Nowe zawody Akustyk biur - Animator czasu wolnego - Dyrektor artystyczny (ang. Art Director) -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe zawody Akustyk biur - Animator czasu wolnego - Dyrektor artystyczny (ang. Art Director) -"

Transkrypt

1 Nowe zawody W wyniku postępu cywilizacyjnego i technologicznego, na rynku pracy pojawiają się nowe zawody. W niektórych przypadkach chodzi co prawda wyłącznie o przekształcenie nazwy lub nadanie nazwy anglojęzycznej, co może wpływać na pewien stopień dezorientacji odnośnie zakresu obowiązków oraz stawianych wymagań. Czasem zmiana dotyczy rozszerzenia oferty lub rozszerzenia możliwości zatrudnienia (np. dopuszczenie do zawodu kobiet, jak to ma miejsce w przypadku pracy pilota samolotu). Da osoby poszukującej pracy niezwykle ważne jest posiadanie wiedzy o nowych możliwościach zatrudnienia, dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom przedstawiamy krótką charakterystykę zawodów przyszłości. Akustyk biur - jego praca polega na stworzeniu komfortowego akustycznie biura przy nakładzie jak najmniejszych kosztów. Wymagana jest: - znajomość czynników akustycznych wpływających na komfort pracy w biurze; - umiejętność zmniejszenia kosztów tworzenia i działania biura; - wiedza o tym, jak dźwięk wpływa na funkcjonowanie pracownika i biura; - umiejętność oszacowania ekonomii wyboru najmowanej przestrzeni; - poznanie parametrów wyrobów budowlanych, wnętrza i wyposażenia gwarantujących akustyczny komfort pracy w biurze; - umiejętność zoptymalizowania ustawienia stanowisk konsultantów; - poznanie działania systemów nagłośnienia w budynkach biurowych pod kątem użytkowym i bezpieczeństwa; - umiejętność optymalizacji liczby pracowników i warunków pracy w call center; - poznanie, czym cechuje sie dobra sala konferencyjna; - znajomość obowiązków prawnych wynikających z funkcjonowania biura. Animator czasu wolnego - nazwa stanowiska pracy w hotelarstwie, która określa pracownika, zajmującego się organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach wczasowych i turystycznych. Dyrektor artystyczny (ang. Art Director) - jest zawodem który coraz częściej można spotkać nie tylko w branży artystycznej i rozrywkowej (teatr, opera, telewizja) lecz także w agencjach reklamowych i interaktywnych oraz działach marketingowych dużych firm. W branży muzycznej spotyka się podobne stanowiska, np. Art & Repertoire Director, czyli dyrektor artystyczny i repertuarowy, który odpowiedzialny jest za całą oprawę artystyczną i program danego przedsięwzięcia (np. koncertu, płyty, tournee).

2 Audytor - w znaczeniu pierwotnym to ten, kto ocenia, przeprowadza kontrolę i dokonuje przeglądu. Zwykle nazwą tą określa się wyspecjalizowanego księgowego, rewidenta, który, będąc zatrudnionym w firmie lub działając jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowoksięgowych. Wyróżnia się tym, że ma nieco szersze spojrzenie na perspektywy finansowe firmy niż księgowy. Analizuje i rozlicza koszty, ale nie na bieżąco, lecz z perspektywy czasu. Swoje opinie udostępnia firmie lub instytucji, na której zlecenie tę firmę kontroluje. Jest więc często niezależnym biegłym, ekspertem, któremu powierza się kontrolę i sporządzanie raportów. Audytor energetyczny - jest doradcą, którego celem jest pomoc osobom i instytucjom w ocenie danego obiektu pod kątem zarządzania paliwami i energią elektryczną. Analizuje koszty eksploatacji, przygotowuje projekt modernizacji w wyniku którego mają zostać zredukowane koszty zużycia energii, a co za tym idzie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Barista - jest specjalistą od wyboru, parzenia oraz podawania kawy wywodzi się z Włoch. Polskim odpowiednikiem tego zawodu była staropolska kawiarka, którą można było spotkać wśród domowej służby na dworach XIX wiecznej arystokracji. Do jej obowiązków należało przyrządzanie i serwowanie kawy w porze śniadania i podwieczorku. Brand Manager - (menadżer ds. marki, opiekun marki) stanowisko najczęściej spotykane w branży FMCG (szybko zbywalnych dóbr), firm produkcyjnych, branży IT i finansach. Osoba na tym stanowisku odpowiada za wprowadzenie i ciągły rozwój danej marki produktów tak aby osiągać maksymalne zyski ze sprzedaży. Broker edukacyjny - pośrednik między klientem, a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobierający kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając przy tym certyfikacje, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Coach - zawód i rozwój tzw. coachingu posiada swoje korzenie w sporcie. W odróżnieniu od trenera coach nie uczy zawodników konkretnych umiejętności gdyż często sam nie jest tak wybitny w danej dyscyplinie sportu jak jego podopieczni. Rola coacha polega zatem na rozmowie z zawodnikiem i poprzez odpowiednie pytania wzbudzanie w nim przemyśleń i refleksji, które mają doprowadzić do eliminacji przeszkód i trudności, których zawodnik nawet nie jest świadomy, a które obniżają jego wyniki. Skuteczność tej metody w sporcie sprawiła, że coachingu został przeniesiony do biznesu i innych dziedzin życia.

3 Coolhunter - człowiek zajmujący się wyławianiem nowych trendów w modzie i popkulturze. Dosłownie oznacza łowcę trendów. Copywriter - zawód związany z branżą reklamy. Osoba na tym stanowisku pisze teksty wykorzystywane w reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w materiałach promocyjnych takich jak: ulotki, broszury, katalogi, wymyśla krótkie wiersze i piosenki, tworzy scenariusze filmów reklamowych, wybiera podkłady muzyczne. Wymyśla również nazwy nowych produktów, nowych firm, portali i domen internetowych. Doradca ds. żywienia - należy do najbardziej przyszłościowych zawodów, zarówno pod względem szans zatrudnienia, jak i wysokości zarobków. Powstał na fali rosnącego zainteresowania zdrowym trybem życia i wyglądem. Na wizytę u wziętego doradcy trzeba czekać nawet parę tygodni. Praca doradcy polega na przygotowywaniu klientowi diety oraz dodatkowych zaleceń (np. ruch, gimnastyka). Doradca finansowy - oferuje produkty wielu instytucji finansowych, które wybiera w zależności od sytuacji i profilu inwestora czy kredytobiorcy. Doradca finansowy nie skupia się wyłącznie na pomocy w wyborze najkorzystniejszych produktów. Jego rola opiera się również, a może przede wszystkim na wskazywaniu rozwiązań finansowych dopasowanych do sytuacji konkretnego klienta. Zatem poza pomocą w znalezieniu kolejnego kredytu, doradca powinien zaproponować również konsolidację wszystkich zobowiązań klienta jeśli tego wymaga sytuacja. Powinien również potrafić określić, jaką kwotę należy oszczędzać, jeśli chce się zrealizować wyznaczone cele. Doradca kredytowy - osoba pracująca na tym stanowisku odpowiedzialna jest za profesjonalną obsługę klientów w punktach kredytowych znajdujących się na terenie placówek partnerów handlowych banku. Dyplomowana opiekunka do dziecka - zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne) wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Może również znaleźć zatrudnienie w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

4 Dziennikarz - osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach, wraz z rozwojem środków przekazu objął także osoby zajmujące się przygotowywaniem materiałów w radiu, telewizji i Internecie. Edukator ekologiczny - nauczyciel szkół różnego poziomu i profilu zajmujący się i koordynujący kształcenie i wychowanie w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Edukator zdrowia - planuje, wdraża i ocenia różnorodne strategie rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie makro, mezo, mikro oraz grupowym i indywidualnym. Organizuje współprace międzysektorową, która ma na celu stworzenie i realizacje strategii rozwiązywania problemów zdrowotnych. Edytor filmu i video - zajmuje się głównie dostarczaniem różnym firmom bądź organizacjom materiałów multimedialnych dla celów promocyjnych, marketingowych, szkoleniowych. Ekspert ds. technologii edukacyjnej - jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z unowocześnianiem środowiska dydaktycznego, projektowaniem, organizacją, dobieraniem, wdrażaniem i oceną stosowanych w procesie edukacyjnym dzieci, młodzieży i osób dorosłych nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych. Udzielania pomocy metodycznej, konsultacji, doradztwa nauczycielom i organizatorom oświaty szkolnej i pozaszkolnej w zakresie: optymalnego stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce, konstruowania i modernizacji programów nauczania, jak również tworzenia multimedialnych pakietów dydaktycznych. Eksplorator dna morskiego - bada dna mórz i oceanów, które są niezbadanym potencjalnym źródłem zasobów mineralnych i biologicznych. Eksploatacja tych złóż wymaga jednak dokładnych badań i przygotowań, a także wyboru odpowiedniej technologii wydobycia i pozyskiwania tych informacji. Etyczny Haker (ang. Ethical Hacker) - programista, który zgodnie z prawem i na zamówienie firmy włamuje się do systemów komputerowych, aby odkryć ich potencjalne słabości, by można było je usunąć. Etyczni hakerzy to bardzo dobrzy programiści, eksperci od sieci komputerowych i systemów operacyjnych, którzy opracowują dla konkretnych instytucji skuteczne metody obrony przed rozmaitymi atakami z Sieci. Ponadto wyróżnia ich to, że posiadają własny kodeks etyczny i biorą odpowiedzialność za swoje działania sieciowe. Ich działalność jest legalna i musi być poparta odpowiednimi kwalifikacjami.

5 Fundraiser - zajmuje się profesjonalnym zdobywaniem funduszy. Fundraising jest zasadniczo związany z działalnością charytatywną. Najpopularniejsze metody stosowane przy pozyskiwaniu środków pieniężnych przez fundraiserów to: kwesty, loterie, aukcje, imprezy publiczne połączone ze zbiórkami pieniędzy, biegi uliczne, sprzedaż cegiełek, klikanie w bannery na stronach internetowych. Groomer (ang. groom - pielęgnować) - jest fachowcem w dziedzinie fryzjerstwa dla psów i kotów. Fryzjer dla psów i kotów jest coraz bardziej znanym i poważnie traktowanym zawodem w dzisiejszej Polsce. Hipoterapeuta - powiązany ściśle z zawodem terapeuty w sensie ogólnym, a z hipoterapią w aspekcie szczegółowym. Hipoterapia polega na szeregu oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia, w których wykorzystywane są jego specyficzne właściwości. Kontakt z dużym, przyjaznym zwierzęciem potrafi skutecznie leczyć schorzenia somatyczne, jak również szereg zaburzeń psychicznych. Podobne zawody; dogoterapeuta, aromaterapeuta, muzykoterapeuta. Inspektor ochrony środowiska - osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Key account manager - wstępne stanowisko kierownicze, choć wiąże się raczej z zarządzaniem projektami i procesami niż zespołem ludzi. Bardzo ważna jest znajomość produktów i usług z danego sektora, a w przypadku firm IT i sektora telekomunikacyjnego liczy się wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie techniczne. Konsultant ślubny - niezależny doradca wynajmowany przez parę młodą w celu zorganizowania i aranżacji ceremonii ślubnych oraz uroczystości weselnych. Jest specjalistą w swojej dziedzinie, znającym branżę ślubno weselną. Osoba taka potrafi zaplanować i zorganizować uroczystość, korzystając przy tym z usług sprawdzonych podwykonawców (catering, oprawa muzyczna, fotografia, dekoracje itp.). Działa w imieniu Młodej Pary, negocjując z usługodawcami najwyższą jakość usług i najniższe ceny oraz podpisuje umowy. Sprawia, że przygotowania ślubne nie są trudne i czasochłonne.

6 Szef sali restauracyjnej (Maitre d hotel) - do jego zadań należy witanie gości, pomoc i wskazanie im stolika, oferowanie specjalności kuchni oraz dobór trunków. Gdy goście już biesiadują, maitre d'hotel pilnuje, aby niczego im nie brakowało i sprawdza czy są zadowoleni. Ma cały czas towarzyszyć klientom, lecz tak, jakby go tam wcale nie było! Mechartonik - inżynier lub technik zajmujący się kilkoma dziedzinami jednocześnie, głównie mechaniką, elektroniką i informatyką. Potrafi projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Mechatronik zajmuje się skomplikowanymi aparaturami, np. medyczną, obrabiarkami numerycznymi, urządzeniami wielofunkcyjnymi mającymi opcje programowania. Mechatronicy mogą pracować przy wdrażaniu i eksploatacji urządzeń i systemów automatyki. Mediator sądowy z jego usług korzystają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, lecz przede wszystkim osoby fizyczne. Mediator prowadzi mediacje w sprawach: karnych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, społecznych, około zawodowych, dot. nieletnich. Menadżer wielokulturowości - specyficzny zawód, który polega na zarządzaniu społecznościami w regionach wielokulturowych. Osoba taka popularyzuje wiedzę o mniejszościach etnicznych na danym terenie, promuje różnorodności przy jednoczesnym budowaniu integracji obywatelskiej mieszkańców regionu oraz pomaga w organizowaniu lokalnych mediów dla mniejszości. Dodatkowo ma na celu takie wykorzystanie naturalnie powstałej wielokulturowości na danym terenie aby go wypromować. Merchandiser - pracownik reprezentujący dostawcę towarów w miejscu ich sprzedaży, który ma za zadanie zadbać o to, aby warunki ekspozycji danych produktów stymulowały wielkość ich sprzedaży. Osoba zajmująca się taką działalnością powinna znać i rozumieć mechanizmy, które towarzyszą zakupowi i powinna umieć je wykorzystać. Mystery Shopper - stosuje metodę w badaniach marketingowych, której zadaniem jest pomiar jakości obsługi klienta. Do przeprowadzania takich badań mogą zostać zastosowane elementy zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Operator systemów komputerowych - człowiek użytkujący dany system informatyczny (na ogół standardowy) wyposażony w komputer i zazwyczaj sieć w celu wykonywania zadań na pojedynczym stanowisku pracy.

7 Payroll manager - wszystko to, co dotyczy kwestii finansowych danego przedsiębiorstwa, czyli zarządzanie systemem wynagrodzeń i całokształtem spraw związanych z płacami jest w zakresie jego obowiązków. Zatem osoba taka dokonuje naliczeń zasiłków (chorobowe, opiekuńcze, rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, rehabilitacyjne), nieobecności, korekt wynagrodzeń, potrąceń komorniczych i innych. Personal Shopper - osobista stylistka, pracuje zgodnie z zasadą, że "nie ma ludzi nieatrakcyjnych, są jedynie źle ubrani". Jej zadaniem jest remanent naszej szafy i aktualizacja jej zawartości. Pilot samolotów pasażerskich - osoba kierująca statkiem powietrznym, potocznie zwanym samolotem. Nie musi być wyłącznie pilotem samolotów, może obsługiwać śmigłowce, szybowce, balony i in. Może być też pierwszym oficerem lub kapitanem statku, zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym. Piloci cieszą się powszechnie szacunkiem społeczeństwa i są uznawani za przedstawicieli prestiżowego zawodu. Programista gier komputerowych - jest inżynierem oprogramowania tworzącym gry komputerowe lub podobne programy. Dość często taka osoba zna techniki projektowani gier, wielu projektantów jest programistami, jednak obecnie rzadko zdarza się, by jednocześnie projektowaniem i programowaniem zajmowała się jedna osoba. Researcher - broker informacji, profesja związana ze zleconym wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji. Broker informacji to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyszukiwanie (nie tylko w Internecie) najistotniejszych informacji według ściśle określonego kryterium. Rezydent - osoba zajmująca się gośćmi hotelowymi, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i komfort wypoczynku. Czasem również organizuje wycieczki fakultatywne. Zawód rezydenta wykonywany jest przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną. To stosunkowo nowy rodzaj pracy, który przypomina nieco profesję pilota wycieczek, z tą jednak różnicą, że rezydentem zostaje osoba, którą szczegółowo wprowadza się w procedury administracyjne biura podróży. Rzecznik patentowy - świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie prawa własności przemysłowej. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika przez Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w

8 sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Sekser - jego praca polega na seksowaniu (z ang. sex oznacza płeć), czyli segregowaniu piskląt drobiu według płci. Hodowcy muszą znać płeć świeżo wyklutych piskląt, a u maleńkich ptaków dla laika jest ona praktycznie nierozpoznawalna, dlatego zatrudnia się sekserów. Specjalista ds. elektronicznej bankowości (ang. e-banking) - forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych. Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna). Specjalista ds. kultury firmy - osoba, która ma na celu zintegrowanie pracowników w przedsiębiorstwie. Do jego głównych zadań należy: - kształtowanie wśród pracowników poczucia tożsamości organizacji/ firmy - przygotowywanie do pożądanej reakcji na zmiany - zaszczepienie wartości firmy (subkultury firmy) - inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć służących budowaniu więzi wśród pracowników - opracowywanie kodeksu firmy. Specjalista ds. ochrony własności intelektualnej - ojęcie prawo własności intelektualnej odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i praw do korzystania z nich. Zawód ten pozwala na zapewnienie sobie wyłączności w zakresie niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Specjalista od szkoleń - zajmuje się szkoleniami, coachngiem oraz tworzeniem gier szkoleniowych. Podczas tych wszystkich działań trener zdobywa nową i pogłębia już posiadaną wiedzę. Spokesman - rzecznik prasowy, który odpowiada za całość informacji na temat firmy lub urzędu, która przedostaje się do mediów. Jego obowiązki to nie tylko sporadyczna informacja, ale także stała strategia stosowana wobec mediów. Zatem musi być świetnie doinformowany o ty, co dzieje się w firmie i umieć umiejętnie przekazywać owe wiadomości na zewnątrz. Statysta - osoba w filmie nie będąca aktorem, odgrywająca proste role w tle wobec postaci głównych. Zazwyczaj do filmu statyści wybierani są spośród

9 przypadkowych ludzi, którzy zgodzili się wystąpić na planie filmowym za niewielką gażę. W niektórych filmach statyści jednak posiadają bardziej rozbudowane role, przez co wchodząc ze sobą w interakcje, tworzą bardziej realistyczne tło. Strażnik ochrony przyrody - terenowy współpracownik służb administracyjnych oraz innych podmiotów przy codziennym egzekwowaniu norm, przepisów i zwyczajów w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Taksator - specjalista od szacowania wartości nieruchomości. W tym fachu niezbędna jest dokładność, doskonała znajomość rynku i rządzących nim praw oraz aktualnych tendencji w danej branży. Wykonuje wyceny typowe - domy, grunty oraz nietypowe, takie jak maszty radiowe, złoża kruszyw, unikalne maszyny, bunkry, wraki statków, tereny pod składowiska odpadów itp. Rzeczoznawca także doradza i opiniuje celowość zakupu lub zbycia nieruchomości oraz wykonuje kalkulację opłacalności danej inwestycji. Tanatopraktor - wykonuje zmarłym pośmiertny makijaż i wizaż. Poza make'upem zdarza mu się nawet zakładać zmarłym tipsy! W razie potrzeby (np. transport) zajmuje się także balsamowaniem ciał. Rodziny żegnające bliskich coraz chętniej korzystają z takich usług, które dostępne są tylko w renomowanych zakładach pogrzebowych. Telepracownik - telepraca definiowana jest jako każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywanej poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznej. Telepraca jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej. Pracowników w tym systemie można zatrudniać na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę agencyjną. Teletutor/Teleedukator - specjalista zajmujący się kształceniem na odległość (w formach szkolnych i pozaszkolnych). Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno metodą synchroniczną (bezpośredni kontakt z uczącym się za pomocą interaktywnych łączy informatycznych) jak i asynchroniczną (wymiana materiałów edukacyjnych bez kontaktu w czasie rzeczywistym). Terapeuta oddechowy - osoba, która ma na celu wspomaganie lub wymuszenie oddechu pacjenta (nie oddychającego samodzielnie) oraz prowadzenie rehabilitacji oddechowej pacjentów.

10 Tester gier - osoba testująca grę pod względem jakości, wydajności oraz stabilności. Testerzy gier są często zatrudniani na cały okres produkcji gry. Podpisują także umowę o poufności (NDA) z racji dostępu do gry na długi czas przed premierą. Testerzy w firmie deweloperskiej mają zwykle własny zespół oraz głównego testera, który zajmuje się rozdzielaniem zadań między członków zespołu. Traffic manager - osoba odpowiedzialną za śledzenie ruchu na witrynie internetowej. W praktyce oznacza to stałe monitorowanie ilości odwiedzin na stronie, przemieszczania się użytkowników, popularności poszczególnych treści i podstron, a także częstotliwości występowania poszczególnych słów kluczowych, prowadzących do danej witryny z wyszukiwarki internetowej. Osoba obsadzona na tym stanowisku przygotowuje szczegółowe raporty i statystyki na potrzeby administratorów strony, którzy na ich podstawie opracowują ewentualne jej modernizacje, zmieniają strategię pozycjonowania, etc. Traffic manager wykonuje swą pracę zdalnie, za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu; nie jest więc związany konkretnym miejscem pracy, choć i takie przypadki istnieją. Trendsetter (ang. ustalacz mody) - samorodny lider opinii, wzór do naśladowania. To osoba, którą można nazwać barometrem trendów. Zna się na modzie i najnowszych trendach, bywa w modnych klubach. Dobrze orientuje się co i gdzie się dzieje, co jest aktualnie na topie. Ma szerokie grono znajomych, liczących się z jego zdaniem. Ogólnie rzecz biorac, trendsetter wyznacza i kreuje nowe trendy. Underwriter - osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, decydująca o przyjęciu lub odrzuceniu ubezpieczenia. Underwriting z ang. oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu podpisywanie albo asekurowanie (przyjmowanie do ubezpieczenia). Undrwriter oblicza, za jaką składkę mogą ubezpieczyć osobę, która nie odpowiada standardowym warunkom: o ile więcej musiałby zapłacić cukrzyk, by opłacało się go ubezpieczyć. Zoopsycholog - specjalista od relacji człowiek-zwierzę, które im towarzyszą. Nie zajmuje się bezpośrednio zwierzęciem, ale relacjami pomiędzy nim i członkami rodziny,w której żyje. Pomaga tworzyć satysfakcjonująca relację między człowiekiem a jego pupilem oraz osobami z otoczenia. Pomaga również w usuwaniu lub redukowaniu niepożądanych czy niepokojących zachowań zwierzęcia, na które skarży się właściciel.

NIETYPOWE POMYSŁY NA PRACĘ - NOWE PROFESJE, ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

NIETYPOWE POMYSŁY NA PRACĘ - NOWE PROFESJE, ZAWODY PRZYSZŁOŚCI BARISTA NIETYPOWE POMYSŁY NA PRACĘ - NOWE PROFESJE, ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Jest to osoba zajmująca się wybieraniem, parzeniem oraz podawaniem kawy. Kursy w tym zawodzie/specjalności obejmują naukę takich umiejętności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

E-usługi definicja i przykłady

E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński UNIA

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo