Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO."

Transkrypt

1 Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. Wykrywanie przypadków nieuprawnionego użycia karty kredytowej 1 Cele studium przypadku: Wykrywanie przypadków nieuprawnionego użycia karty Przedstawienie i wykazanie wartości systemu FICO Adeptra Mobile przy użyciu następujących kryteriów sukcesu... Rozwiązanie tak dobre, że skłania klientów do opracowywania jego dalszych nowatorskich zastosowań oraz stanowi źródło zwiększonej wartości ich organizacji Rozwiązanie służące do wzmożonej interwencji w czasie rzeczywistym w przypadku oszustw, umożliwiające organizacjom reakcję na proporcjonalnie większą liczbę alarmów w znacznie krótszych ramach czasowych Inteligentne rozwiązanie spełniające funkcję analityka ds. oszustw, które dzięki pełnej analizie wszystkich dostępnych danych, prowadzi do osiągnięcia/realizacji targetów oraz wykazuje zgodność z regulacjami branżowymi. Minimalny zakres wdrożenia na poziomie IT, umożliwiający stosowanie rozwiązań zapewniających szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia Audtytowalny i podlegający pełnej kontroli rejestr kontaktów i decyzji, zgodny z wymogami prawnymi i regulacyjnymi Fair Isaac Corporation. Poufne. Strona 1

2 Opis Klienta FICO - wystawcy kart kredytowych 3 Przegląd Ponad 85 milionów wystawionych kart w portfelu Największy wystawca kart kredytowych w USA (w oparciu o karty pozostające w obrocie) Największy światowy wystawca kart Visa (w oparciu o wielkość sprzedaży/zakupów firm i konsumentów) Wielkość sprzedaży kart kredytowych wzrosła w 3 kw r. o 11% Liczba konsumentów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Klienta wzrosła o 35% (do 9,8 mln) Liczba konsumentów aktywnie korzystających z bankowości internetowej Klienta wzrosła o 5% (do 18,2 mln) Najchętniej odwiedzany portal bankowy w USA Klient Sytuacja Wyzwania Szczegółowe informacje Innowacyjny, największy na rynku wystawca kart kredytowych i debetowych. Wysoki stopień penetracji danych zawierających numery telefonów komórkowych i adresów w dużej bazie konsumentów. Bardzo zaawansowane wykorzystanie zewnętrznej platformy do wykrywania oszustw w połączeniu z własnymi rozwiązaniami; interwencja wykonywana przez FICO Adeptra. Klient dąży do zmniejszania kosztów autoryzacji transakcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby oszustw oraz ich negatywnego wpływu na relację z klientami. Oferowanie opcji opt-in (wyrażania zgody na otrzymywanie powiadomień) oraz płatnych usług powiadamiania o transakcjach, obok darmowych działań związanych z weryfikacją transakcji. Problem stanowi ryzyko utraty spójności działania w oczach konsumentów. Wzrost wolumenu nieprzerwanych transakcji. Zmniejszenie liczby konsumentów będących ofiarami oszustw. Efektywne operowanie kosztami oraz wzrost wydajności. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań wymagających niewielkiego/nie wymagających żadnego wewnętrznego wsparcia działu IT. Otoczenie rynkowe działalności Klienta FICO Warunki rynkowe Reakcja banków na kryzys finansowy polegała na cięciu kosztów; skuteczne środki to te, które wpisują się w nową strategię i w sposób zrównoważony wspierają przyszły wzrost. Rozwój strategicznych procesów biznesowych w zakresie redukcji kosztów stanowi także elastyczny model działalności, wpływający na wzrost i innowacyjność. Odnośnie gospodarki Z zakresu prawa Z zakresu branży Szczegółowe informacje Kondycja amerykańskiej gospodarki się polepsza; powraca zaufanie konsumentów Liczba słabych ratingów zmniejszyła się o 18% (wrzesień 2011 r. wrzesień 2012 r.) Liczba dostatecznych ratingów zmalała w tym samym okresie o 21%. 80% konsumentów oczekuje, że ich wydatki w ujęciu miesiąc do miesiąca będą takie same lub wyższe. Reformy w ramach ustawy Frank-Dodd mają obowiązujący charakter; następują ciągłe zmiany w zakresie reform usług finansowych. Istnieje ponad stron regulacji odnoszących się do ochrony konsumentów. 10% Amerykanów zgłosiło fakt zostania ofiarą oszustwa związanego z kartami kredytowymi, a 7% oszustwa związanego z kartami debetowymi. 48% oszustw jest inicjowanych przez wiadomości e- mail, a dalsze 10% przez telefon; konsumenci obawiają się, że padną ofiarą tzw. phishingu (wyłudzenia). 4 Strona 2

3 Otoczenie polityczne i regulacyjne Federalna Komisja Handlu (FTC) Podstawową misją Federalnej Komisji Handlu jest promocja ochrony konsumentów oraz eliminowanie praktyk antykonkurencyjnych w biznesie, takich jak monopol przymusowy oraz zapobieganie takim praktykom. Kodeks uczciwych praktyk informacyjnych (FIP) Kodeks uczciwych praktyk informacyjnych odnosi się do danych osobowych przechowywanych w systemach komputerowych; stanowi on główną podstawę europejskiej ustawy o ochronie danych. Ustawa o ochronie użytkowników telefonów (TCPA) TCPA ogranicza możliwość wykorzystywania systemów automatycznego wybierania numeru, fikcyjnych lub wcześniej nagranych wiadomości głosowych, wiadomości SMS i faksów. Federalna Komisja Łączności (FCC) Ustawa o ochronie użytkowników telefonów z 1991 r. stanowi odpowiedź na obawy konsumentów związane z rosnącą liczbą niechcianych połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym oraz przypadków wykorzystywania automatycznych i wcześniej nagranych wiadomości. 5 Warunki rynkowe Typy płatności Podział oszustw W USA nadal wzrasta liczba transakcji dokonywanych kartami kredytowymi i debetowymi w ciągu ostatnich dwóch lat* wynosiła ona odpowiednio 18% i 11%. W odróżnieniu do innych regionów transakcje czekami nadal stanowią ok. 30% wszystkich płatności.»źródło: kwartalne dane Visa & MasterCard odnośnie wolumenu płatności według źródeł płatności W przypadku weryfikacji transakcji za pomocą podpisu prawie 50% wszystkich oszustw stanowią podrobione podpisy lub przypadki związane ze zgubieniem i kradzieżą; istnieje nowe zagrożenie, że liczba oszustw typu card not present (niedozwolone wykorzystanie danych właściciela karty) osiągnie zaskakującą wielkość 30% oszustw, mimo że stanowią one tylko 5% wydatków ogółem. 6 Strona 3

4 Najważniejsze rynkowe - dane statystyczne Liczba ludności Liczba wydanych kart Straty z tytułu oszustw % wartości wydatków Zmiana w % Średnia strata Australia Wielka Brytania Stany Zjednoczone 20 mln 6% 50 mln 14% 280 mln 80% 51 mln 4% 147 mln 12% 1,09 mld 84% 210 mln 13% 543 mln 31% 955 mln 56% 0,07% 0,06% 0,08% +21% -17% 253 USD 543 USD 400 USD 7 Warunki rynkowe trendy dotyczące wolumenu Wzrost wydatków związanych z kartami płatniczymi Wzrost wydatków transgranicznych Rynek kart kredytowych i obciążeniowych notuje ok. 30% wzrost względem rynku kart debetowych (przyjmując za miarę wielkość wydatków). Równomierny i ciągły wzrost jest także widoczny w obszarze międzynarodowego lub transgranicznego wykorzystywania kart wydawanych w USA. Jest to źródłem wyjątkowych wyzwań w zakresie wykrywania oszustw, jako że negatywna interwencja stanowi zwykle powód skarg na wysokim szczeblu. 8 Strona 4

5 Warunki rynkowe nowe zagrożenia Stosunek wydatków Wskaźniki wzrostu 9 Mimo wyjątkowo wysokiej wielkości wydatków dokonanych na ebay'u w czarny piątek, kiedy to odnotowano 153% wzrost sprzedaży rok do roku, USA jest nadal mocno uzależniona od zakupów w punktach sprzedaży. Choć procentowy udział zakupów online jest nadal relatywnie niewielki, w ujęciu rok do roku odnotowuje się jego stały wzrost. W odniesieniu do poprzedniego slajdu mimo powyższego, ponad 30% oszustw jest związanych z określonym typem transakcji. Czynniki wpływające na kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI) Wskaźniki efektywności Czynniki wpływające na wzrost osiągnięć Obniżenie wartości strat netto z tytułu oszustw Satysfakcja konsumentów i utrzymywanie relacji Udzielanie odpowiedzi oraz szybkość odpowiedzi Najmniejszy możliwy zakres negatywnej interwencji konsumenta Ciągłe uczenie się / Doskonalenie Najlepsze połączenie i kolejność wyboru kanałów Podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Architektura danych Stosowanie metody champion /challenger 10 Strona 5

6 Wymagania Klienta FICO Wymagania Klienta Elastyczne rozwiązania Elastyczne rozwiązanie wspierające wszystkie działania związane z kartami kredytowymi : weryfikacja transakcji; przenoszenie sald; zarządzanie preferencjami i przegląd transakcji Wykrywanie oszustw związanych z kartami kredytowymi Technologia wewnętrzna Niewielkie zaangażowanie we wdrożenie i obsługę technologii wewnętrznych w celu zapewnienia możliwości działania jako zewnętrzny system - wirtualny agent odtwarzający działania analityka ds. oszustw Integracja z dostępnymi zasobami /aplikacjami centrum obsługi klientów (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrzna) Zapewnienie wydajności w przeliczeniu na pełne etaty Zapewnienie wydajności w przeliczeniu na pełne etaty, umożliwiające pracę wykwalifikowanych analityków nad złożonymi przypadkami oszustw Zwiększenie zadowolenia klientów poprzez mniejszą liczbę negatywnych interwencji oraz wczesne powiadamianie/angażowanie w przypadku braku możliwości uniknięcia negatywnej interwencji Absolutna zgodność z regulacjami branżowymi Fair Isaac Corporation. Poufne. Omówienie rozwiązania przygotowanego dla Klienta Omówienie rozwiązania U Klienta zaimplementowano pięć następujących rozwiązań: 1. W pełni interaktywna dwukierunkowa usługa głosowa, za pośrednictwem wiadomości SMS oraz 2. Wspierana przez interaktywny zewnętrzny rejestr opt-in w zakresie wyrażania zgody na otrzymywanie powiadomień SMS 3. Powiązana w czasie rzeczywistym z bazą adresów oraz identyfikacją numerów telefonów komórkowych 4. Usługi weryfikacji świadczone w zakresie: transakcji kartami kredytowymi transferów sald przelewów elektronicznych 5. Emulacja wirtualnego agenta w zakresie funkcji kolejka i przegląd Elementy rozwiązania Wielokanałowość Pełna integracja z bazą danych konsumentów, umożliwiająca identyfikację i aktualizację przypadków w czasie rzeczywistym. Progresywna, inteligentna strategia umożliwiająca inicjację strategii odpowiedniej dla pory dnia oraz dla używanych przez Klienta kanałów / urządzeń komunikacji. Dodatkowa, uśpiona strategia eskalacji kontaktu w przypadku braku odpowiedzi od konsumentów. Moduły dodatkowe Kolejka i przegląd Klient korzysta z usług połączeń przychodzących FICO Adeptra dla konsumentów chcących wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS. Baza danych jest przechowywana i zarządzana, w ramach usługi, przez FICO Adeptra. Oprogramowanie wykonuje dwukierunkowe aktualizacje pomiędzy bazą danych w FICO Adeptra, a systemem / bazą danych Klienta. Klient wykorzystuje także powiązania z zewnętrznymi dostawcami danych w zakresie adresów oraz identyfikacji numerów telefonów komórkowych. Poza godzinami pracy usługa odtwarza działania wirtualnego analityka ds. oszustw w zakresie przeglądu przypadków będących w trakcie procesowania, w celu oczyszczenia bazy z przypadków, które nie dają wyrażnych podstaw do zastosowania scenariusza wystąpienia oszustwa. Dodatkowo usługa wykonuje dalsze zabezpieczenia rachunków, w stosunku do których prawdopodobieństwo ryzyka mogło wzrosnąć na skutek wykrytego zdarzenia. 12 Strona 6

7 Realizacja strategii Strategia Integracja Decyzja Wykonanie Wielokanałowość Dostęp w czasie rzeczywistym / dwukierunkowy Zarządzanie zgodami ( opt-in ) i preferencjami Dwukierunkowa aktualizacja plików pomiędzy FICO Adeptra a bazami Klienta Kolejka i przegląd Emulacja wirtualnego agenta w czasie rzeczywistym Preferowane kanały Strategia eskalacji Określa, czy konsument może uczestniczyć w strategii obejmującej wiadomości SMS. Proces przepływu pracy w celu sprawdzenia pól i wartości oraz oczyszczenia i eskalowania kolejek 1. SMS 2. Komunikacja głosowa 3. Usługa przychodząca optin Oferta wychodząca opt-in Zdalna obsługa bazy danych Aktualizacja kont w czasie rzeczywistym odbywa się w sposób identyczny jak za pośrednictwem agenta. Zapewniona 100% spójność i zgodność 13 Zestawienie przypadków oszustw Przypadki ze względu na punkty Godzina wystąpienia przypadku podczas dnia oraz szybkość transakcji Wystawcy kart kredytowych w USA koncentrują się zwykle na wyższych przedziałach punktacji oszustw, wykorzystując połączenie punktacji i reguł eksperckich w celu określenia stopnia interwencji. 30% przypadków uzależnionych jest od samej punktacji, kolejnych 50% przypadków od punktacji i reguły, natomiast pozostałych 20% przypadków uzależnionych jest od samej reguły. Oszustwa oraz alarmy dotyczące oszustw nie występują w formie stałego, ciągłego przepływu; ich wolumen osiąga szczytowe wartości późnym popołudniem i wieczorem oraz zazwyczaj pod koniec miesiąca (dzień wypłaty wynagrodzeń). Powoduje to, że konsekwentna obsługa alarmów jest niemożliwa lub wymaga wykorzystania zbyt dużych zasobów ludzkich. 14 Strona 7

8 Zarządzanie wydajnością oraz osiąganie celów umowy SLA Wielkości miesięczne Maksymalne wielkości dzienne Wolumeny transakcji i związane z nimi przypadki oszustw oraz alarmy występują cyklicznie; w niektóre dni pod koniec miesiąca wolumeny te są dwukrotnie wyższe niż średnie bądź oczekiwane wartości. Podobnie jest w przypadku zorganizowanych ataków oszustów i masowych oszustw, które w krótkim czasie powodują znaczące zwiększenie się wolumenu oszustw. Powyższy wykres ilustruje moc automatyzacji w zarządzaniu przepływami wielkości w szczytowych okresach. W szczytowym okresie, w czarny piątek, za pośrednictwem Adeptra obsłużono równolegle ponad 500 przypadków. 15 Porównanie wielokanałowe Wskaźniki dostarczeń i konwersji Wskaźniki potwierdzeń i zgłoszeń * Wskaźniki dostarczeń odnoszą się do pomyślnie dostarczonych wiadomości SMS lub i oraz połączeń głosowych z właściwym odbiorcą. ** Konwersja oznacza ukończenie interakcji w formie potwierdzenia transakcji lub zgłoszenia oszustwa. 16 Strona 8

9 Szybkość reakcji Czas potrzebny do osiągnięcia najlepszego wyniku Wpływ czasu na wyniki Klient wykorzystywał w pierwszej kolejności wiadomości SMS (w przypadku gdy klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS) lub, w przypadku kont VIP, wiadomości FTEU (FreeToEndUser). To działanie dało wysokie wskaźniki dostarczenia wiadomości i aktywności po stronie konsumenta bardzo podobnie jak w przypadku wiadomości głosowych. Im szybciej zostanie nawiązany kontakt z konsumentem, tym większe będzie prawdopodobieństwo potwierdzenia przez niego/nią transakcji. Im większy odstęp czasu pomiędzy dokonaniem transakcji a nawiązaniem kontaktu, tym niższy wskaźnik potwierdzeń; powoduje to przepływ fałszywie pozytywnych odpowiedzi do centrum obsługi. 17 Wpływ rodzaju reakcji ze względu na czas reakcji i kanał komunikacji W zakresie wszystkich kanałów widoczne jest przesunięcie aktywności odnośnie potwierdzeń autentyczności aktywność ta maleje wraz z wydłużaniem się czasu reakcji na dokonaną transakcję, a następnie gwałtownie rośnie po 12 godzinach, gdy konsumenci są prawdopodobnie ponownie dostępni online. 18 Strona 9

10 Realizacja strategii wielokanałowość Model zapewniający gotowość na wypadek sytuacji awaryjnej Przy pełnej dostępności do systemu, w celu uzyskania dostępu do pozostałych kolejek, w nieprzewidzianej sytuacji należy jedynie wprowadzić zmiany w parametrach. Hosting, aktualizacja i prowadzenie bazy danych opartej na zgodzie na otrzymywanie alarmów i powiadomień SMS (opt-in) Dostęp do rejestru zgód wydanych przez konsumentów w celu dokonania rejestracji, wyrejestrowania lub zmiany dowolnych preferencji jest możliwy za pośrednictwem połączenia przychodzącego do systemu IVR Klienta lub usługi przychodzącej Adeptra. Aktualizacje są przesyłane przez Adeptra do Klienta, a następnie są zwracane przez Klienta. Baza danych konsumentów Klienta, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie zapytań za pośrednictwem telefonu komórkowego, oraz strategia uwzględniająca kontakt wyłącznie na numer telefonu stacjonarnego Podlegająca pełnej kontroli zgodność z przepisami. Wykonywanie działań wirtualnego analityka w zakresie przeglądu przypadków w celu określenia względnego stopnia ryzyka W przypadku braku pomyślnego kontaktu (niska jakość danych), dany przypadek zostanie natychmiast ponownie włączony do kolejki w celu jego przetworzenia przez analityka. Zarządzanie wieloma markami oraz wspólnymi markami Zmienne treści dotyczące konsumenta oraz interaktywność centrum obsługi w oparciu o daną markę. 19 Który kanał (lub urządzenie) jest najlepszy? Odpowiedź jest następująca: żaden z nich i każdy z nich!» W pełni zintegrowane wielokanałowe rozwiązanie zapewnia uzyskiwanie najlepszych całkowitych wyników» Zmniejsza obawy konsumentów co do możliwości zostania ofiarą tzw. phishingu» Eskalacja motywuje konsumenta do działania (call to action)» Każdy kanał minimalizuje niedoskonałości pozostałych kanałów SMS Komunikacja głosowa Korzyści Wysoki wolumen doręczeń Wysoki wolumen interakcji z konsumentem w oparciu o opcję opt-in Korzyści Obsługuje system ID&V Wielokrotne transakcje Najwyższy wskaźnik konwersji Korzyści Możliwość wykorzystywania przez 24 godziny na dobę Wielokrotne transakcje Umożliwia bieżące składanie samodzielnych oświadczeń Przegląd kanałów Obawy Wymaga uzyskania zgody na otrzymywanie wiadomości (opt-in) lub poniesienia kosztów wiadomości FTEU Pojedyncza transakcja Nie obsługuje systemu identyfikacji i weryfikacji klienta ID&V Obawy Trochę niższe wskaźniki doręczeń niż w przypadku wiadomości SMS Obawy Niższe wskaźniki doręczeń Dłuższy średni czas reakcji 20 Strona 10

11 Sukces dzięki zastosowaniu wielu kanałów Lepsze wartości wskaźnika KPI Główne mierniki Całkowite wskaźniki kontaktu wzrosły na skutek wykorzystania wielu kanałów, zwiększając intensywność starań w zakresie kontaktu; każdy kanał wzmacniał skuteczność pozostałych kanałów. Zwiększenie ilości wykonanej pracy o 300%, bez konieczności zwiększania liczby pracowników. Większa wydajność umożliwiająca przetwarzanie transakcji o niższej punktacji oszustw oraz zapobieganie dalszym oszustwom. Mniejsza liczba skarg typu: zablokowaliście mi kartę, nie informując mnie o tym. Kontakt z klientami za granicą średnio o 8 godzin szybszy niż za pośrednictwem jednego kanału. 21 Potencjalne źródła przyszłej wartości planowane projekty Wyzwanie Rozwiązanie Wartość Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki dalszej automatyzacji procesów dokonywania przeglądu przypadków Powiadamianie o zablokowaniu karty, aby zapobiec skargom klientów Możliwość głębszego przeniknięcia w głąb kolejki przypadków oszustw, bez konieczności zwiększania liczby pracowników Wykorzystanie silnika Adeptra wspomagającego podejmowanie decyzji w celu wykonywania działań wirtualnego agenta Wykorzystanie Adeptra w celu natychmiastowego wysyłania powiadomień, a następnie blokowania rachunków o bardzo wysokim stopniu ryzyka Dalsze zwiększenie stopnia samoobsługi celem stworzenia przestrzeni dla dodatkowego zarządzania przypadkami Niższe koszty zatrudnienia pracowników pełnoetatowych Wyższa poprawność i zgodność Mniejsza liczba osób posiadających dostęp do wrażliwych danych związanych z rachunkami Wzrost liczby rachunków chronionych dzięki ich zablokowaniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby skarg Zmniejszenie kosztu przypadającego na jeden przypadek, dzięki zwiększeniu stopnia samoobsługi, oraz zmniejszenie strat operacyjnych netto dzięki wyższym wskaźnikom wykrywalności 22 Strona 11

12 Podsumowanie wartości i rzeczywistych osiągnięć Wymagania w zakresie danej funkcji Wsparcie dla wszystkich linii biznesowych Zrealizowana funkcja Zapewniono wsparcie w zakresie wszystkich linii biznesowych oraz strategii Ławta implementacja rozwiązania, nie wymagająca zaawansowanych prac deweloperskich Dostarczone rozwiązanie wspierało wszystkie oczekiwania Klienta jednocześnie nie wymagało żadnych prac deweloperskich po stronie IT Klienta Integracja z wewnętrznymi i zewnętrznymi Podlegające pełnej kontroli rozwiązanie» jednostkami odpowiedzialnymi za umożliwiające poświadczenie wymaganej odzyskiwanie należności zgodności Integracja z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie należności Ponadczasowe możliwości zastosowania Innowacyjne rozwiązanie dające liczne możliwości podejmowania nowych działań i wspierania nowych inicjatyw, które bedą budowały wartość firmy 23 FICO Customer Connect Forum Transformacja w zakresie obsługi klienta poprzez zwiększanie zaangażowania oraz wykorzystywanie mobilnych technik komunikacyjnych Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa DZIĘKUJEMY Poufne. Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla określonego odbiorcy. Nie może być kopiowana ani udostępniana bez wyraźnej zgody Fair Isaac Corporation Fair Isaac Corporation. Strona 12

13 Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO.» Odzyskiwanie należności z tytułu kredytów hipotecznych 25 Cele studium przypadku: odzyskiwanie należności z tytułu kredytów hipotecznych Przedstawienie i wykazanie wartości systemu FICO Adeptra Mobile przy użyciu następujących kryteriów sukcesu Rozwiązanie tak dobre, że skłania klientów do opracowywania jego dalszych nowatorskich zastosowań oraz stanowi źródło zwiększonej wartości ich organizacji Rozwiązanie z zakresu windykacji i odzyskiwania należności wydajniej, szybciej, taniej Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie przez organizację zmiennym obciążeniem pracą oraz osiągnięcie i przekroczenie celów określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług (ang. SLA), bez konieczności zwiększania liczby zatrudnionych osób Szybkie wdrożenie nie wymagające ŻADNEGO wysiłku klienta w zakresie tworzenia i obsługi systemów IT (IT Development) lub wymagające tego wysiłku w niewielkim stopniu Podlegający pełnej kontroli rejestr kontaktów i decyzji, umożliwiający poświadczenie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi Fair Isaac Corporation. Poufne. Strona 13

14 Omówienie klienta: podmiot udzielający kredytów hipotecznych w Europie Omówienie rozwiązania Wielonarodowa organizacja działająca w branży bankowości detalicznej, której zysk operacyjny wyniósł ponad 24 mld euro Najniższy wskaźnik kosztów do dochodów w grupie konkurencyjnej Większa, silniejsza organizacja wychodząca ze światowego kryzysu finansowego dzięki istotnym przejęciom, stosując ciągły nacisk na kontrolę kosztów za pośrednictwem jednej platformy operacyjnej Klient Sytuacja Wyzwania Zastosowane rozwiązanie W celu zarządzania ryzykiem kredytów hipotecznych duży bank europejski wykorzystywał biura obsługi telefonicznej (call centre) System FICO Adeptra zastąpił biuro obsługi telefonicznej, stanowiąc główne rozwiązanie ds. zarządzania kredytami hipotecznymi w ramach Cyklu 1 14% udział w rynku kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii Najważniejszy gracz w ramach konsolidacji rynku po światowym kryzysie finansowym (działalność na rynku kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii obejmuje trzy portfele) Występuje presja na marże i koszty, podczas gdy poziom kosztów ogólnych z tytułu zmian w zakresie wymogów prawnych wzrasta Brak wewn. zasobów IT; koncentracja głównie na integracji i kontroli kosztów za pośrednictwem jednej platformy operacyjnej Pozyskane portfele cechuje zmienna wielkość zasobów danych oraz zmienny poziom jakości klientów Stałe koszty ogólne spełniania zmieniających się wymogów prawnych 27 Omówienie klienta: podmiot udzielający kredytów hipotecznych w Europie Warunki rynkowe Konsumenci odczuwają presję. Od prawie 2 lat stopa inflacji stale przewyższa przyrost wynagrodzeń. Spadły ceny nieruchomości, a produkty typu equity release (uwolnienie kapitału zakumulowanego w postaci prawa własności do nieruchomości) przestały istnieć. Banki nadal nie odzyskały popularności, a regulacje oraz zgodność z wymogami mają znaczenie nadrzędne nad kwestią odzyskiwania należności (!). Odnośnie gospodarki Z zakresu prawa Z zakresu branży Szczegółowe informacje Zadłużenie konsumentów znacznie wzrosło i jest odpowiednio wyższe w obszarze kredytów niezabezpieczonych Wprowadzenie środków oszczędnościowych ograniczyło rządowe wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych Według danych szacunkowych Urzędu ds. nadzoru finansowego (FSA) w okresie udzielono ponad 2 miliony kredytów hipotecznych z odroczoną spłatą kapitału (ang. interest-only mortgages), odnośnie których nie opracowano żadnej strategii spłaty Art. 13 MCOB / TCF / OFT Uregulowanie oparte na zasadach Zdecydowana konieczność dokonywania oceny zdolności nabywczej Zmniejszenie problemów związanych z niewypłacalnością 3 i pół roku rozwoju w zakresie procesu forbearance, tj. powstrzymywania się od podejmowania środków prawnych przeciwko dłużnikowi 31% wszystkich zapytań wysłanych do biura porad obywatelskich (o 4% więcej niż w poprzednim roku) dotyczyło długu i zarządzania długiem W zakresie obsługi płatności wynikających z indywidualnych dobrowolnych porozumień (IVA) organizacje korzystają obecnie z usług pośredników Konsumenci zarządzają finansami w sposób bardziej bezpośredni, dokonując anulowania automatycznych spłat. 28 Strona 14

15 Koniunktura gospodarcza Wskaźniki zatrudnienia Poziomy dochodów»źródło: Narodowy Urząd Statystyczny Aktualna stopa bezrobocia wynosi 8,1%, co obejmuje 2,59 mln bezrobotnych oraz 1,57 mln osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. Dochód nieznacznie wzrasta, ale jego poziom jest niższy niż inflacja, która wzrosła na skutek podniesienia opłat z tytułu czesnego oraz wzrostu cen żywności i energii. 29 Koniunktura gospodarcza Ceny domów Dochód i inflacja»źródło: Narodowy Urząd Statystyczny Brytyjski rynek nieruchomości jest dość stabilny ceny nieruchomości w listopadzie 2012 r. były na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Spadek w ujęciu marginalnym wyniósł 0,7%; był to szósty z kolei spadek.»źródło: Narodowy Urząd Statystyczny oraz Bank Anglii Oczekuje się, że do 2014 r. inflacja pozostanie na poziomie powyżej docelowych 2%. Brytyjski urząd ds. prognoz budżetowych skorygował swoje prognozy dotyczące wzrostu dochodu i zadłużenia w Wielkiej Brytanii. 30 Strona 15

16 Wymagania klienta Wymagania klienta Odzyskiwanie należności z tytułu kredytów hipotecznych Elastyczne rozwiązania Wsparcie dla wszystkich branż działalności w zakresie odzyskiwania i windykacji należności. Kredyty hipoteczne; kredyty dla klientów indywidualnych; rachunki bieżące i karty kredytowe Niewielki stopień konieczności tworzenia i obsługi technologii wewnętrznych umożliwiający działanie jako zewnętrzna agencja działająca w obszarze odzyskiwania należności lub alternatywna lokalizacja dialera, imitująca praktyki operacyjne BAU (business as usual) Integracja z dostępnymi zasobami centrum obsługi (zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna) Zapewnienie wydajności w przeliczeniu na pełne etaty umożliwiające wykwalifikowanym negocjatorom koncentrację wysiłków na doradztwie w zakresie złożonych sytuacji związanych z zadłużeniem Zwiększenie zadowolenia klientów poprzez wzrost realizacji celów umowy SLA Wyraźna zgodność z regulacjami branżowymi Fair Isaac Corporation. Poufne. Czynniki wpływające na kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI) Wskaźniki efektywności Czynniki wpływające na wzrost osiągnięć Suma rozwiązanych rezerw % odzyskanych zaległych płatności Najlepszy termin i kanał Wskaźniki dotrzymanych obietnic zapłaty Zaangażowanie klienta i ustalenia z klientem ID Strategia zapobiegająca niewypłacalności klientów Podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz architektura danych Metoda champion /challenger 32 Strona 16

17 Omówienie rozwiązań w zakresie kredytów hipotecznych w Europie Omówienie rozwiązania Następujące trzy różne rozwiązania funkcjonują w pełnym zakresie: 1. Obsługa wykonywania/odbierania połączeń telefonicznych wychodzących i przychodzących w ramach elementu obejmującego zastąpienie agenta. 2. Usługa płatności umożliwiająca klientom obsługiwanym i nieobsługiwanym przez dział odzyskiwania należności wykonywanie płatności bez konieczności interakcji z agentem. 3. Rozwiązanie w zakresie komunikacji prewencyjnej i edukacyjnej. Elementy rozwiązania Zastąpienie agenta Usługa jest obecnie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 08:30-19:00, w soboty w godzinach 09:00-12:30 oraz w niedziele w godz. 10:00-16:00. Przychodzące płatności Element prewencyjny Kontakt z klientem odbywa się poprzez wykonywanie połączeń wychodzących oraz przyjmowanie połączeń przychodzących od klienta w odpowiedzi na zostawioną klientowi wiadomość głosową, wykorzystywanie funkcji CLI call back oraz strategii wysyłania korespondencji. Obsługuje wszystkie rodzaje działalności indywidualnej/konsumenckiej oraz zarządza portfelem według podziału na obszar wewnętrzny i zewnętrzny. Przyszłe wdrożenie obejmuje zastąpienie aktywności dialera w trybie wybierania i łączenia (call&connect), co umożliwi jego bardziej efektywne działanie w ramach regulacji Ofcom. Usługa jest obecnie dostępna codziennie w godz. 08:00 20:00; w przyszłości jest jednak możliwe wydłużenia tego czasu do 24 godzin na dobę. Usługa jest dostępna zarówno w zakresie kont niezagrożonych, jak i zagrożonych niewypłacalnością, w celu dokonywania płatności na konta. Płatności można dokonywać za pośrednictwem kart kredytowych lub debetowych (z wyłączeniem określonych numerów identyfikacyjnych banków). Przyszłe wdrożenie tokenów ma na celu umożliwienie szybszego wykonywania powtarzających się płatności Elastyczna usługa niezwiązana z IT, umożliwiająca bezpieczne, zgodne ze standardem PCI wysyłanie i pobieranie danych za pośrednictwem interfejsu klienta. Strategia prewencyjna w zakresie korespondencji powracającej od klienta ma na celu zmniejszenie liczby klientów, którzy zmienili adres oraz z którymi nie można się skontaktować. Korespondencja edukacyjna jest wysyłana do klientów w przypadku zmian w warunkach lub płatnościach, takich jak np. świadczenia rządowe. Przyszłe wdrożenie ma na celu włączenie wymagalnych kredytów hipotecznych z odroczoną spłatą kapitału 33 Zastąpienie agenta strategie Obsługa klienta Obsługa podmiotu zewnętrznego Strategie Konta nieaktywne Odzyskiwanie należności Przypomnienie o obietnicy dokonania spłaty Konta nieaktywne Odzyskiwanie należności Przypomnienie o obietnicy dokonania spłaty Kredyty hipoteczne Rachunki bieżące Kredyty dla klientów indywidualnych Karty kredytowe W pełni zintegrowany element tzw. dwuźródłowej strategii obsługi klienta Adeptra umożliwia zarządzanie kontami podzielonymi pomiędzy obsługę klienta a obsługę na zasadzie outsourcingu. Zarządzanie wszystkimi zmiennymi dotyczącymi produktu, strategii lub alokacji odbywa się za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika klienta. Ponadto, w przypadkach gdy interakcje wymagają przekazania ich wykwalifikowanemu negocjatorowi, są one w inteligentny sposób kierowane ze względu na przydzielony produkt, właściwego wykwalifikowanego agenta oraz według kolejności priorytetów. 34 Strona 17

18 Zastąpienie agenta moduły Ciągła gotowość na wypadek sytuacji awaryjnej Utworzenie pliku rejestru niepomyślnych prób kontaktu, które w przypadku niepowodzenia w utworzeniu pliku wejściowego można w efektywny sposób ponownie włączyć do obiegu Oczyszczanie danych oraz wyszukiwanie numerów w czasie rzeczywistym Automatyczna dyskwalifikacja oraz zgłaszanie przypadków stale kończących się niepowodzeniem z powodu złej jakości danych oraz sparametryzowana możliwość kontaktu z biurem informacji (w razie konieczności) i kontynuacji przetwarzania Możliwości wynikające ze strategii champion/challenger Przypisanie losowej cyfry w celu wdrożenia strategii champion/challenger Podejmowanie decyzji w oparciu o kontakty historyczne Wykluczenie niedawno dokonanych ustaleń oraz włączenie aktualnych ustaleń dotyczących terminów przypomnień o zobowiązaniu Inteligentna ocena treści, rozwiązań i skutków Treść powitania i wprowadzenie Sposób uwierzytelniania Opcje rozwiązań oraz trasowanie połączeń do agenta/centrum obsługi Min./maks. wartości płatności ze względu na wartość oraz % wartości zadłużenia Eskalacja konsekwencji 35 Moduł przychodzących płatności Strategie Kredyty hipoteczne Rachunki bieżące Kredyty dla klientów indywidualnych Karty kredytowe Płatności zaległe/płatności odebrane Konta niezadłużone Łatwe wdrożenie możliwości dokonywania płatności, umożliwiające zarządzanie płatnościami związanymi zarówno z kontami obciążonymi, jak i nieobciążonymi należnościami, oraz wspierające wszystkie branże działalności Możliwość wyboru interakcji z agentem (w miarę dostępności) Kontrola przepływu połączeń w kierunku zautomatyzowanego rozwiązania bądź bezpośrednio do doradcy, w przypadku gdy wydajność przewyższa normę w stopniu umożliwiającym maksymalizację korzyści wynikających z zastosowania najbardziej kosztownego zasobu oraz odpowiedź na zapytanie klienta zgodnie z wymaganiami Walidacja numeru konta Formowanie podstawowego numeru konta oraz sprawdzanie cyfry kontrolnej Przechwytywanie numeru telefonu Przechwytywanie numeru i jego walidacja do celów przyszłych zapytań lub strategii z zastosowaniem wiadomości SMS 36 Strona 18

19 Moduł prewencyjny i edukacyjny Strategie Korespondencja wysłana na nieprawidłowy adres / zwrócona Kredyty hipoteczne Rachunki bieżące Kredyty dla klientów indywidualnych Karty kredytowe Zmiany w świadczeniach rządowych Zakończenie okresów preferencyjnych Brak tworzenia i obsługi wewnętrznego systemu IT rozwiązanie to jest wspierane przez bezpieczny portal internetowy, służący do wysyłania i pobierania danych klienta w zgodzie ze standardami PCI Umożliwia wdrożenie z góry określonych skryptów treści wiadomości głosowych, jak również wiadomości SMS i i ad hoc Natychmiastowe wdrożenie możliwość bezpośredniego przesłania pliku oraz zainicjowania kampanii/programu dotyczącego danego kontaktu, bez jakiejkolwiek interwencji ze strony IT Inteligentne funkcje historii, budujące sekwencje kontaktów Tworzy sekwencje kontaktów, w stosunku do których konieczne jest podjęcie dalszych działań w zakresie zaangażowania/wysyłania wiadomości w oparciu o poprzedni kontakt oraz eskalacja kwestii wymagających uwagi konsumenta 37 Zmniejszenie wykorzystania pracowników pełnoetatowych oraz sukces operacyjny Zmniejszenie wykorzystania pracowników pełnoetatowych Ponad 170 godzin połączeń obsługiwanych w ciągu jednego dnia 22 pracowników pełnoetatowych (uwzględniono 30% redukcję) Intensywność prób kontaktu skoncentrowana na godzinach największej produktywności Elastyczne operacje, których częstość prób zmienia się od 4 do 430 w ciągu 15 minut Pełna zgodność z regulacjami Wykrywanie sygnałów dźwiękowych oraz osób w celu łagodzenia skutków przepisów ustawowych dotyczących głuchych i porzuconych połączeń Godziny najlepsze do kontaktu Adeptra funkcjonuje podczas okresów najwyższej wydajności, gdy konsumenci są najbardziej dostępni i otwarci na kontakt W godzinach szczytu próby podejmowane przez Adeptra dotyczą prawie 430 kont w okresie 15 minut 38 Strona 19

20 Osiąganie odpowiednich wartości kluczowego wskaźnika efektywności (KPI) Zmniejszenie wartości zaległych płatności Oszczędność kosztów Adeptra przetestowano w zestawieniu z działalnością centrum obsługi, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną; dokonano także porównania całkowitych korzyści dla portfela zaległych płatności Koszty działania Adeptra są znacznie niższe niż koszty działalności wewnętrznych i zewnętrznych centrów odzyskiwania należności 39 Miary sukcesu Zarządzanie wydajnością oraz osiąganie celów umowy SLA Maksymalne wielkości dzienne Szczytowe wielkości dla okresów 15 min. Wielkości te nie są rozłożone równomiernie, a ich znaczący wzrost następuje pod koniec miesiąca. Na ostatni dzień każdego miesiąca przypada 10% całkowitego miesięcznego wolumenu połączeń, a ok. 35% połączeń przypada na 4 dni w pobliżu tego okresu. Podobnie jest w przypadku dziennych wielkości, które podlegają znacznym wahaniom; w szczytowym momencie dnia jednoczesne zarządzanie połączeniami w zakresie kredytów hipotecznych obejmuje 100 połączeń, a przy minimalnej przepustowości tylko 2, co stanowi 11 godzin pracy, czyli 100% spełnienie celów umowy SLA. 40 Strona 20

21 Mierniki sukcesu Wartość odebranych należności Wartości płatności Całkowita wartość» Mobilne rozwiązanie FICO w zakresie odbioru połączeń zapewnia» Jednoczesną obsługę 100 połączeń» Oszczędność 22 etatów w szczytowych dniach (min. 3 etaty)» Obsługę przez 12 godzin (08:00-20:00) Konsumenci korzystają z usługi z dużą pewnością; wielkość płatności wynosi od 100 do GBP.» Koszt odzyskiwania należności stanowi 0,08% wartości długu Wartość odzyskanych należności w szczytowym dniu przekracza GBP 41 Sukces w Wielkiej Brytanii w zakresie zarządzania przesyłkami wysyłanymi na nieprawidłowy adres Zwrócony list Doskonalenie usługi Wzrost zaangażowania klientów z 10% do 25% Skrócenie czasu, jaki upływa do pierwszej próby kontaktu z konsumentem z X do Y dni Zmniejszenie kosztów operacyjnych o X% Lepsza jakość danych klientów oraz zwiększona zgodność z obowiązującymi przepisami Wzrost satysfakcji klientów na skutek proaktywnego kontaktu ze strony Santander 42 Strona 21

Inteligentne decyzje i skuteczne działania

Inteligentne decyzje i skuteczne działania FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Inteligentne decyzje i skuteczne działania

Bardziej szczegółowo

Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem

Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Skutecznośc działania, a budowanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

wyzwaniem dla integratora danych

wyzwaniem dla integratora danych Wzrost wymagań użytkowników w systemu wyzwaniem dla integratora danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 7 października 2009 r. Aktualności Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Małgorzata Bielińska Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 4 grudnia 2015 r. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Rudnicki Consulting. Zarządzanie portfelem bez-kontaktowym. Najbardziej niedoceniany z kluczowych aspektów windykacji masowej

Rudnicki Consulting. Zarządzanie portfelem bez-kontaktowym. Najbardziej niedoceniany z kluczowych aspektów windykacji masowej Rudnicki Consulting Zarządzanie portfelem bez-kontaktowym Najbardziej niedoceniany z kluczowych aspektów windykacji masowej Agenda Dlaczego tracimy kontakt z klientami i dłużnikami? Skip tracing jako kluczowy

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Dariusz Kwieciński Dyrektor Sprzedaży FJ Polska Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Do kogo kierujemy nasze pomysły? obsługa

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Konrad Kula Koordynator Rozwoju Biznesu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Partnerzy projektu Problematyka Wykres średnich każdego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r. #1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO Warszawa, 6 grudnia 2016 r. IKO jest elementem strategii cyfryzacji PKO Banku Polskiego Zmodernizowane kanały dystrybucji ipko (10.2014) IKO (11.2015) Strona

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Założenia oferty dla Klientów tzw. starego portfela Propozycja dla Klientów w mbanku i MultiBanku wypracowana w procesie rozmów z Przedstawicielami Klientów Warszawa, 18 stycznia 2010 r. 1 Założenia nowej

Bardziej szczegółowo