BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI W OFERCIE WIELOWALUTOWY PROGRAM INWESTYCYJNY NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWYCH NAGRÓD TRENDY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH KOMENTARZ INVESTORS TFI ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY ŻYCZENIA NOWOROCZNE Życzymy Państwu, aby najbliższy rok upłynął pod znakiem harmonii i spokoju. Niech obfi tuje w radosne chwile i dostarcza tylko pozytywnych wrażeń. Do siego roku!

2 TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM Na rynku coraz popularniejsze stają się usługi doradztwa podatkowego, czy macie je w swojej ofercie? Tak. Klienci będą mogli korzystać z kompleksowych usług doradztwa podatkowego oferowanych we współpracy z fi rmą Deloitte Doradztwo Podatkowe. Pierwsza godzina doradztwa jest bezpłatna, na kolejne Klienci otrzymują rabat. Ponadto osoby zainteresowane inwestowaniem na rynku sztuki będą miały do dyspozycji dedykowanych Doradców DESA Unicum, którzy pomogą wyszukać konkretne dzieła sztuki, biżuterię czy diamenty i kupić je podczas aukcji nie tylko w Polsce. Dlaczego właśnie teraz Bank wprowadza Bankowość Prywatną? Bank Millennium od 10 lat oferuje usługi dla zamożnych Klientów w ramach segmentu Prestige. Wyodrębnienie nowego segmentu, jakim jest Bankowość Prywatna, było logiczną konsekwencją naszej wiedzy o Klientach i rosnącego biznesu. Kierunek zmian wynikał z prowadzonych regularnie badań satysfakcji Klienta. To ich wyniki pozwoliły precyzyjnie zdefi niować potrzeby i oczekiwania najzamożniejszych osób. Znając potrzeby, stworzyliśmy mechanizm ich zaspokajania rozbudowaną ofertę inwestycyjną, najlepszą na rynku kartę kredytową i indywidualną obsługę zapewnianą przez kompetentnych Doradców. Dla kogo przeznaczona jest Bankowość Prywatna Millennium? Oferta dedykowana jest osobom z aktywami powyżej 1 miliona PLN. W Banku Millennium ta grupa liczy prawie 2000 osób, a ich środki stanowią blisko 20% łącznej wartości aktywów wszystkich Klientów indywidualnych. Klienci z aktywami od 100 tys. do 1 miliona PLN będą nadal obsługiwani w ramach oferty Prestige. Czy pojawią się jakieś nowe rozwiązania inwestycyjne? Najbogatsi Klienci otrzymają między innymi dostęp do zamkniętych funduszy inwestycyjnych i produkty strukturyzowane indywidualnie. Ponadto będą korzystać z pełnej oferty rozwiązań inwestycyjnych i ubezpieczeniowych przeznaczonych dla Klientów Prestige. Jest to ponad 100 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych denominowanych w EUR/ USD/PLN, produkty strukturyzowane z pełną lub częściową gwarancją kapitału, usługi maklerskie, polisy na życie, a także szeroki wybór atrakcyjnie oprocentowanych lokat, kont oszczędnościowych i emerytalnych. Czy zmieni się coś w systemie obsługi? Klienci Bankowości Prywatnej będą obsługiwani przez grupę najbardziej doświadczonych i kompetentnych Doradców, czyli przez osoby z co najmniej kilkuletnim stażem, samodzielne, dysponujące niezbędną wiedzą o rynkach finansowych, posiadające umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji. Klienci będą mogli korzystać z ich usług w dogodnych dla siebie miejscach, a także zlecać im dyspozycje telefonicznie. Jakie prestiżowe karty otrzymają bankowi milionerzy? Będzie to wypukła karta debetowa Millennium World Debit MasterCard i Millennium MasterCard World Signia najlepsza karta kredytowa według miesięcznika Forbes (listopad 2011). Obie karty zapewniają wygodę i bezpieczeństwo w podróży, pomagają w nietypowych sytuacjach i pozwalają korzystać z życia. Oferując wysokie sumy ubezpieczenia m.in. do 1 miliona EUR w przypadku kosztów leczenia za granicą i 500 tys. EUR na pokrycie kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, dają bezwzględne poczucie bezpieczeństwa. Przywileje w podróży zapewnia bezpłatna karta Priority Pass, otwierająca dostęp do ponad 600 ekskluzywnych saloników VIP na 325 lotniskach w przeszło 100 krajach bez względu na rodzaj czy klasę wykupionego biletu i dla dowolnej liczby osób towarzyszących. Do kart dołączony jest również program zbierania i wymieniania punktów na bilety lotnicze World MasterCard Reward oraz pakiety Assistance i Concierge.

3 PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKA NADAL POZYTYWNIE ZASKAKUJE Dane o produkcji przemysłowej za sierpień listopad zaskoczyły pozytywnie. Wydało się to o tyle zadziwiające, iż w polskim otoczeniu, włączając gospodarkę niemiecką, nasiliły się sygnały dekoniunktury. Po raz kolejny polska gospodarka okazuje się mniej podatna na globalną dekoniunkturę. W części komentarzy do publikowanych danych wymieniany był słabnący złoty jako czynnik sprzyjający wzrostowi polskiej produkcji przemysłowej. Teza o tyle kusząca, że od sierpnia złoty stracił ponad 10% względem euro, a najsilniejsze wzrosty produkcji notowane były w branżach o wysokim udziale eksportu w przychodach ogółem. Szersza analiza pokazuje jednak, że jest to zbyt duże uproszczenie. Najsilniejsze wzrosty produkcji, także w branżach eksportowych, osiągane były nie w okresie słabego złotego, ale w czasach najlepszej koniunktury gospodarczej. Już to proste zestawienie dowodzi, że czynnikiem napędzającym eksport jest w większym stopniu popyt na wytwarzane w Polsce produkty, będący efektem siły gospodarek naszych partnerów handlowych, a nie słaby złoty, poprawiający konkurencyjność cenową polskich wytwórców. Część polskich eksporterów, szczególnie w branży samochodowej, sprzętu elektrycznego, czy produktów gumowych, to spółki międzynarodowych koncernów i za sprawą rozliczeń wewnętrznych w dużo mniejszym stopniu narażone są na ryzyko kursowe. Dodatkowo, w przypadku wielu firm obowiązują długoterminowe kontrakty eksportowe z ustalonymi wcześniej cenami, stąd osłabienie złotego nie jest dla nich źródłem zysków nadzwyczajnych. Osłabienie złotego jest źródłem przewagi konkurencyjnej polskich eksporterów, głównie w średnim i długim okresie. Odsetek eksporterów, którzy osiągają zysk, systematycznie rośnie i po III kw. br. 77,2% fi rm eksportujących wykazywało dodatni wynik fi nansowy, podczas gdy przed rokiem było to 74,6%. Jak wynika z danych GUS, większość wskaźników fi nansowych eksporterów jest także lepsza niż przedsiębiorstw ogółem. W krótkim okresie jednak słaby złoty może być, przynajmniej dla części fi rm, pewnym obciążeniem. Dotyczy to tych podmiotów, które zabezpieczają ryzyko kursowe w poczet należności z zawartych kontraktów. Potwierdzeniem tego może być znaczne pogorszenie wyniku na operacjach fi nansowych, do którego wliczany jest również wynik na różnicach kursowych. W grupie fi rm zatrudniających co najmniej 50 osób wynik na operacjach finansowych był ujemny i wyniósł w trzecim kwartale 6,5 mld PLN. Część tej straty odzwierciedla zapewne negatywną wycenę kontraktów zabezpieczających, gdyż w tym właśnie okresie złoty najsilniej stracił na wartości. Należy jednak podkreślić, że transakcja zabezpieczająca rzeczywisty przepływ finansowy związany z realizacją kontraktu nie generuje rzeczywistych wydatków i negatywne różnice kursowe odzwierciedlają koszty tylko utraconych możliwości. Słaba waluta jest niewątpliwie źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych ograniczy zapotrzebowanie na polskie produkty. Część obowiązujących do końca roku kontraktów eksportowych prawdopodobnie nie zostanie odnowiona. W efekcie początek roku może przynieść wyhamowanie wolumenu wymiany handlowej polskich firm. Wówczas jednak słaby złoty powinien złagodzić częściowo efekt pogorszenia koniunktury w Europie. W momencie odnawiania kontraktów polscy eksporterzy będą mogli bowiem dostosować ofertę do słabszego złotego, poprawiając jej konkurencyjność. W rezultacie spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w przyszłym roku nie powinno być tak gwałtowne jak w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem Polska wciąż powinna korzystnie wyróżniać się na tle Europy. Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Banku Millennium KOMENTARZ RYNKOWY KIEDY NASTĄPI STABILIZACJA? Na rynkach światowych w minionych tygodniach przeważały niedźwiedzie nastroje. Huśtawkę nastrojów wywoływały głównie informacje płynące ze strefy euro, gdyż Stany Zjednoczone wciąż zaskakują pozytywnie. Bardzo dobry odczyt zanotował indeks zaufania amerykańskich konsumentów Conference Board, który wzrósł w listopadzie do 56 pkt z 40,9 pkt w poprzednim miesiącu. Napływają także lepsze informacje z rynku nieruchomości. W październiku liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę wzrosła do 653 tys. z 589 tys. we wrześniu i wobec oczekiwań na poziomie 603 tys. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej utrzymują stanowisko wspierania gospodarki poprzez niezmieniony poziom stóp procentowych przynajmniej do połowy 2013 r. oraz kontynuację tzw. Operation Twist w kolejnych miesiącach. Choć nie wspomina się o uruchomieniu programu QE3, nie jest on jednak przez przedstawicieli Fed wykluczany. Rynki obecnie żyją głównie sytuacją w Europie. Do obaw o sytuację w Grecji dołączył problem zadłużenia Włoch, gdzie po ustąpieniu Silvio Berlusconiego na czele rządu stanął Mario Monti. Nie uchroniło to włoskich obligacji przed ustanowieniem nowych rekordów rentowności, co dodatkowo pogłębia problemy fi skalne tego kraju, a jednocześnie zagraża przyszłości całej strefy euro. W ostatnim czasie przywódcy większości państw europejskich dyskutowali o projekcie wprowadzenia automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny finansów publicznych. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE, ale planowane modyfi kacje zostaną wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 członków UE posługujących się narodowymi walutami, w tym Polskę. Z uwagi na pogłębiające się problemy fi skalne strefy euro pogarszają się perspektywy wzrostu gospodarczego w Europie. Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro do 1,5% w 2011 r. oraz zaledwie 0,5% w 2012 r. Sytuacji nie jest w stanie poprawić Europejski Bank Centralny, który pod przewodnictwem nowego prezesa Mario Draghiego obniżył stopy procentowe w strefi e euro. Działanie to nie uspokoiło rynków, gdyż inwestorzy oczekują, że EBC zacznie intensywniej skupować obligacje zadłużonych państw, co zostało przez nowego szefa banku wykluczone. Innym pomysłem, mogącym poprawić nastroje inwestorów, są euroobligacje, które obecnie nie są jednak rozważane głównie z uwagi na sprzeciw Niemiec. Warszawski parkiet zachowuje się w ostatnich tygodniach podobnie słabo jak giełdy zachodnie. Niestety ze szkodą dla inwestorów spadki zostały spotęgowane przez plany wprowadzenia przez rząd podatku od wydobycia niektórych kopalin, co uderzy w zyski spółki KGHM, mającej znaczący udział w indeksach giełdowych w Polsce. Naszym zdaniem obecne propozycje zażegnania kryzysu w strefie euro są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się problemu zadłużeniowego na kolejne kraje. Jak wspominaliśmy, receptą, przynajmniej w krótkim okresie, mogą być euroobligacje lub zintensyfi kowany skup obligacji państw przez EBC. Wzrost dyscypliny fi skalnej krajów członkowskich to rozwiązanie na przyszłość, a nie na obecną sytuację. Ponadto propozycje wspomnianych umów międzyrządowych mają być gotowe w marcu, co, biorąc pod uwagę zapewne żmudny proces ich przyjmowania, rodzi ryzyko, że obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego roku. W takim otoczeniu zapowiadają się więc niestety kolejne miesiące dużych wahań na giełdach. Łukasz Kołaczkowski Zarządzający Aktywami Millennium TFI 3

4 TRENDY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH KOMENTARZ INVESTORS TFI ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY Niewiele jest aktywów, które są tak uniwersalne jak złoto. Jest ono zarówno materialne, jak też płynne, w przeciwieństwie do instrumentów fi nansowych, które chociaż płynne, to są jednak wirtualne, a ich wartość może spaść do zera. Złoto nie tylko ochrania wartość majątku, lecz pozwala również osiągać atrakcyjne zyski. Od 2001 roku notowania złota znajdują się w trendzie wzrostowym, w ciągu 10 lat jego cena wyrażona w dolarach wzrosła siedmiokrotnie. Lecz cena złota wzrosła w tym czasie również w innych walutach, np. w EUR czterokrotnie, w PLN pięciokrotnie. Niewiele tradycyjnych inwestycji pozwoliło na takie pomnożenie kapitału. Dlaczego złoto zyskuje na wartości? Ważnych powodów jest wiele. Żyjemy w świecie wielkiej niepewności, kiedy ludzie tracą zaufanie do rządów, systemów fi nansowych, walut. Na tym tle bł yszczy złoto rośnie na nie popyt, a w konsekwencji cena. Ilość dostępnych złóż jest ograniczona, wydobycie jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne nie da się go więc produkować w tempie, w jakim drukuje się pieniądze, np. dolary. A jeżeli dane dobro jest pożądane i jest go mało, to jego cena jest wysoka. Dziś nie brakuje negatywnych zdarzeń w gospodarce. Z jednej strony chwiejąca się w posadach gospodarka amerykańska, z drugiej ogromny kryzys zadłużenia w strefi e euro. Niepokojące wieści płyną też z Chin, które na razie nie doświadczyły mocno ostatniego kryzysu, lecz niektóre wskaźniki budzą poważne zastrzeżenia. W sytuacji wzrostu ryzyka ekonomicznego inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni, lokują wolne środki w aktywa bezpieczne, do których należy tradycyjnie złoto. Popyt na złoto rośnie wraz ze wzrostem zamożności. Ludzie coraz chętniej sprawiają sobie prezenty ze złotej biżuterii. Szczególnie duży popyt płynie z Indii i Chin, gdzie złoto odgrywa szczególną rolę, zwłaszcza w sezonie jesiennego Święta Ogni i w okresie ślubów, kiedy miliony par stają na ślubnym kobiercu. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost popytu na złoto w Chinach. W krajach arabskich popyt na złoto wzrasta w okresie ramadanu. Złote precjoza są chętnie kupowane w okresie świąt Bożego Narodzenia w krajach Zachodu. W złoto inwestują również fundusze zagraniczne, zarządzane przez wybitnych inwestorów, którzy się spodziewają, że hossa na rynku złota będzie się utrzymywać jeszcze kilka lat. Prognozy niektórych analityków są bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę zachowanie 4 się ceny złota w przeszłości, można spodziewać się, że trend wzrostowy zakończy się w latach Według Domu Inwestycyjnego Investors, cena złota osiągnie 2000 dolarów za uncję do końca 2012 roku. Cena złota zależy od popytu i podaży. W III kwartale 2011 roku światowy popyt na złoto był o 6 proc. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 1053,9 tony. Jego wartość stanowiła 57,7 mld dolarów i była o blisko połowę wyższa niż w III kwartale 2010 roku. Cena złota wzrosła w okresie 4 kwartałów o 39 proc. Główną rolę w kreowaniu popytu odgrywa przemysł jubilerski, którego potrzeby w III kwartale 2011 roku wyniosły 465,6 tony i były o 10 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast popyt ze strony przemysłu pozostał na takim samym poziomie. Najwięcej złota w postaci fi zycznej kupuje ludność Indii i Chin. W III kwartale ubiegłego roku Hindusi zakupili 264 ton złota, jednak w III kwartale bieżącego roku zakupy z tego kraju spadły o 23 proc. do poziomu 203 ton. Wzrósł natomiast popyt w Chinach, gdzie kupiono 200 ton tego kruszcu, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Na sytuację na rynku złota mają wpływ również banki centralne, które zmieniły taktykę i teraz chętniej kupują złoto, niż je sprzedają. Chiny martwią się o przyszłość swoich ogromnych rezerw walutowych wartych 3,2 bln dolarów, których znacząca część może stać się wkrótce tylko zapisem księgowym. Rozsądnym wyjściem byłoby dokupywanie złota do państwowego skarbca. Udział złota w chińskich rezerwach na poziomie 1,7 proc. jest nadzwyczaj niski i zwiększenie go nawet o jeden procent miałoby znaczący wpływ na rynek tego kruszcu. Znaczącą rolę odgrywa popyt inwestycyjny ze strony funduszy notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, ETFs ), jak też ludności. Pieniądz papierowy traci na zaufaniu i wartości warto więc go zamienić na złoto. Tak czyni coraz więcej ludzi na świecie, chcąc uchronić się przed spadkiem realnej wartości posiadanych oszczędności. Złoto okazuje się wybornym aktywem dla średnio- i długoterminowych inwestycji prywatnych. Rynek złota stanowi dobrą alternatywę wobec giełd papierów wartościowych, a świadomość tego faktu jest coraz powszechniejsza wśród inwestorów. Stąd coraz chętniej lokują oni swoje oszczędności w złoto lub instrumenty finansowe oparte na złocie, a takich jest coraz więcej. Dziś istnieje wiele możliwości inwestowania w złoto, dostępnych niemal dla każdego. Można kupić złote sztabki lokacyjne lub monety bulionowe, jednakże wadą takiej inwestycji jest konieczność jej zabezpieczenia przed kradzieżą lub przewłaszczeniem. Profesjonaliści inwestują na rynku złota, kupując i sprzedając wirtualny kruszec na rynku spot lub poprzez instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje). Należy dodać, że inwestycje w instrumenty pochodne są wysoce ryzykowne. Można inwestować w fundusze złota notowane na giełdach (Exchange Traded Funds, ETFs ). Sprzedający udziały nabywają jednocześnie odpowiadające im złoto w postaci fi zycznej. Wygodną formą inwestowania w złoto jest nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na rynku polskim takich możliwości nie brakuje. Jedną z nich jest Investor Gold Otwarty. Wyniki tych funduszy w dłuższej perspektywie dowodzą tezy o wysokiej zyskowności inwestycji w złoto. Jan Mazurek Główny Analityk Investors TFI Przedstawiony komentarz rynkowy oraz prognozy stanowią wyraz poglądów Investors TFI S.A., przy czym Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany opinii ze względu na dynamikę rynku bez konieczności powiadamiania. Investors TFI S.A. nie gwarantuje przedstawionych scenariuszy ani prognoz. Przedstawione komentarze i prognozy oparte zostały na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić podstawy do decyzji inwestycyjnej. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszy. Niniejszy materiał w odniesieniu do danych Funduszy ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusze oraz nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaż y jednostek uczestnictwa Funduszy, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, (Dz.U z późn. zmianami). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Investors TFI) jest częścią polskiej, niezależnej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi także Dom Inwestycyjny Investors S.A. Kapitały własne spółek Investors przekraczają 100 mln zł. Investors TFI powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce na początku 2005 roku z inicjatywy doświadczonych fi nansistów. W 2011 roku dokonana została integracja dwóch Towarzystw działających na polskim rynku. W wyniku połączenia działalności, pod marką Investors TFI, oferowane są także fundusze zarządzane wcześniej przez spółkę DWS Polska TFI, która działała na polskim rynku od 1998 roku, kiedy rozpoczęła sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy. Właścicielem 100% akcji Towarzystwa jest Investors Holding S.A. Investors TFI zarządza funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucji. Część funduszy notowana jest na GPW w Warszawie. Obecnie Investors TFI zarządza aktywami o wartości 2 mld zł i dysponuje szeroką ofertą funduszy, programów inwestycyjnych i emerytalnych.

5 NOWOŚCI W OFERCIE WIELOWALUTOWY PROGRAM INWESTYCYJNY Bank Millennium wprowadził do swojej oferty nowy produkt ubezpieczeniowo- -inwestycyjny Wielowalutowy Program Inwestycyjny. Zachęcamy do zapoznania się z szerszą informacją na temat tego produktu. Wielowalutowy Program Inwestycyjny to ubezpieczenie na życie i zdrowie z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jest to produkt skierowany do Klientów poszukujących sposobów długoterminowego inwestowania połączonego z ochroną ubezpieczeniową. W ramach produktu można inwestować środki w krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego, oraz fundusze modelowe o trzech klasach ryzyka. Specyfiką Programu jest możliwość zbudowania portfela wielowalutowego, zawierającego fundusze denominowane w PLN, EUR i USD, możliwość jednoczesnych wpłat i wypłat w tych walutach oraz przenoszenie środków pomiędzy funduszami w różnych walutach. Dodatkowo, w ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego istnieje możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami w walutach dostępnych w ofercie oraz ich przewalutowania po średnim kursie NBP z dnia przyjęcia dyspozycji. Dostępne są trzy warianty programu zróżnicowane wysokością składki jednorazowej, poziomem alokacji składki oraz długością okresu pobierania opłat likwidacyjnych. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci jest wolna od podatku spadkowego. Polisa oferuje dwa warianty ochrony ubezpieczeniowej, podstawowy i rozszerzony. Wariant podstawowy obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci, ciężkiego zachorowania lub niezdolności do pracy, rozszerzony dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Minimalna wysokość składki wynosi PLN, 7000 EUR lub USD. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU Życie S.A. Osoby zainteresowane Wielowalutowym Programem Inwestycyjnym zapraszamy do kontaktu z Doradcą. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące opłat oraz wykazu ograniczeń ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wielowalutowy Program Inwestycyjny dostępnych w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. oraz na stronie internetowej Banku Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje na temat ryzyk, strategii inwestowania oraz sytuacji fi nansowej funduszy znajdują się w prospektach informacyjnych oraz sprawozdaniach fi nansowych funduszy dostępnych na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego istnieje możliwość odroczenia w czasie podatku od zysków kapitałowych do momentu wypłaty środków. W chwili przenoszenia środków pomiędzy funduszami podatek ten nie jest pobierany. Oferta funduszy obejmuje: fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych: Millennium, Arka BZ WBK, Investors, PZU, Legg Mason, Union Investment, ING, Skarbiec, Quercus; fundusze zagraniczne zarządzane przez zagraniczne spółki inwestycyjne: BlackRock, Franklin Templeton Investments, HSBC, Schroder Investment Management; fundusze modelowe zarządzane przez PZU Asset Management; fundusz gwarantowany PZU Życie S.A. (w PLN) z gwarantowaną stopą zwrotu. NASZA OFERTA LINIA PRESTIGE Telefon to jedna z najwygodniejszych form kontaktu z Bankiem. Bez wychodzenia z domu i w dowolnie wybranym momencie można zlecić przelew, założyć lokatę, aktywować kartę, uzyskać informacje na temat oferty. Od nowego roku nasz serwis telefoniczny zyska kolejne udogodnienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, proponujemy Państwu formę kontaktu z Bankiem, która gwarantuje zarówno obsługę transakcyjną, jak i informacyjną. Dzwoniąc pod numer przeznaczony wyłącznie dla Klientów Prestige, można połączyć się z Konsultantem lub skorzystać z automatycznego serwisu obsługi. Zespół Linii Prestige to najbardziej doświadczeni oraz wyspecjalizowani Konsultanci, których zadaniem jest spełnić oczekiwania Klientów w każdej sytuacji, w której wybiorą taką formę kontaktu. Wsłuchujemy się uważnie w uwagi i komentarze naszych Klientów, dlatego też systematycznie poszerzamy zakres obsługi, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, wynikającymi z przeprowadzonych rozmów. Nowe możliwości zyskuje również automatyczny serwis obsługi. Przyjazny, czytelny i łatwy w użytkowaniu może stać się wygodną alternatywą dla tych z Państwa, którzy preferują samodzielne kanały obsługi. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług, które zapewnią Klientom komfort i poczucie stałego kontaktu z Bankiem. Jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili i uważnie słuchamy, w czym możemy pomóc. Zapraszamy do korzystania z Linii Prestige. 5

6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM ZDOBYWCĄ PRESTIŻOWYCH NAGRÓD W 2011 roku Bank Millennium mógł się poszczycić zdobyciem wielu nagród i wyróżnień. Mamy przyjemność zaprezentować kilka z nich. PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA Bank Millennium znalazł się na podium rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, zajmując trzecie miejsce w głównym rankingu Bank przyjazny dla tradycyjnego Klienta oraz trzecie miejsce w rankingu Najlepszy bank internetowy. Sukces w rankingu zapewniła Bankowi najwyższa w tegorocznej edycji liczba punktów uzyskana w kategorii Jakość obsługi oraz jedna z najwyższych w kategorii: Pozyskiwanie i utrzymanie Klientów dwóch najważniejszych kategorii rankingu. Awans Banku Millennium na trzecie miejsce w rankingu jest największym awansem w całej stawce ocenianych banków i stanowi efekt skutecznej realizacji jednego z najważniejszych celów strategicznych Banku na rok 2011, jakim była poprawa jakości usług i zwiększenie poziomu zadowolenia Klientów. Autorzy rankingu ocenili standardy i jakość obsługi w 24 największych polskich bankach oferujących usługi bankowości detalicznej. Ranking Przyjazny Bank Newsweeka tworzony jest na podstawie wyników badań typu Mystery Client, w których wyspecjalizowani audytorzy z niezależnej fi rmy badawczej wcielają się w prawdziwych Klientów, oceniając m.in. umiejętność pozyskania Klienta, jakość obsługi, przyjazność procedur w każdym z najważniejszych punktów kontaktu (placówki banku, infolinia, bankowość elektroniczna). W ostatnim czasie Bank Millennium otrzymał również Godło Jakości Obsługi Godło jest przyznawane na podstawie opinii Klientów- -Internautów, którzy swoją ocenę wyrażają poprzez portal jakoscobslugi.pl. KARTA MILLENNIUM MASTERCARD WORLD SIGNIA NAJLEPSZA W RANKINGU MAGAZYNU FORBES Karta Millennium MasterCard World Signia zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu kart kredytowych miesięcznika Forbes. Zwycięstwo zapewniły jej atrakcyjne pakiety usług dodatkowych i wysoki limit wydatków. Karta oferowana jest Klientom Bankowości Prywatnej od września 2011 r. Specyfi ka tego segmentu wymagała produktu łączącego funkcję nowoczesnego środka płatniczego z dostępem do najbardziej atrakcyjnych przywilejów. Dołączone do karty pakiety i programy zapewniają jej posiadaczom wiele praktycznych korzyści. Pomagają w nietypowych sytuacjach, spełniają niekonwencjonalne życzenia, zapewniają wygodę i komfort życia. TRAFNE PROGNOZY EKONOMISTÓW BANKU MILLENNIUM Ekonomiści z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium zajęli pierwsze miejsce w rankingu najtrafniejszych prognoz danych makroekonomicznych w III kwartale 2011 r. przygotowanym przez dziennik Parkiet. Analitycy Banku Millennium okazali się bezkonkurencyjni w prognozach dotyczących infl acji i sytuacji na rynku pracy. Zajęli także pierwsze miejsce w podsumowaniu obejmującym pierwsze trzy kwartały 2011 r. Ranking trafności przewidywania danych makroekonomicznych Parkiet sporządza od 2005 r. na podstawie prognoz przekazywanych przez ankietowane instytucje. Sumowana jest liczba punktów zdobytych w każdym kwartale przez poszczególne instytucje. BANK MILLENNIUM NAJLEPSZYM BANKIEM DLA FIRM Bank Millennium został zwycięzcą tegorocznego rankingu miesięcznika Forbes, zdobywając 5 gwiazdek i tym samym tytuł Najlepszego banku dla fi rm. Bank zdobywając tytuł Najlepszego banku dla firm, dowiódł, że przygotowanie oferty produktowej oraz wdrożenie standardów obsługi dla Klientów w bardzo istotnym dla Banku segmencie rynku, jakim są małe firmy, ma dla niego strategiczne znaczenie. Niezależna ocena oferty depozytowej, kredytowej oraz jakości obsługi Klientów, przeprowadzona przez ekspertów magazynu Forbes, właśnie to potwierdziła. W rankingu Forbesa oceniono banki w czterech ważnych z punktu widzenia Klienta kategoriach: najtańszy Koszyk Forbesa, w której oszacowano wysokość opłat związanych z prowadzeniem rachunku i podstawową obsługą, najlepsza oferta kredytów, najlepsza oferta lokat oraz jakość obsługi. 6

7 WYNIKI FUNDUSZY W RAMACH PRODUKTÓW Z OFERTY BANKU STOPY ZWROTU Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Z DNIA R. (%) FUNDUSZE KRAJOWE FUNDUSZE AKCYJNE 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji -5,98% -4,64% -24,83% -24,13% 13,10% -44,75% Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich -1,39% -2,25% -2,25% -12,43% 57,98% - Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich -0,45% 3,28% -7,55% -10,55% 36,53% - Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,04% -0,78% -5,57% -13,49% 81,67% - Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji -7,83% -6,46% -26,66% -31,43% 20,57% -38,65% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -6,37% -9,76% -24,13% -31,91% 61,41% - Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii -0,30% 6,34% 12,02% 9,17% 54,50% - ING Parasol FIO subfundusz Akcji -6,48% -5,94% -26,96% -25,68% 13,97% -40,67% ING Parasol FIO subfundusz Selektywny -9,73% -12,90% -37,65% -34,07% 3,73% -54,99% ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości -7,70% -5,42% -34,82% -43,01% -7,98% -62,85% ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego -4,34% -11,69% -27,18% -35,44% 7,44% - ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek -5,06% -7,68% -24,57% -30,30% 15,26% - ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) -2,68% -0,47% -6,93% -13,61% - - ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) -7,35% -8,46% -17,58% -17,75% - - ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) -9,25% -11,20% -22,35% -22,96% - - ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -3,27% -0,89% -6,03% -1,24% - - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 1.15% 5.03% 0.79% -2.32% - - Investor Akcji Dużych Spółek FIO -3,66% -2,56% -22,00% -19,26% 25,16% -32,49% Investor Akcji FIO -6,05% -6,39% -28,63% -28,51% 1,59% -47,94% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC -3,57% -4,76% -13,99% -21,97% 29,80% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty -8,08% -7,47% 9,22% 7,32% 68,60% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny -2,41% -3,00% -4,24% -16,20% 35,75% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja -2,30% -3,93% -9,53% -9,57% 75,73% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki -5,49% 0,38% -27,23% -34,00% -9,73% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -2,56% 0,33% -22,08% -29,16% -4,52% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja -4,25% -5,30% -11,83% -28,54% 57,28% - Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych -2,48% -4,11% -17,46% -25,38% -9,73% - Investor Top 25 Małych Spółek FIO -6,61% -1,34% -30,20% -32,21% -2,10% -63,07% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO -5,85% -3,80% -26,03% -31,33% 12,30% Legg Mason Akcji FIO -5,74% -3,47% -19,77% -18,18% 28,48% -14,54% Millennium FIO Subfundusz Akcji -5,20% -4,27% -24,08% -23,39% 15,49% -37,63% Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek -5,12% -2,73% -25,99% -27,48% 13,49% - PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak -5,60% -3,93% -25,26% -25,67% 11,50% -40,68% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa -3,72% -5,69% -17,39% -19,40% 38,41% -23,83% PZU Energia Medycyna Ekologia 6.29% 8.51% 21.02% 28.36% 40.89% - PZU Małych i Średnich Spółek -6.19% -2.68% % % 12.13% % PZU Akcji Spółek Dywidendowych -4.61% -3.15% % % 9.98% % Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny -4,75% 2,16% -21,26% -19,85% 61,77% - Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja -6,37% -6,37% -19,00% -32,15% 42,08% - Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny -0,84% 2,35% -7,95% -6,79% 27,99% - Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO -5,46% -2,79% -21,12% -20,84% 22,27% -27,88% Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja -5,21% -5,26% -24,02% -23,28% 10,58% -28,52% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy -8,80% -12,28% -22,48% -24,83% 33,10% - Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych -6,93% -11,14% -14,25% -17,27% 33,70% - Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych -6,41% -7,04% -16,92% -29,17% -11,24% - Skarbiec alternatywny -0.36% -5.30% -0.45% -3.63% - - UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -6,99% -1,31% -28,46% -31,57% 24,13% - UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa -3,15% -4,81% -13,17% -11,72% 69,23% -18,82% UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu -4,70% -1,35% -20,15% -16,78% 26,74% - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje -2,19% 0,22% -18,22% -16,65% 39,65% -15,89% FUNDUSZE OBLIGACJI 1M 3M 6M 12M 36M 60M Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji 0,06% 0,41% 1,73% 4,40% 20,00% 30,24% ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) -0,15% 1,71% -2,55% 2,69% - - ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) -1,96% -5,58% -9,81% -4,10% - - PZU Dłużny Rynków Wschodzących -0.69% -0.66% -0.12% 1.66% 14.58% 0.16% Legg Mason Obligacji FIO -0,24% 0,27% 1,52% 2,82% 12,36% 19,22% Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 0,39% 1,19% 1,85% 4,25% 15,63% - UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje -0,27% 0,23% 2,02% 4,89% 25,10% 35,81% FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO 1M 3M 6M 12M 36M 60M Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy 0,29% 0,84% 1,72% 3,32% 11,25% - Investor Płynna Lokata FIO 0,28% 0,83% 1,75% 3,40% 6,52% 15,78% Legg Mason Pieniężny FIO 0,35% 0,98% 2,10% 3,25% 11,19% 20,35% Millennium FIO Subfundusz Depozytowy 0,33% 1,10% 2,49% 4,40% 14,46% 22,74% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny -0,40% 0,19% 1,09% 4,12% 18,85% 29,92% FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,01% -3,43% -9,99% -8,34% 12,76% -11,52% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu -2,58% -2,23% -9,16% -10,78% 24,02% 0,41% ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,26% -1,82% -8,83% -7,22% 15,19% -2,57% ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego -0.15% 1.71% -2.55% 2.69% - - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO -2,05% -1,87% -9,36% -8,72% 12,87% -4,42% Legg Mason Senior SFIO -1,42% -0,65% -4,53% -3,18% 17,65% 15,25% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,96% -1,03% -8,53% -7,14% 12,38% -4,58% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -2,21% -1,56% -9,13% -8,00% 10,22% -5,55% Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO -2,21% -0,52% -8,37% -7,01% 22,38% 8,11% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar -1,94% -1,82% -8,91% -8,52% 7,76% -1,08% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału -0,26% 0,27% -2,43% -1,78% 7,08% UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja 0,30% 0,93% -2,57% -0,65% 13,07% 15,42% UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost -0,79% 0,17% -4,89% -2,99% 33,90% - FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE 1M 3M 6M 12M 36M 60M Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -0,87% -5,07% -13,59% -8,61% 20,61% -12,19% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony -3,97% -3,25% -15,52% -20,24% 21,22% -24,56% ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony -3,60% -3,20% -14,73% -13,31% 15,31% -18,19% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących -2,64% -3,01% -8,11% -13,25% 20,84% - Investor Zrównoważony FIO -2,82% -1,78% -15,77% -14,64% 15,35% -20,82% Legg Mason Strateg FIO -1,52% -1,29% -10,39% -8,63% 13,32% -9,30% Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony -3,16% -2,33% -15,26% -14,88% 10,19% -21,54% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony -4,13% -2,88% -17,50% -16,98% 10,80% -17,85% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy -7,01% -9,37% -26,28% -24,61% 23,99% - Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga -3,28% -3,75% -14,97% -15,90% 5,55% -16,55% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony -1,69% -0,36% -10,21% -8,27% 28,23% -1,78% FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH 1M 3M 6M 12M 36M 60M Millennium SFIO BRIC USD -7,41% -8,28% -21,64% -22,48% 55,36% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich -1,15% Plus USD -0,92% -2,86% -1,35% 15,76% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich USD -3,67% -0,48% -9,38% -8,17% 27,76% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus EUR -0,57% -0,38% -3,90% -3,27% 15,56% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich EUR -1,22% 0,96% -12,44% -15,67% 12,39% - Millennium SFIO Subfundusz BRIC (PLN) -0,18% 0,95% -0,08% -9,32% 84,27% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (PLN) 6,57% 9,06% 23,90% 15,40% 37,33% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (PLN) 3,86% 9,52% 15,57% 7,42% 51,52% - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (PLN) 2,61% 3,27% 10,81% 10,31% 32,03% - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (PLN) 1,96% 4,67% 1,01% -3,81% 28,40% - Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) -3,28% -2,62% -13,37% -20,50% - - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) 3,24% 5,21% 7,43% 1,19% - - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) 0,63% 5,67% 0,21% -5,81% - - Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD) -4,84% -6,18% -13,12% -5,71% - - Millennium SFIO Subfundusz Akcji Europejskich (USD) -5,40% -4,88% -20,77% -17,74% - - Źródło: Analizy Online. 7

8 FUNDUSZE ZAGRANICZNE FUNDUSZE FRANKLIN TEMPLETON waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M Franklin India A (acc) (EUR) EUR -7,75% -11,39% -18,74% -26,57% 66,30% 21,48% Franklin India A (acc) (USD) USD -11,19% -16,91% -25,30% -27,65% 58,06% 20,91% Franklin Mutual European A (acc) (EUR) EUR -0,20% 3,24% -10,84% -12,04% 21,31% -20,33% Templeton Asian Growth Fund A (acc) (USD) USD -7,22% -5,72% -15,69% -14,11% 118,22% 43,14% Templeton BRIC A (acc) (EUR) EUR -5,88% -5,08% -17,39% -23,72% 56,83% -7,50% Templeton BRIC A (acc) (USD) USD -9,46% -11,02% -24,13% -24,88% 48,92% -7,96% Templeton Eastern Europe A (acc) (EUR) EUR -4,20% -12,28% -32,71% -39,90% 45,62% -44,54% Templeton Global A (acc) (USD) USD -4,56% -3,06% -18,14% -12,77% 22,94% -29,07% Templeton Latin America A (acc) (USD) USD -5,98% -7,09% -16,99% -21,34% 81,86% 26,68% Templeton Euro High Yield A (acc) (EUR) EUR -1,43% 2,05% -6,62% -3,12% 66,94% 3,76% Templeton Global Bond (EUR) EUR 2,03% 1,92% 0,92% -1,17% 38,61% 53,01% Templeton Global Bond (USD) USD -1,79% -4,47% -7,29% -2,66% 31,66% 52,33% Templeton Global Bond (PLN) PLN -1,42% -3,99% -5,94% -0,63% - - Templeton Global Total Return (EUR) EUR -1,45% -4,28% -6,90% -0,82% 55,96% - Templeton Global Total Return (PLN) PLN -1,09% -3,61% -5,42% 1,70% 64,84% - Templeton Global Total Return (USD) USD -1,43% -4,13% -6,83% -0,59% 57,07% 62,40% Franklin U.S. Opportunities (EUR) EUR -3,25% 3,28% 3,47% -4,11% 79,87% 10,74% Franklin U.S. Opportunities (USD) USD -6,94% -3,19% -4,91% -5,56% 70,83% 9,94% Franklin U.S. Opportunities (PLN) PLN -6,93% -3,36% -4,35% -4,43% - - Templeton Asian Growth (EUR) EUR -3,58% 0,57% -8,23% -12,81% 129,62% 43,84% Templeton Asian Growth (USD) USD -7,22% -5,72% -15,69% -14,11% 118,22% 43,14% Templeton Asian Growth (PLN) PLN -7,14% -5,45% -14,88% -12,87% - - FUNDUSZE HSBC waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) USD -8,74% -7,33% -21,21% -22,89% 21,34% - HSBC GIF Climate Change EC (USD) USD -3,57% -1,68% -18,25% -20,65% 3,91% - HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) EUR -2,10% -0,93% -22,80% -23,43% 5,20% - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) EUR -5,04% -4,54% -23,69% -24,86% 44,19% - HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) EUR -1,64% 1,15% -18,00% -18,95% 7,99% - HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) USD -8,23% -8,10% -21,39% -24,80% 22,63% - HSBC GIF Indian Equity EC (USD) USD -12,22% -20,38% -34,85% -41,39% 46,28% - HSBC GIF Latin American Equity M1C (USD) USD -8,09% -8,46% -20,28% -23,37% 105,03% - HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) USD -6,88% -9,90% -20,48% -16,85% 75,92% - HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) EUR -7,79% -7,87% -19,03% -33,65% 92,06% - HSBC Russia Equity (PLN) PLN -4,42% -6,09% -12,54% -13,69% 137,44% - HSBC Russia Equity (USD) USD -10,60% -14,74% -30,64% -26,21% 99,77% - HSBC Brazil Equity (PLN) PLN -1,81% 1,45% -1,48% -10,53% 151,21% - HSBC Brazil Equity (USD) USD -9,03% -7,91% -21,89% -23,52% 111,43% - HSBC Latin America Equity USD -8,09% -8,46% -20,28% -23,37% 105,03% - FUNDUSZE JPMORGAN waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M JF Asia Alpha Plus A (acc) (USD) USD -6,77% -7,89% -22,97% -19,60% 62,88% 18,87% JF China D (acc) (USD) USD -9,83% -6,88% -26,86% -28,53% 20,70% 5,01% JF Pacific Technology D (acc) (USD) USD -5,67% -4,18% -18,83% -20,18% 30,05% -9,04% JF Singapore D (acc) (USD) USD -6,51% -9,25% -17,39% -16,51% 80,06% -2,00% JPM Brazil Alpha Plus D (acc) (USD) USD -3,67% -5,75% -17,30% -18,69% 91,25% - JPM Global Natural Resources D (acc) (EUR) EUR -8,67% -12,46% -17,41% -28,03% 116,55% -4,60% JPM Global Capital Preservation D (acc) (EUR) EUR -4,35% -4,62% -1,41% -3,72% 8,18% 2,49% FUNDUSZE ROBECO waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M Robeco Chinese Equities D (EUR) EUR -2,99% -2,35% -9,81% -17,12% 51,86% 37,76% Robeco Emerging Markets Equities D (EUR) EUR -3,29% -1,96% -11,96% -18,56% 75,63% 10,15% Robeco High Yield Bonds D (EUR) EUR -0,88% 3,07% -3,49% 1,58% 85,15% 27,24% FUNDUSZE SCHRODERS waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M STS Schroder Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) EUR -2,02% -1,80% -6,99% -6,52% 36,79% - STS Schroder Global Diversified Growth USD Hedged A1 (Acc) (USD) USD -2,04% -1,93% -7,40% -7,18% 36,08% - Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) EUR -4,79% -3,13% -14,38% -20,15% 49,40% 1,82% Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) USD -8,31% -8,29% -21,86% -22,03% 43,61% 0,79% Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) USD -0,28% -0,70% -1,48% -1,05% 17,28% 20,46% Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) EUR -0,40% 1,07% -13,82% -12,09% 34,01% -20,67% Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) EUR -1,64% 1,69% -8,02% -11,86% 31,76% - Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) EUR -0,62% 2,42% -7,18% -10,60% 46,77% -19,15% Schroder ISF Global Energy (EUR) EUR -6,95% -1,84% -16,68% -18,05% 59,67% - Schroder ISF Global Energy (USD) USD -10,37% -7,09% -23,94% -19,96% 53,93% -0,46% Schroder Gold and Metals (USD) USD -11,61% -14,46% -0,17% 4,77% - - Schroder Gold and Metals (EUR) EUR -11,71% -14,81% -0,27% 4,49% - - Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD) USD -5,42% -11,40% -13,99% -10,93% 29,97% - Schroder ISF Asian Convertible Bond (EUR) EUR -5,57% -11,42% -13,89% -10,70% 31,04% - Schroder ISF Asian Convertible Bond (PLN) PLN -5,30% -10,89% -12,85% -8,78% - - FUNDUSZE BLACKROCK waluta 1M 3M 6M 12M 36M 60M BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) EUR -4,73% -1,09% -18,48% -25,10% 52,67% -7,27% BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) USD -8,44% -7,20% -25,74% -26,97% 46,42% -7,89% BlackRock GF New Energy E2 (EUR) EUR -1,39% -3,61% -16,44% -23,20% -13,03% -43,74% BlackRock GF New Energy E2 (USD) USD -5,44% -9,74% -23,94% -25,07% -16,64% -44,12% BlackRock GF China A2 (USD) USD -8,74% -5,13% -21,96% -23,00% 51,16% - BlackRock GF China Hedged A2 (EUR) EUR -8,86% -6,82% -23,28% -24,36% 42,68% - BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) EUR -3,67% -4,73% -23,35% -23,89% 70,53% -28,74% BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) USD -7,44% -10,59% -30,16% -25,75% 63,51% -29,19% BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) EUR 0,26% 3,52% 1,68% -2,26% 33,97% 11,55% BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) USD -3,68% -2,88% -7,38% -4,68% 28,40% 10,83% BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (EUR) EUR -3,72% -3,68% -8,10% -5,50% 23,18% 3,12% BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) PLN -3,37% -2,84% -6,68% -2,93% - - BlackRock GF Latin American A2 (EUR) EUR -2,40% -0,54% -9,47% -19,90% 103,53% 27,12% BlackRock GF Latin American A2 (USD) USD -6,23% -6,67% -17,51% -21,87% 95,12% 26,33% BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) PLN -6,08% -7,68% -18,01% -21,45% - - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond A2 (USD) USD -3,06% -6,61% -11,58% -7,62% 7,66% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) EUR 0,87% -0,64% -3,19% -5,80% 10,63% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (EUR) EUR -3,16% -7,10% -12,06% -8,25% 3,85% - BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) PLN -2,88% -6,41% -10,93% -5,96% - - BlackRock GF New Energy A2 (EUR) EUR -1,32% -3,64% -16,20% -22,68% -11,59% -42,31% BlackRock GF New Energy A2 (USD) USD -5,33% -9,57% -23,70% -24,68% -15,32% -42,72% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) EUR 1,12% 6,37% -0,76% -0,17% 37,69% -18,25% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) USD -2,74% -0,13% -9,50% -2,56% 32,06% -18,72% BlackRock GF US Flexible Equity Hedged A2 (EUR) EUR -2,81% -1,47% -10,50% -3,76% 25,03% -25,62% BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities USD -0,09% Fund A2 (USD) 0,45% -0,62% 2,65% 34,17% - BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (EUR) EUR -0,12% 0,48% -0,35% 2,92% 33,23% - BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) PLN 0,27% 1,54% 1,26% 5,95% - - BlackRock GF World Gold A2 (EUR) EUR -10,79% -12,59% 0,83% -15,72% 90,81% 45,80% BlackRock GF World Gold A2 (USD) USD -14,27% -17,98% -8,13% -17,79% 82,92% 44,88% BlackRock GF World Gold Hedged A2 (EUR) EUR -14,55% -19,29% -9,64% -18,95% 72,57% - BlackRock GF World Mining A2 (EUR) EUR -6,90% -8,98% -15,49% -26,20% 98,56% 5,81% BlackRock GF World Mining A2 (USD) USD -10,56% -14,59% -23,01% -28,01% 90,33% 5,14% BlackRock GF World Mining Hedged A2 (EUR) EUR -10,67% -16,29% -24,58% -29,48% 73,89% - BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) PLN -10,82% -16,24% -24,10% -28,28% - - BGF World Agriculture Fund (PLN) PLN -8,38% -12,56% -15,56% BGF World Agriculture Fund (USD) USD -8,55% -11,51% -15,20% -12,41% - - BGF World Agriculture Fund (EUR) EUR -8,75% -13,26% -16,79% -14,08% - - Źródło: Analizy Online. Fundusze dostępne w ramach: otwartej architektury lub Programu Inwestycyjnego Prestige PLN, USD, EUR lub Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dostępne u Doradcy. Podane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat i obciążeń podatkowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano na podstawie założeń i parametrów odzwierciedlających ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe rodzaje ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyka oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że Klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nią ryzykiem oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo