ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: ELEKTRO RYGIEL BARTOSZ SOBOTA z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 281 NIP: REGON: kontakt: tel Adres na który należy kierować korespondencję: ELEKTRO RYGIEL BARTOSZ SOBOTA ul. Jana Henryka Dąbrowskiego Poznań 3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. Strona 1 z 16

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia i późniejszej umowy jest przeprowadzenia działań promocyjnych pozwalających na pozyskanie nowych partnerów dystrybutorów domków, w tym: a) prace pozycjonowania ( kampania reklamowa w Google ) serwisu internetowego w celu pozyskiwania partnerów. Prace polegać będą na stworzeniu 50 serwisów internetowych zaplecza SEO na jednolitym szablonie układu graficznego nawiązującego wizerunkiem do platformy CRM B2B. Każdy z wykonanych serwisów internetowych powinien zawierać 4 artykuły tematyczne, treści autorskie unikalne, nie kopiowane. Każdy artykuł tematyczny powinien odnosić się do jednego lub dwóch słów kluczowych, które są wyszukiwane przez potencjalnych klientów w Google. Zarówno strona główna serwisów internetowych jak każdy artykuł wszystkich serwisów internetowych powinien być indywidualnie zoptymalizowany w zakresie Title, Description, Keywords. Wykonane serwisy internetowe powinny zostać zintegrowane z Google Analytics. Rozmieszczenie wykonanych serwisów internetowych na serwerze SEO z różnymi numerami IP w celu zróżnicowania lokalizacji postawionych serwisów przed Google. b) kampania reklamowa Google Adwords ( linki sponsorowane ) w celu pozyskania partnerów. Kampania polegać będzie na analizie doboru 250 odpowiednich słów kluczowych do kampanii Adwords zważając na statystyki Google dotyczące ilości zapytań do Google przez potencjalnych klientów. Stworzenie do każdego z wybranych słów jednego boksu reklamowego według zasad i wytycznych wyszukiwarki, przekierowującego po kliknięciu do pasującego działu na platformie CRM B2B. Ustawienie stawek za kliknięcie i uruchomienie kampanii Google Adwords, następnie prowadzenie działań monitorujących zachowania potencjalnych klientów czyli analiz stosunku wyświetleń boksów reklamowych do kliknięć w boks. Wprowadzanie zmian na podstawie wyciągniętych wniosków do prowadzonej kampanii w celu większej skuteczności i efektywności. Cotygodniowe raporty z ilości wejść na platformę. Strona 2 z 16

3 2. Informacje na temat projektu będącego przedmiotem zamówienia: W ramach projektu zostanie wdrożony system B2B, który za pomocą platformy zintegruje system dostawców (producentów domków), dystrybutorów oraz Wnioskodawcy. Do systemu będą mieli dostęp także, w zależności od potrzeby: monterzy (jeśli dystrybutorzy nie będą samodzielnie montować domku u danego klienta) oraz odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i nabywający domki w ramach prowadzonej działalności. Dzięki zastosowaniu modelu SaaS system usprawni pracę partnerów-dystrybutorów przez umożliwienie zaawansowanej konfiguracji produktów i ich prezentacji. Następnie wygeneruje niezbędne dokumenty dla wszystkich użytkowników odpowiedzialnych za dostarczenie produktu w wyznaczone miejsce. Na każdym etapie prac będzie możliwość zamieszczania statusów dotyczących obecnie realizowanych czynności, które to statusy będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników systemu, którzy wykonują dane zlecenie. System będzie udostępniony w formule SaaS tak, aby każdy Dystrybutor mógł po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie a także aby każdy odbiorca będący przedsiębiorstwem mógł bez pośrednictwa Dystrybutora skonfigurować domek, skalkulować jego cenę oraz wygenerować umowę. Model SaaS opiera się zatem na zidentyfikowanych potrzebach Dystrybutorów dostępu do zaawansowanych narzędzi ułatwiających pozyskiwanie i obsługę odbiorców ostatecznych oraz na potrzebach przedsiębiorców będących odbiorcami domków w zakresie samodzielnej konfiguracji planowanych do zakupu domków. System uwzględni możliwość przystępowania do współpracy przez kolejnych Dystrybutorów w 3 pakietach, w zależności od zakresu ich zaangażowania w projekt biznesowy (nazwy pakietów są robocze): Dystrybutor A Dystrybutor który w dniu podpisania umowy zakupuje domek ekspozycyjny oraz pozostałe materiały reklamowe (banery, wizytówki itp.) Otrzymuje 9% wartości domku, oraz 7% wartości dodatkowych usług. Dystrybutor może podjąć się montażu wówczas otrzymuje 85% wartości usług dodatkowych. Strona 3 z 16

4 Dystrybutor zobowiązuje się do zakupu domku ekspozycyjnego w cenie produkcji (po kosztach) pow. 10m2 (dowolny), oraz materiałów reklamowych tj.: baner (zwykły koszt banera wykonany przez dowolną drukarnie wg naszego projektu o rozmiarze widocznym dla klienta do ustalenia) Dystrybutor B Dystrybutor który w dniu podpisania umowy zakupuje materiały reklamowe (banery, wizytówki itp.) Otrzymuje 7% wartości domku oraz 5% wartości dodatkowych usług. Dystrybutor może podjąć się montażu wówczas otrzymuje 80% wartości usług dodatkowych. Dystrybutor zobowiązuje się do zakupu materiałów reklamowych tj.: baner (zwykły koszt banera wykonany przez dowolną drukarnie wg naszego projektu o rozmiarze widocznym dla klienta do ustalenia) Dystrybutor C Dystrybutor który w dniu podpisania umowy nie zakupuje materiałów reklamowych. Otrzymuje 5% wartości domku, oraz 0% wartości dodatkowych usług. Dystrybutor NIE może podjąć się montażu. Każdy zainteresowany Dystrybutor otrzyma materiały reklamowe i swoje osobiste konto na portalu do pozyskiwania klientów, tym samym otrzyma wcześniej uzgodnioną prowizję od sprzedaży za pozyskanego ostatecznego odbiorcę domku. System będzie w pełni kontrolował pracę Dystrybutorów na rzecz odbiorców domków, przez wcześniej opisywane automatyczne generowanie dokumentów. Ponadto z systemu korzystać będą mogli jedynie odbiorcy-firmy, gdyż tylko z takimi odbiorcami możliwe jest prowadzenie stałej współpracy (klient indywidualny kupuje zazwyczaj jeden domek, natomiast firmy często dokupują domki w zależności od ich przeznaczenia w ramach rozwoju firmy). System będzie składał się z kliku modułów, które będą z sobą zintegrowane, ale każdy będzie zaspokajał inna potrzebę dla danego użytkownika. Moduły które składają się na całość systemu B2B to: - rejestracja Dystrybutora i Montera oraz Odbiorcy-firmy - generowanie umów i aneksów, - konfiguracja i sprzedaż produktu, Strona 4 z 16

5 - stanów magazynowych produktów i atrybutów, obliczanie kredytu kupieckiego, - moduł obliczania kosztów transportu, - moduł obsługi serwisowej i gwarancyjnej, - moduł rozliczeń z Dystrybutorami i Monterami oraz Odbiorcami-firmami - system gromadzenia i przechowywania danych potencjalnych klientów (w tym także odbiorców-firm), - forum dyskusyjne potencjalnych klientów, - moduł wyprzedaży / nowości / promocji, - moduł prezentacji aktualnej oferty Komunikacja będzie odbywała się przez system B2B, to znaczy Dystrybutor, który będzie zainteresowany przystąpieniem do programu, wykupuje konto z jednej z 3 opcji. W zależności od wybranej opcji otrzymuje materiały reklamowe, produkt ekspozycyjny, określony procent prowizji od sprzedaży produktu dla odbiorcy. W innym przypadku klient, który skonfigurował pod swoje potrzeby produkt, wysyła do przedsiębiorstwa ELEKTRO RYGIEL zapytanie dotyczące otrzymania produktu, realizacji prac oraz kosztu transportu. W dwóch powyższych przypadkach jeżeli zostały wygenerowane dokumenty z podpisem elektronicznym, umowa jest przekazywana przez system do realizacji wybranej ekipy Monterów, która otrzymuje wygenerowane dokumenty zawierające specyfikacje i czas realizacji prac. Ekipa Monterów realizuje zgłoszenie i na bieżąco wprowadza do systemu statusy prac aż do ich ukończenia, po czym generuje się automatycznie protokół odbioru prac do osobistego podpisania przez Klienta, Monterów i przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL. Moduł - rejestracji Dystrybutora / Montera / Odbiorcy (firmy) Każdy z użytkowników systemu otrzyma możliwość rejestracji, która będzie weryfikowała udział zainteresowanego w systemie B2B. Dystrybutorzy, Monterzy, Odbiorcy otrzymają do wypełnienia formularz rejestracyjny, który będzie zawierał pytania precyzujące ich potrzeby. Formularz będzie gromadził dane o użytkownikach systemu w sposób uporządkowany do przeglądania dla administratora, czyli przedsiębiorstwa ELEKTRO RYGIEL. Administrator systemu będzie indywidualnie weryfikował dokumenty rejestrowe Strona 5 z 16

6 Dystrybutorów i Monterów, aby aktywować konto w systemie i udostępnić możliwość korzystania z przypisanym do konta funkcji. W zależności od wybranego pakietu przez Dystrybutora, administrator systemu przypisze dla Dystrybutora prowizję za sprzedaż produktów dla klientów. Administrator uruchomi serwis internetowy dla Dystrybutora, przez który jego odbiorcy będą mogli dokonywać zakupu produktów, naliczającym tym samym automatycznie prowizję na konto Dystrybutora. Serwis internetowy będzie zawierał aktualną ofertę przedsiębiorstwa ELEKTRO RYGIEL z aktualnymi promocjami, wyprzedażami, nowościami, czyli wszystkie produkty dostępne na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa ELEKTRO RYGIEL. Podczas rejestracji Montera zostanie przypisana funkcjonalność ograniczająca się do otrzymywania zleceń na realizacje prac dla odbiorców i usługę serwisową oraz gwarancyjną na wykonane prace. Rejestracja Odbiorcy jest otwarta dla wszystkich odbiorców będących firmami i nie będzie wymagała akceptacji administratora systemu B2B, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Odbiorca otrzyma potwierdzenie rejestracji na maila, które będzie aktywował samodzielnie w ramach potwierdzenia. Moduł - generowania umów / aneksów / protokołów Charakteryzuje się automatycznym generowaniem dokumentów dla poszczególnych Dystrybutorów / Monterów / Odbiorców. Na podstawie poszczególnych funkcji działania systemu B2B zostanie wygenerowany dokument zakupu produktu dla Odbiorcy, zlecający wykonanie czynności dla Dystrybutora lub Montera, potwierdzający wykonanie czynności dla Dystrybutora lub Montera. Wszystkie generowane dokumenty będą generowane na rzecz Odbiorcy przez przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL, uwzględniając elektroniczną wymianę danych oraz elektroniczny podpis. W systemie B2B możemy rozróżnić kilka automatycznie generowanych dokumentów na rzecz Klienta, tj. - umowa ramowa pomiędzy ELEKTRO RYGIEL a Dystrybutorem - umowa o dzieło - zlecająca Dystrybutorowi wykonanie czynności - umowa ramowa pomiędzy ELEKTRO RYGIEL na Monterem, - umowa o dzieło - zlecająca Monterowi wykonanie czynności - umowa pomiędzy ELEKTRO RYGIEL a Odbiorcą - protokół odbioru wykonania czynności przez Montera Strona 6 z 16

7 - aneks do umowy w przypadku dokupienia dodatkowych opcji przez Odbiorcę Wszystkie powyżej wypisane dokumenty zostaną wygenerowane na podstawie wprowadzonych do systemu informacji i wypełnionych w systemie formularzy przetwarzania danych. Poza samym wygenerowaniem dokumentu, który zostanie zarchiwizowany w systemie na koncie zainteresowanych użytkowników, dokument zostanie wysłany do zainteresowanych użytkowników mailem z indywidualnym numerem ID nadanym podczas rejestracji. Wynagrodzenie dla Dystrybutorów i Monterów będzie zapisywane na umowie automatycznie w zależności od zakupionego przez Klienta produktu. Moduł - konfiguracji i sprzedaży produktu System B2B oferuje swoim Dystrybutorom oraz obecnym i potencjalnym odbiorcom, możliwość indywidualnej konfiguracji produktu, pod ich potrzeby. Konfiguracja służy do wykreowania i zaprezentowania potencjalnemu odbiorcy bryły produktu wraz z dodatkowymi atrybutami w celu wizualizacji. Konfigurator będzie składał się z kilkunastu pytań określających potrzeby klienta, które należy odpowiedzieć do wybrania opcji w specjalnym formularzu kreującym produkt. Na podstawie podanych w formularzu parametrów oraz zaznaczeniu opcji dodatkowych zostanie zaprezentowana wizualizacja produktu wraz z szacunkową ceną zakupu produktu, montażu, transportu, czyli kompleksowej realizacji prac dla potencjalnego odbiorcy. Skonfigurowany produkt będzie mógł być zapisany na koncie odbiorcy po rejestracji w systemie CRM w innym przypadku będzie utracony i możliwy do ponownej konfiguracji. Dystrybutorzy będą mogli korzystać z modułu jeżeli zostanie aktywowany przez administratora, wtedy będą mogli kreować produkty dla swoich potencjalnych odbiorców w czasie rzeczywistym, bez możliwości ich archiwizowania na swoich kontach. Po konfiguracji produktu, istnieje możliwość jego zakupu, czyli na wniosek zakupu, wygeneruje się automatycznie umowa. Moduł - stanów magazynowych produktów i atrybutów Administrator systemu (przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL) przez wdrożone moduły, będzie na bieżąco kontrolowało ilość produktów oraz dodatkowych atrybutów znajdujących się obecnie na stanie w magazynie. Przy wdrożeniu systemu stan Strona 7 z 16

8 magazynowy zostanie uzupełniony o produkty, które znajdują się obecnie w magazynie. W trakcie pozyskiwania nowych Dystrybutorów lub zakupu produktów przez Odbiorców, stan magazynowy będzie wskazywał automatycznie, nadwyżkę lub niedobór asortymentu w zależności od zamówionych produktów. W systemie B2B określone zostanie nazwa produktu, nazwa atrybutu, ilość na stanie w jednostkach miary odpowiadających produktowi lub atrybutowi produktu. System będzie automatycznie obliczał za przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL, jakich produktów i atrybutów brakuje, aby zamówić od Dostawców. Moduł - obliczanie kredytu kupieckiego System B2B przewiduje możliwość przeprowadzenia symulacji kilku banków z którymi przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL zawrze umowę na obsługę finansową zakupu produktów. Symulacja będzie odbywała się na podstawie wypełnienia formularza przez podanie podstawowych danych do udzielenia kredytu kupieckiego tj. kwota, ilość rat, wplata własna, oprocentowanie będzie automatycznie uzupełniane po wyborze banku. Moduł ma na celu zobrazowanie i przedstawienie możliwości finansowania produktu przez kredytowanie. na podstawie wprowadzonych danych do formularza, zostanie przedstawiona przybliżona symulacja uwzględniająca okres kredytowania, wysokość raty, oprocentowanie, pozostałe koszty kredytu. Moduł - obliczania kosztów transportu Działanie modułu obliczania kosztów transportu będzie funkcjonowało przy składaniu zamówienia przez Dystrybutora lub przez Odbiorcę. Każdy z wymienionych użytkowników systemu po zaznaczeniu opcji transportu przy składaniu zamówienia, będzie określał miejsce dostawy przez wpisanie w formularzu kodu pocztowego i miejscowości do której ma być dostarczony produkt, system B2B automatycznie obliczy koszty transportu z siedziby głównej w wyznaczone miejsce na postawie przeliczenia ilości kilometrów pomiędzy siedzibą ELEKTRO RYGIEL, a miejscem dostarczenia produktu. Administrator będzie mógł określić w systemie w jakim obszarze jest transport bezpłatny, a w jakim obszarze jest transport płatny według wpisanej do systemu stawki za 1km. Strona 8 z 16

9 Moduł - obsługi serwisowej i gwarancyjnej Obsługa serwisowa i gwarancyjna polega na przyjmowaniu zgłoszeń od Dystrybutorów lub Odbiorców, iż wykonane czynności przez Monterów są wadliwe lub wymagają poprawy. Każdy z Dystrybutorów lub Odbiorców, będzie mógł to zgłosić na swoim koncie w systemie B2B (zgłoszenie serwisowe), które będzie polegało na opisaniu przyczyny zgłoszenia, załączeniu dokumentacji w postaci zdjęcia do oceny przez Monterów. Zgłoszenie wysłane przez konto Dystrybutora lub Odbiorcy, otrzyma swój indywidualny nr ID i poza jego zarchiwizowaniem w systemie zostanie wysłane do wszystkich użytkowników systemu mailem z załączoną dokumentacją. Mail będzie zawierał indywidualny i identyczny nr ID jak w systemie, jednocześnie odpowiedzi każdego z użytkowników będą zapisywane w wątkach przypisanych do ID zgłoszenia. Jednocześnie wszyscy zainteresowani otrzymają możliwość śledzenia na bieżąco odpowiedzi każdej z stron, oraz każdą odpowiedź otrzymają automatycznie na . Zgłoszenie otrzyma na początku status przyjęte do realizacji, podczas podjęcia zgłoszenia przez Monterów - otrzyma status w trakcie realizacji, podczas zakończenia realizacji zgłoszenia otrzyma status - zrealizowane, natomiast Dystrybutor lub Odbiorca będzie mógł ponowić zgłoszenie jako do wyjaśnienia, w momencie kiedy nie będzie zadowolony z realizacji, wtedy zgłoszenie na nowo przechodzi przez wszystkie statusy, aż do ostatecznego zamknięcia przez administratora systemu z statusem - zgłoszenie zamknięte. Zgłoszenia będą w systemie B2B uporządkowane do posortowania według daty, problemu, statusu - z możliwością rozwinięcia wątków (odpowiedzi następujących po sobie od użytkowników). Moduł - wyprzedaży / nowości / promocji Moduł wspierający sprzedaż produktów, przez ich prezentację w specjalnych działach dla Dystrybutorów i Odbiorców. Jak nazwy działów wskazują, produkty zostaną zaprezentowane w spisie produktów na każdym z działów, po przejściu do wybranego produktu, produkt zostanie zaprezentowany na indywidualnej poświęconej jemu karcie produktu, zawierającej zdjęcia, opis, możliwość dobrania atrybutów, możliwość zapytania ofertowego, możliwość zakupu, możliwość zaopiniowania, zgłoszenia swojej propozycji ceny. Każdy z produktów w systemie B2B, jeżeli będzie na liście w jednym z działów Strona 9 z 16

10 (wyprzedaży / nowości / promocji), będzie oznaczony na zdjęciu jako przyporządkowany do tego działu, aby Dystrybutor lub Odbiorca wiedzieli o tym Moduł - prezentacji aktualnej ofert Moduł będzie służył jako serwis internetowy poświęcony dla Dystrybutorów i Odbiorców. Przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL udostępni możliwość przeglądania aktualnej oferty z podziałem na kategorie i podkategorie, możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących produktów przez zaawansowaną wyszukiwarkę. Administrator systemu B2B stworzy wiele udogodnień w celu przejrzystego i kompleksowego przeglądania oferty np. możliwość porównywania produktów, możliwość opiniowania produktów, możliwość składania propozycji ceny z poziomu karty produktu, możliwość rejestracji w systemie B2B, możliwość przejścia do działów (wyprzedaży / nowości / promocji), możliwość zapisania się do systemu newsletter bez konieczności pełnej rejestracji, możliwość obliczania kosztów transportu, możliwość rejestracji dla Dystrybutorów, możliwość przejścia do forum dyskusyjnego z podziałem na różną tematykę branżową, możliwość odszukania przez Odbiorcę - najbliższego Dystrybutora w celu obejrzenia ekspozycji produktu, możliwość przeglądania najczęściej oglądanych produktów, możliwość skorzystania z pomocy w dziale najczęściej zadawane pytania, możliwość składania zamówień przez zarejestrowanych Dystrybutorów i Odbiorców. Poza powyżej opisaną częścią użytkową, przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL, dzięki wdrożeniu modułu będzie miało możliwość samodzielnego zarządzania ofertą w celu jej bieżącej aktualizacji bez konieczności zgłaszania zmian do firmy informatycznej. Moduł przewiduje samodzielne zarządzanie ofertą w całym zakresie części użytkowej oraz kilkoma dodatkowymi funkcjami części administracyjnej oferty tj. możliwość zmiany wszystkich treści i zdjęć, możliwość opisania (kategorii - podkategorii - działów) znacznikami (title, description, keywords) pod indeksowanie w Google, możliwość wygenerowania sitemap.xml z spisem wszystkich produktów w celu zgłoszenia aktualizacji oferty do Google, możliwość zmiany cen produktów, możliwość przypisywania produktów do kategorii, możliwość tworzenia nowych kategorii i działów, możliwość tworzenia nowych stron informacyjnych. Moduł - rozliczeń z Dystrybutorami / Monterami / Klientami Strona 10 z 16

11 Administrator ELEKTRO RYGIEL przez moduł rozliczeń będzie wiedział z jaką grupą użytkowników, za co należy się rozliczyć. Moduł będzie podzielony na 3 grupy (Dystrybutorzy/ Monterzy/ Odbiorcy). W każdej grupie będzie spis wszystkich użytkowników danej grupy. Spis będzie zaprezentowany w dziale Klienci w formie tabelarycznej z kolumnami tj. liczba porządkowa, data zamówienia, nazwa produktu, szczegóły zamówienia, wartość zamówienia, status zamówienia, zaliczka, rozliczenie. W przypadku Dystrybutorów, przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL będzie rozliczało się na podstawie pozyskanych Klientów, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem Dystrybutora, wtedy automatycznie na koncie Dystrybutora pojawi się do rozliczenia dodatkowa kolumna "prowizja" zgodnie z wybranym pakietem podczas rejestracji konta. Prowizja będzie wyświetlana w module na czerwono do czasu zapłaty przez Klienta danego Dystrybutora, pełnej wartości produktu. Wtedy prowizja zostanie oznaczona przez administratora na zielono w celu jej wypłaty na konto bankowe Dystrybutora. W przypadku Monterów, poza standardowymi kolumnami pojawi się kolumna "zaplata" zgodnie z uzgodnioną stawką za wykonanie czynności przewidzianych w umowie. Podsumowując z poziomu modułu, przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL będzie w pełni kontrolowało z jednego miejsce, rozliczanie z wszystkimi użytkownikami systemu B2B Moduł - gromadzenia i przechowywania danych odbiorców Przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL będzie gromadziło i przechowywało dane swoich obecnych i potencjalnych odbiorców - w dwóch działach. Pierwszy dział to wyłącznie potencjalni odbiorcy zapisani do funkcji newsletter w module prezentacji oferty. Drugi dział to wszyscy pozostali odbiorcy, których dane będą gromadzone i przechowywane w sposób uporządkowany, łatwy do posortowania i odnalezienia informacji. Dane będą prezentowane w formie tabelarycznej w kilku kolumnach tj. liczba porządkowa, data dodania, zarejestrowany, Imię i Nazwisko, Adres, Miejscowość, Kod pocztowy, województwo, dokonał zakupu, ostatnie odwiedziny, adres , nr telefonu. Każdy odbiorca, który dopisał się do funkcji newsletter w module prezentacji oferty, lub każdy użytkownik, który zarejestrował się na stronie Dystrybutora lub bezpośrednio w systemie B2B administratora ELEKTRO RYGIEL - zostanie dopisany do modułu przechowywania danych, co potwierdzi przez akceptację regulaminu podczas rejestracji lub dopisywania adresu do funkcji newsletter. Przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL będzie miało możliwość skorzystania z sortowania odbiorców przez wyszukiwarkę i do wybranej grupy Strona 11 z 16

12 odbiorców, wysłania wiadomości z komunikatem dotyczącym oferty w celu zachęcenia do zakupu. Wysyłanie wiadomości będzie odbywać się przez jej kreowanie - załączenie obrazka i stworzenie opisu - w module. Każdy klient, który będzie chciał usunięcia swoich danych z systemu, będzie mógł to zgłosić w każdej chwili. Moduł - forum dyskusyjnego Forum dyskusyjne będzie pełniło funkcje zrzeszania i integracji potencjalnych i obecnych odbiorców, aby wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz opiniami dotyczącymi zakupu produktów i atrybutów w branży w której działalność prowadzi przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL. Forum dyskusyjne będzie podzielone na kilkanaście kategorii dotyczących różnych zagadnień i problemów związanych z zakupem produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo ELEKTRO RYGIEL. Każdy będzie mógł udzielić porady innemu użytkownikowi w celu udzielenia pomocy. Forum będzie umożliwiało użytkownikom, zakładanie nowych tematów w zakresie stworzonych już kategorii. Przy każdym temacie będzie napisana ilość udzielonych odpowiedzi w temacie rozpoczętym przez danego użytkownika. Na forum będzie funkcjonowała wyszukiwarka, przez którą będzie można w prosty sposób odnaleźć interesujące tematy poszukiwane przez zainteresowanych użytkowników. Na forum będzie funkcjonował również dział praktycznych porad i zastosowań dla prac i czynności wykonywanych przed i po zakupie produktów z oferty przedsiębiorstwa ELEKTRO RYGIEL III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcy powinni posiadać wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. IV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Strona 12 z 16

13 V. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach: Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 75 pkt. 2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia 25 pkt. Razem 100 pkt. W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: - cena minimalna w zbiorze - cena oferty badanej - ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Strona 13 z 16

14 W kryterium 2. Czas realizacji maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: - ilość przyznanych punktów - najkrótszy termin realizacji spośród porównywanych ofert (w tygodniach) - czas realizacji badanej oferty (w tygodniach) Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach bieżących niżej wymienione osoby: Patryk Frost tel. kom VII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Strona 14 z 16

15 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej pocztą lub przesyłką kurierską. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert osobiście. 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim 4. Ofertę należy sporządzić w 2 (dwóch) egzemplarzach. 5. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 6. W celu potwierdzenia ważności oferty, a szczególnie właściwej reprezentacji osoby lub osób podpisujących ofertę Wykonawca winien załączyć do oferty np. odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców i pełnomocnictwo (uchwały inne dokumenty), jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z ww. odpisu. 7. Ofertę należy dostarczyć na adres: Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 281. do dnia do godz. 16:00 (CET). Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. IX. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi. ELEKTRO RYGIEL Bartosz Sobota nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranym wykonawcą, jeśli zaproponowana oferta przekroczy koszty zaplanowane w dokumentacji aplikacyjnej. Strona 15 z 16

16 X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego zapytania ofertowego. 2. Treść pytań odnośnie istotnych treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami (które wykraczają poza treść niniejszego zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem (bez ujawniania źródła pytania). 3. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego. XI. Załączniki 1. Formularz ofertowy Strona 16 z 16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo