zaufanie klientów jest bezcenne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaufanie klientów jest bezcenne"

Transkrypt

1 zaufanie klientów jest bezcenne najlepszy Szanowni Państwo, wybór dla branży Firma Fortinet Polska zaprasza do udziału w Warsztatach dedykowanych inżynierom technicznym w dniach 22 lub 23 lutego 2011 roku (do wyboru) w Centrum Szkoleniowym Compendium w Krakowie. Spotkanie jest wyjątkową okazją do zapoznania się z nowymi produktami oraz umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu stosowania technologii Fortinet. Agenda Warsztatów 22 luty 2011r. 1. FortiMail a ochrona poczty a) Charakterystyka i ewolucja spamu b) Techniki obrony - filtrowanie nawiązywanych połączeń - badanie zawartości przesyłek - najlepsze praktyki c) Zgodność ze standardami przyjętymi w organizacjach - szyfrowanie poczty (w oparciu o S/MIME oraz clientless) - Data Leak Prevention - archiwizacja poczty 23 luty 2011r. 1. FortiWeb czyli bezpieczeństwo aplikacji WWW Application Corporate Identity Fortinet, Inc.

2 FORTINET dla branży Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Polsce w ciągu ostatnich lat nie tylko umożliwił sektorowi finansowemu zbudowanie nowych kanałów dostępu do potencjalnego klienta, ale również zredukował koszty jego obsługi. Ale po 10 latach bankowości elektronicznej na rynku detalicznym okazało się, że modele kosztowe poszczególnych banków w tym obszarze obsługi klienta są bardzo podobne, co utrudnia zbudowanie przewag konkurencyjnych. Główne obszary doskonalenia to koszty rozwoju i utrzymania aplikacji, autentykacja klienta oraz outsourcing obsługi bankomatowej. Znacznie łatwiej budować przewagę konkurencyjną wobec innych graczy zwiększając głębokość relacji z klientem, personalizując ofertę, czy przenosząc do kanału elektronicznego usługi tradycyjnie tam niedostępne z uwagi na regulacje prawne np. budowanie bazy depozytowej. Dla wielu produktów kredytowych szczególnego znaczenia nabiera też interakcja z klientem w czasie rzeczywistym oraz możliwość zbudowania naprawdę szybkich procesów obsługi czy oceny ryzyka. W obliczu rosnącej konkurencji właśnie sama relacja, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania działów sprzedaży i marketingu, albowiem to ona może decydować o wyborze czy zmianie dostawcy usługi finansowej. Budowanie długoterminowej głębokiej relacji wymaga szerokiej wiedzy o kliencie i historii jego operacji. Często oznacza to konsolidację informacji z wielu różnych systemów IT oraz konieczność budowy nowych baz danych. Stwarza to nowe wyzwania dla działów bezpieczeństwa co do utrzymania nowych baz w zgodności z wymaganymi normami i pomyślnego wyniku kolejnych audytów bez konieczności kosztownych zmian w systemach. Wzrost ilości bankomatów kusi udostępnieniem nowych usług własnych czy informacji w tym kanale. Model ten jest atrakcyjny kosztowo i marketingowo ze względu na łatwość interakcji z klientem, ale zmusza do szczególnej uwagi w obszarze oceny ryzyka operacyjnego. Ewolucja bankomatu w kierunku kiosku usługowego oferującego pełną obsługę klienta instytucji finansowej rodzi też dodatkowe wymagania co do przepustowości i bezpieczeństwa łącza WAN. Kanał bankowości elektronicznej, najlepszy kosztowo, oferujący możliwość głębokiej relacji i interakcji w czasie rzeczywistym wymaga starannego zabezpieczenia przed możliwością sabotażu (np. ataku typu Denial of Service, SQL Injection) czy wycieku danych. Szybkość procesów realizacji produktu, tak ważna w konkurencji o klienta, stawia również spore wymagania od strony bezpieczeństwa związanych z nimi aplikacji. Aplikacje backoffice wykorzystujące jako cienkiego klienta przeglądarkę, wymagają szczególnego zabezpieczenia pod kątem wycieku danych. Wzrost sprzedaży nowoczesnej instytucji finansowej stawia przed działami bezpieczeństwa sporo wyzwań, które są kluczowe w odniesieniu do budowania podstawowej wartości dla konsumenta jaką jest zaufanie. Nieustanne utrzymywanie zgodności systemów z normami bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed atakiem typu DoS, zabezpieczenie aplikacji backoffice a w szczególności bankowości elektronicznej są w tym zakresie procesami nieodzownymi i wymagającymi wsparcia ze strony dedykowanych systemów, które umożliwiają ich realizacje oraz co najważniejsze ich bieżący audyt. Amerykańska firma Fortinet obecna na rynku od 2000 roku, notowana na giełdzie NASDAQ (NASDAQ: FTNT) z kapitalizacją na poziomie 3,2 miliarda dolarów oferuje rozwiązania sprzętowe, które ułatwiają instytucjom finansowym rozwiązanie opisanych wyżej problemów. Dotychczas Fortinet dostarczył ponad urządzeń dla klientów na całym świecie. Rozwiązania Fortinet obsługują 9 z 10 największych instytucji finansowych świata według listy Fortune. Fortinet professional services &

3 Bezpieczeństwo danych PCI 6 kroków zapewniających ochronę personaliów posiadaczy kart płatniczych FORTINET dla branży Używanie kart płatniczych przy dokonywaniu zakupów jest dużą wygodą. Niesie jednak za sobą ryzyko kradzieży danych oraz możliwości fałszerstwa. Standard bezpieczeństwa PCI DSS jest niezbędną normą dla operatorów kart płatniczych oraz organizacji bankowych w zakresie postępowania z danymi kart kredytowych. Za każdym razem, gdy klient płaci za zakupy kartą kredytową w sklepie internetowym, korzysta z niej w bankomacie czy restauracji, zapewnienie mu ochrony przed oszustwem lub kradzieżą tożsamości ma zasadnicze znaczenie. Ochrona danych posiadacza karty pozwala podtrzymać jego zaufanie do transakcji online i zawieranych przy użyciu karty, jednak o bezpieczeństwo tych danych muszą zadbać wszystkie podmioty, na coraz bardziej różnorodnych trasach ich przesyłania. Rada Bezpieczeństwa Kart Płatniczych (PCI Security Standards Council) reguluje zasady zgodności ze standardami ochrony danych dla branży kart płatniczych, dążąc do zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia bezpieczeństwa danych klienta dokonującego płatności, kradzieży tożsamości i fałszerstwa z użyciem kart kredytowych. Standard PCI DSS (ang. Payment Card Industry Data Security Standard) został opracowany w celu unormowania sposobów zarządzania przez firmy wewnętrznym bezpieczeństwem informacji, procedurami, politykami, architekturą sieci, projektowaniem oprogramowania i innymi środkami ochrony danych. Jego stosowanie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów działających w branży obsługi płatności, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane kart płatniczych, m.in. dla instytucji finansowych, dostawców usług i sprzedawców. Zgodność ze standardem PCI DSS jest również egzekwowana od usługodawców wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, które przetwarzają płatności albo przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane posiadaczy kart w imieniu sprzedawcy, agenta rozliczeniowego lub banku autoryzującego transakcję (wystawcy karty). Oto, jak w sześciu krokach możesz skutecznie chronić dane swoich klientów: 1. Zbuduj i utrzymuj bezpieczną sieć: w celu ochrony danych należy zainstalować i utrzymać zaporę sieciową chroniącą posiadaczy kart. Dodatkowo nie korzystaj z haseł skonfigurowanych fabrycznie ani innych parametrów zabezpieczeń. 2. Chroń dane posiadaczy kart: przechowywane dane należy chronić oraz szyfrować wszystkie dane transmitowane przez otwarte, publiczne sieci. 3. Prowadź program zapobiegania podatności na zagrożenia przez używanie regularnie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, a także przez opracowywanie i utrzymywanie bezpiecznych systemów i aplikacji. 4. Zaimplementuj silne mechanizmy kontroli dostępu: ogranicz dostęp do danych posiadaczy kart tylko dla osób, które mają taką potrzebę biznesową, nadawaj unikalny identyfikator każdemu użytkownikowi z dostępem do komputera oraz ogranicz fizyczny dostęp do danych posiadaczy kart. 5. Regularnie monitoruj i testuj sieci: śledź i kontroluj wszystkie przypadki uzyskania dostępu do zasobów sieciowych i danych posiadaczy kart oraz regularnie testuj systemy i procedury bezpieczeństwa. 6. Utrzymuj politykę bezpieczeństwa informacji: prowadź politykę dotyczącą bezpieczeństwa informacji. WYMÓG STANDARDU PCI DSS Stworzenie i utrzymanie bezpiecznej sieci Ochrona danych posiadaczy kart Realizacja programu zapobiegania podatności na zagrożenia Wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli dostępu Regularne monitorowanie i testowanie sieci Utrzymywanie polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji OPIS WYMAGAŃ Instalacja i utrzymanie zapory chroniącej dane posiadaczy kart Niekorzystanie z fabrycznie skonfigurowanych haseł systemowych i innych parametrów zabezpieczeń Ochrona przechowywanych danych posiadaczy kart Szyfrowanie danych posiadaczy kart przesyłanych przez otwarte, publiczne sieci Stosowanie regularnie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego Opracowywanie i utrzymywanie bezpiecznych systemów i aplikacji Ograniczanie dostępu do danych posiadaczy kart, zgodnie z zasadą need-to-know Nadawanie identyfikatora każdej osobie z dostępem do komputera Ograniczanie fizycznego dostępu do danych posiadaczy kart Śledzenie i monitorowanie wszystkich przypadków uzyskania dostępu do zasobów sieciowych i danych posiadaczy kart Regularne testowanie systemów i procedur bezpieczeństwa Utrzymywanie polityki dotyczącej bezpieczeństwa informacji FortiDB FortiGate FortiGate Fortinet professional services & Fortinet professional services & FortiAnalyzer FortiScan FortiScan

4 FORTINET dla branży Bezpieczeństwo aplikacji i usług internetowych. Problemy zapewnienia bezpieczeństwa systemom i aplikacjom WWW, a tym samym użytkownikom z nich korzystającym, od zawsze były w centrum uwagi ich twórców. Im większa pula świadczonych usług, tym konsekwencje nadszarpnięcia zaufania są potencjalnie bardziej szkodliwe. Analizując sytuację z punktu widzenia konsumenta, sektorem oferującym najbardziej zaawansowane usługi internetowe i ekstremalnie wyczulonym na aspekt reputacji jest oczywiście sektor finansowy. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo aplikacji WWW, należy z dużą uwagą rozważyć potencjalne zagrożenia oraz sposoby, jakie zostaną wybrane, aby im zapobiec. W pierwszej kolejności powinno się pamiętać o tym, iż każdy użytkownik Internetu, który posiada odpowiednie narzędzia (a w najprostszym przypadku wystarczy sama przeglądarka), może być potencjalnym intruzem. Efekt skali i statystyka działają w tym przypadku na niekorzyść właściciela konkretnego serwisu WWW. Dotykamy tutaj dylematu każdej instytucji świadczącej usługi drogą internetową, a w szczególności finansowej: jak być blisko klienta i jednocześnie zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa? Klient wyposażony w sprzętowy TOKEN, to wzrost bezpieczeństwa, jednak wtedy usługa wymaga większego zaangażowania użytkownika. Jednak zanim będzie mowa o szczegółach, warto wspomnieć o genezie powstania omawianych tu rozwiązań. W tym przypadku dała o sobie znać ewolucja. Patrząc na systemy bezpieczeństwa z chronologicznego punktu widzenia, historia zaczęła się od organizmów najprostszych: firewalli. U zarania dziejów Internetu granularność ochrony w obrębie warstwy trzeciej i czwartej modelu OSI/ISO była w zupełności wystarczająca. Kolejnym krokiem stały się firewalle aplikacyjne, pozwalające na identyfikację i kontrolę konkretnych aplikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony aż po warstwę 7 modelu OSI/ISO. Wydawać by się mogło, że to w zupełności powinno wystarczyć, aby zabezpieczyć aplikacje WWW. Niestety nie do końca tak jest, a znajduje to swoje uzasadnienie w dwóch przyczynach. Pierwsza z nich to mnogość technologii (i ich kombinacji), pozwalających na tworzenie wspomnianych aplikacji WWW. Druga, to złożoność omawianych systemów. Niejednokrotnie sami programiści je tworzący, nie są w stanie spamiętać i kontrolować wszystkich atrybutów mających wpływ na bezpieczeństwo. A co ma powiedzieć administrator, dostający pod opiekę aplikację stworzoną przez zewnętrzny podmiot? Wtedy z pomocą przychodzą systemy typu Web Application Firewall w skrócie: WAF. FortiWEB, czyli jak to zrobić jeszcze lepiej? Będąc liderem na rynku rozwiązań UTM (Unified Threat Management) z flagowym produktem FortiGate na czele, mając również dedykowane systemy do ochrony poczty (FortiMail), analizy logów i centralnego zarządzania (FortiManager oraz FortiAnalyzer), Fortinet wprowadził do swojego portfolio urządzenia typu WAF - FortiWeb. FortiWeb pozwala na cztery różne tryby podłączenia do istniejącej infrastruktury, dzięki czemu w bardzo elastyczny i nieinwazyjny sposób możliwa jest jego implementacja w niemalże każdym środowisku. Rozwój Internetu oraz aplikacji w nim dostępnych, w krótkim stał się przyczyną dalszej ewolucji, doprowadzając do powstania technologii DPI (Deep Packet Inspection) oraz systemów typu IDS/IPS dobrze już zakorzenionych w bankowej infrastrukturze sieciowej. Rozwiązań, które działając w wyższych warstwach OSI/ISO, są w stanie w oparciu o sygnatury identyfikować i/lub blokować anomalie oraz ataki w sieci. Fortinet professional services &

5 FORTINET dla branży Zalety rozwiązania FortiWeb Różne tryby implementacji elastyczne i nieinwazyjne możliwości podłączenia do istniejącej infrastruktury. Moduł skanera podatności aplikacji webowych, który pomaga spełnić najistotniejsze w sektorze finansowym wymagania standardu PCI DSS. Samouczące się profile. Z punktu widzenia zarówno użytkownika, jak i administratora są one całkowicie przezroczyste i nie wymagają żadnych zmian w infrastrukturze sieciowej czy też architekturze aplikacji web. W ich przypadku sama aplikacja nie jest w żaden sposób skanowana, natomiast możliwe jest monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego przechodzącego przez urządzenie. W efekcie stworzony zostaje spójny i kompletny model aplikacji, przez co może ona być dokładnie chroniona przed nieznanymi podatnościami czy też atakami typu zero day. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, mogących zagrozić aplikacjom www. HTTP RFC Compliance Validation pozwalające zablokować wszelkie próby manipulacji przesyłanymi danymi, takie jak enkapsulacja ruchu, czy też ataki typu buffer overflow. Układy ASIC (Application Specific Integrated Circuit), dzięki którym urządzenie jest w stanie przetwarzać dziesiątki tysięcy transakcji na sekundę i zapewniać sprzętową akcelerację ruchu SSL. Możliwość tworzenia klastrów HA. Ochrona przed wyciekiem danych (DLP). Możliwość logowania i raportowania. Brak konieczności licencjonowania per użytkownik. Certyfikacja ISCA. FortiWeb w znaczący sposób może przyczynić się do zredukowania kosztów i usprawnienia działania systemu bezpieczeństwa dowolnej instytucji. Dzieje się tak dzięki zagregowaniu na jednej platformie funkcjonalności WAF, akceleracji ruchu webowego, a także równoważenia obciążenia między serwerami. To wszystko bez konieczności licencjonowania per użytkownik jedynym ograniczeniem jest wydajność platformy sprzętowej, która w przypadku najmocniejszego urządzenia sięga 1Gb/s przepustowości oraz 40 tysięcy transakcji http na sekundę. Rozwiązanie dostępne jest również w wersji zwirtualizowanej na platformie VMWare. FortiDB, czyli jak chronić nasze informacje? Warto wspomnieć jeszcze o jednym elemencie, który znakomicie uzupełnia omawiany system bezpieczeństwa. Mowa tu o FortiDB, które jest dedykowanym rozwiązaniem do monitoringu i ochrony baz danych. Architektura większości aplikacji WWW jest wielowarstwowa, co implikuje również zastosowanie specjalistycznych rozwiązań bezpieczeństwa w każdej z tych warstw. Dzięki FortiDB możliwy jest audyt zaimplementowanych polityk dostępu, skanowanie i zarządzanie podatnościami czy też monitorowanie baz danych (Database Activity Monitoring). Funkcjonalność DAM w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami raportowania, w ogromnym stopniu ułatwia zachowanie zgodności z różnego rodzaju normami branżowymi, takimi jak: PCI-DSS, SOX, Basel II, GLBA, HIPAA czy też regulacje GIODO. Dodatkowo administrator uzyskuje m.in. możliwość kontroli zmian struktury baz danych czy też użytkowników uprzywilejowanych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu języków DDL oraz DCL (odpowiednio Data Definition Language i Data Control Language). Rozwiązanie w elastyczny sposób można zaadaptować do istniejącej topologii, dzięki trzem trybom pracy: jako snifer sieciowy na SPAN procie, w trybie native audit (czy bezpośrednio na chronionym systemie) czy też w końcu dzięki agentom sieciowym. FortiDB to rozwiązanie, które występuje zarówno w wersji sprzętowej, jak i programowej dla systemów z rodziny Windows. Fortinet professional services &

6 FORTINET dla branży FortiToken -200 Token generujący hasła jednorazowe na potrzeby mechanizmów silnego uwierzytelniania Silne uwierzytelnianie w zasięgu ręki FortiToken-200 umożliwia organizacjom wdrożenie rozwiązania zapewniającego uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jest to łatwy w użyciu token generujący hasła jednorazowe, który pozwala ograniczyć ryzyko powstające w przypadku korzystania z systemów uwierzytelniania jednoelementowego, np. za pomocą haseł statycznych. FortiToken pozwala administratorom, chcącym korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego na oferowanie użytkownikom zarówno lokalnym, jak i zdalnym zwiększonego bezpieczeństwa dostępu. FortiToken-200 stanowi jeden z elementów oferty produktów Fortinet do uwierzytelniania wieloskładnikowego. Pozwala zagwarantować, że dostęp do informacji wrażliwych uzyskają wyłącznie osoby upoważnione, przez co ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga chronić dane, obniżać koszty infrastruktury informatycznej i maksymalizować wydajność użytkowników. Wykorzystanie możliwości istniejących platform Fortinet Każda z kompleksowych platform bezpieczeństwa - FortiGate jest w stanie obsługiwać zintegrowany serwer uwierzytelniania. Dzięki wspólnemu wykorzystaniu tej funkcjonalności i tokenu FortiToken można wyeliminować potrzebę stosowania serwera zewnętrznego, co jest zwykle niezbędne w przypadku wdrażania rozwiązań dwuskładnikowego uwierzytelniania. Kod jednorazowy o krótkim czasie aktualności, generowany na podstawie czasu, uzupełnia o silne uwierzytelnianie takie mechanizmy jak zdalny dostęp do sieci VPN (ang. Virtual Private Network) po IPSec oraz SSL, logowanie do sieci WiFi przez Captive Portal oraz logowanie administratora FortiGate. Jest on stale zsynchronizowany z kontrolerem FortiGate. Zarządzanie seedami w systemie FortiGuard Centrum FortiGuard przechowuje seedy potrzebne do obsługi tokenów w repozytorium o architekturze chmury. Z chwilą zarejestrowania tokenu FortiToken system FortiGuard bezpiecznie dystrybuuje wymagane seedy do kontrolerów FortiGate. W momencie gdy będą tego wymagać polityki bezpieczeństwa oparte na tożsamościach użytkowników, kontroler FortiGate jest w stanie zweryfikować 6-cyfrowe hasło jednorazowe, porównując je ze swoją bazą danych. Zgodność z normami i serwerami AAA Urządzenie FortiToken-200 jest zgodne z popularnymi lokalnymi i zdalnymi serwerami dostępu, takimi jak Active Directory, LDAP i RADIUS. Komunikację wewnętrzną z tymi serwerami utrzymuje kontroler FortiGate, który równocześnie zarządza drugim składnikiem uwierzytelniania użytkowników. Używany w połączeniu z kontrolerem FortiGate token spełnia ponadto normy OATH. Wytrzymała konstrukcja Dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa urządzenie FortiToken-200 zamknięte jest w odpornej na próby fizycznego dostępu obudowie, która pełni rolę plomby zabezpieczającej. Wyposażono je ponadto w odporną na sabotaż pamięć, której zadaniem jest ochrona wewnętrznego, synchronicznego generatora haseł jednorazowych. Zalety urządzenia FortiToken Pozwala zmniejszyć koszty i złożoność dzięki możliwości użycia istniejącego kontrolera FortiGate do uwierzytelniania dwuskładnikowego Repozytorium seedów w systemie FortiGuard minimalizuje problemy z inicjalizacja systemu FortiWeb Licencja bezterminowa na token eliminuje coroczne opłaty za subskrypcję Niski koszt uruchomienia i skalowalność Główne cechy Integracja z modułem FortiClient i ochrona przez system FortiGuard Fortinet professional services & Zgodność z normami Synchronizacja z bazą danych haseł jednorazowych kontrolera FortiGate 6-cyfrowe hasła o krótkim czasie aktualności (60 s) generowane na podstawie czasu

7 Fortinet zabezpiecza sieć Krakowskiego Banku Spółdzielczego FORTINET dla branży Krakowski Bank Spółdzielczy, największy bank spółdzielczy w kraju, stale utrzymujący się na pozycji lidera w rankingach banków spółdzielczych oraz bezpieczeństwa finansowego, wdrożył zintegrowany system zabezpieczeń sieci komputerowej. Bank prowadzi działalność poprzez sieć 74 placówek w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. W związku z rozwojem usług bankowych i rozbudową oddziałów, Krakowski Bank Spółdzielczy zdecydował o rozszerzeniu wykorzystywanego systemu ochrony. Dotychczasowa struktura sieci WAN bazowała na sieci o topologii rozszerzonej gwiazdy zbudowanej w technologii FrameRelay oraz ISDN. Dostęp do internetu realizowany był poprzez zainstalowane w każdej placówce łącze DSL. Ponadto, każdy oddział posiadał również dodatkowe łącza backupowe zbudowane przeważnie w tej samej technologii co podstawowe (ISDN). W efekcie każda placówka posiadała minimum trzy łącza, które sterowane były przez dwa urządzenia tj. router obsługujący sieć WAN oraz firewall programowy zabezpieczający dostęp do internetu. Takie rozwiązanie znacznie podnosiło koszty oraz wymagało dużych nakładów administracyjnych. Pod koniec 2009 roku Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczął testy urządzeń różnych producentów m. in. Juniper, Cisco, Check Point, Watchguard, Zyxell oraz Fortinet. Wybór padł na rozwiązanie firmy Fortinet ze względu na integrację wielu funkcji w jednym urządzeniu oraz przejrzysty, szybki i intuicyjny interfejs użytkownika oparty o przeglądarkę WWW. Atutem wybranego rozwiązania była też jego funkcjonalność, duża wydajność urządzeń, możliwość podłączenia bezprzewodowego modemu GSM i skonfigurowania funkcji WAN-failover oraz przyjazny system licencjonowania. Zakupione urządzenia Fortinet wykorzystane zostały do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Wszystkie placówki połączono w jedną bezpieczną sieć VPN. Urządzenia FortiGate chronią sieć firmową przed atakami, wirusami i robakami, a także zapewniają ochronę poufności transmisji i treści. Rozwiązanie Fortinet znacznie obniżyło koszty utrzymania łączy, ponieważ zlikwidowane zostały łącza FrameRelay, ISDN i VSAT (do bankomatów), a także w dużej mierze łącza GPRS (także do bankomatów). Pełna niezawodność sieci WAN umożliwia nieprzerwaną pracę środowiska sieciowego. Centralny system analizy ruchu i raportowania oraz zarządzania politykami bezpieczeństwa zapewnia spójność polityk na urządzeniach końcowych oraz pozwala na zcentralizowane zarządzanie całą siecią WAN. Całość systemu jest centralnie zarządzana przez urządzenie FortiManager, a do analizy ruchu w sieci i raportowania wykorzystywany jest FortiAnalyzer. Dzięki wdrożeniu urządzeń FortiGate zwiększyła się niezawodność naszej sieci oraz jej bezpieczeństwo. Zintegrowanie w jednym urządzeniu wielu technologii bezpieczeństwa ułatwia utrzymanie, raportowanie i rozwiązywanie problemów, powiedział Paweł Matusik z Biura Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Dodatkowe rozwiązania FortiManager i FortiAnalyzer upraszczają zarządzanie bezpieczeństwem i redukują koszty operacyjne we wdrożeniach z wieloma urządzeniami. W związku z tym wybór rozwiązania był bardzo trafny. Ponadto, Bank planuje zakup urządzeń do nowo otwieranych placówek, w razie potrzeby będzie rozbudowywać sieć o nowe urządzenia lub wymieniać urządzenia na nowsze modele. Fortinet professional services &

8 Centrala światowa Fortinet Incorporated 1090 Kifer Road, Sunnyvale, CA USA Tel.: Fax: Fortinet Oddział w Polsce ul. Złota 59 Złote Tarasy - LUMEN II, 6 piętro Warszawa Autoryzowany Dystrybutor Rozwiązań Fortinet w Polsce Veracomp S.A. ul. Zawiła 61, Kraków Tel.: Fax: Copyright Fortinet, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fortinet, FortiGate oraz FortiGuard to zastrzeżone znaki towarowe firmy Fortinet, Inc. Inne nazwy Fortinet użyte w dokumencie mogą również stanowić znaki towarowe firmy Fortinet. Wszelkie pozostałe nazwy produktów lub firm mogą stanowić znaki towarowe należące do odpowiednich właścicieli. Wyniki pomiarów wydajności przytoczone w niniejszym dokumencie zostały uzyskane w wewnętrznych testach laboratoryjnych w warunkach idealnych. Zmienne sieciowe, różne środowiska sieciowe oraz inne warunki mogą wpłynąć na wyniki wydajności. Firma Fortinet wyłącza wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub domyślne, z wyłączeniem przypadków, kiedy firma Fortinet zawiera wiążącą umowę z kupującym, która wyraźnie gwarantuje, że określony produkt będzie funkcjonował w zgodności z wynikami pomiarów wydajności podanymi w niniejszym dokumencie. W celu wyjaśnienia wątpliwości wszelkie takie gwarancje są ograniczone do pracy w takich samych warunkach idealnych jak w momencie wewnętrznych testów laboratoryjnych w firmie Fortinet. Firma Fortinet w pełni wyłącza wszelkie inne gwarancje. Firma Fortinet zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, przeniesienia lub innego przekształcenia niniejszej publikacji bez powiadomienia, a moc obowiązującą będzie posiadać ostatnia wersja publikacji. Wybrane produkty Fortinet są licencjonowane na mocy patentu amerykańskiego nr

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa?

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa? Chcesz mieć pewność, że Twoja firma postępuje zgodnie ze standardem PCI DSS i zmniejszyć ryzyko oszustwa? TAK NCR Security zmniejsza obciążenia związane z przestrzeganiem norm PCI i chroni integralność

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO http://www.escapemag.pl 2 DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski Skład i łamanie: Kamil "Cebula" Cebulski Projekt i wykonanie okładki: Maciej "Gilek" Kłak Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo