BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI W OFERCIE WIELOWALUTOWY PROGRAM INWESTYCYJNY NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWYCH NAGRÓD TRENDY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH KOMENTARZ INVESTORS TFI ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY ŻYCZENIA NOWOROCZNE Życzymy Państwu, aby najbliższy rok upłynął pod znakiem harmonii i spokoju. Niech obfi tuje w radosne chwile i dostarcza tylko pozytywnych wrażeń. Do siego roku!

2 TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM Na rynku coraz popularniejsze stają się usługi doradztwa podatkowego, czy macie je w swojej ofercie? Tak. Klienci będą mogli korzystać z kompleksowych usług doradztwa podatkowego oferowanych we współpracy z fi rmą Deloitte Doradztwo Podatkowe. Pierwsza godzina doradztwa jest bezpłatna, na kolejne Klienci otrzymują rabat. Ponadto osoby zainteresowane inwestowaniem na rynku sztuki będą miały do dyspozycji dedykowanych Doradców DESA Unicum, którzy pomogą wyszukać konkretne dzieła sztuki, biżuterię czy diamenty i kupić je podczas aukcji nie tylko w Polsce. Dlaczego właśnie teraz Bank wprowadza Bankowość Prywatną? Bank Millennium od 10 lat oferuje usługi dla zamożnych Klientów w ramach segmentu Prestige. Wyodrębnienie nowego segmentu, jakim jest Bankowość Prywatna, było logiczną konsekwencją naszej wiedzy o Klientach i rosnącego biznesu. Kierunek zmian wynikał z prowadzonych regularnie badań satysfakcji Klienta. To ich wyniki pozwoliły precyzyjnie zdefi niować potrzeby i oczekiwania najzamożniejszych osób. Znając potrzeby, stworzyliśmy mechanizm ich zaspokajania rozbudowaną ofertę inwestycyjną, najlepszą na rynku kartę kredytową i indywidualną obsługę zapewnianą przez kompetentnych Doradców. Dla kogo przeznaczona jest Bankowość Prywatna Millennium? Oferta dedykowana jest osobom z aktywami powyżej 1 miliona PLN. W Banku Millennium ta grupa liczy prawie 2000 osób, a ich środki stanowią blisko 20% łącznej wartości aktywów wszystkich Klientów indywidualnych. Klienci z aktywami od 100 tys. do 1 miliona PLN będą nadal obsługiwani w ramach oferty Prestige. Czy pojawią się jakieś nowe rozwiązania inwestycyjne? Najbogatsi Klienci otrzymają między innymi dostęp do zamkniętych funduszy inwestycyjnych i produkty strukturyzowane indywidualnie. Ponadto będą korzystać z pełnej oferty rozwiązań inwestycyjnych i ubezpieczeniowych przeznaczonych dla Klientów Prestige. Jest to ponad 100 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych denominowanych w EUR/ USD/PLN, produkty strukturyzowane z pełną lub częściową gwarancją kapitału, usługi maklerskie, polisy na życie, a także szeroki wybór atrakcyjnie oprocentowanych lokat, kont oszczędnościowych i emerytalnych. Czy zmieni się coś w systemie obsługi? Klienci Bankowości Prywatnej będą obsługiwani przez grupę najbardziej doświadczonych i kompetentnych Doradców, czyli przez osoby z co najmniej kilkuletnim stażem, samodzielne, dysponujące niezbędną wiedzą o rynkach finansowych, posiadające umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji. Klienci będą mogli korzystać z ich usług w dogodnych dla siebie miejscach, a także zlecać im dyspozycje telefonicznie. Jakie prestiżowe karty otrzymają bankowi milionerzy? Będzie to wypukła karta debetowa Millennium World Debit MasterCard i Millennium MasterCard World Signia najlepsza karta kredytowa według miesięcznika Forbes (listopad 2011). Obie karty zapewniają wygodę i bezpieczeństwo w podróży, pomagają w nietypowych sytuacjach i pozwalają korzystać z życia. Oferując wysokie sumy ubezpieczenia m.in. do 1 miliona EUR w przypadku kosztów leczenia za granicą i 500 tys. EUR na pokrycie kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, dają bezwzględne poczucie bezpieczeństwa. Przywileje w podróży zapewnia bezpłatna karta Priority Pass, otwierająca dostęp do ponad 600 ekskluzywnych saloników VIP na 325 lotniskach w przeszło 100 krajach bez względu na rodzaj czy klasę wykupionego biletu i dla dowolnej liczby osób towarzyszących. Do kart dołączony jest również program zbierania i wymieniania punktów na bilety lotnicze World MasterCard Reward oraz pakiety Assistance i Concierge.

3 PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKA NADAL POZYTYWNIE ZASKAKUJE Dane o produkcji przemysłowej za sierpień listopad zaskoczyły pozytywnie. Wydało się to o tyle zadziwiające, iż w polskim otoczeniu, włączając gospodarkę niemiecką, nasiliły się sygnały dekoniunktury. Po raz kolejny polska gospodarka okazuje się mniej podatna na globalną dekoniunkturę. W części komentarzy do publikowanych danych wymieniany był słabnący złoty jako czynnik sprzyjający wzrostowi polskiej produkcji przemysłowej. Teza o tyle kusząca, że od sierpnia złoty stracił ponad 10% względem euro, a najsilniejsze wzrosty produkcji notowane były w branżach o wysokim udziale eksportu w przychodach ogółem. Szersza analiza pokazuje jednak, że jest to zbyt duże uproszczenie. Najsilniejsze wzrosty produkcji, także w branżach eksportowych, osiągane były nie w okresie słabego złotego, ale w czasach najlepszej koniunktury gospodarczej. Już to proste zestawienie dowodzi, że czynnikiem napędzającym eksport jest w większym stopniu popyt na wytwarzane w Polsce produkty, będący efektem siły gospodarek naszych partnerów handlowych, a nie słaby złoty, poprawiający konkurencyjność cenową polskich wytwórców. Część polskich eksporterów, szczególnie w branży samochodowej, sprzętu elektrycznego, czy produktów gumowych, to spółki międzynarodowych koncernów i za sprawą rozliczeń wewnętrznych w dużo mniejszym stopniu narażone są na ryzyko kursowe. Dodatkowo, w przypadku wielu firm obowiązują długoterminowe kontrakty eksportowe z ustalonymi wcześniej cenami, stąd osłabienie złotego nie jest dla nich źródłem zysków nadzwyczajnych. Osłabienie złotego jest źródłem przewagi konkurencyjnej polskich eksporterów, głównie w średnim i długim okresie. Odsetek eksporterów, którzy osiągają zysk, systematycznie rośnie i po III kw. br. 77,2% fi rm eksportujących wykazywało dodatni wynik fi nansowy, podczas gdy przed rokiem było to 74,6%. Jak wynika z danych GUS, większość wskaźników fi nansowych eksporterów jest także lepsza niż przedsiębiorstw ogółem. W krótkim okresie jednak słaby złoty może być, przynajmniej dla części fi rm, pewnym obciążeniem. Dotyczy to tych podmiotów, które zabezpieczają ryzyko kursowe w poczet należności z zawartych kontraktów. Potwierdzeniem tego może być znaczne pogorszenie wyniku na operacjach fi nansowych, do którego wliczany jest również wynik na różnicach kursowych. W grupie fi rm zatrudniających co najmniej 50 osób wynik na operacjach finansowych był ujemny i wyniósł w trzecim kwartale 6,5 mld PLN. Część tej straty odzwierciedla zapewne negatywną wycenę kontraktów zabezpieczających, gdyż w tym właśnie okresie złoty najsilniej stracił na wartości. Należy jednak podkreślić, że transakcja zabezpieczająca rzeczywisty przepływ finansowy związany z realizacją kontraktu nie generuje rzeczywistych wydatków i negatywne różnice kursowe odzwierciedlają koszty tylko utraconych możliwości. Słaba waluta jest niewątpliwie źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych ograniczy zapotrzebowanie na polskie produkty. Część obowiązujących do końca roku kontraktów eksportowych prawdopodobnie nie zostanie odnowiona. W efekcie początek roku może przynieść wyhamowanie wolumenu wymiany handlowej polskich firm. Wówczas jednak słaby złoty powinien złagodzić częściowo efekt pogorszenia koniunktury w Europie. W momencie odnawiania kontraktów polscy eksporterzy będą mogli bowiem dostosować ofertę do słabszego złotego, poprawiając jej konkurencyjność. W rezultacie spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w przyszłym roku nie powinno być tak gwałtowne jak w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem Polska wciąż powinna korzystnie wyróżniać się na tle Europy. Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Banku Millennium KOMENTARZ RYNKOWY KIEDY NASTĄPI STABILIZACJA? Na rynkach światowych w minionych tygodniach przeważały niedźwiedzie nastroje. Huśtawkę nastrojów wywoływały głównie informacje płynące ze strefy euro, gdyż Stany Zjednoczone wciąż zaskakują pozytywnie. Bardzo dobry odczyt zanotował indeks zaufania amerykańskich konsumentów Conference Board, który wzrósł w listopadzie do 56 pkt z 40,9 pkt w poprzednim miesiącu. Napływają także lepsze informacje z rynku nieruchomości. W październiku liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę wzrosła do 653 tys. z 589 tys. we wrześniu i wobec oczekiwań na poziomie 603 tys. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej utrzymują stanowisko wspierania gospodarki poprzez niezmieniony poziom stóp procentowych przynajmniej do połowy 2013 r. oraz kontynuację tzw. Operation Twist w kolejnych miesiącach. Choć nie wspomina się o uruchomieniu programu QE3, nie jest on jednak przez przedstawicieli Fed wykluczany. Rynki obecnie żyją głównie sytuacją w Europie. Do obaw o sytuację w Grecji dołączył problem zadłużenia Włoch, gdzie po ustąpieniu Silvio Berlusconiego na czele rządu stanął Mario Monti. Nie uchroniło to włoskich obligacji przed ustanowieniem nowych rekordów rentowności, co dodatkowo pogłębia problemy fi skalne tego kraju, a jednocześnie zagraża przyszłości całej strefy euro. W ostatnim czasie przywódcy większości państw europejskich dyskutowali o projekcie wprowadzenia automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny finansów publicznych. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE, ale planowane modyfi kacje zostaną wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 członków UE posługujących się narodowymi walutami, w tym Polskę. Z uwagi na pogłębiające się problemy fi skalne strefy euro pogarszają się perspektywy wzrostu gospodarczego w Europie. Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro do 1,5% w 2011 r. oraz zaledwie 0,5% w 2012 r. Sytuacji nie jest w stanie poprawić Europejski Bank Centralny, który pod przewodnictwem nowego prezesa Mario Draghiego obniżył stopy procentowe w strefi e euro. Działanie to nie uspokoiło rynków, gdyż inwestorzy oczekują, że EBC zacznie intensywniej skupować obligacje zadłużonych państw, co zostało przez nowego szefa banku wykluczone. Innym pomysłem, mogącym poprawić nastroje inwestorów, są euroobligacje, które obecnie nie są jednak rozważane głównie z uwagi na sprzeciw Niemiec. Warszawski parkiet zachowuje się w ostatnich tygodniach podobnie słabo jak giełdy zachodnie. Niestety ze szkodą dla inwestorów spadki zostały spotęgowane przez plany wprowadzenia przez rząd podatku od wydobycia niektórych kopalin, co uderzy w zyski spółki KGHM, mającej znaczący udział w indeksach giełdowych w Polsce. Naszym zdaniem obecne propozycje zażegnania kryzysu w strefie euro są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się problemu zadłużeniowego na kolejne kraje. Jak wspominaliśmy, receptą, przynajmniej w krótkim okresie, mogą być euroobligacje lub zintensyfi kowany skup obligacji państw przez EBC. Wzrost dyscypliny fi skalnej krajów członkowskich to rozwiązanie na przyszłość, a nie na obecną sytuację. Ponadto propozycje wspomnianych umów międzyrządowych mają być gotowe w marcu, co, biorąc pod uwagę zapewne żmudny proces ich przyjmowania, rodzi ryzyko, że obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego roku. W takim otoczeniu zapowiadają się więc niestety kolejne miesiące dużych wahań na giełdach. Łukasz Kołaczkowski Zarządzający Aktywami Millennium TFI 3

4 TRENDY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH KOMENTARZ INVESTORS TFI ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY Niewiele jest aktywów, które są tak uniwersalne jak złoto. Jest ono zarówno materialne, jak też płynne, w przeciwieństwie do instrumentów fi nansowych, które chociaż płynne, to są jednak wirtualne, a ich wartość może spaść do zera. Złoto nie tylko ochrania wartość majątku, lecz pozwala również osiągać atrakcyjne zyski. Od 2001 roku notowania złota znajdują się w trendzie wzrostowym, w ciągu 10 lat jego cena wyrażona w dolarach wzrosła siedmiokrotnie. Lecz cena złota wzrosła w tym czasie również w innych walutach, np. w EUR czterokrotnie, w PLN pięciokrotnie. Niewiele tradycyjnych inwestycji pozwoliło na takie pomnożenie kapitału. Dlaczego złoto zyskuje na wartości? Ważnych powodów jest wiele. Żyjemy w świecie wielkiej niepewności, kiedy ludzie tracą zaufanie do rządów, systemów fi nansowych, walut. Na tym tle bł yszczy złoto rośnie na nie popyt, a w konsekwencji cena. Ilość dostępnych złóż jest ograniczona, wydobycie jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne nie da się go więc produkować w tempie, w jakim drukuje się pieniądze, np. dolary. A jeżeli dane dobro jest pożądane i jest go mało, to jego cena jest wysoka. Dziś nie brakuje negatywnych zdarzeń w gospodarce. Z jednej strony chwiejąca się w posadach gospodarka amerykańska, z drugiej ogromny kryzys zadłużenia w strefi e euro. Niepokojące wieści płyną też z Chin, które na razie nie doświadczyły mocno ostatniego kryzysu, lecz niektóre wskaźniki budzą poważne zastrzeżenia. W sytuacji wzrostu ryzyka ekonomicznego inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni, lokują wolne środki w aktywa bezpieczne, do których należy tradycyjnie złoto. Popyt na złoto rośnie wraz ze wzrostem zamożności. Ludzie coraz chętniej sprawiają sobie prezenty ze złotej biżuterii. Szczególnie duży popyt płynie z Indii i Chin, gdzie złoto odgrywa szczególną rolę, zwłaszcza w sezonie jesiennego Święta Ogni i w okresie ślubów, kiedy miliony par stają na ślubnym kobiercu. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost popytu na złoto w Chinach. W krajach arabskich popyt na złoto wzrasta w okresie ramadanu. Złote precjoza są chętnie kupowane w okresie świąt Bożego Narodzenia w krajach Zachodu. W złoto inwestują również fundusze zagraniczne, zarządzane przez wybitnych inwestorów, którzy się spodziewają, że hossa na rynku złota będzie się utrzymywać jeszcze kilka lat. Prognozy niektórych analityków są bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę zachowanie 4 się ceny złota w przeszłości, można spodziewać się, że trend wzrostowy zakończy się w latach Według Domu Inwestycyjnego Investors, cena złota osiągnie 2000 dolarów za uncję do końca 2012 roku. Cena złota zależy od popytu i podaży. W III kwartale 2011 roku światowy popyt na złoto był o 6 proc. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 1053,9 tony. Jego wartość stanowiła 57,7 mld dolarów i była o blisko połowę wyższa niż w III kwartale 2010 roku. Cena złota wzrosła w okresie 4 kwartałów o 39 proc. Główną rolę w kreowaniu popytu odgrywa przemysł jubilerski, którego potrzeby w III kwartale 2011 roku wyniosły 465,6 tony i były o 10 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast popyt ze strony przemysłu pozostał na takim samym poziomie. Najwięcej złota w postaci fi zycznej kupuje ludność Indii i Chin. W III kwartale ubiegłego roku Hindusi zakupili 264 ton złota, jednak w III kwartale bieżącego roku zakupy z tego kraju spadły o 23 proc. do poziomu 203 ton. Wzrósł natomiast popyt w Chinach, gdzie kupiono 200 ton tego kruszcu, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Na sytuację na rynku złota mają wpływ również banki centralne, które zmieniły taktykę i teraz chętniej kupują złoto, niż je sprzedają. Chiny martwią się o przyszłość swoich ogromnych rezerw walutowych wartych 3,2 bln dolarów, których znacząca część może stać się wkrótce tylko zapisem księgowym. Rozsądnym wyjściem byłoby dokupywanie złota do państwowego skarbca. Udział złota w chińskich rezerwach na poziomie 1,7 proc. jest nadzwyczaj niski i zwiększenie go nawet o jeden procent miałoby znaczący wpływ na rynek tego kruszcu. Znaczącą rolę odgrywa popyt inwestycyjny ze strony funduszy notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, ETFs ), jak też ludności. Pieniądz papierowy traci na zaufaniu i wartości warto więc go zamienić na złoto. Tak czyni coraz więcej ludzi na świecie, chcąc uchronić się przed spadkiem realnej wartości posiadanych oszczędności. Złoto okazuje się wybornym aktywem dla średnio- i długoterminowych inwestycji prywatnych. Rynek złota stanowi dobrą alternatywę wobec giełd papierów wartościowych, a świadomość tego faktu jest coraz powszechniejsza wśród inwestorów. Stąd coraz chętniej lokują oni swoje oszczędności w złoto lub instrumenty finansowe oparte na złocie, a takich jest coraz więcej. Dziś istnieje wiele możliwości inwestowania w złoto, dostępnych niemal dla każdego. Można kupić złote sztabki lokacyjne lub monety bulionowe, jednakże wadą takiej inwestycji jest konieczność jej zabezpieczenia przed kradzieżą lub przewłaszczeniem. Profesjonaliści inwestują na rynku złota, kupując i sprzedając wirtualny kruszec na rynku spot lub poprzez instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje). Należy dodać, że inwestycje w instrumenty pochodne są wysoce ryzykowne. Można inwestować w fundusze złota notowane na giełdach (Exchange Traded Funds, ETFs ). Sprzedający udziały nabywają jednocześnie odpowiadające im złoto w postaci fi zycznej. Wygodną formą inwestowania w złoto jest nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na rynku polskim takich możliwości nie brakuje. Jedną z nich jest Investor Gold Otwarty. Wyniki tych funduszy w dłuższej perspektywie dowodzą tezy o wysokiej zyskowności inwestycji w złoto. Jan Mazurek Główny Analityk Investors TFI Przedstawiony komentarz rynkowy oraz prognozy stanowią wyraz poglądów Investors TFI S.A., przy czym Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany opinii ze względu na dynamikę rynku bez konieczności powiadamiania. Investors TFI S.A. nie gwarantuje przedstawionych scenariuszy ani prognoz. Przedstawione komentarze i prognozy oparte zostały na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić podstawy do decyzji inwestycyjnej. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszy. Niniejszy materiał w odniesieniu do danych Funduszy ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusze oraz nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaż y jednostek uczestnictwa Funduszy, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, (Dz.U z późn. zmianami). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Investors TFI) jest częścią polskiej, niezależnej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi także Dom Inwestycyjny Investors S.A. Kapitały własne spółek Investors przekraczają 100 mln zł. Investors TFI powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce na początku 2005 roku z inicjatywy doświadczonych fi nansistów. W 2011 roku dokonana została integracja dwóch Towarzystw działających na polskim rynku. W wyniku połączenia działalności, pod marką Investors TFI, oferowane są także fundusze zarządzane wcześniej przez spółkę DWS Polska TFI, która działała na polskim rynku od 1998 roku, kiedy rozpoczęła sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy. Właścicielem 100% akcji Towarzystwa jest Investors Holding S.A. Investors TFI zarządza funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucji. Część funduszy notowana jest na GPW w Warszawie. Obecnie Investors TFI zarządza aktywami o wartości 2 mld zł i dysponuje szeroką ofertą funduszy, programów inwestycyjnych i emerytalnych.

5 NOWOŚCI W OFERCIE WIELOWALUTOWY PROGRAM INWESTYCYJNY Bank Millennium wprowadził do swojej oferty nowy produkt ubezpieczeniowo- -inwestycyjny Wielowalutowy Program Inwestycyjny. Zachęcamy do zapoznania się z szerszą informacją na temat tego produktu. Wielowalutowy Program Inwestycyjny to ubezpieczenie na życie i zdrowie z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jest to produkt skierowany do Klientów poszukujących sposobów długoterminowego inwestowania połączonego z ochroną ubezpieczeniową. W ramach produktu można inwestować środki w krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego, oraz fundusze modelowe o trzech klasach ryzyka. Specyfiką Programu jest możliwość zbudowania portfela wielowalutowego, zawierającego fundusze denominowane w PLN, EUR i USD, możliwość jednoczesnych wpłat i wypłat w tych walutach oraz przenoszenie środków pomiędzy funduszami w różnych walutach. Dodatkowo, w ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego istnieje możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami w walutach dostępnych w ofercie oraz ich przewalutowania po średnim kursie NBP z dnia przyjęcia dyspozycji. Dostępne są trzy warianty programu zróżnicowane wysokością składki jednorazowej, poziomem alokacji składki oraz długością okresu pobierania opłat likwidacyjnych. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci jest wolna od podatku spadkowego. Polisa oferuje dwa warianty ochrony ubezpieczeniowej, podstawowy i rozszerzony. Wariant podstawowy obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci, ciężkiego zachorowania lub niezdolności do pracy, rozszerzony dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Minimalna wysokość składki wynosi PLN, 7000 EUR lub USD. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU Życie S.A. Osoby zainteresowane Wielowalutowym Programem Inwestycyjnym zapraszamy do kontaktu z Doradcą. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące opłat oraz wykazu ograniczeń ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wielowalutowy Program Inwestycyjny dostępnych w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. oraz na stronie internetowej Banku Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje na temat ryzyk, strategii inwestowania oraz sytuacji fi nansowej funduszy znajdują się w prospektach informacyjnych oraz sprawozdaniach fi nansowych funduszy dostępnych na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego istnieje możliwość odroczenia w czasie podatku od zysków kapitałowych do momentu wypłaty środków. W chwili przenoszenia środków pomiędzy funduszami podatek ten nie jest pobierany. Oferta funduszy obejmuje: fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych: Millennium, Arka BZ WBK, Investors, PZU, Legg Mason, Union Investment, ING, Skarbiec, Quercus; fundusze zagraniczne zarządzane przez zagraniczne spółki inwestycyjne: BlackRock, Franklin Templeton Investments, HSBC, Schroder Investment Management; fundusze modelowe zarządzane przez PZU Asset Management; fundusz gwarantowany PZU Życie S.A. (w PLN) z gwarantowaną stopą zwrotu. NASZA OFERTA LINIA PRESTIGE Telefon to jedna z najwygodniejszych form kontaktu z Bankiem. Bez wychodzenia z domu i w dowolnie wybranym momencie można zlecić przelew, założyć lokatę, aktywować kartę, uzyskać informacje na temat oferty. Od nowego roku nasz serwis telefoniczny zyska kolejne udogodnienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, proponujemy Państwu formę kontaktu z Bankiem, która gwarantuje zarówno obsługę transakcyjną, jak i informacyjną. Dzwoniąc pod numer przeznaczony wyłącznie dla Klientów Prestige, można połączyć się z Konsultantem lub skorzystać z automatycznego serwisu obsługi. Zespół Linii Prestige to najbardziej doświadczeni oraz wyspecjalizowani Konsultanci, których zadaniem jest spełnić oczekiwania Klientów w każdej sytuacji, w której wybiorą taką formę kontaktu. Wsłuchujemy się uważnie w uwagi i komentarze naszych Klientów, dlatego też systematycznie poszerzamy zakres obsługi, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wynikającymi z przeprowadzonych rozmów. Nowe możliwości zyskuje również automatyczny serwis obsługi. Przyjazny, czytelny i łatwy w użytkowaniu może stać się wygodną alternatywą dla tych z Państwa, którzy preferują samodzielne kanały obsługi. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług, które zapewnią Klientom komfort i poczucie stałego kontaktu z Bankiem. Jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili i uważnie słuchamy, w czym możemy pomóc. Zapraszamy do korzystania z Linii Prestige. 5

6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWYCH NAGRÓD W 2011 roku Bank Millennium mógł się poszczycić zdobyciem wielu nagród i wyróżnień. Mamy przyjemność zaprezentować kilka z nich. PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA Bank Millennium znalazł się na podium rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, zajmując trzecie miejsce w głównym rankingu Bank przyjazny dla tradycyjnego Klienta oraz trzecie miejsce w rankingu Najlepszy bank internetowy. Sukces w rankingu zapewniła Bankowi najwyższa w tegorocznej edycji liczba punktów uzyskana w kategorii Jakość obsługi oraz jedna z najwyższych w kategorii: Pozyskiwanie i utrzymanie Klientów dwóch najważniejszych kategorii rankingu. Awans Banku Millennium na trzecie miejsce w rankingu jest największym awansem w całej stawce ocenianych banków i stanowi efekt skutecznej realizacji jednego z najważniejszych celów strategicznych Banku na rok 2011, jakim była poprawa jakości usług i zwiększenie poziomu zadowolenia Klientów. Autorzy rankingu ocenili standardy i jakość obsługi w 24 największych polskich bankach oferujących usługi bankowości detalicznej. Ranking Przyjazny Bank Newsweeka tworzony jest na podstawie wyników badań typu Mystery Client, w których wyspecjalizowani audytorzy z niezależnej fi rmy badawczej wcielają się w prawdziwych Klientów, oceniając m.in. umiejętność pozyskania Klienta, jakość obsługi, przyjazność procedur w każdym z najważniejszych punktów kontaktu (placówki banku, infolinia, bankowość elektroniczna). W ostatnim czasie Bank Millennium otrzymał również Godło Jakości Obsługi Godło jest przyznawane na podstawie opinii Klientów- -Internautów, którzy swoją ocenę wyrażają poprzez portal jakoscobslugi.pl. KARTA MILLENNIUM MASTERCARD WORLD SIGNIA NAJLEPSZA W RANKINGU MAGAZYNU FORBES Karta Millennium MasterCard World Signia zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu kart kredytowych miesięcznika Forbes. Zwycięstwo zapewniły jej atrakcyjne pakiety usług dodatkowych i wysoki limit wydatków. Karta oferowana jest Klientom Bankowości Prywatnej od września 2011 r. Specyfi ka tego segmentu wymagała produktu łączącego funkcję nowoczesnego środka płatniczego z dostępem do najbardziej atrakcyjnych przywilejów. Dołączone do karty pakiety i programy zapewniają jej posiadaczom wiele praktycznych korzyści. Pomagają w nietypowych sytuacjach, spełniają niekonwencjonalne życzenia, zapewniają wygodę i komfort życia. TRAFNE PROGNOZY EKONOMISTÓW BANKU MILLENNIUM Ekonomiści z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium zajęli pierwsze miejsce w rankingu najtrafniejszych prognoz danych makroekonomicznych w III kwartale 2011 r. przygotowanym przez dziennik Parkiet. Analitycy Banku Millennium okazali się bezkonkurencyjni w prognozach dotyczących infl acji i sytuacji na rynku pracy. Zajęli także pierwsze miejsce w podsumowaniu obejmującym pierwsze trzy kwartały 2011 r. Ranking trafności przewidywania danych makroekonomicznych Parkiet sporządza od 2005 r. na podstawie prognoz przekazywanych przez ankietowane instytucje. Sumowana jest liczba punktów zdobytych w każdym kwartale przez poszczególne instytucje. BANK MILLENNIUM NAJLEPSZYM BANKIEM DLA FIRM Bank Millennium został zwycięzcą tegorocznego rankingu miesięcznika Forbes, zdobywając 5 gwiazdek i tym samym tytuł Najlepszego banku dla fi rm. Bank zdobywając tytuł Najlepszego banku dla firm, dowiódł, że przygotowanie oferty produktowej oraz wdrożenie standardów obsługi dla Klientów w bardzo istotnym dla Banku segmencie rynku, jakim są małe firmy, ma dla niego strategiczne znaczenie. Niezależna ocena oferty depozytowej, kredytowej oraz jakości obsługi Klientów, przeprowadzona przez ekspertów magazynu Forbes, właśnie to potwierdziła. W rankingu Forbesa oceniono banki w czterech ważnych z punktu widzenia Klienta kategoriach: najtańszy Koszyk Forbesa, w której oszacowano wysokość opłat związanych z prowadzeniem rachunku i podstawową obsługą, najlepsza oferta kredytów, najlepsza oferta lokat oraz jakość obsługi. 6

7 WYNIKI FUNDUSZY W RAMACH PRODUKTÓW Z OFERTY BANKU STOPY ZWROTU Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Z DNIA R. (%) FUNDUSZE KRAJOWE FUNDUSZE AKCYJNE 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji -5,98% -4,64% -24,83% -24,13% 13,10% -44,75% Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich -1,39% -2,25% -2,25% -12,43% 57,98% - Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich -0,45% 3,28% -7,55% -10,55% 36,53% - Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,04% -0,78% -5,57% -13,49% 81,67% - Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji -7,83% -6,46% -26,66% -31,43% 20,57% -38,65% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -6,37% -9,76% -24,13% -31,91% 61,41% - Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii -0,30% 6,34% 12,02% 9,17% 54,50% - ING Parasol FIO subfundusz Akcji -6,48% -5,94% -26,96% -25,68% 13,97% -40,67% ING Parasol FIO subfundusz Selektywny -9,73% -12,90% -37,65% -34,07% 3,73% -54,99% ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości -7,70% -5,42% -34,82% -43,01% -7,98% -62,85% ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego -4,34% -11,69% -27,18% -35,44% 7,44% - ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek -5,06% -7,68% -24,57% -30,30% 15,26% - ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) -2,68% -0,47% -6,93% -13,61% - - ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) -7,35% -8,46% -17,58% -17,75% - - ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) -9,25% -11,20% -22,35% -22,96% - - ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -3,27% -0,89% -6,03% -1,24% - - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 1.15% 5.03% 0.79% -2.32% - - Investor Akcji Dużych Spółek FIO -3,66% -2,56% -22,00% -19,26% 25,16% -32,49% Investor Akcji FIO -6,05% -6,39% -28,63% -28,51% 1,59% -47,94% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC -3,57% -4,76% -13,99% -21,97% 29,80% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty -8,08% -7,47% 9,22% 7,32% 68,60% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny -2,41% -3,00% -4,24% -16,20% 35,75% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja -2,30% -3,93% -9,53% -9,57% 75,73% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki -5,49% 0,38% -27,23% -34,00% -9,73% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -2,56% 0,33% -22,08% -29,16% -4,52% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja -4,25% -5,30% -11,83% -28,54% 57,28% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych -2,48% -4,11% -17,46% -25,38% -9,73% - Investor Top 25 Małych Spółek FIO -6,61% -1,34% -30,20% -32,21% -2,10% -63,07% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO -5,85% -3,80% -26,03% -31,33% 12,30% Legg Mason Akcji FIO -5,74% -3,47% -19,77% -18,18% 28,48% -14,54% Millennium FIO Subfundusz Akcji -5,20% -4,27% -24,08% -23,39% 15,49% -37,63% Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek -5,12% -2,73% -25,99% -27,48% 13,49% - PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak -5,60% -3,93% -25,26% -25,67% 11,50% -40,68% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa -3,72% -5,69% -17,39% -19,40% 38,41% -23,83% PZU Energia Medycyna Ekologia 6.29% 8.51% 21.02% 28.36% 40.89% - PZU Małych i Średnich Spółek -6.19% -2.68% % % 12.13% % PZU Akcji Spółek Dywidendowych -4.61% -3.15% % % 9.98% % Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny -4,75% 2,16% -21,26% -19,85% 61,77% - Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja -6,37% -6,37% -19,00% -32,15% 42,08% - Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny -0,84% 2,35% -7,95% -6,79% 27,99% - Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO -5,46% -2,79% -21,12% -20,84% 22,27% -27,88% Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja -5,21% -5,26% -24,02% -23,28% 10,58% -28,52% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy -8,80% -12,28% -22,48% -24,83% 33,10% - Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych -6,93% -11,14% -14,25% -17,27% 33,70% - Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych -6,41% -7,04% -16,92% -29,17% -11,24% - Skarbiec alternatywny -0.36% -5.30% -0.45% -3.63% - - UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -6,99% -1,31% -28,46% -31,57% 24,13% - UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa -3,15% -4,81% -13,17% -11,72% 69,23% -18,82% UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu -4,70% -1,35% -20,15% -16,78% 26,74% - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje -2,19% 0,22% -18,22% -16,65% 39,65% -15,89% FUNDUSZE OBLIGACJI 1M 3M 6M 12M 36M 60M Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji 0,06% 0,41% 1,73% 4,40% 20,00% 30,24% ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) -0,15% 1,71% -2,55% 2,69% - - ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -1,96% -5,58% -9,81% -4,10% - - PZU Dłużny Rynków Wschodzących -0.69% -0.66% -0.12% 1.66% 14.58% 0.16% Legg Mason Obligacji FIO -0,24% 0,27% 1,52% 2,82% 12,36% 19,22% Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 0,39% 1,19% 1,85% 4,25% 15,63% - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje -0,27% 0,23% 2,02% 4,89% 25,10% 35,81% FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO 1M 3M 6M 12M 36M 60M Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy 0,29% 0,84% 1,72% 3,32% 11,25% - Investor Płynna Lokata FIO 0,28% 0,83% 1,75% 3,40% 6,52% 15,78% Legg Mason Pieniężny FIO 0,35% 0,98% 2,10% 3,25% 11,19% 20,35% Millennium FIO Subfundusz Depozytowy 0,33% 1,10% 2,49% 4,40% 14,46% 22,74% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny -0,40% 0,19% 1,09% 4,12% 18,85% 29,92% FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,01% -3,43% -9,99% -8,34% 12,76% -11,52% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu -2,58% -2,23% -9,16% -10,78% 24,02% 0,41% ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,26% -1,82% -8,83% -7,22% 15,19% -2,57% ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego -0.15% 1.71% -2.55% 2.69% - - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO -2,05% -1,87% -9,36% -8,72% 12,87% -4,42% Legg Mason Senior SFIO -1,42% -0,65% -4,53% -3,18% 17,65% 15,25% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,96% -1,03% -8,53% -7,14% 12,38% -4,58% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -2,21% -1,56% -9,13% -8,00% 10,22% -5,55% Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO -2,21% -0,52% -8,37% -7,01% 22,38% 8,11% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar -1,94% -1,82% -8,91% -8,52% 7,76% -1,08% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału -0,26% 0,27% -2,43% -1,78% 7,08% UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja 0,30% 0,93% -2,57% -0,65% 13,07% 15,42% UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost -0,79% 0,17% -4,89% -2,99% 33,90% - FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -0,87% -5,07% -13,59% -8,61% 20,61% -12,19% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony -3,97% -3,25% -15,52% -20,24% 21,22% -24,56% ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony -3,60% -3,20% -14,73% -13,31% 15,31% -18,19% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących -2,64% -3,01% -8,11% -13,25% 20,84% - Investor Zrównoważony FIO -2,82% -1,78% -15,77% -14,64% 15,35% -20,82% Legg Mason Strateg FIO -1,52% -1,29% -10,39% -8,63% 13,32% -9,30% Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony -3,16% -2,33% -15,26% -14,88% 10,19% -21,54% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony -4,13% -2,88% -17,50% -16,98% 10,80% -17,85% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy -7,01% -9,37% -26,28% -24,61% 23,99% - Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga -3,28% -3,75% -14,97% -15,90% 5,55% -16,55% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony -1,69% -0,36% -10,21% -8,27% 28,23% -1,78% FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH 1M 3M 6M 12M 36M 60M Millennium SFIO BRIC USD -7,41% -8,28% -21,64% -22,48% 55,36% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich -1,15% Plus USD -0,92% -2,86% -1,35% 15,76% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich USD -3,67% -0,48% -9,38% -8,17% 27,76% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus EUR -0,57% -0,38% -3,90% -3,27% 15,56% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich EUR -1,22% 0,96% -12,44% -15,67% 12,39% - Millennium SFIO Subfundusz BRIC (PLN) -0,18% 0,95% -0,08% -9,32% 84,27% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (PLN) 6,57% 9,06% 23,90% 15,40% 37,33% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (PLN) 3,86% 9,52% 15,57% 7,42% 51,52% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (PLN) 2,61% 3,27% 10,81% 10,31% 32,03% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (PLN) 1,96% 4,67% 1,01% -3,81% 28,40% - Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) -3,28% -2,62% -13,37% -20,50% - - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) 3,24% 5,21% 7,43% 1,19% - - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) 0,63% 5,67% 0,21% -5,81% - - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD) -4,84% -6,18% -13,12% -5,71% - - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (USD) -5,40% -4,88% -20,77% -17,74% - - Źródło: Analizy Online. 7

8 FUNDUSZE ZAGRANICZNE FUNDUSZE FRANKLIN TEMPLETON waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M Franklin India A (acc) (EUR) EUR -7,75% -11,39% -18,74% -26,57% 66,30% 21,48% Franklin India A (acc) (USD) USD -11,19% -16,91% -25,30% -27,65% 58,06% 20,91% Franklin Mutual European A (acc) (EUR) EUR -0,20% 3,24% -10,84% -12,04% 21,31% -20,33% Templeton Asian Growth Fund A (acc) (USD) USD -7,22% -5,72% -15,69% -14,11% 118,22% 43,14% Templeton BRIC A (acc) (EUR) EUR -5,88% -5,08% -17,39% -23,72% 56,83% -7,50% Templeton BRIC A (acc) (USD) USD -9,46% -11,02% -24,13% -24,88% 48,92% -7,96% Templeton Eastern Europe A (acc) (EUR) EUR -4,20% -12,28% -32,71% -39,90% 45,62% -44,54% Templeton Global A (acc) (USD) USD -4,56% -3,06% -18,14% -12,77% 22,94% -29,07% Templeton Latin America A (acc) (USD) USD -5,98% -7,09% -16,99% -21,34% 81,86% 26,68% Templeton Euro High Yield A (acc) (EUR) EUR -1,43% 2,05% -6,62% -3,12% 66,94% 3,76% Templeton Global Bond (EUR) EUR 2,03% 1,92% 0,92% -1,17% 38,61% 53,01% Templeton Global Bond (USD) USD -1,79% -4,47% -7,29% -2,66% 31,66% 52,33% Templeton Global Bond (PLN) PLN -1,42% -3,99% -5,94% -0,63% - - Templeton Global Total Return (EUR) EUR -1,45% -4,28% -6,90% -0,82% 55,96% - Templeton Global Total Return (PLN) PLN -1,09% -3,61% -5,42% 1,70% 64,84% - Templeton Global Total Return (USD) USD -1,43% -4,13% -6,83% -0,59% 57,07% 62,40% Franklin U.S. Opportunities (EUR) EUR -3,25% 3,28% 3,47% -4,11% 79,87% 10,74% Franklin U.S. Opportunities (USD) USD -6,94% -3,19% -4,91% -5,56% 70,83% 9,94% Franklin U.S. Opportunities (PLN) PLN -6,93% -3,36% -4,35% -4,43% - - Templeton Asian Growth (EUR) EUR -3,58% 0,57% -8,23% -12,81% 129,62% 43,84% Templeton Asian Growth (USD) USD -7,22% -5,72% -15,69% -14,11% 118,22% 43,14% Templeton Asian Growth (PLN) PLN -7,14% -5,45% -14,88% -12,87% - - FUNDUSZE HSBC waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) USD -8,74% -7,33% -21,21% -22,89% 21,34% - HSBC GIF Climate Change EC (USD) USD -3,57% -1,68% -18,25% -20,65% 3,91% - HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) EUR -2,10% -0,93% -22,80% -23,43% 5,20% - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) EUR -5,04% -4,54% -23,69% -24,86% 44,19% - HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) EUR -1,64% 1,15% -18,00% -18,95% 7,99% - HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) USD -8,23% -8,10% -21,39% -24,80% 22,63% - HSBC GIF Indian Equity EC (USD) USD -12,22% -20,38% -34,85% -41,39% 46,28% - HSBC GIF Latin American Equity M1C (USD) USD -8,09% -8,46% -20,28% -23,37% 105,03% - HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) USD -6,88% -9,90% -20,48% -16,85% 75,92% - HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) EUR -7,79% -7,87% -19,03% -33,65% 92,06% - HSBC Russia Equity (PLN) PLN -4,42% -6,09% -12,54% -13,69% 137,44% - HSBC Russia Equity (USD) USD -10,60% -14,74% -30,64% -26,21% 99,77% - HSBC Brazil Equity (PLN) PLN -1,81% 1,45% -1,48% -10,53% 151,21% - HSBC Brazil Equity (USD) USD -9,03% -7,91% -21,89% -23,52% 111,43% - HSBC Latin America Equity USD -8,09% -8,46% -20,28% -23,37% 105,03% - FUNDUSZE JPMORGAN waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M JF Asia Alpha Plus A (acc) (USD) USD -6,77% -7,89% -22,97% -19,60% 62,88% 18,87% JF China D (acc) (USD) USD -9,83% -6,88% -26,86% -28,53% 20,70% 5,01% JF Pacific Technology D (acc) (USD) USD -5,67% -4,18% -18,83% -20,18% 30,05% -9,04% JF Singapore D (acc) (USD) USD -6,51% -9,25% -17,39% -16,51% 80,06% -2,00% JPM Brazil Alpha Plus D (acc) (USD) USD -3,67% -5,75% -17,30% -18,69% 91,25% - JPM Global Natural Resources D (acc) (EUR) EUR -8,67% -12,46% -17,41% -28,03% 116,55% -4,60% JPM Global Capital Preservation D (acc) (EUR) EUR -4,35% -4,62% -1,41% -3,72% 8,18% 2,49% FUNDUSZE ROBECO waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M Robeco Chinese Equities D (EUR) EUR -2,99% -2,35% -9,81% -17,12% 51,86% 37,76% Robeco Emerging Markets Equities D (EUR) EUR -3,29% -1,96% -11,96% -18,56% 75,63% 10,15% Robeco High Yield Bonds D (EUR) EUR -0,88% 3,07% -3,49% 1,58% 85,15% 27,24% FUNDUSZE SCHRODERS waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) EUR -2,02% -1,80% -6,99% -6,52% 36,79% - STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) USD -2,04% -1,93% -7,40% -7,18% 36,08% - Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) EUR -4,79% -3,13% -14,38% -20,15% 49,40% 1,82% Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) USD -8,31% -8,29% -21,86% -22,03% 43,61% 0,79% Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) USD -0,28% -0,70% -1,48% -1,05% 17,28% 20,46% Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) EUR -0,40% 1,07% -13,82% -12,09% 34,01% -20,67% Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) EUR -1,64% 1,69% -8,02% -11,86% 31,76% - Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) EUR -0,62% 2,42% -7,18% -10,60% 46,77% -19,15% Schroder ISF Global Energy (EUR) EUR -6,95% -1,84% -16,68% -18,05% 59,67% - Schroder ISF Global Energy (USD) USD -10,37% -7,09% -23,94% -19,96% 53,93% -0,46% Schroder Gold and Metals (USD) USD -11,61% -14,46% -0,17% 4,77% - - Schroder Gold and Metals (EUR) EUR -11,71% -14,81% -0,27% 4,49% - - Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD) USD -5,42% -11,40% -13,99% -10,93% 29,97% - Schroder ISF Asian Convertible Bond (EUR) EUR -5,57% -11,42% -13,89% -10,70% 31,04% - Schroder ISF Asian Convertible Bond (PLN) PLN -5,30% -10,89% -12,85% -8,78% - - FUNDUSZE BLACKROCK waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) EUR -4,73% -1,09% -18,48% -25,10% 52,67% -7,27% BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) USD -8,44% -7,20% -25,74% -26,97% 46,42% -7,89% BlackRock GF New Energy E2 (EUR) EUR -1,39% -3,61% -16,44% -23,20% -13,03% -43,74% BlackRock GF New Energy E2 (USD) USD -5,44% -9,74% -23,94% -25,07% -16,64% -44,12% BlackRock GF China A2 (USD) USD -8,74% -5,13% -21,96% -23,00% 51,16% - BlackRock GF China Hedged A2 (EUR) EUR -8,86% -6,82% -23,28% -24,36% 42,68% - BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) EUR -3,67% -4,73% -23,35% -23,89% 70,53% -28,74% BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) USD -7,44% -10,59% -30,16% -25,75% 63,51% -29,19% BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) EUR 0,26% 3,52% 1,68% -2,26% 33,97% 11,55% BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) USD -3,68% -2,88% -7,38% -4,68% 28,40% 10,83% BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (EUR) EUR -3,72% -3,68% -8,10% -5,50% 23,18% 3,12% BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) PLN -3,37% -2,84% -6,68% -2,93% - - BlackRock GF Latin American A2 (EUR) EUR -2,40% -0,54% -9,47% -19,90% 103,53% 27,12% BlackRock GF Latin American A2 (USD) USD -6,23% -6,67% -17,51% -21,87% 95,12% 26,33% BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) PLN -6,08% -7,68% -18,01% -21,45% - - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond A2 (USD) USD -3,06% -6,61% -11,58% -7,62% 7,66% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) EUR 0,87% -0,64% -3,19% -5,80% 10,63% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (EUR) EUR -3,16% -7,10% -12,06% -8,25% 3,85% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) PLN -2,88% -6,41% -10,93% -5,96% - - BlackRock GF New Energy A2 (EUR) EUR -1,32% -3,64% -16,20% -22,68% -11,59% -42,31% BlackRock GF New Energy A2 (USD) USD -5,33% -9,57% -23,70% -24,68% -15,32% -42,72% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) EUR 1,12% 6,37% -0,76% -0,17% 37,69% -18,25% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) USD -2,74% -0,13% -9,50% -2,56% 32,06% -18,72% BlackRock GF US Flexible Equity Hedged A2 (EUR) EUR -2,81% -1,47% -10,50% -3,76% 25,03% -25,62% BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities USD -0,09% Fund A2 (USD) 0,45% -0,62% 2,65% 34,17% - BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (EUR) EUR -0,12% 0,48% -0,35% 2,92% 33,23% - BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) PLN 0,27% 1,54% 1,26% 5,95% - - BlackRock GF World Gold A2 (EUR) EUR -10,79% -12,59% 0,83% -15,72% 90,81% 45,80% BlackRock GF World Gold A2 (USD) USD -14,27% -17,98% -8,13% -17,79% 82,92% 44,88% BlackRock GF World Gold Hedged A2 (EUR) EUR -14,55% -19,29% -9,64% -18,95% 72,57% - BlackRock GF World Mining A2 (EUR) EUR -6,90% -8,98% -15,49% -26,20% 98,56% 5,81% BlackRock GF World Mining A2 (USD) USD -10,56% -14,59% -23,01% -28,01% 90,33% 5,14% BlackRock GF World Mining Hedged A2 (EUR) EUR -10,67% -16,29% -24,58% -29,48% 73,89% - BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) PLN -10,82% -16,24% -24,10% -28,28% - - BGF World Agriculture Fund (PLN) PLN -8,38% -12,56% -15,56% BGF World Agriculture Fund (USD) USD -8,55% -11,51% -15,20% -12,41% - - BGF World Agriculture Fund (EUR) EUR -8,75% -13,26% -16,79% -14,08% - - Źródło: Analizy Online. Fundusze dostępne w ramach: otwartej architektury lub Programu Inwestycyjnego Prestige PLN, USD, EUR lub Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dostępne u Doradcy. Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano na podstawie założeń i parametrów odzwierciedlających ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe rodzaje ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyka oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że Klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nią ryzykiem oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 stycznia 2012 r. Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują Warszawa, 23.01.2012 r. Mimo kryzysu, wśród wydatków klientów

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo