemach DWDM. Bezustannie postępująca skuteczność działania tych sieci przyczynia się do wyróżnienia zerowej warstwy modelu OSI, gdzie swoją pracę wykonuje system DWDM budując OTH51. Biorąc pod uwagę fakt, że w perspektywie składający się na protokół IP jest odbierany jako płaszczyzna integracji usług, coraz większego 49 Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s

35 znaczenia nabierają rozwiązania IP/WDM oraz problem optymalizacji sieci optycznych pod kątem obsługi ruchu IP Tryb przesyłania asynchronicznego ATM Sieć ATM powstała po przez złączenia techniki sieciowej używanej w sieciach lokalnych oraz w sieciach rozległych. Z punktu widzenie dzisiejszych standardów szybkie sieci to te, które są w stanie przesyłać informacje w prędkością 100 Mb/s lub więcej. Technologia ATM pozwala na przesyłanie informacji z prędkością rzędu gigabitów w ciągu jednej sekundy. Dlatego stworzenie takiej sieci jest bardzo kosztowna, ponieważ do jej budowy trzeba wykorzystać najnowsze techniki. Użycie specjalnych technik sprzętowych i programowych zapewni dużą prędkość przesyłania danych za pomocą właśnie takiej sieci53. Rys. 14. Wykorzystanie usługi LAN w sieci ATM54. Powstała sieć ATM złożona jest z jednego lub wielu szybkich wymienników gdzie każdy z nich jest połączony z komputerami użytkowymi oraz z pozostałymi wymiennikami ATM. Również sieci ATM stosują kable optyczne do połączeń komputerów użytkowych z wymiennikami ATM. Rozwiązanie kabli optycznych 52 Praca zbiorowa pod red. Z. Kierzkowskiego, S. Kluska-Nawareckiej, A. Sielickiego, Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, PTIN Poznań 2003, s Centrum nowych technologii, 54 Wyznaczamy standardy dystrybucji VAD, 35

36 powoduje zwiększenie prędkości przesyłania informacji w odróżnieniu od kabli miedzianych, gdzie ta prędkość jest mniejsza. Większość połączeń miedzy komputerami użytkowników a wymiennikami ATM pracuje z szybkością od 100 do 155 Mb/s. Najniższe struktury sieci ATM wykorzystują pakiety stałej wielkości, zwanych komórkami. Wszystkie komórki mają ten sam rozmiar, wymienniki ATM mogą je więc przetwarzać bardzo szybko. ATM umożliwia bardzo dużą szybkość przesyłania danych, wykorzystywana jest do połączeń sieci lokalnych, jak i rozległych. Sieć ATM zapewnia realizowanie wielu różnych usług, takich jak przesyłanie obrazów, dźwięków w czasie rzeczywistym, jak i konwencjonalne przesyłanie danych55. Sieci ATM oferują połączenia oparte na połączeniach. Przed połączeniem się komputera z siecią ATM będzie mógł wysłać komórkę, musi najpierw poinformować o adresie odbiorcy. Jest to sposób bardzo podobny do połączenia telefonicznego. Nadawca podaje adres odbiorcy i czeka, aż wymiennik ATM nawiąże połączenie z odległym komputerem i stworzy ścieżkę. Jeżeli odległy komputer odmówi połączenia, lokalny wymiennik ATM wybiera identyfikator połączenia i przekazuje go nadawcy wraz z informacją, że udało się zawiązać połączenie. Nadawca używa identyfikatora połączenia przy wysyłaniu i odbieraniu komórek. Po zakończeniu używania połączenia nadawca ponownie łączy się z wymiennikiem ATM i posyła do niego żądanie przerwania połączenia. Wymiennik rozłącza oba komputery. Przerwanie połączenia odpowiada odłożeniu słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej. Po zakończeniu i rozłączeniu, wymiennik może sam ponowić identyfikator połączenia Sposoby dostępu do informacji- Internet jako nowe medium Centrum nowych technologii, Centrum nowych technologii, 36

37 W skutek zawrotnego rozwoju w ostatnich latach, Internet można zdecydowanie nazwać środkiem masowej komunikacji. Uważany początkowo jako ciekawostkę, z biegiem czasu stał się głównym medium przekazu stając na równi z prasą, telewizją i radiem. Patrząc niedaleko w przeszłość, dla Internetu oraz związanych z nim usług zaczęto stosować termin nowe media. Miano to zostało nadane przez specjalistów od reklamy i doradców personalnych głównie w celu odróżnienia tradycyjnych środków przekazu od mediów komputerowych, czyli cyfrowych zapisów audio i wideo, publikacji elektronicznych oraz oprogramowania, rozpowszechnianych poprzez Internet i za pomocą innych nośników cyfrowych. Główną przyczyną, która powoduje nowość, nadaje nową specyfikę Internetu, w odróżnieniu od tradycyjnych sposobów przekazu informacji (radio, telewizja, prasa drukowana). Internet jest inny, oparty na interakcji, stosunek pomiędzy nadawcą i odbiorcą informacji. Internet daje użytkownikowi w odróżnieniu od telewidza czy radiosłuchacza pozwala być adresatem, który aktywnie uczestniczy w odbiorze przekazu i ma bezpośredni wpływ na modyfikację a w niektórych przypadkach współtworzy zamieszczoną wcześniej treść. Taki sposób uczestniczenia użytkownika w czasie rzeczywistym jest możliwe jedynie po przez dostarczenie odbiorcy narzędzi, które może wykorzystać między innymi do zadawani pytań. Wymaga on podejmowania decyzji i pozwala na nawiązanie połączenia z innym użytkownikiem. Wykorzystywanie takich możliwości, jakie daje Internet- medium, stanowi nawą jakość przekazu informacji. 4.1 Internet źródłem dostępu do informacji 37

38 Pozycja, jaką zajmuje Internet w dzisiejszym świecie jest znacząca. Internet jako medium staje się kluczowym punktem w pozyskiwaniu informacji. Co idzie za zwiększająca się popularnością, przede wszystkim informacje zamieszczane na serwerach są w dużym stopniu nieuporządkowane w pewnych przypadkach nieuporządkowane i źle sklasyfikowane, występującą w wielu formatach trudnością jest proces odszukiwania informacji spowodowany nieustannie zmieniającą się strukturą Internetu pod względem ilości i pojemności danych57. Odpowiedzi na nurtujące pytania, w jaki sposób jest traktowany Internet, biorąc pod uwagę jego wiarygodność oraz rzetelność. Często uważa się, że to medium jest postrzegane jako miejsce mało profesjonalne i nierzetelne. Należy tez jednak zaznaczyć, że coraz częściej netografia znajduje, obok bibliografii, taki sam stopień ważności w wielu artykułach edukacyjnych i naukowych. Wersja elektroniczna jakiejkolwiek publikacji niczym się nie różni od odpowiednika w formie papierowej. Natomiast wspomaga proces powiększania liczy osób mogących zapoznać się z owym artykułem. Wzbogaca też o róznego rodzaju odnośniki, rozszerzenia multimedialne jak i również kontakt online z czytelnikiem, za pomocą poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego, komunikatorów internetowych. Dodatkowymi zaletami są duża prędkość zamieszczania informacji, mały koszt publikacji oraz nieograniczony dostęp czytającego do zasobów. To wszystko składa się na to, iż Internet staje się mekką dla naukowców. Często zdarza się tak, że Internet jest odbierane z pewna rezerwą i nieufnością. Ogromna ilość bardzo dobrych stron przestaje istnieć, ponieważ nie są aktualizowane przez swoich autorów pozbawionych pozytywnej motywacji do jej prowadzenia. Niechęć dużej liczby polskich naukowców do środowiska elektronicznego jako pełnoprawnego medium informacyjnego jest tym bardziej niezrozumiała, ponieważ początki Internetu sięgają właśnie do korzeni akademickich. W 1969 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powołał do życia projekt ARPA (Advanced Reserarch 57 L. Chaber, Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, AGH, Kraków 2004, s

39 Project Agency), którego celem było wykorzystanie potencjału naukowego środowiska akademickiego do budowy lepszego technicznie uzbrojenia. Zaproponowany przez P. Barana projekt zdecentralizowanej sieci komunikacyjnej, mającej przetrwać atak jądrowy, z powodzeniem funkcjonował na University of California California Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California Kalifornia Santa Barbara oraz University of Utah. Trzy lata później działało już 15 węzłów, z których większość znajdowała się w uniwersyteckich centrach badawczych58. Duża liczba portali edukacyjnych pracuje w sposób, non-profit (niedochodowy), np. portal Wikipedia w którym sami użytkownicy sieci mogą oceniać jakość i prawdziwość informacji tam dodawanych. Możliwość oceny i aktualizowania zapewnia uzyskanie, opracowanie hasła o wysokiej jakości. Naukowcy, którzy decydują się na dodawanie swoich publikacji, zamieszczają je w sposób online, dzięki czemu zwiększa się ilość osób, które mają możliwość dostępu do publikacji. Teksty, które są opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz tytułem naukowym są tak samo wartościowe jak tradycyjna forma książkowa. W dzisiejszym natłoku informacji w świecie Internet jest jedna z najważniejszych źródeł informacji, tak więc duże znaczenie ma jakość tych informacji. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, iż co drugi respondent ocenia Internet jako ważne źródło informacji (23,7% wskazań jako niezwykle ważny, 31,5% jako bardzo ważny). Co trzeci badany (34,4%) ocenia Internet jako średnio ważne źródło informacji, 6,7% jako niezbyt ważne, a dla 3,8% to w ogóle nie ważne źródło informacji M. Castels, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003, s.20 J. Cole, M. Suman, P. Schramm, R. Lunn, The digital future report, University of Southern California, 2004, s.49 39

40 Rys. 15. Internet jako źródło informacji. Za jakością informacji idzie też wiarygodność. Każde źródło informacji ma właściwe sobie cechy i jest inaczej przez nas postrzegana. Informacje w Internecie są charakteryzowane przez respondentów jak godne zaufania i dające możliwość dostępu w dowolnym czasie, informacje telewizyjne jako bezstronne i bieżące, a informacje prasowe jako wyważone i rzetelne60. Z badań prowadzonych wynika, iż kluczowym elementem przy ocenie wiarygodności danej informacji jest zaufanie do źródła podającego informację- 59%, aktualność informacji- 53,7%, logiczne powiązanie informacji z innymi faktami lub informacjami- 45,4% oraz podanie takiej samej informacji przez kilka niezależnych źródeł- 41,7%61. Rys. 16. Ocena wiarygodności informacji zamieszczonych w Internecie (w %) L. Haber, Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, AGH, Kraków 2004, s.409 K. Pogańska, Informacja, jej wiarygodność i co z ich dla nas wynika 40

41 Z badań prowadzonych wśród studentów różnych akademii w Krakowie wynika, iż społeczność ta jest nastawiona bezkrytycznie do informacji pozyskiwanych z Internetu. Prawie 70% badanych studentów praktykuje odmienne sposoby selekcji informacji dostępnych w sieci. Najczęściej stosowany sposób selekcji to odwiedzenie stron polecanych przez znajomych lub wykładowców. Dużą popularność maja te odwiedziny portali pod patronatem instytutów naukowych lub zawierające publikacje znanych wydawnictw62. Rys. 17. Sposoby weryfikacji rzetelności informacji w sieci (w %) WWW (World Wide Web) multimedialny system informacyjny Internet to środowisko, w którym działa rozproszony system dostępu do dokumentów zwany WWW. Miejsce narodzin tego systemu to Europejskie Centrum Badań Jądrowych, która zajmuje się badaniami w dziale fizyki i energii, siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Pomysł, który narodził się miał służyć udostępnianiu dokumentów z wynikami badań fizykom z różnych ośrodków. W krótkim czasie system ten rozpowszechnił się i w czerwcu 1993 roku było w Internecie 130 serwerów WWW a roku później już W systemie WWW można znaleźć miliony potrzebnych informacji, dokumentów. Na serwerze istnieje kilka tysięcy dokumentów zwanych 62 L. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH, Kraków 2005, s

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I W Y D Z I A Ł Z A M I E J S C O W Y W E W Ł O C Ł A W K U K I E R U N E K I N F O R M A T Y K A PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Prezentacja medialna współpracy

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo