Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować ją do wglądu. EDYCJA : 20 sierpnia 2008 Rysunki mogą się różnić w zależności od danego egzemplarza.

2 INDEX 1. Wstęp Wymagania Systemowe Instalacja Podstawowa Obsługa Układ Graficzny Interfejsu Rejestracja Lokalizacji DVR Połączenie Na Żywo Połączenie Odtwarzania Ustawienia RemoteManager Obsługa Kamery PTZ Zapisywanie Na Żywo zdalna Konfiguracja Remote Configuration through IE Live Monitoring through IE Playback through IE Zapis Archiwum Zapisywanie Snap-Shot Drukowanie Wyszukiwanie Logów Zdarzeń Konwersja AVI Synchronizacja Czasu Dodatek Autoryzacja Użytkownika Dodatek Pytania i Odpowiedzi Dodatek Znak Wodny

3 1. Wstęp Dzięki temu programowi zainstalowanemu na PC, użytkownik może zarządzać i monitorować obraz na DVR(ach) przez sieć. Maksymalnie 16 kanałów może być wyświetlanych jednocześnie. Obraz kamery może być wyświetlany z każdej pozycji za pomocą przycisku na ekranie po zainstalowaniu sterownika PTZ.. 2. Wymagania systemowe Zalecana specyfikacja Kategoria OS CPU RAM VGA HDD Treść Windows 2000 / XP / Vista Pentium III 933MHz lub wyższy do wyświetlania 16ch z pełnym ruchem, Zalecany jest Pentium 4 128MB , 24bit kolor, wsparcie DirectX (Xvid kodec, potrzebny do odtwarzania plików archiwów) 20MB wolnego miejsca Minimalna specyfikacja Kategoria Treść OS Windows NT 4.0 / 2000 / XP / Vista CPU RAM VGA HDD Pentium III / Celeron 500MHz lub wyższy 64MB , 24bit kolor 20MB wolnego miejsca 1

4 3. Instalacja 3.1 Uruchom RemoteManagerSetup.exe z CD, a pojawi się Setup Menu jak poniżej. Naciśnij przycisk [Dalej] aby przejść do następnego ekranu. Naciśnij przycisk [Zmień] jeśli chcesz zainstalować program w innej lokalizacji. Zaznacz folder programu. Kliknij [Instaluj] aby rozpocząć instalacje. 2

5 3.2 Instalacja kodeka XviD. Zaznacz [Akceptuję, i zgadzam się], i kliknij [Dalej]. Kliknij [Dalej]. Zaznacz lokalizację dla Xvid. Zaznacz folder Start Menu dla Xvid. 3

6 Zaznacz opcję Dekodowania, i kliknij [Dalej]. Kliknij [Instaluj]. Zakończenie instalacji kodeka Xvid. Zakończ instalacje Programu RemoteManager. NOTA dla Windows Vista 1) Jeśli użytkownik ma zainstalowany RemoteManager na wersji Windows Vista-Aero, obraz wideo może nie być poprawnie wyświetlany. 2) Użytkownik musi dokonać zmiany Ustawień Wyglądu według poniższej procedury. - Przejdź do Panel Sterowania - Kliknij Wygląd i personalizacja > Personalizacja - Kliknij Kolory i wygląd okien - Kliknij Otwórz ustawienia wyglądu klasycznego dla większej liczby opcji koloru - Zaznacz Podstawowy Windows Vista lub Standardowy Windows w schematach koloru. - Kliknij OK. 4

7 4. Podstawowa obsługa 4.1 Uruchamianie Zaznacz RemoteManager z Start > lista Programów Lub Kliknij ikonę RemoteManager na Pulpicie 4.2 Logowanie Wprowadź ID użytkownika i hasło, następnie naciśnij [OK.]. Domyślne hasło i ID administratora to admin i 1234, który ma najwyższe uprawnienia w obsłudze DVR i RemoteManager. Domyślne ID i hasło dla Administratora - ID Użytkownika: admin - Hasło:

8 5. Układ graficzny interfejsu Tryb Na Żywo: Pokazuje obraz na żywo. 2. Tryb odtwarzania (VOD): Odtwarzanie nagranego obrazu (Video On Demand). 3. Ustawienia RemoteManager: Opcje ustawień RemoteManager. 4. Rejestracja lokalizacji DVR: Dodaj/Modyfikuj listę lokalizacji i listę użytkowników. 5. Kontrola kamery PTZ: Kontrola kamery PTZ i Fokus. 6. Zapis na żywo: Zapisywanie obrazu na żywo na PC (wybieralny format SSF lub AVI) 7. Konfiguracja zdalna: Zdalne ustawienia DVR 8. Zapis Archiwum: Kopiowanie nagranego materiału z DVR na PC. 9. Zapisywanie zdjęcia: Zapisywanie obrazu na PC. 10. Drukowanie: Drukowanie obrazu. 11. Wyszukiwanie Zdarzeń Log: Pokazuje zdarzenia w serwerze i znajduje obraz. 12. Konwerter AVI: Konwertuje pliki SSF do AVI. 6

9 5. Układ graficzny interfejsu. 13. Wyjście z programu RemoteManager. 14. Wybór podziału obrazu: Zmiana trybu podziału obrazu. Pojedynczy kanał Podział na 4 kanały Podział na 9 kanałów Podział na 16 kanałów Tryb pełnoekranowy Sekwencja 15. Alarm i Audio: Alarm wł/wył, wycisz Audio Przełączanie w określonych odstępach może być ustawione w Ustawienia RemoteManager > Opcje Zdalne > Odstęp przełączanego obrazu. 16 Obraz kanałów: Transmitowany obraz kamer pokazywany jest w każdym kanale ekranu. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszki, wybrany obraz jest zaznaczony żółtą obwódką. Po kliknięciu prawym przyciskie m myszki, pojawi się menu Hotcut. 7

10 6. Rejestracja lokalizacji DVR 6.1 Kliknij ikonę rejestracja lokalizacji DVR 6.2 W menadżerze lokalizacji, zaznacz [Lista lokalizacji] i kliknij [Dodaj] aby dodać lub kliknij [Modyfikuj] aby aktualizować informacje lokalizacji DVR. Domyślny Port # : 9010 W przypadku połączenia DDNS, musisz wprowadzić adres URL w formacie jak poniżej:[mac address].[ddns link] e.g. 001c cctv-link.net 6.3 We właściwościach lokalizacji, wprowadź nazwę DVR, IP, ID użytkownika, Hasło, Port, Port Web i kanał#, następnie kliknij [OK.]. 6.4 Nowe informacje DVR pokazane będą w panelu lokalizacji DVR po kliknięciu [OK.]. 8

11 6. Rejestracja lokalizacji DVR ( Automatyczne wykrywanie urządzeń). 6.5 W właściwościach lokalizacji, zaznacz [wyszukaj], pojawi się okno Automatyczne wykrywanie urządzeń. 6.6 Kliknij [wyszukaj], wyświetli się lista wszystkich DVRów połączonych przez sieć. Zaznacz DVR i kliknij [Rejestracja], informacje takie jak: IP DVR, ID użytkownika, Port i Web Port zostaną dodane automatycznie do Właściwości lokalizacji. Następnie uzupełnij Nazwę, Hasło i Kanał, i kliknij [OK.]. 6.7 Jeśli zaznaczysz [użyj adresu mac do rejestracji urządzenia], i następnie kliknij [Rejestracja], adres mac DVR i cctv-link.net będą pokazane automatycznie w Właściwościach lokalizacji. 9

12 6. Rejestracja lokalizacji DVR (Lista użytkowników). 6.8 W menadżerze lokalizacji, zaznacz [Lista użytkowników] i kliknij [Dodaj] aby dodać lub kliknij [Modyfikuj] aby uaktualnić właściwości Użytkowników. 6.9 admin jest wbudowanym kontem administracyjnym DVR i programu RemoteManager Inni normalni użytkownicy mogą być dodani z różnymi poziomami dostępu. 10

13 7. Połą łączenie na żywo 7.1 Zaznacz ikonę Tryb Na Żywo. 7.2 Zaznacz lokalizacje z panelu Lokalizacja DVR. Następnie za pomocą myszki, przeciągnij i upuść na ekran kanału. 7.3 Pokazana jest informacja, data i czas lokalizacji DVR. 7.4 Wyświetlane są zdarzenia - pokazana jest informacja, data i czas lokalizacji DVR. 7.5 Pokazany jest kanał#, rozdzielczość, data i czas połączonego kanału. 7.6 Włącz / Wyłącz wyjście alarmowe, wycisz audio. 11

14 8. Połą łączenie odtwarzania 8.1 Zaznacz ikonę Tryb Odtwarzania (VOD). 8.2 Zaznacz lokalizację z panela Lokalizacji DVR. Następnie za pomocą myszki, przeciągnij i upuść na ekran kanału. 8.3 Zaznacz datę w kalendarzu, i wprowadź czas odtwarzania. 8.4 Użytkownik może także wyszukiwać wideo za pomocą 24 godzinnej tabeli. Zaznacz [Play DST] aby odtworzyć wideo DST. Po zakończeniu DST, jedna godzina odtwarzania jest pokazywana w niebieskim kolorze. 8.5 Kliknij ikonę Następny lub Poprzedni. 8.6 Użytkownik może dostosować prędkość odtwarzania. 8.7 Pokazany jest kanał#, rozdzielczość, data i czas połączonego kanału. 8.8 Włącz/wyłącz audio. 12

15 9. Ustawienia RemoteManager Zaznacz ikonie Ustawienia RemoteManager. Zaznacz ikonie Ustawienia RemoteManager. 1. Odbieranie zdarzeń. Zaznacz typ odbieranych zdarzeń z lokalizacji DVR. 2. Wyświetl OSD. Zaznacz informacje wyświetlane na ekranie (On-Screen-Display). 3. Format zapisywanego pliku. Zaznacz format zapisywanego pliku. 4. DDNS Ustaw DDNS IP (lub link) i Port. 13

16 9. Ustawienia RemoteManager 5. Włącz /Wyłącz DirectDraw oraz DeInterelace. Jeśli obraz jest wyświetlany nieprawidłowo, wyłącz DirectDraw i następnie restartuj RemoteManager. (W Windows Vista, funkcja DirectDraw może być wyłączona automatycznie) 6. Użyj DeInterlace Włącz / Wyłącz DeInterelace 7. Automatyczne połączenie. Ustaw automatyczne połączenie. 8. Użyj Auto połączenia poprzedniego widoku. Zapamięta układ widoku połączenia na żywo. Po restarcie RMS, połączy kanały tak jak w poprzednim logowaniu. W Trybie połączenia Na Żywo, użytkownik może zaznaczyć [Poprzedni widok] w menu Hot-Cut aby przywrócić poprzednio połączone kanały. 9. Odstęp przełączania kanału (sek). Zaznacz odstęp czasu przełączania ekranu. 10. Wyświetlanie Alarmów (sek) Zaznacz czas wyświetlania alarmu. 11. Port zdarzeń. Ustaw port odbioru zdarzeń. 12. Port Synchronizacji. Ustaw port dla synchronizacji czasu. 13. IP Serwera Pamięci. Ustaw IP serwera pamięci (tylko Strumień wideo) 14. Ścieżka zapisu Zaznacz folder do zapisu obrazu wideo. Kliknij aby wybrać folder. 15 Pokaż informacje na obrazie Snap-Shot. Dodaje nazwę lokalizacji, nazwę kanału i numer, datę i czas na snap-shot. 14

17 10. Obsługa kamery PTZ 10.1 Zaznacz ikonkę Kontrola Kamery PTZ Kontrola PTZ: Kamera może być poruszana góra, dół, lewo i prawo. Fokus/Zoom: Dopasuj ostrość obiektywu, zbliżenie i oddalenie. Preset: Ustaw lokalizacje prewetu. Prędkość: Dopasuj prędkość poruszania się kamery. Wirtualny PTZ: PTZ może być kontrolowany przez kliknięcie myszka bezpośrednio na ekranie. Szybkie poruszanie Wolne poruszanie Zbliżanie Oddalanie 15

18 11. Zapisywanie na Żywo 11.1 Połącz się z wybraną lokalizacją DVR w trybie Na Żywo, następnie kliknij na ekranie kanału, aby zaznaczyć kamerę do archiwizowania (Wybrana kamera będzie zaznaczona żółtą obwódką) Zaznacz ikonę Zapisywanie Na Żywo 11.3 Następnie, rozpocznie się zapisywanie i zostanie wyświetlony napis [Nagrywanie] na wybranym kanale. Kliknij ponownie ikonę Zapisywanie Na Żywo, pojawi się komunikat Zapisywanie zakończone Użytkownik może zmienić folder zapisywania w Ustawienia RemoteManager > Opcje Zdalne > Ścieżka zapisu. Folder zapisywania => c:\program Files\RemoteManager\ArchiveData\[nazwa lokalizacji DVR] \ [Data] \ Nazwa pliku klipu wideo => hhmmssxx.ssf lub hhmmssxx.avi (xx + 1 numer kanału) 11.5 Użytkownik może zaznaczyć format zapisywanego pliku (ssf lub avi) w Ustawienia RemoteManager > Opcje zdalne > Format zapisywanego pliku. 16

19 12. Zdalna konfiguracja 12.1 Połącz z wybraną lokalizacją DVR w trybie Na Żywo, następnie kliknij na ekranie kanału DVRa aby konfigurować zdalnie (wybrana kamera będzie zaznaczona żółtą obwódką) Zaznacz ikonę Zdalna Konfiguracja 12.3 Wyświetli się strona web logowania DVR. Wprowadź ID użytkownika i hasło DVR aby zalogować się. Domyślne ID administratora i hasło DVR to: ID: admin Hasło:

20 12. Zdalna konfiguracja 12.4 Użytkownik może zainstalować plik ActiveX na stacji roboczej P/C. Ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce Web IE muszą zostać odpowiednio zmienione Po instalacji ActiveX, strona Web będzie pokazana jak poniżej. Kliknij [Odtwarzanie] aby przejść do strony odtwarzania Web. Kliknij [Konfiguracja] aby przejść do strony ustawień Web. Istnieje 5 różnych kategorii konfiguracji: A) SYSTEM B) USŁUGI C) NAGRYWANIE D) SIEĆ E) SZYBKIE USTAWIENIA 18

21 12. Zdalna konfiguracja 12.6.A.1 W zakładce SYSTEM > SYSTEM INFO możesz ustawić Datę/Czas DVR, format wyświetlania i nadpisywanie HDD. Musisz kliknąć [Zapisz] aby dokonać zmian ustawień. 19

22 12. Zdalna konfiguracja 12.6.A.2 W zakładce SYSTEM > UŻYTKOWNIK, możesz dodać lub edytować hasło i poziom dostępu użytkownika. Kliknij [EDYTUJ] aby zmodyfikować istniejącego użytkownika, i następnie kliknij [MODYFIKUJ] aby zapisać zmiany. Kliknij [NOWY UŻYTKOWNIK] aby dodać nowego użytkownika, i następnie kliknij [DODAJ]. 20

23 12. Zdalna konfiguracja 12.6.A.3 W zakładce SYSTEM > USTAWIENIA FABRYCZNE możesz ustawić system według ustawień fabrycznych. Użytkownik utraci wszystkie ustawienia po restarcie systemu, i musi ustawić ponownie konfiguracje sieciową A.4 W zakładce SYSTEM > RESTART SYSTEMU możesz ponownie uruchomić system bez zmian w ustawieniach. Użytkownik może użyć tej funkcji gdy sieć jest rozłączona podczas anormalnej obsługi systemu i próby ponownego połączenia. Jednak w przypadku trybu DHCP numer IP systemu może zostać zmieniony. 21

24 12. Zdalna konfiguracja 12.6.B.1 W zakładce URZĄDZENIA > KAMERA możesz ustawić kamerę, kolor i detekcję ruchu dla każdej kamery. Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany B.2 W zakładce URZADZENIA > AUDIO, możesz włączyć/wyłączyć audio kanałów. Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 22

25 12. Zdalna konfiguracja 12.6.B.3 W zakładce URZADZENIA > WE-ALARMOWE, możesz ustawić we-alarmowe dla każdego kanału. Zaznacz tryb powiadomienia, i kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 23

26 12. Zdalna konfiguracja 12.6.B.4 W zakładce URZĄDZENIA > DETEKCJA RUCHU, możesz ustawić alarm detekcji ruchu dla każdego kanału. Zaznacz tryb powiadomienia, i kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 24

27 12. Zdalna konfiguracja 12.6.B.5 W zakładce URZĄDZENIA > EKSTRA ALARM, możesz ustawić ekstra alarm DVRa. S.M.A.R.T.: ustawienie alarmu dla stanu dysku HDD UTRATA WIDEO: ustawienie alarmu dla utraty wideo. BLAD NAGRYWANIA: ustawienie alarmu dla błędu nagrywania DVR. HDD PEŁNY: ustawienie alarmu gdy HDD osiąga zdefiniowane Użycie Dysku %. Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 25

28 Zdalna konfiguracja 12.6.C.1 Możesz ustawić kamer Wł/Wył, Rozdzielczość, FPS, Jakość, Auto usuwanie i Audio dla każdego kanału. Możesz dostosować klatki na sekundę (FPS) i rozdzielczość dla każdej kamery, przy pozostałych FPS. Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 26

29 12. Zdalna konfiguracja 12.6.C.2 W zakładce NAGRYWANIE > KALENDARZ, możesz ustawić kalendarz nagrywania każdego kanału. Możesz dodać wakacje klikając [DODAJ]. Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 27

30 12. Zdalna konfiguracja 12.6.D.1 W zakładce SIEĆ > SIEĆ, pokazane są informacje sieciowe DVR D.2 W zakładce SIEĆ > DDNS pokazane są informacje Serwera DDNS i Port DVRa. Nie możesz dokonać zmian ustawień w obydwu oknach. 28

31 12. Zdalna konfiguracja 12.6.D.3 W zakładce SIEĆ > POWIADOMIENIA, możesz ustawić zdalne powiadomienia oraz powiadomienia . Włącz / Wyłącz POWIADOMIENIA ZDALNE. Włącz / Wyłącz POWIADOMIENIA . Kliknij [NOWY ADRES] aby dodać nowe IP zdalne powiadomienia. Możesz także Edytować / Usunąć IP zdalne powiadomienia klikając [EDYTUJ] lub [USUŃ]. Kliknij [DODAJ] / [MODYFIKUJ] aby konfigurować rodzaj zdarzenia. Kliknij [NOWY ] aby dodać nowy adres . Możesz także Edytować / Usunąć adres klikając [EDYTUJ] lub [USUŃ]. Kliknij [DODAJ] / [MODYFKUJ] aby konfigurować rodzaj zdarzenia. Na koniec, kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany ustawień. 29

32 12. Zdalna konfiguracja 12.6.E.1 W zakładce SZYBKIE USTAWIENIA > SZYBKIE USTAWIENIA, możesz konfigurować Szybkie Ustawienia DVR. Włącz / Wyłącz SZYBKIE USTAWIENIA. Możesz konfigurować: Rozdzielczość Nagrywania FPS Nagrywania Tryb Nagrywania Czas Nagrywania Kliknij [ZAPISZ] aby zachować zmiany. 30

33 12. Zdalna konfiguracja 12.7 Monitoring na żywo Kliknij Web Monitoring aby przejść do strony monitorowania na żywo & Zaznacz kanał do połączenia lub rozłączenia. 2. Połącz zaznaczony kanał 3. Rozłącz zaznaczony kanał. 4. Przejdź do strony Konfiguracja Web. 5. Wyloguj, przejdź do strony logowania. 6. Kontrola PTZ 7. WŁ i WYŁ audio. 8. WŁ i WYŁ Deinterlace 9. Zaznacz tryb wyświetlanego obrazu 1, 4, 9, lub

34 12. Zdalna konfiguracja Połączenie Monitorowania Na Żywo: Zaznacz kanał i kliknij [POŁĄCZ] Rozłączanie Monitorowania Na Żywo: Zaznacz kanał i kliknij [ROZŁĄCZ] Prawe kliknięcie na pojedynczym kanale, zaznacz [Pełny ekran] aby dopasować obraz. 32

35 12. Zdalna konfiguracja 12.8 Odtwarzanie Kliknij Odtwarzanie aby przejść do strony odtwarzania & Zaznacz kanał do połączenia lub rozłączenia. 2. Połącz zaznaczony kanał 3. Rozłącz zaznaczony kanał 4. Przejdź do strony Konfiguracja Web. 5. Wyloguj, przejdź do strony logowania. 6. Kalendarz, data i czas wyszukiwania. 7. Kontrola odtwarzania w przód / w tył. 8. Odtwórz dane DST 9. WŁ i WYŁ audio. 10. WŁ i WYŁ Deinterlace 11. Zaznacz tryb wyświetlanego obrazu 1, 4, 9, lub Pasek wyszukiwania. 33

36 12. Zdalna konfiguracja Połączenie Odtwarzania: Zaznacz kanał i kliknij [POŁĄCZ] Rozłączanie Odtwarzania: Zaznacz kanał i kliknij [ROZŁĄCZ] 34

37 13. Zapis archiwum 13.1 Najpierw przejdź do trybu odtwarzania (VOD), i odtwórz pożądane wideo Zaznacz ikonę Zapis Archiwum 13.3 Na liście połączonego systemu, zaznacz lokalizację DVR, i następnie zaznacz [Kopiowanie VOD] lub [Kopia Pliku] W przypadku [Kopiowanie VOD], zaznacz datę, kanał, czas startu, i czas końca. Użytkownik może zmienić folder zapisywania w Ustawieniach RemoteManager > Opcje Zdalne > Ścieżka zapisu. Folder zapisywania => c:\program Files\RemoteManager\ArchiveData\[nazwa lokalizacji DVR] \ [Data] \ Nazwa pliku klipu wideo => hhmmssxx.ssf lub hhmmssxx.avi (xx + 1 numer kanału) 35

38 13. Zapis archiwum 13.5 W przypadku [Kopia Pliku], zaznacz datę i kanał. Kliknij [OK.], wyświetli się lista plików Zaznacz pożądany plik i ścieżkę zapisu, następnie wyświetli się informacja o rozmiarze pliku i rozmiarze HDD. Kliknij [OK.] aby rozpocząć kopiowanie. Folder zapisywania => d:\remotefiledata\[nazwalokalizacji DVR]\[Data]\ Nazwa pliku klipu wideo => hhmmssxx.ssf lub hhmmssxx.avi (xx + 1 numer kanału) 36

39 14. Zapisywanie Snap-Shot 14.1 Najpierw, połącz wybrany kanał w Trybie Na Żywo lub w trybie Odtwarzania (VOD) Zaznacz ikonę Zapisz Snap-Shot 14.3 Zaznacz lokalizację dla zapisania obrazu na PC. Obraz może być zapisany w formacie JPEG, PNG lub BMP Użytkownik może zaznaczyć opcje Pokaż Snap-Shot Info w opcjach programu. Nazwa lokalizacji, nazwa kanału i numer, data i czas będą wyświetlone na obrazie. 37

40 15. Drukowanie 15.1 Najpierw, połącz wybrany kanał w Trybie Na Żywo lub w trybie Odtwarzania (VOD) Zaznacz ikonę Drukowanie 15.3 Wybierz drukarkę do wydrukowania 15.4 Wydrukowane zostaną informacje nagrywania: Bieżąca data, bieżący czas, kamera lub numer kanału, pozycja/lokalizacja kamery. 38

41 16. Wyszukiwanie Logów Zdarzeń Najpierw, połącz wybrany kanał w Trybie Na Żywo lub w trybie Odtwarzania (VOD) Zaznacz ikonę Wyszukiwanie Logów Zdarzeń 16.3 Wprowadź datę wyszukiwania, typ zdarzenia i następnie kliknij [Odśwież] 16.4 Zaznacz konkretne zdarzenie, i kliknij [Przejdź do timelane] aby odtworzyć wideo zdarzenia. 39

42 17. Konwersja AVI 17.1 Najpierw, zapisz pożądane wideo w pliku SSF jak w punkcie #11 Zapisywanie Na Żywo lub w punkcie #13 Zapis Archiwum Następnie odtwórz plik SSF w trybie Odtwarzania (VOD) Zaznacz ikonę Konwersja AVI 40

43 18. Synchronizacja czasu 18.1 Program RemoteManager może być ustawiony według SERWER SYNCH CZASU dla kilku klientów DVRów W Menu DVR > SYSTEM > SYSTEM INFO > DATA/USTAWIENIA CZASU> TRYB SYNCH CZASU zaznacz [Klient] W polu SYNCH SERWER > wprowadź adres IP PC RemoteManager Następnie, DVR zostanie ustawiony jako klient i czas będzie zsynchronizowany z czasem na PC RemoteManager automatycznie według okresu ustawionego w OKRES SYNCH. 41

44 19. Dodatek (Autoryzacja Użytkownika) Poziom autoryzacji użytkownika w DVR i RemoteManager. Poziom autoryzacji dla użytkownika jest powiązany pomiędzy DVR i programem RemoteManager. Każdy użytkownik może być ustawiony z różnym poziomem autoryzacji w obsłudze DVR i programu RemoteManager przez administratora. A) Użytkownicy na Liście użytkowników DVR Administrator (admin) DVRa może przydzielać każdemu użytkownikowi poziom dostępu w obsłudze DVR. 1) Zaloguj się jako admin w DVR, następnie dodaj lub modyfikuj autoryzacje użytkowników. 2) Jeśli użytkownik został ograniczony do pewnego poziomu w DVR, wtedy te ograniczenia będą obowiązywały także w obsłudze programu RemoteManager. * Na żywo i odtwarzanie dla każdego kanału * Wyszukiwanie * Obsługa PTZ * Kopiowanie B) Użytkownicy na Liście użytkowników RemoteManager Administrator (admin) RemoteManager może przydzielić poziom dostępu każdemu użytkownikowi. 1) Zaloguj się jako admin w RemoteManager, następnie dodaj lub modyfikuj autoryzacje użytkowników. * Rejestracja lokalizacji DVR (dodaj / modyfikuj lokalizacje DVR w RMS) * Nagrywanie Na Żywo (nagrywanie wideo na żywo na zdalny PC) * Konwersja AVI (konwertuje pliki SSF do formatu AVI) * Snap-Shot (zapisuje obraz na żywo lub obraz VOD na zdalny PC) * Drukowanie (drukuje obraz na żywo lub obraz VOD) 2) Autoryzacja wybranego użytkownika w RemoteManager jest zależna od poziomu dostępu w obydwu systemach DVR i RemoteManager, co oznacza, że użytkownik będzie dokładnie dostosowany do ustawień autoryzacji w DVR (wymienionych w A) i także w RemoteManager (wymienionych w B). Nota Użytkownik zdalny powinien być już utworzony na DVR z ustalonym poziomem dostępu. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowany tylko na RemoteManager (nie na DVR), wtedy użytkownik nie może uzyskać połączenia do DVR przez RemoteManager. 42

45 19. Dodatek (Pytania i Odpowiedzi) Pytania i Odpowiedzi P: Nie można połą łączyć się z serwerem. O: Najpierw sprawdź otoczenie sieciowe. Sprawdź także czy IP DVR jest prawidłowo ustawione. W przypadku gdy serwer nie wspiera odpowiedniej metody połączenia, DVR może nie być połączony. Czytaj komunikaty o błędach jeśli takie występują. P: Połą łączenie jest co jakiś czas przerywane. O: Sprawdź sieć. W przypadku gdy stan sieci nie jest dobry lub jeśli uszkodzona jest karta LAN, połączenie będzie co jakiś czas przerywane.. P: Czasami podczas sekwencyjnego trybu wyświetlania obraz pokazuje się na różowo. O: Może się to zdarzyć, gdy VGA niektórych PC nie wspiera efektywniedirect X. Spróbuj zmienić karte VGA. Lub wyłącz DirectDraw w <Ustawienia RemoteManager> P: Tryb pełnoekranowy nie wspiera trybu jedno-ekranowego. O: Wymagana jest karta VGA która wspiera Direct X aby móc oglądać tryb pełnoekranowy. Ewentualnie należy wyłączyć DirectDraw w <Ustawienia RemoteManager>. P: Ekran miga sekwencyjnie do innych ekranów z trybu pełnoekranowego. O: Może to być opóźnienie chwilowych zmian trybu ekranu do 640 x 480 dla lepszej jakości obrazu.. P: Ekran jest niepoprawny w trybie pojedynczego obrazu. O: Może się to zdarzyć z dwóch powodów. Pierwszy powód to gdy karta VGA nie wspiera wydajnie DirectX. Drugi powód, to gdy ustawienia są dokonane w niewłaściwy sposób podczas gdy karta VGA wspiera Direct X. Sprawdź czy "Odświeżanie" jest ustawione na wysoki poziom i obniż je do 60Hz. P: Logo nie pojawia się lub część logo jest niepoprawna podczas powrotu do trybu podziału stron z trybu pojedynczego po uruchomieniu RemoteManager. O: Zdarza się to, gdy karta VGA ma za mało pamięci. Pojemność pamięci karty VGA powinna wynosić przynajmniej 64MByte. Ewentualnie należy wyłączyć DirectDraw w < Ustawieniach RemoteManager > P: Obraz nie wyświetla się prawidłowo. O: Wyłącz DirectDraw w < Ustawieniach RemoteManager > i uruchom ponownie RemoteManager. P: Czy Remote Manager działa na systemie Windows Vista? O: Tak, ale zalecane jest NIE używanie schematu koloru Windows Areo. 43

46 19. Dodatek (Znak Wodny) Backup Player Kliknij na ikonę BackupPlayer aby uruchomić program Backup Player. Może on odtwarzać obydwa pliki SSF i pliki AVI. Format pliku SSF jest własnością producenta który kompresuje i koduje w unikalnym algorytmie. Nie może być on zmieniany przez inne oprogramowanie. Użytkownik może konwertować pliki SSF do formatu AVI przy użyciu [Konwertera AVI]. Podczas odtwarzania wideoklipu w BackupPlayer, użytkownik może zweryfikować czy plik AVI był zmieniany czy nie, przez przyciśnięcie przycisku Znak Wodny. Nie znaleziono zmian w oryginalnym wideoklipie AVI. Przycisk znak wodny Wideoklip AVI był zmieniany. 44

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI!

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora HDCVI! Niniejszy podręcznik użytkownika stworzono, by stanowił pomoc w instalacji urządzenia. Proszę zachować ten podręcznik na wypadek przyszłych potrzeb. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo